Internationale spilleregler for Petanquesporten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationale spilleregler for Petanquesporten"

Transkript

1 Internationale spilleregler for Petanquesporten - Dansk udgave januar 2017 Internationale spilleregler for Petanquesporten... 2 Generelt: Dannelse af hold Godkendte kugler a - Sanktioner for ulovlige kugler Godkendte målkugler Licens... 2 Spillet: Spillearealer og banereglement Igangsættelse af spillet og regler for kastecirklen Gyldige afstande for udkast af målkuglen Udkastets gyldighed Annullering af målkuglen i løbet af en omgang Fjernelse af forhindringer Udskiftning til ny målkugle eller spillekugle... 5 Målkugle: Hvis målkuglen skjules eller flyttes Hvis målkuglen flyttes til en anden bane Gældende regler, hvis målkuglen er ugyldig Hvis målkuglen stoppes... 5 Kugler: Kast af første og efterfølgende kugler Spilleres og tilskueres adfærd under spillet Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen Ugyldige kugler Hvis en kugle stoppes Tilladt tidsforbrug til kast Hvis en kugle flyttes Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen Ureglementeret udkast af kugler... 7 Point og måling: Kortvarig fjernelse af kugler Opgørelse af point Hvis kugler fjernes Hvis en kugle eller målkugle flyttes Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen Fremmedlegemer på kugle eller målkugle Protester... 8 Disciplin: Straf for enkelte spilleres eller et holds udeblivelse Spilleres forsinkede ankomst Udskiftning af en spiller Straf Dårligt vejrlig Ny spillerunde God sportsånd Dårlig opførsel Dommerens forpligtelser Turneringsledelsens sammensætning og afgørelser Regler for præcisionsskydning Banen Mål og forhindringer Tilladte materialer Kastets gyldighed Procedure Adgangskrav for Verdensmesterskabet i Præcisionsskydning Præmier og titler I tilfælde af hændelser under kampen Forsinkelser Danske tillægsregler Alkohol/rygning Doping Licenser:... 13

2 Internationale spilleregler for Petanquesporten Generelt: Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: triple = 3 spillere mod 3 spillere double = 2 spillere mod 2 spillere single = 1 spiller mod 1 spiller I triple har hver spiller 2 kugler. I double og single har hver spiller 3 kugler. Ingen anden spilleform er tilladt. 2 - Godkendte kugler Petanque spilles med kugler, der er godkendt af FIPJP - og som opfylder følgende kriterier: 1. Kuglerne skal være af metal 2. Kuglernes diameter skal være mellem 70,5 mm (min.) og 80 mm (max.). 3. Kuglernes vægt skal være mellem 650 g (min.) og 800 g (max.) Fabrikat, mærke og vægtangivelse skal være indgraveret og skal altid kunne læses. I turneringer for spillere til og med 11 år kan der benyttes kugler, der vejer 600 g og har en diameter på 65 mm. Det er dog en forudsætning, at de er fremstillet af en godkendt fabrikant. 4. Kugler må hverken være fyldt med sand eller forsynet med nogen form for blyindlæg eller på anden måde være ændret efter fremstillingen af de godkendte fabrikanter. Det er især forbudt at efterbehandle dem for at ændre hårdheden. Dog må spillerens for- og efternavn eller initialer gerne være indgraveret. Det samme gælder forskellige logoer, initialer og akronymer, som opfylder fabrikantens specifikationer. 2a - Sanktioner for ulovlige kugler Enhver spiller, der overtræder pkt. 4 i foregående paragraf, udelukkes øjeblikkeligt fra turneringen. Det samme gælder medspiller(e). Hvis en kugle, som ikke er ulovligt ændret, men som er slidt eller har en fabrikationsfejl, ikke opfylder kravene i den officielle undersøgelse eller normerne i pkt. 1), 2) og 3) ovenfor, skal spilleren udskifte kuglen. Spilleren kan også udskifte hele sættet. Protester fra spillere angående pkt. 1), 2) og 3) skal ske før kampens start. Det er således i spillernes interesse at sikre sig, at egne og modstandernes kugler opfylder ovennævnte regler. Protester vedrørende pkt. 4) kan indgives under hele kampen, men det skal ske mellem 2 omgange. Dog vil der, hvis en spiller (hold) fra og med 3. omgang protesterer over en modstanders kugle(r), og protesten viser sig at være grundløs, blive tillagt modstanderen 3 point. Dommeren eller turneringsledelsen kan til enhver tid forlange, at en eller flere spilleres kugler kontrolleres. 3 - Godkendte målkugler Målkugler skal være af træ - eller af et syntetisk materiale, der er forsynet med fabrikantens mærke og har gennemgået FIPJP s godkendelsesprocedure. Diameteren skal være 30 mm (tolerance: +/- 1mm). Vægten skal være mellem 10 og 18 gram Farvede målkugler er tilladte, men på intet tidspunkt må de, eller målkugler af træ kunne samles op med en magnet. 4 - Licens For at kunne blive registreret i en turnering, skal spillerne fremvise licens eller, i overensstemmelse med reglerne i deres forbund, et dokument der beviser deres identitet og medlemskab af forbundet. 2

3 Spillet: Spillearealer og banereglement Petanque spilles på alle underlag. Efter beslutning fra turneringsarrangøren eller dommeren kan holdene henvises til afmærkede baner. I så fald skal banen under nationale mesterskaber eller internationale turneringer være mindst 4 meter bred og 15 meter lang. Ved andre turneringer kan forbundene tillade andre mål end disse minimumsmål, dog ikke under 3 x 12 meter. Et spilleareal består af et antal baner afmærket ved hjælp af snore der ikke må influere på spillets gang. Disse snore afgrænser de forskellige baner og er ikke dødlinjer bortset fra dem der markerer afslutningen af banen og ydrekanten af spilleområdet. Hvis baneren placeres i forlængelse af hinanden, er linjerne der forbinder banerne dødlinjer Hvis spilleområdet er omgivet af fast indhegning el. lign., skal denne ligge mindst 1 m fra spilleområdets udvendige linje. Kampene spilles til 13 point med mulighed for, at pulje- og kvalifikationskampe spilles til 11 point. Visse turneringer kan afholdes som tidsbegrænsede kampe. Disse skal altid spilles på afgrænsede baner og alle linjer, der markerer disse baner er dødlinjer. 6 - Igangsættelse af spillet og regler for kastecirklen Spillerne trækker lod om, hvilket hold der skal vælge bane, hvis banen ikke er blevet tildelt af arrangørerne og være de første til at kaste målkuglen. Hvis banen er anvist af turneringsarrangørerne, skal målkuglen kastes ud på denne bane. Holdene må ikke uden dommerens tilladelse flytte kampen til en anden bane. En spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen, vælger udgangspunkt og tegner eller placerer en cirkel på jorden. Dog må en tegnet cirkel ikke måle mindre end 35cm eller mere end 50cm i diameter og skal have en størrelse, så hver enkelt spillers fødder kan passe helt inde i den. Ved anvendelse af en præfabrikeret cirkel skal denne være fast og have en indvendig diameter på 50 cm (tolerance: +/- 2 mm). Foldecirkler er tilladt, men på betingelse af, at de er af en model og stivhed der er godkendt af FIPJP. Spillerne har pligt til at bruge de autoriserede cirkler, som spilleledelsen stiller til rådighed. Spillerne skal også acceptere faste cirkler eller foldecirkler, godkendt af FIPFJ, som leveres af deres modstander. Hvis begge hold har disse cirkler, er det holdet, som vandt lodtrækningen, der vælger cirklen. I alle tilfælde skal cirklen markeres før målkuglen kastes. Cirklen skal tegnes (eller placeres) mindst 1 meter fra en forhindring og mindst 2 meter fra andre cirkler, der er i brug. Det hold der vinder lodtrækningen eller den forrige runde, har et forsøg til at lave et gyldigt udkast af målkuglen. Hvis dette udkast er ikke gyldigt afleveres målkuglen til modstanderen, som derefter må placere den på enhver gyldig position på det udpegede område. Det hold, der kaster målkuglen, skal slette alle cirkler, der befinder sig i nærheden af den, der skal bruges. Det indre af cirklen kan ryddes for grus/småsten m.v. i løbet af omgangen, men skal retableres, når omgangen er slut. Cirklen betragtes ikke som forbudt område. Spillerens fødder skal være helt inden for og må ikke berøre cirklen. Fødderne må ikke forlade cirklen eller slippe jorden, før kuglen er landet på jorden. Ingen anden legemsdel må røre jorden uden for cirklen. Overtrædelse af denne regel straffes i henhold til 35. Dog er det tilladt bevægelseshæmmede (benene fra livet og ned) kun at have én fod inden for cirklen. For spillere i kørestol gælder det at mindst ét hjul (hovedhjulet på samme side som kastearmen) skal befinde sig inden for cirklen. At et medlem af holdet kaster målkuglen ud betyder ikke, at denne spiller skal spille først. Hvis en spiller samler cirklen op inden omgangens kugler er færdigspillede, genplaceres cirklen på markeringen, men kun modstanderholdet må derefter kaste deres resterende kugler. 3

4 7 - Gyldige afstande for udkast af målkuglen For at en udkastet målkugle er gyldig, skal følgende forhold være opfyldt: 1. Afstanden mellem målkuglen og cirklens indvendige kant skal være: Mindst 6 meter og højst 10 meter for juniorer og seniorer. I turneringer for de yngste spillere kan mindre afstande anvendes. 2. Cirklen skal være mindst 1 meter fra en forhindring og 2 meter fra en anden cirkel. 3. Målkuglen skal være mindst 1 meter fra en forhindring og fra kanten af et forbudt område. I tidsbegrænsede kampe reduceres afstanden til 50 cm., bortset fra banens endelinjer. 4. Målkuglen skal være synlig for spillere, som står helt oprejst, og hvis fødder befinder sig indenfor cirklens inderside. Ved eventuel uenighed herom afgør dommeren, om målkuglen er synlig. Dommerens afgørelse kan ikke ankes. I næste omgang sker udkastet fra en cirkel tegnet eller placeret omkring det punkt, hvor målkuglen befandt sig ved slutningen af den foregående omgang. Undtagen i følgende tilfælde: Cirklen vil være mindre end 1 meter fra en forhindring. Udkast af målkuglen kan ikke ske inden for de i reglerne fastsatte afstande. I det første tilfælde tegner eller placerer spilleren cirklen i den reglementerede afstand fra forhindringen. I det andet tilfælde kan spilleren rykke tilbage, bort fra det sted, hvor målkuglen befandt sig, indtil den maksimalt tilladte kasteafstand er opnået og ikke længere. Denne mulighed må kun benyttes, hvis det ikke er muligt at kaste målkuglen ud til maksimal afstand i nogen anden retning. Hvis målkuglen ikke er blevet kastet i overensstemmelse med de ovenstående regler, skal en spiller fra modstanderholdet placere målkuglen på en gyldig position på banen. En spiller fra modstanderholdet kan også flytte cirklen tilbage i henhold til betingelserne, der er defineret i reglerne, hvis det første holds placering af cirklen ikke muliggjorde at målkuglen kunne kastes til den maksimale afstand. I alle tilfælde beholder det hold, som først havde det mislykkede forsøg, retten til at kaste første kugle. Det hold som har vundet retten til at kaste målkuglen har maksimum et minut til at gøre det. Holdet, der har vundet retten til at placere målkuglen efter et mislykket kast fra modstanderen, skal gøre dette straks. 8 - Udkastets gyldighed Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en dommer, en modspiller, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse, er udkastet ugyldigt og skal tages om. Hvis målkuglen ved udkastet stoppes af en medspiller, placeres målkuglen af en spiller fra modstanderholdet på en gyldig position på banen. Selv om den første kugle efter udkast af målkuglen er spillet, har modstanderen stadig ret til at betvivle dens korrekte placering, bortset fra når målkuglen er blevet placeret af modstanderne. Før målkuglen gives til modstanderne til placering på banen skal begge hold have anerkendt, at udkastet ikke var gyldigt, eller dommeren skal have dømt det ugyldigt. Såfremt et hold ikke følger dette, mister holdet retten til udkast/placering af målkuglen. Hvis modstanderen også har spillet en kugle, anses målkuglen entydigt for at være gyldig, og protester kan ikke behandles. 9 - Annullering af målkuglen i løbet af en omgang Målkuglen er tabt i følgende 7 tilfælde: 1. Når den flyttes til forbudt område, også selvom den kommer tilbage til det tilladte spilleområde. Når målkuglen ligger på grænsen til forbudt område, er den spilbar. Den er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det tilladte område eller dødlinjen, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Vandpytter, hvor målkuglen flyder frit, betragtes som forbudt område. 2. Når den flyttede målkugle ikke er synlig fra cirklen efter reglerne i 7, selv om den stadig ligger i tilladt område. Er målkuglen skjult af en kugle, regnes den ikke for tabt. Dommeren kan kortvarigt fjerne en kugle for at konstatere, om målkuglen er synlig eller ej. 4

5 3. Når målkuglen flyttes til en position mere end 20 meter (for juniorer og seniorer) eller 15 meter (for de yngste spillere) eller mindre end 3 meter fra cirklen. 4. Når målkuglen på afmærkede spilleområder passerer mere end én bane umiddelbart ved siden af den bane, der er i brug eller når den passerer endebanelinjen. 5. Når den flyttede målkugle ikke kan findes indenfor 5 minutter. 6. Når et forbudt område ligger mellem målkuglen og kastecirklen. 7. Når målkuglen i tidsbegrænsede kampe på passerer den linje, der markerer den anviste bane Fjernelse af forhindringer Det er spillerne strengt forbudt at nedpresse, flytte eller knuse forhindringer af enhver art på spilleområdet. Dog må den spiller, der skal kaste målkuglen, få en fornemmelse af et nedslagssted ved højst 3 gange at banke med en af sine kugler på banen. Desuden må den spiller, der skal kaste, eller en af medspillerne jævne et eventuelt hul, som er forårsaget af én (1) tidligere spillet kugle. Overtrædelse af ovenstående regler, især i tilfælde af at underlaget glattes foran en kugle, der skal skydes væk straffes som anført i afsnittet Disciplin, Udskiftning til ny målkugle eller spillekugle Det er spillerne forbudt at udskifte målkuglen eller en spillekugle under en kamp, bortset fra i følgende tilfælde: 1. Målkuglen eller spillekuglen kan ikke findes inden for højst 5 min. 2. Målkuglen eller spillekuglen er gået i stykker: I så tilfælde er det den største del, der gælder. Hvis der er kugler tilbage, som ikke er blevet spillet, kan førstnævnte kugle straks udskiftes, eventuelt efter måling, med en kugle eller målkugle med samme diameter. I næste omgang kan den pågældende spiller anvende et helt nyt sæt. Målkugle: Hvis målkuglen skjules eller flyttes Hvis målkuglen i løbet af en omgang ved et uheld skjules af løv eller et stykke papir, fjernes dette. Skulle den liggende målkugle flytte sig på grund af blæst eller banens hældning, eller for eksempel ved et uheld af en dommer, spiller, tilskuer, kugle eller målkugle fra et andet spil, et dyr eller en genstand i bevægelse, lægges den tilbage på sin oprindelige plads, forudsat, at den var markeret. For at undgå diskussion skal spillerne markere målkuglens placering. Protester angående ikke markeret kugle eller målkugle kan ikke behandles. Hvis målkuglen flyttes under indvirkning af en kugle, der indgår i spillet, er den gyldig Hvis målkuglen flyttes til en anden bane Hvis målkuglen i løbet af en omgang flyttes til en anden bane, uanset om den er afmærket eller ej, er den spilbar, jf. dog 9. Spillere, som spiller efter denne målkugle, venter, hvis der er plads, med at afslutte omgangen, til de andre spillere har afsluttet deres påbegyndte omgang. Spillere, der berøres af anvendelsen af denne paragraf, må udvise tålmodighed og sportsånd. I den følgende omgang fortsætter holdene spillet på deres anviste bane, og målkuglen kastes igen fra det sted, hvorfra den blev flyttet, jf. dog Gældende regler, hvis målkuglen er ugyldig Hvis målkuglen i løbet af omgangen er tabt, er der 3 muligheder: 1. Begge hold har kugler tilbage: Omgangen spilles om og målkuglen kastes af det hold, der fik point i den foregående omgang eller vandt lodtrækningen 2. Kun det ene hold har kugler tilbage. Dette hold tildeles ligeså mange point, som det har kugler tilbage. 3. Ingen af holdene har kugler tilbage. Omgangen spilles om, og målkuglen kastes af det hold, der fik point I den foregående omgang eller vandt lodtrækningen 15 - Hvis målkuglen stoppes 1. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af tilskuere eller en dommer, gælder dens stopposition. 2. Hvis en ramt målkugle stoppes eller afbøjes af en spiller på det tilladte spilleområde, kan dennes 5

6 modstander vælge at: a. Lade målkuglen ligge på sin nye plads, b. Lægge målkuglen tilbage på sin oprindelige plads, c. Lægge målkuglen i forlængelse af en linje fra dens oprindelige til dens nuværende plads, dog højst i en afstand af 20 meter fra cirklen (15 meter for de yngste spillere) og således, at den er synlig. Punkterne b) og c) kan kun komme i anvendelse, hvis målkuglens placering har været markeret. I modsat fald skal målkuglen blive på sin nuværende plads. Hvis en ramt målkugle af denne grund kommer ind i forbudt område, før den til sidst vender tilbage til spilleområdet, anses den for ugyldig, og de i 13 anførte muligheder finder herefter anvendelse. Kugler: Kast af første og efterfølgende kugler Den første kugle i en omgang kastes af en spiller fra det hold, der har vundet lodtrækningen eller den forudgående omgang. Derefter spiller det hold, der ikke har pointet. Spilleren må hverken bruge en genstand eller tegne en streg på banen som hjælp til at spille en kugle, ligesom dens nedslagssted ikke må markeres. Når den sidste kugle spilles, må spilleren ikke have en kugle i den anden hånd. Kuglerne kastes én ad gangen. Ingen kugle kan spilles to gange, dog med undtagelse af kugler, der på vejen mellem kastecirklen og målkuglen ved et uheld er blevet standset eller afbøjet af en kugle eller målkugle fra en anden kamp eller af et dyr eller en genstand i bevægelse (fodbold m.v.), samt i det i 8 anførte tilfælde. Det er forbudt at gøre kuglerne eller målkuglen våde. Før udkast skal spilleren fjerne spor af mudder eller andet fra kuglen. Undladelse heraf kan medføre straf som anført i 35. Hvis den først spillede kugle ender i forbudt område, er det modstanderens tur til at kaste en kugle, og der fortsættes skiftevis, så længe der ikke er kugler på den anviste bane. Såfremt der efter skud eller indlæg ikke befinder sig kugler på det anviste spilleområde, gælder bestemmelserne vedrørende en uafgjort omgang som anført i Spilleres og tilskueres adfærd under spillet I den tid, hvor en spiller efter reglerne må kaste sin kugle, skal både tilskuere og spillere forholde sig helt stille. Modstanderne må ikke gå, gestikulere eller gøre andet til gene for den spiller, der skal til at kaste. Det er kun spillerens medspiller(e), der må opholde sig mellem målkuglen og kaste-cirklen. Modstanderne skal blive bag målkuglen eller bag spilleren og i begge tilfælde ude til siden i forhold til spilleretningen og i en afstand af mindst 2 meter fra spilleren eller målkuglen. Spillere, som ikke overholder disse regler, kan udelukkes fra turneringen, såfremt de efter en advarsel fra dommeren fortsætter deres adfærd Kast af kugler og kugler, der er gået ud af banen Ingen må forsøgsvis kaste sin kugle under spillet. Spillere, der ikke overholder denne regel, straffes som anført i afsnittet Disciplin, 35. Kugler, der i løbet af en omgang, går ud af en afmærket bane, er gyldige (med mindre de er ugyldige ifølge 19) Ugyldige kugler En kugle er først tabt, når den helt har passeret grænsen for det anviste spilleområde, dvs. når den set direkte oppefra ligger helt uden for grænsen. Det samme gælder, når kuglen på afmærkede baner helt har passeret mere end en af de baner, der ligger langs med den bane, der er i brug, eller når den passerer endebanelinjen. I tidsbegrænsede kampe på en afmærket bane anses kuglen for tabt, når den helt har passeret linjen på den anviste bane. Hvis kuglen derefter kommer tilbage på spilleområdet, enten på grund af terrænets hældning, eller fordi den springer tilbage fra en fast eller bevægelig forhindring, tages den straks ud af spillet, og alt, hvad den har flyttet efter sin vandring ind i et forbudt område, lægges tilbage på plads, forudsat at disse genstande har været markeret. En tabt kugle skal straks fjernes fra spillet. Sker det ikke, anses den for godkendt, så snart modstanderens næste kugle er spillet Hvis en kugle stoppes En spillet kugle, som stoppes eller afbøjes af en dommer eller tilskuer, skal forblive i sin stopposition. En spillet kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en medspiller, er tabt. En indlagt kugle, som ved et uheld stoppes eller afbøjes af en modstander, kan efter spillerens ønske 6

7 enten spilles om eller blive liggende. Hvis en afskudt kugle eller en ramt kugle ved et uheld stoppes eller afbøjes af en spiller, kan modstanderen til den pågældende spiller: 1. Lade den ligge i stoppositionen. 2. Lægge den i forlængelse af en linje fra kuglens oprindelige plads til dens stopposition, dog kun inden for det tilladte område og kun under forudsætning af, at den var markeret. Spillere, som forsætligt stopper en kugle, diskvalificeres omgående for den igangværende kamp. Det samme gælder holdet Tilladt tidsforbrug til kast Så snart målkuglen er kastet, må hver spiller bruge højst ét minut til sit kast. Denne tid løber, fra målkuglen eller en spillet kugle ligger helt stille, eller fra en nødvendig måling er afsluttet. De samme bestemmelser gælder for udkastet af en målkugle. Alle spillere, der ikke overholder denne regel, straffes efter bestemmelserne i afsnittet Disciplin, Hvis en kugle flyttes Hvis en liggende kugle flytter sig på grund af blæst, banens hældning eller andet, skal den lægges tilbage på plads. Dette gælder også, hvis en kugle ved et uheld flyttes af en spiller, en dommer, en tilskuer, et dyr eller en genstand i bevægelse. For at undgå enhver uenighed skal spillerne markere kuglerne. Protester angående umarkerede kugler kan ikke behandles, og dommeren vil kun dømme ud fra kuglernes eller målkuglens faktiske placering på banen. Hvis en kugle derimod flyttes af en i kampen spillet kugle, er dens nye placering gældende Hvis en spiller kaster en anden kugle end sin egen En spiller, som kaster en anden kugle end sin egen, får en advarsel. Den spillede kugle gælder dog, men skal straks byttes ud, eventuelt efter måling. Hvis dette gentager sig under en kamp, dømmes den fejlagtigt spillede kugle ugyldig, og alt, hvad kuglen har flyttet, lægges tilbage Ureglementeret udkast af kugler Bortset fra tilfælde, hvor disse regler angiver specifikke og gradvise sanktioner som skitseret i artikel 35, er enhver kugle kastet i strid med reglerne ugyldig, og alt, hvad den har flyttet, skal lægges tilbage på plads, hvis det har været markeret. Modstanderen har imidlertid ret til at påberåbe sig fordelsreglen og erklære kuglen for gyldig. I så fald er kuglen, hvad enten det er et skud eller et indlæg, godkendt, og alt, hvad den har flyttet, forbliver i sin nye placering. Point og måling: Kortvarig fjernelse af kugler Ved måling er det tilladt efter markering af placeringerne kortvarigt at fjerne de kugler og forhindringer, som ligger mellem målkuglen og de kugler, der skal måles. Efter måling lægges de fjernede kugler og forhindringer tilbage på plads. Hvis forhindringerne ikke kan flyttes, sker måling med passer Opgørelse af point Målingen påhviler den, som sidst har kastet en kugle, eller en medspiller. Modstanderne har stadig ret til at måle efter. Målinger skal ske med egnede måleinstrumenter, og begge hold skal være i besiddelse heraf. Det er især forbudt at måle med fødderne. Spillere, der ikke overholder denne bestemmelse, straffes som anført i afsnittet Disciplin, 35. Uanset rangordenen af de kugler, der skal måles, og tidspunktet i omgangen kan en dommer tilkaldes til måling. Dommerens afgørelse er endelig. Mens målingen foretages skal spillerne opholde sig mindst 2 meter fra dommeren. Efter beslutning fra turneringsarrangøren, især i tilfælde af tv transmitterede kampe, kan det besluttes, at kun dommeren er bemyndiget til at måle Hvis kugler fjernes Det er forbudt at samle spillede kugler op, før omgangen er afsluttet. Når en spilleomgang er afsluttet, er enhver kugle, der samles op før godkendt optælling af point, ugyldig. Protester angående dette kan ikke behandles. Samler en spiller sine kugler op fra banen mens spillerens holdkammerater stadigt har kugler tilbage, er holdets resterende kugler i omgangen tabt. 7

8 28 - Hvis en kugle eller målkugle flyttes Hvis en spiller under måling flytter målkuglen eller en af de kugler, der skal måles, mister spillerens hold pointet. Hvis dommeren under måling af et point rører eller flytter målkuglen eller en kugle, træffer dommeren en retfærdig afgørelse Hvis kugler ligger lige langt fra målkuglen Når de to kugler, der ligger nærmest målkuglen, tilhører en fra hvert hold og ligger i samme afstand fra målkuglen, er der 3 muligheder: 1. Hvis de to hold ikke har flere kugler tilbage, er omgangen uafgjort, og målkuglen tilhører det hold, som vandt den foregående omgang eller vandt lodtrækningen. 2. Hvis kun det ene hold har kugler tilbage, spilles disse, og holdet får lige så mange point, som det har antal kugler, der er nærmere målkuglen end modstanderens nærmeste. 3. Hvis begge hold har kugler tilbage, skal det hold, der kastede sidst, spille igen, og derefter modstanderholdet og så videre skiftevis, indtil et af holdene tager point. Når kun det ene hold har kugler tilbage, gælder det foregående punkt. Hvis der, efter at omgangen er slut, ikke ligger kugler tilbage på banen, er omgangen uafgjort Fremmedlegemer på kugle eller målkugle Ethvert fremmedlegeme, der har sat sig fast på målkuglen eller en kugle, skal fjernes før måling Protester For at kunne behandles skal eventuelle protester indgives til dommeren. Protest kan ikke indgives, når spillet er slut. Hvert hold er selv ansvarlig for kontrol af modstanderholdet (licenser, kategori/klasse, spillebane, kugler osv.). Disciplin: Straf for enkelte spilleres eller et holds udeblivelse Spillerne skal være til stede ved kontrolbordet ved lodtrækningen og ved offentliggørelsen af dens resultat. Et kvarter efter offentliggørelsen af resultater vil hold, som ikke møder op på banen, blive straffet med ét point, som tildeles modstanderne. Denne ventetid nedsættes til 5 minutter i tidsbegrænsede kampe. Efter ventetiden øges straffen med et point for hver 5 min. forsinkelse. Samme straf gælder under hele turneringen efter hver lodtrækning samt i tilfælde af en genoptagelse af spillene efter en afbrydelse uanset årsagen. Et hold, som ikke har indfundet sig på spilleområdet senest en time efter starten eller genoptagelse af spillene, erklæres som udgået af turneringen. Et ufuldstændigt hold har ret til at starte et spil uden at vente på den udeblevne spiller. Det må dog ikke anvende dennes kugler. Ingen spiller må udeblive fra et spil eller forlade banerne uden dommerens tilladelse. I alle tilfælde vil dette fravær ikke afbryde spillets gang eller holdets forpligtigelse til at spille dets kugler indenfor det angivne minut. Hvis spilleren ikke er vendt tilbage når det er hans/hendes tur til at spille sine kugler, bliver spillerens kugler annulleret med 1 kugle pr minut. Såfremt dommerens tilladelse ikke foreligger, straffes som anført i afsnittet Disciplin, 35. I tilfælde af en ulykke eller medicinsk problem, der er officielt anerkendt af en læge, kan spilleren bevilliges et fravær på maksimalt femten minutter. Hvis brug af denne mulighed skulle vise sig at være under falske forudsætninger vil spilleren og hans/hendes hold straks blive udelukket fra turneringen Spilleres forsinkede ankomst Udeblevne spillere, som indfinder sig efter en omgang er begyndt, deltager ikke i denne omgang, men først fra næste omgang. Udeblevne spillere, der kommer senere end 1 time efter kampen er begyndt, fortaber enhver ret til at deltage i denne. Hvis medspillerne har flere kampe, kan spilleren deltage i de følgende kampe, forudsat at spilleren fra starten er tilmeldt sammen med det pågældende hold. 8

9 Hvis turneringen er en puljespilturnering, kan spilleren deltage i anden kamp, uanset resultatet af den første. En omgang betragtes som påbegyndt, når målkuglen er udkastet, uanset dens gyldighed. Særlige regler kan indføres i tidsbegrænsede kampe Udskiftning af en spiller Udskiftning af en spiller i double eller af en eller to spillere i triple er kun tilladt, så længe turneringen ikke er sat officielt i gang (pistol, fløjte, bekendtgørelse m.v.), dog under forudsætning af, at udskiftningsspilleren/-spillerne ikke tidligere er indskrevet til turneringen på et andet hold Straf I tilfælde af manglende overholdelse af spillets regler straffes spillerne med følgende: 1. Advarsel; Markeres officielt ved at dommeren viser det gule kort til den pågældende spiller Dog vil gult kort for overskridelse af 1-minutsreglen gælde alle spillere på holdet. Hvis én af spillerne i forvejen har fået gult kort, bliver holdet straffet med fratagelse af den sidst spillede kugle eller den efterfølgende. 2. Annullering af den kugle, der er spillet eller skal spilles; Markeres ved at dommerne viser det orange kort til den pågældende spiller 3. Udelukkelse af den skyldige spiller i spillet; Markeres ved at dommerne viser rødt kort til den pågældende spiller 4. Diskvalificering af det skyldige hold 5. Diskvalificering af de to hold i tilfælde af medvidenhed. Advarslen er en sanktion og kan kun gives efter en overtrædelse af reglerne. At give information til spillerne eller at anmode dem om, at de skal overholde reglerne i starten af turneringen eller af en kamp, kan ikke betragtes som en advarsel Dårligt vejrlig I tilfælde af regnvejr skal en påbegyndt omgang afsluttes, med mindre dommeren beslutter andet. Det er alene dommeren sammen med turneringsledelsen, som har ret til at stoppe eller annullere en omgang på grund af force majeure Ny spillerunde Hvis der er bekendtgjort en ny runde i turneringen (2. runde, 3. runde osv.), og nogle kampe endnu ikke er afsluttede, kan dommeren i samråd med turneringsledelsen træffe sådanne dispositioner eller beslutninger, som dommeren måtte anse for nødvendige for en god afvikling af turneringen God sportsånd Hold, som skændes under en kamp, og som opfører sig usportsligt og respektløst over for publikum, ledere eller dommere, udelukkes fra turneringen. Denne udelukkelse kan medføre, at eventuelt opnåede resultater ikke godkendes, samt straf efter Dårlig opførsel Spillere, som er skyldige i dårlig opførsel eller, endnu værre, bruger vold mod en official, dommer, anden spiller eller tilskuer, straffes afhængigt af forseelsens alvor med en eller flere af følgende muligheder: 1. Udelukkelse fra turneringen, 2. Inddragelse af licens eller det dokument der beviser deres identitet og medlemskab af forbundet 3. Konfiskation eller tilbagelevering af præmier og godtgørelser. Den straf, som den skyldige spiller idømmes, kan også idømmes medspillerne. Straf 1) idømmes af dommeren. Straf 2) idømmes af turneringsledelsen. Straf 3) idømmes af turneringsledelsen, som inden for 48 timer sender en rapport samt de inddragne godtgørelser og præmier til forbundet, som vil tage stilling til deres videre skæbne. I samtlige tilfælde træffes den endelige beslutning af formanden for forbundet. 9

10 Det kræves af hver spiller, at vedkommende er korrekt påklædt. Især er det forbudt at spille uden overdel og af sikkerhedshensyn skal alle spillere bære helt lukket fodtøj, der beskytter tæer og hæle. Det er forbudt at ryge under spillet. Dette gælder også elektroniske cigaretter. Det er desuden forbudt at benytte mobiltelefon under kampene. Alle spillere, der ikke overholder disse regler, vil blive udelukket fra turneringen, hvis de fortsætter efter en advarsel fra dommeren Dommerens forpligtelser De dommere, som er valgt til at lede turneringerne, skal påse, at spillereglerne samt de uddybende administrative regler nøje følges. De har beføjelse til at udelukke spillere og hold fra en turnering, såfremt de ikke respekterer dommerens beslutninger. Tilskuere med gyldig licens eller suspenderet licens, som på grund af deres adfærd er årsag til problemer på spillepladsen, vil af dommeren blive indberettet til forbundet. Forbundet indkalder den/de skyldige part(er) til møde med et kompetent disciplinær-udvalg, som vil træffe afgørelse om, hvilke sanktioner der skal idømmes Turneringsledelsens sammensætning og afgørelser Situationer, som ikke er forudset i reglerne, forelægges dommeren, som kan henvise dem til turneringsledelsen. Denne ledelse udgøres af mindst 3 og højst 5 medlemmer. Beslutninger, der træffes af turneringsledelsen i henhold til denne paragraf, kan ikke appelleres. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bemærk: Disse regler er vedtaget af FIPJP s Eksekutivkomité den 4. december 2016 og gælder fra 1. januar

11 Regler for præcisionsskydning 1 - Banen Banen, der benyttes, er beskrevet af Regler for Petanque (paragraf 5 og figur 1-5). Banen indeholder en cirkel på 1 meter i diameter, hvor målet/genstanderne er placeret, samt 4 cirkler på omkring 50 cm til spilleren ved 6 meter, 7 meter, 8 meter og 9 meters afstand fra kanten af cirklen på 1 meter, hvor mål og forhindringer er placeret. For kampene mellem 2 spillere, dvs. fra ¼ finalerne, skal banerne lægges på tværs af turnerings konkurrence banerne. 2 - Mål og forhindringer De er placeret, som angivet i diagrammet, figur 1-5, i en cirkel på 1 meter i diameter, fastgjort på banen med søm/pløkker eller markeret. Genstanderne er adskilt, når der er mindst 2, med en afstand på 10 cm, fra yderkant til yderkant, med undtagelse af figur 3 hvor afstanden mellem mål og forhindring er reduceret til 3 cm. (præcisions kast). Målkuglerne er altid placeret i midten af målcirklerne, det vil sige ved 6,5 meter, 7,5 meter, 8,5 meter og 9,5 meter fra kanten af cirklen i hvilken spilleren er placeret. Mål grisen befinder sig 20 cm fra kanten af den afgrænsede cirkel foran spillerens position. Den er således placeret ved 6,2 meter, 7,2 meter, 8,2 meter og 9,2 meter. 3 - Tilladte materialer a. Målkugler, figur 1, 2, 3 og 4. Alle med ens diameter på 74 mm., en vægt på 700 gr., og med glat overflade. Farven skal være lys. b. Målgrisen, figur 5. Diameteren er identisk med den i figur 2. Farven er lys. c. Forhindringskugler, figur 3 og 4. De er identiske med kuglerne i punkt a) ovenover. Deres farve er mørk. d. Forhindringsgrisen, figur 2. har en diameter identisk med den i figur 5. Farven er mørk e. 4 cirkler på 1 meter i diameter med søm/pløkker. f. 16 cirkler på ca. 50 cm. i diameter med søm/pløkker. g. Søm eller propper til at markere midten af cirklen, hvor mål og forhindringer er placeret. Diameteren og ligeledes vægten af genstandene kan variere, men vil dog være identiske i konkurrencer. 4 - Kastets gyldighed Kastet er gyldigt når nedslagspunktet er indenfor cirklen i hvilken mål og forhindringer er anbragt. Score 1 point: Når målkuglen er berørt korrekt uden at forlade cirklen. Hvis forhindringsgenstanden har flyttet sig, når kastekuglen kommer retur i figur 2 og 4, hvilken position målkuglen, forhindringsgrisen, forhindrings-kuglen eller kastekuglen end måtte være. Hvis nedslagskastet er på målkuglen i figur 3 og en eller to af de to sorte forhindringskugler er rørt. Score 3 point: Når de korrekt berørte genstande forlader cirklen. Dette gælder for figur 1, 2, 3 og 4. Ved figur 2, 3 og 4 må forhindringskuglerne eller grisen ikke flytte sig. Hvis målgrisen er korrekt berørt i figur 5 og ikke forlader cirklen, hvori den var placeret. Score 5 point: Når kastekuglen ikke forlader cirklen, hvor mål og forhindringer er placeret i figur 1, 2, 3 og 4. For figur 2, 3 og 4 må forhindringskuglen eller grisen ikke flytte sig. Hvis målgrisen forlader cirklen hvor den var anbragt i figur 5, efter at være korrekt berørt. Maksimum notering af en serie er 100 point. 5 - Procedure Hver spiller må udføre en hel serie på 20 kast med 4 kast i hver af de 5 figurer, fra figur 1 til figur 5, dette på en bane ved de 2 indledende runder. I den første indledende runde, vil de 4 bedste resultater være kvalificeret til kvartfinalerne, og de 16 efterfølgende til den anden runde. De 4 bedste resultater i den anden indledende runde er kvalificerede til kvartfinalerne. Ved de 2 indledende runder vil 11

12 organisationsbordet give tidspunkt for den individuelle skytte konkurrence som afvikles når hold er frie fra Verdensmesterskabet i Triple. Den tilladte tid mellem hvert kast er 30 sekunder. Dommeren vil notere point på kontrol arket og de andre medlemmer på spillerens hold vil sætte forhindringer tilbage på deres pladser for deres holdkammerat. For kvartfinalens vedkommende vil konkurrencen blive spillet som kampe mellem 2 spillere. Således 2 parallelle baner med 2 spillere samtidigt. Modstanderne kaster en efter en fra figur 1 ved 6 meter, op til figur 5 ved 9 meter. De har maks. 30 sek. pr. kastet kugle. Man vil foretage en lodtrækning, hvor bedste resultat ved 1. runde spiller mod 4. bedste fra 2. runde, 2. bedste ved 1. runde mod 3. bedste fra 2. runde, 3. bedste ved 1. runde mod 2. bedste fra 2. runde, 4. bedste ved 1. runde mod bedste fra 2. runde. I semifinalerne, spiller det bedste resultat mod det 4. bedste, det 2. bedste mod det 3. bedste fra kvartfinalerne. Finalen vil blive afholdt som kampe mellem 2 spillere. Spilleren med bedste placering starter med at kaste i kampe der bliver spillet 1 mod 1. Ved ens score i første runde for de bedste 4 resultater, vil det være antallet af 5 points scoret og derefter 3 points scoret, der vil være afgørende. For de 16 kvalificerede for den anden runde, ved ens score er det muligt at forhøje antallet af kvalificerede i tilfælde af identiske resultater i total sum af points. For kampe mellem 2 spillere, dvs. fra kvartfinalerne, fortsætter man med en serie af 5 kast, et kast pr. figur ved 7 meter, det vil sige ny total sum af point, max. 25 point, og i samme rækkefølge som kampen. I tilfælde af ny lighed gentager man sammen fremgangsmåde. Medlemmerne af det nationale hold, repræsenteret af kasteren, vil have til opgave at placere genstandene tilbage til deres position. Det er nødvendigt med en dommer pr. bane for at tilbagemelde resultatet til markøren. Endvidere vil en dommer eller official kontrollere spillerens fodstilling i cirklen. (En dommer eller official til 2 baner). Derudover vil der være en markør på hver bane. 3 personer er nødvendige på 1 bane, og ved en kamp på 2 baner skal der være 4 personer. 6 - Adgangskrav for Verdensmesterskabet i Præcisionsskydning Der kan kun være én deltager pr. nation. Kun deltagerne i Verdensmesterskabet i Triple har ret til at deltage, undtagen titelholderen fra foregående år, som kan repræsentere sit land uden at være på det hold, som deltager i Verdensmesterskabet i Triple. Spillerens modtagelse og forplejning skal påtages af verdensmesterskabets arrangør. 7 - Præmier og titler De 4 bedste vil modtage medaljer (2 bronzemedaljer), og vinderen vil yderligere modtage en Verdensmester trøje. Medaljer og trøje vil blive uddelt af det Internationale Petanque Forbund på en vinderskammel udset til præmieoverrækkelsen. Flag skal hejses og nationalmelodien spilles til ære for vinderen. 8 - I tilfælde af hændelser under kampen (strømafbrydelse, storm, uacceptabel opførsel hos tilskuerne, kasten med genstande m.m.) som ikke direkte involverer spilleren, må kampen aflyses. Den skal dog starte igen så hurtigt som muligt med de samme spillere, startende ved figur Forsinkelser Ved første udkald har spilleren 5 minutter til at indfinde sig på banen. I tilfælde af forsinkelser bliver der kaldt anden gang, men spilleren starter med 5 strafpoint. Er denne stadig fraværende efter 5 minutter ved andet udkald, vil personen blive diskvalificeret. 12

13 Danske tillægsregler Alkohol/rygning Ved officielle DPF-turneringer (turneringer med licenskrav optaget på DPF s officielle spille-kalender) må en spiller ikke møde beruset frem - eller på noget tidspunkt optræde beruset, så længe spilleren deltager i turneringen. I samme turnering er det ikke tilladt for en spiller at ryge eller indtage nogen form for alkoholholdig drik fra det øjenblik en kamp, hvori spilleren deltager, starter (grisen kastes første gang) og til kampen er slut eller officielt afbrudt. Dette gælder såvel på som udenfor den anviste spillebane. Spillere der ikke overholder ovenstående sanktioneres af dommeren efter reglerne i 35. Doping DPF gør endvidere opmærksom på, at det ved officielle mesterskaber, undtagelsesturneringer og træningssamlinger, vil være mulighed for DIF s dopingkontroludvalg at foretage uanmeldt besøg, for at kontrollere de deltagende spillere. Såfremt en spiller regelmæssigt bruger medicin eller andre stoffer, der er optaget på den officielle dopingliste, bør en lægeerklæring om denne nødvendighed altid medbringes. Yderligere information om doping kan indhentes hos DPF eller hos DIF s dopingkontroludvalg. Licenser: Spiller-ID, findes på DPF s hjemmeside/petanqueportalen, og kan udskrives derfra. Spiller-ID skal kunne fremvises på forlangende fra dommer, spilleledelse og anden spiller. Skal forevises ved deltagelse i udenlandske stævner. 13

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009.

Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Internationale spilleregler - Dansk udgave publiceret ultimo marts 2009. Generelt: 1-4 1 - Dannelse af hold Petanque er en sport, hvor der spilles: - triple = 3 spillere mod 3 spillere - double = 2 spillere

Læs mere

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011

Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Internationale spilleregler - Dansk udgave revideret juni 2011 Afsnit: Generelt: 1-4 Side 1 Spillet: 5-10 Side 2 Målkugle: 11-14 Side 3 Kugler: 15-23 Side 4 Point og Måli ng: 24-29 Side 5 Disciplin: 30-40

Læs mere

DGI petanque spilleregler 2012

DGI petanque spilleregler 2012 DGI petanque spilleregler 2012 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2012 og erstatter regelhæftet fra januar 2010. Ændringer i forhold til

Læs mere

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI.

DGI Petanque. Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI Petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI www.dgi.dk 2 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne er trådt i kraft 1. juli 2013 - redigeret marts

Læs mere

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. DGI petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque DGI petanque regler 1 Gældende pr. 1. juli 2013 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft

Læs mere

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque

Regelsæt. pr.petanque. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque GældendeDGI pr.petanque 1. januarregler 2010 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Gældende pr. 01. janaur

Læs mere

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende:

Petanque regler. Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: Petanque regler MATERIALE Kendetegn for godkendte kugler Pétanque spilles med kugler, der skal være godkendt af F.I.P.J.P. Kuglerne skal opfylde følgende: 1. Kuglerne skal være af metal. 2. Kuglernes diameter

Læs mere

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1

Regelsæt. De internationale spilleregler tilpasset DGI. DGI petanque regler 1 Regelsæt De internationale spilleregler tilpasset DGI DGI petanque regler 1 Forord Dette er internationale spilleregler, der er tilpasset DGI. Reglerne træder i kraft 1. januar 2008 og erstatter regelhæftet

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit

SLT. Sommerlandsturnering Afsnit 1. Deltagelse Sommerlandsturneringen er danmarksmesterskab for klubhold. Danske og udenlandske statsborgere med dansk licens har ret til at deltage i Danmarksmesterskaber. Udenlandske statsborgere skal

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund 1 2 3 4 Hvornår begynder udvisningstiden for en udvist spiller? Når dommeren har vist Når den udviste spiller Når dommeren fløjter for dommertegn nr. 14 har passeret sidelinien og genoptagelse af spillet.

Læs mere

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på?

BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 skal udføre et straffekast. Hvad skal du være opmærksom på? BLÅ 30 udvises i 2 min, hvis han rammer målmanden? JA NEJ Modspillere skal være mindst 3 m. fra BLÅ 30? JA NEJ Et straffekast skal udføres

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement

DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement DTF Beach Tennis Tour Stævnereglement Indhold: Spilleregler o Matchlængde o Score i sæt o Score i partier o Tie-break o Serven o Serve-rotation o Sideskift o Linjerne o Boldafvikling o Tvivlstilfælde og

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe

Der må ikke skrives på opgavearket. Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe Der må ikke skrives på opgavearket Regeltest udarbejdet af DU s kompetencegruppe 1 2 3 4 5 6 En kamp skal afgøres ved en straffekastrunde. Inden HVID 9 skal kaste, kommer han med flere usportslige kommentarer

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde.

To spillere på hvert hold, hvis positioner efter rækkefølgen i spillet kaldes Leder og Skipper. Hele der rektangulære spilleområde. ORDFORKLARINGER. AFLEVERINGSLINJER Markeringerne, hvor imellem spillerens krop skal være placeret under aflevering af en bowl. BAGHÅND For højrehåndede er det aflevering venstre om blokken. For venstrehåndede

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: Aon JUNIOR CUP Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre. Spilleren

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

DGI senioridræt Revideret marts 2005

DGI senioridræt Revideret marts 2005 1 DGI senioridræt Revideret marts 2005 Tæppecurling er inspireret af iscurling - men nemmere at gå til! Der spilles på et specialfremstillet tæppe (nålefilt/polyamid), som er 2 m bred og 10 m langt. En

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave

Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF. Dansk udgave Internationale Flag Football Regler 2003 EFAF Dansk udgave EFAF Flag Football Internationale Konkurrence regler Opfundet af NFL Reglerne DENNE SPORT ER UDEN KONTAKT. BLOKERINGER OG TAKLINGER ER IKKE TILLADTE.

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Svar (regel) Spørgsmål

Svar (regel) Spørgsmål 1. Hvor høje skal netstolperne være: A. 1,5 m? B. 1,524 m? C. 1,55 m? 2. Hvilken farve skal nettet have: A. Mørkt? B. Hvidt? C. Mørkt og hvidt? 3. Hvor er afprøvningsmærkerne til boldhastighed placeret

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 RØD 7 har en oplagt målchance, da HVID 3 løber ind på banen som overtallig spiller. Hvad skal der dømmes? 2 Hvornår er en Time Out obligatorisk? Der skal træffes en fælles Bolden skal skiftes til reservebolden.

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1. Forsvarsspiller HVID 8 kaster sig frem mellem RØD 7 og RØD 2 og griber en tværaflevering, mens HVID 8 er i luften. HVID 8 lander på gulvet og glider 4-5 meter med bolden under kontrol, rejser sig hurtigt

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1

August Krocketregler (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 August 2017 Krocketregler www.dgi.dk 25721 (19299) A5 hæfte Kroket regler.indd 1 11-09-2017 14:19:43 2 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt på

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem parter bestående af 1 eller 2 spillere Single En kamp med en spiller på hver side

Læs mere

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række.

PETANQUE Der skal afvikles stævne, når der er mindst 3 hold/5 individuelle deltagere tilmeldt i en disciplin/række. 1 PETANQUE Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 2. Deltagelse

Læs mere

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn

Krocketregler. Februar en aktivitet på tværs af alder og køn Krocketregler Februar 2008 - en aktivitet på tværs af alder og køn 1 Reglerne: Godkendt på krocketsamling/midtvejsmøde i Fuglsø, november 1998. Ændringer: Godkendt af DGI Krockets midtvejsmøde, november

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2013 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

SKOLEREGLER VERSION 2014

SKOLEREGLER VERSION 2014 SKOLEREGLER VERSION 2014 Reglerne er udviklet af Mastiff A/S i samarbejde med Dansk Skoleidræt og DR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Banen og bolden Spillet Spilstart tip-off, bevægelse på banen og skud

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2017 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

ETISKE REGLER FOR SPILLERE

ETISKE REGLER FOR SPILLERE ETISKE REGLER FOR SPILLERE (Gældende pr. 09.11.2015) 1. Formål Formålet med disse regler er: 1.1 at sikre og opretholde en ordentlig og fair administration og gennemførsel af BWF-godkendte turneringer,

Læs mere