ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABC. Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde."

Transkript

1 ABC Afdelingsmøder møder hvor lærere diskuterer og planlægger undervisningen og afdelingens aktiviteter. Afdelingerne er rygraden i skolens arbejde. Aflevering og afhentning Skolen er åben fra kl Om morgenen fra er der 2 voksne til stede på skolen, men ikke nogen egentlig pasning. Man kan dog godt aflevere børnene fra dette tidspunkt. Fra kl er der en FTO- pædagog, der tager sig af børnene. De første undervisningslektioner starter kl Lærerne holder lærermøde fra kl Mød gerne ind med børnene 5-10 min. før første undervisningstime, da der erfaringsmæssigt går noget tid med at sige hej til kammeraterne. Dette gælder selvfølgelig også børn, der kommer uden ledsagelse af voksne. Hvis du selv afleverer dit (FTO- )barn, så husk at sige ordentligt farvel til barnet. Husk også at skrive på gå- hjemsedlen, hvornår barnet skal hentes/gå hjem. Ved afhentning: Husk at sige farvel til klokkeren (den pædagog der lukker FTO den pågældende dag) samt streg ud på gå- hjem- listen. Ansøgningsskema om optagelse, fås ved henvendelse til skolens kontor. Arbejdsweekender - Vedligeholdelse af skolen påhviler pedellen i samarbejde med forældrene. Det er vedligeholdelsesudvalget, der sætter dato for arbejdsweekender. Man skal deltage minimum 1 gang årligt. Vi afholder 3 arbejdsweekender og en eftermiddag om året. Asfaltbanen tidligere legeplads, nu parkeringsplads til skolens medarbejdere. Brandslukning der findes brandslukningsmateriel følgende steder: - Ved musiklokalet (vandslukker) - Ved børnehaveklassen (pulverslukker) - I fysik- lokalet (pulverslukker og brandtæppe) - I sløjdlokalet (pulverslukker og brandtæppe) - I bålhuset (pulverslukker) - I hø- huset (vandslukker) - I værkstøjsskuret (pulverslukker) - Ved bordtennisbordet i kælderen (vandpumpe) - I det grønne hjørne (vandpumpe) - I mellemgangen ned til storrummet (Brandslange) - I køkkenet (pulverslukker og brandtæppe) - Børneråd vi har et børneråd, som har repræsentanter for alle klasser, og som holder møde sammen med en lærer et antal gange i løbet af året. Rådet beskæftiger sig med alt, hvad der er relevant for børnene. Skolens elever og lærere kan sende emner til debat i børnerådet og børnerådet kan sende emner til debat i klasserne eller på lærer- /FTO- møder.

2 Børnehusmøde - Der afholdes husmøde for eleverne (i rytmiksalen) ca. hver anden fredag kl Her kan eleverne tage emner op som gælder for hele skolen (såsom klager, regelændringer m.m.). 5.kl. overtager styringen af børnehusmødet ved juletid. De står bl.a. for en dagsorden. På hvert husmøde er der nyt fra børnehaveklassen og én anden klasse, efterlysninger og én gang om måneden synger vi fødselsdagssang. Derefter er der underholdning, hvor klasserne på skift optræder. Forældre er velkomne. Bålhuset skur med bålsted Cykler Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Skovbovænget. Skal parkeres i cykelstativet ved parkeringspladsen eller i det indrammede område ved det nye hus. Husk at tage cykler med hjem om aftenen og i weekenderne skolen påtager sig intet ansvar for bortkomne cykler! Og vi kan ikke garantere for deres sikkerhed! Alle også de voksne ifører sig cykelhjelm, når vi tager på cykelture arrangeret af skolen/fto. Den grønne Ged klubbens fællesområde Drikkevarer - Barnet skal ikke medbringe drikkevarer til frokost. Der bliver serveret koldt vand hver dag til frokost og til eftermiddagsmaden i FTO. Engelsk - Engelskundervisningen starter i 3. kl. (1 lektion ugentligt). I 4.kl. er der 2 ugentlige lektioner, mens der herefter er 3 lektioner ugentligt. Egernby område mellem træer, hvor der bygges huler Fastelavn Fest for alle børn og personalet. Alle møder udklædt. Der synges sange, vises kostumer, slås katten af tønden og klasserne i mellemafdelingen har ansvaret for boder med slik, is og sodavand. Ferielukning - FTO er lukket 3 uger i sommerferien og det meste af juleferien. Se kalenderen: forældreintra- >information- >aktivitetskalender. Ferie afholdt udenfor skoleferierne hvis I overvejer at holde ferie med jeres børn udenfor de ordinære skoleferier, bedes I overveje følgende: 1. Først og fremmest tilrettelægger skolens medarbejdere undervisningen med udgangspunkt i, at eleverne opholder sig på skolen i undervisningstiden (og lidt til). Det er også på skolen, elevens sociale kompetencer udvikles sammen med kammerater og lærere. Mange af skolens aktiviteter er afhængige af, at eleverne er til stede og udfører deres del af arbejdet (projektarbejde, gruppearbejde, musik- arrangementer, teaterstykker herunder fx loppestykket lejrskoler mm.) 2. Hold derfor ferie med børnene indenfor de ordinære skoleferier!

3 3. Hvis en elev (mod forventning) skal holde ferie udenfor skoleferierne (mere end 3 dage):giv klasselæreren og skolelederen besked 4. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for undervisning, hvis eleven er på ferie i skoletiden = forældrene er selv ansvarlige for undervisning og lektier i den pågældende periode! Lærerne har ikke pligt til at tilrettelægge særlig undervisning eller lektier i et ferie- fravær, som forældrene selv er ansvarlige for. 5. Hvis I overvejer at holde ferie udenfor skoletiden, så vær ekstra opmærksom på, om jeres barn i forvejen har mange sygedage, har svært ved at lære eller ved at forstå de sociale spilleregler. Dette kan være særligt udfordrende, når han/hun ikke deltager i undervisningen i en periode. Ovenstående gælder selvfølgelig også i tilfælde af, at forældrene tager børnene ud af undervisningen til andre formål. Fester - Skoleåret byder på flere forskellige fester, hvor det årlige loppemarked er det største (se nedenfor). Herudover er der fastelavnsfesten (se ovenfor), klubfester for kl. og afslutningsfesten for 5. og 6.kl. på lejrskolen. Hertil kommer diverse klasse- og forældrefester som planlægges i løbet af året. Dato for de fleste fester fremgår af skolens aktivitetskalender på hjemmesiden. Fremlæggelser: alle afdelinger fremlægger i løbet af året de projekter og emner, de arbejder med. Nogle de mindste klasser fremlægger for klassen (kaldet Mini- universitet), nogle de lidt større klasser fremlægger af og til også for forældrene (arbejde med emner i hele afdelingen). Forældreintra - På vores hjemmeside finder du Forældreintra. Alle forældre får et brugernavn og en adgangskode. Her findes oplysningerne om klassens skema, ugeplaner, aktiviteter, foto, debat og beskeder fra lærere og de andre forældre. Der er en kalender, hvor de vigtigste events er indført bl.a. udvalgs-, bestyrelses- og forældremøder, ferier og fri- dage. I forældreintra vil du også kunne finde referater fra møder på skolen, informationer om arrangementer og planer for undervisningen. Forældrerengøring - 1 gang om måneden gøres der rent i klassen af forældrene. Der udarbejdes en turnusordningsliste i hver enkelt klasse. Forældrerepræsentanter Hvert år vælger hver klasse mindst 1 forældrerepræsentant. Repræsentanterne er mellemled mellem forældre og lærere og står til rådighed for eventuelle tvivlsspørgsmål for nye såvel som gamle forældre. Derudover koordinerer de arrangementer i klassen. Fripladstilskud - der er mulighed for at søge om nedsættelse af skolepengene. Ansøgningsskemaer hertil kan fås ved henvendelse på kontoret. Fritidsordningen, FTO, Frihedsordningen - Fritidsordningen er et tilbud til børnene fra børnehaveklasse til og med 3. klasse efter skoletid. FTO holder til i Lilleafdelingen og på skolens store grund, i Musik- rummet, Rytmiksalen og kælderen.

4 Fødselsdage: Barnet fejres i klassen på selve dagen. Alle børn i en klasse inviteres med, både drenge og piger. Hvis man ønsker at invitere hele klassen hjem, er det efter skoletid. I særlige tilfælde kan andet arrangeres tal med klasselæreren. Hver klasse laver en gaveturnusordning. Forældrene til klassen fastsætter sammen et beløb og børnene skiftes til at købe én fælles gave. Alle skal have en fødselsdagsgave også de, der evt. ikke holder fødselsdagsfest. Man kan låne skolen, hvis man vil holde fælles eller enkelt fødselsdag. Tal med Lise Bro om det. Man kan først låne skolens lokaler fra kl. 17, når FTO/Klub er færdige. Det kan være en god idé at holde fødselsdag flere sammen efter aftale i den enkelte klasse. Førstehjælp personalet er uddannet til førstehjælp og får opdateret deres kundskaber ca. hvert andet år. Første skoledag efter ferien: Vi mødes i klasserne, hvorefter vi alle går ud til flagstangen. Her bliver der sagt velkommen tilbage fra ferie, nye elever bliver præsenteret, vi synger en sang, hvorefter vi går i klasserne. Forældre er velkomne ved flagstangen. Generalforsamling - afholdes hvert år i april (se skolens aktivitetskalender) Glemmetøj - er noget vi har rigtig meget af. Med mellemrum gøres forældrene opmærksomme på, at man skal kigge efter glemmetøj. Ca. hvert halve år samles det sammen i sække, stilles ned i fyrrummet i kælderen, hvor det står ind til næste opsamling, hvorefter det afleveres i tøjcontaineren på genbrugspladsen. Man kan altså altid se i kælderen efter det tøj, der måtte være glemt indenfor det sidste ½ år. Grænserne for skolens område - Der er en usynlig mur rundt om skolen. Den lærer børnene hurtigt hvor er af de større elever og lærerne. Vores erfaringer viser, at børnene er gode til at overholde denne regel. Grænsen må ikke overskrides, når man er på skolen. Grænsen går ved fortovet langs vejen, stengærdet langs skoven, hegnet og hulvejen ind mod bag- boen. Spørg gerne hvis du er i tvivl. Hjemmesko - Hjemmesko eller andet indendørs fodtøj er påbudt i de kolde og våde årstider. Børn og forældre får besked, når perioden med indesko starter og igen, når den slutter. HLS her Hareskovens Lilleskole. Der er også andre HLS er i lilleskole- verdenen, Helsingør, Humlebæk, Holbæk m.fl. Hulepladsen området bag volden med børnenes egne huse (byggelegeplads) ved grænsen ind til naboen og skoven

5 Klassekasse Hver klasse har en klassekasse. Pengene går f.eks. til blomster, chokolade eller andet ved jubilæer m.m. Derudover er det klassekassen der bruges til klasseweekender og andre arrangementer. Klassekasseordning vedtages og prissættes fra klasse til klasse på forældremøder. Klasseweekend - Der bliver afholdt en klasseweekend (hyttetur med overnatning) for forældre og børn 1 gang årligt som regel i foråret. Det forventes at alle forældrene deltager, da der her er mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Skolen bidrager økonomisk, men forældrene betaler også en del selv. Klub - Der er klub efter skoletid til 16. for klasse alle ugens dage fra skolestart til 1. maj. Køkken der er frokost hver dag ved 11- tiden. Lillian står for maden af og til i samarbejde med børn fra 2.kl. og opefter. Læs om køkkenet på hjemmesiden. Der er mad (håndmadder) og frugt hver dag i FTO og klub. I 10- frikvarteret er der frugt til alle. Ledelse - skolens ledelse varetages af Frank Jensen (skoleleder) og Lise Bro Rasmussen (viceskoleleder). Legeaftaler - På skolen gøres et stort arbejde for at støtte børnene i at lege sammen på tværs af køn og alderstrin. Det tilrådes forældrene at videreføre dette til fritiden. Telefonlister er til rådighed ved henvendelse på kontoret. Det er også muligt at kontakte hinanden via forældreintra. Lejrskole - Der bliver afholdt fælles lejrskole for alle klasser 1 gang hvert år i sensommeren af en uges varighed. De seneste mange år har den for BH.kl. 6.kl. været afholdt på Klinteborg, en stor spejderlejr ved Fårevejle. Vi tager det meste personale samt et antal forældre med. Børnehaveklassens forældre kan i udgangspunktet ikke komme med, men fra 1. klasse er forældre velkomne til at melde sig som hjælpere. Overbygningen (7.- 9.kl.) tager hvert år et nyt sted hen i Danmark eller Sverige. Første år gik turen til Thy, andet år til Syd- Sverige (vandretur) og i 2015 går turen til Sønderjylland. Loppemarked - afholdes hvert år i foråret af 6.kl. og deres forældre. Overskuddet går til udlandsrejsen i 7.kl. Tidspunktet fremgår af skolens aktivitetskalender. Lærerdage - Lærerplanlægningsdage FTO- pasningsdage: Skolens lærere og pædagoger afholder et antal pædagogiske dage i løbet af året. Da disse dage er skole- /arbejds- dage, opfordrer vi forældrene til at tage over, både i skole og FTO. Tilmelding til disse forældrepassedage sker til klassens koordineringsudvalgsrepræsentant. Datoerne kan ses i kalenderen. På selve dagen arrangerer forældrene relevante undervisnings- /fto- aktiviteter for børnene (lærerdagene tæller som skoledage) kl. s elever arbejder hjemme på lærerdage.

6 Særlige arrangementer i forbindelse med lærer- /FTO- dagen, fx fødselsdage meddeles Leif eller Lotte i god tid inden selve dagen. Skal man bruge særlige hjælpemidler, skal Leif vide det inden selve dagen! Mobiltelefoner - Børnene må gerne have mobil med i skolen. Den skal være i tasken og være slukket i timerne. Børnene fra lille- og mellemafdelingen skal spørge en voksen, hvis de vil bruge den i frikvarteret. Det er vigtigt, at børnene ikke bruger den til at kontakte deres forældre i tilfælde af konflikter, men i den slags tilfælde kontakter en voksen på skolen. Sørg for, at jeres børn er helt klar over dette. Hvis det alligevel sker, så kontakt skolen med det samme. Motionsdag - torsdag inden efterårsferien afholder skolen motionsdag med skiftende indhold. Musik- café der afholdes 2 arrangementer i løbet af året, hvor børnene optræder med musik- numre, de har øvet i årets løb. Spille- dag fredag er spilledag. Man må tage div. digitale spillemaskiner med. Man må spille i frikvarterer og FTO, men selvfølgelig ikke i undervisningstiden. De øvrige dage, må man ikke tage spillemaskiner med eller bruge sin computer til at spille på. Det er børnenes eget ansvar at holde styr på deres spil, maskiner og opladere. Nødhjælpskasser findes i kælderen (Leifs værksted), i en skuffe i FTO s køkken og i skuret. Vi tager nødhjælpskasser med på lejrskole og ture ud af huset. Plaster, sårrense- servietter, øjenskyllemiddel og lign. Findes dels i en skuffe på gangen udenfor lærerværelset, dels på kontoret. Optagelse af elever - Der udfyldes og afleveres et ansøgningsskema, som fås på kontoret. Ansøgere til kommende børnehaveklasse indkaldes til samtale i november måned, hvorefter klassen sammensættes. Elever med søskende på skolen har fortrinsret. Se også hjemmesiden Orientering hjemmefra - Hvis du har en meddelelse der skal ud i hele klassen (f.eks hvis dit barn har lus, skoldkopper eller andet) anbefales det at bruge forældreintra. Parkering foretages ved vejkanten ind mod skolens grund ikke på den modsatte side! Når man parkerer for at sætte sit barn af, skal barnet sættes af ind mod fortovet og ikke ud mod gaden. Vore naboer sætter pris på at deres indkørsler holdes fri. Tag hensyn til naboerne de skal også på arbejde! Tag hensyn til cyklister på kørebanen og børn, der krydser vejen! Medarbejderne parkerer på parkeringspladsen. For forældre og medarbejdere gælder det: når man skal vende bilen, så brug ikke naboernes indkørsler! Kør hen til Udbakken og vend bilen der, bak ind på asfaltbanen, eller foretag en 3- punktsvending et neutralt sted. Bak ikke hele vejen ned ad vores lille vej! Pas meget på cykler og

7 fodgængere, især i den mørke tid. Vores vej er også skolevej for mange børn, der går på Egebjergskolen Pedellen - hedder Leif. Han træffes på skolen. Vi har også en pedelmedhjælper, han hedder Regin. Psykolog Skolen er tilknyttet Ballerup Kommunes PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning), Område Midt. Regler: Skolens 2 alt- overskyggende hoved- regler er: Du må ikke udelukke dvs. hvis et barn ønsker at deltage i en aktivitet (leg, gruppearbejde mm.), andre børn har gang i, skal barnet lukkes ind i aktiviteten. Til gengæld kan det nytilkommende barn ikke kræve, at aktivitetens rammer og roller ændrer sig, fordi barnet kommer ind Du skal tage hensyn - dette gælder både mennesker og materiel Rengøring - Hareskovens Lilleskole har Synlig Rengøring, dvs. at rengøringen foregår i skoletiden, så børnene kan se, det ikke er noget, der kommer af sig selv. Skolen rengøres dagligt med støvsugning og 2 gange om ugen med gulvvask. Vi bruger rengøringsmidler, som er miljøvenlige og uparfumerede og følger jævnligt op på materialer og metoder med kurser i den nyeste viden på området. 2 gange om ugen har vi rengøring fra et rengøringsfirma. Toiletterne rengøres dagligt. Personalet minder jævnligt børnene om at trække op efter sig og vaske hænder efter toiletbesøg. Hovedrengøringen i klasselokalerne varetages af forældrene. Forældrene vælger en ansvarlig for plan for rengøring, som så fordeler forældrene over året, så der bliver gjort rent én gang om måneden efter plan, som er hængt op i klasserne til afkrydsning. Rengøringsartikler rengøringsrum. Rengøringsartikler forefindes på reol i depotet i mellemgangen ved storrummets toiletter og på handicap- toilettet i den nye bygning. Sekretær - hedder Lotte. Træffes på kontoret hver dag undtagen torsdag fra kl Skiftetøj alle børn i FTO- alderen har en kasse eller en pose til skiftetøj. Det er en rigtig god idé, at barnet har ekstra varmt tøj til vinter- sæsonen, regntøj til våde dage osv. Husk at tage det med hjem efter sæsonens afslutning. Næste sæson er barnet vokset ud af skiftetøjet! Skovtur - Der er skovtur en dag om ugen for børnene i FTO. Sørg for at dit barn er klædt på, så det passer til vejret. Børnene er tilbage på skolen kl. 15. Slik børnene må ikke have slik med i skole medmindre der er en speciel anledning og det er aftalt med læreren. Hvis man har noget med til uddeling, skal der selvfølgelig være til hele klassen.

8 Snebolde. Der må kastes med sne på området fra de store sten udenfor børnehaveklassen og op til skoven. På resten af skolens grund må der ikke kastes med sne. Hvis man bevæger sig ud i sne- kastningsområdet, er man automatisk med i sneboldkastningskampen Sundhedsplejersken hedder Annette Lunde Hansen. Annette er på skolen hver anden torsdag, men kan ellers træffes på tlf. nr Sygdom ved sygdom skal der ringes til skolen - helst inden kl. 8 - på Læg besked på telefonsvareren. Hvis en lærer er syg vil der sædvanligvis være vikar. I sjældne tilfælde (når ingen vikar findes) får eleverne fri eller arbejder alene under opsyn. Særlige lukkedage Vi fordeler selv ferie- og fridage. Der kan derfor i løbet af året forekomme almindelige hverdage, hvor skolen er lukket. Orientering om dato for disse dage vil typisk ske i på forældreintra men først og fremmest er de skrevet ind i kalenderen, som kan ses på hjemmesiden. Tandlæge Elever fra lilleskolen er tilknyttet den kommunale skoletandpleje. Al kontakt til tandlæge foregår direkte mellem det enkelte hjem og tandklinikken. Tarzan- banen område på trekanten, hvor forældrene har været med til at bygge legeredskaber af naturmaterialer til at klatre i. Teater - Der er tradition for at de tre afdelinger har teaterprojekter hvert eller hvert andet år. Vi har med mellemrum fælles teaterprojekt for hele skolen. Tilsynsførende Søren Hedegaard er pt. skolens tilsynsførende. Den tilsynsførende vælges på skolens generalforsamling for højst fire år af gangen. Hvert år skal han udarbejde en tilsynsrapport. Disse er at læse på skolens hjemmeside Trekanten område mellem Skovbovænget, parkeringspladsen og naboens indkørsel også kendt som Tarzan- banen. Udvalg - Skolen har forskellige forældreudvalg, man kan melde sig til. Se nærmere under Forældreaktiviteter på hjemmesiden under Information. Tilvalget foregår for et år ad gangen på det første/sidste forældremøde i skoleåret. Udlandsture 7.kl. tager hvert år en uge til udlandet. Formålet med turen er, at de skal afprøve deres andet- sprog (engelsk) i praksis og vi opsøger primært oplevelser, der aktiverer børnene fysisk og intellektuelt/kulturelt. Pengene til turen kommer dels fra forældrebetaling (= én måneds skolepenge), dels fra det årlige loppemarked (se dette). 8.kl. tager til Berlin i ca. 5 dage og træner deres tredje- sprog, som hos os er tysk. Åben børnegennemgang - Der afholdes åben børnegennemgang i hver klasse op til 4.kl. 1 gang årligt. Her gennemgås det enkelte barns sociale, faglige og musiske færdigheder dels fra

9 forældreside og lærerside. Klasselæreren og en pædagog fra FTO deltager. Gennemgangen foregår på et forældremøde i åbent forum, hvor alle klassens forældre deltager. Denne form giver mulighed for at få indblik i, hvilke børn ens eget barn lærer af og med i hverdagen samt støtte op om hinandens børn. Se også nærmere under Information på hjemmesiden. Åbent hus FTO afholder Åbent Hus 2 gange i løbet af året: før jul og inden sommerferien. Her kan forældrene under hyggelige former sludre med det pædagogiske personale og hinanden. I ugen op til sommerferien siger 3.kl. farvel til FTO med en gave, de selv har lavet i samarbejdet med deres pædagog. Vi forventer at se alle forældre med tilknytning til FTO en til disse arrangementer. Åbningstider skolen er åben fra undtagen sidste skoledag før sommerferien, hvor vi lukker kl. 15. Redigeret af Lise Bro Rasmussen

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning.

FORÆLDRE - INFORMATION. Roslev Skolefritidsordning. FORÆLDRE - INFORMATION Roslev Skolefritidsordning. Side 2 Til forældre med børn i Roslev SFO. Forældreinformationen indeholder nyttige oplysninger om fritidsordningen. Brug folderen hvis I har brug for

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc

Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf G:\skole\Oesterbyskolen\Østerby\SFO\foldere\Folder Østerbyjan2015.doc 1 Østerbyskolens FRITIDSORDNING(SFO) Januar 2015 tlf.79965610 2 Skolefritidsordningen Skolefritidsordningen(SFO) er det kommunale tilbud om pasning af børn uden for skoletid. Ordningen omfatter elever

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten

Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Indholdsfortegnelse. Blæksprutten Hvem er vi Side 1 Hvad vægter vi Side 2 Praktiske oplysninger Side 3 + 4 Kostpolitik Side 5 Konflikter Side 6 Fysiske rammer Side 7 Uderummet Dokumentation Møllevej 9

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Hals skoles DUS

Velkommen til Hals skoles DUS Velkommen til Hals skoles DUS Skovsgårdsvej 1 9370 Hals Tlf. 99 82 40 38 På siden finder du information om: Ledelsen Åbningstider Takster DUS tilbuddet Personalegruppen Lidt om Dussen En dag i DUS Årsplaner

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole

Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole Velkommen til Skolefritidsordningen på N.J. Fjordsgades Skole KÆRE FORÆLDRE Velkommen til N.J. Fjordsgades Skoles Fritidsordning! Hensigten med denne præsentation er at give en kortfattet orientering om

Læs mere

Vi ønsker alle en rigtig god sommer

Vi ønsker alle en rigtig god sommer Dokumentation Ved indgangen til Fritteren, i Glasgangen, har vi lavet en aktivitetstavle, så børnene kan danne sig et overblik over, hvad der sker i huset. Det er et stort hus, og det kan være svært for

Læs mere

Fritidsordningen. Telefon:

Fritidsordningen. Telefon: Fritidsordningen. Praktiske oplysninger: Fritidsordningen bor på skolen i skolens lokaler. Tilbudet er delt i 2 dele: Fritidsordningen for de 4 yngste klasser og klubben for de 4 ældste. Telefon: 44440030

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holebyafdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 54 69 15 50 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 54 69 15 59 eller

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 153 børn i SFO, og de er fordelt på 4 stuer og klub med 2 faste voksne. 1 Kære Alle! Velkommen tilbage fra ferie og specielt velkommen til nye børn og forældre. Håber I alle har nydt sommeren. Vi er kommet godt i gang efter ferien og de nye børn har fået indblik i, hvordan

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50

Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 Velkommen til SFO Nøddeknækkeren Ved Søndre skole, Holeby afdeling Maribovej 3 A Tlf.: 54 69 15 50 0. og 1. klasse tlf.: 40 35 62 73 2. og 3. klasse tlf.: 41 62 27 28 4.- 6. klasse tlf.: 40 79 78 60 Leder

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte.

Forældrefolder. Børnehuset Troldemosen. Tlf. 3998 4480. Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte. www.bhtroldemosen.dk. Email: troldemosen@gentofte. Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Forældrefolder Tlf. 3998 4480 www.bhtroldemosen.dk Email: troldemosen@gentofte.dk HB Handicap-Befordring tlf.36 72 10 10 8 Forældrebestyrelse

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2.

Indholdsfortegnelse. Det Pædagogiske arbejde 2. Tale-Høre bistand 2. Fysioterapeutisk behandling 2. Ergoterapeutisk behandling 2. Forældrefolder Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske arbejde 2 Tale-Høre bistand 2 Fysioterapeutisk behandling 2 Ergoterapeutisk behandling 2 Psykolog 3 Studerende 3 Kommunikation 3 Relationer 3 Ture ud

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole.

Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi er en flok glade, engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere, som har base i SFO ens lokale her på Øster Starup skole. Vi tilbyder børnene en hverdag med voksne, som ser og hører det enkelte barn. Vi

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer.

Beskeder: Det er vigtigt at være opmærksom på beskeder i skoleintra, det er også her, man informeres om evt. arrangementer. Værd at vide om SFO. Aflevering/afhentning: Når I afleverer jeres barn om morgenen, er det vigtigt, at l lige kommer ind og siger godmorgen, så vi ved, hvem vi har i huset. Ligeledes at sige farvel ved

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Vængebo

Velkommen til Børnehaven Vængebo Velkommen til Børnehaven Vængebo Rudersdalsvej 91 A 2840 Holte 46 11 35 10 Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen... 2 En ny start... 2 Normering... 2 Åbningstid... 3 Hent og Fix ordning... 3 Vængebo

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi

Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi Velkommen til Friskolen Børnenes Akademi VELKOMMEN TIL FRISKOLEN BØRNENES AKADEMI Denne pjece er en introduktion til dig som ny forældre på Børnenes Akademi. I pjecen vil vi nævne nogle af de praktiske

Læs mere

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger.

PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE. For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. PRAKTISKE VINK VELKOMMEN I ADAMSMINDE For at lette hverdagen i Adamsminde for alle parter, har vi samlet en række praktiske oplysninger. Vi forventer at I læser denne folder igennem ved Jeres barns opstart

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

til Nordbyskolens SFO

til Nordbyskolens SFO Velkommen til Nordbyskolens SFO Forårs-SFO Velkommen til alle nye børn og forældre. Den 1. april er første dag i ForårsSFO. Dagens rytme 6.30-9.00 : ForårsSFO åbner og der er mulighed for morgenmad frem

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen til Kollerup Skoles SFO

Velkommen til Kollerup Skoles SFO Velkommen til Kollerup Skoles SFO Vores Værdier: Hverdagen tilrettelægges så børnene føler sig trygge og er glade for at komme. Børn skal videreudvikle sociale og personlige kompetencer. Herved forstås

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

Velkommen til Ågerup Børnehus!

Velkommen til Ågerup Børnehus! Velkommen til Ågerup Børnehus! Krogvejen 4, Ågerup, 4390 Vipperød. 1 Kære forældre. Velkommen til Ågerup børnehus! Vi håber, på et godt samarbejde med jer, og vi glæder os til, at lære jeres barn at kende.

Læs mere

Velkomstfolder til børn og deres forældre. SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk

Velkomstfolder til børn og deres forældre. SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk Velkomstfolder til børn og deres forældre SFO Viben Tingstedvej 34-36 2640 Hedehusene 4335 2950 www.reerslev.skoleintra.dk Kære forældre Denne information er tænkt, som en hjælp til at gøre den første

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul:

Traditioner. Traditioner omkring højtider og helligdage. Jul: Traditioner Traditioner omkring højtider og helligdage Jul: Juletræstur og juleklip: Tættest muligt på 1.december laver alle julepynt - 6. klasse tager ud og finder et smukt juletræ til skolen. Herefter

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26

SFO Pastinakken. Informations-folder 2014. www.midtskolen.dk. Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev. Tlf. (SFO): 20 30 44 26 Tlf. (Kontor): 56 20 44 26 ÅBNINGSTIDER: MA. - TO.: 6.00-8.00 + 14.00-17.00. FREDAG: 6.00-8.00 + 14.00-16.00. Informations-folder 2014 I SKOLEFERIER: MA. - TO: 6.00-17.00. FREDAG: 6.00-16.00. I skoleferier skal børnene være på Pastinakken

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Velkommen til. SFO Egegård

Velkommen til. SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Velkommen til SFO Egegård Allerførst vil vi ønske jer og jeres barn velkommen til SFO Egegård. Hvordan kommer du i kontakt med os? Kontoret Tlf: 3957-6739 SFO Leder Bente Berth

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere