STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015"

Transkript

1 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-centralfag 1

2 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige studieordning, men den skal give mulighed for hurtigt at slå efter, hvad indholdet af og eksamensformen for de forskellige kurser på BA-centralfaget er. Slå altid efter i den rigtige studieordning eller spørg studievejledningen, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvad er et BA-centralfag? En bacheloruddannelse (BA) varer 3 år og den består af et centralfag, som er det fag, man starter på, når man starter på universitetet, og et tilvalg eller sidefag, som man går i gang med, når man har læst i to år. Det kan illustreres med følgende figur: 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Centralfag Centralfag Tilvalg Tilvalg Som fuldtidsstuderende skal man hvert år have kurser og eksamener, der svarer til 60 ECTS (ECTS = European Credit Transfer System). På bacheloruddannelsen fylder centralfaget 135 ECTS (svarer til 2 ¼ årsværk), mens tilvalg/sidefag fylder 45 ECTS (svarer til ¾ årsværk). 1 ECTS svarer til 27,5 arbejdstimer. Faglige elementer i BA-uddannelsen i tysk For nemhed skyld inddeler vi de kurser, der indgår i BA-uddannelsen, i studietekniske, litterære og kulturhistoriske kurser, historiske og samfundsorienterede kurser, sprogvidenskabelige kurser og sprogfærdighedskurser. Det betyder dog ikke, at der ikke også er kurser der går på tværs af denne inddeling. Inden for hver af disse fagblokke findes der obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag skal alle, der læser centralfag i tysk have, men valgfagene er forskellige fra semester til semester. 2

3 BA-uddannelsens første fire semestre Man skal have kurser på sit centralfag i de første fire semestre. I skemaet kan du se hvilke kurser, der indgår i BA-centralfaget i tysk, og hvilken eksamensform der er på kurserne. Du kan læse mere om de enkelte kurser på de efterfølgende sider. 1. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Studietekniske kurser Emneorienteret 2 timer om Undervisningsdeltagelse studieteknik: Tyskland i dag Litterære kurser og Tekstanalyse 1 2 timer om Undervisningsdeltagelse kulturhistoriske kurser Historiske kurser Samfund og historie 1 2 timer om Bunden hjemmeopgave Sprogvidenskabelige kurser Sprogbeskrivelse 1 2 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret Sprogfærdighedskurser Mundtlig 2-4 timer om Undervisningsdeltagelse kommunikation I (afhængigt af niveau) Skriftlig kommunikation 1 3 timer om 2 hjemmeopgaver i løbet af semestret + en test i næstsidste undervisningstime 2. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Tekstanalyse 2 2 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser Historiske kurser Samfund og historie 2 2 timer om Mundtlig eksamen Sprogvidenskabelige kurser Sprogbeskrivelse 2 3 timer om Undervisningsdeltagelse Sprogfærdighedskurser Skriftlig kommunikation 2 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogligt tema 2 timer om Bunden hjemmeopgave Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie 2 timer om Fri hjemmeopgave 3

4 3. semester (1. september til 31. januar) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 3 timer om Skriftlig eksamen kulturhistoriske kurser 1 Sprogvidenskabelige kurser Sprogbeskrivelse 3 3 timer om Mundtlig eksamen Sprogfærdighedskurser Tekstproduktion 2 timer om Skriftlig eksamen Valgfag Sprogligt valgfag 2 timer om Fri hjemmeopgave Valgfag i litteratur, 2 timer om Fri hjemmeopgave kulturhistorie eller historie Andet Videnskabsteori I 1 time om Hjemmeopgave 4. semester (1. februar til 30. juni) Fagtype Kursus Antal timer Eksamensform Litterære og Kultur- og litteraturhistorie 4 timer om Mundtlig eksamen kulturhistoriske kurser 2 Den tysksprogede 3 timer om Mundtlig eksamen litteraturs hovedværker Sprogvidenskabelige kurser Sproghistorie og sproglig variation 2 timer om 4 hjemmeopgaver Sprogfærdighedskurser Version (oversættelse fra tysk til dansk) 2 timer om Skriftlig eksamen Andet Videnskabsteori II 1 time om Mundtlig eksamen I 4. semester begynder man desuden at forberede sit bachelorprojekt, der skal afleveres senest d. 1. december (dvs. på 5. semester). 4

5 De enkelte kurser: Alfabetisk oversigt Den tysksprogede litteraturs hovedværker + mundtlig kommunikation Den tysksprogede litteraturs hovedværker II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS og derudover prøves du i mundtlig kommunikation, hvilket også tæller 5 ECTS. For begge dele får man karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset læses, analyseres og fortolkes nogle af de største tysksprogede litterære værker fra de vigtigste perioder. I dette kursus er der rigtigt meget selvstændig læsning, for pensum i dette kursus er på i alt 1200 sider. Herudover øves mundtlig præsentationsteknik. Pensum er på 1200 siders litterære tekster. Der skal indleveres petitum samt en kort beskrivelse af det delemne, du vælger til din eksamen, senest 1. maj. Eksamen er en mundtlig prøve på i alt 30 min., hvor du skal holde et 15-minutters foredrag om et emne, du har valgt i samråd med underviseren. Herefter diskuteres foredraget og resten af pensum. Eksamen foregår på tysk. Emneorienteret studieteknik: Tyskland i dag Emneorienteret studieteknik ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus er der både fokus på studieteknik (hvordan holder man et oplæg, hvordan skriver man en opgave, hvordan laver man henvisninger, hvordan undgår man at plagiere etc.) og på aktuelle temaer i Tyskland. Det kan være kulturelle temaer (fx ny litteratur, nye film, nyt teater), politiske temaer, aktuelle samfundsmæssige spørgsmål og sproglige temaer. Meningen er at man skal øve sine studieteknikker i forhold til faglige spørgsmål, herunder helt aktuelle temaer. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Kultur- og litteraturhistorie 1 Kultur- og litteraturhistorie I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. 5

6 I dette kursus handler det om en historisk gennemgang af litteratur, kunst og kultur, der er knyttet til det tysksprogede område (dvs. især Tyskland, Østrig og Schweiz) frem til Kurset er bygget op om de forskellige perioder i kultur- og litteraturhistorien (fx oplysningstiden, romantikken, realismen) og i kurset skal man analysere forskellige kulturelle udtryksformer som litteratur, arkitektur, maleri, musik etc. i lyset af den periode, de er skabt i. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. Prøven består af to dele, nemlig en paratvidenstest, hvor man skal svare på konkrete spørgsmål inden for pensum, og en del, hvor man skal besvare et større spørgsmål inden for faget. Eksamensopgaven skal skrives på tysk, og man må godt bruge ordbøger, men ikke internet til eksamen. Kultur- og litteraturhistorie 2 Kultur- og litteraturhistorie II ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og to timer om med en instruktor. Kurset er en fortsættelse af Kultur- og litteraturhistorie 1, men nu med fokus på perioderne efter 1900 (fx efterkrigstiden, modernismen og postmodernismen). Pensum til faget er på i alt 900 sider. Der skal afleveres petitum senest 1. april. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål og en tekst inden for en af de perioder, der har været gennemgået i kultur- og litteraturhistorie I og II. Eksamen foregår på tysk. Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. På dette kursus trænes det mundtlige tysk gennem oplæg, diskussionsøvelser, rollespil o.lign. Ved semesterstart skal alle nye tyskstuderende igennem en sprogtest, der afgør hvilket forløb i mundtlig kommunikation, den studerende skal følge, og hvor mange timer han/hun skal have på 1. semester (2 eller 4). Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. 6

7 Samfund og historie 1 Samfund og historie I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I kurset behandles den tyske historie fra 1848 og frem, men der er også fokus på nutidige politiske og samfundsmæssige forhold. Man læser forskellige tyske tekster (historiske tekster, men også avisartikler), der belyser de ting, man diskuterer i undervisningen. Typisk vil man skulle holde et oplæg om et af de temaer, der behandles. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på dansk eller tysk. Samfund og historie 2 Samfund og historie II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I denne del af kurset tages der fat på en række forskellige samfundsmæssige temaer, fx regionale forskelle inden for Tyskland, ligestillingsspørgsmål, udenrigspolitik o.lign. Udgangspunktet er den aktuelle situation, men i et historisk perspektiv. Pensum til faget er på 300 sider. Der skal afleveres petitum senest 1. april. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 25 minutter. Forud for eksamen er der 50 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål eventuelt sammen med en ukendt tekst. Eksamen foregår på tysk. Skriftlig kommunikation 1 Skriftlig kommunikation I ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus trænes det skriftlige tysk. Du skal skrive mindre tekster i form af fx læserbreve eller præsentationer af politikere, politiske partier, byer, regioner e.lign. Du skal arbejde med grammatik, ordforråd og tekstopbygning med henblik på at gøre dine tekster så gode som muligt. Eksamen i kurset er dels skriftlige opgaver i løbet af semestret, dels en test i slutningen af semestret. Du skal bestå minimum to af de opgaver, der afleveres. Derudover skal du bestå en test inden for det grammatiske stof, der gennemgås. 7

8 Skriftlig kommunikation 2 Skriftlig kommunikation II ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalaen. På kurset arbejder du videre med det skriftlige tysk, med ordforråd, grammatik og tekstopbygning. Der er mulighed for at aflevere opgaver, typisk i grupper. Eksamen i kurset er en skriftlig eksamen, der varer 4 timer. Ved eksamen skal du skrive en tekst og besvare spørgsmål inden for det grammatiske stof. Du må bruge ordbøger og den eller de grammatikbøger, du har arbejdet med i undervisningen, men ikke internet. Sprogbeskrivelse 1 Sprogbeskrivelse 1 ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I sprogbeskrivelse 1 handler det om grammatisk analyse. I kurset lærer du at analysere sætninger og ordgrupper ved hjælp af forskellige værktøjer. Det handler altså om at beskrive autentiske sætninger og derigennem opstille hypoteser om, hvordan man på tysk kan sætte ord sammen, så de danner ordgrupper og sætninger. Også sprogets forskellige funktioner er genstand for diskussion. Eksamensformen for kurset er to hjemmeopgaver, der skrives i løbet af semestret (typisk afleveres én opgave i oktober og én i slutningen af november). I opgaverne skal man analysere sætninger og redegøre for og diskutere forskellige grammatiske begreber. Den første opgave bedømmes med bestået/ikkebestået, den anden med en karakter efter 7-trinsskalaen. Opgaverne skal skrives på tysk eller dansk. Sprogbeskrivelse 2 Sprogbeskrivelse 2 ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. Man har to timer om med sin almindelige underviser og en time om med en instruktor. I dette kursus handler det om, hvordan det tyske grammatiske system er skruet sammen, dvs. hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk. Analyseredskaberne, som man har lært i sprogbeskrivelse 1, bruger man nu til at kunne beskrive, fx hvordan forskellige verber kræver forskellige sætningsled, hvordan man kan udtrykke tid ved hjælp af forskellige tempusformer og hvordan man udtrykker at noget er virkeligt eller uvirkeligt. Eksamensformen er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. 8

9 Sprogbeskrivelse 3 Sprogbeskrivelse 3 ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Man har to timer om med sin almindelige underviser og en time om med en instruktor. I dette kursus handler det fortsat om, hvordan man kan udtrykke forskellige betydninger på tysk, fx hvordan man kan bruge sproget til at stille spørgsmål, fremsætte udsagn eller give ordrer, hvordan man udtrykker tilhørsforhold eller at en person eller genstand besidder en egenskab. De grammatiske spørgsmål og erkendelser knyttes an til spørgsmål, der vedrører tekstens opbygning og kontekstens indflydelse på sproget. Pensum til faget er på 500 sider samt 8-10 siders analysematerialer. Der skal indleveres petitum senest 1. november. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 60 minutters forberedelse. Man får et spørgsmål, hvor man skal analysere en eller flere sætninger og diskutere et tema, der har været behandlet i undervisningen. Eksamen foregår på tysk. Sproghistorie og sproglig variation Sproghistorie og sproglig variation ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7- trinsskalen. I dette kursus skal du beskæftige dig med det tyske sprogs historiske udvikling og med de forskellige varianter af tysk, der eksisterer i dag. Du skal beskæftige dig med, hvordan det tyske sprog har udviklet og forandret sig, siden man overhovedet kan begynde at tale om et tysk sprog, og med hvordan det tyske sprog ser forskelligt ud, afhængigt af geografi, sociale forhold, alder etc. Eksamen i kurset består af fire hjemmeopgaver, hvor du behandler kursets emner. Opgaverne skrives på tysk. Du får en samlet karakter for alle fire opgaver. Sprogligt tema Sprogligt tema ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette kursus skal du fordybe dig i et emne inden for det sprogvidenskabelige område. Indholdet er forskelligt fra gang til gang, men der kan fx være tale om en bestemt teoretisk eller metodisk retning inden for sprogvidenskaben (kognitiv lingvistik, sociolingvistik, kontrastiv lingvistik e.lign.), en bestemt disciplin (fx 9

10 fonologi, pragmatik) eller et mere specifikt emne, fx inden for grammatikken (konjunktiv, nominalisering e.lign.). Der læses et antal bøger eller artikler svarende til sider. Kurset afsluttes med en hjemmeopgave på 6-9 sider, der skal skrives på tre døgn. Underviseren fastlægger, hvad opgaven skal handle om, på baggrund af de temaer og det pensum, der har været behandlet i undervisningen. Opgaven skal skrives på tysk. Sprogligt valgfag Sprogligt valgfag ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Ligesom i sprogligt tema fordyber man sig her i et emne inden for sprogvidenskaben. Pensum til faget er på sider. I hjemmeopgaven skal der anvendes min 50 siders sekundærlitteratur. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca sider og skrives på tysk. Tekstanalyse 1 Tekstanalyse 1 ligger på 1. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus handler det om at analyse og fortolkning af litterære tekster, inden for prosa, drama og lyrik. Den studerende skal altså tilegne sig forskellige redskaber til at analysere skrevne litterære tekster. Eksamensformen for kurset er aktiv undervisningsdeltagelse. Det betyder at man skal være til stede i min. 80% af timerne, at man skal forberede sig til undervisningen, sådan som underviseren fastlægger det, og at man skal aflevere de skriftlige opgaver eller deltage i de tests, som underviseren fastlægger som en del af kurset. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, hvad underviseren beskriver som en del af eksamen. Tekstanalyse 2 Tekstanalyse 2 ligger på 2. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette kursus arbejder man videre med den litterære analyse, men udvider feltet til ikke kun at dække skrevne tekster, men også tekster der forener skrift og billede, mundtlige tekster, film o.lign. Mange af de redskaber, der indgår i Tekstanalyse 1 går igen på dette kursus, men der indgår også nye, der især er relevante når man beskæftiger sig med analyse af andre teksttyper. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 3 timer. Man kommer op i en ukendt tekst, som man skal analysere. Eksamensopgaven kan skrives på tysk eller dansk, som man selv ønsker. 10

11 Tekstproduktion Tekstproduktion ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. Dette kursus ligger i forlængelse af Skriftlig kommunikation I og II, idet du her arbejder videre på at forbedre dit skriftlige tysk. Fokus i dette kursus ligger på teksten mere end på de enkelte sætninger, dvs. på at få dine tekster til at fremstå som helheder, der tjener et kommunikativt formål. Du arbejder dog også stadig videre med grammatik og ordforråd. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der varer 5 timer. På baggrund af et skriftligt materiale skal du skrive en eller to tekster inden for en teksttype, du har arbejdet med i undervisningen, og derudover skal du svare på nogle teoretiske spørgsmål. Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie Valgfag i litteratur, kulturhistorie eller historie ligger på 2. og 3. semester. Hvert kursus vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I et valgfag inden for litteratur, kulturhistorie eller historie går man i dybden med et emne inden for et af disse faglige områder. Det kan være en roman, et forfatterskab, en litterær periode, film, billedkunst, en historisk periode e.lign. Der læses bøger og artikler svarende til ca sider. Pensum i faget er på sider. I opgaven skal der anvendes min. 50 siders sekundærlitteratur. Eksamen i faget foregår som en fri hjemmeopgave, hvor du i samråd med underviseren vælger et emne. Opgaven skal være på ca sider og skrives på tysk. Version: oversættelse fra tysk til dansk Version ligger på 4. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakter efter 7-trinsskalen. I dette fag drejer det sig om oversættelse fra tysk til dansk. Du skal dels arbejde praktisk med forskellige teksttyper (faglige tekster, litterære tekster, journalistiske tekster), dels teoretisk med grundlæggende forskelle på det tyske og det danske sprog. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, der foregår på universitetet og varer 4 timer. Man kommer op i en ukendt tysk tekst, som man skal oversætte til dansk. Derudover skal man kommentere forskellige oversættelsesmæssige udfordringer. 11

12 Videnskabsteori 1 Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette fag drejer det sig om hvad videnskab er helt overordnet, og hvad humanistisk videnskab er i forhold til andre videnskaber. Du skal opnå kendskab til forskellige strømninger og paradigmer, der har gjort sig gældende inden for humaniora. Der læses bøger og artikler svarende til ca. 300 sider. Eksamen i faget er en bunden skriftlig hjemmeopgave, dvs. at underviseren definerer opgaven. Du har tre dage til at skrive opgaven, der skal være på 3-5 sider. Opgaven skal skrives på dansk. Videnskabsteori 2 Videnskabsteori I ligger på 3. semester. Kurset vægter 5 ECTS. Man får karakteren bestået eller ikke bestået. I dette kursus drejer det sig mere specifikt om tyskfagets videnskabsteori. Der læses artikler og bøger svarende til 150 sider. Der skal afleveres petitum senest 1. april. Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 minutter. Forud for eksamen er der 30 minutters forberedelse. Eksamen foregår på tysk. 12

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag og Kandidatsidefag STUDERENDE MED CENTRALFAG INDEN FOR HUMANIORA Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013.

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i dansk 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013. Rettelser vedr. bacheloruddannelsen i dansk: Rettelserne er understreget. 22.

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I DANSK SOM CENTRALT FAG DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR

KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET 2007 1 1. Rammebestemmelser Titel Udarbejdet af Ikrafttræden Normering Kandidatuddannelse

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I TYSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i Tysk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I ET SLAVISK SPROGOMRÅDE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Tysk 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET

Bacheloruddannelsen i Tysk 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR Bacheloruddannelsen i Tysk 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET 1 Indhold Faglig del... 4 I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag i Tysk og bacheloruddannelsen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ENGELSK OG INTERNATIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tysk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in German Studies The 2007 Curriculum Justeret 2010 Studienævnet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget.

f. Eksamensbestemmelser ændres til følgende. Rettelserne er understreget. Rettelsesblad til Studieordning for Tilvalgsuddannelsen i webkommunikation 2015 Gælder kun for studerende indskrevet pr. 1. september 2015 og kun for undervisning i foråret 2016 26. It-pædagogik udgår

Læs mere

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314.

Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Studieelement nr. 302: Katalog over studieelementer Kandidatuddannelsen 1998-ordningen Sidefagselementerne udgør kun ESK 311, 312, 313 og 314. Oversættelse fra Vestgrønlandsk til Dansk (ESK 301) 1/4 årsværk.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I U N G A R S K Februar 2001 Senest revideret maj 2007 1 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i Ungarsk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE

TYSK STUDIEORDNING 2012 KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG ODENSE STUDIEORDNING 2012 TYSK KANDIDATUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR TYSK OG SPANSK SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K. September 2000 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R D I S K September 2000 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B

Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1½-ÅRIG SIDEFAGSUDDANNELSE I O L D T I D S K U N D S K A B September 2000 Senest revideret juli 2007 2 Sidefagsuddannelsen i oldtidskundskab

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I SPANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen i Områdestudier

Læs mere

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber

Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber SVENSK Svensk 1a Nationalbibliografi Svensk 1a-8 Bibliografier over enkelte forfatterskaber Svensk 1b Fagbibliografi Svensk 1c Bogvæsen. Palæografi. Skrift Svensk 1d Blandede afhandkinger Svensk 2a Ordbøger

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I BRASILIANSKE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret juli 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007

Prøvebeskrivelser for moduler. på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer. foråret 2007 Prøvebeskrivelser for moduler på 4. semester (prøve 6) med 2 prøveformer foråret 2007 ALLE SPROG...2 4. semesters projekt...2 ENGELSK...3 Virksomhedskommunikation...3 Interkulturel kommunikation...4 Globalisering...5

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med to fremmedsprog som hhv. hovedfag og bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2. Erhvervsprofil

Læs mere

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk

Pensum- og uddybende prøvebestemmelser. Russisk INSTITUT FOR TVÆRKULTURELLE OG REGIONALE STUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET - og uddybende prøvebestemmelser for Russisk Studieordning for det centrale fag i Øst- og Sydøsteuropastudier

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I F I N S K September 1995 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i Finsk ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS I R O M A N I S T I K September 1998 Senest revideret juni 2007 Studieordning for Magisterkonferens i romanistik ved Aarhus

Læs mere

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2007 Audiologi med specialiseringer i Pædagogisk og Teknisk Audiologi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I NORDISK SPROG OG LITTERATUR DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget inden for Nordisk Sprog og

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997

Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K. Februar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I S L A V I S K Februar 1997 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Kandidatuddannelsen i et slavisk sprog ved

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere