Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje"

Transkript

1 Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle henseender. En kort tidshorisont med høje købs-og salgsomkostninger gør stadig lejeboligen til det billigste alternativ. En lang tidshorisont er til gengæld til fordel for ejerboligen, hvor fastholdt ejendomsværdiskat og renteudgifter udhules over tid af de generelle prisstigninger, mens lejeboligen løbende prisreguleres. Den store ubekendte faktor, der kan tilte beregningen drastisk i begge retninger, er dog den fremtidige boligprisudvikling. Analysen viser endvidere, at de samlede omkostninger ved at eje en lejlighed er meget mere end omkostningerne ved boligfinansieringen, som typisk får mest opmærksomhed i medierne. Vi ser i analysen nærmere på, hvornår det er mest økonomisk rentabelt at eje eller leje en lejlighed. Udgangspunktet er en såkaldt user-cost model, hvor de rene omkostninger ved at eje en bolig sammenlignes med de rene omkostninger ved at leje en bolig. Her er det væsentligt at skelne mellem, hvad der er en udgift i ren likviditetsmæssig forstand, og hvad der er en omkostning. En udgift er ikke nødvendigvis en omkostning. Det gælder eksempelvis afdrag på ens boliglån, der naturligvis er en udgift i likviditetsmæssig forstand, men ikke er en omkostning, da det svarer til at spare op. Mens den økonomiske byrde ved at leje primært består af huslejen, er den økonomiske byrde ved at eje en lejlighed sammensat af flere omkostninger. I medierne er der stort fokus på renteomkostningerne i forbindelse med finansieringen, men omkostningerne ved at eje sin bolig er meget andet end det. Udover renteudgifterne skal man som ejer betale ejendomsskatter og foretage løbende vedligeholdelse. Man mister endvidere muligheden for at placere ens løbende afdrag (opsparede friværdi) i et rentebærende aktiv, og der er omkostninger forbundet med at købe og sælge boligen. Endelig er der muligheden for at tabe eller tjene penge på boligen som følge af prisudviklingen på boligmarkedet samt for at nedbringe finansieringsomkostningerne undervejs via omlægninger af boliglånet. Analysen er baseret på ejendomsmarkedet i København og Århus. Der er i analysen antaget, at omkostninger til varme, el og vand (dog eksklusive afgift på vand) er identiske på eje- og lejelejligheden, hvorfor disse ikke indgår i sammenligningen. Omkostningerne ved at eje en lejlighed Omkostningerne ved at eje sin lejlighed består af omkostninger i relation til boliglån (renter, bidragssatser mm.), omkostninger ved friværdi i lejligheden i form af rentetab (opsparingen kunne alternativt have været placereret i et rentebærende aktiv), indvendig vedligeholdelse og drift mm., udvendig vedligeholdes, grundskyld, ejendomsværdiskat, afskrivninger i form af Side 1 af 11

2 forbrug af realkapital, omkostninger ved salg af lejligheden og endelig gevinst/tab som følge af prisudviklingen på lejligheden samt omlægning af boliglån. Fællesudgifter og vedligeholdelse: Udgifterne dækker indvendig og udvendig vedligeholdelse, administration, forsikring og renhold mm. Er sat til 292 kr. pr. kvm. pr. år. Det er en størrelse, der i praksis vil variere meget fra lejlighed til lejlighed. Tallet er vores skønsmæssige vurdering af en gennemsnitlig lejlighed. Boligskatter: For lejligheder består disse især af ejendomsværdiskatten som p.t. er låst på 2001 niveauet plus 5 pct. Dertil kommer en mindre grundskyld. Afskrivning på realkapital: Trods løbende vedligeholdelse af lejligheden vil der være en afskrivning på lejligheden som følge af tidens tand. Den er sat til 0,5 pct. pr. år. Det betyder, at halvdelen af boligen er afskrevet efter godt 80 år. Dette er også et skønsmæssigt tal. I praksis er der stor forskel på boligkvaliteten og således også på afskrivningsgraden. Omkostninger ved lån: Der regnes på en finansiering, hvor renten er fast i 30 år. Hertil kommer et banklån med en variabel rente på de resterende 20 pct. af købsprisen. Dertil kommer omkostninger forbundet med lånet i form af gebyrer, etableringsomkostninger og tinglysning. Omkostninger ved friværdi: Den løbende opsparing i boligen i form af afdrag giver en rente på nul. Det er en omkostning ved at eje en bolig, da opsparingen alternativt kunne have været placeret i et rentebærende aktiv. Her er anvendt en kort rente, der over tid forventes at være 3,5 pct. Omkostninger ved køb og salg: Prisen for at sælge en lejlighed løber typisk op i 5 pct. af lejlighedens salgsværdi. Denne omkostning skal fordeles ud over den periode, man ejer lejligheden i. Jo længere tid man ejer sin lejlighed, desto flere måneder er der altså at sprede denne omkostning ud på. Gevinst/tab ved ændringer i pris: Stiger lejligheden i pris, mens man ejer den, nedbringer dette omkostningerne. Omvendt stiger omkostningerne yderligere, hvis lejligheden falder i pris, mens man ejer den. I første omgang antager vi, at priserne på lejligheder udvikler sig i samme takt som den generelle prisudvikling i samfundet. Omlægning af lån: Der er i analysen ikke taget højde for muligheden for låneomlægning pga. usikkerheden forbundet hermed. Omkostninger ved at købe 80 kvadratmeter lejlighed i dag Prisen for en ejerlejlighed svinger meget alt efter beliggenhed, stand og alder. For senere at kunne sammenligne med lejeboligen tages der afsæt i lejemarkedets opdeling af lejligheder: Ikke- Side 2 af 11

3 moderniserede lejligheder opført før 1992 (ældre ikke-moderniseret lejlighed), moderniserede lejligheder opført før 1992 (ældre moderniseret lejlighed) og moderniserede lejligheder opført efter 1992 (nyere lejlighed). I tabel 1 ses de månedlige omkostninger efter skat ved køb af en lejlighed på 80 kvadratmeter i dag, som sælges efter et givent antal år. Lejligheden er opdelt på en af de tre typer og ligger i København eller Århus. Tabellen viser, at den månedlige omkostning efter skat for en moderniseret lejlighed opført efter 1992 er kr. ved salg efter syv år. Denne omkostning reduceres til kr. på en moderniseret lejlighed opført før 1992, mens en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 har den laveste månedlige omkostning på kr. ved salg efter syv år. Tabellen er i 2013-priser. Tabel 1. Månedlig omkostning ved at eje 80 kvadratmeter lejligheder i Århus eller København i et givent antal år - kr. i 2013-priser Antal år inden salg Moderniseret lejlighed opført efter 1992 Moderniseret lejlighed opført før 1992 Ikke moderniseret lejlighed opført før år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk for ejerlejligheder opført før 1992 og nyere ejerlejligheder. Side 3 af 11

4 Note: Tallene er afrundet. Det er antaget, at forskellen på en moderniseret lejlighed og en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 på 80 kvm. er kr. Det ses, at den månedlige omkostning falder med ejerskabets længde. Det skyldes dels, at omkostningerne ved køb og salg spredes ud over flere måneder, og dels at ejendomsværdiskatten og renteudgifterne er faste nominelle størrelser, der bliver udhulet over tid af de generelle prisstigninger i samfundet. Den omvendt proportionale sammenhæng mellem månedlige omkostninger og ejerskabets periode fremgår for alle tre typer lejligheder af figur 1. Figur 1. Månedlig omkostning ved at eje 80 kvadratmeter lejlighed i Århus eller København i et givent antal år - kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk og LLO. Hvor meget de forskellige boligomkostninger fylder af de samlede omkostninger afhænger af ejerskabets længde. Renteudgifterne fylder mindre og mindre i takt med gældsnedbringelsen. Omvendt stiger omkostningerne i forbindelse med opbygning af friværdi. Figur 2 og figur 3 viser fordelingen af boligomkostningerne på en ældre moderniseret lejlighed ved salg efter henholdsvis 7 og femten år. Som det ses, fylder omkostninger ved salg 11 pct., når der sælges efter 7 år, men kun 5 pct. ved salg efter 15 år. Side 4 af 11

5 Figur 2. Boligomkostningerne fordelt ud ved salg efter 7 år 11% 6% Omkostninger ved friværdi Finansieringsomkostninger 8% Invendig vedligeholdelse og drift 7% Udvendig vedligeholdelse 5% 9% 43% Grundskyld Ejendomsværdiskat 10% Afskrivning Omkostninger ved salg Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for en moderniseret lejlighed opført før 1992 Figur 3. Boligomkostningerne fordelt ud ved salg efter 15 år 5% 10% 8% 6% 11% 11% 13% 36% Omkostninger ved friværdi Finansieringsomkostninger Invendig vedligeholdelse og drift Udvendig vedligeholdelse Grundskyld Ejendomsværdiskat Afskrivning Omkostninger ved salg Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for en moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninger ved at bo til leje Den samlede boligomkostning ved at leje en lejlighed udgøres af huslejen samt den mistede forrentning af det lagte depositum. Der ses i analysen bort fra sidstnævnte, da omkostningen vil være beskeden. For lejeboliger er der mulighed for at få boligstøtte. En evt. boligstøtte afhænger dels af indkomster og dels af antallet af børn i boligen. I analysen er der ikke indregnet boligstøtte til lejeboligen. Huslejen på en privat udlejningsbolig svinger afhængigt af opførelsestidspunktet og evt. modernisering. Huslejen kan nærmere opdeles på: Ikke-moderniserede lejligheder opført før 1992, moderniserede lejligheder opført før 1992 og moderniserede lejligheder opført efter Den månedlige omkostning i gennemsnit ved leje af en lejlighed i København eller Århus alt efter opførelse og stand på 80 kvadratmeter er vist i figur 4 (kilde: LLO). Side 5 af 11

6 Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. om måneden. Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en moderniseret lejlighed opført før 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. om måneden. Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en moderniseret lejlighed opført efter 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. Figur 4. Månedlig omkostning ved at leje 80 kvadratmeter lejlighed lejligheder i Århus eller København - kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af bl.a. LLO. Huslejen for lejligheder stiger typisk med de generelle prisstigninger i samfundet. At hele huslejen typisk følger de generelle prisstigninger i samfundet står i kontrast til en ejerbolig, hvor dele af omkostningerne ved at bo i boligen er fastlåste i nominelle størrelser. Det gælder både ejendomsværdiskatten og renteudgifterne. Side 6 af 11

7 Økonomien i at leje kontra eje I figur 5 er omkostningerne ved at leje en af de tre typer lejlighed sammenholdt med omkostningerne på en ejerbolig af samme type i København og Århus. Nyere lejlighed: Sammenholdes omkostningerne på en moderniseret lejelejlighed opført efter 1992 med omkostningerne på en tilsvarende ejerlejlighed fås det, at de månedlige omkostninger i gennemsnit er lige store, når tidshorisonten er fire år. Er tidshorisonten kortere, er boligomkostningerne lavest i lejeboligen. Er tidshorisonten længere end fire år, er boligomkostningerne lavest på ejerlejligheden. Det skyldes bl.a. de høje købs-og salgsomkostninger på ejerlejligheden, der trækker de månedlige omkostningerne op på ejerlejligheden jo kortere tid, man bor i den. Ældre moderniseret lejlighed: For en moderniseret lejelejlighed opført før 1992 giver tilsvarende beregninger, at de månedlige omkostninger i gennemsnit er lige store, når tidshorisonten er syv år. Er tidshorisonten kortere, er boligomkostningerne lavest i lejeboligen. Er tidshorisonten længere end syv år, er boligomkostningerne lavest ved ejerlejligheden bl.a. på grund af flere måneder at sprede de høje købs-og salgsomkostninger ud på. Ældre ikke-moderniseret lejlighed: For en lejelejlighed opført før 1992, og som ikke er moderniseret, kan omkostningerne ved at købe ikke blive lavere end huslejen. Figur 5. Omkostning pr. måned eje/ leje af 80 kvm. lejlighed i Århus eller Kbh., kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk og LLO. Side 7 af 11

8 Stor følsomhed på resultaterne Antagelsen om uændrede reale boligpriser i fremtiden er helt central for resultaterne. Ændrer man på denne forudsætning, vil resultatet også kunne ændre sig markant. Stiger boligpriserne mere end priserne i samfundet generelt, vil det være i ejerlejlighedens favør. Det vil rykke skæringstidspunktet frem. Ved reale boligprisstigninger på 0,5 pct. per år - altså en situation, hvor boligpriserne stiger 0,5 procentpoint mere end priserne i samfundet generelt - vil kurven for omkostninger ved at eje en moderniseret lejlighed opført efter 1992 skære kurven for omkostningen ved at leje en lejlighed af samme type allerede ved 3 år i stedet for 4 år, jf. figur 6. I forhold til kurverne for omkostningerne ved at leje eller eje en moderniseret lejlighed opført før 1992 vil kurverne nu skære ved fem år, mens reale boligprisstigninger på 0,5 pct. per år ikke vil ændre på, at den billigste type af lejebolig altid vil være økonomisk mest rentabel, jf. figur 6. Figur 6. Prisen på lejligheder stiger 0,5 pct.-point mere end priserne generelt, kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for København og Århus Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Falder de reale boligpriser i stedet 0,5 pct. per år i fremtiden - altså en situation, hvor boligpriserne stiger 0,5 procentpoint mindre end de generelle priser i samfundet - rykker skæringspunktet til gengæld frem til 5,5 år for en moderniseret lejlighed opført efter I Side 8 af 11

9 forhold til at leje eller eje en moderniseret lejlighed opført før 1992 rykker skæringspunktet til gengæld frem til 11 år, jf. figur 7. Figur 7. Prisen på lejligheder falder 0,5 pct.-point i forhold til priserne generelt, kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for København og Århus Om der bliver tale om gevinst eller et tab som følge af prisudviklingen er dog på forhånd uvist, når man skal træffe sin beslutning. Det er dermed en del af den risiko, man altid vil løbe. Og historien vidner om, at den kan være stor. Både i op- og nedadgående retning. Købte man en lejlighed på 80 kvadratmeter i starten af 00 erne i København eller Århus og solgte den på toppen af boligboblen i 2006, var ens samlede boligomkostninger for en gennemsnitslejlighed minus kr. per måned i hele perioden (2013-priser). Man vil med andre ord have tjent kr. om måneden i seks år eller godt 0,8 mio. kr. over den samlede periode. Værdistigningerne på boligmarkedet i denne periode var altså så store, at de mere end opvejede de resterende boligomkostninger i forbindelse med boligen. Til sammenligning ville en husleje for 80 kvadratmeter i en moderniseret lejlighed opført før 1992 have ligget på kr. pr måned. Over perioden ville det omkostningsmæssigt være blevet til ca. 0,5 mio. kr. Altså en forskel på 1,3 mio. kr. ved at have ejet en lejlighed fra starten af nullerne og frem til 2006 frem for at have lejet. Side 9 af 11

10 Købte man derimod en gennemsnitslejlighed i København eller Århus på toppen i 2006 og sælger i dag, løber de samlede boligomkostninger op i ca kr. pr. måned i hele perioden (2013- priser). Dermed løber de samlede omkostninger over perioden op i godt 1,5 mio. kr. Til sammenligning ville en husleje for 80 kvadratmeter i en moderniseret lejlighed opført før 1992 have ligget på kr. pr måned. Over perioden ville det omkostningsmæssigt være blevet til ca. 0,5 mio. kr. Altså en forskel på over 1 mio. kr. ved at have lejet fremfor at have ejet en lejlighed fra 2006 frem til i dag. Det kan afslutningsvis nævnes, at priserne på ejerlejligheder det seneste år er steget 8 pct., mens forbrugerpriserne kun er steget 0,5 pct. Med en sådan udvikling er ejerlejligheden den økonomisk mest rentable efter bare 1 år - både når det gælder nyere lejligheder opført efter 1992 og moderniserede lejligheder opført før Selv de helt billige lejelejligheder, altså ikke moderniserede lejligheder opført før 1992, bliver udkonkurreret af ejerlejligheden efter 1,5 år. Konklusion Selvom boligpriserne er faldet kraftigt og renterne er lave, er det stadig ikke sådan, at det i enhver henseende bedst kan betale sig at købe lejlighed frem for at leje. Hvorvidt det er mest økonomisk rentabelt at eje eller leje, afhænger af ens tidshorisont, ens valg af type bolig og så den store ubekendte faktor: Den fremtidige prisudvikling på ejendomsmarkedet. En kort tidshorisont er i lejeboligens favør pga. høje købs-og salgsomkostninger på en ejerlejlighed. Boligtypen er dog også afgørende for den økonomiske kalkule. Huslejen varierer meget afhængigt af opførelsesåret og moderniseringsgraden, mens omkostningerne ved at eje varierer i mindre grad afhængigt af disse forhold. Den uforudsigelige faktor, boligprisudviklingen, kan dog vende op og ned på regnestykket, når dagen er omme. Det viser udviklingen før og efter krisen i nullerne, hvor købere af lejligheder i starten af nullerne endte med at have fået penge for at købe og bo i deres ejerlejlighed, mens de, der købte på toppen og sælger i dag, ville have været økonomiske bedre stillet ved at have boet i den allerdyreste lejelejlighed på markedet. Historiske data viser, at boligpriserne generelt er vokset hurtigere end forbrugerpriserne. Det er der dog ingen garanti for, de også vil gøre i fremtiden. Selv om boligpriserne over en lang periode er steget mere end forbrugerpriserne, har det stadig været med store udsving hen ad vejen. Det har derfor været afgørende for ens gevinst/tab, hvornår man gik ind, og hvornår man gik ud af boligmarkedet. Side 10 af 11

11 Hvad bør du have på plads, inden du beslutter dig Din tidshorisont: Skal du snart flytte igen, taler det for lejeboligen. Stiger boligpriserne ikke mere end de generelle prisstigninger i samfundet, går der 4 år før ejerlejligheden er billigst, når valget går på en moderniseret lejlighed opført efter Derimod går der 7 år før ejerlejligheden er billigst, når valget går på en moderniseret lejlighed opført før 1992, mens det rent økonomisk altid er billigst at leje, når valget går på en lejlighed opført før 1992, som ikke er moderniseret. Dine konkrete alternativer på lejemarkedet: Der kan ikke vælges og vrages på markedet for lejeboliger og ejerboliger. Måske har du fået en billig lejebolig på hånden. Det trækker alt andet lige i retning af at vælge lejeboligen. Det er dine konkrete alternative på lejemarkedet, du skal holde op mod prisen på ejerlejligheden. Husk også at tage højde for boligstøtte. Om du er eje eller leje typen: Leje giver frihed til hurtigt at flyve væk igen. Til gengæld giver ejerskab mulighed for at sætte et personligt præg på lejligheden. Din tiltro til boligpriserne: Boligprisudviklingen er den store ubekendte faktor i det endelige økonomiske regnskab. Det er efterhånden en kliche at sige, at man skal købe efter behov. Men det klinger lidt hult i kølvandet på de store historiske udsving og deraf følgende store tab. Lyt til de økonomiske eksperter, du har tiltro til, og beslut dig for hvad din egen tiltro til boligmarkedet er. Spørgsmål til analysen kan rettes til Økonomisk Sekretariat i Arbejdernes Landsbank. Kontakt: Cheføkonom Lone Kjærgaard, tlf Senioranalytiker: Thomas Lynggaard Germann, tlf Kildeliste Lunde, Jens 1998a: Boligudgifter og user-costs. Undervisningsnote, 18. september Socialministeriet, 2003: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, Socialministeriet. Boligøkonomisk Videncenter, 2013: Bolig Administration, drift og vedligehold af lejligheder. Arbejdspapir af Marc Lund Andersen 2013 Boligsiden.dk har venligst stillet data til rådighed for priser på lejligheder i København og Århus afhængig af opførelsesåret. Mundtlig sparring med cheføkonom i Lejernes LO, Jesper Larsen. Side 11 af 11

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu 16 sider 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

VÆRDISKABENDE BOLIGINVESTERINGER

VÆRDISKABENDE BOLIGINVESTERINGER HD Finansiering forår 2014 VÆRDISKABENDE BOLIGINVESTERINGER af Klaus Kerl Cardél Vejleder: Karsten Poul Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006

BG Indsigt. De gode tider fortsætter modelfamilien får næsten seks pct. mere til forbrug i 2007. Familieanalyse. 18 december, 2006 18 december, 2006 BG Indsigt Familieanalyse Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt +45 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Christian Hilligsøe Heinig +45 33 44 05 73 chei@bgbank.dk

Læs mere

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer:

Bilag. Bilag 1 Boligmodellen i ADAM. phk pc. Boligefterspørgsel: Boligudbud: Boligbeholdning, ultimo: K K. phk NI g IX pi. Nettoinvesteringer: Bilag Bilag 1 Boligmodellen i ADAM Boligefterspørgsel: phk K D f Y, i,, infl,... pc Boligudbud: S K K 1 Boligbeholdning, ultimo: K K 1 NI Nettoinvesteringer: phk NI g IX pi D S Kontantpris: phk h K K,

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Gør et. forældrekøbskup. sider. Alt om forældrekøb og lejebolig. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Gør et forældrekøbskup Alt om forældrekøb og lejebolig Gør et forældrekøbs kup INDHOLD: Forældrekøb kan betale

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Stop forældrekøbene nu

Stop forældrekøbene nu Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på

Læs mere

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014

Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 Bilag 5: Tillæg for leje af bygninger og grunde drikkevand og spildevand 2014 FORSYNINGSSEKRETARIATET OKTOBER 2013 Indholdsfortegnelse Begrundelse for tillægget Udregning af tillægget 2.1 Afskrivninger...

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder

Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder 71 Lejlighedspriser i nordeuropæiske hovedstæder Karoline Garm Nissen, Maria Hove Pedersen, Morten Hedegaard Rasmussen og Casper Ristorp Thomsen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Fuld rapport: A/B Eksempel Forening (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-06-04 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

!!!! Lejlighed!i!København!

!!!! Lejlighed!i!København! Bachelorafhandling Studerende:MadsFibigerRasmussen HA;Almen Vejleder:FrankPedersen LejlighediKøbenhavn 0Atkøbeellerleje? AarhusSchoolofBusiness&SocialSciences,AarhusUniversitet DepartmentofBusinessAdministration

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE

KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE 10. november 2008 af Mie Dalskov specialkonsulent direkte tlf. 33557720 / mobil tlf. 42429018 KUN DE HØJESTLØNNEDE FÅR GAVN AF SKATTELETTELSERNE Der er stor forskel på hvor mange penge danske børnefamilier

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Handlingsplan for landbruget

Handlingsplan for landbruget NR. 2 FEBRUAR 2010 Handlingsplan for landbruget Dansk landbrug er begravet i sne for tiden, og desværre også i gæld. Dertil kommer, at landbruget også oplever en indtjeningskrise. Gælden har landbruget

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster

Økonomisk analyse. Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Økonomisk analyse Ejer/lejerbalancen og boligsubsidierne/reguleringsgevinster Indhold 1. EJER/LEJER BALANCEN, BEREGNINGER FRA AER... 2 2. VISMÆNDENE ANALYSERER BALANCEN PÅ BOLIGMARKEDET, MAJ 2001... 3

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Flere på udkig efter en ejerbolig

Flere på udkig efter en ejerbolig NR. 5 JUNI 2015 Flere på udkig efter en ejerbolig Selv om foråret fortsat viser sig fra sin kølige side, tegner boligmarkedet en del lunere end for tre måneder siden. Det næste halve år kan ejendomsmæglere

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere