Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012"

Transkript

1 Side 1 af 20 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2012 (Januar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1

2 Side 2 af Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING MARKANTE RESULTATER GENERALISERBARHED DEMOGRAFI Kønsfordeling Aldersfordeling GEOGRAFI Primære bopæl de sidste 10 år Bopæl ved studiestart UDDANNELSESMÆSSIG BAGGRUND Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORBEREDELSESKURSER De studerendes deltagelse i forberedelseskurser... 8 Uddrag af kommentarer til forberedelseskurser DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE I FORHOLD TIL ANDRE JOURNALISTUDDANNELSER Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Deltagelse i andre optagelsesprøver Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet OPTAGELSESPRØVEN Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Antal optagelsesprøver inden studiestart PERSONLIG TILGANG TIL STUDIET Holdning til jobmuligheder INFORMATION OM UDDANNELSEN Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Pjece om uddannelsen Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats BILAG 1. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL JOURNALISTUDDANNELSEN, FORÅR BILAG 2. KOMMENTARER TIL OPTAGELSESPRØVEN TIL FOTOJOURNALISTUDDANNELSEN, FORÅR

3 Side 3 af Indledning Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse for de studerende, der påbegyndte 1. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) den 1. februar Respondenterne udgør anden halvdel af de optagne fra optagelsesprøven i ud af 135 nye studerende har svaret på undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 83 hvilket ligger væsentligt under forrige semesters på 91%, som ellers også var lavere end tidligere. Ud af de 112, der har svaret på undersøgelsen, er de 105 journaliststuderende og de resterende 7 er fotojournaliststuderende. 49 heraf er kvinder og 86 er mænd. Hvor det er muligt, er der i undersøgelsen anvendt tal fra databasen over de optagne studerende, da det giver det mest præcise billede af f.eks. køn og alder. Det vil i givet fald fremgå af den pågældende tabel. Bilag 1 og 2 viser de kommentarer, som de nye studerende har givet til optagelsesprøvens opgaver. 3. Markante resultater Mændenes gennemsnitsalder på journalistuddannelsen er højere end vanligt. Andelen af kvinder med en gymnasial uddannelse er steget med knap 12% i forhold til undersøgelsen fra efteråret Den samlede andel af studerende med en gymnasial uddannelse er på hele 99%, hvilket er højere end nogensinde tidligere. Laveste niveau set over de seneste fem semestre for kvinder, der har påbegyndt en anden videregående uddannelse. Hele 79,5% er optaget efter et enkelt forsøg på optagelsesprøven. 4. Generaliserbarhed Svarprocenten er som nævnt ovenfor kun 83% i denne undersøgelse. Men det vurderes stadig til at være repræsentativt for hele årgangen. Dog skal det pointeres, at den høje andel af studerende med en gymnasial uddannelse kan være forårsaget af svarprocenten. Det er ikke til at sige, om den ville have været lavere, hvis svarprocenten havde været højere. Det er ikke alle respondenter, der har besvaret samtlige spørgsmål, men i alle tabeller gælder det, at procentsatsen vises i forhold til det antal, der har svaret på spørgsmålet. 5. Demografi 5.1 Kønsfordeling Som i de to foregående semestre er det mændene, der dominerer blandt de nye studerende. I figur 1 ses udviklingen over de seneste fire semestre. 3

4 Side 4 af 20 Figur 1: kønsfordeling. Her er anvendt databasetal. 5.2 Aldersfordeling I tabel 1, som ses nedenfor, fremgår det, at gennemsnitsalderen er konstant ift. forårssemestret. Dette resultat gælder både for mænd og kvinder. Kvindernes og mændenes gennemsnitsalder ligger ikke så tæt som tidligere, da kvinderne i dette semester har en gennemsnitsalder på 22,0 år, hvor mændenes er 24,1 år. Mændenes er dermed lidt højere end vanligt. Det har tidligere været tendensen, at forårssemestrenes studerende er en smule yngre end de, der starter om efteråret. I dette forårssemester gælder det kun for kvindernes vedkommende. Men set over de sidste seks semestre ligger gennemsnittet for både mænd og kvinder forholdsvist stabilt omkring de 23 år. For fotojournalisterne er aldersgennemsnittet 25,4 år, hvorfor denne gruppe studerende som i forrige semester er lidt ældre end de journaliststuderende, men da der kun optages otte til hvert semester, er gennemsnittet let påvirkeligt. Tabel 1: Oplysninger om de nye journaliststuderendes alder. Her er anvendt databasetal. Mænd Kvinder Samlet Yngste og Yngste og Alderssnit Alderssnit Alderssnit ældste ældste Yngste ældste Forår ,1 år 20 og 44 år 22,0 år 20 og 30 år 23,1 år 20 og 44 år Efterår ,30 år 19 og 43 år 23,23 år 19 og 52 år 23,28 19 og 52 år Forår ,16 år 18 og 31 år 23,46 år 20 og 40 år 23,29 år 18 og 40 år Efterår ,44 år 19 og 35 år 23,40 år 18 og 50 år 23,42 år 18 og 50 år Forår ,68 år 19 og 51 år 21,61 år 19 og 28 år 22,27 år 19 og 51 år Efterår ,72 år 19 og 48 år 23,35 år 19 og 47 år 23,58 år 19 og 48 år og 4

5 Side 5 af Geografi 6.1. Primære bopæl de sidste 10 år Som i de seneste semestre kommer de fleste nye studerende fra Østjylland. I dette semester er der tale om 32,1 %, hvilket er en stigning i forhold til tidligere. Til gengæld er andelen, der kommer fra Nordjylland faldet fra 18,8% til 11,6%. Derudover er der som vanligt i forårssemestret flere studerende fra København end i efterårssemestret. Tabel 2: Primære bopæl de seneste 10 år. Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Nordjylland 13 11,6% 24 18,8% 13 10% 17 14,8% Østjylland 36 32,1% 38 29,7% 28 22% 29 25,2% Midt- og 14 12,5% 17 13,3% 23 18% Vestjylland 21 18,3% Syd - og 7 6,3% 9 7% 13 10% Sønderjylland 13 11,3% Fyn 3 2,7% 7 5.5% 13 10% 6 5,2% København 28 25,0% % 25 19% 17 14,8% Nordsjælland 1 0,9% 4 3,1% 5 4% 7 6,1% Øvrige Sjælland 8 7,1% 10 7,8% 9 7% 4 3,5% Bornholm Andet 2 1,8% % 1 0,9% Total % % % % Note: Nordjylland (postnr ), Østjylland (postnr ), Midt- og Vestjylland (postnr ), Syd - og Sønderjylland ( ), Fyn (postnr ), København (postnr ), Nordsjælland (postnr ), Øvrige Sjælland (postnr ). 6.2 Bopæl ved studiestart 86,6% af de nye studerende svarende til 97 personer - bor ved studiestart i Aarhus. Det er er en stigning i forhold til i efteråret, hvor det kun gjaldt 75%. 7. Uddannelsesmæssig baggrund 7.1 Ungdomsuddannelse Som det fremgår af figur 2, har 99 % af de nye studerende ved semesterstart i foråret 2012 en gymnasial uddannelse, hvilket er flere end de sidste semestre og højere end nogensinde tidligere. Men her skal der tages højde for, at svarprocenten er lavere end tidligere, hvilket kan have betydning for dette procenttal. Andelen af kvinder med en gymnasial uddannelse er steget væsentligt i forhold til sidste semester, da samtlige kvinder i dette semester har en gymnasial uddannelse. For mændene er andelen 98,5 %, hvilket også er højere end de foregående semestre. 5

6 Side 6 af 20 Figur 2: Procentandel nye studerende med gymnasial uddannelse over perioden forår 2010 til forår Videregående uddannelse Andelen, der har påbegyndt en videregående uddannelse, er generelt lidt lavere om foråret end om efteråret. Tabel 3 viser udviklingen i den andel, der har påbegyndt og afsluttet en videregående uddannelse over de seneste seks semestre. I dette semester har 25 procent af de studerende samlet set påbegyndt en videregående uddannelse. Det er et fald i forhold til efteråret I dette semester er der kun 11,1% af de kvinderne, der har begyndt en anden videregående uddannelse. Det er den laveste andel de seneste fem semestre. Af de studerende, der er startet på en uddannelse, har kun 2,7% procent afsluttet den. Det er også den laveste andel de sidste fem semestre. Det kunne tyde på, at de studerende bliver mere målrettede i deres valg af uddannelse. Det bliver interessant at se om udviklingen fortsætter de kommende semestre fremover. Tabel 3: Andel af studerende der har påbegyndt eller afsluttet en videregående uddannelse for delt på mænd og kvinder, set over perioden efterår 2009 til forår *)Bemærk, at der er meget få respondenter i disse kategorier. Mænd Kvinder Total Påbegyndt videregåend e uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregåend e uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne *) Påbegyndt videregåend e uddannelse Andel af disse, der har afsluttet denne *) Forår ,3% 4,5% 11,1% 0% 25% 2,7% Efterår ,2% 4,7% 38,1% 11,9% 32,8% 7% Forår ,4% 7,7% 28,8% 33,3% 26,0% 23,5% Efterår ,7% 16,7% Forår ,9% 11,1% 17,8% 0% 23,2% 7,7% Efterår ,2% 27,3% 22,9% 9,1% 33,8% 22,7% Nedenfor ses de uddannelser, som nogle af de nye studerende har påbegyndt tidligere Markedsføringsøkonom Journalistuddannelsen* læreruddannelsen 6

7 Side 7 af 20 Pædagoguddannelsen Molekylær Medicin Pædagogik, Københavns Universitet Roskilde Universitet. BA i Mellemøststudier og Socialvidenskab Folkeskolelærer - Aalborg Seminarium Politik og Administration i Aalborg Interkulturel Markedskommunikation på CBS Jura Odense constructional architecture Humanistisk Informatik, AAU Sprog (Engelsk) & International Virksomhedskommunikation, BA, Aalborg Universitet Cand. IT & Kommunikation, Aarhus Universitet Cand. Corporate Communication, Aarhus Universitet Markedsføringsøkonom Journalistik på SDU. Roskilde Universitets Humanistiske Basis CBS Sprog og Økonomi,(SPRØK) CBS Tysk, Dramaturgi, Filosofi Idræt på KU Pædagogseminariet Medicin (SDU) Ha på CBS Historie på uni Markedsføringsøkonomuddannelsen Musikvidenskab, Københavns Universitet Dansk, Københavns Universitet Statskundskab, Aarhus Universitet * Dette svar er angivet af en studerende, der er optaget på journalistuddannelsen igen. 7.3 Antal år mellem ungdomsuddannelse og studiestart på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Nedenstående figur 4 viser udviklingen over de seneste semestre i det antal år, som de nye studerende har brugt mellem deres afsluttede ungdomsuddannelse (UU) og studiestart på DMJX. Som det fremgår af figuren, er der denne gang en markant stigning i andelen af studerende, der er gået i gang med deres uddannelse 1 år efter en afsluttet studentereksamen. Dette gælder for både mænd og kvinder. Tilsvarende er der et mindre fald i den andel, der bruger 2, 3 eller 4 år. Det tyder på, at de unge er hurtigere til at komme i gang med en ungdomsuddannelse end tidligere. Andelen, der har mere end 5 år eller mere mellem afslutningen af deres UU og studiestart på DMJX, ligger en smule højere i forhold til sidste forårssemester. Af tabel 4 viser fordelingen af år mellem UU og DMJX fordelt på mænd og kvinder. Der er flest kvinder, der bruger 0 eller 1 år mellem UU og DMJX, mens der er flest mænd, der bruger 5 år eller mellem UU og DMJX. Generelt bruger kvinderne i foråret 2012 generelt mindre tid mellem UU og DMJX end mændene. 7

8 Side 8 af 20 Figur 3: Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end 5 år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forår 2011 og forår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt. Tabel 4. Andel af studerende der bruger hhv. et til flere end 5 år mellem UU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fordelt på mænd og kvinder, i forår 2011 og forår Grundet usikkerhed om tallene fra efterår 2011 er disse udeladt af tabellen. Mænd F11 Mænd F12 Kvinder F11 Kvinder F ,7% 4,5% 13,5% 6,7% 1 32,3% 30,3% 23,1% 55,6% 2 21,5% 22,7% 36,5% 20,0% 3 16,9% 6,1% 11,9% 2,2% 4 6,1% 12,0% 17,3% 6,7% 5 4,6% 7,6% - 2,2% Flere end 5 7,7% 16,7% 7,7% 6,7% 8. Forberedelseskurser 8.1. De studerendes deltagelse i forberedelseskurser Figur 4 viser udviklingen i andelen af studerende med et forberedelseskursus i bagagen. I dette semester har 35% - svarende til 39 af de 112, der har svaret på undersøgelsen, deltaget i et forberedelseskursus. Igen er andelen lavere om foråret end om efteråret. Årsagen til denne skæve fordeling mellem forårs- og efterårssemestrene er det ikke umiddelbart muligt at give en forklaring på. Kommentarer til forberedelseskurserne ses i boksen på næste side. 8

9 Side 9 af 20 Figur 4: Andel af studerende der har deltaget i et forberedelseskursus, i perioden forår 2008 til forår Uddrag af kommentarer til forberedelseskurser. Det er guld værd! Da Askov Højskole ikke længere har Anne-Birthe Jarnum ansat, kan jeg på ingen måde anbefale dette kursus. Kurset var et decideret forberedelseskursus til fotojournalistprøven. For at forbedre mine fotokundskaber. jeg synes det hjalp en del. For via af det kursus kom man opfrisket sine skriveevner igen og kom derved rigtig i skriveform. Hvis jeg i stedet bare havde arbejdet eller andet, havde jeg nok været ret meget ude af form, da jeg desværre ikke helt af mig selv, kan sætte mig ned og sige, nu skriver du noget. Jeg skal helst få stillet en opgave. Højskoleopholdet hjalp mig rigtig rigtig meget, specielt et 2 ugers intensivt kursus som højskolen tilbød i samarbejde med udefrakommende undervisere, blandt andet fra dmjx, var meget brugbart forberedelse til prøven. Udbytterigt, gav værktøjer til at forberede bedst muligt til prøven. På højskolen i Ry var der nogle timer i journalistik, men det var ikke intensivt på nogen måde. Vi fik lidt indsigt i journalistik generelt, men jeg brugte meget tid på egen hånd på at læse til prøven. Jeg mener, at kursusopholdet i høj grad var med til at hjælpe til at jeg kom ind på min drømmeuddannelse. For mig var det altafgørende i forhold til prøven, da det for første gang gik op for mig, hvad I egentlig gerne ville se ud fra den kreative del af prøven. Det var meget nyttigt at få at vide, hvad der egentlig forventes og sættes pris på til optagelsesprøven. Det kan man jo ellers ikke rigtig vide på forhånd, da det ikke er det samme, der lægges vægt på, som f.eks. i gymnasiets prøver. Det var helt klart en kæmpe fordel. Jeg havde også taget et lignende kursus på Rødding højskole året inden, og det er en kombination af begge, der gjorde mig i stand til at klare prøven, ikke Vallekilde alene. Det var fantastisk givende og meget afgørende for min optagelse på dette studie. Det var sindssygt godt og kan klart anbefale det! Jeg blev rigtig godt rustet til optagelsesprøven. Jeg tvivler på, at jeg var kommet ind uden. Jeg øvede mig i at fotografere, og havde også et kort tre-dages skrivekursus på Fatamorgana. Det hjalp mig. Det er svært, at sige om det har været afgørende for, at jeg bestod. Selve kurset omhandlede kun det rent skriftlige og sproglige. Altså ingen hjælp tegnsætning eller viden. Jeg er overbevist om, at mine chancer for optagelse blev betydeligt bedre, af at have været på forberedelseskurset. 9

10 Side 10 af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i forhold til andre journalistuddannelser 9.1. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Også blandt de studerende, der startede på journalistuddannelsen i foråret 2012, er DMJX prioriteret højt hos langt de fleste. 106 af de 112, der har svaret på undersøgelsen, har haft DMJX som 1. prioritet. Figur 5 viser udviklingen over de seneste semestre, og andelen i dette semester er på linje med den i de foregående semestre. Figur 5: Andel studerende, der har valgt DMJX som 1. prioritet, set over perioden forår 2009 til forår Årsager til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet I tabel 5 fremgår bevæggrundene for de nye studerendes valg af DMJX som 1. prioritet. Det er som sædvanlig DMJXs ry/omdømme og Faglige årsager, der er de primære grunde til, at de nye studerende har valgt DMJX som 1. prioritet. DMJXs ry / omdømme er på samme niveau som sidste semester. Procentdelen for Faglige årsager er steget lidt i forhold til sidste semester, mens Størst kendskab har overhalet Geografiske årsager denne gang. Forventninger til/viden om optagelsesprøven er steget en del til hele 21,4% set i forhold til sidste semesters 16,4%. Tabel 5: Fordeling af årsager til studerendes valg af DMJX som 1. prioritet, set over perioden forår 2010 til forår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. DMJXs ry / omdømme Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 Forår ,5% 70,3% 70,1% 72,3% 67,9% Faglige årsager 69,6% 64,1% 67,9% 65,2% 78,9% Størst kendskab til DMJX 34,8% 30,5% 28,5% 35,7% 26,6% Geografiske årsager 25,9% 39,8% 30,7% 33,9% 25,7% Forventninger til / viden om optagelsesprøven 21,4% 16,4% 15,3% 8,9% 15,6% 10

11 Side 11 af 20 Eneste uddannelsessted med en fotojournalistuddannelse 6,3% 3,1% 3,6% 5,4% 4,5% Andre årsager 11,6% 8,6% 7,3% 11,6% 10,1% Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til at vælge DMJX som 1. prioritet Har altid bare tænkt det skulle være der :) Eneste uddannelse jeg søgte. Har altid synes det ville være et fedt job at have Vil gerne være journalist ;) Jeg læste meget om uddannelsen på hjemmesiden og synes uddannelsens opbygning og fag lød utroligt spændende. Har kun hørt godt om Journalisthøjskolen, og var til åbent hus herude for to år siden, hvor jeg blev forelsket i stedet og selve uddannelsen. Dette svar hører måske også under faglige årsager, men den primære grund til, at Journalisthøjskolen var min førsteprioritet er, at jeg i en del år har vidst at jeg ville studere her, da jeg altid har drømt om at blive journalist. Forventning om et bred uddannelse der kan bruges til mere end blot journalistfaget. Det var en ny interesse, og jeg havde ikke travlt med at studere, derfor havde jeg ikke andre underprioriteter. Jeg har dog før søgt ind på Mediehøjskolen en enkelt gang. Mit indtryk (efter research og besøg af/på dmjx, sdu og ruc)at det faglige niveau på journalisthøjskolen er højt. MEN afgørende for mit valg af lige præcis dmjx er det høje ambitionsniveau, samt den positive og konstruktive mentalitet på uddannelsesstedet! Jeg har altid følt mig bedst tilpas på DMJX også er jeg rigtig glad for at bo i Aarhus. Så at kunne kombinere de to ting er jo perfekt! har hørt gode ting om det sociale miljø på skolen. Jeg havde en idé om, at jeg med Journalistuddannelsen kunne supplere min viden om kommunikation og presserelationer, sådan at jeg bedre kunne bruge min Bachelor til at få reelt arbejde. Siden jeg startede, er jeg blevet i tvivl om, om jeg egentlig kan vinkle journalistuddannelsen nok på virksomheder til, at det stadig er dér jeg har mulighed for at blive ansat. Fordi jeg hellere vil uddanne mig til journalist, end jeg vil uddanne mig til dét, som var min andenprioritet. Sociale årsager. DRØMMEUDDANNELSEN! Havde ikke 2. sprog på min. B niveau, som er et krav på Syddansk. Jeg havde ikke mulighed for at læse på RUC, da mit gennemsnit fra gymnasiet ikke var højt nok. Desuden har Journalisthøjskolen jo et ry for at være én af de bedste af sin slags, og jeg ville hellere bo i Århus end i Odense. 9.2 Deltagelse i andre optagelsesprøver 13 af de 112, der har svaret på undersøgelsen svarende til 11,6% - har deltaget i en anden optagelsesprøve alle på SDU. Dette tal er en del lavere, end efterårets 20,3%. Igen er det tendensen, at andelen er højere om efteråret end om foråret. Det kan skyldes, at SDU s journalistuddannelse ikke har studiestart om foråret, hvorfor de, der ønsker studiestart i februar, ikke søger ind på SDU Årsager til ikke at have Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som 1. prioritet Kun 6 af de adspurgte har ikke haft DMJX som førsteprioritet. Nedenfor ses de kommentarer, som de nye studerende angiver i forhold til ikke at vælge DMJX som 1. prioritet Det var bedre at kunne sige til samtalen i Odense, at man havde dem som 1. prioritet Søofficer var min førsteprioritet. Jeg blev lidt vild med tv- og medietilrettelæggeruddannelsen, så den var min førsteprioritet. 11

12 Side 12 af Optagelsesprøven Vurdering af optagelsesprøvens sværhedsgrad Tabel 6 viser de nye studerende på journalistuddannelsens vurdering af optagelsesprøven 2011 til journalistuddannelsen (de studerende, der starter i forårssemestrene er optaget ved optagelsesprøven året før). Igen i dette semester er det sprogtesten, der vægtes sværest. Denne gang er der 62%, der betegner den som svær. Dette er på niveau undersøgelsen fra efterår 2011, hvor der var tale om den samme optagelsesprøve. De opgaver, der bliver til vurderet som de letteste er Artikel, Sprog og Idé og Tekst til evt. samtale. Tabel 6: Journaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Artikel 14 13% 69 66% 19 18% 3 3% 105 Sprog og idé 16 15% 65 62% 22 21% 2 2% 105 Sprog 9 9% 30 29% 65 62% 1 1% 105 Viden 11 10% 46 44% 47 45% 1 1% 105 Tekst til evt. samtale 35 33% 54 51% 12 11% 4 4% 105 Tabel 7 viser de nye studerende på fotojournalistuddannelsens vurdering af optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen. Der er som altid kun ganske få respondenter i denne gruppe, så det er begrænset, hvor meget, der kan konkluderes ud fra deres svar. Generelt vurderes delopgaverne middel eller svære, og blandt dette semesters fotojournaliststuderende vurderes Foto i marken svær hos 4 ud af 7. Derudover synes færre end vanligt kun 43%, at videnstesten var svær. Normalt er det den, der vurderes sværest blandt fotojournalisterne. Tabel 7: Fotojournaliststuderendes vurdering af delopgavernes sværhedsgrad i optagelsesprøven. Delopgave Let Middel Svær Ved ikke Antal Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Indsend billeder 1 14% 6 86% 0 0% 0 0% 7 Artikel 0 0% 4 57% 2 29% 1 14% 7 Foto i marken 1 14% 2 29% 4 57% 0 0% 7 Sprog 0 0% 4 57% 3 43% 0 0% 7 Viden 2 29% 2 29% 3 43% 0 0% 7 Tekst til samtale 1 14% 4 57% 1 14% 1 14% Antal optagelsesprøver inden studiestart 79,5% procent af de nye studerende er kommet ind efter et forsøg på optagelsesprøven. Det er en stigning på over 9 procentpoint ift. sidste semester. Omvendt er der færre studerende, der har været til optagelsesprøve 2 eller 3 gange. Heller ikke denne gang nogen, der har været til optagelsesprøve mere end 3 gange. 12

13 Side 13 af 20 Tabel 8: Antal optagelsesprøver per studerende, set over perioden forår 2010 til forår Antal Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 Forår 2010 prøver Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent ,5% 90 70% 97 77% 77 67% 97 86,6% ,0% 34 27% 26 21% 30 26% 14 12,5% 3 2 1,8% 4 3% 2 2% 7 6,1% % 1 0,9% 1 0,9% 11. Personlig tilgang til studiet Holdning til jobmuligheder Tabel 9 viser udviklingen i holdningen til de jobmuligheder, der vil være efter endt uddannelse. Troen på, at der vil være jobs efter endt uddannelse er dalet en smule i forhold til efteråret. Troen på, at der altid vil være job til de bedste, er på et vanligt niveau. Til gengæld er der denne gang flere, der svarer Journalistik er min store interesse, hvorfor den jobmæssige situation ikke er vigtig end i de foregående semestre. Tabel 9: Studerendes holdning til jobmuligheder efter uddannelsen, set over perioden efterår 2010 til forår Forår 2012 Efterår 2011 Forår 2011 Efterår 2010 Når jeg er uddannet vil der sikkert være jobs. 9,8% 11,7% 7,9% 12,6% Journalistik er min store interesse, hvorfor den 33,4% jobmæssige situation ikke er vigtig. 25% 28,6% 22,3% De bedste journalister vil altid kunne få et job. 39,3% 38,3% 38,1% 45,6% Jeg ser uddannelsen som en personlig udvikling, og det er derfor ikke sikkert, at jeg 13,4% 14,1% 19,1% 9,7% vil beskæftige med journalistik bagefter. Ingen af de ovenstående. 4,5% 7,0% 4,8% 6,8% Ved ikke. 0% 3,9% 1,6% 2,9% 12. Information om uddannelsen 12.1 Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles oplysningsindsats Tabel 10 viser hvor de studerende har fundet deres informationer om uddannelsen. Som vanligt er det hjemmesiden og familie og bekendte, der er de primære kilder til information om uddannelsen. Lidt bemærkelsesværdigt er kvindernes andel dog faldet lidt i forhold til at bruge familie og bekendte som kilde. Andelen, der angiver Andre steder på internettet som informationskilde er steget i forhold til tidligere samtidig med, at brugen af skolens hjemmeside er faldet en smule, selv om den stadig er en af de primære informationskilder. 13

14 Side 14 af 20 Tabel 10: Informationskilder til oplysninger om uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, set over perioden efterår 2010 til forår Bemærk, at det er tilladt at sætte mere end et kryds, hvorfor summen bliver mere end 100%. Pga. databrud er der ikke kønsopdelte tal for efterår Forår 2012 EFTERÅR Efterår 2011 FORÅR Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Mænd Kvinder Total Total Studievejledning på DMJX Studievejledning på tidligere uddannelsessted Studievalg/Studietræf Åbent Hus på DMJX DMJXs hjemmeside Andre steder på Internettet DMJXs pjece om uddannelsen Familie og venner/bekendte Omtale af optagelsesprøven i dagspressen Biblioteker Orientering om uddannelse på gymnasier/ HF Andet 1,5% 4,4% 2,7% 10,5% 13,3% 11,6% 10,5% 20,0% 14,3% 28,4% 31,1% 29,5% 76,1% 82,2% 78,6% 47,8% 22,2% 37,5% 6,0% 13,3% 8,9% 62,7% 33,3% 50,9% 41,8% 26,7 35,7% 1,5% - 0,9% 14,9% 6,7% 11,6% 9,0% 13,3% 10,7% 7,0% 4,8% 6,3% 5,5% 6,9% 6,1% 9,8% 11,6% 9,5% 10,9% 15,1% 17,2% 16,0% 7,1% 14,0% 16,7% 14,8% 19,2% 24,1% 21,4% 14,3% 32,6% 40,5% 35,2% 26,0% 34,5% 29,8% 40,1% 87,2% 81,0% 85,2% 82,2% 87,9% 84,7% 88,4% 28,0% 38,1% 31,3% 21,9% 17,2% 19,8% 22,3% 8,1% 14,3% 10,2% 9,6% 22,4% 15,3% 11,6% 53,5% 54,8% 53,9% 60,3% 44,8% 53,4% 59,8% 31,4% 19,1% 27,3% 27,4% 34,5% 30,5% 31,3% 1,2% 2,4% 1,6% 1,4% 1,7% 1,5% 0,9% 11,6% 4,8% 9,4% 15,1% 19,0% 16,8% 12,5% 12,8% 7,1% 10,9% 6,8% 6,9% 6,9% 3,6% 14

15 Side 15 af 20 Nedenfor er listet de øvrige kilder, som de nye studerende har anvendt til at få information om uddannelsen. Hvad jeg ellers kunne blive med det lave snit jeg har fra gymnasiet. Uddannelsesmesse i Herning En kammerat som startede året før; altså en nuværende elev solgte mig ideen. Via højskolen. Besøg på skolen med rundvisning af nuværende elever. Askov Højskole Jeg lavede en opgave på min efterskole om hvad jeg gerne ville være. Her faldt mit valg rimelig tilfældigt på fotojournalistik. fordi jeg fandt uddannelsen på UG - tror jeg det var, og så undersøgte jeg en hel masse og ringede til elever osv. Har via mit arbejde på TV2 Østjylland hørt en del fra praktikantens på stedet Uddannelsesmessen i Herning Jeg var godt nok ikke til åbent hus på Journalisthøjskolen, men jeg var til infomøde inden optagelsesprøven på Mediehøjskolen i København. ug.dk Pjece om uddannelsen. Af tabel 11 fremgår det, at andelen, der har læst pjecen, samlet er faldet igen. Kvinder læser, som i de foregående semestre, i højere grad pjecen end mænd. Tabel 11: Andel studerende der har læst DMJXs pjece om uddannelsen fordelt på mænd og kvinder. MÆND KVINDER TOTAL Forår ,9% 24,4% 20,5% Efterår ,7% 33,3% 28,9% Forår ,9% 56,6% 46,4% Efterår ,7% Forår ,8% 40,0% 30,4% Øvrige ideer og kommentarer til Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles studievejledning og oplysningsindsats. Bedre formidling af mulighederne for at søge ind på både journalistik og fotojournalistik. Jeg tror, at folk (mig selv inklusive) har et indtryk af journalistik som en gravalvorlig og ultra tidskrævende uddannelse. Derfor kunne DJH godt være bedre til at informere studiesøgende om, at der er et meget stort fokus på sjovt socialt samvær og at man ikke behøver bruge alle døgnets vågne timer på skolearbejde. Gerne bedre forklaring på hjemmeside/i brochure om hvor meget tid, der bruges på skolen, mødepligt og arbejdsformer Nej det gør i meget fint. Det er ved mange forskellige steder på internettet, hvor det bliver omtalt. Nej, ikke lige umiddelbart. Synes det kunne være rart, at få en besked om, at i har modtaget mit svar om, at jeg gerne vil starte på uddannelsen. For man går lidt og er nervøs der fra august til jan om postdanmark nu har fejlet eller har afleveret brevet det rette sted. Fortsæt det gode arbejde! Færre bøger og mere PDF. Jeg synes optagelsesprøven til fotojournalist måtte gerne være bare en smule mere fyldig - uden at miste det kreative aspekt naturligvis. Der var måned, år og klokkeslæt, men måske der også kunne have været dato på den optagelses-mail man modtog efter 2. prøven, også selvom man selv kunne finde ud af det. Nej, jeg følte mig godt oplyst inden jeg søgte ind. Åbent hus er SUPER godt! Det var lidt træls at gå et halvt år efter man var optaget uden at høre noget som helst. Også selvom der ikke er noget 15

16 Side 16 af 20 nyt at fortælle, ville en mail eller anden for form for information være dejligt. Beskrevet under tidligere kommentarer. Evt. nogle plakater, brochurer og oplæg på gymnasiale uddannelser Jeg synes, udmeldingen omkring hvornår vi skulle starte, burde have fundet sted tidligere end det var tilfældet. Jeg synes, at jeres nye layout og informationsformidling på hjemmesiden er en klar forbedring, så jeg kan ikke lige umiddelbart komme med forbedringer. I denne undersøgelse bør det være muligt at vælge flere køn end mand og kvinde. F. eks. transvestit eller transseksuel. Oplysninger om skolestart kommer meget sent - samtidig en hel masse information på én gang. Datoen for skolestart kunne eksempelvis godt sendes ud noget før. 16

17 Side 17 af 20 Bilag 1. Kommentarer til optagelsesprøven til journalistuddannelsen, forår 2012 Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til eventuel samtale"? God start på opgaverne, og man blev tvunget til at tænke sig om. Selve opgaven med at formulere teksten var ikke så svært, da jeg først var kommet på den rigtige nyhed at skrive om. Det er svært at sige, da vi ikke får at vide hvordan man har klaret sig. Gælder for alle prøverne. Jeg var på højskole da optagelsesprøven var der og havde ikke set tv eller læst avis i 2 måneder, så jeg var helt blank God opgave, der giver lidt frie rammer. Og god udfoldelse Det svære ved denne opgave var, hvilken historie jeg skulle vælge. Altså om der var nogle historier, der var bedre eller dårligere at vælge end andre. Ellers var opgaven ganske simpel. Jeg mener, den var svær - i forhold til, at det var den første opgave, så synes jeg, der var alt for kort tid. Først skulle man skrive om en nyhedshistorie, der inden for den sidste uge havde fanget éns interesse, og hvorfor. Den her opgave så retterne ikke på og den tæller derfor ikke med i den samlede bedømmelse af prøven, men ville blive brugt ved en evt. samtale. Presset var derfor ikke så stort ved denne første opgave, og det var derfor en mulighed for lige at #skrive sig varm. klappen gik ned. pludselig kunne jeg absolut intet huske om aktualiteten! God opgave. Opgaven var fin, men tiden var meget knap. Da jeg ikke ved, hvordan min besvarelse blev bedømt, har jeg svært ved at vurdere, om min opfattelse af den var rigtig, i fald jeg klarede den rigtig dårligt. Jeg er startet i foråret, så jeg kan ikke huske det særlig godt, da det er længe siden. Det er svært at se hvad denne skal bruges til, da den heller ikke blev anvendt ved samtalen. Svær da man ikke er sikker på, hvad den skal bruges til. Opgaven er egentlig meget simpel, men det er grundet et simpelt emne, der er nemt at forholde sig til. Var aldrig relevant til samtalen Ikke meget tid Svært at vurdere, om teksten skulle være let at diskutere ud fra, eller hvad man egentlig skulle lægge sit fokus på Jeg følte, at den opgave i stillede til selve samtalen, var væsentligt mere relevant og håndgribelig end "Tekst til eventuel samtale". Jeg kan slet ikke huske, hvad jeg skrev. Jeg kan til gengæld huske, at jeg undrede mig over, at det var den første opgave, vi fik. Den blev næsten ikke brugt til samtalen. 17

18 Side 18 af 20 Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprog og idé"? Spændende opgave, der virkelig gav muligheder Jeg synes ikke den var let, men den var sjov fordi man kunne tænke kreativt og skrive i sit eget sprog. Synes dog det var ret svært at skulle begrænse sig, når man skrev. Synes godt nok, at man havde meget få anslag. Især til den sidste opgave, hvor man skulle skrive ting man undrede sig over og som ville kunne bruges til en artikel. At "undre sig"-delen var god og inspirerede til kreativ tænkning. Det var svært at vide hvad der forventedes, især i opgaven hvor vi skulle beskrive humor. Jeg føler jeg blev sat på en god prøve, på flere forskellige punkter. En god øvelse, da den i virkeligheden taget udspring i tre meget enkelte spørgsmål, som alle kan forholde sig til og sige noget om. Ansøgeren får helt frie hænder til at visse hvad der lige præcis gør han/hende unik, og om han/hun mestre kreativ tænkning og om ansøgeren har et malende sprog. Det var sjovt. Spændende opgave. Det var en udfordring at definere begrebet "humor". Det var ikke så svært at beskrive en ven. Den sidste del var en gentagelse af prøven det foregående år, så den havde man overvejet lidt på forhånd. Jeg er startet i foråret, så jeg kan ikke huske det særlig godt. Opgaven passede fint til mig, da det er den slags skrivning, jeg føler mig hjemme i. Jeg synes, at opgaverne var glimrende, og de lagde op til mange forskellige svar. Der var mulighed for at udfolde sig meget på det sproglige. Så vidt jeg husker, skulle vi blandt andet definere ordet "humor", hvilket ikke var helt let. Jeg havde desuden svært ved at beskrive min bedste ven, men jeg kan ikke helt huske, om det var en del af den opgave. Hvordan vil du vurdere opgaven "Artikel"? Fin måde at tvinge os til at tænke os over teksten, og finde kernen i den. Ikke den sværeste.. Jeg synes denne opgave lignede noget jeg har arbejdet en del med i gymnasiet. Derfor føltes det som om jeg havde styr på den. Det var let at gå til, da strukturen af artiklen på forhånd var bestemt i opgavebeskrivelsen, og udfordringen lå således i at prioritere og gennemskue hvad den væsentlige problemstilling i det udleverede materiale. Det var svært at finde de væsentlige ting i al den tekst. Også denne del var nærmest en gentagelse af den forrige prøve, hvor "løvfrøen" blot var genmodificeret majs. Jeg blev overrasket, da det ikke var en "klassisk artikel", som vi skulle skrive. Jeg er startet i foråret, så jeg kan ikke huske det særlig godt. Artikel var god, da den tvang en til at skabe overblik og arbejde fokuseret for ikke at glemme noget. Svært har en negativ konnotation. Mere udfordrende. Jeg går ud fra, at det er "find kernen", der refereres til. Den var slet ikke lige til, og jeg husker, at der var mange sider, der handlede om et eller andet lille dyr. Det skrev jeg overhovedet ikke om, og jeg blev lidt usikker på, hvor meget unødig information, I ville have os til at skære fra. 18

19 Side 19 af 20 Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Har ikke haft grammatik siden folkeskolen, og der var jeg heller ikke god til det. Sværere end forventet. Svært at acceptere, at der ikke var tid til at gøre det helt ordentligt færdigt. Meget svær og lidt tid... Tidspresset gjorde det nervepirrende Jeg er god til at stave men mindre god til komma, så jeg synes kommadelen var svær. Synes især 'nabo-ord'-opgaven var svær. havde meget svært ved at tænke sådan og komme på de rigtig ord. Testen var let men der var mange sætninger, og nåede ikke alle. Jeg er startet i foråret, så jeg kan ikke huske det særlig godt. Jeg synes, at kommatesten var svær, men det er vel helt subjektivt alt efter en grammatiske kunnen. Testen lå sidst på dagen, og jeg følte mig derfor træt, og havde svært ved at disponere tiden. Jeg følte derfor, at jeg klarede mig langt under normal standart. Kortere tid end forventet i forhold til kursus. Jeg kan ikke helt huske alle opgaverne, der indgik i denne test, men generelt har jeg det let med kommatering og grammatik, så sprogtesten var ikke en af dem, der gav mig sved på panden. Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Havde 44 rigtige. Virkede sværere end tidligere tests taget på nettet. Muligvis pga. nerver. Sværene end de andre år.. Jeg kender ikke resultatet af min videnstest helt præcist, men jeg ved at der var en del forkerte svar, og at jeg virkelig skulle tænke over mange af svarene. Plejer at tage testen på nettet og syntes det her var den meget sværere end de seneste år. Mange ting som ikke var aktuelle. Jeg er startet i foråret, så jeg kan ikke huske det særlig godt. Gode spørgsmål, nogle helt ude i hegnet, bl.a. den om den russiske rigmand havde jeg aldrig før hørt om. Jeg synes dog, at det var en god blanding. Svær i forhold til tidligere år. Jeg har valgt middel, da vi "kun" skulle have 24 rigtige for at bestå. Skulle vi have over 30 rigtige, som man vist nok tidligere har skulle have, havde det været noget mere på vippen, om jeg overhovedet ville bestå, og så havde jeg valgt svær. Ikke forstået på den måde at jeg havde alle, eller næsten alle, rigtige. Jeg fik dog 35 point, og jeg synes det var relativt meget over "bestået" som vist var på 25 point. 19

20 Side 20 af 20 Bilag 2. Kommentarer til optagelsesprøven til fotojournalistuddannelsen, forår Hvordan vil du vurdere den første prøve (indsendelse af billeder)? Det er svært at svare på. Man definerer jo selv, hvor svær den skal være, og da der ikke er nogen feedback på prøven, synes jeg det er svært at sige, om jeg har gjort for meget ud af det. Eller kun lige er kommet med. Det var en meget stor udfordring og en intens uge. Jeg forstod opgaven klart og tidsmæssigt var det meget passende for at lave et godt produkt, som kunne vise ens evner men det afhænger af, hvordan man griber den an. Jeg har ikke problemer med at tale med folk og komme ind på livet af dem, og jeg havde god hjælp. Jeg søgte også året før, derfor har den vel været svær. Men i år gik det godt, jeg kom ind, og nød meget at lave opgaven så det var sådan set let nok. Hvordan vil du vurdere opgaven "Artikel"? Det samme som ovenstående. Jeg skrev den, og kom videre, men ved ikke, hvor godt den er løst. Det var en udfordring at skrive. Men igen jeg fik god hjælp og forberedte mig godt. Den lavede vi vidst ikke? Hvordan vil du vurdere opgaven "Foto i marken"? Samme som ovenstående. Det var svært, da der ikke var god tid, men jeg tror heller ikke forventningerne var så høje til dybden historien og æstetikken i billederne. Stress! Specielt ved udvælgelse og redigering Hvordan vil du vurdere opgaven "Tekst til samtale"? Kan ikke huske den. Udmærket. Lidt uklart om man skulle bruge energi på sprog, stavning og tegnsætning, så vidt jeg husker. Hvordan vil du vurdere opgaven "Sprogtest"? Meget svær. Det kørte ret godt da jeg havde læst en del op. Hvordan vil du vurdere opgaven "Videnstest"? Den var meget anderledes end året før følte jeg. Der var ikke ret meget kultur og egentlig bare rigtig mange spørgsmål jeg var meget i tvivl om. Hvordan vil du vurdere optagelsessamtalen? Ingen kommentarer. 20

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Efterår 2010 på Journalisthøjskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på journalistog fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2012 (Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Efteråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2014 (Juni 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse UNDERSØGELSE AF NYE

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Forår 2015 (Juli 2015 Christina Falkenberg) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2011. Side 1 af 25 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efter 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 25 1. Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010

Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen. Forår 2010 på Journalisthøjskolen 1 1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 4 4.1 Kønsfordeling... 4 4.2 Aldersfordeling... 4 5. GEOGRAFI... 5 5.1. Primære bopæl de

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2014 (November 2014 Alexander Clausen) 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på journalist- og fotojournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efterår 2013 (Marts 2014 Alexander Clausen & Mette Dalgaard Troelsen) 1 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på TV- og Medietilrettelæggelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.

Side 1 af 26. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 1 af 26 Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011. Side 2 af 26 1. Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af nye studerende på Journalisthøjskolen Forår 2011.... 1 1. Indholdsfortegnelse....

Læs mere

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015

Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Efteråret 2015 (Udarbejdet af Christina Falkenberg maj 2016) 1 1. Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse: 2 2. Indledning:...

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2015 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2015 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 215 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 215 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %)

Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) Statistik på undersøgelse blandt nye studerende vinteren 2011 Pædagoguddannelsen i Gedved (svarprocent: 94,5 %) 1. Hvor har du hørt eller set noget om pædagoguddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie -og Journalisthøjskole DECEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Visuel Kommunikation på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole

Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole Undersøgelse af nye studerende på Medieproduktion og Ledelse på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole SEPTEMBER 2014 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN

Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Undersøgelse af nye studerende på Kommunikation Forår 2014 på Danmarks Medie-og Journalisthøjskole JANUAR 2024 UDARBEJDET AF JEANNI JUHL ANDERSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Markante resultater

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE SPORTSJOURNALISTIK VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE 11. ok tober 2017-3. mar ts 2018 Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles sportsjournalistlinje kan hjælpe dig med at få drømmen om journaliststudiet til at gå i opfyldelse.

Læs mere

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0%

Facebook 1 4,2% YouTube 0 0,0% Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2011 3K i Århus (svarprocent: 77,4%) 1. Hvor har du hørt eller set noget om 3K-uddannelsen, før du søgte ind? (Sæt gerne flere x) www.viauc.dk/3k

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010

KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 KOT optaget på Syddansk Universitet pr. 30. juli 2010 Juli 2010 Kristian Grundvad Kvist Analyse og kvalitetsudvikling, Studiekontoret Syddansk Universitet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Uddrag fra HE rapport

Uddrag fra HE rapport Uddrag fra HE rapport Tabel A viser elevernes vurdering af, om de føler de har oplevet et anderledes skoleår i forhold til deres tidligere skoleår i folkeskolen. Tabel A Føler du at du har oplevet et anderledes

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %)

Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Statistik fra undersøgelsen blandt nye studerende sommeren 2013 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (svarprocent: 48 %) Hvis du er dansk studerende, så klik her for at starte besvarelsen. 35 100,0% ±0,0

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA i Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Greenwich, London Land: England Periode: Fra: 11/01-13 Til: 22/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Statistik Rapport for 2005

Statistik Rapport for 2005 Statistik Rapport for Udarbejdet af Mikkel Petersen April Indholdsfortegnelse Forord Karakteristika ved BA optag sommer.. Karakteristika ved BA optag vinter.. Karakteristika ved kandidat-optaget sommeren...

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET

Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Syddansk Universitet SØGNINGEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET Søgningen til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2008-2009 Søgningen via KOT til Syddansk Universitet pr. 5. juli 2009 s. 2 af 22 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Optag bachelor KUA 2014

Optag bachelor KUA 2014 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag bachelor KUA 0 Profil af de studerende 0--0 Forord Profilen på de nyoptagne studerende baserer sig på data trukket fra STADS torsdag den. november. Antallet

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN

Journalistik. 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Journalistik 7. 20. marts 2016 VÆR KLAR TIL OPTAGELSES- PRØVEN Drømmer du om at blive journalist? Drømmer du om at blive journalist? Så er dette 14-dages intensive kursus lige noget for dig. Her kan du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

Drømmepanelet 2. udgave

Drømmepanelet 2. udgave Drømmepanelet 2. udgave Totale resultater METODE Data er indsamlet i maj 2015 via et online spørgeskema. ne er rekrutteret via Userneeds panel og i alt har 400 unge gennemført undersøgelsen. Datagrundlaget

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013. Køn. Alder SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, KBH 7. semester efteråret 2013 Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND

Ansøgning og optagelse 2014 STUDIEVALG SJÆLLAND Ansøgning og optagelse 2014 Er du klar til at vælge? Ved Ved du, du, hvilke(n) hvilken uddannelse(r) du du vil vil søge søge ind ind på? på? Ja Nej Kender du uddannelsens: Indhold? Opbygning? Arbejdsformer?

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 85 studerende den 21. januar 2015.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler.

Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. Bilag 2 T=Thomas A= Anders K= Kristian Optagelsen starter da Kristian laver en introduktion til emnet og fortæller om de etiske regler. K: Som sagt så kommer det til at handle om at være ung i Danmark

Læs mere

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1

Drømme og realiteter. Claus Nielsen, Vejledning & Optagelse Dias 1 Drømme og realiteter Dias 1 Spørgsmål og svar Fag- og niveauvalg - interesse eller karakterpotentiale? Kvote 2? Optagelsesprøver hvor og hvorfor Hvorfor drømmer så mange om det samme? Eller gør de? Alternativer

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009

Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 Undervisningsmiljøvurdering DJM 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Datagrundlag... 3 2.1 Deltagernes fordeling... 4 2.2 Usikkerhed... 4 3 BA/KA Besvarelser... 5 3.1 BA/KA kønsfordeling og rette

Læs mere