ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde."

Transkript

1 ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl Om morgenen fra er der 2 voksne til stede på skolen, men ikke nogen egentlig pasning. Man kan dog godt aflevere børnene fra dette tidspunkt. Fra kl er der en FTO- pædagog, der tager sig af børnene. De første undervisningslektioner starter kl Lærerne holder lærermøde fra kl Mød gerne ind med børnene 5-10 min. før første undervisningstime, da der erfaringsmæssigt går noget tid med at sige hej til kammeraterne. Dette gælder selvfølgelig også børn, der kommer uden ledsagelse af voksne. Hvis du selv afleverer dit (FTO- )barn, så husk at sige ordentligt farvel til barnet. Husk også at skrive på gå- hjemsedlen, hvornår barnet skal hentes/gå hjem. Ved afhentning: Husk at sige farvel til klokkeren (den pædagog der lukker FTO den pågældende dag) samt streg ud på gå- hjem- listen. Ansøgningsskema om optagelse, fås ved henvendelse til skolens kontor. Arbejdsweekender - Vedligeholdelse af skolen påhviler pedellen i samarbejde med forældrene. Det er vedligeholdelsesudvalget, der sætter dato for arbejdsweekender. Man skal deltage minimum 1 gang årligt. Vi afholder 3 arbejdsweekender og en eftermiddag om året. Asfaltbanen tidligere legeplads, nu parkeringsplads til skolens medarbejdere. Brandslukning der findes brandslukningsmateriel følgende steder: - Ved musiklokalet (vandslukker) - Ved børnehaveklassen (pulverslukker) - I fysik- lokalet (pulverslukker og brandtæppe) - I sløjdlokalet (pulverslukker og brandtæppe) - I bålhuset (pulverslukker) - I hø- huset (vandslukker) - I værkstøjsskuret (pulverslukker) - Ved bordtennisbordet i kælderen (vandpumpe) - I det grønne hjørne (vandpumpe) - I mellemgangen ned til storrummet (Brandslange) - I køkkenet (pulverslukker og brandtæppe) - Børneråd vi har et børneråd, som har repræsentanter for alle klasser, og som holder møde sammen med en lærer et antal gange i løbet af året. Rådet beskæftiger sig med alt, hvad der er relevant for børnene. Skolens elever og lærere kan sende emner til debat i børnerådet og børnerådet kan sende emner til debat i klasserne eller på lærer- /FTO- møder.

2 Børnehusmøde - Der afholdes husmøde for eleverne (i rytmiksalen) ca. hver anden fredag kl Her kan eleverne tage emner op som gælder for hele skolen (såsom klager, regelændringer m.m.). 5.kl. overtager styringen af børnehusmødet ved juletid. De står bl.a. for en dagsorden. På hvert husmøde er der nyt fra børnehaveklassen og én anden klasse, efterlysninger og én gang om måneden synger vi fødselsdagssang. Derefter er der underholdning, hvor klasserne på skift optræder. Forældre er velkomne. Bålhuset skur med bålsted Cykler Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Skovbovænget. Skal parkeres i cykelstativet ved parkeringspladsen eller i det indrammede område ved det nye hus. Husk at tage cykler med hjem om aftenen og i weekenderne skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne cykler! Og vi kan ikke garantere for deres sikkerhed! Alle også de voksne ifører sig cykelhjelm, når vi tager på cykelture arrangeret af skolen/fto. Den grønne Ged klubbens fællesområde Drikkevarer - Barnet skal ikke medbringe drikkevarer til frokost. Der bliver serveret koldt vand hver dag til frokost og til eftermiddagsmaden i FTO. Engelsk - Engelskundervisningen starter i 3. kl. (1 lektion ugentligt). I 4.kl. er der 2 ugentlige lektioner, mens der herefter er 3 lektioner ugentligt. Egernby område mellem træer, hvor der bygges huler Fastelavn Fest for alle børn og personalet. Alle møder udklædt. Der synges sange, vises kostumer, slås katten af tønden og klasserne i mellemafdelingen har ansvaret for boder med slik, is og sodavand. Ferielukning - FTO er lukket 3 uger i sommerferien og det meste af juleferien. Se kalenderen: forældreintra- >information- >aktivitetskalender. Ferie afholdt udenfor skoleferierne hvis I overvejer at holde ferie med jeres børn udenfor de ordinære skoleferier, bedes I overveje følgende: 1. Først og fremmest tilrettelægger skolens medarbejdere undervisningen med udgangspunkt i, at eleverne opholder sig på skolen i undervisningstiden (og lidt til). Det er også på skolen, elevens sociale kompetencer udvikles sammen med kammerater og lærere. Mange af skolens aktiviteter er afhængige af, at eleverne er til stede og udfører deres del af arbejdet (projektarbejde, gruppearbejde, musik- arrangementer, teaterstykker herunder fx loppestykket lejrskoler mm.) 2. Hold derfor ferie med børnene indenfor de ordinære skoleferier!

3 3. Hvis en elev (mod forventning) skal holde ferie udenfor skoleferierne (mere end 3 dage):giv klasselæreren og skolelederen besked 4. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for undervisning, hvis eleven er på ferie i skoletiden = forældrene er selv ansvarlige for undervisning og lektier i den pågældende periode! Lærerne har ikke pligt til at tilrettelægge særlig undervisning eller lektier i et ferie- fravær, som forældrene selv er ansvarlige for. 5. Hvis I overvejer at holde ferie udenfor skoletiden, så vær ekstra opmærksom på, om jeres barn i forvejen har mange sygedage, har svært ved at lære eller ved at forstå de sociale spilleregler. Dette kan være særligt udfordrende, når han/hun ikke deltager i undervisningen i en periode. Ovenstående gælder selvfølgelig også i tilfælde af, at forældrene tager børnene ud af undervisningen til andre formål. Fester - Skoleåret byder på flere forskellige fester, hvor det årlige loppemarked er det største (se nedenfor). Herudover er der fastelavnsfesten (se ovenfor), klubfester for kl. og afslutningsfesten for 5. og 6.kl. på lejrskolen. Hertil kommer diverse klasse- og forældrefester som planlægges i løbet af året. Dato for de fleste fester fremgår af skolens aktivitetskalender på hjemmesiden. Fremlæggelser: alle afdelinger fremlægger i løbet af året de projekter og emner, de arbejder med. Nogle de mindste klasser fremlægger for klassen (kaldet Mini- universitet), nogle de lidt større klasser fremlægger af og til også for forældrene (arbejde med emner i hele afdelingen). Forældreintra - På vores hjemmeside finder du Forældreintra. Alle forældre får et brugernavn og en adgangskode. Her findes oplysningerne om klassens skema, ugeplaner, aktiviteter, foto, debat og beskeder fra lærere og de andre forældre. Der er en kalender, hvor de vigtigste events er indført bl.a. udvalgs-, bestyrelses- og forældremøder, ferier og fri- dage. I forældreintra vil du også kunne finde referater fra møder på skolen, informationer om arrangementer og planer for undervisningen. Forældrerengøring - 1 gang om måneden gøres der rent i klassen af forældrene. Der udarbejdes en turnusordningsliste i hver enkelt klasse. Forældrerepræsentanter Hvert år vælger hver klasse mindst 1 forældrerepræsentant. Repræsentanterne er mellemled mellem forældre og lærere og står til rådighed for eventuelle tvivlsspørgsmål for nye såvel som gamle forældre. Derudover koordinerer de arrangementer i klassen. Fripladstilskud - der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil kan fås ved henvendelse på kontoret. Fritidsordningen, FTO, Frihedsordningen - Fritidsordningen er et tilbud til børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse efter skoletid. FTO holder til i Lilleafdelingen og på skolens store grund, i Musik- rummet, Rytmiksalen og kælderen.

4 Fødselsdage: Barnet fejres i klassen på selve dagen. Alle børn i en klasse inviteres med, både drenge og piger. Hvis man ønsker at invitere hele klassen hjem, er det efter skoletid. I særlige tilfælde kan andet arrangeres tal med klasselæreren. Hver klasse laver en gaveturnusordning. Forældrene til klassen fastsætter sammen et beløb og børnene skiftes til at købe én fælles gave. Alle skal have en fødselsdagsgave også de, der evt. ikke holder fødselsdagsfest. Man kan låne skolen, hvis man vil holde fælles eller enkelt fødselsdag. Tal med Lise Bro om det. Man kan først låne skolens lokaler fra kl. 17, når FTO/Klub er færdige. Det kan være en god idé at holde fødselsdag flere sammen efter aftale i den enkelte klasse. Førstehjælp personalet er uddannet til førstehjælp og får opdateret deres kundskaber ca. hvert andet år. Første skoledag efter ferien: Vi mødes i klasserne, hvorefter vi alle går ud til flagstangen. Her bliver der sagt velkommen tilbage fra ferie, nye elever bliver præsenteret, vi synger en sang, hvorefter vi går i klasserne. Forældre er velkomne ved flagstangen. Generalforsamling - afholdes hvert år i april (se skolens aktivitetskalender) Glemmetøj - er noget vi har rigtig meget af. Med mellemrum gøres forældrene opmærksomme på, at man skal kigge efter glemmetøj. Ca. hvert halve år samles det sammen i sække, stilles ned i fyrrummet i kælderen, hvor det står ind til næste opsamling, hvorefter det afleveres i tøjcontaineren på genbrugspladsen. Man kan altså altid se i kælderen efter det tøj, der måtte være glemt indenfor det sidste ½ år. Grænserne for skolens område - Der er en usynlig mur rundt om skolen. Den lærer børnene hurtigt hvor er af de større elever og lærerne. Vores erfaringer viser, at børnene er gode til at overholde denne regel. Grænsen må ikke overskrides, når man er på skolen. Grænsen går ved fortovet langs vejen, stengærdet langs skoven, hegnet og hulvejen ind mod bag- boen. Spørg gerne hvis du er i tvivl. Hjemmesko - Hjemmesko eller andet indendørs fodtøj er påbudt i de kolde og våde årstider. Børn og forældre får besked, når perioden med indesko starter og igen, når den slutter. HLS her Hareskovens Lilleskole. Der er også andre HLS er i lilleskole- verdenen, Helsingør, Humlebæk, Holbæk m.fl. Hulepladsen området bag volden med børnenes egne huse (byggelegeplads) ved grænsen ind til naboen og skoven

5 Klassekasse Hver klasse har en klassekasse. Pengene går f.eks. til blomster, chokolade eller andet ved jubilæer m.m. Derudover er det klassekassen der bruges til klasseweekender og andre arrangementer. Klassekasseordning vedtages og prissættes fra klasse til klasse på forældremøder. Klasseweekend - Der bliver afholdt en klasseweekend (hyttetur med overnatning) for forældre og børn 1 gang årligt som regel i foråret. Det forventes at alle forældrene deltager, da der her er mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Skolen bidrager økonomisk, men forældrene betaler også en del selv. Klub - Der er klub efter skoletid til 16. for klasse alle ugens dage fra skolestart til 1. maj. Køkken der er frokost hver dag ved 11- tiden. Lillian står for maden af og til i samarbejde med børn fra 2.kl. og opefter. Læs om køkkenet på hjemmesiden. Der er mad (håndmadder) og frugt hver dag i FTO og klub. I 10- frikvarteret er der frugt til alle. Ledelse - skolens ledelse varetages af Frank Jensen (skoleleder) og Lise Bro Rasmussen (viceskoleleder). Legeaftaler - På skolen gøres et stort arbejde for at støtte børnene i at lege sammen på tværs af køn og alderstrin. Det tilrådes forældrene at videreføre dette til fritiden. Telefonlister er til rådighed ved henvendelse på kontoret. Det er også muligt at kontakte hinanden via forældreintra. Lejrskole - Der bliver afholdt fælles lejrskole for alle klasser 1 gang hvert år i sensommeren af en uges varighed. De seneste mange år har den for BH.kl. 6.kl. været afholdt på Klinteborg, en stor spejderlejr ved Fårevejle. Vi tager det meste personale samt et antal forældre med. Børnehaveklassens forældre kan i udgangspunktet ikke komme med, men fra 1. klasse er forældre velkomne til at melde sig som hjælpere. Overbygningen (7.- 9.kl.) tager hvert år et nyt sted hen i Danmark eller Sverige. Første år gik turen til Thy, andet år til Syd- Sverige (vandretur) og i 2015 går turen til Sønderjylland. Loppemarked - afholdes hvert år i foråret af 6.kl. og deres forældre. Overskuddet går til udlandsrejsen i 7.kl. Tidspunktet fremgår af skolens aktivitetskalender. Lærerdage - Lærerplanlægningsdage FTO- pasningsdage: Skolens lærere og pædagoger afholder et antal pædagogiske dage i løbet af året. Da disse dage er skole- /arbejds- dage, opfordrer vi forældrene til at tage over, både i skole og FTO. Tilmelding til disse forældrepassedage sker til klassens koordineringsudvalgsrepræsentant. Datoerne kan ses i kalenderen. På selve dagen arrangerer forældrene relevante undervisnings- /fto- aktiviteter for børnene (lærerdagene tæller som skoledage) kl. s elever arbejder hjemme på lærerdage.

6 Særlige arrangementer i forbindelse med lærer- /FTO- dagen, fx fødselsdage meddeles Leif eller Lotte i god tid inden selve dagen. Skal man bruge særlige hjælpemidler, skal Leif vide det inden selve dagen! Mobiltelefoner - Børnene må gerne have mobil med i skolen. Den skal være i tasken og være slukket i timerne. Børnene fra lille- og mellemafdelingen skal spørge en voksen, hvis de vil bruge den i frikvarteret. Det er vigtigt, at børnene ikke bruger den til at kontakte deres forældre i tilfælde af konflikter, men i den slags tilfælde kontakter en voksen på skolen. Sørg for, at jeres børn er helt klar over dette. Hvis det alligevel sker, så kontakt skolen med det samme. Motionsdag - torsdag inden efterårsferien afholder skolen motionsdag med skiftende indhold. Musik- café der afholdes 2 arrangementer i løbet af året, hvor børnene optræder med musik- numre, de har øvet i årets løb. Spille- dag fredag er spilledag. Man må tage div. digitale spillemaskiner med. Man må spille i frikvarterer og FTO, men selvfølgelig ikke i undervisningstiden. De øvrige dage, må man ikke tage spillemaskiner med eller bruge sin computer til at spille på. Det er børnenes eget ansvar at holde styr på deres spil, maskiner og opladere. Nødhjælpskasser findes i kælderen (Leifs værksted), i en skuffe i FTO s køkken og i skuret. Vi tager nødhjælpskasser med på lejrskole og ture ud af huset. Plaster, sårrense- servietter, øjenskyllemiddel og lign. Findes dels i en skuffe på gangen udenfor lærerværelset, dels på kontoret. Optagelse af elever - Der udfyldes og afleveres et ansøgningsskema, som fås på kontoret. Ansøgere til kommende børnehaveklasse indkaldes til samtale i november måned, hvorefter klassen sammensættes. Elever med søskende på skolen har fortrinsret. Se også hjemmesiden Orientering hjemmefra - Hvis du har en meddelelse der skal ud i hele klassen (f.eks hvis dit barn har lus, skoldkopper eller andet) anbefales det at bruge forældreintra. Parkering foretages ved vejkanten ind mod skolens grund ikke på den modsatte side! Når man parkerer for at sætte sit barn af, skal barnet sættes af ind mod fortovet og ikke ud mod gaden. Vore naboer sætter pris på at deres indkørsler holdes fri. Tag hensyn til naboerne de skal også på arbejde! Tag hensyn til cyklister på kørebanen og børn, der krydser vejen! Medarbejderne parkerer på parkeringspladsen. For forældre og medarbejdere gælder det: når man skal vende bilen, så brug ikke naboernes indkørsler! Kør hen til Udbakken og vend bilen der, bak ind på asfaltbanen, eller foretag en 3- punktsvending et neutralt sted. Bak ikke hele vejen ned ad vores lille vej! Pas meget på cykler og

7 fodgængere, især i den mørke tid. Vores vej er også skolevej for mange børn, der går på Egebjergskolen Pedellen - hedder Leif. Han træffes på skolen. Vi har også en pedelmedhjælper, han hedder Regin. Psykolog Skolen er tilknyttet Ballerup Kommunes PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), Område Midt. Regler: Skolens 2 alt- overskyggende hoved- regler er: Du må ikke udelukke dvs. hvis et barn ønsker at deltage i en aktivitet (leg, gruppearbejde mm.), andre børn har gang i, skal barnet lukkes ind i aktiviteten. Til gengæld kan det nytilkommende barn ikke kræve, at aktivitetens rammer og roller ændrer sig, fordi barnet kommer ind Du skal tage hensyn - dette gælder både mennesker og materiel Rengøring - Hareskovens Lilleskole har Synlig Rengøring, dvs. at rengøringen foregår i skoletiden, så børnene kan se, det ikke er noget, der kommer af sig selv. Skolen rengøres dagligt med støvsugning og 2 gange om ugen med gulvvask. Vi bruger rengøringsmidler, som er miljøvenlige og uparfumerede og følger jævnligt op på materialer og metoder med kurser i den nyeste viden på området. 2 gange om ugen har vi rengøring fra et rengøringsfirma. Toiletterne rengøres dagligt. Personalet minder jævnligt børnene om at trække op efter sig og vaske hænder efter toiletbesøg. Hovedrengøringen i klasselokalerne varetages af forældrene. Forældrene vælger en ansvarlig for plan for rengøring, som så fordeler forældrene over året, så der bliver gjort rent én gang om måneden efter plan, som er hængt op i klasserne til afkrydsning. Rengøringsartikler rengøringsrum. Rengøringsartikler forefindes på reol i depotet i mellemgangen ved storrummets toiletter og på handicap- toilettet i den nye bygning. Sekretær - hedder Lotte. Træffes på kontoret hver dag undtagen torsdag fra kl Skiftetøj alle børn i FTO- alderen har en kasse eller en pose til skiftetøj. Det er en rigtig god idé, at barnet har ekstra varmt tøj til vinter- sæsonen, regntøj til våde dage osv. Husk at tage det med hjem efter sæsonens afslutning. Næste sæson er barnet vokset ud af skiftetøjet! Skovtur - Der er skovtur en dag om ugen for børnene i FTO. Sørg for at dit barn er klædt på, så det passer til vejret. Børnene er tilbage på skolen kl. 15. Slik børnene må ikke have slik med i skole medmindre der er en speciel anledning og det er aftalt med læreren. Hvis man har noget med til uddeling, skal der selvfølgelig være til hele klassen.

8 Snebolde. Der må kastes med sne på området fra de store sten udenfor børnehaveklassen og op til skoven. På resten af skolens grund må der ikke kastes med sne. Hvis man bevæger sig ud i sne- kastningsområdet, er man automatisk med i sneboldkastningskampen Sundhedsplejersken hedder Annette Lunde Hansen. Annette er på skolen hver anden torsdag, men kan ellers træffes på tlf. nr Sygdom ved sygdom skal der ringes til skolen - helst inden kl. 8 - på Læg besked på telefonsvareren. Hvis en lærer er syg vil der sædvanligvis være vikar. I sjældne tilfælde (når ingen vikar findes) får eleverne fri eller arbejder alene under opsyn. Særlige lukkedage Vi fordeler selv ferie- og fridage. Der kan derfor i løbet af året forekomme almindelige hverdage, hvor skolen er lukket. Orientering om dato for disse dage vil typisk ske i på forældreintra men først og fremmest er de skrevet ind i kalenderen, som kan ses på hjemmesiden. Tandlæge Elever fra lilleskolen er tilknyttet den kommunale skoletandpleje. Al kontakt til tandlæge foregår direkte mellem det enkelte hjem og tandklinikken. Tarzan- banen område på trekanten, hvor forældrene har været med til at bygge legeredskaber af naturmaterialer til at klatre i. Teater - Der er tradition for at de tre afdelinger har teaterprojekter hvert eller hvert andet år. Vi har med mellemrum fælles teaterprojekt for hele skolen. Tilsynsførende Søren Hedegaard er pt. skolens tilsynsførende. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling for højst fire år af gangen. Hvert år skal han udarbejde en tilsynsrapport. Disse er at læse på skolens hjemmeside Trekanten område mellem Skovbovænget, parkeringspladsen og naboens indkørsel også kendt som Tarzan- banen. Udvalg - Skolen har forskellige forældreudvalg, man kan melde sig til. Se nærmere under Forældreaktiviteter på hjemmesiden under Information. Tilvalget foregår for et år ad gangen på det første/sidste forældremøde i skoleåret. Udlandsture 7.kl. tager hvert år en uge til udlandet. Formålet med turen er, at de skal afprøve deres andet- sprog (engelsk) i praksis og vi opsøger primært oplevelser, der aktiverer børnene fysisk og intellektuelt/kulturelt. Pengene til turen kommer dels fra forældrebetaling (= én måneds skolepenge), dels fra det årlige loppemarked (se dette). 8.kl. tager til Berlin i ca. 5 dage og træner deres tredje- sprog, som hos os er tysk. Åben børnegennemgang - Der afholdes åben børnegennemgang i hver klasse op til 4.kl. 1 gang årligt. Her gennemgås det enkelte barns sociale, faglige og musiske færdigheder dels fra

9 forældreside og lærerside. Klasselæreren og en pædagog fra FTO deltager. Gennemgangen foregår på et forældremøde i åbent forum, hvor alle klassens forældre deltager. Denne form giver mulighed for at få indblik i, hvilke børn ens eget barn lærer af og med i hverdagen samt støtte op om hinandens børn. Se også nærmere under Information på hjemmesiden. Åbent hus FTO afholder Åbent Hus 2 gange i løbet af året: før jul og inden sommerferien. Her kan forældrene under hyggelige former sludre med det pædagogiske personale og hinanden. I ugen op til sommerferien siger 3.kl. farvel til FTO med en gave, de selv har lavet i samarbejdet med deres pædagog. Vi forventer at se alle forældre med tilknytning til FTO en til disse arrangementer. Åbningstider skolen er åben fra undtagen sidste skoledag før sommerferien, hvor vi lukker kl. 15. Redigeret af Lise Bro Rasmussen

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14

Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 Velkommen til Herlev Privatskoles fritidsordning 2013/14 SFO s tlf. 44 57 94 96 - bedst mellem kl. 11.00-12.00 Hold øje med informationer fra SFO på intranettets opslagstavle. 1 Indholdsfortegnelse Personalet

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole

SFO UGLEREDEN. SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole SFO UGLEREDEN SkolefritidSordningen Uglereden en del af nørre alslev Skole 1 VELKOMMEN TIL SFO PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE Med denne lille folder, vil vi gerne byde velkommen til skolefritidsordningen og samtidig

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre:

Personale: Fysiske rammer: Åbningstider: Vigtige telefonnumre: Dus-folder 2014/15 Byplanvejens Skole, Byplanvej 2, 9210 Aalborg SØ Skole 99 82 47 70 DUS 99 82 47 80 www.byplanvejensskole.dk byplanvejensskole@aalborg.dk VELKOMMEN I DUS på Byplanvejens Skole 2014 /

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Førskolegruppe. Hammerum Friskole

Førskolegruppe. Hammerum Friskole Førskolegruppe Hammerum Friskole Opstart 4. maj 2015 1 Førskolegruppe på Hammerum Friskole Vi ønsker at give børnene en god overgang fra børnehavebarn til skolebarn på Hammerum Friskole. Derfor vil vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund

Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk. Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Fritter3 BFO Rosenlund Ejbyvej 47 2740 Skovlunde Telefon 4477 2131 Fo-Fritter3@balk.dk Kære børn og forældre. Velkommen til Fritter3, BFO Rosenlund Nedenstående er skrevet til Jer som er interesseret i

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder:

Kontaktinformationer: Administration: Odense SV. Odense S. Områdeleder: Kontaktinformationer: Administration: Dalum Ungdomsskole Bergendals Alle 25 Tlf.: 63 75 30 40 www.min-klub.dk Ungdomsskoleleder: Erik Ravn Nielsen Klubleder: Nina F. Øhlenschlæger Mobil: 29 63 10 26 Odense

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO

Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk. Spireloppen. Praktiske oplysninger fra SFO Vallekilde-Hørve Friskole www.vh-friskole.dk Spireloppen Praktiske oplysninger fra SFO Personale: Lene Pedersen (morgenåbning) Nina Kirk Fødselsdage: Når I inviterer klassen til fødselsdag i SFO-tiden,

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Fritidsklubber & Byggelegepladser

Fritidsklubber & Byggelegepladser Fritidsklubber & Byggelegepladser Byggelegepladsen Bispevangen Ballerup Fritids Center Byggelegepladsen Midgård Grantoftens Fritids Center Information & Indmeldelse 2012 Ud af BFO og ind i Klub Bygger:

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen

Velkommen HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012. Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen Velkommen i HYLDGÅRD SFO 1 2011/2012 Fritidshjemmet - Fritidshjørnet - Snurretoppen 1 Hyldgård SFO er Hyldgårdsskolens skolefritidsordning. SFO'en består af fire afdelinger. SFO 1: Fritidshjemmet, Fritidshjørnet,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Sidste Skoledag Fredag den 27. juni er der afslutning i klasserne kl. 8.05, og kl. 10.00 er der afslutning i salen. 1. klasse spiller skuespil, og der vil være korsang og fællessang.

Læs mere

IDÉKATALOG. til kontaktforældre

IDÉKATALOG. til kontaktforældre TÅRNBY KOMMUNE Kastrupgårdsskolen IDÉKATALOG til kontaktforældre I idékataloget har vi forsøgt at samle beskrivelser af de forskellige sociale arrangementer, som kontaktforældrene på KAG selv har lavet,

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter:

Beskrivelse af skoledagens aktiviteter: Kort beskrivelse af 1a s læringsmiljø: Undervisningen og skoledagen er inspireret af TEACCH. Således er klassen indrettet med fællesbord samt et arbejdsbord til hver elev, som er afskærmet for at opnå

Læs mere

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013

SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 SFO NYT MAJ OG JUNI 2013 FÆLLES Sommerferien nærmer sig og vi vil være i det Gl. Hus hele ferien. Med mindre andet er aftalt skal børnene være her senest klokken 9.30. Hvis tilmeldte børn ikke møder i

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Idékatalog Thomasskolen.

Idékatalog Thomasskolen. Idékatalog Thomasskolen. Dette idékatalog indeholder en lang række idéer til fremme af trivsel i de enkelte klasser og årgange eller på tværs af disse. Forældrerådet maj 2012 Idékatalog Thomasskolen. Dette

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 25. april 2014 Fredagsbrev nr. 778 Næste uge: 28. april 29. april 30. april 02. maj UU-besøg 8.kl. PJ fri Skole/hjem indskolingen 8.-9. kl. danseworkshop kl. 9.00 13.00 Lærermøde

Læs mere