Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson OV1_Kvadrat_R D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D"

Transkript

1 Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson OV1_Kvadrat_R D

2 Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder du alle de informationer, vi finder nødvendige for dig at vide. Skulle du have spørgsmål, når du er færdig med at læse folderen, er du meget velkommen til at kontakte til en af os. Med håbet om et godt samarbejde... Mikkel Villadsen Michael Christensen John Madsen Viceungdomsskoleinspektør Afdelingsleder, Christiansfeld Viceungdomsskoleinspektør Tlf.: Tlf.: Tlf.: Mail: Mail: Mail:

3 Undervisningsrelateret information Undervisningens formål Det skal være en oplevelse og sjovt at lære. Ungdomsskolen vil give unge glæden ved at lære og lysten til at udvikle sig. Det øger trivsel og motivation det skaber læring! Ungdomsskolens målsætning er at arbejde med en forståelse af læring, der rækker ud over tilegnelsen af kundskaber og færdigheder - et læringsbegreb der kan matche det moderne kompetencebegreb. Kompetencer som ungdomsskolen tillægger betydning Faglig dygtiggørelse i en bred vifte af fagområder; f.eks. design & kreativ, musik & dans, sport & outdoor, sprog & skolefag, motor & knallert, it & medier, mad & livsstil. Personlig udvikling; fx selvstændighed, refleksion, omstillingsparathed, kreativitet, initiativ, fleksibilitet, ansvarlighed, lære at lære, motivation, holdninger Demokratiske evner; fx almen dannelse, respekt, tolerance, samarbejdsevner, kommunikation, integration, empati Ungdomsskolen forventer du altid møder forberedt - og i god tid - til din undervisning. Husk at du er rollemodel for de unge. Undervisningssteder Undervisningen i Ungdomsskolen foregår på flere forskellige steder. Ungdomsskolen Kolding har sekretariat på C. F. Tietgensvej 7C, men undervisningen kan finde sted i Ungdomsskolens egne lokaler på C. F. Tietgensvej 7C, på Fabriksvej 22, i Vamdrup, i Christiansfeld samt på folkeskolerne og andre steder. Holdmappen Ved sæsonstart har din leder udfærdiget en holdmappe, der indeholder mødeliste, undervisningsplan, kalender, huskeliste og evalueringsark. Denne mappe medbringes til undervisning og i løbet af aftenen kommer en fra kontoret forbi for at hente den udfyldte mappe. Hvis du ønsker kopi af mødelisten, undervisningsplanen eller andet fra mappen, skal du selv tage det. Mødelister Mødelisten er en del af holdmappen, og ligger klar i denne, når du møder til undervisning. Mødelisten skal gennemgås, og der skrives et X ud for eleven, hvis han/hun har deltaget i undervisningen samme aften. Det vigtigt, at du kontrollerer, at kontoret har korrekte oplysninger på eleverne - adresse, telefonnummer hjem og evt. mobilnummer.

4 Hvis elever ikke møder op til undervisningen tjekkes på kontoret, om der er afbud fra eleven. Hvis dette er tilfældet, noteres dette med et A. Elever, der ikke har meldt afbud, kontaktes af kontoret pr. telefon i pausen. På mødelisten noteres dette med et R. Elever, der gentagne gange ikke møder op til undervisning, skal din leder have en snak med, om det er relevant, at de er tilmeldt holdet. Husk altid at ajourføre mødelisten og efterfølgende at aflevere denne tilbage på kontoret. De første uger har vi gennem de sidste par år oplevet en del flytten rundt blandt holdene, og derfor er alle mødelisterne midlertidige. Det sker også oftere og oftere, at der kommer nye tilmeldinger til holdene i løbet af de første uger. Når du har fået bekræftet, at dit hold kører efter planen, udskriver kontoret en endelig mødeliste med aktivitetsdatoer. Hver måned udskrives en ny mødeliste til holdet - og det er vigtigt at du opdaterer den med eventuelle nye mobiltelefonnumre. Bemærk: Det er den førte mødeliste, der danner udgangspunkt for lønudbetalingen, så sørg altid for at listen er up to date.

5 Undervisningsplan Forslag til aktiviteter Undervisningsplanen bygger på vores 3 hovedformål med undervisningen; faglig dygtiggørelse, personlig udvikling og demokratiske evner. Undervisningsplanen kan downloades fra under punktet For personale. Undervisningsplanen skal udfyldes og mailes/afleveres til Mikkel, John eller Michael. Den første undervisningsaften Icebreaker Ideer til at byde isen Mange at eleverne kommer på Ungdomsskolen uden at kende alle de andre på holdet. Derfor vil det være en rigtig god idé starte første undervisningsaften med en præsentation af hinanden evt. med en eller anden aktivitet som Ice-breaker. Her er forslag til lege som kan være med til at bryde isen i begyndelsen af en aktivitet. Eleverne vil nok rynke på næsen over at de skal lege, men de vil for det meste synes, at det er rigtig sjovt, når først de er kommet i gang. Vær opmærksom på at lege har forskellige egenskaber: nogle opbygger koncentration i gruppen, andre tilliden eller kendskabet til hinanden blandt deltagerne. Overvej eventuelt først hvad du ønsker at opnå med den enkelte leg. 1. Spørgeleg Lad eleverne gå sammen to og to. De skal danne par med den person de kender mindst på holdet. Begge parter må stille den anden tre spørgsmål om noget som de ikke ved om den anden emnet og hvor intimt spørgsmålet er, bestemmer de selv. Når alle par har spurgt hinanden om tre ting, samles de i mindre grupper i en kreds. Hver elev præsenterer sig som den kammerat vedkommende lige har dannet par med: Hej, jeg hedder Emma. Jeg kan godt lide katte, jeg har haft to kærester, og min bedste ferie var da jeg var i Italien. Legen er en enkel og god måde at få noget at vide om hinanden på. 2. Hvad er din yndlings? Eleverne skal medbringe deres yndlingsting inden for forskellige kategorier: fx en cd, plakat, slik, foto af god ven/ kæreste/ familiemedlem, billede af idol osv. Alle ting lægges i en kasse med et klæde over uden at deltagerne forinden har vist hinanden, hvad de har medbragt. Eleverne skiftes til at tage en ting fra kassen og parre den med en af personerne i gruppen. Hvis ting og person hører sammen, skal eleven der ejer tingen, fortælle hvorfor hun/han har valgt den. Har nogen glemt at tage ting med, skrives de i stedet på en lap papir som lægges i kassen. Legen er en god og sjov måde at få kendskab til hinandens smag og drømme.

6 3. Tillidsleg Del holdet i grupper. Hver gruppe danner en cirkel, hvor alle står skulder mod skulder. En elev kommer ind i midten med bind for øjnene. Vedkommende skal stå med armene ned langs siden, benene samlet og gøre sig fuldkommen stiv i kroppen. Alle i rundkredsen skubber blidt til eleven som nu falder fra side til side i kredsen. Alle skal prøve at være i centrum. Legen styrker koncentrationen hos den enkelte, tilliden til de andre og sammenholdet i gruppen. Deltagerbetaling Som udgangspunkt er undervisningen i Ungdomsskolen gratis for eleverne. Ungdomsskolen har afsat ca. kr. 125,00 pr. elev til undervisningsmaterialer. Det er vigtigt at alle er koncentrerede og blide, så eleven i midten ikke føler sig utryg. Er vedkommende meget tryg, kan I udvide cirklen lidt så han/hun falder lidt længere ud til siderne. Er en elev til gengæld meget nervøs, kan cirklen gøres lille så personen næsten ikke svajer. Nogle fag har dog aktiviteter, hvor elever laver ting, som overstiger dette beløb. I fag, hvor dette er tilfældet, kontaktes Mikkel, John eller Michael. Du skal derfor være god til at vurdere budgetomfang for eleverne, og bør i hver enkelt tilfælde vurdere, om der skal indhentes forældreaccept.

7 Materialer Forældreunderskrift Hvis du låner materialer til aktiviteter, så skal disse lånes gennem vores bibliotekssystem, der hedder Dantek. Du finder link til Dantek på under punktet For personale. Til alle aktiviteter der går ud over den normale undervisning, skal der altid indhentes forældreunderskrift på elevens deltagelse og at forældrene er bekendte med de gældende forsikringsvilkår, Ture og bookning af busser Ungdomsskolen er entreprenør på mange ture i løbet af året, alle med vidt forskellige økonomiske udgangspunkter og pædagogiske mål. Når du skal på tur med elever, skal du kontakte kontoret i god tid, således vi sammen kan vurdere, om der bør være elevbetalinger. Ungdomsskolen har et antal busser der kan benyttes efter aftale med din leder. Busserne bookes i god tid, da vi er mange, der benytter dem. Personaleinstruktion vedrørende transport af elever kan findes på under punktet For personale. Denne instruks skal overholdes. Personaleinstruktion vedrørende ture kan findes på under punktet For personale. Denne instruks skal overholdes. Personaleinstruktion vedrørende rejser kan også findes på under punktet For personale. Denne instruks skal overholdes. Konflikter Vi forventer alle fritidsundervisere agerer, hvis man er vidne til en konflikt. Alle arbejder ud fra de tre trin. Første trin: Irettesættelse af eleven. Andet trin: Samtale med eleven under fire øjne. Tredje trin: Hjemsendelse og din leder orienteres. Før tredje trin effektueres kontakter underviseren sin leder (uden elev) og orienterer om situationen. Hvis eleven sendes hjem, kontaktes forældrene af en fra kontoret.

8 Lærermøder og pædagogiske dage Der afholdes altid et opstartsmøde for alle ansatte i Ungdomsskolen umiddelbart før sæsonstart. Her deltager alle fritidsundervisere også. Til opstartsmødet vil der være generel information om Ungdomsskolen og andre praktiske informationer om den kommende sæson. Det er vigtigt, at du deltager i opstartsmødet. Desuden vil der i løbet af sæsonen blive afholdt mindst et fællesmøde for alle fritidsundervisere, hvor man er forpligtiget til at deltage. Indkøb Al fakturering SKAL foregå elektronisk. For at fakturaerne skal kunne finde rundt i systemet er hver afdeling/ institution udstyret med sit eget EAN-nummer. Det er et nummer, der svarer til en adresse. Dette betyder at du, når du handler, skal oplyse, at kommunen skal have elektronisk faktura skal oplyse ungdomsskolens EAN-nummere, som er: (Kolding), (Afd. Christiansfeld) eller (Afd. Vamdrup) skal oplyse dit navn og hvilket hold, der er købt til. skal oplyse et rekvisitions/ordrenummer (fås på kontoret af Mette, Michael, John eller Mikkel, inden du handler) Det er vigtigt, at alle disse oplysninger fremgår af den regning, som kommunen modtager elektronisk. Enkelte leverandører kræver desuden, at du medbringer en indkøbsrekvisition, som du skal hente på sekretariatet eller hos din leder, inden du handler. Du SKAL også gøre din leder opmærksom på, at du har handlet hos

9 leverandøren, og at en regning må forventes. Du har sikkert fået en følgeseddel med, som du blot afleverer til din nærmeste leder, så han/hun kan godkende indkøbet. Ungdomsskolen har ikke længere en udlægskasse, hvor du kan få godtgjort dine kontante udlæg. Derfor skal kontantkøb undgås. Hvis du har problemer med dette, henvender du dig til din leder. Løninformation Mødeliste danner også grundlag for lønudbetalingen - og det er derfor vigtigt, at listen er ført korrekt hver gang. Du kan se de aktuelle lønsatser på Undervisningsløn - gives for undervisning af elever - det vil sige, når du har direkte kontakt med eleverne på holdet. Lønnen er væsentligt højere end arbejdstimelønnen, idet der i lønnen er kompenseret for 42 minutter til forberedelse, klargøring og oprydning pr. undervisningstime. Pauseløn - gives automatisk for hver lektion, der undervises. Pauselønnen er den samme som arbejdslønnen, og der knyttes automatisk 10 min. pausetid til hver lektion á 45 min. Lønudbetaling Lønsedlen udstedes af Kolding Kommune, og lønnen er til rådighed den 17. i hver måned. Vi indberetter antallet af timer, der skal udbetales til hver medarbejder. Lønsedler sendes kun ud elektronisk. Du skal derfor være tilmeldt for at få en lønseddel Feriepenge Til alle timeansatte - ansatte med under 8 timers gennemsnitlig arbejdstid - optjenes feriepenge efter gældende regler. Det er Kolding Kommune, der holder styr på feriepengeregnskabet. Derfor vil du modtage en opgørelse fra Kolding Kommune i begyndelsen af det nye år. Såfremt det samlede feriepengebeløb ved årets udgang er mindre end kr ,- bliver de automatisk udbetalt - og du får derfor ikke et feriekort fra Kolding Kommune Arbejdsløn - gives for andet arbejde i forbindelse med arrangementer, ture eller lignende. Antallet af arbejdstimer i forbindelse med et arrangement skal være aftalt med kontoret inden arrangementet. Løn under sygdom Som timelønsansat udbetales ikke løn i forbindelse med sygdom eller aflysning af undervisningen. Såfremt din leder aflyser undervisningen med mindre end 24 timers varsel, vil du dog stadig få din løn udbetalt.

10 Du har dog mulighed for at placere aflyst undervisning på et andet tidspunkt. Løn - arrangementer / ture mv. Inden der med eleverne laves aftaler om weekendarrangementer eller ture med overnatning SKAL der laves en aftale omkring aflønning med Mikkel Villadsen, John Madsen eller Michael Christensen. Sikkerhedsrepræsentant(er) I henhold til Kolding Kommunes sikkerhedsreglement er der oprettet sikkerhedsgrupper på samtlige steder, hvor vi har dagundervisning. Der er for hvert sted valgt en sikkerhedsrepræsentant. Sikkerhedsrepræsentant for Syd og Nord afdelingen er Henrik Hansen, Løn - undervisning Lønnen for fritidsundervisning udbetales som klokketimer af 60 minutter, mens undervisningen som hovedregel afholdes i lektioner af 45 minutters undervisningstid. Til hver lektion (á 45 min.) knyttes automatisk 10 minutters pause. Der kan dog være enkelte hold, hvor lektionslængden er en anden. Er du i tvivl, så spørg dine kolleger eller kontoret. Sygemeldinger Sikkerhedsrepræsentant i Christiansfeld afdelingen er Arly Nymand, Sikkerhedsrepræsentant i Vamdrup afdelingen er Hanne Skov tlf.: / Hjemmeside Alle de informationer du finder i denne folder er også tilgængelige på vores hjemmeside under punktet For personale. Hvis du skal sygemelde dig fra undervisning bedes dette gjort senest samme formiddag kl. 11. til din leder eller til sekretariatet på telefon APV (Arbejds Plads Vurdering) APV mapper er tilgængelige på alle afdelinger. Orientering gives særskilt på de enkelte afdelinger. Brand - instruktion findes på kontoret samt på opslag i hvert klasselokale.

11 Huskeliste 1. Udfyld mødelisten. 2. Der må ikke ryges i arbejdstiden. 3. Eleverne inddrages i undervisningsplanen 4. Vi forventer du møder op i god tid til din undervisning 5. Pauserne bruges sammen med eleverne, gerne i klubben. 6. Der må meget gerne laves én anderledes undervisningsgang eller en tur ud af huset. Dette aftales med din leder. 7. Ekstra undervisning aftales med din leder. 8. Det vil være fint, hvis du kunne tage nogle billeder fra holdet til brug på Kamera kan lånes på kontoret eller i klubben. Billederne sendes til din leder. 9. Den sidste gang skal holdet evalueres. Skema udleveres af MC/MV/JM. Skemaet afleveres på til din leder eller på sekretariatet.

12 LOGO5C_Bånd2-linjerStor_Rød Kontaktinformation Ungdomsskolen Kolding C. F. Tietgensvej 7C, 6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: LOGO5C_Bånd2-linjerStor_Rød LOGO5C_Bånd2-linjerStor_Rød CAAD:

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse.

I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. Læsevejledning I FAQ en har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om opstart af skoleskak samt svar på disse. På skoleskak.dk > kontakt finder du telefonnumre og e-mails på en række kontaktpersoner over

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere