Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere"

Transkript

1 Service Description Consumer Basic Hardware Service Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed (f.eks. et tastatur), en datalagringsenhed (fx diskdrev) og andre komponenter, der er beskrevet specifikt på din faktura, eller der er standardkomponenter (på købstidspunktet) for den købte model i Dell-systemet. Dell er glad for at kunne levere hardwareservice til forbrugerne i deres hjem ( Servicen ) via en autoriseret Dell-serviceudbyder 1 for udvalgte servere, lagre, stationære og bærbare pc'er systemer, mobilitetsprodukter, projektorer, skærme og printere ( Understøttede produkter ) som beskrevet nedenfor i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse ) som beskrevet i din faktura. Ud over nedenstående funktioner giver denne service også mulighed for teknisk support, servicedele og relaterede arbejdsserviceydelser i forbindelse med reparation og/eller udskiftning af en eller flere defekter som følge af fabrikationsfejl inden for kundens understøttede produkters gældende serviceperiode ( Kvalificerede reparationer ). Intet, der er anført i denne servicebeskrivelse, påvirker eller reducerer gældende lovmæssige rettigheder for forbrugerne. Hvordan du anvender servicen 1. Selvhjælpsløsninger. For assistance til selvhjælp ved fx driveropdateringer, overvej at bruge det stigende antal diagnosticeringsværktøjer til selvhjælp på 2. Ring til Dell for at få telefonbaseret hjælp. For servicesupport, brug dit landespecifikke telefonnummer til Teknisk Support, der er angivet på Telefonbaseret fjernassistance er tilgængelig på lokale arbejdsdage og åbningstider, som anført, med undtagelse af nationale helligdage. 3. Forbered et opkald. Du vil hjælpe Dells hardwareservicetekniker ("Dell-teknikeren") til at betjene dig bedre, hvis du har følgende oplysninger og materialer klar, når du ringer: systemets serienumre, servicenummeret, den aktuelle version af operativsystemet, som du anvender, varemærkerne og modeller for de eksterne enheder (fx et modem), som du anvender. 1 Dells autoriserede serviceudbyder (Dell ASP) (Dell Authorised Service Provider) er en autoriseret Dell-serviceudbyder, der udfører garantireparationer. 1 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

2 4. Forklar problemet til telefonteknikeren. Nu er du klar til at beskrive det problem du har med dit system. Oplys Dell-teknikeren om de fejlmeddelelser der vises, hvornår de optræder, hvad du foretog dig da fejlen opstod, og hvilket du allerede måttet have udført for at løse problemet. 5. Samarbejd med Dell-teknikeren for at løse problemet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen igennem et tæt samarbejde mellem kunden og Dell-teknikeren. Lyt omhyggeligt til Dell-teknikeren og gennemfør Dell-teknikerens forslag. 2 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

3 6. Fjerndiagnosticering. Udtrykket Fjerndiagnosticering betyder fejlbestemmelse ved brug af online diagnosticeringsværktøjer eller, at telefonteknikeren diagnosticerer sig frem til hvad årsagen til problemet er. Det kan betyde, at du skal have adgang til systemets indre dele og være til rådighed for flere eller længerevarende fejlsessioner. Det kræves, at man gennemfører fjerndiagnosticeringen, inden der kan tages stilling til næste trin i løsningen. 7. Indlevering (CIS) (Carry-In Service) a. Carry-In Service-Dell Branded. Er en "indleveringsservice" der opstartes ved at ringe til Dells tekniske hardwaresupport, som beskrevet ovenfor. Under den telefonbaserede fejlfindingsproces vurderer Dell-teknikeren, om fejlen er en hardwaredefekt. Hvis dette er ja, bliver kunden bedt om at indlevere det understøttede produkt til et reparationscenter eller et forsendelsessted, som Dell udpeger (for kundens regning). Serviceåbningstiden er som standard normal arbejdstid, tilgængelig fem (5) dage om ugen, med undtagelse af nationale helligdage. Når det understøttede produkt er blevet repareret, vil Dells autoriserede serviceudbyder kontakte kunden for at arrangere, at kunden afhenter det. Aftaler for reparationsserviceniveauer kan variere efter land og by. b. Partner Led Carry-In Service. Er en partnerindleveringsservice", der påbegyndes ved at indlevere det understøttede produkt til et reparationscenter eller et forsendelsessted, der er udpeget af Dell (for kundens regning). Serviceåbningstiden er som standard normal arbejdstid, tilgængelig fem (5) dage om ugen, med undtagelse af helligdage. Når det understøttede produkt er blevet repareret, vil Dells autoriserede serviceudbyder kontakte kunden for at arrangere, at kunden afhenter det. Aftaler for reparationsserviceniveauer kan variere efter land og by. Linket angiver kontaktoplysninger per land. 8. Afhentnings- og afleveringsservice. Afhentnings- og afleveringsservice startes ved at ringe til en Dell-tekniker som beskrevet ovenfor. Hvis der er diagnosticeret en kvalificeret fejl i det understøttede produkt, og problemet ikke kan løses via telefonbaseret fejlfinding med Dells tekniker, bliver det understøttede produkt hentet af en Dell-repræsentant og bragt til et af Dell udpeget reparationscenter. Denne servicemetode omfatter arbejdstid og reparation eller udskiftning af dele i hovedenheden, herunder skærm, tastatur og mus, hvis disse ikke er bestilt separat. Typisk gennemløbningstid er ti (10) arbejdsdage inklusiv forsendelse til og fra reparationscenteret. 9. Hardwareservice onsite/i hjem. Hvis en fejl ikke kan løses efter en telefon- og/eller online fjerndiagnosticering, vil denne service levere en autoriseret Dell-servicetekniker ("Servicetekniker") og/eller dele på din adresse til reparation og/eller udskiftning af dele i hovedsystemenheden (herunder skærm, tastatur og mus, hvis det ikke er bestilt separat) for fejl, der er omfattet af produktets begrænsede garanti. Denne service leveres af en autoriseret Dell-serviceudbyder underlagt vilkårene i denne aftale, hvor on-site-service ( Hardwareservice til forbruger i hjem ) er tilgængelig, hvis det understøttede produkt flyttes fra det land, hvor systemet blev købt. Oplys Dell-teknikeren om den fulde systemadresse. Hvis du følger disse procedurer, vil der efter afslutning af fejldiagnosticeringen, i de fleste tilfælde, ankomme en servicetekniker og/eller service dele på adressen næste dag mellem kl. 9:00 til 18:00 lokaltid på lokale arbejdsdage, undtaget almindelige helligdage. Hvis serviceteknikeren rekvireres til servicen "Hardwareservice til forbruger i hjem" efter kl. 17:00 lokal tid, kan det betyde en ekstra arbejdsdag inden teknikeren ankommer til hjemmet. 3 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

4 a. Der skal være en voksen tilstede på bopælen. Ved service leveret på bopælen, skal der hele tiden være en voksen tilstede under serviceteknikerens besøg. b. Den assistance du skal yde. Serviceteknikeren skal have fuld adgang til systemet og (uden omkostning for den autoriserede Dell-serviceudbyder) have arbejdsplads, elektricitet og en lokal telefonlinje. Hvis disse krav ikke er opfyldt, er den autoriserede Dell-serviceudbyder ikke forpligtet til at levere servicen. c. Hvis du forpasser servicebesøget. Hvis du eller din autoriserede repræsentant ikke er til stede, når serviceteknikeren ankommer, beklager vi, at teknikeren ikke kan servicere systemet. Hvis dette sker, kan du blive faktureret et yderligere gebyr for et opfølgende servicebesøg. 10. Kundeudskiftelige enheder. Hvis Dell-teknikeren afgør, at den defekte enhed nemt kan frakobles og tilsluttes igen, fx tastatur, skærm, harddiske i bærbare computere eller enhver anden komponent designet, fra tid til anden, som en komponent, der kan udskiftes af kunden, vil du modtage en sådan enhed til installation uden hjælp fra en onsite servicetekniker. 11. Dele omfattet af garanti. Hvis Dell-teknikeren afgør, at systemet har behov for en udskiftningsdel, autoriserer du Dells servicetekniker til at handle som din serviceagent ved levering og returnering af de dele, der er omfattet af garanti, og der er nødvendige for at yde on-site reparationer. Du kan blive pålagt et gebyr, hvis du ikke tillader den autoriserede Dell-serviceudbyder at returnere ikke fungerende/ubrugte dele, omfattet af garanti, til Dell. Hvis du ikke returnerer den ikke fungerende/ubrugte enhed, omfattet af garanti, til Dell inden for returperioden på ti (10) dage, vil du blive faktureret markedsprisen for delen. Reservedele kan være istandsatte eller restaurerede, hvor dette er tilladt efter loven, og udskiftes på baggrund af specifikationerne frem for varemærke og model. 12. Serviceundtagelser. Fjerndiagnosticering af fejl og servicen "Hardwareservice til forbruger i hjem" omfatter ikke support til følgende: Spørgsmål om almindelig brug og "sådan gør du" for Dells fabriksinstalleret software. Konfiguration og diagnosticering af Dells fabriksinstallerede operativsystem eller fabriksinstallerede programmer til brug med programmer og hardware, der er installeret af kunden. Konfiguration, installation og validering af operativsystemer, software, programmer eller drivere/fejlrettelser (der ikke er leveret af udstyrets producent). Kommercielle opgraderinger uanset om de er købt af en autoriseret Dell-forhandler, fx Microsoft -produkter. Konfiguration af al kommunikationssoftware, medmindre det kræves til fejlsøgning. Alt hardware og eksterne enheder, der ikke er leveret af udstyrsproducenten, deres installation og kompatibilitet med Dell-mærket hardware. Den oprindelige producent af produktet yder support. Software og eksterne enheder, der ikke er leveret af udstyrsproducenten, medmindre andet er nævnt. BIOS-/firmwareopgraderinger til systemer, der ikke er Dell-mærkede, medmindre de indgår I fejlretningen. 4 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

5 Ugyldige software- og hardwarekonfigurationer. Sikkerhedskopiering og gendannelse af kundens data. Kundens programmer og data. Unødvendigt arbejde efter den autoriserede Dell-forhandlers vurdering. Forbrugsstoffer og slitage på elementer som plast og disketter. Ikke-kritiske fejl, der falder inden for industrispecificerede tolerancer, fx støj og individuelle LCD-pixel. Spil og tilføjede pakker fra købsdatoen (fx undervisningspakker). Forebyggende vedligeholdelse. Reparation af systemet efter virusinfektion ud over installation af operativsystemet med Dells fabriksstandardindstillinger. Fabriksintegrerede kundetilpassede elementer, ældre end 30 dage, vil ikke blive understøttet, medmindre specifikt, separat, skriftligt aftalt af den autoriserede Dell-forhandler. 13. Betalingsbetingelser. Hvis betalingen er nødvendig, skal alle fakturaer betales ved modtagelsen. 14. Systembeliggenhed. Servicen "Hardwareservice til forbruger i hjem" defineret i denne aftale er tilgængelig til kunder i lande, hvor de har købt det understøttede produkt fra en autoriseret Dell-forhandler eller af en Dell-autoriseret serviceleverandør. 15. Overdragelse af denne aftale. Underlagt de begrænsninger, der er fastsat i denne aftale, kan du overdrage denne aftale til enhver, der køber hele systemet før udløbet af serviceperioden (som specificeret på fakturaen), forudsat du er den oprindelige køber af systemet og denne aftale, eller du har købt systemet og denne aftale fra den oprindelige ejer (eller en tidligere erhverver) og har overholdt alle overdragelsesreglerne i denne aftale. 16. Fornyelse. Forud for udløbet af servicekontrakten, kan du forny serviceperioden baseret på de tilgængelige muligheder, der da er i kraft for systemet. Serviceforlængelser kan kun købes ved at ringe til telefonnummeret for dit lands Tekniske support. 17. Overdragelse. Den autoriserede Dell-forhandler forbeholder sig retten til at tildele sine rettigheder og forpligtelser under denne aftale til en kvalificeret tredjepart. I tilfælde af en sådan overdragelse, accepterer du, udelukkende at gå til denne tredjepartsagent for at få ydelser under denne aftale. 18. Fuldstændig aftale. DENNE AFTALE ER DEN FULDSTÆNDIGE OG ENESTE ERKLÆRING AF AFTALEN MELLEM DIG OG AUTORISERET DELL-FORHANDLER, OG DEN TILSIDESÆTTER ALLE TIDLIGERE MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE FORSLAG OG MEDDELELSER VEDRØRENDE EMNET HERFOR. 5 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

6 19. BEGRÆNSNINGER FOR SERVICEDÆKNING. DENNE AFTALE ER AF BEGRÆNSET VARIGHED OG DÆKNING. Denne aftale omfatter kun den oprindelige køber af systemet vist på fakturaen og beliggende i det land, hvor systemet blev købt, og til enhver person, der køber systemet og denne aftale fra den oprindelige køber eller en efterfølgende erhverver, så længe alle overdragelsesprocedurer er blevet overholdt. Servicedetaljerne kan variere ved flytning til et land uden for listen, der fremgår af dette dokument. En fuldstændig liste over lande er tilgængelig på webstedet Hvis systemet flyttes til eller fra et land, der ikke er identificeret i dette dokument, eller det ovenfor nævnte websted, er servicen måske ikke tilgængelig, kan være anderledes, eller være pålagt betaling. Denne aftale dækker kun anvendelser som systemet blev designet til. Undtagen som anført nedenfor, omfatter de services som den autoriserede Dell-serviceudbyder accepterer at levere i henhold til denne aftale, kun arbejdskraft, der er nødvendig som følge af eksisterende defekter, eller som opstår på grund af fabriksfejl i systemet eller i nogen systemkomponent dækket af garantien. Forebyggende vedligeholdelse er ikke omfattet. Installations-, afinstallations- eller flytningsservices og driftsforsyninger er ikke omfattet. Reparationer, der er nødvendige pga. softwareproblemer eller som følge af ændring, justering eller reparation, udført af andre end en autoriseret Dell-serviceudbyder (eller dennes repræsentanter) og reparationsservices, der er nødvendige som følge producentens tilbagekaldelse af systemer eller systemkomponenter, er ikke omfattet. Autoriseret Dell-forhandler er ikke forpligtet til at reparere noget system eller nogen systemkomponent i følgende tilfælde: a. skader som følge af uheld, forkert brug, forsømmelse, manglende overholdelse af vejledninger for korrekt anvendelse, pleje eller rengøring af systemet, eller misbrug af systemkomponent (fx men ikke begrænset til, brug af forkert netspænding, brug af forkerte sikringer, brug af inkompatible enheder eller tilbehør, upassende forsyninger), af andre end Dell (eller dennes repræsentanter), b. skade som følge af force majeure, fx men ikke begrænset til, lyn, oversvømmelse, tornado, jordskælv, flodbølger og orkaner, c. nedbrud som følge af en ekstern faktor (brand, oversvømmelse, svigt eller fluktuationer I strømforsyning eller klimaanlæg), d. reparationer som følge af overdrevent brug, slitage, e. brug af komponenter eller software, der ikke er leveret af Dell, f. flytning af systemet fra et geografisk sted til et andet, eller fra et selskab til en andet, eller g. hvor en servicetekniker afgør, at der ikke er nogen fejl (fx, fejlen kan ikke genskabes). 20. Kundens data og datatab. Autoriserede Dell-forhandlere anbefaler regelmæssig sikkerhedskopiering af data. I tilfælde af harddiskfejl bliver harddisken udskiftet. Dine data, der er gemt på den defekte harddisk, går tabt, hvis harddisken udskiftes. Serviceteknikeren vil kun konfigurere operativsystemet til de oprindelige fabriksindstillinger, hvis du stiller den oprindelige softwareafbildning eller operativsystemets installationsmedie til rådighed. Du skal kontakte Dell-teknikeren for at få hjælp til geninstallation af yderligere software, der er på den oprindelige fabriksafbildning. 6 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

7 Du er ansvarlig for at foretage en komplet sikkerhedskopiering af alle eksisterende data, software og programmer før en autoriseret Dell-serviceudbyder udfører nogen form for service. DELLOG/ELLER AUTORISERET DELL-FORHANDLER VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAB AF, ELLER GENDANNELSE AF DATA, PROGRAMMER ELLER NEDETID FOR SYSTEM. Du forstår, og accepterer, at Dell eller autoriseret Dell-forhandler/autoriseret Dell-serviceudbyder under ingen omstændigheder vil være ansvarlig for tab af software, programmer eller data, selv om serviceteknikere har forsøgt at hjælpe dig med sikkerhedskopiering, gendannelse, geninstallation af data eller lignende services. Enhver sådan hjælp er uden for omfanget af denne service og nogen garanti. En hver assistance der ydes af en autoriseret Dell-forhandler eller -serviceudbyder, ydes efter deres eget skøn, og er uden nogen form reklamationsret eller garanti. Autoriseret Dell-forhandler eller -serviceudbyder yder heller ikke nogen reklamationsret eller garanti med hensyn til tredjepartsprodukter, som en servicetekniker har brugt ved assistancen til dig. 21. Ændring af systemets geografiske placering. Det er dit ansvar at informere Dell, hvis systemer flyttes internationalt. Kunder skal udfylde overdragelsesformularen, der findes på webstedet, Bemærk, at hvis du flytter systemet, som oprindelig ejer, eller som efterfølgende ejer, til en geografisk placering, hvor servicedækningen, beskrevet på fakturaen, ikke er tilgængelig, kan servicen automatisk blive ændret til servicekategorier, der er tilgængelige det nye sted, til den aktuelle pris, eller til en lavere pris, dog uden mulighed for refundering. 7 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Introduktion Dell vil med glæde levere batteriudskiftningsservice for indkapslede batterier ("Serviceydelse(r)")

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader

HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Hardwaresupport i Servicecenter Afhentning og returnering med dækning af hændelige skader HP Care Pack Services HP Hardwaresupport i servicecenter er en effektiv dør-til-dør service for visse produkter.

Læs mere

Beskrivelse af Dells internationale on-site-service næste arbejdsdag ("INBD-service")

Beskrivelse af Dells internationale on-site-service næste arbejdsdag (INBD-service) Beskrivelse af Dells internationale on-site-service næste arbejdsdag ("INBD-service") I. Oversigt over INBD-service International on-site-service næste arbejdsdag (International Next Business Day - INBD)

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Onsite-diagnosticeringsservice Indledning Dell er glad for at levere onsite-diagnosticering ("Service(r)") i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse"). Dit tilbud,

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

2. Teknisk telefonsupport døgnet rundt af kvalificerede og branchecertificerede teknikere

2. Teknisk telefonsupport døgnet rundt af kvalificerede og branchecertificerede teknikere Beskrivelse af Dells Business Support-service I. Oversigt over Business Support -service Dells Business Support Service kombinerer hurtige svar og løsningsforslag med avanceret teknisk support og kundeservice,

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s hardwaresupport i servicecenter med returnering Care Pack Fordele Fleksible forsendelsesmåder Pålidelig og økonomisk service på stedet til produkter, der bruges i ikke-kritiske forretningsmiljøer

Læs mere

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering

HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Dataark HP s Hardwaresupport i servicecenter med returnering Kontraktlige services, en del af HP Care Fordele Fleksible forsendelsesmåder Flere mulige ekspeditionstider Økonomisk og effektiv support afprodukter,

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support

HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's fejlafhjælpning efter gældende købelov for hele verden og teknisk support HP's begrænsede hardwaregaranti Periode for fejlafhjælpning efter gældende købelov Den begrænsede periode for fejlafhjælpning

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse Servicebeskrivelse Dell ProSupport Point Servicedesk Indledning Dell vil med glæde levere Dell ProSupport Point Servicedesk ("Serviceydelse(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

HP Hardware Support Offsite Return Services

HP Hardware Support Offsite Return Services HP Hardware Support Offsite Return Services HP Care Pack Tekniske oplysninger HP Hardware Support Offsite Return Services tilbyder serviceniveauer på højt niveau for returnering til HP med ekstern telefonsupport

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.BZMD1.12X.1 Version 1.0 10/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse 31. marts 2006 Sidste revision: 9. marts 2006 Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 DEFINITIONER... 3 2.0 DEFINITIONER AF GARANTI OG VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service Servicebeskrivelse Installation af Dell PowerEdge C-serie servere Introduktion Dell er glad for levere installation af Dell PowerEdge C-serie servere ("Servicen/Serviceydelserne") i henhold til denne "Servicebeskrivelse".

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Opdateret den 17.10.2016 Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver.

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser

hp Technical Phone-supporttjenesteaftale (Aftale) vilkår og betingelser hp Technical Phone-supporttjenesteaftale ("Aftale") vilkår og betingelser Tak fordi du købte denne HP Technical Phone Support-tjenesteaftale. Tjenestebeskrivelser med mere detaljerede oplysninger kan som

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti

Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Danfoss Solar Inverters Vilkår og betingelser for produktgaranti Indhold 1. del Almindelige vilkår 2. del Oplysninger om garantiservice Bilag 1 Landeoversigt for garantiservice Bilag 2 Procedure for garantikrav

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Rammeaftalebilag A - Kravspecifikation Side 1 af 6 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for pc er og tilbehør som udbudt af Ordregiver. Disse skal ses i sammenhæng

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt

HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt HP Support Plus HP Customer Support Services på kontrakt Omfattende hardware- og softwareservices, der øger tilgængeligheden i din it-infrastruktur. HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices,

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE

DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE BILAG 1 UDDRAG TIL HANDICAPRÅDET DELAFTALE 1 RAMMEAFTALE På levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Parterne...3 4 Rammeaftalen...3 Stk. 4.5. Aftaleperiode...3

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

A/S SCANNET Service Level Agreement

A/S SCANNET Service Level Agreement A/S SCANNET Service Level Agreement Outsourcing, server og webhosting INDHOLD 1. GENERELT...1 1.1 STANDARDER & DEFINITIONER...1 2. DRIFTSVINDUE & OPPETID...2 2.1 SERVICEVINDUE...2 2.2 EKSTRAORDINÆR SERVICE...2

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

ASUS informationsformular vedrørende garanti

ASUS informationsformular vedrørende garanti ASUS informationsformular vedrørende garanti DA8549 v3 Hr./Fru./Frk.: Telefonnummer: Adresse: E-mail-adresse: Købsdato: / / (DD/MM/ÅÅ) Forhandlerens navn: Forhandlers telefonnummer: Forhandlerens adresse:

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

DanCell Smartphones garanti bestemmelser

DanCell Smartphones garanti bestemmelser DanCell Smartphones garanti bestemmelser Reklamations og Garanti bestemmelser mobiler og smartphones Produkt Servicetype: :Mobil Carry in reklamationsperiode: 24 måneder Smartphones Produkt Servicetype

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Implementeringsservice: Installationsservice

HP Implementeringsservice: Installationsservice Datablad HP Implementeringsservice: HP PC og Printerservice Servicefordele Installation af PC'er og printere, som er IT og klar til brug Standardinstallation over hele verden Nem at bestille Serviceoversigt

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPXC300.123.1 Version 1.0 08/2008 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Servicebeskrivelse. Basisservice til hardware. Indledning. Serviceaftalens omfang. Begrænsninger for hardwaredækning:

Servicebeskrivelse. Basisservice til hardware. Indledning. Serviceaftalens omfang. Begrænsninger for hardwaredækning: Servicebeskrivelse Basisservice til hardware Indledning Dell er glad for levere basisservice til hardware ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse ). Dit tilbud, ordreformularen

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere