ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af mulige) Skolerapport [1]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETU 2006 Elevtilfredshedsundersøgelse. Selandia CEU. Svarprocent: 69% (1.676 besvarelser ud af 2.446 mulige) Skolerapport [1]"

Transkript

1 ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: % (1.6 besvarelser ud af mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skolerapport [1]

2 Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål (Planlægning og organisering, Undervisere, Undervisning, Fysisk miljø, Socialt miljø og Image) 5. Temaer: Vejledning, Undervisningsmiljøvurdering samt eventuelle skolespecifikke spørgsmål 6. Baggrundsvariable: resultater fordelt på demografi 8. Appendiks Indledning Denne rapport belyser elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed med skoledelen af deres uddannelse på Selandia CEU og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. Initiativet til undersøgelsen er oprindeligt taget af ES Benchmarkingnetværket, som Selandia CEU også er tilknyttet. (Læs mere om formålet med og arbejdet i netværket på Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte Selandia CEU i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt i organisationen omkring det løbende forbedringsarbejde. Spørgerammen nyt siden sidste måling! For at gøre resultaterne endnu mere målrettede mod de forskellige uddannelser indenfor ES benchmarkingnetværket, er der i år blevet brugt 2 spørgerammer en til EUD/KVU/MVU-uddannelser og en til gymnasiale uddannelser (HHX, HTX, HF, Alment Gym. og IB). Dog er der stadigvæk mange spørgsmål, som muliggør sammenligninger på tværs af skoler og uddannelser grundlaget for læring indenfor og på tværs af skoler i netværket! Hvor spørgsmålene er uddannelsesspecifikke, er det markeret tydeligt i rapporten. Udover udvidelsen af spørgerammen, er der også visse spørgsmål, som efter en fælles evalueringsrunde blandt skolerne er taget ud i år, mens andre nye er kommet til. For den interesserede læser kan det i appendiks ses, hvilke spørgsmål, som er udgået, og hvilke som er nye, samt de fulde formuleringer fra spørgeskemaerne. Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i efteråret 6. I alt erhvervsskole- og gymnasie-elever har deltaget i undersøgelsen fordelt på institutioner og 112 uddannelser. Af disse tilhører 16 Selandia CEU. I appendiks er det fulde datagrundlag anført. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater: Årets samlede resultat (og eventuelle tidligere resultater). Hvad er status? Sammenligning med ES Benchmarkingnetværkets samlede resultat. Adskiller vi os fra andre skoler? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvor langt er vi fra Best Practice? Resultater for relevante uddannelsesområder (udvalgt af Selandia CEU). Hvad er tendensen fra område til område? Projektledelse Ennova har varetaget analyse og rapportering, og for visse skoler også dataindsamlingen. God fornøjelse! [2]

3 Konklusion ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Stigning i Tilfredshed og Loyalitet Selandia CEU oplever en stigning på både Tilfredshed (4 point) og Loyalitet (5 point) i forhold til 5. Dette bevirker, at Selandia CEU ligger over gennemsnittet for ES Benchmarkingnetværket med henholdsvis 3 point og 2 point. Resultatet for Tilfredshed er middel, mens resultatet for Loyalitet er meget godt. Der er dog plads til yderligere forbedringer, hvis der sammenlignes med best practice, der ligger 4 og 6 point over Selandia CEU. Stor spredning i uddannelsernes resultater De overordnede resultater for Tilfredshed og Loyalitet dækker over meget stor variation i de forskellige uddannelsernes resultater. Langt de fleste uddannelser opnår et godt resultat for Tilfredshed. Blot 6 uddannelser ud af 26 vurderer tilfredsheden lavt. De fleste uddannelser vurderer også Loyalitet over middel og opefter. Her skal det fremhæves, at 15 uddannelser giver en meget høj vurdering af Loyalitet. Denne variation på Tilfredshed og Loyalitet viser, at der er stor forskel på, hvordan Selandia CEU bedømmes, alt afhængig af hvilken uddannelse der vurderer skolen. Positiv udvikling i elevsegmentering En positiv udvikling ses i elevsegmenteringen hos Selandia CEU fra 5 til 6. Andelen af Ambassadører er steget betydeligt og ligger nu over gennemsnittet for ES Benchmarkingnetværket. Endvidere er andelen af meget kritiske elever faldet til under gennemsnittet for ES Benchmarkingnetværket. Dermed udgør Ambassadører og Kernen 75% af eleverne, hvilket er et godt fundament for skolen. Udvikling i faktorerne, der påvirker Tilfredshed og Loyaliteten En positiv udvikling ses for Selandia CEU på faktorerne, der påvirker Tilfredshed og Loyalitet, hvor der opleves stigninger på 2-5 point fra 5 til 6. Fem ud af seks faktorer ligger over gennemsnittet for ES Benchmarking-netværket. I forhold til best practice ligger Selandia CEU kun 1 point fra på faktoren Undervisere. Anbefalinger til det videre arbejde Undersøgelsens resultater for Selandia CEU leder til følgende anbefalinger: Styrk skolens Image overfor eleverne. Prioriter især opfattelsen af at - være præget af nytænkning - andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig Opnå forbedringer indenfor Planlægning og organisering ved primært at prioritere - information om aflysninger og ændringer af undervisning - åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer en af faktoren Undervisere er også vigtig, men på grund af den allerede gode vurdering bør ressourcerne primært lægges på de førnævnte faktorer, da der her er større rum til forbedring. [3]

4 Tilfredshed & Loyalitet [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Tilfredshed og Loyalitet Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Tilfredshed Loyalitet Tilfredshed fordelt på uddannelsesområder Tilfredshed 7 Selandia CEU 6 Chauffør Gastronom Industriteknikuddannelsen Jordbrugsuddannelserne Håndværk og teknik Kontoruddannelse med specialer HHX (Handelsgymnasiet) HTX (Teknisk Gymnasium) Mekanik, transport og logistik Installatør Autoog autoelektro ddannelsen Bygge og anlæg Jord til bord:h tel, køkken, levn.s., jordbrug Tilfredshed Detailhandel med specialer Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Laborant AK Tjener Borduddannelserne Lageruddannelsen Elektriker Jordbrugsteknolog Teknologi og kommunikation Handelssko ernes grundforløb Produktionste nolog Anlægsgartner Multimedied sign AK [4]

5 Tilfredshed & Loyalitet [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Loyalitet fordelt på uddannelsesområder Loyalitet Selandia CEU 6 Lageruddannelsen Gastronom Chauffør Industriteknikuddannelsen HHX (Handelsgymnasiet) Installatør HTX (Teknisk Gymnasium) Bygge og anlæg Jordbrugsuddannelserne Håndværk og teknik Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Laborant AK Kontoruddannelse med specialer Loyalitet Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Mekanik, transport og logistik Elektriker Borduddannelserne Jordbrugsteknolog Tjener Auto- og autoelektro ddannelsen Detailhandel med specialer Produktionste nolog Teknologi og kommunikation Handelssko ernes grundforløb Anlægsgartner Multimedied sign AK Underliggende resultater fordelt på uddannelsesområder >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * = Best practice Tilfredshed Loyalitet Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation 59 Bygge og anlæg 75 Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker 7 Chauffør * 81 Lageruddannelsen 82* Anlægsgartner Tjener 58 Gastronom 7 82 Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 57 Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) 78 Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog 54 Installatør 78 Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 76 Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne [5]

6 Tilfredshed & Loyalitet [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Segmentering Høj Ambassadører kendetegnet ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. AMBASSADØRER Kernen er positivt stemt over for skolen og uddannelsen og er kendetegnet ved en mellem til høj tilfredshed og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til skolens virke. De Trofaste udtrykker lav tilfredshed og mellem til høj loyalitet. Når de - trods den lave tilfredshed ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. LOYALITET Lav DE TROFASTE PÅ-VEJ-VÆK Lav KERNEN DE TROLØSE TILFREDSHED Høj På-vej-væk er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og uddannelsessted. Ambassadører Kernen De trofaste De troløse På vej væk Selandia CEU 6 25% 5% 9% 5% 12% Selandia CEU 5 17% 47% 11% 5% % Selandia 4 13% 37% 9% 7% 34% ES Benchmarkingnetværket samlet 21% 47% 12% 4% 16% [6]

7 Overordnede faktorer og Prioriteringskort ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Overordnede faktorer Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Planlægning og organisering Undervisere Undervisning Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Fysisk miljø Socialt miljø Image Prioriteringskort Prioriteringskortet viser, hvilke faktorer, der har størst effekt på tilfredsheden og loyaliteten. (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 75 Muligheder Styrker Undervisere Undervisning Image Indsatsområder Planlægning og organisering Styrker Undervisere Undervisning Image Mulighed (ingen punkter) Svaghed Fysisk miljø Socialt miljø Socialt miljø Fysisk miljø Planlægning og organisering Svagheder Lav Indsatsområder Effekt af en forbedring Høj [7]

8 Planlægning og organisering [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Planlægning og organisering Selandia CEU 6 Chauffør Industriteknikuddannelsen Detailhandel med specialer Elektriker Bygge og anlæg Gastronom Kontoruddannelse med specialer Jordbrugsteknolog Autoog autoelektro ddanne sen Lageruddannelsen Laborant AK Mekanik, transport og logistik Jordbrugsuddannelserne Planlægning og organisering HTX (Teknisk Gymnasium) Installatør Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Håndværk og teknik Handelssko ernes grundforløb HHX (Handel gymnasiet) Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Teknologi og kommunikation Borduddannelserne Produktionste nolog Tjener Anlægsgartner Multimedied sign AK en af de underliggende spørgsmål under faktoren Planlægning og organisering Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Planlægning og organisering beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Planlægning og organisering 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter [8]

9 Planlægning og organisering [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 7 Muligheder Styrker Indsatsområder 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 11 Styrker 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter Mulighed (ingen punkter) Svaghed 1. Skemaplanlægningen 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj [9]

10 Planlægning og organisering [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering 8. Information om regler, tidsfrister og ændringer i uddannelsen 9. Åbenhed overfor initiativer og forslag til forbedringer 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter Planlægning og organisering Selandia CEU 6 57 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg 61 Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 61 Industriteknikuddannelsen 78* Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker * 61 Chauffør * 76* 76 Lageruddannelsen 58 Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog 7 Produktionsteknolog Installatør 54 Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne Skemaplanlægningen 12. Information om aflysninger og ændringer af undervisning 13. Konsekvens overfor dem, der ikke følger skolens regler Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg 58 Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen 7 Auto- og autoelektrouddannelsen 76* 7 7 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør 56 86* Lageruddannelsen 43 Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer 72 Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer 72 HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør 77* Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne [1]

11 Undervisere [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Undervisere Selandia CEU 6 Gastronom Installatør Autoog autoelektro ddanne sen Detailhandel med specialer Elektriker Industriteknikuddannelsen Chauffør Kontoruddannelse med specialer HTX (Teknisk Gymnasium) Lageruddannelsen Laborant AK Jordbrugsteknolog Bygge og anlæg Undervisere Jordbrugsuddannelserne Håndværk og teknik HHX (Handel gymnasiet) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Mekanik, transport og logistik Tjener Teknologi og kommunikation Borduddannelserne Produktionste nolog Handelssko ernes grundforløb Anlægsgartner Multimedied sign AK en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisere Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Undervisere beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Undervisere 14. Fagligt dygtige 16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 24. Engagerede [11]

12 Undervisere [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisere (fortsat) Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Løser konflikter, når det er nødvendigt 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 23. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Muligheder Styrker Indsatsområder 16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 21. Løser konflikter, når det er nødvendigt Styrker 14. Fagligt dygtige 24. Engagerede 15. Forklarer emnerne, så de forstås Mulighed 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler 23. Lette at snakke med Svaghed 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats Svagheder Lav Indsatsområder Effekt af en forbedring Høj [12]

13 Undervisere [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Undervisere 14. Fagligt dygtige 16. Forklarer emnerne, så de bliver interessante 24. Engagerede Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg 79 Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 75 Mekanik, transport og logistik 75 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 76 Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom 87* 92* 78 9* Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 54 Detailhandel med specialer * 88 HHX (Handelsgymnasiet) 78 Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog 59 Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne Forklarer emnerne, så de forstås 17. Samarbejder godt (koord. af opgaver, leveringer og beskeder) 18. Giver hjælp, hvis der er brug for det Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg 75 Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 59 Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen 83 82* 88 Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør 7 Lageruddannelsen 75 Anlægsgartner Tjener 57 Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 59 Detailhandel med specialer 87* HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør * Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 79 Borduddannelserne 57 Jordbrugsuddannelserne 61 [13]

14 Undervisere [4] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering 19. Seriøse, godt forberedte, kommer til tiden, overholder aftaler. Tager hensyn til forskellighed (fagligt, personligt og socialt) 21. Løser konflikter, når det er nødvendigt Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation 58 Bygge og anlæg 7 Håndværk og teknik 79 7 Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen 78 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 7 Elektriker Chauffør 7 83 Lageruddannelsen 72 Anlægsgartner Tjener Gastronom 88* 83* Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 7 61 Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) 7 59 Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog 56 Installatør 86 86* 76 Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 77 Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne 22. Konsekvens overfor useriøse elever/lærlinge/studerende 23. Lette at snakke med 25. Giver tilbagemelding på præstationer og arbejdsindsats Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 79 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker 79* Chauffør 86 Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 55 Detailhandel med specialer 85 83* HHX (Handelsgymnasiet) 55 Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog 53 Installatør 61 92* 78 Laborant AK 5 75 HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne 7 [14]

15 Undervisning [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Undervisning Selandia CEU 6 Installatør Autoog autoelektro ddanne sen Detailhandel med specialer Elektriker Gastronom Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Industriteknikuddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Jordbrugsuddannelserne HHX (Handelsgymnasiet) Produktionste nolog Jordbrugsteknolog Undervisning Chauffør Kontoruddannelse med specialer Bygge og anlæg Mekanik, transport og logistik Håndværk og teknik Teknologi og kommunikation Lageruddannelsen Tjener Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Borduddannelserne Handelssko ernes grundforløb Multimedied sign AK Anlægsgartner en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisning Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Undervisning beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Undervisning 26. Undervisningen udfordrer fagligt 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 3. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag [15]

16 Undervisning [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse en af de underliggende spørgsmål under faktoren Undervisning (fortsat) Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB vedrørende sammenligning: Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser Spørgsmålet EUD1 er kun stillet på EUD samt videregående uddannelser. 29. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb 32. Det faglige samarbejde med holdkammerater 33. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Spørgsmålene GYM1 og GYM2 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet i denne skolerapport. I områderapporter for gymnasiale uddannelser vil de 2 spørgsmål være med i prioriteringskortet. NB: Spørgsmålet EUD1 er kun stillet på EUD samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet i denne skolerapport. I områderapporter for EUD samt videregående uddannelser vil spørgsmålet være med i prioriteringskortet EUD1. Opgaverne/Projekterne er spændende GYM1. De tværfaglige projektforløb er relevante GYM2. Bliver dygtigere til fagene af at løse de skriftlige opgaver 7 77 Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Muligheder Styrker Indsatsområder 27. Forhold mellem teori og praksis i undervisningen 3. Lærer tilstrækkeligt nyt hver dag 31. Oplever sjældent spildtid i undervisningen/projektforløb Styrker 26. Undervisningen udfordrer fagligt Mulighed 29. Arbejdsmængden på uddannelsen er passende 32. Det faglige samarbejde med holdkammerater Svaghed 33. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) 31 5 Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj [16]

17 Undervisning [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering 26. Undervisningen 27. Forhold mellem teori og 3. Lærer tilstrækkeligt nyt 29. Arbejdsmængden på udfordrer fagligt praksis i undervisningen hver dag uddannelsen er passende Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik 72 Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 72 Industriteknikuddannelsen 76 * Auto- og autoelektrouddannelsen 83 84* 75 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen 79 Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer 7 7 Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer * 77 HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog 75 Produktionsteknolog Installatør 89* Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 81 7 Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne Oplever sjældent spildtid i undervisningen/ projektforløb 33. Holdet/klassen fungerer godt (tilstrækkelig ro og orden) EUD1. Opgaverne/Projekterne er spændende 32. Det faglige samarbejde med holdkammerater Selandia CEU Teknologi og kommunikation 52 7 Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 48 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker 91* Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom * Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer 77* HHX (Handelsgymnasiet) 59 Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog 5 7 Produktionsteknolog Installatør 81 * Laborant AK 56 HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne 78 [17]

18 Undervisning [4] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering GYM1. De tværfaglige projektforløb GYM2. Bliver dygtigere til fagene af er relevante at løse de skriftlige opgaver Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) * * Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 72 Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne [18]

19 Fysisk miljø [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Fysisk miljø Selandia CEU 6 Gastronom Chauffør HTX (Teknisk Gymnasium) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Mekanik, transport og logistik Kontoruddannelse med specialer Detailhandel med specialer Jordbrugsuddannelserne Teknologi og kommunikation Industriteknikuddannelsen Elektriker Håndværk og teknik HHX (Handelsgymnasiet) Fysisk miljø Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Handelssko ernes grundforløb Multimedied sign AK Bygge og anlæg Lageruddannelsen Jordbrugsteknolog Borduddannelserne Produktionste nolog Anlægsgartner Laborant AK Auto- og autoelektro ddannelsen Installatør Tjener en af de underliggende spørgsmål under faktoren Fysisk miljø Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Fysisk miljø beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Fysisk miljø 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene [19]

20 Fysisk miljø [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole * Spørgsmålet er ændret i år - se appendiks. 35. God adgang til Pc ere/internet* 36. Fysiske arbejdsforhold er gode 42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Indsatsområder. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene 36. Fysiske arbejdsforhold er gode 42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 85 Muligheder 35 Styrker Styrker (ingen punkter) Mulighed 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende 35. God adgang til Pc ere/internet* 43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet Svaghed (ingen punkter) 42 5 Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj []

21 Fysisk miljø [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering Fysisk miljø 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 7 81 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 77 7 Elektriker 76 Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom 81* 79* 79* 87* Kontoruddannelse med specialer 7 72 Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer 7 HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK 57 Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne God adgang til 36. Fysiske arbejdsforhold 42. Undervisningslokalerne 43. Nemt at komme til og Pc ere/internet* er gode er behagelige at være i fra uddannelsesstedet Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 72 Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 61 Elektriker Chauffør 96* 75 81* 7 Lageruddannelsen 86 Anlægsgartner 61 Tjener Gastronom 93 81* 84* Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 87 Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne 75 [21]

22 Socialt miljø [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Socialt miljø Selandia CEU 6 Gastronom Elektriker Industriteknikuddannelsen Lageruddannelsen Chauffør Jordbrugsuddannelserne Autoog autoelektro ddannelsen Håndværk og teknik Kontoruddannelse med specialer Jordbrugsteknolog HTX (Teknisk Gymnasium) Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Detailhandel med specialer Socialt miljø Jord til bord:ho el, køkken, levn.sm, jordbrug Installatør Multimedied sign AK Teknologi og kommunikation HHX (Handel gymnasiet) Laborant AK Mekanik, transport og logistik Produktionste nolog Borduddannelserne Tjener Bygge og anlæg Handelssko ernes grundforløb Anlægsgartner en af de underliggende spørgsmål under faktoren Socialt miljø Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Socialt miljø beregnes af de tre første spørgsmål Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelsesstedet 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid [22]

23 Socialt miljø [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) 75 Muligheder 37 Styrker Indsatsområder (ingen punkter) 38 Styrker 38. Stemningen på uddannelsesstedet Mulighed 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen Svaghed 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer 39 NB: Spørgsmålet GYM3 er kun stillet til elever på de gymnasiale uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet i denne skolerapport. I områderapporter for gymnasiale uddannelser vil spørgsmålet være med i prioriteringskortet. Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fælles-arrangementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid 38. Stemningen på Socialt miljø uddannelsesstedet Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 55 Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør 9* Lageruddannelsen * Anlægsgartner Tjener Gastronom 83* 9 9* 41 Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) * Borduddannelserne 7 47 Jordbrugsuddannelserne [23]

24 Image [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Resultatet fordelt på uddannelsesområder Image Selandia CEU 6 Gastronom Installatør Jordbrugsuddannelserne Industriteknikuddannelsen Detailhandel med specialer Chauffør HHX (Handelsgymnasiet) Kontoruddannelse med specialer HTX (Teknisk Gymnasium) Autoog autoelektro ddanne sen Bygge og anlæg Elektriker Jord til bord:h tel, køkken, levn.s., jordbrug Image Lageruddannelsen Mekanik, transport og logistik Håndværk og teknik Teknologi og kommunikation Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Laborant AK Produktionste nolog Tjener Borduddannelserne Handelssko ernes grundforløb Jordbrugsteknolog Anlægsgartner Multimediedesign AK en af de underliggende spørgsmål under faktoren Image Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole NB: Resultatet for den samlede faktor Image beregnes af disse tre spørgsmål, mens de resterende er uddybende og derfor kan ændres fra år til år Image 44. Lærer det, man har brug for 47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning [24]

25 Image [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse NB vedrørende sammenligning: Spørgsmålet EUD2 er kun stillet på EUD samt videregående uddannelser. Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Prioriteringskort (Læs mere om tolkning af prioriteringskort i appendiks) Muligheder Styrker Indsatsområder 47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning 46 Styrker 44. Lærer det, man har brug for Mulighed 46. Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter Svaghed (ingen punkter) NB: Spørgsmålet EUD2 er kun stillet på EUD samt videregående uddannelser og indgår derfor ikke i prioriteringskortet i denne skolerapport. I områderapporter for EUD samt videregående uddannelser vil spørgsmålet være med i prioriteringskortet. Svagheder Lav Effekt af en forbedring Indsatsområder Høj [25]

26 Image [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering 47. Andre opfatter uddannelsesstedet som et godt sted at uddanne sig 48. Uddannelsesstedet er præget af nytænkning 44. Lærer det, man har Image brug for Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation 7 Bygge og anlæg Håndværk og teknik 56 Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 7 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 7 Elektriker 72 Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom * 82* 85* * Kontoruddannelse med specialer 7 75 Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK 7 52 HTX (Teknisk Gymnasium) 7 Borduddannelserne 59 Jordbrugsuddannelserne Giver godt grundlag for at uddanne sig videre bagefter EUD2. Giver mulighed for at få spændende job bagefter Selandia CEU Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 79 Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen 93* 89 Auto- og autoelektrouddannelsen 84 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner 59 Tjener Gastronom 83 9 Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK 51 Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør 86 92* Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 81 Borduddannelserne 76 Jordbrugsuddannelserne [26]

27 Kontaktlærerordning og Uddannelsesplan ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse en af spørgsmålene vedrørende kontaktlærerordning og uddannelsesplan NB vedrørende sammenligning: Disse spørgsmål er ikke stillet til elever fra de gymnasiale uddannelser + visse andre udvalgte uddannelser Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole 77 EUD3. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter EUD4. Nemt at få en aftale med kontaktlærer EUD5. Kontaktlærerens vejledning er nyttig og støtter i uddannelsen Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering EUD3. Uddannelsesplanen er nyttig og støtter EUD4. Nemt at få en aftale med kontaktlærer EUD5. Kontaktlærerens vejledning er nyttig og støtter i uddannelsen Selandia CEU 6 59 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik 75 7 Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 61 7 Mekanik, transport og logistik 7 Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen 61 Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) 56 Elektriker 76 Chauffør 56 Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener 42 Gastronom 81 Kontoruddannelse med specialer 77* 82* 83* Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne 57 7 Jordbrugsuddannelserne [27]

28 Vejledning og støtte under uddannelsen [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse en af spørgsmålene vedrørende vejledning og støtte under uddannelsen NB vedrørende sammenligning: Disse spørgsmål er ikke stillet på EUD samt videregående uddannelser (spørgsmål 11 undtaget). 83 Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole 5 49 Andel som har brugt Studieplan Nej 12% GYM4. Det er nemt at få en aftale med en studievejleder 11. Muligheder for at få vejledning/ Vejledningen er nyttig og støtter GYM5. Der er et sted at gå hen ved personlige problemer Ja 88% Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole GYM6. Lektiecaféen er et godt tilbud GYM8. Studieplan er et nyttigt værktøj i dagligdagen [28]

29 Vejledning og støtte under uddannelsen [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering GYM4. Det er nemt at få en aftale 11. Muligheder for at få vejledning/ GYM5. Der er et sted at gå hen ved med en studievejleder Vejledningen er nyttig og støtter personlige problemer Selandia CEU 6 5 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen 78* Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør 76 Lageruddannelsen Anlægsgartner 49 Tjener 56 Gastronom 75 Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) 49 Multimediedesign AK 38 Jordbrugsteknolog 7 Produktionsteknolog 59 Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 75* 53* Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne GYM8. Studieplan er et nyttigt GYM6. Lektiecaféen er et godt tilbud værktøj i dagligdagen Selandia CEU 6 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) 84* 7* Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne [29]

30 Undervisningsmiljøvurdering af det æstetiske, psykiske og fysiske miljø ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Æstetisk miljø Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 ES Benchmarkingnetværket samlet Højeste resultat for en skole Æ1. Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Æ2. Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Æ3. Skolen er flot udsmykket Æ4. Skolens udemiljø er spændende Æ5. Skolen er generelt godt vedligeholdt Socialt miljø Socialt miljø 37. Det sociale samvær på holdet/i klassen 38. Stemningen på uddannelsesstedet 39. Der afholdes tilstrækkeligt med fællesarrangementer GYM3. Der afholdes tilstrækkeligt med arrangementer efter skoletid Fysisk miljø Fysisk miljø 34. Skole-/arbejdsudstyr er tidssvarende. Uddannelsesstedets lokaler har en god standard 41. Uddannelsesstedets lokaler er rene God adgang til Pc ere/internet* 36. Fysiske arbejdsforhold er gode 42. Undervisningslokalerne er behagelige at være i 43. Nemt at komme til og fra uddannelsesstedet [3]

31 Skolespecifikke spørgsmål [1] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse en af spørgsmål, som er udviklet og kun stillet af jeres skole. NB: Det er muligvis ikke alle på jeres skole, som får stillet disse spørgsmål, hvorfor der kan være uddannelser der ikke har resultater på denne dimension. Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU 6 59 S.1. Hvor tilfreds er du med den service, du får fra studieadministrationen? S.2. Hvor tilfreds er du med den service, du får fra SU-administrationen? Selandia 4 Selandia CEU 5 Selandia CEU S.2. Jeg vil anbefale andre at bo på kostafdelingen S.3. Jeg fik god information ved modtagelse og indkvartering S.4. Værelser og fællesområder har en god standard S.5. Jeg har mulighed for at påvirke kostafdelingens hverdag, hvis jeg vil Fordeling på spørgsmålet S.1. Bor du på Selandias kostafdeling? Nej 8% Ja 92% [31]

32 Skolespecifikke spørgsmål [2] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering S.1. Hvor tilfreds er du med den service, du får fra studieadministrationen? S.2. Hvor tilfreds er du med den service, du får fra SUadministrationen? Selandia CEU 6 59 Teknologi og kommunikation Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) 61* 61* Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne [32]

33 Skolespecifikke spørgsmål [3] ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsernes resultater * = Best practice >7: meget god vurdering -: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering S.2. Jeg vil anbefale andre at bo på kostafdelingen S.3. Jeg fik god information ved modtagelse og indkvartering S.4. Værelser og fællesområder har en god standard Selandia CEU Teknologi og kommunikation 72* 29 72* Bygge og anlæg Håndværk og teknik Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug Mekanik, transport og logistik 56 * Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne S.5. Jeg har mulighed for at påvirke kostafdelingens hverdag, hvis jeg vil Selandia CEU 6 54 Teknologi og kommunikation 72* Bygge og anlæg 47 Håndværk og teknik 44 Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug 57 Mekanik, transport og logistik Industriteknikuddannelsen Auto- og autoelektrouddannelsen Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Elektriker Chauffør Lageruddannelsen Anlægsgartner Tjener Gastronom Kontoruddannelse med specialer Handelsskolernes grundforløb 49 Detailhandel med specialer HHX (Handelsgymnasiet) Multimediedesign AK Jordbrugsteknolog Produktionsteknolog Installatør Laborant AK HTX (Teknisk Gymnasium) Borduddannelserne Jordbrugsuddannelserne 44 [33]

34 Baggrundsanalyse: Køn ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Fordeling af undersøgelsens deltagere efter køn. Kvinde 44% Mand 56% af de overordnede faktorer Mand Kvinde 7 Tilfredshed Loyalitet Planlægning og organisering Undervisere Mand Kvinde 7 61 Undervisning Fysisk miljø Socialt miljø Image [34]

35 Baggrundsanalyse: Alder ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Fordeling af undersøgelsens deltagere efter alder. (Kun EUD/KVU/MVU). 26 år eller over 18% -18 år 39% år 23% 19- år 19% af de overordnede faktorer -18 år 19- år år 26 år eller over Tilfredshed Loyalitet Planlægning og organisering Undervisere -18 år 19- år år 26 år eller over Undervisning Fysisk miljø Socialt miljø Image [35]

36 Appendiks - datagrundlag ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Skole Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Erhvervsskolen Hamlet % Aalborg tekniske skole % Odense Tekniske Skole % CEU Kolding % Dalum Uddannelsescenter % EUC Vest % Selandia CEU % Randers Tekniske Skole % Aarhus tekniske Skole % Fredericia-Middelfart Tekniske Skole % København Tekniske Skole % Bornholms Erhvervsskole % CEUS % Vitus Bering Danmark % Skive % Skovskolen % TEC % Holstebro TS % Vordingborg Gymnasium & HF % Nykøbing Katedralskole % ESB samlet % Uddannelser Antal mulige svar Antal svar Svarprocent Selandia CEU % Teknologi og kommunikation % Bygge og anlæg 1 1 % Håndværk og teknik % Jord til bord:hotel, køkken, levn.sm., jordbrug % Mekanik, transport og logistik % Industriteknikuddannelsen % Auto- og autoelektrouddannelsen % Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) % Elektriker % Chauffør % Lageruddannelsen % Anlægsgartner % Tjener % Gastronom % Kontoruddannelse med specialer 46 72% Handelsskolernes grundforløb % Detailhandel med specialer 3 75% HHX (Handelsgymnasiet) % Multimediedesign AK % Jordbrugsteknolog % Produktionsteknolog % Installatør 25 % Laborant AK 49 % HTX (Teknisk Gymnasium) % Borduddannelserne Ikke oplyst Ikke oplyst Jordbrugsuddannelserne Ikke oplyst Ikke oplyst [36]

37 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed & loyalitet? ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervs- og gymnasieskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på de mange danske uddannelsesinstitutioner. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er elever, lærlinge og studerende? Hvilke faktorer har størst betydning for elevers, lærlinges og studerendes tilfredshed og loyalitet? Planlægning & organisering Undervisere Undervisning Image Elev- Tilfredshed Loyalitet Socialt miljø Fysisk miljø Tolkning af modellen Modellen viser, at de 5 første faktorer i modellen påvirker, hvordan elever, lærlinge og studerende oplever skolen dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de 5 første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre elevers, lærlinges og studerendes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de 6 faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse elever, lærlinge og studerende, som bliver på uddannelsesstedet. [37]

ES Benchmarkingnetværket samlet

ES Benchmarkingnetværket samlet ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse ES Benchmarkingnetværket samlet Svarprocent: % (24.372 besvarelser ud af 37.85 mulige) ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse [1] Indledning ETU 6 Elevtilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup

Københavns Tekniske Skole Inspk.-omr. Glostrup Inspk.-omr. Glostrup Rapporten er baseret på 221 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering af

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Tina Richter (Tuborgvej) Svarprocent: 39% (35 besvarelser ud af 89 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej)

Københavns Tekniske Skole Helle Ramlyng (Tuborgvej) Helle Ramlyng (Tuborgvej) Rapporten er baseret på 19 besvarelser Områderapport [1] Indledning Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort prioritering

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Industriteknikuddannelsen Svarprocent: 88% (14 besvarelser ud af 16 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske HTX (Teknisk Gymnasium) Svarprocent: 85% (235 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Bil, fly og andre transportmidler (Mekaniker) Svarprocent: 93% (7 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Industrioperatør Svarprocent: 96% (25 besvarelser ud af 26 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Træfagenes Svarprocent: 76% (69 besvarelser ud af 91 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Strøm, styring og IT Svarprocent: 73% (44 besvarelser ud af mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Pædagogiske Svarprocent: 39% (31 besvarelser ud af 79 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Tekniske Skole Svarprocent: % (2.713 besvarelser ud af 4.332 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Københavns Tekniske Skole Svarprocent: % (1.356 besvarelser ud af 2. mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nord Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 1.181 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Nykøbing F Svarprocent: 58% (163 besvarelser ud af 279 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2010 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 1 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 69% (31 besvarelser ud af 435 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Julius Thomsens Gade Svarprocent: 79% (297 besvarelser ud af 376 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 7% (4 besvarelser ud af 291 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Inspk.-omr. Tæbyvej og Herlev Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 438 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 89% (247 besvarelser ud af 276 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Fredericia-Horsens Svarprocent: 83% (5 besvarelser ud af 686 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 55% (415 besvarelser ud af 755 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Grundforløb Svarprocent: 44% (1 besvarelser ud af 362 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2008 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern Svarprocent: 57% (376 besvarelser ud af 665 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2.

Læs mere

ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2007 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 7 Elevtilfredshedsundersøgelse ESB Netværket samlet anonymiseret version Svarprocent: % (28.943 besvarelser ud af 48.511 mulige) Introduktion Indhold 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 69% (3.548 besvarelser ud af 5.152 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport

SOSU samlet. Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.647 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU samlet Svarprocent: 62% (2.244 besvarelser ud af 3.7 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 29 Elevtilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 9% (18 besvarelser ud af 2 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Frisør Svarprocent: % (3 besvarelser ud af 41 mulige) Områderapport Introduktion Indhold 1. Indledning 2. Tilfredshed og Loyalitet 3. Overordnede faktorer og Prioriteringskort

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Bygningsmaler Svarprocent: 18% (9 besvarelser ud af 51 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse SOSU Esbjerg Svarprocent: 97% (398 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og Loyalitet 3.

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Selandia CEU Svarprocent: 18% (1 besvarelser ud af af 943 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: % (59/682) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse HANSENBERG Svarprocent: 38% (338 besvarelser ud af af 89 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (478/737) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 49% (52 besvarelser ud af 129 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse SOSU C Svarprocent: 69% (43 besvarelser ud af 62 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 212 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 23% ( besvarelser ud af af 252 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Murer Svarprocent: 23% (26 besvarelser ud af 114 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 272 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 7% (136/195) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 Lillebælt - December 214 Lillebælt Svarprocent: % (2333/33) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 24% (11 besvarelser ud af 46 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 54% (15/2928) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 68% (87 besvarelser ud af 128 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 214 - December 214 Svarprocent: % (278/34) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (164/367) Skolerapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 214 Elevtrivselsundersøgelsen December 214 For erhvervsuddannelserne Svendborg Erhvervsskole Svarprocent: 9% (55 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. Kold College. Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (462 besvarelser ud af 541 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU 82 82 83 83 [-3] [-4] 78 [-4] 83 86

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 214 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Træfagenes byg Svarprocent: 3% (25 besvarelser ud af 83 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Selandia CEU Svarprocent: % (346 besvarelser ud af 867 mulige) Skolerapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 42% (66 besvarelser ud af af 156 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg, Tjener Svarprocent: 55% (6 besvarelser ud af 11 mulige) Områderapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: % (1236/3) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Januar 13 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (1868 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 42% (18/4176) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2012 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 12 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 18% (256 besvarelser ud af af 1 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 215 - December 215 Svarprocent: 84% (139/1231) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (5 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Learnmark Horsens Svarprocent: 33% (121 besvarelser ud af 362 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere