Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: november 2003 Slut: november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i rådgivningslære. Modul 1-8 Start: 12. 14. november 2003 Slut: 22. 23. november 2004"

Transkript

1 Diplomuddannelse i rådgivningslære Modul 1-8 Start: november 2003 Slut: november 2004

2 Diplomuddannelse i rådgivningslære Baggrund Spark døren op til rådgivningsrummet og bliv bevidst og etisk handlende i dit rådgivningsarbejde. At yde professionel rådgivning er ikke kun et spørgsmål om at have styr på det landbrugsfaglige. Det handler i høj grad også om at kunne sætte sig i landmandens og sit eget sted! Opgaven for rådgiveren er at kunne se og forstå landmandens ønsker og formidle sin viden på en måde, så den bliver anvendelig for landmanden. At turde magte kommunikationen og samtalen på en professionel og etisk forsvarlig måde er kernen i al rådgivning. Under denne uddannelse får du mulighed for under trygge vilkår at udvikle din egen måde at kommunikere / rådgive på. Formålet med uddannelsen er at give deltagerne systematiske erfaringer med målorientering, forberedelse, gennemførelse og vurdering af rådgivningsforløb. Dette vil blandt andet foregå gennem arbejde med: Rådgivningsmetoder, rådgivningsforståelse og rådgivningspraksis, hvor deltagerne skal skabe sig indsigt i rådgivningens teorigrundlag og rådgivningsprocessen Professionel kommunikation og dialogiske forholdemåder, herunder skriftlig kommunikation og informationsformidling Etiske problemstillinger inden for rådgivning og rådgivningsvirksomhed Voksenpædagogiske problemstillinger, herunder mødet med landmand og landmandsfamilie Organisationsforståelse og -udvikling Uddannelsen henvender sig til rådgivere, der mindst har et par års rådgivningserfaring. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og problemstillinger, der sætter fokus på måden at rådgive på, og er derfor ikke rettet mod en særlig faggren, men henvender sig til rådgivere inden for alle fagområder. 1

3 Indhold og form Det er et grundlæggende princip i uddannelsen, at der er nærhed og lighed mellem uddannelse og rådgivningsfunktion. Uddannelsen tager løbende udgangspunkt i den enkeltes erfaringer og kompetencer og eksempler fra deltagernes rådgivningsvirksomhed. Uddannelsen er ikke styret efter, at alt skal være anderledes, men den skal rekonstruere den viden, konsulenten allerede har, i forhold til ny viden og øget handle-kompetence. Praktiske oplysninger Uddannelsen strækker sig over et år og består af otte moduler. De har forskellig længde og er fordelt under tre temaer: Den rådgivende dialog Den pædagogiske dimension Det organisatoriske rum Undervisere Lektor, cand.mag. Solveig Brander Lektor, cand.mag. Anette Nymann Lektor, cand.mag. et art. Kjeld Sten Iversen Alle fra Jysk Center for Videregående Uddannelse Kursusleder Landskonsulent, cand.agro., Ms. Jens Ole Thøgersen, Landscentret, Udvikling og Centerservice. Tlf Tid og sted Uddannelsen foregår på Kalø Landboskole, Skovridervej 1, 8410 Rønde. Modul 1: november 2003 Modul 2: december Modul 3: januar 2004 Modul 4: februar Modul 5: marts Modul 6: august Modul 7: september Modul 8: november 2

4 Modul 1 og 2: Den rådgivende dialog Den rådgivende dialog Modul 1 og 2 er rettet mod Den rådgivende dialog. Med udgangspunkt i deltagernes rådgivningspraksis er det formålet, at deltagerne udvider deres grundlæggende kompetencer og færdigheder i forhold til den rådgivende dialog. Samtidig er det hensigten at øge forståelsen af centrale sider af konsulentfunktionen og rådgivningsarbejdet, såvel som betydningen af rådgiverens personlige fremtræden i rådgivningssituationen. Væsentlige temaer i Den rådgivende dialog er: Rådgivningsteori og rådgivningspraksis Lederskab og ansvar i rådgivningen Rådgivningssamtalens faser og proces Professionel kommunikation og relationsforståelse Den vanskelige samtale Rådgivning og kriseforståelse Rådgiveren som fagperson og menneske Forståelse af og indsigt i egen og andres adfærd og sammenhænge mellem disse Den kollegiale samtale og kollegavejledning Træning i at give og modtage feedback Forløbet bygger på, at deltagerne er villige til at inddrage aktuelle, daglige arbejdssituationer og afprøve samtaler med efterfølgende feedback og bearbejdning. 3

5 Modul 3 og 4: Den pædagogiske dimension Den pædagogiske dimension I Den pædagogiske dimension (Modul 3, 4) er studieområdet konsulentens professionsforståelse, det faglige sprog og den faglige etik samt forskellige sociologiske, pædagogiske og psykologiske perspektiver på rådgivning, formidling og læring. Væsentlige temaer i Den pædagogiske dimension er: Professionalitet som udfordring i rådgivningsarbejde Pædagogiske grundlagsproblemer, herunder perspektiver på rådgivningens menneske- og dannelsessyn Læring som problemløsning og deltagernes egne læringsstrategier Kommunikation og læring Skriftlig kommunikation og informationsformidling Organisation af læringssituationer over tid for landmand og landmandsfamilie Gruppeprocesser og hvordan de udvikles Målbeskrivelse, planlægning og evaluering af rådgivningsforløb Voksenliv og læreprocesser. Modul 5: Midtvejsopgave Midtvejsopgaven samler op på de nu gennemførte moduler og fremlægges på Modul 5. 4

6 Modul 6 og 7: Det organisatoriske rum Det organisatoriske rum Den sidste del af uddannelsen har overskriften Det organisatoriske rum og består af to moduler. Modul 6 er et oplevelsesorienteret virksomheds-spil, og på Modul 7 arbejder deltagerne med rådgivning i egne organisationer. Modul 6 foregår som et virksomhedsspil, hvor målet er at skærpe deltagernes bevidsthed om, hvordan man kan ændre en organisation, så den på kvalificeret vis bliver i stand til øge kvaliteten, øge indtjeningen og udvikle medarbejdernes kompetencer. Modul 7 er baseret på teoretiske oplæg som udgangspunkt for analyse af deltagernes egen organisation med henblik på at identificere udviklings-muligheder specielt rettet mod fortsat udvikling af egen rådgivning. På baggrund af dannede erfaringer fra Modul 6 og med udgangspunkt i egen situation tilegner deltagerne sig en organisationspsykologisk forståelses-ramme. De arbejder med at opnå indsigt i, hvad en organisation består af, hvilke fænomener der gør sig gældende i det organisatoriske liv, samt hvad der styrer den enkeltes handlemuligheder. Væsentlige temaer i Det organisatoriske rum er: Organisationskultur værdier, etik, normer og traditioner Ledelse som grænsesætning Konkurrence i rådgivningsarbejdet og den udviklingsorienterede rådgivningsvirksomhed fleksibilitet, ledelse og ansvar Det åbne system relationer i organisationens indre liv Det ubevidste irrationelle tanker, følelser og handlinger Evaluering og planlægning af eget arbejde at sikre fortsat udvikling i rådgivningsarbejdet. På det 7. modul bruges desuden tid til at inspirere, drøfte og perspektivere den enkelte deltagers foreløbige udkast til afsluttende opgave. Der indgås aftaler om arbejdsforløb, vejledning og aflevering af opgaven. Opgavens temavalg og problemformulering skal godkendes af vejlederne. 5

7 Den afsluttende opgave Den afsluttende opgave er deltagernes synlige produkt på uddannelses-forløbet. Opgaven udarbejdes i tidsrummet mellem 5. og 8. modul med mulighed for vejledning. Opgaven tager udgangspunkt i en case og en problemstilling fra deltagernes rådgivningsvirksomhed. Bedømmelseskriteriet er godkendt ikke godkendt. Opgaven er skriftlig. I opgaven skal problemstillingen analyseres og vurderes ud fra en problemløsningsmetode og med de faglige kundskaber, deltageren har tilegnet sig under uddannelsesforløbet. Landscentret, Udvikling og Centerservice udsteder diplom til de deltagere, der får godkendt deres opgave. Den afsluttende opgave Sammenlagt omfatter modulerne 26 kursusdage, og du skal regne med et tilsvarende antal dage til studie og opgaveløsning. Pris kr ,- excl. moms Tilmelding Senest den 6. oktober 2003 til Udvikling og Centerservice Birthe Danielsen, Tlf , Hjemmeside 6

8 Uddannelsesforløb Diplomuddannelse i Rådgivningslære Den rådgivende dialog Den pædagogiske dimension Det organisatoriske rum Den afsluttende opgave 6. modul 8. modul 2. modul 3. modul 7. modul Opgave 1. modul 4. modul 5. modul Opgave nov dec jan feb marts aug sept nov

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud (2014) Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Studieordning 2010. De pædagogiske fag

Studieordning 2010. De pædagogiske fag De pædagogiske fag De pædagogiske fag beskæftiger sig med lærerens arbejde, med undervisning, opdragelse og læring i skolen. Der anlægges såvel et analytisk som et handlingsrettet blik på pædagogisk virksomhed.

Læs mere

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse

Nye tider nye pædagoger. Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Nye tider nye pædagoger Anbefalinger fra Tænketank om Fremtidens Pædagoguddannelse Uddannelse der forpligter Den pædagogiske profession er rygraden i den danske velfærdsmodel. Pædagoger repræsenterer viden,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere