Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18. 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne. Dårlig økonomi presser ledere Side 6"

Transkript

1 2 februar 2010 Magasin for Skolelederne Her, det sner? Skolelederne i Aalborg undersøger sig selv, s. 18 Dårlig økonomi presser ledere Side 6 Trusler og vold i skolen Midtersider Vores skole & Marienborgmøde Side 32 Valg til politiske poster Side 36 Cirklens kvadratur Klumme

2 LEDER Af Anders Balle 360 graders udsyn Fra Marienborg lidt nord for København er der udsyn til et smukt sneklædt landskab. Det har jeg erfaret, da jeg på vegne af Skolelederne for nylig var inviteret til rundbordssamtale om folkeskolens fremtid med Lars Løkke Rasmussen i hans officielle domicil. Repræsentanter for alle områder og interesser i forbindelse med folkeskolen fik foretræde, og statsministerens initiativ kan overordnet ses som en anerkendelse af skolens afgørende samfundsmæssige betydning. Det vi blot bedre kan tænke os er, at der kan tales om et 360 graders udsyn, frem for det eftersyn, der er lagt op til. Det giver lidt for stærke associationer til den kontrol og mistillid til skolen, der har præget skolepolitikken længe. Skolelederne mener i stedet, der er behov for en friere folkeskole med en mere positiv tilgang til udvikling end krav om dokumentation. Og her står vi ikke alene, det er vi fælles om at mene sammen med KL, DLF, Skole og Samfund, Danske Elever og Dansk Industri læs artiklen s. 32. Jeg oplevede en lydhør statsminister og ditto vicestatsminister Lene Espersen samt undervisningsminister Bertel Haarder. Der var lejlighed til at drøfte nogle pejlemærker for udviklingen af skolens faglighed. Der må ikke herske tvivl om, at en af skolens væsentlige opgaver er at bibringe eleverne basale faglige færdigheder, men målinger og sammenligninger af disse kan ikke stå alene, og vi skal have en fremadrettet evalueringskultur der ikke kun handler om eftersyn. Vi skal arbejde på at fremme lærernes kompetenceudvikling, vi skal udvide skolens læringsrum, og skolens faglighedsbegreb skal i det hele taget være bredere og mere ambitiøst end det snævert fag-faglige. Det nytter ikke, at skolen stirrer sig blind på, om den ligger nr. 800 eller 1200 i afgangskarakterer, eller at den danske folkeskole lammes af, om vi er nr. 5 eller 11 i PISA. I vores Kodeks for god skoleledelse står, at god skoleledelse er at have udsyn og arbejde strategisk med skolens udvikling. Udsyn er at se muligheder og indgå konstruktivt samspil med forskellige parter og interessenter. God ledelse er mange ting særligt at påtage sig lederskabet og ansvaret for at skabe mening og retning, og for at sikre, at alle faglige, sociale og politiske mål efterleves. Og skal forventningerne indfries, skal der mere ledelse til. Det var vores hovedbudskab til statsministeren i en tid, hvor omstruktureringer og besparelser i skolevæsenerne truer den samlede ledelseskraft. Skolelederne har peget på, at den samlede ledelsesresurse ikke må svækkes, hvis vi skal nå regeringens mål om at have en dansk folkeskole i verdensklasse. En skole, hvor alle elever trives og rustes til et moderne videns- og innovationssamfund, der efterspørger unge, som er kommunikative, kreative, udadvendte og kan agere i en global verden. Nu venter vi spændt på, hvad Marienborg-samtalerne munder ud i er det andet end spilfægteri i lyset af et kommende folketingsvalg, eller vil det give skolerne mulighed for at løfte undervisningen, så Danmark kommer styrket ind i fremtiden? I skrivende stund har jeg ikke mulighed for at kommentere på eventuelle resultater og konklusioner. Men inden mødet formulerede foreningen et brev til statsministeren, hvor vi har uddybet vores synspunkter. Vi har desuden sammen med de førnævnte parter omkring folkeskolen udarbejdet en fælles kronik, også med direkte adresse til statsministeren. Begge dele kan læses på hjemmesiden. Under alle omstændigheder vil det være fornuftigt af statsministeren at inddrage bl.a. Skolelederne i den videre proces frem til Vækstforums møde i juni, hvor det er planen at lægge op til egentlige beslutninger. 2 Skoleledelse februar 2010

3 INDHOLD 2 Formandens leder Marienborg-mødet... 4 Kort og godt Gå ind på Lederspace og læs kollegaernes taler til højtiderne, translokation mv.! 10 6 I økonomisk uføre? Foreningen oplever en stigning i sager med baggrund i budgetoverskridelser 10 Evalueringsinstituttet 33 rapporter om grundskolen er det blevet til de sidste 4 år, men forandrer det noget? 14 Alle skal ind over! Skolelederne er fagforening for nogle mindre ledergrupper med særlige arbejdsvilkår Hvem, hvad, hvor Aalborg Skolelederafdeling undersøger, hvad medlemmerne venter sig af dem, ja hvad? 24 Midtersiderne En lærer/leder-arbejdsgruppe om vold og trusler i skolen har udarbejdet en vejledning 32 Alle gode kræfter Fremtidens skole er på skemaet i et stort DI-samarbejdsprojekt, skolelederne er med Mediestunt? Vi har fået foretaget en brugerundersøgelse af vores elektroniske og trykte medier 38 Mit etiske ståsted Tør man støtte, vise nærvær og omsorg, kan de unge få rigtig meget med i livsbagagen! Klumme For meget og for lidt specialpædagogisk indgriben i almenundervisningen fordærver? 44 Anmeldelser 46 Stillinger Skolelederne Kompagnistræde København K Tlf Skoleledelse februar

4 Den 28. januar 2010, kl. 9-16, Børne- og Kulturchefforeningen og skoleleder- på institutionsniveau (skoleniveau). og det kommunale fællespræg kan sikres. cand.scient.pol. Stort & småt LedeLse... Konferencer for forvaltningschefer og skoleledere...af Ledere VesT Program for konferencerne og Juelsminde Strand foreningen indbyder hermed til 2 konferencer om ledelse af ledere. ØsT Formålet med konferencerne er at sætte fokus på samarbejdet mellem lederne på forvaltningsniveau og lederne : Velkomst v/ Klaus Majgaard, formand for BKF, og Anders Balle, formand for Skolelederne : Ledelse af ledere fokus på struktur : Frokost Den 11. februar 2010, kl. 9-16, DGI-Byen i København Udgangspunktet er en række spørgsmål bl.a. om, hvilke Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede rådgivningscentre. Hvad får vi, og hvad giver vi afkald : Kommunevise drøftelser Walk and talk indbyrdes forventninger vi har - hvordan ledere, som har på? Hvad gør det ved relationen? Tilmelding en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som måske Oplæg ved lektor Gunnar Gjelstrup, Institut for Stats- Hvilke refleksioner giver formiddagens oplæg og drøftelser anledning til i vores samarbejde? Hvilke behov har en anden uddannelsesmæssig baggrund samt hvordan balancen mellem institutionsniveauets autonomi kundskab, Københavns Universitet. for ledelse har jeg som leder? Har vi udviklingspunkter? Hvordan går vi videre? Ny sluse Tilmelding foregår på Skoleledernes hjemmeside dsp?page=6419. Sidste frist for tilmelding til konferencen i Juelsminde er den 11. januar Tilmelding til konferencen i København skal ske senest 26. januar, tak. Deltagerpris kr Se udførligt program på næste side. Vi har inviteret en række eksperter, både teoretikere og praktikere, til at belyse emnet ud fra 4 perspektiver i forhold til struktur, relationer, profession samt organisation. Disse konferencer er planlagt i et samarbejde mellem BKF og Skolelederne, og vi opfordrer til, at de enkelte kommuner ligeledes repræsenteres på konferencen ved både chefer og skoleledere der er i programmet afsat tid til kommunevise drøftelser. Vel mødt! På foreningernes vegne Anna Marie Illum og Jette Runchel, BKF Anders Balle, Skolelederne : Ledelse af ledere fokus på struktur Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede rådgivningscentre. Hvad fik vi, og hvad gav vi afkald på? Hvad gjorde det ved relationen? Oplæg ved skolechef Karen Margrethe Eriksen, Viborg og skoleleder Ole Birch, Viborg : Pause : Ledelse af ledere fokus på relationer Ledere er også selv ansatte, som har samme behov som alle andre: tryghed, udfordring selvrealisering og anerkendelse fra fællesskabet. Den ledelse, som lederen selv får, har derfor stor betydning. Oplæg ved Jacob Alsted, erhvervsforsker, ph.d. og : Ledelse af ledere med fokus på professionen Hvilke udfordringer giver ledelse af fagprofessionelle ledere herunder ildsjæle, primadonnaer og dem, der føler sig kaldet? Oplæg ved afdelingschef Søren Thorup, KL. Første blandt ligemænd? : Pause : Ledelse af ledere med fokus på organisationernes rolle Hvordan skal samspillet være? Oplæg og drøftelse mellem de to formænd Klaus Majgaard og Anders Balle Hjælpen er ofte blot et telefonopkald væk. Og som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning i form af professionel sparring med konsulenter, der har mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Skoleledernes sekretariat er åbent man., ons. & tors.: , tirs.: og fre.: Brug hovedtelefonen og brug den nye menu: Tryk 1 for konsulentbistand, 2 for redaktionen og vent for andre henvendelser! Brug ellers hovedmailen: Ti år efter... Læs om fælles ledelse af flere institutioner (skole, SFO og børnehave), om det nyoprettede EVA (se dette blad s. 10), herunder at tiden står i evalueringens tegn, og om samarbejde mellem skole og det omliggende private erhvervsliv. Lyder det velkendt, ja! Men et årti er gået, og alt dette og mere til fremgår faktisk af Skoleledelse nr. 2 fra februar Bladet udkom første gang under navnet Forum for Skoleledelse i det Herrens år 1997, hvor der ligesom nu var én skolelederforening, og er altså still going strong i dag på 14. årgang. De første ti år og lidt til var redaktøren legendariske Marianne Kyed, Tommerup på Fyn Skoleledelse januar 2010 Skoleledelse januar Sidste chance for at deltage i konferencen om samarbejdet mellem ledere på forvaltnings- og på institutionsniveau den 11. februar kl i DGI-Byen i København: Kontakt sekretariatet hurtigt! Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederne står bag konferencen, der bl.a. sætter fokus på de indbyrdes forventninger, der kan være, og hvordan ledere, som har en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som måske har en anden uddannelsesmæssig baggrund, samt hvordan balancen mellem institutionsniveauets autonomi og det kommunale fællespræg sikres. Mød også forvaltningscheferne på en walk-and-talk. Eksperter, teoretikere, praktikere og politikere er inviteret til at perspektivere emnet i forhold til struktur, relationer, profession samt organisation. Se udførligt program på skolelederne.org. Kontant afregning 16.00: Farvel og tak Endnu en gang er det dokumenteret, at det lønner sig at tage uddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har således kigget nærmere på unge fra de var år i perioden 2001 og til i dag, og hvor ca. tre ud af fire har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallene viser, at de unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, i deres 31. år oppebærer en årlig lønindtægt på knapt kr., og at kun hver 20. er på overførselsindkomst. Derimod har de, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse en lønindtægt på ca kr., og her er mere end hver 5. på overførselsindkomst. HR i folkeskolen Søndervangskolen i Viby Syd er en multikulturel skole med mange udfordringer, også med hensyn til fastholdelse, rekruttering og udvikling på medarbejdersiden. Og for at kunne løse opgaverne optimalt har skolen investeret i et nyt HR-specialiseret IT-system, som håndterer alt fra løn over MUS til efteruddannelse. Det giver os overblik og mindsker administrationstiden betragteligt, så vi bedre kan fokusere på de menneskelige ressourcer. Systemet fungerer som kommunikationsplatform for alle ansatte og opsamler også den viden, som lærerne og andet personale oparbejder gennem tiden, fortæller skoleleder Rani Hørlyck. Kontakt evt. 4 Skoleledelse februar 2010

5 Elever får bærbar Uruguay har som verdens første land givet landets skoleelever samt lærere en bærbar PC. Det er de såkaldte U-lands-pc, en XO-model med en udgave af det gratis Linux som styresystem, som organisationen One Laptop Per Child i USA fabrikerer til en pris af 100 $. Uden problemer har det ikke været. Prisen har ikke helt kunnet holde. De første computere havde engelsk software i stedet for spansk, og en del pc er er lidt for hurtigt gået i stykker. Den særlige, bærbare pc er ellers designet, så den kan fungere under dårlige forhold, også hvor der ikke er strøm. Her benyttes håndsving til at skabe energi. Alle computere har indbygget netværk, så de kan kobles sammen, hvorved eleverne kan arbejde i grupper. Kilde: Berl. T Business Sangkonkurrence Hvem skriver den aller-allerbedste fællessang om det gode skolelederliv? Foreningens medlemmer indbydes hermed til at deltage i en konkurrence om at digte en sang til afsyngelse på årsmødet marts 2010 i Odense (se program på bladets midtersider). Sangen skal handle om Det gode skolelederliv og ikke være for lang (3-5 vers). Præmie: 6 gode flasker vin. Så vær kreativ i vintermånederne og mail dit forslag ind på OBS! Sidste frist 1. marts 2010 Bedste ledere? Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) vil hædre landets bedste kommunale ledere med en lederpris på kr. Der søges pt. kandidater inden for tre kategorier: Kommunale topledere, ledere af en faglig afdeling eller sektion i en forvaltning eller institution eller ledere af kommunale institutioner. Kriterierne for at komme i betragtning er: 1. En særlig forandringsorienteret indsats. 2. Resultater gennem faglig fornyelse og faglig forankret ledelse. 3. Fokus på borgernes ønsker og synspunkter. 4. Det personlige lederskab. Har man forslag til kandidater, så skriv en motivering til COK på inden uge 16. Alle forslag behandles fortroligt. Der nomineres 3-5 ledere inden for hver af de tre kategorier, hvilket bliver offentliggjort i september, hvorefter kåringen sker i oktober Skoleledere skriver bog Skolelederne i Slagelse Kommune vil sammen skrive en bog, der bl.a. skal handle om, hvordan man kan sikre, at alle elever kan få en undervisning, der tager hensyn til den enkelte. Bogen skal være et af de synlige resultater af et efteruddannelsesforløb, som bygger på kommunens skolepolitiske målsætning om, at alle børn og unge har ret til et godt liv og på, at alle skoler og SFO i Slagelse arbejder med LP-modellen samt en systemisk tilgang til pædagogisk ledelse. Uddannelsesforløbet er netop startet i januar og strækker sig over et år. Samtidig er skriveprocessen sat i gang. Bogen udgives på forlaget Dafolo og skal inspirere andre til arbejdet med en skole, hvor alle er deltagere i et socialt og fagligt fællesskab. Ses på lederspace.dk! For at også skolelederne skal kunne hoppe på det nye tog, som ingen rigtig ved, hvor vil føre os hen, har foreningen suppleret sine medier blad, nyhedsbrev og hjemmeside med en ny platform, det elektroniske mødested for medlemmerne: Pt. er 800 skoleledere på Lederspace. Det er nemt at logge sig på, gå ind og hav dit medlemsnummer klar, det findes på dette blads bagside. Hold trit med de yngre medarbejdere og eleverne, hold trit med udviklingen, ja vær selv med til at forme den! Skoleledelse februar

6 Kle t m af økonomien Farvel uden tak efter 16 år som skoleleder blot tyve dage før sin pensionering blev skoleleder Knud Bjerrum fritaget for tjeneste på grund af et millionunderskud Af Helle Kjærulf Foto André Andersen Den første dag i december ved halv totiden dukkede skolechefen op på Knud Bjerrums kontor på Damagerskolen i Greve. Pak din taske, læg dine nøgler og forlad skolen, lød beskeden. Årsagen til fritagelsen var et overforbrug på 3,4 mio. kroner. Fire dage før var det ellers blevet aftalt ved en tjenstlig samtale med skolechefen for Skolecentret i Greve Kommune, Nils Nørbo, Knud Bjerrum og en konsulent fra Skolelederne, at han kunne blive i sit job. Knud Bjerrum havde lang tid forinden selv sagt op, fordi han skulle gå på pension. Han havde 20 arbejdsdage tilbage. Knud Bjerrum havde været leder i mere end 25 år. Nu måtte han forlade skolen efter 16 år i lederstolen uden at kunne sige farvel til hverken de 560 børn eller 90 medarbejdere, oven i købet blev hans planlagte afskedsreception aflyst uden videre. Min viceinspektør og jeg opdagede i oktober, at tallene ikke så gode ud. Vi gik til Center for Skoler for at få dem til at hjælpe os med at udrede økonomien, da vi ikke selv havde de nødvendige værktøjer. Overforbruget blev større og større og endte på 3,4 mio. Vi var begge yderst chokerede. Vi havde overført et underskud på 1,2 mio. kr. for regnskabsåret 2008 til 2009, men det lå under de tilladte fem procent. Vores fejl var, at vi skulle have været mere opmærksomme på underskuddet og omgående have iværksat nogle foranstaltninger til at modvirke underskuddet, men vi kørte videre. Ansvaret for, at sådan en overskridelse får lov til at fortsætte, kan man jo ikke uddelegere, selv om der er decentral økonomistyring. Der ligger selvfølgelig et ansvar hos mig som skoleleder, men der ligger bestemt også et ansvar hos forvaltningen. Knud Bjerrum forklarer, at der var blevet brugt for mange penge på kantinedrift og skolesekretærer. Der var desuden en pædagog for meget ansat i specialklasserne, og på lærerområdet havde ledelsen brugt flere vikarmidler, end de havde penge til. Vi synes, vi havde lavet en fair arbejdstidsaftale. Men det er klart, at det i opretningen af økonomien må indgå, hvordan den også kan strammes, siger han. Jeg kunne godt tænke mig, at en økonomisk medarbejder i Center for Skoler og Center for familier havde råbt vagt i gevær i tydeligere grad, end det er sket. Jeg havde ikke opfattet, at det stod så galt til. Det er selvfølgelig helt galt at lave et overforbrug af den størrelsesorden. Og det er mit ansvar på skolen, uanset om jeg har siddet med det eller ej. Bedre redskaber efterlyses Knud Bjerrum mener, at skolen bør have bedre styringsredskaber. Vi har ikke de nødvendige redskaber, men vi bliver ansvarliggjort, som om vi har. Vi har ikke kunnet skille lønudgifter ud på de forskellige områder. Eksempelvis opdelt på specialklasser eller SFO, så vi hele tiden kunne følge lønsummen kontra vores forbrug. Det er heller ikke nok at følge op hver tredje måned. Hvis det først begynder at køre galt, er det svært at ændre, fordi der er opsigelsesfrister osv.. Da Knud Bjerrum fik kendskab til det store underskud, gik han straks i gang med at stoppe alt, hvad der lignede et overforbrug. Jeg måtte afskedige medarbejdere i kantinen, en sekretær og en pædagog, og jeg måtte stoppe samtlige vikarer. Og det var ugen, inden jeg fik at vide, at jeg skulle gå. Det var ikke sjovt. Knud Bjerrum peger på, at alle, der har med økonomien at gøre, både skoleledere, SFO-ledere, sekretærer m.fl., burde have bedre uddannelse. Vi er jo skolelærere og pædagoger og med et 2-3 timers økonomikursus skal vi styre mio. kroner. Det er et misforhold, som råber til himlen. Tidligere lå styringen i forvaltningen. Samtidig med at styre økonomien er vores opgave på skolen at styrke vores kerneydelse, undervisningen og så styre ud fra det. Til den tjenstlige samtale 27. november blev der udformet en skriftlig aftale med en handlingsplan, som blev underskrevet af de tre parter. Alligevel kom skolechefen fire dage efter og sagde, at han var blevet underkendt højere oppe. Knud Bjerrum skulle forlade sin post med omgående virkning. Han udtrykte mistillid til mig en mistillid han ikke havde tre dage før. Jeg ser det som en demonstration af magt. Jeg har været skoleleder i 16 år på Damagerskolen, og jeg har aldrig haft en påtale, tværtimod har jeg fået meget ros for et stort engagement og det 6 Skoleledelse februar 2010

7 Skoleledere i økonomisk uføre I dag er det ikke unormalt, at der inden for samme kommune kan være store økonomiske forskelle for skolerne, bl.a. fordi pengene ofte følger eleverne. Mens en skole har råd til at tage hele personalet på pædagogisk weekend i udlandet, må en anden i samme kommune bede forældrene om at tape de løse sider fast i matematikbogen. Sager med skoleledere, som kommer i økonomiske uføre, havner i stigende grad hos Skolelederne på konsulenters bord. Konsulent i Skolelederne, Carsten Ancker, der opererer i Jylland og på Fyn, fortæller, at han det seneste år har haft fire-fem sager med skoleledere, der har fået påtaler eller advarsel i forbindelse med økonomien. Han mener klart, at det er noget, der er eskaleret inden for de seneste to-tre år. Det er en tendens, som Søren Teglskov, konsulent i Skolelederne, kan nikke genkendende til. Han har alene det seneste halve år kendskab til fire-fem sager, hvor kommunerne har angivet et stort underskud som årsag til en skoleleders aftrædelse eller fyring. er da også det, jeg tænker tilbage på. Samtidig har jeg også været tillidsrepræsentant for skolelederne i Greve og har altså siddet og forhandlet løn med skolechefen. Jeg synes selvfølgelig, at det er fuldstændig urimeligt, at mit arbejdsliv skulle ende på den måde. Jeg har ikke taget af kassen eller gjort no- get for egen vindings skyld. Jeg har haft et par ansatte for meget, det er min fejl men ikke at få lov til at sige farvel til børnene er et kæmpe savn for mig. Knud Bjerrum står stadig tilbage med spørgsmålet om, hvorfor hans afskedsreception skulle aflyses. Den blev dog gennemført privat i stedet, hvor han oplevede en enorm opbakning fra skolens lærere og andet personale, skolelederkolleger, ansatte i Center for Børn og Familier mens der kom ingen fra Center for Skoler og 42 elever fra skolen kom og sang og spillede for ham. Mange af mine skolelederkolleger har sagt, det kunne lige så godt have været os. Utrygheden breder sig blandt skoleledere for lige pludselig falder hammeren. Budgetterne skal holdes Chefen for Center for Skoler, Greve Kommune, Nils Nørbo har disse kommentarer til sagen: Greve Kommune har ganske gode styre- og støtteredskaber. Udfordringen for den enkelte skoleleder kan være at finde den rette balance mellem på den ene side selv at følge og styre, og på den anden side at finde et relevant delegationsniveau til den/de personer, der skal deltage i varetagelsen af opgaven. Afvejningen skal ske i en kontekst, hvor der også er mange andre ledelsesopgaver at varetage. Vi anerkender, at det er en kompleks og vanskelig opgave, blandt andet fordi vi har givet meget kompetence ud til den enkelte institution ansvaret er imidlertid utvetydigt skolelederens. Hvordan vil I undgå i fremtiden at afskedige skoleledere pga. dårlig økonomi? Hvis budgetterne ikke overholdes, kan det i yderste konsekvens føre til tab af gode medarbejderressourcer, økonomiske sanktioner, afskedigelser mv. Derfor føler Greve Kommune et stort ansvar for at sikre, at den enkelte skoleleder har de fornødne forudsætninger og den fornødne hjælp. I lyset af den konkrete sag vil vi i endnu højere grad have fokus på dette. Til gengæld forudsætter vi, at den enkelte leder tager ansvar for at styre og rettidigt informere, hvis der opstår problemer. Umiddelbart vil vi give den centrale budgetopfølgning og kontrol større opmærksomhed for at forebygge, at andre skoleledere havner i en lignende situation, siger Nils Nørbo. Hvorfor var det nødvendigt at fritstille Knud Bjerrum, når han kun havde 20 dage tilbage på sin post? Vi kan ikke kommentere den enkelte sag, men principielt mener vi, at der er et hensyn at tage til de medarbejdere, der evt. vil miste deres job og andre, som vil mærke konsekvenserne af den opståede situation. Varighedsaspektet spiller i den situation en underordnet rolle i forhold til det principielle i sagen. Hvorfor var det nødvendigt at aflyse hans afskedsreception? Vi ser det som vigtigt at kommunikere klart i respekt for den vigtige opgave, folkeskolen og dens medarbejdere løser. Hvorfor blev mistilliden til Knud Bjerrum pludselig så stor, at I valgte at frit-» Skoleledelse februar

8 Skolelederne oplever flere alvorlige sager, som har baggrund i budgetoverskridelser, som den Knud Bjerrum fortæller om, og foreningen følger nøje udviklingen. stille ham efter du på mødet 27. nov. havde udtrykt, at det ikke var et problem, som ville få konsekvenser for hans job? Vi ønsker ikke at kommunikere åbent om dette spørgsmål. Forhåbentlig har vi undervejs i forløbet givet direkte svar på det spørgsmål i forhold til sagens hovedperson, slutter den kommunale chef. Lad os få opbakning Næstformanden i Skolelederne, Claus Hjortdal, peger på, at kommunernes gradvis ringere økonomi presser skoleledernes budgetter. Derfor oplever mange skoleledere, at det er umuligt at få det til at hænge sammen. Skolelederne skal overholde de tildelte ressourcer og samtidig den norm, der bliver udstukket fra politisk side. Men de to ting følges ikke ad. Når en gammel lærer på tjenestemandspension går af, koster en ny lærer kroner oveni årligt, fordi skolen selv skal finansiere pensionsdelen for den kommunalt ansatte. Samtidig har mange skoler svært ved at håndtere udgifterne til specialundervisningen. Der er eksempler på kommuner, hvor skolens budget skal betale for de tilbud, der tidligere blev henvist til amternes specialtilbud. Og forvaltningernes muligheder for at hjælpe skolelederne er meget små, fordi de kommunale budgetter også er barberet ind til benet. Nogle steder vil det hjælpe at give skolelederne administrativ hjælp eller give budgetværktøjerne et kvalitetstjek, men de fleste steder handler det mere om, at de parametre, der er sat op, ikke holder. Desværre ser vi også kommuner, der midt i regnskabsåret trækker midler tilbage fra et allerede vedtaget budget. Det gør det svært at navigere som skoleleder. Der er en tendens til, at den økonomiske decentralisering bliver trukket hjem til kommunerne igen. Det ser vi umiddelbart som et tilbageskridt, men det kan være nødvendigt, hvis midlerne er for små til, at skolerne har økonomisk ledelsesrum til at klare sig, siger næstformanden. Nej tak til utilstrækkelige ressourcer. I foråret tog skoleleder Ole Mølgaard en beslutning. Han kunne ikke stå inde for det undervisningstilbud, som han var i stand til at give i det kommende skoleår. Så hellere tage konsekvensen og gå på en velfortjent efterløn frem for at presse økonomien på en uforsvarlig måde. 63-årige Ole Mølgaard var skoleleder på landsbyskolen Kværkeby Skole i Ringsted. Skolen har omkring 22 ansatte og klasse med et elevtal op til 160 børn, som svinger meget, børn i SFO og 50 i børnehaven. Kommunen har fuld decentralisering, så skolen får en pose penge afhængig af antal elever. For tre år siden begyndte elevtallet at falde drastisk på grund af det frie skolevalg f.eks. forsvandt 20 velfungerende elever i en enkelt 6. klasse i løbet af et år, fordi et par elever i klassen ødelagde det for de andre. Klasselæreren blev langtidssygemeldt i trekvart år. Da de mange elever forsvandt, henvendte jeg mig straks til min chef og sagde, at vi får et økonomisk problem, fordi vi mister så mange elever. Det må du bare løse, var beskeden. Det gjorde jeg så ikke, jeg kunne jo ikke skaffe de penge. Der manglede ud af et budget på omkring fem mio. kroner. I forvejen brugte jeg næsten en mio. om året til at visitere 8-9 elever med specielle problemer, fortæller Ole Mølgaard. Han var godt klar over, at en mulig løsning var at slå klasser sammen eller lade være med at visitere de børn, som PPR, forældre og skole var enige om, burde være et andet sted. Men han vægrede sig ved det, fordi konsekvenserne ville være uacceptable. Ole Mølgaard understreger, at skolen kørte med minimumstimetal uden ekstravagant forbrug. Merforbruget er udelukkende gået til lærerløn/betaling af undervisning af elever i særlig tilbud. Efter tre år var underskuddet steget til næsten tre mio. kroner. Skolelederen havde løbende orienteret sin chef. I april forrige år spurgte Ole Mølgaard igen om råd og vejledning. Til et møde sagde min chef: Jeg skal bruge et dokument fra dig, som viser, at du kan planlægge og gennemføre undervisningen i det kommende skoleår inden for den økonomi, der er til rådighed. Så ville han parkere det oparbejdede underskuddet foreløbig og afvikle det over nogle år. Ole Mølgaard gik fluks hjem og skrev sin opsigelse og begrundede den med, at den økonomi, der var til rådighed, var utilstrækkelig. Vi har central opgaveformulering, opgavefastsættelse, økonomitildeling til et decentralt system med decentral opgaveudførelse, som så har ansvaret for, at det hele hænger sammen. En decentral ansvarsplacering i et meget centralt system er ikke særlig hensigtsmæssigt, så skal det gå galt, siger han. 8 Skoleledelse februar 2010

9 Mød os på Skoleledernes Årsmøde stand 49 Miljøvenlig drikkevandskøler til miljøbevidste skoler Sundt for miljøet - sundt for eleverne Med Fontemagna er det muligt både at være miljøbevidst og sikre elevers sundhed. Fontemagna anvender HC gas; et kølemiddel, der ikke skader ozonlaget. Den påvirker ikke den globale opvarmning og er derudover udviklet, så den bruger meget mindre energi end andre drikkevandskølere. Ring til Aqua Line og få mere at vide om verdens mest miljøvenlige drikkevandskøler på tlf Langebjergvænget Roskilde tlf aqualine.dk SKL_feb 2010.indd 1 21/01/10 10:50:17 Skoleledelse februar

10 EVA Effektive 33 udgivelser over 5 år har Danmarks Evalueringsinstitut udgivet på grundskoleområdet. Men har rapporterne effekt? Bliver de læst, eller havner de i skuffen? Af Helle Kjærulf Tegning Annette Carlsen Hvert år dykker EVA s eksperter ned i fire-fem emner inden for grundskoleområdet og spytter dem ud som evalueringer og undersøgelser med anbefalinger, erfaringer og viden. Gennem processen har en lang række interessenter i forskellig grad været inddraget: Politikere, ministerier, BK-chefer, KL, Skolelederne, DLF, Skole & Samfund, indimellem f.eks. BUPL, forældreforeninger, Psykologforeningen, elever osv., alt efter, hvad evalueringen handler om. På grundskoleområdet fremlægger EVA årligt en bruttoliste med projekter for formandskabet for Skolerådet, som beslutter hvilke projekter, der skal føres ud i livet. Når vi på baggrund af dialog med de forskellige interessenter laver bruttolisten og derefter med formandskabet for Skolerådet har aftalt en endelig projektbeskrivelse, er projektet en realitet. Ud over de typisk 4-5 projekter vi har i gang, har vi indtægtsdækkende virksomhed, hvor både ministerier og kommuner osv. kan rekvirere opgaver, forklarer Katja Munch Thorsen, områdechef i EVA. Når vi foreslår projekter, mener vi selvfølgelig, at alle er relevante. Det er der bare ikke penge til. Men den indledende proces, hvor vi kommer med forslagene på baggrund af vores viden opbygget gennem vores arbejde med projekter og andre aktiviteter på området og dialoger med interessenterne, betyder, at vi har et godt grundlag for at foreslå vigtige ting. Vi har så grundig en proces omkring det, at vi godt ved, hvad der trænger til at blive kigget på. Og de metoder, vi vælger at bruge, kan holde til at blive gået efter i sømmene, mener hun. Tilfredshed med EVA s arbejde Formanden for Børne- og kulturchefforeningen Klaus Majgaard er udpeget af indenrigs- og socialministeren til at sidde i EVA s bestyrelse. Og forsker på DPU, Poul Skov, sidder i EVA s repræsentantskab som personligt udpeget medlem med særlig viden om evaluering. Det er også en af EVA s styrker, at de trækker på alle relevante kræfter. Vi er overordnet set meget tilfredse med EVA s arbejde, siger Klaus Majgaard, der her har taget kasketten på som formand for Børne- og Kulturchefforeningen. Han understreger, at formandskabet for Skolerådet udvælger projekterne på folkeskoleområdet, så det har han som bestyrelsesmedlem ikke noget med at gøre. EVA har flere produkter de egentlige rapporter, de konkrete redskaber samt arrangementer. Den kæde er vigtig. Når det gælder rapporterne, har EVA ofte en dobbeltrolle. De er de statslige myndigheders vagthund over for os og skal se, om de politikker, som folketinget vedtager, bliver udmøntet i praksis. Den rolle kombinerer de med en meget åben, konstruktiv og dialogsøgende facon, siger Klaus Majgaard. Vi kan bruge dem som et spyd, der stikker os i bagdelen. Den seneste rapport om kvalitetsrapporter peger f.eks. på nogle ømme punkter for kommunerne. Problemformuleringen kan rigtig mange ude i kommunerne nikke genkendende til. Vi bliver løbende inddraget, for eksempel i fokusgrupper, og målet er at finde de konstruktive veje. Evalueringsrapporterne er også med 10 Skoleledelse februar 2010

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 1 Februar 2005 OK 05 Lederdag og generalforsamling Fællesskrivelse tjenstlige sager Samarbejdsaftale mellem Vends Herreds Lærerkreds

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2006 Blad 649 Vi bliver mange på Munkebjerg Generalforsamling Der er også i år rift om pladserne til vores årsmøde fra d. 15. 17. november. 10 dage før tilmeldingsfristen udløber er der tilmeldt

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne

Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne Svar på spørgsmål stillet i forlængelse af møde med TR erne AP Møller projektet Hvilken information er givet til medarbejderne? Ledelserne på skolerne har orienteret personalet om AP Møller ansøgningen.

Læs mere

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik

Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Kommissorium for Allerød kommunes skolepolitik Baggrund Allerød kommunes skolepolitik er i dag styret af Målsætning for skolevæsenet fra januar 2002. Siden januar 2002 er der sket mange forandringer i

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

FÅ DEL I TIDEN. Det er vores håb, at konferencen vil inspirere endnu flere arbejdspladser til at sætte arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse FÅ DEL I TIDEN Hvorfor fastholde traditionelle vagtplaner og arbejdstider, hvis medarbejdere, brugere og ledelsen kan opnå fordele med nye, lokale aftaler om arbejdstiden. Arbejdstidsaftaler som kan skabe

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen

1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen Det handler om 1. Reformens nationale mål og Fælles Mål forpligter og ændrer arbejdet på skolen og i kommunen 2. Elevernes progression er afhængig af god faglig ledelse 3. Data om faglighed og trivsel

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Først og fremmest ser vi ikke Ulfborg som en landsby. Vi ønsker derfor heller ikke en ordning ved navn "Landsbyordning".

Først og fremmest ser vi ikke Ulfborg som en landsby. Vi ønsker derfor heller ikke en ordning ved navn Landsbyordning. 1 - Ulfborg Skole, Skolebestyrelsen Høring vedrørende etablering af Landsbyordninger Skolebestyrelsen ved Ulfborg Skole forhold til udvikling af lokalsamfundet i forbindelse med etablering af Landbyordningen?

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Dorthe Møller, chef for dagtilbud og folkeskole, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 10-11-2015

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005

Kvalitetssikring af folkeskolen. Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Kvalitetssikring af folkeskolen Børne- og kulturchefforeningen 23. September 2005 Hvis jeg var BKC ville jeg: Sikre mig at alle kommunens skoler lever op til centrale og kommunale mål Sikre at forvaltningens

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Styrk trivsel og sundhed

Styrk trivsel og sundhed INVITATION TIL KONFERENCEN Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet 15. juni 2010 Styrk trivsel og sundhed - sænk sygefraværet Der er stigende fokus på trivsel og sundhedsfremme på arbejdspladsen også

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Den nye folkeskolereform

Den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform DE FØRSTE ERFARINGER Program og logbog 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 17 21 25 29 35 Program for dagen Præsentation af de syv læringskonsulenter Præsentation af inspirationskataloget

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule.

På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte med en lille smule. Side 1 af 5 Skolelederens beretning for skoleåret 2011/2012 Skolens hverdag På enhver skole er det naturligvis hverdagen der fylder mest. Jeg vil her ikke sige så meget om hverdagen, men jeg vil starte

Læs mere

Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen 2010 - Kommentarer til Formandskabets beretning

Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen 2010 - Kommentarer til Formandskabets beretning Notat Dato: /AMI Beretning om evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen 2010 - Kommentarer til Formandskabets beretning Børne- og kulturchefforeningen har valgt at tematisere sine kommentarer, da

Læs mere

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven

1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 283 Offentligt Til skoleforvaltninger, skoleledere m.fl. Nyhedsbrev 3 for folkeskolen Marts 2007 1. Nyhedsbrev om ændringer i folkeskoleloven Folketinget vedtog

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere