Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift"

Transkript

1 Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil lørdag, da man fik frisk Norske fiskerier Uken desember. Br i s l ing fi s k et antages at ha været sydvest. ubetydelig ogsaa i sidste uke. uken Paa Vestkysten blæste det temmelig rrrldfket. Mandag ind- der endte 13 desember indbragtes til sterkt fra nordvest søndag morgen. kom til Kristiansund 9 dampskibe. tavanger skj. smaasild, 2235 Vinden løiet ut paa dagen, og derefter De hadde drevet paa ulenhavet, skj. brisling, 228U skj. blanding og fulgte et par dages laber sydost. Un- 3-4 mil nordvest av ulen og fang skj mossa. Av smaasilden kom der de følgende dages høie barometersten var maal. tørrelsen skj. fra Nordlands amt. Da- stand hersket for det meste stille veil'. var , pris kr. 30 pr. maal. viken er i de ;idste 14 dage opfisket Lørdag indtraadte frisk eller sterk rril Titran indkom fra samme felt ] 3 i og omkring Rugsund og etpar andre vind fra syd til sydvest. dampskibe med maal, pris steder ialt 5500 skjepper blandet smaa- Nordenfjelds, hvor man hadde rolig kr. 25. Tirsdag hadde de faa ind- sild. der er sendt hermetikfabrikkerne veil' i begyndelsen av uken, har der komne drivere ikke nævneværdig fangst, i Bergen og tavanger, pris kr fra onsdag blæst frisk sydvest. Freimidlertid var veiret godt om aftenen pr. ski. Derhos er der stængt dag gik vinden nordvestlig; men 1ørsaa de fleste drivere gik ut. nsdag ca. 800 ski. ved Borten, som er solgt dag fik man igjen sydvest eller vestenvar den bedste dag for fisket, veiret til Moldøen. vind, der optraadte me.d betydelig var bra. Til Titran indkom 50 dri- Bankfisket var tildels ogsaa hin- styrke utover dagen. vere, hvorav 23 hadde maal dret av uveiret. uken som endte 13 ds. Landets nordlige kyster har hat de øvrige ubetydelig fangst, størrelse indbragtes til Andenes og Bleik urolig veil' den hele tid. Vinden har sild i maalet, pris kr. 20. fisk, hvorav 5650 brosme, for det meste staat sydvestlig eller m aftenen landligge for sydvestkuling torsk og 9300 lange. vestlig. sær i 0stfinmal'ken har den er er tilstede 52 drivere og 6 kjøpe- Prisen var for torsk 14 øre, for brosme været av betydelig styrke. Torsdag fartøier. Til Kristiansund indkom 30 6 og for lange 14 øre pr. Lever- fik ogsaa Tromsøkysten sterke eller dampskibe, drevet 3-5 mil nordvest partiet var 88 hl., anvendt til 36 hl. stormende vinde, først fra sydvest og av ulen med fangst fra 0-80 maal, damptran. Øksnes er i november de følgende dag fra vest eller nord. igjennemsnit 7 maa], størrelse 620, maalled opfisket fisk, hyse vest. pris kr. enere om aftenen , torsk , brosme indkom yderligere 370 tnaal sild, hvorav og kveite. Penge- Telegrammer.. 1 damper med 150 maal, resten i værdien anslaaes til kr Til torsildfisket. smaaslumper. Driverne paa vinøhavet lvoldøen indbragtes i sidste uke pslag /12: torsildiisket: dag hadde svarte garn, kun svak fornem- fisk, hvorav 8000 hyse, 7000 til Kristiansund faa drivere, ingen nævne mese. iden onsdag var der land- torsk og 4000 sei. værdig fangst. aften godveir, de fleste utreist. fi T k f l. F' hpslag /12: torsildfisket: dag ligge for storm paa hele skefeltet. o l' sel s {e t l n m ar\: e n ar til Titran 50 drivere, hvorav 23 hadde 1- }1or Kristiansund blev ukekvantumet været hindret av uveir i uken saa 20-4 maal. tørrelse Pris 20. f bl 1..' K' l f' cl Landligge, ydvestkuling. Tilstede 52 dri- 700 maal, hvorav iset 660, saltet angsterne ev smaa. L' or Jø e Jl' vere, 6 kjøpefartøier.kristiansund: 30 damp 40 maal, og for Titran 191 maal alt hadde man fra torsk drivere 3-5 mil nordvest ulen [> T fb 4 k l' maal. tørrelse 620. Pris Utrygt saltet. otalrangsten iaar pr, o de- og or er evaag g., 101'- veil'. Drivere villøhavet svarte gam, svak sember er 968 maaj, derav er 728 øvrig var fangsterne mindre og flere fomemmelse.. maal iset og 240 maal saltet. fjor steder landligge. Prisen var for torsk pag' 1. 1/2: torsildfisket: gaar. yderhgel'e til Knstansund 370 maal, hvorav var til 21 desember ialt opfisket l 020 fra øre pr. ) leverholdrghet 150 maal paa 1 driver, resten smaaslumper. maal, 2585 iset, 8285 saltet og og tranprocent araftes stormhindring. aften vendereise Gnphavet. maal hjemmebrukt og i 1911 til 23 ps]ag /12: torsildfisket: Kristian desember opfisket maal, derav Veiret: 1\1 ete o ro] o gi s k e bs e1'- sund stormhinclring sidste dage. Ukekvantum iset og saltet. va to ri um berett.er: 700 maal. Titran landligge siden onsdag. alt opiisket iaar 968 maal, hvorav 728 iset, m fetsildfisket foreligger ingen De første dage i uken hadde yd- 240 saltet. meddelelser for sidste uke, san man kysten friske vestlige til sydlige vinde; >pslag /12: torsildfisket: Til Knstiansund idag 4 dampdrivel'e, hvorav l kan vel nærmest gaa ut fra, at det men fra onsdag blæste der under en med 40 maa, øvrige 150 maal hver.

2 408 UKENTLGE MEDDELELER FR NRK FKERBEDRFT FRA FKERDREKTØREN. 24 deembel 1913 F atsu dfisket. pslag 60. VadsØ 20/12: 2 mindre stæng Øksfj ord, forløpne uke optat ialt 6000 maal, solgt agnsild. Amtmanden. kreifisket. pslag 32. VadsØ 19/12: Gjøsvær smaabaatene torsk, 200-1)00 kg'. hyse, skøiter torsk, hyse, W[aasø, avøsund, Latø og- Rolfsø kg'. torsk, hyse, jelmsø skøiter torsk, hyse, Tufjord torsk, hyse, Kjøllefjord torsk, Mehavn torsk, stormhindring, Gamvik stormhindret 2 skøiter 1000, Tufjord landligge for storm, Finkongkjeilen delvis. trækning 1500 torsk, storm, Losvik , kjaanes 260, Berlevaag , Kongsøfjord torsk, storm, VadØ hyse. Pris: torsk 12-15, sei 9, hyse 4-9, lever i onning'svaag, Kjøllefjord -torsk 14, lever 18, leverholdighet 1300, tranprocent 48-50, Tanaværene torsk 10-12, hyse 4-7, lever 7--12, Vardø 10-12, 5-6 og 10. Amtmanden. Utenlandske fiskeriere Uken desember. Det svenske sildefiske. nurpenotfisket fra Bohuslen har været hindret av uveir omtrent gjennem hele uken. Fredag var der godt fiske sydligst, men silden var noget blandet, pris kr. pr. hl., og lørdag :fiskedes der bra ved kagen, god kvalitet. Prisen var fra 8-10 kr. pr. hl. Ukefangsten blev hl. mot i tilsvarende uke i alt er iaar der ifj or til samme tid var saltet dat. ull 12 desember: Raamedicintran Eksportert: altsild: 1913 Yarmouth Lowestoft pgave over fangstutbyttet ferskfiskmarkedet endt 6 desember. alt Yarmouth..., sekunda 5-8, kveite Lowestoft Totalfangst pr. 6 desember: 1913 crans alt l Økning Cl'ans crans l/l td.. 1/ spurt. l 9 12 Jeg noterer: Markedsberetning om tran. (Ved W. Theodor Reincke). amburg, 19 desember ndusrielle sorter tildels bedre efter- Yarmouth Brutto Lowestoft salgspriser. alt Damptran, koldkl. Lofots J16J. le Do. ildetran, valtran, 80 65/70 60/65 50/51 40/41 33/35 42/42 1 /z 37/38 28/29 37/38 33/34 fra Trondhjem i tiden fra 27 november tiden fra desember. Til norske stationer 2 3i Konsulatberetningero Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 15 desember: mport og omsætning av klipfisk fra 7 desember til 13 desember 1913, alt pr. kvintal il 50, androg til: Bilbao. alg 1100 norsk, 660 færøisk. Beholdning pr. 13 desember 3900 norsk og 400 færøisk. Prisen for lste sort opgaves notert til ptas il for norsk og il for færøisk. antander. mport 263 engeh;k, alg 995 norsk, 498 engelsk. Beholdning pr. 13 desember 1625 norsk og 200 engelsk. Yarmonth Lowestoft Beholdning-er 1135, 100, priser uforandret. Paris London alt i uken Klipfiskmarkedet. pslag 5. 23/12: Generalkonsulen i Bilbao telegraferer: Bilbao: mport 1910 norsk, salg 2010 norsk, 220 færøisk. Beholdninger 3800, 180, priser uforandret. antander : mport islandsk 150, salg norsk 490, islanusk 50. av det engelske sildefiske i uken pslag3. 17/12: amburg'-altona: astor 50 kasser fisk, hyse 26-37, sekunda 10-:;/0. pslag 3. 20/12: amburg-altona: Nic elven 283 kasser fisk, byse 18-23, sekunda crans crans Mira 138 kasser fisk, hyse 11-15, tønder, i og i 1910 m det tyske og det hollandske s i de fis k e foreligger ingen beretning for sidste uke. Fra Norges fiskeriagent i England; smaasild 10-12, 65/2 fetsild 12. Mira 34 storsild J1. kassen. pslag 2. 23/12: Fiskeriagent Jhnsen tele tilførsel 6733 kasser engelsk fersksild 25-28, 3706 svensksild Nidelven 218 kasser graferer: ull: 1200 kasser svensksild shillings kassen. opfisket hl. mot i 1912, i 1911 og hl. i Av aarets fangst er intet saltet, mens Telegrammer.. f ersksildmarkedet. pslag 2. 22/12: amburg-altona: Uke- Markedsberetninger W19 V Uken desember. pslag 4. 23/12: ildefisket Bohuslen: gaar intet fiske. Uveil' kroner. Ukefangst til 20 us bl, ingen saltning. Pris 1l-18. Totalfangst bl. mot i 1912, i gaar godt fiske sydligst. Noget blandet. Pris pr. hl. pslag 4. 22/12: ildefisket Bohuslen: Lørdag godt fiske kagen, god kvalitet. Pris Fisket vedvarende smaat. God kvalitet. Pris kr. hl pslag 4. 20/12: ildefisket Bohuslen: smaat fiske sydligst. Blandsild. Pris 8-15 kr. hl. pslag 4. 19/12: ildefisket Bohuslen: pslag 4. 17/12: ildefisket Bohuslen: gaar intet fiske. Uveir. pslag 4. 18/12: ildefisket Bohuslen: gaar Telegrammer. Det svenske sildefiske. utenlandske do rrils til 3 desember Til norske stationer... utenlandske do Tils pgave over fersk sild avsendt med jernbane Brun levertran.... æltran, lys.... Do. brunblank.... brun.... lys.... brunblank /3P/2 brun...,. 28/29 uraffinert nr / 2 l j, 33 set sild: l 9 l 3 l 9 l 2 Blank torsketran Lowestoft kolli kolli Brunblank do. Blank industriel... Brunblank do.....,...

3 24 desember 1913 UKENTLGE MEDDELELER FR NRK FKERBEDRFT FRA FKERDREKTØREN 409 Prisen for lste sort opgaves notert kasser smaasild, som solgtes til ji(;;. til ptas a for norsk. 13 for kassen. Paa Madrids børs notertes idag: Fiskemarkedets laveste og høieste Pesetas pr. 100 frc. a/v l/paris. engros priser var i ukens løp paa følgende l Æ a/v l/london. fiskesorter: følge vicekonsulernes indberetninger Pigvar pf. pr. re gav satclinfisket i den forløpne uke Flyndre følgende utbytte: yse Vigo knapt; der opfiskedes 1227 Kveite cents pr. pund. Førstehaands pris paa Pacifikkysten opgives nemlig til gjennemsnitlig blot 2 1 /2 a 3 cents og befordring hertil omtrent 1 cent pr. pund, hvilket bringer prjsen fra jernbane her til 3 1 / 2 a 4 cents pr. pund. A v fe' s k mak l' e l ankom her et - prøveparti fra Norge tidlig i bøst, som - ikke bragte noget heldig resultat, da kurver. ei ] varen avlevertes i daarlig forfatning. Gijon meget godt. Gjedde :1 - En av de større fiskehandlere oplyser, antander ubetydelig. ørret Jli(;;. '1 - at fersk makrei bør sendes pakket i fuld Vigo holdt rognmarkedet sig uforandret; Aal...' kommen tætte tønder med tre lag smaa- beholdningerne ans]aaes til ca. Makrei pf. stk tønder. Fra generalkonsulatet i New York Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 13 til Utenriksdepartementet, dat. 5 dedesem ber 1913: sem ber 1913: Det stormfulde veil' i den henrundne kjønt ferskfiskmarkedet i New York uke hadde indflydelse paa fiskedam- som regel hnr rikelig tilførsel av kveite pernes fangst, idet den delvis var meget og laks fra Pacifikkysten, turde der ha liten; likeledes var tilførselen fra ut- aapnet sig en mulighet for indførsel landet ogsaa knap. 18 fiskedampere fra Norge av disse fiskesorter nu, da losset ved Altona fiskeauktion samlet de fra at ha været belagt med en told t6 fersk sjøfisk og omsattes av l cent pr. pund er blit toldfri og videre 34 kasser aal, 69 kurver Nord- der samtidig er blit adgang til hurtig sjøræker, 2 kasser sild, 209 kurver befordring hertil i kjølerum med den 0stersjøtorsk, 2700 stykker makrei, Norske Amerikalinjes dampskibe C$ dansk flyndre og 1250n For tilfælde av forsøk herpaa kan re indsendelser fra ind- og utlandet. derfor oplyses, at kv ei te kommer i Efterspørselen paa alle fiskesorter markedet her iset i kasser paa 450 a var meget stor, hvorfor gode priser 500 punds nettovegi og frossen i kaserholdtes saavel paa fiskedampernes ser indeholdende 300 pund fisk; hode som de indsendte varer. Den store og finner er avskaarne og den frosne efterspørsel skriver sig ogsaa meget fisk er enkeltvis indviklet i almindelig derav, at streiken blandt fiskedamper- brunt pakpapir; kasserne maa paa mandskapet i olland endnu er ved- stemples indholdets nettovegt i store varende, hvorfor den ellers vanlige be- og tydelige bokstaver. set kveite brintydelige tilførsel av fersk fisk fra ol. ger rlen høieste pris i tidsrummet 1 land er uteblit. desember til l februar; tidlig i februar Ved fiskebryggen var i ukens løp begynder der nemlig ny tilførsel fra 2 seiltrawlere med 230 snes butt, 41 Pacifikkysten med dermed følgende nedflodevere og 32 joller med fangst av gaaende marked. For nærværende er stint, butt og anden flodfisk. salgsprisen her la] 5 cents pr. pund denne uke uke, fra 7 ds og til for stor iset fisk; i februar og utover idag den 13, ankom 4' dampskibe fra vaaren falder den almindeligvis til 5 Lowestoft og losset ved Altona silde- a 10 cents. Frossen kveite av 8 a 10 kai 9610 kasser engelsk' fersk sild, punds vegt betinger nu omkring 6 1 /2 som omsattes fra 23 til 28 J/!0. kassen. cents pr. pund og 15 a 60 punds fisk Av svensk fersk sild ankom i ukens 7 1 /2 a 8 cents. løp til Altona: L aks kommer iset i punds 9 desbr. : Med jernbanen 300 kasser kasser og frossen i 300 a 350 punds og med dampskibet,,'villiam 1110 kasser, hver enkel frossen fisk indkasser, opnaadde priser J/!0.. viklet som kveiten i papir. Kennebec 10 desbr. : Med jernbanen 300 kas- (Maine)-laks sendes hertil næsten udeser,' pris 24 J/!0., og med dampskibet lukkende i is og bringer fra 15 til 40 'lgermania 500 kasser, pris cents pr. pund, eftersom den indtræffer Jf? pr. kasse. paa et mere eller mindre vel forsynt Tilsammen 2215 kasser. marked. For frossen Columbia River Desuten ankom med jernbanen 50 laks opnaaes almindeligvis 6 1 / 2 a 7 hakket is, et paa bunden, et i midten, og et i toppen av tønden, hvorefter denne bør ifyldes 2 bøtter sjøvand, tilsat med et par haandfuld bordsalt. For at tønden skal kunne holde sig saa lufttæt som mulig sørges der for ekstra sterk, almindeligvis dobbel, bund og laag. Tønden bør indeholde 150 pund fisk og merkes med antallet av makre, den indeholder. Den sælges stykkevis; for prima 1 1 /2 punds makrel opnaaes for nærværende 35 cents. Efter taten New Yorks lov kan fisk ikke opbevares i frysehus længer end 10 maaneder. Der foreligger imidlertid nu et federalt lovforslag om at indskrænke denne tid til 2 maaneder og desuten at paastemple emballagen fiskens fangst og pakningsdato. Fiskehandlere her motsætter sig denne indskrænkning i lagringstiden og formener, at den ikke vil bli vedtat. Avgiften for lagring i frysehus opgives til 1/4 cent pr. pund pr. maaned. anledning av et anstillet forsøk paa indførsel av ørr et bemerkes, at taten New Yorks fredningslov forbyr salg her av ørret i enhver form, hermetisk saavelsom fersk. Rapport fra generalkonsulatet Genua til Utenriksdepartementet, dat. 13 desember, angaaende kreditgivning ved fiskeforsendelser til talien : De norske fiskeeksportører vil allerede telegrafisk ha faat meddelelse om at to messinaimportører av fisk, nemlig Reccardo Espro og Giovanni Corrao, har rømt efterat ha bedraget sine kreditorer for betydelige beløp; der nævnes ca lire. Vor konsul i Messina har gjort alt mulig for at faa dem eftersøkte og arresterte; men da rømningen ganske vist er omhyggelig forberedt lang tid i forveien, og da Messina med sine mange forbindelser til alle kanter frembyr sær

4 410 UKENTLGE MEDDELELER FR NRK FKERBEDRFT :b'ra FKERDREKTØREN 24 desember 1913 Eg gunstige betingels(j)r til at absentere sig, er der neppe synderlig haap om at faa rømlingerne fakket eller de understukne penger restitueret. Der findes praktisk talt neppe nogen aktiva efterlatt efter de forsvundne. Norske fiskeeksportører har desværre betroet disse svindlere varepartier til betydelige beløp mot akcept og vil formodentlig komme til at tape hele sit tilgodehavende. (Kredit skal delvis ha været git like op til 8 a 10 maaneder). Jeg har i mine tidligere rapporter om fiskehandelen paa!talien indtrængende advar et mot kreditgivning til firmaer for hvis soliditet man ikke har fuld sikkerhet. min sidste aarsberetning (indtat i Konsulatberetningernes (( ukeutgave nr. \ 30 iaar) uttaler jeg bl. a. følgende:,:en stor del av de tap og fortrædegheter, som vore eksportører er utsat for i t ali en, skyldes letsindighet med kreditgivning. Mange av de mindre italienske kjøpere er komplet insolvente personer, som dels søker paa sælgerens resiko at spekulere i prisstigning, og som dels slet og ret kun har til hensigt at komme i besiddese av varepartiet uten tanke paa at betale det. Det er undertiden ganske forbausende at se, hvordan norske eksportører kan godta akcepter for betydelige beløp av personer, som ingen hernede vilde gi kredit for en øre. Agenternes oplysninger i dette stykke er ofte litet at stole paa. Jeg maa derfor indtrængende advare mot nogensomhelst krec1itgivning til kjøpere, om hvis soliditet man ikke har fuld visshet, elv ved salg pr. 25 % forskud mot akcept for resten har man ofte liten garanti for betaling av restbeløpet, naar partiet er kommet i hænderne paa moralsk og økonomisk uvederhæftige personer, (( Jeg maa ikke alene i et og alt fastholde denne advarsel, som svindleraffæren i Messina desværre allerede har git en sørgelig aktualitet, men tillike alvorg henstille til vore fiskeeksportører -:- foruten overenskomsten om 25 % forskud - tillike at samle sig om til yditalien og icilien kun at sælge mot kontant (mot presentation av dokumenterne inden varens ankomst, og i mangel av prompte betaling øieblikkelig gjøre offerte reale). Kan vore konkurrenter sætte saadanne be- Fiskemarkedet i Bergen. msætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget. (pslag paa Bergens børs). Varesort Mandag Tirsdag nsdag Tordag Fredag. Lørdag 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 Tran: kr. kr. kr. kr. Prima koldklaret tran Brunblank mediein, Nordlands Rundfisk : Finmarksfisk grams.., torsild, rund li. i d: Cl l o li De engelske og walesske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i torbritannien og rland). kr kr ,00 November 1913 Januar-november 1913 wts. wts. For aue sorter tils pecifisert for følgende sorter: ild l Brisling Makrel,...,..., Torsk..., l l Lange li o ei yse..,,_o,, Flyndre..., Kveite }() tingelser, forekommer det mig, at ogsaa vi maa kunne gjøre det. verenskomsten om c1ernede kun at sæ]ge mot 25 % forskud hjælper jo litet, hvis man ved kreditgivning taper de resterende 75 %. Det er illusorisk at tro, at ikke helt uvederhæftige personer kan skaffe tilveie de 25 %, som behøves som forskud for at komme i bqsiddelse av et parti, for hvilket resten av betalingen bortgives paa kredit. Den urimelige og næsten ufattelige kreditgivning som enkelte norske eksportører undertiden har bevilget alskens moralske og økonomiske uvederhæftige personer, har selvfølgelig bidradd til i høi grad at demoralisere markedet og gjøre stillingen saa meget vanskeligere for de importfirmaer, som driver virkelig legitime forretninger. Maatte den sidste bedrøvelige Messina affærre blot bli en lærepenge, virk- GJenneD hjælpere og hjælperes hjæl-1 som nok tl at brmge en forandrmg pere er det ikke nogen vanskelighet i det farlige usunde spor, som vore ved at reise disse penger; spcielt paa fiskeforretninger dernede er kommet steder, hvor Camorra'en endnu flore- i - og maatte denne affære blot ikke rer i skjønneste maal. det været mig berettet, hvordan der kalamiteter. fra Norge har været git kredit til Fiskeimportører ((, som for at skaffe Fra Neapel har snart efterfølges av andre lignende tilveie de 25 % forskud, har maattet gaa til pantelaaneren med sine nød- Uteniandske fiskerier vendigste eiendele. ardinfisket. Det er forresten ikke bare det di- Til Bergens børs telegrafetes : Bilbao 23/12: rekte pengetap ved den enkelte tran- Vigo godt; Gijon meget knapt; antander ubetydelig. Rognmal'kedet næsten stagnert. saktion og for den enkelte norske eks- mport 56 tønder. portør,,som der her blir spørsmaal om.

5 Toldstfder Kristiania... andefjord.. Kristiansand. Flekkefjord. tavanger... Kopervik... augesund.. Bergen... Florø... Aalesund,... Kristiansund. Trondhjem.. Bodø... volvær... Narvik... Tromsø... ammerfest. Vardø... Vadsø...,Andre K K F K B F A T B 8 N T fl,: V A alt ukenl Toldsteder ristiania... mdefjord.., ris1 iansand. lekkefjord..,avanger... opervik... augesund..,,u'gen....orø... alesund... ristiasund ' ondhjem... :>dø... Tolvær... al'vik... :omsø... ammerfest. ardø... adsø... ndre,... - alt uken ---- Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 13 desember 1913 og uken, som endte 13 desember Fetsild Nordsjø- Vaarsild slands- l<lipfisk, og skaa- torsild Klipt, is- Rot- yse, Anden D.m. R.m. Brun- aa- Brisling Rundfisk ei Rogn Blank sild Brun ret sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. telr. tdl'. tjr '- - - i) l J / / val- æl- BoUle- Makrel, ildetran ild, fersk ild, røkt Makrei, laks, Levende Anden fisk, saltet Fisketran tran ummer fisk, saltet ildemel nosetran saltet fersk fersk aal fersk fisk i fartøi guano ks. tdl'. stk. i l ælskind ermetik f, _ l U -._- l lU u ' , U :d ) t >p... CP et CP... F t: -' d i'1 Z Q!:j t:j t' t ro P:l j Z l,;:j ro i'1 t:d t?:j t:j l,;:j l;j 1-3 l,;:j P> ro t:j !;d t';j,...,... -

6 412 UKENTLGE MEDDELELER FR NRK l!'kertbedrft ]'RA FKERDREKTØREN 24 desember 1913 Brisling etc. Tilførsel til tavanger i tidsrummet 8-]3 desember amburg-altona fiskeauktiol1er. En gros priser. Tilførsel 195 kasser norsk fisk og - kasser sild. Bris- Pris maa- Pris vod'ra lill pr. sild pr.. skj. skj. skj. skj. tvg r. amt' B.-hus amt N. B.-hus amt N. T r.hj. amt - - l Nord lands amt Tils Røkt o Tomat Kryddersaltet -=--= Tils =- Desuten 2280 skj. blanding a kr. 3 fra øndre Bergenhus amt. Røkt. 65 skj. mossa a kr. 3 fra tavanger amt. Røkt skj. mossa a kr. 2 fra øndre Bergenhus amt. Røkt. V ærdi brisling... kr. l smaasild... o blanding mossa kr Det:tysl<e sildefiske, rril 6 desember var utbyttet av fisket: tell'. paa 1125 turer mot i G i i) F'}aaten utgjør i fartøier mot i , i un l 289 i fartøier. Laks...,.. pr. Cfb Do. sekunda,.... Tert.... Do. sekunda.... ørret, stor.... Do. middels..., Do. smaa.,.... Kveite, stor 30 % opover Do. stor midd i Do. middels 10 -,-22 11i Kveiiebarn 8 11i nedover yse, stor.... Do. smaa.... Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. sekunda.... Pigvar.... Rognkjeks.... torsei.... Aal...,.... Do. sekunda.... Makrel... pr. styk torsild..., pr. kasse J/{g. Do. sekunda.... Vaarsild.... Fetsild... o maasild.... 0stlandssild.,.... vensksild...,.. kotsksild desbr. Pf / JJ6J. 10 desbr. l desbr. Pf. Pf amburg, 12 desember lieneral=filpport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisheries). 'ov::!:ill kva::: til Bvad der fiskes l uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages l følgende ukes rapport. 120/ ' 20/ (Quantjties reported too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. krei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)...,. o hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. ildefiskerierne (erring Fisheries): l. Vaarsildefisket (pring erring), februar-mars...,... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli---desember l)..., saltet, fiskepakket o (Fat el'ring) (Barreis, salted, seapacked) 3. torsildfisket (Large erring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson..., maal a 150 liter b) for østlandet (the outh Coast) do..... :.,..... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1) , saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-ea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne...,..., saltet, fiskepakket (erring from celand landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) tønder i fiskepakning (eapacked mackerel landed in Norway from the Northeea, salted for export to Ameriea) 1) Al sild forbrukt fersk el' ikke medregnet. (All ering used fresh is not included.) l) Al makrel, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, r ikke nw(!regnet,. (All mackel'el, used frest or exp. in ice or salted for the candinavian market, is not included.) Ved j3ftertr;yk ay disse meddelelser D a.ll. _li'i&tz:q.t.. Gane: angives som. kilde. J l

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Onsdag 21 juni <"+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0"\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O O"l r..o ' 0+ -.

Onsdag 21 juni <+ C;..? ~ en ~r---o C;..? e.o ... ~ ~ ;;~ f-j. 0\ rj:::.. 0+ C;..? ~ Ol. ~~ en en. O O Ol r..o ' 0+ -. ang. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fisker.idirektoren 2. aargang Norske fiskerier. Uken 11-'-1 7 juni. FNMARKENS VAARFSKE gav i sid ste uke over 3.9 mill. kg. torsk: beregnet til

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa'

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa' Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift,:, fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 6-2 oktoher. FETSLDFSKErr er nu ophørt paa' hele kysten undtagen i Søndre TrondhjemR 'amt,hvor

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjslt~ri(ur~ktør~n

fra fjslt~ri(ur~ktør~n Ukntlig mdallsr for norsk fjskribdrift fra fjsltri(urktørn Onsdag Ei juli 92 Nr.. 2 norsk fjskrlr. Uken 26 juni-2 juli. B ank fis k e t fra Aalesund faldt bra i sidste uke. Der indkom til Aalesund og Borgund

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere