Natur/teknik som indsatsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur/teknik som indsatsområde"

Transkript

1 Arnborg Skole 2004 / 2005

2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af, at skolen i skoleåret 2004/2005 har natur/teknik som indsatsområde. Faget Vi ønsker et fag, der har helt sine egne ben at stå på. Ikke en mini-fysik eller light-geografi ; men et fag, der er helt sit eget. Undervisningsministeriets Fælles mål for dette forholdsvis nye fag rummer en række mål og undervisningsforslag, som vi også vil komme lidt ind på her, men udover disse ønsker vi også at sætte vores eget kraftige fingeraftryk på faget. Skal vi med ét ord beskrive vores syn på natur/teknik, er det: Omverdensforståelse Som basis for vores natur/teknik undervisning (som for den øvrige undervisning), har vi udarbejdet 4 hjørnesten : Oplevelse Fællesskab Glæde Tryghed Det er vigtigt, at der er mulighed for, at børnene selv sanser. Natur/teknik kan ikke formidles udelukkende mundtlig og skriftligt; der skal sanses - børnene skal have fingrene i. Når de har det, mener vi, det er rigtigt at indføre relevante ord og begreber. Vi mener, at det er utrolig vigtigt, at børnene selv danner sig erfaring og indsamler førstehåndsviden. Endvidere er det for os et mål, at æstetik og dermed kreativitet indgår som en naturlig del af natur/teknikundervisningen; at undervisningen i nogle tilfælde ligefrem tager sit udgangspunkt i æstetikken. 2

3 Lærerne På Arnborg Skole har vi kun natur/tekniklærere, der brænder for faget. Vi mener, at man ikke kun formidler sit stof, men også sit engagement! Men at brænde for det er ikke nok. Vi mener endvidere, at vi som lærere i natur/teknik er ekstra forpligtede til at give: - tid og mulighed for forundring - tid og plads til eksperimenteren - tid og ro til fordybelse Den enkelte lærer bør gøre op med sig selv, hvor megen paratviden, f.eks.navnestof om. Danmark, børnene bør kunne. (f.eks. via spil, quiz, konkurrencer o.l.) Vi ønsker, at alle natur/tekniklærere i størst mulig udstrækning benytter sig af vores eget lokalområde. Vi er beriget med noget af det mest varierede og smukke naturlandskab i Danmark, som vi ønsker skal inddrages meget i den daglige undervisning. Vi tror, det giver mening for børnene at lære om naturen i deres egen natur. Mening og sammenhæng Og netop mening er en hjertesag for os. Vi tror på, at børn, jf. Steen Larsen, har et instinkt for at lære, og det mener vi, de gør, hvis undervisningen giver mening for dem. Ved at der i videst mulig udstrækning undervises i helheder, i f.eks. emne- og projektarbejde, mener vi, at undervisningen, ikke mindst i natur/teknik, bliver meningsfuld for børnene. Kontinuitet (og få-lærer princip) Ligeledes finder vi det vigtigt, at der er kontinuitet i undervisningen (og dagligdagen). Ligesom vi mener, det bør være dansk- eller matematiklæreren, der har klassen til natur/teknik (for at give bedre betingelser for at arbejde i helheder), mener vi også, det i stor udstrækning bør være den samme lærer, der følger klassen for netop at give mulighed for kontinuiteten. Natur/teknik er et fag, hvor det er af stor betydning at kunne lave fangarme tilbage til et forløb, man har haft tidligere. Og da emnerne i natur/teknik er utallige, vil de emner, klassen er blevet undervist i, altid være et valg, natur/tekniklæreren har foretaget. 3

4 Natur/teknik som dannelsesfag Jvf. Faghæftets signalement af faget, ønsker vi at fremhæve, at CKF erne er grundlaget for at tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen giver børnene mulighed for: * undre sig og bruge deres forestillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for oplevelser, undersøgelser og eksperimenter i deres nære og fjerne omverden. * forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem menneskers iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter * udvikle sprog, faglige begreber og evne til at argumentere, vurdere og reflektere. Alle punkter som vi kan og gerne vil leve op til, og som giver børnene en god ballast til at være kritiske stillingtagere i et demokratisk samfund. Mange mener, at dannelse er noget man udelukkende gør for sin egen skyld, og som ikke er nyttigt. Vi vil gerne understrege, at vi mener det er overordenligt menneskeligt dannende at beskræftige sig med - og forholde sig kritisk til - sin omverden, og i særdeleshed til forholdet mellem kultur og natur. Og som et yderligere mål for hele vores skole ønsker vi at: Det bør tilstræbes i al samvær med børn at gribe de daglige, spontane naturoplevelser - når de er der. 4

5 Skolens materialer til natur/teknik Fra hovedmenuen Biliomatik vælger man 3. Punkt, søgemenu. Herfra har man forskellige muligheder: Søgning på opstillingssignatur: Lærermaterialer har opstillingssignaturen:... læ Klassesæt har opstillingssignaturen:... Kl Plancher, lysbilleder, OHP sider o.a. Audiovisuelle materialer har opstillingssignaturen:..av Almindelige fagbøger til eleverne har ingen opstillingssignatur. Søgning på emneord: Nogle materialer har emneord tilføjet, men husk at disse som regel er overordnede, f.eks. ikke Solsort, men (måske) Fugle. Søg i listen over emneord, skriv de første 2-3 bogstaver, så finder du ordet, hvis det er et emneord. Søgning på decimalklasse-numre (DC nr.): Denne søgning vil vise et langt større udvalg. Se liste med mest relevante DC nr. (Se vedlagte) Søgning på forfatter, titel eller fritekst: Hvis man kender titlen eller forfatternavnet, eller blot en del af det, er denne søgeform ofte meget hurtig. Kombineret søgning: Denne søgemulighed er meget anvendelig, hvis man ikke kender materialerne til et bestemt emne, og gerne vil vide, hvad der findes registreret i skolens samling. F.eks.: ønsker man at vide, hvad der findes af AV-materialer og materialer på lærerbiblioteket til N/T. Man vælger så søgemuligheden Kombineret, skriver AV og læ og evt. naturen eller geografi eller hvordan man ønsker at afgrænse emnet. Man vil så få et noget mere overskueligt resultat, end hvis man kun søger på et af ordene. 5

6 Materialer til Natur/teknik Glem ikke at søge i samlingen på AU. Brug de samme DC-nr. som på listen, men søg også efter INFO kasser, bånd og film. Som eksempel følger en anmeldelse af et materiale, som er udgivet af Alinea i 2004: 58.3: Fuglekassen. Natur/teknik som indsatsområde Fugle i byen. Natur/Teknik. Niveau: BH.kl.-2.kl. Materialet består af en kasse til emnearbejde, temaværksted, gruppearbejde, udendørsaktiviteter, spil. I kassen findes video, CD med fuglestemmer, fugletavler, huskespil, pose med brikker til vægtforsøg, oplæsningsbog med teksten indtalt på CD, samt lærervejledning med kopiark. Man har valgt at vise 16 fugle, som findes i de fleste skolers område. Her er forskellige småfugle som musvit og stær, samt krager, rovfugle og svømmefugle. Det er fugle, som man har gode chancer for at gå ud og finde i naturen i børnnes nærhed. Der lægges op til, at man går på jagt efter fugle i området, udstyret med de små handy fugletavler med gode farvetegninger af de forskellige fugle. Der er 5 ens tavler af hver af de 16 fuglearter, så børnene kan arbejde i grupper med alle fuglene. Der er forslag til arbejde med flg. temaer om fugle: Fjer. Flyvning. Fuglenes liv. Til disse temaer er der ideer til forskellige forsøg og tilhørende ark til fri kopiering, f.eks. forsøg med luft, med varme og kulde, med fjer osv. Vægtbrikkerne er tænkt anvendt til undersøgelser af fuglenes vægt. Der er praktiske anvisninger på. hvordan man laver en fuglekasse, et foderbræt eller en mejsekugle. Børnene kan lære fuglenes farver at kende ved selv at male de fortrukte omrids af arterne, og der er forslag til kreativ anvendelse af deres fuglebilleder. Ud over at lære de forskellig fugle at kende, lægges der vægt på at lære børnene, hvordan fuglen er tilpasset sit levested og sin levemåde. Geografidelen er med i form af et kort over Europa, hvor ruterne for fugletrækket er indtegnet. Et rigtig godt og meget lækkert materiale, som nok skal fange og fastholde børnene, mens de lærer om fugle og meget andet inden for N/T. Som supplement til kassen er der udgivet nogle små fuglebøger, der rummer en historie om hver art. Fuglen er selv fortæller, og der lægges vægt på, at det skal være en god historie, og at børnene skal identificere sig med den. Det vil være oplagt at tage disse bøger med i 6

7 dansktimerne, mens emnet kører, så det kan blive tværfagligt N/T, billedkunst og dansk. De små fuglebøger findes ikke i kassen, så det har ikke været muligt at sige noget om den læsetekniske sværhedsgrad. Natur/teknik som indsatsområde Gode hjemmeside-adresser: www. skovforeningen.dk sns.dk (skov- og naturstyrelsen) skoven-i-skolen.dk skovognatur.dk herning.dk (Herning miljøguide) laering.dk (læringsnet midt-vest) itmf.dk (edderkopper, kittel og computer. Gode ideer) vildfred.dk (ideer til årstidsaktiviteter, dyr, naturpatruljen) naturhistoriskmuseum.dk aqua-ferskvandsakvarium.dk elmus.dk (elmuseet i Tange) elraadet.dk skolernesenergiforum.dk danalund-drageriet.dk mejerigtigklog.dk care.dk (u-lands materialer) orkenborn.dk (u-lands materialer) nilen.dk 7

8 Emnekasser og emne/idémapper i N/T. Emnekasser i skabet i sløjdlokalet: Vand med opgaver til klasse Cyklen Øjet og lys med opgaver El med opgaver Magnetisme med opgaver Lyd Undersøg forskellige materialer med opgaver til klasse Desuden er der i skabet bl.a. forskellige ting til forsøg: Frø til planteforsøg Signalflag Forskellige ting til forsøg med kræfter Flise og sten til forsøg med naturkatastrofer/flodbølger Kasser til forsøg med solenergi Emnekasser på gangen foran N/T lokalet: Solenergi Vejret 8

9 Emne/idémapper på hylde i N/T lokalet: Cyklen Vinter - tværfagligt - N/T, matematik og dansk Bø.ha.- 2. klasse El Farver Lyd Øjet - lys Vand (flere mapper til forskellige klassetrin) forsøg til bl.a. vandforbrug vands kredsløb vands udnyttelse klasse Jord - luft - ild - vand Luft De nordiske lande Danmark med forsøg til vejret Kræfter Fugle på foderbræt Mig selv Bø.ha.-2. klasse Botanik Kartoflen 9

10 Små emne/idémapper på hylde nederst i det brune skab i N/T lokalet: Broer og tårne Energi-kørekort Energiuglekursus Danmark Verdenshjørner Danske forsteninger Havet Marken Kartoflen Skov og krat - Det åbne land Bøgen og egen Klassens træ Åen - søen Åen - søen Åen - søen vandplanter fisk fugle Vandhullets smådyr Snegle Sommerfugle Edderkop Smådyr - biller m.m. nedbrydning Regnorm Bænkebider 10

11 Myrer Natur/teknik som indsatsområde Dyrespor i sne og materialer Rend og hop, brug din krop Forslag til emner i N/T: Danmark, Norden, Europa, Asien m.m. Mapper i N/T Fordyb dig i et land: Brug Atlassets muligheder. Kortlære Verdenshjørner Klima/vejret Mappe i N/T Emnekasse i N/T Geologi - landskabsdannelse Astronomi/rummet Solenergi Kræfter Isolering - dyr - mennesker - planter El-lære Magnetisme Undersøg forskellige materialer Mennesket Sanserne Øjet Lys Farver Lyd 11

12 Vand på mange måder Natur/teknik som indsatsområde Å - sø : Smådyr, vandplanter, fugle og fisk Havet Hvaler Mappe i N/T Mappe i N/T Mappe ved Kaskelotternes sang Marken og dens dyr Kartoflen Mappe i N/T Bondegårdens dyr Skoven Skoven og dens dyr Vilde dyr Luft El Mappe i N/T Prøv at inddrage vores lokalområde i N/T. Der er mange muligheder, hvor vi kan bruge sanserne, vække nysgerrigheden, lade os forundre, foretage kvalificerede gæt/hypoteser, lave eksperimenter, for at se, om det er rigtigt osv. Lav tværfaglige forløb, hvor der vægtes bl.a. på etik, æstetik og kreativitet. Ønsker: Der ønskes flere timer i klassen, så man evt. kan tage i Birkebæk Plantage, Tjæreovnene eller lignende. Det ville være ønskværdigt, om dyrene stod tilgængeligt f.eks. nede i kælderen mellem N/T- og sløjdlokalet. Forslag til emner, hvor lokalområdet kan bruges: Spætten, spættehuller/værksteder Insektjagt/småkryb:myrer, skovmyrer, bladlus, mariehøns, ørentvist, bænkebidere, skolopender m.m. 12

13 Edderkopper Sommerfugle Regnorme Undersøg vandhul/bæk - smådyr - planter - større dyr Haletudser - frøer Skoven som spisekammer for dyr og mennesker Sporjagt af dyr og mennesker Træer Anemoner Mælkebøtter Naturens former og figurer Svampe Årstiderne i naturen Årets gang Lyde/høre dufte/lugte føle/se/smage naturen Mit træ Levende hegn - De grønne motorveje Vejret - temperatur - nedbør - vind Sten Naturløb Natur/teknik som indsatsområde Lav ting af naturens materialer I forbindelse med jagten, undersøg en træstub/nedbrydning af en træstub. 13

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Grundlæggende pædagogiske mål

Grundlæggende pædagogiske mål Grundlæggende pædagogiske mål Alsidig personlig udvikling I Spiren lægger vi op til at være et omsorgsfuldt og pædagogisk supplement til hjemmet. Vi vil skabe en tryg base for barnet, der kan være udgangspunkt

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Biologi: Et dyk under overfladen

Biologi: Et dyk under overfladen Side 1 af 5 - Opgaverne kan løses enkeltvis eller i grupper. - Alle opgaver kan løses, eller en enkelt eller flere kan vælges ud. - Forudsætninger: Eleverne skal have lært om en eller flere af disse emner:

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr. 2013-0041. Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus

Rapport til Kulturstyrelsen. Havet og mennesket. Vedr. J.nr. 2013-0041. Pernille Mølgaard Andersen. Naturhistorisk Museum Aarhus Rapport til Kulturstyrelsen Havet og mennesket Vedr. J.nr. 2013-0041 Pernille Mølgaard Andersen Naturhistorisk Museum Aarhus 2 Indhold Ideen om Havet og Mennesket...................... 4 Som oste i Trivial

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere