landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK"

Transkript

1 landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR ÅRGANG

2 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand Freddy Rasmussen, Maribo, kunne den 1. oktober fejre 40 års jubilæum som brandmand i Maribo. Freddy har ikke interessen for brandslukning fra fremmede. Morfaderen var brandmand i Maribo i mere end 25 år. Freddy blev uddannet som elektriker, og efter en periode i Civilforsvarskorpset, blev han i 1966 deltidsbrandmand ved Maribo Brandvæsen. I 1970 overgik brandvæsenet til Falck, og Freddy fulgte med. Han er i dag den sidste af de gamle kommunale brandmænd, der er tilbage i tjeneste. Men til nytår er det slut - da lægger Freddy brandhjælmen på hylden for sidste gang. Den lokale brandmandsforening har nydt godt af Freddys arbejdskraft på såvel kasserer- som formandsposten i flere perioder. I Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk var Freddy fællestillidsmand for Falcks brandfolk i Region Sjælland fra Landsklubben ønsker til lykke. Freddy Rasmussen nye regionstillidsmænd Lars Bille Hansen Falck Region Sjælland Poul Jørgensen Falck Region Hovedstaden Per Holm Jensen Falck Region Nord Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om Pouls alt for tidlige død d. 10. november, kun 53 år gammel. Poul var brandmand og holdleder i Farsø Brandvæsen i mere end 26 år og var med til brand så sent som i oktober måned! Poul fik konstateret kræft for ca. 2 år siden og kæmpede med sygdommen. Han håbede lige til det sidste, mindeord over poul nielsen, farsø at han måtte overvinde sygdommen. Vi brandmænd i Farsø kendte Poul som én, man kunne regne med, både når det var for sjov, og når det var alvor. Poul var en fagligt dygtig brandmand og en ordensmand. Hans stille og rolige væsen smittede af på os alle. Vi vil komme til at savne Poul blandt os Vore tanker går til Nina, Lise og Lone og svigersønnerne i den svære tid. Æret være Pouls minde Brandmændene v/ Falck Farsø. Navnestof indsendes i god tid før mærkedagen direkte til redaktionen.

3 Landsklubben 4/ Nr. 4 december årgang Udgiver: Landsklubben for deltidsansatte brandfolk Hasselvej 5, 9240 Nibe Redaktion: Ansvarshavende redaktør Hans Henrik Nielsen Sophus Bauditz Vej 50, 8230 Åbyhøj Telefon: Jens Johannessen Hestens Bakke 36, 3000 Helsingør Telefon & telefax: LANDSKLUBBEN udkommer 4 gange årligt. Abonnement: 125 Kr. incl. moms. Adresseændring skal meddeles til: Niels Outzen, Østerbakken 15, 7700 Thisted. Oplag: Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i bladet er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk kun tilladt med angivelse af kilde. Deadline til næste nummer: 1. februar 2007 Tryk: GP-Tryk, Grenaa Leder For nogle år siden besluttede Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, at frigørelse af fastklemte ved trafikuheld som udgangspunkt stadig skulle være en opgave, der ansvarsmæssigt skulle være forankret i amterne. De to ministerier besluttede dog, at de kommunale beredskaber, altså brandvæsenerne, også kunne udføre opgaven i de kommuner, hvor der var politisk vilje til det. Gennem de seneste år har flere og flere kommunale beredskaber, hvad enten de er kommunalt drevet eller drevet af Falck, udført opgaven til alles tilfredshed. Eller rettere sagt, næsten alles tilfredshed. Redderne ansat i Falck og organiseret i 3F har indtil udmeldingen fra de to ministerier fremkom næsten været alene om at udføre opgaven. Efter udmeldingen har det i praksis været en opgave, de måtte dele med de kommunale beredskaber. Det er soleklart for enhver, at det at miste opgaver, som man opfatter som sine velerhvervede rettigheder, aldrig kan betragtes som noget positivt. Det skal dog klart pointeres, at opgaverne på stedet er blevet løst i et godt samarbejde mellem reddere og brandmænd, hvilket selvsagt har været til gavn for de skadelidte. Set i bakspejlet må det være klart for alle, som har været medvirkende i den slags indsatser, at de kommunale beredskabers medvirken har givet frigørelsesopgaven et gevaldigt løft, idet den egentlige frigørelse, som altid foregår under kyndig vejledning af en ambulancebehandler, har kunnet iværksættes langt tidligere, end det ellers ville have kunnet lade sig gøre, idet redningsvognen med frigørelsesværktøjet i langt de fleste tilfælde først ankommer mange kostbare minutter efter ambulancen og automobilsprøjten. Automobilsprøjten er jo ydermere også optimal i tilfælde af brand i de implicerede køretøjer. Det ser nu ud til, at opgaven helt og aldeles skal overgå som en ansvarsopgave til de kommunale beredskaber, sandsynligvis fra Denne omstændighed ser Landsklubben som en helt naturlig konsekvens af den praksis, som i lang tid har hersket på området. Det kan derfor undre, at der fra vore samarbejdspartnere argumenteres med manglende rutine og alle de andre teoretiske omstændigheder i forbindelse med opgaven. Her tænkes ikke mindst på uddannelsesområdet. Vi må her gøre opmærksom på, at frigørelsesopgaven efterhånden er blevet en ikke ubetydelig del af brandmandsuddannelsen. Når hertil lægges de kurser og øvelser, der foregår ved brandvæsenerne, er det vores opfattelse, at arbejdet også fremover vil foregå på et højt niveau. Karsten Andersen indhold ISSN Forsiden: H.K.H. Kronprins Frederik afslører mindesten ved Holmens Kirke d. 6. oktober. I midten ses billedhuggeren Karin Lorentzen og hendes assistent Vanja Schwarts. Foto: HHMN Medlem af: S. 2 Nyt om Navne S. 4 Brandmandsforening i Nyk. F. 100 år S. 6-7 Mindehøjtidelighed S. 8-9 Falck 100 år S.10 jubilæum ved nibe Redningsberedskab S. 11 Nyt fra bestyrelsen S.12 Holdledere som ISL S.13 Fagligt set S.14 Læserne har ordet S.15 Telefonliste S.16 Løst & Fast

4 4 Landsklubben 4/2006 brandmændenes forening i nykøbing f. fylder 100 år Nykøbing Falsters første faste brandkorps anno 1906 Brandmandskabet anno 2006 Foto: Claus Hansen Den 1. december er det 100 år siden, Brandmændenes Forening i Nykøbing Falster blev stiftet. Foreningen er en såvel faglig som social forening for alle deltidsansatte brandfolk i Nykøbing F. Den til enhver tid valgte tillidsmand er samtidig formand for foreningen. En af de små traditioner i foreningen består af en frokost med øl og kogt sild (som de selv koger). En anden er en sommerfest, hvor brandmænd, koner og børn samles og hygger. Jubilæet fejres med en reception på Falck om formiddagen og en fest om aftenen. Her har nabostationerne været behjælpelige med folk, der kan dække vagten, så der er 2 funktionsdygtige hold klar på station Nyk.F. d. 1/12 om aftenen. Det er også noget, foreningens medlemmer plejer at gøre, når andre stationer i området har behov for at få dækket vagter.

5 BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF BRAND, REDNING OG VAGT Bilforsikring uden Bonustab Ansvars- og kaskoforsikring for alm. personbiler. Mindst 8 års skadefri kørsel. Selvrisiko kr Der er ingen selvrisiko ved reparation af frontruder. Helårlig præmie Bygningsforsikring Parcelhus indtil 125 m 2 i 1 plan med/uden kælder. Fuld bygningskasko inkl. svamp/insekt samt skjult rørskade. Selvrisiko kr Helårlig præmie Familiens Basisforsikring Forsikringssum kr Omfatter: Indbo, el-skadeforsikring, privatansvar, rejsegods og retshjælp. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 3742 kr. fra 2721 kr. fra1283 kr. Studie-/Uddannelsesforsikring Omfatter: Indbo inkl. cykler, pc-udstyr, el-skadeforsikring, ansvarsforsikring for husstanden og ulykkesforsikring med kr ved invaliditet samt tandskader for forsikringstageren. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 1163 kr. Familieulykkesforsikring Eksempel: 2 voksne og 2 børn. Forsikring hele døgnet uden dækning under erhvervsarbejde. Forsikringssum ved varigt mén kr Inkl. tandskadedækning. Helårlig præmie fra 2020 kr. Ring på og få et godt tilbud GF-Brand, Redning og Vagt

6 6 Landsklubben 4/2006 Tekst: Hans Henrik Nielsen Foto: Freddie S. Larsen, Jens Johannessen og H. H. Nielsen mindehøjtidelighed for b Fredag d. 6. oktober blev der i Holmens Kirke i København afholdt en mindehøjtidelighed til ære for de danske brandog redningsfolk, der gennem tiden er blevet dræbt under udførelse af deres arbejde. Initiativet til mindehøjtideligheden kom fra Falcks Redningskorps. Repræsentanter for alle former for redningsvæsen i Danmark var inviteret med til højtideligheden, og interessen for at deltage var stor. Mange stationer deltog med deres fane som æresvagt ved højtideligheden. Også Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik havde sagt ja tak til at deltage i mindehøjtideligheden og stå for afsløringen af en mindesten for faldne brand- og redningsfolk i haven ved Holmens Kirke som afslutning på højtideligheden. Mens deltagerne ankom til kirken musicerede Broager Brandværns Orkester, Beredskabsforbundets Musikkorps og Københavns Brandvæsens Orkester på pladsen foran kirken. Under mindehøjtideligheden spillede Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester, og Holmens Kirkes Kantori stod for sangen. Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck talte til forsamlingen under højtideligheden og sagde bl.a: - Vi læser mellem år og dag i avisernes omtale af ulykker og katastrofer, at selv de mest hårdkogte brandfolk udtaler aldrig at have oplevet noget lignende. Det er sådan, omverdenen tror, vi er og gerne vil se os: Som hårdkogte kvinder og mænd, der kan klare alt. Men er sandheden ikke, at vi ikke er hårdkogte. At vi tværtimod er nogle bløde kvinder og mænd, for hvem det at yde hælp er en livsgerning. En livsgerning i så tæt berøring med krydsfeltet mellem liv og død, at vi gribes af vores arbejde og er parate til at hjælpe, også med risiko for vores eget liv. Ikke at det på nogen måde sker dagligt, men ingen kollega med bare nogen erfaring kan sige sig fri for på et eller andet tidspunkt i tjenesten at være gået på kompromis med sund fornuft eller stillede sikkerhedskrav i arbejdet for at redde andre. Én af dem, som satte livet på spil, var bonden Søren Kanne, der i februar 1833 red ud i bølgerne på et hestespand og reddede to strandede søfolk fra at drukne. Søren Kanne fik både en statue på torvet i Grenå og et digt af Steen Steensen Blicher i Randers Amtsavis 15. november Dette er de færreste redningsfolk forundt, men digtet står stadig som det bedste udtryk for hele redningssagens inderste væsen: Så skulle dog alle I danske mænd af hjertet elske hinanden i faren og døden sig give hen den ene med lyst for den anden - I dag hædrer vi dem, der som Søren Kanne satte livet på spil, men som også kom til at sætte det til, ikke fordi de var mere dumdristige end Søren Kanne, men fordi de var så uheldige, at døden tilfældigt ramte netop i det øjeblik, de handlede udover det, som deres opgave krævede af dem. "Den, der redder et menneskes liv, redder hele menneskeheden". Holmens provst Ejgil Bank Olesen brugte i sin prædiken dette citat til at beskrive essensen af det verdensbillede, som brand- og redningsfolk har. De står vagt om, at det for alt i verden gælder om at redde menneskers liv. Provsten fortsatte med at tale om reddere og brandfolks beskedenhed i forhold til den indsats, de gør. Deres faglige stolthed og professionalisme er stor, og et slogan for dem kunne lyde: Enhver indsats er en opgave, som skal løses. Han kom ind på evangeliets bud om næstekærlighed, som også kan siges at omfatte brand- og redningsfolk. Efter mindehøjtideligheden var der afsløring af mindestenen i haven, hvorefter deltagerne med Københavns Brandvæsens Orkester i spidsen marcherede i procession til reception på Det Kongelige Teater. Mindestenen bærer inskriptionen "Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden" fra Grundtvigs salme "Hil dig frelser og forsoner". Motiverne på de tre sider er: En slange med strålerør, en genoplivningskuffert samt en redningsvest med redningskrogen fra en helikopter - redning og brandslukning til lands, til vands og i luften.

7 Landsklubben 4/ rand- og redningsfolk Koncernchef Allan Søgaard Larsen på prædikestolen i Holmens Kirke H.K.H. Kronprins Frederik taler ved afsløringen af mindestenen til ære for de faldne brand- og redningsfolk i Danmark Holmens provst, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen på prædikestolen i Holmens Kirke ved mindehøjtideligheden Afsløring af mindestenen med hjælp fra repræsentanter for redning til lands, til vands og i luften. LFDB's formand, Karsten Andersen repræsenterede landjorden. Nakskov Brandvæsens orkester akkompagnerede ved afsløringen. Faneparade foran Det Kongelige Teater Landsklubbens formand Karsten Andersen i samtale med forsvarsminister Søren Gade og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ved receptionen på Det Kongelige Teater.

8 8 Landsklubben 4/2006 falcks 100 års jubilæum Af: Redaktør Hans Henrik Nielsen Fotos: Jens Johannessen, Jan Mørch og Hans Henrik Nielsen Falcks Redningskorps kunne den 3. oktober fejre sit 100 års jubilæum. Dagen blev bl.a fejret med kransenedlæggelse, stafetløb og optog. Et optog bestående af nye og gamle 2. oktober med kurs mod Ringsted. På selv turen til København. Her er der gjort holdt p Kransenedlæggelse ved Sophus Falcks grav på Vestre Kirkegård i København. Frede Jensen, formand for Falcks Personaleforening og direktør Allan Søgaard Larsen, Falcks Redningskorps ses her ved gravstedet. Her ses nogle af de gamle brandkøretøjer i o fra Tåstrup. Dernæst en Volvo automobilspr VW/Magirus 12m drejestige fra Løgstør, en O en Bedford/Magirus drejestige fra Esbjerg. Også ved mindetavlen på st. Hvidovre for Falck-folk dræbt i tjeneste blev der lagt en krans på jubilæumsdagen.

9 Landsklubben 4/ Optoget gjorde ophold på Køge Torv, hvor borgerne havde lejlighed til at bese de flotte køretøjer og få en snak med chaufførerne. Falck-biler kørte fra Odense mandag d. e jubilæumsdagen fortsatte karavanen å landevejen mellem Ringsted og Køge. Kollegerne fra Borup havde taget opstilling ved landevejen for at hilse på karavanen. ptoget. Forrest en Commer vagtsprøjte øjte fra Rudkøbing. Bag den skimtes en pel Blitz redningsvogn fra Ringsted og De 5 fugle, som tilsammen dannede personaleforeningens jubilæumsgave til korpset, blev løbet med stafet fra Fælledparken til Falck-Huset af personale fra de 5 regioner. Falck Sport stod for denne del af arrangementet.

10 10 Landsklubben 4/2006 Jubilæumsår ved Nibe Redningsberedskab I løbet af indeværende år har der ved Nibe Redningsberedskab været et større antal jubilæer og andre ting, som medfører overrækkelse af diverse medaljer og diplomer. Ole Skau Jensen Karsten Andersen Lennart Olsson To af brandmændene ved beredskabet, brandmester Ole Skau Jensen og brandmand Karsten Andersen har henholdsvis 1. september og 1. december været ansat i 25 år. Endvidere har vores beredskabschef Lennart Olsson i årets løb haft 25 års jubilæum som kommunal brandmand. De seneste, og vel formentlig 11 bedste af årene, har Lennart været ansat ved Nibe Redningsberedskab. Ole, som i det daglige kaldes Gokke, er i det civile liv ansat som pedel ved Nibe Kommune. Ole er endvidere stærkt involveret i Nibefestivallen, hvor han er én af initiativtagerne og med i ledelsen. Han er her ansvarlig for sikkerheden og alt, hvad der har med el at gøre. Baggrunden herfor er en uddannelse som elektriker. Karsten, som er tillidsmand for brandmændene i Nibe og yderligere kendt som formand for Landsklubben, er i det daglige klejnsmed og arbejder på en fabrik med produktion af brandporte. Lennart er, ud over at være beredskabschef i Nibe, også beredskabschef i Støvring Kommune. Han startede som deltidsbrandmand i Odder under den navnkundige brandinspektør og senere distriktsbrandinspektør Hans Jensen. Lennart er oprindeligt uddannet som murer. De tre jubilæer på én gang, som jo er en helt speciel begivenhed, giver i anledning af den forestående sammenlægning med Ålborg, Hals og Sejlflod kommuner lejlighed til lidt festivitas i forbindelse med nytårsparolen d. 31. december. Bl.a. afholdes en intern reception, hvor beredskabets personale, kommissionsmedlemmer, politikere, familie og venner af huset er velkomne til at kigge ind. Nibe Brandmandsforening Når et brandvæsen, en brandmandsforening, en station el. lign. har jubilæum, vil vi gerne fortælle om det her i bladet. Det kræver, at redaktionen får kendskab til begivenheden. Det er derfor en god idé i god tid inden jubilæumsdagen at informere redaktionen om sagen. Send lidt information samt et jubilæumsskrift, hvis man udgiver et sådant. Har man gamle billeder til at belyse historien, er det også fint. Vi møder også gerne op til jubilæet, hvis det er muligt i forhold til arbejde m.m. Men det kræver, at redaktionen får en direkte invitation. Det er ikke gjort med at invitere foreningens formand. Redaktionen jubilæum i brandvæsen, brandmandsforening, station o.lign.

11 Landsklubben 4/ nyt fra bestyrelsen Redningsberedskabspris Under Beredskabsforbundet, som er de frivilliges ståsted, er der indstiftet en årlig pris, som kaldes Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen, som administreres af Beredskabsforbundets landskontor, kan tildeles personale i det danske redningsberedskab uanset tilhørsforhold - frivillige, fuldtidsansatte, deltidsansatte eller frivillige i de sønderjyske frivillige brandværnsforbund. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller dele af et redningsberedskab og skal referere til en skarp indsats. Ud over at hædre de, som gør sig fortjent hertil, er formålet også at opnå større fællesskab i redningsberedskabet. Det er besluttet at arbejde for, at den til enhver tid aktuelle forsvarsminister udpeges til protektor og dermed er den, der forestår den årlige overrækkelse af prisen, som er kr. Beløbet fremskaffes via sponsorering fra aktuelle leverandører til redningsberedskaberne. Der nedsættes en komité med en repræsentant for hver af følgende organisationer: Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOA 3 F Falck Danmark Beredskabsforbundet Alle komitemedlemmer har én stemme. Landsklubbens bestyrelse har besluttet at deltage i arbejdet med prisen og har udpeget Karsten Andersen som medlem af komiteen. Som stedfortræder er udpeget Jan Bruun. Bestyrelsen holdledere som indsatsledere I relation til problematikken om holdlederes funktion som indsatsledere har bestyrelsen for LFDB den 1. november sendt en forespørgsel til Forsvarsministeriet vedr. uddannelse: Hvad er egentlig "den fornødne uddannelse"? Det skyldes bl.a., at den uddannelse, som BRS tilbyder på skolen i Tinglev (HL som ISL) ikke er kompetencegivende! Det har betydet, at nogle beredskabschefer så har fået en idé om, at de lige så godt selv kan uddanne deres holdledere til indsatsledere lokalt. LFDB finder det derfor nødvendigt at få en afklaring af uddannelsesspørgsmålet før "toget kører". Se også s. 12. falck-overenskomst Falck-overenskomsten opsiges planmæssigt pr Som forberedelse til de forestående overenskomstforhandlinger udsender faglig sekretær Jan Bruun i nær fremtid et brev til tillidsmændene vedr. indkaldelse af ønsker til den nye overenskomst. vedr. artiklen "ta' selv-bord for beredskabschefer" I forbindelse med det røre, der på Vestsjælland har vist sig i kølvandet på ovennævnte artikel, skal jeg understrege, at det er bestyrelsens opfattelse, at artiklen er skrevet ud fra konkrete oplysninger og tal, som redaktøren har indhentet hos de pågældende kommuner, på deres hjemmesider og i dagspressen. Artiklen er naturligvis ikke skrevet for at genere brandfolk i de pågældende kommuner, tværtimod, men for at belyse beredskabschefernes muligheder på et område, der ikke altid har politikernes bevågenhed. Nogen har med baggrund i artiklen talt for udmeldelse af Landsklubben. Jeg vil i den forbindelse understrege, at artiklen efter min mening helt og fuldt lever op til vores holdning om, at bladet skal være debatskabende. Det betyder også, at ikke alle holdninger og meninger, der kommer til udtryk, nødvendigvis bifaldes af alle læsere. Jeg skal på baggrund af ovennævnte opfordre til, at al yderligere kritik ophører, og til at se fremad, således at vi kan bruge vores tid på noget mere konstruktivt til gavn for alle deltidsbrandfolk i Danmark. Vi har jo fra andre organisationer set, at internt ævl og kævl ikke fører noget fornuftigt med sig. Karsten Andersen

12 12 Landsklubben 4/2006 holdledere som indsatsledere Holdledere som indsatsledere Der er ifølge den nye bekendtgørelse af 1. september 2005 om risikobaseret dimensionering, som kommunerne skal udarbejde og som skal være indsendt til Beredskabsstyrelsen inden den 31. august 2007, åbnet mulighed for, at holdledere kan fungere som indsatsledere. Det forudsætter, at holdlederen har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det betyder, at ingen holdleder må fungere som indsatsleder, før han har været på kursus eller har en indsatslederuddannelse, og kommunalbestyrelsen i kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk anbefaler alle holdledere at følge de ovenfor nævnte bestemmelser således, at man ikke begynder som indsatsleder, før kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, og man har fået den fornødne uddannelse. Indtil kommunalbestyrelsen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, gælder den gamle bekendtgørelse om, at man ikke behøver at sende en indsatsleder til nogle former for reducerede udrykninger. De holdledere, der påtager sig at fungere som både holdleder og indsatsleder, skal både lede og fordele arbejdet blandt de brandmænd, han har ansvaret for, og danne sig et billede af den indsats, de er kommet til. Det vil uden tvivl gå ud over sikkerheden for brandmændene. Det kommunale redningsberedskab har her i efteråret haft travlt med at opsige indsatsledere på grund af kommunesammenlægningerne, muligvis fordi de mener, at holdlederne skal overtage ledelsen af indsatsen. Det kan landsklubben kun beklage, men det skal ikke bevirke, at holdledere uden den fornødne uddannelse skal stå med ansvaret for en brand og for brandmændenes sikkerhed i urimelig lang tid, fordi der er blevet en for lang kørevej for den indsatsleder, der er kaldt. Det er landsklubbens opfattelse, at indsatslederen skal være den første på skadestedet. Det ved vi godt ikke altid kan lade sig gøre, men tidsforskydning mellem slukningstogets ankomst og indsatslederens ankomst, når han er tilkaldt sammen med slukningstoget, bør ikke overstige 10 minutter. Derfor anbefaler Landsklubben, at holdledere, der skal stå alene med ansvaret mere end de 10 minutter, skal have samme uddannelse som de, der skal fungere som indsatsledere. Landsklubben forhandler med Kommunernes Landsforening om den betaling, som holdledere skal have for at varetage hvervet som kombineret holdleder og indsatsleder. Indtil disse forhandlinger er afsluttet, anbefaler Landsklubben, at ingen holdleder påtager sig ansvaret som indsatsleder. Bestyrelsen i LFDB

13 Landsklubben 4/ fagligt set Lige en påmindelse til alle kommunalt ansatte brandmænd og ikke mindst tillidsmændene. Nu er vi godt ude af oktober. Der er sket en løntaktregulering, som I kan finde på LFDB's hjemmeside - hvis I ikke har en computer eller ikke kan finde lønreguleringen, så tag kontakt til regionstillidsmanden og få ham til at sende den til jer. Når løn bliver nævnt, så er det også vigtigt at huske, at der er blevet lavet en fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område, som LFDB har skrevet under på. Det betyder, at da der står i aftalen, at vi pr. 1. januar 2007 har mulighed for at begære eller aftale en lønforhandling om de afsatte midler (1,25 %), som er til rådighed, får det gjort så huritgt som overhovedet muligt i det nye år (januar 2007). Det skal også nævnes, at midlerne indgår i den enkelte kommunes samlede råderum til lokal løndannelse - altså er midlerne ikke organisationsopdelt, så hvis I ikke anmoder om eller begærer en lønforhandling, så får I ikke noget! D.v.s, at andre organisationer, der forhandler, måske vil få pengene. Det er også sådan, at hvis der ikke er aftalt frister og regler med kommunen, så skal der senest seks uger efter, at kommunen har modtaget tillidsmændenes skriftlige begæring om lønforhandling, ske en forhandling. Hvis der ikke bliver indkaldt til lønforhandling, skal tillidsmanden kontakte regionstillidsmanden, som skal assistere jer med at løse problemet. Hvis I ikke har kendskab til fællesaftalen om lokal løndannelse for teknisk område, så kontakt regionstillidsmanden og få ham til at sende jer den. Jeg vil også vise et eksempel på, hvordan I kan lave en simpel, skriftlig begæring om lønforhandling: Til den forhandlingsberettigede for de deltidsansatte brandfolk. Vigsø, den 1. januar 2007 Undertegnede forhandlingsberettigede tillidsmand begærer hermed om lønforhandling ud fra fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område. Med venlig hilsen Tillidsmand, LFDB Hans Livø Hvad så brandmænd? Er arbejdet lønnen i sig selv? Fællesaftalen om lokal løndannelse for det tekniske område kan som nævnt også findes på Det er også vigtigt at kunne dokumentere, at I har sendt anmodningen, så det vil være en god idé at tage en kopi, så I kan dokumentere det skrevne og tidspunktet. Jeg håber, at arbejdet vil glide for jer, så på med vanten. Regionstillidsmand Nord - kommunal Harry Vestrup

14 14 Landsklubben 4/2006 læserne har ordet Tag selv bord for redaktører! Kommentar til artikel i vores septemberblad Egentlig skulle denne artikel være et surt opstød til en redaktør, som efter min mening misbruger sine beføjelser, som ansvarshavende redaktør for et fælles klubblad, hvis formål er at samle alle deltidsansatte brandfolk fra hele landet og fra alle lejre. Det er ærgerligt hvis sådan en artikel skal skabe splid i sådan en lille og ellers velfungerende klub. Men jeg har da tiltro til at den øvrige ledelse i Landsklubben får klaret denne lille sag, og hvis lignende artikler skulle lande på redaktørens bord vil få sendt dem til rette medie (f.eks. Ekstra Bladet lige under side 9 pigen). I stedet vil jeg hellere bruge tiden på at komme med nogle data om hvad det drejer sig om. Det er korrekt at vi går fra kun at have en brandstation i Næstved Kommune, til at der bliver tre i den nye større Næstved Kommune. Stationerne bliver bestykket således: NB 7 En vandtankvogn l af mærket MB 1729, årgang 1991 Hjælpeberedskabsstation Herlufmagle: NB 18 En miljø-/redningsvogn af mærket Toyota Landcruiser evt. med trailer, årgang 1979 totalrenoveret 2001 NB 2 En automobilsprøjte 16/8 af mærket Mercedes- Benz 1017, årgang 1983 totalrenoveret i 2000 Beredskabsstation Fuglebjerg: Beredskabsstation Næstved: Tre indsatslederbiler to Volvo V70 og en Volvo 740 Tre automobilsprøjter 16/8 en MB Actros 1832 årg. 2006, en MB 1113 årg og en MB 1113 årg De to ældste er renoveret af flere omgange. En vandtankvogn l MB 1827 En redningslift Bronto 32 m MB Actros 1831 En miljø-/redningsvogn MB Sprinter En slangetender Land Rover Defender En påhængsstige 18 m Derudover tilgår en ny vandtankvogn medio juni 2007, og der er i investeringsplanen for redningsberedskabet afsat midler til en ny automobilsprøjte til levering i Det er muligt at ikke alle køretøjer er af nyeste dato, men de er passet og plejet og renoveret efter behov, samt materiellet ombord er løbende fornyet så betyder det vel ikke så meget med alderen. Til eksempel kan nævnes at alt vores røgdykkerudstyr er udskiftet til Dräger PA-94 med 6,8 l kompositflasker. Vedr. den økonomiske side af sagen vil jeg ikke her komme i yderligere detaljer, da budgetlægningen i Næstved kun i grove træk er færdig. NB 4 En automobilsprøjte 16/8 af mærket MB 1124, årgang 1995 Kurt Truelsen Tillidsmand Næstved

15 Landsklubben 4/ bestyrelse FORMAND Karsten Andersen Hasselvej Nibe Tlf Fax: NÆSTFORMAND Charlotte O. Støvring Solstien Randers Tlf KASSERER Niels Outzen Østerbakken Thisted Tlf Fax: FAGLIG SEKRETÆR falck Jan Bruun Jørgen Rudsvej Holbæk Tlf FAGLIG SEKRETÆR kommunal Peter Juul Ved Vejgården Odense Tlf regionstillidsmænd falck region NORD Per Holm Jensen Agdrupskoven Brønderslev Tlf falck region MIDT Gert Ilsø Farrevej Hammel Tlf falck region syd Claus Andersen Ny Adelgade Assens Tlf falck region sjælland Lars Bille Hansen Peter Freuchensvej Nykøbing F. tlf falck region HOVEDSTADEN Poul Jørgensen Langelunden 11 2.th Nivå Tlf region nord Harry Vestrup Tingstrupvej Thisted Tlf region MIDT Bjørn Michael Jensen Storåvej Herning Tlf region syd Knud S. Jensen Rødkjærsvej Fredericia Tlf: REGION sjælland Michael Larsen Københavnsvej Vordingborg Tlf REGION HOVEDSTADEN Michael Kofoed Rønnevej Åkirkeby Tlf

16 Returadresse: Landsklubben v/ Niels Outzen Østerbakken Thisted Magasinpost ID-nr.: Returneres ved vedvarende adresseændring løst & fast Skolechef Bjarne Kjems, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, kan fejre sin 60 års fødselsdag den 6. februar I den anledning holder Bjarne Kjems åben reception på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte, fredag den 9. februar kl Bjarne Kjems er født i Hviding i Sønderjylland, hvor hans far bl.a. var brandfoged. I 1973 blev Bjarne færdig som civilingeniør, og efter ansættelse i et rådgivende ingeniørfirma og en afstikker til Gjern Kommune i Jylland kom han i 1981 til Vallø Kommune på Østsjælland. Året efter stiftede Bjarne for første gang siden barndommen bekendtskab med brandvæsenet, da kommunen manglede en vicebrandinspektør. Bjarne fik stillingen og avancerede siden til brandinspektør. I 1987 hentede Gunnar Haurum ham til Statens Brandinspektion som Bjarne kjems fylder 60 år skoleinspektør på Statens Brandskole. Her lærte han i de følgende år mange holdledere, indsatsledere og brandinspektører fra hele landet at kende. Turen gik i 1993 videre til stillingen som chef for Beredskabsstyrelsens kontor for tilsyn med brandvæsenerne. I marts 1998 startede han så som skolechef på Beredskabsstyrelsens Befalingsmandsskole, et navn der senere blev ændret til Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse. Bjarne Kjems har altid ment, at det var vigtigt at klæde det politiske niveau ordentligt på, før det traf beslutninger, som embedsmændene derefter skulle implementere og leve med. Det har flere gange ført ham ud i et politisk stormvejr, hvor såvel hans foresatte i Beredskabsstyrelsen som selveste forsvarsministeren har forsøgt at lukke munden på ham. Det er heldigvis ikke lykkedes, og såvel Folketingets Ombudsmand som justitsministeren har forsvaret offentligt ansattes ret og pligt til at ytre sig i sådanne vigtige Skolechef Bjarne Kjems spørgsmål, som kan have betydning for politikernes stillingtagen. LFDB ønsker Bjarne Kjems tillykke og takker for godt samarbejde. nordsjælland møder midtjylland Foran Magasin på Kongens Nytorv i København har deltagere og fanebærere fra Helsingør og Bjerringbro sat hinanden stævne på vej til mindehøjtideligheden i Holmens Kirke den 6. oktober. Fra venstre ses pens. brandmand Jørgen Knudsen og brandmand Jens Johannessen, Helsingør, brandmand Harry Frandsen og beredskabschef Finn Gervin, Bjerringbro, pens. brandmand Ole Christensen og brandmand Per Thomsen, Helsingør og indsatsleder Ivan Sejersen, Bjerringbro.

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation

Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Dagsorden for møde i Tønder Kommunes Indsatsberedskabsforum tirsdag d. 25. sept. 2012 kl.19.00 på Løgumkloster Brandstation Afbud: Allan Dalager, Jens Svane, Jesper Krarup, Peter N. Petersen, Torben Thøstesen,

Læs mere

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015

Beredskab & Sikkerhed. Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 Beredskab & Sikkerhed Spørgsmål og Svar - som opsamling på informationsmøderne i juni 2015 I forbindelse med stormøderne for medarbejdere og frivillige blev der rejst en række gode spørgsmål. Nedenfor

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af:

Udrykninger 2013. Operationelt beredskab. Udarbejdet af: Bilag 10 Udrykninger 2013 Operationelt beredskab Udarbejdet af: Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S. Eilertsen

Læs mere

Beredskabschefens beretning

Beredskabschefens beretning Foto: Fotogruppen Tønder Brandvæsen Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2010 Beredskabschefens beretning Hermed den første udgave af Tønder Brandvæsens beretning for 2010. Det er meningen, at beretningen skal

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

Beslutningsprotokol. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beslutningsprotokol Møde nr. : 04/2012 Sted : Station Kolind, Ebdrupvej 8, 8560 Kolind Dato : 24. september 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 17.30

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel

Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Fuldtidsbrandvæsenet i Danmark med Københavns Brandvæsen som eksempel Af: Overingeniør Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF og Kulturchef Frederik Madsen, Falck 5. juni 2012 Introduktion til brandvæsnet i Danmark

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkomst og godkendelse af dagsorden: REFERAT Kreds 4, Region Sjælland Kredsmøde 14. november 2013 10.00 15.00 Mødested: Ca. tider Sorø Brandvæsen Kongebrovej 7 4180 Sorø 09.00 10.00 Generalforsamling for A-medlemmer, S-medlemmer og Æresmedlemmer

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011

Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Tønder Brandvæsen ÅRSBERETNING 2011 Beredskabschefens beretning 2011 var et rigtig godt år for Tønder Brandvæsen. Godt bl.a. fordi mange af de tiltag vi har gjort vil være med til at sikre brandvæsenets

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Beredskabsfaglige opgaver

Beredskabsfaglige opgaver Bilag 6 Beredskabsfaglige opgaver Udarbejdet af: Operationelt beredskab Tovholder: Jan Bruun Holbæk (JB) Jesper Christensen Kalundborg (JC) Søren Lundhild Lejre (SL) Lars Karlsen Odsherred (LK) Per S.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk

fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk fastholdelse af deltidsansatte og frivillige brandfolk Indholdsfortegnelse forord: Bliv brandmand nu 4 Indledning 5 fratrædelsesgrunde 6 Løn- og ansættelsesvilkår 7 LEDIGHED OG DAGPENGEREGLER 9 brandmænd

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 31. oktober 2009 kl. 10.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

OVERENSKOMST. mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK 2010-2012 OVERENSKOMST mellem LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK OG DI Overenskomst II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstgrundlaget...

Læs mere

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR

for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR AKTIVITETSPLAN for DUI-LEG og VIRKE LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER TILBUD OM LOKALE KURSER KALENDER MED DATOER FOR LANDSDÆKKENDE AKTIVITETER 2015 FORORD Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012

Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011. Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Beredskabsforbundet Sønderborg BERETNING 2011 2012 Kredsleder Helle Vibeke Johannsen Beredskabsforbundet Sønderborg 28-01-2012 Indholdsfortegnelse Indledning 2 På lands- og regionsplan 2 På kredsplan 4

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

OVERENSKOMST MELLEM LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK. DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK OVERENSKOMST MELLEM LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di GÆLDENDE FOR FALCK DANMARK A/S DELTIDSANSATTE BRANDFOLK 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. OVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere