Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn"

Transkript

1 Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012

2 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion til praktikken side 4 Forventningssamtalen side 6 Midtvejsevaluering side 7 Praktikerklæring og udtalelse side 8 Mindmap over faglige kompetencer side 9 Mindmap over personlige kompetencer side 10 Praktikmålene side 11 Præstationsstandard ( Taksonomi) side 21 Initialskema side 22 Vejledning til logbogsskrivning side 23 Logbogsskema type 1 side 24 Logbogsskema type 2 side 27 Læringsøvelse: Aktivitet side 28 Læringsøvelse: Medicinadministration side 29 Læringsøvelse: Den løsningsorienterede arbejdsmetode side 30 Læringsøvelse: Pædagogisk øvelse side 31 Retningslinjer for medicinadministration side 32 Retningslinjer for forflytning side 34 Skema til forflytning side 35 Refleksionsproces side 36 2

3 At være social- og sundhedsassistentelev i Ballerup kommune! Denne mappe skal ligge på praktikstedet, således at den kan tages frem når der er behov for det i dagligdagen. En praktik uge består af 37 timer, som ud over praktisk læring også skal give dig mulighed for fordybelse. Det vil fx sige at du har to timer pr. uge til egen fordybelse. Disse 2. timer skemalægges ikke. Du og din daglige vejleder mødes ca. ½-1 time hver uge i hele praktikken med henblik på vejledning og refleksion. I praktik 3 er du på rutineret niveau og slutte på avanceret niveau - se taksonomien/præstationsstandarden i dette hæfte. Praktikforløbet består af 3 perioder: Introduktionsperiode Er af ca. 2 ugers varighed, hvor du introduceres til dine uddannelses- og arbejdsopgaver af den daglige vejleder. I slutningen af 2. uge afholdes forventningssamtalen med deltagelse af daglige og ansvarlige vejleder. Læringsperiode Er fra den 3. til den 8. praktikuge, hvor du varetager praktisk hjælp og personlig pleje hos tildelte borgere. Dit program sammensættes så det stemmer overens med målene for perioden og dine forudsætninger. Det forventes at du arbejder problemløsende, og udviser evne til at reagere på og forholde dig ændringer i borgerens situation. I denne periode udarbejdes læringsøvelserne: Aktivitet ( s. 28) og Den løsningsorienterede arbejdsmetode ( s.30 ) Lærings- og udviklingsperiode Er fra den praktikuge udviser du evne til refleksion. Du skal her arbejde på avanceret niveau. I denne periode udarbejdes læringsøvelserne: Medicinadministration (s. 29) og Pædagogisk øvelse ( s. 31) Fravær Ved fravær i mere end 3 perioder af 1-3 dage, vil din vejleder og evt. nærmeste leder af plejeteamet lave en samtale herom, hvor du skriftligt skal reflektere i forhold til dit fravær. Fravær af mere end 8 dages varighed vil ligeledes blive noteret og samtalet om. Her skal du også skriftligt reflektere i forhold til fraværet. Louise Hupfeld mail er: 3

4 Introduktionsprogram for social- og sundhedsassistentelever uge i praktik 3 Formålet med introduktionen: At der fra begyndelsen af praktikperioden skabes forudsætning for et udviklende samarbejde mellem dig og praktikstedet, så praktikforløbet kan planlægges ud fra stedets tilbud, tilpasset dine forudsætninger, forventninger og målene for perioden. Initialer og dato påføres af den der introducerer eleven. OMRÅDE PRAKTIK 3 Bemærkninger Brev til elev før praktikstart Præsentation af kolleger Beskrivelse af MED udvalg og SI Rundvisning Taskeskab Personaletoilet Opslagstavler Tjenestetidsplaner Nøgler Kaffekasse Rygepolitik Påklædningspolitik Daglig arbejdsfordeling Beboerkald/nødkald Telefon Hvordan fungerer den? Elevens pårørende noteres af vejlederen Intern telefonliste, arbejdspladsens tlf. nr. Telefonkultur, hvordan taler man i telefon? Mobiltelefonpolitik Fax: Hvordan fungerer den? Rapporttider Frokost Mødetidspunkt Syge/raskmeldingstidspunkter Tavshedspligt/oplysningspligt Tiltaleform overfor borgerne 4

5 Område PRAKTIK 3 Bemærkninger Orientering om tøj i hjemmeplejen Vask af tøj i hjemmet Evt. vaskerifunktion Linnedservice Orientering om tøj på plejecenteret Borgerens eget tøj Evt. institutionens tøj Indkøb og mærkning af tøj Forholdsregler ved indkøb for borgeren Fremvisning af sygeplejedepot Gennemgang af retningslinjer for medicinadministration Gennemgang af de enkelte personalegruppers ansvarsog kompetenceområder Care/ evt. PDA: Hvordan er opbygningen? Hvem skriver heri? Hvordan kan du bruge dem? Gennemgang af forflytningsprocedurer evt. præsentation af ressourceperson Gennemgang af beskrivelsen her i hæftet Præsentation af brandinstruks Forholdsregler ved arbejdsulykker Borgernes bolig ( gæst i hjemmet ) Evt. nødkaldeanlæg Præsentation af voldspolitik Der aftales tid til forventningssamtale med dig og dine vejledere Aftaler for de to fordybelsestimer Aftaler for vejleder/elevmøder (min. x 1 ugentligt) 5

6 Samtaler i praktikperioderne Der afholdes minimum 3 samtaler i hvert uddannelsesforløb. Forventningssamtale Forventningssamtalen foregår senest i 2. praktikuge. Her præsenterer du og dine vejledere jer for hinanden, og I planlægger, hvordan samarbejde og vejledning skal være. Som forberedelse til samtalen forholder du dig til praktikmål, mål for personlige kompetencer og personlige læringsmål samt din viden og erfaring fra intropraktikken. Du formulerer skriftligt, hvordan du vil arbejde med at nå målene for perioden. Praktikstedet har udarbejdet en praktikstedsbeskrivelse, som du kan se på uddannelsescentret, internettet eller afdelingen. Ved samtalen aftaler I brug af de forskellige læringsøvelser i praktikken. Du skriver en konklusion af samtalen og sætter denne ind i din personlige uddannelsesplan. Forventningssamtalen- hjælpespørgsmål til din forberedelse Hvem er du: personligt/ fagligt- en præsentation (Fx skolebaggrund og erhvervserfaring) Er der noget du er bekymret for i forbindelse med praktikforløbet? Er der noget du har brug for hjælp til? Hvad er dine stærke sider, hvad er du god til? Hvad har du særligt været optaget af på skolen som du gerne vil arbejde videre med i praktikken? Hvordan vil du bruge dine 2 fordybelsestimer i praktikken? Hvilke forventninger har du til - dine vejledere - kolleger Hvordan vil du bruge dine vejledere? Fx Hvordan vil du vejledes og modtage kritik. 6

7 Midtvejssamtale Ved midtvejsamtalen beskriver du, hvor langt du er i forhold til målene for praktikken, målene for de personlige kompetencer og dine personlige læringsmål. Du evaluerer, hvordan du synes praktikken er gået indtil nu, set i forhold til konklusionen af forventningssamtalen. Dine praktikvejledere evaluerer skriftligt, hvor langt de ser, du er i kommet i forhold til målene, og hvad de mener, du skal arbejde videre med. Din kontaktlærer deltager i denne samtale og hjælper dig med at holde den røde tråd i uddannelsen og formulere læringsmål. Du skriver en konklusion af samtalen og sætter denne ind i din personlige uddannelsesplan. Midtvejsevaluering - hjælpespørgsmål til din forberedelse Hvordan har udfordringerne/opgaverne været i forhold til dine forventninger og målene for perioden? (Godt, mindre godt) Se praktikmålene og under de personlige kompetencer bilag 4 i denne mappe. Arbejdsopgaver i forhold til den af gruppen tildelte tid? Hvordan oplever du evt. weekend arbejde? Hvad synes du selv, du har mest behov for at arbejde videre med? Hvordan oplever du: samarbejdet med dine vejledere/ kolleger? kontakten/samarbejdet med borgerne? Du skriver selv konklusionen af samtalerne og giver vejlederne en kopi. 7

8 Slutevaluering med Praktikerklæring og udtalelse Ved denne samtale får du udleveret en kopi af din Praktikerklæring, hvor dine praktikvejledere har beskrevet, i hvilken udstrækning målene er nået samt har konkluderet, hvorvidt din praktik er godkendt/ikke godkendt. Du sætter en kopi ind i din personlige uddannelsesplan. Til samtalen forbereder du dig skriftligt med en evaluering af din praktik, dit samarbejde med praktikvejlederne, det øvrige personale, afdelingens læringsmiljø med videre. Ikke godkendt praktik Hvis din praktik vurderes ikke godkendt, kan du, hvis en helhedsevaluering taler herfor, tilbydes en ny praktikperiode og evt. en ny skoleperiode, med henblik på en ny Praktikerklæring. Praktikerklæring, findes på SOSUC.dk.. skriv praktikerklæring i søgeord. Her er linket: Udtalelsen skal beskrive på hvilket niveau du har nået de faglige mål, hvad du skal arbejde videre med i næste praktikperiode, ligeledes skriftligt hvordan udviklingen har været i forhold til de personlige kompetencer. De faglige mål skal være nået på avanceret niveau. Praktikerklæring og udtalelse sendes til Vivi Abben ( original og derfor ikke en der er skannet ind). Kopi praktikerklæring og udtalelse udleveres til dig. Vivi Abben sender praktikerklæringerne samlet til skolen. Du skal evaluere dit praktikforløb på det evalueringsskema der er på: Praktikstedet skal have originalen og Vivi Abben en kopi. Vejlederen finder praktikvejleder skemaet på Giraffen. Skriv praktikvejledervederlag i søgefeltet. Vivi Abben, november

9 Praktikmålene for sosu-assistentelever Tværfagligt samarbejde -Udvikle bevidsthed om -Åbenhed overfor ISBAR Mål F, O, Sociale, kulturelle og kreative aktiviteter -Indsamle, vurdere, udvælge og igangsætte Mål K, L Personlig kompetence. Diskutere borgernes muligheder for et aktivt liv AKTIVITETSØVELSEN Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse igangsætte vurdere rådgive vejlede behandle (ift. infektioner) Mål A, C, D Personlig kompetence. Diskutere kommunens sundhedspolitik Observere -Fysisk psykisk og socialt -Vurdere -Redegøre OBS Anatomi og fysiologi Mål B Grundlæggende sundheds- og sygepleje Identificere,vurdere,tilrettelægge, udføre og evaluere ( mundtligt og skriftligt) -Hygiejne Medicin- administration Se vejledningen for assistentelever Faglige mål i forhold til en konkret borger Personlig kompetence: Diskutere sygepleje fagligt DEN LØSNINGSORIENTEREDE ARBEJDSMETODE Mål C ØVELSE I MEDICINADMINISTRATION Mål F, Vejledning, rådgivning og samarbejde -Vurdere, planlægge og -Evaluere ( mundtligt og skriftligt) PÆDAGOGISK ØVELSE Mål J Elektroniske kommunikationssystemer -Dokumentation CARE -Informationssøgning -Kommunikation -Samarbejde -Arbejdsrettelæggelse Mål I Målsætning og værdigrundlag -Voldspolitik -SSA s rolle og arbejdsområde Mål H Personlig kompetence. Diskutere Ballerup kommunes 7 værdier Arbejdsmiljø -Fysisk/ psykisk -Miljø- og voldspolitik -Arbejdsstilinger -Personforflytning -Hjælpemidler SI og ressourceperson Servicetilbud, love og regler Mål E, H,M, N -Service og sundhedsloven -Selvbestemmelsesret - Komunale, regionale og private servicetilbud -Kvalitetsstandarder -Omsorgspligt Mål G 9

10 Personlige kompetencer Vivi Abben, nov Arbejder ud fra Ballerup Kommunes 7 værdier Er interesseret og engageret på gruppemøderne Deltager i de faglige diskussioner Samarbejder på en respektfuld måde i forhold til borgere, kolleger og samarbejdspartnere Er empatisk i samarbejdet med tildelte borgere Tager initiativ til og er ansvarlig for så fælles opgaver løses i plejeteamet Sociale kompetencer Lærings- og udviklingskompetencer Tager ansvar for egen uddannelse: Skriver logbog Er forberedt til uge samtalerne Modtager vejledning på en konstruktiv og positiv måde Er motiveret til at lære noget På eget initiativ fremkommet med konklusionerne for forventningssamtalen og midtvejsevalueringen Har udarbejdet Arbejdsmodellen på eget initiativ 10

11 Mål for praktikken Mål A: selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren og i respekt for dennes livsudfoldelse og livskvalitet samt igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker borgerens/borgernes selvværd, Du skal have viden om - WHO - regeringens sundhedspolitik - kommunens sundhedsprogram -maslows behovspyramide - livskvalitetsbegrebet - den normale aldring - de hyppigst forekommende sygdomme hos ældre - livsstilssygdomme - livsformer - mestringsstategier - samarbejdsprocesser og motivationsformer Du kan f.eks. nå målet ved, at du -reflekterer over hvordan et godt og respektfuldt samarbejde kan påvirke borgerens dagligdag - selvstændigt kan arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende - kan anvende aktivitets- og livskvalitetsbegrebet med udgangspunkt i borgerens dagligdag - kan forholde dig til livskvalitetsbegrebet med henblik på at styrke borgerens selvværd - kan motivere borgeren til at deltage i aktiviteter i kommunen og i borgerens eget hjem, der styrker individets selvværd - kan prioritere samarbejdet med øvrige faggrupper med udgangspunkt i borgerens behov - kan vurdere borgerens behov for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag og igangsætte disse - kan justere samarbejdsstrategier og til stadighed arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende - kan reflektere over sammenhængen mellem livsudfoldelse og livskvalitet kan vejlede borgeren om kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tiltag og medvirke til at igangsætte disse 11

12 Mål B: selvstændigt observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdommes symptomer og vurdere og redegøre for sine observationer i forbindelse hermed, Du skal have viden om - kroppens opbygning og funktioner - aldringsprocesser - fysiske, psykiske og socialt betingede sygdomme hos ældre og disses symptomer - rehabiliterende tiltag, internt og eksternt - kriser Du kan f.eks. nå målet ved, at du - selvstændigt kan observere hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand- fysisk, psykisk, og social trivsel - kan vurdere forandringer og symptomer og selvstændigt planlægge den grundlæggende sundheds- sygepleje hertil - kan reflektere over mulige årsager til ændring i sundhedstilstanden Mål C: identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer og selvbestemmelsesret, Du skal have viden om - omsorgsbegrebet, herunder egenomsorg - grundloven, lov om patienters retssikkerhed og serviceloven - etiske begreber - tavshedspligt - sundhedsproblematikker hos borgere i eget hjem og på ældreinstitutioner - evalueringsprocesser, herunder selvevaluering Du kan f.eks. nå målet ved, at du - kan identificere borgerens plejebehov - selvstændigt planlægge grundlæggende sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret -vurderer og varetager tilrettelæggelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje -har en holdning til og er kritisk reflekterende i forhold borgerens behov for grundlæggende sundheds- sygepleje 12

13 Mål D: arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner, Du skal have viden om mikrobiologi infektioner og infektionssygdomme hygiejniske principper smitteveje forebyggelse af smitte risikogrupper Du kan f.eks. nå målet ved, at du udføre de hygiejniske principper korrekt at forebygge infektionsrisiko tager ansvar for at handle på hjemmets indeklima, hygiejne m.m. observere tegn på infektioner og handle fagligt forsvarligt i forhold til dette har viden om behandlingsmulighederne tager initiativer til at samarbejde tværfagligt om sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Mål E: identificere uhensigtsmæssigheder i miljøet, der har betydning for sundhed og trivsel, samt vurdere og vejlede om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til borgeren under hensyntagen til arbejdsstedets miljøpolitik, Du skal have viden om arbejdsstedets miljøpolitik miljøets betydning for sundhed og trivsel arbejdsstedets ryge- og alkoholpolitik Du kan f.eks. nå målet ved, at du - er bevidst om miljøvenlige rengøringsmidler, affaldssortering, økologiske fødevarer m.m. - er bevidst om evt. miljøskadelige faktorers betydning for borgernes sundhed og trivsel i den konkrete situation - kan identificere miljøskadelige stoffer og uhensigtsmæssige miljøfaktorer i borgerens hverdag - vejleder og støtter borgeren i hensigtsmæssige miljøvalg 13

14 Mål F: selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration, Du skal have viden om - social og sundhedsassistentens ansvar og kompetence ift. medicin - medicinadministration - udregning med henblik på vurdering af, om dosis er korrekt - medicinhygiejne, herunder egen sikkerhed og miljøbeskyttelse - kommunikation i forhold til vejledning og rådgivning Du kan f.eks. nå målet ved, at du - har indsigt i lovgivning og tilskudsregler - har indsigt i den mest anvendte medicin på uddannelsesstedet - har indsigt i uddannelsesstedets retningslinier / kvalitetsstandarder for medicinadministration - selvstændigt varetager medicinadministration inden for dit kompetenceområde - kan overskue virkning, bivirkning og interaktioner for den medicin du administrerer - indenfor eget kompetenceområde kan vejlede borgeren i at administrere egen medicin -indenfor eget kompetenceområde kan informere borgeren om den ordinerede medicin Mål G: formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private servicetilbud, herunder relevante love og regler indenfor områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt vejlede borgerne i at anvende tilbuddene med respekt for borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, Du skal have viden om - Sundhedsloven - Lov om social service - retssikkerheds-loven - regionale, kommunale og private servicetilbud - praktikstedets kvalitetsstandarder -behovsteori -formidling -mestringsstrategi Du kan f.eks. nå målet ved, at du - formidler din viden til borgere tilpasset deres ønsker og behov - tager initiativ til og støtter borgeren i kontakt til patientforeninger, aktivitetstilbud m. v. - forholder dig kritisk til udbudet af serviceilbud og kvalitetsstandarder 14

15 Mål H: arbejde ud fra overordnede målsætninger, det lokale værdigrundlag og voldspolitik samt formulere og vurdere disses betydning for eget uddannelsesforløb og social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde og på den baggrund vejlede borgeren/ borgerne, Du skal have viden om - bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik - uddannelsesordning og plan- for social- og sundhedsassistentuddannelsen - praktikstedets- /kommunens værdigrundlag og voldspolitik - social- og sundhedsassistentens ansvars- og kompetenceområder - praktikstedets og kommunens organisering af socila-og sundhedsassistentens arbejdsområder og funktioner - refleksionsprocessen Du kan for eks. nå målet, ved at du - er opsøgende og ansvarlig for personlig- og faglig udvikling - deltager aktivt i at forebygge voldelige situationer - reflekterer og forholder dig kritisk til praktikstedets værdigrundlag og voldspolitik Mål I: anvende elektroniske kommunikationssystemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse og dokumentation, Du skal have viden om - de elektroniske kommunikationssystemer der anvendes indenfor dit kompetenceområde - hvordan du kontinuerlig har mulighed for at søge informationer og ny viden - kommunikation - kommunikationsredskaber - kropssprog - sproget - sociale kompetencer, samarbejde og samarbejdsrelationer - dokumentations betydning for den faglige udvikling. Du kan f.eks. nå målet ved, at du - bruger de elektroniske kommunikationssystemer, så du selvstændigt og sikkert anvender disse systemer i dagligdagen - i dialogen med borger, samarbejdspartner, indsigt i kommunens kvalitetsstandarder, litteratursøgning og anvendelse af de elektroniske kommunikationssystemer kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem - selvstændigt og sikkert kan indgå i dialog med borger og samarbejdspartner, derefter kunne overskue større sammenhænge udover eget arbejde - tage ansvar for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, være kritisk reflekterende - selvstændig kan planlægge og prioritere arbejdsopgaverne, tage ansvar for at ændre strategier - overskuer vigtigheden i dokumentation af den sundheds- og sygepleje der udføres selvstændigt. 15

16 Mål J: planlægge, vurdere, vejlede og evaluere vejledningen og samarbejdet med borgere og andre samarbejdspartnere, Du skal have viden om - læreprocesser - den løsningsorienterede arbejdsmetode - sundhedspædagogik - refleksion og vurdering/evaluering - vejledning - samarbejde - sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Du kan f.eks. nå målet ved, at du - i samarbejde med borger og samarbejdspartner planlægger og vejleder i aktiviteter der fremmer livskvaliteten hos borgeren. - kontinuerligt reflektere over og evaluerer den vejledning der gives - tager ansvar for borgerens behov for sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tiltag - med udgangspunkt i borgerens dagligdag og den vejledning der gives, er kritisk reflekterende i vurderingen/evalueringen i forhold til samarbejdsrelationer med borger og øvrige samarbejdspartner. - kan ændre samarbejdsstrategier med udgangspunkt i borgeren hverdag 16

17 Mål K: vælge og igangsætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed, Du skal have viden om - samarbejde - den normale aldring lokale - aktivitet/genoptræningstilbud - sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - WHO - livskvalitet - nedsat funktionsevne aktiviteter - sanser og følelser - gruppeaktivitet - ADL- træning - aktivitetsanalysen - ADL-cirklen Du kan f.eks. nå målet ved, at du kan anvende aktivitets og livskvalitetsbegrebet med udgangspunkt i borgerens dagligdag igangsætte en aktivitet, for en enkelt borger eller en gruppe af borgere, ud fra aktivitetsanalysen laver en ADL- vurdering i forhold til en borger i samarbejde med en ergoterapeut /sygeplejerske anvende principperne for samarbejde med udgangspunkt i den enkelte borger eller en gruppe af borgere arbejde selvstændigt sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende vejleder borgeren om kommunen aktivitet og genoptræningstilbud, samt sundhedsfremmende og forebyggende tiltag udarbejder et ugeskema over en borgers samlede aktiviteter 17

18 Mål L: indsamle information om, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for gruppe af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud samt efterfølgende reflektere over aktivitetens betydning for borgeren, Du skal have viden om - - livskvalitet - samarbejde - kultur begrebet - aktiviteter -aktivitet analysen -gruppeaktivitet -generelle og lokal aktivitet tilbud -refleksionsprocessen Du kan f.eks. nå målet ved, at du -kan anvende aktivitet-og livskvalitetsbegrebet i forhold til den enkelte borger eller en gruppe af borger -planlægger, udføre og evaluere en aktivitet, for en enkelte borger eller en gruppe af borger ud fra aktivitetsanalysen -anvender principperne for samarbejde med udgangspunkt i den enkelte borger eller en gruppe -vejleder borgen om de generelle og lokale aktivitetstilbud, og vurdere hvilke af de tilbud, som dine borgere kan bruge -kan skabe rammer for sociale, kulturelle og kreative aktiviteter -reflektere over aktivitets betydning for dine borgere Mål M: selvstændigt vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen, Du skal have viden om -anatomi og fysiologi -ergonomi -arbejds- og forflytningsteknik -hjælpemidler -arbejdsmiljøloven -egenomsorg Du kan f.eks. nå målet ved, at du - anvender korrekte arbejdsstillinger og bruger relevante hjælpemidler - tager initiativ til kritisk at vurdere behovet for hjælpemidler i samarbejde med borgerne og diverse samarbejdspartnere f.eks. ergoterapeuter og fysioterapeuter - anvender selv de rigtige arbejds- og forflytningsteknikker og vægtoverføringsprincipper - vejlede kollegaer i at bruge de rigtige hjælpemidler og anvender de rigtige arbejdsstillinger - kender proceduren for at anmeldelse af arbejdsskader 18

19 Mål N: arbejde alene og kan tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle samt støtte og vejlede elever og andre samarbejdspartnere i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen, Du skal have viden om - arbejdsmiljøloven - arbejdspsykologi - arbejdspladsvurdering (APV) -fysisk- og psykisk arbejdsmiljø - lokale sikkerheds- og samarbejdsaftaler -stress og stresshåndtering - konflikthåndtering -mobning Du kan f.eks. nå målet ved, at du - støtter og vejleder kollegaer, elever og andre samarbejdspartnere i forhold til arbejdsmiljø - har overblik over egne ressourcer, og forholder sig til disse - kan prioritere de daglige arbejdsopgaver og er opmærksom på egne og andres arbejdsmiljø - er loyal overfor indgåede arbejdsaftaler f.eks. om forflytninger - siger fra, hvis arbejdsstillinger er uhensigtsmæssige - deltager aktivt i at fremme et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø - reflekterer både skriftligt og mundtligt over relationer, der kan medføre en konflikt, og hvordan sådan en konflikt håndteres Mål O: selvstændigt og i samarbejde med andre udføre omsorgsrettet og sygeplejemæssige opgaver, herunder udvikle bevidsthed om og åbenhed overfor at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde. Du skal have viden om - uddannelsesstedets organisering af omsorgs- og sygeplejeydelser - uddannelsesstedets kvalitetsstandarder for omsorgs- og sygeplejeydelser - grundlæggende sygepleje - omsorgsarbejde - mono- og tværfaglige samarbejdsrelationer - samarbejdspartnernes ansvars- og kompetenceområder - kommunikation, gruppedynamik og arbejdspsykologi Du kan f.eks. nå målet ved, at du - selvstændigt udfører omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver - medinddrager relevante faggrupper i forhold til borgerens situation og behov - indgår i samarbejdet på en respektfuld måde - er tovholder / kontaktperson i planlægning af helhedspleje hos borgeren, f. eks ved planlægningskonferencer eller teammøder 19

20 Præstationsstandard (udviklingstrin) i forhold til de personlige- og faglige kompetencer : Viden Færdigheder Holdning (kognitive mål) (Færdighedsmål) (Holdningsmål) Begynder Kendskab til Hjælpeord: faktaviden, genkende, beskrive, gengive Løse opgaver i kendt situation eller i komplicerede situationer under vejledning Hjælpeord: vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, bliver klar over, kan ikke proritere Reagere på Forholde sig til Hjælpeord: deltager, interesseret, lytter, udviser forståelse, Rutineret Viden om Hjælpeord: vælger, overfører, redegør gerne, generaliserer, sammenligner, begrunder Kan planlægge og gennemføre eller løse et problem i rutineog/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre Hjælpeord: overblik, afprøver, rutinepræget, en vis sikkerhed, en vis selvstændighed, overskuer eget arbejde Reflektere over Hjælpeord: argumenterer, påtager sig, bevidst om, konsekvent, vælger, samarbejder Avanceret Indsigt i Hjælpeord: planlægger, kombinerer, kritiserer, overskuer, diskuterer, fremstiller Kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikke-rutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Hjælpeord: udfører selvstændig, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge udover eget arbejde Arbejde bevidst med Udvikle Hjælpeord: tager ansvar, har en grundholdning, beslutter, ændrer strategier, tager ansvar, kritisk reflekterende, viser selvtillid 20

21 Initialskema for elev og praktikvejleder (Praktikvejelederen skriver sine initialer når eleven har arbejdet indenfor et af områderne) Medicin administration Ansvar og kompetence Principperne omkring Medicingivning: Doseret i æsker Dosisdispensering Injektion subcutant Laksantia oralt Laksantia rectalt Inhalationer Øvelse i at administrere medicin Forflytninger: En dag med en forflytningsvejleder, herunder gennemgang af forflytnings retningslinierne Madudbringning Bestilling Afbestilling Personlig pleje Høreapparat, isætning Rengøring af høreapparat Fodpleje hos diabetikeren Forebyggelse af tryksår I sengen I stolen Hudens observationer og pleje Personlig pleje Er bevidst om borgerens blufærdighed Korrekt nedre toilette Mand Kvinde Brusebad Sengebad Give støttestrømper på Observationer ned støttestrømpe Undervist i eller set Undervist på skolen Undervist på skolen Prøvet under vejledning Udført selvstændigt 21

22 Undervist i eller set Prøvet under vejledning Udført selvstændigt Udskillelse Urin Bleer/bletyper Uridom Katheterpleje Poseskift Observationer Afføring Stomityper Pleje af hud ved stomien Poseskift Observationer Hygiejniske principper Ved personlig pleje Håndhygiejne Brug af handsker Brug af værnemidler Reagerer hvis borgeren ikke lukker op Videregiver ændringer i borgerens tilstand til: kolleger sygeplejersker Motiverer borgeren til nogle af kommunens aktivitetstilbud, ud fra redskabsviften ( din lærebog) Udarbejder en plejeplan, med afsæt i den løsningsorienterede arbejdsmodel Er undervist på skolen Er undervist på skolen 22

23 Redegør for og anvender Kari Martinsens omsorgsteori Redegør for egenomsorgsbegrebet ud fra Dorthea Orem Samarbejde Bidrager til kollegialt samvær i gruppe/teamet Undervist i eller set Er undervist på skolen Er undervist på skolen Prøvet under vejledning Udført selvstændigt Deltager og reflekterer i de sygeplejefaglige diskussioner Samarbejder tværfagligt Fysioterapeuterne Ergoterapeuterne Hjælpemiddelcentralen Diætist/køkkenpersonale Borgerens læge Præsten Andre Udarbejde læringsøvelsen: Aktivitetsøvelsen Introduceret nyt personale til den daglige rytme - Afløser - Ny elev - Ny medarbejder Udarbejder læringsøvelsen: Pædagogisk øvelse It. - Computer Bruger en computer Bruger faxen Skriftlig dokumentation Skriver i borgermappen/kardex/pda Øvrig skriftlighed Logbogsskrivning Øvelse fra tidligere praktik 23

24 Vejledning til logbogsskrivning Et af kravene til elever og færdiguddannet personale indenfor de grundlæggende sosu-uddannelser er, at kunne dokumentere arbejdet i plejen. Denne dokumentation kan kun foregå skriftligt. Derfor er det en betingelse, at kunne kommunikere skriftligt og dokumentere i et skriftligt tværfagligt forum. Der er nemlig ikke altid overlapning af personalet i vagtskifterne. Den enkelte borger bliver derfor afhængig af, at personalet behersker den skriftlige kommunikation, hvis den høje kvalitet i plejen skal bevares. Tænkning og tale er flygtige og forsvinder nemt for os, hvorimod skrivning er permanent og betyder, at vi kan vende tilbage igen og igen og analysere på det. Det at tænke og skrive kan betragtes som tvillinger. Skrivning er den udadvendte tvilling, som fortæller os noget om hvordan tænkning foregår, og tænkning er den mere reserverede tvilling. Flere typer af skrivning I starten af logbogsskrivningen, skal opmærksomheden rettes mod, at skrivning kan anvendes til flere formål. Logbogen er et godt arbejdsredskab til at skrive for at tænke, lære eller udforske et stof. Der kan også skrives for at kommunikere med andre og præsentere stoffet for en anden, f. eks. i en opgave, et borgerhæfte eller en patientjournal. Den vigtigste forskel er formålet med skrivningen: Logbogsskrivning har fokus på refleksion -se i uddannelsesbogen reg.nr. 5.1 Der skrives for at udforske tanker ved hjælp af refleksion. Det betyder i praktikken, at der skrives for eleven selv og for vejlederne. Kardexskrivning Når der skrives for at kommunikere eller præsentere noget for andre, så skal det fremstilles så modtagerne bedst muligt kan forstå, hvad der skrives. Dvs., der lægges vægt på at læseren forstår det. Logbogskrivning- Tænkesprog For mig selv og mine vejledere Udforske, afprøve tanker Forklare for mig og mine vejledere Mange ideer. Refleksionsprocessen er vigtig Spontanitet Ikke vægt på det formelle Processen er vigtigst. Her bringes den indre tale frem i lyset. Det skriftlige gør tankerne synlige, og vi kan vende tilbage og udvikle dem videre. Dagbog Udelukkende for mig selv Der skrives uden forklaringer Refleksion er ikke vigtig Processen er vigtigst. Kardexskrivning- Præsentationssprog For læser eller lytter Formidle tanker Forklare for andre Gennemtænkt Orden Officielt sprog Produktet er vigtigst Der er afsat 2 timer i praktikken til din egen fordybelse og disse timer er overvejende til logbogsskrivning. Logbogsskrivningen anvendes som udgangspunkt til de ugentlige vejledningssamtaler. Frit efter social- og sundhedsskolen Viborg Amt. 24

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere