Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat"

Transkript

1 Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man topskattegrænsen med kr., vil mere end hver tredje dansker, der i dag betaler topskat, gå fri. Samtidig vil mere end halvdelen (godt 51 procent) af de almindelige lønmodtagere, der i dag betaler topskat, ikke længere blive ramt. For eksempel vil blot hver 10. lærer eller metalarbejder skulle betale topskat ved denne stigning i grænsen for, hvornår topskatten sætter ind. af chefanalytiker Jonas Schytz Juul 15. maj 2012 Analysens hovedkonklusioner Samlet set er der i dag omkring , der rammes af topskatten i 2014, svarende til omkring 16 pct. af den voksne befolkning. Blandt mange almindelige lønmodtagere er andelen endnu højere. Måler man på familieniveau, er der endnu flere almindelige lønmodtagere, der rammes af topskatten. Eksempelvis er det omkring 1/3 af elektrikerne, HK ere og pædagoger, der bor i en familie, hvor mindst en af de voksne rammes af topskatten. Blandt FOA s medlemmer er det over 1/5, der bor i familier, hvor mindst en betaler topskat. Hæver man topskattegrænsen med kr., vil antallet af topskatteydere falde med over 35 pct. Blandt mange grupper af almindelige lønmodtagere er faldet endnu større. Eksempelvis vil andelen af NNF ere og lærere, der rammes af topskat, falde med omkring 67 pct., og blandt medlemmer af FOA, 3F og HK samt blandt sygeplejersker, metalarbejdere, pædagoger og i byggefagene vil andelen af topskatteydere blive omtrent halveret. Kontakt Chefanalytiker Jonas Schytz Juul Tlf Mobil Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Mange almindelige lønmodtagere rammes af topskat Når ændringerne i topskatten, som er vedtaget med Genopretningspakken og Forårspakke 2.0, er indfaset i 2014, vil der være omkring personer, der betaler topskat. Det svarer til omkring 16 pct. af de voksne personer i Danmark. Blandt mange almindelige lønmodtagere er der dog væsentligt flere end 16 pct., der rammes af topskatten. I tabel 1 er det vist hvor stor en andel af forskellige faggrupper, som rammes af topskatten i Eksempelvis ses det af tabellen, at omkring 1/3 af lærerne betaler topskat, over 1/4 af elektrikerne og omkring 1/5 af sygeplejerskerne og metalarbejdere. Dette er opgjort i 2014, hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. I tabellen er faggrupperne sorteret efter hvor stor en andel, der betaler topskat. Tabel 1. Andel, der betaler topskat i udvalgte faggrupper, 2014 A-kasse Antal der betaler topskat Andel der betaler topskat personer Pct. Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 44,4 34,4 Lærere (DLF-A) 25,2 33,2 Teknikere 7,7 28,3 Elektrikere (El-faget) 6,2 28,1 Sygeplejersker (DSA) 16,1 20,7 Metalarbejderne 17,5 20,0 Funktionærer og Servicefag 3,7 19,6 Socialpædagoger 6,1 18,0 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 34,7 14,1 Byggefagene 2,2 13,2 Fødevareforbundet NNF 2,8 11,9 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 5,1 8,8 Faglig Fælles a-kasse (3F) 26,5 8,2 Fag og Arbejde (FOA) 8,7 4,8 LO og FTF i alt 206,9 15,7 I alt 672,9 15,9 Anm: Faggrupperne er opgjort på baggrund af a-kasse-medlemskab. Kun FTF og LO a-kasser er vist. Beregninger er foretaget på 2009-data fremskrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014, hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Kun personer over 17 år er taget med. 2

3 Mange almindelige lønmodtagere slipper for topskat, hvis grænsen hæves med kr. Hæver man topskattegrænsen med eksempelvis kr., koster det knap 4 mia. kr. Antallet af topskatteydere vil i så fald falde med ca personer, svarende til et fald på 35,6 pct. Det er vist i tabel 2. Tabel 2. Konsekvenser af at hæve topskattegrænsen med kr. Tabt provenu Fald i antal topskattebetalere Relativt fald i antal topskattebetalere Mia. kr personer Pct. Grænse op med kr. 3,9 239,9 35,6 Anm: Beregninger er foretaget på 2009-data fremskrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014, hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Blandt mange almindelige lønmodtagere vil faldet i andelen, som rammes af topskatten, være større end 35 pct. Eksempelvis vil andelen af lærere, der rammes af topskatten, falde fra omkring 1/3 til 1/10, svarende til et relativt fald i andelen på knap 67 pct. Blandt metalarbejdere vil andelen af topskattebetalere også falde til omkring 1/10, hvilket svarer til en halvering. Også blandt mange andre faggrupper vil andelen af topskatteydere blive omtrent halveret. Det gør den fx blandt medlemmer af FOA, 3F og HK samt blandt sygeplejersker, socialpædagoger og i byggefagene. I NNF er faldet i andelen, der betaler topskat helt oppe på 68 pct. Det er vist i tabel 3. Tabel 3. Fald i andel, der rammes af topskat ved stigning i grænsen på kr., udvalgte faggrupper Andel i Andel ved løft på kr. Relativt fald i andel 2014 Pct. Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 34,4 21,2-38,3 Lærere (DLF-A) 33,2 11,1-66,7 Teknikere 28,3 15,6-44,8 Elektrikere (El-faget) 28,1 13,7-51,2 Sygeplejersker (DSA) 20,7 9,4-54,7 Metalarbejderne 20,0 9,9-50,2 Funktionærer og Servicefag 19,6 11,6-41,0 Socialpædagoger 18,0 8,6-52,0 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 14,1 7,2-49,1 Byggefagene 13,2 5,9-55,6 Fødevareforbundet NNF 11,9 3,8-68,2 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 8,8 3,3-62,1 Faglig Fælles a-kasse (3F) 8,2 3,5-57,5 Fag og Arbejde (FOA) 4,8 2,2-54,2 LO og FTF i alt 15,7 7,6-51,2 I alt 15,9 10,2-35,6 Anm: Faggrupperne er opgjort på baggrund af a-kasse medlemskab. Kun FTF og LO a-kasser er vist. Beregninger er foretaget på 2009-data fremskrevet til 2012 niveau. Udgangspunktet er skattereglerne i 2014 hvor topskattegrænsen er hævet som aftalt i Forårspakke 2.0. Faldet i andel af topskatteydere er vist ved en stigning i topskattegræsen på kr. i forhold til grænsen i Kun personer over 17 år er taget med. 3

4 På familieniveau bliver over 1,1 mio. voksne danskere ramt af topskatten Ovenfor er antallet af personer, der rammes af topskatten, opgjort på personniveau. Måler man i stedet på familieniveau, er der flere, der rammes af topskatten. Over 1,1 mio. voksne bor således i en familie, hvor mindst en af de voksne rammes af topskatten. Det svarer til, at omring ¼ af den voksne befolkning bor i en familie, som betaler topskat. Blandt mange af faggrupperne er det dog væsentligt flere, der bor i familier, som rammes af topskatten. Eksempelvis er det halvdelen af lærerne og sygeplejerskerne, der bor i en familie, hvor mindst en af de voksne rammes af topskatten. Og blandt pædagoger, elektrikere og HK ere er det omkring 1/3, der bor i familier, som rammes af topskatten. For nogle faggrupper har det meget stor betydning, om der måles på familieniveau eller på personniveau. Blandt eksempelvis FOA s medlemmer er det over 20 pct., der bor i en familie, hvor mindst en rammes af topskatten. Måler man på personniveau, er det under 5 pct. af FOA s medlemmer, der bliver ramt af topskatten. I tabel 4 er det vist hvor stor en andel af de enkelte faggrupper, som bor i familier, som rammes af topskatten. Tabel 4. Andel, der bor i en familie, hvor mindst en betaler topskat, udvalgte faggrupper, 2014 A-kasse Antal, hvor mindst en fra familien betaler topskat Andel, hvor mindst en fra familien betaler topskat personer Pct. Lærere (DLF-A) 38,8 51,1 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 64,2 49,8 Sygeplejersker (DSA) 37,9 48,8 Teknikere 11,8 43,1 Socialpædagoger 11,8 35,0 Elektrikere 7,4 33,5 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 81,9 33,2 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 18,8 32,4 Funktionærer og Servicefag 5,5 29,0 Metalarbejderne 22,1 25,2 Fag og Arbejde (FOA) 38,4 21,3 Byggefagene 3,2 19,3 Fødevareforbundet NNF 4,2 18,0 Faglig Fælles a-kasse (3F) 47,6 14,8 LO og FTF i alt 393,4 29,8 I alt 1.103,9 26,1 Anm: Som tabel 1. 4

5 Hvis man hæver topskattegrænsen med kr., så falder andelen af personer, der bor i familier, som rammes af topskatten fra 26,1 pct. til 17,5 pct. svarende til et relativt fald på knap 33 pct. Blandt mange almindelige lønmodtagere er faldet dog endnu større. Således bliver andelen, som bor i familier, der rammes af topskatten, omtrent halveret blandt lærere, elektrikere, metalarbejdere, byggefaget og blandt 3F ere. I NNF er faldet helt oppe på 60 pct., og blandt pædagoger, HK ere og FOA s medlemmer er faldet på omkring 40 pct. Det er vist i tabel 5. Tabel 5. Fald i andel, der rammes af topskat ved stigning i grænsen på kr., udvalgte faggrupper, familieniveau Andel i Andel ved løft på kr. Relativt fald i andel 2014 Pct. Lærere (DLF-A) 51,1 26,2-48,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 49,8 33,7-32,2 Sygeplejersker (DSA) 48,8 32,3-33,8 Teknikere 43,1 26,8-37,9 Socialpædagoger 35,0 20,2-42,2 Elektrikere (El-faget) 33,5 17,0-49,4 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 33,2 20,9-37,0 Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) 32,4 18,8-41,8 Funktionærer og Servicefag 29,0 17,8-38,5 Metalarbejderne 25,2 12,8-49,4 Fag og Arbejde (FOA) 21,3 12,3-42,1 Byggefagene 19,3 9,1-52,9 Fødevareforbundet NNF 18,0 7,1-60,5 Faglig Fælles a-kasse (3F) 14,8 6,9-53,0 LO og FTF i alt 29,8 17,5-41,2 I alt 26,1 17,5-32,7 Anm: Som tabel 3. 5

6 Højere topskattegrænse samt øget og målrettet beskæftigelsesfradrag bør gå hånd i hånd Det giver god mening at inddrage en stigning i topskattegrænsen i den kommende skattereform. En stigning i topskattegrænsen vil som vist ovenfor betyde, at mange almindelige lønmodtagere helt slipper for topskatten og derved får en markant lettelse i den øverste marginalskat. Derudover har beregninger fra bl.a. Skatteministeriet og Finansministeriet vist, at en stigning i topskattegrænsen er den mest effektive måde at få arbejdsudbuddet til at stige. Samtidig vil der med en stigning i topskattegrænsen være et loft over hvor stor en skattelettelse, der kan opnås. Det står i kontrast til at lette topskattesatsen, som giver en meget stor gevinst til de allerrigeste. En stigning i topskattegrænsen bør ledsages af et løft i beskæftigelsesfradraget samt et målrettet beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. På denne måde kan man sikre, at gevinsten ved at arbejde stiger samtidig med, at der kommer en stor lettelse til almindelige lønmodtagere via både et større beskæftigelsesfradrag og en stigning i topskattegrænsen. Boks 1. Oversigt over topskatten frem mod 2014 I 2012 er indkomstgrænsen for, hvornår man rammes af topskatten, på kr. Denne fastholdes nominelt i 2013 pga. af Genopretningspakken, men hæves ekstraordinært med kr. i 2014 som følge af aftalen i Forårspakke 2.0. Målt i dagens priser vil topskattegrænsen i 2014 således være på godt kr. På dette tidspunkt vil provenuet fra topskatten udgøre knap 18 mia. kr., og der vil være omkring personer, der betaler topskat. I tabel 6 er der vist en oversigt over topskatten i Tabel 6. Oversigt over topskat Topskattesats (pct.) Topskattegrænse årets priser (kr.) Topskattegrænse 2012 niveau (kr.) Provenu (mia. kr.) 18,5 20,9 17,8* Antal topskatteydere (1.000 personer) * Anm: Provenu i 2013 er baseret på ØR dec Provenu og antal topskatteydere i 2014 er udregnet på baggrund af AE a skattemodel. Andre provenuer og antal er baseret på Skatteministeriets tal. Kilde: AE på baggrund af skm.dk, ØR dec og *AE på baggrund af lovmodellens datagrundlag. 6

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom

DA s reformudspil sender mindst 50.000 personer ud i fattigdom DA s reformudspil sender mindst 5. personer ud i fattigdom DA er kommet med et reformudspil, hvor det bl.a. foreslås at nedsætte kontanthjælpen, sygedagpengene og førtidspensionen. Reformudspillet vil

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft

Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Kontanthjælpsloft Skattelettelser i bunden kan ikke finansieres af et kontanthjælpsloft Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Venstre vil dog indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere