Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn"

Transkript

1 Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion til praktikken side 4 Forventningssamtalen side 6 Midtvejsevaluering side 7 Praktikerklæring og udtalelse side 8 Mindmap over faglige kompetencer side 9 Mindmap over personlige kompetencer side 10 Praktikmålene side 11 Præstationsstandard ( Taksonomi) side 21 Initialskema side 22 Vejledning til logbogsskrivning side 23 Logbogsskema type 1 side 24 Logbogsskema type 2 side 27 Læringsøvelse: Aktivitet side 28 Læringsøvelse: Medicinadministration side 29 Læringsøvelse: Den løsningsorienterede arbejdsmetode side 30 Læringsøvelse: Pædagogisk øvelse side 31 Retningslinjer for medicinadministration side 32 Retningslinjer for forflytning side 34 Skema til forflytning side 35 Refleksionsproces side 36 2

3 At være social- og sundhedsassistentelev i Ballerup kommune! Denne mappe skal ligge på praktikstedet, således at den kan tages frem når der er behov for det i dagligdagen. En praktik uge består af 37 timer, som ud over praktisk læring også skal give dig mulighed for fordybelse. Det vil fx sige at du har to timer pr. uge til egen fordybelse. Disse 2. timer skemalægges ikke. Du og din daglige vejleder mødes ca. ½-1 time hver uge i hele praktikken med henblik på vejledning og refleksion. I praktik 3 er du på rutineret niveau og slutte på avanceret niveau - se taksonomien/præstationsstandarden i dette hæfte. Praktikforløbet består af 3 perioder: Introduktionsperiode Er af ca. 2 ugers varighed, hvor du introduceres til dine uddannelses- og arbejdsopgaver af den daglige vejleder. I slutningen af 2. uge afholdes forventningssamtalen med deltagelse af daglige og ansvarlige vejleder. Læringsperiode Er fra den 3. til den 8. praktikuge, hvor du varetager praktisk hjælp og personlig pleje hos tildelte borgere. Dit program sammensættes så det stemmer overens med målene for perioden og dine forudsætninger. Det forventes at du arbejder problemløsende, og udviser evne til at reagere på og forholde dig ændringer i borgerens situation. I denne periode udarbejdes læringsøvelserne: Aktivitet ( s. 28) og Den løsningsorienterede arbejdsmetode ( s.30 ) Lærings- og udviklingsperiode Er fra den praktikuge udviser du evne til refleksion. Du skal her arbejde på avanceret niveau. I denne periode udarbejdes læringsøvelserne: Medicinadministration (s. 29) og Pædagogisk øvelse ( s. 31) Fravær Ved fravær i mere end 3 perioder af 1-3 dage, vil din vejleder og evt. nærmeste leder af plejeteamet lave en samtale herom, hvor du skriftligt skal reflektere i forhold til dit fravær. Fravær af mere end 8 dages varighed vil ligeledes blive noteret og samtalet om. Her skal du også skriftligt reflektere i forhold til fraværet. Louise Hupfeld mail er: 3

4 Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistentelever uge i praktik 3 Formålet med introduktionen: At der fra begyndelsen af praktikperioden skabes forudsætning for et udviklende samarbejde mellem dig og praktikstedet, så praktikforløbet kan planlægges ud fra stedets tilbud, tilpasset dine forudsætninger, forventninger og målene for perioden. Initialer og dato påføres af den der introducerer eleven. OMRÅDE PRAKTIK 3 Bemærkninger Brev til elev før praktikstart Præsentation af kolleger Beskrivelse af MED udvalg og SI Rundvisning Taskeskab Personaletoilet Opslagstavler Tjenestetidsplaner Nøgler Kaffekasse Rygepolitik Påklædningspolitik Daglig arbejdsfordeling Beboerkald/nødkald Telefon Hvordan fungerer den? Elevens pårørende noteres af vejlederen Intern telefonliste, arbejdspladsens tlf. nr. Telefonkultur, hvordan taler man i telefon? Mobiltelefonpolitik Fax: Hvordan fungerer den? Rapporttider Frokost Mødetidspunkt Syge/raskmeldingstidspunkter Tavshedspligt/oplysningspligt Tiltaleform overfor borgerne 4

5 Område PRAKTIK 3 Bemærkninger Orientering om tøj i hjemmeplejen Vask af tøj i hjemmet Evt. vaskerifunktion Linnedservice Orientering om tøj på plejecenteret Borgerens eget tøj Evt. institutionens tøj Indkøb og mærkning af tøj Forholdsregler ved indkøb for borgeren Fremvisning af sygeplejedepot Gennemgang af retningslinjer for medicinadministration Gennemgang af de enkelte personalegruppers ansvarsog kompetenceområder Care/ evt. PDA: Hvordan er opbygningen? Hvem skriver heri? Hvordan kan du bruge dem? Gennemgang af forflytningsprocedurer evt. præsentation af ressourceperson Gennemgang af beskrivelsen her i hæftet Præsentation af brandinstruks Forholdsregler ved arbejdsulykker Borgernes bolig ( gæst i hjemmet ) Evt. nødkaldeanlæg Præsentation af voldspolitik Der aftales tid til forventningssamtale med dig og dine vejledere Aftaler for de to fordybelsestimer Aftaler for vejleder/elevmøder (min. x 1 ugentligt) 5

6 Samtaler i praktikperioderne Der afholdes minimum 3 samtaler i hvert uddannelsesforløb. Forventningssamtale Forventningssamtalen foregår senest i 2. praktikuge. Her præsenterer du og dine vejledere jer for hinanden, og I planlægger, hvordan samarbejde og vejledning skal være. Som forberedelse til samtalen forholder du dig til praktikmål, mål for personlige kompetencer og personlige læringsmål samt din viden og erfaring fra intropraktikken. Du formulerer skriftligt, hvordan du vil arbejde med at nå målene for perioden. Praktikstedet har udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse, som du kan se på uddannelsescentret, internettet eller afdelingen. Ved samtalen aftaler I brug af de forskellige læringsøvelser i praktikken. Du skriver en konklusion af samtalen og sætter denne ind i din personlige uddannelsesplan. Forventningssamtalen- hjælpespørgsmål til din forberedelse Hvem er du: personligt/ fagligt- en præsentation (Fx skolebaggrund og erhvervserfaring) Er der noget du er bekymret for i forbindelse med praktikforløbet? Er der noget du har brug for hjælp til? Hvad er dine stærke sider, hvad er du god til? Hvad har du særligt været optaget af på skolen som du gerne vil arbejde videre med i praktikken? Hvordan vil du bruge dine 2 fordybelsestimer i praktikken? Hvilke forventninger har du til - dine vejledere - kolleger Hvordan vil du bruge dine vejledere? Fx Hvordan vil du vejledes og modtage kritik. 6

7 Midtvejssamtale Ved midtvejsamtalen beskriver du, hvor langt du er i forhold til målene for praktikken, målene for de personlige kompetencer og dine personlige læringsmål. Du evaluerer, hvordan du synes praktikken er gået indtil nu, set i forhold til konklusionen af forventningssamtalen. Dine praktikvejledere evaluerer skriftligt, hvor langt de ser, du er i kommet i forhold til målene, og hvad de mener, du skal arbejde videre med. Din kontaktlærer deltager i denne samtale og hjælper dig med at holde den røde tråd i uddannelsen og formulere læringsmål. Du skriver en konklusion af samtalen og sætter denne ind i din personlige uddannelsesplan. Midtvejsevaluering - hjælpespørgsmål til din forberedelse Hvordan har udfordringerne/opgaverne været i forhold til dine forventninger og målene for perioden? (Godt, mindre godt) Se praktikmålene og under de personlige kompetencer bilag 4 i denne mappe. Arbejdsopgaver i forhold til den af gruppen tildelte tid? Hvordan oplever du evt. weekend arbejde? Hvad synes du selv, du har mest behov for at arbejde videre med? Hvordan oplever du: samarbejdet med dine vejledere/ kolleger? kontakten/samarbejdet med borgerne? Du skriver selv konklusionen af samtalerne og giver vejlederne en kopi. 7

8 Slutevaluering med Praktikerklæring og udtalelse Ved denne samtale får du udleveret en kopi af din Praktikerklæring, hvor dine praktikvejledere har beskrevet, i hvilken udstrækning målene er nået samt har konkluderet, hvorvidt din praktik er godkendt/ikke godkendt. Du sætter en kopi ind i din personlige uddannelsesplan. Til samtalen forbereder du dig skriftligt med en evaluering af din praktik, dit samarbejde med praktikvejlederne, det øvrige personale, afdelingens læringsmiljø med videre. Ikke godkendt praktik Hvis din praktik vurderes ikke godkendt, kan du, hvis en helhedsevaluering taler herfor, tilbydes en ny praktikperiode og evt. en ny skoleperiode, med henblik på en ny Praktikerklæring. Praktikerklæring, findes på SOSUC.dk.. skriv praktikerklæring i søgeord. Her er linket: Udtalelsen skal beskrive på hvilket niveau du har nået de faglige mål, hvad du skal arbejde videre med i næste praktikperiode, ligeledes skriftligt hvordan udviklingen har været i forhold til de personlige kompetencer. De faglige mål skal være nået på avanceret niveau. Praktikerklæring og udtalelse sendes til Vivi Abben ( original og derfor ikke en der er skannet ind). Kopi praktikerklæring og udtalelse udleveres til dig. Vivi Abben sender praktikerklæringerne samlet til skolen. Du skal evaluere dit praktikforløb på det evalueringsskema der er på: Praktikstedet skal have originalen og Vivi Abben en kopi. Vejlederen finder praktikvejleder skemaet på Giraffen. Skriv praktikvejledervederlag i søgefeltet. Vivi Abben, november

9 Praktikmålene for sosu-assistentelever Tværfagligt samarbejde -Udvikle bevidsthed om -Åbenhed overfor ISBAR Mål F, O, Sociale, kulturelle og kreative aktiviteter -Indsamle, vurdere, udvælge og igangsætte Mål K, L Personlig kompetence. Diskutere borgernes muligheder for et aktivt liv AKTIVITETSØVELSEN Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse igangsætte vurdere rådgive vejlede behandle (ift. infektioner) Mål A, C, D Personlig kompetence. Diskutere kommunens sundhedspolitik Observere -Fysisk psykisk og socialt -Vurdere -Redegøre OBS Anatomi og fysiologi Mål B Grundlæggende sundheds- og sygepleje Identificere,vurdere,tilrettelægge, udføre og evaluere ( mundtligt og skriftligt) -Hygiejne Medicin- administration Se vejledningen for assistentelever Faglige mål i forhold til en konkret borger Personlig kompetence: Diskutere sygepleje fagligt DEN LØSNINGSORIENTEREDE ARBEJDSMETODE Mål C ØVELSE I MEDICINADMINISTRATION Mål F, Vejledning, rådgivning og samarbejde -Vurdere, planlægge og -Evaluere ( mundtligt og skriftligt) PÆDAGOGISK ØVELSE Mål J Elektroniske kommunikationssystemer -Dokumentation CARE -Informationssøgning -Kommunikation -Samarbejde -Arbejdsrettelæggelse Mål I Målsætning og værdigrundlag -Voldspolitik -SSA s rolle og arbejdsområde Mål H Personlig kompetence. Diskutere Ballerup kommunes 7 værdier Arbejdsmiljø -Fysisk/ psykisk -Miljø- og voldspolitik -Arbejdsstilinger -Personforflytning -Hjælpemidler SI og ressourceperson Servicetilbud, love og regler Mål E, H,M, N -Service og sundhedsloven -Selvbestemmelsesret - Komunale, regionale og private servicetilbud -Kvalitetsstandarder -Omsorgspligt Mål G 9

10 Personlige kompetencer Vivi Abben, nov Arbejder ud fra Ballerup Kommunes 7 værdier Er interesseret og engageret på gruppemøderne Deltager i de faglige diskussioner Samarbejder på en respektfuld måde i forhold til borgere, kolleger og samarbejdspartnere Er empatisk i samarbejdet med tildelte borgere Tager initiativ til og er ansvarlig for så fælles opgaver løses i plejeteamet Sociale kompetencer Lærings- og udviklingskompetencer Tager ansvar for egen uddannelse: Skriver logbog Er forberedt til uge samtalerne Modtager vejledning på en konstruktiv og positiv måde Er motiveret til at lære noget På eget initiativ fremkommet med konklusionerne for forventningssamtalen og midtvejsevalueringen Har udarbejdet Arbejdsmodellen på eget initiativ 10

11 Mål for praktikken Mål A: selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, Du skal have viden om - WHO - regeringens sundhedspolitik - kommunens sundhedsprogram -maslows behovspyramide - livskvalitetsbegrebet - den normale aldring - de hyppigst forekommende sygdomme hos ældre - livsstilssygdomme - livsformer - mestringsstategier - samarbejdsprocesser og motivationsformer Du kan f.eks. nå målet ved, at du -reflekterer over hvordan et godt og respektfuldt samarbejde kan påvirke borgerens dagligdag - selvstændigt kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende - kan anvende aktivitets- og livskvalitetsbegrebet med udgangspunkt i borgerens dagligdag - kan forholde dig til livskvalitetsbegrebet med henblik på at styrke borgerens selvværd - kan motivere borgeren til at deltage i aktiviteter i kommunen og i borgerens eget hjem, der styrker individets selvværd - kan prioritere samarbejdet med øvrige faggrupper med udgangspunkt i borgerens behov - kan vurdere borgerens behov for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag og igangsætte disse - kan justere samarbejdsstrategier og til stadighed arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende - kan reflektere over sammenhængen mellem livsudfoldelse og livskvalitet kan vejlede borgeren om kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og medvirke til at igangsætte disse 11

12 Mål B: selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse hermed, Du skal have viden om - kroppens opbygning og funktioner - aldringsprocesser - fysiske, psykiske og socialt betingede sygdomme hos ældre og disses symptomer - rehabiliterende tiltag, internt og eksternt - kriser Du kan f.eks. nå målet ved, at du - selvstændigt kan observere hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand- fysisk, psykisk, og social trivsel - kan vurdere forandringer og symptomer og selvstændigt planlægge den grundlæggende sundheds- sygepleje hertil - kan reflektere over mulige årsager til ændring i sundhedstilstanden Mål C: identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, Du skal have viden om - omsorgsbegrebet, herunder egenomsorg - grundloven, lov om patienters retssikkerhed og serviceloven - etiske begreber - tavshedspligt - sundhedsproblematikker hos borgere i eget hjem og på ældreinstitutioner - evalueringsprocesser, herunder selvevaluering Du kan f.eks. nå målet ved, at du - kan identificere borgerens plejebehov - selvstændigt planlægge grundlæggende sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret -vurderer og varetager tilrettelæggelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje -har en holdning til og er kritisk reflekterende i forhold borgerens behov for grundlæggende sundheds- sygepleje 12

13 Mål D: arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, Du skal have viden om mikrobiologi infektioner og infektionssygdomme hygiejniske principper smitteveje forebyggelse af smitte risikogrupper Du kan f.eks. nå målet ved, at du udføre de hygiejniske principper korrekt at forebygge infektionsrisiko tager ansvar for at handle på hjemmets indeklima, hygiejne m.m. observere tegn på infektioner og handle fagligt forsvarligt i forhold til dette har viden om behandlingsmulighederne tager initiativer til at samarbejde tværfagligt om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Mål E: identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik, Du skal have viden om arbejdsstedets miljøpolitik miljøets betydning for sundhed og trivsel arbejdsstedets ryge- og alkoholpolitik Du kan f.eks. nå målet ved, at du - er bevidst om miljøvenlige rengøringsmidler, affaldssortering, økologiske fødevarer m.m. - er bevidst om evt. miljøskadelige faktorers betydning for borgernes sundhed og trivsel i den konkrete situation - kan identificere miljøskadelige stoffer og uhensigtsmæssige miljøfaktorer i borgerens hverdag - vejleder og støtter borgeren i hensigtsmæssige miljøvalg 13

14 Mål F: selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration, Du skal have viden om - social og sundhedsassistentens ansvar og kompetence ift. medicin - medicinadministration - udregning med henblik på vurdering af, om dosis er korrekt - medicinhygiejne, herunder egen sikkerhed og miljøbeskyttelse - kommunikation i forhold til vejledning og rådgivning Du kan f.eks. nå målet ved, at du - har indsigt i lovgivning og tilskudsregler - har indsigt i den mest anvendte medicin på uddannelsesstedet - har indsigt i uddannelsesstedets retningslinier / kvalitetsstandarder for medicinadministration - selvstændigt varetager medicinadministration inden for dit kompetenceområde - kan overskue virkning, bivirkning og interaktioner for den medicin du administrerer - indenfor eget kompetenceområde kan vejlede borgeren i at administrere egen medicin -indenfor eget kompetenceområde kan informere borgeren om den ordinerede medicin Mål G: formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler indenfor områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, Du skal have viden om - Sundhedsloven - Lov om social service - retssikkerheds-loven - regionale, kommunale og private servicetilbud - praktikstedets kvalitetsstandarder -behovsteori -formidling -mestringsstrategi Du kan f.eks. nå målet ved, at du - formidler din viden til borgere tilpasset deres ønsker og behov - tager initiativ til og støtter borgeren i kontakt til patientforeninger, aktivitetstilbud m. v. - forholder dig kritisk til udbudet af serviceilbud og kvalitetsstandarder 14

15 Mål H: arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/ borgerne, Du skal have viden om - bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik - uddannelsesordning og plan- for social- og sundhedsassistentuddannelsen - praktikstedets- /kommunens værdigrundlag og voldspolitik - social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområder - praktikstedets og kommunens organisering af socila-og sundhedsassistentens arbejdsområder og funktioner - refleksionsprocessen Du kan for eks. nå målet, ved at du - er opsøgende og ansvarlig for personlig- og faglig udvikling - deltager aktivt i at forebygge voldelige situationer - reflekterer og forholder dig kritisk til praktikstedets værdigrundlag og voldspolitik Mål I: anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation, Du skal have viden om - de elektroniske kommunikationssystemer der anvendes indenfor dit kompetenceområde - hvordan du kontinuerlig har mulighed for at søge informationer og ny viden - kommunikation - kommunikationsredskaber - kropssprog - sproget - sociale kompetencer, samarbejde og samarbejdsrelationer - dokumentations betydning for den faglige udvikling. Du kan f.eks. nå målet ved, at du - bruger de elektroniske kommunikationssystemer, så du selvstændigt og sikkert anvender disse systemer i dagligdagen - i dialogen med borger, samarbejdspartner, indsigt i kommunens kvalitetsstandarder, litteratursøgning og anvendelse af de elektroniske kommunikationssystemer kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem - selvstændigt og sikkert kan indgå i dialog med borger og samarbejdspartner, derefter kunne overskue større sammenhænge udover eget arbejde - tage ansvar for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, være kritisk reflekterende - selvstændig kan planlægge og prioritere arbejdsopgaverne, tage ansvar for at ændre strategier - overskuer vigtigheden i dokumentation af den sundheds- og sygepleje der udføres selvstændigt. 15

16 Mål J: planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere, Du skal have viden om - læreprocesser - den løsningsorienterede arbejdsmetode - sundhedspædagogik - refleksion og vurdering/evaluering - vejledning - samarbejde - sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Du kan f.eks. nå målet ved, at du - i samarbejde med borger og samarbejdspartner planlægger og vejleder i aktiviteter der fremmer livskvaliteten hos borgeren. - kontinuerligt reflektere over og evaluerer den vejledning der gives - tager ansvar for borgerens behov for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag - med udgangspunkt i borgerens dagligdag og den vejledning der gives, er kritisk reflekterende i vurderingen/evalueringen i forhold til samarbejdsrelationer med borger og øvrige samarbejdspartner. - kan ændre samarbejdsstrategier med udgangspunkt i borgeren hverdag 16

17 Mål K: vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed, Du skal have viden om - samarbejde - den normale aldring lokale - aktivitet/genoptræningstilbud - sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - WHO - livskvalitet - nedsat funktionsevne aktiviteter - sanser og følelser - gruppeaktivitet - ADL- træning - aktivitetsanalysen - ADL-cirklen Du kan f.eks. nå målet ved, at du kan anvende aktivitets og livskvalitetsbegrebet med udgangspunkt i borgerens dagligdag igangsætte en aktivitet, for en enkelt borger eller en gruppe af borgere, ud fra aktivitetsanalysen laver en ADL- vurdering i forhold til en borger i samarbejde med en ergoterapeut /sygeplejerske anvende principperne for samarbejde med udgangspunkt i den enkelte borger eller en gruppe af borgere arbejde selvstændigt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejleder borgeren om kommunen aktivitet og genoptræningstilbud, samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag udarbejder et ugeskema over en borgers samlede aktiviteter 17

18 Mål L: indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for gruppe af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren, Du skal have viden om - - livskvalitet - samarbejde - kultur begrebet - aktiviteter -aktivitet analysen -gruppeaktivitet -generelle og lokal aktivitet tilbud -refleksionsprocessen Du kan f.eks. nå målet ved, at du -kan anvende aktivitet-og livskvalitetsbegrebet i forhold til den enkelte borger eller en gruppe af borger -planlægger, udføre og evaluere en aktivitet, for en enkelte borger eller en gruppe af borger ud fra aktivitetsanalysen -anvender principperne for samarbejde med udgangspunkt i den enkelte borger eller en gruppe -vejleder borgen om de generelle og lokale aktivitetstilbud, og vurdere hvilke af de tilbud, som dine borgere kan bruge -kan skabe rammer for sociale, kulturelle og kreative aktiviteter -reflektere over aktivitets betydning for dine borgere Mål M: selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen, Du skal have viden om -anatomi og fysiologi -ergonomi -arbejds- og forflytningsteknik -hjælpemidler -arbejdsmiljøloven -egenomsorg Du kan f.eks. nå målet ved, at du - anvender korrekte arbejdsstillinger og bruger relevante hjælpemidler - tager initiativ til kritisk at vurdere behovet for hjælpemidler i samarbejde med borgerne og diverse samarbejdspartnere f.eks. ergoterapeuter og fysioterapeuter - anvender selv de rigtige arbejds- og forflytningsteknikker og vægtoverføringsprincipper - vejlede kollegaer i at bruge de rigtige hjælpemidler og anvender de rigtige arbejdsstillinger - kender proceduren for at anmeldelse af arbejdsskader 18

19 Mål N: arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen, Du skal have viden om - arbejdsmiljøloven - arbejdspsykologi - arbejdspladsvurdering (APV) -fysisk- og psykisk arbejdsmiljø - lokale sikkerheds- og samarbejdsaftaler -stress og stresshåndtering - konflikthåndtering -mobning Du kan f.eks. nå målet ved, at du - støtter og vejleder kollegaer, elever og andre samarbejdspartnere i forhold til arbejdsmiljø - har overblik over egne ressourcer, og forholder sig til disse - kan prioritere de daglige arbejdsopgaver og er opmærksom på egne og andres arbejdsmiljø - er loyal overfor indgåede arbejdsaftaler f.eks. om forflytninger - siger fra, hvis arbejdsstillinger er uhensigtsmæssige - deltager aktivt i at fremme et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø - reflekterer både skriftligt og mundtligt over relationer, der kan medføre en konflikt, og hvordan sådan en konflikt håndteres Mål O: selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed overfor at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. Du skal have viden om - uddannelsesstedets organisering af omsorgs- og sygeplejeydelser - uddannelsesstedets kvalitetsstandarder for omsorgs- og sygeplejeydelser - grundlæggende sygepleje - omsorgsarbejde - mono- og tværfaglige samarbejdsrelationer - samarbejdspartnernes ansvars- og kompetenceområder - kommunikation, gruppedynamik og arbejdspsykologi Du kan f.eks. nå målet ved, at du - selvstændigt udfører omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver - medinddrager relevante faggrupper i forhold til borgerens situation og behov - indgår i samarbejdet på en respektfuld måde - er tovholder / kontaktperson i planlægning af helhedspleje hos borgeren, f. eks ved planlægningskonferencer eller teammøder 19

20 Præstationsstandard (udviklingstrin) i forhold til de personlige- og faglige kompetencer : Viden Færdigheder Holdning (kognitive mål) (Færdighedsmål) (Holdningsmål) Begynder Kendskab til Hjælpeord: faktaviden, genkende, beskrive, gengive Løse opgaver i kendt situation eller i komplicerede situationer under vejledning Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, bliver klar over, kan ikke proritere Reagere på Forholde sig til Hjælpeord: deltager, interesseret, lytter, udviser forståelse, Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger, overfører, redegør gerne, generaliserer, sammenligner, begrunder Kan planlægge og gennemføre eller løse et problem i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde Reflektere over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger, samarbejder Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, kritiserer, overskuer, diskuterer, fremstiller Kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændig, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge udover eget arbejde Arbejde bevidst med Udvikle Hjælpeord: tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, tager ansvar, kritisk reflekterende, viser selvtillid 20

21 Initialskema for elev og praktikvejleder (Praktikvejelederen skriver sine initialer når eleven har arbejdet indenfor et af områderne) Medicin administration Ansvar og kompetence Principperne omkring Medicingivning: Doseret i æsker Dosisdispensering Injektion subcutant Laksantia oralt Laksantia rectalt Inhalationer Øvelse i at administrere medicin Forflytninger: En dag med en forflytningsvejleder, herunder gennemgang af forflytnings retningslinierne Madudbringning Bestilling Afbestilling Personlig pleje Høreapparat, isætning Rengøring af høreapparat Fodpleje hos diabetikeren Forebyggelse af tryksår I sengen I stolen Hudens observationer og pleje Personlig pleje Er bevidst om borgerens blufærdighed Korrekt nedre toilette Mand Kvinde Brusebad Sengebad Give støttestrømper på Observationer ned støttestrømpe Undervist i eller set Undervist på skolen Undervist på skolen Prøvet under vejledning Udført selvstændigt 21

22 Undervist i eller set Prøvet under vejledning Udført selvstændigt Udskillelse Urin Bleer/bletyper Uridom Katheterpleje Poseskift Observationer Afføring Stomityper Pleje af hud ved stomien Poseskift Observationer Hygiejniske principper Ved personlig pleje Håndhygiejne Brug af handsker Brug af værnemidler Reagerer hvis borgeren ikke lukker op Videregiver ændringer i borgerens tilstand til: kolleger sygeplejersker Motiverer borgeren til nogle af kommunens aktivitetstilbud, ud fra redskabsviften ( din lærebog) Udarbejder en plejeplan, med afsæt i den løsningsorienterede arbejdsmodel Er undervist på skolen Er undervist på skolen 22

23 Redegør for og anvender Kari Martinsens omsorgsteori Redegør for egenomsorgsbegrebet ud fra Dorthea Orem Samarbejde Bidrager til kollegialt samvær i gruppe/teamet Undervist i eller set Er undervist på skolen Er undervist på skolen Prøvet under vejledning Udført selvstændigt Deltager og reflekterer i de sygeplejefaglige diskussioner Samarbejder tværfagligt Fysioterapeuterne Ergoterapeuterne Hjælpemiddelcentralen Diætist/køkkenpersonale Borgerens læge Præsten Andre Udarbejde læringsøvelsen: Aktivitetsøvelsen Introduceret nyt personale til den daglige rytme - Afløser - Ny elev - Ny medarbejder Udarbejder læringsøvelsen: Pædagogisk øvelse It. - Computer Bruger en computer Bruger faxen Skriftlig dokumentation Skriver i borgermappen/kardex/pda Øvrig skriftlighed Logbogsskrivning Øvelse fra tidligere praktik 23

24 Vejledning til logbogsskrivning Et af kravene til elever og færdiguddannet personale indenfor de grundlæggende sosu-uddannelser er, at kunne dokumentere arbejdet i plejen. Denne dokumentation kan kun foregå skriftligt. Derfor er det en betingelse, at kunne kommunikere skriftligt og dokumentere i et skriftligt tværfagligt forum. Der er nemlig ikke altid overlapning af personalet i vagtskifterne. Den enkelte borger bliver derfor afhængig af, at personalet behersker den skriftlige kommunikation, hvis den høje kvalitet i plejen skal bevares. Tænkning og tale er flygtige og forsvinder nemt for os, hvorimod skrivning er permanent og betyder, at vi kan vende tilbage igen og igen og analysere på det. Det at tænke og skrive kan betragtes som tvillinger. Skrivning er den udadvendte tvilling, som fortæller os noget om hvordan tænkning foregår, og tænkning er den mere reserverede tvilling. Flere typer af skrivning I starten af logbogsskrivningen, skal opmærksomheden rettes mod, at skrivning kan anvendes til flere formål. Logbogen er et godt arbejdsredskab til at skrive for at tænke, lære eller udforske et stof. Der kan også skrives for at kommunikere med andre og præsentere stoffet for en anden, f. eks. i en opgave, et borgerhæfte eller en patientjournal. Den vigtigste forskel er formålet med skrivningen: Logbogsskrivning har fokus på refleksion -se i uddannelsesbogen reg.nr. 5.1 Der skrives for at udforske tanker ved hjælp af refleksion. Det betyder i praktikken, at der skrives for eleven selv og for vejlederne. Kardexskrivning Når der skrives for at kommunikere eller præsentere noget for andre, så skal det fremstilles så modtagerne bedst muligt kan forstå, hvad der skrives. Dvs., der lægges vægt på at læseren forstår det. Logbogskrivning- Tænkesprog For mig selv og mine vejledere Udforske, afprøve tanker Forklare for mig og mine vejledere Mange ideer. Refleksionsprocessen er vigtig Spontanitet Ikke vægt på det formelle Processen er vigtigst. Her bringes den indre tale frem i lyset. Det skriftlige gør tankerne synlige, og vi kan vende tilbage og udvikle dem videre. Dagbog Udelukkende for mig selv Der skrives uden forklaringer Refleksion er ikke vigtig Processen er vigtigst. Kardexskrivning- Præsentationssprog For læser eller lytter Formidle tanker Forklare for andre Gennemtænkt Orden Officielt sprog Produktet er vigtigst Der er afsat 2 timer i praktikken til din egen fordybelse og disse timer er overvejende til logbogsskrivning. Logbogsskrivningen anvendes som udgangspunkt til de ugentlige vejledningssamtaler. Frit efter social- og sundhedsskolen Viborg Amt. 24

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2

Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Social - og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Side 1 af 26 Til social- og sundhedsassistentelever... 4 Praktikmappen - formål... 5 Mål for 3. uddannelsesperiode personlige kompetencer... 6 Obligatoriske samtaler...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedshjælperelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 2 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSEN 3 SOMATIKPERIODEN 4 PSYKIATRIPERIODEN 6 PRIMÆR SUNDHEDSTJENESTE

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedshjælperelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedshjælperelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER

MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER Bilag 6 Side 1 af 7 MÅL FOR PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER På de følgende sider har vi ud for hvert af målene for praktikuddannelsen beskrevet forslag til, hvordan du kan arbejde

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, oktober 2012 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At arbejde med læring... 5 Læringsmiljø...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven

Praktikbeskrivelse. for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik. Solgaven Praktikbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever i somatisk praktik Solgaven Botilbud for blinde og svagsynede Skovbakken 126 3520 Farum Region Hovedstaden E-mail: solgaven@hav1.regionh.dk Revideret

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social -og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social -og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, juni 2014 1 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og Sundhedshjælper Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. social og sundhedselever. Hovedprincipperne for den fremtidige procedure for

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Trin 2, september 2012 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At arbejde med læring... 5 Læringsmiljø...

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar

Hvad er fokus: Arbejdsopgaver refleksion herover Kommentar Mål A : Selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder,

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN

RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN RAMMEAFTALE - PRAKTIKUDDANNELSEN SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN Udarbejdet og godkendt af LUU januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE... 4 3 ELEVEN... 6 4 SKOLEN...

Læs mere