Bestyrelser og udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelser og udvalg"

Transkript

1 Bestyrelser og udvalg I forbindelse med uddannelse på Diakonhøjskolen finder vi det vigtigt, at studerende deltager i højskolelivet. Der eksisterer ikke noget højskoleliv, hvis ikke det starter hos de studerende. Der har igennem skolens historie været tradition for studerendes medvirken i skolens aktiviteter. Det vil vi gerne være med til at understrege vigtigheden af. Elevrådet begynder derfor hvert semester med at fortælle om tankerne bag udvalg, og hvilken betydning det har for det sociale liv på skolen. Orienteringsmødet foregår i skoletiden og altid hurtigst muligt efter semesterstart. Nogle af de ting, der skal informeres om på mødet, er: Hvad laver udvalgene? Fx kan tidligere medlemmer fortælle. Hvem skal være i udvalget? De, der har lyst, men der sker ikke noget, hvis ikke nogen melder sig!! Der er mulighed for indbyrdes i udvalgene at beslutte, hvor aktive de vil være, tidsforbrug osv. Elevrådet har besluttet, at følgende udvalg skal være permanente: Elevråd, BAB, Elevblad, Sport og natur/friluftsudvalg, værkstedsudvalg og musikudvalg. Det, der før hed PR-udvalg, vil nu kun eksistere på de studerendes eget initiativ eller ved PRmedarbejderen. Det, der før hed Kunst og miljø udvalg, varetages nu af skolen og studerende på eget initiativ. Elevrådet har ansvaret for, at der orienteres og følges op på udvalgenes arbejde i løbet af semestret. Større udgifter i forbindelse med udvalgsarbejde skal godkendes af elevforeningen v. elevrådet, mens udgifter til materialer m.m. refunderes hos kassereren. Generelt skal alle udgifter og indtægter føres med bilag. Overførsel mellem kasse, bank og giro registreres uden bilag. Der er skemalagt 1 time ugentlig til elevernes udvalgsarbejde. Bestyrelsesarbejde Eleverne har repræsentanter i både Diakonhøjskolens bestyrelse og Diakonhøjskolens Diakonforbund. Pdf-filer med information om begge bestyrelser findes også i infobasen på hjemmesiden. Læs mere om Elevforeningen og elevrådet under henholdsvis Elevforeningen ved Diakonhøjskolen i Århus og Råd. BAB-udvalg Hvad er en Diakonhøjskole uden et kristent fællesskab? Det har vi slet ikke lyst til at forestille os, og derfor har skolen et udvalg, der forsøger at skabe dette kristne fællesskab! BAB står for: Bibeltimer, Andagter og Bøn. Vores opgaver består i: at opfordre skolens studerende til at holde andagt de 4 første aftener i ugen, at arrangere bibeltime, debat- eller lovsangsaften hver 14. dag.

2 Vi ønsker: at styrke og udfordre din tro i fællesskab med andre at du skal lære at kende og respektere forskellige måder at udtrykke tro på at opfordre til bønsfællesskab. Af hensyn til mødeholdernes planlægning arrangeres de enkelte aftener et helt år i forvejen, og dermed planlægger man selv, hvad der skal foregå under ens næste semesterophold på skolen. For at imødese forskellige foreningers mødeaftener, skifter mødeaftener fra år til år. Der ligger et spændende stykke arbejde og venter på dig i BAB-udvalget. Der er en del små opgaver forbundet med arrangementerne, men samtidig er du jo selv medbestemmende overfor, hvem taleren skal være, hvilket emne og hvilken mødeform, der skal bruges. Meld dig til BAB-udvalget og få realiseret, hvad netop du har brug for til at blive styrket, opmuntret og udfordret i troen på Jesus Kristus! Vi har brug for flest muligt fra hvert semesterhold, så vi kan løfte i flok og skabe et frugtbart kristent fællesskab på Diakonhøjskolen. Der arrangeres advents-kransarrangementer i samarbejde med forstanderen. Kunst- og miljøudvalg 1. Udvalgets formål Udvalgets formål er at medvirke til - at gøre skolen til et inspirerende sted at være, - at skabe trivsel, udvikling og vækst, - at skabe et dynamisk og eksperimenterende miljø, - at skabe et sundt fysisk miljø (luft, loft, lys, varme...). Udvalgets formål er at medvirke og inspirere til at indrette og udsmykke skolens fællesområder med inventar, billeder, farver m.v. Udvalgets formål er at være et idéforum, hvor forslag om skolens miljø og udsmykning udarbejdes og modtages. 2. Udvalgets sammensætning og beslutningsproces Udvalget sammensættes af studerende, der har interesse for emnet. Medarbejderrådet vælger 1 3 medarbejdere, som er interesserede i at sidde i udvalget. Kirsten Kühne og Niels Hviid Poulsen er valgt januar Når udvalget oprettes, kan der arbejdes ud fra følgende arbejdsorden: 3. Udvalgets beføjelser og beslutningsproces Udvalget kan på egen hånd beslutte og iværksætte mindre forandringer (opstilling af inventar og udsmykning) på skolens indre fællesområder bortset fra hall, spisesal og auditorium. Forslag til forandringer i hall, spisesal og auditorium samt udendørsområdet forelægges elev-, medarbejdermødet til vedtagelse/forkastelse ved almindelig flertalsafgørelse blandt de

3 tilstedeværende, når det gælder permanente forandringer. Midlertidige forandringer kan udvalget foretage på egen hånd. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede, og når der ved middagsbordet mundtligt er indkaldt til møde 3 dage i forvejen. Udvalgets beslutninger er gyldige, når mindst 4 medemmer har stemt for forslaget. 4. Mødevirksomhed Udvalget samles til møde efter behov, dog mindst hver 2. måned. 5. Udvalgets struktur Udvalget konstituerer sig med formand og referent. Alle kan indkalde til møderne. 6. Udvalgets kontakt med skolens bestyrelse Forslag fra skolens bestyrelse om skolens miljø og udsmykning forelægges udvalget til udtalelse. 7. Økonomi Udvalget råder over et beløb, som fremgår af skolens budget. 8. Disse retningslinier for udvalgets arbejde gælder, indtil elev-, medarbejdermødet ønsker ændringer. Musikudvalg Arbejdsopgaver: Vedligeholdelse af musikinstrumenter Sørge for, at der er en vis orden + rydde op efter behov Ansvar for nyindkøb og reparationer, i samarbejde med Lisbeth Andreasen Fremme brugen af musikken i skolens hverdag Evt. samarbejde med skolens kor Hvem sidder i udvalget: Udvalget består af studerende + den ansvarlige lærer Økonomi: Hans Moselyst er økonomisk ansvarlig Vedligeholdelse og nyindkøb går ind under skolens budget Penge til arrangementer og lign. kan søges hos elevforeningen. PR-udvalg 1. Udvalgets formål: Pr-udvalgets formål er at vise skolen udadtil og medvirke til udbredelsen af diakoniens arbejde på og omkring Diakonhøjskolen. Udvalget sættes i gang på de studerendes eget eller PR-medarbejderens initiativ. 2. Udvalgets funktion:

4 At koordinere skolens PR-virksomhed i samarbejde med Informationsmedarbejderen At informere om skolen på forskellige institutioner At udbrede kendskab til diakonuddannelse i form af PR At have en aften eller et par timer en dag på en ungdomsskole eller lignende At tage med forstanderen eller en lærer ud til møder/familieaftener At, når der rettes henvendelse til skolen, da give information om skolen At komme med oplæg til samtaler/drøftelser til menigheder, foreninger, skoler og klubber osv. At lave materialer i form af stand, T-shirts og brochure til PR-virksomheden At inddrage skolens elever/udvalg i at lave PR Udvalget konstituerer ikke fast formand og referent. Det kan dog gøres, om udvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. (Alle medlemmer kan indkalde til møder). 3. Økonomi: PR-udvalget er ikke underlagt Elevrådets budget, men får sine midler fra skolens budget. Sport og natur/friluftsudvalg SNF-udvalget sammensættes ved starten af hvert semester. Udvalget er ansvarligt for flg. områder på skolen: Beachvolleybanen, fodboldbanen, bordtennisrummet, boldrummet og shelteren. Beachvolleybanen: Her spiller vi beachvolley det meste af sommeren, når vejret tillader det, endv. står vi i sportsudvalget med ansvaret for, at der f.eks. bliver arrangeret en turnering. Vi står også for vedligeholdelse af banen m.h.t. net, sand, bold m.v. Det eneste vi ikke er herrer over, det er vejret. Foldboldbanen: Fodboldbanen ligger lige ved siden af beachvolleybanen. Nettene til fodboldmålene ligger nede i boldrummet, det samme gør fodbolden og hjørneflagene. Fodboldbanen kan man også frit benytte, men den bliver dog hovedsageligt brugt om sommeren. Fodboldbanen kan også bruges til andre ting, f.eks. en gang rundbold. Bordtennisrummet: Bordtennisrummet er placeret i kælderen lige under den store spisesal. Bordtennisbattene og boldene finder du bag døren for enden af rummet. Bordtennisbordet er at finde i auditoriets depotrum og i kælderen ved toiletterne. Boldrummet: Boldrummet finder du nede i kælderen ved EDB-rummet, her finder du alle de rekvisitter, du skal bruge, som f.eks. fodbold, volleybolde, beachvolleybolde m.v. Shelter: Shelteren, placeret i baghaven kan bruges af alle. Der findes en kasse med friluftsudstyr, som kan lånes. Denne er placeret i værkstedet. Foruden disse ting, der er på skolen, så har vi mulighed for at bruge Unge Hjems hal hver tirsdag aften fra kl. 21,30 og resten af aftenen, og dér er der mulighed for at spille fodbold, volleyball, badminton og basketball m.v., det er op til os selv.

5 Endv. er der kort afstand til tennisbaner, fodboldklub, badmintonklub og en svømmehal. Disse ting hører dog ikke til skolen. Det er også muligt, hvis der er interesse for det, at sportsudvalget arrangerer en tur ud i det danske land. Værkstedsudvalg Udvalget vælges ved hver semester-start. Værkstedsudvalget arrangerer hvert år juleoppyntningsaften og står for adventskrans. Værkstedsudvalget er ansvarlig for følgende: Orden i værkstedet Indkøb af materialer til værkstedet Tage initiativ til hyggeaftener i værkstedet Penge til indkøb kan erhverves gennem Elevrådet

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

oversigt over 25 handlekort

oversigt over 25 handlekort oversigt over 25 handlekort Drøftet Vi er i gang Nu kører det 1 Nabohjælp den: den: den: 2 Smilets sted den: den: den: 3 Grønt diplom den: den: den: 4 Walking tapas kom på besøg den: den: den: 5 Vand med

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere