Medlemsudvikling i a-kasserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsudvikling i a-kasserne"

Transkript

1 Medlemsudvikling i a-kasserne December

2 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været en fremgang fra januar 2009 til oktober 2011 på ca medlemmer 1. På årsplan har fremgangen været på medlemmer fra oktober 2010 til oktober Stigningen i antallet af a-kasseforsikrede skal primært forklares ved, at det siden 2009 har været muligt at optage personer under 30 år, som er under uddannelse og som opfylder specifikke betingelser, uden at de skal betale til arbejdsløshedsforsikringen. Andelen af arbejdsstyrken, der lader sig forsikre, steg med ca. ét procentpoint fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal I 3. kvartal 2011 udgjorde andelen af a-kasseforsikrede i arbejdsstyrken således 73 pct. Andelen af kvinder, der forsikrer sig, var i 3. kvartal 2011 på 77 pct. mens andelen blandt mænd kun var 69 pct. Dette er til trods for, at ledigheden blandt mænd er højere end ledigheden blandt kvinder. Opdelt på hovedområder er medlemstallet for de LO-relaterede a-kasser gået tilbage med 2,4 pct. i perioden fra oktober 2010 til oktober De AC-relaterede a-kasser har i samme periode oplevet en medlemsfremgang på 5,3 pct., mens a-kasserne uden for hovedområde har haft en medlemsfremgang på 3,8 pct. og endelig har de FTF-relaterede a-kasser oplevet en fremgang på 1,6 pct. i perioden oktober 2010 til oktober Samlet set har der i perioden fra oktober 2010 til oktober 2011 været en medlemsfremgang på 0,9 pct. 1 Medlemmer på efterløn er ikke medregnet. Antallet af efterlønnere fremgår af bilag a. 2

3 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Kilde: AK-Samvirkes egne Den overordnede udvikling I oktober 2011 var der lidt over 2,1 mio. dagpengeforsikrede 2. Det er ca flere end januar 2009, hvor medlemsantallet var på sit laveste niveau. På årsplan steg antallet af dagpengeforsikrede med ca medlemmer fra oktober 2010 til oktober Figur 1: Antal dagpengeforsikrede Kilde: DST Andelen af arbejdsstyrken, der vælger at forsikrer sig, er ligeledes steget. Andelen er steget med ca. ét procentpoint fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal Dette fremgår af figur 2. Figur 2: A-kasseforsikrede i arbejdsstyrken fordelt på mænd og kvinder I alt Mænd Kvinder 85% 80% 75% 70% 65% 81% 80% 80% 78% 78% 76% 76% 76% 77% 77% 74% 74% 75% 76% 77% 75% 73% 72% 73% 73% 72% 73% 72% 71% 71% 70% 71% 69% 69% 69% 69% 66% 67% 60% Kilde: Egne udregninger på baggrund af datatræk fra DST 2 Efterlønnere er ikke inkluderet. Antallet af medlemmer på efterløn fremgår af bilag A. 3

4 Stigningen skal dog ikke overfortolkes af to årsager. For det første er tallet for arbejdsstyrken, der bruges til at udregne andelen af arbejdsstyrken, der forsikrer sig, baseret på tal fra de kvartalsvise arbejdskraftundersøgelser (AKU). Disse tal opgøres via stikprøver, og der er derfor altid en vis usikkerhedsmargen i dette tal. For det andet skal selve stigningen i antallet af forsikrede primært forklares ved den udvidede mulighed for at optage kontingentfritagne studerende under 30 år. I oktober 2011 havde Pensionsstyrelsen registreret lidt over kontingentfritagne. Det er desværre pt. ikke muligt at udskille de kontingentfritagne fra Danmarks Statistiks tal. Som man kan se i figur 3, er det også aldersgrupperne under 30 år, hvor man kan se den største positive ændring. I perioden fra oktober 2009 til oktober 2011 er gruppen vokset med over medlemmer. De øvrige aldersgrupper har enten oplevet en næsten uændret situation eller et fald i samme tidsperiode. Figur 3: Antal dagpengeforsikrede fordelt på alder år år år år 60 år og derover okt-09 okt-10 okt-11 Kilde: DST Bemærk at aldersintervallerne ikke er ens, grundet DST s opgørelsesmetode 4

5 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 Pct. Kilde: AK-Samvirkes egne For få mænd forsikrer sig mod ledighed Som det fremgår af figur 2 forholder det sig stadig sådan, at der blandt kvinder er en væsentlig højere andel, der er dagpengeforsikret i forhold til andelen blandt mænd. Dette er i kontrast til, at mænd i højere grad bliver ramt af ledighed end kvinder. I figur 4 kan man se, at siden udgangen af 2008 har mænd i højere grad været ramt af ledighed end kvinder. Forskellen er dog ved at udligne sig Figur 4: Ledighedsprocent for kvinder og mænd (Brutto/Sæsonkorrigeret) Mænd Kvinder Kilde: DST Men selv om forskellen er ved at udligne sig har de ledige mænd stadig en længere ledighed end kvinder. I figur 5 kan man se, at 38 pct. af de ledige mænd var langtidsledige i oktober Det betyder, at de har været ledige i 80 pct. af tiden inden for det seneste år. Andelen var 28 pct. i samme måned for kvinderne. Altså en forskel på 10 procentpoint. Andelen af bruttoledige, der er langtidsledige fordelt på a-kasse kan ses i bilag B. 5

6 Figur 5: Andel langtidsledige ud af alle bruttoledige oktober 2011 (forsikrede) Kvinder Mænd Kilde: Jobindsats Udvikling i dagpengeforsikrede fordelt på hovedområder og a-kasser I tabel 1 kan man se medlemsudviklingen fordelt på hovedområder og for de enkelte a-kasser. Med hovedområder menes a-kasser, der er relateret til henholdsvis LO, FTF, AC. De a-kasser, der er uden hovedområde, er kategoriseret som andre a-kasser. Som det ses i tabel 1 for udviklingen fra oktober 2010 til oktober 2011, har AC-kasserne haft en fremgang på 5,3 pct. ( medlemmer). De LO-relaterede a-kasser har i samme periode oplevet en tilbagegang på 2,4 pct. ( færre medlemmer), mens både de FTF-relaterede og de andre a-kasser har haft en fremgang på 1,6 pct. og 3,8 pct. (henholdsvis og medlemmer). På a-kasseniveau er det CA, der procentvis er gået mest frem med 10,0 pct. i perioden fra oktober 2010 til oktober I antal medlemmer er det Kristelig a-kasse, der har haft den største fremgang med flere medlemmer i perioden. Procentvis er det Funktionærer og Servicefag, der er gået mest tilbage med 11,2 pct. færre medlemmer. Denne nedgang kan primært begrundes i at Danmarks Leder Organisation (DLO) den 1. januar 2011 overgik til FTF-A. I antal er det Faglig Fælles a-kasse, der har mistet flest medlemmer. A-kassen mistede tæt på medlemmer i perioden fra oktober 2010 til oktober

7 Tabel 1 LO-relateret Oktober 2010 Oktober 2011 Udvikling Pct.- udvikling Byggefagenes a-kasse ,0% Fag og Arbejde (FOA) ,3% Faglig Fælles a-kasse (3F) *) ,4% Funktionærer og Servicefag ,2% Metalarbejdere ,5% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,5% Fødevareforbundet (NNF) ,6% Socialpædagoger (SLA) ,3% Teknikere ,8% El-faget ,5% Min A-kasse **) ,6% Samlet ,4% FTF-relateret Oktober 2010 Oktober 2011 Udvikling Pct.- udvikling Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,0% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,9% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,1% Lærere (DLF-A) ,8% Samlet ,6% AC-relateret Oktober 2010 Oktober 2011 Udvikling Pct.- udvikling Akademikere (AAK) ,7% Magistre (MA) ,8% Ingeniører (IAK) ,7% Økonomer (CA) ,0% Journalistik, Kommunikation og Sprog ,7% Samlet ,3% Andre Oktober 2010 Oktober 2011 Udvikling Pct.- udvikling Business ,6% Danske Lønmodtagere (DLA) ,2% Frie Funktionærer (FFA) ,0% Kristelig a-kasse ,1% Ledere ,3% DANA ,2% ASE ,2% Samlet ,8% Alle ,9% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af data fra DST Note: *) 3f inkl. TIB fra 1. januar 2011, **) STA og PROSA fra 1. juli 2010 A-kassernes størrelse og ledighed fordelt på a-kasser 7

8 Figur 6 viser de enkelte a-kassers antal dagpengeforsikrede som søjler i rækkefølge efter størrelse. Desuden er de akkumulerede medlemsandele opgjort. Man kan se, at 3F havde ca. 13 pct. af de dagpengeforsikrede i oktober 2011, og at de seks største a-kasser har over 50 pct. af alle dagpengeforsikrede Figur 6: A-kassernes antal dagpengeforsikrede (eksl. efterløn) og akkumulerede medlemsandele oktober Antal medlemmer AK. Andel % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 7 viser antal ledige i a-kasserne som søjler i rækkefølge efter antal ledige. Derudover er de akkumulerede ledighedsandele opgjort. Det kan blandt andet ses, at tæt på hver fjerde forsikrede ledige dagpengemodtager var medlem af 3F i oktober Figur 7: A-kassernes antal ledige og akkumulerede ledighedsandele oktober 2011 Antal medlemmer AK. Andel 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kontingentfritagne medlemmer 8

9 Danmarks Statistik kan endnu ikke udskille de kontingentfritagne medlemmer fra den generelle medlemsstatistik. Men siden januar 2011 har Pensionsstyrelsen opgjort antallet af kontingentfritagne medlemmer fordelt på a-kasser. Disse tal fremgår af tabel 2. Det antages at langt størstedelen af de kontingentfritagne er unge under uddannelse. HK s a-kasse har flest kontingentfritagne medlemmer. I oktober 2011 havde de over medlemmer, der var kontingentfritagne. HK s a-kasse efterfølges af 3F s a-kasse og Akademikernes a-kasse, der har henholdsvis og medlemmer, der var kontingentfritagne i oktober Tabel 2: Kontingentfritagne medlemmer oktober 2011 LO-relateret AC-relateret Byggefagenes a-kasse 838 Akademikere (AAK) Fag og Arbejde (FOA) Magistre (MA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Ingeniører (IAK) Funktionærer og Servicefag 7 Økonomer (CA) Metalarbejdere Journalistik, Kommunikation og Sprog 388 Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Samlet Fødevareforbundet (NNF) 455 Socialpædagoger (SLA) Teknikere 799 Andre El-faget 852 Business Danmark 7 Min A-kasse 713 Det Faglige Hus a-kasse 854 Samlet Frie Funktionærer (FFA) 315 Kristelig a-kasse FTF-relateret Ledere 88 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) DANA 16 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ASE 441 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Samlet Lærere (DLF-A) Samlet Alle Kilde: Pensionsstyrelsen 9

10 9% 7% 7% 6% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% Kilde: AK-Samvirkes egne I figur 8 kan man se a-kassernes andele af alle kontingentfritagne medlemmer i oktober Det fremgår af figuren, at næsten hver 5. kontingentfritagne er fra HK s a-kasse. Samtidig kan man se, at de fire a-kasser med de største andele af kontingentfritagne samlet set har knap halvdelen af alle kontingentfritagne medlemmer. 19% Figur 8: A-kassernes andele af alle kontingentfritagne medlemmer oktober 2011 (afrundedee procenter) 14% 5% 5% 4% 4% 3% 3% Kilde: Egne udregninger på baggrund af Pensionsstyrelsens tal 10

11 Bilag A Antal medlemmer på efterløn oktober 2011 LO-relateret Byggefagenes a-kasse 977 Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Funktionærer og Servicefag Metalarbejdere Handels- og Kontorfunktionærer (HK) Fødevareforbundet (NNF) Socialpædagoger (SLA) Teknikere El-faget 940 Min A-kasse Samlet FTF-relateret Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Sundhedsorganisationer (DSA) Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) Lærere (DLF-A) Samlet AC-relateret Akademikere (AAK) Magistre (MA) Ingeniører (IAK) Økonomer (CA) 265 Journalistik, Kommunikation og Sprog 610 Samlet Andre Business Det Faglige Hus Frie Funktionærer (FFA) Kristelig a-kasse Ledere DANA ASE Samlet Alle Kilde. DST 11

12 Bilag B Bruttoledige og andel af bruttoledige, der er langtidsledige A-kasse Teknikernes A-Kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Metalarbejdernes A-Kasse Dana, Min A-kasse Business Danmarks A-Kasse A-kasse-Journalistik, Kommunikation & Sprog ASE Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse HK /Danmarks A-kasse El-Fagets A-Kasse Byggefagenes A-Kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Det Faglige Hus - A-kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Frie Funktionærers A-kasse Akademikernes A-Kasse CA, A-kasse FTF- A-kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse BUPL, A-kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Lærernes A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse A-kasse i alt Kilde: Jobindsats Antal bruttoledige oktober 2011 Andel langtidsledige personer i forhold til antal bruttoledige , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 12

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere