landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK"

Transkript

1 landsklubben udgivet af: landsklubben for deltidsansatte brandfolk LANDSKLUBBEN FOR DELTIDSANSATTE BRANDFOLK DEC 2006 NR ÅRGANG

2 2 Landsklubben 4/2006 nyt om navne 40 års jubilæum i maribo Tidl. fællestillidsmand Freddy Rasmussen, Maribo, kunne den 1. oktober fejre 40 års jubilæum som brandmand i Maribo. Freddy har ikke interessen for brandslukning fra fremmede. Morfaderen var brandmand i Maribo i mere end 25 år. Freddy blev uddannet som elektriker, og efter en periode i Civilforsvarskorpset, blev han i 1966 deltidsbrandmand ved Maribo Brandvæsen. I 1970 overgik brandvæsenet til Falck, og Freddy fulgte med. Han er i dag den sidste af de gamle kommunale brandmænd, der er tilbage i tjeneste. Men til nytår er det slut - da lægger Freddy brandhjælmen på hylden for sidste gang. Den lokale brandmandsforening har nydt godt af Freddys arbejdskraft på såvel kasserer- som formandsposten i flere perioder. I Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk var Freddy fællestillidsmand for Falcks brandfolk i Region Sjælland fra Landsklubben ønsker til lykke. Freddy Rasmussen nye regionstillidsmænd Lars Bille Hansen Falck Region Sjælland Poul Jørgensen Falck Region Hovedstaden Per Holm Jensen Falck Region Nord Det var med sorg, at vi modtog meddelelsen om Pouls alt for tidlige død d. 10. november, kun 53 år gammel. Poul var brandmand og holdleder i Farsø Brandvæsen i mere end 26 år og var med til brand så sent som i oktober måned! Poul fik konstateret kræft for ca. 2 år siden og kæmpede med sygdommen. Han håbede lige til det sidste, mindeord over poul nielsen, farsø at han måtte overvinde sygdommen. Vi brandmænd i Farsø kendte Poul som én, man kunne regne med, både når det var for sjov, og når det var alvor. Poul var en fagligt dygtig brandmand og en ordensmand. Hans stille og rolige væsen smittede af på os alle. Vi vil komme til at savne Poul blandt os Vore tanker går til Nina, Lise og Lone og svigersønnerne i den svære tid. Æret være Pouls minde Brandmændene v/ Falck Farsø. Navnestof indsendes i god tid før mærkedagen direkte til redaktionen.

3 Landsklubben 4/ Nr. 4 december årgang Udgiver: Landsklubben for deltidsansatte brandfolk Hasselvej 5, 9240 Nibe Redaktion: Ansvarshavende redaktør Hans Henrik Nielsen Sophus Bauditz Vej 50, 8230 Åbyhøj Telefon: Jens Johannessen Hestens Bakke 36, 3000 Helsingør Telefon & telefax: LANDSKLUBBEN udkommer 4 gange årligt. Abonnement: 125 Kr. incl. moms. Adresseændring skal meddeles til: Niels Outzen, Østerbakken 15, 7700 Thisted. Oplag: Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i bladet er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk kun tilladt med angivelse af kilde. Deadline til næste nummer: 1. februar 2007 Tryk: GP-Tryk, Grenaa Leder For nogle år siden besluttede Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet, at frigørelse af fastklemte ved trafikuheld som udgangspunkt stadig skulle være en opgave, der ansvarsmæssigt skulle være forankret i amterne. De to ministerier besluttede dog, at de kommunale beredskaber, altså brandvæsenerne, også kunne udføre opgaven i de kommuner, hvor der var politisk vilje til det. Gennem de seneste år har flere og flere kommunale beredskaber, hvad enten de er kommunalt drevet eller drevet af Falck, udført opgaven til alles tilfredshed. Eller rettere sagt, næsten alles tilfredshed. Redderne ansat i Falck og organiseret i 3F har indtil udmeldingen fra de to ministerier fremkom næsten været alene om at udføre opgaven. Efter udmeldingen har det i praksis været en opgave, de måtte dele med de kommunale beredskaber. Det er soleklart for enhver, at det at miste opgaver, som man opfatter som sine velerhvervede rettigheder, aldrig kan betragtes som noget positivt. Det skal dog klart pointeres, at opgaverne på stedet er blevet løst i et godt samarbejde mellem reddere og brandmænd, hvilket selvsagt har været til gavn for de skadelidte. Set i bakspejlet må det være klart for alle, som har været medvirkende i den slags indsatser, at de kommunale beredskabers medvirken har givet frigørelsesopgaven et gevaldigt løft, idet den egentlige frigørelse, som altid foregår under kyndig vejledning af en ambulancebehandler, har kunnet iværksættes langt tidligere, end det ellers ville have kunnet lade sig gøre, idet redningsvognen med frigørelsesværktøjet i langt de fleste tilfælde først ankommer mange kostbare minutter efter ambulancen og automobilsprøjten. Automobilsprøjten er jo ydermere også optimal i tilfælde af brand i de implicerede køretøjer. Det ser nu ud til, at opgaven helt og aldeles skal overgå som en ansvarsopgave til de kommunale beredskaber, sandsynligvis fra Denne omstændighed ser Landsklubben som en helt naturlig konsekvens af den praksis, som i lang tid har hersket på området. Det kan derfor undre, at der fra vore samarbejdspartnere argumenteres med manglende rutine og alle de andre teoretiske omstændigheder i forbindelse med opgaven. Her tænkes ikke mindst på uddannelsesområdet. Vi må her gøre opmærksom på, at frigørelsesopgaven efterhånden er blevet en ikke ubetydelig del af brandmandsuddannelsen. Når hertil lægges de kurser og øvelser, der foregår ved brandvæsenerne, er det vores opfattelse, at arbejdet også fremover vil foregå på et højt niveau. Karsten Andersen indhold ISSN Forsiden: H.K.H. Kronprins Frederik afslører mindesten ved Holmens Kirke d. 6. oktober. I midten ses billedhuggeren Karin Lorentzen og hendes assistent Vanja Schwarts. Foto: HHMN Medlem af: S. 2 Nyt om Navne S. 4 Brandmandsforening i Nyk. F. 100 år S. 6-7 Mindehøjtidelighed S. 8-9 Falck 100 år S.10 jubilæum ved nibe Redningsberedskab S. 11 Nyt fra bestyrelsen S.12 Holdledere som ISL S.13 Fagligt set S.14 Læserne har ordet S.15 Telefonliste S.16 Løst & Fast

4 4 Landsklubben 4/2006 brandmændenes forening i nykøbing f. fylder 100 år Nykøbing Falsters første faste brandkorps anno 1906 Brandmandskabet anno 2006 Foto: Claus Hansen Den 1. december er det 100 år siden, Brandmændenes Forening i Nykøbing Falster blev stiftet. Foreningen er en såvel faglig som social forening for alle deltidsansatte brandfolk i Nykøbing F. Den til enhver tid valgte tillidsmand er samtidig formand for foreningen. En af de små traditioner i foreningen består af en frokost med øl og kogt sild (som de selv koger). En anden er en sommerfest, hvor brandmænd, koner og børn samles og hygger. Jubilæet fejres med en reception på Falck om formiddagen og en fest om aftenen. Her har nabostationerne været behjælpelige med folk, der kan dække vagten, så der er 2 funktionsdygtige hold klar på station Nyk.F. d. 1/12 om aftenen. Det er også noget, foreningens medlemmer plejer at gøre, når andre stationer i området har behov for at få dækket vagter.

5 BILLIGERE FORSIKRINGER FOR MEDLEMMER I GF BRAND, REDNING OG VAGT Bilforsikring uden Bonustab Ansvars- og kaskoforsikring for alm. personbiler. Mindst 8 års skadefri kørsel. Selvrisiko kr Der er ingen selvrisiko ved reparation af frontruder. Helårlig præmie Bygningsforsikring Parcelhus indtil 125 m 2 i 1 plan med/uden kælder. Fuld bygningskasko inkl. svamp/insekt samt skjult rørskade. Selvrisiko kr Helårlig præmie Familiens Basisforsikring Forsikringssum kr Omfatter: Indbo, el-skadeforsikring, privatansvar, rejsegods og retshjælp. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 3742 kr. fra 2721 kr. fra1283 kr. Studie-/Uddannelsesforsikring Omfatter: Indbo inkl. cykler, pc-udstyr, el-skadeforsikring, ansvarsforsikring for husstanden og ulykkesforsikring med kr ved invaliditet samt tandskader for forsikringstageren. Selvrisiko kr Helårlig præmie fra 1163 kr. Familieulykkesforsikring Eksempel: 2 voksne og 2 børn. Forsikring hele døgnet uden dækning under erhvervsarbejde. Forsikringssum ved varigt mén kr Inkl. tandskadedækning. Helårlig præmie fra 2020 kr. Ring på og få et godt tilbud GF-Brand, Redning og Vagt

6 6 Landsklubben 4/2006 Tekst: Hans Henrik Nielsen Foto: Freddie S. Larsen, Jens Johannessen og H. H. Nielsen mindehøjtidelighed for b Fredag d. 6. oktober blev der i Holmens Kirke i København afholdt en mindehøjtidelighed til ære for de danske brandog redningsfolk, der gennem tiden er blevet dræbt under udførelse af deres arbejde. Initiativet til mindehøjtideligheden kom fra Falcks Redningskorps. Repræsentanter for alle former for redningsvæsen i Danmark var inviteret med til højtideligheden, og interessen for at deltage var stor. Mange stationer deltog med deres fane som æresvagt ved højtideligheden. Også Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik havde sagt ja tak til at deltage i mindehøjtideligheden og stå for afsløringen af en mindesten for faldne brand- og redningsfolk i haven ved Holmens Kirke som afslutning på højtideligheden. Mens deltagerne ankom til kirken musicerede Broager Brandværns Orkester, Beredskabsforbundets Musikkorps og Københavns Brandvæsens Orkester på pladsen foran kirken. Under mindehøjtideligheden spillede Rinkenæs Frivillige Brandværnsorkester, og Holmens Kirkes Kantori stod for sangen. Koncernchef Allan Søgaard Larsen, Falck talte til forsamlingen under højtideligheden og sagde bl.a: - Vi læser mellem år og dag i avisernes omtale af ulykker og katastrofer, at selv de mest hårdkogte brandfolk udtaler aldrig at have oplevet noget lignende. Det er sådan, omverdenen tror, vi er og gerne vil se os: Som hårdkogte kvinder og mænd, der kan klare alt. Men er sandheden ikke, at vi ikke er hårdkogte. At vi tværtimod er nogle bløde kvinder og mænd, for hvem det at yde hælp er en livsgerning. En livsgerning i så tæt berøring med krydsfeltet mellem liv og død, at vi gribes af vores arbejde og er parate til at hjælpe, også med risiko for vores eget liv. Ikke at det på nogen måde sker dagligt, men ingen kollega med bare nogen erfaring kan sige sig fri for på et eller andet tidspunkt i tjenesten at være gået på kompromis med sund fornuft eller stillede sikkerhedskrav i arbejdet for at redde andre. Én af dem, som satte livet på spil, var bonden Søren Kanne, der i februar 1833 red ud i bølgerne på et hestespand og reddede to strandede søfolk fra at drukne. Søren Kanne fik både en statue på torvet i Grenå og et digt af Steen Steensen Blicher i Randers Amtsavis 15. november Dette er de færreste redningsfolk forundt, men digtet står stadig som det bedste udtryk for hele redningssagens inderste væsen: Så skulle dog alle I danske mænd af hjertet elske hinanden i faren og døden sig give hen den ene med lyst for den anden - I dag hædrer vi dem, der som Søren Kanne satte livet på spil, men som også kom til at sætte det til, ikke fordi de var mere dumdristige end Søren Kanne, men fordi de var så uheldige, at døden tilfældigt ramte netop i det øjeblik, de handlede udover det, som deres opgave krævede af dem. "Den, der redder et menneskes liv, redder hele menneskeheden". Holmens provst Ejgil Bank Olesen brugte i sin prædiken dette citat til at beskrive essensen af det verdensbillede, som brand- og redningsfolk har. De står vagt om, at det for alt i verden gælder om at redde menneskers liv. Provsten fortsatte med at tale om reddere og brandfolks beskedenhed i forhold til den indsats, de gør. Deres faglige stolthed og professionalisme er stor, og et slogan for dem kunne lyde: Enhver indsats er en opgave, som skal løses. Han kom ind på evangeliets bud om næstekærlighed, som også kan siges at omfatte brand- og redningsfolk. Efter mindehøjtideligheden var der afsløring af mindestenen i haven, hvorefter deltagerne med Københavns Brandvæsens Orkester i spidsen marcherede i procession til reception på Det Kongelige Teater. Mindestenen bærer inskriptionen "Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden" fra Grundtvigs salme "Hil dig frelser og forsoner". Motiverne på de tre sider er: En slange med strålerør, en genoplivningskuffert samt en redningsvest med redningskrogen fra en helikopter - redning og brandslukning til lands, til vands og i luften.

7 Landsklubben 4/ rand- og redningsfolk Koncernchef Allan Søgaard Larsen på prædikestolen i Holmens Kirke H.K.H. Kronprins Frederik taler ved afsløringen af mindestenen til ære for de faldne brand- og redningsfolk i Danmark Holmens provst, orlogsprovst Ejgil Bank Olesen på prædikestolen i Holmens Kirke ved mindehøjtideligheden Afsløring af mindestenen med hjælp fra repræsentanter for redning til lands, til vands og i luften. LFDB's formand, Karsten Andersen repræsenterede landjorden. Nakskov Brandvæsens orkester akkompagnerede ved afsløringen. Faneparade foran Det Kongelige Teater Landsklubbens formand Karsten Andersen i samtale med forsvarsminister Søren Gade og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen ved receptionen på Det Kongelige Teater.

8 8 Landsklubben 4/2006 falcks 100 års jubilæum Af: Redaktør Hans Henrik Nielsen Fotos: Jens Johannessen, Jan Mørch og Hans Henrik Nielsen Falcks Redningskorps kunne den 3. oktober fejre sit 100 års jubilæum. Dagen blev bl.a fejret med kransenedlæggelse, stafetløb og optog. Et optog bestående af nye og gamle 2. oktober med kurs mod Ringsted. På selv turen til København. Her er der gjort holdt p Kransenedlæggelse ved Sophus Falcks grav på Vestre Kirkegård i København. Frede Jensen, formand for Falcks Personaleforening og direktør Allan Søgaard Larsen, Falcks Redningskorps ses her ved gravstedet. Her ses nogle af de gamle brandkøretøjer i o fra Tåstrup. Dernæst en Volvo automobilspr VW/Magirus 12m drejestige fra Løgstør, en O en Bedford/Magirus drejestige fra Esbjerg. Også ved mindetavlen på st. Hvidovre for Falck-folk dræbt i tjeneste blev der lagt en krans på jubilæumsdagen.

9 Landsklubben 4/ Optoget gjorde ophold på Køge Torv, hvor borgerne havde lejlighed til at bese de flotte køretøjer og få en snak med chaufførerne. Falck-biler kørte fra Odense mandag d. e jubilæumsdagen fortsatte karavanen å landevejen mellem Ringsted og Køge. Kollegerne fra Borup havde taget opstilling ved landevejen for at hilse på karavanen. ptoget. Forrest en Commer vagtsprøjte øjte fra Rudkøbing. Bag den skimtes en pel Blitz redningsvogn fra Ringsted og De 5 fugle, som tilsammen dannede personaleforeningens jubilæumsgave til korpset, blev løbet med stafet fra Fælledparken til Falck-Huset af personale fra de 5 regioner. Falck Sport stod for denne del af arrangementet.

10 10 Landsklubben 4/2006 Jubilæumsår ved Nibe Redningsberedskab I løbet af indeværende år har der ved Nibe Redningsberedskab været et større antal jubilæer og andre ting, som medfører overrækkelse af diverse medaljer og diplomer. Ole Skau Jensen Karsten Andersen Lennart Olsson To af brandmændene ved beredskabet, brandmester Ole Skau Jensen og brandmand Karsten Andersen har henholdsvis 1. september og 1. december været ansat i 25 år. Endvidere har vores beredskabschef Lennart Olsson i årets løb haft 25 års jubilæum som kommunal brandmand. De seneste, og vel formentlig 11 bedste af årene, har Lennart været ansat ved Nibe Redningsberedskab. Ole, som i det daglige kaldes Gokke, er i det civile liv ansat som pedel ved Nibe Kommune. Ole er endvidere stærkt involveret i Nibefestivallen, hvor han er én af initiativtagerne og med i ledelsen. Han er her ansvarlig for sikkerheden og alt, hvad der har med el at gøre. Baggrunden herfor er en uddannelse som elektriker. Karsten, som er tillidsmand for brandmændene i Nibe og yderligere kendt som formand for Landsklubben, er i det daglige klejnsmed og arbejder på en fabrik med produktion af brandporte. Lennart er, ud over at være beredskabschef i Nibe, også beredskabschef i Støvring Kommune. Han startede som deltidsbrandmand i Odder under den navnkundige brandinspektør og senere distriktsbrandinspektør Hans Jensen. Lennart er oprindeligt uddannet som murer. De tre jubilæer på én gang, som jo er en helt speciel begivenhed, giver i anledning af den forestående sammenlægning med Ålborg, Hals og Sejlflod kommuner lejlighed til lidt festivitas i forbindelse med nytårsparolen d. 31. december. Bl.a. afholdes en intern reception, hvor beredskabets personale, kommissionsmedlemmer, politikere, familie og venner af huset er velkomne til at kigge ind. Nibe Brandmandsforening Når et brandvæsen, en brandmandsforening, en station el. lign. har jubilæum, vil vi gerne fortælle om det her i bladet. Det kræver, at redaktionen får kendskab til begivenheden. Det er derfor en god idé i god tid inden jubilæumsdagen at informere redaktionen om sagen. Send lidt information samt et jubilæumsskrift, hvis man udgiver et sådant. Har man gamle billeder til at belyse historien, er det også fint. Vi møder også gerne op til jubilæet, hvis det er muligt i forhold til arbejde m.m. Men det kræver, at redaktionen får en direkte invitation. Det er ikke gjort med at invitere foreningens formand. Redaktionen jubilæum i brandvæsen, brandmandsforening, station o.lign.

11 Landsklubben 4/ nyt fra bestyrelsen Redningsberedskabspris Under Beredskabsforbundet, som er de frivilliges ståsted, er der indstiftet en årlig pris, som kaldes Den Danske Redningsberedskabspris. Prisen, som administreres af Beredskabsforbundets landskontor, kan tildeles personale i det danske redningsberedskab uanset tilhørsforhold - frivillige, fuldtidsansatte, deltidsansatte eller frivillige i de sønderjyske frivillige brandværnsforbund. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller dele af et redningsberedskab og skal referere til en skarp indsats. Ud over at hædre de, som gør sig fortjent hertil, er formålet også at opnå større fællesskab i redningsberedskabet. Det er besluttet at arbejde for, at den til enhver tid aktuelle forsvarsminister udpeges til protektor og dermed er den, der forestår den årlige overrækkelse af prisen, som er kr. Beløbet fremskaffes via sponsorering fra aktuelle leverandører til redningsberedskaberne. Der nedsættes en komité med en repræsentant for hver af følgende organisationer: Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOA 3 F Falck Danmark Beredskabsforbundet Alle komitemedlemmer har én stemme. Landsklubbens bestyrelse har besluttet at deltage i arbejdet med prisen og har udpeget Karsten Andersen som medlem af komiteen. Som stedfortræder er udpeget Jan Bruun. Bestyrelsen holdledere som indsatsledere I relation til problematikken om holdlederes funktion som indsatsledere har bestyrelsen for LFDB den 1. november sendt en forespørgsel til Forsvarsministeriet vedr. uddannelse: Hvad er egentlig "den fornødne uddannelse"? Det skyldes bl.a., at den uddannelse, som BRS tilbyder på skolen i Tinglev (HL som ISL) ikke er kompetencegivende! Det har betydet, at nogle beredskabschefer så har fået en idé om, at de lige så godt selv kan uddanne deres holdledere til indsatsledere lokalt. LFDB finder det derfor nødvendigt at få en afklaring af uddannelsesspørgsmålet før "toget kører". Se også s. 12. falck-overenskomst Falck-overenskomsten opsiges planmæssigt pr Som forberedelse til de forestående overenskomstforhandlinger udsender faglig sekretær Jan Bruun i nær fremtid et brev til tillidsmændene vedr. indkaldelse af ønsker til den nye overenskomst. vedr. artiklen "ta' selv-bord for beredskabschefer" I forbindelse med det røre, der på Vestsjælland har vist sig i kølvandet på ovennævnte artikel, skal jeg understrege, at det er bestyrelsens opfattelse, at artiklen er skrevet ud fra konkrete oplysninger og tal, som redaktøren har indhentet hos de pågældende kommuner, på deres hjemmesider og i dagspressen. Artiklen er naturligvis ikke skrevet for at genere brandfolk i de pågældende kommuner, tværtimod, men for at belyse beredskabschefernes muligheder på et område, der ikke altid har politikernes bevågenhed. Nogen har med baggrund i artiklen talt for udmeldelse af Landsklubben. Jeg vil i den forbindelse understrege, at artiklen efter min mening helt og fuldt lever op til vores holdning om, at bladet skal være debatskabende. Det betyder også, at ikke alle holdninger og meninger, der kommer til udtryk, nødvendigvis bifaldes af alle læsere. Jeg skal på baggrund af ovennævnte opfordre til, at al yderligere kritik ophører, og til at se fremad, således at vi kan bruge vores tid på noget mere konstruktivt til gavn for alle deltidsbrandfolk i Danmark. Vi har jo fra andre organisationer set, at internt ævl og kævl ikke fører noget fornuftigt med sig. Karsten Andersen

12 12 Landsklubben 4/2006 holdledere som indsatsledere Holdledere som indsatsledere Der er ifølge den nye bekendtgørelse af 1. september 2005 om risikobaseret dimensionering, som kommunerne skal udarbejde og som skal være indsendt til Beredskabsstyrelsen inden den 31. august 2007, åbnet mulighed for, at holdledere kan fungere som indsatsledere. Det forudsætter, at holdlederen har de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer. Det betyder, at ingen holdleder må fungere som indsatsleder, før han har været på kursus eller har en indsatslederuddannelse, og kommunalbestyrelsen i kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk anbefaler alle holdledere at følge de ovenfor nævnte bestemmelser således, at man ikke begynder som indsatsleder, før kommunen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, og man har fået den fornødne uddannelse. Indtil kommunalbestyrelsen har vedtaget den risikobaserede dimensionering, gælder den gamle bekendtgørelse om, at man ikke behøver at sende en indsatsleder til nogle former for reducerede udrykninger. De holdledere, der påtager sig at fungere som både holdleder og indsatsleder, skal både lede og fordele arbejdet blandt de brandmænd, han har ansvaret for, og danne sig et billede af den indsats, de er kommet til. Det vil uden tvivl gå ud over sikkerheden for brandmændene. Det kommunale redningsberedskab har her i efteråret haft travlt med at opsige indsatsledere på grund af kommunesammenlægningerne, muligvis fordi de mener, at holdlederne skal overtage ledelsen af indsatsen. Det kan landsklubben kun beklage, men det skal ikke bevirke, at holdledere uden den fornødne uddannelse skal stå med ansvaret for en brand og for brandmændenes sikkerhed i urimelig lang tid, fordi der er blevet en for lang kørevej for den indsatsleder, der er kaldt. Det er landsklubbens opfattelse, at indsatslederen skal være den første på skadestedet. Det ved vi godt ikke altid kan lade sig gøre, men tidsforskydning mellem slukningstogets ankomst og indsatslederens ankomst, når han er tilkaldt sammen med slukningstoget, bør ikke overstige 10 minutter. Derfor anbefaler Landsklubben, at holdledere, der skal stå alene med ansvaret mere end de 10 minutter, skal have samme uddannelse som de, der skal fungere som indsatsledere. Landsklubben forhandler med Kommunernes Landsforening om den betaling, som holdledere skal have for at varetage hvervet som kombineret holdleder og indsatsleder. Indtil disse forhandlinger er afsluttet, anbefaler Landsklubben, at ingen holdleder påtager sig ansvaret som indsatsleder. Bestyrelsen i LFDB

13 Landsklubben 4/ fagligt set Lige en påmindelse til alle kommunalt ansatte brandmænd og ikke mindst tillidsmændene. Nu er vi godt ude af oktober. Der er sket en løntaktregulering, som I kan finde på LFDB's hjemmeside - hvis I ikke har en computer eller ikke kan finde lønreguleringen, så tag kontakt til regionstillidsmanden og få ham til at sende den til jer. Når løn bliver nævnt, så er det også vigtigt at huske, at der er blevet lavet en fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område, som LFDB har skrevet under på. Det betyder, at da der står i aftalen, at vi pr. 1. januar 2007 har mulighed for at begære eller aftale en lønforhandling om de afsatte midler (1,25 %), som er til rådighed, får det gjort så huritgt som overhovedet muligt i det nye år (januar 2007). Det skal også nævnes, at midlerne indgår i den enkelte kommunes samlede råderum til lokal løndannelse - altså er midlerne ikke organisationsopdelt, så hvis I ikke anmoder om eller begærer en lønforhandling, så får I ikke noget! D.v.s, at andre organisationer, der forhandler, måske vil få pengene. Det er også sådan, at hvis der ikke er aftalt frister og regler med kommunen, så skal der senest seks uger efter, at kommunen har modtaget tillidsmændenes skriftlige begæring om lønforhandling, ske en forhandling. Hvis der ikke bliver indkaldt til lønforhandling, skal tillidsmanden kontakte regionstillidsmanden, som skal assistere jer med at løse problemet. Hvis I ikke har kendskab til fællesaftalen om lokal løndannelse for teknisk område, så kontakt regionstillidsmanden og få ham til at sende jer den. Jeg vil også vise et eksempel på, hvordan I kan lave en simpel, skriftlig begæring om lønforhandling: Til den forhandlingsberettigede for de deltidsansatte brandfolk. Vigsø, den 1. januar 2007 Undertegnede forhandlingsberettigede tillidsmand begærer hermed om lønforhandling ud fra fællesaftale om lokal løndannelse for det tekniske område. Med venlig hilsen Tillidsmand, LFDB Hans Livø Hvad så brandmænd? Er arbejdet lønnen i sig selv? Fællesaftalen om lokal løndannelse for det tekniske område kan som nævnt også findes på Det er også vigtigt at kunne dokumentere, at I har sendt anmodningen, så det vil være en god idé at tage en kopi, så I kan dokumentere det skrevne og tidspunktet. Jeg håber, at arbejdet vil glide for jer, så på med vanten. Regionstillidsmand Nord - kommunal Harry Vestrup

14 14 Landsklubben 4/2006 læserne har ordet Tag selv bord for redaktører! Kommentar til artikel i vores septemberblad Egentlig skulle denne artikel være et surt opstød til en redaktør, som efter min mening misbruger sine beføjelser, som ansvarshavende redaktør for et fælles klubblad, hvis formål er at samle alle deltidsansatte brandfolk fra hele landet og fra alle lejre. Det er ærgerligt hvis sådan en artikel skal skabe splid i sådan en lille og ellers velfungerende klub. Men jeg har da tiltro til at den øvrige ledelse i Landsklubben får klaret denne lille sag, og hvis lignende artikler skulle lande på redaktørens bord vil få sendt dem til rette medie (f.eks. Ekstra Bladet lige under side 9 pigen). I stedet vil jeg hellere bruge tiden på at komme med nogle data om hvad det drejer sig om. Det er korrekt at vi går fra kun at have en brandstation i Næstved Kommune, til at der bliver tre i den nye større Næstved Kommune. Stationerne bliver bestykket således: NB 7 En vandtankvogn l af mærket MB 1729, årgang 1991 Hjælpeberedskabsstation Herlufmagle: NB 18 En miljø-/redningsvogn af mærket Toyota Landcruiser evt. med trailer, årgang 1979 totalrenoveret 2001 NB 2 En automobilsprøjte 16/8 af mærket Mercedes- Benz 1017, årgang 1983 totalrenoveret i 2000 Beredskabsstation Fuglebjerg: Beredskabsstation Næstved: Tre indsatslederbiler to Volvo V70 og en Volvo 740 Tre automobilsprøjter 16/8 en MB Actros 1832 årg. 2006, en MB 1113 årg og en MB 1113 årg De to ældste er renoveret af flere omgange. En vandtankvogn l MB 1827 En redningslift Bronto 32 m MB Actros 1831 En miljø-/redningsvogn MB Sprinter En slangetender Land Rover Defender En påhængsstige 18 m Derudover tilgår en ny vandtankvogn medio juni 2007, og der er i investeringsplanen for redningsberedskabet afsat midler til en ny automobilsprøjte til levering i Det er muligt at ikke alle køretøjer er af nyeste dato, men de er passet og plejet og renoveret efter behov, samt materiellet ombord er løbende fornyet så betyder det vel ikke så meget med alderen. Til eksempel kan nævnes at alt vores røgdykkerudstyr er udskiftet til Dräger PA-94 med 6,8 l kompositflasker. Vedr. den økonomiske side af sagen vil jeg ikke her komme i yderligere detaljer, da budgetlægningen i Næstved kun i grove træk er færdig. NB 4 En automobilsprøjte 16/8 af mærket MB 1124, årgang 1995 Kurt Truelsen Tillidsmand Næstved

15 Landsklubben 4/ bestyrelse FORMAND Karsten Andersen Hasselvej Nibe Tlf Fax: NÆSTFORMAND Charlotte O. Støvring Solstien Randers Tlf KASSERER Niels Outzen Østerbakken Thisted Tlf Fax: FAGLIG SEKRETÆR falck Jan Bruun Jørgen Rudsvej Holbæk Tlf FAGLIG SEKRETÆR kommunal Peter Juul Ved Vejgården Odense Tlf regionstillidsmænd falck region NORD Per Holm Jensen Agdrupskoven Brønderslev Tlf falck region MIDT Gert Ilsø Farrevej Hammel Tlf falck region syd Claus Andersen Ny Adelgade Assens Tlf falck region sjælland Lars Bille Hansen Peter Freuchensvej Nykøbing F. tlf falck region HOVEDSTADEN Poul Jørgensen Langelunden 11 2.th Nivå Tlf region nord Harry Vestrup Tingstrupvej Thisted Tlf region MIDT Bjørn Michael Jensen Storåvej Herning Tlf region syd Knud S. Jensen Rødkjærsvej Fredericia Tlf: REGION sjælland Michael Larsen Københavnsvej Vordingborg Tlf REGION HOVEDSTADEN Michael Kofoed Rønnevej Åkirkeby Tlf

16 Returadresse: Landsklubben v/ Niels Outzen Østerbakken Thisted Magasinpost ID-nr.: Returneres ved vedvarende adresseændring løst & fast Skolechef Bjarne Kjems, Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, kan fejre sin 60 års fødselsdag den 6. februar I den anledning holder Bjarne Kjems åben reception på Bernstorff Slot, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte, fredag den 9. februar kl Bjarne Kjems er født i Hviding i Sønderjylland, hvor hans far bl.a. var brandfoged. I 1973 blev Bjarne færdig som civilingeniør, og efter ansættelse i et rådgivende ingeniørfirma og en afstikker til Gjern Kommune i Jylland kom han i 1981 til Vallø Kommune på Østsjælland. Året efter stiftede Bjarne for første gang siden barndommen bekendtskab med brandvæsenet, da kommunen manglede en vicebrandinspektør. Bjarne fik stillingen og avancerede siden til brandinspektør. I 1987 hentede Gunnar Haurum ham til Statens Brandinspektion som Bjarne kjems fylder 60 år skoleinspektør på Statens Brandskole. Her lærte han i de følgende år mange holdledere, indsatsledere og brandinspektører fra hele landet at kende. Turen gik i 1993 videre til stillingen som chef for Beredskabsstyrelsens kontor for tilsyn med brandvæsenerne. I marts 1998 startede han så som skolechef på Beredskabsstyrelsens Befalingsmandsskole, et navn der senere blev ændret til Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse. Bjarne Kjems har altid ment, at det var vigtigt at klæde det politiske niveau ordentligt på, før det traf beslutninger, som embedsmændene derefter skulle implementere og leve med. Det har flere gange ført ham ud i et politisk stormvejr, hvor såvel hans foresatte i Beredskabsstyrelsen som selveste forsvarsministeren har forsøgt at lukke munden på ham. Det er heldigvis ikke lykkedes, og såvel Folketingets Ombudsmand som justitsministeren har forsvaret offentligt ansattes ret og pligt til at ytre sig i sådanne vigtige Skolechef Bjarne Kjems spørgsmål, som kan have betydning for politikernes stillingtagen. LFDB ønsker Bjarne Kjems tillykke og takker for godt samarbejde. nordsjælland møder midtjylland Foran Magasin på Kongens Nytorv i København har deltagere og fanebærere fra Helsingør og Bjerringbro sat hinanden stævne på vej til mindehøjtideligheden i Holmens Kirke den 6. oktober. Fra venstre ses pens. brandmand Jørgen Knudsen og brandmand Jens Johannessen, Helsingør, brandmand Harry Frandsen og beredskabschef Finn Gervin, Bjerringbro, pens. brandmand Ole Christensen og brandmand Per Thomsen, Helsingør og indsatsleder Ivan Sejersen, Bjerringbro.

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2016

NYHEDSBREV JANUAR 2016 NYHEDSBREV JANUAR 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Husk at du også har adgang til informationer på hjemmesiden www.beredskabogsikkerhed.dk og updates på Facebook-siden. Nyhedsbrevet

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Beretning Generalforsamling den

Beretning Generalforsamling den Beretning Generalforsamling den 29-01-2016 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil gerne have vi alle lige rejser os, for at mindes vores afdøde æresmedlem Andreas Hansen, som

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Mødereferat fra Hovedbestyrelsesmødet den 11. august 2007 på Broager Brandstation

Mødereferat fra Hovedbestyrelsesmødet den 11. august 2007 på Broager Brandstation Side 1 af 5 Mødt var: Arne Christensen (AC) Andreas Hoffmann (AH) Henrik Sohl (HS) Otto Hirschel (OH) Johannes Johannesen (JJ) Peter Petersen (PP) Peter Sørensen (PS) Afbud fra: Ole J. Sørensen Forelægger:

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner

DAGSORDEN. Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Brandstationen, Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Dato : 29. februar 2008 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015

Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen. 9. september 2015 Høringssvar Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen 9. september 2015 1. Indkomne høringssvar I forbindelse med vedtagelse af oplæg til serviceniveau i Beredskabskommissionen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen tirsdag den 2. september 2014. Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Referat tirsdag den 2. september 2014 Kl. 8:15 i Brandstationen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - 2. september 2014... 2 3. ODIN rapporter 2. kvartal

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. Den operative

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet.

Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. 21. februar 2011 Placering af vandtankvogne i slukningsområdet. På Beredskabskommissionsmødet den 11. februar blev det drøftet om flytningen af den ekstra vandtankvogn fra Allingåbro til Rønde var en beredskabsfaglig

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF

Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark. Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Erfaringer med Hurtige SlukningsEnheder (HSE) i Danmark Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Små enheder er ikke noget nyt men de bliver større med årene Standardsprøjte 1975 Typisk sprøjte 2005 Forudsætning

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende

Risikobaseret Dimensionering for Faaborg-Midtfyn Kommune, 2012, supplerende Til Beredskabsstyrelsen Center for Beredskabstilsyn og Rådgivning Datavej 16 3460 Birkerød Att.: Elsebeth Grinvalds Bent Jørgensen Beredskabsstyrelses sag nr.: 2010/018610 Risikobaseret Dimensionering

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at hver af de 5 kommuner har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen varetager beredskabets daglige ledelse. I Ryslinge kommune

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Risikobaseret Dimensionering

Risikobaseret Dimensionering (1-0-2012) Jane Borchersen Hansen - Afs 01.doc Side 1 Side : 1 s opbygning og organisation er i dag opbygget således, at Faaborg Midtfyn Kommune har nedsat en beredskabskommission som via beredskabschefen

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen,

SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10. Mange har ment at det var en forkert beslutning at tilmelde os vinterturneringen, SUPERVETERANERNE NR. 37 APRIL 2015 ÅRGANG 10 Så gik der endnu en vinter, med træning på grus og vinterturnering, så nu er foråret på vej, og vi ser frem til at komme på græs. Hele vinteren har vi næsten

Læs mere

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde

TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde TIL: Det midlertidige medarbejderudvalg FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 13.09.15 VEDR.: Referat fra midlertidigt medarbejderudvalgsmøde REFERAT: Møde 5 DATO: 8. september 2015 på Station Hornslet. TILSTEDE:

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Forsvarsudvalget FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Status pr. 17. november 2015 Navn: Hovedstadens Beredskab 1. www.beredskab.albertslund dk. (arbejdstitel)) 2. Areal: 272 km

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune

Bilag 4: Aftaler. Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Bilag 4: Aftaler Beredskab & Sikring, Holbæk Kommune Juli 2013 1. Aftaler om vederlagsfri assistance 1.1 Sorø Kommune 1.2 Kalundborg Kommune 1.3 Odsherred Kommune 1.4 Ringsted Kommune 1.5 Lejre Kommune

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen Møde 22/5 Dato 22. maj 2014 Tid 16:00 Sted Beredskabet NB. Fraværende Pia Karlsen, John Lamp Henriksen Stedfortræder Medlemmer Birgit Hansen (Socialdemokratiet) - Formand

Læs mere

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi Politiinspektør Steen Nørskov, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5588 6360 beredskab@naestved.dk Åbent Referat for Beredskabskommissionen Mødedato 11. maj 2015 Tid 07:30 Sted Brandstationen, Manøvej

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. marts 2009 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Niels

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. januar 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Kirsten

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 24. maj 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen

Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen Manøvej 25 4700 Næstved Telefon 5578 7800 msbr@msbr.dk Åben Tillægsdagsorden for Beredskabskommissionen Mødedato 9. december 2016 Tid 07:00 Sted Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved Medlemmer Borgmester

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen kl. 15:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Beredskabskommissionen Punkter på åbent møde: 1. Tillæg 1 til brandslukningsoverenskomst med Falcks Redningskorps A/S 1 2. Årsberetning

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 20. marts 2010 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mark Langhave,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere