GRUND- LÆGGENDE OM GLAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUND- LÆGGENDE OM GLAS"

Transkript

1 GRUND- LÆGGENDE OM GLAS Pilkington udviklede floatglasprocessen som i dag er verdensstandard for produktion af planglas Glas som byggemateriale Almindeligt planglas produceres af sand, soda og kalk med små mængder af magnesium, aluminium og jern, samt lutringsmiddel for at homogenisere smeltemassen. Korrekt blandet råmaterialer smeltes ved ca 1550 ºC i smelteovnen. Glasmassen, som holder en temperatur på ca 1100 ºC, flyder ud på et bad af smeltet tin og danner et kontinuert glasbånd i en kontrolleret atmosfære. Efter tinbadet sænkes temperaturen fra 600 til 100 ºC for at undgå spændinger i glasset, som derefter skæres ned til handelsmål. I dag produceres ca 90% af den vestlige verdens planglas i floatglasanlæg. Unikke egenskaber Glas er et fast materiale, men har en helt uordnet molekylestruktur som gør, at lyset passerer og at vi kan se igennem det. Det gør glasset unikt i forhold til andre materialer. Klart floatglas lukker 80-87% af den totale solenergi ind og 85-92% af sollyset, men er opakt lukker ikke direkte stråler igennem under 300 og over 4000 nm. Solafskærmende glas reducerer transmissionen i forskellige dele af det mellemliggende spektrum. Glas er desuden et miljøvenligt, evigt, variationsrigt og et økonomisk materiale, som kræver et minimum af vedligeholdelse. Mere dagslys Moderne forskning viser, at dagslys spiller en betydelig vigtigere rolle for menneskers biologiske funktioner og velbefindene end man hidtil har troet. Samtidig tilbringer mennesker en større del af tiden indendørs. Dette indebærer, at vi må stille højere krav til dagslysniveauet i vores bygninger. Idag er det fuld ud muligt at øge vinduesarealet betydeligt, uden at få problemer med for eksempel varmetab i boliger, overophedning i kontorer, kuldenedfald og kuldestråling. Glassets styrke Den praktiske styrke i planglas er mindre end 1% af den teoretiske. Det skyldes at glasoverfladen indeholder et meget stort antal mikrosprækker som varierer fra glas til glas og danner brudanvisninger. Selv de skårne glaskanter kan have brudanvisninger, som varierer i størrelse og antal med kvaliteten på skæringen. Vi har derfor bestemt styrken ved prøvninger og statistiske analyser for hver enkelt type glas og belastningstilfælde. Da styrken varierer, anvendes en risikofaktor når den dimensionerende styrke bestemmes. Det er Solenergitransmittans, % UV DAGSLYS IR Glassets fysiske og mekaniske egenskaber I h.t. DS/EN 572 Densitet ρ kg/m 3 Hårdhed 6 på Mohs skala Elasticitetsmodul Ε 7 x Pa Længdeudvidelseskoefficient α 9 x 10-6 /K Varmekonduktivitet λ 1,0 W/m K Design bøjningsstyrke ved korttids last - Floatglas 30 MPa - Valset glas 15 MPa - Trådglas 14 MPa - Hærdet glas 50 MPa - Lamineret glas 18 MPa altså ingen materialekonstant, men en designværdi for det aktuelle belastningstilfælde. På grundlag af forskellige erfaringsgrundlag kan den dimensionerende styrke for et og samme belastningstilfælde variere noget mellem glasproducenterne. Når glas belastes sker der en elastisk deformation. Ved overbelastning revner det med et sprødt brud uden plastisk deformation. Derfor klarer glas jævntfordelte laster bedre end punktlaster, og tåler betydelig større korttidslaster, som vindstød, end belastninger med lang varighed, som snelast og egenvægt. Pilkington Optiwhite Pilkington s udbud af funktionsglas giver fuld frihed til at skabe dejlige og udtryksfulde bygninger, som giver mennesker et funktionelt, sikkert og komfortabelt indemiljø, fyldt af det livsbekræftende dagslys. 60 Pilkington Optifloat Clear Pilkington Optitherm SN 40 Pilkington Optifloat Green Diagrammet viser transmissionen af stråling ved forskellige bølgelængder for et udvalg af 6mm enkelt glas. Ca halvdelen af solstrålingen er synligt lys i spektret nm. Den usynlige stråling under 380nm kaldes ultraviolet stråling (UV) og den over 780nm kaldes infrarød stråling (IR). Termisk stråling under 300 og over 4000nm kan ikke passere gennem glas. 68 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA Pilkington Suncool Brilliant 66/ Bølgelængde, nm

2 Dimensionering af glas For at kunne dimensionere glas rigtigt skal man bestemme de laster, glasset kan blive udsat for under sit livsforløb samt vide, hvilke designparametre der påvirker glassets styrke og hvilke krav myndighederne stiller. Man kan nærme sig dimensioneringsarbejdet på principielt to forskellige måder: 1. Udgå fra en kendt glasspecifikation og fastlagte mål for at finde de belastninger, som glasset kan udsættes for uden risiko 2. Udgå fra definerede krav eller belastninger for at søge en glasspecifikation som opfylder disse krav. Her følger nogle sædvanlige belastningstilfælde med retningslinier, samt specifikationer for de faktorer som skal være kendte hvis PARAMETRE SOM PÅVIRKER GLASVALGET Glassets tykkelse Glassets format (bredde x højde) Glastypen (floatglas, hærdet glas, lamineret glas, valset glas, trådglas o.s.v.) Rudens opbygning (enkelt glas, to-lag, tre-lag osv) Glassets hældning Tilladelig nedbøjning Belastning på glasset DEFINEREDE BELASTNINGER Det er nemmere og sikrere at vælge det rigtige glas hvis de grundlæggende krav, som skal opfyldes, er kendte og fastlagte. Glasset: Type af glas,, format og glaskombination, to- eller firesidig fastholdelse. Belastning: Dimensionerende vindlast i N/m². Glas i dobbeltfacader Glas i dobbeltfacader er blevet en interessant løsning for bl.a. at integrere støj-, lys-, komfort- og energiformål på en effektiv måde i facadens udformning. Det gælder i heldækkende facader 1+2 eller 2+1 med et mellemrum på mindst 50 cm. Ved dimensionering af glas er der først og fremmest mulighed for tre forskellige glastyper almindeligt floatglas, hærdet glas og lamineret glas, samt kombinationer af disse. På siderne 45 og 69 omtales mere om deres egenskaber. der skal laves en beregning. For mere information se Glasindustriens vejledninger på MYNDIGHEDSKRAV Når de regler som findes i f.eks. standarder er højere end hvad beregningen siger så gælder naturligvis myndighedskravet. En dobbeltfacade kan udformes på mange måder og til forskellige formål, hvorfor dimensioneringen skal tage højde for de specifikke Termisk overbelastning giver revner som udgår fra glaskanten og som er i ret vinkel både mod glaskanten og med glasoverfladen. Risiko for termisk brud RETNINGSLINIER FOR DIMENSIONERING AF TERMORUDER Højde, mm Termoruder større end 2495 x 3600 kan kræve håndpudsning! Glas i facader Glas i vinduer dimensioneres normalt kun for forudsætninger. Glas i tag Ved store temperaturforskelle mellem glasoverfladens varme midterzone og de koldere kanter, udvides midterzonen så meget at mm vindlast, og i de sædvanligste glaskombinationer anvendes branchens retningslinier (se diagram) for at sikre, at glasformatet klarer de normale belastninger. Glas i tag dimensioneres med hensyn til egenvægt, vind- og snelast, eventuelle sneophobninger og risiko for at sne falder ned på glastaget. Det er en kompleks lastsituation som trækspændingerne, som opstår langs kanterne, får almindeligt glas til at revne. Slagskygger forværrer problemet. Det problem undgås nemmest ved at hærde glasset. Risikoen er kræver dimensionering fra tilfælde til tilfælde. afhængig af glastype,, format og I diagrammet aflæses den anbefalede glas- Vores grundanbefaling er floatglas eller hærdet glaskombination, type af karm og ramme, mm 8mm tykkelse afhængig af termorudens bredde og højde. Hvis den falder på linien vælges den tykkere tykkelse. Værdierne gælder for tæt bebyggelse 0 8m s højde, hvilket svarer til en vindlast på 800 N/m 2. I det mørke, lodrette bånd til venstre i diagrammet gælder særlige regler i henhold til nedenstående tabel. Floatglas eller hærdet glas udv. Lamineret glas indv. solafskærmning (evt. persienne) og placeringen i facaden. Indvendig eller udvendig solafskærmning, ligesom påklistret solfilm øger risikoen. Se BYG-ERFA (980325): Termisk brud i glas. Glashylder mm I det mørkegrønne felt gælder særlige regler, se tabellen til højre Bredde, mm Hvis glaskombinationen ikke dækkes ind af dette diagram eller belastningen er anderledes kan vi hjælpe med en beregning. Sidefor-...eller holdet mindste side Alternativ 1:6 1: mm Øg n 1mm eller vælg 4mm hærdet glas 1:7 1: mm Øg n 2mm eller vælg 5mm hærdet glas Se GFs Glastag 1999: Termoruder i skrå tagflader. Dimensioneringsskema. glas udvendigt og lamineret glas indvendigt, jf vejledningen til BR95. Glasset: Type af glas,, format og glaskombination, glassets hældning, to- eller firesidig fastholdelse. Belastning: Dimensionerende vindlast og snelast i N/m². Se Glasindustriens: Glastag. Valg og montering af glas i tagkonstruktioner Glashylder udsættes oftest for punktlaster under lang tid og er svære at bestemme. Glas som sidder ubeskyttet bør være sikkerhedsglas, mens glas inde i et skab kan være almindeligt floatglas. Glasset: Format, type, tykkelse. Belastning: Frit spænd mellem understøtningerne. Dimensionerende last i N/m². 70 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

3 At udføre beregninger for at dimensionere Glasrækværk og værn Glas i værn skal altid være hærdet eller lami- Type af rækværk: Skal glasset monteres fritstå- Gulvglas Til glasgulve anvendes lamineret floatglas. 250 Længde, cm Pilkington s sortiment af laminerede gulvglas glas inkluderer mange neret, alternativt både hærdet og lamineret. Det ende, med clips alternativt to- eller fire-sidig Gulvglas udsættes for ekstreme laster under 240 er dimensioneret for svære bedømmelser for en ikke fagmand. er enten monteret helt fritstående indspændt kun i gulvet, eller monteret to- eller fire-sidig montage eller i ramme. Glasset: Format (eller frit spænd ved clips- kort tid og får let forsvagende ridser i overfladen. Almindeligt glas klarer ikke disse B 29-25B 33-25B 38-25B 46-25B 65-35B en belastning op til 5 kn/m 2. Kontakt Pilkington hvis der er tvivl. i en ramme, med clips (punktbeslag). I det første tilfælde anbefales en håndliste i overkanten eller nær overkanten, som spænder over montage), type af glas og. Belastning: Linjelast i N/løbende meter, punktlast i N og jævnt fordelt last i N/m 2. nedbøjninger. Hærdet glas anbefales ikke da det taber hele sin bærekraft ved brud. Den bærende konstruktion skal være tilstrækkelig flere glas som en beskyttelse, hvis noget glas stiv for at kunne understøtte glasset. 140 uheldigvis går i stykker. Man vælger glas i h.t. Glasindervægge 120 vejledningen i nedenstående tabel (som gælder Glas interiørt fra gulv til loft kan betragtes på Pilkington s sortiment af laminerede gulvglas 100 ved belastning på højst 1 kn/m), eller efter en samme måde som rækværker og dimensione- er dimensioneret til en belastning på op til 80 beregning. res udfra linjelaster og punktlaster. Valget af 5 kn/m 2. Forudsætningen er naturligvis at man 60 Se: Glarmesterarbejde-bygningsglas og montering og DS/INF 119. glasdimension er bl. a. afhængig af montagemetoden, det vil sige om det er to- eller fire- vælger rigtigt glas i forhold til understøtningens længde/bredde og følger vores anvisninger 40 sidig fastholdt. Hvis væggen også adskiller for montage. Rigtigt glas vælges ved hjælp af to niveauer skal det i h.t. DS/INF119 være diagrammet og som følgende eksempel. Find Bredde, cm lamineret. koordinaten for ønsket bredde (95 cm) og længde (105 cm) og vælg den glastype som re- Glastype Tykkelse Max areal Vægt Glashøjde Glasset: Format, type af glas og tykkelse samt to- eller fire-sidig fastholdt. Belastning: Linjelast i N/løbende meter, punkt- præsenteres af kurven ovenfor (33-25B). Gulvglas monteres på et 3-5 mm hårdt underlag med shore i en ramme. Rammens fals skal give en anlægsbredde på mm rundt 25-25B 25,5 mm 7,6 m 2 60 kg/m B 29,5 mm 7,6 m 2 70 kg/m B 33,5 mm 7,6 m 2 80 kg/m B 40,3 mm 7,6 m 2 95 kg/m B 49,0 mm 6,6 m kg/m B 69,6 mm 4,7 m 2 162,5 kg/m 2 last i N og jævnt fordelt last i N/m 2. om, plus plads til afstandsklodser. Afstanden mellem kant og glas skal være ca 5mm. Forsegling 8 mm topglas Indspændt 1/10 af glashøjden eller mindst 100 mm Fugemasse: en ikke eddikesyrebaseret (neutral Ramme Afstandsklods Glas indspændt på 1 side overfor pvb-folien i laminatet),feks en MSfugemasse, der er hård (shore 50). Hårdt underlag shore mm anlægsbredde DIMENSIONERING AF RÆKVÆRK OG VÆRN Montagemetode Bredde 1000 mm Bredde 1000 mm Højde 1000 mm Glasset: Format, type af glas, og fastholdelsesmåde. Glas indspændt på Glas fastholdt Glas fastholdt på Glas fastholdt på 1 side top og bund 2 sider 4 sider Max højde, mm Max højde, mm Max bredde, mm Max bxh, mm Belastning: Koncentreret last i N og jævnt fordelt last i N/m 2. Hærdet glas 4 mm x mm x mm x mm mm mm Lamineret glas (4+4) mm Kun hærdet + lamineret x 2100 (5+5) mm Kun hærdet + lamineret x 3300 (6+6) mm Kun hærdet + lamineret x PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

4 Fakta om termoruder Pilkington s fabrikker i Norden har mere end 30 års erfaring med Pilkington Insulight består af to eller tre glas, afstandsprofil og luft/gas i mellemrummet. Ruderne presses sammen med butyl på kan- Gasser Man kan reducere konvektionen og varmeledningen i luftmellemrummet ved at bytte luften Sprosse mellem glassene i en termorude Structural Sealant Glazing Dette er termoruder eller enkeltglas (facadeglas) som anvendes i glasfacader uden Afstandsprofilerne forsynes med en tekst som angiver producent, dobbeltforseglede terne af afstandsprofilet, som er bukket i alle ud med en gasblanding, først og fremmest i udvendige profiler. Glasset limes med silikone glaskombination, glas- termoruder, hvilket fire hjørner, og polysulfid eller polyuretan som ruder med energiglas. U-værdien forbedres på en bærende ramme, men glassets egen- mål, produktionstids- borger for højeste slutforsegling rundt i rudens yderkant. Termo- betragteligt. vægt skal altid være mekanisk understøttet. I punkt og at ruden kvalitet af den ruderne skal monteres i false, da kantforseg- disse konstruktioner stilles der store krav til er DS-mærket. færdige termorude. lingen skal beskyttes mod UV-stråling. Se Argon og krypton er de mest anvendte gasser fugemassens egenskaber. Derfor erstattes den Glasindustriens monteringsanvisning. Afstandsprofil: galvaniseret eller rustfrit stål (beregnes iht GEPVP: Best Practice med 90% gasfyldning). I en to-lagsrude giver argon bedst effekt ved mm afstand mellem glassene og krypton ved 9-10 mm. Tunge gasser, som SF6, har tidligere været anvendt for at dæmpe lyd og er nu forbudt i termoruder større sprosseareal. Sprossen er hvidlakeret i farven RAL 9016 som betragtet gennem glasset er meget lig normale hvide snedkersprosser. Sprossen kan også lakeres efter ordre i de fleste RAL farver. Indenfor visse grænser kan sprosserne tilpasses, f.eks. med radier. traditionelle forsegling med UV-bestandig neutralhærdende silikone. Silikoneklæbede termoruder fyldes normalt ikke med gas, da silikonen ikke er diffusionstæt nok overfor gasserne. De forskellige silikonematerialer til kantforsegling, konstruktionslimning og vejrforsegling skal desuden være kompatible. Wiener-sprosser. Kantforsegling Butyl Afstandsprofil Normalt er afstandsprofilet af tyndt galvaniseret stål. Tidligere anvendtes aluminium som har fire gange så høj varmeledning gennem Termoruder med step-kant I visse facadeløsninger og til enkelte renoveringssystemer med koblede vinduer har man Sprosserne kan også udføres som afstandsprofiler hvor vinduesproducenter efterfølgende monterer udvendige sprosser. For yderligere vejledning kontakt Pilkington. Termoruder i høje højder Termoruder i høje højder eller andre situa- Montage Det er vigtigt, at glas og termoruder håndteres og monteres rigtigt for at sikre deres funktion. For at profilsystemet, som glasset monteres i, skal betragtes som bærende må nedbøjningen ikke overskride L/300 (dog max 8 mm) for termoruder og L/125 for enkeltglas. randzonen. I fremtiden bliver det termisk isolerede afstandsprofiler: varm kant som bryder kuldebroen i randzonen. Varm kant behov for termoruder med forskellige stør- tioner med stor forskel på indre og ydre tryk. Normalt producerede termoruder kan ved montering i høje højder over 600m udsættes for så store påvirkninger at de revner. Det skyldes forskellen mellem luftmellemrummets tryk Se Tekniske Bestemmelser fra Vindues Industrien og Monteringsanvisning. Grundlag for garantiordning fra Glasindustrien (GS). Ved at vælge rustfrit stål opnås flere fordele: relser glas. Dette kaldes step-kant og kan og atmosfæretrykket bliver for stor. Risikoen det mindsker varmeledningen yderligere til ca udføres på 1, 2 og 3 kanter, men helst ikke på for brud kan beregnes hvis tryk og tempera- U-værdi [W/m 2 K]: Den mængde energi der passerer gennem konstruktionen pr sekund (Joule/sec=W), pr m² ved 1 grads forskel (K = grad ºC). U-værdien på glas: U g måles som midtpunktværdi eksklusiv randzone jvf ENstandarder og CE-mærkning. 14W/mK, hvilket giver en forbedring af vinduets U-værdi på 0,1-0,2 W/m²K, afhængig af vinduets størrelse og reducerer kondensrisikoen i randzonen. Varm kant er gastætte og kan bukkes i hjørnerne. De ser ud som almindelige 4 kanter af termoruden. Termoruder med indbyggede sprosser Med sprosser mellem glassene er disse termoruder lige så lette at pudse som almindelige tur ved produktionen og på montagestedet er kendte. Nogle almindelige kombinationer af glas og ruder og deres betegnelser profiler og og garanterer en jævn tykkelse på termoruder. Sprossen, produceret af alumi- termoruden. Stålprofilerne fås i flere bredder nium, er blødt afrundet og ligner traditionelle fra 6 til 20mm og kan leveres i flere farver. træsprosser. På afstand er det vanskeligt at Afstandsprofilerne fyldes med et tørremiddel afgøre, om sprossen ligger mellem glassene som absorberer både eventuel fugt fra produk- eller om den er monteret udvendigt. tionen og den mængde fugt, som kan diffundere gennem kantforseglingen under rudens livslængde. Sprosserne findes i bredderne 18, 26 og 45 mm. Tænk på at U-værdien forringes med 1+1 glas Anvendtes tidligere i vinduer og døre med forsatsglas og koblede rammer. Forekommer nu kun i gamle bygninger og fritidshuse. 2-lags termorude Anvendes i vinduer, døre, facadepartier og glastage hovedsagelig i bygninger med underskudsvarme glas Anvendes i vinduer og døre med koblede rammer. Enkeltglas sidder i yderrammen. Kombination som oftest bruges i dobbeltfacader. 2+1 glas Anvendes først og fremmest ved renovering af vinduer og døre med koblede rammer. 3-lags termorude Anvendes i vinduer, døre, facader og bedst i faste vinduer. 74 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

5 Nogle råd om kantbearbejdning, huller og udskæringer. Kondens på glas Ved specifikation: I hjørner skal afstanden i andre retninger være Kondens dannes når glassets overfladetempe- Opstår kondens mellem glassene i en termoru- Indvendig kondens er Anvend vore beteg- mindst 4 gange glassets tykkelse. Hvis hullet ratur er lavere end dugpunktstemperaturen hos de skyldes det, at ruden er punkteret. Kondens tegn på for dårlig nelser for ønsket kantbearbejdning for Granet kant (reifet) Grovslebet kant er mere end 50 mm i diameter, eller rektangulært, skal afstanden ikke være over 0,5 gange den omgivende luft. Ved høje luftfugtigheder og kolde glasoverflader øges risikoen for dannes normalt midt på ruden. U-værdi i vinduet. at undgå misforståelser. huldiameteren respektive hullets bredde. kondens. Den kan dannes på såvel inder- og Udvendig kondens Udvendig kondens Og følg anvisningerne Afstanden mellem huller skal være 0,5 gange ydersider som mellem glassene. I dag er det teknisk muligt at lave termoruder kan opstå i særlige når der angives mål og placering på huller Matslebet kant Poleret kant det største huls diameter, eller mindst 2-5 gange n. Ved hjælp af beregninger eller et dugpunkts- med så lav U-værdi, at der under særlige omstændigheder kan dannes kondens på ydersi- tilfælde hvis en række faktorer arbejder og udskæringer. diagram kan man se, når kondens kan opstå på den af termoruderne. ugunstigt sammen. Den Et cirkulært hul må aldrig være større end en en glasoverflade. Analysen gøres udfra rudens er et tegn på at glas- C-kant D-kant tredjedel af glassets bredde. I et rektangulært hul må hullets bredde være max. en tredjedel U-værdi og overfladetemperatur, lufttemperatur inde og ude samt den relative luftfugtighed. Ved vindstille, koldt og klart vejr kan det ydre glas tabe så meget varme ved udstråling mod konstruktionen isolerer meget effektivt af glassets bredde og hullets højde max. en Prognosen bliver ofte usikker da flere af faktor- himlen, at det til og med får lavere temperatur og giver små energitab. tredjedel af glassets højde. Udskæringer fra erne kan være svære at fastsætte nøjagtigt. end udetemperaturen.hvis luftfugtigheden Smig slebet Facet kant kanten må være højst 150 mm dybe og ikke samtidig er høj, hvilket indtræffer først og ligge nærmere et hjørne end 100 mm. Radien Indvendig kondens fremmest om foråret og om efteråret, kan Kantbearbejdning af glas til forboringshullet i rektangulære udskæringer Når kondens dannes indvendigt skyldes det rudens temperatur komme under dugpunktet Når glas skal monteres med frie kanter bør skal være mindst lig med glassets tykkelse og dårligt isolerende vinduer, ved høj luftfugtig- og kondens dannes ( som rim og frost på bilru- kanterne bearbejdes. Her viser vi otte for- aldrig mindre end 10mm. hed inde og lav udetemperatur. Kondens opstår der). Energitabet indefra er ikke stort nok til at skellige typer på kantbearbejdning. oftest i vinduets underkant hvor ventilationen holde yderglassets temperatur over dugpunktet Datablad: Termisk hærdet glas Granet kant tager de skarpe kanter væk, men Regler for huller i termiskt hærdet glas se DS/EN (2001). er mindst. for udeluft. Udvendig kondens dannes først og fremmest om natten og har kort varighed. Den kanten er fortsat rå og ujævn. Grovslebet kant Termoruder med afstandsprofiler i standard- forsvinder når solen varmer luften, præcis som kan fortsat have små blanke felter. Slebet mat kant med helt ret, mat kant. Poleret kant med helt ret og blank overflade. C-kant med slebet mat eller poleret overflade. D-kant med slebet for 4 6 mm glas for 8 19 mm glas udførelse giver kuldebroer i randzonen, hvilket bidrager til at kondens kan opstå. Selv isdannelser kan forekomme i ugunstige tilfælde, Risikoen for randzonekondens er større på to- morgendug i græsset. Desværre er det svært at forudsige hvor stor risikoen for udvendig kondens er, da den for- Indvendig kondens skyldes dårligt isoleret vindue, høj luftfugtighed og lav udetemperatur. mat eller poleret overflade. Smig slebet med lagsruder end på tre-lagsruder. Med energiglas årsages af en række samvirkende faktorer. Be- mat eller poleret overflade. Facet kant med øges glasoverfladetemperaturen betydeligt, dre U-værdi og lavere indetemperaturer øger poleret overflade. men ikke i randzonen. risikoen for udvendig kondens. Vinduets placering er også betydningsfuld, da afkølingen Huller og udskæringer i glas Kondens mellem glassene af glasoverfladen hindres af store tagudhæng, Afstanden fra kant til hul, med max 50 mm i Kondens mellem glassene i koblede 1+1 eller markiser, vinduesåbninger, udvendige jalou- diameter, skal være mindst 1,5 gange glassets tykkelse, og hvis glasset er 8 mm eller mere skal det være mindst 2 gange tykkelsen. 1+2 vinduer kommer oftest af, at varm indeluft lækker ud i mellemrummet mellem glassene og kondenserer på indersiden af det yderste sier, samt træer og buske udenfor vinduet eller nærliggende bygninger, hvilket på sin måde mindsker risikoen for kondens. Udvendig kondens er et tegn på at vinduet er godt isoleret. Det opstår kun under specielle vejrforhold: se BYG-ERFA. glas. Dette sker oftest ved vintertide. Årsagen er utætheder imellem karm og ramme. En Se: BYG-ERFA-blad : Dugdannelser, anden årsag til kondens er fugtigt vinduestræ revner og andre problemer med termoruder og som afdamper fugt om dagen. Fugten kon- BYG-ERFA : Kondens på glasflader denserer siden på den kolde glasoverflade om - termoruder og energiruder. aftenen. 76 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

6 Regler, standarder og vejledninger: BR, BR-S, DS, SBI, GF, GS, DBI, bips, BYG-ERFA, BYG.DTU CE-mærkning Her er en oversigt over nogle af de publikationer, hvor der findes mere at læse om de forhold, som påvirker hvordan glas bør, kan og skal anvendes i byggeri. Forbehold for ændringer efter dette oplags trykning. Bygningsreglementer, BR95, Bygningsreglement Tillæg BR-S98, Bygningsreglement for småhuse Tillæg Dansk Standard, DS, *mht standarder for CE-mærkning: Se side 79 DS udgave: Beregning af bygningers varmetab. April 2002 DS474: Norm for specifikation af termisk indeklima. Dec.93 DS Termoruder. Kvalitetskrav. Mar.83 DS/INSTA 154: Bygningsglas. Sikkerhedsruder. Modstandsklasser. Nov.87 DS/INF 119: Retningslinier for valg og anvendelse af sikkerhedsglas. Personsikkerhed. DS/EN 356: Bygningsglas-Sikringsglas-Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb. Juli 2001 DS/EN 410: Bygningsglas. Bestemmelse af karakteristika for lys- og solstråling. dec.98 DS/EN 673: Bygningsglas. Bestemmelse af transmissionskoefficient (U-værdi). Beregningsmetode. Dec.98 DS/EN 1036: Bygningsglas. Spejle af sølvcoated floatglas til indvendig brug. DS/EN 1063: Bygningsglas-Sikringsruder-Prøvning og klassifikation af modstandsevne mod skudangreb. Aug.2000 DS/EN 12600: Bygningsglas-Pendulprøvning-Slagprøvning for planglas. Feb DS/EN : Klassifikation af byggevarer og bygningsdele for deres brandmodstandsevne. DS/EN 13541: Bygningsglas. Sikringsglas. Prøvning og klassifikation af modstandsevne overfor eksplosionstryk SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBI-anvisning 192: Glas i byggeriet.99 SBI-anvisning 196: Indeklimahåndbogen.00 SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov 2005, incl Be06 (beregningsprogram) GS Glasindustrien, GS Monteringsanvisning Grundlag for garantiordning GS Garantiordning 2000 GS Retningslinier for vurdering af termoruders visuelle kvalitet aug.98 GS Kort og godt om termoruder. Sept GS Håndtering og opbevaring af glas og termoruder på byggepladsen. Okt.2003 GS Datablade: DS/EN Termisk hærdet glas. DS/EN Folielamineret GS Glastag. Valg og montering af glas i tagkonstruktioner Glarmesterlauget, Glarmesterarbejde-bygningsglas og montering DBI. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, www. brandteknisk-institut.dk Brandteknisk Information 32: Glas og brand. Sep.99 Håndbog: Brandsikring af byggeri. 2. udg Fra og med 1. september 2006 er det obligatorisk at følge de første nye tekniske standarder for bygningsglas. Byggevaredirektivet (CPD: Construction Production Directive) blev vedtaget for at fjerne tekniske handelshindringer for byggevarer i Europa. Hvad angår glasprodukter skal dette opnås ved udarbejdelse af harmoniserede europæiske standarder, i henhold til Bygningsglas - mandatet, der omfatter planglas, profilglas og glasblokke. Se faktarboks nedenfor. CE betyder Communauté Européenne (De Europæiske Fællesskaber). CE-mærket viser, at et produkt er i overensstemmelse med en europæisk teknisk standard også kaldet en harmoniseret europæisk standard (hen). En hen indeholder følgende oplysninger: oplysninger om varens overensstemmelse med standarden oplysninger om producenternes typeprøvning af varen oplysninger om den kvalitetsstyring, der skal indføres i forbindelse med fremstillingsprocessen (materiale-, kvalitetsog produktkontrol) CE-mærket viser at produktet opfylder de deklarerede egenskaber i standarden og kan anvendes indenfor EU-markedet. Symbolet sættes enten på produktet eller på de medfølgende dokumenter. Vær omhyggelig med at kontrollere at de produkter der foreskrives og anvendes er CE-mærket. Deklarationerne for forskellige fabrikater er dermed målt eller beregnet på samme måde og kan direkte sammenlignes. Offentlig deklaration Når et produkt markedsføres, skal der medfølge en deklaration vedrørende produktets anvendelse, funktioner og egenskaber. Det skal godtgøres, at den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med en hen. Dette sker gennem et system for attestering af overensstemmelse (indeholdt i CPD), der desuden definerer evt. notificerede organers involvering. Et notificeret organ er en organisation, som er udpeget af en medlemsstat, og som deltager i certificeringen og/eller inspektionen og/eller afprøvningen af produktet og dets anvendelse. Prøvninger, inspektioner og certifikater, der er udarbejdet/udstedt af et notificeret organ, CE-mærket sikrer at et produkt følger den harmoniserede standard. Alle data i GLASFAKTA vises i henhold til disse standarder hvis intet andet er angivet. CE-mærkningen gør det muligt at sammenligne forskellige produkter og fabrikater. CE-mærket for hvert produkt, inklusive deklarede værdier findes på www. pilkington. com/ce DFPB. Dansk forening for Passiv Brandsikring, Information om Passiv Brandsikring i byggeri CE-mærkning er IKKE: Et mærke for geografisk oprindelse skal anerkendes og accepteres i alle EU s medlemsstater. bips, bips: Beskrivelsesanvisning - glas B115 bips: Beskrivelsesanvisning glasfacader tage B119 bips: Beskrivelsesanvisning - døre, vinduer og porte B127 BYG-ERFA, BYG-ERFA : Dugdannelser, revner og andre problemer med termoruder BYG-ERFA : Valg og montering af indbrudshæmmende glas (sikringsglas) BYG-ERFA : Termisk brud i glas. BYG-ERFA : Skader på glasoverflader. BYG-ERFA : Bygningsglas-produkter og funktioner. BYG-ERFA : Forsatsløsninger til ældre vinduer - varme- og lydisolering samt dagslys BYG-ERFA : Kondens på glasflader - termoruder og energiruder BYG.DTU, Kompendier 1-14 om ruder og vinduers energimœssige egenskaber GEPVP. GROUPEMENT EUROPÉEN DES PRODUCTEURS DE VERRE PLAT Et kvalitetsmærke i traditionel forstand Relateret til aspekter ud over de væsentlige krav til (eller funktionelle egenskaber ved) produkter. Dvs. at mærkningen vedrører ikke farve, udseende osv. En godkendelse til at anvende produktet til alle kendte anvendelsesområder i EU s medlemsstater. De nationale bestemmelser skal først være opfyldt. * HARMONISERET EUROPÆISK PRODUKTSTANDARD (hen) CE-mærket er i 2006 indført på de fleste bygningsglas i h.t. disse standarder: DS/EN 572 Bygningsglas - Basisprodukter - Kalk-soda-silikatglas DS/EN 1096 Bygningsglas. Coated glas DS/EN 1863 Bygningsglas - Varmeforstærket sodakalksilikatglas DS/EN Bygningsglas - Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas For øvrige produkter og termoruder bliver CE-mærket obligatorisk fra 1. marts Derfor kan data for produkter markeret * i tabellerne i den her udgave eventuelt komme til at blive ændret marginalt når CE-mærkningen indføres. DS/EN 1279 Bygningsglas - Termoruder DS/EN Bygningsglas - Varmebehandlet (heat soak test) termisk forstærket sodakalksilikatsikkerhedsglas DS/EN Bygningsglas - Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas - Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard 78 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 PILKINGTON GLASFAKTA

7 STIKORDSREGISTER A Absorptans: Adresser: 81 Afskærmningsfaktor: 13 Afstandsprofiler: 74 Argon-gas: 7, 12, 74 B Belagt energiglas: Belagt facadeglas: Belagt solafskærmende glas: 24-25, Belastningstilfælde: Belægninger: 18, 24, 52-53, 60, 67 Bips: 78 Boltet glas: 63 Brandbeskyttende glas: Brandklasser: 13, 35 Brandmodstandsevne: BR Bygningsreglement: 78 Brystningsglas: BYG ERFA: 77, 78 Bøjningsstyrke: 69 C CE-mærkning: 13, 79 D Dagslys: 12, 69 Dataprogram (Spectrum): 9 DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut: 35, 78 Dekorglas: Definere krav: 10 Densitet: 69 Dimensionering: - glas i facade: 70 - glas i tag: 71 - glashylder: 71 - glasværn/rækværk: 72 - glasindervægge: 72 - glas i gulv: 73 - ved trykforskelle: 75 Dobbeltfacader 71 DS Dansk Standard: 78 E Eclipse (solafsk.glas): 24, Eksplosion: 13, Elektriskt ledende glas: 67 Emissionsfaktor: 18, 19, 28, 30 Emalje, facadeglas: Energiglas: 15-21, Energimærkning: 11, 12, 19 EnergiRude: Extra klart glas: F Facadeglas: Falmning: 17 Farvegengivelsesindeks, Ra: 12 Flerlagsglas: 34 Floatglas: 4, 16-17, 68 Floatglasprocessen: 4, 16, 68 Fotokatalytisk: Funktionsglas: 6 G Gasfyldning: 74 Gennemfarvet solafskærmende glas: Glarmesterlauget: 78 Glasegenskaber: Glaskombinationer: 8, 75 Glasproduktion: 4, 68 Glassets grundfunktion: Glassystemer: Grundlæggende om glas: GS Glasindustrien: 71, 75, 78 Gulvglas: 73 g-værdi: 13, 19, 25 H Heat soak test: 45, 61 Hjemmeside: Huller i glas: 76 Hydrofil, Hydrofob: Hærdet glas: 44-46, 60, 63, 72, 76 Hærværk: 13, Hårdhed: 69 I Indbrud: 13, Indeklima: 15, 18-19, Insulight: 7, 74 IR-stråling: 69 J Jernoxid: 66 Jernfattigt glas: 66 K Kantbearbejdning: 76 Klart floatglas: Klassebetegnelser: 13 Koblede vinduer: 18, 20-21, 43, 75 Koincidens: 40 Kondens: 77 Kravdefinitioner: 10 L Lamineret glas: 17, 40, 44-46, 47-49, 59, 69 Look-alike facader: Lydreducerende glas: Lydreduktion: 13, Lysrefleksion: 12 Lystransmittans: 12, 19, 25, 66, 69 M Matchende facader: Matlamineret glas: 59 Matslebet glas: 59 Montage - brandbeskyttende glas: 35 - termoruder: 75 Multilamineret glas: 48 Mønstret glas: 58 Måloplysninger: 13 N Nikkelsulfid: 45, 61 O Opalglas: 59 Optiske værdier: 12 Ornamentglas: P Personsikkerhed: Produktkode: 7, Produktspecifikation: 11 PVB-folie: 17, 40 R Refleksion: 12-13, Regler: 78 Resonans: 40 Rækværk: 72 Røntgenglas: 67 S Sandblæst glas: 59 SBi: 78 Screentrykt (silketrykt): Selvrengørende glas: 24, Sikkerhedsglas: Sikkerhedsklasser: 13, Sikkerhedstrådglas: 34-37, 47 Sikringsglas: Sikrings klasser: 13, Skud: 13, Solafskærmende glas: Solar E (solafsk.-glas): 24 Solenergiabsorption: 13 Solenergirefleksion: 13 Solenergitransmittans: 13, 17, 19, 24-25, 69 Solfaktor: 13 Sortimentsoversigt: 7 Spandrel: Specialglas: Spectrum: 9 Spejl: 58 Spontangranulering: 45, 61 Sprosser: Standarder: 10, 12, 78 Step kant: 74 Structural Glazing: 60, 63, 75 Structural Sealant Glazing: 75 Styrke: Støjdæmpning: T Tabelforklaringer: Tag: 46, 71 Terminologi: Termisk brud: 71 Termiske værdier: 12 Termoruder: Translucente glas: Transmissionsfarve: 13 Trådglas: Tykkelsestolerancer: 13, 17 U Udskæringer: 76 U-profileret glas: 64 UV: Ultraviolet stråling: 12, 17, 45, 66, 69, 74 UV-afskærmning: 17, 45-46, 66 U-værdi: 10, 12, 18-19, 24-25, 74 V,W Valset glas: 58-59, 64 Varmeisolering: Varm kant: 74 Wienersprosser: 75 Værn: 72 Æ Ætset glas: PILKINGTON GLASFAKTA 2007

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.

DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002. DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett. 74 Noter Referencer Standarder Danske DS 418 Beregning af bygningers varmetab. Dansk Standard 2002 DS 474 Norm for specifi kation af termisk indeklima. Dansk Standard 1993 Rett.1:1995 DS 490: Lydklassifi

Læs mere

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys

Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Varmeisolering Energiglasset som giver god varmeisolering og meget dagslys Pilkington Optitherm SN Dette glas forbedrer varmeisoleringen i vinduet, noget som giver varmere glasoverflader og mindre risiko

Læs mere

LAMINERET GLAS og lamineret

LAMINERET GLAS og lamineret LAMINERET GLAS og lamineret sikkerhedsglas DS/EN 14449 Folielamineret DATABLAD Udarbejdet af Glasindustrien Maj 2005 Generelt Lamineret glas består af to eller flere glaslag sammenklæbet/lamineret ved

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007

GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2007 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning som

Læs mere

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2)

GLASBESKRIVELSER VEJLEDNING. Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas. Udarbejdet af Glasindustrien Oktober 2017 (2) Eksempler på beskrivelse af termoruder og enkeltglas VEJLEDNING Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen

Læs mere

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012

GLASTAG VEJLEDNING VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret november 2012 GLASTAG VALG OG MONTERING AF GLAS I TAGKONSTRUKTIONER VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af et glastag. Formålet er at: - give vejledning

Læs mere

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas

Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas LavEByg-netv netværk Ruder og rammer/karm profil til lavenergivinduer I=R+A+T, U/LT/g, g/st Energiglas, Solafskærmende glas Carl Axel Lorentzen Pilkington Danmark A/S cal@pilkington.dk Nye standarder:

Læs mere

Glasværn og gulvglas. Trappeglas Beslag

Glasværn og gulvglas. Trappeglas Beslag og gulvglas Trappeglas Beslag Med Pilkington glas som glasværn, gulvglas og trappeglas er det muligt at lave elegante og tidsløse løsninger. Glasset kan være ætset (frostet), gennemfarvet, påtrykt et mønster

Læs mere

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning

MicroShade. Type: MS-A. Datablad. Progressiv solafskærmning MicroShade Datablad Type: MS-A MicroShade er en effektiv solafskærmning, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af rustfrit stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

LAMINERET GLAS Mange varianter

LAMINERET GLAS Mange varianter LAMINERET GLAS Mange varianter VEJLEDNING 1. Lamineret Lamineret glas er udført iht. DS/EN 14449 og DS/EN ISO 12543. Lamineret glas består af to eller flere lag glas, som er lagt sammen med mellemlag af

Læs mere

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS VEJLEDNING Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende

Læs mere

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhed brugen af sikkerhedsglas Indtroduktion af ny vejledning. Glassikre miljøer Boligen Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Sikkerhedsglas - forhistorie TI DS/INSTA 154 GF DS/INF 119 1986 1987 1995

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas

Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 9 Sikringsglas Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk

Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastage. Opdateret vejledning 2012. Isoleringsevne, personsikkerhed, U-værdier osv. Carl Axel Lorentzen cal@glasfakta.dk Glastag - forhistorie GS GF GS April 2006 + Dimensionering?? 1999 (rev.07) Dec.06

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD 1. Generelt Dette datablad giver et resume af produktstandarden DS/EN 12150-1 Bygningsglas termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas Del 1: Definition og beskrivelse

Læs mere

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur

Pilkington Pyrostop og Pilkington Pyrodur Pilkington Pyrodur BRANDBESKYTTENDE GLAS og Pilkington Pyrodur En effektiv barriere mod røggasser, flammer og varmestråling Brandbeskyttende glas: Personlig og materiel sikkerhed Brandbeskyttende Glas

Læs mere

Outrup glas vejledning

Outrup glas vejledning Outrup glas vejledning Valg af glas og ruder Valg af glas og ruder Indhold. Lavenergi glas Lydruder Ornamentglas Sikkerhedsglas Sikringsglas Solafskærmende glas Rudens opbygning Varm kant Side 3 Side 4

Læs mere

GLAS kursus nov. 2016

GLAS kursus nov. 2016 GLAS kursus nov. 2016 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator 3. Funktioner og valg af glas: Indeklima

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d

Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg København Ø. Att.: Lars Max Nielsen. d Region Hovedstadens Psykiatri Projekt- og Driftsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø Att.: Lars Max Nielsen d. 16.9.2011 RAPPORT PC Nordsjælland Helsingør - Ny Lukket Afdeling Fløj 3 Afdeling 2713,

Læs mere

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning

Type: MS-A Vertical. Datablad. Progressiv solafskærmning Datablad Type: MS-A Vertical MicroShade er en familie af effektive solafskærmninger, der er opbygget af mikro-lameller i et bånd af stål. MicroShade båndet monteres indvendigt i en to- eller trelags lavenergitermorude.

Læs mere

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi

Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Virksomhedspræsentation 4 Valg af funktionsglas 6 Kombinationsmuligheder Spectrum Sortimentsoversigt Kravdefinitioner Energimærkning Terminologi Varmeisolering 15 Floatglas Energiglas EnergiRuder Solafskærmning

Læs mere

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter

B yggevaredirektivet. En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter B yggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter Byggevaredirektivet En vejledning til -mærkning af bygningsglas fra 2003 og fremefter GEPVP og -mærkning Groupement

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en med en energirude

Læs mere

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas

Passiv Brandsikring. Brandbeskyttende glas i døre. Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Passiv Brandsikring Brandbeskyttende glas i døre Glastyper og ofte forekommende fejl ved specifikation af brandbeskyttende glas Ved Carl Axel Lorentzen, SikkerhedsBranchen DBI håndbog BTV37:2009 Glas og

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150

TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 TERMISK HÆRDET GLAS DS/EN 12150 DATABLAD Generelt Termisk hærdet sodakalksilikatsikkerhedsglas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger, fremstillet i en proces hvor glasset

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge.

Energiforbedring af vinduer med koblede rammer. Fordele. Kitfals. Sprosse. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm Lufttæt fuge Mørtelfuge. Mørtelfuge. Energiløsning UDGIVET FEBRUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Energiforbedring af vinduer med koblede rammer Oprindelige bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens

KONDENS PÅ GLAS VEJLEDNING. Nogle årsager, nogle råd. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016. Indledning. Definition af kondens Nogle årsager, nogle råd VEJLEDNING Indledning De senere års stramninger i Bygningsreglementet har betydet en øget udvikling i energieffektive 2- og 3-lags energiruder. De nye velisolerede ruder har ændret

Læs mere

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer. Fordele. Kitfals. Kitfals. Kitfals. Ramme. Karm. Lufttæt fuge Bagstop. Mørtelfuge Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Energiforbedring af vinduer med r Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme

Læs mere

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg.

Styrelsen kan ikke nå rundt til samtlige salgssteder, men der vil blive udvalgt 20-30 besøgssteder, som får et uanmeldt kontrolbesøg. 9. december 2010 Erhvervs- og Byggestyrelsen kontrollerer CE-mærkning af vinduer og yderdøre Erhvervs- og Byggestyrelsens markedsovervågning af byggevarer har til formål at sikre, at de produkter, der

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

fynbo glas Glasfakta 2013

fynbo glas Glasfakta 2013 fynbo glas Glasfakta 2013 4 Varmeisolering Energiglas gør det muligt at åbnefor vægge og tag med store vinduer og glaspartier der reducere energiforbruget uden at give afkald på komforten. S. 6 S. Brandsikring

Læs mere

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre

BR10 kap. 7. Energikrav til vinduer og yderdøre BR10 kap. 7 Energikrav til vinduer og yderdøre Energikrav til vinduer iht. BR10 Indholdsfortegnelse: Side 2 Generel information Side 3 Oversigt energikrav iht. BR10 kap. 7 Side 4 Nåletræsvinduer - Forenklet

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas SECUR HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning bør udskiftes til nye koblede vinduer med en 2-lags energirude i den

Læs mere

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals.

Udskiftning af termoruder. Fordele. Monteringsbånd (udvendig regnskærm) Monteringsbånd (indvendig lufttætning) Afstandsprofil. Glasfals. Energiløsning UDGIVET JUNI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af termoruder Når en termorude skal udskiftes, bør det vurderes, om det er nok med ruden, eller om hele vinduet bør skiftes. Hvis de

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning

God energirådgivning Klimaskærmen. Vinduer og solafskærmning God energirådgivning Klimaskærmen Vinduer og solafskærmning Anne Svendsen Lars Thomsen Nielsen Murværk og Byggekomponenter Vinduer og solafskæmning 1 Foredraget i hovedpunkter Hvorfor har vi vinduer? U-værdier

Læs mere

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder

Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder Sekretariat Teknologiparken 8000 Århus C. Tlf. 7220 1122 Fax 7220 1111 Information om grundlag og terminologier i forbindelse med Energimærkning af vinduer og ruder 2001 v/diplomingeniør Peter Vestergaard

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 2009 Version 4 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 4...

Læs mere

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen Fagudvalg: Passiv Brandsikring info@sikkerhedsbranchen.dk Afsnit Kommentartype = ge = generelt te = teknisk ed = redaktionel SB GE I Danmark har vi i løbet af de seneste år skærpet energikravene til bygninger meget betydeligt frem mod 2020. Det medfører nye konstruktioner

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

INTERGLAS GLASPROGRAM

INTERGLAS GLASPROGRAM INTERGLAS GLASPROGRAM 3 lags Lavenergi termorude: Vare nr Opbygning udv. afstandl. Indv Tykkelse mm Vægt Kg / m2 Ug værdi W / m2k Lydreduktion db Lystransmission % g- Værdi % Fås med Varmkant 10.090 4

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder

Glasguide. Kvalificeret glasvalg. Standardruder Glasguide Kvalificeret glasvalg Glas og ruder er i dag så avancerede, at de mere basale behov som beskyttelse mod vind og vejr, gennemsyn og gennemstrømning af dagslys er suppleret med et væld af andre

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Fremtidens Intelligente glasfacader

Fremtidens Intelligente glasfacader Fremtidens Intelligente glasfacader 26. Maj 2010 Ballerup 1. Juni 2010 Aarhus 27. Maj 2010 Aalborg 3. Juni 2010 Middelfart Lars Gert Husum Jørgensen ingeniør m.ida Vigtige faktorer omkring glas! Densitet

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Energiberegning på VM plast udadgående Energi

Energiberegning på VM plast udadgående Energi www.vmplast.dk Energiberegning på VM plast udadgående Energi VM plast udadgående Energi A VM plast udadgående Energi B VM plast udadgående Energi C Vinduer & døre i plast VM Plastvinduer & Døre Energimærkningsordningen

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 4: UDVIKLING AF ENERGIRIGTIGE RUDER OG VINDUER BYG DTU U-004 1999 Version 3 19-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader Frihed til Design MicroShade båndet har standardhøjde på 140 mm med

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

GLAS kursus maj VELKOMMEN til

GLAS kursus maj VELKOMMEN til GLAS kursus maj 2017 VELKOMMEN til 1 GLAS kursus maj 2017 1. Bygningsreglementet Nyt BR15. BR krav til facader. Nye publikationer. Nyt BR18 2. Funktioner og valg af glas: Sikkerhed-Sikring-Brand-Facadeglas-Elevator

Læs mere

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas

Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur. Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Pilkington Pyrostop Pilkington Pyrodur Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Monterings- og håndterings-anvisning for brandbeskyttende glas Inhold 1.0 Generel produktinformation

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

GLASFAKTA. Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas

GLASFAKTA. Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas 2015 GLASFAKTA GLASFAKTA 2015 Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas 2015 Glasfakta 2015 Udgivet af Pilkington Floatglas AB i november 2014. Hvor intet andet angives er de viste værdier målte

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk

CLIMAPLUS LUX. Optimal energibalance. www.glassolutions.dk CLIMAPLUS LUX Optimal energibalance CLIMAPLUS LUX Introduktion I Bygningsreglement 2010 er der skærpede krav til vinduerne - der fokuseres nu på den samlede energibalance fremfor U-værdi. Derfor lanceres

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008

Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 Høring Århus, 8.januar 2009 Forslag til ændringer i VinduesIndustriens tekniske bestemmelser 7. udgave, rev.1,dec. 2008 8.4.3 Konstruktiv udformning Note: Ved andre vandrette trækomponenter skal slagregn

Læs mere

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed

DEKO FG. fuldglasvægge med optimal åbenhed DEKO FG fuldglasvægge med optimal åbenhed 2 DEKO FG optimal udnyttelse af dagslyset Adgang til dagslys er godt for mennesker. Trenden er gået fra traditionelle, mindre og mørke kontorer til større og åbne

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Revideret januar 2016 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

opnå de bedste styrkeegenskaber

opnå de bedste styrkeegenskaber Profile LVL-bjælker opnå de bedste styrkeegenskaber Ultralam Produktionen af Ultralam (Profile LVL) begyndte i 2009, og foregår på fabrikken Taleon Terra, der ligger i byen Torzhok i Rusland. Taleon Terra

Læs mere

Modul 2: Vinduer og solafskærmning

Modul 2: Vinduer og solafskærmning Modul 2: Indholdsfortegnelse Hvorfor har vi vinduer?...2 Forklaring på komponenter i vinduer...2 Uværdier Definition og eksempler...3 Oversigt med U-værdier for ruder...4 Sollys og solenergi...5 Sammensat

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas

SECUR SIKKERHEDS GLAS. Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas SECUR SIKKERHEDS GLAS Hærdet glas Lamineret glas Interiør glas INFORMATION Hærdet og lamineret glas HÆRDET Alm. float glas Hærdet glas er varmebehandlet floatglas med permanent indbyggede overfladespændinger,

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium : FORENKLEDE METODER TIL BESTEMMELSE AF ENERGIMÆRKNINGSDATA BYG DTU U-00 1999 Version 3 6-03-001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer

Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Også mærkbare fordele med Energiforsatsvinduer Økonomi Stor gevinst i varmebesparelse Komfort Ingen træk, ensartet temperatur i hele rummet og mindre støj Æstetik Gamle huse er designet til sprossede vinduer.

Læs mere

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele

Udskiftning af vinduer med ét lag glas. Fordele Energiløsning UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med ét lag glas Vinduer med ét lag glas med begyndende tegn på råd eller andet tegn på nedbrydning kan, såfremt de oprindelige

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Specialglas. Klart floatglas med lavt jernindhold. Pilkington Optiwhite

Specialglas. Klart floatglas med lavt jernindhold. Pilkington Optiwhite Specialglas Klart floatglas med lavt jernindhold Pilkington Optiwhite Løsningen er klar Glas får en stadig mere fremtrædende rolle inden for arkitektur og design, og Pilkington Optiwhite er blandt de førende

Læs mere

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion

DEKO GV. 2-lags glasvæg med høj lydreduktion DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion 2 DEKO GV 2-lags glasvæg med høj lydreduktion At dagslys skaber trivsel og arbejdsglæde, og at et højt støjniveau er forstyrrende for både arbejdsmiljø og koncentration,

Læs mere

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste

Udskiftning af vinduer med termoruder. Fordele. 2 lags energirude Afstandsprofil Pakning / tætningsliste Energiløsning UDGIVET JANUAR 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af vinduer med termoruder Vinduer med termoruder, som er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør udskiftes til

Læs mere

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm

SafeCoat Sikkerhedsfilm og Sikringsfilm forvandler almindelige ruder til sikkerheds-, sikrings- og solbeskyttede ruder der afhængigt af film kan beskytte mod tyveri, indbrud, hærværk, glasskader, eksplosion, sol, ridser, indsyn og meget meget

Læs mere

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde

Jacob Birck Laustsen. Solafskærmning Forelæsningsnotat Ingeniørarbejde Jacob Birck Laustsen Forelæsningsnotat 11000 Ingeniørarbejde BYG DTU Oktober 2004 Forord En stor del af dette notat er baseret på uddrag af kompendium 8: Vinduessystemer med dynamiske egenskaber, BYG.DTU,

Læs mere

GLASFAKTA GLASFAKTA Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas

GLASFAKTA GLASFAKTA Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas GLASFAKTA GLASFAKTA 2018 Et praktisk hjælpemiddel for valg af bygningsglas Glasfakta 2018 Udgivet af Pilkington Floatglas AB i november 2017. Hvor intet andet angives er de viste værdier målte eller beregnede

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Beslag til koblede vinduer Dato: 14-01-2008 Sidehængt Sidestyret- Døre Dobbeltdør Anverfere Hjørnebånd venderamme Terrasse Facade Stående Type Bemærkning Leverandør Materiale Overfladebehandling Leverandørnr.

Læs mere

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter 8-12,76 Samleled glas Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge og skydedørespariterdørespariter Ny fl eksibel klikprofi l i 3 dele. Gummitætning til 9 forskellige glastykkelser gør det muligt at bruge

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011

Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i juni og juli 2011 Vi kontrollerer, om de fritbærende undertagsprodukter, du sælger eller anvender, er CE-mærkede, og om de egenskaber, der kræves i

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas

Det usynlige forsatsvindue. Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas Det usynlige forsatsvindue Enkelt og let at montere på eksisterende vinduesrammer Isolerer bedre end termoglas En lys idé Optoglas er et system for nem og nænsom varme- og lydisolering af eksisterende

Læs mere

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093

Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, CFP med ISD 1093 Udgave 1.1 2017 Produktdatablad Fast fladtagsvindue med buet glas, med ISD 1093 Produktbeskrivelse Fladtagsvindue uden opluk med buet glas til flade tage med tagpap eller tagmembran. Kan ikke opgraderes

Læs mere