Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har indgivet høringssvar: Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg takker for modtagelse af høringen vedr. forslag om 2 timers parkeringszone omkring Lergravsparkens Metrostation. Hermed fremsendes lokaludvalgets kommentarer vedr. høringen. Høringssvaret er udarbejdet af Miljø og Plan arbejdsgruppen under Amager Øst Lokaludvalg på baggrund af drøftelser i arbejdsgruppen og på baggrund af afholdt borgermøde den 7. januar Høringssvaret fremsendes med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse på dets ordinære møde den 29. januar Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Søren Lindgreen Borgermøde: Amager Øst Lokaludvalg afholdte i forbindelse med høringen et borgermøde omkring forslaget. Borgermødet havde deltagelse af ca. 70 engagerede borgere. Borgerne repræsenterede et bredt udsnit af beboere der både er bosiddende i det område hvori det forslås at etablere en 2 timers zone, samt af borgere uden for den forslåede 2-timerszone. Herunder følger en gennemgang af de hovedsynspunkter som kom frem i forbindelse med borgermødet. Holdning til forslag om 2 timers zone: På borgermødet var der en generel forståelse af de problematikker som beboerne i området oplever i forbindelse med de eksisterende parkeringsforhold omkring Lergravsparkens Metrostation. I forlængelse heraf var der en overvejende om end ikke entydig - stemning for at indføre en 2 timers parkeringszone eventuelt på forsøgsbasis. Der var dog enighed om at en række konkrete problematikker bør løses før parkeringszonen eventuelt indføres (se herunder). Erhvervslicens: Det er vigtigt at erhvervslicenser både gives til personer der driver erhverv i området og til personer der bor i området, men som er tilknyttet en erhvervsvirksomhed, der ligger uden for området. Hvis erhvervslicenser alene gives til erhverv hjemhørende i området vil det medføre uacceptable gener for selvstændigt erhvervsdrivende der driver erhverv udenfor zonen men har bopæl i zonen. Potentielt kan det medføre at selvstændigt erhvervsdrivende vil vælge at fraflytte området hvilket ikke er i lokalområdets interesse. Delebiler: Jf. kommunens ønske om at begrænse bilejerskabet blandt Københav- Center for Parkering Islands Brygge 37 Postboks København S Telefon EAN nummer

2 nerne er det vigtigt, at der skabes mulighed for, at delebiler kan parkeres i zonen hvad enten det er delebiler, der er knyttet til officielle eller private ordninger. Såfremt dette ikke sikres, vil der være en reel risiko for, at beboere i området vælger at anskaffe sig egen bil på baggrund af etablering af 2-timers zonen hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Parkering: Flere borgere forslog at imødekomme de eksisterende udfordringer ved at etablere flere parkeringspladser i området eksempelvis ved at anlægge skråparkeringspladser hvor det er muligt. Gæstebilletter: Såfremt zonen indføres var der, uagtet at ordningen ikke har været succesfuld andre steder, blandt de fremmødte opbakning til at etablere en ordning omkring gæstebilletter med henblik på at imødekomme beboernes behov for at have gæster, håndværkere mv. med parkeringsbehov. Fare for at problemet flyttes: Der var blandt mange af deltagerne en frygt for at flytte parkeringsproblemerne til randområderne af den nye parkeringszone. Amager Øst Lokaludvalgs anbefalinger: Amager Øst Lokaludvalg anbefaler at der etableres en 2-timers parkeringszone i området underforudsætning af at der i etableringen af zonen tages højde for udfordringerne vedr. erhvervslicenser, delebiler og gæstebilletter. Derudover anbefaler lokaludvalget, at forvaltningen eventuelt i samarbejde med Tårnby Kommune udarbejder en helhedsløsning for parkering på den østlige del af Amager. Lokaludvalget ønsker desuden at ordningen implementeres som et forsøg, og evalueres efter 1-2 år. Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Med venlig hilsen Ole Pedersen Formand, Amager Øst Lokaludvalg Derudover er der afgivet følgende høringssvar på BLIV HØRT: Navn: Mette Sejr Ikke interesseret i dette forslag! Jeg oplever ingen problemer med at finde en parkeringsplads udover det sædvanlige da vi befinder os i en storby. Dette forslag åbner blot en mulighed for senere at lave yderligere begrænsninger på parkeringsområdet og det er jeg bestemt ikke interesseret i. En af grundene til mit køb af lejlighed i dette område Side 2 af 21

3 var netop de gratis parkerings muligheder. Lyt til beboernes ønsker i området og glem statskassen et øjeblik. Navn: Stewart Umiddelbart lyder det som en god ide. Man kan jo tydeligt se hvordan en ejendomsmægler optager 5-6 p-pladser i ungarnsgade. Og efter kl 16 på hverdage, kan der holde 5 firmabiler ved en blok, de optager ikke kun 5 pladser, de det er kassevogne som fylder noget mere end almindelige biler. Personligt har jeg selv arbejdet i Metroen, og ved af erfaring, at der er mange der stiller bilen ved lergraven og så tager metroen til lufthavnen for at tage på ferie. Man kan vel ikke bebrejde dem, da det jo er megadyrt at parkere i lufthavnen. MEN, hvad nu hvis man har en lånebil fordi ens egen er på værksted, skal den så flyttes hver 2. time???? Navn: Yvonne Benny Hansen Nej tak og endnu en gang nej tak. Det fremsatte forslag er bestemt ikke tilfredsstillende. Idet forslaget absolut ikke vil løse manglen på parkeringsplads for beboerne i området!! Det er en "leight-løsning", der overhoved ikke garanterer beboerne en parkeringsplads ved deres bopæl!! Den foreslåede løsning med betaling af parkering er "ren økonomitænkning" og ikke beboerservice!! Ved den fremsendte løsningen kan kommunen jo bla. biholde at vejene forbliver private! Tænk dog kreativt, fornuftigt og smukt, etabler en underjordisk parkering for beboerne - det er gjort andre steder med succes - og der er fine muligheder i dette område. Rigtig mange vil gerne betale for parkering under jorden. Men en parkeringsafgift til en "bås" på vejen, der for det meste er optaget på forhånd, samt at vejen faktisk er privatvej, hvor man også betaler vedligeholdelse til, ja så bliver økonomien simpelthen for meget!!!!! Så venligst tilbage til tavlen. Det er en ommer. Navn: Peter Jensen Som beboer i den foreslåede parkeringszone omkring Lergravsparken Metrostation oplever jeg dagligt at det er svært at finde en p-plads pga. udefra kommende pendlere og lufthavns rejsende. Jeg synes derfor det vil være godt med en form for begrænsning. Det fremlagte forslag er dog fuldstændig ubrugeligt. 1 bil pr. voksen - i mange familier med 2 biler er det ikke ualmindeligt at begge biler er registreret i et navn. Det er ikke rimeligt at de skal omregistrere en eller flere biler. Vi er faktisk også mange med har familie i provinsen som kommer på besøg af flere dages varighed, også på hverdage. Det er ikke rimeligt at de skal flytte bilen hver 2 time. Enten skal vi have mulighed for at få eller købe en gæstelicens ellers ville vi være bedre stillet i en betalingszone. Jeg er selv håndværker med tilkaldevagt og har servicevognen med hjem. Den kan jeg ikke få P-licens til da min arbejdsgiver ikke er hjemmehørende i zonen. Igen ville vi være bedre stillet i en betalingszone. I øvrigt undrer jeg mig hvilken lovhjemmel Køben- Side 3 af 21

4 havns Kommune har til at indføre P-restriktioner på de private fællesveje. Navn: Artat Jumniu Dårlig ide!! Jeg er helt klart imod det nuværende forslag. Forslag er ikke med til at løse problemet, men det skubber bare problemet til et andet sted. I stedet for at begrænse borgerne med dette forslag, skulle Københavns Kommune hellere arbejde på at øge parkeringsmulighederne i området, så der opstår flere pladser. fx skråparkering. At begrænse borgerne er ikke den korrekte løsning. "Derudover er der oplyst, at 2-timersrestriktionen kommer til at gælde mandag til fredag kl. 8 til 19." I det tidsinterval er der aldrig! problemer med at finde en plads i området. Problemet opstår i tidsrummet 21-00, og der har jeg ikke noget imod at parkere meter fra mit hjem. Beboerlicenser kan udstedes gratis til alle, som har adresse i zonen. Hvad så med gæster i området? Skal de så ud og flytte bilen hver 2. time? Eller købe en p-bilet? og kommer licensen til at være gratis i fremtiden? (En god måde for kommunen at tjene penge på). Det' en ommer! Navn: Anders Vilhelmsen Jeg er imod de omdiskuterede regler om 2-timersparkering ved Lergravsparken station. Parkeringspladser skal svare til det området bruges til. En parkeringsplads ved et indkøbscenter skal bruges af kunderne - derfor er det fint at lave 2-timers parkering, da kunderne sjældent er der mere end to timer. Parkeringspladsen foran en bopæl skal bruges af beboere og deres gæster hvad med de beboere, der låner en bil, eller gæster der er på besøg i mere end to timer? I artiklen i Amagerbladet skrives der, at parkeringsintensiviteten er over 100% på alle tider af døgnet. Et blik ud af mit vindue viser 3 ledige pladser ca. 75 meter fra stationen en tirsdag kl. 12. Det er rigtigt, at det efter kl. 18 kan være meget svært at finde parkeringspladser. Det er rigtigt, at der kan være folk, som parkerer bilen her i stedet for i lufthavnen, når de skal ud og rejse. Det er fint, at I vil se på problemet, men løsningsforslaget rammer ved siden af. Det må være muligt at finde en bedre løsning end én, der risikerer at være til mere gene end gavn. Navn: Lisa Andersen Som beboer ved Lergravsparken St. kan jeg kun glæde mig over forslaget. Det er ikke rimeligt, at beboerne i et område skal kæmpe om pladserne med pendlere, folk, som skal i lufthavnen eller ind til centrum. Stor tak til forslagsstillerne! Navn: Carsten Dan Ley Nej tak til 2-timers P-zone! Teknik- og Miljøforvaltningens forslag vil ikke løse nogen problemer, ligesom den tidligere 2-timers parkeringszone i kvarteret ikke løste noget for nogen (andre end kommunen, der kunne opkræve en afgift hist og her). Kort sagt vil det ikke hjælpe noget fordi: - Det er som regel ikke svært at finde en plads i dagtimer- Side 4 af 21

5 ne, men først efter kl. 19, hvor de fleste af beboerne er kommet hjem - Hovedparten af pladserne optages af personbiler tilhørende beboerne (i og udenfor de tidsrum hvor det kan være svært at parkere) - de fleste af erhverskøretøjerne, som holder her, "hører" faktisk "til" og vil derfor kunne få en licens - antallet af parkeringspladser som forslaget ville "frigøre" er minimalt, og det vil ske på de forkerte tidspunkter (nemlig på tidspunkter hvor der egentlig er pladser nok). Forslaget vil derimod være til stor gene for beboerne: - fordi man ikke vil kunne have parkerende gæster, barnepiger, håndværkere etc. i dagtimerne - fordi man ikke vil kunne få licens til biler man låner (f.eks. til flytning, indkøb) - fordi man ikke vil kunne få licens til køretøjer man lejer (f.eks. fordi man ikke har bil til hverdag og/eller har brug for en stor kassevogn, eller fordi ens egen bil er på værksted) - fordi mange håndværkere, vil skulle betale for parkering, når de er ude for at servicere beboerne, en regning som i sidste ende kun kan sendes videre til kunden - fordi at nok kan man opnå licensen gratis, men dette bliver endnu en ting man skal bøvle med, og som kan give problemer f.eks. ved bilskifte, udskiftning af forrude o.l. Som pointeret i et andet høringssvar er det også almindeligt at f.eks. 2 biler tilhørende en husstand på 2 (eller flere) personer er indregistreret til samme ejer, og derfor vil skulle omregistreres for at opnå en licens til hver bil. - det vil ikke være muligt at parkere med en lånt eller lejet trailer - der kan være vanskeligheder for beboere med fri bil ordninger, hvor bilen er indregistreret i arbejdsgivers navn Jeg vil i det følgende gennemgå i detaljer, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningens forslag ikke vil være til fordel, men til gene for beboerne: Problemet: Vanskelighederne med at finde en P-plads skyldes ikke at det er de "forkerte" som holder her, men at antallet af P-pladser i hele Københavnsområdet er utidssvarende i forhold til byens befolkningstal og sammensætning. Begrænsninger i parkering for ét område har derfor i bedste fald meget ringe virkning, ud over at være til gene for beboerne - for når biler tvinges til at parkere på bestemte steder, bliver den overordnede udnyttelse af de P-pladser, som byen nu engang har, mindre effektiv. Bilisten parkerer jo ikke for at genere andre, men fordi der er et legitimt behov for at parkere køretøjet ét eller andet sted. Hvis kommunen for alvor ønsker at afhjælpe beboernes parkeringsproblemer, burde der i stedet arbejdes med at oprette flere parkeringspladser; det må nu engang forventes at familier, og især folk som passer et arbejde, kan have brug for at parkere en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Det er IKKE min oplevelse at det er vanskeligt at finde P-pladser mellem kl. 8 og kl. 19, hvor forslaget ville være gældende. Faktisk starter udfordringerne først fra omkring kl. 19., hvor de fleste af beboerne er hjemme bl.a. for at spise aftensmad. Rigtig svært at finde en plads bliver det fra ca. kl , hvor også de beboere, der har været ude på besøg/restaurant o.l., er kommet hjem igen - for at sove, fordi det er mennesker som bor her - og som derfor stadig ville holde her, hvis forslaget blev indført. Erhvervskøretøjer: Det er korrekt at her holder enkelte erhvervskøretøjer, men langt de fleste af dem tilhører Side 5 af 21

6 virksomheder i området, og ville derfor kunne opnå en licens (og naturligvis skal de også kunne dét, ellers bliver det umuligt at drive virksomhed). Andre erhvervskøretøjer er montørvogne, som benyttes af beboere, og som med sikkerhed vil blive udstyret med den såkaldte "erhvervspluslicens", og derfor vil kunne holde her lovligt alligevel (hvilket i øvrigt også er i orden det er godt for både miljø og effektivitet at en montør kan køre direkte til sine opgaver, uden først at skulle hente sin montørvogn et andet sted). Den foreslåede P-ordning vil altså ikke løse noget i forholdet til erhvervskøretøjer, idet langt de fleste fortsat vil kunne holde lovligt her (som det sig hør og bør). Metro-brugere: Det er korrekt at der holder enkelte biler, som tilhører folk der har taget metroen til indre by. Det er vel også hensigten med at have en metro, at folk fra områder, der mindre velforsynede med offentlig transport, kan tage hertil og parkere uden for indre by (for at lette trafikalt pres på indre by osv.), og så tage metroen ind. Langt størsteparten af disse parkeringer sker i dagtimerne, hvor vi beboere alligevel er på arbejde - jeg finder det særdeles hensigtsmæssigt at "min" plads kan udnyttes af metroens brugere i de timer, hvor min bil er væk. Dette kan vel kun være til fordel både for miljø og for erhvervs- og kulturlivet i indre by. I de timer, hvor det er svært at finde parkering, er det et fåtal af pladser som optages af metro-brugere. Såfremt Københavns Kommune ønsker at hjælpe beboere ved Lergravsparken og andre stationer, samt metro-brugerne, vil jeg foreslå at der arbejdes på at oprette dedikerede P-pladser netop til metrobrugere (evt. hvor man skal købe en billet for at få adgang). Ved Lergravsparken kunne disse nemt oprettes på de uudnyttede arealer over selve stationen. Pendlere: Som beskrevet under metrobrugere er det vel blot hensigtsmæssigt at mennesker med arbejde i indre by har mulighed for at parkere længere ude, og tage offentlig transport til indre by for at passe deres arbejde. Alternativt ville de være nødt til at medbringe bilen til indre by, med øget trafikal belastning og behov for parkering dér til følge. Pendlerne er generelt ikke til væsentlig gene for beboerne, idet pendlerne netop kører igen efter almindelig arbejdstid, omkring eller endda inden det tidspunkt hvor arbejdende beboere kommer hjem. Såfremt Københavns Kommune ønsker at hjælpe beboere her (og ved andre stationer) af med pendlerparkeringerne, må jeg foreslå at der arbejdes med at oprette flere P-pladser ved arbejdspladserne i indre by, og/eller at der oprettes dedikerede p-pladser til pendlere ved udvalgte stationer, evt. hvor man skal have pendlerkort for at få adgang. Lufthavnsbrugere: En sjælden gang imellem holder her biler, hvis ejere har taget metro/bus til lufthavnen; jeg skønner at det på et hvilket som helst tidspunkt drejer sig om maksimalt 2 eller 3 biler i hele kvarteret, med størst frekvens inden for 100 m af stationenen (hvor vi bor). Brugerne af disse biler er typisk på meget korte rejser, hvor de oftest er tilbage inden for et døgn. Kun to gange har jeg observeret en "fremmed" bil holde her i en uge eller mere. Årsagen til dette fænomen er at lufthavnen hæmningsløst udnytter deres kunders parkering som en pengemaskine, og at der skal reserveres lang tid i Side 6 af 21

7 forvejen, for at få en blot nogenlunde prisrimelig takst ude på en mark langt fra lufthavnen. Såfremt København Kommune ønsker at hjælpe beboerne her (og ved andre metro/tog-stationer) af med disse (relativt få) parkeringer, vil jeg opfordre kommunen til at gå i dialog med lufthavnen omkring deres parkeringspolitik og priser, således at lufthavnens brugere kan parkere ved lufthavnen på rimelige vilkår. Endelig kunne der også oprettes dedikerede "lufthavns-p-pladser" ved udvalgte metro/tog-stationer tæt på de større indfaldsveje. Alt i alt: den foreslåede ordning løser ikke, men skaber tværtimod problemer og besvær både for kommunen (der skal administrere den) og især for beboerne. Endelig er der, så vidt jeg ved, ikke lovhjemmel for at inddrage områdets mange private fællesveje i en sådan ordning. Ordningen vil således medføre et stærkt øget parkeringspres på fællesvejene, hvor flertallet af beboerne ellers foretrækker at parkere. 99% af de som parkerer hér, gør det ikke for sjov, men fordi de bor her (langt de fleste) og/eller har et ærinde her, og derfor vitterlig har et legitimt behov for at parkere. Yderligere begrænsninger i parkeringsmulighederne vil derfor blot medføre at det samme antal biler, alle med licens, vil slås om de samme pladser som hidtil. Navn: Christina Hansen Jeg er klart imod en parkeringszone omkring Lergravsparken. Hvor må vi med bil i byen snart være henne?! Jeg kan ikke genkende problemet med langtidsparkering. Jeg kan altid finde plads i Ungarnsgade, og det er endda den del af gaden der er tættest på metroen. Og en p-zone løser ikke problemet, men skubber det blot videre. I skriver, at beboerlicensen udstedes til adressen, og ikke til bilen. Det håber jeg virkelig holder, hvis p-zonen skulle gå hen og blive aktuel. Jeg kører på papiret i mine forældres bil, men jeg står skrevet som daglig bruger. Altså er adressen ikke registreret i Ungarnsgade, men et sted i provinsen. Jeg frygter, at netop dette kunne gå hen og blive et bureaukratisk problem. Jeg synes, at man i første omgang kunne prøve med andre og væsentligt billigere løsninger. Lav flere skråparkeringspladser på de brede fortove. Og mal striberne op igen på de allerede eksisterende skråpladser, så kunne det måske være at folk kunne finde ud af at parkere ordentligt og ikke spærrer hvad der svarer til 2 p-pladser. På den måde ville der automatisk blive flere p-pladser til glæde for alle, beboere såvel som gæster eller hvem der nu måtte parkere i vores kvarter. Jeg ser p-zonen som en sag med mange tabere - eneste vinder er kommunekassen der kommer til at tjene fedt på bøder. Så nej tak. Navn: Tanja Markus Jeg er imod 2-timers parkeringszone, fordi Jeg synes, at det er positivt, hvis Lergravsparkens Metro fungerer som afsæt for videre kørsel med offentlige trafik, da den centrale del af byen jo har trængels- og luftforureningsproblemer. Og så skal der jo være plads til at parkere. Side 7 af 21

8 Navn: Ib Vilhelmsen Jeg er imod forslaget i den nuværende form. Mine 3 voksne børn bor i området og har ikke bil. Derfor hænder det, at vi låner børnene min bil i kortere perioder. Desuden passer vi engang imellem vores børnebørn. Jeg foreslår, at tidsbegrænsningen ændres til f.eks. 5 eller 8 timer. Og det skal være muligt at købe dagsbilletter, så man kan betale sig fra, at man ikke kan forlade børnebørnene. Prisens skal være sammenlignelig med billigste lufthavnsparkering. Jeg har bemærket, at kommunen har retningslinjer om at tidsbegrænsning højst bør være 2 timer. Denne regel er god i områder, hvor der er butikker eller servicevirksomheder og der skal sikres plads til kunder - dette er ikke tilfældet her. Derfor bør denne generelle regel fjernes. At dette give færre P-afgifter i kommunekassen bør ikke påvirke beslutningen. I øvrigt mener jeg formuleringen omkring beboerlicenser er mangelfuld. Licensen gives, så vidt jeg har forstået, til bilen - ikke til beboeren - og bilen skal være registreret på adressen. Kommunen burde have sørget for passende parkeringsmuligheder ved nye stationer, hvor oplandet har en radius større end ca. 1 km. Den offentlige trafik er perfekt for folk, der skal fra A til B, men hvis turen inkluderer børnehave eller butikker er det rart, at man kan kombinere bil og tog/metro. Nu straffes beboere, ansatte og pendlere med parkeringsrestriktioner. Navn: Heidi Pacino Jeg er imod forslaget om 2-timers parkering. Jeg kan ikke genkende problemet med megen pendlertrafik og langtidsparkering. Jeg kan ikke finde undersøgelser, der underbygger problemstillingen og jeg har som beboer i området gennem 14 år ikke oplevet, at det er et eksisterende problem. Ved logisk tænkning, kan jeg heller ikke se, at Lergravsparken skulle være et attraktivt centrum for pendlere eller langtidsparkering. Jeg undrer mig ganske enkelt over om grundlaget for forslaget er reelt eksisterende. I mit lokalområde (Ungarnsgade/Østrigsgade/Lergravsvej) er der aktuelt ingen problemer med parkering i dagtid fra kl. 6 til kl. 18. Der er rigeligt med P-pladser. Derefter kan det være svært at finde plads, hvilket jeg ser som udtryk for, at vi lokale kommer hjem fra arbejde og at flere af os i forhold til tidligere har bil. Som sagt ser jeg ikke langtidsparkerede biler eller pendlerbiler. Problemet er generel mangel på p-pladser, som der er flere andre mindre indgribende løsningsforslag til, fx flere skråparkeringer. Jeg ser kun ulemper forbundet med 2-timersparkering omkring Lergravsparken. Jeg har erfaring fra andre områder med 2-timers parkering. Det er problematisk at være ansat i virksomhed, hvor man skal ud og sætte p-skive hver 2. time og det samme som mødedeltager, kunde, privat gæst, restaurantbesøgende mm. Jeg vil personligt få svært ved at få babysittere, hvis mine børn er syge på en arbejdsdag, mine gæster får problemer og situationen vil berøre flere i min omgangskreds negativt fx mine børns skolelærere og pædagoger samt bekendte ansat i små virksomheder i området. Grundlaget til at indføre 2-timers parkering er dårligt belyst og efter min erfaring ikke eksiste- Side 8 af 21

9 rende. Hvis forslaget bliver gennemført vil det få unødvendige konsekvenser ved at vi beboere får besværliggjort vores dagligdag og at lokalområdets aktivitet, økonomi og popularitet risikerer at blive hæmmet. Jeg håber, I vil genoverveje forslaget og undersøge problemstillingen bedre før der tages gennemgribende beslutninger. Navn: Bolette Bartholdy Jeg er imod 2-timers parkeringszone, fordi 1. Jeg synes, at det er positivt, hvis Lergravsparkens Metro fungerer som afsæt for videre kørsel med offentlige trafik, da den centrale del af byen jo har trængels- og luftforureningsproblemer. Og så skal der jo være plads til at parkere 2. Vi bor i en storby, hvor der er mange mennesker og dermed mange biler. Vi må leve med det! Jeg har egen virksomhed og kører i den forbindelse en del rundt i byen og har ikke selv erfaring med trafikale problemer i kvarteret omkring Lergraven (hverken trængsel eller parkering). Der kan da også være lidt underskud af p-pladser i mit kvarter i Eberts Villaby, men vi ender da altid med at finde en plads - og det formoder jeg også de gør ved Lergraven. Navn: Ulla Jensen Restriktioner er der efterhånden nok af, og der kommer flere og flere, ingen steder er det snart muligt og parkere sin bil, hvis du gør det er det kun for en kort periode, alle steder er der en parkeringsvagt klar med udskrivning af P-afgifter. Når der bliver anlagt offentlig transport som Metro, er det jo fantastisk at borgerne også ønsker og benytte den, problemet opstår bare når der ikke er mulighed for at komme til stationen, stille sin bil, og tage metro videre til job, der skal du ind på en dyr betalingsparkering, eller også skal du være tilbage inden for kort tid, Tænk engang du kan ikke en almindelig aften stille din bil på Tårnby Torv, tage toget ind til byen spise gå i biografen og tage hjem igen, uden at du kommer til og overskride 2 timers parkering, det samme gælder for Vestamager station, ingen kan komme videre derfra med mindre at du tager en bus, eller cykler dertil, men en stor græsplæne er der givet plads til. Navn: Thomas Kamp Knudsen Jeg er imod forslaget i sin nuværende form. Beboerne omkring Lergravsparken er nok plaget af fremmed parkering. Men den foreslåede løsning flytter kun problemerne udenfor zonen. F.eks. til os der bor i periferien på privat fællesvej. Hvis problemerne virkelig skal løses skal parkeringszonen udvides til at dække Øresund Station og formentlig også Italiensvej. Desuden skal der være bedre muligheder for gæsteparkering. De store byggerier på Amager Strandvej har allerede øget områdets biltrafik mærkbart. Det er på tide at kigge på trafik- og parkeringsforhold for hele bydelen og ikke kun isoleret på et mindre område. Side 9 af 21

10 Navn: Helle Meldgaard Jeg er i høj grad imod forslaget om en 2-timersparkeringszone omkring Lergravsparken station. I dagtimerne er det ikke er et problem at finde en parkeringsplads, hvorimod vi ofte efter kl. 18 skal parkere lidt længere væk. Manglen på parkeringspladser er altså ikke et stort problem. Hvis der bliver indført 2-timersparkering, vil det derimod være en stor gene for vores gæster og de personer, som pendler på arbejde i vores lokal område. En lærer eller en pædagog har jo f.eks. ikke mulighed for at flytte deres bil hver anden time, så enten skal de parkere langt væk eller blive tvunget til ikke at tage bilen på arbejde det er da at besværliggøre deres hverdag. Selvom de vel at mærke kun bruger parkeringspladserne i dagstiden, hvor der ikke mangler parkeringspladser. Efter min opfattelse er der ikke mange, der langtidsparkerer deres bil for at tage metroen videre til lufthavnen eller lignende, så jeg vil mene, at 2-timersparkering kun vil give enkelte parkeringspladser efter kl. 18. Men jeg er sikker på, at det bliver dyrt for borgerne i Københavns Kommune at indføre parkeringszonen og administrere de gratis beboerlicenser. De få parkeringspladser, dette forslag vil give, er ikke prisen værd hverken i form af gener for gæster i kvarteret eller økonomisk. Medmindre man selvfølgelig modregner de parkeringsbøder der utvivlsomt vil blive givet gæsterne i vores kvarter. Endvidere skal personer, der undlader at tage deres bil ind til centrum, have ros og ikke stilles hindringer i vejen i form af parkeringsrestriktioner. Jeg vil gerne opfordre til, at der bliver opført flere parkeringspladser ved metrostationer, så trafikken holdes ude af indre by. Navn: Mikkel Gunnløgsson Jeg har ikke selv bil, men låner tit en af familiemedlemmer - enten hvis de er på ferie eller hvis jeg har nogle ærinder med kørsel af skrald til genbrugspladsen etc. Under alle omstændigheder er disse lån af bil noget der forekommer ofte - og gerne over flere dage. I mange af perioderne vil jeg have brug for at parkere i mere end to timer. Jeg vil derfor synes det er ærgerligt, hvis det bliver indført nævnte 2-timers parkeringszone uden en mulighed for, at beboere i zonen kan udstede "gæstelicenser" eller lignende, der gælder ganske som de licenser, som de beboere, der har egen bil kan opnå. Licenserne kunne sagtens være tidsbegrænsede - og der kunne måske afhængig af de enkeltes behov opereres med forskellige tidsbegrænsninger for udstedelserne (folk med lov til at køre i deres firmabil til privatadressen efter arbejde kunne få lov at udstede tilladelser, der havde længere løbetid etc.) Som udgangspunkt er jeg i hvert fald modstander af forslaget i dets nuværende form. Navn: Torben Vorstrup Et forslag som dette fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet som fx skråparkering som Side 10 af 21

11 oplagt mulighed. I området, hvor den påtænkte P-restriktion planlægges indført er også virksomheder. Dagligt er det intet problem at parkere hverken i Wittenberggade eller Ungarnsgade mellem 7.30 og 16 og trods 11 år i virksomhed i området har jeg endnu ikke set nogen stille bilen og rulle kuffert til Metroen. Så vidt jeg kan se med min færden i kvarteret er det altså stort set kun kvarterets egne beboere og ansatte i virksomheder, der benytter pladserne. Vi har forholdsvis ukomplicerede parkeringsforhold her i kvarteret og det skal vi ikke spolere ved at besværliggøre det for både os selv, beboernes gæster og de der dagligt er i virksomheder som er nødvendige for samfundet kan fungere. Jeg kan med min vildeste fantasi ikke forstå, hvilke fordele der er for beboerne i øvrigt, men forstår at kommunen er meget interesserede i at gennemføre dette tiltag Den får en del flere penge i kassen på sigt idet jeg ikke kan forestille mig beboerlicenserne er gratis for evigt. Beboerne kører ud af kvarteret/ byen om morgenen og hjem om aftenen, hvorfor der er virkelig mange tomme pladser om dagen og naturligvis mere besvær med at finde plads om aftenen. Personligt har jeg aldrig behøvet at parkere længere væk end porten til den virksomhed jeg er på trods den ligger 80 m fra metroindgangen. Vi skal passe på at tro at pladsmanglen skyldes indtrængende fremmede bilister, for så flytter vi parkeringsproblemet væk fra det, der er sagens kerne, nemlig at der kan og bør etableres flere pladser i området. Generelt sælges der flere og flere biler i Danmark. Dette tiltag er ikke for at afhjælpe et problem, men for at tjene penge på de sidste områder i København, der indtil nu er gået fri nemlig området Lergravsparken og Vanløse Metroområder. Navn: Birte Christensen Jeg synes, forslaget er en rigtig dårlig idé, da jeg bliver afskåret fra at have gæster. En del af mine gæster kommer langvejs fra og da mange er oppe i årene, kan jeg ikke byde dem, at de hele tiden skal ned og flytte bilen. Da jeg selv er 78 år ved jeg godt, hvor hårdt det er at gå op og ned ad trapperne. Hvis dette forslag gennemføres, kommer mine gæster ikke eller også kører de efter to timer, fordi det bliver for besværligt at gå op og ned hele tiden. Og så bliver vi gamle meget ensomme. Det samme problem gælder mine håndværkere. Det bliver svært at få en håndværker til at komme, hvis han hele tiden skal ned og flytte bilen og derfor bliver afbrudt i sit arbejde. Navn: Nikola Karadzic Nej tak! Der kommer alt for meget bøvl med denne ordning... Jeg har selv bil og oplever næsten aldrig problemer med at kunne finde parkeringsplads, jeg kan derimod ikke sige det samme om andre steder i København hvor der faktisk allerede er indført parkerings restriktioner. Navn: Pia Christensen Vi er en række beboere, der i sidste øjeblik er blevet opmærksomme Side 11 af 21

12 på, at vi er i slutfasen i en høringssag vedrørende indførsel af parkeringszoner i Lergravsvejområdet. Vi mener at høringsfristen er for kort og at vi ikke har haft reel mulighed for at blive hørt, idet vi ikke har fået oplysning om sagen. Da det medfører alvorlige ændringer i de lokale forhold, mener vi at det er uhørt urimeligt at vi ikke har fået direkte oplysning, fordi vi derved er holdt uden indflydelse. Vi håber derfor at processen begynder forfra med en grundig orientering til borgerne og dernæst et rimeligt handlingsvarsel. Jeg håber på en hurtig reaktion, da vi jo som sagt er i slutfasen [og efterfølgende] Planen er lagt op som et forsalg, men da der ikke er gjort et eneste synligt tiltag, for at oplyse os beboere fra området, kan vi ikke undgå at opfatte det, som I ikke er interesserede i, at høre vores stemme. Det modsiger, at bl.a. Lars Weiss på baggrund af en række klagesager vedr. netop høringssager, for to år siden, erkendte at fremgangsmåden ikke er særlig demokratisk og bekendtgjorde i medierne at fremover ville Københavns Kommune være bedre til at oplyse og inddrage borgerne. [Det] virker på os borgere som om Københavns Kommune ikke er interesseret i, at høre vores mening og høringen kun er oprettet, fordi det er lovbefalet, men at I helst vil arbejde i fred med Jeres indbyrdes planer uden at blive afbrudt af besværlige borgere, der også har en mening om forholdende i deres egen bydel. Vi, som bor i et velfungerende kvarter, er meget bekymrede over de mange besværligheder dette fører med sig. bl.a. lånebiler, delebiler, firmabiler, håndværkere, gæster, forurening..., er store problempunkter. Navn: Birgit Røjgaard Jeg er overraskede over, at kun få peger på det egentlige problem vedrørende parkeringsproblemer i områder omkring Metro og S-togs stationer, at man lige glemte, at en station tiltrækker brugerne, som også er bilister. Alle vil gerne have mindre luftforurening fra biler, kunne komme hurtigt frem i indre by, både med egen bil ved behov og kollektiv trafik og flytte borgerne over i den kollektive trafik generelt. Betalingsring, partikelfilter på biler, udbygge den kollektive trafik, alle tiltag som debatteres flittigt, for at imødekomme trængselsproblemer og luftforurening i København. Men når det så kommer til reelt at gøre noget ved problemerne, vanskeliggøres det med forslag som dette. Hvorfor hele tiden gøre det vanskeligere at være pendler og hvorfor gøre det vanskeligere for erhvervsdrivende, at mindske forureningen, ved at parkere ved stationer og lade personalet taget toget hjem. Kik dog på områderne omkring stationerne og se, hvad der kan gøres for, at gøre det attraktivt at bruge den kollektive trafik. Den nævnte station er jo ikke den eneste, hvor der ikke er tænkt parkering ind, da det blev besluttet, at der skulle være en station netop der. Ligesom der er regler om etablering af parkeringsmuligheder ved etablering af beboelse, bør der også være regler om etablering af parkeringsmuligheder omkring de stationer, man ønsker skal aflaste de overfyldte veje i København. Så i stedet for begrænsninger med zoner og 2 timers parkering, skulle der hellere arbejdes på, at få etableret Side 12 af 21

13 parkeringsmuligheder nok i områderne omkring Metro og S-togs stationer. Så nej tak til begrænsninger og ja tak til muligheder. Navn: Pia Christensen Man kan undres over at borgere på Amager og Vanløse tænker så synkront at ønsket om parkeringsrestriktioner opstår samtidig. Man kan også undre over at "debatten" ikke drejer sig mere om det egentlige, nemlig den mangel på p-pladser som dels skyldes nedlæggelse af p-pladser og dels, at pladsen udnyttes dårligt. Ideen om skråparkering på områdets forholdsvis brede fortove er en billig løsning, der hurtigt kan skaffe en del flere p-pladser. Så vidt jeg kan se med min færden i kvarteret er det altså stort set kun kvarterets egne beboere, der benytter pladserne, men vi er mange, der benytter os af langtidsparkering, fordi vi cykler til daglig og kun tager bilen, når det er nødvendigt, så 2-3 ugers urørt bil er ikke usædvanligt her i kvarteret. Vi har forholdsvis ukomplicerede parkeringsforhold her i kvarteret og det skal vi ikke spolere ved at besværliggøre det for både os selv og vores gæster, der kommer udenbys fra. Spørg venner og familie i resten af København om de har lettere ved at få en p-plads bare fordi har fået restriktioner, som jo også bliver dyrt i både afgifter og naturligvis uundgåelige bøder til vores håndværkere og gæster. Jeg kan med min vildeste fantasi ikke forstå, hvilke fordele der er for os beboere. Derimod forstår jeg godt at kommunen er meget varme på dette tiltag De får en del flere penge i kassen og får os til at slås om at lukke os om os selv, i stedet for at koncentrere os om at få etableret flere p-pladser. Så længe den kollektive transport er så dyr og usmidig, vil der være et stort behov for private biler til daglig pendling. Beboerne kører ud af kvarteret/ byen om morgenen og hjem om aftenen, hvorfor der er virkelig mange tomme pladser om dagen og naturligvis mere besvær med at finde plads om aftenen. Personligt har jeg aldrig behøvet at parkere længere væk end rundt om min egen karré og ofte holder jeg lige ud for gadedøren. Jeg har talt med en del naboer, der oplever det samme. Naturligvis bør biler med handikapskilt kunne parkere nær gadedøren, men det afhjælpes ikke med p-zoner, men derimod ved at afmærke en bås dertil. Vi skal passe på at tro at pladsmanglen skyldes indtrængende fremmede bilister, for så flytter vi parkeringsproblemet væk fra det, der er sagens kerne, nemlig at der kan og bør etableres flere pladser i området. Det er jo ikke noget problem for private firmaer at købe/ leje kommunens grunde for at etablere parkeringspladser og de grunde kunne kommunen jo selv beholde til gavn for borgerne. Dette tiltag er ikke for at afhjælpe et problem, men for at tjene penge på de sidste områder i København, der indtil nu er gået fri. Navn: Jesper Michelsen Hvis det handler om at komme lufthavnsparkering og bypendlere til livs behøver spærretiden ikke være så lang på hverdage ville være rigeligt. Og man ville også komme problemet til livs selvom man udvidede til fx 3 timers parkering. Det vil dog ikke løse problemet Side 13 af 21

14 med "overnattende" servicevogne - men mon ikke det kan løses med lidt lokal moderat pression overfor de pågældende? Det kan også løses med at indføre en spærretid om lørdagen fx Zonen bør udvides til at omfatte hele Amager Øst og helt ned til kommunegrænsen. Primært fordi det nuværende zoneforslag blot flytter problemet til de nye boligområder på bl.a. Strandlodsvej og sidegader i randområderne op til zonen. Jeg bor på en privat fællesvej, og jeg har forstået, at hvis der skal indføres betaling kræver det, at kommunen overtager vejene. Glem det. Det kommer ikke til at ske! Hvis man vil fastholde spærretiden 8-19 på hverdage (og evt lørdag 9-13) vil jeg kraftigt anbefale at det bliver muligt at købe en p-billet til gæster på nettet. Netop aht gæster (som indbefatter håndværkere, der skal lave noget i min bolig). Den kunne være et ihændehaverpapir og gælde for hele den pågældende dag og hvis den fx skulle koste 30 kr er det fint med mig. Om der skal være begrænsninger på hvor mange jeg kan lave pr dag ved jeg ikke, men hvis der skal kan vel klares med fx NemID. Betalingen via kreditkort eller Paypal. Skriv billetten ud på din printer og læg den i forruden på gæstens køretøj [og efterfølgende] Rettelse til mit høringssvar af 8. januar: En evt gæstebillet skal IKKE være et ihændehaverpapir fordi det vil gøre det muligt at snyde ved at lave fotokopier. Gæstebilletten skal være registreret på navn og registreringsnummer på køretøjet. Jeg skal lige være helt sikker: Forslaget vedrører alle veje i zonen OGSÅ de private fællesveje? Jeg er faktisk kommet i tvivl efter de seneste par kommentarer. Navn: Heidi Troest Med det fremlagte forslag bliver det ikke muligt for besøgende, herunder håndværkere der skal udføre arbejde hos beboere og ejerforeninger, at parkere i mere end 2 timer på hverdage. Såfremt der ikke indføres mulighed for at købe en gæstebillet eller lignende til længere parkering, bør den tilladte parkeringstid i stedet udvides. Ifølge forslaget er formålet at begrænse pendler- og langtidsparkering, som især opleves som årsagen til problemet. Hvis den tilladte parkeringstid udvides til fx 3 eller 4 timer vil man stadig opnå formålet med forslaget, samtidig med at det bliver mindre restriktivt for gæster og håndværkere til beboere i området. Forslaget uddyber ikke, om en beboerlicens kommer til at gælde til hele zonen eller kun til en del heraf (fx den vej, hvor man har adresse). Af hensyn til at der i zonen er flere små veje med mange beboere og dermed potentielt mange biler i forhold til antallet af parkeringspladser på vejen, bør en beboerlicens gælde til hele zonen. Hvis ikke, så vil man jo som beboer ikke kunne parkere lovligt nogen steder i restriktionens tidsrum, såfremt alle pladser på vejen er optagede. Navn: Maria Evert Riveros Beboerparkering - jatak. Men OGSÅ til beboere, der har låne-, lejeeller delebiler. Jeg har stor forståelse for beboernes behov for parkere deres biler. Men kommunen må have forståelse for, at man ikke kan Side 14 af 21

15 indføre en parkeringsregel, der kvæler mulighederne for delebilsordninger, eller forhindrer, at man kan parkere sin bil, hvis man låner en slægtnings bil fx en uge ad gangen (disse ordninger er netop med til at begrænse mængden af "fuldtids-bilejere". Det kan ikke passe, at vi i år 2015 ikke har mulighed for at tilpasse parkeringsreglen, så den tager højde for udbredelsen af delebilskonceptet. Mit forslag: Lad beboerlicensen høre til antallet af voksne i en husstand, og lad den ikke afhænge af, om man ejer bilen. Det MÅ kunne lade sig gøre. Så kan man både bruge den til ens lånebil eller til når man får gæster, som fx er på besøg i en uges tid. Navn: Lauritz Holdø, Indtil 23. februar formand for G/F Fredenshøj Det er en dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparken metrostation, da I dermed flytter problemet med langtidsparkerede biler til andre områder - bl.a. de private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering. I bør forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne. P-mulighederne rundt Italiensvej er allerede nu meget begrænsede pga rejsende fra Kastrup, der bruger de private fællesveje som gratis parkering. Dette øger trafikintensiteten på de private fællesveje og reducerer sikkerheden for bl.a. skolebørn i området. Navn: Søren Madsen Jeg er absolut imod en to-timers parkeringszone omkring Lergravsparken metrostation. Dette vil skubbe pendlerproblemet og anden langtidsparkering til metrostationens randområder hvor de lokale rundejerforeninger selv er ansvarlige for finansiering af vejenes vedligeholdelse. Altså skubber Københavns Kommune med dette forslag blot parkeringsproblemet over på de private veje. Det er uskønt og ideforladt. Automatreaktionen på parkeringsproblemerne med udvidelse af parkeringszoner må høre op. Løs problemet ved at etablere ordentlige parkeringsforhold ved stationen i stedet. Navn: Poul-Erik Jørgensen Det er en fremragende ide forvaltningen har fået for at begrænse ikkehjemmehørende parkering i området omkring Lergravsparken. Området er beboernes eneste mulighed for parkering. I årevis har pladserne været optaget af ikke-hjemmehørende firmabiler, pendlerparkering og ikke mindst parkering, der vedrører rejsende fra lufthavnen som henstiller deres biler i ugevis. Adskillige svenske hjemmesider henviser til området som god pendler- og lufthavnsparkering, hvorfor svensk indregistrerede biler optager en stor del af pladserne. Jeg kan kun bifalde en snarlig oprettelse af den nævnte 2- timers zone. Navn: Carsten Steno Hansen, Formand for Grundejerforeningen Gefion Det er en meget dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparkens metrostation, da I dermed blot flytter problemet med Side 15 af 21

16 langtidsparkerede biler til andre områder - herunder private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering og hvor grundejerne efter dyre krav fra kommunen har bekostet en omfattende istandsættelse af vejene, som kommunen havde efterladt i en horribel tilstand inden privatiseringen. I bør i stedet forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne, således at pendlere kan parkere og tage metroen ind til byen etc. Vi betaler i forvejen en vanvittig høj grundskyld. Det duer ikke, at kommunen tørrer parkeringsproblemerne af på private grundejere. Vi er belastet rigeligt i forvejen af Københavns Kommune. Navn: John Nielsen Det er en dårlig ide at indføre 2-timers p-zone omkring Lergravsparkens metrostation, da I dermed blot flytter problemet med langtidsparkerede biler til andre områder - herunder private fællesveje, hvor der stadig er fri parkering. I bør i stedet forbedre parkeringsmulighederne i og omkring metrostationerne, således at pendlere kan parkere og tage metroen ind til byen etc. Navn: Jens Larsen Da vi bor på marengovej , og vi har status som privat vej, vil jeg gerne vide hvad indflydelse det har for os, hvis ikke, vil alle jo holde på vores side af vejen. Navn: Henning Sørensen Vil der blive mulighed for at få/købe en gæstelicens? Jeg lejer af og til min lejlighed ud, og lejerne vælger netop at bo i min lejlighed, fordi der er (gratis) parkeringsmulighed. Når jeg lejer ud er jeg (og min bil) ikke selv hjemme, og min husstand vil derfor stadig kun optage én parkeringsplads. Desuden vil jeg gerne have besøg af min kæreste i lidt mere end to timer ad gangen. Navn: Ulla Henriksen Vedrørende to timer parkeringszone omkring Lergravsparken metro station. Jeg blev meget begejstret da jeg læste at man påtænkte en to timers parkeringszone i dette område da det er meget påkrævet, men da jeg så kiggede på kortet så jeg til min fortrydelse at Wittenberggade fra krydset ikke er medtaget. Dette kan undre mig meget da dette nok er den mest belastede gade hvad angår parkerings pladser. Her holder langtidsparkerede biler fra borgere der skal på ferie, biler fra folk der skal i amagercenteret, til fitnis, rumble sport osv. Desuden holder der et stort antal firmabiler, disse biler bliver parkeret hvorefter vi der bor i gaden kan stå og se hvordan chaufførerne tager deres cykel det sidste stykke vej hjem, fordi det øvrige kvarter er omfattet af parkometre. Om morgenen og eftermiddagen er det et rent kaos når forældre afleverer og afhenter børn, de blokerer fuldstændig for os der bor i gaden Jeg er meget dårligt gående og er snart helt grædefærdig over forholdene, når jeg kommer træt fra arbejde og har mange smerter i ben og ryg ved jeg at jeg som regel skal lede længe efter en parkeringsplads, Side 16 af 21

17 og som regel kommer til at gå, en for mig lang vej. Hvis zonen bliver som foreslået vil mit og de øvrige beboere i wittenberggade parkeringsproblem blive helt uoverskueligt. Det ville da være logisk at indrage Wittenberggade fra østrigsgade og ned til krydset i parkeringszonen. Med håb om lidt velvilje og sund fornuft. Navn: Boye Lundberg Endelig er der ved at blive åbnet for problematikken for p-pladserne i dette område. Med dette mener jeg selvfølgelig, at det er en god ide at indføre 2 timers zone til en start. Jeg kan da godt se at man "bare" flytter problemet et andet sted hen. Men nu har jeg ligesom andre beboere i området brugt oceaner af tid på at finde en plads når jeg kommer hjem til min bopæl. Dette er snart foregået over en lang årrække. Det der møder mig, er firmabiler som er parkeret gennem længere tid. De skal selvfølgelig også være her. Men det som sætter mine grænser; er at man kommer i sin privatbil, cykel eller lign. for at køre videre herfra til arbejde. Det sætter nogen tanker i gang. Jeg er så heldig at bo lige i en "randzone" hvor der er betaling på den ene side af gaden (plicens ) og ingen der hvor jeg bor. Ja, så der skal ikke så megen fantasi til hvor de bilister på den anden side kører hen. Jeg vil gerne betale for at få en af de mange tomme pladser på den anden side af gaden, men det kan man ikke for parkering København. Så jeg ser dette tiltag velkommen. Navn: Anne Mainkvist Det vil være en stor hjælp i vores gade, hvor mange parkerer også fra naboejendomme, hvor man skal betale for en parkeringslicens. Men jo også pendlere, som tager metroen ind til byen. Så rigtig god ide. [og efterfølgende] Jeg beklager at måtte trække min støtte til forslaget tilbage, da jeg efterfølgende har fundet ud af, at parkeringslicensen gælder for hele zonen og ikke kun for beboere i vores gade. Så er vi jo lige vidt. Det vil jo også medføre mange parkerede biler fra naboejendommene. Navn: Benny Overgaard Det er en rigtig god ting med de 2 timers parkering men vi flytter problemet til et andet område hvad med og få gravet en kælder som Hollænderdybet. Navn: Maike Friede Hens Jeg ønsker 2-timers zonen udvidet til også at omfatte det sidste stykke af Lergravsvej på den anden side af Strandlodsvej. Herfra er der lige langt til Øresund og hhv. Lergravsparken st, så problemet med langtidsparkering flyttes bare længere ned ad vejen. Fra Øresund metro er det endda kun 2 zoner til lufthavnen. Navn: Jan Dem der siger at der er masser af pladser af få jeg gad godt vide hvor Side 17 af 21

18 de er hende jeg ved at der er mange der kører rundt og rundt for at få en plads så jeg ved ikke lige hvor de bor hende. Og så er der lige den samme person som skriver præcis samme indslag både Lergravesvej og Vanløse helt ærgerligt. Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Navn: Niels Erik Nielsen Jeg er imod en 2-timers P-zone omkring Lergravsparken. Der er begrænsninger nok på parkering på Østamager og der er gode parkeringsforhold ved Lergravsparken og ikke butiksliv eller institutioner af betydning, der kunne berettige en begrænsning. Navn: Mariana Nielsen Det er der ingen grund til, da der oftest er gode parkeringsforhold i nærheden. Navn: Jan Super god ide. Nogle gange kan man om aftenen køre rundt i en halv time og lede efter parkering. Men kunne nu godt tænke mig blå zone lige som de andre steder omkring os. Men en god idé Navn: Nicholas Toft-Holm Ja tak til 2 timers parkering. Stemmer for. Navn: Robert Nielsen Jeg er imod forslaget. Indføres P-zone vil "problemet" formentlig flytte længere væk, og så er man lige vidt. Erkend i stedet at der er biler i København, og at de kræver plads. Lige netop i området omkring Lergravsparken er der oceaner af plads til flere P-pladser. Navn: Rikke Christensen En super idé jeg som beboer kun kan bakke op om. Det er et kæmpe problem at man når man kommer hjem kl 16 skal køre rundt længe for at lede efter en parkeringsplads. Jeg synes endvidere forslaget tager højde for vores sociale liv idet 2-timers parkeringen ikke gælder i weekenden. Alt i alt et meget velkomment forslag. Side 18 af 21

19 Navn: Thomas Christensen Det vil jeg se frem til. Det er på tide. Rigtig god ide. Navn: Bent Larsen Det lyder fornuftigt med tidsbegrænset parkering af hensyn til de omkringboende, men hvorfor 2-timers zone? Hvis man f.eks. indførte 4- timers zone kunne vi der bor langt fra Metroen, nå at parkere bil, tage Metroen ind til byen og komme retur inden 4 timer! Selv en 8-timers zone ville sætte en stopper for flyrejsende langtidsparkering, der især forståeligt generer de fleste. Uanset hvilken zone der vælges, så gør det brugbart med P-skiver frem for forslugne automater! Navn: Sveinn Erlingsson Selvfølgelig og omsider skal vi have to-timerszone i nærområdet omkring Lergravsparkens Metrostation. Beboerne har dagligt problemer med at finde parkeringspladser, da disse er optaget af pendlerbiler, firmabiler og parkering af rejsende fra lufthavnen. De få pladser der er i området skal forbeholdes beboerne. Navn: Mette Krebs Forslaget om en to-timers zone er et længe ventet forslag for os, der bor tættest på Lergravsparkens Metrostation. P- pladserne er optaget af pendlere fra Sverige, rejsende fra Københavns Lufthavn og firmabiler, der ikke hører til i området. Vi imødeser snarest indførelsen af en to-timerszone i området - som den næstbedste løsning da blå parkeringszone ville være langt bedre. Navn: Signe Kempff-Thestrup Jeg er meget imod forslaget om To- timers parkeringszone og mener ikke det løser problemet men de mange pendlere og andre der i dagtimerne parkerer deres biler i området. Det skubber bare problemet til et nyt område. I øvrigt mener jeg det giver store unødvendige begrænsninger i forhold til gæster og daglig parkering m.m. Det er en rigtig dårlig ide! Navn: Sven Sørensen Dette forslag fremmer blot nogle borgeres situation frem for andre borgeres situation. Der er hverken analyser, som dokumenterer et stigende problem, eller løsninger koblet til høringsforslaget - f.eks. etablering af flere P-pladser i gadebilledet. Der er alene tale om at flytte et evt. problem til andre byzoner, samtidigt med at man forøger belastningen på kommunens administration, hvilket ganske naturligt fører til øgede skatter eller brugerbetaling. Navn: Steen Olesen Super god ide. Nogle gange kan man om aftenen køre rundt i en halv time og lede efter parkering. Folk der kommer fra Sverige stiller bilen Side 19 af 21

20 og pendler videre, samt folk der tager på ferie og stiller bilen en uge eller to. Navn: Kaj-Erik Sørensen En særdeles god idé, som jeg kun kan støtte! "Gæsters" parkeringsproblemer må kunne løses med det kommende parkeringshus! Navn: Carsten Olsen Jeg vil meget gerne bakke op omkring en parkeringszone omkring Lergravsparken. Vi har nu i en år række måtte bære hele parkeringsbyrden på vores vej da blå parkeringszone blev indført. I gaderne holder massevis af virksomhedsbiler som ikke kan parkere i zonen der støder op til Lergravsparken. Dog vil jeg gerne påpege at parkerings problemerne ikke er om formiddagen men efter kl. 18 når alle kommer fra arbejdet. En to timersparkering i dagtimerne vil kun afhjælpe i det tidsrum og desværre ikke om aftenen når alle har fri for arbejdet. Problemet med erhvervs biler er at mange beboer i området har privat bil samtidig med at de køre til og fra arbejdet i deres firmabil/varevogn. Hvis man også vil dette problem til livs så bør man indføre en parkeringszone på lige vilkår med resten af Københavns Kommunes parkeringszoner. Navn: Thomas Andreasen Jeg er imod dette forslag da jeg aldrig oplever at det er en problem at finde en parkeringsplads i dette område og det vil komme til stor gene for besøgende. Navn: Peter Holm Nej tak til udvidelse af p-zoner, som KUN tjener for at få flere skattekroner i kassen. NEJ TAK. Navn: Lars Christensen En rigtig god idé med to-timers parkeringszone! Beboerne kan i dag ikke finde plads til deres biler primært pga. virksomheden "Hjemmeplejen" og de mange metropendlere i området. Der er rigeligt med plads til gæster og firmabiler på Strandlodsvej og i ny parkeringskælder under Kvickly. Navn: Susanne Rasmussen Det er et meget fint forslag. Forslaget går meget fint i tråd med SKANSKAS kommende bebyggelse af det parkeringshus der indgår i lokalplanen Lergravsvej. Parkeringshuset vil kunne tilbyde parkeringspladser til timepris. Vil Københavns Kommune i den forbindelse oplyse, 1. Hvornår vil parkeringshuset stå færdigt 2. Er henvisning til parkeringshuset (ledige pladser) inddraget i vejskiltning i forbindelse med inddragelse af to timers parkering i området. 3. Hvordan ser kommunen den tidsbegrænset parkering og det kommende parkeringshus hænger sammen. 4. Vil kommunen informere borgerne om Side 20 af 21

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

17-02-2015. Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion. Sagsnr. 2015-0045330. Dokumentnr.

17-02-2015. Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion. Sagsnr. 2015-0045330. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2-timers restriktion i Vanløse Vanløse Lokaludvalg har indgivet høringssvar: PARKERINGSZONE

Læs mere

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted.

Amager Øst Lokaludvalg vil meget gerne modtage en tilbagemelding, når endelig politisk behandling har fundet sted. Børne- og Ungeforvaltningen 1. september 2011 Vedr.: høringssvar - Skoledistriktsændringer 2012-2013 Hermed fremsendes høringssvar vedr. Skoledistriktsændringer 2012-2013 Høringssvaret er udarbejdet af

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Den sene besvarelse af Deres henvendelse beklages. Storkøbenhavns Samvirkende Handelsforeninger v/ formand Johnny Beyer Nørrebrogade 61 2200 København N Dato: 8. april 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17.

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006.

Del 2 Evaluering af ændrede parkeringsregler i Københavns kommune November 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen Vej & Park NOTAT Miljø- og Teknikudvalget 23. november 2006 Journalnr. -- /OLEBAC Bilag 1 Parkeringsstrategi - Evaluering Del 1 Evaluering af parkeringsordningen i Indre By,

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! Til lykke med din billet til årets finale i

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V email: bydesign@tmf.kk.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V email: bydesign@tmf.kk.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Postbox 447 1505 København V email: bydesign@tmf.kk.dk Andelsboligforeningen, Jagtvej 167 / Teglværksgade 2-12 gør hermed fortsat indsigelse og kommer

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29 Herning Kommune Byggeri, Grundvand og Jord Att.: Carsten Laursen og Hans Eghøj Rådhuset, Torvet 7400 Herning Herning, 31. maj 2015 ANG: PARTSHØRING EFTER FORVALTNINGSLOVENS 19 - EJENDOMMEN NØRRE ALLE 29

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere