EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EftEruddannElsE for tandklinikassistenter"

Transkript

1 EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

2 Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode, kan du deltage gratis i kurserne. tal med din a-kasse om kursusdeltagelsen. Er du ledig i anden ydelsesperiode skal du tale med jobcenteret eller anden aktør, da denne skal sørge for tilmeldingen og give accept af kursusdeltagelsen. Undervisningstiden er generelt klokken LøntabsgodtgøreLse (veu) kurserne afvikles som amu-kurser, så der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse. som arbejdsgiver kan du dermed få refunderet en del af kursusdeltagerens løn. På kursus med hotelovernatning? Har du længere end 120 km t/r fra din bopæl til uddannelsesstedet, kan vi tilbyde indkvartering uden beregning. indkvarteringen vil foregå på et hotel i aalborg, som vi har aftale med. dog skal vi gøre opmærksom på, at al forplejning er for egen regning. Morgenmad kan købes på hotellet eller i dental College aalborgs kantine, hvor du også kan købe frokost. virksomhedstilpassede kurser dental College aalborg kan også tilbyde din virksomhed specielt tilrettelagte kurser, der kan sammensættes præcist efter jeres ønsker og behov. Vores undervisere tager også gerne ud til jer og afholder kurser, hvis det er praktisk muligt. Prisen aftales nærmere med skolen. Ændringer og forbehold dental College aalborg forbeholder sig ret til at aflyse annoncerede tilmelding tilmelding til kurserne foregår online på eller YderLigere information Har du spørgsmål til dental College aalborgs kurser, er du altid velkommen til at kontakte: Mette Huus sørensen salgskonsulent telefon:

3 HYGIEJNE FOR TANDKLINIKASSISTENTER Trænger jeres klinik til et lille hygiejneløft? Kom på kursus og lær, hvordan du udarbejder en plan for hygiejneprocedurerne på din klinik, som lever op til de nyeste krav. På kurset lærer du at udarbejde en skriftlig hygiejneprocedure for klinikken, så den lever op til kravene om klinisk hygiejne. Du bliver også i stand til at udføre hygiejneproceduren, og du opnår viden om formålet med klinisk hygiejne, kravene til hygiejneprocedurer på tandklinikker (herunder håndhygiejne) personlige værnemidler, rengøring, desinfektion og sterilisation samt kvalitetskontrol og arbejdsmiljømæssige forholdsregler. KURSUSDATO Den september 2014 Begge dage kl dage Kr. 244,- Tilmelding til kurserne foregår online på eller PRAKTISK INFORMATION Alle kurserne afholdes i samarbejde med HANSENBERG på Dental College Aalborg, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode, kan du deltage gratis i kurset. Tal med din a-kasse om kursusdeltagelsen. Er du ledig i anden ydelsesperiode, skal du tale med jobcenteret eller anden aktør, da denne skal sørge for tilmeldingen og skal give accept af kursusdeltagelsen. LØNTABSGODTGØRELSE (VEU) Kurset afvikles som AMU-kursus, så der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse på kr. 652,- pr. dag. Som arbejdsgiver kan du dermed få refunderet en del af kursusdeltagerens løn.

4 OPERATIONSHYGIEJNE PÅ TANDKLINIKKEN Dette kursus vil styrke både din samarbejdsevne, selvstændighed og ansvarsbevidsthed gennem teoretiske input og praktiske øvelser. PÅ DETTE KURSUS LÆRER DU: aseptiske teknikker herunder kirurgisk håndvask operationsopdækning og afrydning at udføre sterilisationsarbejde, så smitterisiko, skadelig påvirkning af miljø og arbejdsmiljø minimeres KURSUSDATO 22. september 2014 Kl dag Kr. 122,- Tilmeldingsfrist senest 30 dage før kursusstart. Tilmelding til kurset foregår online på eller PRAKTISK INFORMATION Er du ledig i første ydelsesperiode, kan du deltage gratis i kurset. Tal med din a-kasse om kursusdeltagelsen. Er du ledig i anden ydelsesperiode, skal du tale med jobcenteret eller anden aktør, da denne skal sørge for tilmeldingen og skal give accept af kursusdeltagelsen. LØNTABSGODTGØRELSE (VEU) Kurset afvikles som AMU-kursus, så der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse på kr. 652,- pr. dag. Som arbejdsgiver kan du dermed få refunderet en del af kursusdeltagerens løn.

5 ORAL KIRURGI Dette kursus giver dig en indsigt i mange aspekter af oral kirurgi, herunder implantatbehandling. Efter kurset vil du være i stand til at forberede, assistere og medvirke ved større kirurgiske indgreb i mundhulen. KURSUSEMNER: Anamnese og forholdsregler ved risikopatienter Mundhulens nerveforsyning og analgesi Tumorer Hospitalsodontologi (fx kirurgi ved større traumer) Præoperative registreringer, herunder røntgenoptagelser Præ- og postoperativ medicinering Operationshygiejne Assistance ved kirurgiske indgreb Kirurgiske indgreb i mundhulen Cyster og rodspidsamputationer Implantatoperationer Parodontaloperationer Information til patienter før og efter kirurgiske indgreb Bortskaffelse af risikoaffald KURSUSDATOER Den marts 2014 Den juni 2014 Den november 2014 Alle dage kl dage Kr ,- (ekskl. kursusmateriale) Der kan ikke søges om VEU-godtgørelse. UDGIFT TIL KURSUSMATERIALE En materialeudgift på kr. 250,- vil blive opkrævet inden kursusstart via faktura. Tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusstart. Tilmelding til kurset foregår online på eller DELTAGERANTAL Maks. 16. Da der er tale om kursuspladser på et specialehold for vores hovedforløbselever, kan der forekomme venteliste. KURSET ER ET SPECIALEFAG Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer. Du deltager derfor sammen med tandklinikassistentelever, som er under uddannelse.

6 SUPRAGINGIVAL TANDRENSNING På dette todages kursus lærer du at fjerne supragingivale bløde og hårde belægninger. Dermed har du mulighed for at medvirke endnu mere aktivt i forebyggelsen af tandsygdomme i dit daglige arbejde. KURSUSFORMÅL Du lærer at fjerne supragingivale bløde og hårde tandbelægninger samt eksterne misfarvninger ved hjælp af maskinelt apparatur og håndinstrumenter Du lærer at anvende hensigtsmæssig fi ngerstøtte og anvende din viden om ergonomi under tandrensning Du lærer at identifi cere misfarvninger og supragingivale bløde og hårde tandbelægninger Du får kendskab til årsager til misfarvning og tandbelægning Du lærer at skelne mellem sund og infl ammeret gingiva Du lærer at vejlede i årsager til gingivitis og parodontitis Du lærer at instruere i forebyggelse af gingivitis og parodontitis KURSUSDATO OG Den september 2014 Begge dage dage Kr. 244,- Tilmelding til kurset foregår online på eller PRAKTISK INFORMATION Kurset afholdes i samarbejde med HANSENBERG på Dental College Aalborg, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode, kan du deltage gratis i kurset. Tal med din a-kasse om kursusdeltagelsen. Er du ledig i anden ydelsesperiode, skal du tale med jobcenteret eller anden aktør, da denne skal sørge for tilmeldingen og skal give accept af kursusdeltagelsen. LØNTABSGODTGØRELSE (VEU) Kurset afvikles som AMU-kursus, så der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse på kr. 652,- pr. dag. Som arbejdsgiver kan du dermed få refunderet en del af kursusdeltagerens løn. Er din transport til Dental College Aalborg mere end 120 km t/r, kan du gratis indlogeres på hotel i Aalborg. Dog skal vi gøre opmærksom på, at al forplejning er for egen regning. Morgenmad kan købes på hotellet eller i skolens kantine. Her kan også købes frokost og kaffe/kage til fornuftige priser. Dental College Aalborg forbeholder sig ret til at afl yse dette kursus, såfremt der ikke er tilstrækkelig mange deltagere.

7 UDVIDET PROFYLAKSE KURSUSFORMÅL: Du lærer om årsagerne til eksterne misfarvninger og at skelne mellem eksterne og interne misfarvninger Du lærer at identifi cere bløde og hårde belægninger Du lærer at fjerne supragingivale bløde og hårde tandbelægninger samt supragingivale misfarvninger ved hjælp af maskinelt apparatur og håndinstrumenter Du lærer at anvende hensigtsmæssig fi ngerstøtte og anvende sin viden om ergonomi under tandrensning Du lærer at skelne sund og infl ammeret gingiva Du lærer at anvende viden om årsagerne til gingivitis og parodontitis ved en individuel vejledning og instruktion af patienterne KURSUSDATO Den marts 2014 Den august 2014 Den november 2014 Alle dage kl dage Kr ,- Der kan ikke søges om VEU-godtgørelse. KURSUSMATERIALE Udvidet profylakse fra Erhvervsskolernes Forlag bedes anskaffet inden kursusstart. Tilmelding til kurset foregår online på eller DELTAGERANTAL Maks. 16. Da der er tale om kursuspladser på et specialehold for vores hovedforløbselever, kan der forekomme venteliste. KURSET ER ET SPECIALEFAG Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer. Du deltager derfor sammen med tandklinikassistentelever, som er under uddannelse (rutineret niveau). OBS! VI FORVENTER, AT: du har rutine i afpudsning af bløde belægninger med anvendelse af korrekt fingerstøtte du kan foretage instruktion og vejledning om mundhygiejne samt opfølgning heraf, særligt med henblik på gingivitis du kender til plak- og tandstensudvikling du kender til sygdomme i det marginale parodontium og behandlingsmuligheder, herunder kendskab til årsager og udviklingen af gingivitis

8 UDVIDET RADIOLOGI På dette kursus lærer du at arbejde praktisk med forskellige typer af røntgenoptagelser. Du lærer bl.a. om ekstraorale og intraorale optagelser, at optage og efterbehandle digitale specialoptagelser samt om den diagnostiske brug af optagelserne. Du får mulighed for at arbejde praktisk med forskellige typer af røntgenoptagelser. Kurset vil bl.a. give dig kendskab til: optagelsesprincipperne bag de hyppigst forekommende ekstraorale røntgenoptagelser at vurdere billedkvaliteten af intraorale specialoptagelser at optage og efterbehandle digitale intraorale specialoptagelser den diagnostiske brug af intraorale og ekstraorale specialoptagelser Kurset er et valgfrit specialefag fra uddannelsen til tandklinikassistent og henvender sig især til tandklinikassistenter, der ønsker at kvalifi cere sig specielt inden for røntgenarbejde. Du deltager derfor sammen med elever under uddannelse. FORUDSÆTNINGER FOR DELTAGELSE Et afsluttet forløb i vinkelhalveringsteknik er nødvendigt for at få et fuldt udbytte af kurset. KURSUSDATOER Den maj 2014 Den september 2014 Begge dage kl uge Kr. 2500,- Der kan ikke søges om VEU-godtgørelse. KURSUSMATERIALE Du skal medbringe og have læst bogen Udvidet radiologi, 1. udgave, 1. oplag Den kan købes på til kr. 200,- Bogen giver et godt indblik i kursets teori, og efter kurset vil bogen være et godt opslagsværk på klinikken. Tilmeldingsfrist senest 7 dage før kursusstart. Tilmelding til kurset foregår online på eller DELTAGERANTAL Maks. 12 kursister KURSUSBEVIS Ved kursets afslutning evalueres du efter 7-trinsskalaen. Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

9 AFTRYK TIL FAST PROTETIK OG FREMSTILLING AF PROVISORIER PÅ KURSET LÆRER DU AT: fremstille provisoriske kroner og broer efter direkte teknik herunder vælge materialer til provisorier og provisorisk cementering. tage aftryk til simpel fast protetik herunder vælge materialer til pochepakning, hæmostase og aftryk. udføre pochepakning og hæmostase og vurdere kvaliteten af aftrykket og foretage desinfektion af aftryk på korrekt måde. MÅLGRUPPE Kurset henvender sig til personer, der arbejder på en tandklinik primært som tandklinikassistenter. KURSUSDATO Den oktober 2014 Alle dage kl dage Kr. 244,- Tilmelding til kurserne foregår online på eller PRAKTISK INFORMATION Alle kurserne afholdes i samarbejde med HANSENBERG på Dental College Aalborg, Rørdalsvej 10, 9000 Aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode, kan du deltage gratis i kurset. Tal med din a-kasse om kursusdeltagelsen. Er du ledig i anden ydelsesperiode, skal du tale med jobcenteret eller anden aktør, da denne skal sørge for tilmeldingen og skal give accept af kursusdeltagelsen. LØNTABSGODTGØRELSE (VEU) Kurset afvikles som AMU-kursus, så der er mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse på kr. 652 pr. dag. Som arbejdsgiver kan du dermed få refunderet en del af kursusdeltagerens løn. Salgsassistent

10 rørdalsvej aalborg telefon:

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk

INFO. Forår, 2009. www.stfnet.dk INFO Forår, 2009 www.stfnet.dk SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING Formand: Kirsten Melchior, Slotsgade 16-18, 3400 Hillerød. Tlf.: 4826 3232 Næstformand og sekretær Flemming Juul, Hansensvej 2 B, 4200 Slagelse.

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk

KURSER CFU KURSER. University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk CFU KURSER daginstitutionsområdet CFU 2015-16 Pædagoger KURSER University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Sjælland cfu.ucsj.dk Vordingborg Sorø Slagelse Roskilde Og Andre interesserede

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere