Jutlandia Saxofonkvartet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jutlandia Saxofonkvartet"

Transkript

1

2 1 2 Mandag d. 24. juli kl i Aa Kirke Komponistaften med Martin Åkerwall Eugene Hye-Knudsen cello Martin Åkerwall klaver Værker af Åkerwall, Schumann, Beethoven og Debussy Torsdag d. 27. juli kl i Svaneke Kirke Andrea Pellegrini sopran Bjarke Mogensen accordeon Værker af bl.a. Scarlatti, Vivaldi, Granados, Händel, Purcell og Piazzolla Mandag d. 31. juli kl i Aa Kirke 3 Trio Lerato klavertrio Værker af Gade, Mendelssohn og Beethoven Åbne prøver på Bornholms Kunstmuseum med Tim Frederiksen juli 4 Torsdag d. 3. august kl i Østermarie Kirke Nordic String Quartet Værker af Haydn, Gudmundsen-Holmgreen og Grieg Åbne prøver på Bornholms Kunstmuseum med Tim Frederiksen august Mandag d. 7. august kl i Østermarie Kirke Camerata Øresund Peter Spissky violin Eline Soelmark sopran Værker af Vivaldi Torsdag d. 10. august kl i Østermarie Kirke Carion blæserkvintet Værker af Liszt, Carrapatoso, Ibert, Sjostakovitj og Farkas Mandag d. 14. august kl i Aa Kirke Zara Pirumian klaver Musik af Akhunov, Froberger, Rameau og Chopin Torsdag d. 17. august kl i Aa Kirke Eva Steinaa obo Galya Kolarova klaver Musik af Schumann, Stoyanov, Dorati og Britten Mandag d. 21. august kl i Aa Kirke Trio Catch klarinet, cello og klaver Musik af Dvořák, Furrer, Glinka og von Zemlinsky Torsdag d. 24. august kl i Aa Kirke Jutlandia Saxofonkvartet Musik af Penderecki, Glazunov, Morthenson og Brahms

3 49. koncertrække 24. juli august 2017

4 Velkommen Bornholms Musikfestival byder i sommeren 2017 for 49. gang velkommen til en række klassiske koncerter på Bornholm i perioden 24. juli august. Vi er glade for igen at kunne præsentere et alsidigt program med meget dygtige musikere fra nær og fjern, der alle spiller koncerter på internationalt plan. Vi har tillid til, at de inviterede musikere vil kunne give vore gæster store musikalske oplevelser i de bornholmske sommeraftener og ved de åbne prøver med de unge musikere på Bornholms Kunstmuseum. Vi takker de mange, der har hjulpet til med at arrangere og afvikle årets festival. Især skylder vi professor Tim Frederiksen en stor tak for hans aktive medvirken ved de åbne prøver med de unge musikere. Bornholms Musikfestival har med stor tak modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Bornholms Musik- og Teaterråd, Sparekassen Bornholms Fond, Knud Højgaards Fond, Simon Spies Fonden, Solistforeningen, Sparekassen Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Toyota-Fonden, Nordea-fonden, Wilhelm Hansen Fonden og 15. Juni Fonden. Arrangørerne 2

5 Willkommen Bornholms Musikfestival heißt Sie diesen Sommer zum 49. Mal willkommen zu einer Vielfalt von klassischen Konzerten. Die Konzerte finden vom 24. Juli bis zum 24. August statt. Wir freuen uns, wieder ein vielseitiges Programm mit erstklassigen Musikern von nah und fern vorstellen zu können. Wir sind überzeugt, dass die eingeladenen Musiker unseren Gästen große musikalische Erlebnisse bereiten werden, sei es an Bornholmer Sommerabenden oder bei den offenen Proben mit jungen Musikern in Bornholms Kunstmuseum. Wir danken allen herzlich, die an diesem Festival mitgewirkt und mitgeholfen haben. Besonders sind wir Professor Tim Frederiksen für sein aktives Mitwirken bei den offenen Proben großen Dank schuldig. Bornholms Musikfestival ist dankbar für finanzielle Unterstützung von Seiten des Augustinus Fonden, Bornholms Musik- og Teaterråd, Sparekassen Bornholms Fond, Knud Højgaards Fond, Simon Spies Fonden, Solistforeningen, Sparekassen Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Toyota-Fonden, Nordea-fonden, Wilhelm Hansen Fonden und 15. Juni Fonden. Die Veranstalter 3

6 Koncertstederne Aa Kirke Aa Kirke har fra gammel tid været betragtet som Bornholms hovedkirke. Den er bygget i 1100-tallet og var direkte tilknyttet domkapitlet i Lund, indtil Skåne gik tabt for Danmark i Byggematerialet er grønsandsten i to nuancer, en lys og en mørk, hentet fra egnen omkring Aakirkeby. En del af skibet er dog udført af den grå bornholmske silurkalksten. Kirkens kor har smukt tilhugne rundbuefriser på gesimserne og ved den meget høje og brede korbue. Kirkens karakteristiske tårn er efter al sandsynlighed af forholdsvis tidlig dato. Dets tagkonstruktion har nogen lighed med Manteltårnet på Hammershus og til skrives derfor lübeckerne. Våbenhuset med den kuppelagtige hvælving regnes blandt de ældste af sin art. Våbenhuse var i det hele taget sjældne i romansk tid. I gavlen bemærkes særligt de to vinduer med tvillingebuerne, båret af små søjler med elegant udformede sandstenskapitæler. Aa Kirkes inventar er usædvanlig smukt. Døbefonten er hugget i sandsten i sidste halvdel af 1100-tallet af den gotlandske stenmester Sighraf. På fontens sider er der elleve felter med relieffer, der skildrer begivenheder i Kristi liv, og i kløverbladsbuerne over felterne er der med runer givet forklaring på billederne. Altertavle og prædikestol er udført af den skånske billedskærer Jakob Kremberg. Der er tale om snitværker i højrenæssancestil. Altertavlen er en såkaldt katekismustavle med nadverordene som indskrift på dansk og latin, efter god luthersk skik. I topfeltet ses i øvrigt Lund domkapitels våbenmærke, Skt. Laurentius med risten, og årstallet Svaneke Kirke Svaneke Kirke var oprindeligt kun et kapel, da Skt. Ibs Kirke længe var Svanekes egentlige sognekirke. Kirkens ældste dele stammer fra 1500-tallet. Den var oprindeligt en ret lav, næsten kvadratisk bygning uden tårn. Tårnet blev muligvis først bygget til i 1600-tallet, og det spåntækte spir blev tilføjet i I 1881 gennemgik kirken en stor ombygning. I den forbindelse blev det meste af den gamle bygning revet ned på nær tårnet og et stykke af sydmuren, som man udefra endnu kan se en rest af. Den nye kirke blev mere end dobbelt så stor som den gamle. Det meste af inventaret blev skiftet ud; prædikestolen fra 1683 er dog bevaret. Kirken blev gennemgribende renoveret i 1955 og fik ved samme lejlighed sit nuværende Frobenius-orgel med elleve stemmer. Østermarie Kirke Vor Frue Kirke i Østermarie er bygget som en korskirke i 1891, og den afløste den brøstfældige og dårligt vedligeholdte middel alder kirke, der nu ligger som ruin syd for den nuværende kirke. Mens nedrivningen af den gamle kirke stod på, dukkede spændende, arkitektoniske træk frem, som ikke tidligere havde været kendt. Det gælder sporene af to tøndehvælv i kirkeskibet samt stentaget over koret. Det sidste tyder på en for bind else helt til Irland, og derfor fik resterne lov at stå. I kirken hænger det epitafium, der var anbragt ved bornholmernes frihedshelt Jens Kofoeds grav. Han boede i sognet på Maglegård og ses på billedtavlen med sine to koner og 24 børn. Kirkens orgel, et Marcussen-orgel fra Åbenrå, har 24 stemmer. 4

7 Kirchen und Konzertsäle Aa Kirche Aa Kirche gilt von Alters her als die Hauptkirche Bornholms. Gebaut wurde sie im 12. Jahrhundert, und sie unterstand unmittelbar dem Domkapitel in Lund, bis Schonen 1658 für Dänemark verloren ging. Das Baumaterial ist Grünsandstein in einem hellen und einem dunklen Ton, und stammt aus der Umgebung von Aakirkeby. Ein Teil des Kirchenschiffes ist jedoch aus grauem Bornholmer Silurkalkstein. Den Chorraum der Kirche schmücken Rundbogenfriesen auf den Gesimsen und ein hoher und breiter Chorbogen. Der charakteristische Kirchturm stammt wahrscheinlich aus etwas späterer Zeit. Seine Dachkonstruktion ist derjenigen des Mantelturms von Hammershus ähnlich und weist auf die Lübecker hin. Die Vorhalle ( Waffenhaus genannt) wird zu den ältesten dieser Art gezählt und hat die alte Kuppelwölbung bewahrt. Im Giebel findet man zwei Fenster mit Zwillingsbogen, getragen von kleinen Säulen mit elegant geformten Kapitälen aus Sandstein. Das Taufbecken ist aus Sandstein, ein Werk des Steinmetz Meister Sighraf von Gotland (zweite Hälfte des 12. Jh.). Die Seiten des Taufbeckens schildern in elf Reliefs Ereignisse aus dem Leben Christi. In den Kleeblattbogen über den Feldern werden die Bilder in Runenschrift erklärt. Das Altarbild und die Kanzel stammen von dem Holzschnitzer Jakob Kremberg aus Schonen, im Stil der Hoch-Renaissance. Das Altarbild ist eine sogenannte Katechis mus tafel und trägt die Worte des Heiligen Abendmahls in Dänisch und Latein, wie es lutherischer Brauch war. Das obere Feld weist das Wappen des Domkapitels Lund auf, Sankt Laurentius mit dem Rost, sowie die Jahreszahl Svaneke Kirche Svaneke Kirche war ursprünglich nur eine Kapelle, denn lange war Skt. Ibs Kirche die Gemeindekirche Svanekes. Die ältesten Teile der Kirche stammen aus dem 16. Jahrhundert. Ursprünglich handelte es sich um ein niedriges, fast quadratisches Gebäude ohne Turm. Der Turm wurde möglicherweise erst im 17. Jahrhundert angebaut; die holzgedeckte Spitze erhielt der Turm wurde die Kirche einem größeren Umbau unterzogen, wobei das alte Gebäude bis auf den Turm und ein Stück der Südmauer, das von außen noch heute zu ahnen ist, abgerissen wurde. Die neue Kirche wurde mehr als doppelt so groß wie die alte. Das Inventar wurde zum Großteil erneuert, jedoch blieb die Kanzel aus dem Jahr 1683 erhalten. Svaneke Kirche wurde 1955 durchgreifend renoviert und bekam bei der Gelegenheit die heutige elfstimmige Orgel, gebaut von der Firma Frobenius. Østermarie Kirche Vor Frue Kirke (Frauenkirche) in Østermarie ist eine Kreuzkirche aus dem Jahre 1891, als Nachfolgerin der verfallenen mittelalterlichen Kirche, die heute als Ruine südlich der neuen Kirche zu sehen ist. Während des Abbruchs der alten Kirche tauchten interessante architektonische Züge auf, die unbeachtet gewesen waren, u.a. Spuren von zwei Tonnengewölben im Kirchenschiff und ein steinernes Dach über dem Chor. Letzteres lässt auf eine Verbindung zu Irland schließen. Diese Überbleibsel sind bewahrt. In der Kirche hängt das Epitaph, das am Grabe des Bornholmer Freiheitshelden Jens Kofoed angebracht war. Er lebte in dieser Gemeinde auf dem Hof Maglegård. Das Epitaph zeigt ihn mit seinen beiden Frauen und 24 Kindern. Die in Apenrade gebaute Marcussen-Orgel der Kirche hat 24 Stimmen. 5

8 Noter om de medvirkende 1. koncert Komponistaften med Martin Åkerwall Min livsbane inden for musik har altid været en trefoldig variabel. Siden barn har jeg holdt af at både spille klaver og komponere. Det blev til en uddannelse på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM) med fokus på komposition og klaver. Allerede fra jeg var barn, var den metafysiske og spirituelle side af livet fascinerende for mig. Jeg havde oplevelser, der ikke kunne tilskrives normalen, og det gav jeg et udtryk i min egen musik. Det var musik fra universet om stjerner, uendeligheder, evigheder og magi. Igennem min uddannelse som komponist fraveg jeg den åre i mig og komponerede musik, der var mere intellektuel. Min musik blev opført ved festivaler i Skandinavien, og det var en fascinerende periode, hvor jeg tilegnede mig teknikker og etablerede mig et navn i den intellektuelle ny-musik verden. Efter i 1988 at have dirigeret for den finske legendariske professor Jorma Panula inviterede han mig til Sibelius Akademiet, hvor jeg hos ham uddannede mig til dirigent. Med min debut som dirigent i 1991 fik jeg travlt med at dirigere orkestre i Danmark, Sverige, Finland, USA, Frankrig, Letland, Singapore, Tjekkoslovakiet, Tyskland og Schweiz. Inden for opera og ballet dirigerede jeg også produktioner på teatre i Tyskland, Schweiz, Finland samt i Danmark på Jyske Opera, Fynske Opera og Det Kongelige Teater. Sideløbende optrådte jeg som solist og kammermusiker med mine egne værker, bl.a. min klaverkoncert Arlequin. Det blev gennem årene til en lang række værker. I 2005 blev jeg inviteret til at skrive musik til en allehelgensaften i Vor Frue Kirke i København. Det blev til en samling musik for cello og klaver. Eugene og jeg havde næsten lige lært hinanden at kende på dette tidspunkt, og jeg spurgte ham, om han ville spille ved denne lejlighed. Jeg tror, at det var mit livs største oplevelse som komponist. Og det gik op for mig, at musik ikke er en intellektuel udregning, men en dybere kommunikation mellem mennesker. Vi har siden haft mange smukke oplevelser med den musik som duo. Den samling musik har været grundrepertoire for euhma, og den blev også broen til min første spirituelle tilgang som barn med musik. Det er derfor altid med glæde at spille med Eugene og spille musik, der er af nuet flydende og levende, fordi den er af vores tid for mennesker i vor tid. Eugene Hye-Knudsen blev som syttenårig optaget ved DKDM hos professor Erling Bløndal Bengtsson, hvor han i 1994 afsluttede sin diplomeksamen og samme år blev optaget i solistklassen. Eugene blev samme år optaget i celloklassen hos den store finske cellist Arto Noras ved Sibelius Akademiet i Helsinki, og her tilbragte han næsten fem år, kun afbrudt af sin debut på DKDM i Efter studierne sad Eugene først i Det Kgl. Kapel og fra 2002 i Aarhus Symfoniorkester som 1. solocellist. Eugene Hye-Knudsen er blevet tildelt Jacob Gades Legat og Veuve Clicquot-Prisen. Han har været solist med Aarhus Symfoniorkester i cellokoncerter af Sjostakovitj og Elgar, Bruchs KolNidrei, uropførelsen af Anders Koppels Tripelkoncert for mezzosopransaxofon, cello og harpe, John Williams filmmusik til Seven Years in Tibet og senest i Richard Strauss Don Quixote. Martin Åkerwall 6

9 2. koncert Andrea Pellegrini og Bjarke Mogensen Vores duo er på mange måder et særpræget og unikt fænomen. En mezzosopran fra Torrild (Jylland) og en accordeonist fra klippeøen Bornholm. Vi er begge vokset op et stenkast fra et industrielt slagteri. Hermed ophører de umiddelbare ligheder imellem os. Jeg havde ikke tidligere beskæftiget mig seriøst med sangere. Mit kendskab til Andrea Pellegrini var derfor perifert, indtil vi en dag blev sat sammen ved en nytårskoncert i Den Sorte Diamant i København. Min baggrund var på det tidspunkt i den nye instrumentale partiturmusik, og opera- og liedrepertoiret kunne ikke ligge mere fjernt. Vi var til at begynde med begge skeptiske, men efter et par toner fra Bizets Habanera var inspirationen lagt til et hav af tanker, og vi besluttede os for at danne duo på trods af et nærmest ikke eksisterende repertoire. Koblingen af en klassisk mezzosopran i opera-arier med det lille kompakte accordeon som eneste følgesvend kan umiddelbart virke som en umulig sammensætning, men til vores store glæde har den taget os rundt i hele landet og senest til Nordeuropas største musik- og teaterfestival, Festspillene i Bergen Hver især har Andrea og jeg virket inden for næsten alle musikgenrer, man kan tænke sig fra den tidlige renæssancemusik til operaklassikere over den nyeste kompositionsmusik. Ja, selv fortolkninger af pop- og rocknumre samt Piazzollas stærkt vanedannende tango nuevo har vi fremført med stor fornøjelse ikke mindst i vores orkester The Piazzolla Orchestra. Men der er en periode som vi begge har fundet særligt tiltrækkende for netop vores duo, nemlig barokken og dens uudtømmelige skattekiste af arier, som vi glæder os til at præsentere i år ved Bornholms Musikfestival. Bjarke Mogensen 3. koncert Fordi Trio Lerato er en nystartet trio, er der mange spændende erkendelser og opdagelser at gøre. Der er skrevet helt fantastisk musik for denne besætning, men udover at udforske repertoiret er vi optaget af at arbejde med kropssprog, lytteevne, klangefterligning og musikforståelse. En af de vigtigste erkendelser, vi har gjort, siden vi begyndte at spille sammen i oktober 2016, er, at man skal sidde rigtigt. Det kan lyde banalt, men da vi i vinters spillede to koncerter med samme repertoire på samme scene og med én dags mellemrum, gjorde opstillingen en kæmpe forskel. Vores oplevelse er, at når man kan mærke hinandens nærvær gennem bevægelse og åndedræt, bliver det muligt at skabe den klanglige og musikalske sammensmeltning, som vi forbinder med god kammermusik. Vi studerer alle på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, og som trio hos professor Tim Frederiksen. Trio Lerato 7

10 4. koncert Nordic String Quartet blev dannet i 2013 og består af en færing, to danskere og en svensker. I 2014 blev vi optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse for ensembler, hvor vi siden har studeret hos professor Tim Frederiksen. Derudover har vi modtaget lektioner af professor Lars-Anders Tomter. Til efteråret 2017 vil vi debutere som kvartet ved en koncert i konservatoriets koncertsal. I 2014 vandt vi 1. pris i DKDM s interne legatkonkurrence for ensembler. Vi har medvirket i P2 s Kammermusikkonkurrence og Carl Nielsen Konkurrencen og fik i 2017 tildelt Léonie Sonnings Talentpris. På få år har Nordic String Quartet dermed markeret sig på den skandinaviske musikscene, og vi står i øjeblikket foran et spændende projekt med indspilning af Pelle Gudmundsen-Holmgreens strygekvartetter for pladeselskabet Dacapo. Som kvartet har vi siden 2015 været med til at drive Østerbro Koncertforening sammen med Trio Amerise og Ensemble Nordlys. Et projekt, der bygger bro mellem forskellige kammermusikalske konstellationer. Nordic String Quartet 5. koncert Barokensemblet Camerata Øresund blev grundlagt i 2010 og samler den nyeste generation af barokmusikere, der bor i Øresundsregionen. Camerata Øresund er kendt for sin kommunikative og energiske spillestil og sin unge, eksplosive entusiasme. Ensemblets musikere har alle specialiseret sig i historisk opførelsespraksis og ledes af violinisten og barokspecialisten Peter Spissky. Camerata lægger stor vægt på den fleksible interaktion mellem musikerne og nyder at både skabe og formidle musikken i det levende øjeblik af opførelsen. Camerata Øresund er desuden fast gæsteorkester hos NEMF, den nystartede forening for tidlig musik i Næstved. Her høstede de stor anerkendelse sidste sommer med deres meget succesfulde koncerter i samarbejde med Jordi Svavall. Peter Spissky er som mangeårig koncertmester i det succesfulde og anerkendte barokorkester Concerto Copenhagen allerede et veletableret navn i det danske og internationale musikliv. Med Concerto Copenhagen har Spissky turneret i det meste af verden og spillet i bl.a. Musikverein i Wien og Concertgebouw i Amsterdam, samt indspillet adskillige prisbelønnede CD er med dirigenter som Andrew Lawrence- King, Paul Hillier, Alfredo Bernadini og Lars Ulrik Mortensen. Som gæstekoncertmester/dirigent optræder han regelmæssigt med Barokkanerne i Oslo, Camarata Drammatica i Reykjavik, The Finnish Baroque Orchestra og Boston Early Music Festival Orchestra, og han er også medlem af ensemblet Baroque Fever. Peter Spissky underviser i barokviolin på Musikhögskolan i Malmø samt på DKDM, og han har siden 2010 skrevet på en ph.d.-afhandling i Idiomatic bowing in Baroque period from a perspective of rhetoric and dance på Lunds Universitet. Eline Soelmark har i særlig grad gjort sig bemærket i barokmusikkens verden. Her har hun optrådt som solist med nogle af landets førende barokorkestre, bl.a. med Corncerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen og Alfredo Bernadini og med Camerata Øresund, ledet af Peter Spissky. Desuden har hun ved flere lejligheder optrådt med Jordi Savall og orkestret Le Concert des Nations i Spanien og Frankrig. Eline studerer nu i solistklassen på DKDM. 8 Camerata Øresund

11 6. koncert I 2002 dannede vi blæserkvintetten Carion ud fra en fælles vision om, hvad kammermusik kunne blive til. Perfektioneringen af sammenspillet og udnyttelse af alle blæserkvintettens klangmuligheder er basis for alt, hvad vi gør. I vores søgen efter at skabe den bedst mulige koncertoplevelse, har vi givet os selv frihed på scenen ved at spille alle koncerter uden noder. Alle musikalske samtaler kan foregå uhindret, både mellem musikerne, og mellem musikere og publikum. Vi har udnyttet den frihed til at skabe en musikalsk funderet koreografi, hvor musikkens indre struktur bliver synlig for publikum. Dette tilfører en ekstra dimension til koncertoplevelsen, som gør alle dele af vores repertoire mere tilgængelige. Siden successen ved DR Kammermusikkonkurrencen i 2004 har vi opbygget en international karriere, der har bragt os til blandt andet Rheingau Festival, Kissinger Sommer Festival, Usedomer Festival, Münster H1 Master Series, Dubai Master Series og Al Bustan Festival. På konkurrencesiden har vi vundet førstepris ved Marco Fiorindo International Chamber Music Competition i Torino, Italien, i Vi vandt desuden bronze i 2011 og sølv i 2015 ved Osaka International Chamber Music Competition. I dag er Carion en af verdens førende blæserkvintetter og et meget efterspurgt ensemble. Vores første CD på Odradek Records modtog stor ros fra kritikere og blev udvalgt til et af årets albums 2015 på itunes. Lige nu er vi aktuelle med vores femte CD, med musik af lettiske komponister. Carion 7. koncert Zara Pirumian Bornholm blev for 20 år siden mit første hjem i Danmark, og selvom jeg ikke længere bor der, har det i dag en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg vil altid være fyldt med taknemmelighed ved tanken om de mennesker, jeg lærte at kende på øen. De er som en familie for mig. Jeg er født ind i en musikerfamilie i Armenien og startede min karriere som pianist som 12-årig, hvor jeg vandt førsteprisen ved en stor national konkurrence i Jerevan (Armenien), i I 1987 modtog jeg endnu en førstepris ved en stor international konkurrence i Kazan (Rusland). Under studieårene på konservatoriet deltog jeg i adskillige festivaler og konkurrencer i Sovjetunionen og andre lande inden for den gamle østblok, og jeg opnåede diplom i solistklassen med udmærkelse. Siden 2000 har jeg undervist på MGK i Aarhus, hvor jeg har haft den glæde at inspirere et væld af unge talenter, hvoraf flere siden har gjort karriere både i Danmark og udlandet. Sideløbende har jeg spillet koncerter rundt om i Europa, i Armenien, Rusland og Israel; foruden solokoncerter også kammermusik med bl.a. Randers Kammerorkester og Aarhus Symfoniorkester. Zara Pirumian 9

12 8. koncert Eva Steinaa Som 9-årig begyndte jeg min oboundervisning på Københavns Musikskole. Efter MGK på Skt. Annæ fortsatte jeg som 17-årig på DKDM, hvor jeg nu går i solistklassen og får undervisning af bl.a. en af verdens førende oboister, Alexei Ogrintchok fra Royal Concertgebouw Orchestra. Sideløbende med min uddannelse har jeg spillet koncerter med flere af landets symfoniorkestre, bl.a. de tre store obokoncerter af Mozart, Martinů og Richard Strauss. Jeg har også modtaget flere priser, bl.a. Léonie Sonnings Talentpris, Den Norske Solistpris og P2 Talentprisen i 2014 og I juni 2013 blev jeg 1. solo-oboist i Sønderjyllands Symfoniorkester, og i oktober samme år vandt jeg stillingen som 1. solo-oboist i DR Symfoniorkestret. I april i år debuterede jeg fra DKDM, hvor jeg spillede de tre ovennævnte obokoncerter. Galya Kolarova Jeg er født i Bulgarien. Her har jeg studeret og fulgt studierne op i Danmark, Italien og Østrig. Jeg har desuden været inviteret til at deltage i masterclasses og festivaler i Israel, Italien, Sverige, Finland, Tyskland, Spanien og Danmark, og jeg har optrådt som både solist og kammermusiker i anerkendte koncertsale i Europa, Asien og Mellemøsten. Blandt mine mange nationale og internationale konkurrencer har jeg bl.a. modtaget 1. pris i kategorien solist med orkester i Festival Musica i Laguna (Italien) for min fremførelse af Chopins 2. klaverkoncert, og jeg har vundet MODO s konkurrence for et uddannelsesprojekt for børn i Bulgarien. Startskuddet for vores samarbejde fandt sted i Italien, hvor vi vandt 1. prisen i en international kammermusikkonkurrence i Siden har vi medvirket i en hel del internationale konkurrencer. Vi breder os over et vidt repertoire med alt fra barok til moderne musik og dette kommer også til udtryk i aftenens program. Galya Kolarova og Eva Steinaa 9. koncert Catch! Det er navnet på et værk af komponisten Thomas Adès, i hvilket klarinetten indfanges af en charmant børnedans spillet af klavertrioen. Værkets titel svarer fuldt ud til det krav, som vi stiller til vort samspil: Catch at fænge publikum! At få de forskellige klangfarver af klarinet, cello og klaver til at folde sig ud på virtuos vis og derigennem hele tiden på ny at søge efter den umiskendelige, fælles klang det udgør den specielle profil af vores trio. Vi har nu spillet kammermusik sammen i seks år, har optrådt på festivaler og i koncertsale i hele Europa og har grundlagt vores egen række af koncerter, Ohrknacker, i Hamburg. Ud over den klassiske musik udgør interpretationen af moderne musik et tyngdepunkt i vort samarbejde. Trio Catch 10

13 10. koncert Saxofonen er fortsat lidt en outsider i den klassiske verden, men i 1996 var det at spille klassisk saxofon om muligt endnu mere bizart end i dag. At fire unge saxofonister skulle mødes i miljøet omkring Det Jyske Musikkonservatorium i Århus trodsede enhver statistisk sandsynlighed. Tegnet var ikke til at tage fejl af, og vi dannede Jutlandia Saxofonkvartet, der skulle gå hen at blive vores professionelle base lige siden. Kvartetten udviklede sig hurtigt til et travlt ensemble og er det den dag i dag. Vores profil har alle dage været bred (for vi er ikke ret gode til at begrænse os) og rummer både det traditionelle repertoire for besætningen, såvel som bearbejdelser af klassiske og moderne værker, samt helt ny musik, der ofte er skrevet specielt til os. Jutlandia Saxofonkvartet Fortsæt musikken i efteråret... Søndag 10. september 2017 kl i Aa Kirke Josefine Andersson (mezzo-sopran) & Daniel Beskow (klaver) Musik af de Frumerie, Stenhammar, Peterson-Berger, Grieg & Sibelius Søndag 1. oktober kl i Aa Kirke Den Danske Klavertrio: Lars Bjørnkjær (violin), Katrine Gislinge (klaver) & Toke Møldrup (cello) Musik af Sjostakovitj, Bent Sørensen og Tjajkovskij Søndag 5. november kl i Baptistkirken, Rønne Opus Zoo Musik af Danzi, Hindemith, Berio, Reicha og Otto Mortensen Søndag 19. november kl i Østermarie Kirke Ursula Bambuch (sopran) & Simon Oberst (bas) Helt Barokt Ensemble Musik af Telemann, Bach & Händel 11

14 Eugene Hye-Knudsen & Martin Åkerwall Bjarke Mogensen & Andrea Pellegrini 12 Trio Lerato

15 Nordic String Quartet Camerata Øresund Carion 13

16 Zara Pirumian Eva Steinaa Galya Kolarova 14 Trio Catch

17 Jutlandia Saxofonkvartet Generalforsamling i foreningen 24. august 2017 kl. 18 i Aa Kirkes konfirmandstue (umiddelbart før festivalens sidste koncert) Dagsorden iflg. vedtægterne Foreningen byder på et let måltid 15

18 Über die Mitwirkenden 1. Konzert Komponistabend mit Martin Åkerwall Meine musikalische Laufbahn war schon immer eine dreifältige: seit meiner Kindheit habe ich sowohl Klavierspiel und Komposition sehr geliebt. Daraus wurde eine Ausbildung am Kopenhagener Musikkonservatorium mit Schwerpunkt auf Komposition und Klavier. Zudem faszinierte mich schon in meiner Kindheit die metaphysische und spirituelle Seite des Lebens. Ich hatte Erlebnisse, die außerhalb der Normalität lagen, und die habe ich in meiner eigenen Musik ausgedrückt. Das war Musik aus dem Weltall der Sterne, der Unendlichkeit, der Ewigkeit und der Magie. Während meiner Ausbildung nahm ich Abstand von dieser Ader in mir und komponierte mehr intellektuelle Musik. Meine Musik wurde an Festivals in Skandinavien aufgeführt, und das war eine faszinierende Zeit, in der ich mir neue Techniken aneignete und mir einen Namen in der intellektuellen Welt der neuen Musik machte. Nachdem ich 1988 für den legendären Professor Jorma Panula dirigierte, lud er mich zur Sibelius Akademie ein, und bei ihm bildete ich mich als Dirigent aus. Nach meinem Debüt als Dirigent 1991 war ich mit Dirigieren von Orchestern in Dänemark, Schweden, Finnland, USA, Frankreich, Lettland, Singapur, Tschechoslowakei, Deutschland und der Schweiz viel beschäftigt. In den Gattungen Oper und Ballett dirigierte ich auch an Theatern in Deutschland, der Schweiz, in Finnland und in Dänemark an der Jyske Opera, Fynske Opera und dem Königlichen Theater. Daneben spielte ich als Kammermusiker meine eigenen Werke, unter anderem mein Klavierkonzert Arlequin wurde ich eingeladen, die Musik zu Allerheiligen in Vor Frue Kirche (dem Kopenhagener Dom) zu komponieren. Daraus wurde eine Sammlung für Cello und Klavier. Eugene und ich hatten uns eben zu diesem Zeitpunkt kennen gelernt, und ich fragte ihn, ob er bei dieser Gelegenheit spielen wollte. Ich glaube, das war mein größtes Erlebnis als Komponist. Es wurde mir klar, dass Musik keine intellektuelle Berechnung, sondern eine tiefere Kommunikation zwischen Menschen ist. Wir haben seitdem als Duo viele schöne Erlebnisse gehabt. Diese Sammlung ist auch Grundrepertoire für euhma geworden, und sie wurde auch eine Brücke zu meinem ersten spirituellen Erlebnis als Kind mit Musik. Deshalb ist es immer eine besondere Freude, mit Eugene Musik der Gegenwart zu spielen fließend und lebendig, da die Musik aus unserer Zeit stammt und für Menschen unserer Zeit bestimmt ist. Eugene Hye-Knudsen wurde als siebzehnjähriger am Konservatorium in Kopenhagen aufgenommen bei Professor Erling Bløndal Bengtsson, wo er 1994 sein Diplomexamen ablegte und in die Solistenklasse aufgenommen wurde. Im selben Jahre wurde Eugene in der Celloklasse des finnischen Cellisten Arto Noras an der Sibelius Akademie in Helsinki aufgenommen, und hier verbrachte er fast fünf Jahre, unterbrochen nur von seinem Debüt am Dänischen Konservatorium im Jahre Nach seinen Studien spielte Eugene zunächst in der Königlichen Kapelle und seit 2002 im Aarhus Symphonieorchester als 1. Solocellist. Eugene Hye-Knudsen hat das Jakob Gade Stipendium und den Veuve Clicquot-Preis erhalten. Er hat mit dem Aarhus Symphonieorchester als Solist in Cellokonzerten von Schostakowitsch, Elgar, Bruchs Kol Nidrei, der Uraufführung von Anders Koppels Tripelkonzert für Mezzosopransaxofon, Cello und Harfe, John Williams Filmmusik zu Seven Years in Tibet und Richard Strauss Don Quixote mitgewirkt. 16 Martin Åkerwall

19 2. Konzert Andrea Pellegrini und Bjarke Mogensen Unser Duo ist auf mehrere Weise ein wunderliches und einzigartiges Phänomen. Ein Mezzosopran aus Torrild (Jütland) und ein Akkordeonist von der felsigen Insel Bornholm. Wir sind beide aufgewachsen als Nachbarn eines industriellen Schlachthauses. Damit enden die unmittelbaren Gemeinsamkeiten zwischen uns jedoch. Ich hatte mich bisher nicht ernsthaft mit Sängern beschäftigt. Meine Kenntnis von Andrea Pellegrini war deshalb bescheiden, bis wir uns eines Tages anlässlich eines Neujahrskonzerts im Schwarzen Diamanten in Kopenhagen trafen. Mein Hintergrund war zu dieser Zeit neue instrumentale Partiturmusik, und das Opern- und Liedrepertoire lag mir fern. Wir waren von Anfang an beide skeptisch, aber nach ein paar Tönen der Habanera von Bizet war der Grundstein für weitere Inspiration und eine Menge Gedanken gelegt, und wir beschlossen, ein Duo zu gründen, trotz einem sozusagen nicht existierenden Repertoire. Die Kopplung eines klassischen Mezzosoprans in Opernarien mit dem kleinen, kompakten Akkordeon als einzige Begleitung könnte unmittelbar wie eine unmögliche Konstellation aussehen, aber zu unserer großen Freude hat sie uns im ganzen Land umhergeführt und hat uns vor Kurzem auch zu Nordeuropas größtem Musik- und Theaterfestival, den Festspielen in Bergen 2016, gebracht. Jeder von uns hat für sich allein in fast allen Musikarten mitgewirkt, von der frühen Renaissancemusik bis zu Opernklassikern und der neuesten Kompositionsmusik. Ja, sogar an die Interpretation von Pop- und Rocknummern sowie von Piazzollas Tango Nuevo haben wir uns mit unserem Piazzolla Orchester mit größtem Vergnügen gewagt. Eine besondere Vorliebe haben wir jedoch beide für die Zeit des Barocks, insbesondere für die unerschöpfliche Schatzkiste von Arien, die wir uns freuen, Ihnen am Bornholmer Musikfestival vorzutragen. Bjarke Mogensen 3. Konzert Da das Trio Lerato ein neugegründetes Trio ist, gilt es, viele neue Erkenntnisse und Entdeckungen zu machen. Für unsere Besetzung gibt es wunderbare Musik, aber außer dem Interesse am Repertoire beschäftigen wir uns mit der Körpersprache, der Kunst zu hören und zu lauschen, der Nachahmung von Klang und dem Verständnis für Musik. Eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir seit unserem Beginn Oktober 2016 gemacht haben, ist die, dass man richtig sitzen muss. Das mag banal klingen, aber als wir im Winter zwei Konzerte mit demselben Repertoire spielten, auf derselben Bühne und mit nur einem Tage dazwischen, machte die Aufstellung einen Riesenunterschied. Wir haben erlebt, dass man einander fühlen und merken muss, dass durch Bewegung und Atmung ein klangliches und musikalisches Zusammenschmelzen entsteht, das wir mit guter Kammermusik verbinden. Wir studieren als Trio am Musikkonservatorium in Kopenhagen in Tim Frederiksens Solistenklasse für Ensembles. Trio Lerato 17

20 4. Konzert Das Nordic String Quartet wurde 2013 gegründet und besteht aus Musikern aus drei verschiedenen Ländern: einer von den Färöer Inseln, zwei Dänen und ein Schwede wurden wir in der Solistenklasse für Ensembles am Kopenhagener Musikkonservatorium aufgenommen, wo wir seitdem unter Professor Tim Frederiksen studiert haben. Im Weiteren haben wir Unterricht bei Professor Lars- Anders Tomter erhalten. Im Herbst 2017 werden wir als Quartett mit einem Konzert im Konzertsaal des Konservatoriums debütieren gewannen wir den 1. Preis in einem internen Stipendienwettbewerb des Konservatoriums. Wir haben im Kammermusikwettbewerb des Dänischen Rundfunks P2 wie auch im Carl Nielsen-Wettbewerb mitgewirkt wurde uns der Léonie Sonnings Talentpris zugeteilt. Innerhalb von wenigen Jahren hat das Nordic String Quartet sich damit in der skandinavischen Musikszene bemerkbar gemacht, und wir stehen zur Zeit vor einem spannenden Projekt mit der Einspielung von Pelle Gudmundsen-Holmgreens Streichquartetten für die Schallplattengesellschaft Dacapo. Als Quartett haben wir seit 2015 an den Konzerten des Østerbro Konzertvereins zusammen mit dem Trio Amerise und dem Ensemble Nordlys mitgewirkt ein Projekt, das verschiedene kammermusikalische Konstellationen verbindet. 5. Konzert Nordic String Quartet Das Barockensemble Camerata Øresund wurde 2010 gegründet und vereint die jüngste Generation von Barockmusikern, die in der Ostsee-Region leben. Die Camerata Øresund ist bekannt für ihren kommunikativen und energischen Stil und explosiven Enthusiasmus. Die Musiker des Ensembles haben sich alle in historischer Aufführungspraxis spezialisiert und stehen unter der Leitung des Barockspezialisten Peter Spissky. Die Camerata legt größten Wert auf die flexible Wechselwirkung zwischen den Musikern und sie genießen es, die Musik im lebendigen Augenblick der Aufführung zu vermitteln. Die Camerata Øresund ist zudem regelmäßiges Gastorchester bei NEMF, dem neu gegründeten Verein für alte Musik in Næstved. Hier erhielten sie große Anerkennung mit ihren äußerst erfolgreichen Konzerten in Zusammenarbeit mit Jordi Savall. Peter Spissky ist als langjähriger Konzertmeister im erfolgreichen und anerkannten Barockorchester Concerto Copenhagen schon ein bekannter Name im dänischen und internationalen Musikleben. Zusammen mit dem Concerto Copenhagen hat Spissky im größten Teil der Welt turniert und u.a. im Musikverein in Wien und Concertgebouw in Amsterdam gespielt, und außerdem bei einer Reihe von CD-Aufnahmen mit Dirigenten wie Andrew Lawrence-King, Paul Hillier, Bernadini und Lars Ulrik Mortensen mitgewirkt. Als Gastkonzertmeister/Dirigent tritt er regelmäßig mit den Barokkanerne in Oslo, der Camarata Drammatica in Reykjavik, dem Finnish Baroque Orchestra und dem Boston Early Music Festival Orchestra auf, und er ist ferner Mitglied des Barockensembles Baroque Fever. Peter Spissky unterrichtet in Barockvioline an der Musikhochschule in Malmö wie auch am Kopenhagener Musikkonservatorium, und er arbeitet seit 2010 an einer Dissertation über Idiomatic Bowing in Baroque Period from a perspective of rhetoric and dance an der Universität Lund (Schweden). 18

21 Eline Soelmark hat sich hauptsächlich in der Welt des Barocks bemerkbar gemacht. Hier hat sie als Solistin mit einigen der besten Barockorchester Dänemarks gespielt, u.a. mit dem Concerto Copenhagen unter der Leitung von Lars Ulrik Mortensen und Alfredo Bernadini und mit der Camerata Øresund unter der Leitung von Peter Spissky. Außerdem hat sie mehrmals mit Jordi Savall und dem Orchester Le Concert des Nations in Spanien und Frankreich gespielt. Eline studiert z.zt. an der Solistenklasse des Kopenhagener Konservatoriums. 6. Konzert Camerata Øresund 2002 gründeten wir das Bläserquintett Carion, ausgehend von einer gemeinsamen Vision für die Kammermusik. Die Perfektionierung des Zusammenspiels und die Ausnützung aller Klangmöglichkeiten des Bläserquintetts sind die Grundlagen für alles, was wir tun. In unserer Suche nach dem bestmöglichen Konzerterlebnis haben wir uns selbst Freiheit auf der Bühne geschenkt, indem wir alle Konzerte ohne Noten spielen. Alle musikalischen Unterhaltungen können infolgedessen ungehindert vor sich gehen, sowohl zwischen den Musikern als auch zwischen den Musikern und dem Publikum. Wir haben die Freiheit ausgenützt, eine musikalisch begründete Choreographie zu schaffen, in der die innere Struktur der Musik fürs Publikum sichtbar wird. Dies fügt dem Konzerterlebnis eine weitere Dimension hinzu, mit einer größeren Transparenz aller Teile unseres Repertoires zur Folge. Seit dem Erfolg beim Kammermusik wettbewerb des Dänischen Rundfunks 2004 haben wir eine internationale Karriere aufgebaut, die uns unter anderem ans Rheingau Festival, ans Kissinger Summer Festival, ans Usedomer Festival, zu den H1 Master Series, zu den Dubai Master Series und zum Al Bustan Festival geführt hat. Bei Wettbewerben haben wir den 1. Preis an der Marco Fiorindo International Chamber Music Competition in Torino, Italien, gewonnen. Außerdem gewannen wir 2011 Bronze und 2015 Silber bei der Osaka International Music Competition. Heute ist Carion eines der weltweit führenden Bläserquintette und ein sehr beliebtes Ensemble. Unsere erste CD bei Odradek Records erhielt große Anerkennung und wurde bei itunes als ein Album des Jahres 2015 gewählt. Zur Zeit sind wir mit der Aufnahme unserer fünften CD mit Musik lettischer Komponisten beschäftigt. 7. Konzert Zara Pirumian Carion Vor 20 Jahren wurde Bornholm mein erstes Heim in Dänemark, und selbst jetzt, wo ich dort nicht mehr wohne, nimmt Bornholm einen besonderen Platz in meinem Herzen ein. Ich werde immer mit Dankbarkeit an die Menschen denken, die ich auf der Insel kennengelernt habe. Sie sind wie eine Familie für mich. Ich bin in einer Musikerfamilie in Armenien geboren und begann meine Laufbahn als Pianistin als 12-Jährige, als ich 1980 den 1. Preis an einem großen nationalen Wettbewerb in Jerewan (Armenien) gewann erhielt ich nochmals einen 1. Preis an einem grossen internationalen Wettbewerb in Kasan (Russland). Während meiner Studienjahre am Konservatorium nahm ich an verschiedenen Festivals und Wettbewerben in der Sowjetunion und in anderen Ländern des früheren Ostblocks teil, und ich erhielt das Diplom in der Solistenklasse mit Auszeichnung. 19

22 Seit dem Jahre 2000 habe ich am MGK (Musikalischer Grundkurs) in Aarhus unterrichtet, wo ich die Freude hatte, zahlreiche junge Talente zu inspirieren. Mehrere haben später sowohl in Dänemark als auch im Ausland Karriere gemacht. Daneben habe ich Konzerte in Europa, Armenien, Russland und Israel gespielt. Außer Solokonzerten habe ich auch Kammermusik, z.bsp. mit dem Randers Kammerorchester und dem Aarhus Symphonieorchester, gespielt. Zara Pirumian 8. Konzert Eva Steinaa Ich begann meinen Oboenunterricht als 9-Jährige an der Musikschule in Kopenhagen. Nach dem MGK (Musikalischer Grundkurs) am Skt. Annæ Gymnasium setzte ich meine Ausbildung als 17-Jährige am Kopenhagener Musikkonservatorium (DKDM) fort, wo ich jetzt in der Solistenklasse Unterricht bei einem der weltweit führenden Oboisten, Alexei Ogrintchok aus dem Royal Concertgebouw Orchestra erhalte. Neben meiner Ausbildung habe ich mit mehreren Symphonieorchestern des Landes Konzerte gespielt, u.a. drei große Oboenkonzerte von Mozart, Martinů und Richard Strauss. Ich habe auch mehrere Preise gewonnen, z.bsp. Léonie Sonnings Talentpreis, den Nordischen Solistenpreis und den Talentpreis von P2 (dem Dänischen Rundfunk) 2014 und Im Juni 2013 wurde ich 1. Solo-Oboist im Südjütlands Symphonieorchester und im selben Jahr gewann ich die Stellung als 1. Solo-Oboist im Symphonieorchester des Dänischen Rundfunks. Im April 2017 debütierte ich am DKDM, wo ich die drei obengenannten Konzerte für Oboe und Orchester spielte. Galya Kolarova Ich bin in Bulgarien geboren. Dort habe ich studiert und danach meine Studien in Dänemark, Italien und Österreich fortgesetzt. Zudem bin ich zur Teilnahme an Masterclasses und Festivals in Israel, Italien, Schweden, Finnland, Deutschland, Spanien und Dänemark eingeladen worden, und ich bin als Solist oder Kammermusiker in anerkannten Konzertsälen in Europa, Asien und dem Nahen Osten aufgetreten. Unter vielen internationalen Wettbewerben habe ich u.a. den 1. Preis in der Kategorie Solist mit Orchester beim Festival Musica in Laguna (Italien) für meine Interpretation von Chopins 2. Klavierkonzert erhalten, und ich habe MODO s Wettbewerb um ein Ausbildungsstipendium für Kinder in Bulgarien gewonnen. Der Startschuss für unsere Zusammenarbeit fand in Italien statt, als wir den 1. Preis bei einem internationalen Kammermusikwettbewerb 2015 gewannen. Seitdem haben wir an weiteren internationalen Wettbewerben teilgenommen. Unser Repertoire ist äußerst breit, vom Barock bis zur modernen Musik und das spiegelt sich auch im Programm dieses Abends. Galya Kolarova und Eva Steinaa 20

23 9. Konzert Catch! So heißt ein Werk des britischen Komponisten Thomas Adès, in dem die Klarinette durch einen charmanten Kinderreigen vom Klaviertrio eingefangen wird. Der Titel des Werks entspricht auch dem Anspruch, den wir an unser gemeinsames Musizieren haben: Catch das Publikum fangen! Die so unterschiedlichen Klangfarben von Klarinette, Violoncello und Klavier virtuos zur Entfaltung bringen und sich dabei immer wieder neu auf die Suche nach dem gemeinsamen, unverwechselbaren Klang begeben das macht das besondere Profil unseres Trios aus. Inzwischen machen wir seit sechs Jahren gemeinsam Kammermusik, treten europaweit bei Festivals und in Konzerthäusern auf und haben in Hamburg unsere eigene Konzertreihe Ohrknacker gegründet. Neben der klassischen Musik bildet die Interpretation zeitgenössischer Musik einen Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit. 10. Konzert Trio Catch Das Saxofon ist immer noch eine Art Outsider auf der klassischen Musikszene, aber 1996 war klassisches Saxofonspiel womöglich noch seltsamer als heute. Dass sich vier junge Saxofonisten am Musikkonservatorium in Aarhus treffen würden, lag außerhalb jeglicher statistischer Erwartung. Das Zeichen war eindeutig, und wir gründeten das Jutlandia Saxofonquartett, das seitdem unseren professionellen Standpunkt darstellt. Das Quartett entwickelte sich schnell zu einem vielbeschäftigten Ensemble, und das sind wir auch heute noch. Unser Profil war schon immer breit (da wir Schwierigkeiten haben, uns einzuschränken) und beinhaltet sowohl das traditionelle Repertoire für diese Besetzung als auch Bearbeitungen von klassischen und modernen Werken sowie ganz neue Musik, die oft speziell für uns geschrieben wurde. Jutlandia Saxofonquartett SVANEKEGAARDEN koncerter. udstillinger. teater. foredrag. skulpturhave

24 og utraditionelt samarbejde. Bornholms Mu fylde Bornholms Musik Det skal fejres! De gamle og de unge musikere bliver kernen i Bornholms Musikfestival De gamle er de kendte og trofaste, de unge er de dygtige unge primært bornholmere der er frugten af festivalen. De vil blive præsenteret i et spændende Festivalen forventes at finde sted i uge

25 sikfestival r 50 i 2018 festival wird 50! Das wird gefeiert! Die alten und die jungen Musiker bilden den Kern des Musikfestivals Die alten sind die bekannten und treuen, die jungen sind die begabten jungen Musiker hauptsächlich Bornholmer die die Früchte des Festivals sind. Das Festival wird sie in interessanten und untraditionellen Konstellationen vorstellen. 23

26 1. koncert Mandag d. 24. juli kl i Aa Kirke Komponistaften med Martin Åkerwall Medvirkende: EUHMA: Martin Åkerwall, klaver Eugene Hye-Knudsen, cello Program: Martin Åkerwall (*1965) Heart Broken Open Robert Schumann Fantasiestücke op. 73 (1849) ( ) Zart und mit Ausdruck Lebhaft, leicht Rasch und mit Feuer Martin Åkerwall Secretly We Spoke Pause Ludwig van Beethoven Sonate for cello og klaver i A-dur op. 69 (1808) ( ) Allegro ma non tanto Scherzo. Allegro molto Adagio cantabile Allegro vivace Martin Åkerwall Angels Siesta Claude Debussy Sonate for cello og klaver i d-mol (1915) ( ) Prologue. Lent, sostenuto e molto risoluto Sérénade. Modérément animé Finale. Animé, léger et nerveux 24

27 Musik for stilheden Jeg har altid udfoldet mig musikalsk i to retninger. Ekstrovert og introvert. Som pianist og som dirigent ekstrovert. Ikke helt blottet for narcissisme. Ingen dirigenter er helt fri af narcissismens forblændede bånd. Men som komponist har det altid forholdt sig anderledes. Det har været en stadig mere indadrettet meditativ søgen mod stilheden og enkelheden ind mod musikkens nøgne DNA. Ved en koncert som denne er musikken af Debussy, Schumann og Beethoven ikke kun musik, men også en opvisning af musikalsk fingernemhed og opfindsomhed det er kompositoriske konstruktioner, der åbner rum for musikernes fingerfærdigheder på instrumenterne. Publikum både ser og hører koncerten. De udøvende er objekter på scenen. Som euhma har vi søgt væk fra den side af den musikalske udfoldelse. Helst vil vi slet ikke kunne ses, men kun høres i rummet, når vi spiller. Vi er blot bålpassere ikke bålet selv. Og alle, der vil varme sig, kan sætte sig om bålet og glæde sig ved bålet sammen med os. Jeg har valgt tre stykker, der komplementerer de øvrige komponister ved denne koncert. Men de kan også bare lyttes til, med lukkede øjne som broer ind i lytterens eget univers. Martin Åkerwall Som 9-årig oplevede jeg den verdensberømte cellist Mstislav Rostropovitj på nært hold til en prøve på Sjostakovitj cellokoncert nr. 1. Min mor var violinist i orkestret og havde taget mig ud af skolen den dag. Det blev for mig en uforglemmelig oplevelse i en sådan grad, at jeg til min mor bedyrede, at jeg ville være cellist. Sideløbende med min celloundervisning husker jeg ved flere lejligheder at ligge under vores flygel, når min mor holdt prøve med klavertrioen og som regel faldt jeg i søvn. En tryg og varm hule tæt ved musikkens arnested. Martin og jeg mødte hinanden gennem fælles musikervenner. Det er dog først i 2001, da vi tilfældigt støder på hinanden i kantinen på Det Kongelige Teater, at vi beslutter at prøve at spille sammen. Hurtigt opdager vi den fælles glæde ved fordybelsen i hver enkelt frase, takt eller bare én tone. Oplevelsen af at nodebilledet nærmest blev holografisk, musikken steg op af nodebilledet. Følelsen af at mærke komponistens svanefjer. Måske var det starten på denne søgen efter musikkens DNA. Hvornår bliver toner til musik, eller hvornår hører en tone op med at være musik? En søgen ind i værkets inderste at finde stemmen, der for første gang talte i komponisten, hvad enten det er Schumann, Debussy, Beethoven eller Åkerwall. Eugene Hye-Knudsen 25

28 2. koncert Torsdag d. 27. juli kl i Svaneke Kirke Medvirkende: Andrea Pellegrini, sopran Bjarke Mogensen, accordeon 26 Program: Domenico Scarlatti Sonate K.450 ( ) Antonio Vivaldi Dite, oimé ( ) Morastros arie fra La fida ninfa Enrique Granados La Maja Dolorosa no. 1 ( ) G. F. Händel Cara sposa ( ) Rinaldos arie fra Rinaldo Enrique Granados La Maja Dolorosa no. 2 Antonio Vivaldi Vedrò con mio diletto Anastasios arie fra Il Giustino Enrique Granados La Maja Dolorosa no. 3 Alessandro Scarlatti ( ) Spesso vibra Domenico Scarlatti Sonate K.517 Federico Garcia Lorca ( ) Nana de Sevilla G. F. Händel Stille amare Tolomeos arie fra Tolomeo Manuel de Falla ( ) Nana Henry Purcell When I Am Laid ( ) Didos arie fra Dido og Aeneas Astor Piazzolla Ave Maria ( ) Adios Nonino arr. B. Mogensen G. F. Händel Lascia ch io pianga Manuel De Falla Antonio Vivaldi Manuel de Falla Asturiana Anderò volerò griderò Origilles arie fra Orlando finto pazzo Polo Der er ingen pause i programmet.

29 Accordeonets mulighed for at synge på alle toner som var det et fuldt besat operakor nedenunder den mørke mezzostemme skaber et samlet lydbillede, der giver mening. Det melankolske og ofte klagende udtryk i de langsomme satser klæder især accordeonets dynamiske muligheder og rytmiske fleksibilitet og giver samtidig modspil til de dramatiske og hurtige satser med italienske tekster fra Vivaldis og Händels arier. Ved et nyligt samarbejde med to autentiske flamencodansere havde Andrea og jeg den store fornøjelse at sætte disse arier i perspektiv med den temperamentsfulde spanske musik. Vi besluttede at sammensætte et program, der bandt de to traditioner sammen, og et af de oplagte bindeled var barokkomponisten Domenico Scarlatti, som levede det meste af sit liv i Spanien. Her blev hans musik stærkt præget af den lokale musik, og hans kompositioner fra denne periode minder til tider om en slags flamenco/barok-fusion. God fornøjelse! Bjarke Mogensen 27

30 3. koncert Mandag d. 31. juli kl i Aa Kirke Medvirkende: TRIO LERATO: Mirjam Teresa Petersson, violin Signe Ebstrup Bitsch, cello Laurits Dragsted, klaver Program: Niels W. Gade Trio i F-dur op. 42 (1863) ( ) Allegro animato Allegro molto vivace Andantino Finale. Allegro con fuoco F. Mendelssohn Bartholdy Trio i d-mol op. 49 (1839) ( ) Molto allegro agitato Andante con moto tranquillo Scherzo. Leggero e vivace Finale. Allegro assai appassionato Pause Ludwig van Beethoven Trio i Es-dur op. 70 nr. 2 (1808) ( ) Poco sostenuto Allegro ma non troppo Allegretto Allegretto ma non troppo Finale. Allegro 28

31 Felix Mendelssohn Bartholdys to klavertrioer står for os som noget af det ypperste i triorepertoiret, og det var derfor uden tøven, at vi i november 2016 kastede os over opus 49 i d-mol. Musikken er strømmende, medrivende og mesterligt komponeret fra start til slut. Man føres gennem dramatiske Erlkönig-lignende ridt såvel som elegante cantabile-temaer. Komponistens evne til at forene virtuositet og elegance er måske særligt udpræget i den dansante tredje sats, hvor en livlig temadialog mellem de tre instrumenter udsmykkes af piblende sekstendels-kaskader. Den sangbare anden sats leder derimod tankerne hen på Mendelssohns klaverstykker, der bærer den poetiske titel Lieder ohne Worte sange uden ord. 200-året for Niels W. Gades fødsel har givet os anledning til at dykke ned i et af de mindre kendte værker i kammermusikrepertoiret. Modsat kollegaen Mendelssohn har Gade skrevet en trio, hvor stemningen gennemgående er rolig og idyllisk. Bølgende og sødmefulde melodilinjer afveksles af eftertænksom introversion. Første sats har et ubekymret og positivt udtryk, som giver associationer til guldaldermalerier af danske bøgeskove og folkelig idyl. Som afveksling fremstår tredje sats i a-mol som en lille perle, der med små subtile virkemidler fascinerede os fra første gennemspilning. Vi har set frem til at sætte Gade og Mendelssohn overfor hinanden på et koncertprogram, for selvom de to trioer på indholdssiden kan være forskellige, er de stilistisk tæt forbundne. Begge kræver en særlig lethed og brillans i udførelsen, som adskiller dem fra andre romantiske komponister som f.eks. Brahms. Mens Gade og Mendelssohn har ligheder i stil og tonesprog, er Ludwig van Beethoven sin helt egen. Hans to trioer opus 70 er skrevet omtrent i samme periode som den femte og sjette symfoni og bærer præg af den 39-årige komponists både traditionsbundne og fremadskuende mesterskab. Første sats i trioen opus 70 no. 2 kombinerer en næsten religiøs polyfoni med et verdsligt 6/8-tema, og musikken bliver i det hele taget aldrig ensidig. Når man skal spille Beethoven, er det især kontrasterne, der er vigtige at vise. Det gælder om at gå helt til kanten i de pludselige dynamiske skift og den karaktermæssige mangfoldighed. Beethoven har i vores opfattelse en helt særlig nerve, som altid gør det fantastisk at beskæftige sig med hans musik. Trio Lerato 29

32 4. koncert Torsdag d. 3. august kl i Østermarie Kirke Medvirkende: NORDIC STRING QUARTET: Heiðrun Petersen, violin Mads Haugsted, violin Daniel Eklund, bratsch Lea Emilie Brøndal, cello Program: Pelle Gudmundsen- Strygekvartet nr. 2, Quartetto Facile (1959) Holmgreen Andantino ( ) Allegretto Andante Allegro Joseph Haydn Strygekvartet i Es-dur op. 33 nr. 2 Spøgen (1781) ( ) Allegro moderato Scherzo. Allegro Largo Presto Pause Edvard Grieg Strygekvartet nr. 1 i g-mol op. 27 (1878) ( ) Un poco andante Allegro molto ed agitato Romanze. Andantino Intermezzo. Allegro molto marcato Più vivo e scherzando Finale: Lento Presto al saltarello 30

33 Til aftenens koncert har vi valgt et program, der lig kvartettens navn overvejende hører hjemme i den nordiske boldgade. Første værk på koncerten er skrevet af den danske komponist Pelle Gudmundsen- Holmgreen, som vores kvartet efterhånden har fået et særligt forhold til. Det skyldes dels, at vi medvirkede ved Gudmundsen-Holmgreens allersidste koncert i juni måned sidste år med den danske førsteopførelse af værket All in One, og dels fordi vi netop er i gang med at indspille hans strygekvartetter i samarbejde med Dacapo. Vi er meget taknemmelige over, at vi fik lov til at møde og opleve den særlige og karismatiske frontfigur i dansk musikliv, som Pelle Gudmundsen-Holmgreen var (selvom han nu selv mente, han var en biperson i dansk musikliv), og vi glæder os til at vise hans musik frem i aften: enkel, skæv og skøn. Det andet værk, vi har sat på programmet, er Joseph Haydns lyse og lette strygekvartet op. 33 nr. 2 også kaldet Spøgen. Strygekvartetten har fået sit meget iørefaldende kælenavn grundet sidstesatsens ganske uventede slutning som efter sigende skulle have fået Clara Schumann til næsten at falde ned af stolen af grin! Man kan dog ikke udelukke, at hele kvartetten gennemgående er præget af et humoristisk glimt i øjet. Et af Haydns egne kælenavne er som mange sikkert ved strygekvartettens fader, eftersom han i høj grad var med til at udvikle stryge kvartetten som genre. Da Haydn komponerede sine strygekvartetter op. 33, var han ca. halvvejs i sit samlede Haydn-kvartet-output. Efter pausen runder vi koncerten af med Edvard Griegs storslåede og nationalromantiske strygekvartet nr. 1 op. 27. Grieg skrev kvartetten i , mens han boede på en gård i Hardanger i Norge. Her skrev han til en ven: Jeg har for nylig færdiggjort en strygekvartet, som jeg endnu ikke har hørt. Den står i g-mol, og stræber efter bredde, skyhøje flyvninger og frem for alt resonans for de instrumenter, den er skrevet for. Griegs strygekvartet, som I skal høre i aften, er en klassiker og højtelsket af mange ganske forståeligt, hvis I spørger os. Vi glæder os til at skulle spille for jer i aften. Rigtig god fornøjelse! Nordic String Quartet 31

34 5. koncert Mandag d. 7. august kl i Østermarie Kirke Medvirkende: CAMERATA ØRESUND Peter Spissky, violin Eline Soelmark, sopran Program: Vivaldissimo Årstiderne Arier og kantater Antonio Vivaldi Foråret. Violinkoncert i E-dur ( ) Allegro Largo Allegro Sposa son disprezza fra operaen Bajazet Sommeren. Violinkoncert i g-mol Allegro non molto Adagio Presto Anche il mar per che sommerga fra operaen Bajazet Pause Sonno, se pur sonno fra operaen Tito Manlio Efteråret. Violinkoncert i F-dur Allegro Adagio molto Allegro In furore giustissima irae Motet for sopran Vinteren. Violinkoncert i f-mol Allegro non molto Largo Allegro 32

35 Den poetiske bue og gyldne stemme Ved koncerten spiller vi en perlerække af Vivaldis mesterværker. Musik for violin og sopran sat op overfor hinanden. På Vivaldis tid forsøgte violinisterne at efterligne den menneskelige stemme, mens sangerne bestræbte sig på at opnå instrumenternes brillante klang. I dette program præsenteres en spændende dialog mellem violin og sopranstemmen, som demonstrerer den menneskelige evne til at opnå sublim skønhed, rørende stemning og afvæbnende humor. Violinisten Peter Spissky vil male musikalske billeder i de berømte violinkoncerter De fire årstider og sopranen Eline Soelmark vil forføre og inspirere os med hendes gyldne stemme i virtuose kantater. Camerata Øresund STØT DEN KLASSISKE MUSIK PÅ BORNHOLM BLIV MEDLEM AF BORNHOLMS MUSIKFESTIVALS VENNER OG FÅ 50 KR. RABAT PÅ ALLE KONCERTER KONTINGENT: 150 KR. OM ÅRET SE OGSÅ SIDSTE SIDE I DETTE PROGRAM 33

36 6. koncert Torsdag d. 10. august kl i Østermarie Kirke Medvirkende: CARION: Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M. A. P. Palmquist, horn Niels Anders Vedsten Larsen, fagot Program: Franz Liszt Mephisto-Walzer Nr. 1, S.110/2 ( ) Der Tanz in der Dorfschenke fra 2 Épisodes d apres Arr.: David Palmquist le Faust de Lenau ( ) Eurico Carrapatoso Cinco elegias op. 11 (1997) (*1962) a Béla Bartók a Germaine Tailleferre a Anton Webern a Olivier Messiaen a Igor Stravinsky Jacques Ibert Trois pièces brèves (1930) ( ) Allegro Andante Assez lent Allegro scherzando Vivo Tempo primo Vivo Pause Dmitrij Sjostakovitj Suite for blæserkvintet ( ) Galop fra balletsuiten Svetlyj rutjej op. 39a (1935) Arr.: David Palmquist Romance fra filmen Ovod (1955) Vals nr. 2 fra filmen Pervyj esjelon op. 99 (1956) Suite for varieté-orkester Ferenc Farkas Régi Magyar Táncok a 17. századból ( ) (Tidlige ungarske danse fra det 17. århundrede) Intrada Lassú (Lento) Lapockás Tánc (Danza delle scapole) Chorea Ugrós (Saltarello) 34

37 Béla Bartók Rumænske folkedanse (1915) ( ) Bot tánc (fra Mezőszabad ) Arr.: David Palmquist Brâul (fra Egres) Topogó (fra Egres) Bucsumí tánc (fra Bisztra) Román polka (fra Belényes) Aprózó (fra Belényes & Nyágra) Franz Liszt Grande études de Paganini no. 6 (1851) Arr.: David Palmquist fra Paganinis 24 Caprices, nr. 24 ( ) Ved koncerter med violinisten Niccolò Paganini besvimede publikum på stribe. Nogle gik så vidt som til at sige, at han havde solgt sin sjæl til djævlen for at kunne spille med en sådan virtuositet. Virtuositet er også karakteristisk for blæserensemblet Carion: Perfekt beherskelse af instrumenterne forbundet med en sofistikeret sceneoptræden gør de fem musikere til deres fags mestre. Det er den mephistophiske forførelse, som danner den røde tråd i dette program. De mange transsylvanske folkesange i værkerne af Bartók og Farkas giver associationer til, at Grev Dracula selv ville have svunget benene til disse vittige melodier. Selv Sjostakovitj, der ofte virkede depressiv, kunne ikke modstå letheden og humoren, da han skrev sin dansemusik. Og så er der Liszt med sine Paganini-variationer og første Mephisto-vals... hypnotiserende, sofistikeret, farverig og djævelsk virtuos! Tættere på det djævelske princip i dette program kan du ikke komme! Carion Hør mere musik på BORNHOLMS BIBLIOTEKER Gå på biblioteket når koncerten er slut og find din yndlingsmusik og lidt ferielæsning. bibliotek.brk.dk 35

38 7. koncert Mandag d. 14. august kl i Aa Kirke Medvirkende: Zara Pirumian, klaver Program: Sergey Akhunov Sketches I ( ) (*1967) Johan Jacob Froberger Tombeau fait à Paris sur la mort de Mounsieur ( ) Blancheroche SergeyAkhunov Johan Jacob Froberger SergeyAkhunov Sketches VII Lamentation sur la mort de Ferdinand III Sketches VIII Johan Jacob Froberger Capriccio VIII i g-mol, FbW 518 Johan Jacob Froberger Partita X i a-mol, FbWV 610 Jean-Pierre Rameau Gavotte avec des Variations ( ) fra Suite IV i a-mol (1728) Pause Frédéric Chopin Nocturne op. 62 nr. 1 (1846) ( ) Nocturne op. 15 nr. 1 ( ) Ballade op. 38 nr. 2 ( ) Etuder op. 25 nr. 10, 11 og 12 (1837) 36

39 Froberger og Akhunov er komponistnavne, som nok de færreste koncertgængere har hørt om før. Det havde jeg indtil sidste år heller ikke selv. De hører således til mine seneste opdagelser. At sætte dem sammen i koncertens første afdeling kan ved første øjesyn virke som et sært greb, eftersom barokkomponisten Johann Jacob Froberger døde i 1667 præcis 300 år før minimalisten Sergey Akhunov kom til verden. Mellem det umådeligt store tidsrums to poler finder jeg imidlertid en magisk forbindelse. Når jeg spiller musikken, er det, som om tiden står stille. Jeg rammes af noget ubeskriveligt smukt. Sjælens unikke tanker og følelser kan ikke udtrykkes direkte med simpelt sprog. Så bruger man metaforens udtryk, som er bevidst tvetydigt. I mødet med Froberger har jeg opdaget hans verden, som i sin tid også inspirerede Händel, Mozart og ikke mindst Bach. At spille en koncert uden Bach på programmet er nyt for mig. Nu indtager Froberger til en afveksling pladsen, og han gør det med musik, der ligesom Bach rammer direkte og rent. Det samme kan siges om afdelingens anden barokomponist, Bachs samtidige, Jean-Philippe Rameau. En lignende, umiddelbar appel har de sketches, som russiske Sergey Akhunov (f. 1967) har komponeret. Jeg finder hans minimalistiske sprog særdeles interessant. Der er tale om enkle former og harmonier, simple rytmer og sparsommelig dynamik, der synes at samle sig i en krystal. Det er op til lytteren, hvad han eller hun ser, når krystallen bringes i bevægelse. Anden afdeling er tilegnet Frédéric Chopin og kun ham. Jeg har altid næret en ærefrygt for den polsk-franske komponist, og følgelig har jeg de seneste 35 år kun nærmet mig ham med største forsigtighed. Jeg føler lykke, hver gang jeg når et skridt frem i forståelsen af hans store værk. Det er musik, hvor melankoli og dramatik er flettet ind i hinanden. Særligt i de stykker, jeg her har valgt at spille. Zara Pirumian 37

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke. Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók. Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke. Young-Choon Park (KOR) klaver

Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke. Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók. Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke. Young-Choon Park (KOR) klaver 1 2 3 Mandag d. 18. juli i Østermarie Kirke Quatuor Arod (F) strygekvartet Værker af Haydn, Mendelssohn og Bartók Torsdag d. 21. juli i Aa Kirke Young-Choon Park (KOR) klaver Værker af Schumann, Liszt

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet

Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet Elisabeth Zeuthen Schneider Violin Anniina Leppäniemi Violin Anne Soren Bratsch Tobias van der Pals Cello Dora Seres Fløjte Olli Leppäniemi Klarinet Sverre Larsen Klaver EN STOR TAK TIL: TOYOTA FONDEN

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms

Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver. Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mandag d. 20. juli kl. 20.00 i Aa kirke Toke Møldrup, cello Yaron Kohlberg, klaver Musik af bl.a. Gordon, Sjostakovitj, Debussy, Skrjabin og Brahms Torsdag d. 23. juli kl. 20.00

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

Ansøgning om tilskud på kr. 350.000,- til Næstveds første festival for tidlig musik 19-21. August 2016

Ansøgning om tilskud på kr. 350.000,- til Næstveds første festival for tidlig musik 19-21. August 2016 Næstved Early Music Festival August 19-21 2016 Til Næstved Kommunes kulturudvalg Narvik 8. januar 2016 Ansøgning om tilskud på kr. 350.000,- til Næstveds første festival for tidlig musik 19-21. August

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Årstiderne ny musik i et nordisk klima. Ars Nova Copenhagen Paul Hillier, dirigent

Årstiderne ny musik i et nordisk klima. Ars Nova Copenhagen Paul Hillier, dirigent 1 2 3 4 Mandag d. 21. juli kl. 20.00 i Aa kirke Årstiderne ny musik i et nordisk klima Musik af Piazzolla, Rasmus Zwicki, Fredrik Österling, Sunleif Rasmussen og Martin Rane Bauck Torsdag d. 24. juli kl.

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11.

CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015. - Anmeldelse af afslutningskoncerten på SPOR 2015, Århus Stiftstidende, 11. PRESSEMAPPE 2015 CITATER OG UDDRAG AF ANMELDELSER AF SPOR 2015 Unge musiktalenter med en kriblende komponist i maven kan som noget nyt få undervisning i at sætte klange sammen på forårets SPOR-festival

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2013 forår 2014 www.skivekammermusikforening.dk Melisma Saxophone Quartet, Ensemble MidtVest, De 3 fløjter, Duoen Teresa Kaban og Henryk Blazej, Armon String Trio Skive Kammermusikforening byder

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver

Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mandag d. 9. juli kl. 20 i Svanekegaarden Mathias Hedegaard, tenor Tove Lønskov, klaver Lieder og sange af bl.a. Schubert, Weyse, Heise, Fauré, Debussy og Poulenc Torsdag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Sæsonplan 2017/2018 SÆSONPLAN

Sæsonplan 2017/2018 SÆSONPLAN SÆSONPLAN 2017/2018 Sæsonplan 2017/2018 FIND INSPIRATION TIL DEN KOMMENDE SÆSON I ENSEMBLE STORSTRØMS SÆSONPLAN Ensemble Storstrøm er den klassiske musiks kraftcenter i Kulturregion Storstrøm. Ensemblet

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Carl Nielsen sange i arrangement for obo, strygekvartet, bas og klaver

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts?

Fyrtårn: Tønder Kommune. Leuchtturm: Tønder Kommune. Titel. Fyrtårnsprojektets indhold? Inhalt des Leuchtturmprojekts? Fyrtårn: Tønder Kommune Leuchtturm: Tønder Kommune Titel Handleplan: Tønder Festival Fyrtårnsprojektets indhold? Handlungsplan: Tønder Festival Inhalt des Leuchtturmprojekts? Tønder Festival ønsker at

Læs mere

Fejø Kammermusik Festival 2015 Fejø Kirke kl. 19:00 Torsdag den 23. Juli

Fejø Kammermusik Festival 2015 Fejø Kirke kl. 19:00 Torsdag den 23. Juli Fejø Kammermusik Festival 2015 Fejø Kirke kl. 19:00 Torsdag den 23. Juli Carl Nielsen: Irmelin Rose Poul Vejbo og Semion Balschem Carl Nielsen: Brev-oplæsning Kathrine Ring Carl Nielsen: 4 præludier fra

Læs mere

TALENTKONCERT. Morgendagens musikstjerner PROGRAM. Lidt om PIANO s Koncertgruppe. STØT PIANO s talentpris

TALENTKONCERT. Morgendagens musikstjerner PROGRAM. Lidt om PIANO s Koncertgruppe. STØT PIANO s talentpris Lidt om PIANO s Koncertgruppe Musikforeningen PIANO, som blev stiftet i 1961, besluttede i efteråret 2015 at oprette en særlig Koncertgruppe, der skal forstærke fokus på de mange unge talenter, som findes

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Erik W. Pedersen Livet vil os kun det bedste Som indehaver af flere verdensrekorder, i forskellige

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr.

Program: Gabriel Fauré ( ): Cellosonate nr. 2, op Allegro. -Andante. György Ligeti ( ): Etude nr. Program: Gabriel Fauré (1845-1924): Cellosonate nr. 2, op. 117 -Allegro -Andante cello: Amelie Helmstad György Ligeti (1923-2006): Etude nr. 5: Arc-en-ciel L.v. Beethoven (1770-1827): Klaversonate nr.

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon

Vorwort // Forord. Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC. Året rundt med Professor dr. ABC. Impressum // Kolofon MaleB Vorwort // Forord Die Jahresuhr mit Professor Dr. ABC Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Erst hat der Professor Dr. ABC seine Wintermütze auf, dann trägt er Badehosen und plötzlich braucht er wieder

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00

Sangkunst og strygermusik. Støttekoncert for Sønderjysk pigekor Lørdag den 19. september 2009 kl. 19.00 Sangkunstogstrygermusik StøttekoncertforSønderjyskpigekor Lørdagden19.september2009kl.19.00 Pigekorettakkerdeoptrædendekunstnereog sponsorerforderesstøttetilkinaturen!! Detvilefterfølgendeværemuligtat

Læs mere

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo?

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo? Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer http://www.caspardavidfriedrich.org/home-2-24-1-0.html Der Wanderer Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle

Læs mere

Padborg, den

Padborg, den Padborg, den 13.11.2017 Dato: Torsdag den 2. november 2017 kl. 15.30 Referat: Arbejdsmarkedsudvalg Referent: Andrea Graw-Teebken Sted: Regionskontor & Infocenter, Lyren 1, DK-6330 Padborg Bilag: TOP 2

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Tysk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Tysk-Dansk hilsen : ægteskab Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par Die

Læs mere

Ny Musik for Strygere august 2016

Ny Musik for Strygere august 2016 Ny Musik for Strygere 23.-31. august 2016 Lecture recitals FOF Aarhus, Bispesalen Foredragsserien præsenteres i samarbejde med FOF Aarhus (lecture recitals er foredrag akkompagneret af musikeksempler,

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

KONCERT- PROGRAMMER SÆSON 2016/2017 MED FRANSKE ACCENTER - FOR HARPE OG TRE TRÆBLÆSERE STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE PRÆSENTERER:

KONCERT- PROGRAMMER SÆSON 2016/2017 MED FRANSKE ACCENTER - FOR HARPE OG TRE TRÆBLÆSERE STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE PRÆSENTERER: STORSTRØMS KAMMERENSEMBLE PRÆSENTERER: KONCERT- PROGRAMMER SÆSON 2016/2017 side 2 KASTANJETID EN KONCERT MED EFTERÅRSTONER side 3 NOVEMBERLYS side 6 EN GAVE I MUSIK side 4 WIENERKLASSIK MED FRANSKE ACCENTER

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa

25. August 28. August FLENSBURG Sønderborg AAbenraa K O N G E L I G C L A S S I C 25. August 28. August 2016 FLENSBURG Sønderborg AAbenraa 1855 fand die erste Regatta in der westlichen Ostsee (Flensburg) statt. Seit 2012 findet in Erinnerung an dieses historische

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO

www.weinsberg.com simple clever smart S/DK/NO www.weinsberg.com simple clever smart 2011 2012 S/DK/NO CaraBus Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? Hvem har brug for en køreplan? Og stoppesteder? Wer braucht schon Fahrplan und Haltestelle? CaraBus

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk

Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Angepasst mehrsprachig. Die Verhandlung sprachlicher Normen bei Jugendlichen. Birte Dreier Roskilde Universitet bdreier@ruc.dk Gliederung Das Amagerprojekt Untersuchungsmaterial Was ist Sprache? Normen

Læs mere

Gothic, Sportler oder Hip-Hop?

Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Kopiark 3 Gothic, Sportler oder Hip-Hop? Gå rundt i klassen og find en partner. Stil et spørgsmål. Din partner svarer, hvis han kan, og du skriver svaret på dit ark. Din partner tjekker og underskriver.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere