G A M B Ø T P O S T E N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G A M B Ø T P O S T E N"

Transkript

1 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 nov / dec 2013 jan 2014 Farefuld færd Erling Billeder fra en rigtig god sommer

2 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning Din solcelle leverandør TLF

3 3 Thurø Sejlklub Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg. Tlf Bestyrelse Formand Formand Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Næstformand Næstformand Ingeborg Andersen Frodevænget 2 Ingeborg Andersen Frodevænget Kasserer Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 Lars Løvschall Hyldebærvænget Sekretær Sekretær Inna Steen Marie Andersen Krat Walkendorffvej Ribesvænget Udvalg Udvalg Thurø Thurø Thurø Thurø Thurø Thurø Tved Thurø Broliggere Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 Thurø Kim Isager Blåbærvænget 30 Thurø Pigesejlere Pigesejlere Marianne Egedal Niels Juelsvej 20 Svendborg Carin Nicolaisen Krussemyntevænget 6 Kværndrup Klubhusene Klubhusene Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 Thurø Kaj Hansen Rolf Krakes Vej 44 Thurø Optimister Optimister Mette Rønnebærvænget 80 Thurø Trine Sveistrup Nyborgvej 89 Svendborg Christoffersen Aktiviteter Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 Thurø Finn Jebjerg Hulvej 2 Thurø Soling Soling / / Jolle Jolle Jørgen Holme Bergmannsvej 118 Thurø Jørgen Holme Bergmannsvej 118 Thurø Blad Blad Carl Nielsen Gambøtvej 25 Thurø Carl Nielsen Vestergårds Alle 11 Skaarup Juniorer Erik Bjerne Fürsterling Sørensen Grønnevænget Birkealle 9 4 Thurø Thurø Handicap Erling Erling Justesen Justesen Strammelsegade 3 Svendborg Tåsinge Målere Ole Ole Jensen Jensen Hjaltesvej Hjaltesvej 8 Thurø Thurø Bent Bent Poulsen Poulsen Listefører Gert Gert Bjerrum Bjerrum St. St. Byhavevej Svendborg Svendborg

4 4 Thurø Sejlklub Næste måneders aktiviteter Se klubbens hjemmeside på Nov. Dec. 11. Årsmøde i solingudvalget kl. 19: i havnehuset 12. Årsmøde i bladudvalget kl. 19: i Egely 13. Årsmøde i husudvalget kl. 19: i Egely 20. Årsmøde i aktivitetsudvalget kl. 19: i Egely 21. Årsmøde i broudvalget kl. 19: i Egely 26. Årsmøde kl. 19: ungdomsudvalget i Egely Hold øje med hjemmesiden ang. Aktiviteter 20. Husk deadline til bladet God jul og godt nytår Jan. 26. Ordinær generalforsamling kl. 10:00 i Egely. Kaffe og rundstykker fra 9:30 Til orientering! Tilmeld dig nyhedsbrevet klubblad på hjemmesiden og få Gambøt Posten sendt på mail. Gambøtposten - er din orientering fra klubben! Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 4 gange om året i starten af januar, april, august og oktober. Indlæg og billeder til bladet er meget velkomne og kan mailes til Lise Andersen Hjemmeside Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til Lise Andersen tlf mobil Indlæg til Gambøtposten sendes til: OBS: DEADLINE næste blad 20. december

5 Vi giver ordet til formanden Vi må sige at sommeren 2013 med vind og vejr har været det bedste i mange år, dels ved at der har været flere gæstesejlere i klubben, men også at de der ikke sejler så meget gennem årets løb har været flere timer på vandet. Vi kan se tilbage på mange gode aktiviteter, klubbens medlemmer har udført, med afholdelse af 806 og Safir stævne, Hyæneræs, Øhavet Rundt, Svendborg Classic Regatta. Vore unge sejlere har deltaget med klubbens både omkring i det danske landskab samt i udlandet. Det er rart og gå på Havneområdet og se den sprudlende aktivitet. November måned er for mange medlemmer forbundet med lav aktivitet rent sejlads mæsigt, hvis det ikke foregår på lunere himmelstrøg. Der er nye aktiviteter i klubben, vi tager i november måned hul på en del årsmøder. - Handicap afdelingen og Pigerne har holdt deres årsmøder, og vil du deltage på de øvrige møder i november, giv dig selv tid til at bevæge dig udenfor og til Egely, kom med din mening omkring klubbens fremtid. Mange af klubbens medlemmer drøfter indbyrdes livet i Thurø Sejlklub og hvad der sker af fornyelser, så lad os tage fat på fremtiden. Vi har i årets løb reduceret de fremsendte blade Gambøtposten til jer alle. Nedgangen fra 6 til nu 4 klubblade er forløbet godt, der har ikke været nogen negativ reaktion på dette. Vi vil bestræbe os på, at indholdet stadig lever op til jeres forventninger, ellers må I gribe til pennen og ytre jeres mening med ris og ros. Send jeres mening til den rette person eller rette udvalg jvfr. Gambøtposten. Her i november måned får vi også lagt de sidste brikker på plads omkring vor hjemmeside, så den vil fremstå som et godt kommunikationsmiddel mellem Thurø Sejlklub, bestyrelsen, afdelingerne og det enkelte medlem. Vi har fået tilsagn fra Svendborg kommune om at trappen foran Egely og videre ned til havneområdet bliver lavet, det er p.t. blevet forsinket bl.a. på grund af hensyntagen til Lokalplan for området. Arbejdet skulle gerne udføres i vinterperioden. Seniorerne har i oktober nedlagt den store grill, der har sørget for velfyldte maver i mange år. Grill fundamentet i kampesten trængte til murerarbejde, og risten havde set bedre dage. Bestyrelsen har godkendt indkøb af en ny grill, så vi er klar med tilberedning af. grillmad f.eks. ved standerhejsningen. 5

6 6 Thurø Sejlklub Når vi tager hul på det nye år og på generalforsamlingen, vil der være et punkt på dagsordenen til medlemmers afstemning, skal vi lave forlængelse af begge broer for at mindske ventelisten. Der er søgt og bevilget broudvidelse af Kystdirektoratet, så har du kommentarer og ideer kan du møde op på Broudvalgets årsmøde, hvor der sikkert vil blive drøftet bl.a. behov og pris. Årsmøderne er også tid for valg af udvalgsformændene m/kérne, på sidste generalforsamling lykkedes det at få alle til at fortsætte, nu må vi se hvordan det går i år. På generalforsamlingen til januar 2014 er formanden på valg, og jeg har på det sidste bestyrelsesmøde meddelt bestyrelsen, jeg nu mener at mit arbejde som formand er slut, og der bør findes en anden person som har lyst til at påtage sig den udfordring for Thurø Sejlklub. Jeg har efterhånden været i bestyrelsesarbejdet i mange år, og ser gerne at yngre kræfter, med deres syn -på den gode ånd der er i klubben - fortsætter udviklingen, så fat knoglen og ring til mig. Vi er på vej mod det nye år julegodterne er kommet i handelen - en god jul og godt nytår til alle medlemmerne, ønskes af bestyrelsen. Ib Oldrup Nyt fra Dansk Sejlunion - tursejlads Kig ind på der er meget godt. Også for tursejlere! Eller se på tvk. hjemmeside Der findes nu et trådløst netværk i Havnehuset, og et i Egely. Navnene er: TSK-Havnehus og TSK-Egely Forbindelsen leveres af TDC som en 20/2 adsl forbindelse

7 7 Opfriskning af hjertestarter kurset TIL SALG "LA VITA" vores dejlige Hallberg Rassy 312 kan købes. Står indendørs i hal og kan besigtiges efter aftale. Fra afriggerfesten Tlf eller Vi henstiller til at indlæg der skal i bladet skrives som en brødtekst med afmærkning til evt. billeder. Vi vil meget gerne have billeder med. Og teksten ikke skrives direkte i mailen, men medsendes som en vedhæftet fil. Vi forventer at den nye TSK hjemmeside er klar med et nyt link i beg. af 2014

8 8 Strandberghus Type 2 Martin Strandberg Tømrer - Snedker Alleen 16, 5883 Oure, Tlf Sælges NY 2 x Lewmar 16 2 speed Selftaling spil. udsalgspris Dkr , sælges for Dkr. Bjarne Huusfeldt tlf

9 9 Thurø Sejlklub byder følgende nye medlemmer velkommen i klubben Anna Sophie Colstrup Michael Petersen Emilie Green Jarlgaard Stine Lasthein Andersen Karl Lasthein Andersen Johanne Lasthein Andersen Niels Bodi Hansen Mette Petersen Carsten Ibsen Lone Steffensen Jesper Mathies Jørgensen Philippa Sewohl Mørkholt

10 10 Thurø Bageri Struwestræde3 Tlf Din lokale håndværksbager Spar tid og penge gør som Spar tid og penge gør som Spar tid og I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo, overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen til 2 nat. Gå ind på eller kom ind til os og hør mere. Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg tlf

11 11 Vi er vist mange der er glade for den nye trappe og gelænder ved Egely

12 12 Fra Ungdoms og optimistafdelingen Efter en forrygende sæson er der nu mere eller mindre vinterpause i ungdoms og optimistafdelingen. Der er nogle, som sejler endnu hver søndag eftermiddag, det er dog kun de mest øvede af vore sejlere. Sæsonen har været ganske forrygende. Vi er nu godt 30 sejlere, igen en stor fremgang i forhold til sidste år. Desuden har vi været ca. 25 krabbebørn. Vi har fået indkøbt nyt udstyr, qua de mange fondsmidler vi har været heldige at få i hus. Det betyder, at vi også til næste år står godt rustet på udstyrssiden. Senest har vi fået et flot tilskud fra Tuborgfondet på kr som er brugt til at indkøbe en ny 29 er til ungdomsafdelingen. Tusind tak til Tuborgfondet. Der har været flot forældreopbakning i løbet af sæsonen. Det er meget afgørende for, at vi kan få tingene til at fungere. Vi fik afviklet vores stævne den første weekend i september i forrygende flot vejr og med pænt stor tilslutning. Vi er heldigvis begunstiget af, at mange gerne vil deltage i vores stævne, fordi børnene sejler beskyttet i Thurøbund og der er hyggeligt at komme i vores klub. Vi havde 2 FEVA-joller af sted til DM i Åbenrå. Vores sejlere Jacob Christoffersen og Carl Frederik Jarlgaard vandt DM i en meget tæt dyst med en anden af vores joller som blev sejlet af Cirkeline Andersen og Ulrik Søeberg. Fantastisk flot at vores lille klub besatte både 1. og 2. pladsen. Generelt klarer vores sejlere sig rigtig flot når de er til stævner. Det på trods af vi ikke har meget fokus på kapsejlads når de træner. Fokus er på godt kammeratskab og glæden ved at komme vandet. Det er også måden at fastholde børnene på, således de bliver ved med at synes det er sjovt at komme til sejlads. Det er kun de største og mest øvede af vores sejlere der træner meget kapsejlads. På vores sidste træningsaften var der hygge med grill af pølser, vist sidste gang vores gamle grill var i brug. Der er nu lavet meget god mad på den hen over tiden Det bringer altid lykke til både børn og voksne med en grillet pølse. Efter træning var der diplomoverrækkelse ved vores gode formand Ib. Børnene opnår forskellige færdigheder hen over sæsonen som så krones med diplomer alt efter hvilket niveau de er nået til. Jollerne er nu pakket af vejen for vinteren, vi glæder os allerede til næste forår når vi tager hul på en ny sæson. Mette

13 Billede fra sæsonafslutningen 13 Hyænerne hygge i Gambøt

14 14 Thurø Sejlklub Hyæneræs 2013 med folkebåden Fan Dango Folkebåden kæmpede også imod store bølger på kryds til Revballonen, men da den var rundet, gik det hjemad for fulde sejl, og vi surfede afsted på kæmpebølger. Vi sejlede ikke optimalt, for der skulle ikke nogen på fordækket og sætte spilerstage. Det er, trods kampgejsten, vigtigere at få alle mand med hjem. De større både brugte heller ikke deres spiler. Der var fuld fart på alligevel. Vi holdt godt øje med konkurrenterne, men det er svært at regne vinderne ud, da bådene er så forskellige. Om aftenen var der 65 til festlig spisning, og nu skulle vinderne offentliggøres. Mine to gaster Lise Bekker og Lene Christensen var desværre forhindret i at deltage i middagen, men HURRA vi havde 1. pladsen i vores løb (5både) i alle tre sejladser. Der blev sms'er til gasterne, så de kunne prale, der hvor de nu var. Det havde vi ikke lige regnet med. Mange både var foran os, men vi har det mindste mål, og de andre både kunne ikke bruge deres spiler. Det var skønt at prøve at blive nr. 1 i vores løb, vi blev nr. 3 overalt. efter to solinger. I 2. løb blev det soling nr. 4 med Pia Helle og i 3. løb vandt Baryl med Hanne Høybye. Overalt vinderen og vinderen af de eftertragtede smykker, blev: Soling 4 med Pia Helle. Susanne Andersen og Jeanne Jepsen Stort tillykke med det, piger. Dette Hyæneræs kunne vi klare på en dag, men jeg mindes vores tur til Nyborg. Dengang var der også vildt meget vind, da vi skulle sejle derop om fredagen, og hjemturen om søndagen kan vi ikke huske for da hørte vi håndbold i radioen. Danmark vandt guld. - I Ballen sidste år blæste det også rigtig meget, inden vi var færdig med sejladserne Da vi skulle til Fåborg blæste det så meget, at Fandango blev i Gambøt, Vi kørte så hen i bil og så de modige sejle kapsejlads og var med til festen. Ja minderne myldrer frem. Lad os håbe på rigtig mange gode sejladser i de kommende år. Pigerne i Fandango

15 15 Årsmøde Pigesejlerne 2013 Det er ganske vist, at den 30.sæson for pigesejlerne så småt er ved at rinde ud. Der sidder piger her i aften der har været med fra starten, og en stor del af jer har været med i rigtig mange år. I har udvist en trofasthed overfor den fremragende ide, som Lone i sin tid fik, og som har spredt så megen sejlerglæde i vores afdeling igennem mange år. Jeg er stolt og glad over, at vi år efter år ligger meget stabilt på ca. 65 piger, hvor andre klubber klager over stagnerende medlemstal. Jeg tror på, at det er fordi vi har et rigtig godt koncept/program, som tilgodeser både de nye pigesejlere, de mere garvede, og ikke mindst har vi et rigtig godt socialt sammenhold. Vi har stolte traditioner som vi hæger om o g passer på. Mange varige venskaber er blevet skabt. Strikke, bage og madopskrifter er blevet udvekslet henover bordene i tusmørket ved grillpladsen om onsdagen. Mangen en sejlstrategi er blevet lagt, og vi sejler kapsejlads med stor entusiasme. Året der gik startede med besøg af matchrace sejleren Josefine Boel Rasmussen, der startede som optimistsejler, og i sommer vandt VM sølv med sit "Team Ulrikkeholm" i Pusang i Sydkorea. Vi var desuden i det tidlige forår en lille delegation som tog den LANGE TUR til Lynæs, for at sprede vores fremragende pigesejlerkoncept, da de i deres klub gerne ville starte noget tilsvarende op. Sæsonen i år har været tilsmilet af rigtig godt vejr, og vi har kun ganske få gange måtte gå i "Egely" efter sejlads. Hyæneræset blev afholdt af os i år, i rigtig godt vejr med sol og frisk vind, og vist nok rekorddeltagelse på 13 både. Aftenfesten forløb festligt ikke mindst takket været "kokken og jomfruen" Søren og Jørgen. Solingsejlerne Pia-Helle, Susanne og Jeanne blev overalt vinder og vandt "smykkerne". STORT TILLYKKE TIL JER. En stor tak skal lyde til vores trofaste Hyæne - hjælpere Niels-Otto, Karen, Carl, Finn, Jens-Erik, Jan, Hans og Bent. - Omkring "Øhavet Rundt" ligger et stort forarbejde forud for aftenens salg af bøffer med indkøb, tilberedning og skafferi af diverse ting og sager der skal hentes alle mulige steder. Det har Ingeborg, Bent og Margit igen gjort til UG. - I år har Bent måtte finde kreative løsninger, når der skulle sejles kapsejlads. Peter og Jens-Erik har hjulpet de aftener de har kunnet, TAK skal I have for det. Der har været start fra sejlklubben nogle få gange, og det er gået fint. En stor tak til dig Bent fordi du igen i år har villet stå til rådighed for os. Tak til "pigesejlermændene", som har lagt båd og tid til endnu en sæson. Vores program i år har også budt på "Meyer-kurset", spiler undervisning etc. Der har vores trofaste skare af klubmedlemmer igen været der for os. Med håbet om en rigtig god fremtid for pigesejlerne i TSK, hvor vi sammen kan udvikle os endnu mere, og "sprede ringe i vandet, så endnu flere piger kan finde vej til Gambøt og få del i vores dejlige sejler liv hernede Tak for nu og i år - Formand Marianne

16 16 Thurø Sejlklub Årsmøde 2013 Handicap Udvalget , kl.18:00. I Egely Årsmødet startede kl i Egely, inden da havde havde hjælperne om eftermiddagen rigget bådene af og bugseret dem hen til Thurøbund Yacth hvor de igen i år bliver vinteropbevaret. Sæsonen 2013 har vejrmæssig været forrygende, kun en enkelt gang har sejladsen måtte aflyses p. g. a. vejret. Der var planlagt 2 breddestævner i år et her på Thurø og et i Sønderborg. Begge blev desværre aflyst p. g. a. for få tilmeldinger. Et ekstra stævne blev senere gennemført i Sønderborg, her deltog vi også og efter nogle spændende sejladser opnåede Thurøsejlerne pæne resultater bl.a. en 1.plads. Der arbejdes i Fællesudvalget for handicapsejllads på at få placeret Breddestævnerne i klubber og på tidspunkter hvor der er tilslutning til stævnerne. Bl.a. skal der meldes ud til klubber med handicapsejlads i god tid, samtidig arbejdes der også på at få udbredt kendskabet til Breddestævnerne hvis primære formål er at give folk med handicap kendskab til de muligheder der er for sejlads landet over. Desværre havde vi også et grimt uheld med Olsen Twin Lars og Flemming ville sejle ud i Elsebeth den dag fordi kranen ved Mini 12érne havde tabt pusten så Lars ikke kunne komme i den sædvanlige båd. - Mens de sad i Elsebeth, sejlene var sat og de var klar til afgang, kom der et kraftigt vindpust, der fik båden til at krænge voldsomt, masten knækkede, sejlet flænsedes og bommen faldt ned. Den ramte Flemming på skulder og arm. Det medførte at Flemming var fastklemt med store smerter. Falck blev tilkaldt og med besvær fik de Flemming løftet fri og bragt til obsevation på Svendborg Sygehus. Der var heldigvis ingen brud. Flemming har efterfølgende været indlagt på Odense Universitet Hospital til genoptræning af arm og hånd. Vi håber Flemming er tilbage med fuld styrke til foråret. Nu skal vi så have os en ny mast til Elsebeth. Men det er ikke så nemt. Olsen der har lavet bådene har nærmest lukket ned. Der er fundet frem til et firma, Hansen og Hamacher i Vejen der kan fremstille en mast til Elsebeth. Bjerne Sørensen har haft kontakt med firmaet som han kendte fra tidligere og dermed fik tingene til at glide. En mast koster, som det vil være alle sejlere bekendt. Sommetider går tingende dog også i vores retning.

17 17 Lions Club i Svendborg har ydet Handicap Afdelingen et beløb på kr ,- Jyske Bank har også, ved Torben Nielsen mellemkomst, ydet et bidrag til Handicap Afdelingen. Så mon ikke vi rolig kan ønske os en mast i julegave. Der er ikke det store der skal gøres ved bådene i vinter. Dog skal rorgennemføringerne i Mini12 meterne ses efter og repareres da de er løse og roret går derfor meget stramt. På pontonbroen skal der en fenderliste hele vejen rundt. Lars indkalder til inspektion af bådene når de er på plads hos Thurøbund Yachtværft. En stor tak til alle vores frivillige hjælpere der i år igen har ydet en stor indsats. Uden frivillige, ingen handicapsejlads. Erling Justesen Handicapudvalget Afrigning af Mini 12` og Olsen Twin-bådene

18 18 Thurø Sejlklub Slutning på en drømmetur. Niels og Dorte kom om bord om lørdagen og vi tog afsted N om Uglijan til Muline. En lille bitte havn, nærmere en mole, hvor vi lå ude for enden af stenmolen. Vi kunne bade direkte fra skibet, hvilket Niels og Dorte straks nød. Havnen var billig 150 kn, bad bestod af en haves-lange og toilet var fælles med havnens grillbar. Noget for noget. Der var nu meget hyggeligt, ikke mange mennesker og da vi gik lidt op bag ved fandt vi en hyggelig restaurant, som serverede hel fisk. Det smagte rigtig godt. Æsler og olivenlunde var en del af dagen. Og så det at sidde stille og roligt, nyde vejret, en lille øl eller to og komme ned i gear. Det var et dejligt sted, men vi måtte afsted næste om søndagen og stod afsted sydpå mod Zaglav på Dugi Otok. Vi sejlede V om Rava og havde en flot tur. I Zaglav betalte vi 100 kn for en nat. Vand var frit, el også, men der var ikke toilet for mænd, kun for damer. Så når vi skulle noget, måtte vi lige have en øl først og bruge en af restauranternes toilet. Vi sad på en åben restaurant med en flot udsigt ud over havnen. Ganske udemærket mad lidt billigere end normalt. Vi havde en stille og rolig nat, købte lidt frisk morgenbrød og var klar til dagens sejlads næste dag om tirsdagen. Det var nu ikke så langt vi skulle. 1,5 sm, så var vi ankommet til Sali som var en udemærket havn, men lidt åben for SØ-lige vinde. Vi havde langt til toiletter som var på den anden side af havnen. Men ellers var det et flot sted med hyggelige små gyder. Mad som sædvanlig bortset fra at vi noget blå/sort mad, som nok havde fået noget blæk fra en blæksprutte. Men det smagte godt. Om natten blæste det op fra SØ selvfølgelig, hvilket gjorde natten en smule urolig. Men det var den eneste nat, vi havde det sådan på hele turen. Næste dag gik det i sig selv igen og vinden drejede mod NV og ved 12 tiden steg den til næsten 10 m/s. Så det var kryds fordi vi ville til Veli på Iz. Vi havde kryds og vinden friskede og det var en af de friskeste ture vi havde på hele turen. Men når man kan krydse med 8-10 knob i 10 m/s iført korte bukser og T-shirt, så er verden ikke helt af lave. Veli er et godt sted at være. Havnefogeden, en sygeplejerske, havde mødt sin mand under borgerkrigen og de

19 19 havde nu slået sig ned på Iz. Vi brugte 2 nætter her og der var rigtig godt. Det var nu godt, der ikke kom en Bora, med den NØ-vendt havneåbning. Bora en er en faldvind fra bjergene, som kommer fra NØ og er overordentlig kraftig. Der er ikke ret meget af den i juli (hvilket var år sagen til valget af sejlperiode). Den kommer nor malt varslet med op til orkanstyrke med meget kraftige pust. Den aftager længere ude til søs, men hvem gider sejle derud med 30+m/s for at få lidt mindre vind. Nå, men der kom jo ingen Bora. Vi havde en dejlig tid på Iz. havnefogeden talte vi med dagligt, godt sted at være, god mad, god sanitære forhold, vi lejede cykler og cyklede lidt rundt på øen, det var nu varmt og op ad bakke den ene vej. Vi havde det godt og kunne være blevet meget længere. Bare man snart var pensionist. Vi sejlede hjem S om Uglian i strædet mellem Uglian og Pasman om torsdagen. Der var fartbegrænsning på 8 knob, men vi måtte da også løbe næsten 7 knob for at komme igennem, for der var godt nok strøm. På vej det sidste stykke mod Borik blev det hele pakket sammen og fredag aften var vi klar til en tur N-på. Vi brugte fredag aften på at tage ind til Zadar og der var rigtig meget at se på. En middag til det dobbelte af hvad vi plejede var rigtig dejlig og vi tog nattraktortoget hjem efter endnu en dejlig uge rigtig godt tilpas Lørdag sendte vi pigerne hjem med flyveren og drog nordpå. Næste gang starter vi om aftenen fremfor at blive forsinket næsten 5 timer af kø. Om vi havde en god tur JA. Om vi gør det igen JA. Om det er for langt at køre. NEJ og slet ikke forhold til udbyttet. Corsair 27 Trimaranen Kanoni John

20 20 Thurø Sejlklub

21 De værste oplysninger 21 Brændstof ca. 600 l brændstof a 10 kr kr. Benzin til påhængsmotoren 40 l á kr. Distance ca.3800 km men en gennemsnitsfart på 70 km/t Sejlet distance på 14 dage 148 sm 54 timer i alt Motorvej Afgifter Østrig Vignette 100 kr Slovenien Kroatien 300 kr Rute Bedst over Berlin/Magdeburg i Tyskland, så man undgår Kassel Havnepenge 14 dage Havneafgifter 4500 Faciliteter Varieret, men overvejende rigtig gode og inkl. Søsætning 2x Parkering 14x Mad og drikke Kun en enkelt gang over 100 kr/mand inkl. drikkelse. God varieret mad og rigtig god smag Vind og vejr Fra forskellige retninger. Næsten ingen vind om morgenen, men fra kl. 10 kom vinden af forskellig styrke. Der bliver noget friskere efter juli, men da vi (os uden bly) lettere kan sejle i let vind passede det fortrinligt. Vi havde høj SOL hver eneste dag

22 22 Thurø Sejlklub Certifikater og andre ting Ejer certifikat Skal være om bord Moms certifikat FTLF skal være om bord Duelighedsbevis Skal være om bord VHF-certifikat Skal være om bord Kaskoforsikringsbevis Skal være om bord Vignette Myndighederne i Zadar 300kn Der er 10% næste år. Udstedelsen foregår på havnekontoret i Zadar på sydsiden af havnen i en lille sidegade, halvejs ude fra broen. Bilforsikringer Kasko og rødt og grønt kort Trailer og registreringsattester Konklusion Kroatien er ferielandet for sejlere. Vi håber ikke de bliver medlem af EU, så bureukratiet tager overhånd og priser stiger så det ikke er sjovt mere. Alle sejlere bør unde sig en tur under de forhold. Vi skal derned igen. I bil kan man køre derned under 20 timer(uden påhæng) eller flyve billigt. FERIELANDET.

23 23

24 24 Thurø Sejlklub P & S MARINE SHOP På havnen i Svendborg Tlf , - Hudes Plads 1, 5700 Svendborg

25 25 Afsnit 3. forsat En helt anden sejlads 29/ Vi ligger stadig for anker i River Charges som eneste båd på floden en underlig fornemmelse i sådan et fremmed land, enhver kunne komme og røve os om natten, nå det var nu kun en tanke! Efter at have indtaget et lækkert morgenmåltid med friske Papayas, dertil presset lemon, planlægger vi at sejle ind i selve regnskoven som er meget tæt, men der er flere smalle bifloder som vores gummibåd kan snige sig ind på (Spændende) hvad vi møder, vi har hørt at der både er slanger og krokodiller. Det regner stadig kraftigt så vi må vi skærme vores kamera med plastikposer, vi drejer ind af en meget smal biflod, her åbner sig en utroligt smuk fauna med mangroe, palmer i alle afskygninger, træer med lange lianer dyppende helt ned i vandet, store blomster gror over alt store smukke sommerfugle ca.10 cm blafrer forbi os. Vi stopper for påhængsmotorens larm og padler videre ind i dybet, her er helt stille kun fuglenes skrig samt abernes brøl høres i det fjerne, vi venter nu på, at der skal dumpe en slange ned i gummibåden og en krokodille vise sig, alle har et lidt anstrengt udtryk i ansigtet, men intet sker puh ha hvor vi svedte. - Efter vi er kommet tilbage til Freedom letter vi anker og sejler videre op af floden helt op til hvor floden stopper ved en dæmning som blev bygget og har forbindelse til søen Grago Gatûn som igen har forbindelse til Panama Kanalen i Nord & Syd ud til Stillehavet. Efter endt frokost sejler vi tilbage mod vores marina Shelter Bay Marina. Da vi kommer ud til flodmundingen viser det sig, at det er blæst meget op med store dønninger ind mod land, søerne brækker lige der, hvor vi går ud af flodmundingen (Caribien). Ved udmundingen er der 2 uafmærkede klippegrunde, som vi skal passere, den ene meget tæt på pynten ved fortet, det bliver lidt spændende. Vi går for motor da vinden er stik i stævnen, der er meget stille ombord...

26 26 Thurø Sejlklub Som vi erfarer senere om aftenen, efter vi har spist og fået vin og lidt Panama Rum, taler vi om turen og flere af os som har sejlererfaring siger at vi tænkte bare nu motoren ikke går i stå, for der er hverken plads eller tid til at sætte sejl, så vi ville i løbet af 2 min være strandet på klippekysten. Nå alt gik vel og vi kom godt ind til Marinaen stadigvæk i øsregnvejr. 30/ Tirsdag er planlagt således at Skipper skal sørge for at alle skibspapir og dokumenter samt betaling for gennemsejling af Panama Kanalen bringes i orden. Skipper har hyret en agent ved navn Tito han er ikke fra det gamle Jugoslavien men derimod ½ kineser og ½ Panamaer. Tito skal sørge for at papirer og tilladelser for gennemsejling af Panama Kanalen er i orden, samt skaffe os store bildæk, som skal hænges på båden, for at beskytte bådens fribord når vi går ind i sluserne. Tito har lovet at køre os en tur ind for at se sluserne hvor, vi skal sejle igennem om onsdagen, så vi har en fornemmelse af hvordan det foregår, og en tur til nærmeste by for indkøb og se det Colóns berygtede Down Town, eller som de her kalder det Dirty Town og det skal vise sig at være sandt. Vi kører videre til Supermarked Super 99 her har de alt hvad hjertet begærer. Føtex i Svendborg ville blegne, og mange af varene er billige feks 1 kg oksefile 53 kr. Ved indgangen står 2 store bevæbnede vagter fuldt armeret, i bedste Ramboe stil der skulle i krig. Der sker jævnligt røveri her, så det er åbenbart nødvendigt skræmmende. Efter at vi har købt stort ind og er på vej ud gennem kassen hvor vi får en flot service. Ved hver kasse står der en ung dreng og pige der sørger for at pakke vores indkøb i poser. eg syntes det er så sødt, så jeg giver drengen ved vores kasse 10 US dollers ca. 55 dkk, han bliver helt vild og takker mig kærligt.

27 27 Det skulle jeg aldrig have gjort: Det rygtes hurtigt og går som en løbeild, alle ved de andre kasser kikker og peger på mig siger det var ham der gav mig alle de penge. Skippe Keld siger til mig, sig mig hvor meget var det du lige gav pigen, da han hører hvor meget jeg havde givet, får jeg skæld ud. Det må du aldrig gøre igen, er du klar over, at det er en hel månedsløn for dem. Turen går nu tilbage til Shelter Bay Marina til båden. Undervejes holder vi ind til siden for viser en stor Legoan og et Desmerdyr. Da vi nærmer os marinaen opdager vi, at der sidder en masse aber oppe i trætoppene. 1/ Onsdag morgen i Shelter Bay Marina Høj sol 31gr. 94% luftfugtighed. - Efter endt morgenmad klargøres båden til gennemsejling af slusen. De10 store dæk indpakket i plastik hænges på båden for at beskytte fribordet ved gennemsejling af sluserne. Vi har fået en tid til kl 17:00 ved bøje nr 17.Kl. 17:15 kommer vores adviser (lods) ombord, vi skal ligge her i venteposition, indtil der bliver givet grønt lys over VHF kanel 12. Freedom bliver løftet af 3 gange 28 m op fra det Caribiske hav til Lake Catun vores lods beder skipper sejle over til Portside af søen for at gå til morings for natten. Skip. Hummer trækker nu i i kokketøjet, dvs. Shorts og bar mave, nu skal der kokkereres. Her er ulideligt varmt 37 gr. og utroligt fugtigt, vi sveder alle så vandet driver af os, det er svært at vende sig til for os nordboer. Skipper tilbereder en af sine hof retter Pasta Pomedore med en god Chile rødvin til og aftenen slutter med en gang Nescafe Gold og selvfølgelig Panama Rom. Mvh. Bjarne Huusfeldt Afsnit 3 slut fortsætter i afsnit 4

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 sept./ okt./ nov./ dec./ 14 SUP (er) aften i Thurø Sejlklub 2 Thurø Sejlklub Her plads til din annonce Støberi Containerudlejning Boligudlejning Støberiet

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt 1 Nr. 6 november/december 2007 Øhavet rundt 2 Afriggerfest En forrygende afriggerfest, et virkelig fint arrangement. Maden var god, stemningen i top. Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf. 6220

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE

AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE AKTIVITETSPROGRAM VÆRESTEDET DEN BLÅ CAFE SEP., OKT., NOV., DEC. 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Intro til aktiviteter... 3 Nada... 4 Krolf... 6 Petanque... 7 Motionshold... 8 Strikkeklub... 9 Mellemgruppe...10

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/december 2008. Efterårsfest i Egely

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/december 2008. Efterårsfest i Egely 1 Nr. 6 November/december 2008 Efterårsfest i Egely 2 Den store årlige bowlingkonkurrence Kom og vær med. Vi vil gentage succes i lighed med tidli- gere år, igen lave en hyggelig aften med buffet og bowling

Læs mere