landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK"

Transkript

1 landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR ÅRGANG

2 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand Freddy Rasmussen, Maribo, kunne den 1. oktober fejre 40 års jubilæum som brandmand i Maribo. Freddy har ikke interessen for brandslukning fra fremmede. Morfaderen var brandmand i Maribo i mere end 25 år. Freddy blev uddannet som elektriker, og efter en periode i Civilforsvarskorpset, blev han i 1966 deltidsbrandmand ved Maribo Brandvæsen. I 1970 overgik brandvæsenet til Falck, og Freddy fulgte med. Han er i dag den sidste af de gamle kommunale brandmænd, der er tilbage i tjeneste. Men til nytår er det slut - da lægger Freddy brandhjælmen på hylden for sidste gang. Den lokale brandmandsforening har nydt godt af Freddys arbejdskraft på såvel kasserer- som formandsposten i flere perioder. I Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk var Freddy fællestillidsmand for Falcks brandfolk i Region Sjælland fra Landsklubben ønsker til lykke. Freddy Rasmussen nye regionstillidsmænd Lars Bille Hansen Falck Region Sjælland Poul Jørgensen Falck Region Hovedstaden Per Holm Jensen Falck Region Nord Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om Pouls alt for tidlige død d. 10. november, kun 53 år gammel. Poul var brandmand og holdleder i Farsø Brandvæsen i mere end 26 år og var med til brand så sent som i oktober måned! Poul fik konstateret kræft for ca. 2 år siden og kæmpede med sygdommen. Han håbede lige til det sidste, mindeord over poul nielsen, farsø at han måtte overvinde sygdommen. Vi brandmænd i Farsø kendte Poul som én, man kunne regne med, både når det var for sjov, og når det var alvor. Poul var en fagligt dygtig brandmand og en ordensmand. Hans stille og rolige væsen smittede af på os alle. Vi vil komme til at savne Poul blandt os Vore tanker går til Nina, Lise og Lone og svigersønnerne i den svære tid. Æret være Pouls minde Brandmændene v/ Falck Farsø. Navnestof indsendes i god tid før mærkedagen direkte til redaktionen.

3 Landsklubben 4/ Nr. 4 december årgang Udgiver: Landsklubben for deltidsansatte brandfolk Hasselvej 5, 9240 Nibe Redaktion: Ansvarshavende redaktør Hans Henrik Nielsen Sophus Bauditz Vej 50, 8230 Åbyhøj Telefon: Jens Johannessen Hestens Bakke 36, 3000 Helsingør Telefon & telefax: LANDSKLUBBEN udkommer 4 gange årligt. Abonnement: 125 Kr. incl. moms. Adresseændring skal meddeles til: Niels Outzen, Østerbakken 15, 7700 Thisted. Oplag: Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i bladet er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk kun tilladt med angivelse af kilde. Deadline til næste nummer: 1. februar 2007 Tryk: GP-Tryk, Grenaa Leder For nogle år siden besluttede Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, at frigørelse af fastklemte ved trafikuheld som udgangspunkt stadig skulle være en opgave, der ansvarsmæssigt skulle være forankret i amterne. De to ministerier besluttede dog, at de kommunale beredskaber, altså brandvæsenerne, også kunne udføre opgaven i de kommuner, hvor der var politisk vilje til det. Gennem de seneste år har flere og flere kommunale beredskaber, hvad enten de er kommunalt drevet eller drevet af Falck, udført opgaven til alles tilfredshed. Eller rettere sagt, næsten alles tilfredshed. Redderne ansat i Falck og organiseret i 3F har indtil udmeldingen fra de to ministerier fremkom næsten været alene om at udføre opgaven. Efter udmeldingen har det i praksis været en opgave, de måtte dele med de kommunale beredskaber. Det er soleklart for enhver, at det at miste opgaver, som man opfatter som sine velerhvervede rettigheder, aldrig kan betragtes som noget positivt. Det skal dog klart pointeres, at opgaverne på stedet er blevet løst i et godt samarbejde mellem reddere og brandmænd, hvilket selvsagt har været til gavn for de skadelidte. Set i bakspejlet må det være klart for alle, som har været medvirkende i den slags indsatser, at de kommunale beredskabers medvirken har givet frigørelsesopgaven et gevaldigt løft, idet den egentlige frigørelse, som altid foregår under kyndig vejledning af en ambulancebehandler, har kunnet iværksættes langt tidligere, end det ellers ville have kunnet lade sig gøre, idet redningsvognen med frigørelsesværktøjet i langt de fleste tilfælde først ankommer mange kostbare minutter efter ambulancen og automobilsprøjten. Automobilsprøjten er jo ydermere også optimal i tilfælde af brand i de implicerede køretøjer. Det ser nu ud til, at opgaven helt og aldeles skal overgå som en ansvarsopgave til de kommunale beredskaber, sandsynligvis fra Denne omstændighed ser Landsklubben som en helt naturlig konsekvens af den praksis, som i lang tid har hersket på området. Det kan derfor undre, at der fra vore samarbejdspartnere argumenteres med manglende rutine og alle de andre teoretiske omstændigheder i forbindelse med opgaven. Her tænkes ikke mindst på uddannelsesområdet. Vi må her gøre opmærksom på, at frigørelsesopgaven efterhånden er blevet en ikke ubetydelig del af brandmandsuddannelsen. Når hertil lægges de kurser og øvelser, der foregår ved brandvæsenerne, er det vores opfattelse, at arbejdet også fremover vil foregå på et højt niveau. Karsten Andersen indhold ISSN Forsiden: H.K.H. Kronprins Frederik afslører mindesten ved Holmens Kirke d. 6. oktober. I midten ses billedhuggeren Karin Lorentzen og hendes assistent Vanja Schwarts. Foto: HHMN Medlem af: S. 2 Nyt om Navne S. 4 Brandmandsforening i Nyk. F. 100 år S. 6-7 Mindehøjtidelighed S. 8-9 Falck 100 år S.10 jubilæum ved nibe Redningsberedskab S. 11 Nyt fra bestyrelsen S.12 Holdledere som ISL S.13 Fagligt set S.14 Læserne har ordet S.15 Telefonliste S.16 Løst & Fast

4 4 Landsklubben 4/2006 brandmændenes forening i nykøbing f. fylder 100 år Nykøbing Falsters første faste brandkorps anno 1906 Brandmandskabet anno 2006 Foto: Claus Hansen Den 1. december er det 100 år siden, Brandmændenes Forening i Nykøbing Falster blev stiftet. Foreningen er en såvel faglig som social forening for alle deltidsansatte brandfolk i Nykøbing F. Den til enhver tid valgte tillidsmand er samtidig formand for foreningen. En af de små traditioner i foreningen består af en frokost med øl og kogt sild (som de selv koger). En anden er en sommerfest, hvor brandmænd, koner og børn samles og hygger. Jubilæet fejres med en reception på Falck om formiddagen og en fest om aftenen. Her har nabostationerne været behjælpelige med folk, der kan dække vagten, så der er 2 funktionsdygtige hold klar på station Nyk.F. d. 1/12 om aftenen. Det er også noget, foreningens medlemmer plejer at gøre, når andre stationer i området har behov for at få dækket vagter.

5 BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF BRAND, REDNING OG VAGT Bilforsikring uden Bonustab Ansvars- og kaskoforsikring for alm. personbiler. Mindst 8 års skadefri kørsel. Selvrisiko kr Der er ingen selvrisiko ved reparation af frontruder. Helårlig præmie Bygningsforsikring Parcelhus indtil 125 m 2 i 1 plan med/uden kælder. Fuld bygningskasko inkl. svamp/insekt samt skjult rørskade. Selvrisiko kr Helårlig præmie Familiens Basisforsikring Forsikringssum kr Omfatter: Indbo, el-skadeforsikring, privatansvar, rejsegods og retshjælp. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 3742 kr. fra 2721 kr. fra1283 kr. Studie-/Uddannelsesforsikring Omfatter: Indbo inkl. cykler, pc-udstyr, el-skadeforsikring, ansvarsforsikring for husstanden og ulykkesforsikring med kr ved invaliditet samt tandskader for forsikringstageren. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 1163 kr. Familieulykkesforsikring Eksempel: 2 voksne og 2 børn. Forsikring hele døgnet uden dækning under erhvervsarbejde. Forsikringssum ved varigt mén kr Inkl. tandskadedækning. Helårlig præmie fra 2020 kr. Ring på og få et godt tilbud GF-Brand, Redning og Vagt

6 6 Landsklubben 4/2006 Tekst: Hans Henrik Nielsen Foto: Freddie S. Larsen, Jens Johannessen og H. H. Nielsen mindehøjtidelighed for b Fredag d. 6. oktober blev der i Holmens Kirke i København afholdt en mindehøjtidelighed til ære for de danske brandog redningsfolk, der gennem tiden er blevet dræbt under udførelse af deres arbejde. Initiativet til mindehøjtideligheden kom fra Falcks Redningskorps. Repræsentanter for alle former for redningsvæsen i Danmark var inviteret med til højtideligheden, og interessen for at deltage var stor. Mange stationer deltog med deres fane som æresvagt ved højtideligheden. Også Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik havde sagt ja tak til at deltage i mindehøjtideligheden og stå for afsløringen af en mindesten for faldne brand- og redningsfolk i haven ved Holmens Kirke som afslutning på højtideligheden. Mens deltagerne ankom til kirken musicerede Broager Brandværns Orkester, Beredskabsforbundets Musikkorps og Københavns Brandvæsens Orkester på pladsen foran kirken. Under mindehøjtideligheden spillede Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester, og Holmens Kirkes Kantori stod for sangen. Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck talte til forsamlingen under højtideligheden og sagde bl.a: - Vi læser mellem år og dag i avisernes omtale af ulykker og katastrofer, at selv de mest hårdkogte brandfolk udtaler aldrig at have oplevet noget lignende. Det er sådan, omverdenen tror, vi er og gerne vil se os: Som hårdkogte kvinder og mænd, der kan klare alt. Men er sandheden ikke, at vi ikke er hårdkogte. At vi tværtimod er nogle bløde kvinder og mænd, for hvem det at yde hælp er en livsgerning. En livsgerning i så tæt berøring med krydsfeltet mellem liv og død, at vi gribes af vores arbejde og er parate til at hjælpe, også med risiko for vores eget liv. Ikke at det på nogen måde sker dagligt, men ingen kollega med bare nogen erfaring kan sige sig fri for på et eller andet tidspunkt i tjenesten at være gået på kompromis med sund fornuft eller stillede sikkerhedskrav i arbejdet for at redde andre. Én af dem, som satte livet på spil, var bonden Søren Kanne, der i februar 1833 red ud i bølgerne på et hestespand og reddede to strandede søfolk fra at drukne. Søren Kanne fik både en statue på torvet i Grenå og et digt af Steen Steensen Blicher i Randers Amtsavis 15. november Dette er de færreste redningsfolk forundt, men digtet står stadig som det bedste udtryk for hele redningssagens inderste væsen: Så skulle dog alle I danske mænd af hjertet elske hinanden i faren og døden sig give hen den ene med lyst for den anden - I dag hædrer vi dem, der som Søren Kanne satte livet på spil, men som også kom til at sætte det til, ikke fordi de var mere dumdristige end Søren Kanne, men fordi de var så uheldige, at døden tilfældigt ramte netop i det øjeblik, de handlede udover det, som deres opgave krævede af dem. "Den, der redder et menneskes liv, redder hele menneskeheden". Holmens provst Ejgil Bank Olesen brugte i sin prædiken dette citat til at beskrive essensen af det verdensbillede, som brand- og redningsfolk har. De står vagt om, at det for alt i verden gælder om at redde menneskers liv. Provsten fortsatte med at tale om reddere og brandfolks beskedenhed i forhold til den indsats, de gør. Deres faglige stolthed og professionalisme er stor, og et slogan for dem kunne lyde: Enhver indsats er en opgave, som skal løses. Han kom ind på evangeliets bud om næstekærlighed, som også kan siges at omfatte brand- og redningsfolk. Efter mindehøjtideligheden var der afsløring af mindestenen i haven, hvorefter deltagerne med Københavns Brandvæsens Orkester i spidsen marcherede i procession til reception på Det Kongelige Teater. Mindestenen bærer inskriptionen "Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden" fra Grundtvigs salme "Hil dig frelser og forsoner". Motiverne på de tre sider er: En slange med strålerør, en genoplivningskuffert samt en redningsvest med redningskrogen fra en helikopter - redning og brandslukning til lands, til vands og i luften.

7 Landsklubben 4/ rand- og redningsfolk Koncernchef Allan Søgaard Larsen på prædikestolen i Holmens Kirke H.K.H. Kronprins Frederik taler ved afsløringen af mindestenen til ære for de faldne brand- og redningsfolk i Danmark Holmens provst, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen på prædikestolen i Holmens Kirke ved mindehøjtideligheden Afsløring af mindestenen med hjælp fra repræsentanter for redning til lands, til vands og i luften. LFDB's formand, Karsten Andersen repræsenterede landjorden. Nakskov Brandvæsens orkester akkompagnerede ved afsløringen. Faneparade foran Det Kongelige Teater Landsklubbens formand Karsten Andersen i samtale med forsvarsminister Søren Gade og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ved receptionen på Det Kongelige Teater.

8 8 Landsklubben 4/2006 falcks 100 års jubilæum Af: Redaktør Hans Henrik Nielsen Fotos: Jens Johannessen, Jan Mørch og Hans Henrik Nielsen Falcks Redningskorps kunne den 3. oktober fejre sit 100 års jubilæum. Dagen blev bl.a fejret med kransenedlæggelse, stafetløb og optog. Et optog bestående af nye og gamle 2. oktober med kurs mod Ringsted. På selv turen til København. Her er der gjort holdt p Kransenedlæggelse ved Sophus Falcks grav på Vestre Kirkegård i København. Frede Jensen, formand for Falcks Personaleforening og direktør Allan Søgaard Larsen, Falcks Redningskorps ses her ved gravstedet. Her ses nogle af de gamle brandkøretøjer i o fra Tåstrup. Dernæst en Volvo automobilspr VW/Magirus 12m drejestige fra Løgstør, en O en Bedford/Magirus drejestige fra Esbjerg. Også ved mindetavlen på st. Hvidovre for Falck-folk dræbt i tjeneste blev der lagt en krans på jubilæumsdagen.

9 Landsklubben 4/ Optoget gjorde ophold på Køge Torv, hvor borgerne havde lejlighed til at bese de flotte køretøjer og få en snak med chaufførerne. Falck-biler kørte fra Odense mandag d. e jubilæumsdagen fortsatte karavanen å landevejen mellem Ringsted og Køge. Kollegerne fra Borup havde taget opstilling ved landevejen for at hilse på karavanen. ptoget. Forrest en Commer vagtsprøjte øjte fra Rudkøbing. Bag den skimtes en pel Blitz redningsvogn fra Ringsted og De 5 fugle, som tilsammen dannede personaleforeningens jubilæumsgave til korpset, blev løbet med stafet fra Fælledparken til Falck-Huset af personale fra de 5 regioner. Falck Sport stod for denne del af arrangementet.

10 10 Landsklubben 4/2006 Jubilæumsår ved Nibe Redningsberedskab I løbet af indeværende år har der ved Nibe Redningsberedskab været et større antal jubilæer og andre ting, som medfører overrækkelse af diverse medaljer og diplomer. Ole Skau Jensen Karsten Andersen Lennart Olsson To af brandmændene ved beredskabet, brandmester Ole Skau Jensen og brandmand Karsten Andersen har henholdsvis 1. september og 1. december været ansat i 25 år. Endvidere har vores beredskabschef Lennart Olsson i årets løb haft 25 års jubilæum som kommunal brandmand. De seneste, og vel formentlig 11 bedste af årene, har Lennart været ansat ved Nibe Redningsberedskab. Ole, som i det daglige kaldes Gokke, er i det civile liv ansat som pedel ved Nibe Kommune. Ole er endvidere stærkt involveret i Nibefestivallen, hvor han er én af initiativtagerne og med i ledelsen. Han er her ansvarlig for sikkerheden og alt, hvad der har med el at gøre. Baggrunden herfor er en uddannelse som elektriker. Karsten, som er tillidsmand for brandmændene i Nibe og yderligere kendt som formand for Landsklubben, er i det daglige klejnsmed og arbejder på en fabrik med produktion af brandporte. Lennart er, ud over at være beredskabschef i Nibe, også beredskabschef i Støvring Kommune. Han startede som deltidsbrandmand i Odder under den navnkundige brandinspektør og senere distriktsbrandinspektør Hans Jensen. Lennart er oprindeligt uddannet som murer. De tre jubilæer på én gang, som jo er en helt speciel begivenhed, giver i anledning af den forestående sammenlægning med Ålborg, Hals og Sejlflod kommuner lejlighed til lidt festivitas i forbindelse med nytårsparolen d. 31. december. Bl.a. afholdes en intern reception, hvor beredskabets personale, kommissionsmedlemmer, politikere, familie og venner af huset er velkomne til at kigge ind. Nibe Brandmandsforening Når et brandvæsen, en brandmandsforening, en station el. lign. har jubilæum, vil vi gerne fortælle om det her i bladet. Det kræver, at redaktionen får kendskab til begivenheden. Det er derfor en god idé i god tid inden jubilæumsdagen at informere redaktionen om sagen. Send lidt information samt et jubilæumsskrift, hvis man udgiver et sådant. Har man gamle billeder til at belyse historien, er det også fint. Vi møder også gerne op til jubilæet, hvis det er muligt i forhold til arbejde m.m. Men det kræver, at redaktionen får en direkte invitation. Det er ikke gjort med at invitere foreningens formand. Redaktionen jubilæum i brandvæsen, brandmandsforening, station o.lign.

11 Landsklubben 4/ nyt fra bestyrelsen Redningsberedskabspris Under Beredskabsforbundet, som er de frivilliges ståsted, er der indstiftet en årlig pris, som kaldes Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen, som administreres af Beredskabsforbundets landskontor, kan tildeles personale i det danske redningsberedskab uanset tilhørsforhold - frivillige, fuldtidsansatte, deltidsansatte eller frivillige i de sønderjyske frivillige brandværnsforbund. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller dele af et redningsberedskab og skal referere til en skarp indsats. Ud over at hædre de, som gør sig fortjent hertil, er formålet også at opnå større fællesskab i redningsberedskabet. Det er besluttet at arbejde for, at den til enhver tid aktuelle forsvarsminister udpeges til protektor og dermed er den, der forestår den årlige overrækkelse af prisen, som er kr. Beløbet fremskaffes via sponsorering fra aktuelle leverandører til redningsberedskaberne. Der nedsættes en komité med en repræsentant for hver af følgende organisationer: Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOA 3 F Falck Danmark Beredskabsforbundet Alle komitemedlemmer har én stemme. Landsklubbens bestyrelse har besluttet at deltage i arbejdet med prisen og har udpeget Karsten Andersen som medlem af komiteen. Som stedfortræder er udpeget Jan Bruun. Bestyrelsen holdledere som indsatsledere I relation til problematikken om holdlederes funktion som indsatsledere har bestyrelsen for LFDB den 1. november sendt en forespørgsel til Forsvarsministeriet vedr. uddannelse: Hvad er egentlig "den fornødne uddannelse"? Det skyldes bl.a., at den uddannelse, som BRS tilbyder på skolen i Tinglev (HL som ISL) ikke er kompetencegivende! Det har betydet, at nogle beredskabschefer så har fået en idé om, at de lige så godt selv kan uddanne deres holdledere til indsatsledere lokalt. LFDB finder det derfor nødvendigt at få en afklaring af uddannelsesspørgsmålet før "toget kører". Se også s. 12. falck-overenskomst Falck-overenskomsten opsiges planmæssigt pr Som forberedelse til de forestående overenskomstforhandlinger udsender faglig sekretær Jan Bruun i nær fremtid et brev til tillidsmændene vedr. indkaldelse af ønsker til den nye overenskomst. vedr. artiklen "ta' selv-bord for beredskabschefer" I forbindelse med det røre, der på Vestsjælland har vist sig i kølvandet på ovennævnte artikel, skal jeg understrege, at det er bestyrelsens opfattelse, at artiklen er skrevet ud fra konkrete oplysninger og tal, som redaktøren har indhentet hos de pågældende kommuner, på deres hjemmesider og i dagspressen. Artiklen er naturligvis ikke skrevet for at genere brandfolk i de pågældende kommuner, tværtimod, men for at belyse beredskabschefernes muligheder på et område, der ikke altid har politikernes bevågenhed. Nogen har med baggrund i artiklen talt for udmeldelse af Landsklubben. Jeg vil i den forbindelse understrege, at artiklen efter min mening helt og fuldt lever op til vores holdning om, at bladet skal være debatskabende. Det betyder også, at ikke alle holdninger og meninger, der kommer til udtryk, nødvendigvis bifaldes af alle læsere. Jeg skal på baggrund af ovennævnte opfordre til, at al yderligere kritik ophører, og til at se fremad, således at vi kan bruge vores tid på noget mere konstruktivt til gavn for alle deltidsbrandfolk i Danmark. Vi har jo fra andre organisationer set, at internt ævl og kævl ikke fører noget fornuftigt med sig. Karsten Andersen

12 12 Landsklubben 4/2006 holdledere som indsatsledere Holdledere som indsatsledere Der er ifølge den nye bekendtgørelse af 1. september 2005 om risikobaseret dimensionering, som kommunerne skal udarbejde og som skal være indsendt til Beredskabsstyrelsen inden den 31. august 2007, åbnet mulighed for, at holdledere kan fungere som indsatsledere. Det forudsætter, at holdlederen har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det betyder, at ingen holdleder må fungere som indsatsleder, før han har været på kursus eller har en indsatslederuddannelse, og kommunalbestyrelsen i kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk anbefaler alle holdledere at følge de ovenfor nævnte bestemmelser således, at man ikke begynder som indsatsleder, før kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, og man har fået den fornødne uddannelse. Indtil kommunalbestyrelsen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, gælder den gamle bekendtgørelse om, at man ikke behøver at sende en indsatsleder til nogle former for reducerede udrykninger. De holdledere, der påtager sig at fungere som både holdleder og indsatsleder, skal både lede og fordele arbejdet blandt de brandmænd, han har ansvaret for, og danne sig et billede af den indsats, de er kommet til. Det vil uden tvivl gå ud over sikkerheden for brandmændene. Det kommunale redningsberedskab har her i efteråret haft travlt med at opsige indsatsledere på grund af kommunesammenlægningerne, muligvis fordi de mener, at holdlederne skal overtage ledelsen af indsatsen. Det kan landsklubben kun beklage, men det skal ikke bevirke, at holdledere uden den fornødne uddannelse skal stå med ansvaret for en brand og for brandmændenes sikkerhed i urimelig lang tid, fordi der er blevet en for lang kørevej for den indsatsleder, der er kaldt. Det er landsklubbens opfattelse, at indsatslederen skal være den første på skadestedet. Det ved vi godt ikke altid kan lade sig gøre, men tidsforskydning mellem slukningstogets ankomst og indsatslederens ankomst, når han er tilkaldt sammen med slukningstoget, bør ikke overstige 10 minutter. Derfor anbefaler Landsklubben, at holdledere, der skal stå alene med ansvaret mere end de 10 minutter, skal have samme uddannelse som de, der skal fungere som indsatsledere. Landsklubben forhandler med Kommunernes Landsforening om den betaling, som holdledere skal have for at varetage hvervet som kombineret holdleder og indsatsleder. Indtil disse forhandlinger er afsluttet, anbefaler Landsklubben, at ingen holdleder påtager sig ansvaret som indsatsleder. Bestyrelsen i LFDB

13 Landsklubben 4/ fagligt set Lige en påmindelse til alle kommunalt ansatte brandmænd og ikke mindst tillidsmændene. Nu er vi godt ude af oktober. Der er sket en løntaktregulering, som I kan finde på LFDB's hjemmeside - hvis I ikke har en computer eller ikke kan finde lønreguleringen, så tag kontakt til regionstillidsmanden og få ham til at sende den til jer. Når løn bliver nævnt, så er det også vigtigt at huske, at der er blevet lavet en fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område, som LFDB har skrevet under på. Det betyder, at da der står i aftalen, at vi pr. 1. januar 2007 har mulighed for at begære eller aftale en lønforhandling om de afsatte midler (1,25 %), som er til rådighed, får det gjort så huritgt som overhovedet muligt i det nye år (januar 2007). Det skal også nævnes, at midlerne indgår i den enkelte kommunes samlede råderum til lokal løndannelse - altså er midlerne ikke organisationsopdelt, så hvis I ikke anmoder om eller begærer en lønforhandling, så får I ikke noget! D.v.s, at andre organisationer, der forhandler, måske vil få pengene. Det er også sådan, at hvis der ikke er aftalt frister og regler med kommunen, så skal der senest seks uger efter, at kommunen har modtaget tillidsmændenes skriftlige begæring om lønforhandling, ske en forhandling. Hvis der ikke bliver indkaldt til lønforhandling, skal tillidsmanden kontakte regionstillidsmanden, som skal assistere jer med at løse problemet. Hvis I ikke har kendskab til fællesaftalen om lokal løndannelse for teknisk område, så kontakt regionstillidsmanden og få ham til at sende jer den. Jeg vil også vise et eksempel på, hvordan I kan lave en simpel, skriftlig begæring om lønforhandling: Til den forhandlingsberettigede for de deltidsansatte brandfolk. Vigsø, den 1. januar 2007 Undertegnede forhandlingsberettigede tillidsmand begærer hermed om lønforhandling ud fra fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område. Med venlig hilsen Tillidsmand, LFDB Hans Livø Hvad så brandmænd? Er arbejdet lønnen i sig selv? Fællesaftalen om lokal løndannelse for det tekniske område kan som nævnt også findes på Det er også vigtigt at kunne dokumentere, at I har sendt anmodningen, så det vil være en god idé at tage en kopi, så I kan dokumentere det skrevne og tidspunktet. Jeg håber, at arbejdet vil glide for jer, så på med vanten. Regionstillidsmand Nord - kommunal Harry Vestrup

14 14 Landsklubben 4/2006 læserne har ordet Tag selv bord for redaktører! Kommentar til artikel i vores septemberblad Egentlig skulle denne artikel være et surt opstød til en redaktør, som efter min mening misbruger sine beføjelser, som ansvarshavende redaktør for et fælles klubblad, hvis formål er at samle alle deltidsansatte brandfolk fra hele landet og fra alle lejre. Det er ærgerligt hvis sådan en artikel skal skabe splid i sådan en lille og ellers velfungerende klub. Men jeg har da tiltro til at den øvrige ledelse i Landsklubben får klaret denne lille sag, og hvis lignende artikler skulle lande på redaktørens bord vil få sendt dem til rette medie (f.eks. Ekstra Bladet lige under side 9 pigen). I stedet vil jeg hellere bruge tiden på at komme med nogle data om hvad det drejer sig om. Det er korrekt at vi går fra kun at have en brandstation i Næstved Kommune, til at der bliver tre i den nye større Næstved Kommune. Stationerne bliver bestykket således: NB 7 En vandtankvogn l af mærket MB 1729, årgang 1991 Hjælpeberedskabsstation Herlufmagle: NB 18 En miljø-/redningsvogn af mærket Toyota Landcruiser evt. med trailer, årgang 1979 totalrenoveret 2001 NB 2 En automobilsprøjte 16/8 af mærket Mercedes- Benz 1017, årgang 1983 totalrenoveret i 2000 Beredskabsstation Fuglebjerg: Beredskabsstation Næstved: Tre indsatslederbiler to Volvo V70 og en Volvo 740 Tre automobilsprøjter 16/8 en MB Actros 1832 årg. 2006, en MB 1113 årg og en MB 1113 årg De to ældste er renoveret af flere omgange. En vandtankvogn l MB 1827 En redningslift Bronto 32 m MB Actros 1831 En miljø-/redningsvogn MB Sprinter En slangetender Land Rover Defender En påhængsstige 18 m Derudover tilgår en ny vandtankvogn medio juni 2007, og der er i investeringsplanen for redningsberedskabet afsat midler til en ny automobilsprøjte til levering i Det er muligt at ikke alle køretøjer er af nyeste dato, men de er passet og plejet og renoveret efter behov, samt materiellet ombord er løbende fornyet så betyder det vel ikke så meget med alderen. Til eksempel kan nævnes at alt vores røgdykkerudstyr er udskiftet til Dräger PA-94 med 6,8 l kompositflasker. Vedr. den økonomiske side af sagen vil jeg ikke her komme i yderligere detaljer, da budgetlægningen i Næstved kun i grove træk er færdig. NB 4 En automobilsprøjte 16/8 af mærket MB 1124, årgang 1995 Kurt Truelsen Tillidsmand Næstved

15 Landsklubben 4/ bestyrelse FORMAND Karsten Andersen Hasselvej Nibe Tlf Fax: NÆSTFORMAND Charlotte O. Støvring Solstien Randers Tlf KASSERER Niels Outzen Østerbakken Thisted Tlf Fax: FAGLIG SEKRETÆR falck Jan Bruun Jørgen Rudsvej Holbæk Tlf FAGLIG SEKRETÆR kommunal Peter Juul Ved Vejgården Odense Tlf regionstillidsmænd falck region NORD Per Holm Jensen Agdrupskoven Brønderslev Tlf falck region MIDT Gert Ilsø Farrevej Hammel Tlf falck region syd Claus Andersen Ny Adelgade Assens Tlf falck region sjælland Lars Bille Hansen Peter Freuchensvej Nykøbing F. tlf falck region HOVEDSTADEN Poul Jørgensen Langelunden 11 2.th Nivå Tlf region nord Harry Vestrup Tingstrupvej Thisted Tlf region MIDT Bjørn Michael Jensen Storåvej Herning Tlf region syd Knud S. Jensen Rødkjærsvej Fredericia Tlf: REGION sjælland Michael Larsen Københavnsvej Vordingborg Tlf REGION HOVEDSTADEN Michael Kofoed Rønnevej Åkirkeby Tlf

16 Returadresse: Landsklubben v/ Niels Outzen Østerbakken Thisted Magasinpost ID-nr.: Returneres ved vedvarende adresseændring løst & fast Skolechef Bjarne Kjems, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, kan fejre sin 60 års fødselsdag den 6. februar I den anledning holder Bjarne Kjems åben reception på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte, fredag den 9. februar kl Bjarne Kjems er født i Hviding i Sønderjylland, hvor hans far bl.a. var brandfoged. I 1973 blev Bjarne færdig som civilingeniør, og efter ansættelse i et rådgivende ingeniørfirma og en afstikker til Gjern Kommune i Jylland kom han i 1981 til Vallø Kommune på Østsjælland. Året efter stiftede Bjarne for første gang siden barndommen bekendtskab med brandvæsenet, da kommunen manglede en vicebrandinspektør. Bjarne fik stillingen og avancerede siden til brandinspektør. I 1987 hentede Gunnar Haurum ham til Statens Brandinspektion som Bjarne kjems fylder 60 år skoleinspektør på Statens Brandskole. Her lærte han i de følgende år mange holdledere, indsatsledere og brandinspektører fra hele landet at kende. Turen gik i 1993 videre til stillingen som chef for Beredskabsstyrelsens kontor for tilsyn med brandvæsenerne. I marts 1998 startede han så som skolechef på Beredskabsstyrelsens Befalingsmandsskole, et navn der senere blev ændret til Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse. Bjarne Kjems har altid ment, at det var vigtigt at klæde det politiske niveau ordentligt på, før det traf beslutninger, som embedsmændene derefter skulle implementere og leve med. Det har flere gange ført ham ud i et politisk stormvejr, hvor såvel hans foresatte i Beredskabsstyrelsen som selveste forsvarsministeren har forsøgt at lukke munden på ham. Det er heldigvis ikke lykkedes, og såvel Folketingets Ombudsmand som justitsministeren har forsvaret offentligt ansattes ret og pligt til at ytre sig i sådanne vigtige Skolechef Bjarne Kjems spørgsmål, som kan have betydning for politikernes stillingtagen. LFDB ønsker Bjarne Kjems tillykke og takker for godt samarbejde. nordsjælland møder midtjylland Foran Magasin på Kongens Nytorv i København har deltagere og fanebærere fra Helsingør og Bjerringbro sat hinanden stævne på vej til mindehøjtideligheden i Holmens Kirke den 6. oktober. Fra venstre ses pens. brandmand Jørgen Knudsen og brandmand Jens Johannessen, Helsingør, brandmand Harry Frandsen og beredskabschef Finn Gervin, Bjerringbro, pens. brandmand Ole Christensen og brandmand Per Thomsen, Helsingør og indsatsleder Ivan Sejersen, Bjerringbro.

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd?

VorVærdi. Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro. Skriv gode breve. Når den røde hane galer. I gang med værdierne. Hvad er god adfærd? 4. udgave, marts 2008 Side 3 gode breve VorVærdi Lad det værdibaserede samarbejde spire og gro Side 4 5 Store fl yttedag hos Bo og Naboskab Møn Side 6 7 Når den røde hane galer I gang med værdierne Side

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Ny bog om livet som taxichauffør om natten. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 12 - December 2013-10. årgang Ny bog om livet som taxichauffør om natten side 6 Nej til ejerstraf Urimeligt at straffe vognmand, hvis hans chauffør har kørt for

Læs mere

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp

Folkehjælp TEMA. Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger. til rollemodel. Oktober 2008 nr. 85 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp Folkehjælp Oktober 2008 nr. 85 Udgives af TEMA Nyt integrationsprojekt fra aktiv medborger til rollemodel Indhold: 1 Leder 2 Frem med succeshistorierne 4 Taking the Lead 6 Besir tager føringen 8 Vi skal

Læs mere

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere