Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse HU 1. nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner,"

Transkript

1 HU 1 Fortegnelse over nogle oliemalede Portraiter af afdøde Prof, J, V. Gertner, ligesom nogle gode Oliemalerier af Boysen Eckardt, Friis, Grotli, Kornbeck, Neumann, Marstrand, Petzhold, Vermehren o. Fl., samt en Deel Haandtegiiiuger, Kobberstik og JPlftOto^rafier^ der have tilhørt den Afdøde, endvidere Mal er eci visiter og Bohave samt et Altermaleri af *ertner? som Alt bortsælges ved Auktion, der afholdes i Stormgade Nr. 6, 3die Sal, Fredagen den 1ste December cl. A., Kl. fi Form. og liørda^en d. den December d. A., Kl. IO Form. Sagerne ere til Eftersyn Dagen før Auktionen fra KL 10 til 3 i Auktionslokalet. Kjøbenhavn. Trykt hos Jørgensen & Knudtzon

2 Conditioner. 1. Alt sælges saaledes, som det ved Auktionen er og forefindes, uden Ansvar for Undertegnede; det ligger fra Hammerslaget for Kjøberens Hegning og Risico i enhver Henseende. 2. De Kjøbere, hvis Vederhæftighed er Inkassator bekjendt, have 6 Ugers rentefri Credit, andre Kjøbere betale kontant ved Hammerslaget eller paa Anfordring. 3. Erlægges Betalingen ikke i rette Tid have Kjøberne, enten de sagsøges eller ikke, at tilsvare 6 pct. p. a. i Rente af den budne Sum fra Hammerslagets Dato. I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne enten underkastede den hurtige Retsforfølgning efter Frdg. af 25de Januar 1828, og pligtige at lide Tiltale og Dom ved Kjøbenhavns Jurisdiction, hvorfor de, uden Hensyn til Størrelsen af de skyldige Beløb, betale skadesløse Sagsomkostninger eller underkastede Udpantning i Henhold til Lov af 29de Marts 1873, 1. Kjebenhavn, i Novbr J. L. Lassen^ Overretsprokurator, Østergade 13. >ri Oliemalede Portraiter af J. V. Gertner, i pragtfulde, ægte forgyldte Rammer. 1. Portrait af forhv. kgl. Skuespiller, Professor Phister. Brystbillede i naturlig Størrelse. - x y ^ 2. do. af Kong Frederik VII. Halv Figur i naturlig Størrelse. 3. do. af Kunstnerens Moder. Ufuldført. Brystbillede i naturlig Størrelse. 4- do. af Kong Carl XV af Sverige-Norge. Ufuldført. Brystbillede i naturlig Størrelse. -4o^. af en ung Dame. Ufuldført. 6. Christus hos Martha og Maria. Altertavle med Indfatning som Alter. Ægte forgyldt. ca h f* 7. Kong Ring ligger sovende i en Skov. ' 2 tø < S/o' K 7 c K 4/J( 6 yo k

3 5 Oliemalerier i Ramme, gt Echardt. Indseilingen til Sundet ved Kronborg. 16 T. br., 10 T. h. > Hans Friis. Ved porta Salara. Rom ^ i 7i/2 T. br., I I 12 T. h. ' 10. Buntzen. Landskab. /< r < /}#.<> 10 T. br., 7V, T. h. 11. Kølle. Parti i Jægersborg Dyrehave. 12. Em. Thomsen. Blomster. y y 13. Samme. En Stikkelsbærgreen. / S 14. Marstrand. En Italienerinde. " '**/$[ 15. Kuchler. Studie. ' 4 'r O ti 16. fisen. -Eo-rtmit af on ittiliounk Trarrrd boer ^V* ^ /2S >[ ] 17. Hans ^nis. Jyåst Tleføfm f i 'fignen ved., % /^ æ b y.jr) 1 Al. 14 T. br., 1 Al. li. ; n 18. Carl Bille. Marinebillede O [\ 25 T. br., 16V2 T. h.,, /<,,19. Hornbeek. Gadeparti i Viterbo T. br., 18 T. b. j~ 20. Chr. Echardt. Fiskere forlade Kjerteminde Havn T. br., 9 T. h. 21. H. Giede. En Kurv med Frugter og Blomster. 15 T. br., 12 T. h. 22. Vilh. Grotli. Ved Udløbet af en Aa; taaget \ i. & Formiddag T. br., 19 T. h. 23. Kornbeck. Parti fra Havnen ved Lariza. 29 T. br., 17 T. h. W t \,, - ^? i 24. A. Tscherning. Roser ø$ 23 T. br., 20 T. h. 25. C. Neumann. Strand ved Boulogne; sildig Aften T. br., 24 T. h. ~ 26. A. Lunde. Landskab ved Neapel. / i &>relo ^y T.^r., 26 T. h. * // G 27. P. Kornbeck. Gadeparti i Viterboy^/7-1^ /^ ^f7o 26 T. br., 21 T. h. 28. C. Echardt. Parti ved Koldingfjord; Efter- / /o f) middag T. br., 25 T. h. 29. Fr. Petzholt. En Pergola i Albanerbjergene, 19 T. br., 15 T. h. 30. Rob. Boysen. En Moder med sit B a m. / 10 T. br., 13V2 T. h. 31. Anker Lund. Vikinger paa fremmed Kyst. 7 O :, 24 T. br., 16 T. h Anton Melbye. Marinebillede. Ja 2 / Boesen. Aarhusbugten. 34. Libert. Badestuedammen ved Frederiksborg. / * / l35l Carl Bloch. Fra Carnevalet. 36* J. V. Gertner. En Dalkulle. 37. Kyhn. Parti fra Horsensegnen. 38. Holger Drachmann. Fra Skagen. 39. A Kjeldrup. Fra Himmelbjerget. 40. Mårtens. Parti fra Rihnen. 41.\ C. F. Andersen. Et Kjøkken. 42. J. Fogel. Vinterbillede C. Skredzreg (norsk Kunstner). Fjeldparti. 44. Nordahl Grove. Motiv fra Jægersborgallé Vilh. Grotli. Skovparti; Eftermiddag. V.46.' A. Thorenfeldt. Studie.

4 147. ' A. Jell. Parti fra Hellebæk. 48. Axel Schovelin. Studie.!49. J. Hansen. Parti fra Kronborg. 50. Carsten Hendriksen. Parti fra Nøddebo. 51. O. Hansen. Motiv fra Lyngby. 52. Carsten Hendriksen. Motiv fra Volden. 53. O. Hansen. Fra Sorø. \54 j Edvard Petersen. Studie. Kobberstik og Photografier under Glas i Eamme. 55. Å f B ti /l 4 i*a V \ '-i 1 - Dommedagen. Michel Angelo p. Gaulthier sc. 56. Francoise de Rimini. Kbst. 4^ 5 7. La Vierge au Linge. Raphael p. Desnoyers sc. 58. L ensevelissement du Christ. Delaroche pinx. Kbst. 59. Le vendredi Saint. do. 60. Sælgekonen og Drengen. Metyu p. Lith. 61. Jesu Christ. Delaroche p. Blanchard sc. 3(, 62. Ant. v. Dyck. Mandel sc. 63. Slavehandleren. Horace Vernet p. Kbst. 64. St. Magdalene. Coreggio p. Longhi sc. 65. Fiskerbørnene. Gertner p. Lith, 66. Bedstemoderen. Phot. 67. Louis XIV et Moliére. Phot. 68. Les Gerondins. Phot. 69. Kaffehuset i Miinchen. Bendz p. Lith. 70. Bordbønnen. Phot. 71. Jo og Jupiter. Coreggio p. Phot. 72. Judith. Lith. 73. Horace Vernet, Meissioniére og Kiichler. 3 Portraiter. Phot. 74. Caritas. 2 Photographier efter Delaroche Photografier. 76. En Italienerinde med sit Barn Phot. 77. Raphaels Villa. Buntzen p. Lith. >. 78. Schackspillere. Messoniére p. Phot. 79. Slavehandlere. 2 Stkr. Phot Photografier do. 82. Venus, efter Thorvaldsen. Phot. 83. Marc-hande de couronnes. Phot. 84. Adam Oehlenschlåger. Clemens lith. 85. Svensk Landskab. Berg p. Lith. Løse Blade. 86. Lægen og Konen. Gerh. Dauv p. Lith. 87. Peter den Store. Delaroche p. Dupont sc. 88. Provst Tryde. Gertner p. Lith. 89. Moeser. do. do. ) M 90. J. V. Gertner. Gertner p. Lith. 91. Biskop Martensen. do. do. <K / 92. Admiral Michelsen do. do. > Restoplag. L 93. Ernst. do. do. f 94. Oehlenschlåger. do. rto. Ji 95. De 4 Aarstider, efter Thorvald \ sen, Gertner fec. J!,5 f t t ( ^ u, / /< w j f r# f j *1 Z k ' ' > ZK o tf <% K y j IS J VA i A f * \c

5 8 Tegninger. 90. Gertner. Portrait af Thorvaldsen. Phot. 91. do. Thorvaldsen ved Oehlenschlågers Buste. Phot. 92. Marstrand. En Familiescene. Aquarel. 93. J. L. Lund. Den hellige Anna lærer Maria at læse. Blyant. /? i ' Eckersberg. Tegning. Blyant. ft j f ' 95. F. C. Lund. Christus i Gethsemane. * 96. Eddelien. Die Burg Scharffenberg. Blyant.^, 97. Prof. Kornerup. Uvelse Kirke. Pen. 98. do. St. Bents Kirke i Ringsted.. Pen. 99. do. Soborg Kirke. Pen F. C. Lund. En leende Dreng. Sepia do Franske Zuaver i Leir udenfor Paris. '* *> f >) 102. Ubk. Bedestolen i Frederiksborg Kirke., U K Aquarel Tegninger. J ^ 104. Forskjellige Tegninger Forskjellige Calqueringer, etc Ostade fec. Den lille Musikant. B Mindesmærker fra Antvorskov Findens Royal Gallery of British Art. Part. I XIV. Fol.. v > \ ' S / / / j f A 9 Kobberstik Fleischmann sc. Der Hirt als Arzt Surugue sc. La bohémiene en couche. Teniers p Conti sc. Angenehme Unterhaltung. Ferg p Garnier sc. Jacob chez Laban. Chopin p le Bas sc. Rendez-vous de chasse. Falens p Manceau sc. Agar & Ismael. Murat p Jazet sc. Mameluck au repos. H. Vernet p Baudet sc. Landskab. Paussin p. ' forskjellige Blade Goltzius Nadveren. - / k 119. Heideck sc. 2 Landskaber. Paussin p. / H kongelige Portraiter Blade Landskaber forskjellige Blade Blade af Klein. / do forskjellige Blade. Malerreqvisiter, 126. Et Tegnebrædt og nogle Mapper En Farvekasse En Kasse med torre Farver En do. med do En stor Passer Et lille Møntskab. j <[ 132. En Glasflise med River En Gibsbuste efter Antiken En do.

6 10 Bohave, Kobberkjedel Strygeovn med Rør Entré-Petroleumslampe Moderatørlampe Bouillonskjedel af Jern Zvibelglas do Rhinskvinglas Lyseassietter do Yinglas Ølglas, 1 Rive og 1 Spade Krystalsaltkar Sukkerskaal og 1 Flødekande Vinkaraffer do Krystal-Opsats Krystalkumme Porcellains Thepotte do. Kaffekande antik do- do forgyldt Porcellains Punchekande Terrakotta Kande Porcellains Vase Par forgyldte Kopper Par do Par do Par kjobenhavnsk Porcellains do Æggebægre Par forgyldte Kopper forgyldt Kumme blomstrede Tallerkener do hvide Tallerkener, hjøbenhavnsk Pore Glas-Lampebeholdere Terrin af kbhv. Porcellain ovale Ragoutfade med Laag ovale Fade do runde Fade do Sauceskaale dybe Tallerkener flade do forgyldte Urtepotter do. Tallerkener do. do Par ægte forgyldte Kopper pletterede Flaskebakker pletterede Propper Lampe med Balance Flødemaaler med 4 Glas og Gradestokke Bordklokke Par store pletterede Lysestager Par do Par pletterede Spillestager Par do. smaa Stager Par do. Lysestager Reisekasse med antike forgyldte Glas og Flasker. J7 / 1

7 Strygebrædt Solparaply og 1 Parasol ægte forgyldt Portierestang Ugle Læderparaplyhylster. ) IS Vægt med Lodder. L K Bismer IldskufFe. 1 /< Vækkeuhr Toiletbord Buffet (Mahognitræ) Spisebord med 3 Plader (do.) Par Stole med Rørsæder Par do. med do Par do. med do Par do. med do Par do. med do Par do. med do Mahognitræs Bogskab Portiere c. 8 Alen Cantiller Kulkasse. J Q0 r i i Messing Kakkelovnsplader Themaskine Messing Selvkoger Statuette af Gothe Jernseng Kasse til Fugle Fuglebur mahogni Sofa med brunt Repsbetræk do. Stole med do Mahogni Stole med Reps Betræk do. med do l Portiere rortiere af at Reps Keps med Stang fetang og Bøjler Lysekrone med Glasprismer polstret Sofa med rødt Plyds Betræk mahogni Lænestol med do do. med do Taburet Skrivestol Hængereoler Sovesofa mahogni Stole mahogni Stole Lysekrone forgyldte Gardinstænger do Mahogni Stativ do Entréspejl ovalt do forgyldt do Fjermadrats Cokus Gulvtæppe do do do do grønstribet Gulvtæppe Vase do do. 13

8 Stok Jernseng Trappestige Fag Persienner Fag do Fag do Fag do Jernseng ægte forgyldt Kamme do Guitar Kaarde Sængehest og 1 Hævert Terrakotta Urtepotte Reol med Boger Gothes samtlige Værker Meyers Universum Adolph Monrad. Lucifer Fosterbrødrene Persienner Kasse med Adskilligt udstoppet Fugl Flasker og 1 Dunk.

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en

Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en Alt blev godt betalt udkom i 2000 (forlaget Holkenfeldt 3), og til den her foreliggende online-udgave senest opdateret 28. juni 2014 er føjet en række ændringer, korrektioner og præciseringer. For at bevare

Læs mere

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER.

KATALOG W. F. XYLANDER ALLEGADE 35 DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER KUNSTMALER. MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER OG c FOTOGRAFIER. KATALOG OVER 2DEN OG SIDSTE AFDELING AF DEN DØDSBOET EFTER ENKEFRU EMMA XYLANDER OG TIDLIGERE AFDØDE ÆGTEFÆLLE KUNSTMALER W. F. XYLANDER TILHØRENDE SAMLING AF MALERIER. TEGNINGER, I KOBBERSTIK. RADERINGER

Læs mere

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market

Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv. Knuthenborg Manor Auction and Flea Market Knuthenborg Knuthenborg Herregårdsauktion og Loppetorv Eftersyn: Lørdag d. 18. april kl. 9 16 Søndag d. 19. april kl. 9 11 Loppemarked: Lørdag d. 18. april kl. 8 16 Herregårdsauktion: Søndag d. 19. april

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

BILLIG. S Schøns Biler. Glædelig Jul og. Godt Nytår. BILUDLEJNING. Guldborgsund Avis er nu 2 aviser PERSONBIL UDLEJNING

BILLIG. S Schøns Biler. Glædelig Jul og. Godt Nytår. BILUDLEJNING. Guldborgsund Avis er nu 2 aviser PERSONBIL UDLEJNING S C H Ø N B I L E R Skræddersyede plastvinduer og døre til den private bolig Kom og se de mange muligheder i vort showroom - Vi har altid kaffe på kanden. Døre og vinduer der passer til dit hus - direkte

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

PLUS. Tina Scheftelowitz byder på overraskelser tt Deltag i debat om ældres rettigheder

PLUS. Tina Scheftelowitz byder på overraskelser tt Deltag i debat om ældres rettigheder POLITIKEN 6 PLUS Lørdag 26. november 2011 www.politiken.dk Spis med sølv fra Kay Bojesen Grand Prix-bestikket guldvinderen på verdensudstillingen i 1951 genopstår i sølv. Side 7 Kageshow med Clays Meyer

Læs mere

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere