Medlemsudvikling i a-kasserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsudvikling i a-kasserne"

Transkript

1 Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal

2 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været en fremgang fra januar 2009, hvor medlemstallet var på det laveste, til marts 2012 på ca medlemmer 1. På årsplan har fremgangen været på medlemmer fra marts 2011 til marts Stigningen i antallet af a-kasseforsikrede skal primært forklares ved, at det siden 2009 har været muligt at optage personer under 30 år, som er under uddannelse og som opfylder specifikke betingelser, uden at de skal betale til arbejdsløshedsforsikringen. Andelen af arbejdsstyrken, der lader sig forsikre, steg med ca. ét procentpoint fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal I 3. kvartal 2011 udgjorde andelen af a-kasseforsikrede i arbejdsstyrken således 73 pct. Andelen af kvinder, der forsikrer sig, var i 3. kvartal 2011 på 77 pct. mens andelen blandt mænd kun var 69 pct. Opdelt på hovedområder er medlemstallet for de LO-relaterede a-kasser gået tilbage med 2,4 pct. i perioden fra marts 2011 til marts De AC-relaterede a-kasser har i samme periode oplevet en medlemsfremgang på 6,4 pct., mens a-kasserne uden for hovedområde har haft en medlemsfremgang på 3,4 pct. og endelig har de FTF-relaterede a-kasser oplevet en fremgang på 0,8 pct. i perioden. Samlet set har der fra marts 2011 til marts 2012 været en medlemsfremgang på 0,8 pct. 1 Medlemmer på efterløn er ikke medregnet. Antallet af efterlønnere fremgår af bilag a. 2

3 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 mar-03 jun-03 sep-03 dec-03 mar-04 jun-04 sep-04 dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 dec-05 mar-06 jun-06 sep-06 dec-06 mar-07 jun-07 sep-07 dec-07 mar-08 jun-08 sep-08 dec-08 mar-09 jun-09 sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 Kilde: AK-Samvirkes egne Den overordnede udvikling I marts 2012 var der lidt over 2,1 mio. dagpengeforsikrede 2. Det er ca flere end januar 2009, hvor medlemsantallet var på sit laveste niveau. På årsplan steg antallet af dagpengeforsikrede med ca medlemmer fra marts 2011 til marts Figur 1: Antal dagpengeforsikrede Kilde: DST Andelen af arbejdsstyrken, der vælger at forsikrer sig, er ligeledes steget. Andelen er steget med ca. ét procentpoint fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011, hvor der sidst er opdaterede tal. Dette fremgår af figur 2. Figur 2: A-kasseforsikrede i arbejdsstyrken fordelt på mænd og kvinder I alt Mænd Kvinder 85% 80% 75% 70% 65% 81% 80% 80% 78% 78% 76% 76% 76% 77% 77% 74% 74% 75% 76% 77% 75% 73% 72% 73% 73% 72% 73% 72% 71% 71% 70% 71% 69% 69% 69% 69% 66% 67% 60% Kilde: Egne udregninger på baggrund af datatræk fra DST 2 Efterlønnere er ikke inkluderet. Antallet af medlemmer på efterløn fremgår af bilag A. 3

4 Stigningen skal dog ikke overfortolkes af to årsager. For det første er tallet for arbejdsstyrken, der bruges til at udregne andelen af arbejdsstyrken, der forsikrer sig, baseret på tal fra de kvartalsvise arbejdskraftundersøgelser (AKU). Disse tal opgøres via stikprøver, og der er derfor altid en vis usikkerhedsmargen i dette tal. For det andet skal selve stigningen i antallet af forsikrede primært forklares ved den udvidede mulighed for at optage kontingentfritagede studerende under 30 år. I februar 2012 (de senest opdaterede tal derfra) havde Pensionsstyrelsen registreret knap kontingentfritagede. Det er desværre pt. ikke muligt at udskille de kontingentfritagede fra Danmarks Statistiks tal. Som man kan se i figur 3, er det også aldersgrupperne under 30 år, hvor man kan se den største positive ændring. I perioden fra marts 2010 til marts 2012 er gruppen vokset med over medlemmer. De øvrige aldersgrupper har enten oplevet en næsten uændret situation eller et fald i samme tidsperiode Figur 3: Antal dagpengeforsikrede fordelt på alder mar-10 mar-11 mar år år år år 60 år og derover Kilde: DST Bemærk at aldersintervallerne ikke er ens, grundet DST s opgørelsesmetode 4

5 Udvikling i dagpengeforsikrede fordelt på hovedområder og a-kasser I tabel 1 kan man se medlemsudviklingen fordelt på hovedområder og for de enkelte a-kasser. Med hovedområder menes a-kasser, der er relateret til henholdsvis LO, FTF og AC. De a-kasser, der er uden hovedområde, er kategoriseret som uden hovedområde. Som det ses i tabel 1 for udviklingen fra marts 2011 til marts 2012, har AC-kasserne haft en fremgang på 6,4 pct. ( medlemmer). De LO-relaterede a-kasser har i samme periode oplevet en tilbagegang på 2,4 pct. ( færre medlemmer), mens både de FTF-relaterede og a-kasserne uden hovedområde har haft en fremgang på 0,8 pct. og 3,4 pct. (henholdsvis og medlemmer). På a-kasseniveau har Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse haft den største procentvise fremgang på hele 21,2 pct. Denne fremgang skyldes primært at ca frisører fra HK s A-kasse overgik til Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse pr. 1. november I antal medlemmer er det Kristelig A-kasse, der har haft den største fremgang med flere medlemmer i perioden. 3F s A-kasse har mistet flest medlemmer i perioden med knap medlemmer. 5

6 Tabel 1 LO-relateret Marts 2011 Marts 2012 Udvikling Pct.- udvikling Byggefagenes a-kasse ,5% Fag og Arbejde (FOA) ,2% Faglig Fælles a-kasse (3F) ,2% Funktionærer og Servicefag ,2% Metalarbejdere ,7% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) ,3% Fødevareforbundet (NNF) ,0% Socialpædagoger (SLA) ,1% Teknikere ,4% El-faget ,8% Min A-kasse ,7% Samlet ,4% FTF-relateret Marts 2011 Marts 2012 Udvikling Pct.- udvikling Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) ,5% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) ,4% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,7% Lærere (DLF-A) ,3% Samlet ,8% AC-relateret Marts 2011 Marts 2012 Udvikling Pct.- udvikling Akademikere (AAK) ,0% Magistre (MA) ,9% Ingeniører (IAK) ,9% Økonomer (CA) ,4% Journalistik, Kommunikation og Sprog ,9% Samlet ,4% Uden for hovedområde Marts 2011 Marts 2012 Udvikling Pct.- udvikling Business ,3% Det Faglige Hus A-kasse ,0% Frie Funktionærer (FFA) ,8% Kristelig a-kasse ,4% Ledere ,0% DANA ,4% ASE ,0% Samlet ,4% Alle ,8% Kilde: AK-Samvirkes egne beregninger på baggrund af data fra DST 6

7 Faglig Fælles Akasse HK A-kasse Kristelig A-kasse FOA A-kasse ASE FTF-A Ledernes A-kasse AAK DSA Metal A-kasse Det Faglige Hus A-kasse IAK Lærernes a-kasse BUPL A-kasse Magistrenes A-kasse Min A-kasse CA a-kasse Socialpædagogerne Dana Frie Funktionærer Teknikernes A-kasse Business Danmark El-faget Journalistik, Kommunikation og Sprog Fødevareforbundet NNF Funktionærer og Servicefag Byggefagenes A-kasse Kilde: AK-Samvirkes egne A-kassernes størrelse og ledighed fordelt på a-kasser Figur 4 viser de enkelte a-kassers antal dagpengeforsikrede som søjler i rækkefølge efter størrelse. Desuden er de akkumulerede medlemsandele opgjort. Man kan se, at Faglig Fælles A-kasse havde ca. 13 pct. af de dagpengeforsikrede i marts 2012, og at de seks største a-kasser har over 50 pct. af alle dagpengeforsikrede Figur 4: A-kassernes antal dagpengeforsikrede (eksl. efterløn) og akkumulerede medlemsandele marts % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal medlemmer Akk. andel 7

8 Faglig Fælles Akasse Kristelig A-kasse HK A-kasse FOA A-kasse ASE Metal A-kasse Det Faglige Hus A-kasse FTF-A AAK Magistrenes A-kasse Ledernes A-kasse BUPL-A Byggefagenes A-kasse Teknikernes A-kasse IAK CA A-kasse Lærernes a-kasse Fødevareforbundet NNF DSA Min A-kasse Journalistik, Kommunikation og Sprog Dana Socialpædagogerne Frie Funktionærer Funktionærer og Servicefag El-faget Business Danmark Kilde: AK-Samvirkes egne Figur 5 viser antal ledige i a-kasserne som søjler i rækkefølge efter antal ledige. Derudover er de akkumulerede ledighedsandele opgjort. Det kan blandt andet ses, at tæt på hver fjerde forsikrede ledige dagpengemodtager var medlem af Faglig Fælles A-kasse i marts Figur 7: A-kassernes antal ledige og akkumulerede ledighedsandele marts % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Antal ledige Akk. andel 8

9 Kontingentfritagede medlemmer Danmarks Statistik kan endnu ikke udskille de kontingentfritagede medlemmer fra den generelle medlemsstatistik. Men siden januar 2011 har Pensionsstyrelsen opgjort antallet af kontingentfritagede medlemmer fordelt på a-kasser. Disse tal fremgår af tabel 2. Det antages at langt størstedelen af de kontingentfritagede er unge under uddannelse. HK s A-kasse har flest kontingentfritagede medlemmer. I februar 2012 havde de tæt på medlemmer, der var kontingentfritagede. HK s A-kasse efterfølges af Faglig Fælles A-kasse og Akademikernes A- kasse, der har henholdsvis og kontingentfritagede medlemmer Tabel 2: Kontingentfritagede medlemmer februar 2012 LO-relateret AC-relateret Byggefagenes A-kasse AAK FOA Magistrenes A-kasse Faglig Fælles A-kasse IAK Funktionærer og Servicefag 433 CA a-kasse Metal A-kasse Journalistik, Kommunikation og Sprog 541 HK A-kasse Samlet NNF A-kasse 510 Socialpædagogerne Andre Teknikernes A-kasse 27 Business Danmark A-kasse 7 El-fagets A-kasse 925 Det Faglige Hus A-kasse 960 Min A-kasse 793 Frie Funktionærer 346 Samlet Kristelig A-kasse Ledernes A-kasse 95 FTF-relateret Dana 18 BUPL A-kasse ASE 465 DSA Samlet FTF-A Lærernes a-kasse Samlet I alt Kilde: Pensionsstyrelsen 9

10 I figur 6 kan man se a-kassernes andele af alle kontingentfritagede medlemmer i februar Det fremgår af figuren, at hver 5. kontingentfritagede er fra HK s A-kasse. Samtidig kan man se, at de fire a-kasser med de største andele af kontingentfritagede samlet set har halvdelen af alle kontingentfritagede medlemmer. Figur 6: A-kassernes andele af alle kontingentfritagede medlemmer februar % 14% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% Kilde: Egne udregninger på baggrund af Pensionsstyrelsens tal 10

11 Bilag A Antal medlemmer på efterløn marts 2012 LO-relateret Byggefagenes A-kasse 912 FOA Faglig Fælles A-kasse Funktionærer og Servicefag Metal A-kasse HK s A-kasse NNF A-kasse Socialpædagogerne Teknikernes A-kasse El-fagets A-kasse 926 Min A-kasse Samlet FTF-relateret BUPL A-kasse DSA FTF-A Lærernes a-kasse Samlet AC-relateret AAK Magistrenes A-kasse IAK CA a-kasse 259 Journalistik, Kommunikation og Sprog 594 Samlet Andre Business Danmarks A-kasse 946 Det Faglige Hus A-kasse Frie Funktionærer Kristelig A-kasse Ledernes A-kasse Dana ASE Samlet Alle Kilde: Jobinsats.dk 11

12 Bilag B Bruttoledige og andel af bruttoledige, der er langtidsledige A-kasse Antal bruttoledige marts 2011 Andel langtidsledige personer i forhold til antal bruttoledige Teknikernes A-kasse ,7 Fødevareforbundet NNF s A-kasse ,9 Faglig Fælles (3F) A-kasse ,1 Metalarbejdernes A-kasse ,8 Dana, Min A-kasse ,3 Business Danmarks A-kasse ,7 A-kasse-Journalistik, Kommunikation & Sprog ,8 ASE ,6 Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse ,4 HK /Danmarks A-kasse ,5 El-Fagets A-kasse ,2 Byggefagenes A-kasse ,6 Ingeniørernes A-kasse ,7 Kristelig A-kasse ,2 Det Faglige Hus - A-kasse ,9 Ledernes A-kasse ,2 Magistrenes A-kasse ,4 Frie Funktionærers A-kasse ,8 Akademikernes A-kasse ,3 CA, A-kasse ,9 FTF- A-kasse ,8 FOA - Fag og Arbejdes A-kasse ,8 BUPL, A-kasse ,3 Socialpædagogernes landsdækkende A-kasse ,4 Lærernes A-kasse ,9 Danske Sundhedsorganisationers A-kasse ,8 A-kasse i alt ,2 Kilde: Jobindsats 12

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kommunebeskrivelse Odder Kommune

Kommunebeskrivelse Odder Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Odder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR ODDER... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I ODDER... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Kommunebeskrivelse Herning Kommune

Kommunebeskrivelse Herning Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Herning Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR HERNING... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I HERNING... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune

Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune 2014 Kommunebeskrivelse Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 1 FAKTAARK MED CENTRALE NØGLETAL FOR FAVRSKOV... 4 UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET I FAVRSKOV... 5 STABIL UDVIKLING PÅ ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere