Bilag A - Interview A1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A - Interview A1"

Transkript

1 Bilag A - Interview A1 Bilag A - Interview A1 Indledende interview med Børnehave A I: Vi har så nogle spørgsmål om brug af kameraet, til at starte med. Ehm, først og fremmest, I bruger digitalkamera? L: Ja, altså, vi har haft et i et par år det var ikke så meget vi brugte det men nu har vi her for, hvad er det, tre-fire måneder siden købt et nyt. Og der bliver skudt flittigt. Det jeg bare oplever med det, er, at de bliver skudt, og så går folk alligevel op og får dem fremkaldt på gammeldags I: På papir L: manér, ja, ikke? Selvom intentionen var noget andet, hurtigt ind, så forældrene kunne få oplevelsen om eftermiddagen af hvis man havde været i dyrehaven, for eksempel, det der med at få den kodet ind. Den kører ikke så godt. I: Tager I billeder hver dag, så? Eller hvor tit tager i billeder? L: Ahrj, det er ikke hver dag. Tre gange om ugen, vil jeg tro at det er fremme, ikke? I: Hvad er jeres idé, i det der med at tage billeder? L: Øh, jamen dels, så oplever vi, at forældrene godt kan lide, at hvis vi er på koloni eller ture eller sådan noget, de synes, fastelavn, de synes at det er sjovt at se deres poder. Også for sådan noget, de er glade... Men så er lærerplaner jo kommet ind over, altså de pædagogiske lærerplaner, der er der jo også I: Nå, dem bruger man også i børnehaver? L: Der er det jo også en dokumentationsdel og en evalueringsdel, og der tænker vi, at hvis vi skal dokumentere ting, så kunne billeder være et godt og et nemt redskab og, for vi har jo ikke tid til at gå herfra, det kan du jo se her, vi kan jo ikke sidde og grifle ned med observation. I: Neej. L: Så der kunne billeder lette den dokumenationsdel. Og så skal vi jo også i gang med en mere, altså i gang med at gøre det mere systematisk, ja. I: Er det en plan der allerede er trådt i kraft. L: Ja. Ja, ja. Og altså, vi har jo fået sådan en, sådan en, hvad kan man sige, sådan et år, hvor man kunne starte langsomt op. Jamen, altså det er et krav nu, at alle institutioner skal arbejde med det. I skal altså dokumenterer børnenes I: I simpelthen skal dokumentere børnenes L: Ja, altså, inden for de seks fokuspunkter der er. I: Der er seks? L: Ja, der er sådan seks definerede områder, børn skal igennem i deres daginstitutionsliv. Og vi skal dels kunne dokumenterer det over for pædagogiske konsulenter og forvaltning, og dels skal vi også inddrage forældrene i det. De skal kende de seks indsatsområder, og kan komme og sige, nå, men hvordan går det med Emil og natur og naturfænomener. I: [griner] L: Skulle jeg til at sige Så forældrene kan også godt få [?glænge?] og forlange noget egentlig dokumentation. I: Nå, hvor spændende, ja. Øh eh Er det så, tager I billeder i i løbet af hverdagen, også, eller er det mere når der sker nogen specielle ting, eller? Hvordan? L: Øhm, der er nogen enkelte, der er gode til at tage kameraet med på legeplads og når vi er hjemme og rundt i huset. Men de fleste, tror jeg, har den sådan indkodet, når vi skal på tur eller skal noget særligt, så husker man, det ikke? Altså, der, sådan er det vel altid, der er nogen fanebærere der er helt vilde med at tage billeder, som husker at tage det med, ikke? I: Det vil sige, det er specielt nogle få personer, eller en person, måske, der bruger kameraet. L: Ja, altså jeg tror, at dem der sådan husker det, og sådan, er gode til at bruge det, der Vi er syv faste og så har vi nogle, tre, støttepædagoger. Og jeg tror, det er vel en tre-fire af de faste, der er gode til at huske at få 1 / 19

2 Bilag A - Interview A1 det med, ikke? Men det er jo noget vi rigtigt gerne vil have sådan, at alle huskede at vi nu havde det kamera, ikke? I: Ok. Så det er ikke specifikt med, vi kunne forestille os måske, der var én person, der sådan tog sig af det. Af men der er flere kan jeg forstå? L: Altså, der er en person der er rigtig god til teknikken, til at få det ind i kameraet og så videre, men der er flere der kan finde ud af at trykke på knappen, ikke, så I: Ja. Ok. Ehm. [pause] Ja, ehm. [pause] Det der kamera, det er så et der ligger frit tilgængeligt, så i alle sammen kan L: Det ligger på kontoret i en skuffe, der ikke er låst, skulle jeg til at sige, så de kan bare I: Ok, så de har adgang til det, og kan bare tage det, hvis det er. Ok Hm-hm-hm, hvad gør I så med de billeder I tager, når I tager dem? Øh, hænger I dem op på en opslagstavle, eller? L: Jamen, da vi i sin tid startede med digitalkameraet, så var det et hit hos nogen af de unge med, øh, med-, medhjælpere som hver dag printede en masse billeder ud de kan finde ud af alt det tekniske og plastrede det til. Men det viste sig at blive temmelig dyrt i papir og farvepatroner osv. [hoster] og så havde vi et team, som var meget gode til, sådan hver fredag at hænge nogle billeder op, eller sådan noget, ikke? Men lige nu, efter vi har fået det nye, og vi har også fået en udskiftning i medarbejdergruppen, der ser jeg, at de er gode til at bruge det, men de går op og afleverer det oppe hos fotohandleren, og får det tømt. Fordi, der er kun en medarbejder, der egentlig er stiv i at gøre det på computeren. Så hvis de andre, hvis de er inde omkring det, så går de op og aflevere det ikke, så får de det tømt, ikke? Hvor at ideen var jo den der hurtige formidling til forældrene, at hvis vi var på en tur, så kunne de allerede om eftermiddagen se nogle billeder fra turen. I: Ja, ja. Det var jeres idé med det. L: Ja, det var idéen med at have det. Den der hurtige formidling. I: Havde I kamera før i fik et digitalkamera også? L: Ja, der havde vi almindeligt kamera? I: Men det brugte I måske ikke så tit? L: Nej, det var folk faktisk bedre til at bruge det, vil jeg sige, ja. I: Ja? Hvordan kan det være? L: Jeg ved det ikke. Jeg tror så snart der kommer teknik ind der er mange jeg oplever der er mange pædagoger som er lidt teknikforskrækkede på comp altså vi kan godt finde ud af efterhånden kan alle hernede finde ud af at tænde computeren, gå ind og tjekke mail og skriveprogrammer og sådan noget. Men det kan ikke blive ret meget mere avanceret, så er der mange der står af. I: Ja øhm [pause] Ja, hvad så, har I sådan en et arkiv af en art, hvor I gemmer billederne? L: Meget avanceret, vi har en kasse. En stor kasse. I: En kasse? Aha! Hehe. L: Og der bliver de kastet ned i, når de er færdige med at blive vist. Og så en gang om året, der siger vi jo farvel til en masse børn, og en del i det rit-ritual, det er at de får en ramme med af billeder fra deres børnehave liv. I: Nå, ok, så vælger I nogle billeder ud, de får med. L: Ja, og så resten, altså, alle billeder af de enkelte børn får de med. Men vi laver nogen, vi vælger nogen ud, der ligesom fortæller, fra de er tre til de er seks, du ved, i en kollage, og så får de resten i en kuvert med. Så derfor er det vigtigt at vi har mange billeder på alle børn. I: Men det er også en funktion, at de billeder L: Ja, det er sådan barnets børnehavehistorie de ligesom får med sig videre. I: Så det er faktisk meget dokumentation. L: Ja, ja. Øhm kan vi få lov til at se den der kasse, på et eller andet tidspunkt. Det ville da være meget interessant. I: Ja, ja. Men bare lige at se hvordan I i praksis gør. 2 / 19

3 Bilag A - Interview A1 L: Det er bare en sort kasse, og så bliver de lagt ned, og så har ind imellem en medarbejder, som sidder, og så står der Emil, Olivias og sorterer dem. I: Ja, vi vil meget gerne bare lige se, hvordan arkiverer billederne. L: Ja, så, men så vi lige lave en aftale, så jeg lige kan få fundet det frem og sådan noget. [pause anden pædagog spørger om noget, L svarer og forlader rummet kortvarigt.] L: Ja? I: Ja, jeg skal lige se, hvor langt jeg er kommet i mit skema her. Hmm Ja, sådan ud over det der med at give børnene sådan billeder med når de forlader børnehaven, tager I så nogen gange gamle billeder frem og kigger på dem? Eller hvordan? L: Altså, jeg vil sige, når børn er gået ud og de ikke er, så er de jo ikke interessante for de andre børn mere, så ikke på den led. Men vi gør det i forhold til koloni, vi tager på koloni hvert år, vi tager af sted i næste uge, og der en del af forberedelsen med de nye børn til kolonien, det er, at tage gamle kolonibilleder frem fra året før. For så er der nogen der kan fortælle de nye, at det var sjovt, og så lavede vi, og så gjorde vi, og så bliver det sådan, det bliver brugt til at sådan afmystificere det overfor nye børn der kan være usikre på, hvad er en koloni. I: Åh ja, ok. L: Og der er mange der er sådan Eij, jeg skal ikke på koloni, og når de ser billeder af børnene smiler, og der ser meget spændende ud, og de andre der har været med, de kan fortælle noget godt, så får vi dem vendt, ikke? Så det, altså, så vi bruger det også altså på den måde bruger vi gamle billeder til at forberede, f.eks. koloni. I: Ja? Er der nogen børn I bruger billederne særlig meget i forhold til, eller? J: Nej. Nej, jeg synes det ikke. Som det er lige nu, synes jeg vi bruger det mere, sådan, rammer bredden, ikke? I: Ja, og det er fordi, jeg kender nemlig en, som arbejder med autister, og det kunne godt være i havde, når I havde støttebørn, hvor de bruger meget med billeder til [uklart pga. børn i baggrunden] L: Ja, lidt programagtigt. Ja, det kender jeg godt måden at arbejde på. Det har vi ikke gjort her, fordi det har ikke lige ramt de støttebørn vi har her, men jeg kan godt det der. Det er genialt, altså. Jeg har arbejdet med voksne hvor vi brugte det meget. Ja. I: Øhm Vi er nu ved at være godt nede i det, så der er ikke så mange spørgsmål tilbage. Lad os se. Mmh. [pause] L: Hov, Lukas pas på den ikke vipper. I: Ja, nu snakkede vi om det der med, at det skulle være et lukket forum. Hvad tænker du om det? L: Ja, jeg tænker det, at de vi i sin tid lavede vores hjemmeside, den fungerer ikke helt top endnu, men der var der rigtig mange forældre der var så bekymrede for, hvad ville vi bruge det til? Gud, hvad vil I bruge det til?, og der er en pind på den hjemmeside, hvor der er billeder og der har de været meget lukkede altså, det skal være meget sikkert og password og altså, det er noget der optager forældrene, på, når vores børn bliver indskrevet, så har vi sådan nogen kartoteks, altså ikke kartotekskort, hvor vi får oplysninger, og der er også nogle felter med foto, og der er mange der krydser nej, altså, at de ikke må bruges udadtil. Vi har en forælder der nærmest synes det kan være for meget, hvis vi efter en koloni sætter billeder op af børn internt. Vi havde en episode med nogle strandbilleder der var blevet sat op. Og børn de er bare på en strand, altså. Og de er sammen, og vi var de eneste der var på stranden. Der var der nogen der synes, at det var Så der er mange, det er meget forskelligt, ikke? [Barn bliver drillet, og der tages hånd om det] L: Nej, men det jeg ville lige sådan afslutte, det er, at jeg oplever også at vi har nogle forældre, som er fuldstændig inde på teknikken og yeah, lad os bare gøre, og så har vi også nogle forældre, der er meget forsigtige I: Ja, det er vi også støt på i det research vi har lavet indtil nu. Hvad tror du, hvorfor er de så tilbageholdende med det? Er det nogen, altså, man kunne godt forestille sig, altså nu har I måske ikke så mange etniske børn her, men at det var nogen som havde religiøse grunde, eller et eller andet? 3 / 19

4 Bilag A - Interview A1 L: Jeg tror, jeg tror, det er grundlæggende er meget øh, seksuelle, altså folk er bange for de seksuelle ting, der kan komme ind, altså pædofile og den slags. Jeg tror der er mange der får øje på mit barn på [uklart] og han ser sød ud og den der eksponering der kan ligge i det. Det tror jeg, det er den jeg hører mange sætte ord på, ikke? I: Ja, ja. Det har vi også oplevet. Altså, at, at øh, at det, jeg tror det er meget vigtigt det der med virkelig at informere forældrene om, hvad er det her vi gør, og hvordan laver vi det, og hvor sikkert er det, og sådan nogle ting. For at det kan blive en succes, ja L: Ja, det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis man skal ramme mængden. For der er selvfølgelig altid nogen der er, du ved, meget udviklingsmindede, og yeah og fedt og så kunne vi og sådan, men den brede skare, de er altså meget, oplever jeg, reserverede med det. I: Ja, det er også vores opfattelse. Det er også derfor vi prøver at afsøge det område lidt mere. I2: Jeg ville gerne lige høre, det der med, at forældrene de sætter kryds ved, om I må vise billeder af dem? Eller? L: Ok. I2: Kan I godt, eller er det ok for jer at administrere det, at der nogen I ikke må have billeder fremme af, og nogen i gerne må have billeder fremme af, eller? L: Det er svært, det er svært. Og det bliver glemt nogen gange. Og jeg oplever også at forældrene selv glemmer de faktisk har sat krydset der, når de har været der i et stykke tid, når de oplever at vi f.eks. har sat billeder op efter en fastelavnsfest eller, så synes de jo det er meget hyggeligt. Men når det er den første, når de kommer, så nej, må ikke fotograferes. Og foto må ikke bruges og så videre. Men det er jo ikke alle personaler der hver gang går ind og tjekker hvis der er en leg i gang derude, når Julie må godt, Perle må ikke. Så sker det alligevel. Så oplever vi så også, at forældrene ikke reagere på det. I2: Så det går, eller? L: Ja, det går, for det er smaddersvært at administrere. Men jeg har været ude for nogen, som har håndhævet det, ikke? Hvor det mente de sør me, ikke? I: Men i den der dokumentation, dokumentationskrav, der ligger ikke et krav om, at I skal tage billeder? L: Nej, det er valgfrit. Kommunikationsformen er valgfri, men der er rigtig mange, tror jeg, institutioner der vælger at bruge billeder, fordi at tid, til at gå fra og skrive de store afhandlinger, den ligger der ikke med vores normeringer. Og så er vi nødt til at finde en kommunikationsform som er let tilgængelig for alle. I: Ja, ja. Helt sikkert. Ok. Hmmm [pause] Hvilke krav ville I have, til sådan et system, der skulle hjælpe jer med at dele billeder til forældrene. Har du personligt sådan gjort dig nogen overvejelser? L: Ja, altså, hvis jeg skulle bruge det, og jeg skulle få de andre til at bruge det, ud over dem der i forvejen bare kan det der, så skal det være simpelt, enkelt. Altså, der skal ikke så mange veje fra jeg tager beslutningen, til jeg sidder ved computeren. Enkelthed frem for alt. Fordi tiden, at øh, tiden, nu altså min tid, er heller ikke vild, til at sidde at lege med, der er mange andre ting, når jeg er på kontor, så hvis det er noget der tager for lang tid og sådan noget, så er det også noget jeg nedprioriterer. Og så kommer det jo ikke ind i en [?gain?], vel? Så det skal være enkelt, og ikke for mange led. I: Nej, ok. I2: [mumler] pædagogerne godt finde ud af at overfører billederne fra kameraet til computeren. L: Nej. Men, jeg tror, jo, det tror jeg godt de kunne hvis de satte sig ind i det. Men det er sådan, at der er sådan, en to, der bruger det privat meget, og som bare kan det, så, kan du ikke lige gøre det Anna Men jeg tror i virkeligheden at, øh, hvis de lige fik en indføring i det, så kunne de godt. Altså, det er ikke fordi vi er dumme. Altså, det er ikke fordi vi er dumme. I2: Nej, nej-nej. L: Øh [pause] I3: Det har nok også noget med interesse at gøre. L: Ja, det tror jeg det er meget styret af. Og for nogen kan det være et helt projekt at sætte sig ind i. Og for andre, så tager det to minutter. 4 / 19

5 Bilag A - Interview A1 I: Altså, jeg tror vi er ved at være hernede omkring. Vi har berørt, det her omkring ansvar, I føler [uklart] meget bevidste om den situation, at nogen forældre vil ikke have I tager billeder I2: Jeg tænker også lidt, på, på på en sidste ting; bruger i nogensinde billederne sammen med børnene? L: Ja. I2: Det gør I? L: Ja. Det er en del i, skulle jeg til at I denne her dokumentationsform og evaluering bliver der hver dag skrevet dagbøger på stuerne. Altså hvor man, øh, hvor man skriver, hvad lavede vi i dag. Og der, hvis der er billeder fra turene, så bliver de sat ind, og hvad var det vi så der i skoven, så børnene også er med til at [?artikulere?], altså, det er den voksne der skriver, men vi genoplever tingene sammen, nåja, det var og det var. Så på den måde bliver de også brugt med børnene. I2: Kunne I forestille jer en situation hvor det skulle foregå foran en computer. L: Ja. Det kan vi. Hvis vi kunne få Jeg har en forældregruppe der er fifty-fifty. Vi har faktisk ret tidligere været børnehave og fritidshjem, og der havde vi computere til fritidshjemmet. Og da vi så skulle omlægge, der var det jo tosset ikke at genbruge de computere, synes jeg. Men de store børn [uklart], der havde jeg godt nok gjort regning mod værre. Det delte simpelthen forældregruppen sådan her. I2: Ok. L: Der er nogen der synes, jamen computerne de er her, vi kan lige så godt lære forholde os til det. Og så er der rigtig mange der synes, de skal ikke lærer det før, det hører ikke barndommen til, ikke? I2: Jaja. I3: Jojo. L: Så de står i kælderen nu. Men, øh, det er ret ærgerligt. Fordi, når vi nu har dem. Så Men jeg har aldrig oplevet et forældremøde der var så meget gang i, som det. Det var virkelig noget der kunne bringe sindene i kog. I: Der var stærke meninger. L: Ja, der var meget stærke meninger. Det var sådan at, du ved, normalt er folk jo meget høflige og sådan. Det var de ikke der. I2: [griner] I: Hold da op. L: Ja. [Der afsluttes, og interviewerne får lov til at gå lidt rundt og observere samt tage billeder til eget brug. Billederne må ikke offentliggøres.] 5 / 19

6 Bilag B Noter fra Interview B1 Bilag B Noter fra Interview B1 (NB: Noter i dette bilag er uredigerede) Testpersonen viser sig at være mere end almindelig bruger af IT. Vi mener at han havde væsentligt højere niveau end gennemsnits-pædagogen. I forbindelse med sit arbejde, som leder i børnehaven bruger han IT dagligt. Noget vi også har snakket om er, at det godt kan være at et system som vores faktisk ikke skal henvende sig til alle pædagoger. Måske skal vi faktisk have fat i den, typisk, ene i institutionens personalegruppe der har lidt forkundskaber med IT. Hovedpointer fra interviewdelen med Testperson B: Om dokumentation: De tager billeder og skriver i virkeligheden også så forældrene kan se, hvad de har lavet. En gang om året skal dokumentation med i en evaluering til forvaltningen. Både internt og eksternt. De har haft en hjemmeside et par måneder. Man bruger meget tid på opdatere en hjemmeside. Nu har de en hos kommunen. Det er lettere. De indhenter tilladelser fra alle forældrene om de må lægge billeder på nettet af deres børn, og i hvilke situationer. Datatilsynet har en meget god beskrivelse. KK kræver at man får tilladelse fra forældre. Han har givet forældrene to A4 sider med hjem med beskrivelse af hvad de skulle sige ja eller nej til. Han bruger it-support der ligger på Amager. Problemstilling: Hvis billeder fylder for meget så tager det for lang tid både at lægge dem op og hente dem ned. Ide: Forældre læger billeder op. Så kan man lægge billeder op fra familiens ferietur mens de er af sted. Dette kan evt. bruges for børn af anden etnisk oprindelse til at forklare om deres kultur og baggrund. Det ville nok være de færreste forældre der ville gøre det, siger D. Dokumentation: I læreplanen ligger der seks temaer man skal beskrive. Han foreslår at man kunne have de æsker liggende der i forvejen. Han kunne godt forestille sig at det kunne fungere i stedet for en slags dagbog. De har fået en hel mappe der beskriver hvad man skal gøre indenfor læreplanerne. Der er laver både en sølvguide og en guldguide omkring hvad er det. I virkeligheden meget simpelt: det handler om hvad du laver med børnene og hvorfor. De skal ikke skrive dagbog. [34:14] En gang om året kan forældrene komme med forslag til læreplaner. Det er ikke det store der kommer og de forældre der gerne vil have indflydelse sidder gerne allerede i bestyrelsen. Links fra individuelle hjemmesider til Billedkassen D mener at det ville være guld. Han ville gerne have at han kunne lægge billeder op derhjemme. Arbejde med tingene om aftenen. Det er ikke et krav at de skal bruge KK s hjemmeside-tilbud. Han har haft sin egen før det. 6 / 19

7 Bilag B Noter fra Interview B1 Han bruger KK fordi: den er billigere end det han brugte før, service 24 timer i døgnet der er altid support på den. Man får lidt mere for pengene da der er lidt præstige i, at KK kan servicere sine egne institutioner. De udbyder kursus. 3-4 gange om året. Selv om der noget han har glemt kan han hoppe på de kurser senere på året. Service/support er meget vigtigt for ham. Alle i institutionen tager billeder, men pt. er det D der står for at vedligeholde siden. (med hjælp fra KK måske lægger han i virkeligheden bare billederne op.) Personalet lægger billederne ind på computere oppe ovenpå og D henter dem derfra. De har computere til børnene som de kan spille på. Problemer med at have børn på nettet filterfunktioner koster mange penge. Og D. mener ikke at de har fundet noget der er rigtig godt endnu. Planen er at man skulle kunne komme til at lave en avis en eller to gange om året for de store. De har børn op til ti år. Der er en god måde at komme ind i computerens verden på - at lære at spille. Hvordan har feedback en været fra forældrene når I har lagt billeder op af børnene? Den har været super. Hver gang, der kommer et billede op af et barn som forældrene nu kan se: det er mit barn, der er med I en aktivitet, så er det Det er simpelthen det fedeste i hele verden, altså, sådan er det! ( ) Vi har aldrig fået noget dårlig feedback af nogen som helst art. Kun positiv. Det er en god måde at sælge sig selv på udadtil. Det er blevet sådan selvom det er en kommunal institution. Så skal folk lige ind og kigge på os: - hvem er I, hvad laver I, hvorfor? Han vil gerne eliminere alt det papir de har. De har for mange mapper stående rundt omkring. Han vil gerne have det hele liggende online så folk kan gå ind og hente lige det, de skal bruge. Kommunen lægger alle faktuelle oplysninger ind på deres hjemmeside der skal være der. Opdaterer også. Så skal han ikke spekulere på det. 7 / 19

8 Bilag C Noter fra Interview A2 Bilag C Noter fra Interview A2 (NB: Noter i dette bilag er uredigerede) Billedkasse-specifikt Hvad er din opfattelse af æskerne i billedkassen? Prøv at beskrive dem - brug her i huset: æskerne som album. Stuerne har hver deres æsker og så er der noget fælles. Hun vil bruge den inddeling hun arbejder med i sin hverdag. Også for at forældrene ville kunne bruge det. - Hun vil gerne selv kunne lave en fane. Hendes eget menupunkt. Lidt ligesom Excel hvor du kan udbygge arkene nede Nemmere adgang til æsker Lever billedkassen op til de forventninger du havde? - Det virker nemt at gå til. (D er forbeholden) Hun vil ikke helt give købe på deres hjemmeside. Der er også mulighed for at lægge billeder op. Er Billedkassen sådan et system man ville kunne få ind over sin egen hjemmeside? - Ang. password: At forældrene kan lave deres eget password. At det de får tildelt kun virker en gang og de derefter skal ind og oprette et selv bagefter. - Udbygning af det med rettigheder. Underinddele: Med det man lægger ud til forældrene. De har meget sensible forældre. Fotoforskrækkede. At alt ikke er tilgængeligt for alle forældre i huset. Men at man kan operere i det små med dem, der er usikre på det. Man skal ikke tage fejl af, at forældre er meget opmærksomme på hvad deres børn bliver brugt til. Det skal mit barn ikke bruges til. Sådan tror D at der er mange forældre, der oplever det Hvordan opfattede du navigeringen? - Den virkede overskuelig. Nogle ting kunne være tydeligere. Noget mere med ikoner. Hvad er din samlede vurdering af billedkassen.dk? Hvad var godt/dårligt? Nævn tre gode og tre dårlige ting. - Det gode er opbygningen overskrifterne er meget logiske. - Det er enkelt. Man bliver ikke forskrækket af at se på siden. God logistik - Det dårlige: Bruge for meget tid i det med opret. - Mere nuancerede rettigheder. Mulighed for at differentiere noget mere. Hvis det skal være anvendeligt i virkeligheden. - At forældrene kun skal have mulighed for at se det nære. Deres barns stue. - Små skridt, hvis man skal rygge dem der siger totalt nej. Vil billedkassen være et system som i kunne få gavn af, og hvordan? - Ja, hvis det kunne kobles med hjemmesiden. Hvordan ville du præsentere Billedkassen hvis du skulle præsentere den for en kollega. - Som et værktøj til at vi kan dele med forældrene, fordi vi tager mange billeder som ligger på computeren men de når ikke videre, de når nogen gange ikke engang ud. Men at forældrene kunne sidde hjemme og bladre i det. Jeg ville sælge det på, at det er nemt at gå til. Hverdagen går stækt, så hvis pædagogerne skulle bruge det hernede så skulle man ligesom jeg sidder nu, lige sidde med en i en halv time. Jeg tror ikke det er uvilje. Det handler bare om at komme i gang. Ville i give kr for dette program. Hvor meget ville i have til det? - Den hjemmeside, de har lige nu, er lavet hos ungerne online. Pladsen koster kr. De betaler per modul. Skabelon som de selv kan fylde på. Pris per modul er og de har 4-6 moduler på deres hjemmeside. Så det er det leje. Så det Billedkassen ville være et tillægsmodul, så hun 8 / 19

9 Bilag C Noter fra Interview A2 vil nok sige at det skal også stå i mål med hvor meget det vil blive brugt. Vi vil nok ikke betale meget mere end over For at sige det, som det er. (siger hun lettere undskyldende) Overordnede spørgsmål Hvordan ser den generelle gruppe af forældre ud (alder, beskæftigelse osv)? Føler forældrene nogensinde at det er et problem at få nok info fra børnhaven om dens aktiviteter? Hvem er de forældre som har forbehold mht. billeder på nettet (eller billeder som hænger i børnehaven)? Kan du prøve at karakterisere dem (er det dem som engagerer sig meget i aktiviteter i børnehaven)? - Forældre som er meget travle og ikke har det store overskud til at involvere sig i huset. Det er meget bekymrede forældre, som kompenserer for en travl hverdag ved måske at bekymre sig om alt, herunder også sådan noget. Dem, der er engagerede, følger også med andre steder og er på den måde meget åbne. De har mange forældre som er meget pro-it. De har også en gruppe, som hverken er dumme eller noget, som er virkelig anti. De har en del kunstner-forældre. De står af på det. De gider heller ikke selv bruge det. Hvis man ikke selv bruger det så meget Så er det måske også lidt politisk bestemt. Må vi se jeres sorte billedkasse? - Må vi få et billede/eksemplar af forældretilladelsen? Hjemmesiden: Vi har en, men bruger den ikke særlig meget. Det var mit barn (Doris ) og jeg har været på orlov og er kommet tilbage og nye folk og alt sådan noget. Der skal være flere end en der brænder for sådan noget ellers kommer den ikke op at stå. (Doris viser os siden. Kan ikke helt huske adressen.) Ungerne Online. Hun fylder bare ind adresse, virksomhedsplan. Forum for bestyrelsen som kun de kan logge sig ind på. De har et snakkeforum hvor man kan lægge forskellige ting ud Kalender Stuerne hvor de kan informere Vi har ikke så meget med billeder, så det ville afgjort være noget der var interessant. Mange forældre jeg tror sgu ikke de gider side at læse. De vil hellere: Nååh, Lille Emilie Et billede siger meget mere. Der rammer man meget mere lige ind i hjertekammeret. Kobling af Billedkassen til deres hjemmeside. Hvordan ville D forestille sig det? Som et menupunkt ved siden af alle de andre. Hvad med det visuelle? Hvis der skal være salg i Billedkassen så skal der ligge nogle funktioner så man kan tilpasse den til det look man har. Jeg er selv sådan lidt med, at ting skal hænge sammen, og sådan tror jeg faktisk at der er ret mange, der er. Og det er faktisk en af grundende til at jeg overvejer at skifte ungerne online ud. Fordi jeg synes den ar ufleksibel. For når man først begynder at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, så vil man godt have at der skal være noget fleksibilitet at man kan sætte sit eget præg på. Hvis det er for firkantet så bliver man træt af det. Mangel på muligheder for ændring af skrifttyper. Når man begynder at lege med det bliver det irriterende. 9 / 19

10 Bilag C Noter fra Interview A2 At man havde sit eget institutions-look. Det overvejer at skifte til [mister ibs???] 10 / 19

11 Bilag D Operationaliseringsskema Bilag D Operationaliseringsskema Tema Specifikt emne Brug af kamera Tager I billeder af børnene? Bruger I et digital-kamera Konkret spørgsmål Brug af kameraet Brug af billederne Etik og ansvar Funktion Gatekeepers Offentliggørelse Arkiv Arkivet i brug Forhindringer Krav til system Hvorfor tager I billeder? (hvilken funktion) Hvornår tager I billeder? Tager I flere billeder når, der sker noget særligt? Er der nogen der bruger kameraet mere end andre? Er der nogen der bestemmer over kameraet? Er der en årsag til, at nogen bruger det mere end andre? Offentliggør I de billeder i tager? Hvordan gør I det? Hvem ser billederne? Gemmer I billederne? Hvordan gemmer I billederne? Hvornår bruger i billederne? Tager I nogensinde gamle billeder frem? I hvor lang tid har I taget billeder? I hvor lang tid gemmer I billederne? Er der noget til hinder for at bruge billeder i flere sammenhænge, andre situationer? Hvilke følelser har I omkring, at sætte billederne af børnene til skue? Er I bange for at billederne bliver misbrugt? Hvilke krav ville I have til et system, der skulle hjælpe jer med at vise billederne til forældrene? Ansvar Føler I, at det er pålagt jer, at tage billeder? Føler I at I har et særligt ansvar, når i tager billeder? Føler I at I har et særligt ansvar, når i offentliggøre billederne? 11 / 19

12 Bilag E Testopgaver til papirprototype Bilag E Testopgaver til papirprototype Før test går i gang vil vi gerne dig opmærksom på: Dette er ikke en eksamen Det er billedkassen vi tester, ikke dig Du må gerne spørge om hjælp, men jeg hjælper dig sandsynligvis ikke, da det er din forståelse af billedkassen, vi er ude efter Du skal så vidt muligt tænke højt undervejs, så jeg kan følge med i dine valg og tanker Spørgsmål før test Hvor gammel er du? Hvordan er din erfaring med IT? Hvordan er din erfaring med overførsel af billeder? Hvad forventer du af billedkassen? Hvad tror du man kan med systemet? Testspørgsmål Prøv at logge ind Prøv at lægge et billede op Prøv at beskrive dit uploadede billede Prøv at finde et billede fra fastelavn 2006 Prøv at finde tre billeder som du vil ligge i æsken Natur Tre af billederne er af Mads-Peter. Prøv at give disse tre billeder beskrivelsen Mads-Peter Prøv at finde ældre billeder i systemet Prøv at finde billeder som blev tage i december Prøv at finde frem til dine æsker, og tilføj et nyt billede til æsken Zoologisk have Prøv at oprette en ny bruger Sekundære testspørgsmål Prøv at ændre password Prøv at oprette en ny forælder-bruger som hedder Jens Jensen. Han har adressen Prøv at slette brugeren Jens Jensen igen Efter-interview Hvad er din opfattelse af æskerne i billedkassen? Prøv at beskrive dem Lever billedkassen op til de forventninger du havde? Hvordan opfattede du navigeringen? Hvad er din samlede vurdering af billedkassen.dk? Hvad var godt/dårligt? Vil billedkassen være et system som i kunne få gavn af, og hvordan? 12 / 19

13 Bilag F Testopgaver til beta version af Billedkassen Bilag F Testopgaver til beta version af Billedkassen Før test går i gang vil vi gerne dig opmærksom på: Dette er ikke en eksamen Det er billedkassen vi tester, ikke dig Du må gerne spørge om hjælp, men jeg hjælper dig sandsynligvis ikke, da det er din forståelse af billedkassen, vi er ude efter Du skal så vidt muligt tænke højt undervejs, så jeg kan følge med i dine valg og tanker Spørgsmål før test Hvor gammel er du? Hvordan er din erfaring med IT? Hvordan er din erfaring med overførsel af billeder? Hvad forventer du af billedkassen? Hvad tror du man kan med systemet? Testspørgsmål Prøv at gå ind på billedkassen.dk Hvad er dit umiddelbare indtryk? Prøv at logge ind Kig rundt på siden. Hvad er dit umiddelbare indtryk (overskuelig/rodet)? I har været ude at køre i hestevogn i sidste uge. Prøv at finde de billeder fra turen i hestevogn Prøv at finde billeder af Oscar Prøv at finde tre billeder som du vil ligge i æsken Skovtur (æsken skovtur eksisterer ikke endnu den skal først oprettes) Prøv at give alle tre billeder en fælles beskrivelse Prøv at finde alle billeder som er blevet lagt op i dag d. 22/5-06 Find æsken Julie, og slet billedet Oscar som er kommet i denne æske ved en fejl Prøv at logge ud Prøv at uploade et billede Prøv at kommentere billedet Prøv at oprette en æske Prøv at lægge billedet i den nyoprettede æske Sekundære testspørgsmål Prøv at ændre password Prøv at oprette en ny forælder-bruger som hedder Jens Jensen. Han har adressen Prøv at slette brugeren Jens Jensen igen Efter interview Hvad er din opfattelse af æskerne i billedkassen? Prøv at beskrive dem Lever billedkassen op til de forventninger du havde? 13 / 19

14 Bilag F Testopgaver til beta version af Billedkassen Hvordan opfattede du navigeringen? Hvad er din samlede vurdering af billedkassen.dk? Hvad var godt/dårligt? Vil billedkassen være et system som i kunne få gavn af, og hvordan? Overordnede spørgsmål Hvordan ser den generelle gruppe af forældre ud (alder, beskæftigelse osv)? Føler forældrene nogensinde at det er et problem at få nok info fra børnhaven om dens aktiviteter? Hvem er de forældre som har forbehold mht. billeder på nettet (eller billeder som hænger i børnehaven)? Kan du prøve at karakterisere dem (er det dem som engagerer sig meget i aktiviteter i børnehaven)? 14 / 19

15 Bilag G Oversigtsbillede over brainstorm Bilag G Oversigtsbillede over brainstorm 1 Brainstorm over Billedkassen som koncept i starten af forløbet 15 / 19

16 Bilag H Skitser af Billedkassen Bilag H Skitser af Billedkassen 16 / 19

17 Bilag I Mockup Bilag I Mockup 2 Login 3 Oversigt over billeder 17 / 19

18 Bilag I Mockup 4 Visning af billeder 5 Upload billede 18 / 19

19 Bilag I Mockup 6 Mine æsker 7 Indstillinger 19 / 19

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B

Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger i Picasa. Hvad er Blogger egentlig? På Picasa s billedbakke er der et stort ikon der vises som et B Blogger er en dagbog på internettet, som du kan skrive i og dele med dine venner samt alle andre,

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk

MINIMANUAL. ForældreIntra. På Dalumskolen. www.dalumskolen.odense.dk MINIMANUAL ForældreIntra På Dalumskolen www.dalumskolen.odense.dk Support: Skolesekretær: Birthe Juhl Jensen tlf. 6375 0300 Skolesekretær: Helle Bech tlf. 6375 0300 Administrator på SkoleIntra: Else Juul

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv.

Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. emus et online system til virksomhedens udviklingssamtaler Der er mange former og navne for tilbagevendende udviklingssamtaler mellem ledere og medarbejdere - MUS, PUS, UPS, LUS, GRUS osv. De fleste virksomheder

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45

Vejledning i brugen af. NemBørn. Side 1 af 45 Vejledning i brugen af NemBørn Side 1 af 45 Indhold 1 Hvad er NemBørn?... 4 2 Personalenet fanen Ledelse... 5 2.1 Personalenet fanen Ledelse - Børn Oprettelse af stuer og grupper... 5 2.2 Personalenet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så

A: Ja, øhm, altså hvis jeg skal sige noget omkring det overordnet så synes jeg at det det er dejligt at der var nogen der gad at gøre det, sådan så Interview med barn 5 10 15 20 25 30 35 40 45 A: Hej I: Hej igen, du kan sagtens høre mig ikke også? A: jeg kan sagtens høre dig, kan du også høre mig? I: Jeg kan godt høre dig, og det fungerede fint, øhm,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014

Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Referat af bestyrelsesmøde 2. juli 2014 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budget 3. Vedligeholdelsesplan 4. Evaluering af forældrekaffe 5. information fra lederen 6. Hjertestarter 7. Pc i Asylet

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf.

Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand www.munkekaerskolen.dk eller www.munkekaer.dk E-mail: munkekaerskolen@solrod.dk Tlf. 5618 2600 Forældreintra 1 September 2007 Vejledning for forældre ForældreIntra

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13. I = Interviewer. R = respondent. Varighed: 25.31 min

Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13. I = Interviewer. R = respondent. Varighed: 25.31 min Transskription af interview med Klyngeleder- d 14 januar 13 I = Interviewer R = respondent Varighed: 25.31 min I: det var rigtig interessant at være med til det der møde. (nå, det var godt) og specielt

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde

Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde Grundlæggende øvelser til kommunikation og samarbejde SkoleKom... 2 Øvelse 1 Start SkoleKom... 2 Øvelse 2 Find en person på SkoleKom... 2 Svar på indlæg... 3 Øvelse 3 Svar på et indlæg i FC-Skole-IT...

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere