OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOUBL Guideline OIOUBL. UBL 2.0 Tax G27. Version 1.3. OIOUBL Skat. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2."

Transkript

1 OIOUBL Guideline OIOUBL OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

2 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen OIOUBL Version 2.02 Juli 2015 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 DK-1017 København K Phone Ophavsrettigheder for denne udgivelse, jf. Creative Common, Navngivning 2.5: Det er tilladt at: fremstille bearbejdede værker ud fra dette dokument at fremstille eksemplarer og gøre dokumentet tilgængeligt for almenheden at benytte dokumentet i kommerciel henseende under betingelse af tydelig kildehenvisning til denne udgivelse fra IT- og Telestyrelsen. Læs mere om rettighederne på OIOUBL Skat Version 1.3 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Formål med dokumentet Konklusioner og anbefalinger Ændringer i version Relevante UBL klasser og elementer DK-feltnavne og kardinalitet Klassen PartyLegalEntity Klassen PartyTaxScheme Klassen TaxTotal Klassen TaxSubtotal Klassen TaxScheme Klassen JurisdictionRegionAddress Klassen TaxCategory Beskrivelse Klassen PartyLegalEntity Klassen PartyTaxScheme Klassen TaxScheme Beregningsformlen for en afgift Klasserne TaxSubtotal og TaxTotal Klassen LegalMonetaryTotal Afgiftsoplysninger på linjeniveau Omvendt betalingspligt Eksempler Standard momsangivelse Momspligtig punktafgift Momsfri punktafgift Reverse Charge angivelse Relevante kodelister Termer og forkortelser OIOUBL Skat Version 1.3 Side 3

4 1. Forord Denne guideline er ét af en række dokumenter, der beskriver formålet med og anvendelsen af de forretningsdokumenter, der udgør den danske lokalisering af UBL 2.0 kaldet OIOUBL. Der er udarbejdet en guideline for hvert af forretningsdokumenterne, og derudover er der lavet generelle guidelines, der beskriver brugen af de elementer, der går på tværs af dokumenterne Formål med dokumentet Denne guideline er en generel guideline, som skal præcisere brugen af klasser og felter til angivelse af afgiftsoplysninger. Se også Guideline Rabatter og Gebyrer (Ref. G17) samt definitionen af en afgift i afsnit 7. Bemærk at en eventuel rabat anført på en OIOUBL faktura altid fratrækkes i momsgrundlaget, idet der altid vil være tale om ubetingede rabatter Konklusioner og anbefalinger Nedenfor angives relevante konklusioner og anbefalinger som bl.a. afspejler de drøftelser der har været i de involverede UBL arbejdsgrupper. Tax indeholder moms og afgifter, der afregnes til det offentlige. Afgifter, der afregnes private i mellem angives under AllowanceCharge. Klassen TaxCategory anvendes til at angive en AfgiftsKategori for en given pligtkode. I det tilfælde en pligtkode kan have forskellig sats (beregningsformel), angives satsen (beregningsformlen) i klassen TaxCategory Ændringer i version 1.3 I denne seneste opdatering af den tværgående guideline er følgende ændret: Der er indarbejdet spørgsmål og svar fra FAQ på OIOUBL.info og Digitaliser.dk OIOUBL Skat Version 1.3 Side 4

5 2. Relevante UBL klasser og elementer Afgiftsoplysninger beskrives i følgende klasser: PartyLegalEntity (Party, header og linjeniveau) PartyTaxScheme (Party, header og linjeniveau) TaxTotal (Header og linjeniveau) TaxCategory indgår endvidere i TaxSubtotal. Uden for disse klasser findes følgende elementer der er relevante i forbindelse med valutaangivelser for afgiftsbeløb: TaxCurrencyCode (Header og under TaxScheme) TaxExchangeRate (Header) Der henvises til Guideline Valutakurser og -koder (Ref. G18) for en nærmere beskrivelse af disse elementer DK-feltnavne og kardinalitet I tabellerne nedenfor listes felterne og deres danske feltnavne, samt kardinaliteten Klassen PartyLegalEntity UK-navn DK-navn Brug RegistrationName RegistreringsNavn 0..1 CompanyID RegistreringsNummer 1* RegistrationAddress RegistreringsAdresse 0..1 *ParyLegalEntity/CompanyID er kun obligatorisk for afsenderen af dokumentet Klassen PartyTaxScheme UK-navn DK-navn Brug RegistrationName RegistreringsNavn 0..1 CompanyID Registreringsnummer 1 ExemptionReasonCode UndtagelsesÅrsagsKode 0..1 ExemptionReason UndtagelsesÅrsag 0..1 RegistrationAddress RegistreringsAdresse 0..1 TaxScheme AfgiftsSkema Klassen TaxTotal UK-navn DK-navn Brug TaxAmount AfgiftsBeløb 1 RoundingAmount Afrundingsbeløb 0..1 TaxEvidenceIndicator AfgiftsGyldighedIndikator 0..1 TaxSubtotal AfgiftsSubtotal 1..n OIOUBL Skat Version 1.3 Side 5

6 Klassen TaxSubtotal UK-navn DK-navn Brug TaxableAmount AfgiftsGrundlag 1 TaxAmount AfgiftsBeløb 1 CalculationSequenceNumeric BeregningsRækkefølgeNumerisk 0..1 TransactionCurrencyTaxAmount TransaktionsValutaAfgiftsBeløb 0..1 Percent Procent 0 BaseUnitMeasure BasisEnhed 0 PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0 TaxCategory AfgiftsKategori Klassen TaxScheme UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Name Navn 0..1 TaxTypeCode AfgiftsTypeKode 0..1 CurrencyCode ValutaKode 0..1 JurisdictionRegionAddress MyndighedsOmrådeAdresse Klassen JurisdictionRegionAddress Bemærk at denne klasse alene medtages for at kunne knytte landekoden for Danmark (DK) til klassen TaxScheme. UK-navn DK-navn Brug Country/IdentificationCode Landekode Klassen TaxCategory UK-navn DK-navn Brug ID ID 1 Name Navn 0..1 Percent Procent 0..1 BaseUnitMeasure BasisEnhed 0..1 PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0..1 TaxExemptionReasonCode AfgiftUndtagelseÅrsagsKode 0..1 TaxExemptionReason AfgiftUndtagelseÅrsag 0..1 TaxScheme AfgiftsSkema 1 OIOUBL Skat Version 1.3 Side 6

7 3. Beskrivelse I det følgende beskrives brugen af de relevante klasser og felter nærmere Klassen PartyLegalEntity I Danmark identificeres en juridisk virksomhed og/eller organisation ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der tildeles et CVR-nummer. En juridisk person identificeres ved CPRnummer 1. Disse numre anvendes i klassen PartyLegalEntity. Bemærk at i OIOUBL skal nummeret foranstilles med DK. I figur 1 findes et eksempel på udfyldt PartyLegalEntity. <cac:partylegalentity> <cbc:registrationname>olieforsyningen A/S</cbc:RegistrationName> <cbc:companyid schemeid="dk:cvr">dk </cbc:companyid> <cac:partylegalentity> Figur 1. Eksempel på udfyldt PartyLegalEntity Klassen PartyTaxScheme I Danmark afregnes afgifter mellem en juridisk virksomhed og/eller organisation og SKAT. En juridisk virksomhed skal identificere sig rent juridisk via et CVR-nummer. Dette foregår i klassen PartyLegalEntity. En handelspartner identificeret ved et CVR nummer kan imidlertid vælge at håndtere forskellige afgifter (pligtkoder) under forskellige SE numre. Handelspartneren kan derfor angive en eller flere instanser af klassen PartyTaxScheme, hvor der for et SE nummer specificeres en pligtkode. Dette afspejler den registrering, som handelspartneren har fået foretaget hos SKAT. Hvis en virksomhed kun er registreret med ét afgiftsnummer hos SKAT, er CVR-nummer og SEnummer identisk. Det er imidlertid SE-nummer der anvendes som registreringsnummer under PartyTaxScheme. Bemærk at klassen PartyTaxScheme skal gentages for hver pligtkode, hvor der ønskes specificeret en relation til et SE nummer. Det vil aldrig være relevant at anvende CPR-nummer under PartyTaxScheme, idet det kun er registrerede virksomheder, der kan afregne moms og afgifter til SKAT. Ved handel inden for landets grænser vil det normalt alene være sælgers registreringsnummer (eller numre) der skal fremgå på f.eks. en faktura, mens der ved udlandshandel ofte også stilles krav om oplysning af købers registreringsnummer. Dette gælder f.eks. hvor der tale om omvendt betalingspligt eller erhvervelsesmoms ved handel med et andet EU-land. Bemærk at danske SE og CVR numre i OIOUBL altid skal foranstilles med DK. I figur 2 findes et eksempel på udfyldt PartyTaxScheme. 1 Bemærk at brug af CPR numre stiller udvidede krav til beskyttelse af personfølsomme data. Se guideline Dokumentreference (Ref. G21) OIOUBL Skat Version 1.3 Side 7

8 <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="dk:se">dk </cbc:companyid> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4 >63</cbc:ID> <cac:jurisdictionregionaddress> <cbc:formatcode listagencyid= 320 listid= urn:oioubl:codelist:addressformatcode- 1.1 >StructuredRegion</cbc:FormatCode> <cac:country> <cbc:identificationcode>dk</cbc:identificationcode> </cac:country> </cac:jurisdictionregionaddress> <cac:partytaxscheme> Figur 2. Eksempel på udfyldt PartyTaxScheme. Nedenfor gennemgås de øvrige felter i TaxScheme nærmere Klassen TaxScheme Arten af en afgift specificeres i klassen TaxScheme med følgende felter og klasser: UK-navn DK-navn Brug Foklaring ID ID 1 De danske pligtkoder, f.eks. 63 Name Navn 0..1 Pligtkodebetegnelsen, f.eks. Moms TaxTypeCode AfgiftsTypeKode 0..1 Angiver momspligt for en punktafgift. Anvendes ikke når TaxScheme/ID = 63 (Moms). CurrencyCode ValutaKode 0..1 En mulig valutakode JurisdictionRegionAddress MyndighedsOmrådeAdresse 0..1 Denne klasse indeholder reelt alene en landekode = DK Tabel 1: Brug af klassen TaxScheme. De forskellige pligtkoder vedligeholdes i en OIOUBL ID-liste med et nummer og en betegnelse. I tabel 2 nedenfor findes et eksempel på nogle pligtkoder: Pligtkode: 63 Moms 66 Registreringsafgift for motorkøretøjer Tabel 2: Eksempler på danske pligtkoder. Betegnelse: Afgiftstypekoden indikerer om afgiften, specificeret ved den angivne pligtkode, er momspligtig, momsfri eller omfattet af omvendt betalingspligt. Se tabel 3: Typekode: StandardRated ZeroRated ReverseCharge Afgiften specificeret ved pligtkoden er momspligtig. Tabel 3: Værdier for afgiftstypekoden. Betydning: Afgiften specificeret ved pligtkoden er momsfri. Det kunne f.eks. være pligtkode 66, Registreringsafgift for motorkøretøjer. Afgiften specificeret ved pligtkoden er omfattet af omvendt betalingspligt. Se også senere beskrivelse omkring omvendt betalingspligt. OIOUBL Skat Version 1.3 Side 8

9 Bemærk at afgiftstypekoden er obligatorisk, men dog ikke anvendes for pligtkode 63 (Moms) og VAT da der ikke beregnes Moms af Moms beløbet. For at holde OIOUBL dokumenterne så simple som muligt, anbefales det, kun at have én momskategori på en fakturalinje. Det vil sige, at hvis varen er momspligtig, så angives kun momspligtige afgifter på linjen. Der findes i praksis eksempler på, at momskategorien på en afgift ikke altid følger momskategorien på den tilhørende vare. Det gælder f.eks. i nogle tilfælde for registreringsafgiften på en bil, hvor afgiften ikke altid er momspligtig i modsætning til bilen. I de tilfælde, hvor afgiftens momskategori ikke følger varens kan afgiften angives på dokumentniveau. Det kan have den konsekvens, at en skal faktura deles op i flere fakturaer for at afgiften kan relateres til den enkelte fakturalinje. En momsberegning af et antal afgifter foregår således i praksis ved at summere alle afgiftsbeløb med afgiftstypekode = StandardRated og beregne moms af disse. Hertil adderes summen af afgiftsbeløb med afgiftstypekode = ZeroRated hvorved dokumentets samlede afgiftstotal fremkommer. Bemærk at det i klassen TaxScheme ikke er muligt at angive formlen for hvorledes den givne afgift beregnes af et afgiftsgrundlag (f.eks. en procensats). Dette beskrives i den klasse som TaxScheme indgår i. Dette betyder samtidig at en given afgift kan knyttes til flere forskellige beregningsformler. Et eksempel er pligtkode 63, Moms, der i Danmark kan knyttes til både 25 % og 0 %. I klassen TaxScheme er det endvidere muligt at angive en valutakode. Denne angiver den valuta som den pågældende afgift skal afregnes i. Denne valutakode skal ses i sammenhæng med TaxExchangeRate, TaxCurrencyCode og DocumentCurrencyCode. For en nærmere beskrivelse henvises til: Guideline Valutakurser og -koder (Ref. G18) Beregningsformlen for en afgift En afgift beregnes ud fra et afgiftsgrundlag efter en bestemt formel. I OIOUBL kan denne formel enten være en procentsats eller et fast beløb. Beregningsformlen angives i klassen TaxCategory. Beregningsformlen angives ved brug af de felter der haves i tabel 4 (bemærk at der enten angives en procentsats eller et fast beløb). UK-navn DK-navn Brug Forklaring Percent Procent 0..1 Afgiften beregnes som den angivne procentsats af grundlaget. BaseUnitMeasure BasisEnhed 0..1 Basis enheden (fra kodeliste). PerUnitAmount PerEnhedBeløb 0..1 Afgiften beregnes som det angivne faste beløb pr. BasisEnhed af grundlaget. Tabel 4: Angivelse af beregningsformel. I figur 3 nedenfor vises et eksempel på udfyldelse af disse felter. Bemærk at procentsatsen angives to forskellige steder, og at den ikke kan angives i klassen TaxScheme. <cac:taxsubtotal> <cbc:id>standardrated</cbc:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> OIOUBL Skat Version 1.3 Side 9

10 <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> Figur 3: Eksempel på angivelse af beregningsformel (bemærk at procentsatsen angives to forskellige steder) 3.5. Klasserne TaxSubtotal og TaxTotal På en faktura skal det samlede afgiftsbeløb fremgå, og for hver pligtkode og for hver beregningsformel skal bl.a. grundlag og sum fremgå. Klassen TaxTotal anvendes til at angive det samlede afgiftsbeløb pr. pligtkode, og indeholder endvidere en eller flere instanser af klassen TaxSubtotal. TaxTotal omhandler kun skatter og afgifter (pligtkoder) der kan faktureres, og er obligatorisk på faktura og kreditnota. Ofte vil klassen TaxTotal indeholde én instans af klassen TaxSubtotal, men hvis der anvendes forskellige beregningsformler for den givne pligtkode, skal der være en instans af TaxSubtotal for hver beregningsformel. Et eksempel er afgiftstypen 63, Moms, hvor beregningsformlen kan være enten 25 % eller 0 %, og hvor der således skal være én instans af klassen TaxTotal, men to instanser af TaxSubtotal. TaxSubtotal indeholder grundlag og sum pr. beregningsformel for en given pligtkode, da den indeholder en instans af klassen TaxScheme, jf. afsnit 3.3 ovenfor. TaxScheme er imidlertid, i klassen TaxSubtotal, indeholdt i klassen TaxCategory, der angiver en afgiftskategori. En afgiftskategori er specificeret ved en kode i en kodeliste. I Tabel 5 nedenfor haves et eksempel på nogle afgiftskategorier: Afgiftskategorikode: StandardRated ZeroRated ReverseCharge Excise 25% momspligt 0% momspligt Betegnelse: Omvendt betalingspligt (leverancer til andre EU-lande) Punktafgifter som ikke kan henføres til en toldkode 3096 Cigarer, cerutter og cigarillos 3100 Chokolade- og sukkervarer mv 3121 Andre glødelamper (små) 3122 Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør Tabel 5: Eksempler på danske afgiftskategorier. De firecifrede koder svarer til de såkaldte toldkoder (punktafgiftskoder) jf. Skats Toldvejledning , bilag 123 Punktafgifter. Klassen TaxSubtotal indeholder således en (og kun en) reference til både afgiftskategori og pligtkode. Klassen TaxTotal gentages derfor for hver pligtkode hvor der ønskes angivet et afgiftsgrundlag og en afgift sum og klassen TaxSubtotal gentages inden for TaxTotal for hver beregningsformel der måtte være angivet i afgiftskategorien. En eller flere pligtkoder refererer ofte til en og samme afgiftskategori, men der behøver ikke være OIOUBL Skat Version 1.3 Side 10

11 nogen entydig relation. I tabel 6 nedenfor vises nogle eksempler. Afgiftskategori: Pligtkode: Pligtkode betegnelse: Beregningsformel: StandardRated 63 Moms 25% ZeroRated 63 Moms 0% Excise 31 Bæreposer Excise 53 Mineralvandsafgift Chokolade- og sukkervarerafgift Tabel 6: Eksempler på relation mellem pligtkode og afgiftskategori. Der er således en række regler der skal overholdes for udformningen af TaxTotal: Momsangivelse er obligatorisk i fakturerings dokumenterne, og der skal således være en TaxTotal klasse med pligtkode 63 (eller VAT) for moms. den same pligtkode kan ikke angives I flere TaxTotal klasser. F.eks. skal moms angives i samme TaxTotal klasse. den samme afgiftskategori kan ikke forekomme i hver sin TaxSubtotal klasse i den samme TaxTotal klasse. Det betyder f.eks. at 25% moms skal angives i én TaxTotal/TaxSubtotal klasse. en TaxTotal klasse kan ikke indeholde flere pligtkoder. Der skal laves en TaxTotal klasse for hver pligtkode. det kontrolleres at summen af Momsbeløbene i TaxSubtotal svarer til MonetaryLegalTotal/ TaxExclusiveAmount Forkert: Moms er angivet i to TaxTotal klasser <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">25.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="dkk">100.00</cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid="dkk">25.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeagencyid="320">standardrated</cbc:id> <cbc:percent>25.00</cbc:percent> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4" schemeagencyid="320">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="dkk">50.00</cbc:taxableamount> OIOUBL Skat Version 1.3 Side 11

12 <cbc:taxamount currencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeagencyid="320">zerorated</cbc:id> <cbc:percent>0.00</cbc:percent> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4" schemeagencyid="320">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> Korrekt: Moms er angivet i én TaxTotal klasse med to TaxSubtotal klasser, én med StandardRated og én med ZeroRated <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">25.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="dkk">100.00</cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid="dkk">25.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeagencyid="320">standardrated</cbc:id> <cbc:percent>25.00</cbc:percent> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4" schemeagencyid="320">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="dkk">50.00</cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1" schemeagencyid="320">zerorated</cbc:id> <cbc:percent>0.00</cbc:percent> <cbc:id schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4" schemeagencyid="320">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> Hvis en faktura indeholder en række afgifter kan feltet CalculationSequenceNumeric i klassen TaxSubtotal benyttes til at angive en beregningsrækkefølge for den samlede afgift. OIOUBL Skat Version 1.3 Side 12

13 Bemærk at en sådan beregningsrækkefølge ikke har nogen indflydelse på momsberegningen af afgifterne. Denne beregning styres alene af afgiftstypekode, jf. afsnit 3.3 ovenfor Klassen LegalMonetaryTotal På f.eks. en faktura skal det samlede afgiftsbeløb fremgå, og dertil haves feltet TaxExclusiveAmount i klassen LegalMonetaryTotal. Værdien i dette felt fremkommer ved at summere samtlige afgiftsbeløb fra klasserne TaxTotal på headerniveau. Mere herom i Guideline Totaler (Ref. G28). Bemærk at brugen af er i OIOUBL ved en fejl forskellig fra brugen i UBL 2.0. I UBL 2.0 er det momsgrundlaget, mens det i OIOUBL er defineret til at være afgiftstotalen Afgiftsoplysninger på linjeniveau Afgiftsoplysninger skal angives på linjeniveau på helt samme måde som på headerniveau. Dvs. ved brug af klassen TaxTotal og de underliggende klasser TaxSubtotal, TaxCategory og TaxScheme. For en given linje skal afgiftsberegningen således være fuldt specificeret. Men der gælder følgende vigtige regler: Gebyrer og rabatter der afregnes mellem private skal altid indregnes i enhedsprisen på linjen, og således også i LinjeTotalen (LineExtensionAmount). Se Tværgående Guideline G17 vedr. Rabatter og Gebyrer. Afgiftsbeløb afregnet med det offentlige (bortset fra moms) skal som udgangspunkt også være indregnet i enhedsprisen, med mindre det specifikt er angivet, at linjens enhedspris er eksklusive disse afgifter (punktafgifter). Dette betyder i praksis, at som default er linjens enhedspris inklusiv en eventuel punktafgift, og specifikation af punktafgiften i linjens TaxTotal klasse er således alene informativ omkring afgiftens størrelse og dens momspligt. Denne default regel kan imidlertid fraviges ved at angive følgende i klassen Price: <cbc:pricetypecode listagencyid="6" listid="un/ece 5387">ABE</cbc:PriceTypeCode>. I dette tilfælde skal punktafgiften som specificeret i linjens TaxTotal klasse tillægges enhedsprisen. Punktafgiften indgår i dette tilfælde ikke i LinjeTotalen (LineExtensionAmount), men summeres på headerniveau - en TaxTotal klasse pr pligtkode. Se XML eksempler på Digitaliser.dk OIOUBL Skat Version 1.3 Side 13

14 4. Omvendt betalingspligt For at dæmme op for stigende problemer med momssvig i form af momskaruseller (Missing Trade Intra Community fraud) er der pr. 1. juli 2014 indført omvendt betalingspligt på moms på varer indenfor følgende kategorier: Mobiltelefoner Integrerede kredsløbsanordninger (computerchips) Spillekonsoller Tablet pc er Bærbare computere. Omvendt betalingspligt på moms betyder, at den sælgende virksomhed ikke skal lægge moms på prisen til andre momsregistrerede virksomheder. Derimod er det den købende virksomhed der skal afregne momsen, og som efterfølgende har et fradrag for et tilsvarende beløb som købsmomsen, hvis virksomheden ellers har fuldt fradrag herfor. Reglen gælder ikke for salg fra registrerede virksomheder, hvis afsætning sker udelukkende eller overvejende til private forbrugere. Se nærmere beskrivelse af lovændringen herunder beskrivelse af Omvendt betalingspligt og baggrunden herfor på: afsnit 2.2. I OIOUBL angives, at der er tale om omvendt betalingspligt ved at angive værdien ReverseCharge i TaxCategory/ID jf. eksempel nedenfor: <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">reversecharge</cbc:id> <cbc:percent>0</cbc:percent> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">63</cbc:id> (Se kodelisten I en OIOUBL faktura angives i TaxCategory/ID på den enkelte fakturalinje, hvorvidt en vare er omfattet af omvendt betalingspligt med koden ReverseCharge, på tilsvarende måde som en vare angives til at være henholdsvis momspligtig (StandardRated) eller momsfritaget (ZeroRated). I TaxTotal klassen på headerniveau summeres momsgrundlag og moms for hver momskategori i fakturaen i hver sin TaxSubtotal klasse jf. beskrivelsen i afsnit 3.5 Der henvises også til eksempelfil på Digitaliser.dk Når der anvendes Omvendt betalingspligt på moms, skal leverandøren sikre sig, at kunden er momsregistreret. I fakturaen skal kundens registreringsnummer således også oplyses. Det gøres i AccountingCustomerParty/Party/PartyTaxScheme/CompanyID jf. eksemplet nedenfor. OIOUBL Skat Version 1.3 Side 14

15 <cac:partytaxscheme> <cbc:companyid schemeid="dk:se">dk </cbc:companyid> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">63</cbc:id> </cac:partytaxscheme> For udenlandske kunder angives værdien i schemeid til ZZZ jf. kodelisten partytaxschemecompanyid-1.1 Når en vare er omfattet af omvendt betalingspligt på moms, gælder det også afgifter og relaterede biomkostninger på fakturaen som f.eks. forsendelse, provision, emballage, gebyrer og told. For afgifter angives i TaxTotal klassen at afgiften er omfattet af omvendt betalingspligt i TaxTypeCode jf. eksemplet nedenfor: <cac:taxtotal> <cbc:taxamount currencyid="dkk">100.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount currencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount currencyid ="DKK">100.00</cbc:TaxAmount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">3645</cbc:id> <cbc:baseunitmeasure unitcode="ea">1</cbc:baseunitmeasure> <cbc:perunitamount currencyid="dkk">100.00</cbc:perunitamount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">30</cbc:id> <cbc:name>emballageafgift</cbc:name> <cbc:taxtypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode- 1.2">ReverseCharge </cbc:taxtypecode> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> Bemærk, at koden ReverseCharge først er tilføjet til TaxTypeCode kodelisten i forbindelse med schematron release 1.6 (15. september 2014), og at listid således skal være version 1.2 OIOUBL Skat Version 1.3 Side 15

16 5. Eksempler Nedenfor angives en række typiske eksempler Standard momsangivelse <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1"> StandardRated</cbc:ID> <cbc:percent>25</cbc:percent> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">63</cbc:id> </cac:taxscheme </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> 4.2. Momspligtig punktafgift <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">50.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">50.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">3100</cbc:id> <cbc:percent>05</cbc:percent> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">16</cbc:id> <cbc:name>chokolade- og sukkerafgift</cbc:name> <cbc:taxtypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.1"> StandardRated</cbc:TaxTypeCode> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> OIOUBL Skat Version 1.3 Side 16

17 4.3. Momsfri punktafgift <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxamount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">excise</cbc:id> <cbc:percent>50</cbc:percent> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4"> 66</cbc:ID> <cbc:name>registreringsafgift</cbc:name> <cbc:taxtypecode listagencyid= 320 listid="urn:oioubl:codelist:taxtypecode-1.2"> ZeroRated</cbc:TaxTypeCode> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> 4.4. Reverse Charge angivelse <cac:taxtotal> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cac:taxsubtotal> <cbc:taxableamount cyrrencyid="dkk"> </cbc:taxableamount> <cbc:taxamount cyrrencyid="dkk">0.00</cbc:taxamount> <cbc:id schemeagencyid="320" schemeid="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1">reversecharge</cbc:id> <cbc:percent>0</cbc:percent> <cbc:id schemeagencyid= 320 schemeid="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.4">63</cbc:id> </cac:taxsubtotal> </cac:taxtotal> OIOUBL Skat Version 1.3 Side 17

18 6. Relevante kodelister Kodeliste: Agency: Urn: Eksempel på værdi: Afgiftsskema (pligtkoder) 320 urn:oioubl:id:taxschemeid Afgiftskategori 320 urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.1 StandardRated Afgiftstypekode 320 urn:oioubl:id:taxtypecode-1.2 ZeroRated UndtagelsesÅrsagsKode CEN CWA Termer og forkortelser Nedenfor summeres de vigtigste anvendte termer og forkortelser: Term: Headerniveau Linjeniveau Klasse Felter Attributter Afgift Afgiftsskema Afgiftskategori Afgiftstypekode Pligtkode Beregningsformel Forklaring: Felter på headerniveau er de felter, der findes direkte under root-elementet (det yderste element) i XML strukturen. Felter på headerniveau, er gældende for hele dokumentet. Felter på linjeniveau gælder i modsætning til felter på headerniveau kun for den enkelte dokumentlinje En klasse er en samling af felter. F.eks. indeholder Pris klassen felter som PrisBeløb, BeregningsGrundlagsMængde etc. Et felt svarer til et element i XML strukturen. F.eks. er PrisBeløb det felt der indeholder prisen på en fakturalinje. I et XML element er det ofte muligt at angive en egenskab for feltet i en attribut f.eks. i attributten unitcode, hvor enheden til en mængde kan angives, jf. eksempel: <cbc:basequantity unitcode="bo">1</cbc:basequantity> I OIOUBL defineres afgifter som beløb der afregnes til det offentlige (moms, miljøafgifter etc.). Afgifter, der afregnes mellem private, betegnes som gebyrer og rabatter, og håndteres i klassen AllowanceCharge. OIOUBL afgiftsskemaer svarer til de danske pligtkoder. Pligtkoderne anvendes når en handelspartner registreres hos Skat, idet der knyttes en sammenhæng mellem pligtkode og SE nummer. I OIOUBL dokumenter indeholdende afgifter (f.eks. en faktura) skal endvidere angives en beløbstotal pr. afgiftsskema (=pligtkode). Afgiftskategori kan antage værdierne StandardRated, ZeroRated, Excise men også de danske toldkoder (f.eks. 3096, Cigarer, cerutter og cigarillos ). Kan også indikere at der er tale om omvendt betalingspligt (ReverceCharge). Angiver om en afgift, specificeret ved en pligtkode er momspligtig eller ej (StandardRated, ZeroRated). Se afgiftsskema Den formel der skal benyttes når en given afgift beregnes ud fra et givent afgiftsgrundlag. Det kan enten være som en procent eller som en et fast beløb. Beregningsformlen for moms kan enten være 25 % eller 0 % (momsfritaget). OIOUBL Skat Version 1.3 Side 18

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Skat UBL 2.0 Tax G27 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline G28. Version 1.3. OIOUBL Totaler. UBL 2.0 Totals OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Totaler UBL 2.0 Totals G28 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Rabatter og gebyrer UBL 2.0 AllowanceCharge G17 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Priser UBL 2.0 Prices G25 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL EndepunktID UBL 2.0 EndpointID G22 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Guideline. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Identifikation, versionering og gyldighedsperioder i kataloger UBL 2.0 Catalogue identification, versionizing and validity periods G37 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Leveringsbetingelser UBL 2.0 Delivery Terms G20 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Leveringsbetingelser Version 1.2 Side 1 Kolofon

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Levering UBL 2.0 Delivery G19 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

OIOUBL Parter. UBL 2.0 Parties G23. Version 1.3. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Parter UBL 2.0 Parties G23 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: support@nemhandel.dk

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 DocumentReference G21 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen.

Konsekvenser Ændringen bør ikke have de store konsekvenser for brugen af schematronen. Notat 23. marts 2012 Ole Madsen OIOUBL Schematron release 15. juni 2012 Der vil ske en løbende tilpasning til PEPPOL over de kommende 2 releases. Dels vil der ske en opdatering i denne release pr. 15.

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3 OIOUBL Guideline OIOUBL Profiler UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler (UTS) Version 1.3 Side 2 Kolofon

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Pris og mængde i kataloger UBL 2.0 Catalogue price and quantity G40 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Pris og mængde i kataloger

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Datatyper OIOUBL Datatypes G29 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Bekræftelse UBL 2.0 Response G35 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

15. november 2012. OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 15. november 2012 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.4 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk Version

Læs mere

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2.

15. september OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5. Published under Creative Commons license, attribution 2. 15. september 2017 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.5 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

April OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 April 2007 OIOUBL Kodeliste OIOUBL TaxSchemeID K18 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk OIOUBL Version

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorization G38 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Varebeskrivelser og kategorisering i kataloger UBL 2.0 Catalogue item description and categorisation G38 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Published under Creative Commons license, attribution 2.0

Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste 23. november 2011 15. december 2011 OIOUBL TaxCategoryID K01 Version 1.2 Published under Creative Coons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: olema@digst.dk

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxCategoryID K17. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL TaxCategoryID K17. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.5 OIOUBL Kodeliste K17 Version 1.1 Published under Creative Coons license, attribution 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk OIOUBL Version 2.02 Oktober 2008 Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Udvidet Indkøbsproces for køberinitieret fakturering Scenariepakke: BILSEL S10 Version UBL 2.0 Published under Creative Commons license, attribution 2.5 Dokumenthistorik

Læs mere

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Intro. OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduktion I01 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Parter i kataloger UBL 2.0 Parties G39 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Parter i kataloger Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt:

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL PartyID K11. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL PartyID K11 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02 Marts

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL EndpointID K09. Version 1.3. Published under Creative Commons license, attribution 2.0. 15. marts 2013 OIOUBL Kodeliste 15. marts 2013 OIOUBL EndpointID K09 Version 1.3 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail: digst@digst.dk Version 2.02

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm Implementationsguide E-Fakturering Hvordan man sender e-fakturaer til Orifarm Implementation Guide 2 (7) Kære leverandør til Orifarm, Orifarm har nu mulighed for at modtage elektroniske fakturaer gennem

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 26. marts 2010. Nr. 354. Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Intro OIOUBL Introduktion UBL 2.0 Introduction I01 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel "OIOUBL Guideline Datatyper" i Adobe Reader.

OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf OIOUBL_INTRO_BEKENDTG.pdf viser den fejlagtige titel OIOUBL Guideline Datatyper i Adobe Reader. Bilag til Høringsnotat vedr. Forslag til ændring af Bekendtgørelse nr 1075 om elektronisk regning Tekniske høringssvar vedr. standarderne i bekendtgørelsens bilag 1-4 Ændringsforslag fra høring Status

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL DATEA Dansk VANS netværk og NemHandel FAKTURAGUIDE TIL DATEA DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk 1 Indledning Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Faktura UBL 2.0 Invoice G16 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: oioubl@itst.dk OIOUBL

Læs mere

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen. Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne købs- og/eller salgspriser på reservedele dette kan gøres pr. vare eller periodisk for flere varer. Opsætning Definitionen af, hvilke parametre

Læs mere

IKA e-tænketank 20. august 2015

IKA e-tænketank 20. august 2015 IKA e-tænketank 20. august 2015 august 2015 1 DAGENS TEKST Ny schematron og de 40 karakterer EU-Direktiv om e-invoice Migrering af NemHandel til PEPPOL Digitalisering af udbudsprocessen 2 august 2015 NY

Læs mere

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.

OIOUBL Guideline. Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0. Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2. OIOUBL Guideline Profiler i OIOUBL bekendtgørelsen Version 1.0 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Profiler Version 1.0 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat

Salgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1

KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 23-06-2015 14:08:49 Side 1 KMDØS, Posteringsforespørgsel svar Udskrevet 14:08:49 Side 1 Reg.konto Valør Sted Eksp. År Afst. Bilagsarkiv Nr-type Bruttobeløb Nettobeløb Type Status Proj/Udt Posteringstekst 143 145 00-50 200114 030314

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING

BILAG 4 PRISER OG AFREGNING BILAG 4 PRISER OG AFREGNING Vejledning Bilaget skal udfyldes af leverandøren på baggrund af vedlagte skabelon. Tilbudsgivers priser skal derfor omfatte tilbudsgivers vederlag for samtlige de af rammeaftalen

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Changelog. Version 3.08 December 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 December 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 e faktura 3.08

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

COMCARE Ordre v2.0 oversigt

COMCARE Ordre v2.0 oversigt Feltnavn Tegn Forekomst Bemærkning Eksempel SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives

Læs mere

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014

NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 NemHandelsaktør møde 20. maj 2014 1 AGENDA 1. Velkommen og bordrunde 2. Godkendelse af referat fra sidst 3. Gennemgang af foreslåede schematron ændringer: 4. Gennemgang af PORS2 5. FOCES1 > FOCES2, herunder

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces

OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces OIOUBL Scenariebeskrivelse OIOUBL Basal Indkøbsproces Scenariepakke: BASPRO S03 Version 1.1 UBL 2.0 Dokumenthistorik Revisioner Revision Dato Ændringer Forfatter Ændringsmarkering WD 0.1 08. November 2005

Læs mere