Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning"

Transkript

1 Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

2 Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4 Stav med kroppen:... 4 Kropskultur:... 5 Luftskrivning:... 5 Rumpenissernes tvekamp:... 5 Kaptajnen kommer:... 5 Viskelæder tik:... 5 Fang fluen:... 6 Balanceprøven: :... 6 Ka du li din nabo:... 6 Klask en hånd (stående):... 7 Klask en hånd (på alle 4):... 7 Håndgranat:... 7 Stole 1-2-3:... 7 Formel 1-kast:... 7 Shake it up!... 8 Fang avisen... 9 Rundt om-over-under... 9 Snik og snak Vrøvle penalhus Bevægelse i fagene INDSKOLING Smæk et resultat Basis STOMP Bogstavstafet Løb med Tabeller Control the Robot

3 Fiskestime Bevægelse i fagene MELLEMTRIN Numsestavning Ordklassesafari Kastegolf Datidens lege Engelsk memory Danmark rundt Rundkredsrytme Bevægelse i fagene UDSKOLING Tekst rally Levende koordinatsystem Grundstofsortering Laufdiktat Lokalhistorisk bytur med fotografier Samfundsdomino Landequiz Hjemmesider og litteraturhenvisninger

4 1. Brain breaks Hvad er Brain breaks? Brain Breaks er korte, ofte fysisk aktive, pauser i undervisningen, som giver hjernen en pause og dermed får ny energi til det videre arbejde. Forskning har vist at korte fysiske pauser før og efter boglig undervisning fremmer læringsparathed, koncentration og konsolidering af det lærte. Power breaks, Engergizers mv. er øvrige betegnelser for den samme type pause. Følgende Brain breaks er bl.a. lavet med inspiration fra Sæt skolen i bevægelse og Aktiv rundt i Danmark. Klap hænder: Find sammen i par Læreren siger 1, 2 eller 3. 1 = Klap med højre ha nd 2 = Klap med venstre ha nd 3 = Klap med begge hænder Lærerens Go! : Læreren stiller en opgave, f.eks.: Na r jeg siger Go!, skal I: Røre tre forskellige vægge Finde tre forskellige klassekammerater og give dem en high five Kravle under bordet og give din sidemakker en high five Etc. Na r opgaven er udført, sætter eleverne sig hurtigt pa deres plads og er klar til næste opgave. Blind passager: Den blinde føres rundt til ting i lokalet. Den blinde passager a bner øjnene og siger tingens navn og husker det første bogstav i ordet. Den blinde passager føres rundt til forskellige ting indtil forbogstaverne danner det ord, som føreren har bestemt. Den blinde passager gætter ordet. Stav med kroppen: Find sammen i makkerpar 4

5 Den ene drejer 3 gange rundt og peger pa en tilfældig ting. Skriv tingens navn i luften med foden. Din makker skal gætte ordet, og I bytter rolle. Kropskultur: Den ene danner en figur med kroppen med flest mulige vinkler. Den anden føler pa figuren med lukkede øjne, tæller antal vinkler og prøver derefter at danne samme figur. Personen ma nu åbne øjnene og fa vist den rigtige figur Luftskrivning: Eleverne er sammen i par bag hinanden. Læreren giver en kategori, f.eks. Navne. Elev 1 skriver et navn i luften, som elev 2 skal gætte. Der byttes. Læreren kan variere sværhedsgrad og fx blot vælge et bogstav. Variér denne Brain Break ved at eleverne skriver pa ryggen af hinanden og skal mærke, hvad der bliver skrevet. Rumpenissernes tvekamp: Eleverne går sammen to og to og står ryg mod ryg med fødderne parallelle. Nu gælder det om at skubbe med rumpen, så man får den anden til at tage et skridt frem. Bedst ud af tre vinder. Kaptajnen kommer: Læreren introducerer kommandoerne og gennemgår, hvilke bevægelse de repræsenterer. Når der råbes kaptajnen kommer, stiller man sig bag stolen og gør honnør, råbes der skure gulv, går man ned pa knæ og laver skurebevægelser under stolen, råbes der mast kravler man op pa stolen, råbes der styrbord, stiller man sig pa højre side af stolen, ved bagbord pa venstre side af stolen, agterud bag stolen og stævnen foran stolen. Viskelæder tik: Alle elever skal tage et viskelæder og lægge det oven pa hovedet. Der leges alle mod alle, hvor det gælder om at fa de andre til at tabe deres viskelæder pa gulvet. Man ma kun ga rundt, men gerne puffe lidt til hinanden, kilde hinanden eller skubbe til hinandens viskelæder mv. Na r man har tabt det, stiller man sig ud til siden, indtil alle har tabt deres viskelæder. 5

6 Fang fluen: Eleverne ga r sammen to og to og stiller sig over for hinanden. Den ene holder en genstand (f.eks. en blyant) i strakt arm over sit hoved. Den anden har armene ned langs siden. Na r den første elev slipper genstanden, skal den anden forsøge at fange den, inden den na r jorden. Armene skal hænge ned langs siden til genstanden er sluppet. Balanceprøven: Find sammen i par og sta med samlede fødder overfor hinanden med hænderen op foran kroppen. Forsøg at bringe hinanden ud af balance ved at ramme hinandens ha ndflader. Der ma kun skubbes og afviges, IKKE holdes. Hvis du taber, udbryder du højlydt øv, øv, øv! og finder en anden, der ogsa udbryder øv, øv, øv!. Hvis du vinder udbryder du højlydt yes, yes, yes! og finder en anden, der ogsa udbryder yes, yes, yes! : Find sammen to og to og sta overfor hinanden. Skifttilatsigetallene1 2 3iensløjfe. Person A siger 1, person B siger 2, person A siger 3 og sa fremdeles. Efter lidt tid skiftes 2 ud med en bevægelse (bøj i knæ og klap i la ret) Sa skiftes 3 ud med en piruette (drej en omgang pa stedet) Det er vigtigt, at tallet ikke siges sammen med bevægelsen. Sa ledes er den kun lyd pa 1 til sidst! Ka du li din nabo: Sid pa jeres pladser men ryk stolene ud fra bordet. En elev har ikke nogen stol/plads Han eller hun ga r hen til en anden elev og siger højt: Ka du li din nabo? Eleven har nu to svarmuligheder: 1. Ja og sa skal personen bytte plads med sidemanden, før eleven uden stol na r at snuppe naboens plads 2. Nej, men jeg kan lide alle med kort ha r og sa skal alle med kort ha r rejse sig og skynde sig at tage en anden tom plads. Eleven uden stol skal ogsa forsøge at snuppe en plads. Den elev, som ikke fa r nogen plads, ma rundt og spørge pa ny. 6

7 Klask en hånd (stående): Find sammen i par og sta overfor hinanden med ha ndfladerne samlet foran maven. Jeres fingerspidser skal røre ved hinanden. Aftal indbyrdes hvem der har klaske-ret først. Den anden skal forsøge at afvige. Der afviges i lodret plan og der sla s i vandret plan. I ma kun klaske en gang hver runde. Rammer man, giver det 1 point. Na r makkeren at afvige giver det 1 point til ham/hende. I arbejder med bedst af 5 forsøg og byttes klaske-retten over. Klask en hånd (på alle 4): Find sammen i par og lig jer overfor hinanden pa alle fire med fingerspidserne ud for hinanden. Fingrene skal ikke røre hinanden. Forsøg at klaske makkerens ha nd, før du selv bliver klasket. I arbejder med bedst ud af 3 forsøg og kan sa tage en lille pustepause, før I laver en runde mere. Håndgranat: Læreren ra ber ha ndgranat, og alle elever rejser sig op ved deres pladser. En blød bold (alternativt et halstørklæde, en hue el.lign.) kastes rundt i klassen. Det gælder om at fa bolden hurtigt videre til de andre, sa den ikke eksploderer i hænderne pa én. Pa et tidspunkt ra ber læreren eksplosion, og sa skal alle na at kravle ind under bordene, inden ha ndgranaten rammer gulvet. Der ra bes fri bane, na r eleverne ma komme frem igen. Stole 1-2-3: Alle stole skal ud og sta sa frit som muligt. Alle elever ga r rask rundt mellem stolene og ved et signal, skal de finde en stol at sidde pa. Denne er fra nu af elevens stol nr. 1. Ny runde: Eleverne ga r rundt igen mellem stolene og finde pa signal en ny stol. Denne er nu elevens stol nr. 2. Dette gentages og denne gang er det elevens stol nr. 3. Sa ændres signal og na r der siges enten 1, 2 eller 3, skal eleverne huske, hvor de tre stole er og sætte sig et af stederne afhængig af signal. Formel 1-kast: Eleverne former en stor rundkreds, og de inddeles i 1 ere og 2 ere, sa man laver to hold. 7

8 To genstande (f.eks. bolde) gives til hhv. en 1 er og 2 er, som sta r over for hinanden i rundkredsen. De to genstande sendes nu rundt i samme retning i rundkredsen. 1 ere til 1 ere og 2 ere ti 2 ere. Det hold, der først fa r deres bold til at overhale den anden, er vinder. Tabes genstanden, skal den samles op af personen, der tabte den. Ingen ma røre modstanderens bold. Shake it up! Ryst først armene en ad gangen og sa benene en ad gangen. 8

9 Fang avisen Alle elever skal have en avisside, som krølles sammen til en bold. Eleverne er nu sammen i par. Elev 1 holder avisbolden ud i strakt arm. Elev 2 holder står med armene ned langs siden. Elev 1 slipper bolden og elev 2 skal fange den, inden den rammer gulvet. Der byttes efter nogle forsøg og man kan efterhånden udfordre hinanden på afstanden. Rundt om-over-under Eleverne stiller sig i en rundkreds. De skal kigge godt på hvem, de står ved siden af. 1. I første runde skal de hver især kigge rundt i kredsen og tænke på en af de andre i kredsen. Når lærer giver signal, skal alle myldre ind midt i kredsen og løbe en gang rundt om den, de tænkte på og tilbage på deres plads. 2. Så kigger og tænker de på to nye. De myldrer igen ind i kredsen og løber først rundt om den første, de tænkte på og kravler mellem benene på den anden, de tænkte på og tilbage på deres plads. 3. Så kigger de på tre forskellige og husker rækkefølgen. Eleverne myldrer igen ind i midten og løber rundt om den første de tænkte på, kravler mellem benene på den anden de tænkte på, og hopper over (får vedkommende til at bukke sig ned) den tredje de tænkte på og tilbage på deres plads. Variation Med de mindste elever er det måske nok at vælge 1. og 2. Find selv på andre ting man skal gøre, fx armkrog en gang rundt, snurre personen en gang rundt om sig selv. For at skabe ro efter denne øvelse, kan man bede eleverne gå til deres borde igen og lige notere i på et papir, hvilke navne de tænkte på og evt. hvad de gjorde ved personen, under/over osv. Hvis man laver dette brain break i engelsk, kan øvelsen for at få ro igen være, at eleverne sætter sig og fortælle hinanden hvem de fx hoppede over, PÅ engelsk. 9

10 Snik og snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snak skal gøre. For eksempel: Snik går rundt om Snak. Snak kravler over Snik. Snik hopper op på ryggen af Snak, Snak snurrer Snik rundt 3 gange osv. Legen kan bygges videre til en konkurrence, hvor alle parrene står i en cirkel og udfører kommandoerne. På kommandoen: Snak skal hjem i hulen skal Snak så løbe rundt om hele cirklen, kravle imellem benene på Snik og røre læreren der står i midten af cirklen hurtigst muligt. Det par der kommer først vinder. Vrøvle penalhus Læreren siger: Vis mig dit volapyk penalhus! Og nævner herefter flg. opgaver Tag 3-5 ting frem fra dit penalhus... Giv hver ting et volapyknavn (fx hedder en blyant en sofapude). Nu skiftes eleverne i par til at give hinanden en volapykting. Den ene siger fx. Værsågod du må gerne låne min sofapude Tak, så må du låne mit rivejern (lineal). Det bliver man ved med intil man har byttet alle 3-5 ting. Så skal parrene give tingene tilbage én ad gangen. Den ene siger nu fx: Tak for lån af dit rivejern. Selv tak, her er din sofapude. Øvelsen kan jo bruges på alle trin. Hos de små med kun 3 ting, og hos de største også på fremmesprog. Øvelsen er god til at sætte koncentrationen i gang - og træne hukommelse. Bland gerne eleverne i par med andre end blot sidemakkeren, så de også lige kommer op af deres stole. Lad dem fx. stå over for hinanden ved bordene, mens de bytter. 10

11 3. Bevægelse i fagene INDSKOLING Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Smæk et resultat klasse Matematik Formålet er at øve sig i at modtage enkle mundtlige informationer med matematikfaglige udtryk og herefter bearbejde det som hovedregning. Materiale Fluesmækkere, talark og kort med regnestykker hvor forskellige regnearter indgår. Eleverne deles i fire hold, hvert hold udstyres med en fluesmækker. På tavlen placeres ark med tal fra 0-10 til hvert hold. Evt. kan man blot skrive det med kridt på tavlen. Læreren trækker et regnestykke og siger det. Så snart stykket er sagt må der løbes. Den der først klasker det rigtige resultat får 1 point. De næste i rækken sendes af sted osv. Holdene må gerne hjælpe hinanden med at finde det rigtige resultat, før der smækkes. Variation/differentiering Sæt eleverne til at lave regnestykkerne selv først. Skriv regnestykkerne på tavlen i stedet for at sige dem. Skriv ligninger på tavlen og lad eleverne finde fx x. 11

12 Basis STOMP 0-3 klasse. Musik Formålet er, at børn får fornemmelse for rytme og puls gennem bevægelse, håndklap, trampen og lignende. STOMP giver mulighed for at bruge kroppen, stemmen og forskellige simple redskaber til at indøve rytmeforståelse. Det er muligt at inddrage alle materialer, som kan frembringe en lyd ved slå på det, klappe med det og lignende. Børnene kan selv tage rekvisitter med hjemmefra, eksempelvis konservesdåser, en skål med en grydeske, kagedåse, sort affaldssæk, håndkost og fejebakke. Alle elever har en rekvisit, der kan frembringe en lyd. Øvelsen organiseres nemmest ved at alle elever står i en rundkreds. Der arbejdes med rytme i 4/4 takt (hvor der tælles , ), og i begyndelsen slår alle elever alle taktslag med deres rekvisit. Herefter slår eleverne eksempelvis 1-slaget, og der tælles Når eleverne får fornemmelse for rytmen, slås i forskellige rytmer. Èn gruppe slår alle taktslag, én gruppe slår alle 2 erne, én gruppe slår 2 og 4 og så videre. Når der slås forskellige rytmer, fremkommer nærmest musiske sekvenser, idet der slås med forskellige rekvisitter med forskellig lyd. 12

13 Bogstavstafet Klasse Dansk At træne kendskabet til bogstavernes form, lyd og kombinationsmuligheder, og danne små ord ud fra de lærte bogstaver, hhv. konsonanter og vokaler. Fløjte, 12 kegler, 4 laminerede ark med et blåt K, 4 laminerede ark med et rødt V, otte bogstavkort med nogle af de indlærte bogstaver i fire forskellige farver. Papir og blyant til hver gruppe, stopur. Eleverne stiller op gruppevis med 3-4 elever bag hver deres kegle (vilkårlig række), og hver gruppe tildeles en farve. Hver gruppe har to laminerede ark liggende ved siden af deres kegle, (K konsonant (blåt) / V vokal (rødt)). På et afmærket område ligger de hidtil indlærte bogstaver, fx s, m, i, l, b, d, u, e fordelt under keglerne, således at alle s er ligger under samme kegle, alle i ér ligger under samme kegle osv... Der ligger et bogstav i hver farve under hver kegle, så alle skal ud til alle kegler. Når der fløjtes, løber den første i hver gruppe ud og henter et bogstav og bringer det tilbage til gruppen. I gruppen afgøres det, om det hentede bogstav er en vokal eller en konsonant, og kortet lægges på K eller V. Så snart kortet er placeret, løber næste elev af sted. Vinderholdet er det hold, som først får placeret alle bogstaver korrekt på K eller V ( point). Giv eleverne 2 min. til at danne små ord med de indhentede bogstaver. Man må gerne bruge det samme bogstav flere gange i et ord. Eleverne skriver ordenen ned på papir. Variationer: Træn de store lærte bogstaver eller lad eleverne lægge bogstaverne i alfabetisk orden. Få eleverne til at skriv et ord, der begynder med hvert af de hentede bogstaver. Find ord og dan sætninger, evt. ud fra en læst historie fx i emnet eventyr. Inddel de ord eleverne har skrevet i ordklasser, hvis øvelsen laves med mellemtrinnet. 13

14 Løb med Tabeller klasse Matematik Formålet er at arbejde med tabeller, på en måde som i høj grad illustrerer hvad tabeller er for en størrelse. 1 Kegle, 10 kasser/spande/skåle (med tallene 1-10 på), rørperler i hver kasse, 10 toppe som markerer en post, 10 kort og løsningsark (et på hver post, som forklarer opgaven download post løsningsarkr til to-tabellen hos Sæt Skolen i Bevægelse ). Eleverne skal bruge blyant/kuglepen. Der er en kegle i midten, og tæt rundt om denne kegle i en cirkel er 10 toppe med tilhørende kort, der forklarer opgaven. I en passende afstand til den midterste kegle placeres ligeledes i en cirkel 10 små kasser (med tallene 1-10) således at toppen med opgavekort 1 fører ud til kasse 1, toppen med opgavekort 2 fører ud til kasse 2 osv. I de nummererede kasser lægges et antal rørperler eller lignenede (ca stk. i hver, færrest i kasse nr. 1 og flest i kasse nr. 10). Eleverne går sammen to og to, og skal de gå fra opgave til opgave, således at de starter ved opgave 1, læser opgaven og udfører den (den ene person fra hvert makkerpar kryber, som en slange, ud til kasse nr. 1, henter to rørperler og kryber tilbage igen til toppen), sammen tæller de rørperlerne noterer det ned på løsningsarket. Herefter går de i gang med post nummer 2 og så fremdeles indtil de har været igennem alle poster. Det er meningen, at de to elever i makkerparret på skift udfører øvelsen ved posten. Når alle er færdige samles alle i klassen og gennemgår resultaterne. Det kan være en fordel at lade de dygtigste elever starte ved fx post nr. 6 og 7, hvorefter de arbejder sig frem mod post 10 og derefter tager post 1-6. På den måde undgår man at eleverne klumper sammen ved en enkelt post. Variation Den kan selvfølgelig også laves med andre tabeller. Arkene med post 1-10 er et worddokument, så man kan blot ændre til fx fem-tabellen. Husk at det kræver flere perler i kasserne. Hvis man vil øge aktivitetsniveauet kan man også vælge at lade begge elever udføre alle øvelser. Denne øvelse er udviklet af lærere fra Madeskovsskolen. 14

15 Control the Robot klasse Engelsk Formålet er at lære eleverne at tale og forstå engelsk og indgå i en sprogleg. Tørklæder som bind for øjnene. Bolde eller kugler lavet af avispapir/sølvpapir. Grankogler elverne selv har fundet. Læreren fordeler boldene på et græsareal med god plads. Eleverne er sammen to og to. Den ene med bind for øjnene. Den seende giver den blinde ordrer om hvad vej han/hun skal gå, eks. walk, walk, run, stop, stoop (bøj ned), pick up the ball. Parrene skal samle så mange bolde sammen som muligt og tælle dem på engelsk. Når alle har talt, fordeles boldene igen og parrene bytter roller. Alle samles til sidst og hvert par fortæller (på engelsk), hvor mange bolde de i alt fik. Variation Kan også laves i tysk på mellemtrinet. 15

16 Fiskestime klasse Natur/teknik Formålet er at lære eleverne at kende dyr og planter fra forskellige naturområder. Stole (eventuelt kridt, hvis legen leges udenfor). Læreren fortæller om havet og de dyr, der lever i havet. Hvordan svømmer en fisk f.eks., hvordan får den vejret under vandet, hvordan formerer den sig, og hvordan den svømmer i stimer osv. Eleverne nævner forskellige fisk, de kender, og derefter kan der så tales om hver enkelt fisk Hvilke af dem kan man spise, hvordan spiser vi fisk, og hvad siger anbefalingerne. Få mere inspiration på under fag og klassetrin. Herefter placeres klassens stole i en rundkreds, men med én stol mindre, end antallet af elever. Del nu eleverne op i grupper af fisk (f.eks. makrel, torsk rødspætte og laks) og bed eleverne om at sætte sig på stolene. Eleven, der er i overskud, råber så et fiskenavn. Alle fisk med dette navn rejser sig op og skal finde en ny plads, og det gælder også eleven uden stol. Derefter er det den nye elev, der ikke fik en stol, der skal vælge fisk. Eleven uden stol kan også råbe Fiskestime, og så skal alle rejse sig op og finde en ny stol. Variation Legen kan leges med forskellige temaer, som f.eks. blomsterarter, vilde dyr eller frugter, afhængigt af, hvad der arbejdes med i natur og teknik. Skal der være fokus på mere bevægelse, kan legen leges i skolegården, og stolene byttes ud med ringe tegnet med kridt. 16

17 4. Bevægelse i fagene MELLEMTRIN Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Numsestavning klasse Dansk Formålet er at arbejde med at stave til lydrette og hyppige ord, at kende betydningen af udvalgte ord og begreber. Evt. ordkort, med ord der passer til de tekster i arbejder med (download evt. hos Sæt Skolen i Bevægelse ) Eleverne er sammen i par. Den ene fra hvert par henter et ordkort fra en bunke placeret centralt i klassen. Eleven siger ordet til sin makker. Makkeren stiller sig op på en stol og skriver ordet i luften med numsen (husk skriveretning skal læses af makker). Eleven med ordkortet kontrollere om ordet er numsestavet rigtigt. Så bytter parrene roller og sådan fortsættes til alle ordkort har været stavet. Variation Kan laves i sprogfag med engelske/tyske ord. Kan laves med ordklasse-ord, synonym-ord, svære ord fra en tekst. Kan også leges i hold af fire elever, hvor den der staver, har ordkortet og de andre tre skal gætte ordet. Hvis de ikke gætter ordet efter numsestavningen, kan man få en lettere version, hvor man kan skrive ordet igen i luften med hånden. Hvis der skal mere aktivitet på, så kan ordkortene placeres uden for klassen og man skal hinke, hoppe, løbe ud og hente ordet på gangen. Lav den evt. med de mindste elever med små ord med få stavelser eller blot med bogstaver. Vokaler skrives med hånden og konsonanter skrives med numsen. 17

18 Ordklassesafari klasse Dansk Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord og egennavne, og hermed lægge op til træning i tegnsætning. 16 Kegler, talterning, bogstavkort, bogstavterning og en bold. Til øvelsen skal der opstilles 6 stationer. 1. Slå med bogstavterning dan et ord der starter med det bogstav I slår og put det i en ordklasse på jeres safarikort. 2. Vælte/rejse kegler med numsen. 10 stk. skal vælte/rejses op eleverne tager 5 kegler hver. 3. Bogstavkort ligger med bagsiden opad træk 2 bogstaver og dan et ord, hvor begge bogstaver indgår og put det i en ordklasse på jeres safarikort. 4. Lig på maven begge to, op og stå, ned og ligge på ryggen, op og stå, ligge på maven i denne rækkefølge. Gentag 10 gange hver. 5. Slå med en talterning dan et ord med det antal bogstaver der svarer til det antal terningen viser - og put det i en ordklasse på dit scorekort. Slår du 1, kan du vælge frit hvor mange bogstaver ordet skal have. 6. Stå med ryggen til hinanden. Før en bold til siden mod højre og aflever den til makkeren bag ryggen (makkeren drejer også overkroppen mod højre for at modtage), så føres bolden mod venstre og øvelsen gentages. Bold kører i et 8- tal om bag ryggen på de to. Eleverne er nu sammen i par. Hvert par har et safarikort. (Kan downloades hos Sæt Skolen i Bevægelse ) Grupperne starter ved en vilkårlig station og bevæger sig frem i rækkefølge. Man fortsætter til hver gruppe har 20 ord på safarikortet. Læreren tjekker det. Øvelsen kan sluttes af med at lave ordkort på små stykker kulørt karton, hvor hver ordklasse har en farve. Parrene går sammen tre og tre, danner større grupper og fremstiller ordkortene ud fra deres safarikort. Ord der går igen laves kun en gang. Disse kort bruges til øvelsen Stjerneord ( Kan også laves som lektie) En anden viderebearbejdelse af de dannede ord er, at kigge efter dem i den/de tekster I læser for tiden. Denne øvelse er lavet i samarbejde med Sproggren.dk 18

19 Kastegolf klasse Matematik Formålet er at lære eleverne at anvende de fire regningsarter ved hjælp af hovedregning. En tennisbold, et scorekort og en blyant pr. gruppe og ni kegler (kan varieres efter banens længde) En ni-hullers golfbane sættes op i skolegården eller på en boldbane. Under hvert hul (kegle) ligger en matematikopgave. Eleverne samarbejder to og to og hvert par begynder ved deres eget hul. Her løser de opgaven og skriver facit. Derefter kaster de bolden frem mod næste hul. De må gå dertil, hvor bolden lander, og skal notere, hvor mange kast, det krævede at komme frem til de enkelte huller. Antallet af kast skrives på det hul, man kommer frem til. Parret er færdigt, når alle banens huller er gennemført. Vinderne er dem med færrest fejl i facit, og som samtidig har brugt mindst antal kast. Variation Øvelsen kan også bruges i andre fag, se f.eks. Dansk-golf. I stedet for boldkast kan man bevæge sig på anden vis fra et hul til det næste. Eksempelvis frisbee, skolegolf, fodbold etc. 19

20 Datidens lege klasse Historie Formålet er at lære eleverne at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra en given tidsperiode, her mellemkrigstiden. Hulahopringe og pinde til at skubbe med, cykelslanger, læderbolde, aviser, konservesdåser, sten, kridt, sjippetov, hinkesten (en flad sten), små lerkugler osv. Læreren introducerer først mellemkrigstidens legekultur. Opgaven handler om, at børnene selv får en forståelse for, at det krævede en god fantasi at lege dengang. Der fandtes ikke multibaner, farvestrålende legepladser eller skolegårde, hvor der var streget op til en masse spændende lege. Børnene havde dog nogle legeredskaber og masser af ideer. Derefter deles eleverne ind i små grupper af fem til otte personer. Lad dem frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. De skal selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Hver gruppe må kun bruge én slags legetøj. Variation Begynd eventuelt timen med at introducere de kendte lege fra dengang, f.eks. To mand frem for en enke, Dåseskjul, Løbe med tøndebånd (fortæl, at båndet kom fra en tønde!), Sparke til mur, Hoppe i hinkerude osv. 20

21 Engelsk memory klasse Engelsk Formålet er at lære eleverne at udtale de engelske ord, der arbejdes med og lære at skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser. Mange stykker kulørt, lamineret papir med engelske ord og de tilsvarende danske ord på hvidt lamineret papir (eksempelvis bord og table ). De forskellige engelske ord spredes ud på gulvet i en kvadratisk form med ordet vendende ned mod gulvet. I den anden ende af klassen lægges de danske ord op i kvadratisk form med ordet vendende ned mod gulvet. Eleverne skal på skift vende en brik fra hver ende, og det gælder om at finde det danske og engelske ord, der er ens. Eleverne må kun vende to ord ad gangen. Når en elev finder to ens ord, må han/hun tage dem til side som et stik. Hver gang et stik findes, må eleven vende to nye kort. Det kan være en fordel at have to spil i gang i klassen på samme tid, så man ikke skal vente så længe på tur. Denne ide stammer oprindeligt fra Motion i klassen, udgivet af Københavns Kommune. Variation Spillet kan også leges med f.eks. tyske eller franske ord, og når eleverne forstår systemet kan de selv stå for at lave parvise ord, som de kan bruge i vendespillet. Legen kan også gøres til en konkurrence ved f.eks. at spørge hvor mange par kan du få på 5 minutter? Hver gang en elev har fået et stik, skal eleven skrive en meningsfuld sætning med ordet på engelsk, inden de må vende de næste to. Eleverne kan senere læse sætningerne op. 21

22 Danmark rundt klasse Natur/teknik Formålet er at lære eleverne almen geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen del af verden. Kridt eller gulvtæppe. Opgavekort med byer og atlas. Danmarkskortet tegnes f.eks. på et kasseret gulvtæppe af filt. Det kan også tegnes med kridt i skolegården. Udvalgte byer skrives på andre kort. Eleverne arbejder sammen i grupper af to. Parrene løber hen til en kurv i den ene ende af lokalet eller skolegården og trækker et kort, som de skal placere på landkortet. Hvis de ikke umiddelbart kan placere bynavnet på landkortet, løber eleverne hen i den anden ende af lokalet, hvor der ligge nogle atlas. Her kan de slå byens placering op og derefter placere byen det rigtige sted på det store danmarkskort. Variation Når byerne er placeret, kan den ene elev guide den anden fra by til by. Den, der guider, bestemmer om der skal hoppes, kravles, hoppes på et ben osv. fra by til by. Alle børn står i den ene ende. Læreren råber Nordjylland. Alle børn løber derhen, hvor de tror Nordjylland ligger. Man fortsætter herefter med de andre landsdele, øer, Lillebæltsbroen osv. Man kan også arbejde med seværdigheder som f.eks. Himmelbjerget, Den Gamle By, Kronborg, Grenen osv. Brug bagefter tid på at snakke om, hvad der er i seværdighederne. Lad børnene selv foreslå nogle, og få dem til at vise, hvor de ligger. 22

23 Rundkredsrytme klasse Musik Formålet er at arbejde med rytmelære, hvor eleverne tvinges til at håndtere flere rytmer af gangen via deres krop. Læreren kan eventuelt anvende to claves til at holde grundrytmen i øvelsen. Øvelsen kræver tilstrækkelig gulvplads til, at eleverne kan stå i en rundkreds. Eleverne skal stå helt tæt - skulder ved skulder. Kredsen bevæger sig rundt, hvor elevernes skridt passer i en 4/4 takt, hvor eleverne flytter venstre fod på 1- og 3-slaget og samler sammen med højre fod på 2- og 4-slaget, så venstre-højre-venstre-højre svarer til i takten. Dette er øvelsens grundrytme. Hvis eleverne har svært ved at holde grundrytmen, kan læreren bruge claves til at understøtte rytmen. Når grundrytmen flyder, kan eleverne klappe eksempelvis på 2 og 4 eller klappe alle ottendedele - det vil sige i dobbelt takt. Herefter kan eleverne bruge lyde (munden) til at sige endnu en rytme således, at hver elev på samme tid holder grundrytmen med fødderne, bruger hænderne til en anden rytme og munden til en tredje rytme. Variation Sværhedsgraden kan varieres efter elevernes niveau og kundskaber. 23

24 5. Bevægelse i fagene UDSKOLING Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Tekst rally klasse Dansk Formålet med opgaven er at eleverne arbejder med korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster. Samtidig trænes deres i færdigheder i korrektur og tegnsætning, som skal mestres til FSK prøven i læsning og retskrivning. Bevægelsesterning, to ens tekster med fejl. Hent fx prøveeksempler fra FSK prøverne. Øvelsens forløb Man deler eleverne op i små grupper. Hver gruppe skal have to ens tekster med fejl i. Teksterne skal placeres med passende afstand, så man kan løbe frem og tilbage mellem teksterne. De forskellige grupper finder hver især fejl i den tekst, der ligger ved dem. Når de har fundet en fejl, løber de ind og slår med terningen og udfører derefter bevægelsesarten ned til den anden tekst og retter fejlen. Til sidst læser de forskellige grupper deres rettelser op, og de diskuteres i klassen. Variation Øvelsen kan også bruges i andre sprogfag og med alle de forskellige grammatiske områder, eleverne skal arbejde med. Eleverne kan selv skrive teksterne, eller læreren kan bruge tekster fra stile eller tekstproduktioner, eleverne selv har lavet. 24

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i n g byriale er ov rsusmate ku Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed.

Differentiering: Stave indenfor en bestemt ordklasse + antallet af bogstaver + felter til rådighed. Indhold Side 2: Ordspurt Side 3: Kend dit tal Side 4: Stop på et tal Side 5: Bogstavgenkendelse Side 6: Tabeljagt Side 7: Engelsk talbingo Side 8: Blå eller rød Side 9: Ordklasse ord 1 Ordspurt Bane: Figurbane

Læs mere

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling

[Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling [Trivsel og Bevægelse i Skolen] Brain breaks eksempelsamling Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 SOCIALT FOKUS... 5 SVUISJ SPOING BANG... 5 HVEM ER HVEM HAR - SCHYYY... 6 HVIS DU HAR - SÅ SKAL DU...

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse

Geometri og måling. Matematik 7.-9. klasse Geometri og måling Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse Tekstfremstilling Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design:

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

SAMARBEJDE OM SUNDHED

SAMARBEJDE OM SUNDHED SAMARBEJDE OM SUNDHED - en oplagt mulighed Ordrup Skole & Forebyggelse og Sundhedsfremme Program for dagen Oplæg Fremtidsværksted - light Kritik Frokost (12.30-13.15) Fremtidsværksted light (fortsat) Utopi

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold

LIVET PÅ LAVT VAND Indhold LIVET PÅ LAVT VAND Indhold AKTIVITETER & LEGE... 2 Krabbevæddeløb... 2 Hav-stratego... 2 Memory med beboerne på det lave vand... 2 Find en fisk... 3 Find en fisk svar... 5 Spil FISK... 5 Fisketur... 5

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i dansk og engelsk. Taktile materialer

JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET. i dansk og engelsk. Taktile materialer JEANNETTE STEEN CAMILLA SIMONSEN BRUG LÅGET i dansk og engelsk Taktile materialer Jeannette Steen og Camilla Simonsen BRUG LÅGET i dansk og engelsk Taktile materialer 1 Jeannette Steen og Camilla Simonsen

Læs mere

Svømmeprogram 3. august 2015

Svømmeprogram 3. august 2015 Svømmeprogram 3. august 2015 Introduktion - Formiddag Reglerne i hallen Navneleg med dyr Vi passer på hinanden i svømmehallen Ikke hoppe i vandet før instruktøren har givet tilladelse hertil Man må ikke

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne

Skab gode minder med høj puls. Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Skab gode minder med høj puls Inspiration til sjov motion og aktiviteter for hele familien, vennerne og kollegaerne Motion indledning skaber gode minder Dette hæfte er skrevet til børn og voksne i alle

Læs mere

Leg på streg Inspirationskatalog, 2013. Indhold udviklet for Kræftens Bekæmpelse af

Leg på streg Inspirationskatalog, 2013. Indhold udviklet for Kræftens Bekæmpelse af L E G P Å S T R E G Leg på streg Inspirationskatalog, 2013 Indhold udviklet for Kræftens Bekæmpelse af MOtivaTION I/S v/jesper Grothe Pedersen og Leif Dorph Rasmussen Jagtvej 195, kld. tv. 2100 København

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til matematikundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Tabel-stafet... 2 Gange-træning / Gang med terning på taltavlen... 2 10 gode venner... 3 Brøker på taltavlen... 4 Ur-leg på urbanen...

Læs mere

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14

Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Brainstormnoter fra Fælleselevrådets introdag den 22.10.14 Emne: Bevægelse i undervisningen I de små klasser kan man lave alfabet ved at klippe hvert bogstav og lave et personligt alfabet Hvem er jeg fx

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl.

Eksempel på bevægelse kombineret med den fagdelte undervisning. Navn på aktivitet: Fra æg til frø. Fag: Natur/teknik. Klassetrin/niveau: 1.-3.kl. Navn på aktivitet: Fra æg til frø Fag: Natur/teknik Klassetrin/niveau: 1.-3.kl. Læringsaspekt: Forståelse af frøens udvikling fra æg til frø Sted: Ingen særlige krav Materialer: 6 billeder der viser forskellige

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin.

Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb. Målgruppe: Elever i 0.-9. klassetrin. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2013. INTRODUKTION TIL

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn

Indhold. Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn Indhold Side 2: Staveriet Side 3: Figurmatematik Side 4: Stjerneuret Side 5: Find words Side 6: Ord-dribling Side 7: Tabelfange Side 8: Læs og regn 1 Staveriet Figurbanen Klassen deles i hold med 4-5 elever.

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014

Årsplan for matematik i 0.kl. Herborg Friskole 2013/2014 Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 33 Opstart 34 - Relationer 35 36-38 39-40 41 42 43-48 Tallene 1-10 Geometriske figurer Aktiv Rundt i Danmark Tale om sprog Lægge mærke til naturfaglige fra

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik

Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Aktiviteter og lege i og med naturen som kan bruges på lejrskoler, ekskursioner og i natur og teknik Ideen i de følgende aktiviteter er at eleverne gennem leg og fysisk aktivitet får en forståelse af levende

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder

Eksempler på tre strukturer. b. Struktur og klasserumsledelse. c. Faste rekvisitter i klasselokalet. d. Udnyttelse af rummets muligheder KOMPENDIUM Læring i bevægelse med en praktisk og didaktisk vinkel v. 1. Videoeksempel 2. Bellahøj Skole Københavns Idrætsskole 3. De fysiske rammers betydning 4. Målsætning og vejen derhen 5. Sammenhængen

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år

Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år Cykellege velegnet til Børn mellem 6-12 år Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene i udgaven her er udvalgt og beskrevet specielt til målgruppen

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop - utraditionelt og banebrydende undervisningsmateriale. giver det enkelte barn optimale betingelser tager afsæt i teorien om læringsstile er udviklet af pædagogisk

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

5 MINUTTERS AKTIVITETER

5 MINUTTERS AKTIVITETER FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 5 MINUTTERS AKTIVITETER Her kan du finde inspiration og idéer til aktiviteter af 5 minutters varighed, hvis dine elever trænger til en pause, hvor de får pulsen op og ilt til

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere