Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning"

Transkript

1 Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

2 Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4 Stav med kroppen:... 4 Kropskultur:... 5 Luftskrivning:... 5 Rumpenissernes tvekamp:... 5 Kaptajnen kommer:... 5 Viskelæder tik:... 5 Fang fluen:... 6 Balanceprøven: :... 6 Ka du li din nabo:... 6 Klask en hånd (stående):... 7 Klask en hånd (på alle 4):... 7 Håndgranat:... 7 Stole 1-2-3:... 7 Formel 1-kast:... 7 Shake it up!... 8 Fang avisen... 9 Rundt om-over-under... 9 Snik og snak Vrøvle penalhus Bevægelse i fagene INDSKOLING Smæk et resultat Basis STOMP Bogstavstafet Løb med Tabeller Control the Robot

3 Fiskestime Bevægelse i fagene MELLEMTRIN Numsestavning Ordklassesafari Kastegolf Datidens lege Engelsk memory Danmark rundt Rundkredsrytme Bevægelse i fagene UDSKOLING Tekst rally Levende koordinatsystem Grundstofsortering Laufdiktat Lokalhistorisk bytur med fotografier Samfundsdomino Landequiz Hjemmesider og litteraturhenvisninger

4 1. Brain breaks Hvad er Brain breaks? Brain Breaks er korte, ofte fysisk aktive, pauser i undervisningen, som giver hjernen en pause og dermed får ny energi til det videre arbejde. Forskning har vist at korte fysiske pauser før og efter boglig undervisning fremmer læringsparathed, koncentration og konsolidering af det lærte. Power breaks, Engergizers mv. er øvrige betegnelser for den samme type pause. Følgende Brain breaks er bl.a. lavet med inspiration fra Sæt skolen i bevægelse og Aktiv rundt i Danmark. Klap hænder: Find sammen i par Læreren siger 1, 2 eller 3. 1 = Klap med højre ha nd 2 = Klap med venstre ha nd 3 = Klap med begge hænder Lærerens Go! : Læreren stiller en opgave, f.eks.: Na r jeg siger Go!, skal I: Røre tre forskellige vægge Finde tre forskellige klassekammerater og give dem en high five Kravle under bordet og give din sidemakker en high five Etc. Na r opgaven er udført, sætter eleverne sig hurtigt pa deres plads og er klar til næste opgave. Blind passager: Den blinde føres rundt til ting i lokalet. Den blinde passager a bner øjnene og siger tingens navn og husker det første bogstav i ordet. Den blinde passager føres rundt til forskellige ting indtil forbogstaverne danner det ord, som føreren har bestemt. Den blinde passager gætter ordet. Stav med kroppen: Find sammen i makkerpar 4

5 Den ene drejer 3 gange rundt og peger pa en tilfældig ting. Skriv tingens navn i luften med foden. Din makker skal gætte ordet, og I bytter rolle. Kropskultur: Den ene danner en figur med kroppen med flest mulige vinkler. Den anden føler pa figuren med lukkede øjne, tæller antal vinkler og prøver derefter at danne samme figur. Personen ma nu åbne øjnene og fa vist den rigtige figur Luftskrivning: Eleverne er sammen i par bag hinanden. Læreren giver en kategori, f.eks. Navne. Elev 1 skriver et navn i luften, som elev 2 skal gætte. Der byttes. Læreren kan variere sværhedsgrad og fx blot vælge et bogstav. Variér denne Brain Break ved at eleverne skriver pa ryggen af hinanden og skal mærke, hvad der bliver skrevet. Rumpenissernes tvekamp: Eleverne går sammen to og to og står ryg mod ryg med fødderne parallelle. Nu gælder det om at skubbe med rumpen, så man får den anden til at tage et skridt frem. Bedst ud af tre vinder. Kaptajnen kommer: Læreren introducerer kommandoerne og gennemgår, hvilke bevægelse de repræsenterer. Når der råbes kaptajnen kommer, stiller man sig bag stolen og gør honnør, råbes der skure gulv, går man ned pa knæ og laver skurebevægelser under stolen, råbes der mast kravler man op pa stolen, råbes der styrbord, stiller man sig pa højre side af stolen, ved bagbord pa venstre side af stolen, agterud bag stolen og stævnen foran stolen. Viskelæder tik: Alle elever skal tage et viskelæder og lægge det oven pa hovedet. Der leges alle mod alle, hvor det gælder om at fa de andre til at tabe deres viskelæder pa gulvet. Man ma kun ga rundt, men gerne puffe lidt til hinanden, kilde hinanden eller skubbe til hinandens viskelæder mv. Na r man har tabt det, stiller man sig ud til siden, indtil alle har tabt deres viskelæder. 5

6 Fang fluen: Eleverne ga r sammen to og to og stiller sig over for hinanden. Den ene holder en genstand (f.eks. en blyant) i strakt arm over sit hoved. Den anden har armene ned langs siden. Na r den første elev slipper genstanden, skal den anden forsøge at fange den, inden den na r jorden. Armene skal hænge ned langs siden til genstanden er sluppet. Balanceprøven: Find sammen i par og sta med samlede fødder overfor hinanden med hænderen op foran kroppen. Forsøg at bringe hinanden ud af balance ved at ramme hinandens ha ndflader. Der ma kun skubbes og afviges, IKKE holdes. Hvis du taber, udbryder du højlydt øv, øv, øv! og finder en anden, der ogsa udbryder øv, øv, øv!. Hvis du vinder udbryder du højlydt yes, yes, yes! og finder en anden, der ogsa udbryder yes, yes, yes! : Find sammen to og to og sta overfor hinanden. Skifttilatsigetallene1 2 3iensløjfe. Person A siger 1, person B siger 2, person A siger 3 og sa fremdeles. Efter lidt tid skiftes 2 ud med en bevægelse (bøj i knæ og klap i la ret) Sa skiftes 3 ud med en piruette (drej en omgang pa stedet) Det er vigtigt, at tallet ikke siges sammen med bevægelsen. Sa ledes er den kun lyd pa 1 til sidst! Ka du li din nabo: Sid pa jeres pladser men ryk stolene ud fra bordet. En elev har ikke nogen stol/plads Han eller hun ga r hen til en anden elev og siger højt: Ka du li din nabo? Eleven har nu to svarmuligheder: 1. Ja og sa skal personen bytte plads med sidemanden, før eleven uden stol na r at snuppe naboens plads 2. Nej, men jeg kan lide alle med kort ha r og sa skal alle med kort ha r rejse sig og skynde sig at tage en anden tom plads. Eleven uden stol skal ogsa forsøge at snuppe en plads. Den elev, som ikke fa r nogen plads, ma rundt og spørge pa ny. 6

7 Klask en hånd (stående): Find sammen i par og sta overfor hinanden med ha ndfladerne samlet foran maven. Jeres fingerspidser skal røre ved hinanden. Aftal indbyrdes hvem der har klaske-ret først. Den anden skal forsøge at afvige. Der afviges i lodret plan og der sla s i vandret plan. I ma kun klaske en gang hver runde. Rammer man, giver det 1 point. Na r makkeren at afvige giver det 1 point til ham/hende. I arbejder med bedst af 5 forsøg og byttes klaske-retten over. Klask en hånd (på alle 4): Find sammen i par og lig jer overfor hinanden pa alle fire med fingerspidserne ud for hinanden. Fingrene skal ikke røre hinanden. Forsøg at klaske makkerens ha nd, før du selv bliver klasket. I arbejder med bedst ud af 3 forsøg og kan sa tage en lille pustepause, før I laver en runde mere. Håndgranat: Læreren ra ber ha ndgranat, og alle elever rejser sig op ved deres pladser. En blød bold (alternativt et halstørklæde, en hue el.lign.) kastes rundt i klassen. Det gælder om at fa bolden hurtigt videre til de andre, sa den ikke eksploderer i hænderne pa én. Pa et tidspunkt ra ber læreren eksplosion, og sa skal alle na at kravle ind under bordene, inden ha ndgranaten rammer gulvet. Der ra bes fri bane, na r eleverne ma komme frem igen. Stole 1-2-3: Alle stole skal ud og sta sa frit som muligt. Alle elever ga r rask rundt mellem stolene og ved et signal, skal de finde en stol at sidde pa. Denne er fra nu af elevens stol nr. 1. Ny runde: Eleverne ga r rundt igen mellem stolene og finde pa signal en ny stol. Denne er nu elevens stol nr. 2. Dette gentages og denne gang er det elevens stol nr. 3. Sa ændres signal og na r der siges enten 1, 2 eller 3, skal eleverne huske, hvor de tre stole er og sætte sig et af stederne afhængig af signal. Formel 1-kast: Eleverne former en stor rundkreds, og de inddeles i 1 ere og 2 ere, sa man laver to hold. 7

8 To genstande (f.eks. bolde) gives til hhv. en 1 er og 2 er, som sta r over for hinanden i rundkredsen. De to genstande sendes nu rundt i samme retning i rundkredsen. 1 ere til 1 ere og 2 ere ti 2 ere. Det hold, der først fa r deres bold til at overhale den anden, er vinder. Tabes genstanden, skal den samles op af personen, der tabte den. Ingen ma røre modstanderens bold. Shake it up! Ryst først armene en ad gangen og sa benene en ad gangen. 8

9 Fang avisen Alle elever skal have en avisside, som krølles sammen til en bold. Eleverne er nu sammen i par. Elev 1 holder avisbolden ud i strakt arm. Elev 2 holder står med armene ned langs siden. Elev 1 slipper bolden og elev 2 skal fange den, inden den rammer gulvet. Der byttes efter nogle forsøg og man kan efterhånden udfordre hinanden på afstanden. Rundt om-over-under Eleverne stiller sig i en rundkreds. De skal kigge godt på hvem, de står ved siden af. 1. I første runde skal de hver især kigge rundt i kredsen og tænke på en af de andre i kredsen. Når lærer giver signal, skal alle myldre ind midt i kredsen og løbe en gang rundt om den, de tænkte på og tilbage på deres plads. 2. Så kigger og tænker de på to nye. De myldrer igen ind i kredsen og løber først rundt om den første, de tænkte på og kravler mellem benene på den anden, de tænkte på og tilbage på deres plads. 3. Så kigger de på tre forskellige og husker rækkefølgen. Eleverne myldrer igen ind i midten og løber rundt om den første de tænkte på, kravler mellem benene på den anden de tænkte på, og hopper over (får vedkommende til at bukke sig ned) den tredje de tænkte på og tilbage på deres plads. Variation Med de mindste elever er det måske nok at vælge 1. og 2. Find selv på andre ting man skal gøre, fx armkrog en gang rundt, snurre personen en gang rundt om sig selv. For at skabe ro efter denne øvelse, kan man bede eleverne gå til deres borde igen og lige notere i på et papir, hvilke navne de tænkte på og evt. hvad de gjorde ved personen, under/over osv. Hvis man laver dette brain break i engelsk, kan øvelsen for at få ro igen være, at eleverne sætter sig og fortælle hinanden hvem de fx hoppede over, PÅ engelsk. 9

10 Snik og snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snak skal gøre. For eksempel: Snik går rundt om Snak. Snak kravler over Snik. Snik hopper op på ryggen af Snak, Snak snurrer Snik rundt 3 gange osv. Legen kan bygges videre til en konkurrence, hvor alle parrene står i en cirkel og udfører kommandoerne. På kommandoen: Snak skal hjem i hulen skal Snak så løbe rundt om hele cirklen, kravle imellem benene på Snik og røre læreren der står i midten af cirklen hurtigst muligt. Det par der kommer først vinder. Vrøvle penalhus Læreren siger: Vis mig dit volapyk penalhus! Og nævner herefter flg. opgaver Tag 3-5 ting frem fra dit penalhus... Giv hver ting et volapyknavn (fx hedder en blyant en sofapude). Nu skiftes eleverne i par til at give hinanden en volapykting. Den ene siger fx. Værsågod du må gerne låne min sofapude Tak, så må du låne mit rivejern (lineal). Det bliver man ved med intil man har byttet alle 3-5 ting. Så skal parrene give tingene tilbage én ad gangen. Den ene siger nu fx: Tak for lån af dit rivejern. Selv tak, her er din sofapude. Øvelsen kan jo bruges på alle trin. Hos de små med kun 3 ting, og hos de største også på fremmesprog. Øvelsen er god til at sætte koncentrationen i gang - og træne hukommelse. Bland gerne eleverne i par med andre end blot sidemakkeren, så de også lige kommer op af deres stole. Lad dem fx. stå over for hinanden ved bordene, mens de bytter. 10

11 3. Bevægelse i fagene INDSKOLING Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Smæk et resultat klasse Matematik Formålet er at øve sig i at modtage enkle mundtlige informationer med matematikfaglige udtryk og herefter bearbejde det som hovedregning. Materiale Fluesmækkere, talark og kort med regnestykker hvor forskellige regnearter indgår. Eleverne deles i fire hold, hvert hold udstyres med en fluesmækker. På tavlen placeres ark med tal fra 0-10 til hvert hold. Evt. kan man blot skrive det med kridt på tavlen. Læreren trækker et regnestykke og siger det. Så snart stykket er sagt må der løbes. Den der først klasker det rigtige resultat får 1 point. De næste i rækken sendes af sted osv. Holdene må gerne hjælpe hinanden med at finde det rigtige resultat, før der smækkes. Variation/differentiering Sæt eleverne til at lave regnestykkerne selv først. Skriv regnestykkerne på tavlen i stedet for at sige dem. Skriv ligninger på tavlen og lad eleverne finde fx x. 11

12 Basis STOMP 0-3 klasse. Musik Formålet er, at børn får fornemmelse for rytme og puls gennem bevægelse, håndklap, trampen og lignende. STOMP giver mulighed for at bruge kroppen, stemmen og forskellige simple redskaber til at indøve rytmeforståelse. Det er muligt at inddrage alle materialer, som kan frembringe en lyd ved slå på det, klappe med det og lignende. Børnene kan selv tage rekvisitter med hjemmefra, eksempelvis konservesdåser, en skål med en grydeske, kagedåse, sort affaldssæk, håndkost og fejebakke. Alle elever har en rekvisit, der kan frembringe en lyd. Øvelsen organiseres nemmest ved at alle elever står i en rundkreds. Der arbejdes med rytme i 4/4 takt (hvor der tælles , ), og i begyndelsen slår alle elever alle taktslag med deres rekvisit. Herefter slår eleverne eksempelvis 1-slaget, og der tælles Når eleverne får fornemmelse for rytmen, slås i forskellige rytmer. Èn gruppe slår alle taktslag, én gruppe slår alle 2 erne, én gruppe slår 2 og 4 og så videre. Når der slås forskellige rytmer, fremkommer nærmest musiske sekvenser, idet der slås med forskellige rekvisitter med forskellig lyd. 12

13 Bogstavstafet Klasse Dansk At træne kendskabet til bogstavernes form, lyd og kombinationsmuligheder, og danne små ord ud fra de lærte bogstaver, hhv. konsonanter og vokaler. Fløjte, 12 kegler, 4 laminerede ark med et blåt K, 4 laminerede ark med et rødt V, otte bogstavkort med nogle af de indlærte bogstaver i fire forskellige farver. Papir og blyant til hver gruppe, stopur. Eleverne stiller op gruppevis med 3-4 elever bag hver deres kegle (vilkårlig række), og hver gruppe tildeles en farve. Hver gruppe har to laminerede ark liggende ved siden af deres kegle, (K konsonant (blåt) / V vokal (rødt)). På et afmærket område ligger de hidtil indlærte bogstaver, fx s, m, i, l, b, d, u, e fordelt under keglerne, således at alle s er ligger under samme kegle, alle i ér ligger under samme kegle osv... Der ligger et bogstav i hver farve under hver kegle, så alle skal ud til alle kegler. Når der fløjtes, løber den første i hver gruppe ud og henter et bogstav og bringer det tilbage til gruppen. I gruppen afgøres det, om det hentede bogstav er en vokal eller en konsonant, og kortet lægges på K eller V. Så snart kortet er placeret, løber næste elev af sted. Vinderholdet er det hold, som først får placeret alle bogstaver korrekt på K eller V ( point). Giv eleverne 2 min. til at danne små ord med de indhentede bogstaver. Man må gerne bruge det samme bogstav flere gange i et ord. Eleverne skriver ordenen ned på papir. Variationer: Træn de store lærte bogstaver eller lad eleverne lægge bogstaverne i alfabetisk orden. Få eleverne til at skriv et ord, der begynder med hvert af de hentede bogstaver. Find ord og dan sætninger, evt. ud fra en læst historie fx i emnet eventyr. Inddel de ord eleverne har skrevet i ordklasser, hvis øvelsen laves med mellemtrinnet. 13

14 Løb med Tabeller klasse Matematik Formålet er at arbejde med tabeller, på en måde som i høj grad illustrerer hvad tabeller er for en størrelse. 1 Kegle, 10 kasser/spande/skåle (med tallene 1-10 på), rørperler i hver kasse, 10 toppe som markerer en post, 10 kort og løsningsark (et på hver post, som forklarer opgaven download post løsningsarkr til to-tabellen hos Sæt Skolen i Bevægelse ). Eleverne skal bruge blyant/kuglepen. Der er en kegle i midten, og tæt rundt om denne kegle i en cirkel er 10 toppe med tilhørende kort, der forklarer opgaven. I en passende afstand til den midterste kegle placeres ligeledes i en cirkel 10 små kasser (med tallene 1-10) således at toppen med opgavekort 1 fører ud til kasse 1, toppen med opgavekort 2 fører ud til kasse 2 osv. I de nummererede kasser lægges et antal rørperler eller lignenede (ca stk. i hver, færrest i kasse nr. 1 og flest i kasse nr. 10). Eleverne går sammen to og to, og skal de gå fra opgave til opgave, således at de starter ved opgave 1, læser opgaven og udfører den (den ene person fra hvert makkerpar kryber, som en slange, ud til kasse nr. 1, henter to rørperler og kryber tilbage igen til toppen), sammen tæller de rørperlerne noterer det ned på løsningsarket. Herefter går de i gang med post nummer 2 og så fremdeles indtil de har været igennem alle poster. Det er meningen, at de to elever i makkerparret på skift udfører øvelsen ved posten. Når alle er færdige samles alle i klassen og gennemgår resultaterne. Det kan være en fordel at lade de dygtigste elever starte ved fx post nr. 6 og 7, hvorefter de arbejder sig frem mod post 10 og derefter tager post 1-6. På den måde undgår man at eleverne klumper sammen ved en enkelt post. Variation Den kan selvfølgelig også laves med andre tabeller. Arkene med post 1-10 er et worddokument, så man kan blot ændre til fx fem-tabellen. Husk at det kræver flere perler i kasserne. Hvis man vil øge aktivitetsniveauet kan man også vælge at lade begge elever udføre alle øvelser. Denne øvelse er udviklet af lærere fra Madeskovsskolen. 14

15 Control the Robot klasse Engelsk Formålet er at lære eleverne at tale og forstå engelsk og indgå i en sprogleg. Tørklæder som bind for øjnene. Bolde eller kugler lavet af avispapir/sølvpapir. Grankogler elverne selv har fundet. Læreren fordeler boldene på et græsareal med god plads. Eleverne er sammen to og to. Den ene med bind for øjnene. Den seende giver den blinde ordrer om hvad vej han/hun skal gå, eks. walk, walk, run, stop, stoop (bøj ned), pick up the ball. Parrene skal samle så mange bolde sammen som muligt og tælle dem på engelsk. Når alle har talt, fordeles boldene igen og parrene bytter roller. Alle samles til sidst og hvert par fortæller (på engelsk), hvor mange bolde de i alt fik. Variation Kan også laves i tysk på mellemtrinet. 15

16 Fiskestime klasse Natur/teknik Formålet er at lære eleverne at kende dyr og planter fra forskellige naturområder. Stole (eventuelt kridt, hvis legen leges udenfor). Læreren fortæller om havet og de dyr, der lever i havet. Hvordan svømmer en fisk f.eks., hvordan får den vejret under vandet, hvordan formerer den sig, og hvordan den svømmer i stimer osv. Eleverne nævner forskellige fisk, de kender, og derefter kan der så tales om hver enkelt fisk Hvilke af dem kan man spise, hvordan spiser vi fisk, og hvad siger anbefalingerne. Få mere inspiration på under fag og klassetrin. Herefter placeres klassens stole i en rundkreds, men med én stol mindre, end antallet af elever. Del nu eleverne op i grupper af fisk (f.eks. makrel, torsk rødspætte og laks) og bed eleverne om at sætte sig på stolene. Eleven, der er i overskud, råber så et fiskenavn. Alle fisk med dette navn rejser sig op og skal finde en ny plads, og det gælder også eleven uden stol. Derefter er det den nye elev, der ikke fik en stol, der skal vælge fisk. Eleven uden stol kan også råbe Fiskestime, og så skal alle rejse sig op og finde en ny stol. Variation Legen kan leges med forskellige temaer, som f.eks. blomsterarter, vilde dyr eller frugter, afhængigt af, hvad der arbejdes med i natur og teknik. Skal der være fokus på mere bevægelse, kan legen leges i skolegården, og stolene byttes ud med ringe tegnet med kridt. 16

17 4. Bevægelse i fagene MELLEMTRIN Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Numsestavning klasse Dansk Formålet er at arbejde med at stave til lydrette og hyppige ord, at kende betydningen af udvalgte ord og begreber. Evt. ordkort, med ord der passer til de tekster i arbejder med (download evt. hos Sæt Skolen i Bevægelse ) Eleverne er sammen i par. Den ene fra hvert par henter et ordkort fra en bunke placeret centralt i klassen. Eleven siger ordet til sin makker. Makkeren stiller sig op på en stol og skriver ordet i luften med numsen (husk skriveretning skal læses af makker). Eleven med ordkortet kontrollere om ordet er numsestavet rigtigt. Så bytter parrene roller og sådan fortsættes til alle ordkort har været stavet. Variation Kan laves i sprogfag med engelske/tyske ord. Kan laves med ordklasse-ord, synonym-ord, svære ord fra en tekst. Kan også leges i hold af fire elever, hvor den der staver, har ordkortet og de andre tre skal gætte ordet. Hvis de ikke gætter ordet efter numsestavningen, kan man få en lettere version, hvor man kan skrive ordet igen i luften med hånden. Hvis der skal mere aktivitet på, så kan ordkortene placeres uden for klassen og man skal hinke, hoppe, løbe ud og hente ordet på gangen. Lav den evt. med de mindste elever med små ord med få stavelser eller blot med bogstaver. Vokaler skrives med hånden og konsonanter skrives med numsen. 17

18 Ordklassesafari klasse Dansk Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord og egennavne, og hermed lægge op til træning i tegnsætning. 16 Kegler, talterning, bogstavkort, bogstavterning og en bold. Til øvelsen skal der opstilles 6 stationer. 1. Slå med bogstavterning dan et ord der starter med det bogstav I slår og put det i en ordklasse på jeres safarikort. 2. Vælte/rejse kegler med numsen. 10 stk. skal vælte/rejses op eleverne tager 5 kegler hver. 3. Bogstavkort ligger med bagsiden opad træk 2 bogstaver og dan et ord, hvor begge bogstaver indgår og put det i en ordklasse på jeres safarikort. 4. Lig på maven begge to, op og stå, ned og ligge på ryggen, op og stå, ligge på maven i denne rækkefølge. Gentag 10 gange hver. 5. Slå med en talterning dan et ord med det antal bogstaver der svarer til det antal terningen viser - og put det i en ordklasse på dit scorekort. Slår du 1, kan du vælge frit hvor mange bogstaver ordet skal have. 6. Stå med ryggen til hinanden. Før en bold til siden mod højre og aflever den til makkeren bag ryggen (makkeren drejer også overkroppen mod højre for at modtage), så føres bolden mod venstre og øvelsen gentages. Bold kører i et 8- tal om bag ryggen på de to. Eleverne er nu sammen i par. Hvert par har et safarikort. (Kan downloades hos Sæt Skolen i Bevægelse ) Grupperne starter ved en vilkårlig station og bevæger sig frem i rækkefølge. Man fortsætter til hver gruppe har 20 ord på safarikortet. Læreren tjekker det. Øvelsen kan sluttes af med at lave ordkort på små stykker kulørt karton, hvor hver ordklasse har en farve. Parrene går sammen tre og tre, danner større grupper og fremstiller ordkortene ud fra deres safarikort. Ord der går igen laves kun en gang. Disse kort bruges til øvelsen Stjerneord ( Kan også laves som lektie) En anden viderebearbejdelse af de dannede ord er, at kigge efter dem i den/de tekster I læser for tiden. Denne øvelse er lavet i samarbejde med Sproggren.dk 18

19 Kastegolf klasse Matematik Formålet er at lære eleverne at anvende de fire regningsarter ved hjælp af hovedregning. En tennisbold, et scorekort og en blyant pr. gruppe og ni kegler (kan varieres efter banens længde) En ni-hullers golfbane sættes op i skolegården eller på en boldbane. Under hvert hul (kegle) ligger en matematikopgave. Eleverne samarbejder to og to og hvert par begynder ved deres eget hul. Her løser de opgaven og skriver facit. Derefter kaster de bolden frem mod næste hul. De må gå dertil, hvor bolden lander, og skal notere, hvor mange kast, det krævede at komme frem til de enkelte huller. Antallet af kast skrives på det hul, man kommer frem til. Parret er færdigt, når alle banens huller er gennemført. Vinderne er dem med færrest fejl i facit, og som samtidig har brugt mindst antal kast. Variation Øvelsen kan også bruges i andre fag, se f.eks. Dansk-golf. I stedet for boldkast kan man bevæge sig på anden vis fra et hul til det næste. Eksempelvis frisbee, skolegolf, fodbold etc. 19

20 Datidens lege klasse Historie Formålet er at lære eleverne at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra en given tidsperiode, her mellemkrigstiden. Hulahopringe og pinde til at skubbe med, cykelslanger, læderbolde, aviser, konservesdåser, sten, kridt, sjippetov, hinkesten (en flad sten), små lerkugler osv. Læreren introducerer først mellemkrigstidens legekultur. Opgaven handler om, at børnene selv får en forståelse for, at det krævede en god fantasi at lege dengang. Der fandtes ikke multibaner, farvestrålende legepladser eller skolegårde, hvor der var streget op til en masse spændende lege. Børnene havde dog nogle legeredskaber og masser af ideer. Derefter deles eleverne ind i små grupper af fem til otte personer. Lad dem frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. De skal selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Hver gruppe må kun bruge én slags legetøj. Variation Begynd eventuelt timen med at introducere de kendte lege fra dengang, f.eks. To mand frem for en enke, Dåseskjul, Løbe med tøndebånd (fortæl, at båndet kom fra en tønde!), Sparke til mur, Hoppe i hinkerude osv. 20

21 Engelsk memory klasse Engelsk Formålet er at lære eleverne at udtale de engelske ord, der arbejdes med og lære at skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser. Mange stykker kulørt, lamineret papir med engelske ord og de tilsvarende danske ord på hvidt lamineret papir (eksempelvis bord og table ). De forskellige engelske ord spredes ud på gulvet i en kvadratisk form med ordet vendende ned mod gulvet. I den anden ende af klassen lægges de danske ord op i kvadratisk form med ordet vendende ned mod gulvet. Eleverne skal på skift vende en brik fra hver ende, og det gælder om at finde det danske og engelske ord, der er ens. Eleverne må kun vende to ord ad gangen. Når en elev finder to ens ord, må han/hun tage dem til side som et stik. Hver gang et stik findes, må eleven vende to nye kort. Det kan være en fordel at have to spil i gang i klassen på samme tid, så man ikke skal vente så længe på tur. Denne ide stammer oprindeligt fra Motion i klassen, udgivet af Københavns Kommune. Variation Spillet kan også leges med f.eks. tyske eller franske ord, og når eleverne forstår systemet kan de selv stå for at lave parvise ord, som de kan bruge i vendespillet. Legen kan også gøres til en konkurrence ved f.eks. at spørge hvor mange par kan du få på 5 minutter? Hver gang en elev har fået et stik, skal eleven skrive en meningsfuld sætning med ordet på engelsk, inden de må vende de næste to. Eleverne kan senere læse sætningerne op. 21

22 Danmark rundt klasse Natur/teknik Formålet er at lære eleverne almen geografisk navnestof fra regioner og stater i vores egen del af verden. Kridt eller gulvtæppe. Opgavekort med byer og atlas. Danmarkskortet tegnes f.eks. på et kasseret gulvtæppe af filt. Det kan også tegnes med kridt i skolegården. Udvalgte byer skrives på andre kort. Eleverne arbejder sammen i grupper af to. Parrene løber hen til en kurv i den ene ende af lokalet eller skolegården og trækker et kort, som de skal placere på landkortet. Hvis de ikke umiddelbart kan placere bynavnet på landkortet, løber eleverne hen i den anden ende af lokalet, hvor der ligge nogle atlas. Her kan de slå byens placering op og derefter placere byen det rigtige sted på det store danmarkskort. Variation Når byerne er placeret, kan den ene elev guide den anden fra by til by. Den, der guider, bestemmer om der skal hoppes, kravles, hoppes på et ben osv. fra by til by. Alle børn står i den ene ende. Læreren råber Nordjylland. Alle børn løber derhen, hvor de tror Nordjylland ligger. Man fortsætter herefter med de andre landsdele, øer, Lillebæltsbroen osv. Man kan også arbejde med seværdigheder som f.eks. Himmelbjerget, Den Gamle By, Kronborg, Grenen osv. Brug bagefter tid på at snakke om, hvad der er i seværdighederne. Lad børnene selv foreslå nogle, og få dem til at vise, hvor de ligger. 22

23 Rundkredsrytme klasse Musik Formålet er at arbejde med rytmelære, hvor eleverne tvinges til at håndtere flere rytmer af gangen via deres krop. Læreren kan eventuelt anvende to claves til at holde grundrytmen i øvelsen. Øvelsen kræver tilstrækkelig gulvplads til, at eleverne kan stå i en rundkreds. Eleverne skal stå helt tæt - skulder ved skulder. Kredsen bevæger sig rundt, hvor elevernes skridt passer i en 4/4 takt, hvor eleverne flytter venstre fod på 1- og 3-slaget og samler sammen med højre fod på 2- og 4-slaget, så venstre-højre-venstre-højre svarer til i takten. Dette er øvelsens grundrytme. Hvis eleverne har svært ved at holde grundrytmen, kan læreren bruge claves til at understøtte rytmen. Når grundrytmen flyder, kan eleverne klappe eksempelvis på 2 og 4 eller klappe alle ottendedele - det vil sige i dobbelt takt. Herefter kan eleverne bruge lyde (munden) til at sige endnu en rytme således, at hver elev på samme tid holder grundrytmen med fødderne, bruger hænderne til en anden rytme og munden til en tredje rytme. Variation Sværhedsgraden kan varieres efter elevernes niveau og kundskaber. 23

24 5. Bevægelse i fagene UDSKOLING Nedenstående øvelser er rekvireret hos Sæt Skolen i Bevægelse. Tekst rally klasse Dansk Formålet med opgaven er at eleverne arbejder med korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster. Samtidig trænes deres i færdigheder i korrektur og tegnsætning, som skal mestres til FSK prøven i læsning og retskrivning. Bevægelsesterning, to ens tekster med fejl. Hent fx prøveeksempler fra FSK prøverne. Øvelsens forløb Man deler eleverne op i små grupper. Hver gruppe skal have to ens tekster med fejl i. Teksterne skal placeres med passende afstand, så man kan løbe frem og tilbage mellem teksterne. De forskellige grupper finder hver især fejl i den tekst, der ligger ved dem. Når de har fundet en fejl, løber de ind og slår med terningen og udfører derefter bevægelsesarten ned til den anden tekst og retter fejlen. Til sidst læser de forskellige grupper deres rettelser op, og de diskuteres i klassen. Variation Øvelsen kan også bruges i andre sprogfag og med alle de forskellige grammatiske områder, eleverne skal arbejde med. Eleverne kan selv skrive teksterne, eller læreren kan bruge tekster fra stile eller tekstproduktioner, eleverne selv har lavet. 24

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Brain Break event - event for 6. klasse

Brain Break event - event for 6. klasse Brain Break event - event for 6. klasse Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre

Læs mere

Brain Break event - event for 7. klasse

Brain Break event - event for 7. klasse Brain Break event - event for 7. klasse Introduktion I skal til at udvikle jeres egne brain breakes og til det har vi fået Chris MacDonald, der er ambassadør for Styr på Sundheden, til at skrive om, hvordan

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

BRAIN BREAKS 6. KLASSE

BRAIN BREAKS 6. KLASSE BRAIN BREAKS 6. KLASSE Introduktion Et Brain Break er en kort fysisk udfoldelse, der fungerer som et energiskabende afbræk i undervisningen. Brain Breaks laves alene eller sammen med andre og tager tidsmæssigt

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV POWERPAUSER Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Dan ord... 2 Ordbold på figurbanen... 2 Staveræs på bogstavbanen... 3 Find flest ord på bogstavbanen... 4 Staveløb på figurbanen...

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

Indhold Øvelseshæfte til kampagnetaske fra Sæt Skolen i Bevægelse... 4 Markeringsbaser... 5 Talkegler... 6 Lommeterning... 7 Bolde... 8 Kridt...

Indhold Øvelseshæfte til kampagnetaske fra Sæt Skolen i Bevægelse... 4 Markeringsbaser... 5 Talkegler... 6 Lommeterning... 7 Bolde... 8 Kridt... 2 Indhold Øvelseshæfte til kampagnetaske fra Sæt Skolen i Bevægelse... 4 Markeringsbaser... 5 Talkegler... 6 Lommeterning... 7 Bolde... 8 Kridt... 9 Bevægelsesterning... 10 12-sidet terning... 11 Ærteposer...

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG)

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Birthes: Historie årstalsstafet:del klassen i grupper af 5-6 personer. Uddel en række årstal, adskilt fra de begivenheder, de kobles med. Opgaven er at eleverne

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION)...)2! SOCIALE)...)3! TÆL TIL 10)...)3! HVEM ER HVEM HAR SCHYYY )...)3! SVUISJ SPOING BANG)...)4! KOORDINATION)...)5!

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Krop og Hoved. Natur/Teknik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Natur/Teknik MELLEMTRIN Krop og Hoved Natur/Teknik MELLEMTRIN Indledning til Natur og Teknik Natur og teknik er lang fra et stillesiddende fag i skolen, det er et eksperimenterende fag, hvor eleverne undersøger og gør sig nogle

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse

Regnestrategier. Matematik 7.-9. klasse Regnestrategier Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

Motorikstyrkende lege

Motorikstyrkende lege Motorikstyrkende lege Et inspirationshæfte fra Fællesrådgivningen for Børn og Unge, PPR side 1 Indhold Bage boller... 3 Lege med fokus på kropsbevidsthed... 3 Find to ens billeder... 3 Lege med fokus på

Læs mere

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK

AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK & AKTIV LÆRING 45 MINUTTERS BEVÆGELSE U N D E R S TØT T E N D E U N D E RV I S N I N G IDÉBANK BANKO: Beskrivelse af legen: Eleven får udleveret en bankoplade med 5 tal mellem 1-15. Regnestykker og farveblyanter

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET FÆLLES KLASSEAKTIVITET Dialogkortene kan bruges som en fælles klasseaktivitet fx i de sidste 10 minutter af en lektion eller evt. i den understøttende undervisning. Det kan forløbe på den måde, at tre-fem

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud.

Kom-i-gang-lege. Jorden Rundt. Variation: Flere i midten. Husk at tage et tilsvarende antal stole ud. Kom-i-gang-lege Frugtsalat 5-10 minutter stole Alle elever står på en stol i en rundkreds. Der er en stol mindre end antallet af elever, den sidste elev står derfor i midten. Alle får nu tildelt navnet

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Flashcard Aktivitäten und Spiele:

Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Aktivitäten und Spiele: Flashcard Rätseln: Hæng seks flashcards på tavlen. Lav en lille beskrivelse af et af kortene, og lad børnene gætte, hvilket kort du mener. Øvelsen er god til at åbne ordene

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Zip Zak Spoing Fortæl, hvem jeg er! Samarbejdsøvelse Levende LEGO-klodser Human air-hockey http://xn--sundebrnbevgerskolen-s0b40b.dk/inspiration-og-materialer/faktaark/ Betydningen af bevægelsespauser

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 3. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 3 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 3 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge3_minkrop.indd 1 06/07/10 11.21 Uge 3 l Min krop Det er begyndt at regne, og Hipp og

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse

Ligninger og brøker. Matematik 7.-9. klasse Ligninger og brøker Matematik 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017 Dette skal være til inspiration for alle ledere i Slaraffenland, så man bl.a. kan få styrket fællesskabet i de forskellige Slaraffenlandsgrupper gennem leg og aktiviteter. Man kan tage aktiviteterne, som

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt Trille og Trolles terningleg Før vi går i gang: Vi skal bruge 1 (stor) terning og en hulahopring, som placeres midt på gulvet. Vi udvælger 6 opgaver fra oversigten. Vi lægger de seks terningbrikker ud

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål. Nr.9155 Alder: 4-6 år - Tid: 8 min. Nr.9152 Find dit dyr af et af 3 dyr. Spillerne deles i tre hold. Hvert hold får et dyrenavn. Hvert hold leder en efter Bowling række bag en kegle i passende afstand

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Tabel-hop. Josephine Otto Barometeret Keuser Ballerup Privatskole Rikke Rungsted skole Anders Holstein Kildegårdskolen vest

Tabel-hop. Josephine Otto Barometeret Keuser Ballerup Privatskole Rikke Rungsted skole Anders Holstein Kildegårdskolen vest Indhold Tabel-hop s. 2 Ord løb s. 3 Terning stafet s. 4 Styr på lyd s. 5 Ordjagt s. 6 Hop uret s. 7 10 gode venner s. 8 Leg med tid s. 9 Er det vrøvl eller rigtigt s. 10 1 Tabel-hop Legen skal foregå på

Læs mere

LABYRINTSANSEN HOVEDET NED LEG MED. FORMÅL: Barnet bliver fortroligt med at få hovedet nedad VARIATIONER: LEG:

LABYRINTSANSEN HOVEDET NED LEG MED. FORMÅL: Barnet bliver fortroligt med at få hovedet nedad VARIATIONER: LEG: HOVEDET NED FORMÅL: Barnet bliver fortroligt med at få hovedet nedad LEG: Du bærer barnet foran dig. Barnet har maven mod din mave og benene rundt om din talje. Hold godt om barnets ryg, barnet kan evt.

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Vikingelegen

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 Vi nåede ikke alle lege, men her har I det samlede program. Kan ske at noget af det vi ikke nåede kommer på næste gang Tak i øvrigt for godt engagement og humør Kan du

Læs mere

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk.

Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014. 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Bevægelsespauser Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 1000 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design: Berens Bureau

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Bobler med ballade. Puste-leg VEJRTRÆKNING VEJRTRÆKNING Nr.3418 Alder: 7-10 år - Tid: 5 min. Nr.2888 Alder: 5-6 år - Tid: 5 min. Bobler med ballade Enkeltvis Deltagern dykker ned på bunden og laver følgende: vanddybder alt efter deltagernes niveau. vejrtrækning,

Læs mere

Tier-venner ærteposegemmeleg

Tier-venner ærteposegemmeleg Tæl til 10 Mål: Eleverne skal kunne tælle til 10 i stigende og faldende rækkefølge. Antal elever: mindst 10 elever. Du har brug for: Kegler med tallene 1 til 10. (Brug kegleovertræk på 0-keglen og skriv

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Lege- og aktivitetshæfte

Lege- og aktivitetshæfte Lege- og aktivitetshæfte 1 Indhold Som at være i trafikken -lege...3 Den korteste vej...3 Vejkryds...3 Bussen...4 Tandemcykel...4 Rundt om institutionen...4 Trafiklege med hop og dans...5 Rød/grøn stopdans...5

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane

DGI tennis. Forslag til 2-3 timers tenniskaravane DGI tennis Forslag til 2-3 timers tenniskaravane Øvelse 1: Stafetløb med bold liggende på ketsjer rundt om kegle. Hver spiller skal have en bold. Øvelsen kan gøres sværere ved at hvert hold kun har én

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere