Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje"

Transkript

1 Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle henseender. En kort tidshorisont med høje købs-og salgsomkostninger gør stadig lejeboligen til det billigste alternativ. En lang tidshorisont er til gengæld til fordel for ejerboligen, hvor fastholdt ejendomsværdiskat og renteudgifter udhules over tid af de generelle prisstigninger, mens lejeboligen løbende prisreguleres. Den store ubekendte faktor, der kan tilte beregningen drastisk i begge retninger, er dog den fremtidige boligprisudvikling. Analysen viser endvidere, at de samlede omkostninger ved at eje en lejlighed er meget mere end omkostningerne ved boligfinansieringen, som typisk får mest opmærksomhed i medierne. Vi ser i analysen nærmere på, hvornår det er mest økonomisk rentabelt at eje eller leje en lejlighed. Udgangspunktet er en såkaldt user-cost model, hvor de rene omkostninger ved at eje en bolig sammenlignes med de rene omkostninger ved at leje en bolig. Her er det væsentligt at skelne mellem, hvad der er en udgift i ren likviditetsmæssig forstand, og hvad der er en omkostning. En udgift er ikke nødvendigvis en omkostning. Det gælder eksempelvis afdrag på ens boliglån, der naturligvis er en udgift i likviditetsmæssig forstand, men ikke er en omkostning, da det svarer til at spare op. Mens den økonomiske byrde ved at leje primært består af huslejen, er den økonomiske byrde ved at eje en lejlighed sammensat af flere omkostninger. I medierne er der stort fokus på renteomkostningerne i forbindelse med finansieringen, men omkostningerne ved at eje sin bolig er meget andet end det. Udover renteudgifterne skal man som ejer betale ejendomsskatter og foretage løbende vedligeholdelse. Man mister endvidere muligheden for at placere ens løbende afdrag (opsparede friværdi) i et rentebærende aktiv, og der er omkostninger forbundet med at købe og sælge boligen. Endelig er der muligheden for at tabe eller tjene penge på boligen som følge af prisudviklingen på boligmarkedet samt for at nedbringe finansieringsomkostningerne undervejs via omlægninger af boliglånet. Analysen er baseret på ejendomsmarkedet i København og Århus. Der er i analysen antaget, at omkostninger til varme, el og vand (dog eksklusive afgift på vand) er identiske på eje- og lejelejligheden, hvorfor disse ikke indgår i sammenligningen. Omkostningerne ved at eje en lejlighed Omkostningerne ved at eje sin lejlighed består af omkostninger i relation til boliglån (renter, bidragssatser mm.), omkostninger ved friværdi i lejligheden i form af rentetab (opsparingen kunne alternativt have været placereret i et rentebærende aktiv), indvendig vedligeholdelse og drift mm., udvendig vedligeholdes, grundskyld, ejendomsværdiskat, afskrivninger i form af Side 1 af 11

2 forbrug af realkapital, omkostninger ved salg af lejligheden og endelig gevinst/tab som følge af prisudviklingen på lejligheden samt omlægning af boliglån. Fællesudgifter og vedligeholdelse: Udgifterne dækker indvendig og udvendig vedligeholdelse, administration, forsikring og renhold mm. Er sat til 292 kr. pr. kvm. pr. år. Det er en størrelse, der i praksis vil variere meget fra lejlighed til lejlighed. Tallet er vores skønsmæssige vurdering af en gennemsnitlig lejlighed. Boligskatter: For lejligheder består disse især af ejendomsværdiskatten som p.t. er låst på 2001 niveauet plus 5 pct. Dertil kommer en mindre grundskyld. Afskrivning på realkapital: Trods løbende vedligeholdelse af lejligheden vil der være en afskrivning på lejligheden som følge af tidens tand. Den er sat til 0,5 pct. pr. år. Det betyder, at halvdelen af boligen er afskrevet efter godt 80 år. Dette er også et skønsmæssigt tal. I praksis er der stor forskel på boligkvaliteten og således også på afskrivningsgraden. Omkostninger ved lån: Der regnes på en finansiering, hvor renten er fast i 30 år. Hertil kommer et banklån med en variabel rente på de resterende 20 pct. af købsprisen. Dertil kommer omkostninger forbundet med lånet i form af gebyrer, etableringsomkostninger og tinglysning. Omkostninger ved friværdi: Den løbende opsparing i boligen i form af afdrag giver en rente på nul. Det er en omkostning ved at eje en bolig, da opsparingen alternativt kunne have været placeret i et rentebærende aktiv. Her er anvendt en kort rente, der over tid forventes at være 3,5 pct. Omkostninger ved køb og salg: Prisen for at sælge en lejlighed løber typisk op i 5 pct. af lejlighedens salgsværdi. Denne omkostning skal fordeles ud over den periode, man ejer lejligheden i. Jo længere tid man ejer sin lejlighed, desto flere måneder er der altså at sprede denne omkostning ud på. Gevinst/tab ved ændringer i pris: Stiger lejligheden i pris, mens man ejer den, nedbringer dette omkostningerne. Omvendt stiger omkostningerne yderligere, hvis lejligheden falder i pris, mens man ejer den. I første omgang antager vi, at priserne på lejligheder udvikler sig i samme takt som den generelle prisudvikling i samfundet. Omlægning af lån: Der er i analysen ikke taget højde for muligheden for låneomlægning pga. usikkerheden forbundet hermed. Omkostninger ved at købe 80 kvadratmeter lejlighed i dag Prisen for en ejerlejlighed svinger meget alt efter beliggenhed, stand og alder. For senere at kunne sammenligne med lejeboligen tages der afsæt i lejemarkedets opdeling af lejligheder: Ikke- Side 2 af 11

3 moderniserede lejligheder opført før 1992 (ældre ikke-moderniseret lejlighed), moderniserede lejligheder opført før 1992 (ældre moderniseret lejlighed) og moderniserede lejligheder opført efter 1992 (nyere lejlighed). I tabel 1 ses de månedlige omkostninger efter skat ved køb af en lejlighed på 80 kvadratmeter i dag, som sælges efter et givent antal år. Lejligheden er opdelt på en af de tre typer og ligger i København eller Århus. Tabellen viser, at den månedlige omkostning efter skat for en moderniseret lejlighed opført efter 1992 er kr. ved salg efter syv år. Denne omkostning reduceres til kr. på en moderniseret lejlighed opført før 1992, mens en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 har den laveste månedlige omkostning på kr. ved salg efter syv år. Tabellen er i 2013-priser. Tabel 1. Månedlig omkostning ved at eje 80 kvadratmeter lejligheder i Århus eller København i et givent antal år - kr. i 2013-priser Antal år inden salg Moderniseret lejlighed opført efter 1992 Moderniseret lejlighed opført før 1992 Ikke moderniseret lejlighed opført før år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk for ejerlejligheder opført før 1992 og nyere ejerlejligheder. Side 3 af 11

4 Note: Tallene er afrundet. Det er antaget, at forskellen på en moderniseret lejlighed og en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 på 80 kvm. er kr. Det ses, at den månedlige omkostning falder med ejerskabets længde. Det skyldes dels, at omkostningerne ved køb og salg spredes ud over flere måneder, og dels at ejendomsværdiskatten og renteudgifterne er faste nominelle størrelser, der bliver udhulet over tid af de generelle prisstigninger i samfundet. Den omvendt proportionale sammenhæng mellem månedlige omkostninger og ejerskabets periode fremgår for alle tre typer lejligheder af figur 1. Figur 1. Månedlig omkostning ved at eje 80 kvadratmeter lejlighed i Århus eller København i et givent antal år - kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk og LLO. Hvor meget de forskellige boligomkostninger fylder af de samlede omkostninger afhænger af ejerskabets længde. Renteudgifterne fylder mindre og mindre i takt med gældsnedbringelsen. Omvendt stiger omkostningerne i forbindelse med opbygning af friværdi. Figur 2 og figur 3 viser fordelingen af boligomkostningerne på en ældre moderniseret lejlighed ved salg efter henholdsvis 7 og femten år. Som det ses, fylder omkostninger ved salg 11 pct., når der sælges efter 7 år, men kun 5 pct. ved salg efter 15 år. Side 4 af 11

5 Figur 2. Boligomkostningerne fordelt ud ved salg efter 7 år 11% 6% Omkostninger ved friværdi Finansieringsomkostninger 8% Invendig vedligeholdelse og drift 7% Udvendig vedligeholdelse 5% 9% 43% Grundskyld Ejendomsværdiskat 10% Afskrivning Omkostninger ved salg Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for en moderniseret lejlighed opført før 1992 Figur 3. Boligomkostningerne fordelt ud ved salg efter 15 år 5% 10% 8% 6% 11% 11% 13% 36% Omkostninger ved friværdi Finansieringsomkostninger Invendig vedligeholdelse og drift Udvendig vedligeholdelse Grundskyld Ejendomsværdiskat Afskrivning Omkostninger ved salg Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for en moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninger ved at bo til leje Den samlede boligomkostning ved at leje en lejlighed udgøres af huslejen samt den mistede forrentning af det lagte depositum. Der ses i analysen bort fra sidstnævnte, da omkostningen vil være beskeden. For lejeboliger er der mulighed for at få boligstøtte. En evt. boligstøtte afhænger dels af indkomster og dels af antallet af børn i boligen. I analysen er der ikke indregnet boligstøtte til lejeboligen. Huslejen på en privat udlejningsbolig svinger afhængigt af opførelsestidspunktet og evt. modernisering. Huslejen kan nærmere opdeles på: Ikke-moderniserede lejligheder opført før 1992, moderniserede lejligheder opført før 1992 og moderniserede lejligheder opført efter Den månedlige omkostning i gennemsnit ved leje af en lejlighed i København eller Århus alt efter opførelse og stand på 80 kvadratmeter er vist i figur 4 (kilde: LLO). Side 5 af 11

6 Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en ikke-moderniseret lejlighed opført før 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. om måneden. Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en moderniseret lejlighed opført før 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. om måneden. Huslejen (eksklusiv vand, el og varme) for en moderniseret lejlighed opført efter 1992 i København eller Århus svinger for en lejlighed på 80 kvadratmeter mellem kr. og kr. svarende til en gennemsnitsleje på kr. Figur 4. Månedlig omkostning ved at leje 80 kvadratmeter lejlighed lejligheder i Århus eller København - kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af bl.a. LLO. Huslejen for lejligheder stiger typisk med de generelle prisstigninger i samfundet. At hele huslejen typisk følger de generelle prisstigninger i samfundet står i kontrast til en ejerbolig, hvor dele af omkostningerne ved at bo i boligen er fastlåste i nominelle størrelser. Det gælder både ejendomsværdiskatten og renteudgifterne. Side 6 af 11

7 Økonomien i at leje kontra eje I figur 5 er omkostningerne ved at leje en af de tre typer lejlighed sammenholdt med omkostningerne på en ejerbolig af samme type i København og Århus. Nyere lejlighed: Sammenholdes omkostningerne på en moderniseret lejelejlighed opført efter 1992 med omkostningerne på en tilsvarende ejerlejlighed fås det, at de månedlige omkostninger i gennemsnit er lige store, når tidshorisonten er fire år. Er tidshorisonten kortere, er boligomkostningerne lavest i lejeboligen. Er tidshorisonten længere end fire år, er boligomkostningerne lavest på ejerlejligheden. Det skyldes bl.a. de høje købs-og salgsomkostninger på ejerlejligheden, der trækker de månedlige omkostningerne op på ejerlejligheden jo kortere tid, man bor i den. Ældre moderniseret lejlighed: For en moderniseret lejelejlighed opført før 1992 giver tilsvarende beregninger, at de månedlige omkostninger i gennemsnit er lige store, når tidshorisonten er syv år. Er tidshorisonten kortere, er boligomkostningerne lavest i lejeboligen. Er tidshorisonten længere end syv år, er boligomkostningerne lavest ved ejerlejligheden bl.a. på grund af flere måneder at sprede de høje købs-og salgsomkostninger ud på. Ældre ikke-moderniseret lejlighed: For en lejelejlighed opført før 1992, og som ikke er moderniseret, kan omkostningerne ved at købe ikke blive lavere end huslejen. Figur 5. Omkostning pr. måned eje/ leje af 80 kvm. lejlighed i Århus eller Kbh., kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Egne beregninger på baggrund af bl.a. specialudtræk fra Boligsiden.dk og LLO. Side 7 af 11

8 Stor følsomhed på resultaterne Antagelsen om uændrede reale boligpriser i fremtiden er helt central for resultaterne. Ændrer man på denne forudsætning, vil resultatet også kunne ændre sig markant. Stiger boligpriserne mere end priserne i samfundet generelt, vil det være i ejerlejlighedens favør. Det vil rykke skæringstidspunktet frem. Ved reale boligprisstigninger på 0,5 pct. per år - altså en situation, hvor boligpriserne stiger 0,5 procentpoint mere end priserne i samfundet generelt - vil kurven for omkostninger ved at eje en moderniseret lejlighed opført efter 1992 skære kurven for omkostningen ved at leje en lejlighed af samme type allerede ved 3 år i stedet for 4 år, jf. figur 6. I forhold til kurverne for omkostningerne ved at leje eller eje en moderniseret lejlighed opført før 1992 vil kurverne nu skære ved fem år, mens reale boligprisstigninger på 0,5 pct. per år ikke vil ændre på, at den billigste type af lejebolig altid vil være økonomisk mest rentabel, jf. figur 6. Figur 6. Prisen på lejligheder stiger 0,5 pct.-point mere end priserne generelt, kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for København og Århus Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Falder de reale boligpriser i stedet 0,5 pct. per år i fremtiden - altså en situation, hvor boligpriserne stiger 0,5 procentpoint mindre end de generelle priser i samfundet - rykker skæringspunktet til gengæld frem til 5,5 år for en moderniseret lejlighed opført efter I Side 8 af 11

9 forhold til at leje eller eje en moderniseret lejlighed opført før 1992 rykker skæringspunktet til gengæld frem til 11 år, jf. figur 7. Figur 7. Prisen på lejligheder falder 0,5 pct.-point i forhold til priserne generelt, kr. i 2013-priser år 3 år 5 år 7 år 9 år 11 år 13 år 15 år 17 år 19 år 21 år 23 år 25 år 27 år 29 år Leje ved moderniseret lejlighed opført efter 1992 Leje ved moderniseret lejlighed opført før 1992 Leje ved ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført efter 1992 Omkostning ved eje i givent antal år af moderniseret lejlighed opført før 1992 Omkostninge ved eje i givent antal år af ikke moderniseret lejlighed opført før 1992 Kilde: Arbejdernes Landsbank Note: Tallene gælder for København og Århus Om der bliver tale om gevinst eller et tab som følge af prisudviklingen er dog på forhånd uvist, når man skal træffe sin beslutning. Det er dermed en del af den risiko, man altid vil løbe. Og historien vidner om, at den kan være stor. Både i op- og nedadgående retning. Købte man en lejlighed på 80 kvadratmeter i starten af 00 erne i København eller Århus og solgte den på toppen af boligboblen i 2006, var ens samlede boligomkostninger for en gennemsnitslejlighed minus kr. per måned i hele perioden (2013-priser). Man vil med andre ord have tjent kr. om måneden i seks år eller godt 0,8 mio. kr. over den samlede periode. Værdistigningerne på boligmarkedet i denne periode var altså så store, at de mere end opvejede de resterende boligomkostninger i forbindelse med boligen. Til sammenligning ville en husleje for 80 kvadratmeter i en moderniseret lejlighed opført før 1992 have ligget på kr. pr måned. Over perioden ville det omkostningsmæssigt være blevet til ca. 0,5 mio. kr. Altså en forskel på 1,3 mio. kr. ved at have ejet en lejlighed fra starten af nullerne og frem til 2006 frem for at have lejet. Side 9 af 11

10 Købte man derimod en gennemsnitslejlighed i København eller Århus på toppen i 2006 og sælger i dag, løber de samlede boligomkostninger op i ca kr. pr. måned i hele perioden (2013- priser). Dermed løber de samlede omkostninger over perioden op i godt 1,5 mio. kr. Til sammenligning ville en husleje for 80 kvadratmeter i en moderniseret lejlighed opført før 1992 have ligget på kr. pr måned. Over perioden ville det omkostningsmæssigt være blevet til ca. 0,5 mio. kr. Altså en forskel på over 1 mio. kr. ved at have lejet fremfor at have ejet en lejlighed fra 2006 frem til i dag. Det kan afslutningsvis nævnes, at priserne på ejerlejligheder det seneste år er steget 8 pct., mens forbrugerpriserne kun er steget 0,5 pct. Med en sådan udvikling er ejerlejligheden den økonomisk mest rentable efter bare 1 år - både når det gælder nyere lejligheder opført efter 1992 og moderniserede lejligheder opført før Selv de helt billige lejelejligheder, altså ikke moderniserede lejligheder opført før 1992, bliver udkonkurreret af ejerlejligheden efter 1,5 år. Konklusion Selvom boligpriserne er faldet kraftigt og renterne er lave, er det stadig ikke sådan, at det i enhver henseende bedst kan betale sig at købe lejlighed frem for at leje. Hvorvidt det er mest økonomisk rentabelt at eje eller leje, afhænger af ens tidshorisont, ens valg af type bolig og så den store ubekendte faktor: Den fremtidige prisudvikling på ejendomsmarkedet. En kort tidshorisont er i lejeboligens favør pga. høje købs-og salgsomkostninger på en ejerlejlighed. Boligtypen er dog også afgørende for den økonomiske kalkule. Huslejen varierer meget afhængigt af opførelsesåret og moderniseringsgraden, mens omkostningerne ved at eje varierer i mindre grad afhængigt af disse forhold. Den uforudsigelige faktor, boligprisudviklingen, kan dog vende op og ned på regnestykket, når dagen er omme. Det viser udviklingen før og efter krisen i nullerne, hvor købere af lejligheder i starten af nullerne endte med at have fået penge for at købe og bo i deres ejerlejlighed, mens de, der købte på toppen og sælger i dag, ville have været økonomiske bedre stillet ved at have boet i den allerdyreste lejelejlighed på markedet. Historiske data viser, at boligpriserne generelt er vokset hurtigere end forbrugerpriserne. Det er der dog ingen garanti for, de også vil gøre i fremtiden. Selv om boligpriserne over en lang periode er steget mere end forbrugerpriserne, har det stadig været med store udsving hen ad vejen. Det har derfor været afgørende for ens gevinst/tab, hvornår man gik ind, og hvornår man gik ud af boligmarkedet. Side 10 af 11

11 Hvad bør du have på plads, inden du beslutter dig Din tidshorisont: Skal du snart flytte igen, taler det for lejeboligen. Stiger boligpriserne ikke mere end de generelle prisstigninger i samfundet, går der 4 år før ejerlejligheden er billigst, når valget går på en moderniseret lejlighed opført efter Derimod går der 7 år før ejerlejligheden er billigst, når valget går på en moderniseret lejlighed opført før 1992, mens det rent økonomisk altid er billigst at leje, når valget går på en lejlighed opført før 1992, som ikke er moderniseret. Dine konkrete alternativer på lejemarkedet: Der kan ikke vælges og vrages på markedet for lejeboliger og ejerboliger. Måske har du fået en billig lejebolig på hånden. Det trækker alt andet lige i retning af at vælge lejeboligen. Det er dine konkrete alternative på lejemarkedet, du skal holde op mod prisen på ejerlejligheden. Husk også at tage højde for boligstøtte. Om du er eje eller leje typen: Leje giver frihed til hurtigt at flyve væk igen. Til gengæld giver ejerskab mulighed for at sætte et personligt præg på lejligheden. Din tiltro til boligpriserne: Boligprisudviklingen er den store ubekendte faktor i det endelige økonomiske regnskab. Det er efterhånden en kliche at sige, at man skal købe efter behov. Men det klinger lidt hult i kølvandet på de store historiske udsving og deraf følgende store tab. Lyt til de økonomiske eksperter, du har tiltro til, og beslut dig for hvad din egen tiltro til boligmarkedet er. Spørgsmål til analysen kan rettes til Økonomisk Sekretariat i Arbejdernes Landsbank. Kontakt: Cheføkonom Lone Kjærgaard, tlf Senioranalytiker: Thomas Lynggaard Germann, tlf Kildeliste Lunde, Jens 1998a: Boligudgifter og user-costs. Undervisningsnote, 18. september Socialministeriet, 2003: Private udlejningsejendommes budgetleje 2002, Socialministeriet. Boligøkonomisk Videncenter, 2013: Bolig Administration, drift og vedligehold af lejligheder. Arbejdspapir af Marc Lund Andersen 2013 Boligsiden.dk har venligst stillet data til rådighed for priser på lejligheder i København og Århus afhængig af opførelsesåret. Mundtlig sparring med cheføkonom i Lejernes LO, Jesper Larsen. Side 11 af 11

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 46 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 23. juni 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ

Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ i:\jan-feb-2000\boligom-bm.doc Af Bent Madsen 25. februar 2000 RESUMÈ BOLIGOMKOSTNINGER I EJERBOLIGER OG ALMENE BOLIGER Af visse dele af den offentlige debat har man næsten kunne få indtryk af, at Pinsepakken

Læs mere

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by

Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by 7. november 2011 Danmark Bedre balance mellem eje og leje i Københavns by Højere husleje samt lavere priser og renter favoriserer ejerlejligheder Københavnske huslejer i privat udlejningsbyggeri er steget

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Boligboblen i bakspejlet

Boligboblen i bakspejlet NR. 9 NOVEMBER 2014 Boligboblen i bakspejlet Når boligpriserne steg med 25 pct. om året i midten af sidste årti, burde politikere og långivere så ikke have indset, at der var tale om en boble, som kaldte

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Skal du eje eller leje sommerhus?

Skal du eje eller leje sommerhus? 11. april 2011 Skal du eje eller leje sommerhus? Påsken lurer rundt om hjørnet, og det markerer typisk det tidspunkt, hvor sommerhusene atter bliver lukket op efter en lang vinter. For de danskere, der

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER

FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER i:\november-2000\olie-nov.doc Af Martin Hornstrup 28. november 2000 RESUMÉ FEJLBEHÆFTET BEREGNING AF DE HØJERE OLIE- OG BENZINPRISER Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte & Touche har beregnet konsekvenserne

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider

guide Foto: Iris Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu sider Foto: Iris guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Bliv klædt på til dit huskøb Gør et boli gkup - køb hus nu 16 sider 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Travlhed venter ejendomsmæglerne

Travlhed venter ejendomsmæglerne NR. 2 APRIL 2016 Travlhed venter ejendomsmæglerne Flere danskere end længe er klar til at købe hus. De næste seks måneder tegner dermed til at blive en travl periode for ejendomsmæglere, flyttefolk og

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER

BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER KONTAKT: Rasmus Hougaard Nielsen (Formand) M.: rasmus@godepenge.dk T.: 51903741. 27. September 2017 BANKERNE PUMPER BOLIGPRISERNE I VEJRET OG KONCENTRERER EJERBOLIGER PÅ FÆRRE HÆNDER Prisen på boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 B 112 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 15. april 2015 Kontor: Boligøkonomi Sagsnr.: 2015-345 Skøn over konsekvenserne ved ophævelse af maksimalprisbestemmelsen ud fra DREAM (2012)

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

Status for boligmarkedet

Status for boligmarkedet 4. januar 27 Status for boligmarkedet Boligmarkedet i tomgang Det danske boligmarked har nu været præget af afmatning i 1½ år. Afmatningen kommer til udtryk ved et stort udbud af boliger til salg, et lavt

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Ny standard for boligøkonomiske analyser

Ny standard for boligøkonomiske analyser N R. 1 / 25. JANUAR 2002 Ny standard for boligøkonomiske analyser Nykredit præsenterer i dag et nyt boligindeks til alle med interesse for den aktuelle situation på det danske ejerboligmarked. Nykredit

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, september 2016

Bolig: Låneanbefaling, september 2016 Bolig: Låneanbefaling, september 2016 26. september 2016 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Negative renter og positive boligmarkeder Den Europæiske Centralbank (ECB) har i år udvidet både længden og

Læs mere

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( )

Fordeling af boligformuer Af Otto Brøns-Petersen ( ) og Carl-Christian Heiberg ( ) Notat: 17-03-2017 Af Otto Brøns-Petersen (20 92 84 40) og Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) Mange boligejere med dyre ejendomme har lave indkomster Det indgår i boligskatteforhandlingerne, om der fortsat

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013

Danmark. Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom. Makrokommentar 28. august 2013 Makrokommentar 28. august 2013 Danmark Relaterede publikationer Økonomisk Oversigt Danmark, maj 2013 Det danske privatforbrug Ketchupflasken er tom Den varme danske sommer har smittet af på humøret blandt

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere