Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6"

Transkript

1 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde Side 32 Valg til politiske poster Side 36 Cirklens kvadratur Klumme

2 LEDER Af Anders Balle 360 graders udsyn Fra Marienborg lidt nord for København er der udsyn til et smukt sneklædt landskab. Det har jeg erfaret, da jeg på vegne af Skolelederne for nylig var inviteret til rundbordssamtale om folkeskolens fremtid med Lars Løkke Rasmussen i hans officielle domicil. Repræsentanter for alle områder og interesser i forbindelse med folkeskolen fik foretræde, og statsministerens initiativ kan overordnet ses som en anerkendelse af skolens afgørende samfundsmæssige betydning. Det vi blot bedre kan tænke os er, at der kan tales om et 360 graders udsyn, frem for det eftersyn, der er lagt op til. Det giver lidt for stærke associationer til den kontrol og mistillid til skolen, der har præget skolepolitikken længe. Skolelederne mener i stedet, der er behov for en friere folkeskole med en mere positiv tilgang til udvikling end krav om dokumentation. Og her står vi ikke alene, det er vi fælles om at mene sammen med KL, DLF, Skole og Samfund, Danske Elever og Dansk Industri læs artiklen s. 32. Jeg oplevede en lydhør statsminister og ditto vicestatsminister Lene Espersen samt undervisningsminister Bertel Haarder. Der var lejlighed til at drøfte nogle pejlemærker for udviklingen af skolens faglighed. Der må ikke herske tvivl om, at en af skolens væsentlige opgaver er at bibringe eleverne basale faglige færdigheder, men målinger og sammenligninger af disse kan ikke stå alene, og vi skal have en fremadrettet evalueringskultur der ikke kun handler om eftersyn. Vi skal arbejde på at fremme lærernes kompetenceudvikling, vi skal udvide skolens læringsrum, og skolens faglighedsbegreb skal i det hele taget være bredere og mere ambitiøst end det snævert fag-faglige. Det nytter ikke, at skolen stirrer sig blind på, om den ligger nr. 800 eller 1200 i afgangskarakterer, eller at den danske folkeskole lammes af, om vi er nr. 5 eller 11 i PISA. I vores Kodeks for god skoleledelse står, at god skoleledelse er at have udsyn og arbejde strategisk med skolens udvikling. Udsyn er at se muligheder og indgå konstruktivt samspil med forskellige parter og interessenter. God ledelse er mange ting særligt at påtage sig lederskabet og ansvaret for at skabe mening og retning, og for at sikre, at alle faglige, sociale og politiske mål efterleves. Og skal forventningerne indfries, skal der mere ledelse til. Det var vores hovedbudskab til statsministeren i en tid, hvor omstruktureringer og besparelser i skolevæsenerne truer den samlede ledelseskraft. Skolelederne har peget på, at den samlede ledelsesresurse ikke må svækkes, hvis vi skal nå regeringens mål om at have en dansk folkeskole i verdensklasse. En skole, hvor alle elever trives og rustes til et moderne videns- og innovationssamfund, der efterspørger unge, som er kommunikative, kreative, udadvendte og kan agere i en global verden. Nu venter vi spændt på, hvad Marienborg-samtalerne munder ud i er det andet end spilfægteri i lyset af et kommende folketingsvalg, eller vil det give skolerne mulighed for at løfte undervisningen, så Danmark kommer styrket ind i fremtiden? I skrivende stund har jeg ikke mulighed for at kommentere på eventuelle resultater og konklusioner. Men inden mødet formulerede foreningen et brev til statsministeren, hvor vi har uddybet vores synspunkter. Vi har desuden sammen med de førnævnte parter omkring folkeskolen udarbejdet en fælles kronik, også med direkte adresse til statsministeren. Begge dele kan læses på hjemmesiden. Under alle omstændigheder vil det være fornuftigt af statsministeren at inddrage bl.a. Skolelederne i den videre proces frem til Vækstforums møde i juni, hvor det er planen at lægge op til egentlige beslutninger. 2 Skoleledelse februar 2010

3 INDHOLD 2 Formandens leder Marienborg-mødet... 4 Kort og godt Gå ind på Lederspace og læs kollegaernes taler til højtiderne, translokation mv.! 10 6 I økonomisk uføre? Foreningen oplever en stigning i sager med baggrund i budgetoverskridelser 10 Evalueringsinstituttet 33 rapporter om grundskolen er det blevet til de sidste 4 år, men forandrer det noget? 14 Alle skal ind over! Skolelederne er fagforening for nogle mindre ledergrupper med særlige arbejdsvilkår Hvem, hvad, hvor Aalborg Skolelederafdeling undersøger, hvad medlemmerne venter sig af dem, ja hvad? 24 Midtersiderne En lærer/leder-arbejdsgruppe om vold og trusler i skolen har udarbejdet en vejledning 32 Alle gode kræfter Fremtidens skole er på skemaet i et stort DI-samarbejdsprojekt, skolelederne er med Mediestunt? Vi har fået foretaget en brugerundersøgelse af vores elektroniske og trykte medier 38 Mit etiske ståsted Tør man støtte, vise nærvær og omsorg, kan de unge få rigtig meget med i livsbagagen! Klumme For meget og for lidt specialpædagogisk indgriben i almenundervisningen fordærver? 44 Anmeldelser 46 Stillinger Skolelederne Kompagnistræde København K Tlf Skoleledelse februar

4 Den 28. januar 2010, kl. 9-16, Børne- og Kulturchefforeningen og skoleleder- på institutionsniveau (skoleniveau). og det kommunale fællespræg kan sikres. cand.scient.pol. Stort & småt LedeLse... Konferencer for forvaltningschefer og skoleledere...af Ledere VesT Program for konferencerne og Juelsminde Strand foreningen indbyder hermed til 2 konferencer om ledelse af ledere. ØsT Formålet med konferencerne er at sætte fokus på samarbejdet mellem lederne på forvaltningsniveau og lederne : Velkomst v/ Klaus Majgaard, formand for BKF, og Anders Balle, formand for Skolelederne : Ledelse af ledere fokus på struktur : Frokost Den 11. februar 2010, kl. 9-16, DGI-Byen i København Udgangspunktet er en række spørgsmål bl.a. om, hvilke Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede rådgivningscentre. Hvad får vi, og hvad giver vi afkald : Kommunevise drøftelser Walk and talk indbyrdes forventninger vi har - hvordan ledere, som har på? Hvad gør det ved relationen? Tilmelding en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som måske Oplæg ved lektor Gunnar Gjelstrup, Institut for Stats- Hvilke refleksioner giver formiddagens oplæg og drøftelser anledning til i vores samarbejde? Hvilke behov har en anden uddannelsesmæssig baggrund samt hvordan balancen mellem institutionsniveauets autonomi kundskab, Københavns Universitet. for ledelse har jeg som leder? Har vi udviklingspunkter? Hvordan går vi videre? Ny sluse Tilmelding foregår på Skoleledernes hjemmeside dsp?page=6419. Sidste frist for tilmelding til konferencen i Juelsminde er den 11. januar Tilmelding til konferencen i København skal ske senest 26. januar, tak. Deltagerpris kr Se udførligt program på næste side. Vi har inviteret en række eksperter, både teoretikere og praktikere, til at belyse emnet ud fra 4 perspektiver i forhold til struktur, relationer, profession samt organisation. Disse konferencer er planlagt i et samarbejde mellem BKF og Skolelederne, og vi opfordrer til, at de enkelte kommuner ligeledes repræsenteres på konferencen ved både chefer og skoleledere der er i programmet afsat tid til kommunevise drøftelser. Vel mødt! På foreningernes vegne Anna Marie Illum og Jette Runchel, BKF Anders Balle, Skolelederne : Ledelse af ledere fokus på struktur Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede rådgivningscentre. Hvad fik vi, og hvad gav vi afkald på? Hvad gjorde det ved relationen? Oplæg ved skolechef Karen Margrethe Eriksen, Viborg og skoleleder Ole Birch, Viborg : Pause : Ledelse af ledere fokus på relationer Ledere er også selv ansatte, som har samme behov som alle andre: tryghed, udfordring selvrealisering og anerkendelse fra fællesskabet. Den ledelse, som lederen selv får, har derfor stor betydning. Oplæg ved Jacob Alsted, erhvervsforsker, ph.d. og : Ledelse af ledere med fokus på professionen Hvilke udfordringer giver ledelse af fagprofessionelle ledere herunder ildsjæle, primadonnaer og dem, der føler sig kaldet? Oplæg ved afdelingschef Søren Thorup, KL. Første blandt ligemænd? : Pause : Ledelse af ledere med fokus på organisationernes rolle Hvordan skal samspillet være? Oplæg og drøftelse mellem de to formænd Klaus Majgaard og Anders Balle Hjælpen er ofte blot et telefonopkald væk. Og som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning i form af professionel sparring med konsulenter, der har mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Skoleledernes sekretariat er åbent man., ons. & tors.: , tirs.: og fre.: Brug hovedtelefonen og brug den nye menu: Tryk 1 for konsulentbistand, 2 for redaktionen og vent for andre henvendelser! Brug ellers hovedmailen: Ti år efter... Læs om fælles ledelse af flere institutioner (skole, SFO og børnehave), om det nyoprettede EVA (se dette blad s. 10), herunder at tiden står i evalueringens tegn, og om samarbejde mellem skole og det omliggende private erhvervsliv. Lyder det velkendt, ja! Men et årti er gået, og alt dette og mere til fremgår faktisk af Skoleledelse nr. 2 fra februar Bladet udkom første gang under navnet Forum for Skoleledelse i det Herrens år 1997, hvor der ligesom nu var én skolelederforening, og er altså still going strong i dag på 14. årgang. De første ti år og lidt til var redaktøren legendariske Marianne Kyed, Tommerup på Fyn Skoleledelse januar 2010 Skoleledelse januar Sidste chance for at deltage i konferencen om samarbejdet mellem ledere på forvaltnings- og på institutionsniveau den 11. februar kl i DGI-Byen i København: Kontakt sekretariatet hurtigt! Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederne står bag konferencen, der bl.a. sætter fokus på de indbyrdes forventninger, der kan være, og hvordan ledere, som har en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som måske har en anden uddannelsesmæssig baggrund, samt hvordan balancen mellem institutionsniveauets autonomi og det kommunale fællespræg sikres. Mød også forvaltningscheferne på en walk-and-talk. Eksperter, teoretikere, praktikere og politikere er inviteret til at perspektivere emnet i forhold til struktur, relationer, profession samt organisation. Se udførligt program på skolelederne.org. Kontant afregning 16.00: Farvel og tak Endnu en gang er det dokumenteret, at det lønner sig at tage uddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har således kigget nærmere på unge fra de var år i perioden 2001 og til i dag, og hvor ca. tre ud af fire har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallene viser, at de unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, i deres 31. år oppebærer en årlig lønindtægt på knapt kr., og at kun hver 20. er på overførselsindkomst. Derimod har de, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse en lønindtægt på ca kr., og her er mere end hver 5. på overførselsindkomst. HR i folkeskolen Søndervangskolen i Viby Syd er en multikulturel skole med mange udfordringer, også med hensyn til fastholdelse, rekruttering og udvikling på medarbejdersiden. Og for at kunne løse opgaverne optimalt har skolen investeret i et nyt HR-specialiseret IT-system, som håndterer alt fra løn over MUS til efteruddannelse. Det giver os overblik og mindsker administrationstiden betragteligt, så vi bedre kan fokusere på de menneskelige ressourcer. Systemet fungerer som kommunikationsplatform for alle ansatte og opsamler også den viden, som lærerne og andet personale oparbejder gennem tiden, fortæller skoleleder Rani Hørlyck. Kontakt evt. 4 Skoleledelse februar 2010

5 Elever får bærbar Uruguay har som verdens første land givet landets skoleelever samt lærere en bærbar PC. Det er de såkaldte U-lands-pc, en XO-model med en udgave af det gratis Linux som styresystem, som organisationen One Laptop Per Child i USA fabrikerer til en pris af 100 $. Uden problemer har det ikke været. Prisen har ikke helt kunnet holde. De første computere havde engelsk software i stedet for spansk, og en del pc er er lidt for hurtigt gået i stykker. Den særlige, bærbare pc er ellers designet, så den kan fungere under dårlige forhold, også hvor der ikke er strøm. Her benyttes håndsving til at skabe energi. Alle computere har indbygget netværk, så de kan kobles sammen, hvorved eleverne kan arbejde i grupper. Kilde: Berl. T Business Sangkonkurrence Hvem skriver den aller-allerbedste fællessang om det gode skolelederliv? Foreningens medlemmer indbydes hermed til at deltage i en konkurrence om at digte en sang til afsyngelse på årsmødet marts 2010 i Odense (se program på bladets midtersider). Sangen skal handle om Det gode skolelederliv og ikke være for lang (3-5 vers). Præmie: 6 gode flasker vin. Så vær kreativ i vintermånederne og mail dit forslag ind på OBS! Sidste frist 1. marts 2010 Bedste ledere? Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) vil hædre landets bedste kommunale ledere med en lederpris på kr. Der søges pt. kandidater inden for tre kategorier: Kommunale topledere, ledere af en faglig afdeling eller sektion i en forvaltning eller institution eller ledere af kommunale institutioner. Kriterierne for at komme i betragtning er: 1. En særlig forandringsorienteret indsats. 2. Resultater gennem faglig fornyelse og faglig forankret ledelse. 3. Fokus på borgernes ønsker og synspunkter. 4. Det personlige lederskab. Har man forslag til kandidater, så skriv en motivering til COK på inden uge 16. Alle forslag behandles fortroligt. Der nomineres 3-5 ledere inden for hver af de tre kategorier, hvilket bliver offentliggjort i september, hvorefter kåringen sker i oktober Skoleledere skriver bog Skolelederne i Slagelse Kommune vil sammen skrive en bog, der bl.a. skal handle om, hvordan man kan sikre, at alle elever kan få en undervisning, der tager hensyn til den enkelte. Bogen skal være et af de synlige resultater af et efteruddannelsesforløb, som bygger på kommunens skolepolitiske målsætning om, at alle børn og unge har ret til et godt liv og på, at alle skoler og SFO i Slagelse arbejder med LP-modellen samt en systemisk tilgang til pædagogisk ledelse. Uddannelsesforløbet er netop startet i januar og strækker sig over et år. Samtidig er skriveprocessen sat i gang. Bogen udgives på forlaget Dafolo og skal inspirere andre til arbejdet med en skole, hvor alle er deltagere i et socialt og fagligt fællesskab. Ses på lederspace.dk! For at også skolelederne skal kunne hoppe på det nye tog, som ingen rigtig ved, hvor vil føre os hen, har foreningen suppleret sine medier blad, nyhedsbrev og hjemmeside med en ny platform, det elektroniske mødested for medlemmerne: Pt. er 800 skoleledere på Lederspace. Det er nemt at logge sig på, gå ind og hav dit medlemsnummer klar, det findes på dette blads bagside. Hold trit med de yngre medarbejdere og eleverne, hold trit med udviklingen, ja vær selv med til at forme den! Skoleledelse februar

6 Kle t m af økonomien Farvel uden tak efter 16 år som skoleleder blot tyve dage før sin pensionering blev skoleleder Knud Bjerrum fritaget for tjeneste på grund af et millionunderskud Af Helle Kjærulf Foto André Andersen Den første dag i december ved halv totiden dukkede skolechefen op på Knud Bjerrums kontor på Damagerskolen i Greve. Pak din taske, læg dine nøgler og forlad skolen, lød beskeden. Årsagen til fritagelsen var et overforbrug på 3,4 mio. kroner. Fire dage før var det ellers blevet aftalt ved en tjenstlig samtale med skolechefen for Skolecentret i Greve Kommune, Nils Nørbo, Knud Bjerrum og en konsulent fra Skolelederne, at han kunne blive i sit job. Knud Bjerrum havde lang tid forinden selv sagt op, fordi han skulle gå på pension. Han havde 20 arbejdsdage tilbage. Knud Bjerrum havde været leder i mere end 25 år. Nu måtte han forlade skolen efter 16 år i lederstolen uden at kunne sige farvel til hverken de 560 børn eller 90 medarbejdere, oven i købet blev hans planlagte afskedsreception aflyst uden videre. Min viceinspektør og jeg opdagede i oktober, at tallene ikke så gode ud. Vi gik til Center for Skoler for at få dem til at hjælpe os med at udrede økonomien, da vi ikke selv havde de nødvendige værktøjer. Overforbruget blev større og større og endte på 3,4 mio. Vi var begge yderst chokerede. Vi havde overført et underskud på 1,2 mio. kr. for regnskabsåret 2008 til 2009, men det lå under de tilladte fem procent. Vores fejl var, at vi skulle have været mere opmærksomme på underskuddet og omgående have iværksat nogle foranstaltninger til at modvirke underskuddet, men vi kørte videre. Ansvaret for, at sådan en overskridelse får lov til at fortsætte, kan man jo ikke uddelegere, selv om der er decentral økonomistyring. Der ligger selvfølgelig et ansvar hos mig som skoleleder, men der ligger bestemt også et ansvar hos forvaltningen. Knud Bjerrum forklarer, at der var blevet brugt for mange penge på kantinedrift og skolesekretærer. Der var desuden en pædagog for meget ansat i specialklasserne, og på lærerområdet havde ledelsen brugt flere vikarmidler, end de havde penge til. Vi synes, vi havde lavet en fair arbejdstidsaftale. Men det er klart, at det i opretningen af økonomien må indgå, hvordan den også kan strammes, siger han. Jeg kunne godt tænke mig, at en økonomisk medarbejder i Center for Skoler og Center for familier havde råbt vagt i gevær i tydeligere grad, end det er sket. Jeg havde ikke opfattet, at det stod så galt til. Det er selvfølgelig helt galt at lave et overforbrug af den størrelsesorden. Og det er mit ansvar på skolen, uanset om jeg har siddet med det eller ej. Bedre redskaber efterlyses Knud Bjerrum mener, at skolen bør have bedre styringsredskaber. Vi har ikke de nødvendige redskaber, men vi bliver ansvarliggjort, som om vi har. Vi har ikke kunnet skille lønudgifter ud på de forskellige områder. Eksempelvis opdelt på specialklasser eller SFO, så vi hele tiden kunne følge lønsummen kontra vores forbrug. Det er heller ikke nok at følge op hver tredje måned. Hvis det først begynder at køre galt, er det svært at ændre, fordi der er opsigelsesfrister osv.. Da Knud Bjerrum fik kendskab til det store underskud, gik han straks i gang med at stoppe alt, hvad der lignede et overforbrug. Jeg måtte afskedige medarbejdere i kantinen, en sekretær og en pædagog, og jeg måtte stoppe samtlige vikarer. Og det var ugen, inden jeg fik at vide, at jeg skulle gå. Det var ikke sjovt. Knud Bjerrum peger på, at alle, der har med økonomien at gøre, både skoleledere, SFO-ledere, sekretærer m.fl., burde have bedre uddannelse. Vi er jo skolelærere og pædagoger og med et 2-3 timers økonomikursus skal vi styre mio. kroner. Det er et misforhold, som råber til himlen. Tidligere lå styringen i forvaltningen. Samtidig med at styre økonomien er vores opgave på skolen at styrke vores kerneydelse, undervisningen og så styre ud fra det. Til den tjenstlige samtale 27. november blev der udformet en skriftlig aftale med en handlingsplan, som blev underskrevet af de tre parter. Alligevel kom skolechefen fire dage efter og sagde, at han var blevet underkendt højere oppe. Knud Bjerrum skulle forlade sin post med omgående virkning. Han udtrykte mistillid til mig en mistillid han ikke havde tre dage før. Jeg ser det som en demonstration af magt. Jeg har været skoleleder i 16 år på Damagerskolen, og jeg har aldrig haft en påtale, tværtimod har jeg fået meget ros for et stort engagement og det 6 Skoleledelse februar 2010

7 Skoleledere i økonomisk uføre I dag er det ikke unormalt, at der inden for samme kommune kan være store økonomiske forskelle for skolerne, bl.a. fordi pengene ofte følger eleverne. Mens en skole har råd til at tage hele personalet på pædagogisk weekend i udlandet, må en anden i samme kommune bede forældrene om at tape de løse sider fast i matematikbogen. Sager med skoleledere, som kommer i økonomiske uføre, havner i stigende grad hos Skolelederne på konsulenters bord. Konsulent i Skolelederne, Carsten Ancker, der opererer i Jylland og på Fyn, fortæller, at han det seneste år har haft fire-fem sager med skoleledere, der har fået påtaler eller advarsel i forbindelse med økonomien. Han mener klart, at det er noget, der er eskaleret inden for de seneste to-tre år. Det er en tendens, som Søren Teglskov, konsulent i Skolelederne, kan nikke genkendende til. Han har alene det seneste halve år kendskab til fire-fem sager, hvor kommunerne har angivet et stort underskud som årsag til en skoleleders aftrædelse eller fyring. er da også det, jeg tænker tilbage på. Samtidig har jeg også været tillidsrepræsentant for skolelederne i Greve og har altså siddet og forhandlet løn med skolechefen. Jeg synes selvfølgelig, at det er fuldstændig urimeligt, at mit arbejdsliv skulle ende på den måde. Jeg har ikke taget af kassen eller gjort no- get for egen vindings skyld. Jeg har haft et par ansatte for meget, det er min fejl men ikke at få lov til at sige farvel til børnene er et kæmpe savn for mig. Knud Bjerrum står stadig tilbage med spørgsmålet om, hvorfor hans afskedsreception skulle aflyses. Den blev dog gennemført privat i stedet, hvor han oplevede en enorm opbakning fra skolens lærere og andet personale, skolelederkolleger, ansatte i Center for Børn og Familier mens der kom ingen fra Center for Skoler og 42 elever fra skolen kom og sang og spillede for ham. Mange af mine skolelederkolleger har sagt, det kunne lige så godt have været os. Utrygheden breder sig blandt skoleledere for lige pludselig falder hammeren. Budgetterne skal holdes Chefen for Center for Skoler, Greve Kommune, Nils Nørbo har disse kommentarer til sagen: Greve Kommune har ganske gode styre- og støtteredskaber. Udfordringen for den enkelte skoleleder kan være at finde den rette balance mellem på den ene side selv at følge og styre, og på den anden side at finde et relevant delegationsniveau til den/de personer, der skal deltage i varetagelsen af opgaven. Afvejningen skal ske i en kontekst, hvor der også er mange andre ledelsesopgaver at varetage. Vi anerkender, at det er en kompleks og vanskelig opgave, blandt andet fordi vi har givet meget kompetence ud til den enkelte institution ansvaret er imidlertid utvetydigt skolelederens. Hvordan vil I undgå i fremtiden at afskedige skoleledere pga. dårlig økonomi? Hvis budgetterne ikke overholdes, kan det i yderste konsekvens føre til tab af gode medarbejderressourcer, økonomiske sanktioner, afskedigelser mv. Derfor føler Greve Kommune et stort ansvar for at sikre, at den enkelte skoleleder har de fornødne forudsætninger og den fornødne hjælp. I lyset af den konkrete sag vil vi i endnu højere grad have fokus på dette. Til gengæld forudsætter vi, at den enkelte leder tager ansvar for at styre og rettidigt informere, hvis der opstår problemer. Umiddelbart vil vi give den centrale budgetopfølgning og kontrol større opmærksomhed for at forebygge, at andre skoleledere havner i en lignende situation, siger Nils Nørbo. Hvorfor var det nødvendigt at fritstille Knud Bjerrum, når han kun havde 20 dage tilbage på sin post? Vi kan ikke kommentere den enkelte sag, men principielt mener vi, at der er et hensyn at tage til de medarbejdere, der evt. vil miste deres job og andre, som vil mærke konsekvenserne af den opståede situation. Varighedsaspektet spiller i den situation en underordnet rolle i forhold til det principielle i sagen. Hvorfor var det nødvendigt at aflyse hans afskedsreception? Vi ser det som vigtigt at kommunikere klart i respekt for den vigtige opgave, folkeskolen og dens medarbejdere løser. Hvorfor blev mistilliden til Knud Bjerrum pludselig så stor, at I valgte at frit-» Skoleledelse februar

8 Skolelederne oplever flere alvorlige sager, som har baggrund i budgetoverskridelser, som den Knud Bjerrum fortæller om, og foreningen følger nøje udviklingen. stille ham efter du på mødet 27. nov. havde udtrykt, at det ikke var et problem, som ville få konsekvenser for hans job? Vi ønsker ikke at kommunikere åbent om dette spørgsmål. Forhåbentlig har vi undervejs i forløbet givet direkte svar på det spørgsmål i forhold til sagens hovedperson, slutter den kommunale chef. Lad os få opbakning Næstformanden i Skolelederne, Claus Hjortdal, peger på, at kommunernes gradvis ringere økonomi presser skoleledernes budgetter. Derfor oplever mange skoleledere, at det er umuligt at få det til at hænge sammen. Skolelederne skal overholde de tildelte ressourcer og samtidig den norm, der bliver udstukket fra politisk side. Men de to ting følges ikke ad. Når en gammel lærer på tjenestemandspension går af, koster en ny lærer kroner oveni årligt, fordi skolen selv skal finansiere pensionsdelen for den kommunalt ansatte. Samtidig har mange skoler svært ved at håndtere udgifterne til specialundervisningen. Der er eksempler på kommuner, hvor skolens budget skal betale for de tilbud, der tidligere blev henvist til amternes specialtilbud. Og forvaltningernes muligheder for at hjælpe skolelederne er meget små, fordi de kommunale budgetter også er barberet ind til benet. Nogle steder vil det hjælpe at give skolelederne administrativ hjælp eller give budgetværktøjerne et kvalitetstjek, men de fleste steder handler det mere om, at de parametre, der er sat op, ikke holder. Desværre ser vi også kommuner, der midt i regnskabsåret trækker midler tilbage fra et allerede vedtaget budget. Det gør det svært at navigere som skoleleder. Der er en tendens til, at den økonomiske decentralisering bliver trukket hjem til kommunerne igen. Det ser vi umiddelbart som et tilbageskridt, men det kan være nødvendigt, hvis midlerne er for små til, at skolerne har økonomisk ledelsesrum til at klare sig, siger næstformanden. Nej tak til utilstrækkelige ressourcer. I foråret tog skoleleder Ole Mølgaard en beslutning. Han kunne ikke stå inde for det undervisningstilbud, som han var i stand til at give i det kommende skoleår. Så hellere tage konsekvensen og gå på en velfortjent efterløn frem for at presse økonomien på en uforsvarlig måde. 63-årige Ole Mølgaard var skoleleder på landsbyskolen Kværkeby Skole i Ringsted. Skolen har omkring 22 ansatte og klasse med et elevtal op til 160 børn, som svinger meget, børn i SFO og 50 i børnehaven. Kommunen har fuld decentralisering, så skolen får en pose penge afhængig af antal elever. For tre år siden begyndte elevtallet at falde drastisk på grund af det frie skolevalg f.eks. forsvandt 20 velfungerende elever i en enkelt 6. klasse i løbet af et år, fordi et par elever i klassen ødelagde det for de andre. Klasselæreren blev langtidssygemeldt i trekvart år. Da de mange elever forsvandt, henvendte jeg mig straks til min chef og sagde, at vi får et økonomisk problem, fordi vi mister så mange elever. Det må du bare løse, var beskeden. Det gjorde jeg så ikke, jeg kunne jo ikke skaffe de penge. Der manglede ud af et budget på omkring fem mio. kroner. I forvejen brugte jeg næsten en mio. om året til at visitere 8-9 elever med specielle problemer, fortæller Ole Mølgaard. Han var godt klar over, at en mulig løsning var at slå klasser sammen eller lade være med at visitere de børn, som PPR, forældre og skole var enige om, burde være et andet sted. Men han vægrede sig ved det, fordi konsekvenserne ville være uacceptable. Ole Mølgaard understreger, at skolen kørte med minimumstimetal uden ekstravagant forbrug. Merforbruget er udelukkende gået til lærerløn/betaling af undervisning af elever i særlig tilbud. Efter tre år var underskuddet steget til næsten tre mio. kroner. Skolelederen havde løbende orienteret sin chef. I april forrige år spurgte Ole Mølgaard igen om råd og vejledning. Til et møde sagde min chef: Jeg skal bruge et dokument fra dig, som viser, at du kan planlægge og gennemføre undervisningen i det kommende skoleår inden for den økonomi, der er til rådighed. Så ville han parkere det oparbejdede underskuddet foreløbig og afvikle det over nogle år. Ole Mølgaard gik fluks hjem og skrev sin opsigelse og begrundede den med, at den økonomi, der var til rådighed, var utilstrækkelig. Vi har central opgaveformulering, opgavefastsættelse, økonomitildeling til et decentralt system med decentral opgaveudførelse, som så har ansvaret for, at det hele hænger sammen. En decentral ansvarsplacering i et meget centralt system er ikke særlig hensigtsmæssigt, så skal det gå galt, siger han. 8 Skoleledelse februar 2010

9 Mød os på Skoleledernes Årsmøde stand 49 Miljøvenlig drikkevandskøler til miljøbevidste skoler Sundt for miljøet - sundt for eleverne Med Fontemagna er det muligt både at være miljøbevidst og sikre elevers sundhed. Fontemagna anvender HC gas; et kølemiddel, der ikke skader ozonlaget. Den påvirker ikke den globale opvarmning og er derudover udviklet, så den bruger meget mindre energi end andre drikkevandskølere. Ring til Aqua Line og få mere at vide om verdens mest miljøvenlige drikkevandskøler på tlf Langebjergvænget Roskilde tlf aqualine.dk SKL_feb 2010.indd 1 21/01/10 10:50:17 Skoleledelse februar

10 EVA Effektive 33 udgivelser over 5 år har Danmarks Evalueringsinstitut udgivet på grundskoleområdet. Men har rapporterne effekt? Bliver de læst, eller havner de i skuffen? Af Helle Kjærulf Tegning Annette Carlsen Hvert år dykker EVA s eksperter ned i fire-fem emner inden for grundskoleområdet og spytter dem ud som evalueringer og undersøgelser med anbefalinger, erfaringer og viden. Gennem processen har en lang række interessenter i forskellig grad været inddraget: Politikere, ministerier, BK-chefer, KL, Skolelederne, DLF, Skole & Samfund, indimellem f.eks. BUPL, forældreforeninger, Psykologforeningen, elever osv., alt efter, hvad evalueringen handler om. På grundskoleområdet fremlægger EVA årligt en bruttoliste med projekter for formandskabet for Skolerådet, som beslutter hvilke projekter, der skal føres ud i livet. Når vi på baggrund af dialog med de forskellige interessenter laver bruttolisten og derefter med formandskabet for Skolerådet har aftalt en endelig projektbeskrivelse, er projektet en realitet. Ud over de typisk 4-5 projekter vi har i gang, har vi indtægtsdækkende virksomhed, hvor både ministerier og kommuner osv. kan rekvirere opgaver, forklarer Katja Munch Thorsen, områdechef i EVA. Når vi foreslår projekter, mener vi selvfølgelig, at alle er relevante. Det er der bare ikke penge til. Men den indledende proces, hvor vi kommer med forslagene på baggrund af vores viden opbygget gennem vores arbejde med projekter og andre aktiviteter på området og dialoger med interessenterne, betyder, at vi har et godt grundlag for at foreslå vigtige ting. Vi har så grundig en proces omkring det, at vi godt ved, hvad der trænger til at blive kigget på. Og de metoder, vi vælger at bruge, kan holde til at blive gået efter i sømmene, mener hun. Tilfredshed med EVA s arbejde Formanden for Børne- og kulturchefforeningen Klaus Majgaard er udpeget af indenrigs- og socialministeren til at sidde i EVA s bestyrelse. Og forsker på DPU, Poul Skov, sidder i EVA s repræsentantskab som personligt udpeget medlem med særlig viden om evaluering. Det er også en af EVA s styrker, at de trækker på alle relevante kræfter. Vi er overordnet set meget tilfredse med EVA s arbejde, siger Klaus Majgaard, der her har taget kasketten på som formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Han understreger, at formandskabet for Skolerådet udvælger projekterne på folkeskoleområdet, så det har han som bestyrelsesmedlem ikke noget med at gøre. EVA har flere produkter de egentlige rapporter, de konkrete redskaber samt arrangementer. Den kæde er vigtig. Når det gælder rapporterne, har EVA ofte en dobbeltrolle. De er de statslige myndigheders vagthund over for os og skal se, om de politikker, som folketinget vedtager, bliver udmøntet i praksis. Den rolle kombinerer de med en meget åben, konstruktiv og dialogsøgende facon, siger Klaus Majgaard. Vi kan bruge dem som et spyd, der stikker os i bagdelen. Den seneste rapport om kvalitetsrapporter peger f.eks. på nogle ømme punkter for kommunerne. Problemformuleringen kan rigtig mange ude i kommunerne nikke genkendende til. Vi bliver løbende inddraget, for eksempel i fokusgrupper, og målet er at finde de konstruktive veje. Evalueringsrapporterne er også med 10 Skoleledelse februar 2010

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Børnekonferencen 2014

Børnekonferencen 2014 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 119 Offentligt Børnekonferencen 2014 Søren Langager Jill Mehlbye Stine Bosse Benny Andersen Anna Prip Steen Wackerhausen Margrethe Vestager Lisbeth Zornig Andersen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor

VOR FRUE SKOLE DAGSORDEN. Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00. Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor VOR FRUE SKOLE Referat af Skolebestyrelsesmøde den 11. juni 2015 kl. 19.00 21.00 Formøde kl. 18.30 19.00 på skolens kontor Vor Frue Skole 2. juni 2015 Tilstede: Søren, Maria, Lene, Lars, Leif S, Mette,

Læs mere

NYHEDSBREV. Juni 2012

NYHEDSBREV. Juni 2012 God sommer og hilsner fra et godt fællesmøde I dette sidste nyhedsbrev før sommeren vil vi gerne ønske jer alle en god sommer. Vi håber vejret vil vise sig fra sin bedste side, så vi alle kan få ladet

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. Dette nummer indeholder. Præsentation af bestyrelsen. Løn efter ansvar Århus forening Nyhedsbrev nr. 1 september 2010 Kære medlem Dette er første nummer af Århus forenings nyhedsbrev. Den 1. april 2010 vedtog generalforsamlingen at sammenlægge foreningens lokale afdeling

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006

Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notat Forvaltning: Skoleafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 7. november 2006 17.00.00.A15 Vedrørende: MTSU møde på skoleområdet i Ny Randers Kommune den 24. oktober 2006 Notatet sendes/sendt til: Mødedeltagerne

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

DECEMBERKONFERENCEN 2009

DECEMBERKONFERENCEN 2009 EMNE: Hvor går grænsen og hvem bestemmer, offentlige eller frivillige? VÆRT: Inger TID: 12.00-13.00 STED: 6 DELTAGERE: Inger, Gro, Kristin, Hans, Vinnie, Dorte, Ester, Anne m.fl. Kan det offentlige eller

Læs mere