Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har indgivet høringssvar: Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelse af høringen vedr. forslag om 2 timers parkeringszone omkring Lergravsparkens Metrostation. Hermed fremsendes lokaludvalgets kommentarer vedr. høringen. Høringssvaret er udarbejdet af Miljø og Plan arbejdsgruppen under Amager Øst Lokaludvalg på baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen og på baggrund af afholdt borgermøde den 7. januar Høringssvaret fremsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse på dets ordinære møde den 29. januar Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Lindgreen Borgermøde: Amager Øst Lokaludvalg afholdte i forbindelse med høringen et borgermøde omkring forslaget. Borgermødet havde deltagelse af ca. 70 engagerede borgere. Borgerne repræsenterede et bredt udsnit af beboere der både er bosiddende i det område hvori det forslås at etablere en 2 timers zone, samt af borgere uden for den forslåede 2-timerszone. Herunder følger en gennemgang af de hovedsynspunkter som kom frem i forbindelse med borgermødet. Holdning til forslag om 2 timers zone: På borgermødet var der en generel forståelse af de problematikker som beboerne i området oplever i forbindelse med de eksisterende parkeringsforhold omkring Lergravsparkens Metrostation. I forlængelse heraf var der en overvejende om end ikke entydig - stemning for at indføre en 2 timers parkeringszone eventuelt på forsøgsbasis. Der var dog enighed om at en række konkrete problematikker bør løses før parkeringszonen eventuelt indføres (se herunder). Erhvervslicens: Det er vigtigt at erhvervslicenser både gives til personer der driver erhverv i området og til personer der bor i området, men som er tilknyttet en erhvervsvirksomhed, der ligger uden for området. Hvis erhvervslicenser alene gives til erhverv hjemhørende i området vil det medføre uacceptable gener for selvstændigt erhvervsdrivende der driver erhverv udenfor zonen men har bopæl i zonen. Potentielt kan det medføre at selvstændigt erhvervsdrivende vil vælge at fraflytte området hvilket ikke er i lokalområdets interesse. Delebiler: Jf. kommunens ønske om at begrænse bilejerskabet blandt Københav- Center for Parkering Islands Brygge 37 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 nerne er det vigtigt, at der skabes mulighed for, at delebiler kan parkeres i zonen hvad enten det er delebiler, der er knyttet til officielle eller private ordninger. Såfremt dette ikke sikres, vil der være en reel risiko for, at beboere i området vælger at anskaffe sig egen bil på baggrund af etablering af 2-timers zonen hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Parkering: Flere borgere forslog at imødekomme de eksisterende udfordringer ved at etablere flere parkeringspladser i området eksempelvis ved at anlægge skråparkeringspladser hvor det er muligt. Gæstebilletter: Såfremt zonen indføres var der, uagtet at ordningen ikke har været succesfuld andre steder, blandt de fremmødte opbakning til at etablere en ordning omkring gæstebilletter med henblik på at imødekomme beboernes behov for at have gæster, håndværkere mv. med parkeringsbehov. Fare for at problemet flyttes: Der var blandt mange af deltagerne en frygt for at flytte parkeringsproblemerne til randområderne af den nye parkeringszone. Amager Øst Lokaludvalgs anbefalinger: Amager Øst Lokaludvalg anbefaler at der etableres en 2-timers parkeringszone i området underforudsætning af at der i etableringen af zonen tages højde for udfordringerne vedr. erhvervslicenser, delebiler og gæstebilletter. Derudover anbefaler lokaludvalget, at forvaltningen eventuelt i samarbejde med Tårnby Kommune udarbejder en helhedsløsning for parkering på den østlige del af Amager. Lokaludvalget ønsker desuden at ordningen implementeres som et forsøg, og evalueres efter 1-2 år. Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Med venlig hilsen Ole Pedersen Formand, Amager Øst Lokaludvalg Derudover er der afgivet følgende høringssvar på BLIV HØRT: Navn: Mette Sejr Ikke interesseret i dette forslag! Jeg oplever ingen problemer med at finde en parkeringsplads udover det sædvanlige da vi befinder os i en storby. Dette forslag åbner blot en mulighed for senere at lave yderligere begrænsninger på parkeringsområdet og det er jeg bestemt ikke interesseret i. En af grundene til mit køb af lejlighed i dette område Side 2 af 21

3 var netop de gratis parkerings muligheder. Lyt til beboernes ønsker i området og glem statskassen et øjeblik. Navn: Stewart Umiddelbart lyder det som en god ide. Man kan jo tydeligt se hvordan en ejendomsmægler optager 5-6 p-pladser i ungarnsgade. Og efter kl 16 på hverdage, kan der holde 5 firmabiler ved en blok, de optager ikke kun 5 pladser, de det er kassevogne som fylder noget mere end almindelige biler. Personligt har jeg selv arbejdet i Metroen, og ved af erfaring, at der er mange der stiller bilen ved lergraven og så tager metroen til lufthavnen for at tage på ferie. Man kan vel ikke bebrejde dem, da det jo er megadyrt at parkere i lufthavnen. MEN, hvad nu hvis man har en lånebil fordi ens egen er på værksted, skal den så flyttes hver 2. time???? Navn: Yvonne Benny Hansen Nej tak og endnu en gang nej tak. Det fremsatte forslag er bestemt ikke tilfredsstillende. Idet forslaget absolut ikke vil løse manglen på parkeringsplads for beboerne i området!! Det er en "leight-løsning", der overhoved ikke garanterer beboerne en parkeringsplads ved deres bopæl!! Den foreslåede løsning med betaling af parkering er "ren økonomitænkning" og ikke beboerservice!! Ved den fremsendte løsningen kan kommunen jo bla. biholde at vejene forbliver private! Tænk dog kreativt, fornuftigt og smukt, etabler en underjordisk parkering for beboerne - det er gjort andre steder med succes - og der er fine muligheder i dette område. Rigtig mange vil gerne betale for parkering under jorden. Men en parkeringsafgift til en "bås" på vejen, der for det meste er optaget på forhånd, samt at vejen faktisk er privatvej, hvor man også betaler vedligeholdelse til, ja så bliver økonomien simpelthen for meget!!!!! Så venligst tilbage til tavlen. Det er en ommer. Navn: Peter Jensen Som beboer i den foreslåede parkeringszone omkring Lergravsparken Metrostation oplever jeg dagligt at det er svært at finde en p-plads pga. udefra kommende pendlere og lufthavns rejsende. Jeg synes derfor det vil være godt med en form for begrænsning. Det fremlagte forslag er dog fuldstændig ubrugeligt. 1 bil pr. voksen - i mange familier med 2 biler er det ikke ualmindeligt at begge biler er registreret i et navn. Det er ikke rimeligt at de skal omregistrere en eller flere biler. Vi er faktisk også mange med har familie i provinsen som kommer på besøg af flere dages varighed, også på hverdage. Det er ikke rimeligt at de skal flytte bilen hver 2 time. Enten skal vi have mulighed for at få eller købe en gæstelicens ellers ville vi være bedre stillet i en betalingszone. Jeg er selv håndværker med tilkaldevagt og har servicevognen med hjem. Den kan jeg ikke få P-licens til da min arbejdsgiver ikke er hjemmehørende i zonen. Igen ville vi være bedre stillet i en betalingszone. I øvrigt undrer jeg mig hvilken lovhjemmel Køben- Side 3 af 21

4 havns Kommune har til at indføre P-restriktioner på de private fællesveje. Navn: Artat Jumniu Dårlig ide!! Jeg er helt klart imod det nuværende forslag. Forslag er ikke med til at løse problemet, men det skubber bare problemet til et andet sted. I stedet for at begrænse borgerne med dette forslag, skulle Københavns Kommune hellere arbejde på at øge parkeringsmulighederne i området, så der opstår flere pladser. fx skråparkering. At begrænse borgerne er ikke den korrekte løsning. "Derudover er der oplyst, at 2-timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag kl. 8 til 19." I det tidsinterval er der aldrig! problemer med at finde en plads i området. Problemet opstår i tidsrummet 21-00, og der har jeg ikke noget imod at parkere meter fra mit hjem. Beboerlicenser kan udstedes gratis til alle, som har adresse i zonen. Hvad så med gæster i området? Skal de så ud og flytte bilen hver 2. time? Eller købe en p-bilet? og kommer licensen til at være gratis i fremtiden? (En god måde for kommunen at tjene penge på). Det' en ommer! Navn: Anders Vilhelmsen Jeg er imod de omdiskuterede regler om 2-timersparkering ved Lergravsparken station. Parkeringspladser skal svare til det området bruges til. En parkeringsplads ved et indkøbscenter skal bruges af kunderne - derfor er det fint at lave 2-timers parkering, da kunderne sjældent er der mere end to timer. Parkeringspladsen foran en bopæl skal bruges af beboere og deres gæster hvad med de beboere, der låner en bil, eller gæster der er på besøg i mere end to timer? I artiklen i Amagerbladet skrives der, at parkeringsintensiviteten er over 100% på alle tider af døgnet. Et blik ud af mit vindue viser 3 ledige pladser ca. 75 meter fra stationen en tirsdag kl. 12. Det er rigtigt, at det efter kl. 18 kan være meget svært at finde parkeringspladser. Det er rigtigt, at der kan være folk, som parkerer bilen her i stedet for i lufthavnen, når de skal ud og rejse. Det er fint, at I vil se på problemet, men løsningsforslaget rammer ved siden af. Det må være muligt at finde en bedre løsning end én, der risikerer at være til mere gene end gavn. Navn: Lisa Andersen Som beboer ved Lergravsparken St. kan jeg kun glæde mig over forslaget. Det er ikke rimeligt, at beboerne i et område skal kæmpe om pladserne med pendlere, folk, som skal i lufthavnen eller ind til centrum. Stor tak til forslagsstillerne! Navn: Carsten Dan Ley Nej tak til 2-timers P-zone! Teknik- og Miljøforvaltningens forslag vil ikke løse nogen problemer, ligesom den tidligere 2-timers parkeringszone i kvarteret ikke løste noget for nogen (andre end kommunen, der kunne opkræve en afgift hist og her). Kort sagt vil det ikke hjælpe noget fordi: - Det er som regel ikke svært at finde en plads i dagtimer- Side 4 af 21

5 ne, men først efter kl. 19, hvor de fleste af beboerne er kommet hjem - Hovedparten af pladserne optages af personbiler tilhørende beboerne (i og udenfor de tidsrum hvor det kan være svært at parkere) - de fleste af erhverskøretøjerne, som holder her, "hører" faktisk "til" og vil derfor kunne få en licens - antallet af parkeringspladser som forslaget ville "frigøre" er minimalt, og det vil ske på de forkerte tidspunkter (nemlig på tidspunkter hvor der egentlig er pladser nok). Forslaget vil derimod være til stor gene for beboerne: - fordi man ikke vil kunne have parkerende gæster, barnepiger, håndværkere etc. i dagtimerne - fordi man ikke vil kunne få licens til biler man låner (f.eks. til flytning, indkøb) - fordi man ikke vil kunne få licens til køretøjer man lejer (f.eks. fordi man ikke har bil til hverdag og/eller har brug for en stor kassevogn, eller fordi ens egen bil er på værksted) - fordi mange håndværkere, vil skulle betale for parkering, når de er ude for at servicere beboerne, en regning som i sidste ende kun kan sendes videre til kunden - fordi at nok kan man opnå licensen gratis, men dette bliver endnu en ting man skal bøvle med, og som kan give problemer f.eks. ved bilskifte, udskiftning af forrude o.l. Som pointeret i et andet høringssvar er det også almindeligt at f.eks. 2 biler tilhørende en husstand på 2 (eller flere) personer er indregistreret til samme ejer, og derfor vil skulle omregistreres for at opnå en licens til hver bil. - det vil ikke være muligt at parkere med en lånt eller lejet trailer - der kan være vanskeligheder for beboere med fri bil ordninger, hvor bilen er indregistreret i arbejdsgivers navn Jeg vil i det følgende gennemgå i detaljer, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningens forslag ikke vil være til fordel, men til gene for beboerne: Problemet: Vanskelighederne med at finde en P-plads skyldes ikke at det er de "forkerte" som holder her, men at antallet af P-pladser i hele Københavnsområdet er utidssvarende i forhold til byens befolkningstal og sammensætning. Begrænsninger i parkering for ét område har derfor i bedste fald meget ringe virkning, ud over at være til gene for beboerne - for når biler tvinges til at parkere på bestemte steder, bliver den overordnede udnyttelse af de P-pladser, som byen nu engang har, mindre effektiv. Bilisten parkerer jo ikke for at genere andre, men fordi der er et legitimt behov for at parkere køretøjet ét eller andet sted. Hvis kommunen for alvor ønsker at afhjælpe beboernes parkeringsproblemer, burde der i stedet arbejdes med at oprette flere parkeringspladser; det må nu engang forventes at familier, og især folk som passer et arbejde, kan have brug for at parkere en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Det er IKKE min oplevelse at det er vanskeligt at finde P-pladser mellem kl. 8 og kl. 19, hvor forslaget ville være gældende. Faktisk starter udfordringerne først fra omkring kl. 19., hvor de fleste af beboerne er hjemme bl.a. for at spise aftensmad. Rigtig svært at finde en plads bliver det fra ca. kl , hvor også de beboere, der har været ude på besøg/restaurant o.l., er kommet hjem igen - for at sove, fordi det er mennesker som bor her - og som derfor stadig ville holde her, hvis forslaget blev indført. Erhvervskøretøjer: Det er korrekt at her holder enkelte erhvervskøretøjer, men langt de fleste af dem tilhører Side 5 af 21

6 virksomheder i området, og ville derfor kunne opnå en licens (og naturligvis skal de også kunne dét, ellers bliver det umuligt at drive virksomhed). Andre erhvervskøretøjer er montørvogne, som benyttes af beboere, og som med sikkerhed vil blive udstyret med den såkaldte "erhvervspluslicens", og derfor vil kunne holde her lovligt alligevel (hvilket i øvrigt også er i orden det er godt for både miljø og effektivitet at en montør kan køre direkte til sine opgaver, uden først at skulle hente sin montørvogn et andet sted). Den foreslåede P-ordning vil altså ikke løse noget i forholdet til erhvervskøretøjer, idet langt de fleste fortsat vil kunne holde lovligt her (som det sig hør og bør). Metro-brugere: Det er korrekt at der holder enkelte biler, som tilhører folk der har taget metroen til indre by. Det er vel også hensigten med at have en metro, at folk fra områder, der mindre velforsynede med offentlig transport, kan tage hertil og parkere uden for indre by (for at lette trafikalt pres på indre by osv.), og så tage metroen ind. Langt størsteparten af disse parkeringer sker i dagtimerne, hvor vi beboere alligevel er på arbejde - jeg finder det særdeles hensigtsmæssigt at "min" plads kan udnyttes af metroens brugere i de timer, hvor min bil er væk. Dette kan vel kun være til fordel både for miljø og for erhvervs- og kulturlivet i indre by. I de timer, hvor det er svært at finde parkering, er det et fåtal af pladser som optages af metro-brugere. Såfremt Københavns Kommune ønsker at hjælpe beboere ved Lergravsparken og andre stationer, samt metro-brugerne, vil jeg foreslå at der arbejdes på at oprette dedikerede P-pladser netop til metrobrugere (evt. hvor man skal købe en billet for at få adgang). Ved Lergravsparken kunne disse nemt oprettes på de uudnyttede arealer over selve stationen. Pendlere: Som beskrevet under metrobrugere er det vel blot hensigtsmæssigt at mennesker med arbejde i indre by har mulighed for at parkere længere ude, og tage offentlig transport til indre by for at passe deres arbejde. Alternativt ville de være nødt til at medbringe bilen til indre by, med øget trafikal belastning og behov for parkering dér til følge. Pendlerne er generelt ikke til væsentlig gene for beboerne, idet pendlerne netop kører igen efter almindelig arbejdstid, omkring eller endda inden det tidspunkt hvor arbejdende beboere kommer hjem. Såfremt Københavns Kommune ønsker at hjælpe beboere her (og ved andre stationer) af med pendlerparkeringerne, må jeg foreslå at der arbejdes med at oprette flere P-pladser ved arbejdspladserne i indre by, og/eller at der oprettes dedikerede p-pladser til pendlere ved udvalgte stationer, evt. hvor man skal have pendlerkort for at få adgang. Lufthavnsbrugere: En sjælden gang imellem holder her biler, hvis ejere har taget metro/bus til lufthavnen; jeg skønner at det på et hvilket som helst tidspunkt drejer sig om maksimalt 2 eller 3 biler i hele kvarteret, med størst frekvens inden for 100 m af stationenen (hvor vi bor). Brugerne af disse biler er typisk på meget korte rejser, hvor de oftest er tilbage inden for et døgn. Kun to gange har jeg observeret en "fremmed" bil holde her i en uge eller mere. Årsagen til dette fænomen er at lufthavnen hæmningsløst udnytter deres kunders parkering som en pengemaskine, og at der skal reserveres lang tid i Side 6 af 21

7 forvejen, for at få en blot nogenlunde prisrimelig takst ude på en mark langt fra lufthavnen. Såfremt København Kommune ønsker at hjælpe beboerne her (og ved andre metro/tog-stationer) af med disse (relativt få) parkeringer, vil jeg opfordre kommunen til at gå i dialog med lufthavnen omkring deres parkeringspolitik og priser, således at lufthavnens brugere kan parkere ved lufthavnen på rimelige vilkår. Endelig kunne der også oprettes dedikerede "lufthavns-p-pladser" ved udvalgte metro/tog-stationer tæt på de større indfaldsveje. Alt i alt: den foreslåede ordning løser ikke, men skaber tværtimod problemer og besvær både for kommunen (der skal administrere den) og især for beboerne. Endelig er der, så vidt jeg ved, ikke lovhjemmel for at inddrage områdets mange private fællesveje i en sådan ordning. Ordningen vil således medføre et stærkt øget parkeringspres på fællesvejene, hvor flertallet af beboerne ellers foretrækker at parkere. 99% af de som parkerer hér, gør det ikke for sjov, men fordi de bor her (langt de fleste) og/eller har et ærinde her, og derfor vitterlig har et legitimt behov for at parkere. Yderligere begrænsninger i parkeringsmulighederne vil derfor blot medføre at det samme antal biler, alle med licens, vil slås om de samme pladser som hidtil. Navn: Christina Hansen Jeg er klart imod en parkeringszone omkring Lergravsparken. Hvor må vi med bil i byen snart være henne?! Jeg kan ikke genkende problemet med langtidsparkering. Jeg kan altid finde plads i Ungarnsgade, og det er endda den del af gaden der er tættest på metroen. Og en p-zone løser ikke problemet, men skubber det blot videre. I skriver, at beboerlicensen udstedes til adressen, og ikke til bilen. Det håber jeg virkelig holder, hvis p-zonen skulle gå hen og blive aktuel. Jeg kører på papiret i mine forældres bil, men jeg står skrevet som daglig bruger. Altså er adressen ikke registreret i Ungarnsgade, men et sted i provinsen. Jeg frygter, at netop dette kunne gå hen og blive et bureaukratisk problem. Jeg synes, at man i første omgang kunne prøve med andre og væsentligt billigere løsninger. Lav flere skråparkeringspladser på de brede fortove. Og mal striberne op igen på de allerede eksisterende skråpladser, så kunne det måske være at folk kunne finde ud af at parkere ordentligt og ikke spærrer hvad der svarer til 2 p-pladser. På den måde ville der automatisk blive flere p-pladser til glæde for alle, beboere såvel som gæster eller hvem der nu måtte parkere i vores kvarter. Jeg ser p-zonen som en sag med mange tabere - eneste vinder er kommunekassen der kommer til at tjene fedt på bøder. Så nej tak. Navn: Tanja Markus Jeg er imod 2-timers parkeringszone, fordi Jeg synes, at det er positivt, hvis Lergravsparkens Metro fungerer som afsæt for videre kørsel med offentlige trafik, da den centrale del af byen jo har trængels- og luftforureningsproblemer. Og så skal der jo være plads til at parkere. Side 7 af 21

8 Navn: Ib Vilhelmsen Jeg er imod forslaget i den nuværende form. Mine 3 voksne børn bor i området og har ikke bil. Derfor hænder det, at vi låner børnene min bil i kortere perioder. Desuden passer vi engang imellem vores børnebørn. Jeg foreslår, at tidsbegrænsningen ændres til f.eks. 5 eller 8 timer. Og det skal være muligt at købe dagsbilletter, så man kan betale sig fra, at man ikke kan forlade børnebørnene. Prisens skal være sammenlignelig med billigste lufthavnsparkering. Jeg har bemærket, at kommunen har retningslinjer om at tidsbegrænsning højst bør være 2 timer. Denne regel er god i områder, hvor der er butikker eller servicevirksomheder og der skal sikres plads til kunder - dette er ikke tilfældet her. Derfor bør denne generelle regel fjernes. At dette give færre P-afgifter i kommunekassen bør ikke påvirke beslutningen. I øvrigt mener jeg formuleringen omkring beboerlicenser er mangelfuld. Licensen gives, så vidt jeg har forstået, til bilen - ikke til beboeren - og bilen skal være registreret på adressen. Kommunen burde have sørget for passende parkeringsmuligheder ved nye stationer, hvor oplandet har en radius større end ca. 1 km. Den offentlige trafik er perfekt for folk, der skal fra A til B, men hvis turen inkluderer børnehave eller butikker er det rart, at man kan kombinere bil og tog/metro. Nu straffes beboere, ansatte og pendlere med parkeringsrestriktioner. Navn: Heidi Pacino Jeg er imod forslaget om 2-timers parkering. Jeg kan ikke genkende problemet med megen pendlertrafik og langtidsparkering. Jeg kan ikke finde undersøgelser, der underbygger problemstillingen og jeg har som beboer i området gennem 14 år ikke oplevet, at det er et eksisterende problem. Ved logisk tænkning, kan jeg heller ikke se, at Lergravsparken skulle være et attraktivt centrum for pendlere eller langtidsparkering. Jeg undrer mig ganske enkelt over om grundlaget for forslaget er reelt eksisterende. I mit lokalområde (Ungarnsgade/Østrigsgade/Lergravsvej) er der aktuelt ingen problemer med parkering i dagtid fra kl. 6 til kl. 18. Der er rigeligt med P-pladser. Derefter kan det være svært at finde plads, hvilket jeg ser som udtryk for, at vi lokale kommer hjem fra arbejde og at flere af os i forhold til tidligere har bil. Som sagt ser jeg ikke langtidsparkerede biler eller pendlerbiler. Problemet er generel mangel på p-pladser, som der er flere andre mindre indgribende løsningsforslag til, fx flere skråparkeringer. Jeg ser kun ulemper forbundet med 2-timersparkering omkring Lergravsparken. Jeg har erfaring fra andre områder med 2-timers parkering. Det er problematisk at være ansat i virksomhed, hvor man skal ud og sætte p-skive hver 2. time og det samme som mødedeltager, kunde, privat gæst, restaurantbesøgende mm. Jeg vil personligt få svært ved at få babysittere, hvis mine børn er syge på en arbejdsdag, mine gæster får problemer og situationen vil berøre flere i min omgangskreds negativt fx mine børns skolelærere og pædagoger samt bekendte ansat i små virksomheder i området. Grundlaget til at indføre 2-timers parkering er dårligt belyst og efter min erfaring ikke eksiste- Side 8 af 21

9 rende. Hvis forslaget bliver gennemført vil det få unødvendige konsekvenser ved at vi beboere får besværliggjort vores dagligdag og at lokalområdets aktivitet, økonomi og popularitet risikerer at blive hæmmet. Jeg håber, I vil genoverveje forslaget og undersøge problemstillingen bedre før der tages gennemgribende beslutninger. Navn: Bolette Bartholdy Jeg er imod 2-timers parkeringszone, fordi 1. Jeg synes, at det er positivt, hvis Lergravsparkens Metro fungerer som afsæt for videre kørsel med offentlige trafik, da den centrale del af byen jo har trængels- og luftforureningsproblemer. Og så skal der jo være plads til at parkere 2. Vi bor i en storby, hvor der er mange mennesker og dermed mange biler. Vi må leve med det! Jeg har egen virksomhed og kører i den forbindelse en del rundt i byen og har ikke selv erfaring med trafikale problemer i kvarteret omkring Lergraven (hverken trængsel eller parkering). Der kan da også være lidt underskud af p-pladser i mit kvarter i Eberts Villaby, men vi ender da altid med at finde en plads - og det formoder jeg også de gør ved Lergraven. Navn: Ulla Jensen Restriktioner er der efterhånden nok af, og der kommer flere og flere, ingen steder er det snart muligt og parkere sin bil, hvis du gør det er det kun for en kort periode, alle steder er der en parkeringsvagt klar med udskrivning af P-afgifter. Når der bliver anlagt offentlig transport som Metro, er det jo fantastisk at borgerne også ønsker og benytte den, problemet opstår bare når der ikke er mulighed for at komme til stationen, stille sin bil, og tage metro videre til job, der skal du ind på en dyr betalingsparkering, eller også skal du være tilbage inden for kort tid, Tænk engang du kan ikke en almindelig aften stille din bil på Tårnby Torv, tage toget ind til byen spise gå i biografen og tage hjem igen, uden at du kommer til og overskride 2 timers parkering, det samme gælder for Vestamager station, ingen kan komme videre derfra med mindre at du tager en bus, eller cykler dertil, men en stor græsplæne er der givet plads til. Navn: Thomas Kamp Knudsen Jeg er imod forslaget i sin nuværende form. Beboerne omkring Lergravsparken er nok plaget af fremmed parkering. Men den foreslåede løsning flytter kun problemerne udenfor zonen. F.eks. til os der bor i periferien på privat fællesvej. Hvis problemerne virkelig skal løses skal parkeringszonen udvides til at dække Øresund Station og formentlig også Italiensvej. Desuden skal der være bedre muligheder for gæsteparkering. De store byggerier på Amager Strandvej har allerede øget områdets biltrafik mærkbart. Det er på tide at kigge på trafik- og parkeringsforhold for hele bydelen og ikke kun isoleret på et mindre område. Side 9 af 21

10 Navn: Helle Meldgaard Jeg er i høj grad imod forslaget om en 2-timersparkeringszone omkring Lergravsparken station. I dagtimerne er det ikke er et problem at finde en parkeringsplads, hvorimod vi ofte efter kl. 18 skal parkere lidt længere væk. Manglen på parkeringspladser er altså ikke et stort problem. Hvis der bliver indført 2-timersparkering, vil det derimod være en stor gene for vores gæster og de personer, som pendler på arbejde i vores lokal område. En lærer eller en pædagog har jo f.eks. ikke mulighed for at flytte deres bil hver anden time, så enten skal de parkere langt væk eller blive tvunget til ikke at tage bilen på arbejde det er da at besværliggøre deres hverdag. Selvom de vel at mærke kun bruger parkeringspladserne i dagstiden, hvor der ikke mangler parkeringspladser. Efter min opfattelse er der ikke mange, der langtidsparkerer deres bil for at tage metroen videre til lufthavnen eller lignende, så jeg vil mene, at 2-timersparkering kun vil give enkelte parkeringspladser efter kl. 18. Men jeg er sikker på, at det bliver dyrt for borgerne i Københavns Kommune at indføre parkeringszonen og administrere de gratis beboerlicenser. De få parkeringspladser, dette forslag vil give, er ikke prisen værd hverken i form af gener for gæster i kvarteret eller økonomisk. Medmindre man selvfølgelig modregner de parkeringsbøder der utvivlsomt vil blive givet gæsterne i vores kvarter. Endvidere skal personer, der undlader at tage deres bil ind til centrum, have ros og ikke stilles hindringer i vejen i form af parkeringsrestriktioner. Jeg vil gerne opfordre til, at der bliver opført flere parkeringspladser ved metrostationer, så trafikken holdes ude af indre by. Navn: Mikkel Gunnløgsson Jeg har ikke selv bil, men låner tit en af familiemedlemmer - enten hvis de er på ferie eller hvis jeg har nogle ærinder med kørsel af skrald til genbrugspladsen etc. Under alle omstændigheder er disse lån af bil noget der forekommer ofte - og gerne over flere dage. I mange af perioderne vil jeg have brug for at parkere i mere end to timer. Jeg vil derfor synes det er ærgerligt, hvis det bliver indført nævnte 2-timers parkeringszone uden en mulighed for, at beboere i zonen kan udstede "gæstelicenser" eller lignende, der gælder ganske som de licenser, som de beboere, der har egen bil kan opnå. Licenserne kunne sagtens være tidsbegrænsede - og der kunne måske afhængig af de enkeltes behov opereres med forskellige tidsbegrænsninger for udstedelserne (folk med lov til at køre i deres firmabil til privatadressen efter arbejde kunne få lov at udstede tilladelser, der havde længere løbetid etc.) Som udgangspunkt er jeg i hvert fald modstander af forslaget i dets nuværende form. Navn: Torben Vorstrup Et forslag som dette fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet som fx skråparkering som Side 10 af 21

11 oplagt mulighed. I området, hvor den påtænkte P-restriktion planlægges indført er også virksomheder. Dagligt er det intet problem at parkere hverken i Wittenberggade eller Ungarnsgade mellem 7.30 og 16 og trods 11 år i virksomhed i området har jeg endnu ikke set nogen stille bilen og rulle kuffert til Metroen. Så vidt jeg kan se med min færden i kvarteret er det altså stort set kun kvarterets egne beboere og ansatte i virksomheder, der benytter pladserne. Vi har forholdsvis ukomplicerede parkeringsforhold her i kvarteret og det skal vi ikke spolere ved at besværliggøre det for både os selv, beboernes gæster og de der dagligt er i virksomheder som er nødvendige for samfundet kan fungere. Jeg kan med min vildeste fantasi ikke forstå, hvilke fordele der er for beboerne i øvrigt, men forstår at kommunen er meget interesserede i at gennemføre dette tiltag Den får en del flere penge i kassen på sigt idet jeg ikke kan forestille mig beboerlicenserne er gratis for evigt. Beboerne kører ud af kvarteret/ byen om morgenen og hjem om aftenen, hvorfor der er virkelig mange tomme pladser om dagen og naturligvis mere besvær med at finde plads om aftenen. Personligt har jeg aldrig behøvet at parkere længere væk end porten til den virksomhed jeg er på trods den ligger 80 m fra metroindgangen. Vi skal passe på at tro at pladsmanglen skyldes indtrængende fremmede bilister, for så flytter vi parkeringsproblemet væk fra det, der er sagens kerne, nemlig at der kan og bør etableres flere pladser i området. Generelt sælges der flere og flere biler i Danmark. Dette tiltag er ikke for at afhjælpe et problem, men for at tjene penge på de sidste områder i København, der indtil nu er gået fri nemlig området Lergravsparken og Vanløse Metroområder. Navn: Birte Christensen Jeg synes, forslaget er en rigtig dårlig idé, da jeg bliver afskåret fra at have gæster. En del af mine gæster kommer langvejs fra og da mange er oppe i årene, kan jeg ikke byde dem, at de hele tiden skal ned og flytte bilen. Da jeg selv er 78 år ved jeg godt, hvor hårdt det er at gå op og ned ad trapperne. Hvis dette forslag gennemføres, kommer mine gæster ikke eller også kører de efter to timer, fordi det bliver for besværligt at gå op og ned hele tiden. Og så bliver vi gamle meget ensomme. Det samme problem gælder mine håndværkere. Det bliver svært at få en håndværker til at komme, hvis han hele tiden skal ned og flytte bilen og derfor bliver afbrudt i sit arbejde. Navn: Nikola Karadzic Nej tak! Der kommer alt for meget bøvl med denne ordning... Jeg har selv bil og oplever næsten aldrig problemer med at kunne finde parkeringsplads, jeg kan derimod ikke sige det samme om andre steder i København hvor der faktisk allerede er indført parkerings restriktioner. Navn: Pia Christensen Vi er en række beboere, der i sidste øjeblik er blevet opmærksomme Side 11 af 21

12 på, at vi er i slutfasen i en høringssag vedrørende indførsel af parkeringszoner i Lergravsvejområdet. Vi mener at høringsfristen er for kort og at vi ikke har haft reel mulighed for at blive hørt, idet vi ikke har fået oplysning om sagen. Da det medfører alvorlige ændringer i de lokale forhold, mener vi at det er uhørt urimeligt at vi ikke har fået direkte oplysning, fordi vi derved er holdt uden indflydelse. Vi håber derfor at processen begynder forfra med en grundig orientering til borgerne og dernæst et rimeligt handlingsvarsel. Jeg håber på en hurtig reaktion, da vi jo som sagt er i slutfasen [og efterfølgende] Planen er lagt op som et forsalg, men da der ikke er gjort et eneste synligt tiltag, for at oplyse os beboere fra området, kan vi ikke undgå at opfatte det, som I ikke er interesserede i, at høre vores stemme. Det modsiger, at bl.a. Lars Weiss på baggrund af en række klagesager vedr. netop høringssager, for to år siden, erkendte at fremgangsmåden ikke er særlig demokratisk og bekendtgjorde i medierne at fremover ville Københavns Kommune være bedre til at oplyse og inddrage borgerne. [Det] virker på os borgere som om Københavns Kommune ikke er interesseret i, at høre vores mening og høringen kun er oprettet, fordi det er lovbefalet, men at I helst vil arbejde i fred med Jeres indbyrdes planer uden at blive afbrudt af besværlige borgere, der også har en mening om forholdende i deres egen bydel. Vi, som bor i et velfungerende kvarter, er meget bekymrede over de mange besværligheder dette fører med sig. bl.a. lånebiler, delebiler, firmabiler, håndværkere, gæster, forurening..., er store problempunkter. Navn: Birgit Røjgaard Jeg er overraskede over, at kun få peger på det egentlige problem vedrørende parkeringsproblemer i områder omkring Metro og S-togs stationer, at man lige glemte, at en station tiltrækker brugerne, som også er bilister. Alle vil gerne have mindre luftforurening fra biler, kunne komme hurtigt frem i indre by, både med egen bil ved behov og kollektiv trafik og flytte borgerne over i den kollektive trafik generelt. Betalingsring, partikelfilter på biler, udbygge den kollektive trafik, alle tiltag som debatteres flittigt, for at imødekomme trængselsproblemer og luftforurening i København. Men når det så kommer til reelt at gøre noget ved problemerne, vanskeliggøres det med forslag som dette. Hvorfor hele tiden gøre det vanskeligere at være pendler og hvorfor gøre det vanskeligere for erhvervsdrivende, at mindske forureningen, ved at parkere ved stationer og lade personalet taget toget hjem. Kik dog på områderne omkring stationerne og se, hvad der kan gøres for, at gøre det attraktivt at bruge den kollektive trafik. Den nævnte station er jo ikke den eneste, hvor der ikke er tænkt parkering ind, da det blev besluttet, at der skulle være en station netop der. Ligesom der er regler om etablering af parkeringsmuligheder ved etablering af beboelse, bør der også være regler om etablering af parkeringsmuligheder omkring de stationer, man ønsker skal aflaste de overfyldte veje i København. Så i stedet for begrænsninger med zoner og 2 timers parkering, skulle der hellere arbejdes på, at få etableret Side 12 af 21

13 parkeringsmuligheder nok i områderne omkring Metro og S-togs stationer. Så nej tak til begrænsninger og ja tak til muligheder. Navn: Pia Christensen Man kan undres over at borgere på Amager og Vanløse tænker så synkront at ønsket om parkeringsrestriktioner opstår samtidig. Man kan også undre over at "debatten" ikke drejer sig mere om det egentlige, nemlig den mangel på p-pladser som dels skyldes nedlæggelse af p-pladser og dels, at pladsen udnyttes dårligt. Ideen om skråparkering på områdets forholdsvis brede fortove er en billig løsning, der hurtigt kan skaffe en del flere p-pladser. Så vidt jeg kan se med min færden i kvarteret er det altså stort set kun kvarterets egne beboere, der benytter pladserne, men vi er mange, der benytter os af langtidsparkering, fordi vi cykler til daglig og kun tager bilen, når det er nødvendigt, så 2-3 ugers urørt bil er ikke usædvanligt her i kvarteret. Vi har forholdsvis ukomplicerede parkeringsforhold her i kvarteret og det skal vi ikke spolere ved at besværliggøre det for både os selv og vores gæster, der kommer udenbys fra. Spørg venner og familie i resten af København om de har lettere ved at få en p-plads bare fordi har fået restriktioner, som jo også bliver dyrt i både afgifter og naturligvis uundgåelige bøder til vores håndværkere og gæster. Jeg kan med min vildeste fantasi ikke forstå, hvilke fordele der er for os beboere. Derimod forstår jeg godt at kommunen er meget varme på dette tiltag De får en del flere penge i kassen og får os til at slås om at lukke os om os selv, i stedet for at koncentrere os om at få etableret flere p-pladser. Så længe den kollektive transport er så dyr og usmidig, vil der være et stort behov for private biler til daglig pendling. Beboerne kører ud af kvarteret/ byen om morgenen og hjem om aftenen, hvorfor der er virkelig mange tomme pladser om dagen og naturligvis mere besvær med at finde plads om aftenen. Personligt har jeg aldrig behøvet at parkere længere væk end rundt om min egen karré og ofte holder jeg lige ud for gadedøren. Jeg har talt med en del naboer, der oplever det samme. Naturligvis bør biler med handikapskilt kunne parkere nær gadedøren, men det afhjælpes ikke med p-zoner, men derimod ved at afmærke en bås dertil. Vi skal passe på at tro at pladsmanglen skyldes indtrængende fremmede bilister, for så flytter vi parkeringsproblemet væk fra det, der er sagens kerne, nemlig at der kan og bør etableres flere pladser i området. Det er jo ikke noget problem for private firmaer at købe/ leje kommunens grunde for at etablere parkeringspladser og de grunde kunne kommunen jo selv beholde til gavn for borgerne. Dette tiltag er ikke for at afhjælpe et problem, men for at tjene penge på de sidste områder i København, der indtil nu er gået fri. Navn: Jesper Michelsen Hvis det handler om at komme lufthavnsparkering og bypendlere til livs behøver spærretiden ikke være så lang på hverdage ville være rigeligt. Og man ville også komme problemet til livs selvom man udvidede til fx 3 timers parkering. Det vil dog ikke løse problemet Side 13 af 21

14 med "overnattende" servicevogne - men mon ikke det kan løses med lidt lokal moderat pression overfor de pågældende? Det kan også løses med at indføre en spærretid om lørdagen fx Zonen bør udvides til at omfatte hele Amager Øst og helt ned til kommunegrænsen. Primært fordi det nuværende zoneforslag blot flytter problemet til de nye boligområder på bl.a. Strandlodsvej og sidegader i randområderne op til zonen. Jeg bor på en privat fællesvej, og jeg har forstået, at hvis der skal indføres betaling kræver det, at kommunen overtager vejene. Glem det. Det kommer ikke til at ske! Hvis man vil fastholde spærretiden 8-19 på hverdage (og evt lørdag 9-13) vil jeg kraftigt anbefale at det bliver muligt at købe en p-billet til gæster på nettet. Netop aht gæster (som indbefatter håndværkere, der skal lave noget i min bolig). Den kunne være et ihændehaverpapir og gælde for hele den pågældende dag og hvis den fx skulle koste 30 kr er det fint med mig. Om der skal være begrænsninger på hvor mange jeg kan lave pr dag ved jeg ikke, men hvis der skal kan vel klares med fx NemID. Betalingen via kreditkort eller Paypal. Skriv billetten ud på din printer og læg den i forruden på gæstens køretøj [og efterfølgende] Rettelse til mit høringssvar af 8. januar: En evt gæstebillet skal IKKE være et ihændehaverpapir fordi det vil gøre det muligt at snyde ved at lave fotokopier. Gæstebilletten skal være registreret på navn og registreringsnummer på køretøjet. Jeg skal lige være helt sikker: Forslaget vedrører alle veje i zonen OGSÅ de private fællesveje? Jeg er faktisk kommet i tvivl efter de seneste par kommentarer. Navn: Heidi Troest Med det fremlagte forslag bliver det ikke muligt for besøgende, herunder håndværkere der skal udføre arbejde hos beboere og ejerforeninger, at parkere i mere end 2 timer på hverdage. Såfremt der ikke indføres mulighed for at købe en gæstebillet eller lignende til længere parkering, bør den tilladte parkeringstid i stedet udvides. Ifølge forslaget er formålet at begrænse pendler- og langtidsparkering, som især opleves som årsagen til problemet. Hvis den tilladte parkeringstid udvides til fx 3 eller 4 timer vil man stadig opnå formålet med forslaget, samtidig med at det bliver mindre restriktivt for gæster og håndværkere til beboere i området. Forslaget uddyber ikke, om en beboerlicens kommer til at gælde til hele zonen eller kun til en del heraf (fx den vej, hvor man har adresse). Af hensyn til at der i zonen er flere små veje med mange beboere og dermed potentielt mange biler i forhold til antallet af parkeringspladser på vejen, bør en beboerlicens gælde til hele zonen. Hvis ikke, så vil man jo som beboer ikke kunne parkere lovligt nogen steder i restriktionens tidsrum, såfremt alle pladser på vejen er optagede. Navn: Maria Evert Riveros Beboerparkering - jatak. Men OGSÅ til beboere, der har låne-, lejeeller delebiler. Jeg har stor forståelse for beboernes behov for parkere deres biler. Men kommunen må have forståelse for, at man ikke kan Side 14 af 21

15 indføre en parkeringsregel, der kvæler mulighederne for delebilsordninger, eller forhindrer, at man kan parkere sin bil, hvis man låner en slægtnings bil fx en uge ad gangen (disse ordninger er netop med til at begrænse mængden af "fuldtids-bilejere". Det kan ikke passe, at vi i år 2015 ikke har mulighed for at tilpasse parkeringsreglen, så den tager højde for udbredelsen af delebilskonceptet. Mit forslag: Lad beboerlicensen høre til antallet af voksne i en husstand, og lad den ikke afhænge af, om man ejer bilen. Det MÅ kunne lade sig gøre. Så kan man både bruge den til ens lånebil eller til når man får gæster, som fx er på besøg i en uges tid. Navn: Lauritz Holdø, Indtil 23. februar formand for G/F Fredenshøj Det er en dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparken metrostation, da I dermed flytter problemet med langtidsparkerede biler til andre områder - bl.a. de private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering. I bør forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne. P-mulighederne rundt Italiensvej er allerede nu meget begrænsede pga rejsende fra Kastrup, der bruger de private fællesveje som gratis parkering. Dette øger trafikintensiteten på de private fællesveje og reducerer sikkerheden for bl.a. skolebørn i området. Navn: Søren Madsen Jeg er absolut imod en to-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation. Dette vil skubbe pendlerproblemet og anden langtidsparkering til metrostationens randområder hvor de lokale rundejerforeninger selv er ansvarlige for finansiering af vejenes vedligeholdelse. Altså skubber Københavns Kommune med dette forslag blot parkeringsproblemet over på de private veje. Det er uskønt og ideforladt. Automatreaktionen på parkeringsproblemerne med udvidelse af parkeringszoner må høre op. Løs problemet ved at etablere ordentlige parkeringsforhold ved stationen i stedet. Navn: Poul-Erik Jørgensen Det er en fremragende ide forvaltningen har fået for at begrænse ikkehjemmehørende parkering i området omkring Lergravsparken. Området er beboernes eneste mulighed for parkering. I årevis har pladserne været optaget af ikke-hjemmehørende firmabiler, pendlerparkering og ikke mindst parkering, der vedrører rejsende fra lufthavnen som henstiller deres biler i ugevis. Adskillige svenske hjemmesider henviser til området som god pendler- og lufthavnsparkering, hvorfor svensk indregistrerede biler optager en stor del af pladserne. Jeg kan kun bifalde en snarlig oprettelse af den nævnte 2- timers zone. Navn: Carsten Steno Hansen, Formand for Grundejerforeningen Gefion Det er en meget dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparkens metrostation, da I dermed blot flytter problemet med Side 15 af 21

16 langtidsparkerede biler til andre områder - herunder private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering og hvor grundejerne efter dyre krav fra kommunen har bekostet en omfattende istandsættelse af vejene, som kommunen havde efterladt i en horribel tilstand inden privatiseringen. I bør i stedet forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne, således at pendlere kan parkere og tage metroen ind til byen etc. Vi betaler i forvejen en vanvittig høj grundskyld. Det duer ikke, at kommunen tørrer parkeringsproblemerne af på private grundejere. Vi er belastet rigeligt i forvejen af Københavns Kommune. Navn: John Nielsen Det er en dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparkens metrostation, da I dermed blot flytter problemet med langtidsparkerede biler til andre områder - herunder private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering. I bør i stedet forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne, således at pendlere kan parkere og tage metroen ind til byen etc. Navn: Jens Larsen Da vi bor på marengovej , og vi har status som privat vej, vil jeg gerne vide hvad indflydelse det har for os, hvis ikke, vil alle jo holde på vores side af vejen. Navn: Henning Sørensen Vil der blive mulighed for at få/købe en gæstelicens? Jeg lejer af og til min lejlighed ud, og lejerne vælger netop at bo i min lejlighed, fordi der er (gratis) parkeringsmulighed. Når jeg lejer ud er jeg (og min bil) ikke selv hjemme, og min husstand vil derfor stadig kun optage én parkeringsplads. Desuden vil jeg gerne have besøg af min kæreste i lidt mere end to timer ad gangen. Navn: Ulla Henriksen Vedrørende to timer parkeringszone omkring Lergravsparken metro station. Jeg blev meget begejstret da jeg læste at man påtænkte en to timers parkeringszone i dette område da det er meget påkrævet, men da jeg så kiggede på kortet så jeg til min fortrydelse at Wittenberggade fra krydset ikke er medtaget. Dette kan undre mig meget da dette nok er den mest belastede gade hvad angår parkerings pladser. Her holder langtidsparkerede biler fra borgere der skal på ferie, biler fra folk der skal i amagercenteret, til fitnis, rumble sport osv. Desuden holder der et stort antal firmabiler, disse biler bliver parkeret hvorefter vi der bor i gaden kan stå og se hvordan chaufførerne tager deres cykel det sidste stykke vej hjem, fordi det øvrige kvarter er omfattet af parkometre. Om morgenen og eftermiddagen er det et rent kaos når forældre afleverer og afhenter børn, de blokerer fuldstændig for os der bor i gaden Jeg er meget dårligt gående og er snart helt grædefærdig over forholdene, når jeg kommer træt fra arbejde og har mange smerter i ben og ryg ved jeg at jeg som regel skal lede længe efter en parkeringsplads, Side 16 af 21

17 og som regel kommer til at gå, en for mig lang vej. Hvis zonen bliver som foreslået vil mit og de øvrige beboere i wittenberggade parkeringsproblem blive helt uoverskueligt. Det ville da være logisk at indrage Wittenberggade fra østrigsgade og ned til krydset i parkeringszonen. Med håb om lidt velvilje og sund fornuft. Navn: Boye Lundberg Endelig er der ved at blive åbnet for problematikken for p-pladserne i dette område. Med dette mener jeg selvfølgelig, at det er en god ide at indføre 2 timers zone til en start. Jeg kan da godt se at man "bare" flytter problemet et andet sted hen. Men nu har jeg ligesom andre beboere i området brugt oceaner af tid på at finde en plads når jeg kommer hjem til min bopæl. Dette er snart foregået over en lang årrække. Det der møder mig, er firmabiler som er parkeret gennem længere tid. De skal selvfølgelig også være her. Men det som sætter mine grænser; er at man kommer i sin privatbil, cykel eller lign. for at køre videre herfra til arbejde. Det sætter nogen tanker i gang. Jeg er så heldig at bo lige i en "randzone" hvor der er betaling på den ene side af gaden (plicens ) og ingen der hvor jeg bor. Ja, så der skal ikke så megen fantasi til hvor de bilister på den anden side kører hen. Jeg vil gerne betale for at få en af de mange tomme pladser på den anden side af gaden, men det kan man ikke for parkering København. Så jeg ser dette tiltag velkommen. Navn: Anne Mainkvist Det vil være en stor hjælp i vores gade, hvor mange parkerer også fra naboejendomme, hvor man skal betale for en parkeringslicens. Men jo også pendlere, som tager metroen ind til byen. Så rigtig god ide. [og efterfølgende] Jeg beklager at måtte trække min støtte til forslaget tilbage, da jeg efterfølgende har fundet ud af, at parkeringslicensen gælder for hele zonen og ikke kun for beboere i vores gade. Så er vi jo lige vidt. Det vil jo også medføre mange parkerede biler fra naboejendommene. Navn: Benny Overgaard Det er en rigtig god ting med de 2 timers parkering men vi flytter problemet til et andet område hvad med og få gravet en kælder som Hollænderdybet. Navn: Maike Friede Hens Jeg ønsker 2-timers zonen udvidet til også at omfatte det sidste stykke af Lergravsvej på den anden side af Strandlodsvej. Herfra er der lige langt til Øresund og hhv. Lergravsparken st, så problemet med langtidsparkering flyttes bare længere ned ad vejen. Fra Øresund metro er det endda kun 2 zoner til lufthavnen. Navn: Jan Dem der siger at der er masser af pladser af få jeg gad godt vide hvor Side 17 af 21

18 de er hende jeg ved at der er mange der kører rundt og rundt for at få en plads så jeg ved ikke lige hvor de bor hende. Og så er der lige den samme person som skriver præcis samme indslag både Lergravesvej og Vanløse helt ærgerligt. Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Navn: Niels Erik Nielsen Jeg er imod en 2-timers P-zone omkring Lergravsparken. Der er begrænsninger nok på parkering på Østamager og der er gode parkeringsforhold ved Lergravsparken og ikke butiksliv eller institutioner af betydning, der kunne berettige en begrænsning. Navn: Mariana Nielsen Det er der ingen grund til, da der oftest er gode parkeringsforhold i nærheden. Navn: Jan Super god ide. Nogle gange kan man om aftenen køre rundt i en halv time og lede efter parkering. Men kunne nu godt tænke mig blå zone lige som de andre steder omkring os. Men en god idé Navn: Nicholas Toft-Holm Ja tak til 2 timers parkering. Stemmer for. Navn: Robert Nielsen Jeg er imod forslaget. Indføres P-zone vil "problemet" formentlig flytte længere væk, og så er man lige vidt. Erkend i stedet at der er biler i København, og at de kræver plads. Lige netop i området omkring Lergravsparken er der oceaner af plads til flere P-pladser. Navn: Rikke Christensen En super idé jeg som beboer kun kan bakke op om. Det er et kæmpe problem at man når man kommer hjem kl 16 skal køre rundt længe for at lede efter en parkeringsplads. Jeg synes endvidere forslaget tager højde for vores sociale liv idet 2-timers parkeringen ikke gælder i weekenden. Alt i alt et meget velkomment forslag. Side 18 af 21

19 Navn: Thomas Christensen Det vil jeg se frem til. Det er på tide. Rigtig god ide. Navn: Bent Larsen Det lyder fornuftigt med tidsbegrænset parkering af hensyn til de omkringboende, men hvorfor 2-timers zone? Hvis man f.eks. indførte 4- timers zone kunne vi der bor langt fra Metroen, nå at parkere bil, tage Metroen ind til byen og komme retur inden 4 timer! Selv en 8-timers zone ville sætte en stopper for flyrejsende langtidsparkering, der især forståeligt generer de fleste. Uanset hvilken zone der vælges, så gør det brugbart med P-skiver frem for forslugne automater! Navn: Sveinn Erlingsson Selvfølgelig og omsider skal vi have to-timerszone i nærområdet omkring Lergravsparkens Metrostation. Beboerne har dagligt problemer med at finde parkeringspladser, da disse er optaget af pendlerbiler, firmabiler og parkering af rejsende fra lufthavnen. De få pladser der er i området skal forbeholdes beboerne. Navn: Mette Krebs Forslaget om en to-timers zone er et længe ventet forslag for os, der bor tættest på Lergravsparkens Metrostation. P- pladserne er optaget af pendlere fra Sverige, rejsende fra Københavns Lufthavn og firmabiler, der ikke hører til i området. Vi imødeser snarest indførelsen af en to-timerszone i området - som den næstbedste løsning da blå parkeringszone ville være langt bedre. Navn: Signe Kempff-Thestrup Jeg er meget imod forslaget om To- timers parkeringszone og mener ikke det løser problemet men de mange pendlere og andre der i dagtimerne parkerer deres biler i området. Det skubber bare problemet til et nyt område. I øvrigt mener jeg det giver store unødvendige begrænsninger i forhold til gæster og daglig parkering m.m. Det er en rigtig dårlig ide! Navn: Sven Sørensen Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Navn: Steen Olesen Super god ide. Nogle gange kan man om aftenen køre rundt i en halv time og lede efter parkering. Folk der kommer fra Sverige stiller bilen Side 19 af 21

20 og pendler videre, samt folk der tager på ferie og stiller bilen en uge eller to. Navn: Kaj-Erik Sørensen En særdeles god idé, som jeg kun kan støtte! "Gæsters" parkeringsproblemer må kunne løses med det kommende parkeringshus! Navn: Carsten Olsen Jeg vil meget gerne bakke op omkring en parkeringszone omkring Lergravsparken. Vi har nu i en år række måtte bære hele parkeringsbyrden på vores vej da blå parkeringszone blev indført. I gaderne holder massevis af virksomhedsbiler som ikke kan parkere i zonen der støder op til Lergravsparken. Dog vil jeg gerne påpege at parkerings problemerne ikke er om formiddagen men efter kl. 18 når alle kommer fra arbejdet. En to timersparkering i dagtimerne vil kun afhjælpe i det tidsrum og desværre ikke om aftenen når alle har fri for arbejdet. Problemet med erhvervs biler er at mange beboer i området har privat bil samtidig med at de køre til og fra arbejdet i deres firmabil/varevogn. Hvis man også vil dette problem til livs så bør man indføre en parkeringszone på lige vilkår med resten af Københavns Kommunes parkeringszoner. Navn: Thomas Andreasen Jeg er imod dette forslag da jeg aldrig oplever at det er en problem at finde en parkeringsplads i dette område og det vil komme til stor gene for besøgende. Navn: Peter Holm Nej tak til udvidelse af p-zoner, som KUN tjener for at få flere skattekroner i kassen. NEJ TAK. Navn: Lars Christensen En rigtig god idé med to-timers parkeringszone! Beboerne kan i dag ikke finde plads til deres biler primært pga. virksomheden "Hjemmeplejen" og de mange metropendlere i området. Der er rigeligt med plads til gæster og firmabiler på Strandlodsvej og i ny parkeringskælder under Kvickly. Navn: Susanne Rasmussen Det er et meget fint forslag. Forslaget går meget fint i tråd med SKANSKAS kommende bebyggelse af det parkeringshus der indgår i lokalplanen Lergravsvej. Parkeringshuset vil kunne tilbyde parkeringspladser til timepris. Vil Københavns Kommune i den forbindelse oplyse, 1. Hvornår vil parkeringshuset stå færdigt 2. Er henvisning til parkeringshuset (ledige pladser) inddraget i vejskiltning i forbindelse med inddragelse af to timers parkering i området. 3. Hvordan ser kommunen den tidsbegrænset parkering og det kommende parkeringshus hænger sammen. 4. Vil kommunen informere borgerne om Side 20 af 21

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer

Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering 08-04-2014 Bilag 2: Fordele for bilister og kommunen - oversigt over nuværende og fremtidige ændringer Den samlede løsning til et nyt

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering

Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering Arbejdsudkast - Handlingsplan for parkering 1. udgave af 25. august 2008. Denne handlingsplan er udarbejdet for: G/F Kalvebod v/jørgen Dahm G/F Nyvang v/per Frederiksen G/F Fælledbo* v/finn Jensen Amagerkollegiet

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser.

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser. 11. maj 2006 Til Vej og Park Angående parkeringshuse på Indre Nørrebro Københavns Kommune har besluttet at opføre 4000 parkeringspladser fortrinsvis i automatiske, underjordiske parkeringsanlæg, samt at

Læs mere

17-02-2015. Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion. Sagsnr. 2015-0045330. Dokumentnr.

17-02-2015. Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion. Sagsnr. 2015-0045330. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion i Vanløse Vanløse Lokaludvalg har indgivet høringssvar: PARKERINGSZONE

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net

Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net ALLAN NELSSON Gasværksvej 10A, 5.th. DK-1556 København V (+45) 33 24 23 08 Mobil 20 49 25 23 mail@nelsson.net Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV København, den 8. november 2010 Klage over

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Februar 2016 Introduktion Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor bad Frederiksberg

Læs mere

Notat om registrering af data i forbindelse med parkering

Notat om registrering af data i forbindelse med parkering KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Bilag 5: Notat om registrering af data i forbindelse med parkering Dette notat beskriver baggrunden for og effekten af den registrering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012.

Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Referat af Pårørenderådsmødet på Bostedet Vinklen - CSB den 4/12 2012. Tilstede: Susanne Wolfsberg, Carsten Hansen, Natacha Soelberg, Bente Holm, Anne Quitzau og Twiggy Liljehult. Forslag til Møderække

Læs mere

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn

Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Revideret indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn Center for Teknik og Miljø Februar 2014 SUOS Indkomne bemærkninger CTMs bemærkninger 1. Vejdirektoratet

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Opfølgning på bilafvænningskursus

Opfølgning på bilafvænningskursus Opfølgning på bilafvænningskursus Et møde til indsamling af erfaringer fra og kommentarer til bilafvænningskurset blev holdt godt et år efter kurset, nemlig den 11.11.2004. Forinden havde deltagerne udfyldt

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Program. Kl Velkommen og introduktion til programmet

Program. Kl Velkommen og introduktion til programmet Program Kl. 19.00 19.05 Velkommen og introduktion til programmet v. Ole Pedersen, formand for Amager Øst Lokaludvalg Kl. 19.05 19.25 Velkommen og præsentation af baggrund for mødet samt redegørelse for

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone. Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016

Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone. Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016 Borgermøde om udvidelse af betalingsområdet med Gul zone Østerbro Lokaludvalg 7. marts 2016 Velkommen Program 19.00: Velkomst og baggrund for beslutningen om gul zone v. Østerbro Lokaludvalg 19.15: Gul

Læs mere

P-afgifter. - en forklaring

P-afgifter. - en forklaring P-afgifter - en forklaring Ja, det er rigtig irriterende at få en parkeringsbøde. Er der overhovedet nogen fornuftig grund til det, eller er det bare for at genere? I denne folder forsøger vi at besvare

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Betalingsring En ekspertvurdering

Betalingsring En ekspertvurdering Betalingsring En ekspertvurdering Ingeniørforeningen 2012 Betalingsring En ekspertvurdering 2 Betalingsring En ekspertvurdering 3 Betalingsring En ekspertvurdering Resume Ingeniørforeningens kortlægning

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010

Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN. Temaaften den 30. september 2010 Overtrædelse af Deklarationen Grundejerforeningen RØNNEHOLTPARKEN Temaaften den 30. september 2010 Dagsorden Introduktion til og baggrund for afholdelse af Temaaften Udvalgte brud på Deklarationen til

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Alle indsigelser vil i deres helhed blive fremlagt til gennemsyn for udvalgets medlemmer.

Alle indsigelser vil i deres helhed blive fremlagt til gennemsyn for udvalgets medlemmer. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 2 Notat om indsigelser Ansøgningen om dispensation har i overensstemmelse med planlovens 20 været i naboorientering i perioden

Læs mere

At i alt er der således tale om et ganske omfattende byggeprojekt, som uundgåeligt vil påvirke omgivelserne i byggeperioden..

At i alt er der således tale om et ganske omfattende byggeprojekt, som uundgåeligt vil påvirke omgivelserne i byggeperioden.. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Notat om byggeri på Emdrupvej 22 Baggrund Forvaltningen har den 30. marts 2017 givet byggetilladelse til nedrivning af ca. 600 m²

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015

Køge Kommune Torvet Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Byg og Miljø Køge den 2. januar 2015 Vedr. Druestrupvej 12, 4632 Bjæverskov Ridebane I landzonetilladelse dateret 25. April 2006 fra Skovbo Kommune er der bl.a. meddelt

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere