Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007"

Transkript

1 Mine egne uddrag af rapporten NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

2 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på Rapportering og revision er revideret af Pricewaterhouse- Coopers (PwC), der også har gennemgået og vurderet rapporten på grundlag af AA1000 Assurance Standard. Rapporteringsuniverset er en dedikeret hjemmeside, der rummer både årsrapporten og mange andre informationer. Vi supplerer løbende årsrapporten med rapportstof såsom fondsbørsmeddelelser, ny heder og telekonferencer, og som noget helt nyt i år vil vi hvert kvartal sætte fokus på et relevant tema. Temarapporterne offentliggøres i forbindelse med kvartalsregnskaberne. Rapporteringsuniverset skal gøre informationen lettere tilgængelig og tilgodese brugernes forskellige behov. Således kan den enkelte bruger blandt andet sammensætte sin egen udgave af rapporten ved hjælp af funktionen Min Rapport. Det vil også være muligt at hente for eksempel telekonferencer som podcasts. Rapporteringsuniverset skal ses i sammenhæng med resten af med særskilte opdateringer og links til andre sider på Novozymes hjemmeside. Kommentarer og respons på rapporteringsuniverset og er meget velkomne og kan sendes til redaktionen. Revisionen omfatter finansielle, sociale og miljømæssige data, og PwC har forholdt sig til alle artikler i Novozymes Rapporten Online er disse sider mærket + Revideret af PwC. Se også erklæringerne i rapporten. PwC har ikke revideret den del af rapporten, som findes online under menupunktet Supplerende rapportering. Under Supplerende rapportering findes vores Communication on Progress i forhold til Global Compact, rapportering i forhold til Global Reporting Initiative (GRI) samt data om vores aktiviteter i Brasilien, Danmark, Indien, Kina, Storbritannien, Sverige og USA. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), Årsregnskabsloven og OMX Den Nordiske Børs Københavns supplerende krav til regnskabsaflæggelse. Desuden er den udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative G3 Guidelines for Sustainability Reporting. Hvis der er uoverensstemmelser mellem den trykte rapport og online-rapporten, er den trykte rapport juridisk gældende. Besøg Novozymes online-rapporteringsunivers på

3 Ledelsens beretning 1 Indhold Resultater 2 Forord 24 Nøgletal Forord Salg Nøgletal og markeder Bestyrelsens Salg og markeder beretning Finansiel, Bestyrelsens miljømæssig beretning og social redegørelse 14 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Aktuelle Aktuelle temaer temaer 20 Bioinnovation i praksis 22 Succesrigt år baner vejen til 10 i Bioinnovation i praksis 25 Bioethanol skaber vækst i Novozymes og debat i verden 22 Succesrigt år baner vejen til "10 i 10" 28 Novozymes udvider i Indien 25 Bioethanol skaber vækst i Novozymes og debat i verden 30 Enzymer til vaskemidler vinder frem 28 Novozymes udvider i Indien 32 Partnerskaber er fremtiden inden for forskning 30 Enzymer til vaskemidler vinder frem 34 Det langsigtede perspektiv 32 Partnerskaber er fremtidens inden for forskning 34 Det langsigtede perspektiv Ledelse Ledelse 36 Bestyrelse og direktion 38 Corporate governance 36 Bestyrelse og direktion 38 Corporate governance Regnskab 40 Ledelsespåtegning Regnskab 41 Den uafhængige revisors påtegning 42 Uafhængig erklæring om miljømæssig 40 Anvendt regnskabspraksis og social ansvarlighed 48 Risikofaktorer 44 Anvendt regnskabspraksis 51 Resultatopgørelse 52 Risikofaktorer 52 Egenkapitalopgørelse 55 Resultatopgørelse 54 Balance 56 Egenkapitalopgørelse 55 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 58 Balance 56 Miljø-, social- og videndata 59 Pengestrømsopgørelse og finansielle reserver 58 Noter 60 Miljø-, social- og videndata 80 Hoved- og nøgletal 62 Noter 81 Virksomhedsoversigt 86 Hoved- og nøgletal 82 Aktieinformation 87 Virksomhedsoversigt 85 Regnskab for Novozymes A/S 88 Aktieinformation 94 Ordliste 91 Regnskab for Novozymes A/S 101 Ordliste Supplerende rapportering

4 2 Forord Morgengry for bæredygtig udvikling Klima og bæredygtig udvikling kom for alvor på den globale dagsorden i Det er godt nyt for verden og for Novozymes. Det er en spændende tid, vi lever i. En tid, hvor det ene banebrydende videnskabelige resultat afløser det andet; hvor hele kloden er blevet vores marked og arbejdsplads, og hvor verden er vågnet op til en erkendelse af, at der er behov for en gennemgribende, global indsats for at løse klimaproblemerne. Det er en tid, hvor mange hænder og hjerner må arbejde sammen for at holde verden på ret køl og hvor det står klart, at bæredygtighed er forretningsmæssigt fornuftigt. Novozymes tilbyder bioinnovation: Biotekbaserede nyskabelser, der kan erstatte traditionelle måder at opfylde industriens behov på effektivt, billigt og miljøvenligt. På den måde hjælper vores produkter vores kunder og verden på vej mod en mere bæredygtig udvikling. Det har omverdenen fået øjnene op for. Bæredygtighed driver vækst Der er solid dokumentation for vores enzymers positive indflydelse på miljøet. Et groft estimat er, at verden spares for 100 kg CO 2 -udledning, hver gang vores kunder bruger 1 kg af Novozymes enzymer. Det betyder, at vores produkter har reduceret CO 2 -udledningen med cirka 20 mio. tons alene i 2007, primært fordi brug af enzymer frem for traditionelle processer sparer energi. Til sammenligning er Danmarks forpligtelse i henhold til Kyoto-protokollen en reduktion på 13 mio. tons CO 2 om året fra I en verden, hvor forventningerne til globale virksomheder i stigende grad handler om bæredygtighed, og hvor CO 2 - afgifter og høje energipriser er en realitet, skaber netop disse egenskaber øget efterspørgsel efter vores innovation, produkter og service. Og det giver vækst i Novozymes. Det ses tydeligt inden for bioethanolindustrien. Her produceres alternativer til oliebaserede brændstoffer, og enzymer spiller en væsentlig rolle i den proces. Det kan vi mærke i Novozymes, hvor vores salg til bioethanolindustrien er steget markant i Vi kan også mærke det på salget af vaskemiddelenzymer, der i 2007 har vist flot vækst efter flere år med relativ stilstand. Også her er et af argumenterne, at gevinsten ved at tilsætte enzymer til vaskemidler bliver større i takt med, at olieprisen stiger blandt andet fordi man med enzymer kan vaske rent ved lavere temperaturer. Den gryende globale miljøbevidsthed er derfor en god mulighed for Novozymes fordi jo dyrere det bliver at købe råvarer og energi, desto mere værd bliver vores teknologi og vores innovation. Denne udvikling kan allerede nu aflæses i vores tal: Vi opnåede i 2007 en vækst i omsætningen på 14% i lokal valuta og i indtjeningen på 5%, og dermed er vi godt på vej mod at nå vores ambition om en omsætning

5 Forord 3 på 10 mia. kr. i Faktisk er vækstudsigterne for Novozymes så gode, at vi har øget de langsigtede forventninger, og vi tror nu på, at vi muligvis kan nå 10 i 10 alene ved organisk vækst. Blandt andet af den grund har vi valgt at bygge en ny fabrik i USA for at efterkomme den stigende efterspørgsel efter vores enzymer. Et begivenhedsrigt år 2007 var også på andre områder et begivenhedsrigt år. Vi tror på, at de bedste idéer bliver skabt i dialog med andre og indgik derfor i en række spændende partnerskaber rundt om i verden. Herigennem kan vi hjælpe en bred vifte af industrier med at udvikle fremtidens teknologier og produkter. Desuden kunne vi med købet af enzymaktiviteterne fra Biocon Limited sige goddag til 150 nye kolleger i Indien. Biocons enzymaktiviteter udgør et godt strategisk match til vores eksisterende enzymforretning, og med købet får vi en særdeles stærk position på det indiske enzymmarked. Brugen af enzymer er stadig begrænset i Indien, men den stigende velstand i det indiske samfund giver gode vækstperspektiver. Sidst på året kunne vi også byde velkommen til 83 nye canadiske kolleger efter købet af Philom Bios Inc., der fremstiller mikroorganismer til landbruget. Rethink Tomorrow Så alt i alt var 2007 endnu et godt og spændende år for Novozymes. Og et år hvor verden for alvor begyndte at få øjnene op for de positive klimagevinster, der er forbundet med vores bioinnovation. Denne mulighed skal vi forstå at udnytte til fulde. Novozymes fik nyt slogan i 2007 Rethink Tomorrow og det er netop det, vi skal. Vi skal hjælpe vores kunder med at gentænke morgendagen. Til gavn for kund erne, til gavn for verden og til gavn for Novozymes. Steen Riisgaard, Administrerende direktør

6 4 Nøgletal 2007 Nøgletal 2007 Omsætning: mio. kr. Resultat af primær drift: mio. kr. Årets resultat: mio. kr. Overskudsgrad: 19,9% Frie pengestrømme før opkøb i % af omsætningen: 12,9% Afkast af investeret kapital (ROIC): 21,7% Vandforbrug, m 3 : Energiforbrug, GJ: Arbejdsulykker, frekvens: 4,8 Arbejdsbetingede lidelser, frekvens: 1,7 Omsætning Omsætningen steg med 9% Resultat af primær drift og årets resultat Resultat af primær drift steg med 11% Mio. kr Mio. kr Resultat af primær drift Årets resultat

7 Nøgletal Primær drift og frie pengestrømme før opkøb i procent af omsætningen Overskudsgraden blev 19,9% Afkast af investeret kapital efter skat Afkast af investeret kapital (ROIC) steg til 21,7% 20 % 25 % Overskudsgrad Frie pengestrømme før opkøb i % af omsætningen Udvikling i vand- og energiforbrug sammenlignet med udvikling i omsætning Indeks beregnet med 2000 som basisår Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser Frekvensen af arbejdsulykker steg til 4,8 200 Indeks 8 Pr. million arbejdstimer Omsætning i lokal valuta Energiforbrug Vandforbrug Frekvens af arbejdsbetingede lidelser Frekvens af arbejdsulykker

8 6 Salg og markeder #2 Salg og markeder Novozymes sælger mere end 700 produkter til flere end 40 forskellige industrier i 130 lande. Salget af enzymer udgør 93% af Novozymes forretning, mens mikroorganismer og biofarmaceutiske produkter udgør henholdsvis 4% og 3%. Novozymes bioinnovation er baggrunden for et bredt spektrum af industrielt fremstillede produkter. Vores produkter bruger naturens egne ressourcer til at forbedre virksomheders ydeevne og produktkvalitet. Desuden hjælper de til at spare vand og energi, få større udbytte af råvarer samt reducere mængden af affald. procentpoint af væksten skyldtes effekten af de opkøb, Novo - zymes foretog i 2006 og Opgjort i lokal valuta var væksten 14%, mens den organiske vækst udgjorde 12% i Enzymer Med 93% af omsætningen er enzymer til industriel anvendelse Novozymes største forretningsområde. Enzymerne er opdelt i følgende kategorier: Vaskemiddelenzymer Tekniske enzymer Fødevareenzymer Foderenzymer Vi forventer, at det stigende fokus på bæredygtig udvikling vil fortsætte i årene fremover i såvel industrien som resten af samfundet. Det vil primært være drevet af bekymring over fremtidige begrænsede ressourcer og de miljømæssige konsekvenser af stigende produktion og øget energiforbrug. Fokus på bæredygtighed har allerede medført vækst i Novozymes, blandt andet i form af stigende salg af enzymer til bio ethanolindustrien, og der er store vækstpotentialer inden for både eksisterende og nye industrier samt applikationer. Novozymes oplevede en meget tilfredsstillende vækst i 2007-salget, og væksten inden for enzymer til vaskemidler og til bioethanolindustrien oversteg forventningerne. Det samlede salg steg 9% til mio. kr. mod mio. kr. i Omkring to Vaskemiddelenzymer Salget til vaskemiddelindustrien steg i 2007 med 10% i danske kroner og 12% i lokal valuta. Dette var særdeles tilfredsstillende og en positiv udvikling fra tidligere års lave vækstrater. Udviklingen i salget skyldtes et øget salg i Europa drevet af nye enzymprodukter, reformulering af vaskemidler til at indeholde flere enzymer samt en større markedsandel. Hertil kommer et fortsat stigende forbrug af vaskemidler med enzymer på tredjeverdensmarkeder. Denne trend vil fortsætte fremover. Novozymes lancerede følgende vaskemiddelenzymer i 2007: Mannaway Stainzyme Plus Procentvis fordeling af salget Geografisk fordeling af salget Vaskemiddelenzymer 30% Foderenzymer 10% Tekniske enzymer 30% Mikroorganismer 4% Fødevareenzymer 23% Biofarmaceutiske ingredienser 3% Europa 41% Asien 20% Nordamerika 32% Latinamerika 7%

9 Salg og markeder #2 7 Novozymes forventer omkring 5% vækst i salget af vaskemid del enzymer i 2008 og fastholdelse af markedsandelen, som øgedes i Den forventede langsigtede vækst øges til 3-5%, hvilket er over markedets generelle vækstniveau. Ændringen er primært baseret på en forventning om fortsat stigende enzymindhold i vaskemidler, som det blev set gennem Novozymes markedsandel: 55-60% Forventet salgsvækst i 2008: ~5% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 3-5% Salg af vaskemiddelenzymer Mio. kr Tekniske enzymer De væsentligste produkter inden for dette område er enzymer til stivelses-, tekstil- og bioethanolindustrierne. Forretnings området omfatter desuden enzymer til læderog skovbrugsindustrierne samt andre mindre industrier. skyldtes fortsat stigende efterspørgsel efter alternativer til sukker og stigende efterspørgsel efter sødemidler generelt. Inden for tekstilindustrien oplevede vi et fald i salget af enzymer til behandling af denim en konsekvens af den nuværende mode. Der var vækst i salget til tekstilmøllerne, hvor enzymer blandt andet anvendes i fremstillingen af bomuldstekstiler. Novozymes har gennem en årrække arbejdet på at penetrere denne industri, og udviklingen i 2007 indikerer, at det er ved at lykkes. Novozymes lancerede følgende tekniske enzymer i 2007: Spirizyme Ultra Sucrozyme Vi forventer, at hovedparten af de trends, som drev væksten i 2007, vil fortsætte i 2008, og at den samlede salgsvækst for tekniske enzymer vil blive 25-30%. Salget af enzymer til bioethanol industrien vil have afgørende betydning for væksten frem over, og industrien forventes at udgøre en stigende andel af Novozymes samlede salg. Den forventede langsigtede salgsvækst for tekniske enzymer øges. Dette afspejler forventninger om et højt vækstniveau for enzymer til bioethanolproduktion de kommende år, særligt førstegenerationsbioethanolproduktion, jævnfør den nyligt vedtagne energipakke i USA. Novozymes markedsandel: 50-55% Forventet salgsvækst i 2008: 25-30% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 15-18% Salget af tekniske enzymer steg i 2007 med 14% i danske kroner og 22% i lokal valuta, hvilket var meget tilfredsstillende. Den primære årsag til det høje vækstniveau var en fortsat markant stigning i salget af enzymer til bioethanolproduktion drevet af vækst i det amerikanske marked samt en større markedsandel. Salg af enzymer til bioethanolindustrien udgør nu 13% af Novozymes samlede salg. Salg af tekniske enzymer Mio. kr Der er primært to enzymudbydere til den eksisterende bioethanolindustri. Det forventes ikke, at dette umiddelbart vil ændre sig. For de kommende 3-4 år forventes Novozymes salg til bioethanolindustrien at vokse gennemsnitligt 20-25% om året. Den realiserede vækst vil afhænge af udviklingen på det amerikanske marked. I 2008 forventes fortsat stigende produktion af bioethanol i USA samt lidt højere priser på enzymer. Enzymer til stivelsesindustrien, der anvendes til produktion af sødemidler, havde en positiv salgsvækst i Udvikling en Fødevareenzymer Forretningsområdet indeholder enzymer til bageri-, bryggeri-, alkohol-, juice-, vin-, mejeri- og olie- og fedtstofindustrierne samt andre mindre industrier. Salget af fødevareenzymer steg i 2007 med 6% i danske kroner og 9% i lokal valuta. Øget salg til bryggeriindustrien og enzymer til forarbejdede fødevarer, særligt på de asiatiske markeder, bidrog til væksten.

10 8 Salg og markeder #2 Enzymer til bageriindustrien er den største produktkategori inden for fødevareenzymer, og Novozymes sælger her direkte til større industrielle bagerier og gennem distributører. Novozymes sælger globalt og oplever en øget efterspørgsel i tredjeverdenslande som følge af stigende velstand. I 2007 var væksten desuden drevet af øget penetration af friskholdelsesenzymer til bageriindustrien i Europa. vækst i de solgte mængder, men dette blev modvirket af fortsat lavere priser i fodermarkedet. Novozymes fastholdt, sammen med sin alliancepartner, DSM Nutritional Products, sin markedsandel. Salgsudviklingen på virkes af karakteren af Novozymes alliance her deles produktivitetsforbedringer mellem partnerne, hvilket påvirker Novozymes salg til alliancepart neren, idet der afregnes gennem prissætning. Salget af enzymer til drikkealkohol faldt i forhold til Det skyldtes dels lavere efterspørgsel efter alkohol, dels en partiel omlægning fra korn til sukker i alkoholproduk tionen på grund af de højere kornpriser. Når der anvendes sukker, skal der ikke bruges enzymer i fremstillingsprocessen. Novozymes lancerede følgende fødevareenzymer i 2007: Acrylaway TM Saczyme Ultraflo Max Viscoferm Novozymes lancerede følgende foderenzym i 2007: Ronozyme NP Novozymes forventer en flad vækst i salget af foder enzymer i 2008, da prispresset forventes at fortsætte, indtil markedsudvidende innovation bliver introduceret. På det europæiske marked, Novozymes største marked for foderenzymer, tager produktgodkendelse omkring tre år fra det tidspunkt, et nyt produkt er klart. Inden for alle andre enzymindustrier tager det kortere tid. Novozymes forventer at introducere markedsudvidende innovation inden for de næste 1-2 år. Salget af fødevareenzymer forventes fortsat at stige i Enzymer til bageriindustrien vil fortsætte væksten fra 2007 baseret på yderligere penetration af blandt andet friskholdelsesenzymer, men der vil generelt være pæn vækst i alle indu - strier. Det langsigtede vækstniveau revideres lidt ned til omkring 10%. Dette niveau er stadig markant over markedets forventede vækst. Det er fortsat penetration af eksisterende produkter samt effekt af markedsudvidende koncepter, der forventes at drive væksten på sigt. Den forventede langsigtede salgsvækst fastholdes og understøttes af de eksisterende forskningsprojekter. Novozymes markedsandel: ~40% Forventet salgsvækst i 2008: ~0% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 5-10% Salg af foderenzymer Novozymes markedsandel: 30-35% Forventet salgsvækst i 2008: 5-10% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: ~10% Salg af fødevareenzymer Mio. kr Mio. kr Foderenzymer Salget af foderenzymer voksede 1% i danske kroner i 2007, 5% opgjort i lokal valuta. Underliggende var der en moderat Mikroorganismer Forretningsområdet omfatter salg af mikroorganismer til industriel rengøring og husholdningsrengøring, spildevandsbehandling, akvakultur og plantepleje. I begyndelsen af 2007 besluttede Novozymes at nedlægge en produktlinje for at forbedre rentabiliteten. Generelt lav vækst i markedet kunne ikke kompensere for det lavere salg som følge af nedlæggelsen. Som følge af denne beslutning tabte Novozymes markedsandel. Det samlede salg endte

11 Salg og markeder #2 9 11% lavere end i Opgjort i lokal valuta var salget 5% lavere end i Mikroorganismemarkedet er forholdsvis uigennemsigtigt og præges af en række mindre, lokale spillere med relativt kortsigtet adfærd. Endvidere er det generelt sværere at opnå patent beskyttelse på dette marked end på eksempelvis enzymmarkedet. Revision af markedsopgørelsen har ført til en opjustering af den globale markedsstørrelse og en deraf følgende nedgang i Novozymes markedsandel. For 2008 forventes den organiske vækst at være under de langsigtede forventninger, da vi vil forsimple produktporteføljen yderligere for at skærpe konkurrenceevnen og øge rentabiliteten. Købet af Philom Bios Inc. i december 2007 vil øge 2008-salget med omkring 20% i forhold til De langsigtede vækstforventninger fastholdes, understøttet af eksisterende forskning og markedsudvidende projekter. Købet af Philom Bios Inc., der giver adgang til markedet for bæredygtigt landbrug, er et eksempel på tiltag, der understøtter den langsigtede vækst. Novozymes markedsandel: 30-40% Forventet salgsvækst i 2008: 20-30% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 10% Salg af mikroorganismer 350 Mio. kr strategi for området. Det samlede salg for 2007 udgjorde 224 mio. kr., hvilket er en stigning på 67%. Udviklingen kan tilskrives effekt fra opkøbte aktiviteter. For 2008 forventes salget at være omkring 15% lavere end i Udviklingen skyldes forventet nedgang i kontraktmængder, samt at 2007-salg til kliniske forsøg i henhold til kontrakt ikke forventes gentaget i Forventningerne til den langsigtede vækst er uændrede. Forventet salgsvækst i 2008: -15% Forventet langsigtet årlig salgsvækst: 10-15% Salg af biofarmaceutiske ingredienser Konkurrencesituationen 250 Mio. kr Novozymes udbyggede i 2007 yderligere sin position som global markedsleder inden for industrielle enzymer med et procentpoint til estimeret 47%. Inden for industrielle mikroorganismer estimeres den globale markedsandel til 30-40% som følge af revideret markedsopgørelse og et mindre fald i markedsandel Markedsandele inden for enzymer til industriel anvendelse Biofarmaceutiske ingredienser Forretningsområdet udgøres af rekombinante ingredienser og nye teknologier til den biofarmaceutiske industri. I 2007 lå fokus på at integrere de aktiviteter, vi op købte i 2006, samt på at færdiggøre en cgmp-produktions udvidelse af anlægget i Lund, Sverige. Der blev indgået flere samarbejdsaftaler vedrørende udvikling af biofarmaceutiske ingredienser til fremtidig farmaceutisk produktion. Disse aftaler sigter på salg om nogle år og følger Novozymes langsigtede Novozymes 47% BASF 4% Danisco 21% Andre 22% DSM 6%

12 10 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning 2007 var et begivenhedsrigt år for Novozymes, hvor forventningerne til salg og indtjening blev indfriet til fulde. De opnåede resultater understøtter det strategiske fokus på accelereret vækst i årene fremover. Novozymes har været aktiv i den globale klimadebat i 2007, hvor især Novozymes enzymer til bioethanolproduktion har fået markant international omtale. Novozymes har løbende introduceret nye produkter og opnået fortsatte produktivitetsforbedringer, hvilket understøtter selskabets økonomiske position og resultater. I 2007 købte Novozymes både indiske Biocon Limiteds enzymaktiviteter og det canadiske selskab Philom Bios Inc., hvilket giver adgang til nye områder med høje vækstrater. Endelig blev organisationen ændret og direktionen udvidet med det formål at fokusere på accelereret vækst og styrke virksomhedens positionering. Alt i alt et år for Novozymes, som bestyrelsen er meget tilfreds med. Finansielle resultater Novozymes omsætning var i mio. kr., en stigning på 9% i forhold til Den organiske vækst i lokal valuta, eksklusive opkøbseffekt, var 12%. Resultat af primær drift steg med 11% til mio. kr., og overskudsgraden steg til 19,9%. Resultat efter skat steg med 14% til mio. kr. Reguleret for engangsforhold var overskudsgraden 18,9% og resultat efter skat 986 mio. kr. Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 12,9% af omsætningen. Det er meget tilfredsstillende resultater, særligt set i forhold til den for Novozymes ugunstige udvikling på de internationale valutamarkeder, hvor især den amerikanske dollars udvikling har påvirket de økonomiske resultater negativt. Miljømæssige og sociale forhold Novozymes bestræber sig på at sikre en optimal udnyttelse af de ressourcer, som anvendes i produktionen både ud fra et omkostningsmæssigt og et miljømæssigt synspunkt. For 2007 var målet, at stigningen i forbruget af vand og energi skulle være mindst et procentpoint lavere end salgsvæksten i lokal valuta. Tre sociale mål for 2007 blev ikke nået. Medarbejderomsætningen var større end målsætningen på 8%, primært som følge af en stigende mangel på arbejdskraft i Danmark og i USA. Derudover skete der i 2007 en alvorlig og livstruende arbejdsulykke i Novo zymes. Målet var ingen alvorlige ulykker. Endelig var frekvensen af arbejdsulykker 4,8 pr. million arbejdstimer, mens målet var 4,5. Trods udfordrende betingelser i form af eksterne faktorer og en høj salgsvækst nåede Novozymes hovedparten af de miljømæssige og sociale mål for Og ambitionsniveauet vil fortsat være højt for Værdi for aktionærer De globale aktiemarkeder var i den sidste halvdel af 2007 præget af uro, som syntes skabt dels af forventningen om et stigende renteniveau og en stigende inflation, dels en begyndende kreditkrise i USA. Disse forhold, samt et mediefølsomt bioethanolmarked, medførte en øget volatilitet i Novozymesaktien. Kursen på Novozymes A/S aktie var ved årets udgang 582, svarende til en stigning på 20% over året. Kursen på Novozymes-aktien steg mere end det toneangivende OMXC20- indeks på OMX Den Nordiske Børs København. Markedsværdien af selskabets B-aktier udgjorde 31,6 mia. kr. ved udgangen af Novozymes har i løbet af 2007 tilbagekøbt aktier for 500 mio. kr. Herefter er Novozymes egenkapitalandel på omkring 41%, og målet for et fireårigt aktietilbagekøbsprogram er nået. Programmet blev igangsat for at tilpasse Novozymes kapitalstruktur, således at egenkapitalandelen blev reduceret til et niveau svarende til sammenlignelige virksomheder. Den samlede godkendte ramme for programmet var 4 mia. kr., hvoraf 3,5 mia. kr. er anvendt. Novozymes nåede ikke målet for forbrug af energi, hvilket primært skyldtes den høje salgsvækst, der lagde pres på produktionskapaciteten. Bestyrelsen og direktionen vurderer løbende, om Novozymes kapitalstruktur og -forvaltning er optimal med henblik på fort-

13 Bestyrelsens beretning 11 sat drift, kapitalomkostninger, afkast til aktionærer med videre. Der er ikke sket ændringer i Novozymes retningslinjer og procedurer for kontrol af kapitalstruktur og -forvaltning i Novozymes indsats for miljømæssig og social ansvarlighed har for syvende år i træk medført, at Dow Jones Sustainability Indexes i 2007 kårede Novozymes til at være den mest bæredygtige virksomhed inden for bioteknologi, både i Europa og globalt. Det er udtryk for en tro på, at indsatsen vil bidrage til selskabets vækst, og det er meget tilfredsstillende. Novozymes har derudover modtaget andre anerkendelser for virksomhedens arbejde med bæredygtighed og for at have bæredygtighed som en del af forretningsgrundlaget. I 2007 fik Novozymes aktionærer tilsammen udbetalt 778 mio. kr., fordelt på 278 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2006 samt 500 mio. kr. i form af tilbagekøb af egne aktier. Bestyrelsen indstiller, at den etablerede udbyttepolitik fastholdes, og at der udbetales udbytte på 5,00 kr. pr. aktie for regnskabsåret Langsigtede finansielle mål Bestyrelsen finder, at Novozymes nuværende langsigtede finansielle mål fortsat er relevante og udfordrende, særligt set i lyset af de øgede omkostninger til acceleration af den langsigtede vækst. Novozymes langsigtede finansielle mål er: Vækst i resultat af primær drift på mindst 10% p.a. Overskudsgrad på omkring 17% Afkast af investeret kapital efter skat på mindst 15% p.a. Efter syv års positiv og relativt stabil udvikling står Novozymes foran en periode, der formodentlig vil være præget af flere udsving. Fokus på accelereret vækst og udviklingen inden for enzymer til bioethanolindustrien og andre nye forretningsområder tegner en spændende fremtid med udsigt til større vækst, nye konkurrenter og nye samarbejdsmuligheder. Det kan potentielt betyde større usikkerhed, end både direktionen, bestyrelsen og aktionærerne har været vant til. Ved indgangen til 2008 øger Novozymes den forventede langsigtede vækst fra 8-9% til 8-10%. Dette afspejler særligt forventet højere vækst inden for enzymer til vaskemidler og bioethanolproduktion. Sidstnævnte tager dele af den netop godkendte amerikanske energipakke i betragtning. Godkendelsen har igen vist en stærk politisk opbakning til bioethanol i USA. For at imødekomme den fremtidige vækst er det besluttet at bygge en ny enzymfabrik i USA. Udviklingen i Novozymes salg, efterspørgslen efter selskabets bioinnovation i løbet af 2007 og vores forventninger til fremtiden bekræfter bestyrelsen i, at fokus på øget vækst er en rettidig og rigtig beslutning. Grundlaget og kompetencerne, der skal styre Novozymes sikkert mod de langsigtede mål, mener vi er til stede. Forventninger til 2008 Novozymes har følgende forventninger til den finansielle udvikling og til de sociale og miljømæssige forhold for 2008: Finansielle forventninger: Vækst i omsætningen på 11-14% i lokal valuta og 8-11% i danske kroner med de nuværende valutakurser Vækst i resultat af primær drift på 2-5% reguleret for 2007-engangsforhold Overskudsgrad, målt som resultat af primær drift i forhold til omsætningen, på omkring 18% Vækst i årets resultat efter skat på 4-7% reguleret for 2007-engangsforhold Afkast af den investerede kapital efter skat på omkring 20% Frie pengestrømme før virksomhedsopkøb på mio. kr. Investeringer i materielle anlægsaktiver før virksomhedsopkøb på mio. kr. Langt hovedparten af Novozymes salg er uden for Danmark, og derfor har kursen på salgsvalutaerne stor betydning for de økonomiske resultater. Selskabets finansielle forventninger er baseret på spotkursen den 23. januar 2008 for selskabets vigtigste valutaer, herunder den amerikanske dollar.

14 12 Bestyrelsens beretning Sociale og miljømæssige mål: Vand- og energiforbruget må maksimalt stige med 1% mindre end den realiserede salgsvækst i lokal valuta Mængden af fast affald må maksimalt stige med 1% mindre end den realiserede salgsvækst i lokal valuta Genanvendelsen af affald skal være over 40% Udledningen af ozonlagsnedbrydende HCFC er skal være mindre end kg Væsentlige spild/udslip skal helt undgås Personaleomsætningen skal holdes under 12% (svarende til 9% eksklusive effekt af lukningen af sha-produktionen se Begivenheder efter årets afslutning) Fravær skal holdes under 3% Arbejdsulykker med dødelig udgang skal helt undgås Frekvensen af arbejdsulykker med fravær til følge skal holdes under 4,5 pr. mio. arbejdstimer Medarbejdertilfredshed skal være mindst indeks 71 Medarbejdernes udviklingsmuligheder skal være mindst indeks 69 Målene for medarbejdertilfredshed og medarbejdernes udviklingsmuligheder er baseret på resultaterne fra den årlige medarbejderundersøgelse People s Opinion og på et indeks udviklet af analyse- og konsulentvirksomheden Ennova. Novozymes bidrag til en bæredygtig samfundsudvikling, særligt i forhold til at afhjælpe de globale klimaproblemer, har høj prioritet. Når enzymteknologi erstatter konventionelle teknologier, viser det sig oftest, at CO 2 -udledningen reduceres betydeligt, og enzymteknologi har således potentiale til at blive en del af en løsning. I 2008 vil Novozymes intensivere indsatsen på dette område, blandt andet gennem følgende mål: Der etableres en ny procedure for livscyklusanalyser (LCA) for at sikre, at potentialet for CO 2 -reduktion bliver en del af beslutningsgrundlaget for udvikling af nye produkter. Det er første skridt til dels at sætte mål for det samlede CO 2 -reduktionspotentiale i pipeline i 2009, dels at gå efter de forretningsmæssige muligheder, der knytter sig dertil Det skal undersøges, hvordan den øgede LCA-dækning af Novozymes produktportefølje kan anvendes til gradvist at øge sikkerheden af estimatet af den samlede CO 2 -reduktion, som opnås ved Novozymes kunders brug af enzymer. Ambitionen er at sætte konkrete mål for 2009 I 2008 redefineres Novozymes energi- og klimastrategi, herunder konkrete planer og mål for forbedringer i de kommende år Novozymes har i 2007 udviklet en ny metode for yderligere samarbejde med leverandører om bæredygtighedsspørgsmål. I forlængelse heraf er målet for 2008 at gennemføre pilottest af denne metode for ansvarligt indkøb med henblik på implementering i 2009 Forretningsmæssige højdepunkter Enzymer Enzymforretningen har haft et meget tilfredsstillende år, understøttet af ni produktlanceringer. Der er fortsat fuld tillid til omfanget og kvaliteten af eksisterende forskningsprojekter. Enzymer til vaskemidler oplevede i 2007 vækst rater, der ikke er set i de senere år, og bidrog markant til årets samlede vækst. Forklaringen bag denne udvikling skal findes i et øget salg i Europa, fortsat vækst i tredjeverdenslande samt en stabilisering på det nordamerikanske marked. Salget af enzymer til bioethanolproduktion bidrog ligeledes væsentligt til salgsvæksten i Dette område har fortsat stor bevågenhed fra medier, politikere, kunder, investorer med flere. På bioethanolområdet indgik Novozymes i 2007 flere kommercielle og forskningsmæssige alliancer med fokus på fremtidens teknologi, hvor bioethanol kan produceres af biomasse, som for eksempel restprodukter fra landbruget. I september indledte Novozymes et samarbejde med brasilianske CTC om forskning i processer til produktion af brændstof ethanol baseret på restprodukter fra sukkerrør (bagasse), som i dag dels afbrændes, dels bruges på sukkerog ethanolfabrikkerne. Forskning inden for enzymer til bioethanolproduktion baseret på biomasse udgør det største satsningsområde i Novozymes, og meget tyder på, at Novozymes om fire år vil stå meget stærkt med hensyn til kommercialisering af dette område.

15 Bestyrelsens beretning 13 I 2007 gennemførte Novozymes det største opkøb til dato. Købet af indiske Biocon Limiteds enzymaktiviteter anses for meget attraktivt og styrker Novozymes inden for flere markedssegmenter. Novozymes position og mulighed for at få del i den hastige vækst på det indiske marked er nu endnu stærkere. Produktivitetsforbedringer var på et særligt højt niveau i 2007 og en væsentlig årsag til, at Novozymes kunne levere en vækst på 5% i resultat af primær drift (eksklusive engangsforhold) trods stigende råvare- og energipriser og en ugunstig valutakursudvikling. Disse forbedringer har også i 2007 været medvirkende til at frigøre den nødvendige kapacitet i produktionen til at imødekomme det øgede salg. Novozymes påbegyndte en udvidelse af produktionskapaciteten i Kina på baggrund af det høje vækstniveau og udviklingen inden for især salget af enzymer til bioethanol produktion. Mikroorganismer Mikroorganismeforretningen stod over for mange udfordringer i 2007, særligt på det amerikanske marked. Herudover valgte Novozymes at nedlægge en ikke-rentabel produktlinje med deraf følgende tab af markedsandel. Novozymes købte i 2007 canadiske Philom Bios Inc. Købet vil understøtte fremtidige aktiviteter på det voksende marked for bæredygtigt landbrug. Biofarmaceutiske ingredienser I løbet af 2007 er der sket en yderligere intern konsolidering af forretningsområdet, og flere potentielle produkter er blevet kundetestet. Udviklingen for dette forretningsområde var i 2007 som forventet. Novozymes fokus er fortsat rettet mod de langsigtede vækstmuligheder inden for dette område, og det understøttes blandt andet af de forskellige samarbejdsaftaler, der er indgået. tions og Sustainability Development konsolideret som Stakeholder Relations og repræsenteret ved en koncerndirektør. Potentielle forretningsmæssige risici Der pågår i øjeblikket ingen væsentlige retssager. Det er dog værd at bemærke, at retssagen mod Danisco vedrørende enzymer til produktion af bioethanol på det amerikanske marked blev afsluttet i Novozymes fik medhold i sagen og modtog cirka 75 mio. kr. i godtgørelse. Der henvises til Risikofaktorer for yderligere information omkring Novozymes forretningsmæssige risici. Incitamentsprogrammer og bestyrelseshonorar På Novozymes A/S ordinære generalforsamling den 5. marts 2008 indstiller bestyrelsen til, at bestyrelsens samlede honorar udgør 4 mio. kr. Der indstilles desuden de overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram til godkendelse. Retningslinjerne er i overensstemmelse med det tidligere besluttede og fremlagte incitamentsprogram for Begivenheder efter årets afslutning Novozymes annoncerede i januar 2008 lukning af streptokokbaseret produktion af hyaluronsyre (sha) i Kina. Beslutningen er ikke af økonomisk betydning for Novozymes og påvirker ikke de fremtidige forventninger. Produktionen blev købt i 2006, og lukningen skyldes en markant ændring i markedsforhold. At udvide Novozymes forretningsgrundlag for at sikre den langsigtede vækst indebærer forretningsmæssige risici og kan til tider nødvendiggøre beslutninger som denne. I begyndelsen af 2008 forstærkedes uroen på de finansielle markeder, hvilket medførte generelle kursfald også for Novozymes-aktien. Forretningsmæssige forhold i øvrigt Midt på året gennemførte Novozymes en organisationsændring, der øger fokus på accelereret vækst inden for alle forretningsområder uden at fjerne fokus fra den overordnede rentabilitet. To organisationsenheder, Enzymes Business og BioBusiness, blev etableret. Derudover blev HR, Communica-

16 14 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Finansiel, miljømæssig og social redegørelse I det følgende redegøres for årets realiserede finansielle, miljømæssige og sociale data i forhold til Novozymes mål og forventninger til regnskabsåret. En komplet oversigt over alle data og nøgletal findes under Regnskab, mens redegørelsen for rapportering i forhold til Global Reporting Initative (GRI) findes under Supplerende rapportering i online-udgaven af. Finansiel redegørelse Med én enkelt undtagelse levede de finansielle resultater i 2007 op til de forventninger, som vi annoncerede ved offentliggørelsen af koncernregnskabet for Engangsforhold påvirkede de finansielle resultater positivt. markedet som helhed. Vores estimater viser, at Novozymes i 2007 har øget sin position som verdens førende enzymproducent til en markedsandel på cirka 47%, hvilket er en stigning på et procentpoint i forhold til Markedsopgørelsen for mikroorganismer blev udbygget i 2007, således at det globale marked er mere fuldstændigt repræ senteret. Dette medførte en opskrivning af markedet og en deraf følgende nedgang i Novozymes markedsandel. Markedsandelsopgørelsen er dog stadig noget usikker på grund af markedets karakter. Den globale markedsandel inden for industrielle mikroorganismer estimeres nu til 30-40%, hvilket afspejler et mindre fald i forhold til Novozymes estimerer ikke markedsandelen for biofarmaceutiske ingredienser. Omsætning I 2007 steg omsætningen 9% til mio. kr. fra mio. kr. i Cirka to procentpoint af væksten kan relateres til opkøb. Væksten opgjort i lokal valuta blev 14% og svarer til en organisk vækst på 12%. Salget af enzymer steg 9% i danske kroner og 14% i lokal valuta. Udviklingen var primært drevet af øget salg inden for enzymer til vaskemiddel- og bioethanolindustrierne. Den overordnede vækst oversteg forventningerne ved begyndelsen af året og er yderst tilfredsstillende. Omkostninger samt licens- og andre driftsindtægter De samlede omkostninger, eksklusive finansposter og skat, steg 9% til mio. kr. i Produktionsomkostningerne steg 11% til mio. kr. Fortsatte optimeringer og produktivitetsforbedringer opvejede delvist stigende råvare- og energipriser. Bruttomarginen faldt fra 53,7% i 2006 til 53,1% i Det skyldtes primært en relativt lav margin på salget af produkter fra 2006-opkøb samt en negativ valutakursudvikling gennem 2007, særligt for den amerikanske dollar og den japanske yen. Salget af mikroorganismer var 11% lavere i danske kroner og 5% opgjort i lokal valuta. Udviklingen skyldtes, at Novozymes valgte at nedlægge en ikke-rentabel produktlinje samt generel lav vækst for forretningsområdet. Salget af biofarmaceutiske ingredienser steg med 67% i danske kroner og 64% opgjort i lokal valuta. Udviklingen kan henledes til effekt af 2006-opkøb. Der henvises til Salg og markeder for en detaljeret gennemgang af udviklingen inden for de enkelte industrier, hvor vi opererer. Markedsandel I 2007 opnåede Novozymes en organisk vækst i salget af industrielle enzymer, som var større end udviklingen i enzym- Salgs- og distributionsomkostningerne steg 9% til 921 mio. kr. og udgjorde 12% af 2007-omsætningen. Stigningen skyldtes et stigende aktivitetsniveau. Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg 13% til 995 mio. kr. og udgjorde 13% af salget i 2007, en stigning på cirka et halvt procentpoint. Stigningen inkluderer øget forskning inden for en lang række projekter, men særligt inden for enzymer til produktion af andengenerationsbrændstofethanol. Administrationsomkostningerne steg 4% og udgjorde 675 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til 9% af omsætningen. Personaleomkostningerne udgjorde i alt mio. kr. mod mio. kr. i Det gennemsnitlige medarbejderantal steg til fra i De totale af- og nedskrivninger i 2007 steg 4% til 490 mio. kr. mod 469 mio. kr. i 2006, hvilket kan henføres til stigende investeringer samt virksomhedsopkøb.

17 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse 15 Licenser og andre driftsindtægter udgjorde 123 mio. kr. i 2007 mod 59 mio. kr. året før. Udviklingen skyldtes, at Novozymes i 2007 modtog cirka 75 mio. kr. i godtgørelse fra Danisco. Resultat af primær drift Resultat af primær drift steg 11% til mio. kr. mod mio. kr. i Udviklingen i valutakurserne i 2007 havde en markant negativ effekt på væksten i primær drift. Overskudsgraden målt som resultat af primær drift i forhold til omsætningen var 19,9% mod 19,7% i Eksklusive engangsforhold udgjorde resultat af primær drift mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 5%. Finansposter Nettofinansomkostningerne var 96 mio. kr. mod 122 mio. kr. i Faldet i omkostningsniveauet skyldtes en nettovalutakursgevinst på 5 mio. kr. i 2007 modsat et nettovalutakurstab på 50 mio. kr. i Overordnet øgedes nettorenteudgifterne i 2007, da selskabets nettorentebærende gæld steg som følge af opkøbsaktiviteter i 2007, og renteniveauet var højere. Valutakursgevinsten skyldtes primært realiserede og urealiserede gevinster på risikoafdækningen af eksponeringen i hovedsageligt den amerikanske dollar og den japanske yen. Den rentebærende nettogæld steg til mio.kr. i forhold til mio. kr. i (Mio. kr.) Nettovalutakursgevinst/(tab) 5 (50) Nettorenter (78) (26) Andre finansielle poster (23) (46) Finansielle poster i alt (96) (122) Resultat før skat og årets resultat Resultat før skat og årets resultat blev henholdsvis mio. kr. og mio. kr., for begge en stigning på 14%. Den effektive skatteprocent udgjorde knap 25. Investeringer, frie pengestrømme og virksomhedsopkøb Nettoinvesteringer eksklusive opkøb blev 735 mio. kr. i 2007 mod 476 mio. kr. i Stigningen skyldtes blandt andet, at vi har udvidet forskningsfaciliteter i Danmark og Indien, åbnet et nyt kundeservicecenter i Iowa, USA, samt investeret i cgmp-produktionsfaciliteter i Lund, Sverige. Frie pengestrømme før opkøb udgjorde 963 mio. kr., svarende til et fald på 9% sammenlignet med Frie pengestrømme blev anvendt til henholdsvis opkøb, betaling af udbytte for 2006 og til køb af egne aktier. Novozymes foretog i 2007 to virksomhedsopkøb for i alt 716 mio. kr. I oktober 2007 afsluttede vi købet af Biocon Limiteds enzymaktiviteter. Med købet opnår vi blandt andet en stærk position på det indiske enzymmarked, gode distributionskanaler, lokal applikationsviden samt en global position inden for enzymer til vin- og juiceindustrierne. I december 2007 købte Novozymes canadiske Philom Bios Inc., og vi sikrede os dermed adgang til og en større viden om det nordamerikanske marked for bæredygtigt landbrug, hvilket er et nyt marked for vores mikroorganismeforretning. (Mio. kr.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer eksklusive opkøb (735) (476) Køb af minoritetsaktier (16) 0 Pengestrømme før opkøb Opkøb (716) (477) Frie pengestrømme Betalt udbytte (278) (255) Køb af egne aktier (500) (1.107) Afkast på investeret kapital Den gennemsnitlige investerede kapital i procent af omsætningen var 69% i 2007 og 70% i Afkast efter skat på investeret kapital (ROIC) steg til 21,7% i 2007 mod 20,2% i Reguleret for engangsforhold udgjorde ROIC i ,6%. Indtjening pr. aktie (EPS udvandet) udgjorde i ,47 kr. mod 14,09 kr. i (Mio. kr.) Gennemsnitlig investeret kapital Afkast på investeret kapital (ROIC) 21,7% 20,2%

18 16 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse Egenkapitalens udvikling samt beholdning af egne aktier Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af 2007 mod mio. kr. ved udgangen af Egenkapitalen blev forøget med årets resultat og reduceret med valutakursreguleringer af nettoaktiver i datterselskaber, udbyttebetaling samt køb af egne aktier. Egenkapitalen udgjorde 41% af den samlede balance mod 43% ultimo Beholdningen af egne aktier udgjorde ultimo 2007 cirka 3,2 mio. styk B-aktier, svarende til 4,9% af aktiekapitalen. Novozymes har i 2007 anvendt 500 mio. kr. på tilbagekøb af egne aktier. Den nominelle aktiekapital udgør 650 mio. kr. (Mio. kr.) Egenkapital primo Periodens overskud Betalt udbytte (278) (255) Køb af egne aktier, netto (388) (996) Valutareguleringer mv. (84) (60) Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser Minoritetsandele Egenkapital pr. 31. december Incitamentsprogrammer Novozymes opnåede de finansielle mål defineret for aktieoptionsprogrammet for medarbejdere, men ikke alle ikke-finansielle mål. Bestyrelsen har således godkendt en delvis tildeling af årets aktieoptioner til medarbejdere. Ligeledes gælder en delvis målopfyldelse af direktionens incitamentsprogram med hensyn til ikke-finansielle mål. Direktionens mål for økonomisk profit i 2007 blev opfyldt 100%. Incitamentsprogram for direktionen Bestyrelsen indstiller de overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram til godkendelse på generalforsamlingen. Retningslinjerne er i overensstemmelse med det tidligere besluttede og fremlagte incitamentsprogram for Udnyttelseskursen beregnes på grundlag af gennemsnittet af slutkursen på de første fem hverdage på OMX Den Nordiske Børs København efter offentliggørelse af årsrapporten for Det underliggende antal aktier i programmet følger heraf. Aktieoptionerne har en optjeningsperiode på et år, en bindingsperiode på tre år efterfulgt af en udnyttelsesperiode på fem år. Baseret på direktionens nuværende grundløn vil værdien af programmet for 2008 efter Black-Scholes modellen udgøre i alt maksimalt 29,9 mio. kr. Aktieoptionsprogrammet vil blive periodiseret og omkostningsført over fire år svarende til programmets serviceperiode. Den regnskabsmæssige værdi for 2008 udgør cirka 8 mio. kr. De foreslåede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram findes på fra den 8. februar Derudover findes en komplet oversigt over de miljømæssige og sociale mål for 2008 i Bestyrelsens beretning. Miljømæssig og social redegørelse Vand og energi Målet for 2007 var, at væksten i forbruget af vand og energi fortsat skulle afkobles fra forretningens vækst og højst måtte stige til 1% under den procentuelle salgsvækst. Salgsvæksten var 14% opgjort i lokal valuta, mens vandforbrug og energiforbrug steg med henholdsvis 12% og 13,3%. Målet for vand blev således nået, mens det ikke lykkedes at nå målet for energi. Forklaringen er, at der var stort pres på pro duktions kapaciteten i 2007 på grund af den høje salgsvækst. Målet om afkobling fastholdes for 2008 og frem. Drivhusgasemissioner og energieffektivitet Den samfundsmæssige udfordring, der ligger i de globale klimaforandringer, nødvendiggør ambitiøse forretningsmæssige mål med hensyn til reduktion af udledningen af drivhusgasser. Novozymes mangeårige indsats for effektiv energiudnyttelse har indirekte adresseret udledningen af CO 2 fra vores egen produktion, mens en mere overordnet tilgang til problemstillingen har været under udvikling. Effektiv ressourceudnyttelse og reduktion af udledningen af CO 2 fra egen produktion er en forudsætning for Novozymes konkurrence - dygtighed på længere sigt og vil altid være i fokus, jævnfør Vand og energi ovenfor.

19 Finansiel, miljømæssig og social redegørelse 17 Vi har de senere år analyseret virksomhedens bidrag til reduktion af udledningen af CO 2 set i et produktlivscyklusperspektiv (se også I dette perspektiv kan Novozymes virkelig gøre en forskel gennem innovation og moderne bioteknologi. Et mål for 2007 var fortsat udvikling af en metode til belysning af enzymprodukters potentiale med hensyn til at reducere udledning af drivhusgasser. Målene for 2008 lægger op til en øget indsats på dette område og ligger i direkte forlængelse af 2007-målet. Et andet mål for 2007 var reduktion af drivhusgasser på mere end tons på baggrund af vækst inden for udvalgte industrier. Det vil sige reduktion som følge af vores kunders anvendelse af enzymteknologi. Dette mål blev ikke nået, men en reduktion på tons CO 2 blev realiseret. Genanvendelse af affald Fra 2006 til 2007 var der fortsat fokus på genanvendelse af affald på fabrikkerne. Genanvendelsesprocenten var 43,4, og målet om fastholdelse af en høj genanvendelsesprocent blev således nået. Emission af ozonlagsnedbrydende stoffer Målet for reduktion af udledning af ozonlagsnedbrydende stoffer (HCFC er) er gradvist blevet skærpet de seneste år. Som en konsekvens heraf har der været øget fokus på kontrol og udskiftning af nedslidte køleanlæg. Udledningen har derfor kunnet reduceres til kg HCFC er i Målet for reduktion af udledningen til kg i 2007 blev dermed nået. Målet for 2008 er en udledning på mindre end kg. Miljøvilkår, klager fra naboer og væsentlige spild Novozymes overvåger nitratkoncentrationen i grundvandet omkring fabrikken i Franklinton, North Carolina, USA, og i 2007 blev der registreret 21 overskridelser af den fastsatte grænseværdi (se også Opfølgning på miljøsager nedenfor). Desuden blev der for Novozymes samlet set registreret 17 overskridelser af myndighedsbestemte miljøkrav. Overskridelserne vedrørte fortrinsvis spildevand. De 17 overskridelser er en fordobling i forhold til En væsentlig del af det øgede antal overskridelser vedrører opkøb og udvidelser af fabrikker i løbet af Der er fulgt op med etablering af nye renseanlæg disse steder. Novozymes fik 31 klager fra naboer, som nogle steder kan være generet af især lugt og støj fra vores fabrikker. I 2006 var der 14 klager, og det øgede antal i 2007 skyldes især byggeaktiviteter. Overholdelse af vilkår og begrænsning af gener til et absolut minimum er naturligvis en del af den daglige drift. Novozymes har en målsætning om helt at undgå væsentlige spild herunder for eksempel spild af kemikalier og olie til vand, luft eller jord. I 2007 var der ingen væsentlige spild. Opfølgning på miljøsager I 2003 blev der konstateret forhøjet nitratindhold i grundvandet omkring Novozymes fabrik i Franklinton, North Carolina (se Novozymes Rapporten 2003). Novozymes sendte en omfattende rapport til myndighederne i Supplerende målinger foretaget i 2007 vil blive sendt til myndighederne tidligt i Novozymes forventer yderligere vejledning fra myndighederne senere på året. I 2005 skete der et spild af produkter og råmaterialer hos Novozymes Biologicals Inc. i Salem, Virginia, USA. Spildet var årsag til forurening af et nærliggende vandløb. Novozymes har samarbejdet med myndighederne for at kunne afslutte sagen på en tilfredsstillende måde. Sagen er endnu ikke afsluttet. Udnyttelse af genetiske ressourcer Novozymes og de kenyanske myndigheder Kenya Wildlife Service indgik i 2007 en aftale om, at Novozymes kan udnytte Kenyas mikrobiologiske diversitet kommercielt. Der er tale om en samarbejdsaftale om karakterisering af biodiversiteten udvalgte steder i Kenya, og den indebærer blandt andet overførsel af teknologi og know-how til Kenya. Novozymes får ret til kommerciel udnyttelse af Kenyas mikrobielle diversitet mod økonomisk kompensation. Aftalen er én af flere lignende aftaler, vi har indgået med lande rundt om i verden. Aftalerne er alle baseret på principper i Biodiversitetskonventionen (United Nations Convention on Biological Diversity) principper om fair udnyttelse af biologiske ressourcer.

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 Børsmeddelelse 5. november 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for tre kvartaler af 2003 For de første tre kvartaier steg resultat efter skat med 19% til 539 mio. kr. fra 452 mio. kr. De frie pengestrømme,

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Børsmeddelelse 29. april 2004 Koncernregnskabsmeddelelse for første kvartal 2004 Novozymes har fået en god start på året. Forventningerne til resultat af primær drift opjusteres, hovedsagelig grundet valutakursudviklingen.

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 3. KVARTAL 2007 25. oktober 2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening for Novozymes. Salget steg 15% i de tre første kvartaler. Omregnet til danske kroner var væksten 11%. Resultat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 2007 25. januar 2008 2007 var et rigtigt godt år for Novozymes. Året stod i vækstens tegn med højere end forventet salgsvækst på 14%. De finansielle resultater var tilfredsstillende,

Læs mere

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S

Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S 06/03/2008 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Direktør Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2007

Novozymes Generalforsamling 2007 Novozymes Generalforsamling 2007 Henrik GürtlerG Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003

Novozymes A/S Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 Børsmeddelelse 13. august 2003 Koncernregnskabsmeddelelse for første halvår 2003 I første halvår steg resultat efter skat med 34% fra 270 mio. kr. til 361 mio. kr. Forventningerne til årets resultat efter

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2012 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk.

Vi henviser desuden til Novozymes aktionærmagasin, The Zymes, Nr. 1 februar 2009. The Zymes indeholder et uddrag af The Novozymes Report på dansk. Denne danske udgave af The Novozymes Report 2008 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. word og excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Novozymes. Generalforsamling

Novozymes. Generalforsamling Novozymes Generalforsamling 2005 Administrerende direktør Henrik Gürtler, Novo A/S (formand) Direktør r Kurt Anker Nielsen, tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S (næstformand stformand) Senior Vice

Læs mere

VELKOMMEN. udforsk HELE RAPPoRTEN online

VELKOMMEN. udforsk HELE RAPPoRTEN online NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 2 NOVOZYMES RAPPORTEN 2010 VELKOMMEN Dette er et uddrag af Novozymes Rapporten 2010. Her kan du få et overblik over året, der gik, og se, hvad vi forventer os af fremtiden. Vores

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes

Børsmeddelelse, Novozymes Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab 1. kvartal 2006 26. april 2006 Novozymes fik en god start på 2006 med en vækst i resultat af primær drift på 14% og en vækst i salget på 11%. Forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret.

Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Børsmeddelelse 28. april 2005, koncernregnskab første kvartal 2005 Resultatet for første kvartal 2005 viser en fortsat solid indtjening. Forventningerne til 2005 fastholdes uændret. Salget i første kvartal

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening Benny D. Loft Koncerndirektør & CFO 16-11-2009 2 Introduktion til Novozymes AGENDA Dagens verden Gårsdagen eller fremtiden? Morgendagens løsninger Novozymes rolle og muligheder 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Ballerup Super Arena 2011

GENERALFORSAMLING. Ballerup Super Arena 2011 GENERALFORSAMLING Ballerup Super Arena 2011 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Direktør Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International ASA

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009

DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2009 29. april 2009 Solid resultatfremgang og 5% salgsvækst i danske kroner i 1. kvartal. Forventning til årets resultat fastholdes. Forventning til salget påvirket af lav

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

aktionærmagasin nr. 01 februar 2009 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The Zymes vækst

aktionærmagasin nr. 01 februar 2009 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The Zymes vækst aktionærmagasin nr. 01 februar 2009 E x c e r p t f r o m t h e N o v o z y m e s Re p o r t xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The Zymes S æ r u d g av e : U d d r a g a f N o v o z y m e s Ra p p o r t en Flot

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007

KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 KONCERNREGNSKAB FOR 1. HALVÅR 2007 9. august 2007 Novozymes resultat for første halvår 2007 lever til fulde op til forventningerne. Salget steg med 14%, mens resultat af primær drift steg henholdsvis 20%

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere