Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:"

Transkript

1 Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE KLIMA-SYNDERE PAS PÅ SØEN FALDER NED

2 Titel: act KLIMA Materialet består af: Et magasin, en lærervejledning og websitet Materialet er målrettet klasse. Materialet er gratis. Klassesæt kan rekvireres hos Dansk Røde Kors, men der skal betales for ekspedition og porto Udgivet af: Dansk Røde Kors med støtte fra Danida Dansk Røde Kors Postboks 2600 Blegdamsvej København Ø Telefon: Redaktion: Sune Gylling Æbelø (ansv.) og Henrik Elling Pædagogisk konsulent: Henrik Elling Forsidefoto: Jakob Dall Layout: Paramedia 1448 Tryk: Handy Print A/S Dansk Røde Kors maj udgave, 1. oplag, oplag: ISBN:

3 indhold Asiens fattigste hovedstad En dag i Kathmandu ACT KLIMA GØR NOGET Kortere brusebade er ikke nok... 4 Opfind en dum strømsluger Hvor meget strøm bruger du? Fakta-planchen Målgruppe og fag... 4 Magasinet nyt format, men samme fokus... 5 Website et supplement... 5 Lærervejledning et idekatalog... 5 Fælles mål... 6 Vand ven og fjende Hvad sker der i gletsjersøen? Vejrudsigten om 90 år Gletsjersøen Tsho Rolpa Lav et informationshæfte Når katastrofen rammer Hvor ligger Nepal?... 8 Hvad ville du redde?... 8 Da vandet kom... 9 Landefakta kopiark Kort over Nepal Da vandet kom Fakta om Nepal Hvad laver du på en dag Man kan gøre en masse Børn og pligter i Danmark Hvad drømmer du om? Gabion-boksene Find de sjældne dyr Drømmekort Gabion-boksene Find et dyr Strømskema Fakta-planchen Symboler til vejrudsigt Gletsjersøen Tsho Rolpa Lav et informationshæfte... 34

4 act KLIMA gør noget Min Bahadur Bhul (på forsiden) er en af de skæbner, dine elever kan læse om i magasinet»act KLIMA«. Sammen med sin mor er han flygtet fra en voldsom oversvømmelse, som ødelagde deres hjem og hele deres landsby Jhaljhaliya i det sydvestlige Nepal. Gletsjerne i Himalayabjergene smelter hurtigere end før, og nedbørsmønstret i regionen ændrer sig. Derfor bliver de millioner af mennesker, som bor i lavlandet, ramt af hyppigere og kraftigere oversvømmelser. Meget tyder på, at det skyldes klimaforandringer. Min Bahadur Bhuls historie er barsk, men ikke unik. Årligt rammes tusindvis af mennesker i Nepal eller de øvrige lande omkring Himalaya af større eller mindre oversvømmelser. Ud over at vandet driver mennesker og dyr fra hus og hjem, ødelægger de tilbagevendende oversvømmelser høsten og reducerer frugtbar landbrugsjord til øde sandsletter med fødevaremangel som konsekvens. Dermed bremser oversvømmelserne enhver form for udvikling i de ramte områder. Med»act KLIMA«ønsker vi at sætte fokus på disse mange mennesker, der allerede nu betaler prisen for den menneskeskabte globale opvarmning. Kortere brusebade er ikke nok Klimaet er blevet hot både i befolkningen og blandt politikere. Men debatten handler for det meste om CO2-udslip, politisk uenighed og truede dyrearter. Den handler ikke om de flere og voldsommere oversvømmelser, de kraftigere orkaner og tyfoner eller de nye konflikter om jord og vand, der allerede i dag driver millioner af mennesker på flugt i de lande, som i forvejen er hårdest ramt af fattigdom. Røde Kors bakker helhjertet op om arbejdet for at nedbringe verdens CO2-udslip, men de menneskelige konsekvenser skal med i debatten. I vores iver efter at redde kloden for vores børn og børnebørn må vi ikke glemme de millioner af fattige, der ligesom Min Bahadur Bhul lige nu kæmper en kamp for overlevelse på grund af klimaforandringer. Målgruppe og fag Materialet retter sig mod undervisningen på mellemtrinnet i fagene dansk, matematik og natur/teknik. Det er også velegnet til tværfaglige forløb og som oplæg til projektarbejde. Alle aktiviteterne i lærervejledningen tager udgangspunkt i Fælles Mål for klasse. 4

5 act KLIMA gør noget Magasinet nyt format, men samme fokus Magasinet»act KLIMA«er det tredje nummer i vores nye serie af undervisningsmaterialer, hvor vi med en tematisk tilgang ønsker at skitsere nogle centrale problemstillinger om udviklingsarbejde. De første to numre»talk AIDS«og»talk KLIMA«har vi fået god respons på. De retter sig mod udskolingen og har en diskuterende tilgang til de aktuelle temaer.»act KLIMA«er det første i serien, som retter sig mod mellemtrinnet, og er som navnet antyder mere handlingsorienteret end diskuterende i sin tilgang. Magasinet vil skabe opmærksomhed om klimaforandringerne som et globalt problem, men tager konkret afsæt i Nepal, de konsekvenser det forandrede klima har for befolkningen her, og de handlemuligheder der trods alt er. Selv om nogle af de skæbner, som beskrives i magasinet, er barske, er det vores intention, at håbet aldrig tabes af syne. Vi sætter fokus på, at det er muligt at handle. Både for lokalbefolkningen, for Røde Kors og for hver enkelt medverdensborger barn som voksen. Website et supplement På skolesitet kan eleverne finde flere under banneret KLIMA kan eleverne finde flere oplysninger om klimaforandringer, hjælp til emnearbejde og relevante links. Websitet indeholder også video, billeder og lyd, som supplerer de historier, eleverne støder på i magasinet. Lærervejledningen et idekatalog Lærervejledningen er et idekatalog med konkrete og gennemarbejdede forslag til aktiviteter og arbejdsformer nogle lægger op til gruppearbejde i større og mindre grupper, andre til plenumdiskussioner. Du kan udvælge de aktiviteter og arbejdsformer, der passer bedst til din undervisning og elevernes præferencer. Vejledningen følger magasinet i sin opbygning, og der er fire aktiviteter til hvert afsnit. Under hver aktivitet er det angivet, hvilke fag den retter sig mod, hvad dens formål er (med udgangspunkt i trinmålene), og hvor meget tid der skal sættes af til at lave den. Derudover er der en beskrivelse af aktivitetens forløb med henvisninger til eventuelle kopiark. Alle kopiarkene er samlet bagerst i vejledningen. 5

6 act KLIMA gør noget Fælles mål Eleverne vil under forløbet komme til at beskæftige sig med forskellige emner og arbejdsmetoder, der falder ind under en række af trinmålene i fagene dansk, matematik og natur/teknik. Her er et samlet overblik, og derudover finder du inden hver opgave en henvisning til, hvilke trinmål aktiviteten arbejder med. Dansk Det talte sprog Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse Udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof Bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher. Det skrevne sprog Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst Skrive refererende, beskrivende og berettende Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser. Sprog, litteratur og kommunikation Bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form Søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne. Matematik Tal og algebra Benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse Benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger Regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge Anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger. Geometri Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer. 6

7 act KLIMA gør noget Matematik i anvendelse Anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk Anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv Beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. Kommunikation og problemløsning Undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer. Natur/teknik Den nære omverden Fortælle om fænomener, der knytter sig til de forskellige årstider Sammenligne forskellige levesteder og forskellige dyrs tilpasning Beskrive udvalgte dyr og planter. Den fjerne omverden Redegøre for karakteristiske træk ved regionale områder med udgangspunkt i egne forhold Redegøre for, hvorledes regionale områder har ændret sig Sammenligne og beskrive de forskelle i levevilkår, mennesker har forskellige steder på jorden Kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele. Menneskets samspil med naturen Give eksempler på, hvordan samfundets brug af teknologi på et område kan skabe problemer på andre områder som vand/spildevand og energiforsyning/forurening Kende til miljøproblemer lokalt og globalt samt give eksempler på, hvordan disse problemer kan løses. Arbejdsmetoder og tankegange Opsamle, ordne og formidle data og informationer Formidle egne og andres undersøgelser og eksperimenter ved hjælp af relevante fremstillingsformer, bl.a. gennem tekst, grafisk fremstilling, foredrag og dramatisering. 7

8 Når katastrofen rammer act KLIMA Hvor ligger Nepal? Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Natur/teknik Træne kortteknikker og styrke det geografiske overblik 2 lektioner Overheadprojektor, kopiark 1, atlas, 4 hvide A1-ark Udlever kopiark 1 med kortudsnit 1, der dækker både Nepal og nabolandene. Eleverne kan nu tegne regionens lande ind og sætte navne på dem. Herefter kan de markere, hvor hovedstæderne ligger, og sætte navne på dem. Lad eleverne kort fortælle, hvilke lande de har hørt om før og hvorfra. Lav ud fra kortet på kopiark 1 en transparent af Nepal-kortet (forstør kortet på kopimaskinen, til Nepal fylder hele papiret, og kopier til transparent). Projicer kortet op på en væg, hvor du har sat de fire A1-ark fast. Eleverne kan nu tegne Nepals grænser ind, sætte navn på de største byer og tegne de fire steder: Jhaljhaliya, Bishanpur, Kathmandu og Jagat fra elevhæftet ind med forskellige pastelfarver. Undervejs i arbejdet med undervisningsmagasinet kan eleverne indtegne navne, tal og begivenheder på kortet. Suppler evt. med billeder og egne tegninger. Lad kortet hænge i klassen, så det kan benyttes i alle fag. Hvad ville du redde? Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Beskrivelse: Dansk Arbejde med indlevelsesevne, forestillingsevne og praktisk tænkning 10 minutter til hver opgave Papir og blyant Bed eleverne have papir og blyant parat, og giv dem nedenstående opgaver en ad gangen med 10 minutters mellemrum. Svarene skriver de ned på papiret. Diskuter efterfølgende, hvorfor eleverne har valgt netop de ting, de har. 8

9 Når katastrofen rammer act KLIMA Oversvømmelse Ude på gaden er der nogen, der råber: Vandet kommer!. Du løber straks mod døren. Hvad skynder du dig at tage med på vej ud? Hvordan overlever du flodbølgen? Flugt Hvis du skulle flygte, og du havde en halv time til at pakke, hvad ville du så putte i din rygsæk? Hvad kan du ikke få med, som betyder meget for dig? Ildebrand Huset brænder, hvad gør du? Bed eleverne diskutere de tre lister, som de hver især har lavet, i mindre grupper. Diskuter i klassen, om der er forskel på, hvad eleverne ville tage med i de tre situationer. Betyder tiden og katastrofens karakter noget for, hvad man får med, og hvad man vil prioritere at gøre, inden man forlader huset? Da vandet kom Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Dansk Træne eleverne i at udtrykke fantasi og viden og deres evne til meddigtning og at skrive fiktive historier. 3 lektioner Kopiark 2, elevhæfte, papir og blyant I Nepals lavland lever indbyggerne med faren for oversvømmelser hvert år under regntiden monsunen. Monsunperioden strækker sig fra starten af juni til midten af september. Lavlandet rammes ikke kun af den regn, der falder over deres egen region. En stor del af den regn, der falder i bjergene, havner også nede hos dem. At der i de senere år er sket en voldsom afskovning af bjergsiderne, gør kun problemet større, fordi der ikke længere er noget til at holde vandet tilbage fra at fosse ned i lavlandet. Kombinationen af en voksende afsmeltning af gletsjerne i Himalayabjergene og en mere uforudsigelig og voldsom monsun gør risikoen for oversvømmelser stadig større. Læs Jeg skal redde naboens datter på side i elevhæftet. Udlever kopiark 2 til eleverne, og læs den korte historie højt i klassen. Lad eleverne bruge fantasien og deres viden om oversvømmelser i Nepal til frit at digte videre på historien. 9

10 Når katastrofen rammer act KLIMA Landefakta Fag: Natur/teknik Formål: Lære at kende alment geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen og andre verdensdele. Sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele. Tidsforbrug: 1 lektion Materialer: Atlas, internet, leksikon, kopiark 3 Information: Beskrivelse: Forskellen på Nepal og Danmark er enorm på mange måder. Vejret er anderledes, landskabet kan slet ikke sammenlignes, religionen er forskellig. Og ikke mindst den geografiske størrelse på de to lande er markant forskellig. 1) Begynd med en kort snak om, hvilke fysiske forskelle der er på Nepal og Danmark. 2) Udlever kopiark 3, og lad eleverne bruge resten af timen på at udfylde det. 10

11 Man kan gøre en masse act KLIMA Børn og pligter i Danmark Fag: Dansk og natur/teknik Formål: Eleverne får trænet deres evner til at indsamle viden, organisere data samt udarbejde skemaer og diskutere. Endelig får de øvet sig i at fremlægge mundtligt. Klassesamtale til afklaring af forskelle mellem køn og samfund samt afklaring af arbejde og pligter træner elevernes evne til at analysere. Tidsforbrug: 4 lektioner Materialer: Papir og blyant, elevhæfte, kopiark 4 Information: I Nepal er huslige pligter en integreret del af børns hverdag. Nogle børn skal, som børn i Danmark, hente deres lillesøster eller holde rent. Nogle skal hente vand eller røgte koen, andre skal passe markerne. Beskrivelse: Læs som det første Kishors dagbog på side 20. Diskuter begreberne arbejde, fritid, pligter og fornøjelse med hele klassen. 1) Er det arbejde at hjælpe til derhjemme? 2) Har eleverne arbejde uden for hjemmet? 3) Er der forskel på arbejde ude og hjemme? 4) Hvad er forskellen på arbejde og pligter? 5) Er skolen en pligt? 6) Hvad med i Nepal? Er skolen en pligt der? Eleverne skal som hjemmeopgave skrive dagbog for den næste dag i skemaet på kopiark 4. Næste gang klassen mødes, skal eleverne ud fra Kishors dagbog og deres egne dagbøger i grupper på tre diskutere og notere: 1) Forskellen mellem danske og nepalesiske børns hverdag og pligter. 2) Udarbejde en oversigt over et typisk dansk barns hverdag. 3) Lade en repræsentant for hver af grupperne præsentere deres danske barns hverdag for resten af klassen. Slut af med en klassediskussion om elevernes holdning til fritidsarbejde. 1) Hvad er fordelen ved, at børn arbejder i Danmark? I Nepal? 2) Hvad er ulempen ved, at børn arbejder i Danmark? I Nepal? 3) Påvirker arbejdet børnenes skolegang? 4) Hvilket arbejde mener I, at børn på henholdsvis 8, 12 og 16 år kan udføre? 5) Hvad betyder det, hvis børn slet ikke hjælper til i hjemmet? For familiens sammenhold? Stemningen i hjemmet? Børnenes sociale adfærd? Deres evne til at tage ansvar og kunne klare sig selv som voksne? Løs vandproblemet 11

12 Man kan gøre en masse act KLIMA Hvad drømmer du om? Fag: Dansk Formål: Opgaven træner elevernes evne til at debattere og indgå i en diskussion. Eleverne lærer at vurdere og argumentere for deres holdninger. Øvelsen træner evnen til at læse op og til at skrive fiktive tekster. Tidsforbrug: 5 lektioner Materialer: Kopiark 5 Information: Alle mennesker børn, voksne, rige og fattige har drømme for deres liv. Nogle drømmer om at vinde X-factor og blive berømte, andre vil være dyrlæge eller journalist. For mange er det vigtigt at blive rige og få et stort hus, mens andre drømmer om at ligge og dase på en palmeø med hvidt strandsand og azurblåt hav. De sidstnævnte drømme hører mest til her i Vesten, hvor vi har penge nok. I Nepal drømmer børnene måske om, at de ikke skal komme til at mangle mad, og for mange er det en stor drøm blot at få en uddannelse. Beskrivelse: lektion 1) Begynd med en generel snak om, hvilke drømme eleverne i klassen har, og hvad de tror, børnene i Nepal drømmer om. Hvordan er drømmene forskellige og hvordan er de ens? Er der ting, der går igen? Findes der en almen drøm? Og hvad er vigtigt for at få et godt liv? 2) Del drømmekortene på kopiark 5 ud, og lad hver elev vælge de tre kort, der er vigtigst for dem. 3) Lad dernæst eleverne i grupper på fire diskutere drømmekortene og udvælge gruppens fem vigtigste det er vigtigt, at eleverne vælger ud fra de bedste argumenter. 4) Herefter præsenterer grupperne deres drømme, der bliver skrevet op på tavlen. Kan klassen blive enige om de tre vigtigste? 5) Gentag øvelsen, men nu skal eleverne forestille sig, at de bor i Nepal lektion 6) Hver elev skriver en kort historie om, hvad de drømmer om. Hvad der ville gøre deres liv perfekt. 5. lektion Lad eleverne læse deres historie højt for klassen. 12

13 Man kan gøre en masse act KLIMA Gabion-boksene Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Matematik Måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer, samt regne med decimaltal. 1 lektion Lommeregner, papir og blyant, kopiark 6, elevhæfte Klimaforandringerne medfører en til tider voldsom strøm i de nepalesiske floder. Strømmen gnaver i flodbredden og æder kostbar landbrugsjord. Derfor bygger nepaleserne store mure af kasser af flettet metal i floderne. Kasserne de såkaldte gabion-bokse fylder de med sten, der dels tager farten af den voldsomme strøm og dels beskytter landbrugsjorden. 1) Tag en kort snak om formålet med gabion-boksene 2) Lad eleverne lave opgaverne på kopiark 6 Find de sjældne dyr Fag: Natur/teknik Formål: Sammenligne geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele. Tidsforbrug: 3 lektioner Materialer: Internet, leksikon, bøger, kopiark 7 Information: De fleste børn kender masser af dyr, der lever i Danmark. Både vilde og tamme. Mange har sikkert også hørt om nogle af de dyr, der lever i Nepal. Måske kender eleverne kobraslangen eller det indiske næsehorn, og de har med garanti hørt om elefanter og påfugle. Tjek evt. asp?id=52#tiger for en god liste over dyr fra Nepal. Beskrivelse: Opgaven er en klassekonkurrence, hvor eleverne arbejder sammen parvis. Eleverne skal lave en planche med fotografier eller tegninger af ti dyr fra henholdsvis Danmark og Nepal. Det gælder om at finde dyr, som de andre klassekammerater ikke har på deres planche. 1) Begynd med at definere forskellen på dyr og insekter, så eleverne ved, hvad de skal putte på planchen. 2) Udlever kopiark 7 til eleverne. 13

14 Man kan gøre en masse act KLIMA 3) Når eleverne har løst opgaven, begynder konkurrencen. Hver gruppe har 20 point. Grupperne præsenterer deres planche og skriver dyrenavnene på tavlen. Hver gang mere end en gruppe har det samme dyr, mister grupperne et point. 4) Vinderne er den gruppe, der har flest unikke dyr på deres planche. 14

15 Asiens fattigste hovedstad act KLIMA En dag i Kathmandu Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Dansk Træner elevernes fantasi og evne til at bruge indsamlet viden i fiktive tekster. Øver elevernes højtlæsning 2 lektioner Blyant og papir, elevhæfte, fyrfadslys, røgelsespinde Livet i hovedstaden Kathmandu adskiller sig markant fra livet i en dansk by. Alle sanseindtrykkene er anderledes og stærkere. Duften af krydderier, lyden af dyttende biler, knallerter, råb fra sælgere ved boder med mystiske frugter. Køer og aber i gaderne og hellige mænd i farvestrålende tøj og sminke. 1) Begynd med at læse Det koger over det hele på side i elevhæftet fælles i klassen. 2) Herefter følger en generel snak ud fra teksten om, hvordan livet i Kathmandu adskiller sig fra livet i Danmark. Lad eleverne byde ind med deres idéer om, hvordan det er at leve i byen, og hvordan hverdagen er specielt for børnene. 3) Hver elev skriver herefter en kort historie om en dag i Kathmandu. Eventuelt som lektier til næste dag. Historien skal være ren fiktion og med et barn som hovedperson. Formålet med historien er, at eleverne får beskrevet sanseindtrykkene og kaosset i Kathmandu. Hvad sker der på vej i skole? Hvad oplever han? Kommer han overhovedet frem? Mørkelæg klassen, eller find et mørkt lokale, og tænd gerne masser af fyrfadslys, røgelsespinde og så videre. Lad herefter eleverne læse deres historie højt for klassen. 15

16 Asiens fattigste hovedstad act KLIMA Opfind den dummeste strømsluger Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Dansk og natur/teknik Opgaven træner elevernes fantasi og hjælper dem med at stille spørgsmål med udgangspunkt i egne ideer og fremsætte hypoteser som grundlag for undersøgelse. 2 lektioner Papir og blyant Når vi bruger strøm, forurener vi. Alligevel findes der utallige elektriske apparater, som vi sagtens kunne undvære. El-kniven og spaghetti-pusteren er to skøre strømslugere. Men også mere almindelige ting som el-tandbørster og hårtørrere vil mange mene, er unødvendige. 1) Begynd med at læse side i elevhæftet fælles i klassen. 2) Diskuter strømslugerne. Hvilken er den dummeste? Kender eleverne andre dumme strømslugere? Hvor går grænsen mellem en dum strømsluger og almindelig luksus? Er en playstation nødvendig? Er el-tandbørsten? 3) Herefter går eleverne sammen to og to om at opfinde den dummeste strømsluger. Det er vigtigt, at eleverne tænker over, hvad den skal bruges til, og hvordan den fungerer. Lad eventuelt eleverne tegne opfindelsen. 4) Til sidst præsenterer eleverne deres strømsluger, og klassen kårer den dummeste. Lad strømslugerne hænge i klassen. Hvor meget strøm bruger du? Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Matematik og natur/teknik Benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse samt vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt. 3 lektioner Lommeregner, papir og blyant, kopiark 8, elevhæfte 16

17 Asiens fattigste hovedstad act KLIMA Information: Vi danskere er dybt afhængige af elektricitet. Til belysning, til at tilberede mad på komfuret, til at holde vores mad frisk i køleskabet. Nogle opvarmer også deres huse med el, og hospitalernes udstyr fungerer ikke uden elektricitet. Langt den meste elektricitet i Danmark kommer fra varmeværker. De fyrer med kul og naturgas, der forurener luften. Derfor forurener eleverne luften og øger den globale opvarmning, hver eneste gang de trykker på en kontakt. Eller når de tænder lyset, sætter mobilen i opladeren eller spiller playstation. Hvis man er vant til, at elektricitet bare kommer ud af stikkontakten, tænker man sjældent over, at det er noget, der forurener. Samtidig tænker de færreste på standby-forbruget, det vil sige den strøm, apparater bruger, når de er afbrudt uden at være slukket på kontakten. Det antages, at standby-forbruget i Danmark udgør % af hele landets elforbrug helt op til 200 mio. kwh pr. år. Beskrivelse: 1) Begynd med en brainstorm på, hvad eleverne og samfundet bruger strøm på. 2) Læs herefter side i elevhæftet. 3) Brug teksten til en klassediskussion. Ville danskerne kunne undvære strøm i 16 timer om dagen? Hvad med fabrikkerne? Nattebelysning? Computere? Tv? Hospitaler? Restauranter? Ekstraopgave: Halver dit strømforbrug. 1) Bed eleverne tælle og regne deres strømforbrug ud på en ganske almindelig hverdag. 2) Brug kopiark 8 til at føre resultaterne ind i. Herefter skal de se, hvem der kan spare mest CO2 den følgende dag. 3) Lad eventuelt eleverne tegne diagrammer over strømforbruget. 17

18 Asiens fattigste hovedstad act KLIMA Fakta-planchen Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Beskrivelse: Matematik og natur/teknik Sammenligne forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og stater i vores egen og andre verdensdele, sortere i data og formidle den opsamlede viden grafisk, lave forskellige typer diagrammer. 3 lektioner A3-planche, kopiark 9, farvekridt Eleverne skal omsætte procenter og tal til diagrammer. Det er derfor en god idé, hvis arbejdet med diagrammer er frisk i hukommelsen hos eleverne. 1) Begynd med en snak om, hvad tabellen på kopiark 9 viser. 2) Lav eventuelt et af diagrammerne på tavlen. Hvordan kan det opstilles for at vise forskellene bedst? Skal der bruges farver? Skal landeforskellene vises i ét diagram eller i to forskellige? 3) Lad eleverne arbejde med plancherne. Når de er færdige, kan de pynte plancherne med tegninger eller fotografier. 4) Lad eleverne præsentere deres planche 18

19 Vand ven eller fjende act KLIMA Hvad sker der i gletsjersøen? Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Natur/teknik Lære eleverne at benytte fagsprog og anvende abstrakte begreber, at formidle andres undersøgelser og eksperimenter gennem blandt andet tekst og grafisk fremstilling, samt at opsamle og formidle data og informationer. 3 lektioner A3-ark, elevhæfte Gletsjersøen Tsho Rolpa er den umiddelbart største trussel mod beboerne i Jagat og resten af Tama Koshi-dalen. I takt med at den globale opvarmning øges, truer smeltevand fra gletsjerne med at oversvømme Nepals store gletsjersøer. Søerne er opdæmmet af et naturligt, porøst materiale, hvor hulrummene ofte er fyldt op med tusind år gammel is. Når isen i hulrummene smelter som følge af klimaforandringerne, bryder det materiale, som holder på søen, sammen, og flere millioner kubikmeter vand fosser uden varsel ned i dalene, hvor den kraftige strøm river alt med sig. Beskrivelse: 1) Læs siderne om gletsjersøer i undervisningsmaterialet i klassen. Diskuter faserne i en såkaldt GLOF (Glacial Lake Outburst Flood). 2) Lad herefter eleverne beskrive forløbet i en tegneserie. Trinene kunne for eksempel være: 1) Klodens globale opvarmning 2) Gletsjernes afsmeltning 3) Søernes vandstigning 4) Isblokkenes smelten 5) Sammenbruddet 6) Vandets fossen 7) Beboernes flugt 8) Vandets march gennem dalen 9) Et efter-billede 19

20 Vand ven og fjende act KLIMA Vejrudsigten om 90 år Fag: Dansk, matematik og natur/teknik Formål: Opgaven træner elevernes evne til at forklare opsamlet fakta og viden ved hjælp af mundtlig formidling og grafisk fremstilling. Eleverne lærer at gøre rede for de fænomener, der knytter sig til vejret og årstiderne. Samtidig træner de deres evne til at beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer. Tidsforbrug: 2 lektioner Materialer: Papir og blyant, A3-ark, kopiark 10 Information: Den globale opvarmning ændrer verdens klima. Generelt bliver her, som ordet antyder, varmere, men mens der nogle steder bliver mere tørt, bliver andre steder ramt af massive oversvømmelser. Generelt er der blandt forskere enighed om, at vejret fremover bliver vildere med kraftigere tornadoer, flere orkaner og voldsommere og mere uforudsigelig nedbør. Danmarks Meteorologiske Institut vurderer, at gennemsnitstemperaturen i Danmark vil stige med omkring 2-3 grader frem mod år Samtidig vil vi få mere og kraftigere regn, specielt om sommeren og efteråret, mens vintrene vil blive koldere. Det vil blæse kraftigere og endnu mere fra vest end i dag. På websiden kan du printe en oversigt over gennemsnitstemperaturer og nedbør i Danmark i dag ud til eleverne. Beskrivelse: 1) Se en vejrudsigt fra tv sammen med klassen, eller klip vejrudsigten ud fra avisen og del den ud til eleverne. Hvad betyder vejrsymbolerne? 2) Gennemgå oversigten fra DMI med eleverne. Hvad viser tallene og graferne? 3) Del herefter eleverne i grupper på fire. Grupperne laver fire store plancher med overskrifterne forår, sommer, efterår og vinter. 4) Lad eleverne tegne en typisk vejrudsigt for Danmark i år 2100 for hver årstid. Eleverne skal på Danmarkskortet med symboler markere temperaturer på landsdelene og regnskyer, sneskyer osv. På kopiark 10 kan eleverne se eksempler på symbolforklaringer, men de må gerne opfinde deres egne. 20

21 Vand ven og fjende act KLIMA 5) Grupperne øver herefter et oplæg til plancherne gerne med stikord og præsenterer, som på tv, deres vejrudsigt for klassen. Øvelsen kan laves, så grupperne kun udarbejder en vejrudsigt pr. årstid pr. gruppe, eller grupperne kan nøjes med at præsentere en enkelt af de fire årstider. Gletsjersøen Tsho Rolpa Fag: Matematik Formål: Vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge, anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk og måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer Tidsforbrug: 2 lektioner Materialer: Elevhæfte, papir og blyant, kopiark 11 Information: Beskrivelse: I de sidste 30 år er klodens temperatur gradvist øget. Temperaturstigningen får gletschere over hele verden til at smelte. I Himalaya samler vandet fra de smeltende gletsjere sig i de såkaldte gletsjersøer. Søerne fungerer som en naturlig buffer, der forhindrer, at al vandet strømmer direkte ned i floddalene og oversvømmer landsbyer. 1) Tag en kort snak om smeltende gletschere og gletsjersøer. 2) Lad eleverne lave opgaverne på kopiark 11. Gennemgå svarene på klassen. Lav et informationshæfte (afsluttende opgave) Fag: Formål: Tidsforbrug: Materialer: Information: Dansk, matematik og natur/teknik Analysere, vurdere og formidle opsamlet viden ved hjælp af grafisk og skriftlig fremstilling på blandt andet computer. 6 lektioner Computer, printer, papir, atlas, elevhæfte, kopiark 12, noter Eleverne har nu arbejdet med klimaforandringer i Nepal. Forhåbentlig er de blevet klogere på, hvordan mennesker lever i Nepal, hvordan klimaforandringerne påvirker beboerne i et af verdens fattigste lande, og på forskellene mellem Danmark og Nepal. Den opsamlede viden skal eleverne bruge til at lave en informationsfolder om Nepal på computeren. Eleverne arbejder sammen parvis om folderen. 21

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu

TEST: TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen. [s. 33] Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu Vores land er ved at forsvinde i havet. Tataua Pese fra Tuvalu TØRKE I ETIOPIEN: 16-årige Husseen Ali spiser kun en gang om dagen OL FOR ORKANER: Se, hvem der har fyret den mest af de sidste ti år DE VÆRSTE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv

Undervisningsmateriale. Børn og unge skal vide, at verden er skæv IND I EN Undervisningsmateriale Børn og unge skal vide, at verden er skæv anden verden Indhold Indledning... 3 Indien... 6 KFUM og KFUKs projekter i Indien... 7 Dilemmaspil... 8 Fattigdom... 9 Ligestilling

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere