Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien!"

Transkript

1 Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien! Realkreditrådet besvarer kritikken af de afdragsfrie lån. Mere end halvdelen af realkreditudlånet til boligejerne er afdragsfrit. Det har udløst en debat, fordi der er forskellige opfattelser af, hvad det betyder for boligmarkedet, boligejernes privatøkonomi og dansk økonomi. Nogen mener, at der skal lægges begrænsninger eller at muligheden for afdragsfrihed ligefrem skal udfases. Andre mener, at de afdragsfrie lån skal bevares. Realkreditrådet mener, at de afdragsfrie lån bidrager positivt til boligejernes økonomi og dansk økonomi. Der er hverken grund til at lægge begrænsninger på eller udfase lånene. De afdragsfrie lån er med til at gøre det nemmere for de enkelte familier at planlægge og tilrettelægge deres privatøkonomi på kort og lang sigt i forhold til den livssituation, de befinder sig i. Det er der brug for i dagens Danmark. Så har vi meldt klart ud om vores synspunkt og dagsorden. Men vi skal i samme åndedrag sige, at det for os er afgørende med en balanceret og faktabaseret debat. Ellers er der ingen, som bliver klogere. Det leverer vi nu et nyt bidrag til. Det sker med en informations-kampagne om de afdragsfrie lån. Målet er at oplyse og besvare nogle af de mest debatterede spørgsmål i den offentlige debat. Gennem en række artikler belyser vi de afdragsfrie lån fra forskellige indgangsvinkler. Debatfilmen Afdragsfrie lån bruges til at styrke privatøkonomien kommer også rundt om temaet med et interview med af blandt andet Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor på Aarhus Universitet. Vi har også fået gennemført en undersøgelse med assistance fra Voxmeter, som er baseret på interviews med 860 boligejere med afdragsfrie lån. Det har vi gjort for at få ny indsigt om boligejernes brug af og holdninger til de afdragsfrie lån. Alt dette gør vi for at kaste kvalificeret lys på disse spørgsmål: Bruges de afdragsfrie lån, som det var tiltænkt fra politisk side? Har de afdragsfrie lån skabt en usund prisudvikling på boligmarkedet? Har boligejerne fået for megen gæld? Bliver låntagerne rådgivet godt nok? På vores hjemmeside - - kan du se debatfilmen og læse rapporten med resultaterne fra Voxmeter-undersøgelsen samt artiklerne i denne publikation. Vi ønsker dig god fornøjelse med artiklerne og filmen. København, november 2011 Venlig hilsen Realkreditrådet Indhold De afdragsfrie lån bruges efter den politiske hensigt 03 Afdragsfriheden skabte ikke en boligboble i midten af 00 erne 06 Danskerne har størst boliggæld og nettoformue i Norden 08 Kontante krav til rådgivningen om afdragsfrie lån 10 Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: Fax

2

3 De afdragsfrie lån bruges efter den politiske hensigt De afdragsfrie realkreditlån kom på markedet i slutningen af 2003 og har været stærkt populære lige siden. Mere end halvdelen af udlånet til private boligejere er i dag afdragsfrit. Historien om de afdragsfrie lån i Danmark begynder i Et flertal i Folketinget stemmer for en ændring af loven om realkreditlån, som gør det muligt for realkreditinstitutterne at tilbyde realkreditlån med afdragsfrihed. Det politiske flertal består af Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre med 99 stemmer. Loven trådte i kraft den 1. oktober Fra politisk side blev loven indført for at skabe flere og mere fleksible valgmuligheder for boligejerne til at styre deres opsparing og gæld. Det fremgår, når man læser bemærkningerne til lovforslaget, men også når man kigger tilbage på debatten. Der blev tænkt på boligejere i alle livsfaser - fra de unge til de ældre. Afdragsfrie realkreditlån findes i forskellige varianter. Men lidt forsimplet sagt, er det typisk skruet sådan sammen, at der ikke betales afdrag i de første 10 år på et 30-årigt realkreditlån. I den afdragsfrie periode betales der alene renter og bidrag. Det giver et større økonomisk råderum. Det kan udnyttes til at styre opsparing og gæld på forskellige måder. Her er nogle af de fordele og muligheder, som politikerne havde intentioner om at skabe for forskellige generationer med indførelsen af de afdragsfrie lån: Unge førstegangskøbere i 20 erne og 30 erne Der er ingen opsparing i den unge alder. Det handler om at etablere sig med uddannelse, job, børn og bolig. Der vil ofte være anden gæld, som er dyrere end realkreditlånene, og som det giver god mening at få nedbragt først. Der kan også være brug for økonomisk råderum til forbrug og til at foretage nødvendige investeringer i denne tidlige livsfase. Eller der kan være behov for uddannelses- og barselsorlov. Erhvervsaktive i 40 erne og 50 erne Uddannelsen er på plads, der er gang i karrieren, indkomsten har aldrig været større - og boliggælden er nedbragt til et overkommeligt niveau. Det kan være økonomisk bedre at trappe op på pensionsindbetalingerne, som måske har været forsømt, eller foretage helt andre investeringer - eksempelvis i boligen - i stedet for at nedbringe boliggælden. Det kan også være, at der opstår sociale begivenheder som arbejdsløshed eller skilsmisse, hvor der er brug for at få skabt et bedre økonomisk råderum - og helst uden at skulle presses ud i et boligsalg. Der kan afdragsfrie lån være en hjælp. Pensionisterne i 60 erne og opefter Den disponible indkomst er ikke længere den samme. Til gengæld er boliglånet nedbragt, og der er for- 3

4 Tabel 1: Brugen af afdragsfrihed i forskellige aldersklasser Opsparing, afbetaling på anden gæld, boliginvesteringer og andre investeringer Under 30 år år 60+ år 74% 60% 49% - herunder opsparing 2% 9% 18% - herunder afbetaling på anden gæld 60% 32% 7% - herunder investeringer 12% 19% 24% Kompensering for ændrede økonomiske forhold 16% 23% 22% Øget forbrug 6% 13% 21% Andet / ved ikke 4% 5% 8% Total 100% 100% 100% Kilde: Voxmeter på vegne af Realkreditrådet, september 2011 mentlig en betydelig friværdi. De afdragsfrie lån gør det nemmere at spare ned i egen bolig. Friværdien udnyttes til at optage et nyt realkreditlån og få en kontantudbetaling. Lånet kan betales, fordi det er uden afdragsbetalinger. På den måde kan pensionister bedre blive boende i længere tid i egen bolig og bruge deres opsparing. I hvert fald var det nogle af de tanker, som politikerne i sin tid tænkte. Det har da også siden vist sig, at de afdragsfrie lån i vid udstrækning bliver brugt, som det var tiltænkt fra politisk side. Boligejerne har i høj grad fokus på at udnytte afdragsfriheden til at styre deres gæld og opsparing på en måde, som er mest optimal i forhold til deres livsfase og situation. Det er klart, at der med de frie kapitalmarkeder er en bred vifte af finansieringsløsninger, som også giver mulighed for afdragsfrihed for den enkelte låntager. I den sammenhæng skal man blot huske på, at der stort set ikke kan peges på billigere finansieringsløsninger end netop realkreditlånene. Hvis muligheden for afdragsfrihed fjernes eller begrænses, vil boligejere - som ikke ønsker at betale afdrag på deres realkreditlån - være nødsaget til at tage tillægslån eller forlænge løbetiden på eksisterende lån. Det er ensbetydende med transaktioner, som koster mere for låntageren. Afdragsfrie lån er populære De afdragsfrie lån blev hurtigt populære - og har været det lige siden. Deres udbredelse har været støt stigende, kvartal for kvartal siden Mere end halvdelen af det samlede realkreditudlån på mia. kr. til private boligejere er i dag uden afdrag. Der er afdragsfrie lån for lidt over 750 mia. kr. (medio 2011). For nogen har den hastige og store udbredelse af de afdragsfrie lån vakt bekymring. Bliver de afdragsfrie lån brugt på en fornuftig måde? Har de bragt boligejerne ud i en større boliggæld end nødvendigt? Analyseinstituttet Voxmeter har på vegne af Realkreditrådet gennemført en undersøgelse blandt 860 boligejere med afdragsfrie lån i september 2011 for at komme tættere på blandt andet disse spørgsmål. 6 ud af 10 låntagere med afdragsfrie lån fortæller, at de valgte afdragsfrihed for at bruge den lavere ydelse til at styrke deres opsparing, betale på anden dyrere gæld, investere i boligen eller investere på anden vis. De yngste boligejere er i høj grad motiveret af at kunne betale tilbage på anden gæld. 60 pct. af boligejerne under 30 år fortæller, at det er derfor, at de har valgt en afdragsfri periode. Med alderen bliver paletten mere bred. Det kan være, at der skal kompenseres for ændrede økonomiske forhold i forbindelse med arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende. Også øget opsparing, forbrug og investeringer i boligen får en stigende betydning med alderen. 8 ud af 10 låntagere fortæller desuden, at afdragsfriheden ikke har betydet, at de har gældsat sig mere, end de ellers ville have gjort. Undersøgelsen viser, at de afdragsfrie lån i vid udstrækning bruges af låntagerne, som det var intentionen fra politisk side. Det skal indrømmes, at det altid er muligt at anfægte pålideligheden af sådanne undersøgelser. For svarer nogle låntagerne ikke blot det, som lyder mest fornuftigt - og som sætter dem selv i det bedste lys? Det kan ikke afvises. Men selvom det måtte være tilfældet, så må vi alligevel konstatere, at det skal gøre sig gældende hos ganske mange for at ændre det grundlæggende billede. Der er heller ikke efter vores kendskab undersøgelser, som viser det stik modsatte. 4

5 Figur 1: Andelen af afdragsfrie lån af det samlede udlån til private boligejere (pct.) De afdragsfrie lån har siden indførelsen i 2003 udgjort en stadig voksende andel af det samlede udlån til private boligejere. For hvert kvartal er andelen vokset - og de udgør i dag mere end halvdelen af realkreditudlånet til private. Kilde: Realkreditrådet Figur 2: Det samlede afdragsfrie udlån til private boligejere (mia. kr.) Det afdragsfrie udlån til private boligejere er på vej mod 800 mia. kr. Det har været stigende fra omkring 100 mia. kr. i første halvdel af 2004 til lige over 500 mia. kr. i anden halvdel af Kilde: Realkreditrådet 5

6 Afdragsfriheden skabte ikke en boligboble i midten af 00 erne Realkreditrådet mener ikke, at indførelsen af de afdragsfrie lån har været væsentlig for de stigende boligpriser i perioden , men anerkender at de sandsynligvis har haft en vis effekt. 6 Der var fremgang på boligmarkedet i midten af 00 erne. Boligpriserne steg med to-cifrede vækstrater frem til Fra det tidspunkt vendte udviklingen og boligpriserne begyndte at falde. Boligpriserne har udviklet sig på samme måde i andre lande, vi normalt sammenligner os med. I samfundsdebatten har udviklingen rejst spørgsmålet, om de afdragsfrie lån var stærkt medvirkende til at skabe en uholdbar prisboble på boligmarkedet. Så vidt vides er der ingen økonomer, som bestrider, at de afdragsfrie lån har en positiv indvirkning på boligpriserne. Men hvor meget eller hvor lidt, det gør sig gældende, er et stridspunkt. Der kan peges på mange forhold med betydning for boligpriserne: Den økonomiske vækst, beskæftigelsen, skatteforholdene, renteniveauet, byggeomkostningerne og fremtidsudsigterne. Selv med de mest avancerede økonomiske modeller er det ikke muligt at fastslå den isolerede effekt af disse faktorer med nogen fuldstændig præcision. Nationalbanken vil udfase de afdragsfrie lån Nationalbanken fremlagde en større analyse om boligprisernes udvikling med kvartalsoversigten for 1. kvartal En af de væsentlige konklusioner er, at de fastfrosne ejendomsskatter og indførelsen af de afdragsfrie lån var stærkt medvirkende til at overophede boligmarkedet i årene frem til Det førte til en prisboble som siden sprang. Dansk økonomi blev af den årsag ramt hårdere af finanskrisen end nødvendigt, fastslår Nationalbanken. Boligpriserne steg med 71 pct. fra 4. kvartal kvartal Efter Nationalbankens vurdering ville prisstigningerne have været pct. mindre, hvis de afdragsfrie lån ikke var blevet indført. Nationalbanken mener, at prisudsvingene generelt bliver større på boligmarkedet, når der ikke betales afdrag på realkreditlånene (note 1). Det skaber ustabilitet, ikke kun for boligmarkedet, men også for dansk økonomi. Efter Nationalbankens opfattelse kan det danske boligmarked blive mere stabilt, hvis prisudsvingene begrænses, og det gøres bedst ved at udfase de afdragsfrie lån. Udfasningen skal ske lempeligt for nye lån over en længere årrække, lyder anbefalingen. Økonomi- og Erhvervsministeriet når et andet resultat Økonomi- og Erhvervsministeriet har også analyseret betydningen af de afdragsfrie lån og skattestoppet for priserne under opgangsperioden på boligmarkedet. Konklusionen er en anden end Nationalbankens. Skattestoppet og muligheden for at tage afdragsfrie lån har kun i beskedent omfang bidraget til prisstigningerne på boligmarkedet i den økonomiske opgangsperiode. Sådan lyder det i ministeriets rapport fra 2007 med titlen: Nye tider på boligmarkedet.

7 De afdragsfrie lån har siden indførelsen i 2003 og frem til 2007 bidraget med prisstigninger på 4 pct., mens skattestoppet fra 2002 har haft en prisindvirkning på op mod 3 pct. Det skal efter Økonomi- og Erhvervsministeriets opfattelse ses i sammenhæng med, at priserne på boligmarkedet som helhed er vokset markant i samme periode. Det Økonomiske Råd fastslår i november 2009: Indførelsen af de afdragsfrie lån i 2003 medvirkede givetvis også til stigningen i boligpriserne frem mod 2007, selvom betydningen heraf ofte overdrives i debatten, fordi forskellen i ydelsen på et afdragsfrit lån og et traditionelt 30-årigt annuitetslån trods alt er begrænset. Betydningen af stabile boligpriser Realkreditrådet vurderer, at det var den økonomiske fremgang i Danmark, som var den absolut bærende og dominerende kraft for de stigende boligpriser. Renteniveauet var lavt i Danmark, og kombinationen af lave renter og økonomisk fremgang er ganske givet en vægtig forklaring på de stigende boligpriser. Der blev også under højkonjunkturen bygget mange nye boliger. Nybyggeriet var i Danmark mere omfattende end i andre lande. Dertil skal lægges, at byggeomkostningerne i Danmark også var større. Det er også en af forklaringerne på, at prisfaldene i Danmark efter 2007 har været større end i andre lande, da den økonomiske afmatning begyndte at gøre sig gældende. Der er i hvert fald to betragtninger, man skal være opmærksom på i en diskussion om sammenhængen mellem de afdragsfrie lån og boligpriserne. Som det Økonomiske Råd også har fremhævet, udgjorde afdraget på et realkreditlån med afdrag på daværende tidspunkt trods alt en begrænset andel af den samlede ydelse på et annuitetslån i lånets første år. Det skal også fremhæves, at realkreditinstitutternes kreditpolitik kræver - dengang og i dag - at låntageren kan betale lånet med fast rente og afdrag. Det er med andre ord ikke muligt at købe et dyrere hus, blot ved at vælge et afdragsfrit lån. Det maksimale lånebeløb bliver det samme, uanset om der vælges den ene eller anden type af realkreditlån. Figur 3: Realiserede handelspriser på ejerboliger i hele landet, kr. pr. kvadratmeter. Note 1: Nationalbanken mener, at prisudsvingene generelt bliver større på boligmarkedet, når der ikke betales afdrag på realkreditlånene. Det forklares på denne måde: Dermed har indførelsen af afdragsfrie lån i boligfinansieringen forstærket udsvingene i boligpriserne. Hvis priserne stiger, betyder lån med afdrag, at den samlede ydelse på lån til boligkøb stiger mere, end når lånet er afdragsfrit. Den højere ydelse dæmper boligefterspørgslen og tager derved toppen af prisstigningen. Hvis boligpriserne omvendt falder, indebærer lån med afdrag, at terminsydelsen ved boligkøb falder mere, end når lånet er afdragsfrit. Faldet i ydelsen stimulerer boligefterspørgslen og hjælper til at holde hånden under boligpriserne. Afdrag på boliglån har altså en stabiliserende virkning på boligpriserne. Nationalbankens Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, del 1, side 66. Kilde: Realkreditrådet 7

8 Danskerne har størst boliggæld og nettoformue i Norden Udbredelsen af de afdragsfrie realkreditlån skaber fra tid til anden bekymrede miner om danskernes boliggæld og gældssætning. For gælden er rekordstor i internationale sammenligninger. Men når formuen inddrages i regnestykket, viser det sig, at danskerne besidder de største nettoformuer i Norden - og sparer op i pensioner og værdipapirer frem for i boligen. 8 I de sidste 10 år er danskernes gæld vokset støt. Hver eneste dansker skylder - som gennemsnit kr. Boliglån udgør trefjerdedele af gælden med kr. Tallene er høje i internationale sammenligninger. Når det sættes i forhold den disponible indkomst hører de danske husholdninger til de mest gældssatte i verden. Det sætter sit præg på debatten om de afdragsfrie lån. Det rejser en bekymring for, at boligejerne med de afdragsfrie lån er blevet for gældssatte. Danskerne er de mest formuende i Norden Der er gæld på den ene side og formue på den anden side. Der er brug for at kigge på begge dele i en sådan diskussion. Er der en nettoformue - eller er der ikke? Faktuelt kan vi fastslå, at danskerne - i en nordisk sammenligning - har den største gæld, den største formue og samlet set den største nettoformue. Vi kan også se, at danskerne sparer mindre op i egen bolig, end det er typisk i andre lande, men der bliver til gengæld sparet mere op i pensionsordninger og værdipapirer. Lad os kigge på nogle fakta om formue- og gældsforholdene i de nordiske lande, som er opgjort ved udgangen af Hver dansker har en gæld på kr. Gælden er større end hos en typisk nordmand, som skylder kr. En svensker skylder kr. og en finne skylder kr. Hver dansker ejer værdier for 1,3 mio. kr. (dvs. formue). Formuen er stort set den samme hos den enkelte nordmand. En svensker har en formue på kr. og en finne har en formue på kr. Det fører til, at nettoformuen for: En typisk dansker ligger på kr. Nordmændene følger tæt efter med kr. Svenskerne har en noget mindre nettoformue på kr. Finnernes nettoformue udgør kr. Når vi taler om danskernes nettoformue, kan vi tilføje, at den er vokset i de seneste 10 år fra kr. til de nuværende kr. (nutidskroner). Stor boliggæld Går man lidt ned i tallene, vil man opdage, at den enkelte dansker har en større boliggæld og en lavere opsparing i egen bolig, end det er tilfældet hos de nordiske brødre og søstre. På den måde fremstår boliggælden i Danmark som værende høj. Det er den også, når regnestykket gøres op for hver enkelt dansker. Den er størst, målt i kroner og øre, og den er størst, når den samlede boliggæld sættes i forhold til værdien af boligmassen.

9 Tabel 2: Formue og gæld per indbygger i kr., ultimo 4. kvartal 2010 (andele af nettoformue i parentes) Danmark Norge Sverige Finland Formue i alt herunder boligformue Gæld i alt herunder lån til boligformål Nettoformue herunder friværdi (19%) (54%) (33%) (54%) - herunder værdipapirer (28%) (10%) (29%) (26%) - herunder pensionsformue (46%) (25%) (31%) (10%) - herunder anden finansiel formue (7%) (11%) (7%) (10%) Kilde: Realkreditrådet på basis af tal fra Nationalbanken og Danmarks Statistik Danskerne sparer ikke så meget op i egen bolig, som det gøres i andre lande. Men det er ikke ensbetydende med, at der spares mindre op. Frem for at nedbringe boliggæld, investerer danskerne i stedet i værdipapirer og pensionsopsparinger. Det gør sig gældende i en større udstrækning end i de andre nordiske lande. Danskerne har en anderledes formuesammensætning. Det kan der være flere årsager til. Skatteforholdene er forskellige på tværs af landene, men der er også forskelle på omkostningerne ved forskellige typer af gæld. De danske realkreditlån er billig finansiering. Det hænger sammen med, at vi har et realkreditsystem, som er et af verdens bedste. Det giver blandt andet lave renter på boliglånene. Det gør det til en bedre forretning at have boliglån frem for bankgæld, en begrænset pensionsopsparing eller beholdning af værdipapirer. Desuden er det langtfra sikkert, at der står en køber klar til at købe boligen lige med det samme. Det tager tid at sælge en bolig - og det koster også en del. Det er svært at påstå, at de afdragsfrie lån har ført til, at boligejerne er blevet mere gældssatte end godt er. Danskernes nettoformue er styrket i de sidste 10 år - og den ligger endda stærkt i en nordisk sammenligning. Konklusionen er snarere, at de afdragsfrie lån bliver brugt af boligejerne til at optimere deres gælds- og formueforhold. Det var også det, som var den politiske intention med indførelsen af de afdragsfrie lån i Figur 4: Fordelingen af husholdningernes aktiver, pct., ultimo 2010 Boligopsparing (friværdi) Pensionsformuer Værdipapirer Anden finansiel formue Illikvide pensionsformuer? De finansielle aktiver - som aktier, obligationer og bankindskud - kan sælges ganske hurtigt og omsættes til likvider. Når den danske gældssætning så alligevel skaber en vis bekymring, så skyldes det, at de danske pensionsformuer betragtes som værende forholdsvis illikvide. Pensionsordninger kan ophæves og udbetales før tid, men det er omkostningsfuldt. Det betyder, at boligejere ikke lige som det første kan trække på pensionsopsparinger, når der er brug for likviditet til eksempelvis at afhjælpe en arbejdsløshedsperiode eller stigende rentebetalinger. Men er boligformuen så mere likvid? I princippet ja, fordi man jo kan sælge sin bolig og på den måde indfri hele eller store dele af sin gæld. Men i praksis er det ikke så enkelt. Boligen er mere end en opsparing - det er nemlig et hjem. Salg af boligen er sjældent den første handling, men snarere den sidste løsning, der bruges til at løse økonomiske vanskeligheder. Kilde: Realkreditrådet på basis af tal fra Eurostat, ECB og de enkelte landes statistikbureauer og nationalbanker. 9

10 Kontante krav til rådgivningen om afdragsfrie lån Realkreditinstitutterne skal efter loven give en fyldestgørende rådgivning - og skal endda gøre sig ekstra umage med de afdragsfrie lån og variabelt forrentede lån. Finanstilsynet har til opgave at overvåge, om realkreditinstitutter og banker efterlever de såkaldte god-skik-regler. Undersøgelser viser, at låntagerne er tilfredse med rådgivningen om de afdragsfrie lån. 10 Der stilles en række kontante krav til kunderådgivere hos banker og realkreditinstitutter, når de sidder med en låntager, som har tankerne på et afdragsfrit lån - eller et hvilket som helst andet realkreditlån. Lovens krav er ganske klar: Boligejerne skal forstå og kende risikoen på deres realkreditlån. Kravene står skrevet i bekendtgørelsen om god-skik for finansielle virksomheder. En kunde skal i rådgivningen modtage oplysninger om de væsentligste egenskaber, som knytter sig til de låntyper, der bliver tilbudt på markedet, og som er relevante at overveje. Fordele og ulemper skal opridses, som de tegner sig i forhold til kundens unikke situation. Rådgiveren skal sikre sig, at låntageren - som ender med at vælge et bestemt realkreditlån - gør det med et tilstrækkeligt overblik over lånets væsentlige egenskaber. Det sidste er eksempelvis om lånet er fast- eller variabelt forrentet - eller en kombination - men også om det er med eller uden afdragsfrihed. Finanstilsynet holder øje Finanstilsynet holder øje med, om kravene til rådgivningen opfyldes. Det sker blandt andet ved at gennemføre kontrolbesøg. I begyndelsen af 2011 meldte Finanstilsynet, at der havde været aflagt besøg hos 12 pengeinstitutter. På besøgene blev blandt andet rådgivningen om de afdragsfrie lån vurderet. Rapporten konkluderer ordret: Når det gælder rådgivning om brug af afdragsfrihed, står det klart, at pengeinstitutterne som udgangspunkt kun råder kunderne til brug af afdragsfrihed, hvis den afdragsfrie periode bruges til at nedbringe anden og dyrere gæld end realkreditlånet. Rådgiverne råder generelt heller ikke kunderne til at benytte sig af afdragsfrihed på deres realkreditlån, hvis de i en periode har brug for et større rådighedsbeløb fx i forbindelse med en barsel eller en orlov. Samtidig er det dog også klart, at kunderne kan få afdragsfrihed, som kan benyttes til andet end afdrag på dyr gæld, hvis de selv tager initiativ til det. Men det er ikke noget, som den enkelte rådgiver vil anbefale. Undersøgelserne efterlader med andre ord et tydeligt billede af, at de enkelte pengeinstitutter, som Finanstilsynet besøgte, så vidt muligt tilskynder deres kunder til at benytte sig af afdragsfrihed til at konsolidere deres økonomi. Finanstilsynet finder, at denne brug af afdragsfrie lån er hensigtsmæssig. Låntagerne er tilfredse med rådgivningen Analyseinstituttet Voxmeter har på vegne af Realkreditrådet gennemført en interview-undersøgelse blandt 860 lån-

11 Figur 5: Tilfredshed med rådgivningen Kilde: Voxmeter for Realkreditrådet, september tagere med afdragsfrie realkreditlån. Analysen blev færdiggjort i september ud af 10 svarer, at de enten blev særdeles godt eller godt rådgivet i forbindelse med valget af afdragsfrihed. Ligesom andre undersøgelser, som er lavet om låntagernes brug af og viden om afdragsfrihed, viser den, at låntagerne er velorienterede og bevidste om lånenes fordele og ulemper. Låntagerne føler sig desuden godt rådgivet om de ekstra omkostninger, der løber på et afdragsfrit lån sammenholdt med et lån med afdrag. 6 ud af 10 husker, at de i rådgivningen blev informeret om, at der er flere renteudgifter på et lån uden afdrag end på et lån med afdrag henover lånets samlede løbetid. Boligejere, der har kombineret deres afdragsfrie periode med et rentetilpasningslån eller et variabelt forrentet lån, er mere rentefølsomme, end hvis de havde valgt et lån med afdrag. 6 ud af 10 af disse låntagere husker, at de i rådgivningen er blevet informeret om dette. Kort om god skik-reglerne Før et pengeinstitut eller realkreditinstitut indgår aftale om et lån med sikkerhed i fast ejendom, skal instituttet informere kunden om relevante produkttyper på markedet og om de væsentligste fordele og ulemper ved disse. Det skal gøres med udgangspunkt i kundens behov og situation. Som eksempel på væsentlige egenskaber kan nævnes, om lånet er fast forrentet eller variabelt forrentet, eller en kombination heraf, eller om lånet afdrages eller er afdragsfrit. 11

12 Realkreditrådet Zieglers Gaard Nybrogade 12 DK-1203 København K Telefon: Fax

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke?

Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? Forbrugertilliden er høj, så hvorfor stiger privatforbruget ikke? AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON I foråret 2008 og dermed i månederne op til Finanskrisen brugte vi danskere årligt samlet

Læs mere

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 113-139 Debat og kommentarer Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Christian Sinding Bentzen Senioranalytiker, Nykredit: mail: csio@nykredit.dk Udsving

Læs mere

Danskerne vil bo i de større byer

Danskerne vil bo i de større byer Jarmers Plads 2 1551 København V www.bvc.dk ISBN: 978-87-995617-5-9 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV April 2013 Danskerne vil bo i de større byer I 2040 vil det danske befolkningstal være vokset til

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020

Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 2020 Boligpriser og normaliseringen af renterne frem mod 22 Nyt kapitel Det danske boligmarked har været igennem ti turbulente år, hvor uholdbare prisstigninger frem til 27 blev afløst af kraftige prisfald.

Læs mere