Ret & Rigtigt 10. Ophavsret mv. 2. Billeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret & Rigtigt 10. Ophavsret mv. 2. Billeder"

Transkript

1 Ret & Rigtigt 10 Ophavsret mv. 2 Billeder Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor, cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, efterår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug. Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Oversigt Litteratur - supplement Case 1: Døde grise Billedret. Beskrivende billeder og kunstneriske billeder. Eksempler Fotografier - værker og billeder Citatretten og billedcitater Hvad må man ellers med og uden tilladelse: Privatkopiering, fremførelse, visning, udlån og udlejning Case 2: Lag på lag på lag Digitale billeder 3 Retten til eget billede og lign.

4 Litteratur Se Ret & Rigtigt 9 Supplerende litteratur: New Media Forum: New Media. Definitioner. Ophavsret. Registrering. Roskilde: Museet for Samtidskunst s. (Online-udg. Pdf-format) Morten Rosenmeier & Stina Teilmann: Art and Law The Copyright Debate. København: DJØF Publishing s. Retten til eget billede. I: Peter Schønning, Merete Eckhardt & Malene Ehlers (red.): Personlighedsret. København: Forlaget Thomson. 2007, s

5 Niels Erik Wille Case1 : Døde svin som affald 5

6 Udgangspunktet På vej hjem fra arbejde i juni 2005 fotograferer Jan Krag Jacobsen en affaldsspand med døde grise. Den står ved vejkanten ud for en stor svinestald mellem Hvedstrup og Herringsløse, nordøst for Roskilde. Billedet bruges som illustration til et læserbrev til Information om vilkårene i den danske, industrielle svineproduktion. Jan Krag Jacobsen er lektor (emeritus) ved RUC og næstformand i det danske gastronomiske akademi. 6

7 7

8 Fortsættelsen Jan Krag Jacobsen får en henvendelse af Keld Hansen som har oprettet web-stedet GylleInfo < Keld Hansen ønsker tilladelse til at bruge billedet på hjemmesiden (forsiden) som blikfang. Jan Krag Jacobsen siger ja og leverer et digitalt billede i god kvalitet til formålet. Fotografen og omstændighederne omkring optagelsen er passende angivet ved billedet. 8

9 9

10 Krænkelsen Kort efter møder Jan Krag Jacobsen sit billede i Ekstrabladet. Billedet er åbenbart hentet fra GylleInfo, men krediteret til en af Ekstrabladets egne fotografer. Bortset fra det mener Ekstrabladet øjensynlig som så mange andre at fotografier der er lagt ud på Nettet, er til fri afbenyttelse, især hvis de er taget af amatører. Jan Krag Jacobsen henvendte sig derfor til UBVA for at høre om han ikke havde nogen rettigheder i forbindelse med billedet. 10

11 Opløsningen UBVA tager kontakt med Ekstrabladet på vegne af Jan Krag Jacobsen. Billedet er beskyttet både som fotografisk værk og som fotografisk billede. JKJ har krav på at blive navngivet som rette ophavsmand. JKJ har krav på et sædvanligt honorar for bladets brug af billedet og lidt til for den fejlagtige tilskrivning og anvendelse uden forudgående tilladelse. 11

12 Slutningen Ekstrabladets chefredaktør skriver til Jan Krag Jacobsen og beklager det skete. Han tilføjer at det forresten var et godt billede. JKJ får en check på kr ,- 12

13 Niels Erik Wille Billedret 13

14 Billeder Billeder omfatter i Lov om ophavsret: Beskrivende billeder (Faglige afbildninger, diagrammer, tekniske tegninger, kort, 3D-modeller mv.). Behandles som litterære værker. Billedkunst (Tegninger, malerier, grafik og lign. som ikke opfattes som rent beskrivende. Relieffer og skulpturer) Fotografiske værker (Behandles altid som billedkunst) Fotografiske billeder (Hører under naborettigheder ikke alm. ophavsret) Desuden: Film og billedoptagelser (levende billeder) 14

15 Beskrivende billeder Beskrivende billeder er billeder der ikke er billedkunst, men i stedet primært tjener et informativt formål. Afbildninger som ikke efter deres hovedøjemed er at anse som kunstværker. Kategorien omfatter tegninger (også akvarel og andre farvelagte billeder), grafik, diagrammer, kort, samt tre-dimensionelle modeller. Billederne skal have værkshøjde dvs. et selvstændigt, personligt præg, for at være beskyttet. Der er en flydende grænse over til billedkunst. Fotografiske værker behandles som billedkunst, uanset formålet. 15

16 Billedkunst Billedkunstværker er en meget bred kategori: tegninger, malerier, litografier, kobberstik, mosaikker, relieffer, skulpturer, scenografi mv. Hvis der er tvivl om et billede skal opfattes som beskrivende eller som billedkunst, regnes det normalt som billedkunst. Arkitekttegninger behandles som billedkunst (og som bygningskunst). Ingeniørtegninger som beskrivende billeder. Fotografiske værker behandles altid som billedkunst. 16

17 Billedkunst 2 Materialet er ikke afgørende. Kunstneriske billeder produceret ved hjælp af edb-teknologi og projiceret på en skærm eller lign. regnes også for billedkunst. To-dimensionale gengivelser af tre-dimensionale billeder er beskyttet på samme måde som andre billeder. Animerede billeder skal formentlig regnes for filmværker. Enkeltbilleder fra almindelige film og animerede film (herunder tv og video) behandles dog som fotografiske værker / billeder henholdsvis billedkunst. 17

18 Fotografier Fotografier er billeder der er blevet til ved lysbølgers indvirken på lysfølsomme materialer, eller ved en analog proces. Hvis fotografiet er blevet til ved en selvstændig skabende indsats (heri medregnet efterbehandlingen), regnes det for et fotografisk værk, og er beskyttet på samme måde som billedkunstværker. Som ophavsmænd regnes alle der har medvirket ved skabelsen af billedet (og det behøver ikke at omfatte fotografen = den der trykker på knappen). Et fotografisk værk er også et fotografisk billede 18

19 Fotografier 2 Hvis billedet er optaget og produceret mekanisk eller rutinemæssigt, regnes det ikke for et fotografisk værk, men alene for et fotografisk billede. Rene fotografiske billeder er typisk: reprofotografier, dokumentariske fotos, tekniske fotos, røntgenbilleder, luftfotos, satellitfotos, målfotos, hologrammer mv. Men: et fotografisk værk er altid samtidig et fotografisk billede. Retten til fotografiske billeder tilkommer fotografen (evt. fotografen som juridisk person, et firma). Det er en producentrettighed, en naborettighed. 19

20 Fotografier 3 Skellet mellem fotografiske værker og fotografiske billeder blev indført med 1995-loven. Siden midten af 1800-tallet har fotografier været beskyttet gennem en særlig lovgivning der blev holdt klart adskilt fra ophavsretslovene. Beskyttelsen var mindre omfattende og af kortere varighed end den almindelige ophavsret. I 1961loven blev den fastsat til 25 år efter fremstillingen. Beskyttelsen blev oplevet som urimelig over for fotografer som brugte fotografiet som kunstnerisk medium og andre selvstændigt skabende fotografer. 20

21 Fotografier 4 Fotografiske værker er nu beskyttet som alle andre værker, dvs. i 70 år efter den sidstlevende ophavsmands død. Fotografiske billeder er beskyttet i 50 år efter fremstillingen. Dog er fotografiske billeder fremstillet før 1. jan frie fordi beskyttelsen efter den hidtidige lovgivning var udløbet på det tidspunkt. Hvis billedet i dag ville blive regnet for et fotografisk værk, gælder 70-årsreglen dog med tilbagevirkende kraft. 21

22 Fotografier 5 En tegning efter et fotografi er også et eksemplar af fotografiet. Man kan altså ikke omgå rettighederne til fotografiet ved at forvandle det til en tegning. Det samme gælder malerier eller skulpturer efter et fotografi. Bearbejdninger (f.eks. edb-manipulationer og collager) af et fotografisk værk hvorved der skabes et nyt værk, behandles rettighedsmæssigt på samme måde som andre bearbejdninger (dvs. dobbelt ophavsret). 22

23 Fotografier af andre værker Hvis et fotografi gengiver et ophavsretligt beskyttet værk, afhænger udnyttelsen også af rettighederne til det gengivne værk. Et kunstværk som er varigt anbragt på eller ved en offentligt tilgængelig vej eller plads, kan frit gengives hvis det ikke er hovedmotivet for en erhvervsmæssigt udnyttet gengivelse (f.eks. et postkort, avisbillede, forlagsudgivelse mv.) Bygninger kan frit gengives (men kun i 2-d, ikke som 3-d-modeller). 23

24 Illustrationer Diagrammer og andre illustrationer som indgår i et litterært værk er ikke en del af teksten. De er beskyttet særskilt som beskrivende billeder, billedkunst, eller fotografiske værker / billeder. Rettigheder til disse dele af værket tilkommer den eller dem der har udarbejdet dem. Forfatterne til hovedteksten kan altså ikke disponere over illustrationerne medmindre de selv er ophavsmænd til dem, eller de har truffet de nødvendige aftaler med ophavsmændene. 24 Gengivelsen kan være omfattet af de særlige regler om billedcitat. Det gælder i så fald billeder som ikke er produceret til publikationen.

25 Niels Erik Wille Beskrivende billeder versus kunstneriske billeder og fotografiske værker. En eksempelsamling. 25

26 26

27 27

28 Saussures tegnbegreb

29 Saussures tegnbegreb

30 Karl Bühler ( )

31 Karl Aage Tinggaard: Gråspurv, hun og han. I: Hans Hvass: Fugle i Farver. Politikens Forlag. 6. udg

32 Sikker Hansen: Gråspurve. I: Hans Hvass og Sikker Hansen: Byens Dyreliv. Schultz Forlag

33 33 Sikker Hansen. April. 52. Efter Hans Hvass: Sikker Hansen og dyrene

34 Lars Jonsson: Skovspurv og gråspurve: I: Fugle i Europa. Gyldendal

35 Gråspurv (foto). I: Bruce Campbell: Dictionary of Birds in 35 Color. London: Michael Josephs Ltd. 1974

36 36 Kasimir Malevich ( ). Olie på lærred

37 Niels Erik Wille Gengivelse af billeder ( billedcitat ) 37

38 Gengivelse af billeder En gengivelse af et billede regnes for et eksemplar af billedet, uanset om det i praksis kan erstatte originalen. En gengivelse er omfattet af eneretten til eksemplarfremstilling. En gengivelse af et udsnit af billedet regnes også for en gengivelse og er omfattet af lovens bestemmelser om eksemplarfremstilling. Gengivelsen selv kan også være særskilt beskyttet, f.eks. vil en fotografisk gengivelse være beskyttet som fotografisk billede (gengivelse af et maleri) eller fotografisk værk (gengivelse af en skulptur). 38

39 Gengivelse af billeder Som eksemplarfremstilling anses enhver direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent og hel eller delvis eksemplarfremstilling på en hvilken som helst måde og i hvilken som helst form. Som fremstilling af eksemplarer anses også det forhold, at værket ovrføres på en indretning som kan gengive det. (OHL 2, stk.2) Skanning af billeder er altså omfattet af reglerne om eksemplarfremstilling. (Om digitale billeder se også planche 76ff.) En tegning af billedet og et fotografi af billedet er begge gengivelser der er omfattet af eneretten. 39

40 Gengivelse af billeder 2 En gengivelse af et beskyttet billede forudsætter som udgangspunkt en tilladelse fra ophavsmanden (værker) eller fotografen (fotografiske billeder). Loven indholder dog en række undtagelser: Kopiering til privat brug, herunder kunstnerisk gengivelse (se planche 58 og 76ff) Gengivelse af billeder som led i tekstcitater. Billedcitater i forbindelse med kritiske og videnskabelige fremstillinger. Gengivelser omfattet af en generel aftale ( aftalelicens ) med f.eks. COPY-DAN Billedkunst. 40

41 Billedcitater Ophavsretslovens almindelige citatret omfatter ikke billeder. Det anføres undertiden at man ikke lovligt kan citere billeder hvis man med citat mener en gengivelse af et brudstykke af værket. Det er ikke korrekt i praksis tværtimod sker det ofte i billedanalyser at man diskuterer et udsnit af billedet. Men man har altså vedtaget at det ikke skal kaldes et citat i ophavsretslovens forstand. 41 Hvis en illustration (beskrivende billede) udgør en integreret del af en tekstlig fremstilling, kan illustrationen dog gengives som en del af et citat af teksten.

42 Billedcitater En dom i Østre Landsret, december 2008, undergraver dog denne almindelige juridiske opfattelse af citatretten i forbindelse med billeder. Bjørn Nørgaard producerede i H.C. Andersen-året en illustration til eventyret Den lille Havfrue. Det havde form som en collage af fotografier mv., herunder 2 gengivelser af Den lille Havfrue af Edvard Eriksen ( ). Eriksens arvinger anlagde sag med påstand om vederlag og erstatning for uberettiget gengivelse af det beskyttede værk. 42

43 Billedcitater Bjørn Nørgaard hævdede at der var tale om en fri bearbejdning i forbindelse med et nyt og selvstændigt kunstværk. Illustrationen som helhed havde ikke Eriksens skulptur som hovedmotiv, og havde iøvrigt ikke et kommercielt sigte. Brugen af collageteknikken blev desuden fremhævet som en anerkendt metode og udtryksform i moderne billedkunst. Byretten og dernæst Østre Landsret gav kunstneren medhold og kom derved til at fastslå et princip om fri benyttelse af billedcitater i en kunsterisk sammenhæng. Højesteret har bekræftet dette i

44 Gengivelse af billeder 6 Den danske ophavsretslov giver en meget restriktiv tilladelse til at gengive offentliggjorte billeder i forbindelse med kritiske eller videnskabelige fremstillinger i tilslutning til teksten (OHL 23, stk. 1). Retten forudsætter at billederne behandles i teksten diskuteres eller analyseres. De må ikke være slet og ret staffage. Retten omfatter alle slags billeder, både beskrivende billeder og billedkunst, herunder fotografiske værker (samt fotografiske billeder). Retten omfatter ikke erhvervsmæssige udgivelser! 44

45 Gengivelse af billeder 7 Disse regler indebærer at billeder af forskellig art kan gengives i f.eks. ph.d-afhandlinger mv. uden at der skal indhentes tilladelse til gengivelsen. Der skal selvfølgelig gives oplysning om ophav og kilde på sædvanlig måde. Tekster med lovlige billedgengivelser kan også gøres offentligt tilgængelige, f.eks. via et bibliotek, så længe det ikke sker på erhvervsmæssige vilkår. 45

46 Gengivelse af billeder 8 Billeder kan også gengives i forbindelse med mundtlige fremlæggelser af kritisk og videnskabelig art f.eks. ved hjælp af en PowerPoint -præsentation. Forudsætningen er at det sker i en sammenhæng hvor målgruppen (publikum) er fagligt relevant. 46

47 Gengivelse af billeder 9 Gengivelse af billeder som led i en offentlig forelæsning med alment oplysende formål, samt almindelig undervisning i skoler, aftenskoler og lign. sammenhænge, kan omfattes af en generel aftale (aftalelicens) mellem institutionen og COPY-DAN Billedkunst. Aftalen gælder dog p.t. kun for kunstværker og fotografier (OHL 24a), ikke for de rent beskrivende billeder. Den omfatter dog også udenlandske kunstnere. Men enkelte kunstnere kan nedlægge veto mod en sådan anvendelse (COPY-DAN har en liste). 47

48 Gengivelse af billeder 10 COPY-DAN Billedkunst og COPY-DAN Tekst & Node arbejder på en aftale om brug af billeder i forbindelse med universiteternes undervisning. Aftalen skal dække alle slags billeder, uanset deres art og oprindelse, herunder ikke mindst billeder i digital form som indgår i multimedieproduktioner, web-præsentationer og PowerPoint -præsentationer. Aftalen skal lovliggøre den omfattende udnyttelse af billeder i undervisningen som foretages af såvel lærere som studerende. 48

49 Gengivelse af billeder 11 Udover de digitale medier vil aftalen omfatte brugen enkeltstående billeder i trykte kompendier. Billeder som indgår i de gengivne tekster, er allerede omfattet af eksisterende aftaler. Aftalen vil lovliggøre den fotokopiering, skanning og digital kopiering (herunder downloading) som er forudsætningen for at billeder kan gengives i en undervisningssituation. Herunder også uploading af materiale med billeder til et lukket intranet knyttet til en bestemt undervisning. Aftalen indebærer begrænsninger i kvaliteten (opløsningen) af digitale gengivelser. 49

50 Forlagsudgivelser Hvis billederne skal gengives i udgivelser der sker i erhvervsøjemed - typisk forlagsudgivelser skal der indhentes tilladelse fra rettighedshaverne. Det gælder uanset om der er tale om kritiske eller videnskabelige fremstillinger eller alment oplysende fremstillinger. Forlaget kan træffe aftale med COPY-DAN Billedkunst om en aftalelicens som gør det muligt at gengive kunstværker (herunder fotografiske værker) uden at skulle indhente tilladelse fra de enkelte rettighedshavere. Men ophavsmanden kan nedlægge forbud mod at indgå i en sådan aftale. 50

51 Forlagsudgivelser 2 Den ikke-kommercielle gengivelse af billeder i kritiske eller videnskabelige fremstillinger omfatter også beskrivende billeder. Men aftalelicensen (aftalen med COPY-DAN Billedkunst) ved forlagsudgivelser kan derimod kun omfatte kunstværker. Gengivelse af beskrivende billeder i en forlagsudgivelse forudsætter altså hver gang en særlig aftale med rettighedshaveren (som ikke behøver at være ophavsmanden). I 2008 blev der OHL 50, stk. 2 indført en generel hjemmel til at etablere aftalelicenser. Men der er så vidt vides ikke lavet aftaler der løser problemet. 51

52 COPY-DAN COPY-DAN er en organisation dannet ved et samarbejde mellem rettighedshavernes organisationer for at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med bl.a. kopiering. COPY-DAN er godkendt til at indgå aftaler med aftalelicens-virkning på en række områder: Kopiering af tekst og noder (bl.a. undervisning) Gengivelse af kunstværker Kopiering af radio- og tv-udsendelser Kabel-tv (videretransmission af udsendelser) 52

53 COPY-DAN Billedkunst COPY-DAN har dannet en særlig sektion Billedkunst som varetager medlemmernes interesser ved brug af eksisterende billeder i bl.a. udgivelser og tryksager, samt i web-publikationer. Billedernes ophavsmænd har overdraget hele rettighedsvaretagelsen til COPY-DAN, og der kan derfor ikke længere træffes aftale med de enkelte ophavsmænd. Bortset fra aftalelicenser repræsenterer sektionen kun de tilmeldte danske ophavsmænd! Fotografer er kun omfattet i begrænset omfang fordi de traditionelt benytter billedbureauer. 53

54 Billedarkiver Der findes en række kommercielle billedarkiver (billedbureauer) som stiller billeder (typisk fotografier) til rådighed for forskellige anvendelser. Billederne er overdraget til billedarkivet som så repræsenterer ophavsmandens interesser i forbindelse med aftaler om brug og afregning af vederlag. Billedarkiver i offentlige biblioteker og arkiver har derimod en anden status. De kan give adgang til billeder i arkivet, men kan normalt ikke repræsentere de egentlige rettighedshavere. 54

55 Frie billeder Der findes samlinger af fotografier og andre illustrationer der er stillet til rådighed for almenheden (Public Domain) til en mere eller mindre velafgrænset brug. De findes typisk i cd-rom-udgivelser eller på Nettet. Det er vigtigt at læse vilkårene for brugen, og de kan sjældent anbefales til andet end privat brug, prototyper eller amatørproduktioner. 55

56 Royalty-frie billeder Professionelle billedbrugere, f.eks. reklame- og PRbureauer mv. bruger i stigende grad såkaldte royalty-frie billeder. Der er typisk tale om fotografier taget af professionelle fotografer. Billedbureauet (som kan være en net-portal) sælger retten til at anvende billedet uden kvantitative eller tidsmæssige begrænsninger mod et fast vederlag betalt ved leveringen. Det er altså ikke gratis billeder. Royalty indebærer derimod normalt betaling per anvendelse. 56

57 Niels Erik Wille Privatkopiering, offentlig fremførelse, offentlig visning (udstilling), bestilte billeder og portrætter, mv. 57

58 Privatkopiering Det er tilladt at lave kopier af offentliggjorte billeder til privat og personlig brug. Det er dog ikke tilladt at fremstille en kopi af et kunstværk på en sådan måde at kopien fremstår som en original, herunder at forsyne kopien med kunstnerens sædvanlige signatur. Hvis der er tale om en kunstnerisk gengivelse, må man ikke lade en anden udføre arbejdet for sig ( fremmed medhjælp ). Om digitale gengivelser til privat brug se også planche 76ff. 58

59 Offentlig fremførelse Offentlig fremførelse sker typisk i forbindelse med musik, filmværker og sceneværker, men kan også omfatte billeder. Det regnes for offentlig fremførelse hvis billeder gengives i film og fjernsynsudsendelser. Det forudsætter som udgangspunkt ophavsmandens tilladelse. Billeder må dog frit gengives i film og fjernsynsudsendelser hvis de er offentligt tilgængelige, og gengivelsen er af underordnet betydning i sammenhængen. De må også gengives i forbindelse med en dagsaktuel omtale af en udstilling eller lignende. 59

60 Internettet og lign. Tilgængeliggørelse af værker via datanet som Internettet / WWW behandles i den danske ophavsret som en særlig form for offentlig fremførelse. Gengivelse af billeder er dels omfattet af reglen om at det forudsætter ophavsmandens tilladelse at overføre et billede til et apparat som kan gengive det, dels af reglerne om offentlig fremførelse. Selve det at et billede er lovligt tilgængeliggjort på Nettet, implicerer ikke at det er tilladt frit at kopiere det til andet end rent private formål. Der skal altid foreligge en eksplicit aftale eller tilladelse (licens). 60

61 PowerPoint og lign. Brugen af billeder i digital form i et præsentationsværktøj som f.eks. PowerPoint, regnes også for en fremførelse af billederne. Det forudsætter dels en eksemplarfremstilling (digitalisering og/eller digital kopiering), dels selve fremførelsen. Begge dele er omfattet af ophavsmandens eneret. Hvis der tages udgangspunkt i en fotografisk gengivelse af billedet, kommer hertil fotografens rettigheder til det fotografiske billede. 61 Fremførelse i en undervisningssituation kræver ikke tilladelse, men forudsætter at der anvendes en lovlig gengivelse af billederne. Upload til såvel intranet og internet kræver tilladelse.

62 Offentlig visning Offentlig visning af malerier, tegninger, grafik, skulpturer mv. reguleres også af ophavsretten. Men her er grundsynspunktet at ejeren af et kunstværk frit kan udstille det på steder hvor der er offentlig adgang, også hvis det sker mod betaling. Hovedreglen er at et billede der er udgivet (f.eks. et grafisk tryk) eller endeligt overdraget til andre, kan vises offentligt uden særlig tilladelse (eller betaling). Reglen omfatter indirekte visning hvor et eksemplar af billedet projiceres på en passende flade (med et episkop eller video-kamera). 62

63 Offentlig visning 2 Visning af malerier, tegninger, grafik, skulpturer og andre billeder i forbindelse med offentlige foredrag, forelæsninger og lign. er også omfattet af bestemmelsen om offentlig visning. Visningen kan ske i form af lysbilleder, produceret og solgt til formålet, eller direkte fra et grafisk tryk eller en bog ved hjælp af et episkop eller et videokamera. Billederne skal være offentliggjorte. Og man skal bruge det originale (evt. udgivne) eksemplar af billedet til visningen. Reglen giver ikke ret til at producere et nyt eksemplar til en sådan brug. 63

64 Udstillingsvederlag Fra tid til anden rejses der krav om et udstillingsgebyr som skal tilfalde ophavsmanden eller dennes arvinger (inden for beskyttelsesperioden) når værker udstilles offentligt. Det er imidlertid afvist som et generelt princip og ikke indarbejdet i ophavsretsloven. I Danmark har man dog som led i den offentlige kunststøtte indført et vederlag til nulevende kunstnere hvis værker udlånes af kunstneren selv til udstillinger arrangeret af statslige museer og udstillingssteder. Det er på 12 % af værkets værdi årligt, dog højst ,- årligt. En udstilling på en måned giver en tolvtedel af beløbet. 64

65 Udlejning og udlån Udlejning og offentligt udlån af alle typer af værker (bortset fra bygningsværker) er omfattet af ophavsmandens eneret. Udlejning forudsætter altid ophavsmandens tilladelse, men rettigheden kan overdrages til en organisation som står for opkrævningen. Offentligt udlån (biblioteker) er tilladt efter dansk ret for værker der er endeligt overdraget (f.eks. bøger og billeder købt i almindelig handel). Danske ophavsmænd får til gengæld andel af Biblioteksafgiften. Det gælder også billedkunstnere hvis værker indgår bøger eller udlånes direkte. 65

66 Videresalg og følgeretsvederlag Videresalg og lign. af lovligt erhvervede eksemplarer af alle typer af værker kræver ikke tilladelse. Værdiforøgelsen ved videresalg af billedkunst er i nogle tilfælde så stor (især for visse kunstnere) at man nu finder det rimeligt at ophavsmanden skal have en andel af værdiforøgelsen. Derfor er der (2006) indført et vederlag på en procentdel af salgsprisen ved kommercielt videresalg (gallerier og auktioner). Administreres af COPY-DAN Billedkunst. Det kaldes for følgeretsvederlag og gælder i hele beskyttelsesperioden (død + 70 år). 66

67 Bestilte billeder Den der bestiller et billede, opnår ikke andre rettigheder end dem der er omfattet af den aftale der er indgået. Man får således ikke del i ophavsretten selvom man nøje har beskrevet det billede man ønsker. Man kan heller ikke råde over billedet og eventuelle originaler (herunder negativer) ud over hvad der er aftalt eller normal sædvane. Det omfatter bl.a. brug i en anden sammenhæng end den aftalte og overdragelse til tredjepart. 67

68 Bestilte billeder 2 Efter fotografiloven (ophævet 1995) gjaldt der særlige regler for bestilte fotografier. Rettighederne til at anvende det færdige fotografi overgik til bestilleren med mindre andet var aftalt med fotografen. Fotografen beholdt normalt negativet og kunne dermed producere nye kopier af en passende kvalitet. Rettighedsforholdene medførte at fotografen ikke kunne disponere over billedet uden bestillerens accept bortset fra udstilling af billedet for at reklamere for fotografens egen virksomhed. Disse aftaler fra før 197o gælder formentlig stadig. 68

69 Portrætter Der gælder særlige regler for bestilte portrætter, herunder portrætfotos. Den der bestiller portrættet (og det behøver ikke være den portrætterede), råder over billedet sammen med ophavsmanden. De kan ikke disponere over det uafhængigt af hinanden. Dette må ikke forveksles med begrebet retten til eget billede som ikke er en ophavsretlig forestilling. (Behandles senere). 69

70 Niels Erik Wille Case 2: Lag på lag på lag... 70

71 Design af temaark: Ditte Gantriis / PostDanmark Design af Pladecover: Peder Bundgaard (1973) efter vægmaleri i Andys Bar, Kbh. 71

72 Vægmaleri i Andys Bar: Kunstner Tage Hansen 72

73 Kalenderpige. Art Frahm 73 TWA-plakat. Anonym tegner

74 Rettigheder Kalenderpige (1950'erne): Art Frahm eller arvinger. Reklamekalender. Der er ikke gjort krav gældende. TWA-plakat (1949): Der er ikke gjort krav gældende (reklame) Vægmaleri (1950'erne): Tage Hansens arvinger. Pladecover (1973): Peder Bundgaard / CBS + Tage Hansen som accepterede brugen efterfølgende. Frimærke: PostDanmark + Peder Bundgaard/CBS + Tage Hansens arvinger. 74

75 Niels Erik Wille Digitale billeder 75

76 Digitale billeder Som tidligere nævnt er digitale værker ikke en særlig værkkategori i ophavsretsloven. Digitale værker beskyttes efter reglerne for den type af værker der er repræsenteret digitalt: litterære værker, billedkunst, musikværker, filmværker osv. Men beskyttelsen er alligevel noget stærkere når der er tale om værker i digital form. 76

77 Digitale billeder 2 Digitale billeder er dels beskyttet efter deres art som billeder: beskrivende billeder, billedkunstværker, fotografiske værker, fotografiske billeder, dels beskyttet pga. den digitale form. Det kan være nyttigt at skelne mellem: Billeder der er født digitale, dvs. skabt i computeren Billeder der er digitaliseret, dvs. gengivet i digital form. (Digitalisering forudsætter ophavsmandens tilladelse hvis den udføres af andre og til andre formål end privat brug.) 77

78 Privatkopiering Billeder i digital form må kun kopieres til privat brug og kun til brug for fremstilleren selv eller denne husstand. (Det omfatter også billeder som er udgivet på cd-rom, dvd'er mv.) Der må ikke kopieres fra lånte eksemplarer uden rettighedshavernes udtrykkelige tilladelse. Den kan f.eks. foreligge som en erklæring om at indholdet af en cd-rom eller lign. er freeware (public domain) eller shareware. 78

79 Sikkerhedskopiering mv. Den lovlige bruger af et værk i digital form er berettiget til at fremstille en sikkerhedskopi og andre kopier som er nødvendige for den normale brug af værket. Det indebærer bl.a. at en låner kan overføre kopier fra det lånte medium til egen computer i forbindelse med lånet. Men disse kopier skal slettes når lånetiden udløber og materialet afleveres. 79

80 Ophavsret på Nettet Der gælder nøjagtig de samme ophavsretlige regler på Nettet som i det almindelige fysiske rum. Det betyder at krænkelser begået i Danmark forfølges efter dansk ret og ved en dansk domstol. Da der altid vil være tale om digitale værker, er det de restriktive regler for digitale værker der gælder, oveni de almindelige regler for den pågældende værktype. 80

81 Værker på Nettet Et værk der (lovligt) er stillet til rådighed på Nettet med adgang for alle, må man læse, høre, se mv. uden yderligere tilladelse. Man har også lov til at lave en kopi til privat brug medmindre der er tale om et edb-program. Men man har ikke lov til at kopiere (downloade) materialet og stille det til rådighed for andre, medmindre der eksplicit er givet tilladelse til det. Husk at en gengivelse af et billede (f.eks. et maleri) kan være beskyttet som fotografisk billede (reprofoto) selvom det originale værk er uden beskyttelse. 81

82 Links Det er tilladt at lave et link til et andet web-sted (svarer til en reference i trykt tekst), men det skal ske på en sådan måde at materialet ikke fremstår som en del af ens egen web-præsentation. Det er ikke tilladt at lave links til materiale der ulovligt er lagt ud på nettet. Det regnes for medvirken til krænkelsen. Hvis man gennem et link henter f.eks. et billede ind på sin egen side, er dette at sidestille med en eksemplarfremstilling og bedømmes derefter. 82

83 Brug på stedet Brug på stedet af digitale værker regnes for en offentlig fremførelse af værket hvis det sker i en offentlig undervisningssituation eller et sted hvor alle har adgang, f.eks. på et bibliotek. På biblioteker er brug (gennemsyn) på stedet tilladt efter en særlig bestemmelse i ophavsretsloven. 83

84 Udlån Det er ikke tilladt af udlåne edb-programmer fra offentlige biblioteker medmindre biblioteket har en aftale med rettighedshaverne. Det rammer også alle digitale værker, f.eks. billeder, der er integreret med et edb-program, f.eks. på en cd-rom. (f.eks. en cd-rom om en kendt maler.) Et lovligt udlån giver ret til at lave de nødvendige kopier, f.eks. i forbindelse med installationen. Men alle kopier skal slettes når det lånte leveres tilbage. 84

85 Citater fra digitale værker Det er uklart hvilken retlig status citater fra digitale værker har. Problemet er primært knyttet til digitale citater, mens analoge citater (f.eks. tekst der er udprintet) næppe giver problemer. Men under alle omstændigheder gælder de sædvanlige regler, herunder den restriktive adgang til at gengive billeder ( billedcitat ). Det kan give problemer med skærmbilleder men kun hvis de har karakter af billeder. 85

86 Niels Erik Wille Retten til eget billede og lign. 86

87 Retten til eget billede En persons fremtrædelsesform er ikke et ophavsretligt beskyttet værk, uanset hvor meget man har arbejdet med sit særlige image. Derfor er det som kaldes for retten til eget billede, ikke et ophavsretligt anliggende. Det gælder også en særlig maske eller anden fremtrædelsesform som en skuespiller eller en artist (f.eks. en klovn) har udviklet. Men der er mange andre regler som regulerer dette område: Persondataloven, markedsføringsloven, straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser m.fl. Også presse-etiske regler. 87

88 Persondata Billeder af personer indebærer i praksis oplysninger om personen som er omfattet af persondataloven. Det kræver derfor som udgangspunkt personens samtykke at bringe sådanne billeder på Internettet, i tv eller i den trykte presse. Dette gælder i særlig grad hvis billederne er optaget under private forhold. Det er dog almindeligt accepteret personer der færdes på offentlig plads eller vej, kan indgå i billeder der viser en generel situation (men ikke hvis de pågældende er hovedmotivet). 88

89 Persondata Kendte personer må i højere grad end andre finde sig i at blive fotograferet når de færdes på offentlige steder eller til offentligt tilgængelige begivenheder. Det gælder politikere, skuespillere, sangere og musikere, kunstnere, tv-personligheder og lign. Anvendelse i forbindelse med reklamer og anden erhvervsmæssig udnyttelse kræver som udgangspunkt altid samtykke. Men selvom tv og nyhedsmedier er erhvervsmæssige, har de et større spillerum sålænge der er tale om nyhedsformidling. 89

90 Privatlivets fred Personer der befinder sig på privat område, må ikke fotograferes uden deres samtykke uanset hvor fotografen befinder sig. Man kan altså ikke fotografere fra et offentligt område ind på et privat (undtaget hvis motivet er et bygningsværk). Billeder der er taget under private forhold, f.eks. en privat fest, og til private formål, må ikke udnyttes eller videregives til andre formål. Det er en skærpende omstændighed hvis billedet kan virke krænkende eller give oplysninger som ikke kommer andre ved. 90

91 Andre problemer Hvis et iøvrigt lovligt billede anvendes på en måde som giver en misvisende, især krænkende opfattelse af personerne på billedet, kan der kræves erstatning for svie og tort. Eksempel: Et billede købt i et billedbureau forestillende en gruppe græske gæstearbejdere på en restaurant anvendes som illustration af en artikel om en film om terrorisme. 91 Eksempel: Billede af en (kendt eller ukendt) person anvendes uden samtykke i en reklame. Brugen indebærer at den pågældende anbefaler det pågældende produkt. Og reklamebureauet sparer udgifter til en professionel model.

92 Look-alikes Billeder af look-alikes til kendte personer, eller billeder der er manipuleret så de ligner billeder af kendte personer, er stærkt problematiske. Formålet er normalt at snylte på de kendte for at opnå opmærksomhed, f.eks. for at støtte markedsføring af et produkt. Andre anvendelser er erotiske eller ligefrem pornografiske situationer. Producenter og brugere af sådanne billeder kan sagsøges for vildledning og/eller krænkelse af personlig integritet. 92

93 Slut 93

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5)

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Indledning Ophavsret til værker Kravene i 1 skal opfyldes. Litterære Kunstneriske Edb-programmer Originalitetskrav Egen intellektuelle indsats Valgfrihed

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale.

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. Sognet/Kirkens navn Adresse Postnr. By (i det følgende betegnet sognet) og Foreningerne Copydan Tekst & Node og Copydan Billeder Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø (i det følgende betegnet Copydan)

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Ret & Rigtigt 9. Ophavsret mv. Generel introduktion. Principper. Rettighedsforvaltning Forlagsaftaler. Pligtaflevering. Biblioteksafgift.

Ret & Rigtigt 9. Ophavsret mv. Generel introduktion. Principper. Rettighedsforvaltning Forlagsaftaler. Pligtaflevering. Biblioteksafgift. Ret & Rigtigt 9 Ophavsret mv. Generel introduktion. Principper. Rettighedsforvaltning Forlagsaftaler. Pligtaflevering. Biblioteksafgift. COPY-DAN 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag.

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Ophavsret og medieetik

Ophavsret og medieetik Ophavsret og medieetik - Med fokus på elevproduktioner Josephine Bock, Juridisk rådgiver for UBVA Hvad skal vi blive klogere på? Ophavsret hvad, hvor, hvorfor? Hvilke rettigheder og begrænsninger medfører

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

De vigtigste ophavsretlige bestemmelser

De vigtigste ophavsretlige bestemmelser De vigtigste ophavsretlige bestemmelser Kort vejledning for biblioteker 5. reviderede udgave Harald von Hielmcrone Statsbiblioteket Forord Dette er 5. udgave af en kortfattet vejledning til forståelsen

Læs mere

Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.)

Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.) Niels Erik Wille Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter Afsluttende opgave til Kurset Ret & Rigtigt F10 (Ophavsret mv.) Case: 2 installationer til udstilling

Læs mere

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT

Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale /revideret ) GENERELT Prisbilag 2012 for aftale mellem MUSEET og Copydan BilledKunst (FDK standardaftale 14.08.2001/revideret 7.10.2004) GENERELT Hvor intet andet skriftligt er aftalt nedenfor mellem parterne, gælder Copydan

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Ophavsretsloven med kommentarer

Ophavsretsloven med kommentarer Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave Peter Schønning Ophavsretsloven med kommentarer 6. udgave/1. oplag Peter Schønning & Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3832-9

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

Ophavsret og billeder

Ophavsret og billeder Ophavsret og billeder - En håndbog for alle der gengiver billeder Ved billedkunst forstås maleri, skulptur, fotografi, tegning, design, litografi, mosaik, relief, installation, scenografi, kunsthåndværk,

Læs mere

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9

Indhold. Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Indhold Forord... 9 Hvordan man skal bruge kompendiet... 9 Kapitel I. Hvad er immaterialret?... 11 A. Hvad dækker immaterialretten?... 11 B. Hvor står reglerne henne?... 11 C. Hvad skal man med immaterialretten?...

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

OPHAVSRET i UNDERVISNING

OPHAVSRET i UNDERVISNING Dias 1 OPHAVSRET i UNDERVISNING Dias 2 Copyright Copyret UBVA - Udvalg,l Besky1else af Videnskabelig Arbejde Udvalg under AC Gammelt udvalg, som ikke er særligt fagforeningsag,gt Varetager AC- medlemmers

Læs mere

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF.

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF. FORLAG Frederiksberg, 2015 Ophavsret En guide Ophavsrettens kerne Kravet om originalitet: Som udgangspunkt er alle litterære og kunstneriske værker skabt ved en kreativ proces, beskyttet af ophavsretsloven.

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)2)

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)2) LBK nr 202 af 27/02/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-25439-1 Senere ændringer til forskriften LOV nr 380 af 17/04/2013

Læs mere

1 of 23 02/18/2008 09:50 PM Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 763 af 30/06/2006 Gældende (Ophavsretsloven) Offentliggørelsesdato: 14-07-2006 Kulturministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Ophavsrettens

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret Anordning nr. 561 af 7. juni 2006 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ophavsret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks dronning, gør vitterligt: I medfør af 93 i lov om ophavsret, jf.

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1)

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Bekendtgørelse af lov om ophavsret 1) Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 30. juni 2006, med de ændringer, der følger af lov nr. 231 af 8. april 2008. Kapitel 1 Ophavsrettens

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

lov om ændring af ophavsretsloven 1

lov om ændring af ophavsretsloven 1 .XOWXUPLQLVWHULHW 14. juni 2002 J.nr.2002.7001-1 Departementalt udkast til )RUVODJ til lov om ændring af ophavsretsloven 1 I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 618 af 27. juni 2001, foretages

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende (Ophavsretsloven) Offentliggørelsesdato: 09-03-2010 Kulturministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse)

LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende (Ophavsretsloven) Offentliggørelsesdato: 09-03-2010 Kulturministeriet. Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 202 af 27/02/2010 Gældende (Ophavsretsloven) Offentliggørelsesdato: 09-03-2010 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ophavsrettens genstand og indhold Kapitel 2 Indskrænkninger

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013

Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier. Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 w Muligheder og rammer for mediers arbejde med sociale medier Advokat Mads Jørgensen København, 27. november 2013 Agenda 1. Grundlæggende spilleregler 2. Brug af indhold på/fra sociale medier 3. Konkurrencer

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Ophavsretten på biblioteket

Ophavsretten på biblioteket BIBLIOTEKSSTYRELSEN Ophavsretten på biblioteket BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN 2002 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Ophavsretten på biblioteket Biblioteksstyrelsen 2002 1 Ophavsretten på Biblioteket 2. reviderede

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier

Mediejura. Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014. Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier t Mediejura Medlemsmøde, Danske Medier 17. december 2014 Chefjurist Holger Rosendal, Danske Medier Hvilke regler rådgiver vi om? Grundloven EMRK offentlighedsloven forvaltningsloven medieansvarsloven presseetiske

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ophavsret )

Bekendtgørelse af lov om ophavsret ) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ophavsrettens genstand og indhold Kapitel 2 Indskrænkninger i ophavsretten Kapitel 3 Ophavsrettens overgang til andre Kapitel 4 Ophavsrettens Kapitel 5 Andre rettigheder

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Web IT no.1. Peter Leth

Web IT no.1. Peter Leth Web IT no.1 Peter Leth Betingelser Muligheder Betingelser Muligheder Betingelser Muligheder Lovlig undervisning Loven om ophavsret Creative Commons Middelfart-pigen og historien der forsvandt Fællesskaber

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem. Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, det er godt at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god ide at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1

Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen OPGAVE 1 Rettevejledning til skriftlig prøve i immaterialret, vintereksamen 2013-2014 OPGAVE 1 Overordnet set handler opgaven både om varemærkeret og patentret. Patentret: For så vidt angår patentretten bør den

Læs mere

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

Forslag. til. 1. Fodnoten til lovens titel affattes således: Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret 1 (Visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen vedrørende kabelviderespredning) 1 I lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Læs mere

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten

Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6 Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden? Undtagelser til ophavsretten Kapitel 6. Hvad må man uden tilladelse fra ophavsmanden?... A. Forskellige slags undtagelser Ophavsretsloven giver ophavsmanden

Læs mere

De vigtigste ophavsretlige bestemmelser

De vigtigste ophavsretlige bestemmelser De vigtigste ophavsretlige bestemmelser Kort vejledning for biblioteker 4. reviderede udgave Harald v. Hielmcrone Statsbiblioteket Juli 2008 ISBN 978-87-7507-013-8 Forord Dette er 4. udgave af en kortfattet

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold

Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Indledning Overdragelse af ophavsrettigheder i ansættelsesforhold Pensum: Immaterialret, Schovsbo og Rosenmeier, 1. udg. Ophavsretten beskytter litterære og kunsteriske værker. Kun et værk, hvis originalitetskravet

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

Kapitel 4. Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed. 4.0 Problemstillingen. 4.1 Aktivitetsformerne

Kapitel 4. Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed. 4.0 Problemstillingen. 4.1 Aktivitetsformerne Kapitel 4 Ophavsretlige problemer for biblioteksvirksomhed 4.0 Problemstillingen Biblioteksloven fastlægger folkebibliotekernes opgaver og pligter. Folke bibliotekerne skal ifølge den gældende lov stille

Læs mere

Aftale om internetradio

Aftale om internetradio Aftale om internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side Koda Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Hammerichsgade 14 1611 København V DK-1021 København

Læs mere

Retten til eget billede

Retten til eget billede Retten til eget billede Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier, Personlighedsret, kap. 3, side 51-104, Peter Schønning m.fl. Indledning Betingelser for beskyttelse som værk Det skal være

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer Udkast. 16. december 2005 God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 1. Forord...2 2. God citatskik...2 2.1. Reglerne...2 2.2. Afgrænsningen af god citatskik...3 Hvad er et lovligt citat?...3

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi

Ret & Rigtigt 11. Ophavsret mv. 3. Musik og lyd Rettighedsøkonomi Ret & Rigtigt 11 Ophavsret mv. 3 Musik og lyd Rettighedsøkonomi Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere