Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53"

Transkript

1 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Aalborg Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, Side 1 af 11

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over uddannelser med kvalitetsindikatorer Anvendte grænseværdier Optag Frafald første år Overskridelse af normeret studietid Effektivitet Bestand d Karakterstatistik Diagrammer med nøgletal s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 Side 2 af 11

3 Oversigt Studienævn: Socialt Arbejde Overblik over uddannelser og kvalitetsindikatorer for frafald første studieår, gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid og effektivitet. De enkelte indikatorer (rød, gul og grøn) er angivet på baggrund af fakultetets fastsatte grænseværdier og vedrører det sidst afsluttede år. Type Uddannelse Camp us Socialt arbejde Aalborg Frafald første år Overskridelse studietid Effektivitet Ovenstående kvalitetsindikatorer angiver bl.a. hvornår bestemte forhold kræver analyse og evt. handling jf. nedenstående: Grøn indikator: Tilfredsstillende niveau ift. sammenligningsgrundlagene for fakultets- og hovedområdegennemsnit. Gul indikator: Opmærksomheden skærpes. Studienævnet skal i samarbejde med studielederen vurdere, om der evt. skal igangsættes forebyggende kvalitetsarbejde; herunder evt. analyser af situationen på uddannelsen. Rød indikator: Indikerer et utilfredsstillende eller særligt forhold, og der skal følges op på området. Studienævnet skal i samarbejde med studielederen afdække mulige årsager og sikre opfølgende/korrigerende handlinger. Det kan for visse uddannelser også være relevant at sammenligne med beslægtede uddannelser, hvis studienævnet ved, at en given uddannelse (og grænseværdien) systematisk afviger fra de nærmest beslægtede uddannelser i sektoren. Side 3 af 11

4 Anvendte grænseværdier Frafald første år > 14% 11%-14% <11% Overskridelse studietid (i antal mdr.) > 6,3 6-6,3 <6 Effektivitet < 0,78 0,78-0,81 >0,81 Side 4 af 11

5 KOT optag d. 1.10, Studienævn Socialt Arbejde Her vises antallet af nye bachelorstuderende optaget gennem KOT per studienævn og uddannelse, som var indskrevet per 1.10 i året. Kandidatoptag, Studienævn Socialt Arbejde Her vises antallet af nyoptagne studerende med en startdato i intervallet 1.10 til 30.9 i de pågældende år. For eksempel er optaget per inkluderet i året 13/14. Der er to typer af indganger: Intern - studerende som året før læste på en bacheloruddannelse ved AAU og Ekstern - studerende som året før ikke var indskrevet på AAU. Kategorien 'Ekstern' dækker både studerende som kommer fra andre universiteter og egne studerende (bachelor eller ) som vender tilbage efter mindst et års pause. Uddannelse Campus Indgang Socialt arbejde Aalborg Ekstern Intern Studieår ( ) 13/14 14/15 15/ Side 5 af 11

6 Bachelor: Frafald første år, Studienævn Socialt Arbejde Frafald opgøres som procentandel af bacheloroptagne gennem KOT, som var indskrevet per 1.10 i startåret, der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.10 året efter optagelse, enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Studieskift indenfor samme studienævn betragtes således ikke som frafald. Fakultet Startår Frafald første år på fakultet (uanset campus) 21,3% 21,2% 17,7% og på de individuelle uddannelser Kandidat: Frafald første år, Studienævn Socialt Arbejde Frafald opgøres som procentandel af studerende optaget i februar (og som var indskrevet per 1.3) eller optaget i september (og som var indskrevet per 1.10), der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.3 året efter (for februar startere) eller 1.10 året efter (for september startere), enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Studieskift indenfor samme studienævn betragtes således ikke som frafald. Fakultet Startår Frafald første år på fakultet (uanset campus) 13,2% 10,3% 9,6% og på de individuelle uddannelser Uddannelse Campus Startår Socialt arbejde Aalborg Frafald første år (%) Frafald i antal Antal startede 34,2% ,7% ,6% Side 6 af 11

7 Overskridelse af normeret studietid, Studienævn Socialt Arbejde Der tages udgangspunkt i dimittender i perioden 1.oktober året før til 30. september i året, som ikke har fået studiestartmerit. Studietiden beregnes som forskellen mellem sluttidspunktet (fuldført) og starttidspunktet (tilgang). Starttidspunktet er den første indskrivningsdato på fakultetet og ikke på uddannelsen. Denne definition er valgt, fordi der er mange studerende, som skifter uddannelse inden for samme fakultet, før de dimitterer. Den normerede studietid er på 34 måneder for bacheloruddannelser (36 måneder ved februar start). Den normerede studietid for uddannelser er på 22 måneder (24 måneder ved februar start). Kandidatuddannelsen i medicin er normeret til 34 måneder. Overskridelsen beregnes som differencen i antal måneder mellem studietiden og den normerede studietid. Overskridelse studietid på fakultet (uanset campus) Hovedområde Type bachelor p-bachelor Dimissionsår ( ) Og på de individuelle uddannelser 13/14 14/15 15/16 1,29 1,26 1,25 4,95 4,02 3,57 1,08 1,11-0,44 Dimissionsår ( ) 13/14 14/15 15/16 Type Uddannelse Campus Socialt arbejde Aalborg Overskridelse (mdr.) Antal dim. Overskridelse (mdr.) Antal dim. Overskridelse (mdr.) Antal dim. 6, , ,33 29 Side 7 af 11

8 Effektivitet, Studienævn Socialt Arbejde Bachelor- og uddannelser: Antal producerede STÅ på uddannelsen i perioden i opgørelsesåret divideret med antal ressourceudløsende studerende. Professionsbacheloruddannelser: Effektiviteten opgøres per semester, dvs. efterår (perioden ) og forår (perioden ) som antal producerede STÅ i de enkelte semestre divideret med antal ressourceudløsende studerende i de enkelte semestre. Effektiviteten opgøres som summen af disse to semestres effektivitet. STÅ er tilknyttet den uddannelse, de studerende er indskrevet på med det tilhørende studienævn og ikke hvor eksamensaktiviteterne rent økonomisk hører til. For eksempel vises STÅ optjent på sidefagsaktiviteter af studerende på to-fagsuddannelser som tilknyttet det centrale fag. Ressourceudløsende studerende defineres som studerende, som har været med til at producere STÅ i perioden. Bachelor- og uddannelser: STÅ, antal ressourceudløsende studerende og effektivitet på fakultet og på de individuelle uddannelser Fakultet År Type bachelor 13/14 14/15 15/16 Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet 2.274, , , , , , , , , , , ,81 År ( ) Type Uddannelse Campus Socialt arbejde Aalborg 13/14 14/15 15/16 Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet 70, ,66 62, ,72 71, ,78 Side 8 af 11

9 Bestand d. 1.10, Studienævn Socialt Arbejde Der vises antallet af studerende på bestand i forskellige år, fordelt på studienævn og uddannelse. Studienævnet er tilknyttet uddannelsen (rammen), de studerende er indskrevet til på det tidspunkt. Type Uddannelse Campus Bestand Socialt arbejde Aalborg Side 9 af 11

10 Karakterstatistik, Studienævn Socialt Arbejde Vægtet gennemsnit er beregnet ved hjælp af ECTS-vægte. Alle eksamensaktiviteter bedømt i perioden 1.10 til 30.9 i de pågældende år, uanset censur og tilknyttet uddannelsen. Type I Alt Uddannelse Socialt arbejde Studieår Campus ( ) Aalborg 13/14 14/15 15/16 Gennemsnit Standard Antal Vægtet gensnit 1. kvartil Median 3. kvartil afvigelse aktiviteter 7,17 3,75 7,64 4 7, ,89 3,87 7,19 4 7, ,37 3,99 7,70 4 7, ,14 3,87 7,52 4 7, ,14 3,87 7,52 4 7, ,14 3,87 7,52 4 7, Side 10 af 11

11 Nøgletal for Studienævn Socialt Arbejde, Campus Aalborg Her vises antallet af ny optagne studerende samt overskridelsen af studietiden. Studieåret er fra 1.10 til Frafald første år for bachelor og. Antallet af nyoptagne er per studieår ( ) Udviklingen i førsteårs frafald Antal frafaldne/antal startere er anført på aksen 0 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Aar Overskridelse af normeret studietid 40% 35% 34,2% 36,7% 30% ,51 8,42 6,21 7,27 6,33 25% 20% 15% 20,0% 22,6% 4 10% /12 12/13 13/14 14/15 15/16 Dimissionsår 5% 0% 15/75 13/38 18/49 12/ Startår Side 11 af 11

12 Uddannelse: Socialt arbejde Opdateret :50:53 Oversigt over valg Fields Studienævn Campus Values Socialt Arbejde Kbh. Rapporten er udskrevet af ADM\cbe, Side 1 af 11

13 Indholdsfortegnelse Oversigt over uddannelser med kvalitetsindikatorer Anvendte grænseværdier Optag Frafald første år Overskridelse af normeret studietid Effektivitet Bestand d Karakterstatistik Diagrammer med nøgletal s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 Side 2 af 11

14 Oversigt Studienævn: Socialt Arbejde Overblik over uddannelser og kvalitetsindikatorer for frafald første studieår, gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid og effektivitet. De enkelte indikatorer (rød, gul og grøn) er angivet på baggrund af fakultetets fastsatte grænseværdier og vedrører det sidst afsluttede år. Type Uddannelse Camp us Socialt arbejde Kbh. Frafald første år Overskridelse studietid Effektivitet Ovenstående kvalitetsindikatorer angiver bl.a. hvornår bestemte forhold kræver analyse og evt. handling jf. nedenstående: Grøn indikator: Tilfredsstillende niveau ift. sammenligningsgrundlagene for fakultets- og hovedområdegennemsnit. Gul indikator: Opmærksomheden skærpes. Studienævnet skal i samarbejde med studielederen vurdere, om der evt. skal igangsættes forebyggende kvalitetsarbejde; herunder evt. analyser af situationen på uddannelsen. Rød indikator: Indikerer et utilfredsstillende eller særligt forhold, og der skal følges op på området. Studienævnet skal i samarbejde med studielederen afdække mulige årsager og sikre opfølgende/korrigerende handlinger. Det kan for visse uddannelser også være relevant at sammenligne med beslægtede uddannelser, hvis studienævnet ved, at en given uddannelse (og grænseværdien) systematisk afviger fra de nærmest beslægtede uddannelser i sektoren. Side 3 af 11

15 Anvendte grænseværdier Frafald første år > 14% 11%-14% <11% Overskridelse studietid (i antal mdr.) > 6,3 6-6,3 <6 Effektivitet < 0,78 0,78-0,81 >0,81 Side 4 af 11

16 KOT optag d. 1.10, Studienævn Socialt Arbejde Her vises antallet af nye bachelorstuderende optaget gennem KOT per studienævn og uddannelse, som var indskrevet per 1.10 i året. Kandidatoptag, Studienævn Socialt Arbejde Her vises antallet af nyoptagne studerende med en startdato i intervallet 1.10 til 30.9 i de pågældende år. For eksempel er optaget per inkluderet i året 13/14. Der er to typer af indganger: Intern - studerende som året før læste på en bacheloruddannelse ved AAU og Ekstern - studerende som året før ikke var indskrevet på AAU. Kategorien 'Ekstern' dækker både studerende som kommer fra andre universiteter og egne studerende (bachelor eller ) som vender tilbage efter mindst et års pause. Uddannelse Campus Indgang Socialt arbejde Kbh. Ekstern Intern Studieår ( ) 13/14 14/15 15/ Side 5 af 11

17 Bachelor: Frafald første år, Studienævn Socialt Arbejde Frafald opgøres som procentandel af bacheloroptagne gennem KOT, som var indskrevet per 1.10 i startåret, der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.10 året efter optagelse, enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Studieskift indenfor samme studienævn betragtes således ikke som frafald. Fakultet Startår Frafald første år på fakultet (uanset campus) 21,3% 21,2% 17,7% og på de individuelle uddannelser Kandidat: Frafald første år, Studienævn Socialt Arbejde Frafald opgøres som procentandel af studerende optaget i februar (og som var indskrevet per 1.3) eller optaget i september (og som var indskrevet per 1.10), der ikke er indskrevet på samme studienævn per 1.3 året efter (for februar startere) eller 1.10 året efter (for september startere), enten fordi de har skiftet studienævn (herunder fakultet) eller er ophørt på Aalborg Universitet. Studieskift indenfor samme studienævn betragtes således ikke som frafald. Fakultet Startår Frafald første år på fakultet (uanset campus) 13,2% 10,3% 9,6% og på de individuelle uddannelser Uddannelse Campus Startår Socialt arbejde Kbh Frafald første år (%) Frafald i antal Antal startede 21,1% ,7% ,4% Side 6 af 11

18 Overskridelse af normeret studietid, Studienævn Socialt Arbejde Der tages udgangspunkt i dimittender i perioden 1.oktober året før til 30. september i året, som ikke har fået studiestartmerit. Studietiden beregnes som forskellen mellem sluttidspunktet (fuldført) og starttidspunktet (tilgang). Starttidspunktet er den første indskrivningsdato på fakultetet og ikke på uddannelsen. Denne definition er valgt, fordi der er mange studerende, som skifter uddannelse inden for samme fakultet, før de dimitterer. Den normerede studietid er på 34 måneder for bacheloruddannelser (36 måneder ved februar start). Den normerede studietid for uddannelser er på 22 måneder (24 måneder ved februar start). Kandidatuddannelsen i medicin er normeret til 34 måneder. Overskridelsen beregnes som differencen i antal måneder mellem studietiden og den normerede studietid. Overskridelse studietid på fakultet (uanset campus) Hovedområde Type bachelor p-bachelor Dimissionsår ( ) Og på de individuelle uddannelser 13/14 14/15 15/16 1,29 1,26 1,25 4,95 4,02 3,57 1,08 1,11-0,44 Dimissionsår ( ) 13/14 14/15 15/16 Type Uddannelse Campus Socialt arbejde Kbh. Overskridelse (mdr.) Antal dim. Overskridelse (mdr.) Antal dim. Overskridelse (mdr.) Antal dim. 7, , ,37 98 Side 7 af 11

19 Effektivitet, Studienævn Socialt Arbejde Bachelor- og uddannelser: Antal producerede STÅ på uddannelsen i perioden i opgørelsesåret divideret med antal ressourceudløsende studerende. Professionsbacheloruddannelser: Effektiviteten opgøres per semester, dvs. efterår (perioden ) og forår (perioden ) som antal producerede STÅ i de enkelte semestre divideret med antal ressourceudløsende studerende i de enkelte semestre. Effektiviteten opgøres som summen af disse to semestres effektivitet. STÅ er tilknyttet den uddannelse, de studerende er indskrevet på med det tilhørende studienævn og ikke hvor eksamensaktiviteterne rent økonomisk hører til. For eksempel vises STÅ optjent på sidefagsaktiviteter af studerende på to-fagsuddannelser som tilknyttet det centrale fag. Ressourceudløsende studerende defineres som studerende, som har været med til at producere STÅ i perioden. Bachelor- og uddannelser: STÅ, antal ressourceudløsende studerende og effektivitet på fakultet og på de individuelle uddannelser Fakultet År Type bachelor 13/14 14/15 15/16 Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet 2.274, , , , , , , , , , , ,81 År ( ) Type Uddannelse Campus Socialt arbejde Kbh. 13/14 14/15 15/16 Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet Stå Antal Effektivitet 163, ,67 187, ,73 155, ,64 Side 8 af 11

20 Bestand d. 1.10, Studienævn Socialt Arbejde Der vises antallet af studerende på bestand i forskellige år, fordelt på studienævn og uddannelse. Studienævnet er tilknyttet uddannelsen (rammen), de studerende er indskrevet til på det tidspunkt. Type Uddannelse Campus Bestand Socialt arbejde Kbh Side 9 af 11

21 Karakterstatistik, Studienævn Socialt Arbejde Vægtet gennemsnit er beregnet ved hjælp af ECTS-vægte. Alle eksamensaktiviteter bedømt i perioden 1.10 til 30.9 i de pågældende år, uanset censur og tilknyttet uddannelsen. Type I Alt Uddannelse Socialt arbejde Studieår Campus ( ) Kbh. 13/14 14/15 15/16 Gennemsnit Standard Antal Vægtet gensnit 1. kvartil Median 3. kvartil afvigelse aktiviteter 6,71 3,77 7,16 4 7, ,02 3,77 7,28 4 7, ,37 3,82 7,94 4 7, ,02 3,79 7,45 4 7, ,02 3,79 7,45 4 7, ,02 3,79 7,45 4 7, Side 10 af 11

22 Nøgletal for Studienævn Socialt Arbejde, Campus Kbh. Her vises antallet af ny optagne studerende samt overskridelsen af studietiden. Studieåret er fra 1.10 til Frafald første år for bachelor og. Antallet af nyoptagne er per studieår ( ) Udviklingen i førsteårs frafald Antal frafaldne/antal startere er anført på aksen 0 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Aar Overskridelse af normeret studietid 25% 20% 17,1% 21,1% 15 12,93 15% 14,7% 14,4% 10 9,80 7,35 9,11 7,37 10% 5 5% 0 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 Dimissionsår 0% 21/123 28/133 17/116 13/ Startår Side 11 af 11

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Opdateret 13-10-2016 15:36:10 Oversigt over valg Fields Studienævn Fakultet Values Sundhed, Teknologi og Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 14.10.2016 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51

Uddannelse: Musik Opdateret :03:51 Uddannelse: Opdateret 09-10-2014 11:03:51 Rapporten er udskrevet af ADM\lvt, 20.10.2014 Oversigt over valg Fields Fakultet Campus Studienævn Values HUM Aalborg Side 1 af Nøgletal for Uddannelse, Campus

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Uddannelse: Humanistisk Informatik

Uddannelse: Humanistisk Informatik Uddannelse: Rapporten er udskrevet af ID\winnie Side 1 af 10 Nøgletal for Uddannelse Her vises ved hjælp af indekser udviklingen i antallet af nye optagne studerende og dimittender. Tal for indeværende

Læs mere

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt

Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Studienævn: Sundhed, Teknologi og Idræt Opdateret 18-1-216 9:51:2 Rapporten er udskrevet af ADM\lkc, 18.1.216 Oversigt over valg Fields Fakultet Studienævn Values SUND Sundhed, Teknologi og Idræt Side

Læs mere

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Notat om SDU s seks nøgletal for uddannelseskvalitet Indhold 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Nyt mellemniveau (gul lampe)... 3 1.2 Særligt vedr. opgørelsen af nøgletal for frafald, studietid og ledighed

Læs mere

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet

Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet Bilag 8 - Notat om nøgletal LGB/BMG Notat om Syddansk Universitets seks nøgletal for uddannelseskvalitet SDU s kvalitetsarbejde inddrager systematisk seks nøgletal for uddannelseskvalitet. Herunder er

Læs mere

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView

Introduktion til Studenterdata. Datavarehus i QlikView Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet 2011 Indhold Kontaktinformation... 2 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 15. marts 2017 J.nr. 16/46704/283 MZ Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2016 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet gennemfører årlige

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser.

Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Notat Modtagere: Universiteter, erhvervsakademier og professionshøjskoler med udbud/uddannelser. Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse. Danmarks

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (Studienøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende... 3 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 17. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (Studienøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (Studienøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Nøgletal F: Aktivitets-produktionsoplysninger vedr. studerende...

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Introduktion til Studenterdata

Introduktion til Studenterdata Introduktion til Studenterdata Datavarehus i QlikView Aalborg Universitet Indhold... 1 1 Del 1: Introduktion til Qlikview... 3 1.1 Objekter og valg... 3 1.2 Bookmarks... 4 1.3 Tekst søgning i bokse og

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Universiteternes statistiske beredskab 2010

Universiteternes statistiske beredskab 2010 Universiteternes statistiske beredskab 2010 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med universiteternes statistiske beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden.

Fakultetets målbare standarder Hvis en målbar standard er fastsat på uddannelsesniveau, anføres uddannelsesnavnet ud for standarden. Skema D: oversigt over målbare standarder for kvalitet. Maj 2017 KU s obligatoriske kvalitetsparametre Bemærk, at målbare standarder kan fastsættes samlet for BA og KA eller separat. Datadefinition Nedenstående

Læs mere

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013

Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 - Læsevejledning og definitionsmanual Indledning Formålet med Universiteternes Statistiske Beredskab er at give politikerne og offentligheden et klart billede

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2014

Uddannelsesevaluering Fora r 2014 Uddannelsesevaluering Fora r 14 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden

Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Skabelon til uddannelsesredegørelse - bachelor- og kandidatuddannelse i naturlig forlængelse af hinanden Bacheloruddannelsens navn Kandidatuddannelsens navn Studieleder Institutleder Medlemmer i studienævnet

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2016

Uddannelsesevaluering Fora r 2016 Uddannelsesevaluering Fora r 16 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator.

Tabel B og J er udgået Tabellerne er blevet erstattet af hhv. de formålsfordelte regnskaber og Den Bibliometriske Forskningsindikator. 3. september 2014 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2013 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik,

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Uddannelsesevaluering Fora r 2017

Uddannelsesevaluering Fora r 2017 Uddannelsesevaluering Fora r 217 Som led i kvalitetssikringen udfører School of Engineering and Science en spørgeskemaundersøgelse blandt skolens dimittender umiddelbart før afslutningen på deres uddannelse.

Læs mere

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA for personer med følgende uddannelser fra erhvervsakademierne: Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service-, Handelsøkonom og Financial Controller

Læs mere

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA

Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Meritordning for Markedsførings-, Finans-, Logistik-, Service- og Handelsøkonomer til bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler

Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler Notat Definition og indsamling af indikatorer til ny kvalitetsfinansieringsmodel for basismidler 30. november 2007 1 Indledning... 2 2 Definition af universitet... 2 3 Definition af hovedområder... 2 4

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011. Indledende bemærkninger til beredskabet 31. maj 2012 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2011 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridiske Studienævn ved Aalborg Universitet, mandag den 2. juni 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 2.09, NJV 8A Til stede: Ulla Steen (ST), Sten Bønsing (SB), Jesper Melgaard

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12%

Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Strategi 2020 - Udgangspunkt for nøgletal Uddannelse I 2020 er frafald for 1. års bachelorstuderende højest 12% Antal optagede studerende på Syddansk Universitet via KOT et givent år, som ikke er studieaktive

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 16. marts 2015 J.nr. 14/9275/283 PDA Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2014 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab er en samling af statistik, som

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6.

SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SELVEVALUERINGSMØDE FOR BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSERNE I MEDIALOGI SKOLE FOR IKT (SICT) STUDIENÆVN FOR MEDIETEKNOLOGI 6. SEPTEMBER 2017 Deltagere Tobias Andersen, DTU, ekstern faglig ekspert Michael

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Definitioner og begreber i Whitebook

Definitioner og begreber i Whitebook Definitioner og begreber i Whitebook Vs. 2.2 pr. 11-04-2012 Via Whitebook præsenterer Analyseafdelingen i Studieservice diverse studiestatistiske opgørelser baseret på udtræk af de informationer, der er

Læs mere

Udformning af studietidsmodellen

Udformning af studietidsmodellen Notat Udformning af studietidsmodellen 27. august 2013 I forbindelse med den politiske aftale om reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse blev det aftalt, at sektoren skal levere et finansieringsbidrag

Læs mere

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor

Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor KØBENHAVNS UNIVERSITET Dekanens afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Afrapporteringsår 2016 Årets uddannelsesevalueringer Dato for dekanens godkendelse

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår 2013/2014 Dekanens generelle bemærkninger Analyse af kvantitativt og kvalitativt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016

Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Aftagergruppemøde i Studienævn for Datalogi (DSN) 31. maj 2016 Nøgletal Optag Optagsgrundlag Karakterniveau fra gymnasiet (STX, HTX, HHX) Studieeffektivitet Frafald Ledighed: Datalogi Ledighed: Software

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Bacheloruddannelsen i geografi Kandidatuddannelsen i geografi

Bacheloruddannelsen i geografi Kandidatuddannelsen i geografi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtager(e): Fakulteterne. Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Modtager(e): Fakulteterne Notat Vedr. scenarium for studiefremdrift på AU Med lovforslag om justering af studiefremdriftsreformen får AU mere fleksible rammer til at nå målet om studietidsreduktion. Den

Læs mere

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi

Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi År: 2016 Studierelateret Ledelsesinformation Teknologi Årlig status Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Oversigt over uddannelserne tilhørende Teknologi... 3 1.2 Teknologiuddannelserne... 4 2. Ansøgere pr.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift)

Til Danske Universiteter. Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til Danske Universiteter Høring over udkast til en række bekendtgørelser opfølgning på ændring af universitetsloven (studiefremdrift) 1.NOVEMBER 2013 Styrelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studenterambassadørens kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Henvendelser i 3. kvartal 2015... 3 Tabel 1: Fordelingen af studenterhenvendelser

Læs mere

Definitioner og begreber i WhiteBook

Definitioner og begreber i WhiteBook Definitioner og begreber i WhiteBook Vs. 2.7 pr. 4-7-2014 Via Whitebook præsenterer Analyse i Studieservice diverse studiestatistiske opgørelser baseret på udtræk af de informationer, der er til rådighed

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010

Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 14. februar 2011 J.nr. 2010-5615-05 IM Noter til universiteternes statistiske beredskab 2010 Indledende bemærkninger: Universiteternes statistiske beredskab er opdelt i to faser; studienøgletallene (tabel

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

Fakultetets uddannelsesberetning 2014

Fakultetets uddannelsesberetning 2014 Fakultetets uddannelsesberetning 2014 Det Naturvidenskabelige Fakultet Dekan, Det Naturvidenskabelige Fakultet Navn: Henrik Pedersen Tlf.: 6550 2787 E mail: henrik@sdu.dk Side 1 af 9 Indledning Den foreliggende

Læs mere

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1

Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 21 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Kvinder og mænd i videregående uddannelse 1 Resumé

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Vers. 6 (21.04.15) til S- sn 28.04.15 Sagsnr.: 2015-412- 00196 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi, Aalborg Studienævn for

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere