M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager"

Transkript

1 MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012

2 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler 4 M3 Boligændringer. Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning 5 M4 Siddestillingsanalyse. Kørestole / siddestilling 6 M5 ALS Helhedsløsning, et sammenhængende tilbud 8 M6 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS 11 M7 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation. Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager 13 M8 Hjælpemidler, biler, bolig og SA til børn og unge 15 M9 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov 17 M10 Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til PC til børn med særlige behov 18 M11 Tværgående ydelse: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen 19 M12 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og 20 M13 Vidensformidling Kurser og temadage 21 M14 Specialtilpasning af hjælpemidler 22 M15 Vidensformidling Orientering og rundvisning 23 2

3 M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager Lovgrundlag Lov om social service 112 og 113, 5, 13 Henvisning/henvendelse Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler. Voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse (jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgode efter serviceloven 112 og 113) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet At medvirke til at brugeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre brugeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Ydelsen omfatter Gennemlæsning af sagen Samtale med kommunal sagsbehandler med henblik på at afdække borgerens funktionsniveau, problemstillinger, ønsker, og behov Bestilling af relevante hjælpemidler til afprøvning Indkaldelse af borger, kommunal sagsbehandler og andre relevante fagpersoner Afprøvning af de udvalgte hjælpemidler og vurdering af det bedst egnede hjælpemiddel Afprøvning af hjælpemidlet over en længere periode kan være nødvendig og foregår i borgerens nærmiljø. I den forbindelse kan der være behov for hjemmebesøg af ergo- og/eller fysioterapeut fra CRS, Mobilitet Specialtilpasninger kan være nødvendige og udføres primært af firmaet, men hvis det ikke er i stand til at løse opgaven, kan en tekniker fra CRS Mobilitet inddrages i løsningen Hvor Ventetider Specialrådgivningen kan gives i forhold til stort set alle hjælpemidler. På CRS eller i hjemmet Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Eksterne samarbejdspartnere: Den sagsbehandlende terapeut, de behandlende terapeuter, andre fagpersoner fra specialinstitutioner, konsulenter fra firmaer m.m. Ydelsen gives af Ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden og erfaring indenfor området, evt. i samarbejde med tekniker fra CRS Mobilitet 3

4 M 2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler Lovgrundlag Lov om social service 114 Henvisning/henvendelse Ventetider Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af biler Kommunale bilsagsbehandlere Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden bil Personer med særlige behov i forhold til valg af bil og/eller med behov for særlig indretning Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes sammen med relevante oplysninger til CRS, Mobilitet At yde kommunen specialrådgivning vedr. valg og indretning af billigste egnede bil til ansøger på baggrund af en høj specialiseret viden. At sikre borgeren en uvildig rådgivning i forhold til valg og indretning af bil, der kan fungere i mindst 6 år. Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Afhængig af sagens kompleksitet afsluttes sagen efter ca. 1 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Erhvervsaktive og ansøgere med kritisk sygdom, for eksempel ALS indkaldes med det samme. Ydelsen gives af en ergoterapeut eller fysioterapeut med specialviden på området. Samarbejdspartnere er ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. bilsagsbehandlere i kommunen ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for bilspecialister bilforhandlere og bilopbyggere, der har specialiseret sig i salg og opbygning af handicapbiler. der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for bilspecialet. 4

5 M 3 Boligændringer. Specialrådgivning vedr. egnethed / ombygning / tilbygning / nybygning Eksisterende ydelse Lovgrundlag Lov om social service 116 Henvisning/henvendelse Borgere med nedsat fysisk / psykisk funktionsevne, der har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af boligindretning og boligskift (jf. Lov om social service 116) Arkitekter Andre professionelle i sager, hvor en boligsituation skal ændres Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet Ventetider At sikre, at der opnås en funktionel indretning og fremtidssikret løsning, som gør boligen egnet som opholdssted for borgeren. At sikre at boligen er indrettet og fremtidssikret på en sådan måde, at hjælperne sikres et ordentligt arbejdsmiljø. Målet kan også være indretning af ældreboliger og institutioner til handicappede og ældre. Ydelsen kan omfatte Vejledning om det generelle sagsforløb i en boligsag Medvirken fra starten af boligsagen med beskrivelse af aktivitetsproblemer og den konkrete lovgivning Generel information om gældende lovgivning, relevant litteratur, fx hensigtsmæssige pladskrav til arbejdspladsens indretning for både borgeren og hjælpere Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse og vurdering af boligen i forhold til pladskrav og hensigtsmæssig indretning Medvirken ved vurdering og valg af egnede hjælpemidler og inventar til boligen Opstilling af konkrete indretninger af værelse, bad og køkken i størrelsesforholdet 1:1 og rådgivning om løsningsmuligheder Medvirken ved udarbejdelse af en handleplan for forløbet Praktisk afprøvning ift. udendørs anlæg med forskellige belægninger, vendeareal og stigninger Ydelsen kan gives i boligændringssager der handler om såvel enkelte borgere som en institution med en veldefineret beboergruppe. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. Ydelsen gives af ergoterapeut / fysioterapeut samt tekniker med specialviden og erfaring indenfor området. Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. 5

6 Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for boligområdet. Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for boligspecialet. Boligrådgivning er kendetegnet ved At det er en kompleks problematik, der er svær at overskue og hvor der er mange involverede aktører. Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om de boligmæssige behov og muligheder. Ofte er der endvidere et væsentligt økonomisk aspekt både for borgeren og for kommunen. For den enkelte borger og familien er der meget på spil i en boligsag. Boligen er i høj grad forbundet med værdier som livskvalitet og identitet. M 4 Siddestillingsanalyse. Kørestole / siddestilling Lovgrundlag Lov om social service 112 Henvisning/henvendelse Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlig for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler Personer med svære siddeproblemer Personer, der har svært ved at indtage og opretholde den siddende stilling Personer med fejlstillinger eller behov for forebyggelse af disse Personer, der er tryksårstruede eller har tryksår Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet At hjælpe med at opnå den optimale, funktionelle siddestilling, der tager udgangspunkt i brugerens ressourcer og funktionsevne Ydelsen omfatter En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CRS kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude 6

7 Ventetider Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. En siddestillingsanalyse foretages af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som har specialiseret sig på siddestillingsområdet Samarbejdspartnere er Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med sagsbehandling i kommunerne. Ergo- og fysioterapeuter, der er ansat på kommunale og regionale institutioner på Fyn og øerne. Læger og sygeplejersker fra Sårhelingscentret, afd. Z, OUH. Konsulenter fra hjælpemiddelfirmaer. Ergo- og fysioterapeuter, der på landsplan er tilknyttet netværksgruppe for Siddestillingsområdet. Fagpersoner der er medlem af Vitsi, et landsdækkende netværk for siddestillingsområdet Der er oprettet en fynsk erfa-gruppe for Siddestillingsspecialet. Ydelsen er kendetegnet ved At det ofte drejer sig om komplekse problematikker, hvor der er brug for en fysioterapeutisk siddestillingsanalyse, en ergoterapeutisk udredning og aktivitetsanalyse. Der er ofte mange involverede aktører.(pårørende, personlig hjælper, fagpersoner) Det er ofte meget langvarige og tidskrævende forløb, der kræver indgående viden om sygdomslære, anatomi, udvikling af og forebyggelse af tryksår. Det kræver et indgående kendskab til hvilke hjælpemidler, der findes på markedet og erfaring med produkterne. Det drejer sig om manuelle og el-kørestole, specielle siddesystemer, sæde- og rygpuder samt diverse kropsstøtter, nakkestøtter, korsetter m.m. Instruktion i forflytning af brugeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. 7

8 M 5 ALS Helhedsløsning, et sammenhængende tilbud Lovgrundlag Henvisning/henvendelse Servicelovens 12, 112, 113, 114 og 116 om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning (vejl nr. 6 til serviceloven) Lov om specialundervisning for voksne Borgere med diagnosen ALS Amyotrofisk Lateral Sclerose Pårørende til borgere med ALS Sagsbehandlere og sygehusansatte, som er i kontakt med personer med ALS Fra borger med ALS eller dennes pårørende Fra kommunale eller regionale samarbejdspartnere Fra Rehabiliteringscenter for muskelsvind - RCFM Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet at yde en koordineret og sammenhængende specialrådgivning gennem hele rådgivningsforløbet én indgang til ydelser fra Mobilitet og CRS at give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. at give borgere med ALS mulighed for at kunne færdes i bil og eller kørestol og i deres hjem på optimale vilkår i samarbejde med den kommunale sagsbehandler At skabe et koordineret og sammenhængende specialrådgivningsforløb, hvor første henvendelse er grundlag for hele rådgivningsforløbet. Alle teams er opmærksom på borgerens behov for ydelser fra de øvrige teams i afd. og fra CRS. I tæt samarbejde med borgeren og den kommunale sagsbehandler prioriteres og koordineres ydelserne. Fælles for specialerne: Information om lovgivning Udarbejdelse af funktions- og aktivitetsanalyse i forhold til det enkelte speciale Arbejdet foregår i tæt samarbejde med borgeren, den kommunale sagsbehandler og andre fagpersoner Arbejdet foregår i tæt samarbejde specialerne indbyrdes der udpeges en kontaktperson til at koordinere ydelserne. Ydelser fra IKT teamet: Alternativ og støttende kommunikation inkl. IT-hjælpemidler til kommunikation Et kontinuerligt rådgivnings-, vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med borgeren og de pårørende. Borgeren og de pårørende orienteres om hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog. Holdundervisning ved talepædagog i brug af talemaskiner og /eller kommunikationsprogrammer. I undervisningen implementeres kommunikationsstrategier og brug af bogstavtavle og evt. andre 8

9 hjælpemidler. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende / hjælpere undervises i kommunikation med borgere uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Rådgivning og afprøvning af IT-hjælpemidler til kommunikation Afdækning af behov for IT-hjælpemidler Afprøvning iværksættes. Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til nyt it-udstyr og til nye programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og aftestning af it-udstyr og programmer, så de kan anvendes af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved implementeringen. IT- support for varigt udlånte IT-hjælpemidler i takt med evt. progression af sygdommen Ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler Evt. supplerende materiale udarbejdes (bogstavtavler billedtavler) Borger, pårørende og personlige hjælpere undervises i kommunikation med disse hjælpemidler. Ydelse fra siddestillingsspecialet En samtale som afdækker problemstillinger, forventninger, mål og behov En analyse af den aktuelle siddestilling i kørestol En fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering af siddeevne Eventuelt hjemmebesøg inden selve analysen finder sted En trykmåling Analyse af de indsamlede fund og oplysninger Udfærdigelse af rapport med forslag til løsninger Ønsker den rekvirerende terapeut yderligere konsulentbistand fra CRS kan vi tilbyde At bestille hjælpemidler til og medvirke ved afprøvning At medvirke ved opfølgende vurderinger af den afprøvede og/eller valgte løsning At foretage trykmåling efter ændring og eventuel udskiftning af sædepude 9

10 Ydelse fra bilspecialet Afklaring af ansøgers funktionsevne og på denne baggrund finde den billigste egnede bil til ansøger og rådgive om nødvendig særlig indretning af bilen så ansøger bliver selvhjulpen eller får mulighed for at transportere sig som passager. Specialrådgivningen foregår individuelt og der afprøves konkret forskellige typer biler og særlig indretning af bilen, som opfylder ansøgers behov. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og indretning. Rapporten og tilbuddet sendes til kommunen og til ansøger. Hvor Ventetider Ydelse fra boligspecialet Vejledning om det generelle sagsforløb i en boligsag Medvirken fra starten af boligsagen med beskrivelse af aktivitetsproblemer og den konkrete lovgivning Generel information om gældende lovgivning, relevant litteratur, fx hensigtsmæssige pladskrav til arbejdspladsens indretning for både borgeren og hjælpere Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse og vurdering af boligen i forhold til pladskrav og hensigtsmæssig indretning Medvirken ved vurdering og valg af egnede hjælpemidler og inventar til boligen Opstilling af konkrete indretninger af værelse, bad og køkken i størrelsesforholdet 1:1 og rådgivning om løsningsmuligheder Medvirken ved udarbejdelse af en handleplan for forløbet Praktisk afprøvning ift. udendørs anlæg med forskellige belægninger, vendeareal og stigninger På CRS og i borgers hjem ALS sager prioriteres som hastesager, dvs. så kort ventetid som muligt ved 1. henv. Sygdommen er hurtigt progredierende. Derfor ændrer behovet for hjælpemidler, transport i bil, boligindretning og kommunikation sig løbende. Der er behov for kontinuerlig specialrådgivning i forhold til ændringer i funktionsevne. Specialrådgivningen skal være forudseende. Der er brug for undervisning i brug af hjælpemidler, især de specialpædagogisk og IT-baserede hjælpemidler. Det er nødvendigt med tæt opfølgning og sagen er derfor principielt altid åben. Ydelsen er kendetegnet ved - at den tager udgangspunkt i borgerens hele livssituation at der tilstræbes en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats at det ofte drejer sig om komplekse problemstillinger, der er svære at overskue og hvor der er mange aktører involveret at det ofte er meget langvarige og tidskrævende forløb at det for borgeren og de pårørende er af essentiel betydning at få en mulighed for at kommunikere, når det verbale sprog er væsentligt nedsat eller forsvundet, at kunne færdes og være deltagende i 10

11 tilværelsen i eget hjem og aktiviteter uden for hjemmet at kommunikationssagerne spænder fra lavteknologi i form af bogstavtavler og billedbaseret kommunikation til avanceret højteknologi i form at særlige kommunikationsprogrammer og øjenstyret mus mm at der gives tværfaglig rådgivning og undervisning på et højt niveau at der er brug for tæt opfølgning fra it-supporter, undervisning ved kommunikationslærer og talepædagog samt ergoterapeut. instruktion i forflytning af borgeren ind og ud af kørestolen, samt vejledning i sidderegime, variation af siddestilling, aflastning i forhold til tryksår m.m. at der i boligsager er et væsentligt økonomisk aspekt både for borgeren og for kommunen at boligen i høj grad er forbundet med værdier som livskvalitet og identitet at det kræver indgående kendskab til en lang række love samt til afgrænsning i forhold til sygehusvæsenet, arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, hjemmesygeplejen, arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikring. M 6 Kommunikationsvanskeligheder som følge af ALS Lovgrundlag Lov om socialservice 12, 112 og 113. Lov om specialundervisning for voksne Henvisning/henvendelse Personer der har dysartri på grund af ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose) Henvisning fra den kommunale sagsbehandler Henvisning fra logopæd fra OUH Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet. At give borgeren med ALS mulighed for og midler til at kommunikere med andre mennesker så optimalt og så længe som muligt. Rådgivning / vejledning / kompenserende undervisning Et rådgivnings-/vejlednings- og undervisningsforløb i tæt samarbejde med personen og de pårørende. Personen og de pårørende orienteres om hvorledes sygdommen kan påvirke det ekspressive sprog. Holdundervisning ved talepædagog og inddragelse af de pårørende. Undervisning i kommunikationsstrategier. Pårørende /hjælpere undervises i kommunikation med personer uden ekspressivt sprog. Såvel teknologiske som ikke-teknologiske kommunikationshjælpemidler præsenteres. Teknologiske kommunikationshjælpemidler Ønskes IT-baserede kommunikationshjælpemidler, inddrages det tværfaglige IKT-team. 11

12 Ventetider Det aftales hvilket udstyr, der skal afprøves. Afprøvning iværksættes. Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner. Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til nyt it-udstyr og til nye programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og aftestning af it-udstyr og programmer, så de kan anvendes af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Undervisningsforløb i brugen af udstyret. Pårørende/hjælpere instrueres i brugen af udstyret ved implementeringen. Øvrige kommunikationshjælpemidler Evt. supplerende materiale udarbejdes (bogstavtavler billedtavler) Der undervises i kommunikation med disse hjælpemidler. Ingen ventetid. En ALS-sag behandles altid som en hastesag. Sygdommen er hurtig progredierende, og derfor ændrer behovet for undervisning og hjælpemidler sig løbende. Der er behov for kontinuerlig specialrådgivning i forhold til ændringer i funktionsevne. Sagen er derfor principielt altid åben. Samarbejdspartnere Der samarbejdes med kommunale fagpersoner, så indsatsen koordineres. Der samarbejdes med Rehabiliterings Center for Muskelsvind, såvel med konsulent som med psykolog. Øvrige relevante samarbejdspartnere inddrages efter aftale Ydelsen gives af Et tværfagligt team bestående af: ergoterapeut, talepædagog, kommunikationslærer samt it-tekniker og tekniker med specialviden om hjælpemidler til kommunikation samt kompetence i brugen af disse. 12

13 M 7 Hjælpemidler til alternativ og støttet kommunikation Tværfaglig specialrådgivning i specielle og komplekse IKT sager Lovgrundlag Lov om social service 12, 112 og 113 Henvisning/henvendelse Børn og voksne med behov for særlig betjening og eller indretning af arbejdsplads for brug af computer eller talemaskine Børn og voksne med nedsat kommunikationsevne fx Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Mundtlig og skriftlig kommunikation Børn og voksne med væsentlig nedsat læseevne med behov for ITkompenserende hjælpemidler og forbrugsgoder Børn og voksne med behov for teknisk bistand til vedligeholdelse af IT hjælpemidler og forbrugsgoder efter bekendtgørelsens 4 / 112 og 22,23,24, dvs. med helt eller delvis finansieret egenbetaling n omfatter ikke personer, som er i videregående uddannelse eller som serviceres efter anden lovgivning fx LABloven. Henvisning fra den kommunale sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet Borgere fra de kommuner, der har abonnement på IKT kan henvende sig direkte til CRS, Mobilitet At støtte eller kompensere kommunikationen hos børn og voksne med nedsat kommunikationsevne, så borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Vejledning om det generelle rådgivningsforløb i forhold til alternativ og støttende kommunikation Beskrivelse af aktivitets- og kommunikationsproblemer / - vanskeligheder. Information om konkret lovgivning ved henvisning af en sag Information om det teoretiske grundlag og referencer indenfor det faglige, tværfaglige og lovgivningsmæssige område Udarbejdelse af aktivitets- og funktionsanalyse med udgangspunkt i kommunikation Analyse og vurdering af egnede hjælpemidler Fastsættelse af mål og udarbejdelse af handleplan / rehabiliteringsplan, dvs. at sikre at specialrådgivningen baseres på borgerens hele livssituation og beslutning og består af en koordineret, sammenhængende indsats. Afprøvning / afprøvningsforløb inkl. instruktion eller undervisning Skriftlig rapport til borgerens hjemkommune Indkøb og udlån efter lov om social service 112 og 113 i henhold til aftale med de fynske kommuner Udarbejdelse af instruktionsmaterialer til nyt it-udstyr og til nye programmer Klargøring af computer med installation af tilbehør og antivirusprogrammer 13

14 Ventetider Levering og opsætning af computeren og instruktion i hjemmet Meddelelse om varigt udlån / udlånsseddel til borgeren med kopi til kommunen Indkøb og testning af it-udstyr og programmer, så de kan anvendes af borgere med funktionsnedsættelser Afprøvningshjælpemidler og depotfunktion for returnerede kommunikationshjælpemidler Instruktion og/eller undervisning i brug af det bevilgede kommunikationshjælpemiddel l Undervisning til pårørende og/ eller personale i brugen af kommunikationshjælpemidler ved afprøvning og implementering, evt. hold- eller gruppeundervisning. Rådgivning ved problemstillinger opstået efter sagens afslutning Teknisk bistand (hotline), såvel it-faglig som almen teknisk, under og efter rådgivningsforløbet er sluttet Ansøger indkaldes indenfor 1-3 mdr. Opfølgning er en del af aftalen med kommunen. Der foretages en prioritering ud fra prognose og funktionsevne. Primær samarbejdspartner: Henvisende instans kommunale samarbejdspartnere Sekundære samarbejdspartnere: Fagpersoner fra bosteder VUC, CSV og andre undervisningsinstitutioner Jobcentre og produktionsskoler Konsulenter ansat i hjælpemiddelfirmaer, der forhandler IKT hjælpemidler. 14

15 M 8 Hjælpemidler, biler, bolig og SA til børn og unge Lovgrundlag Lov om social service 112, 113, 114 og 116 Henvisning/henvendelse Ventetider Ergo- og fysioterapeuter, der er ansvarlige for sagsbehandling og bevilling af hjælpemidler til børn med handicap i alderen fra 0-18 år (jf. lov om social service 112, 113, 114 og 116) Børn med handicap, deres forældre og deres behandlende ergoog fysioterapeuter samt andre støttepersoner. Henvisning fra kommunal sagsbehandler. Henvisningsskema udfyldes og sendes til CRS, Mobilitet At finde den mest optimale løsning til barnet, der kan understøtte barnets udvikling, kompensere for barnets aktivitetsproblemer på bedst mulig vis, forebygge fejlstillinger og understøtte de behandlingsteorier, som barnet behandles ud fra At motivere børn med handicap og deres forældre til accept af barnets handicap og til at støtte barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling At yde specialrådgivning på et højt fagligt niveau for at sikre, at barnet, forældrene og fagpersonalet er informeret på bedste vis. At give instruktion i brug af hjælpemidlet, den særlige indretning af bil og boligindretning til barnet, forældrene og fagpersonale Gennemlæsning af sagen, indhentning af yderligere oplysninger og indkaldelse af barn, forældre og relevante fagpersoner Samtale med barnet, forældrene og relevante fagpersoner for at afdække barnets funktionsniveau, aktivitetsproblemer, ønsker, behov samt en vurdering af ressourcer og begrænsninger hos barnet og dets omgivelser Bestilling af relevante hjælpemidler til afprøvning samt aftaler med konsulenter fra de firmaer, der skal deltage i afprøvningen Afprøvning af de udvalgte hjælpemidler og vurdering af det bedst egnede hjælpemiddel Specialtilpasninger kan være nødvendige og udføres primært af firmaet, men hvis det ikke er i stand til at løse opgaven, kan en tekniker fra CRS Mobilitet inddrages i løsningen Afprøvning af hjælpemidlet over en længere periode kan være nødvendig og foregår i barnets nærmiljø. I den forbindelse kan der være behov for hjemmebesøg af ergo- / fysioterapeut fra CRS, Mobilitet Specialrådgivning i forhold til bil foregår individuelt og det er muligt konkret at afprøve forskellige typer biler og særlig indretning af bilen. Indhentning af tilbud på den konkrete bil og den særlige indretning Udfærdigelse af rapport med anbefaling af billigst egnede bil og særlig indretning. Ansøger indkaldes indenfor 1-2 mdr. Opfølgning kan efter aftale med kommunen tilbydes. 15

16 Ydelsen er kendetegnet ved at der ofte er tale om komplekse sager med mange aktører på banen (forældre, personlig hjælpere og fagpersoner,). Barnet skal fungere i forskellige aktiviteter og omgivelser, tilpasset det enkelte barns kontekst, og det er vigtigt kun at give den nødvendige kompensation i forhold til barnets funktionsniveau. hjælpemidlet, bilen og boligindretningen skal tage højde for at barnet udvikler sig, nye behov opstår og det er nødvendigt at tænke i langsigtede og fleksible løsninger. 16

17 M 9 Legeteket: Udlån af udviklingsstimulerende materialer til børn med særlige behov Lovgrundlag Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (BEK nr 356 af 24/4/2006), 1 og 2 Børn med særlige behov, i alderen 0 7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Henvisning/henvendelse Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Forældre og fagfolk skal henvende sig telefonisk til Legeteket. At øge det enkelte barns kompetencer på alle niveauer Ventetider Vejledning i hvordan barnet bedst støttes i sin udvikling via legen Rådgivning og vejledning til forældre i valg af legetøj og andre stimulerende materialer Rådgivning og vejledning til og erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af materialer, samt om valg og brug af den pædagogiske form og metode Udlån af udviklingsstimulerende materialer i afgrænsede perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling 3 måneders ventetid på den første aftale. Derefter aftales besøg i Legeteket med ca. 3 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 0-7 år pædagoger, støttepædagoger, dagplejer, ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn tale- og hørepædagoger, der arbejder med børn, sprogkonsulenter og synskonsulenter. Ydelsen er kendetegnet ved, at der kræves - stor viden om børns normale udvikling herunder den sansemotoriske udvikling, kommunikation og sprog samt intellektuel og social udvikling. stor viden og erfaring med pædagogisk legetøj, sprogmaterialer, førskolematerialer og sansemotoriske materialer. 17

18 M10 Datateket: Udlån af udviklingsorienterede lærespil til PC til børn med særlige behov Lovgrundlag Henvisning/henvendelse Ventetider Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu har påbegyndt skolegangen (BEK nr. 356 af 24/04/2006), 1og 2 Børn med særlige behov, i alderen 2-7 år, og deres forældre Fagpersoner, som arbejder med disse børn Besøg skal være aftalt på forhånd, så der er tid og ro til det enkelte barn. Forældre og fagfolk, skal henvende sig pr. telefon til Datateket. At øge det enkelte barns kognitive kompetencer At øge det enkelte barns sproglige evner At øge det enkelte barns evne til at lege At øge det enkelte barns sociale kompetencer Rådgivning og vejledning til forældre i valg af udviklingsorienterede lærespil til PC, som støtter op om barnets nærmeste zone for udvikling Vejledning i hvordan barnet pædagogisk støttes bedst i sin anvendelse af programmet. Rådgivning og vejledning til erfaringsudveksling med fagpersoner om valg og brug af PC-spil Udlån af PC-spil i aftalte perioder Evaluering af forløb, med fokus på barnets mestringsniveau og nærmeste zone for udvikling. Der er ingen ventetid på den 1. aftale. Derefter aftales besøg i Datateket med ca. 1-2 måneders interval. Ydelsen gives af pædagog med særlig viden og erfaring på området Samarbejdspartnere er forældre til børn med særlige behov fra 2-7 år pædagoger, støttepædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, specialpædagogiske konsulenter og synskonsulenter 18

19 M11 Tværgående ydelser: Åben rådgivning, åbent hus i udstillingen Lovgrundlag Lov om social service 12 Alle som har behov for rådgivning, herunder Borgere Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CRS, Mobilitet kan henvende sig i åbent hus den 1. torsdag i måneden fra kl At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning. Ydelsen omfatter Personlig rådgivning til børn og voksne / ansatte i kommunerne / studerende / andre faggrupper om hjælpemidler og brugen heraf Rådgivning om sagsgang og lovgivning Mulighed for at afprøve hjælpemidler, samt udlån af visse hjælpemidler i 1 måned. Ventetider Udstillingen omfatter Børnehjælpemidler Ganghjælpemidler (herunder rollatorer og stokke) Specialcykler og trehjulede knallerter Kørestole / arbejdsstole / hvilestole Puder og sæder Hjælpemidler til løft og forflytning Hjælpemidler til køkken / bad og toilet Hjælpemidler til daglige aktiviteter IKT hjælpemidler Testbolig Udendørs kørestolsbane Ingen ventetid Ydelsen gives af en ergo- eller fysioterapeut og tekniker med specialviden. 19

20 M12 Tværgående ydelser: Telefonrådgivning og Lovgrundlag Lov om social service 12 Alle som har behov for rådgivning, herunder Ansatte i kommunerne Studerende Andre faggrupper såsom læger, arkitekter, pædagoger m.fl. Borgere Henvisning/henvendelse Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CRS, Mobilitet kan ringe i vores telefontid mandag onsdag fra 9-10, torsdag Alle borgere og fagpersoner, hvis deres kommune har tegnet abonnement på CRS -Mobilitet, kan sende til At lette adgangen til rådgivning og vejledning mest muligt. At rådgive og vejlede brugere og fagpersoner om hvilke hjælpemidler, der findes på markedet. At rådgive om hensigtsmæssig sagsgang ved ansøgning om hjælpemiddel, bil og boligindretning Rådgivning og vejledning om hjælpemidler, boligændringer og - biler samt lovgivning på området. Forslag til specialtilpasning /specialfremstilling. Fremsendelse af skriftligt materiale, f.eks. brochurer, lovstof, retningslinier for sagsbehandling m.v. Vejledning om metode i god hjælpemiddelformidling (7-trinsmodellen og ICF) Udlån af hjælpemidler til afprøvning i 1 måned Henvisning til andre fagpersoner og myndigheder Kollegial sparring, der kan være med til at skabe overblik over en sag. Ventetider Ingen ventetid Rådgivning pr. telefon og gives af ergo- og fysioterapeuter med specialviden 20

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere