Kirsten Tønnesen, Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirsten Tønnesen, Februar 2014 1"

Transkript

1 Læreren kan betragte sig selv som én, der også er i en læringsproces, hvor hensigten bl.a. er at lære mere om elevernes læring og tilgang til matematik Kirsten Tønnesen, Februar

2 Udvalgte begreber fra erne Nogle børn har særlige behov Undervisningen skal differentieries Alle elever skal opnå forudsætninger for: fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Kirsten Tønnesen, Februar

3 FORDI matematik giver noget vi kan regne med Ord og symboler I forhold til ; Sammenlignet med ; KOMMUNIKATIONS KOMPETENCE Repræsentationer: procent = % = = _, 100 Tabeller, tegninger, Variable: Metoder til at holde styr på de ukendte SYMBOL- OG REPRÆSENTATIONS KOMPETENCE FORMALISME- / MODELLERINGSKOMPETENCE Kirsten Tønnesen, Februar

4 Tolke billeder eller sange? Hist hvor vejen slår en bugt ligger der et hus så smukt Væggene lidt skæve stå Ruderne er ganske små Døren synker halvt i knæ Hunden gør det lille kræ Under taget svaler kvidrer Solen synker også videre Kirsten Tønnesen, Februar

5 Krigen om hvad der er vigtigst Rutiner og færdigheder må bygge på forståelse Forståelse må bygge på refleksion over handlinger, som vi teknisk behersker, fx proceduremæssige færdigheder Kirsten Tønnesen, Februar

6 .. Formålet er at lære at Ole Kyed, Principper for undervisningsdifferentiering i praksis kunne planlægge, gennemføre og evaluere en konkret opgave eller problemløsning for siden at reflektere og tænke over, hvordan de indhøstede erfaringer kan overføres til andre sammenhænge og problemstillinger. Kirsten Tønnesen, Februar

7 Symbolhåndteringen er vanskelig i matematik. Også retningen er vanskelig. De aller fleste regnefeil skyldes tankefeil. (KIM) For mange elever er det en åpenbar risiko at skolematematikken fremstår som et lotteri hvor en noen ganger vinner (får rett svar!) og noen ganger taper. Undervisningen har stor betydning... Bare 20 % av alle elevene tilhørte samme prestasjonsgruppen hele skoletiden! Språket: Den viktigste læringsforutsetningen... det er ved bruk av begreper og språk at tenkingen skjer og kan formidles eleven "lærer ikke av feilene han gjør".... Forstår ikke problemet... Forstyrrelser i systematisk tenking og romoppfatning... Dårlige innlæringsmåter (læringsstrategier) Kirsten Tønnesen, Februar

8 Misopfattelser Gange Større Enkeltsituationer Gælder altid Dårlige vaner Find Facit = Færdig Modstand mod læring Tidsspilde Hukommelsesproblemer Støttende undervisning ikke-motiverende forgrund Mange fejl i test Forebygge ved at styrke Korrekt og alsidigt grundlag Tjekke hvad de ved! Hvornår er det ikke? Skabe kognitive konflikter Kompetencerne Fokus på problemløsning Lyst til livslang læring Brugbar og genanvendelig læring Potentialerne ZNU - uv.diff. - Stå på tæerne Frugtbare strategier Huske-træning, ingen fiduser, Matematik i anvendelse Modellering Kirsten Tønnesen, Februar

9 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT, 2005, Matematik på grundskolens mellemtrin Om matematikundervisning et klip fra: TNS Gallup, Marts 2006, RAPPORT, ARBEJDET MED AT UDVIKLE ELEVERNES MATEMATIKKOMPETENCER PÅ FOLKESKOLENS MELLEMTRIN. Kirsten Tønnesen, Februar

10 Inspireret af: Björn Adler (2008) DYSKALKULI & MATEMATIK; Special-pædagogisk forlag. Skolematematik Hverdagsmatematik Tal og begreber kommer dumpende Nu skal vi lære om Færdighedsøvelser blandes med forståelsesarbejde Problemerne er lærebogens Opgaverne forventes løst med den nye metode Der skrives ét svar Megen viden genbruges ikke Svagheder udstilles jævnligt Tal og begreber indgår når eleverne møder dem, eller spørger om dem. Omgivelserne øver fx tælleremser uden samtidig at kræve andet Problemerne genkendelige Problemerne kan løses på et utal af måder Der tales, vurderes og handles Man lærer det man tit tænker over Man kan gemme sine mangler Kirsten Tønnesen, Februar

11 Hvordan læres matematik-begreber? Man opfatter begreberne som handlinger det konkrete får et navn (operationerne udgør en særlig idé ) (selvstændige objekter ) Intuitivt remser antal ordning måling sammenlign Kirsten Tønnesen, Februar

12 Hvordan læres matematik-begreber Man opfatter begreberne som handlinger det konkrete får et navn (operationerne udgør en særlig idé ) (selvstændige objekter ) Intuitivt remser antal ordning måling sammenligne I SKOLEN! Mange N via tælleremsen N Q+ via tabeller, division (at opdele) N Z via subtraktion Z Q via Q R+, via kvadratrødder R+ R via Z R C via negative rødder Kirsten Tønnesen, Februar

13 Skole-matematik Træning eller Udvikling Matematik? Det er noget man gør i skolen Kan i huske det fra sidste gang? (Lektien? Repetere?) Næste side Læreren forklarer (og overbeviser / beviser) og giver huskeregler og gode fif Eleverne øver sig (i at genbruge lærerens metoder). Kirsten Tønnesen, Februar

14 Kirsten Tønnesen, Februar

15 Fra Kirsten Tønnesen, Februar

16 Ungen vejer cirka 100 kg. Hvad mon moderen vejer? Tegn elefant-mors fodspor. Kirsten Tønnesen, Februar

17 Ræsonnemantskompetence for mindre børn Kirsten Tønnesen, Februar

18 Hvad er problemet? Hvordan kan det løses? Kirsten Tønnesen, Februar

19 Der struktureres, eksemplificeres og forenkles Forenkling PROBLEM -FORMU- LERING Problemet oversættes til en matematisk repræsentationsform Modelleringen og valgene justeres løbende NY VIDEN ud fra modellen? METODEVALG Den matematisk repræsentation udfyldes/ defineres ANALYSE- MODEL Et billede der kan tolkes på Data-indsamles, udtryk beregnes og præsentationsform vælges Det virkelige og indviklede problemfelt indkredses til et eksemplarisk delområde. Kirsten Tønnesen, Februar

20 Kompetencens niveau Svinths ideer for udviklingen i handlekompetence kan bl.a. ses i Tømrerfagets Logbog for lærlinge, hvor virksomhederne for hvert emne skal beskrive lærlingens aktuelle rutineniveau ud fra niveauerne 0 4: 0.niveau det lærlingen ikke har arbejdet med endnu 1.niveau det er nødvendigt, at lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, 2.niveau når lærlingen på lige fod kan samarbejde med andre medarbejdere 3. niveau når lærlingen på egen hånd kan sendes ud 4. niveau når lærlingen selvstændigt kan planlægge, bestille materialer, vælge værktøj og komme med selvstændige opgaveløsninger. Kirsten Tønnesen, Februar

21 Hvor er læreren? Hvad ser læreren? Hvor er eleverne og hvad ser de? Hvor skal de hen sammen? Hvordan kommer de derhen? Kirsten Tønnesen, Februar

22 Undervisningsdifferentiering Udgangspunktet er den formative Kirsten og løbende Tønnesen, Februar evaluering 2014 (ikke bare fornemmelser) 22

23 Hvornår virker et klasselokale? Kirsten Tønnesen, Februar

24 - Eleverne er på så forskellige niveauer at A tillader dem at arbejde med hver deres - C finder ud af hvilken del af matematikken special-eleverne kan og så bruger C ikke tid på undervise dem i netop det. - E lader grupper eller enkeltelever selv vælge hvad de skal lære om - G lader dem hver især nå så meget de nu kan af bogens opgaver. - B forsøger at undervise hele klassen på én gang omkring det pensum der er i bogen - D har som udgangspunkt at eleverne på specialholdet ikke ved noget om matematik - så D begynder forfra. - F lader eleverne selv vælge hvilke af dagens opgaver de vil løse - H har lavet tre forskellige samlinger af opgaver til tre grupper (stærke, mellem og svage) U.V.DIFF. ( s t ø t t e n d e? ) Kirsten Tønnesen, Februar

25 Andresen, Bent B.: Når undervisningen kræver differentiering ligeværdige elevaktiviteter med it Tilpasningen finder sted på to væsentlige områder, nemlig med hensyn til: hvad eleverne lærer hvordan de lærer. Et nøglebegreb er ligeværdige aktiviteter, hvor sigtet med undervisningen er det samme for alle elever i en klasse eller på et hold, men hvor arbejdsform, organisering, materialer, vejledning og støtte er tilpasset den enkelte elevs behov. Før forløbet aftaler lærere og elever i så fald, hvilke krav der er til de færdige produkter eller afsluttede arbejder. Kirsten Tønnesen, Februar

26 Fælles mål i samme retning Forskellige fokuspunkter Kirsten Tønnesen, Februar

27 De 4 F er F a k t a k u n d s k a b e r er kundskaber, der i nogen udstrækning kan vurderes kvantitativt, da de består i at kunne huske og gengive informationer. F o r s t å e l s e s k u n d s k a b e r er af kvalitativ art, hvor kvaliteten af den matematiske forståelse kommer til udtryk i sproget, sprogspillet, som Wittgenstein knytter matematikken til (Dahl, 1995). F æ r d i g h e d s k u n d s k a b e r kommer til udtryk ved, at eleven ved, hvordan hun eller han skal løse et problem både på det teoretiske og praktiske niveau, som for eksempel når eleven har tænkefærdigheden at halvere og praksisfærdigheden at kunne dividere et firecifret tal med to. F o r t r o l i g h e d s k u n d s k a b e r kommer til udtryk, når eleven kan anvende matematikken, matematisere, i forskellige situationer, hvis kontekst ligger uden for matematikken. Grundlaget for vurderingen er et scratch paper, hvor en problemstilling er givet i en stor ramme, inden for hvilken eleven opfordres til at nedskrive, tegne, eller på anden måde nedfælde alle sine tanker i forsøget på at løse problemet. Kirsten Tønnesen, Februar

28 Lære nye udtryk - Udbygge begreber Opdage nye systemer Lægge mærke til det kunne udskille det Kunne genkende det kunne gengive det Kunne genanvende det - øve sig i at genkalde det Kunne udskille dets særligheder Kunne sætte det i sammenhænge med lignende Kunne vurdere dets relevans i situationer Kirsten Tønnesen, Februar

29 Begrebs-navne kan bearbejdes ved at arbejde med: Opdeling af ordet Synonymer Antonymer Navnet på andre sprog Afledninger Kulturhistorie Kirsten Tønnesen, Februar

30 Pernille Pind: Begreber og færdigheder eleverne skal have kendskab til og besidde Karakteren 2 Begreber Længde: Millimeter, centimeter, meter, kilometer. Areal: Kvadratmeter, kvadratcentimeter. Rumfang: Kubikmeter, kubikcentimeter, centiliter, deciliter, liter. Andre begreber: Grundlinje, grundflade, omkreds, omsætte. Karakteren 2 Færdigheder Måle med lineal, tommestok og målebånd. Finde afstande for eksempel med google maps. Omsætte mellem ovenstående enheder for eksempel fra cm til m. Måle omkreds. Beregne overslag for omkreds af cirkel. Tælle areal med enheds-kvadrater. Beregne areal af rektangel og af retvinklet trekant. Måle rumfang med litermål fra husholdningen. Beregne rumfang af kasser. Kilde:: BERETNING OM EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING AF FOLKESKOLEN 2011 Mål-træ Kirsten Tønnesen, Februar

31 Fra materialet PRØV! En kladde fra Danmarks Matematiklærerforening Kirsten Tønnesen, Februar

32 Kirsten Tønnesen, Februar

33 Opgaveeksempler Hvad kunne være det fælles mål? De skal klare en Fortsat uddannelse De skal få 2 til FSA aht Erhvervsmæssig beskæftigelse De skal ku klare sig i Anden beskæftigelse Kirsten Tønnesen, Februar

34 At opbygge sit talbegreb ved at arbejde med mønstre i tal og i figurer At udbygge sin værktøjskasse til at finde og bevise mønstre i udviklinger Kirsten Tønnesen, Februar

35 Progression indenfor emnerne -hvor er eleven nået til? TAL Konkret optælling bestemme antal ved at anvende tællematerialer, simpel hovedregning, lommeregner og skriftlige notater Tælle alle sammen Samle i mængder kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition Tælle videre fra det ene tal Systematisere optællingen Hovedregning Skønsregning Skriftlige notater Lommeregner Anvendelse Tælle på usynlige fingre el.lign Samle i tiere og enere hver for sig Tælle tiere/hundreder Samler i tiere eller hundreder Kunne læse og skrive store tal Bruge overskuelig notatteknik / opstilling Vælge passende regneart Vurdere resultatet Vælge passende fremgangsmåde / metode Vælge enhed / benævnelse Tælle indenad fra det ene tal Vide hvad det bliver Overveje ud fra virkelighed, talkendskab mv. Finde sig en fremgangsmåde / strategi Vurdere resultatet Kan fravælge brug af lommeregner Vælge passende nøjagtighed Begrebet talområde tal imellem 0 og 1 decimaltal og brøktal > 1 Kirsten Tønnesen, Februar

36 Forskellige opgave former i undervisningens forskellige stadier Opstart og opmærksomhed på sin førviden Ny viden og nye erfaringer Bearbejde det nye Træne det nye med det gamle Formidle den nye viden til sig selv og andre Bruge den nye viden i andre sammenhæng (Transfer) Kirsten Tønnesen, Februar

37 Opstart og opdagelse af elevers førviden En forudsætning for at lærerne kan tilrettelægge en differentieret undervisning, er at de løbende evaluerer elevernes udbytte af undervisningen ( 13, stk. 2), Begrebskort og at de samarbejder med eleverne om at opstille individuelle mål ( 18, stk. 4) på vej mod de bindende nationale trin- og slutmål (Fælles Mål) ( 10, stk. 4). [EVA, 2011] Læreren har en plan om hvilke mål der stiles mod

38 Procenter i BØRNs dagligdag Kirsten Tønnesen, Februar

39 Erfaringsudveksling og opmærksomhed Princippet om undervisningsdifferentiering skal sikre at læreren inden for klassefællesskabet tilpasser undervisningen til de forskellige elevers behov og forudsætninger lærere planlægger og tilrettelægger undervisningen, så den rummer udfordringer for alle elever. [EVA, 2011] arbejde med problemløsning i en proces, hvor andres forskellige forudsætninger og ideer inddrages. [Fælles Mål] Eksperimentere, løse ægte problemer i fællesskab

40 HVOR findes der tre kanter? Hvad skal der være før man kan sige, at der er en trekant? Hvornår er det IKKE en trekant? stabilitet, ½ firkant, 180º, ½ parallellogram, ½hg, trekantuligheden, noget frækt, triangulere, trigonometri, Kirsten Tønnesen, Februar

41 Kan du se: Forskelle? Ligheder? Er der et system? Er der flere systemer? Hvad med: ? Kirsten Tønnesen, Februar

42 Ny viden og nye erfaringer Differentiere kompleksiteten med åbne opgaver hvor eleven kan udnytte egne erfaringer, viden og styrker Differentiere læringsmål ved at tage udgangspunkt i nuværende ståsted (førviden) tage hensyn til motiverende faktorer samtale med eleven mens de arbejder på egen hånd mens de andre grupper arbejder videre via logbog, arbejds- eller valgark, Sætte individuelle læringsmål

43 Det græske talsystem Det kantonesiske talsystem (Kina) Det Romerske Talsystem I II III IV V VI VII VIII IX X I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000 Kirsten Tønnesen, Februar

44 Kirsten Tønnesen, Februar

45 Bearbejde det nye Differentiere bearbejdningen ved at tilbyde parallelle arbejdsformer hvor der indgår kropslige udtryksmidler der indgår sproglig opmærksomhed, fx rim og remser der indgår konkrete materialer der kan manipuleres der indgår it, video, billeder, de skal vise løsning af samme opgave på flere måder Læringsstile respekteres,

46 The Creative Use of Odd Moments The Mathematical Association 2007 Kirsten Tønnesen, Februar

47 Vil du lægge 15% af beløbet oveni - eller trække det fra? udgør 15 %. med 15 %. 15 procentpoint på 15 % fra 15 % Kirsten Tønnesen, Februar

48 Træne det nye med noget velkendt Differentiere træningen ved at tilbyde parallelle opgaver (der ser ens ud) med forskelligt talområde, forskellig kompleksitet forskellig mængde tilbyde forskellige motivationsformer som fx et it-program, et spil, rette eller forfatte andres opgaver,

49 Ordliste til sammen - mangler - forskellen - op til Indsæt ordene, så det passer 5 og 7 giver 12. mellem 8 og 11 er 3. Hvis du har 3, så du 7 for at have 10. Fra 7 10 er der 3. EKSTRA: Prøv at skrive nogle af sætningerne, så de passer til din måde sige det på. retur Mere ordarb. Kirsten Tønnesen, Februar

50 Vis det samme på flere måder Kirsten Tønnesen, Februar

51 Brøker med Pernille Pind Kirsten Tønnesen, Februar

52 Bruge den nye viden i andre sammenhænge Differentiere ved at Lade eleverne selv undersøge noget om eller noget med deres ny viden Differentiere lærerhjælp og vejledning lade eleverne formidle hvad de ved, kan,.. for hinanden, for andre elever, for dig, for lade eleverne udarbejde noget til andre fx træningsopgaver, demo af forskellige metoder, Projekt,

53 Kan du se mønstre eller sammenhænge hér? Kan noget matematik måske gøre dig klogere på mønstrene eller samennhængene? Kan du forestille dig et matematisk svar - eller spørgsmål der kan gøre dig klogere Kirsten Tønnesen, Februar

54 Er der også en kvart-måne Halvmåne Nymåne Halvmåne Fuldmåne Hver måned er det fuld-måne. Hver anden uge kan vi se halv-månen. Hvor tit kan vi se det kvarte af månen? Kirsten Tønnesen, Februar

55 Alle der har en promille på over 0,5 bliver dømt for spirituskørsel. En promille svarer til 1 gram ren alkohol pr kg blod (ca 1 liter blod) Som hovedregel forbrænder leveren 0.15 pr time (mellem 0.10 og 0.25) Alkoholen fordeles i den vandige del af kroppen - det vil sige i blodet og i væsken omkring cellerne. Alkoholen kan altså ikke opløses i fedtvæv, og derfor vil alkohol-koncentrationen i blodet blive større hos runde kvinder end hos slanke mænd. (Hos kvinder kan alkoholen kun optages i omk. 55 % af deres krop, mens det er ca. 68% for mænd) https://www.youtube.com/watch?v=h2fulnhdj9a Dreng kører spritkørsel på knallert Kirsten Tønnesen, Februar

56 Formidle den nye viden (Transfer) Differentiere ved at lade eleverne formidle hvad de ved, kan,.. for hinanden, for andre elever, for dig, for lade eleverne udarbejde noget til andre fx træningsopgaver, demo af forskellige metoder, Logbog, Egen formelsamling, Plakat, YouTube, MindMap, Test,

57 FOTO af matematiske symboler Kirsten Tønnesen, Februar

58 Kirsten Tønnesen, Februar

59 Kirsten Tønnesen, Februar

60 Kirsten Tønnesen, Februar

61 Opgavekategori Problemstilling Hvad skal der svares på Præmisser Hvilke krav el forudsætninger er der givet? Proces Hvordan kan man løse opgaven finde svar? Produkt Svar på problemet! Lukket opgave Hvad bliver? Der er så og så mange af den slags og Du skal svare i og det skal. osv Automatisk færdighed Husk metoden og/eller formlen? Eksperimentelt: Gør dit og gør dat og se det som så sker! Der er ét korrekt svar ellers er det gået galt undervejs! Hvorfor viste det (ikke) det som det skulle? Delvis åbnet opgave Åben opgave Hvad kan man finde ud af om Man må selv vælge sig nogle betingelser eller rammer Man må selv vælge nogle angrebsteknikker eller vinkler der passer til betingelserne mv Der kan være flere mulige svar afhængig af de valg man har lavet undervejs Kirsten Tønnesen, Februar

62 Hvorledes kan denne opgave åbnes? Træk fra Er opgaven diagnostisk eller bare lumsk? Kirsten Tønnesen, Februar

63 Hvorledes kan denne opgave åbnes? Kirsten Tønnesen, Februar

64 Ib Trankjær Faglig læsning for lærere Gyldendal 2010 Forskellige repræsentationer af samme begreb ex med talbegreb, arealbegreb, samtale mv.. Forskel mht løsning af opgaver forskellige sværhedsgrader eller forskelligt antal forskellige opgaveformuleringer: Åbne, lukkede, ikkealgoritmiserede opstillinger, samme fælles emne men forskellige opgaver, forskel på ledsagende tekstfra tydelig vejledning til antydning af problemstilling, Det faglige begreb eller emne i andre sammenhænge (i et spil, en undersøgelse, tværfagligt mv) Den praktiske tilrettelæggelse Gruppevis/holddelt arbejde, samarbejdende grupper, udvalgte hjælpemidler, konkrete materialer, arbejdsformer, Løbende evaluering med præsentationer og valg af fremgangsmåder eller afklarende arbejder Eksemplerne er bl.a. division, ligninger, tal og talbehandling, areal og it. Kirsten Tønnesen, Februar

65 Hvilke er Hjælpemidler? Hvilke er Konkrete materialer? Hvad gør de for elevens talbegreb? 4 Kirsten Tønnesen, Februar

66 Kirsten Tønnesen, Februar

67 Fra materialet PRØV! En kladde fra Danmarks Matematiklærerforening Kirsten Tønnesen, Februar

68 Kirsten Tønnesen, Februar

69 Special eleverne er selv i klassen I Hvor en støttepædagog / -lærer / undervisningsassistent hjælper til Holder ro omkring arbejdet? Gentager beskeder? Hjælper med løsningsmetoder? II Hvor der arbejdes med forskellige tilgange eller rammer? Story-line, Butik (Veksle fremmed valuta (feriemønterne/legepenge)) Træningsaktiviteter efter forskellig læringsstil III Hvor der arbejdes med forskellige opgave-materialer Læreren uddeler, hvad hun mener de enkelte får udbytte af? Eleverne vælger selv hjælpemiddel, opgave eller værksted? o En hel anden type opgaver o Samme opgavetyper - forskellige talområder o Samme opgaver - forskellige hjælpemidler o Samme opgaver der er åbnet: Kirsten Tønnesen, Februar

70 Kirsten Tønnesen, Februar

71 Supplerende dias De følgende dias bliver måske anvendt hvis det viser sig, at de kan bruges for at illustrere et interessant punkt, der bør uddybes på dagen! Kirsten Tønnesen, Februar

72 Efterlæsning vedr. inkl./uv.diff. Uddrag af Pædagogik der virker (eller du r?) af Marianne (Clausen?) [her er små og tydelige beskrivelser af praksisnær regneundervisning på eud] EVA; 2011; Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip. Især kap 3 og kap 6 Temahæfte om den tilpassede undervisningen, Tangenten nr. 2/2008 Sproglig bevidsthed som inkluderende faktor i matematikundervisningen af L. Johansen, her skriver Pernille Pind om sine 12 teser om mindstemål osv. Osv Hansen,H.C.; Jess, K.; Pedersen, B.; Rønn, E.;(2006),Der er mere end ét svar; Alinea [Giver selv mere end ét svar på hvordan det kan være med specialundervisning i matematik] Lunde, Olav (oversat af Wahl, Michael): Rummelighed i Matematik. Hvorfor kan Martin ikke regne?[giver også konkrete anvisninger på hvorledes der kan undervises og hvilke opgavetyper der kan være velegnede] Niels Egelund m.fl.; (2007); Elevplaner, teori og praksis; Dansk Psykologisk selskab. Søndergaard, Annette; (2013); Klar til at lære; Forlaget Matematik [omkring skolestarten] Kirsten Tønnesen, Februar

73 www adresser Matematiklærerforeningens hjemmeside. Det er her du kan melde dig ind og læse mere om sommer-højskolen (sommer-kurset) på Brandbjerg, Foreningen DanSMa - Dansk Specialmatematik. henviser til næsten alt om undervisning. (fx færdige forløbsforslag, materiale-link, regelsamlinger, evalueringsredskaber osv.) Gratis træningsprogrammer (frikøbt af forskellige forlag) har bl.a. konferencer til fsk matematik og specialundervisning Et norsk center for matematik. er fra et tilsvarende svensk National Center for Matematik. Familien Jensens kontrollerede links findes også til alle andre skolefag! Hjemmeside med henvisninger til sider for bl.a. velbegavede børn. har en del ideer og oplæg og videoer om forskellige regnemetoder. Enganghæfter Klodser, spil, måleudstyr mv. Klodser, spil, måleudstyr mv Beskrivelser og spil med terninger, talkort, figurer, mm Kopimapper med spil til mangesidede terninger Kirsten Tønnesen, Februar

74 MATTEBEGREPP PÅ 20 SPRÅK :40 En resurs för flerspråkiga barn, ungdomar och föräldrar. Böckerna är utvecklade av modersmålslärare och elever. Böckerna finns enbart i pdf-format. De är fria för elever, föräldrar och lärare att skriva ut och använda i skolarbete. Materialet får inte användas på annat sätt. webbmatte.se är ett gratismaterial i matematik för åk 6-9, samt matematik A på gymnasiet. Materialet för Grundkola åk 6-9 finns på åtta språk och Matematik A finns på tre språk. Materialet utgår från svenska med översättningar på de olika språken. Kirsten Tønnesen, Februar

75 Hvordan lærer de forskellige elever? Hvad er det/de fælles undervisningsmål i 7.b? Hvor er de enkelte i deres matematikfaglige udvikling ELEVENS MED-VALG Hvad kan blive de enkeltes læringsmål? TID MATERIALER Hjælpemidler Elev- / lærerorganisering Åbne opgaver til forskellige valg, spørgsmål, metoder, svar Kirsten Tønnesen, Februar

76 Plads-navne Addend + Addend = Sum Faktor Faktor = Produkt Minuend Subtrahend = Difference Dividend : Divisor = Kvotienten HVEM er multiplikator og hvem er multiplikand : /12 12/3. = tolv tredjedele ⅜ = tre 8.-dele 1/6 = 1 / 6 2² = 2 2 = 2+2 = 2^2 = = (1 + 1)² 2³= 4 = = 27 = 27^(3-1 ) Kirsten Tønnesen, Februar

77 Dynamiske situationer = [Lighedstegn; Bliver ] Tre kasser med fire kager i hver giver i alt 12 kager + ; Addition; Plus; Jeg har fire kugler og så får jeg fem til af min moster, så nu har jeg ni kugler - ; Subtraktion; Minus; Sammenligninger; Jeg har ni kroner og køber et æble for fire kroner. Så jeg har fem kroner tilbage. Kirsten Tønnesen, Februar

78 Dynamiske situationer X [Multiplikation; Gange] Fire gange går han til boden og køber tre knækbrød hver gang. Så har han købt i alt 12 knækbrød : : / [Division; Deling ] Der er 12 kroner i pungen, og der er tre børn som skal dele pengene. De kan få fire kroner hver Kirsten Tønnesen, Februar

79 Statisk situation = [Lighedstegn; Er det samme som ] Tre kasser er lige så meget som 12 poser 3k = 12p k = 4p + ; Addition; Plus; Jeg har fire brikker i den ene hånd og fem brikker i den anden hånd. Altså har jeg ni brikker i mine hænder - ; Subtraktion; Minus; Sammenligninger; Jeg har ni kroner og du har fire kroner. Så jeg har fem kroner flere end dig. Kirsten Tønnesen, Februar

80 Statiske situationer X [Multiplikation; Gange] Figurerne står tre og tre på fire rækker. Der 12 figurer i hele opstillingen : : / [Division; Måling ] Der er 12 kroner i pungen. Det er det samme som seks to-kroner Kirsten Tønnesen, Februar

81 Vælg en Løs den Lav den om! Måske er jeres opgave helt igennem SUPER for alle elever lige meget hvor den indgår i timeglasset. Så må I forsvare opgaven. Men: Måske burde spørgsmålene stilles i en anden rækkefølge? Måske burde tekst eller billede redigeres? Derfor må I ændre i opgaven så den bliver SUPER til netop ét trin i timeglasset og så I kan forsvare den! Kirsten Tønnesen, Februar

82 Der er mange spørgsmål og mange veje til et svar: Ω = 12-3 = 12 3 = x x 12 : 3 = < > = Ô 3 12 = 3 12 = 3 : 12 = Kirsten Tønnesen, Februar

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Faglig Læsning i Matematikfaget

Faglig Læsning i Matematikfaget Faglig Læsning i Matematikfaget Udarbejdet af: Mette Strandgård Christensen - Forår 2012 Studienummer: 116443 Vejleder: Mette Vedelsby, University College Sjælland Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere