Computerundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computerundervisning"

Transkript

1 Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen

2 Indhold Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Emne... 3 Introduktion til programmer... 4 GeoGebra... 4 Om at finde programmet GeoGebra... 4 Introduktion til GeoGebra... 4 Gitter, akser, billedstørrelse, komma Grafer i koordinatsystemet... 6 x og y-værdier... 7 Opløftet skrift... 7 Skæringspunkt mellem grafer... 7 Om at bestemme regneforskrifter... 7 Areal og vinkler Areal... 8 God introduktionsopgave til GeoGebra... 9 Excel Indtegn punkter i koordinatsystem Tilføj tendens linje(graf) Tjek ligefrem proportionalitet Ekstraopgave Spilleregler til domino med grafer Om at lave dominospillet Side 2 af 19

3 Introduktion Vi er 3 studerende fra Frederiksberg Seminarium som mener det er vigtigt, at eleverne får et fagligt kendskab til computeren, og til de muligheder computeren giver som redskab i matematikundervisningen. Jo tidligere eleverne får en forståelse af computeren som et hjælpemiddel, jo mere fortrolige vil eleverne også blive med dette hjælpemiddel. Dermed vil eleverne have gode muligheder for at kunne bruge computeren, både til afgangsprøven men også videre i uddannelsesforløbet. Et stort antal af eleverne bruger computer flittigt i det daglige og derfor er det også oplagt at give dem indsigt i og mulighed for at bruge computeren til at løse matematiske problemstillinger. Målgruppe Det udarbejdede elevmateriale henvender sig til 7. og 8. klasses niveau. Dog skal elever i 7. klasse være introduceret til emnet inden, da opgaverne er udformet til elever der allerede har et kendskab til koordinatsystemer og funktioner. Materialet er udarbejdet med henblik på at strække sig over 7 lektioner, men kan sagtens opdeles, hvor kun dele af materialet bruges. Elevmaterialet er udformet således, at det skal kunne bruges af elever der ikke på forhånd kender programmerne. Emne Koordinatsystem og funktioner. Elevmaterialet vil komme i berøring med følgende begreber indenfor funktioner og koordinatsystemer: Lineære funktioner, aflæsning af punkter, indtegning af koordinatsæt, skæringspunkter, ligefrem proportionalitet og omvendt proportionalitet og om at finde regneforskrifter ud fra to angivne punkter eller tekst. Med emnet koordinatsystemer og funktioner er det oplagt at få computeren ind over forløbet. Der findes utallige programmer, som egner sig til netop dette emne. Vores valg af programmet GeoGebra handler i det store hele om, at dette program kan køres gratis over internettet og ikke behøver installation, hvorved eleverne også ville kunne bruge programmet hjemmefra. Valget af Microsoft Excel er baseret på, at dette er et meget alsidigt program, som de fleste støder på i adskillige sammenhæng. Derfor finder vi der relevant også at vise hvordan dette program kan bruges til emnet omkring funktioner og koordinatsystem. Side 3 af 19

4 Introduktion til programmer GeoGebra Om at finde programmet GeoGebra GeoGebra er et program der er utrolig let at hente fra internettet. Gå på internettet og tast i bjælken for oven. Du kommer herefter ind på en hjemmeside hvor der står Velkommen til GeoGebra. Lidt længere nede står der start GeoGebra. Denne tekst trykker du på og et nyt vindue kommer. Her står teksten: GeoGebra WebStart. Denne trykker du på og computeren vil nu starte programmet. Hvis computeren ikke har Java på sig, vil dette være nødvendigt at downloade først, men det vil computeren helt automatisk spørge dig om. Her skal du give tilladelse ved at trykke på Run. Introduktion til GeoGebra Efter programmet er blevet åbnet, har du en skærm med nogle taster foroven, en stor skærm med et koordinatsystem til højre og en lille skærm med frie og afhængige objekter til venstre. Side 4 af 19

5 Tasterne foroven bruges til at tegne cirkler, punkter, linje gennem 2 punkter, finde hældningen på en linje, finde vinkler, spejle objekter og meget andet. Måden du finder og bruger de forskellige funktioner på, er ved at trykke på den lille pil der er nederst i højre hjørne på hver enkel tast. Fx har du under tasten med pilen, funktionerne flyt og drej om punkt. Eks. Hvis du skal lave en linje gennem 2 punkter, vælger du tast nr. 3 fra venstre. Herefter sætter du 2 vilkårlige punkter i koordinatsystemet og den vil automatisk lave en linje imellem. Du kan nu finde hældningen på denne linje, ved at trykke på pilen på tast nr. 7 fra venstre og gå ned og vælge hældning. Herefter trykker du på den linje du vil have hældningen på. Gitter, akser, billedstørrelse, komma. Nogle af de funktioner man bruger oftest, er godt at kunne vide hvordan man benytter, allerede inden man går i gang. - Du kan lave et gitter i koordinatsystemet. Dette gør du ved at trykke på Vis oppe i menubjælken og vælge Gitter. Herved bliver det lidt lettere at se punkter og koordinatsæt i koordinatsystemet. Side 5 af 19

6 - Samtidig kan du vælge at fjerne både gitter og akser. Dette gøres også i vis og du trykker derefter på akse og derefter gitter. Dette kan være godt, hvis du skal bruge programmet til fx at tegne i. - For at forstørre eller formindske billedet, sådan at man kan se fx indtegnede grafer tættere på eller længere væk, skal du bruge tasten Flyt tegnefladen. Herefter vælger du enten forstør eller formindsk og trykker nu et sted i koordinatsystemet. Dette kan være godt at bruge, hvis du har 2 grafer, hvor den ene skærer y-aksen i -1 og den anden skærer y-aksen i 13. Vha. formindsk kan du nu komme til at se begge grafer, uden at skulle flytte rundt på billedet hele tiden. - En ting som er vigtig af vide er, at der i dette program bliver brugt amerikansk komma. Dvs. hvis du skal skrive tallet 3,2 (3 komma 2), skal du i dette program ikke bruge det alm. komma, men et punktum. Dvs. hvis du skal til at skrive forskriften for funktionen f(x)= 3,2x+7,8, skal det skrives sådan her: f(x)= 3.2x For at åbne en ny tegning i GeoGebra, vælger du FIL og Ny tegning. - For at fortryde den eller de seneste handlinger, benyttes tasten fortryd. Denne sidder oppe i højre hjørne og er en gul pil. Grafer i koordinatsystemet Nederst på siden findes et felt kaldet input. Dette felt bruges til at skrive en forskrift for en funktion. Der afsluttes ved at trykke Enter. Skriv f(x)= 2x+3 Afslut med Enter. Nu vil grafen for denne funktion komme til syne i koordinatsystemet. Forskriften for denne graf vil samtidig være at finde i skærmen til venstre under frie objekter. Side 6 af 19

7 x og y-værdier Hvis du ønsker at finde y-værdien til en ønsket x-værdi på grafen vælger du tasten Nyt punkt. Afsæt det punkt på grafen hvor den ønskede x-værdi er. Koordinatsættet vil nu komme til syne i venstre side af skærmen under Frie objekter. Hvis det ikke har været muligt at ramme den ønskede x-værdi helt præcist, kan man dobbeltklikke på koordinatsættet og rette x-værdien til. På denne måde kan man få en helt nøjagtig aflæsning af y-værdien. Opløftet skrift Skriv g(x)= x 2 +4x+2 For at få opløftet 2-tallet på computeren skal du holde SHIFT nede samtidig med at du trykke på tasten til venstre for Enter-tasten, som ser sådan ud Nu kommer grafen for denne funktion ind i koordinatsystemet. Skæringspunkt mellem grafer For at finde et skæringspunkter mellem de to grafer, eller mellem en graf og f.eks. y-aksen, gøres dette ved brug af funktionen Skæring mellem to objekter skæringspunktet vil blive vist med et punkt.. Klik på de to ønskede objekter, og Om at bestemme regneforskrifter GeoGebra kan også bruges til at finde en regneforskrift, hvis der er oplyst to tilfældige punkter på en graf. Side 7 af 19

8 1. I værktøjslinjer vælges funktionen Linje gennem to punkter. Afsæt herefter 2 punkter i koordinatsystemet, og en linje vil automatisk blive sat mellem punkterne. 2. Nu vælges funktionen Hældning. Klik på grafen og hældningen vil blive vist. Dette svare til a i regneforskriften. 3. Vælg nu funktionen Skæring mellem to objekter. Klik på grafen og derefter på y- aksen. Et punkt vil komme frem, hvor koordinatsættet kan aflæses til venstre under Afhængige objekter. Dette svare til b i regneforskriften Areal og vinkler Areal Vælg polygon. Sæt 4 punkter tilfældigt i koordinatsystemet og sådan at der kommer et polygon til syne. Husk at afslutte polygonet med at trykke på det første punkt du startede med. Tryk fx på punkterne i denne rækkefølge: a- b- c- d- a. Når du har lavet et polygon mellem de ønskede punkter kan du vælge funktionen areal trykke et tilfældigt sted i polygonet. og Side 8 af 19

9 Hvis du skal finde areal af en cirkel eller halvcirkel, vælger du funktionen areal herefter på cirklens kant og trykker Vinkler Afsæt to linjestykker mellem 2 punkter i forlængelse af hinanden. Vælg nu funktionen vinkel og tryk først på linjestykket til venstre og derefter det til højre. Du vil nu få den mindste vinkel af de to vinkler mellem linjestykkerne. God introduktionsopgave til GeoGebra For at introducere eleverne til programmet, er det en god ide at starte ud med at bede dem om at lave en tegning. Her vil det være en god ide at fjerne både gitter og akserne. Man kan f.eks. bede eleverne om at tegne et hus, en snemand eller noget valgfrit. For at lave en tegning i GeoGebra er det kun fantasien der sætter grænser. Men for at den kan blive som man vil have den, er det godt at vide lidt til hvordan man farver en flade i programmet. - Åben en ny tegning og fjern akserne. - Vælg nu funktionen polygon og sæt 4 punkter i et kvadrat. Husk at afslutte med at trykke på det punkt du startede med at sætte. - Vælg pilen og dobbeltklik på et sted i polygonen. Du kommer nu ind i en menu hvor der er 4 faner. Side 9 af 19

10 - Vælg den der hedder Farve. Du kan nu vælge den farve du vil have polygonet skal have. - Nu vælger du fanen Stil. Her er der et sted der står Fyld. Ved denne vælger du 100% - Tryk LUK. Herefter vil polygonet være farvet den farve du valgte. - Du kan nu også lave vinduer i huset på samme måde som du lavede huset. Sådan kan du blive ved med at lave sjove ting på huset. Hvis du vil have en anden farve på baggrunden skal du højreklikke på baggrunden og vælge egenskaber. Herefter kommer en menu op, hvor der allerøverst vil være en lille boks hvor der står baggrundsfarve. Tryk på den. Vælg den baggrund du vil have. Hvis du vælger blå, vil det nu komme til at se sådan her ud: Når tegningerne er tegnet, kan det anbefales, at 2-3 elever får lov til at vise deres tegning til klassen. Her kan man ved samme lejlighed vise eleverne, hvordan de kan bruge programmet til at finde areal, sidelængder og vinkler på deres egne tegninger. Vores erfaring er, at eleverne finder det sjovt, og de på denne måde får en fortrolighed med programmet. Side 10 af 19

11 Excel Her skal eleverne tegne punkter ind i et koordinatsystem ud fra givne koordinatsæt. De skal ud fra dette lave en tendenslinje. Dette er en linje som ligger så tæt på alle punkter som muligt. Den følgende vejledning er beregnet til Office Hvis computeren i stedet kører Office 2007 kig da på bilag 1 (Office 2007). Indtegn punkter i koordinatsystem - Start med at åbne Microsoft Excel. - Derefter indskrives de koordinatsæt som ønskes indtegnet i koordinatsystemet. Det skal ses som et sildeben, hvor række 1, er x- koordinaterne og række 2, er y- koordinaterne. - Nu markeres alle tallene og der skal trykkes på graf ikonet som man finder på ikon listen. - Derefter kommer der en række menuer. I den første skal man til venstre vælge XY-punkt og til højre, billedet med prikkerne. Tryk næste. - I næste menu trykker man NÆSTE. Denne menu viser hvilket dataområde, punkterne bliver sat. Side 11 af 19

12 - Tredje menu bruges til at navngive grafen og akserne. Når det er gjort, tryk næste. - Fjerde menu er den sidste menu og her kan man vælge om man vil havde grafen som et objekt i det allerede eksisterende ark eller som et ark for sig selv. Herefter trykkes udfør og grafen dukker op. Side 12 af 19

13 Tilføj tendens linje(graf) - Nu markere man alle punkterne ved at højreklikke på et enkelt punkt, så kommer højrekliks menuen frem, hvor man vælger tilføj tendenslinje. - Når man har valgt tilføj tendenslinje, kommer der en ny menu frem hvor man vælger lineær under fanen type. Nu vælges fanen indstillinger og man kan trykke et flueben i vis ligning i diagram. Nu er tendenslinjen tilføjet og tendenslinjens ligning. Side 13 af 19

14 - Hvis man glemmer at angive vis ligning i diagrammet kan man højreklikke på tendenslinjen og vælge formater tendenslinje - I menuen vælger man fanen indstillinger og slår vis ligning i diagram til Tjek ligefrem proportionalitet - En måde at tjekke om funktionen er ligefrem proportional er ved at tvinge den gennem punktet(0;0). Det gøres ved at vælge formater tendenslinje ved at højreklikke på grafen. Nu åbnes et nyt vindue og fanen indstillinger vælges. Her står nederst angiv skæring = 0. Denne skal slås til. - Herefter man give en vurdering af, hvor vidt tendenslinjen stadig følger punkterne. Gør den det, er den ligefrem proportional. Hvis den ikke ligger på punkterne mere, er den ikke ligefrem - proportional. Side 14 af 19

15 Ekstraopgave Når eleverne er introduceret til de to programmer, kan det være passende at stille dem en opgave, hvor et af de to programmer kan bruges til at løse opgaven. Eks. Jens vil forære sin mor chokolade på mors dag. Han køber et antal stykker, til 4 kr. stk. a) Hvad er de variable i Jens køb af chokolade? b) Vis sammenhængen mellem den samlede pris og det antal stykker chokolade Jens køber: o Ved tekst o ved regneforskrift o ved graf Dette giver mulighed for at lære eleverne at kopierer grafbilledet og indsætte det i et andet dokument som fx Word. I GeoGebra gøres dette ved at vælger Eksport Kopier tegning som ligger under Fil. Tegningen befinder sig nu i udklipsholderen, og kan sættes ind i fx Word ved at højreklikke på dokumentet og vælge sæt ind. Side 15 af 19

16 I Excel kan man nøjes med at højreklikke på grafbilledet og derefter vælge kopier. Tegningen befinder sig nu i udklipsholderen, og kan sættes ind i fx Word ved at højreklikke på dokumentet og vælge sæt ind. Når opgaven er løst, kan man tage en snak med eleverne om, hvordan de to programmer bruges optimalt i forhold til den stillede opgave. Når man fx skal finde en regneforskrift, kan Excel være til stor hjælp, men er det billedet af grafen der er det eksistentielle i opgaven, laver GeoGebra som oftest det nemmest aflæselige billede. Side 16 af 19

17 Spilleregler til domino med grafer Spillet indeholder 60 brikker, som fordeles ligeligt mellem spillerne. Spillerne kan selv vælge om de vil spille med åbne brikker (hvor alle spillere kan se hinandens brikker), eller med lukkede brikker. Det gælder om at komme af med alle sine brikker. Den yngste spiller starter med at lægge en valgfri brik på bordet. Derefter går turen videre i urets retning. Den næste spiller skal nu prøve at se, om han/hun har en brik, der passer sammen med en af enderne af den allerede lagte brik på bordet. Det skal altså enten være en regneforskrift der passer til den afbildede graf, to ens grafer eller regneforskrifter, eller en graf der passer til regneforskriften. Hvis spilleren ikke kan dette, går turen videre i urets retning. Dette er et eksempel på et igangværende spil. Side 17 af 19

18 Om at lave dominospillet For at lave dette spil, kræver det et lille kendskab til programmet GeoGebra. - Start GeoGebra. - Skriv en forskrift for en funktion i feltet input. - Ret grafbilledet til, så det kun indeholder det ønskede område. Dette gøres ved at trække højre side af skærmen ind, som vist nedenfor med pilen. - Når du har fået den ønskede størrelse, vælger du Eksport Kopier tegning som ligger under Fil - Du åbner nu et WORD dokument. - Lav nu en tabel med to kasser ved siden af hinanden. Dette gøres ved at vælge ikonet indsæt tabel som ligger under menu-fanerne. - Denne klikker du på og vælger to kasser ved siden af hinanden. Side 18 af 19

19 - Efter du har fået tabellen frem, højreklikker du i den ene kasse og vælger sæt ind. Nu kan du rette størrelsen på grafbilledet til i hjørnerne. - I den anden kasse skal du skrive en forskrift for en anden graf.. Dette spils sværhedsgrad kan også varieres meget, idet man i stedet for grafer og funktioner kan vælge at skrive simple minus og plusstykker. Fx kan der i den ene kasse stå 5+3 og den anden kasse 9+1. Den næste brik der skal ligges til en af disse kasser, kan så evt. hedde: 4+4 og 5+5. Det kan se sådan ud: Side 19 af 19

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og funktioner Elevmateriale 30-01-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Opgaver GeoGebra Om at genkende

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra

Undersøgelse af funktioner i GeoGebra Undersøgelse af funktioner i GeoGebra GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, men det kan også anvendes til undersøgelser og opdagelser omkring funktioner. Eksempel Tegn linjen med ligningen:

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1

Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Ib Michelsen Vejledende løsning stxb 101 1 Opgave 1 Løs ligningen: 3(2 x+1)=4 x+9 Løsning 3(2 x+1)=4 x+9 6 x+3=4 x+9 6 x+3 3=4 x+9 3 6 x=4 x+6 6x 4 x=4 x+6 4 x 2 x=6 2 x 2 = 6 2 x=3 Opgave 2 P(3,1) er

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Løsningsforslag MatB December 2013

Løsningsforslag MatB December 2013 Løsningsforslag MatB December 2013 Opgave 1 (5 %) a) En linje l går gennem punkterne: P( 2,3) og Q(2,1) a) Bestem en ligning for linjen l. Vi ved at linjen for en linje kan udtrykkes ved: y = αx + q hvor

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx

Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Saldo vist i Excel 2010 med PowerPivot. Vejledningen tager udgangspunkt i Saldo_nov12_PP. Dette kan downloades på http://kaqa.gl/dk/komlis/powerpivot/saldopp/default.aspx Eksempel arket er bearbejdet,

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123

Vejledende løsning. Ib Michelsen. hfmac123 Vejledende løsning hfmac123 Side 1 Opgave 1 På en bankkonto indsættes 30.000 kr. til en rentesats på 2,125 % i 7 år. Beregning af indestående Jeg benytter formlen for kapitalfremskrivning: K n=k 0 (1+r

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Dagens program. Velkommen og præsentation.

Dagens program. Velkommen og præsentation. Dagens program Velkommen og præsentation. Evt. udveksling af mailadresser. Forenklede Fælles Mål om geometri og dynamiske programmer. Screencast, hvordan og hvorfor? Opgave om polygoner i GeoGebra, løst

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6

Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Logaritmiske koordinatsystemer med TI-Nspire CAS version 3.6 Indholdsfortegnelse: Enkelt logaritmisk koordinatsystem side 1 Eksempel på brug af enkelt logaritmisk koordinatsystem ud fra tabel side 2 Dobbelt

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere