Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin. og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag"

Transkript

1 Lær børn og unge SociaLe færdigheder med trin for trin og ville, vove, vælge! SpeciaL-pædagogiSk forlag

2 Sociale kompetencer Sociale og emotionelle færdigheder kan læres på samme måde som alle andre færdigheder. De skal synliggøres i ord og handlinger, støttes og anerkendes for at udvikles. En af de vigtigste kundskaber, et barn lærer gennem barndommen, er at forholde sig til andre. Trin for Trin er et færdigt tilrettelagt program til at forebygge mobning og vold, fremme empati og udvikle barnets sociale kompetencer. Et barn med sociale kompetencer mestrer mange færdigheder. Trin for Trin er pædagogisk, systematisk og logisk opbygget og praktisk anvendeligt til arbejdet med kompetencerne: Empati At afkode, forstå, sætte sig ind i og skelne mellem de basale følelser både hos sig selv og andre. impulskontrol og problemløsning At stoppe op, tænke på mulighederne, beslutte sig og handle derefter. selvkontrol At håndtere frustration på en konstruktiv måde. når jeg bliver vred: løs det trin for trin Stop op Slap af og tæl til ti Tænk højt Tænk efter når jeg har Et problem: løs det trin for trin Stop Hvad er problemet? Vent Hvilke løsninger findes? Gå Afprøv løsningen trin for trin programmet Er udviklet til fire aldersgrupper: Trin 1, den røde kasse til 4-6 årige Trin 2, den gule kasse til 7-8 årige Trin 3, den grønne kasse til 9-10 årige Trin 4, Tjek det ud! den blå kasse til årige stop vent gå

3 Hvordan? hvordan anvendes trin for trin? Først sker der lidt sjovt enten med en sang eller et dukkespil. Bagefter fortæller læreren eller pædagogen om en social situation fra en af fotoplancherne. Tanken er, at børnene skal sætte sig i fotobørnenes sted og komme med forslag til løsning af problemet. Børnene vurderer forslagene, vælger den bedste af løsningerne og lægger en plan for, hvordan den udføres. Til sidst afprøves planen i rollespil. Her er det den voksnes opgave at understøtte færdighederne gennem opmærksomhed og anerkendelse, når strategierne anvendes. Lige så vigtigt er det, at den voksne gentager og selv anvender strategierne, så strategierne kommer til at indgå som en del af det fælles ansvar. Der er en grundig vejledning i manualen, hvor hver lektion er systematisk opbygget og lige til at følge. Forældre og kolleger bliver hele tiden holdt orienteret om de færdigheder, der bliver gennemgået med børnene. Manualen indeholder fortrykte nyhedsbreve til hjemmet. implementering Opstart gennemførelse evaluering Jo mere Trin for Trins strategier bliver brugt, jo mere vil børnene tage dem til sig. Trin for Trin er et forebyggende indsatsmateriale, hvor idéen er, at strategien skal blive til rutine- og vanetænkning. Mange vælger at lade Trin for Trin udvikle sig ud fra en enkelt medarbejders initiativ og engagement. Dette giver ofte en god opstart, men er næppe tilstrækkeligt i længden. Skal arbejdet med Trin for Trin medføre et optimalt resultat, kræver det ledelsens opbakning og en ansvarlig koordinator på stedet. En koordinator kan yde opstartstøtte, være model i undervisningssituationer og holde sig ajour med udviklingen inden for området både lokalt på institutionen og generelt. Se kursus- og programoversigt på

4 trin for trin 1 mere End Et materiale I et moderne samfund har ingen alene forpligtelsen til at udvikle børn og unges sociale kompetencer. Pr. tradition har skolen kaldt påvirkning af børn for undervisning, pædagoger har kaldt det træning, og i hjemmet har det heddet opdragelse. Disse tre forskellige vinkler at anskue barnets læring og udvikling på samles her i et fælles begreb, som understreger det fælles ansvar: udviklingen af gode, sociale kompetencer. Undervisningsprogrammet Trin for Trin opbygger et fælles sprog mellem børn og voksne og giver nogle fælles strategier til at rammesætte tænkning og nogle konkrete måder at forholde sig på i socialt vanskelige situationer. Undervisningen udbreder det fælles sprog og anviser handlemuligheder, mens afprøvningen foregår i praksis. materialekassen til de 4-6 årige indeholder: Manual med vejledning, sange og forslag til informationsbreve Fotoplancher med lektionsvejledning, rollespil og opfølgningsforslag på bagsiden Musik-cd med børnesange om emnet To plakater (problemløsning og selvkontrol) Stofdukkerne Hurtig-hunden og Stop-op-sneglen Manus til dukkespil Lamineret planche og tusch

5 Spil mange venner brætspil til børn i alderen 5-8 år Børnene oplever, at man kan reagere/handle forskelligt på den samme situation, og at den måde, vi handler på, enten har positive eller negative konsekvenser i samspillet med andre. Situationerne i spillet giver børnene mulighed for at tale med hinanden om genkendelige oplevelser. Spillekortene indeholder oplæg til en debat, hvor spillegruppen først diskuterer og dernæst beslutter, om den adfærd, kortet viser, er positiv eller negativ i forhold til det, at få mange venner. Den voksnes rolle er at være oplæser og ordstyrer. Det er vigtigt at være neutral under spillet og undervejs iagttage og vurdere, om der opstår mulige diskussionsemner og problemstillinger, der kan eller skal drøftes på et senere tidspunkt. Spilleplade, 24 kort, 4 brikker, terning og vejledning.

6 plakater og kort labyrintplakater Samtaleplakater til træning af de seks basale følelser: glæde, sorg, vrede, overraskelse, frygt og afsky. Hver plakat har over 100 forskellige børneansigter, der viser en følelse, og hvordan køn, hår- og hudfarve, frisure, briller, fregner mv. har betydning for udseende og forskellighed. Et stort ansigt viser det følelsesudtryk, der arbejdes med på den enkelte plakat. Plakaterne kan hænge i børnehøjde, så børnene selv kan følge labyrintsporet på hver plakat. De starter ved det store ansigt og følger sporet med tilsvarende ansigtsudtryk til et billede af en ting, der måske kan fremkalde den pågældende følelse. Seks plakater i A3 størrelse. humørkort Kortene viser børn, der er glade, kede af det, vrede, overraskede, bange og viser afsky. De meget udtryksfulde og varme tegninger anvendes som almindelige spillekort og samtaleoplæg om følelser og følelsesudtryk. Spillet giver børnene mulighed for at opøve den svære kunst at sætte ord på, hvilken følelse der knytter sig til det fysiske følelsesudtryk. 6 6 kort med hver sin følelse, et jokerkort og en vejledning med forslag til 3-kortspil og Hvide-Per. Hvide-Per er humørkortversionen af Sorte-Per. Velegnet for 2-6 spillere fra 4 år.

7 Bøger bogen om rosa og bogen om noah til dialogisk oplæsning Billedbøger til det sidste år i børnehaven og i børnehaveklassen. De lægger op til at kombinere Trin for Trin-færdighederne i sociale kompetencer med vigtige litterære færdigheder. Ved dialogisk oplæsning læser en voksen den samme billedbog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for kort tid. Undervejs taler den voksne med børnene om billeder og tekst efter et fastlagt koncept, som lidt efter lidt opøver børnene i litterære færdigheder, som f.eks. indholdsforståelse, udvidelse af deres ordforråd og relatering til deres egne erfaringer. Bagerst i bogen er der, som inspiration til pædagogen, en teoridel, der beskriver, hvad dialogisk oplæsning går ud på, hvorfor og hvordan man gør. Desuden er der forslag til spørgsmål. Bogen om Rosa beskriver hendes oplevelser ved skiftet fra børnehave til skole. Temaet er at sætte ord på nogle af de tanker og især følelser, som børn i netop den alder tumler med. Bogen har fokus på empati med eksempler på problemløsning, og hvordan den voksne giver neutral respons. Bogen om Noah er en fortsættelse af Bogen om Rosa efter samme koncept. Noah går i børnehaveklasse med Rosa. I bogen følger vi Noah, og hvordan han oplever og takler de forskellige situationer og aktiviteter, der foregår i en børnehaveklasse. Den Trin for Trin-færdighed, der især er fokus på, er selvkontrol hvordan Noah øver sig i at stoppe op og tælle til ti. Tekst og billeder danner grobund for den fælles samtale mellem børnene og den voksne oplæser. Det skal understreges, at bøgerne ikke er begynderlæsebøger, som øver læsetekniske færdigheder, men oplæsningsbøger.

8 trin for trin 2+3 hvilken kasse skal benyttes? Det er vigtigt at starte med den del, der svarer til børnenes alderstrin, uanset om der tidligere er arbejdet med Trin for Trin eller ej. Trin 2 og 3 begynder med en kort introduktion/repetition af de begreber og færdigheder, som programmet bygger videre på. materialekassen til de 7-8 årige indeholder: Manual med vejledning, sange og forslag til informationsbreve Fotoplancher med lektionsvejledning, rollespil og opfølgningsforslag på bagsiden Musik-cd med børnesange om emnet To plakater (problemløsning og selvkontrol) Stofdukkerne Hurtig-hunden og Stop-op-sneglen Manus til dukkespil materialekassen til de 9-10 årige indeholder: Manual med vejledning, sange og forslag til informationsbreve Fotoplancher med lektionsvejledning, rollespil og opfølgningsforslag på bagsiden Musik-cd med børnesange om emnet To plakater (problemløsning og selvkontrol) To sæt plakatblokke

9 andre trin for trin materialer trin for trin og forældremappen Mappen indeholder materialer til brug på informationsmøder for forældre om arbejdet med Trin for Trin i klassen/ gruppen: Hvad er Trin for Trin? Hvorfor har skolen/institutionen valgt at arbejde med Trin for Trin? Hvordan og hvornår foregår undervisningen? Hvordan kan man samarbejde om færdighederne? forældremappen indeholder: Manual Overheads Manuskriptkort med tekst, der understøtter overheadene Læseplanerne for Trin for Trin til fri kopiering bogen om trin for trin En artikelsamling om undervisningsprogrammet Trin for Trins teori og praksis. Hvad er baggrunden for programmet? Hvorfor versionering af et amerikansk program? Er det virkelig så vigtigt at følge instruktionen på fotoplanchens bagside? Hvordan arbejder vi med programmet i børnehaven? I skolen? I fritidshjemmet? Og hvad med forældrene? Virker programmet overhovedet? Bogen giver svar på disse spørgsmål foruden mange andre. Den indeholder 20 små artikler, som hver behandler et afgrænset emne. Hver af artiklerne er skrevet af en fagperson med indsigt i arbejdet med Trin for Trin 1-3.

10 trin for trin 4 tjek det Ud! Tjek det ud! eller Trin for Trin 4 er et redskab til de unge, der er på vej til at blive voksne i et informationssamfund. En verden som stiller store krav om at vurdere, analysere, vælge og handle såvel alene som sammen med andre. Tjek det ud! støtter de unge i udviklingen af deres sociale kompetencer og giver dem redskaber til selvhjælp i opbygningen af deres ungdomsidentitet. En identitet, hvor det er tjekket at være empatisk, problemløsende og i kontrol. tjek det ud! Er opbygget i 5 moduler: Modul 0: introduktion til programmet 1 lektion Modul I: udvikling af empati 4 lektioner Modul II: problemløsning 3 lektioner Modul III: selvkontrol 2 lektioner Modul IV: social kompetence 5 lektioner Hver lektion er disponeret med forklarende noter til læreren, beskrivelser af den enkelte lektions tema, delmål, nøgledefinitioner og materialer. Filmen til modul IV består af 5 sekvenser, der viser hvordan de indøvede færdigheder anvendes, og hvordan de unge anvender nogle handlingstrin som hjælp til problemløsning. de færdigheder, der anvendes i filmen, Er at: Udtrykke tilfredshed på en hensigtsmæssig måde Klare pres fra en kammerat ved at bruge en problemløsende strategi Modstå gruppepres som vil bringe én i vanskeligheder Takle mobning ved at sige fra Stoppe en konflikt inden den udvikler sig til slagsmål materialekassen til de årige indeholder: Manual med vejledning, indholds- og lektionsbeskrivelse, arbejdsark og overheads Manuskort med manuskript til hver af de 15 lektioner Dvd med 5 filmsekvenser til modul IV Cd med skriftlige øvelser til fri print Mappe med overheads

11 ville, vove, vælge! Et program om positiv selvhævdelse og stresshåndtering til årige Det kræver en række færdigheder at være i samspil med andre mennesker. Der er følsomme og usynlige grænser at forholde sig til. En sådan følsom grænse er at være selvhævdende. Enhver må kunne udtrykke personlige følelser og behov på en åben og tydelig måde, men også så der tages hensyn til andres interesser og behov. Ved at være selvhævdende på en positiv og empatisk måde, undgår man at undertrykke andre. Aggressiv selvhævdelse derimod signalerer dominans og manglende respekt. Der findes en tydelig forbindelse mellem selvhævdelse og stress. I dag oplever mange børn stress. Skolen kan hjælpe eleverne med at udvikle evner til positiv selvhævdelse og derigennem modvirke stress. Ville, vove, vælge! kan øge elevernes kendskab til, hvorfor det er vigtigt at være positiv selvhævdende og give dem et redskab til at beherske det. positiv selvhævdelse drejer sig om at: Ville: kende sig selv, vide, hvem man er, og hvad man vil Vove: have mod til at tage initiativ og vise, hvem man er Vælge: kunne håndtere valgsituationer og tage beslutninger, som fører til positive konsekvenser både for én selv og for andre ville, vove, vælge! koncentrerer sig om fem temaer: Identitet: hvem er jeg? hvad er selvhævdelse? Stress: min tilstand Kommunikation: mit samspil med andre Samarbejde: vores samspil med hinanden Grænser: mine grænser over for andre materialet består af: Manual med teori- og metodeafsnit Fem temaplakater og en valgstrategiplakat Plakat til opsummering af undervisningen 30 manuskort til brug i lektionerne Musik-cd 4 tegneserieplakater 5 16 illustrerede samtalekort Cd med forældrebreve og materialer til fri kopiering Ville, vove, vælge! er et resultat af et samarbejde mellem CESEL i Danmark, Gislason & Löwenborg i Sverige og Nasjonalforeningen for folkehelsen i Norge. Afprøv Vælg! Hvordan bliver det for mig? Hvordan bliver det for andre? Hvilke forskellige valg har jeg? Hvad vil jeg? Hvad er det for en situation? Stop op og tænk

12 prisliste / bestilling: stk Trin for Trin 1, rød kasse komplet kr 1900,- stk Trin for Trin 2, gul kasse komplet kr 1900,- stk Trin for Trin 3, grøn kasse komplet kr 1900,- stk Tjek det ud! Trin 4, blå kasse komplet kr 2200,- stk Forældremappe kr 600,- stk Bogen om Trin for Trin kr 144,- stk Bogen om Rosa kr 248,- stk Bogen om Noah kr 248,- stk Mange venner, brætspil kr 298,- stk Labyrintplakater (sæt med 6 forskellige).... kr 148,- stk Humørkort, spil kr 158,- stk Manual Trin kr 180,- stk Manual Trin kr 180,- stk Manual Trin kr 180,- stk Manual Tjek det ud! kr 280,- stk Plakater Trin 1 (2 stk) kr 60,- stk Plakater Trin 2 (2 stk) kr 60,- stk Plakater Trin 3 (2 stk) kr 60,- stk Plakatblokke Trin 1 (2 30 stk) kr 130,- stk Plakatblokke Trin 2 (2 30 stk) kr 130,- stk Plakatblokke Trin 3 (2 30 stk) kr 130,- stk Hurtig-hunden, hånddukke kr 425,- stk Stop-op-sneglen, hånddukke kr 228,- sæt Ville, vove, vælge! kr 1700,- PRISER ExCL MOMS DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER OG TRyKFEJL Du kan bestille på eller sende bestilling til forlaget. leveres til: Birk Centerpark Herning Tlf

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Grundlag for personlig udvikling

Grundlag for personlig udvikling Personlighed, udvikling, pædagogik Grundlag for personlig udvikling Fokus på personlighed og de samhørende modeller for at skabe pædagogik, der fremmer personlig vækst. I PAS arbejdes med 5 casebaserede

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere