Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Antal sider 6 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 05., Delårsrapport 1. januar 31. marts SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts, hvorfra følgende kan fremhæves: Periodens resultat blev 28,5 mio. kr. før skat og 27,5 mio. kr. efter skat. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 7,2% før skat og 7,0 % efter skat. Perioden har været kendetegnet ved et gennemgående positivt aktiemarked. KFMX, selskabets benchmark, er i kvartalet steget med 10,9%. Egenkapitalen udgjorde 415,8 mio. kr., svarende til en indre værdi på 85,2 kr. pr. aktie. De tre investeringer, der har bidraget mest til resultatet i, er BoConcept (afkastbidrag +4,1%-point), Søndagsavisen (+2,6%) og IC Companys (+1,8%), mens Greentech Energy Systems har reduceret afkastet i kvartalet med 4,1%-point. Investeringer i 10%-aktier er øget fra 25,9% ultimo til 33,5% pr. 31. marts. Som følge af nye skatteregler er denne type investeringer skattefrie fra 1. januar. Den 1. april var det 10 år siden, at SmallCap Danmark A/S startede sine aktiviteter. I levetiden har SmallCap Danmark præsteret et samlet afkast på 353,5% før skat, svarende til et årligt gennemsnitligt afkast på 16,3%. Til sammenligning er KFMX steget 86,1% (6,4% ). Det likvide C20 indeks er i samme periode steget med 31,2% (2,8% ). SmallCap Danmark A/S fastholder forventningerne til. Vi forventer, at stigningen på aktiemarkedet vil være mere afdæmpet end i, og selvom vi forventer at performe bedre end markedet, vil årets resultat blive svagere end for. Med venlig hilsen SmallCap Danmark A/S Jan O. Frøshaug Formand for bestyrelsen Jens Erik Høst Adm. direktør

2 DELÅRSRAPPORT SMALLCAP DANMARK A/S 1. januar 31. marts Forventninger til SmallCap Danmark A/S fastholder forventningerne til, hvilket vil sige et bedre investeringsresultat end aktiemarkedet generelt. Vi mener, at aktiemarkedet vil være mere afdæmpet, og selvom vi forventer at performe bedre end markedet, vil årets resultat være svagere end for. Vores positive holdning til markedet er uændret baseret på en forventning om, at nationaløkonomierne vil opleve vækst i, at der vil finde en betydelig indtjeningsvækst sted i virksomhederne, samt at der er større risikovillighed blandt investorerne, som normalt er tilfældet i den nuværende fase af konjunkturforløbet. Vi tror, at forløbet af (KFMX indekset steg med 10,9%) vil være betegnende for den resterende del af, med pæne, men mere afdæmpede kursstigninger end i, men også perioder med tvivl om holdbarheden af det positive aktiemarked, hvilket kan lægge pres på kursudviklingen. Vi kan dog ikke udelukke, at markedet vil korrigere nedad, men vi tror, at en eventuel korrektion vil blive forholdsvis moderat. Vi har tillid til, at danske small cap aktier vil outperforme aktiemarkedet generelt i resten af. Vores fortsatte optimisme mht. danske small cap aktier skyldes bl.a., at small cap aktier i den øvrige del af verden for længst har lagt sig i spidsen på afkastsiden i forhold til de store likvide aktier. Den positive udvikling fortsatte i Aktiemarkederne fortsatte den positive udvikling i. MSCI World steg med 2,7%, KFMX indekset med 10,9% og OMXC20 indekset med 13,8%. De danske aktier har generelt klaret sig væsentligt bedre end de øvrige aktiemarkeder. Selv om small cap aktierne endnu engang underperformede C20 aktierne, var afkastet alligevel væsentligt over udviklingen i aktiemarkederne generelt, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Svenske aktier gjorde det ligeledes godt med et afkast på 8,3%, ligesom MSCI World Small Cap indekset, der steg med 7,2%. Vi havde forventet, at de danske small cap aktier ville bryde trenden med underperformance, men vi må erkende, at de likvide C20 aktier har klaret sig bedst i i kraft af imponerende afkast på de indekstunge aktier Novo Nordisk, Carlsberg, Danske Bank og A.P. Møller. Danske small cap aktier har nu underperformet C20 aktierne med 35% siden nedturens begyndelse. Til sammenligning har MSCI World Small Cap indekset outperformet det generelle MSCI World indeks med 5% i samme periode. Nøgletal Internationale indeks er i lokal valuta fra oprindelseslandet Kilde: Egne beregninger og FactSet å.t.d. 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. Levetid (120 mdr.) Forrentning af primo egenkapital før skat 7,2% 7,2% 74,9% -6,3% 13,1% 16,3% Forrentning af primo egenkapital efter skat 7,0% 7,0% 72,9% -1,6% 14,4% 14,9% Egenkapitalforretning før skat ifht. KFMX -3,7% -3,7% 23,4% 13,3% 12,5% 9,9% Egenkapitalforretning efter skat ifht. KFMX -3,9% -3,9% 21,4% 18,0% 13,8% 8,5% KFMX 10,9% 10,9% 51,5% -19,6% 0,6% 6,4% OMXC20 13,8% 13,8% 67,7% -6,4% 3,9% 2,8% OMXC 12,9% 12,9% 64,0% -8,5% 3,2% 3,5% DAX 3,0% 3,0% 44,4% -7,1% 3,9% -4,5% S&P 500 4,9% 4,9% 46,6% -6,3% -0,2% -2,4% Russel ,5% 8,5% 60,5% -5,4% 2,0% 2,3% Nikkei 225 5,2% 5,2% 36,8% -13,8% -1,0% -5,9% Rente på 10 årige statsobligationer Danmark 3,4% 3,7% 3,6% 4,1% 3,7% 5,6% Tyskland 3,1% 3,4% 3,0% 4,0% 3,7% 5,3% USA 3,8% 3,8% 2,7% 4,6% 4,5% 6,0% 1

3 periodens resultat og balance I perioden 1. januar 31. marts realiserede SmallCap Danmark A/S et resultat før skat på 28,5 mio. kr. Resultatet efter skat blev 27,5 mio. kr. Resultatet forrenter primo egenkapitalen med 7,2% før skat og 7,0% efter skat. I samme periode steg benchmark, KFMX indekset, med 10,9%. Resultatet for er sammensat af kursgevinster på 31,2 mio. kr., nettorenteudgifter på 0,8 mio. kr. og ordinære driftsomkostninger på 2,0 mio. kr. Der er ikke hensat bonus, da egenkapitalforretningen før skat ligger under stigningen i benchmark. De ordinære driftsomkostninger er 434 tkr. højere end i den tilsvarende periode af, hvilket bl.a. skyldes udvidelsen af investeringsteamet med Michael West Hybholt. Omkostningsprocenten for udgør 0,5% sammenlignet med 0,6% for tilsvarende periode i. Egenkapitalen udgjorde 415,8 mio. kr., svarende til 85,2 kr. pr. aktie. Beholdningen af egne aktier udgjorde stk. svarende til 6,4% af aktiekapitalen. Svagt gearet i Smallcap Danmark A/S har været svagt gearet i med ca. 10% som følge af vores grundlæggende positive holdning til markedet. De 5 største bidragsydere til resultatet i var BoConcept (16,1 mio. kr., + 37%), Søndagsavisen (10,4 mio. kr., +20%), IC Companys (6,9 mio. kr., +29%), Topsil (5,9 mio. kr.,+37%) og Brdr. Hartmann (2,7 mio. kr., +14%). De fem aktier tegnede sig tilsammen for 42 mio. kr. i afkast, hvilket overstiger kvartalets samlede kursgevinster med 11 mio. kr. (135% af det samlede resultat). Ultimo var den samlede vægt af disse aktier på 37,9 %. IC Companys er rykket op i top 5 efter stærk performance. Harboes Bryggerier indgår ikke længere i top 5, da eksponeringen er reduceret. Greentech, Søndagsavisen, BoConcept og Egetæpper er gengangere. kurspotentiale, men må samtidigt erkende, at det tager længere tid at realisere potentialet, end vi oprindeligt vurderede. Sammenligning med andre investeringsforeninger SmallCap Danmark A/S egenkapitalforrentning før skat på 7,2% ligger under de afkast som peers har opnået, jf. tabellen. Den væsentligste årsag hertil er den dårlige kursudvikling på Greentech samtidig med, at den indgår med en meget høj porteføljeandel. 10 års track record viser styrken af investeringskonceptet Den 1. april er det 10 år siden, at SmallCap Danmark A/S startede sine aktiviteter. I levetiden har Smallcap Danmark A/S præsteret et samlet afkast (egenkapitalforrentning før skat) på 353,5% (årligt gennemsnitligt afkast på 16,3%) sammenlignet med en samlet stigning i C20 indekset på 31,2% (årligt gennemsnitlige stigning på 2,8%) og en samlet stigning i KFMX indekset på 86,1% (gennemsnitlig årlig stigning på 6,4%). Efter skat var egenkapitalforrentningen 300,3%, svarende til et årligt gennemsnit på 14,9%. Hermed topper SmallCap Danmark A/S i sammenligning med samtlige danske aktiebaserede investeringsforeninger, der investerer i danske aktier. Bedste investeringsforeningen har givet et afkast på 11,7%. I forhold til alle europæiske investeringsforeninger ratet af Morningstar har SmallCap Danmark A/S klaret sig som den 10. bedste kun overgået af en enkelt dansk forening med fokus på sydamerikanske aktier. SmallCap Danmarks A/S s stærke performance over levetiden er skabt af investeringsteamets evne til at vælge de rigtige aktier samtidig med, at small cap aktierne har klaret sig væsentligt bedre end de store likvide aktier. Vi mener, at de opnåede resultater i selskabets første 10 års levetid dokumenterer langtidsholdbarheden af vores investeringskoncept. Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandel Ved udgangen af marts var bestyrelsens og ledende medarbejderes samlede ejerandel af SmallCap Danmark A/S på 27,8%. De 3 dårligste investeringer i var Greentech (-16 mio. kr, - 20%), Egetæpper (-4,0 mio. kr., - 9%) og Rias (-1,8 mio. kr., - 11%). Især Greentech har trukket den samlede performance ned både på grund af den negative kursudvikling og på grund af den store porteføljevægt, der var på 20,6% ultimo. Vi har dog fortsat tillid til, at disse aktier har et betydeligt Bestyrelsens og ledende medarbejderes beholdning af aktier d Antal aktier, stk. Værdi, mio. kr. % af kapital Ændring siden d , stk ,6 27,8% Peer group 1. kvt. å.t.d. 12 mdr. 36 mdr. 60 mdr. 120 mdr. SmallCap Danmark A/S Forrentning af primo EK før skat 7,2% 7,2% 74,9% -6,3% 13,1% 16,3% Forrentning af primo EK efter skat 7,0% 7,0% 72,9% -1,6% 14,4% 14,9% Foreninger med danske small cap aktier Danske lnvest Engros Small Cap 23,5% 23,5% 78,4% -6,3% 10,1% 8,0% Dexia lnvest Small Cap 25,0% 25,0% 108,3% -7,7% 9,0% 10,5% Foreninger med danske aktier generelt Alfred Berg Danmark 10,5% 10,5% 66,6% -8,5% 4,5% 6,3% Bankinvest Danmark 13,0% 13,0% 83,2% -10,3% 7,3% - Carnegie WW/Danske aktler 10,9% 10,9% 83,0% -2,4% 11,2% 6,1% Danske lnvest Danmark 12,5% 12,5% 76,9% -6,7% 7,4% 6,5% LD-Invest Danmark 12,0% 12,0% 79,1% -5,3% - - Nykredit lnvest Danske Aktier 12,2% 12,2% 72,7% -5,3% 8,5% - SEB lnvest Danmark 11,3% 11,3% 83,0% -3,9% 12,2% 11,7% Kilde: Egne beregninger og FundCollect 2

4 (tkr.) å.t.d. Resultatopgørelse Investeringsresultat Finansielle poster, netto Driftsomkostninger Heraf ordinære driftsomkst Heraf extraordinære driftsomkst Heraf bonus Resultat før skat Skat Periodens resultat Egenkapitalsforklaring Egenkapital primo Udloddet udbytte Periodens resultat Køb/salg egne aktier Egenkapital ultimo Aktiver Værdipapirer Andre aktiver Likvider Aktiver i alt Passiver Egenkapital Udskudt skat Gæld til kreditinstitutter Andre gældsposter Passiver i alt Pengestrømme Likviditetsforskydning fra driften Likviditetsforskydning fra investeringsaktiviteter Likviditetsforskydning fra finansieringsaktiviteter Periodens forskydning i likvide beholdninger Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS), kr. 5,51 5,51-5,74-5,74 25,46 Omkostningsprocent, excl. bonus 0,50% 0,50% 0,57% 0,57% 2,26% Omkostningsprocent, incl. bonus 0,50% 0,50% 0,57% 0,57% 6,88% Indre værdi pr. aktie, kr. 85,24 85,24 50,35 50,35 79,55 Børskurs ultimo pr. aktie, kr. 83,00 83,00 42,50 42,50 74,50 Cirkulerende antal aktier ultimo (1.000 stk.) å.t.d. ledelsespåtegning Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts for koncernen SmallCap Danmark A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Den anvendte regnskabspraksis i delårsrapporten er i overensstemmelse med den, der er anvendt i årsrapporten for. Delårsrapporten er ikke revideret. Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten dækkende. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 20. april Jan O. Frøshaug, bestyrelsens formand Jens Erik Høst, direktør 3

5 investment cases Greentech Energy Systems Investmentcase: Greentech ES er et vindenergi- og developerselskab med fokus på Italien og Polen. To store vindmølleparker i Italien er ved at være færdiggjorte og i proces med at blive tilsluttet nettet. Selskabet skulle således gerne have over 150 MW vindmøllekapacitet i drift indenfor kort tid. Vi betragter investeringen som en value-case. Investeringen i Greentech ES blev påbegyndt i med en forventning om, at selskabet gradvist ville få løst sine kaotiske finansielle forhold. Den finansielle situation i Greentech ES er stabiliseret, og i H2 skulle selskabet gerne få indtægter fra de nyopførte italienske vindmølleparker. Den bogførte indre værdi af egenkapitalen i Greentech ES var på DKK 35,7 ved udgangen af, og aktien handles således til en kurs/indre værdi i niveauet 0,50-0,55x. Selskabet har igangsat en søgeproces efter en ny administrerende direktør og er i færd med at styrke organisationen. Vi vurderer, at risikoen i selskabet/aktien er reduceret væsentligt igennem de seneste 12 måneder. Samtidig ser vi en mulighed for en relancering af virksomheden/aktien som en seriøs vinddeveloper med en troværdig og stabil ejerkreds og ledelse samt en stabil finansiel base. Søndagsavisen Investmentcase: Søndagsavisen er en value-case. Søndagsavisen formidler tilbud og information til forbrugerne gennem udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser, samt gennem distribution af tryksager, aviser og vareprøver til forbrugerne. Hertil kommer internettjenester med services og tilbud målrettet mod internetbrugerne. Baggrunden for investeringen er en forventning om frasalg af distributionsaktiviteterne (husstandsomdelte reklamer), og at det vil synliggøre betydelige skjulte værdier i selskabet. Vi vurderer, at de underliggende værdier er så store, at det mere end kompenserer for det nuværende meget svage annoncemarked, der medfører ikke ubetydelige tab for både gratisavisen (Søndagsavisen) og internetforretningen. Der er begrænsede synergier mellem distributionsforretningen og de øvrige aktiviteter inden for avisdrift og internetområdet. Distributionsaktiviteterne er inde i en meget positiv udvikling og var årsagen til, at Søndagsavisen før offentliggørelsen af årsregnskabet for meddelte, at resultatet ville overgå guidance for. Vi forventer, at distributionsaktiviteterne bliver solgt i år. BoConcept Investmentcase: BoConcept er en international retail orienteret konceptholder med et komplet produktprogram af møbler og livsstilsprodukter til private hjem. Selskabets fem største investeringer BoConcept er en turn-around case, som er godt i gang med at materialisere sig. De iværksatte opstramninger af franchisemodellen, omkostningstilpasninger samt effektiviseringen af balancen er begyndt at give resultater. Den nuværende krise har lagt et betydeligt pres på virksomheden. BoConcept har brugt nedturen til at få justeret på de ovennævnte områder til en mere effektiv og profitabel forretningsmodel, end det ville have været opnåeligt ved et positivt konjunkturforløb i 2008 og. BoConcept har hermed et godt udgangspunkt, når konjunkturerne vender. BoConcept opjusterede forventningerne til /10 regnskabsåret i forbindelse med offentliggørelsen af 3. kvartalsmeddelelsen i marts. Egetæpper Investmentcase: Egetæpper fremstiller Contracttæpper (90% af omsætningen) i overensstemmelse med kundens specifikke ønsker. Afsætningen sker primært til hoteller, restauranter, butikskæder, kontorer, skibe etc. Egetæpper er en langsigtet investering i et sencyklisk selskab inden for det internationale tæppemarked med en stærk markedsposition, et moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en stærk cash-genererende forretningsmodel. Samtidig er balancen særdeles stærk. På nuværende tidspunkt er Egetæpper ramt af den økonomiske nedtur, der også reducerer omsætningen i /10 med estimeret 19%. På trods af faldende omsætning vil Egetæpper igen være cash-genererende i /10 (skønsmæssigt 50 mio. kr. før eventuelt udbytte), efter at selskabets investering i et nyt designcenter og spinderi betød et negativt cash flow for 2008/09. Vi vurderer, at den nuværende krise vil styrke Egetæppers markedsposition. Dermed har Egetæpper et godt udgangspunkt, når konjunkturerne normaliseres. IC Companys Investmentcase: IC Companys er en multibrand (pt 11 brands) tøjvirksomhed, der skaber synergier i kraft af koncernens fælles platform sourcing, distribution, salgslogistik, HR, IT, marketing, finans og administration. Engroskunder tegner sig fortsat for den største del af omsætningen (62%). Forretningsmodellen er relativt asset light og meget cash genererende. Investering i IC Companys er primært en investering i den forandringsproces, som den nye ledelse er ved at implementere gennemarbejdning af engroskunderne (10.800) for at skabe fokus på de profitable, opbygning af partnerskab med engroskunderne om udnyttelse af salgsarealer (control space) herunder bedre sammenhæng mellem nye varer i butikkerne i forhold til salget til kunderne, internt samarbejde mellem de 11 brands og forbedret samarbejde mellem brandsansvarlige og salg. Målet er at skabe større vækst, bedre marginaler og forbedret cash flow ved at skabe bedre sammenhæng mellem vareflow og salg ud af butikkerne. Resultaterne er begyndt at vise sig, men mere venter. IC Companys opjusterede forventningerne til /10 resultatet i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsmeddelelsen i februar. Likvider m.m. 0,5% Selskab Andel af egenkapital Afkast i mio. kr. Afkast i % Greentech Energy 15,6% -16,0-19,7% Søndagsavisen 15,0% 10,4 20,3% BoConcept Holding 15,0% 16,1 37,2% Egetæpper 9,6% -4,0-9,2% IC Companys 7,5% 6,9 28,7% Fem største i alt 62,7% 13,4 Øvrige nettoaktiver 36,8% Fem største aktier 62,7% 4

6 Fra venstre: Michael West Hybholt, Christian Reinholdt, Steffen Schouw og Jens Erik Høst. PROFIL SMALLCAP DANMARK A/S SmallCap Danmark A/S er et uafhængigt børsnoteret investeringsselskab som fokuserer på investeringer i børsnoterede, mindre og mellemstore nordiske virksomheder. Vores målsætning er at opnå et attraktivt langsigtet afkast til aktionærerne uden at tage overdrevne risici. Fokus er på absolut afkast. Porteføljen er ikke sammensat udfra indeksvægte og vi skal ikke nødvendigvis være fuldt investeret hvis aktiemarkedet udviser svaghedstegn. vores analyser indikerer et højt afkastpotentiale investerer vi store beløb i enkeltaktier. Erfarent team med solid track record Vores investeringsteam har mange års erfaring med small cap investering og har et højt kendskab og gode relationer til virksomhederne. Siden starten i april 2000 har vi opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 15,9% før skat danske aktier er i gennemsnit stegt med 2,3% Hvorfor vælge SmallCap Danmark A/S? Small cap fokus er en konkurrencefordel Mange small cap selskaber er underanalyserede og har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Small cap segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere afkast end de store selskaber. Betydelige interne analyseressourcer Vores investeringer bygger på et omhyggeligt internt analysearbejde, der kortlægger virksomhedernes konkurrencesituation, markedsforhold, operationelle effektivitet og finansielle forhold etc. Når Uafhængig af andre økonomiske interesser Modsat mange andre er vores forretningsmodel ikke volumenbaseret hos os tilfalder skalafordele aktionærerne. Endvidere har vi fravalgt den traditionelle bankdistribution hvor der betales beholdningsprovision eftersom provisionen blot vil fragå aktionærens afkast. Vort eneste succeskriterium er at forrente aktionærernes penge bedst muligt. Ledelse med stort økonomisk engagement Ledelsen har samlet investeret ca. 130 mio. kr. i Smallcap Danmark A/S og Investeringsforreningen SmallCap Danmark, som selskabet har kontor- og personalefællesskab med. Læs mere om os på % Akkumuleret afkast siden start 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% OMXC20 KFMX SCD f. skat SCD e. skat SmallCap Danmark A/S, Toldbodgade 53, 2. sal, DK København K, Telefon , Telefax , 5

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010

Børsmeddelelse nr. 19.2010, Delårsrapport 1. januar 30. september 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. juli 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 20. april 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007

Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 30. juni 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt Antal sider 7 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 09.2007, Delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 10.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009

Børsmeddelelse nr. 10.2009, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. juli Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009

Børsmeddelelse nr. 12.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr. 12.,

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%.

Resultatet før og efter skat for 1. kvartal 2016 var negativt med 12,3 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -3,4%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 18. april 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk

Investor orientering 2010. Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk Investor orientering 2010 SmallCap Danmark A/S Orientering om resultatudviklingen i 2010 Selskabets årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.

Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009. Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap. Investororientering SmallCap Danmark A/S 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Selskabets årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 01/04/00 2000 2001 2002

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Børsmeddelelse nr. 11.2012, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009

Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Investororientering Investeringsforeningen SmallCap Danmark 2009 Orientering om resultatudviklingen i 2009 Foreningens årsrapport findes på hjemmesiden: www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2012 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016

Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Meddelelse nr. 72/2016 København, d. 4. november 2016 Meddelelse nr. 72/2016: Delårsrapport 1. januar 30. september 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011

Børsmeddelelse nr. 15.2011, Delårsrapport 1. januar 30. september 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. oktober 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016

Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Meddelelse nr. 26/2016 København, d. 29. april 2016 Meddelelse nr. 26/2016: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. april Udsteder Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010

Børsmeddelelse nr. 04.2011, Investororientering og årsrapport 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. marts 2011 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 86 Børsmeddelelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr.

Børsmeddelelse nr. 08.2009, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2009. Periodens afkast blev på -9,1%, svarende til et nettoresultat på -10,2 mio. kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK DELÅRSRAPPORT 1.JANUAR - 31. MARTS 2012 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK FORVENTNINGER TIL 2012 Vi mener fortsat, at det er mest sandsynligt, at aktiemarkederne slutter 2012 højere end niveauerne

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. oktober Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 incl. denne side Børsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011

Børsmeddelelse nr. 11.2011, Delårsrapport 1. januar 30. juni 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2011 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2015 var på 28,1 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på 11,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 21. juli 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K. Dato 18. april 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 18. april 2016 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 12.2014, Delårsrapport 1-3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 23. oktober 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende.

Foreningens forholdsvis svage start på året er ikke tilfredsstillende. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. april 2013 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012

Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. juni 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. juli 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 24. april 2014 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 31. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april 2012 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 9 incl. denne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. april 2014 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%.

Resultatet før og efter skat for 1. halvår 2016 var negativt med 7,4 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning før og efter skat på -2,0%. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 28. juli 2016 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16. Børsmeddelelse nr. 09.2015, Delårsrapport 1-3. kvartal 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 22. oktober 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2012

Børsmeddelelse nr , Delårsrapport 1. januar 30. september 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 26. oktober 2012 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008

Børsmeddelelse nr. 10/2008, Halvårsrapport 1. januar juni 2008 Halvårsrapport 1. januar 2008 30. juni 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 28. august 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S Kigkurren

Læs mere

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16

Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 22. oktober 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 16.2013, Delårsrapport 1. januar 30. september 2013

Børsmeddelelse nr. 16.2013, Delårsrapport 1. januar 30. september 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 24. oktober 2013 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 13. incl. denne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves:

SmallCap Danmark A/S s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 17. juli 2013 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 11 incl. denne side

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere