Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: mandag den 7. maj 2007 kl. 19.30"

Transkript

1 Side 16 Side 1 Støttekredsen for Odder lille Friskole afholder Generalforsamling mandag den 7. maj 2007 kl Generalforsamlingen foregår i skolens køkken. Bestyrelsen opfordre alle medlemmer med interesse for og ideer til Støttekredsens arbejde til at møde op. Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Katja Harbro Staffe(genopstiller) Charlotte Clausen (genopstiller) Erik Sørensen (genopstiller) Valg af 2 suppleanter. På valg er: Tine Mynster (genopstiller) Susanne Møller Taasinge (genopstiller) Valg af revisor. På valg er Mogens Bedsted. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Eventuelt. Vel mødt! Bestyrelsen Odder Lille Friskoles forældreblad Den 23. mar Meddelelser fra Lene side 3 Meddelelse fra fritteren side 4 Hurra Tarzanland side 6 Referat af haveudvalgsmøde side 7 Referat af forældrerådsmøde side 8 Bestyrelsesmedlemmer søges side 12 Referat af byggeudvalgsmøde side 14 Støttekredsens generalforsamling side 16 Indhold: Sådan kommer du i Olfert: Olfert udkommer hver fredag i lige uger. Det nemmeste er at sende dit indlæg i Word-format til Olferts adresse: Du kan også aflevere indlæg på papir og/eller diskette (Word) i bakken på skolens kontor. Deadline for indlæg til Olfert er tirsdag eftermiddag for papir/diskette og tirsdag aften for . I samme uge, som bladet udkommer naturligvis. Læs flere praktiske oplysninger på

2 Side 2 Side 15 Olfert redaktionens hjørne Vi tager imod dit indlæg med kyshånd. Skriv hellere i dag end i morgen. Vi udkommer igen om 4 uger. Mvh redaktøren. Carl orienterer om, at Bytømreren, som skal udføre arbejdet på pavillontaget, endnu en gang er blevet forsinket. Denne gang pga. vejrlig. Arbejdet forventes påbegyndt medio marts. Der venter altså snart forældrearbejde i forbindelse med bortkørsel af eternit. Vi har lavet en plan for opsamling af kommende arbejdsopgaver til byggeavisen. Skolens ansatte opfordres til inden påske at fortælle videre til byggeudvalget, hvad de ønsker udbedret. Byggeavisen forventes færdiglavet i løbet af april måned. Næste BU-møde er onsdag d. 11. april. Carl, d. 15. marts Olfert udkommer næste gang fredag den 20. april Bemærk: Deadline er tirsdag den 17. april Redaktionen Peder Bondgaard Mads Bo Christensen Steen Kilde Christensen Henri Hammer Lone Hvidman Anna Marie Tams Redaktionens adresse:

3 Side 14 Side 3 Referat fra byggeudvalgsmøde d. 7. marts Til stede: Benny, Jan, Peer, Claus og Carl. Forberedelserne til årets byggeavis er gået i gang. Den årlige instruktionsdag for holdledere er sædvanen tro den første onsdag i juni, dvs. onsdag d. 6. juni kl. 19. Det er en kæmpe fordel for byggeudvalget, holdlederne og arbejdets udførelse, at opgaverne instrueres og gennemdrøftes med holdlederne forinden. Derfor vil vi bede jer om at sætte kryds ud for instruktionsdagen allerede nu. Vi har beset og drøftet gulvene på skolen. I vinterferien fik vi lagt nyt linoleum på gangen på første sal og der er mere endnu, der trænger. Trægulvene i klasseværelserne skal alle lakeres denne sommer. I et større perspektiv drøftes det med bestyrelsen, hvorvidt vi skal fortsætte med de årlige lakeringer eller skal vælge andre løsninger fremover. Kældergarderoben diskuteres. Den fremstår kedelig, trang og beskidt og er svær at gøre ren. En mere omfattende renovering venter lidt endnu, men til sommerens byggeavis i år, skal der laves noget for at gøre den midlertidigt pænere. Peer og Claus kigger på det og kommer med et forslag på næste BU-møde. Byggeudvalgets årlige arbejdsdag er fastlagt. Det bliver søndag d. 17. juni. Det bliver i år en dag, hvor vi sammen med ca. 10 forældre skal male vinduerne på 1. sal udvendigt. Carl orienterer om, at et arkitektfirma er ved at lave projektforslag og projektering af det forestående indretningsarbejde på tagetagen. Meddelelser ved Lene Ind/udmeldelser Benjamin Kamp Rozicio er indmeldt i ROSA pr 15. marts 2007 Personalesituationen Som nævnt i forrige nummer af Olfert, har vi ansat Kirsten Købke Kristensen. Kirsten er farvegruppelærer for LILLA og underviser i dansk og matematik. Desuden har vi ansat Thomas Jomsdal, som skal undervise i tysk i ORANGE, HVID og GUL. Desuden skal Thomas have idræt. Thomas vil være i team med Mette K. og Marianne. Mette K. har farvegruppe-lærer-funktionen i ORANGE. Så skulle det vist være på plads for denne gang! Vi har stillingsopslag i Århus Stiftstidende søndag den 18. og 23. marts, på Jobzonen og Jobnettet. Ansøgningsfristen er lige efter påske, så vi skulle være i så god tid, at den fremtidige personalegruppe kendes primo maj. Indsamling af Mobiltelefoner Vi har sagt ja tak til en indsamlingskampagne, som formidles af Kræftens Bekæmpelse. En brugt mobiltelefon kan indbringe fra 40 til 1500 kr. En lille meddelelse er vedlagt dette nummer af Olfert. Der står en kasse til venstre for døren ind til kontoret, hvor de brugte mobiltelefoner kan lægges i. Kassen bliver afhentet den 30. april 2008, så I må gerne skynde jer at finde gamle telefoner frem. Skolen deltager i en konkurrence om computere, sportsudstyr og tv/elektronik til henholdsvis en 1., 2. og 3. præmie.

4 Side 4 Side 13 Aflevering og afhentning Vi vil gerne bede jer, kære forældre, om at parkere på vejen, uden for de gule striber, når I afleverer/henter jeres børn. Det er ALT for farligt med de mange biler foran skolen, der kører ud og ind. Mange hilsner Lene Meddelelse fra Fritteren Kære Forældre. Der er for øjeblikket en tendens til, at mange elever ikke har mad med til at spise i familiegruppetiden, men har mad til at opvarme i mikroovnen eller toastmaskinen i køkkenet. Lige så ser vi flere elever, der har nudler med, som de skal bruge kogt vand til. Det skaber nogle problemer: - De yngre elever i familiegruppen ser, hvordan de ældre elever ikke spiser i familiegruppetiden, men at det er en mulighed at spise senere i køkkenet. Yngre elever får måske alligevel ikke spist henne i køkkenet. De glemmer det fordi de kommer forbi en leg. Får dermed først spist senere på dagen. Bestyrelsesmedlemmer søges 2-3 af de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved generalforsamlingen den 18. april, ønsker desværre ikke at genopstille. Vi vil derfor opfordre alle i skolekredsen til at overveje at stille op til valg til bestyrelsen. Kan du prioritere ca. 1 aften om måneden på bestyrelsesarbejde, så lad det ikke blive ved overvejelserne, men stil op! HUSK Spørg ikke hvad OLFs bestyrelse kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for OLF? / J.F. Kennedy og Bjarne B. Er du i tvivl om, hvad bestyrelsesarbejdet egentlig går ud på og indebærer af opgaver, omfang m.m., så kontakt formanden og få en snak. Hvis ikke vi kan mønstre en fuldtallig bestyrelse, risikerer vi i yderste konsekvens at miste vort statstilskud og hvad deraf følger (Ikke for at male fanden på væggen blot at kridte banen op!) Bjarne Baggesen Bestyrelsesformand Tlf / Elever kan sjuske med praktisk, for at nå hen til køkkenet

5 Side 12 Side 5 først. Elever i forskellige aldersgrupper står i kø til mikroovnen, de store elever hjælper gerne de små. For at nuværende tendens kan fungere, skal der en del opdragelse til, hvordan man tager ansvar for det der bruges. Det lærer de hen ad vejen igennem skoleforløbet, men hvad når man fx er Drabant og ikke har lært så meget om hygiejne eller ansvar? Der er to voksne, der er pausevagter hver dag. Det er ikke tilstrækkelig personale til at én kan stå i køkkenet og hjælpe de hungrende elever. Hvem holder mikroovnen ren? Hvem skal holde toastmaskinen ren? Meget tit bliver bordene ikke tørret af efter brug, eller service vasket af. Det efterlader al for meget merarbejde til fritter-voksne. Så, kære forældre, tænk på, hvad I giver jeres børn med. Vær med til, at det mere er undtagelsen end reglen, at der skal forberedes mad i køkkenet. Vær med til, at der er mad, som kan mætte i familiegruppetiden, og vent med nudelsuppen til eftermiddagsmaden derhjemme. Og endelig: I perioder har vi megen sygdom, nærmest karakter af epidemi, så det er ekstra vigtigt at være opmærksom på god hygiejne i forbindelse med mad og spisning. Mange hilsner Fritteren og Lene.

6 Side 6 Side 11 Vi har en snak om, at skolen har fået en del nye lærere og også i den nærmeste fremtid skal have ansat flere nye. Det er jo med til at give en masse nyt til lærergruppen, men kan samtidig jo også, i en periode, være noget der kræver lidt ekstra ressourcer. Vi aftaler derfor i forældrerådet, at hvis der viser sig behov for, i denne sammenhæng, at afholde en ekstra pædagogisk dag, eller lign., vil vi være behjælpelige med at prøve at mobilisere forældregruppen til at overtage lærernes arbejde en dag. Referent: Ulla. Indkaldelse til forældrerådsmøde på OLF Mandag d kl Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra d : Bordet rundt. 4: Opsamling ift. generalforsamling. 5: Fokuspunkt: Pjece 6: Fokuspunkt: Procedure for børn med særlige behov Lone. 7: EVT. Ansvarlig (mødeleder, kage afbud): Lilla Referent: Blå.

7 Side 10 Side 7 Klassens mødre afholder snart igen mødregruppe. Så går flere i klassen igen til minikonfirmand undervisning, denne gang i sognekirken. Rød: Har afsluttet meget spændende Galathea-projekt, som forløb rigtig godt. Børnene har fået CD med hjem over de fremlæggelser de har haft. Der har været lidt uro i klassen, men det går bedre nu. Blå: Har ligeledes afsluttet deres projekt og læser og skriver på livet løs. Forældrene har snart fælles forældremøde uden børn og lærer. En hygge aften med plads til snak om stort og småt. 4: Synlighed: - Der vil være genopslag vedr. kontaktpersons-ordningen. - Anne Birgit tjekker hvornår forældrene skal kontaktes. - Signe har sedler med vedr. forældrelister til de enkelte klasser vi har dem udfyldte med til næste møde. 5: Fokuspunkt: Procedurer for børn med særlige behov: Vi havde en diskussion både ift. målet med punktet, ift. hvilke problemer og deraf følgende behov, der er tale om, hvordan og i hvilken omfang der allerede er en procedure ift. børn med særlige behov og ift. vurdering af behov for ændringer. Det aftales, at Lone vil prøve at sammenfatte de fremkomne synspunkter i et oplæg til næste møde. 6: Evt. Referat af haveudvalgsmøde i køkkenet på OLF. Til kaffen og den udmærkede kage var der følgende: Ulla S. Sørensen, Henrik Riishøj og Steffen Bertram. Desværre var der afbud fra Signe Hansen, Marit Riishøj og Herdis Wullf. Tarzanland: Støttekredsen vil gerne bruge noget af formuen på et Tarzanland. Siden sidste møde er der blevet indsamlet materiale fra flere leverandører til inspiration. Resultatet af dette var, at det var nogle meget fine billeder, men at det var meget, meget dyrt. Vi blev enige om at invitere alle i skolekredsen med ideer, meninger, forbindelser og gå-på-mod til Tarzanland- møde mandag den 27.3 kl. 19. Havevandring: Jens Tejsen fra Den økologiske Have/ DCJ (og som også er gammel forældre) har sammen med haveudvalget været rundt i haven for at se på beplantningen. Der er mange steder, der skal fjernes døde grene og træer, der hænger. Der er mange gamle fine træer, men ad åre har de svært ved at klare den store belastning omkring rødderne, som den meget leg giver. Der er intet aktuelt, vi kan gøre ved dette. De to træer ved hovedindgangen er syge og kan ikke reddes,om nogle år er er de så dårlige, at de sikkert må fældes.

8 Side 8 Side 9 Jens kom med gode ideer til beplantning diverse steder. Haveudvalget mødes lørdag 24.3 kl for at fjerne døde grene efter Jens Tejsens anvisning og planlægge forårets arbejde.. Referent : Steffen 2. Referat godkendt. 3. Bordet rundt: Pink: klassen skriver og regner på livet løs. Har praktikant som skal have klassen alene, hvilket giver mulighed for, at Anne Birgit kan koncentrere sig om andre forhold vedr. klassen, som det ofte kan være vanskelig at finde tid til. Turkis: Ikke noget at berette. Referat fra forældrerådsmøde d Afbud: Marit, Maj Brit, Anne Birgit. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra d Bordet rundt. 4. Opsamling fra sidst: Synlighed 5. Fokusemne: Pjece 6. Fokusemne: Procedure for børn med særlige behov 7. Evt. 1. Dagsorden: Punkt vedr. pjece udsat, da der ikke er nyt p.t. Hvid: Der har været afholdt cafe-samtaler. Oplever det er en god model for afholdelse af skole-hjem-samtaler. Klassen er ved at planlægge skolefesten, som i år er d Der er dannet arbejdsgrupper, som skal varetage de forskellige opgaver. Der er stadig overvejelser vedr. festens tema. Hvid er også ved at planlæge deres studietur. For at tjene til rejsen, har de haft en avisrute sammen siden i sommers. Det har givet mange oplevelser og sociale samtaler sammen i klassen. Gul: Gul har været hjemme og besøge Susanne med overnatning og vinterbadning en god tur. De har ligeledes været en uge i praktik. Orange: Skal jo nu have ny lærer og er spændte på dette. Skal konfirmeres her i foråret og er ved at planlægge Blå Mandag. Lilla: Skal både have ny klasse- og matematik-lærer. Har det ellers godt. Klassen får måske en ny dreng til sommer.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

FredagsBREV. Fredagsbrev -- uge 45 - d. 11. november 2011

FredagsBREV. Fredagsbrev -- uge 45 - d. 11. november 2011 Fredagsbrev -- uge 45 - d. 11. november 2011 FredagsBREV Indskrivningsdag/information d. 15. november Førskolebørnene skal naturligvis med mor og far på friskolen på tirsdag. Der er blevet spurgt til dette

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere