Bilag A - Interview A1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A - Interview A1"

Transkript

1 Bilag A - Interview A1 Bilag A - Interview A1 Indledende interview med Børnehave A I: Vi har så nogle spørgsmål om brug af kameraet, til at starte med. Ehm, først og fremmest, I bruger digitalkamera? L: Ja, altså, vi har haft et i et par år det var ikke så meget vi brugte det men nu har vi her for, hvad er det, tre-fire måneder siden købt et nyt. Og der bliver skudt flittigt. Det jeg bare oplever med det, er, at de bliver skudt, og så går folk alligevel op og får dem fremkaldt på gammeldags I: På papir L: manér, ja, ikke? Selvom intentionen var noget andet, hurtigt ind, så forældrene kunne få oplevelsen om eftermiddagen af hvis man havde været i dyrehaven, for eksempel, det der med at få den kodet ind. Den kører ikke så godt. I: Tager I billeder hver dag, så? Eller hvor tit tager i billeder? L: Ahrj, det er ikke hver dag. Tre gange om ugen, vil jeg tro at det er fremme, ikke? I: Hvad er jeres idé, i det der med at tage billeder? L: Øh, jamen dels, så oplever vi, at forældrene godt kan lide, at hvis vi er på koloni eller ture eller sådan noget, de synes, fastelavn, de synes at det er sjovt at se deres poder. Også for sådan noget, de er glade... Men så er lærerplaner jo kommet ind over, altså de pædagogiske lærerplaner, der er der jo også I: Nå, dem bruger man også i børnehaver? L: Der er det jo også en dokumentationsdel og en evalueringsdel, og der tænker vi, at hvis vi skal dokumentere ting, så kunne billeder være et godt og et nemt redskab og, for vi har jo ikke tid til at gå herfra, det kan du jo se her, vi kan jo ikke sidde og grifle ned med observation. I: Neej. L: Så der kunne billeder lette den dokumenationsdel. Og så skal vi jo også i gang med en mere, altså i gang med at gøre det mere systematisk, ja. I: Er det en plan der allerede er trådt i kraft. L: Ja. Ja, ja. Og altså, vi har jo fået sådan en, sådan en, hvad kan man sige, sådan et år, hvor man kunne starte langsomt op. Jamen, altså det er et krav nu, at alle institutioner skal arbejde med det. I skal altså dokumenterer børnenes I: I simpelthen skal dokumentere børnenes L: Ja, altså, inden for de seks fokuspunkter der er. I: Der er seks? L: Ja, der er sådan seks definerede områder, børn skal igennem i deres daginstitutionsliv. Og vi skal dels kunne dokumenterer det over for pædagogiske konsulenter og forvaltning, og dels skal vi også inddrage forældrene i det. De skal kende de seks indsatsområder, og kan komme og sige, nå, men hvordan går det med Emil og natur og naturfænomener. I: [griner] L: Skulle jeg til at sige Så forældrene kan også godt få [?glænge?] og forlange noget egentlig dokumentation. I: Nå, hvor spændende, ja. Øh eh Er det så, tager I billeder i i løbet af hverdagen, også, eller er det mere når der sker nogen specielle ting, eller? Hvordan? L: Øhm, der er nogen enkelte, der er gode til at tage kameraet med på legeplads og når vi er hjemme og rundt i huset. Men de fleste, tror jeg, har den sådan indkodet, når vi skal på tur eller skal noget særligt, så husker man, det ikke? Altså, der, sådan er det vel altid, der er nogen fanebærere der er helt vilde med at tage billeder, som husker at tage det med, ikke? I: Det vil sige, det er specielt nogle få personer, eller en person, måske, der bruger kameraet. L: Ja, altså jeg tror, at dem der sådan husker det, og sådan, er gode til at bruge det, der Vi er syv faste og så har vi nogle, tre, støttepædagoger. Og jeg tror, det er vel en tre-fire af de faste, der er gode til at huske at få 1 / 19

2 Bilag A - Interview A1 det med, ikke? Men det er jo noget vi rigtigt gerne vil have sådan, at alle huskede at vi nu havde det kamera, ikke? I: Ok. Så det er ikke specifikt med, vi kunne forestille os måske, der var én person, der sådan tog sig af det. Af men der er flere kan jeg forstå? L: Altså, der er en person der er rigtig god til teknikken, til at få det ind i kameraet og så videre, men der er flere der kan finde ud af at trykke på knappen, ikke, så I: Ja. Ok. Ehm. [pause] Ja, ehm. [pause] Det der kamera, det er så et der ligger frit tilgængeligt, så i alle sammen kan L: Det ligger på kontoret i en skuffe, der ikke er låst, skulle jeg til at sige, så de kan bare I: Ok, så de har adgang til det, og kan bare tage det, hvis det er. Ok Hm-hm-hm, hvad gør I så med de billeder I tager, når I tager dem? Øh, hænger I dem op på en opslagstavle, eller? L: Jamen, da vi i sin tid startede med digitalkameraet, så var det et hit hos nogen af de unge med, øh, med-, medhjælpere som hver dag printede en masse billeder ud de kan finde ud af alt det tekniske og plastrede det til. Men det viste sig at blive temmelig dyrt i papir og farvepatroner osv. [hoster] og så havde vi et team, som var meget gode til, sådan hver fredag at hænge nogle billeder op, eller sådan noget, ikke? Men lige nu, efter vi har fået det nye, og vi har også fået en udskiftning i medarbejdergruppen, der ser jeg, at de er gode til at bruge det, men de går op og afleverer det oppe hos fotohandleren, og får det tømt. Fordi, der er kun en medarbejder, der egentlig er stiv i at gøre det på computeren. Så hvis de andre, hvis de er inde omkring det, så går de op og aflevere det ikke, så får de det tømt, ikke? Hvor at ideen var jo den der hurtige formidling til forældrene, at hvis vi var på en tur, så kunne de allerede om eftermiddagen se nogle billeder fra turen. I: Ja, ja. Det var jeres idé med det. L: Ja, det var idéen med at have det. Den der hurtige formidling. I: Havde I kamera før i fik et digitalkamera også? L: Ja, der havde vi almindeligt kamera? I: Men det brugte I måske ikke så tit? L: Nej, det var folk faktisk bedre til at bruge det, vil jeg sige, ja. I: Ja? Hvordan kan det være? L: Jeg ved det ikke. Jeg tror så snart der kommer teknik ind der er mange jeg oplever der er mange pædagoger som er lidt teknikforskrækkede på comp altså vi kan godt finde ud af efterhånden kan alle hernede finde ud af at tænde computeren, gå ind og tjekke mail og skriveprogrammer og sådan noget. Men det kan ikke blive ret meget mere avanceret, så er der mange der står af. I: Ja øhm [pause] Ja, hvad så, har I sådan en et arkiv af en art, hvor I gemmer billederne? L: Meget avanceret, vi har en kasse. En stor kasse. I: En kasse? Aha! Hehe. L: Og der bliver de kastet ned i, når de er færdige med at blive vist. Og så en gang om året, der siger vi jo farvel til en masse børn, og en del i det rit-ritual, det er at de får en ramme med af billeder fra deres børnehave liv. I: Nå, ok, så vælger I nogle billeder ud, de får med. L: Ja, og så resten, altså, alle billeder af de enkelte børn får de med. Men vi laver nogen, vi vælger nogen ud, der ligesom fortæller, fra de er tre til de er seks, du ved, i en kollage, og så får de resten i en kuvert med. Så derfor er det vigtigt at vi har mange billeder på alle børn. I: Men det er også en funktion, at de billeder L: Ja, det er sådan barnets børnehavehistorie de ligesom får med sig videre. I: Så det er faktisk meget dokumentation. L: Ja, ja. Øhm kan vi få lov til at se den der kasse, på et eller andet tidspunkt. Det ville da være meget interessant. I: Ja, ja. Men bare lige at se hvordan I i praksis gør. 2 / 19

3 Bilag A - Interview A1 L: Det er bare en sort kasse, og så bliver de lagt ned, og så har ind imellem en medarbejder, som sidder, og så står der Emil, Olivias og sorterer dem. I: Ja, vi vil meget gerne bare lige se, hvordan arkiverer billederne. L: Ja, så, men så vi lige lave en aftale, så jeg lige kan få fundet det frem og sådan noget. [pause anden pædagog spørger om noget, L svarer og forlader rummet kortvarigt.] L: Ja? I: Ja, jeg skal lige se, hvor langt jeg er kommet i mit skema her. Hmm Ja, sådan ud over det der med at give børnene sådan billeder med når de forlader børnehaven, tager I så nogen gange gamle billeder frem og kigger på dem? Eller hvordan? L: Altså, jeg vil sige, når børn er gået ud og de ikke er, så er de jo ikke interessante for de andre børn mere, så ikke på den led. Men vi gør det i forhold til koloni, vi tager på koloni hvert år, vi tager af sted i næste uge, og der en del af forberedelsen med de nye børn til kolonien, det er, at tage gamle kolonibilleder frem fra året før. For så er der nogen der kan fortælle de nye, at det var sjovt, og så lavede vi, og så gjorde vi, og så bliver det sådan, det bliver brugt til at sådan afmystificere det overfor nye børn der kan være usikre på, hvad er en koloni. I: Åh ja, ok. L: Og der er mange der er sådan Eij, jeg skal ikke på koloni, og når de ser billeder af børnene smiler, og der ser meget spændende ud, og de andre der har været med, de kan fortælle noget godt, så får vi dem vendt, ikke? Så det, altså, så vi bruger det også altså på den måde bruger vi gamle billeder til at forberede, f.eks. koloni. I: Ja? Er der nogen børn I bruger billederne særlig meget i forhold til, eller? J: Nej. Nej, jeg synes det ikke. Som det er lige nu, synes jeg vi bruger det mere, sådan, rammer bredden, ikke? I: Ja, og det er fordi, jeg kender nemlig en, som arbejder med autister, og det kunne godt være i havde, når I havde støttebørn, hvor de bruger meget med billeder til [uklart pga. børn i baggrunden] L: Ja, lidt programagtigt. Ja, det kender jeg godt måden at arbejde på. Det har vi ikke gjort her, fordi det har ikke lige ramt de støttebørn vi har her, men jeg kan godt det der. Det er genialt, altså. Jeg har arbejdet med voksne hvor vi brugte det meget. Ja. I: Øhm Vi er nu ved at være godt nede i det, så der er ikke så mange spørgsmål tilbage. Lad os se. Mmh. [pause] L: Hov, Lukas pas på den ikke vipper. I: Ja, nu snakkede vi om det der med, at det skulle være et lukket forum. Hvad tænker du om det? L: Ja, jeg tænker det, at de vi i sin tid lavede vores hjemmeside, den fungerer ikke helt top endnu, men der var der rigtig mange forældre der var så bekymrede for, hvad ville vi bruge det til? Gud, hvad vil I bruge det til?, og der er en pind på den hjemmeside, hvor der er billeder og der har de været meget lukkede altså, det skal være meget sikkert og password og altså, det er noget der optager forældrene, på, når vores børn bliver indskrevet, så har vi sådan nogen kartoteks, altså ikke kartotekskort, hvor vi får oplysninger, og der er også nogle felter med foto, og der er mange der krydser nej, altså, at de ikke må bruges udadtil. Vi har en forælder der nærmest synes det kan være for meget, hvis vi efter en koloni sætter billeder op af børn internt. Vi havde en episode med nogle strandbilleder der var blevet sat op. Og børn de er bare på en strand, altså. Og de er sammen, og vi var de eneste der var på stranden. Der var der nogen der synes, at det var Så der er mange, det er meget forskelligt, ikke? [Barn bliver drillet, og der tages hånd om det] L: Nej, men det jeg ville lige sådan afslutte, det er, at jeg oplever også at vi har nogle forældre, som er fuldstændig inde på teknikken og yeah, lad os bare gøre, og så har vi også nogle forældre, der er meget forsigtige I: Ja, det er vi også støt på i det research vi har lavet indtil nu. Hvad tror du, hvorfor er de så tilbageholdende med det? Er det nogen, altså, man kunne godt forestille sig, altså nu har I måske ikke så mange etniske børn her, men at det var nogen som havde religiøse grunde, eller et eller andet? 3 / 19

4 Bilag A - Interview A1 L: Jeg tror, jeg tror, det er grundlæggende er meget øh, seksuelle, altså folk er bange for de seksuelle ting, der kan komme ind, altså pædofile og den slags. Jeg tror der er mange der får øje på mit barn på [uklart] og han ser sød ud og den der eksponering der kan ligge i det. Det tror jeg, det er den jeg hører mange sætte ord på, ikke? I: Ja, ja. Det har vi også oplevet. Altså, at, at øh, at det, jeg tror det er meget vigtigt det der med virkelig at informere forældrene om, hvad er det her vi gør, og hvordan laver vi det, og hvor sikkert er det, og sådan nogle ting. For at det kan blive en succes, ja L: Ja, det tror jeg er rigtig vigtigt, hvis man skal ramme mængden. For der er selvfølgelig altid nogen der er, du ved, meget udviklingsmindede, og yeah og fedt og så kunne vi og sådan, men den brede skare, de er altså meget, oplever jeg, reserverede med det. I: Ja, det er også vores opfattelse. Det er også derfor vi prøver at afsøge det område lidt mere. I2: Jeg ville gerne lige høre, det der med, at forældrene de sætter kryds ved, om I må vise billeder af dem? Eller? L: Ok. I2: Kan I godt, eller er det ok for jer at administrere det, at der nogen I ikke må have billeder fremme af, og nogen i gerne må have billeder fremme af, eller? L: Det er svært, det er svært. Og det bliver glemt nogen gange. Og jeg oplever også at forældrene selv glemmer de faktisk har sat krydset der, når de har været der i et stykke tid, når de oplever at vi f.eks. har sat billeder op efter en fastelavnsfest eller, så synes de jo det er meget hyggeligt. Men når det er den første, når de kommer, så nej, må ikke fotograferes. Og foto må ikke bruges og så videre. Men det er jo ikke alle personaler der hver gang går ind og tjekker hvis der er en leg i gang derude, når Julie må godt, Perle må ikke. Så sker det alligevel. Så oplever vi så også, at forældrene ikke reagere på det. I2: Så det går, eller? L: Ja, det går, for det er smaddersvært at administrere. Men jeg har været ude for nogen, som har håndhævet det, ikke? Hvor det mente de sør me, ikke? I: Men i den der dokumentation, dokumentationskrav, der ligger ikke et krav om, at I skal tage billeder? L: Nej, det er valgfrit. Kommunikationsformen er valgfri, men der er rigtig mange, tror jeg, institutioner der vælger at bruge billeder, fordi at tid, til at gå fra og skrive de store afhandlinger, den ligger der ikke med vores normeringer. Og så er vi nødt til at finde en kommunikationsform som er let tilgængelig for alle. I: Ja, ja. Helt sikkert. Ok. Hmmm [pause] Hvilke krav ville I have, til sådan et system, der skulle hjælpe jer med at dele billeder til forældrene. Har du personligt sådan gjort dig nogen overvejelser? L: Ja, altså, hvis jeg skulle bruge det, og jeg skulle få de andre til at bruge det, ud over dem der i forvejen bare kan det der, så skal det være simpelt, enkelt. Altså, der skal ikke så mange veje fra jeg tager beslutningen, til jeg sidder ved computeren. Enkelthed frem for alt. Fordi tiden, at øh, tiden, nu altså min tid, er heller ikke vild, til at sidde at lege med, der er mange andre ting, når jeg er på kontor, så hvis det er noget der tager for lang tid og sådan noget, så er det også noget jeg nedprioriterer. Og så kommer det jo ikke ind i en [?gain?], vel? Så det skal være enkelt, og ikke for mange led. I: Nej, ok. I2: [mumler] pædagogerne godt finde ud af at overfører billederne fra kameraet til computeren. L: Nej. Men, jeg tror, jo, det tror jeg godt de kunne hvis de satte sig ind i det. Men det er sådan, at der er sådan, en to, der bruger det privat meget, og som bare kan det, så, kan du ikke lige gøre det Anna Men jeg tror i virkeligheden at, øh, hvis de lige fik en indføring i det, så kunne de godt. Altså, det er ikke fordi vi er dumme. Altså, det er ikke fordi vi er dumme. I2: Nej, nej-nej. L: Øh [pause] I3: Det har nok også noget med interesse at gøre. L: Ja, det tror jeg det er meget styret af. Og for nogen kan det være et helt projekt at sætte sig ind i. Og for andre, så tager det to minutter. 4 / 19

5 Bilag A - Interview A1 I: Altså, jeg tror vi er ved at være hernede omkring. Vi har berørt, det her omkring ansvar, I føler [uklart] meget bevidste om den situation, at nogen forældre vil ikke have I tager billeder I2: Jeg tænker også lidt, på, på på en sidste ting; bruger i nogensinde billederne sammen med børnene? L: Ja. I2: Det gør I? L: Ja. Det er en del i, skulle jeg til at I denne her dokumentationsform og evaluering bliver der hver dag skrevet dagbøger på stuerne. Altså hvor man, øh, hvor man skriver, hvad lavede vi i dag. Og der, hvis der er billeder fra turene, så bliver de sat ind, og hvad var det vi så der i skoven, så børnene også er med til at [?artikulere?], altså, det er den voksne der skriver, men vi genoplever tingene sammen, nåja, det var og det var. Så på den måde bliver de også brugt med børnene. I2: Kunne I forestille jer en situation hvor det skulle foregå foran en computer. L: Ja. Det kan vi. Hvis vi kunne få Jeg har en forældregruppe der er fifty-fifty. Vi har faktisk ret tidligere været børnehave og fritidshjem, og der havde vi computere til fritidshjemmet. Og da vi så skulle omlægge, der var det jo tosset ikke at genbruge de computere, synes jeg. Men de store børn [uklart], der havde jeg godt nok gjort regning mod værre. Det delte simpelthen forældregruppen sådan her. I2: Ok. L: Der er nogen der synes, jamen computerne de er her, vi kan lige så godt lære forholde os til det. Og så er der rigtig mange der synes, de skal ikke lærer det før, det hører ikke barndommen til, ikke? I2: Jaja. I3: Jojo. L: Så de står i kælderen nu. Men, øh, det er ret ærgerligt. Fordi, når vi nu har dem. Så Men jeg har aldrig oplevet et forældremøde der var så meget gang i, som det. Det var virkelig noget der kunne bringe sindene i kog. I: Der var stærke meninger. L: Ja, der var meget stærke meninger. Det var sådan at, du ved, normalt er folk jo meget høflige og sådan. Det var de ikke der. I2: [griner] I: Hold da op. L: Ja. [Der afsluttes, og interviewerne får lov til at gå lidt rundt og observere samt tage billeder til eget brug. Billederne må ikke offentliggøres.] 5 / 19

6 Bilag B Noter fra Interview B1 Bilag B Noter fra Interview B1 (NB: Noter i dette bilag er uredigerede) Testpersonen viser sig at være mere end almindelig bruger af IT. Vi mener at han havde væsentligt højere niveau end gennemsnits-pædagogen. I forbindelse med sit arbejde, som leder i børnehaven bruger han IT dagligt. Noget vi også har snakket om er, at det godt kan være at et system som vores faktisk ikke skal henvende sig til alle pædagoger. Måske skal vi faktisk have fat i den, typisk, ene i institutionens personalegruppe der har lidt forkundskaber med IT. Hovedpointer fra interviewdelen med Testperson B: Om dokumentation: De tager billeder og skriver i virkeligheden også så forældrene kan se, hvad de har lavet. En gang om året skal dokumentation med i en evaluering til forvaltningen. Både internt og eksternt. De har haft en hjemmeside et par måneder. Man bruger meget tid på opdatere en hjemmeside. Nu har de en hos kommunen. Det er lettere. De indhenter tilladelser fra alle forældrene om de må lægge billeder på nettet af deres børn, og i hvilke situationer. Datatilsynet har en meget god beskrivelse. KK kræver at man får tilladelse fra forældre. Han har givet forældrene to A4 sider med hjem med beskrivelse af hvad de skulle sige ja eller nej til. Han bruger it-support der ligger på Amager. Problemstilling: Hvis billeder fylder for meget så tager det for lang tid både at lægge dem op og hente dem ned. Ide: Forældre læger billeder op. Så kan man lægge billeder op fra familiens ferietur mens de er af sted. Dette kan evt. bruges for børn af anden etnisk oprindelse til at forklare om deres kultur og baggrund. Det ville nok være de færreste forældre der ville gøre det, siger D. Dokumentation: I læreplanen ligger der seks temaer man skal beskrive. Han foreslår at man kunne have de æsker liggende der i forvejen. Han kunne godt forestille sig at det kunne fungere i stedet for en slags dagbog. De har fået en hel mappe der beskriver hvad man skal gøre indenfor læreplanerne. Der er laver både en sølvguide og en guldguide omkring hvad er det. I virkeligheden meget simpelt: det handler om hvad du laver med børnene og hvorfor. De skal ikke skrive dagbog. [34:14] En gang om året kan forældrene komme med forslag til læreplaner. Det er ikke det store der kommer og de forældre der gerne vil have indflydelse sidder gerne allerede i bestyrelsen. Links fra individuelle hjemmesider til Billedkassen D mener at det ville være guld. Han ville gerne have at han kunne lægge billeder op derhjemme. Arbejde med tingene om aftenen. Det er ikke et krav at de skal bruge KK s hjemmeside-tilbud. Han har haft sin egen før det. 6 / 19

7 Bilag B Noter fra Interview B1 Han bruger KK fordi: den er billigere end det han brugte før, service 24 timer i døgnet der er altid support på den. Man får lidt mere for pengene da der er lidt præstige i, at KK kan servicere sine egne institutioner. De udbyder kursus. 3-4 gange om året. Selv om der noget han har glemt kan han hoppe på de kurser senere på året. Service/support er meget vigtigt for ham. Alle i institutionen tager billeder, men pt. er det D der står for at vedligeholde siden. (med hjælp fra KK måske lægger han i virkeligheden bare billederne op.) Personalet lægger billederne ind på computere oppe ovenpå og D henter dem derfra. De har computere til børnene som de kan spille på. Problemer med at have børn på nettet filterfunktioner koster mange penge. Og D. mener ikke at de har fundet noget der er rigtig godt endnu. Planen er at man skulle kunne komme til at lave en avis en eller to gange om året for de store. De har børn op til ti år. Der er en god måde at komme ind i computerens verden på - at lære at spille. Hvordan har feedback en været fra forældrene når I har lagt billeder op af børnene? Den har været super. Hver gang, der kommer et billede op af et barn som forældrene nu kan se: det er mit barn, der er med I en aktivitet, så er det Det er simpelthen det fedeste i hele verden, altså, sådan er det! ( ) Vi har aldrig fået noget dårlig feedback af nogen som helst art. Kun positiv. Det er en god måde at sælge sig selv på udadtil. Det er blevet sådan selvom det er en kommunal institution. Så skal folk lige ind og kigge på os: - hvem er I, hvad laver I, hvorfor? Han vil gerne eliminere alt det papir de har. De har for mange mapper stående rundt omkring. Han vil gerne have det hele liggende online så folk kan gå ind og hente lige det, de skal bruge. Kommunen lægger alle faktuelle oplysninger ind på deres hjemmeside der skal være der. Opdaterer også. Så skal han ikke spekulere på det. 7 / 19

8 Bilag C Noter fra Interview A2 Bilag C Noter fra Interview A2 (NB: Noter i dette bilag er uredigerede) Billedkasse-specifikt Hvad er din opfattelse af æskerne i billedkassen? Prøv at beskrive dem - brug her i huset: æskerne som album. Stuerne har hver deres æsker og så er der noget fælles. Hun vil bruge den inddeling hun arbejder med i sin hverdag. Også for at forældrene ville kunne bruge det. - Hun vil gerne selv kunne lave en fane. Hendes eget menupunkt. Lidt ligesom Excel hvor du kan udbygge arkene nede Nemmere adgang til æsker Lever billedkassen op til de forventninger du havde? - Det virker nemt at gå til. (D er forbeholden) Hun vil ikke helt give købe på deres hjemmeside. Der er også mulighed for at lægge billeder op. Er Billedkassen sådan et system man ville kunne få ind over sin egen hjemmeside? - Ang. password: At forældrene kan lave deres eget password. At det de får tildelt kun virker en gang og de derefter skal ind og oprette et selv bagefter. - Udbygning af det med rettigheder. Underinddele: Med det man lægger ud til forældrene. De har meget sensible forældre. Fotoforskrækkede. At alt ikke er tilgængeligt for alle forældre i huset. Men at man kan operere i det små med dem, der er usikre på det. Man skal ikke tage fejl af, at forældre er meget opmærksomme på hvad deres børn bliver brugt til. Det skal mit barn ikke bruges til. Sådan tror D at der er mange forældre, der oplever det Hvordan opfattede du navigeringen? - Den virkede overskuelig. Nogle ting kunne være tydeligere. Noget mere med ikoner. Hvad er din samlede vurdering af billedkassen.dk? Hvad var godt/dårligt? Nævn tre gode og tre dårlige ting. - Det gode er opbygningen overskrifterne er meget logiske. - Det er enkelt. Man bliver ikke forskrækket af at se på siden. God logistik - Det dårlige: Bruge for meget tid i det med opret. - Mere nuancerede rettigheder. Mulighed for at differentiere noget mere. Hvis det skal være anvendeligt i virkeligheden. - At forældrene kun skal have mulighed for at se det nære. Deres barns stue. - Små skridt, hvis man skal rygge dem der siger totalt nej. Vil billedkassen være et system som i kunne få gavn af, og hvordan? - Ja, hvis det kunne kobles med hjemmesiden. Hvordan ville du præsentere Billedkassen hvis du skulle præsentere den for en kollega. - Som et værktøj til at vi kan dele med forældrene, fordi vi tager mange billeder som ligger på computeren men de når ikke videre, de når nogen gange ikke engang ud. Men at forældrene kunne sidde hjemme og bladre i det. Jeg ville sælge det på, at det er nemt at gå til. Hverdagen går stækt, så hvis pædagogerne skulle bruge det hernede så skulle man ligesom jeg sidder nu, lige sidde med en i en halv time. Jeg tror ikke det er uvilje. Det handler bare om at komme i gang. Ville i give kr for dette program. Hvor meget ville i have til det? - Den hjemmeside, de har lige nu, er lavet hos ungerne online. Pladsen koster kr. De betaler per modul. Skabelon som de selv kan fylde på. Pris per modul er og de har 4-6 moduler på deres hjemmeside. Så det er det leje. Så det Billedkassen ville være et tillægsmodul, så hun 8 / 19

9 Bilag C Noter fra Interview A2 vil nok sige at det skal også stå i mål med hvor meget det vil blive brugt. Vi vil nok ikke betale meget mere end over For at sige det, som det er. (siger hun lettere undskyldende) Overordnede spørgsmål Hvordan ser den generelle gruppe af forældre ud (alder, beskæftigelse osv)? Føler forældrene nogensinde at det er et problem at få nok info fra børnhaven om dens aktiviteter? Hvem er de forældre som har forbehold mht. billeder på nettet (eller billeder som hænger i børnehaven)? Kan du prøve at karakterisere dem (er det dem som engagerer sig meget i aktiviteter i børnehaven)? - Forældre som er meget travle og ikke har det store overskud til at involvere sig i huset. Det er meget bekymrede forældre, som kompenserer for en travl hverdag ved måske at bekymre sig om alt, herunder også sådan noget. Dem, der er engagerede, følger også med andre steder og er på den måde meget åbne. De har mange forældre som er meget pro-it. De har også en gruppe, som hverken er dumme eller noget, som er virkelig anti. De har en del kunstner-forældre. De står af på det. De gider heller ikke selv bruge det. Hvis man ikke selv bruger det så meget Så er det måske også lidt politisk bestemt. Må vi se jeres sorte billedkasse? - Må vi få et billede/eksemplar af forældretilladelsen? Hjemmesiden: Vi har en, men bruger den ikke særlig meget. Det var mit barn (Doris ) og jeg har været på orlov og er kommet tilbage og nye folk og alt sådan noget. Der skal være flere end en der brænder for sådan noget ellers kommer den ikke op at stå. (Doris viser os siden. Kan ikke helt huske adressen.) Ungerne Online. Hun fylder bare ind adresse, virksomhedsplan. Forum for bestyrelsen som kun de kan logge sig ind på. De har et snakkeforum hvor man kan lægge forskellige ting ud Kalender Stuerne hvor de kan informere Vi har ikke så meget med billeder, så det ville afgjort være noget der var interessant. Mange forældre jeg tror sgu ikke de gider side at læse. De vil hellere: Nååh, Lille Emilie Et billede siger meget mere. Der rammer man meget mere lige ind i hjertekammeret. Kobling af Billedkassen til deres hjemmeside. Hvordan ville D forestille sig det? Som et menupunkt ved siden af alle de andre. Hvad med det visuelle? Hvis der skal være salg i Billedkassen så skal der ligge nogle funktioner så man kan tilpasse den til det look man har. Jeg er selv sådan lidt med, at ting skal hænge sammen, og sådan tror jeg faktisk at der er ret mange, der er. Og det er faktisk en af grundende til at jeg overvejer at skifte ungerne online ud. Fordi jeg synes den ar ufleksibel. For når man først begynder at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, så vil man godt have at der skal være noget fleksibilitet at man kan sætte sit eget præg på. Hvis det er for firkantet så bliver man træt af det. Mangel på muligheder for ændring af skrifttyper. Når man begynder at lege med det bliver det irriterende. 9 / 19

10 Bilag C Noter fra Interview A2 At man havde sit eget institutions-look. Det overvejer at skifte til [mister ibs???] 10 / 19

11 Bilag D Operationaliseringsskema Bilag D Operationaliseringsskema Tema Specifikt emne Brug af kamera Tager I billeder af børnene? Bruger I et digital-kamera Konkret spørgsmål Brug af kameraet Brug af billederne Etik og ansvar Funktion Gatekeepers Offentliggørelse Arkiv Arkivet i brug Forhindringer Krav til system Hvorfor tager I billeder? (hvilken funktion) Hvornår tager I billeder? Tager I flere billeder når, der sker noget særligt? Er der nogen der bruger kameraet mere end andre? Er der nogen der bestemmer over kameraet? Er der en årsag til, at nogen bruger det mere end andre? Offentliggør I de billeder i tager? Hvordan gør I det? Hvem ser billederne? Gemmer I billederne? Hvordan gemmer I billederne? Hvornår bruger i billederne? Tager I nogensinde gamle billeder frem? I hvor lang tid har I taget billeder? I hvor lang tid gemmer I billederne? Er der noget til hinder for at bruge billeder i flere sammenhænge, andre situationer? Hvilke følelser har I omkring, at sætte billederne af børnene til skue? Er I bange for at billederne bliver misbrugt? Hvilke krav ville I have til et system, der skulle hjælpe jer med at vise billederne til forældrene? Ansvar Føler I, at det er pålagt jer, at tage billeder? Føler I at I har et særligt ansvar, når i tager billeder? Føler I at I har et særligt ansvar, når i offentliggøre billederne? 11 / 19

12 Bilag E Testopgaver til papirprototype Bilag E Testopgaver til papirprototype Før test går i gang vil vi gerne dig opmærksom på: Dette er ikke en eksamen Det er billedkassen vi tester, ikke dig Du må gerne spørge om hjælp, men jeg hjælper dig sandsynligvis ikke, da det er din forståelse af billedkassen, vi er ude efter Du skal så vidt muligt tænke højt undervejs, så jeg kan følge med i dine valg og tanker Spørgsmål før test Hvor gammel er du? Hvordan er din erfaring med IT? Hvordan er din erfaring med overførsel af billeder? Hvad forventer du af billedkassen? Hvad tror du man kan med systemet? Testspørgsmål Prøv at logge ind Prøv at lægge et billede op Prøv at beskrive dit uploadede billede Prøv at finde et billede fra fastelavn 2006 Prøv at finde tre billeder som du vil ligge i æsken Natur Tre af billederne er af Mads-Peter. Prøv at give disse tre billeder beskrivelsen Mads-Peter Prøv at finde ældre billeder i systemet Prøv at finde billeder som blev tage i december Prøv at finde frem til dine æsker, og tilføj et nyt billede til æsken Zoologisk have Prøv at oprette en ny bruger Sekundære testspørgsmål Prøv at ændre password Prøv at oprette en ny forælder-bruger som hedder Jens Jensen. Han har adressen Prøv at slette brugeren Jens Jensen igen Efter-interview Hvad er din opfattelse af æskerne i billedkassen? Prøv at beskrive dem Lever billedkassen op til de forventninger du havde? Hvordan opfattede du navigeringen? Hvad er din samlede vurdering af billedkassen.dk? Hvad var godt/dårligt? Vil billedkassen være et system som i kunne få gavn af, og hvordan? 12 / 19

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere