Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget"

Transkript

1 Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning er for personer fra andre lande som ønsker at virke permanent som anerkendt statiker i Danmark jf. Bygningsreglementets bilag 3. Ordningens praksis er beskrevet i en håndbog på Denne vejledning er et uddrag heraf; se Procedure 3.3: Anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker. Hvem kan ansøge om permanent virke som anerkendt statiker? Accept af permanent virke som anerkendt statiker i Danmark kan gives til personer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af erhvervet som anerkendt statiker. Dokument: Udgave: A.1 Revision: 25. september 2012 Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent Feddersen Jozsef Fodor Aase Marie Hou Kjeld Thomsen Kaj Lorenzen Per Johansen Godkendelse: Henrik Mørup Udgivelse: 28. september 2012 Det er en forudsætning at man oppebærer en anerkendelse, bedømmelse eller certificering, der er i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC 17024:2003 opnået eller fornyet indenfor de seneste 5 år. er i besiddelse af tilstrækkelige danske sprogkundskaber for at kunne virke som anerkendt statiker i Danmark; d.v.s. mestrer dansk i skrift og tale på et fagligt niveau, så dokumentation af bærende konstruktioner kan udformes i h.t. Bygningsreglementets bilag 4. har udøvet hvervet som statiker i mindst 2 af de seneste 10 år, og her har arbejdet dagligt med projektering af og ført overordnet tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner inden for bolig-, institutions- eller industribyggeri og kan dokumentere dette. er indforstået med at Anerkendelsesordningen for Statikere i Danmark udveksler oplysninger med relevante myndigheder i hjemlandet om ovennævnte forhold, og herunder søger oplyst hvilke kriterier man har opfyldt for at opnå sin anerkendelse, certificering eller lignende. Der gives kun accept til enkeltpersoner, ikke til firmaer. Ved jobskifte følger accepten den anerkendte statiker. Hvordan ansøger man om permanent virke som anerkendt statiker? Man ansøger om permanent virke som anerkendt statiker i Danmark ved skriftligt at give oplysninger og dokumentation som det fremgår af i ordningens håndbog; jf. Procedure 3.3: Ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker. Ansøgningen sendes til Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Att.: Anerkendelsesordning for Statikere Tlf fax

2 Der er intet skema eller paradigme for ansøgningen, men ordningens Bilag 3D Ansøgningsskema om permanent virke som anerkendt statiker kan anvendes. Side 2 af 3 Den komplette ansøgning skal være anerkendelsesudvalget i hænde senest 3 måneder før man første gang ønsker at virke som anerkendt statiker i Danmark. Med sin underskrift på ansøgningen indestår man at ville følge den danske ordnings rammer; jf. Bygningsreglementets bilag 3. Når ansøgningen er sendt hvad sker der så? Ansøgningen behandles af udvalget for anerkendelsesordning for statikere i h.t. håndbogens Procedure 3.3. Først vil det blive vurderet om ansøgningen er relevant, og komplet og om dokumentationen fra ansøger er tilstrækkelig til den efterfølgende bedømmelse. Man vil modtage en kvittering for modtagelse af ansøgningen, og kan blive anmodet om at fremsende yderligere materiale. Når ansøgningen er antaget til bedømmelse nedsætter anerkendelsesudvalget et bedømmelsesudvalg, som gransker og gennemgår ansøgningen; herunder den fremsendte dokumentation. Såfremt bedømmelsesudvalget vurderer det relevant kan man blive indbudt at vælge mellem en prøvetid eller en prøve for at teste kompetencer og sprogkundskaber. Der skal normalt påregnes en behandlingstid på op til 3 måneder. Når ansøgningen er imødekommet? Hvis udvalget imødekommer ansøgningen, sender sekretariatet meddelelse herom. Man optages på listen over anerkendte statikere og får tilsendt et certifikat, hvoraf gyldighed fremgår. Listen fremgår af IDAs hjemmeside - Betegnelsen Anerkendt Statiker, må anvendes frit efter accepten i overensstemmelse med ordningens rammer for anerkendte statikeres virke. Man kan ikke virke som anerkendt statiker i Danmark før udvalgets accept foreligger. Hvad kan man gøre ved afslag? Hvis udvalget beslutter ikke at imødekomme ansøgningen, meddeles dette ansøgeren, og meddelelsen vil indeholde udvalgets motivering for afslaget. Afslaget kan ankes for IDA's Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indankes for domstolene, men ansøgeren har mulighed for at indsende en fornyet ansøgning. Gebyr Ved ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker betales et gebyr som fremgår af Ved klage eller genansøgning efter afslag betales gebyret på ny.

3 Hvad skal man være opmærksom på i sit permanente virke som anerkendt statiker i Danmark? Forventninger til den anerkendte statikers virke som projekterende og kontrollant fremgår af Bilag 5A Retningslinier for anerkendte statikeres virke som projekterende og Bilag 5B Retningslinier for anerkendte statikeres virke som kontrollant. Disse retningslinier gælder også for udenlandske anerkendte statikere. Side 3 af 3 Man er som udenlandsk anerkendt statiker forpligtet til at virke efter samme retningslinier som personer, der er anerkendt efter de danske regler således som disse fremgår af Bygningsreglementets bilag 3 og ordningen håndbog; herunder virke efter ordningens rammer. Man kan som udenlandsk anerkendt statiker fratages accept af virke som anerkendt statiker i Danmark på linie med statikere anerkendt efter den danske ordning.

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør:

Landinspektørloven oplister i 1, stk. 2, betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør: Vilkår for at opnå beskikkelse som landinspektør Landinspektører beskikkes af Geodatastyrelsen på vegne af miljøministeren, jf. 1, stk. 1 i landinspektørloven 1. Ansøgninger om beskikkelse sendes til Geodatastyrelsen,

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere