VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager"

Transkript

1 Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus Maj 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. SUMMARY 1 2. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING FREMGANGSMÅDE 7 3. DEN IDEELLE RÅDGIVNING LIVSCYKLUSTEORIEN INVESTMENT POLICY STATEMENTS LIKVIDITET OG HORISONT HORISONT SKAT, LOVGIVNING MM RISIKOTOLERANCE NUVÆRENDE RÅDGIVNING REALKREDITPRODUKTER FASTFORRENTEDE LÅN VARIABLE LÅN LÅN MED RENTELOFT AFDRAGSFRI LÅN SAMMENLIGNING 27

3 6. RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER ÅRLIGE OMKOSTNINGER I PROCENT (ÅOP) HORISONT OG KONSEKVENSBEREGNING OPTIMUS PRIVATØKONOMISK BALANCE LÅNTAGERNES ADFÆRD INTRODUKTION TIL BEHAVIORAL FINANCE BEHAVIORAL FINANCE TEORIER PROSPEKTTEORIEN MENTAL ACCOUNTING OG FRAMING HEURISTIKS OG HERD BEHAVIOR KOGNITIV DISSONANS KONFIDENS OG OPTIMISME FORTRYDELSE OG BAGKLOGSKAB FORBEDRING AF RÅDGIVNINGEN OPTIMAL REGULERING KONKLUSION 58 BIBLIOGRAPHY 63 BILAG 67

4 Summary 1 1. Summary Choice of a mortgage loan is a situation that most people have to deal with at least once in their lives. Never the less it may be a difficult decision. The availability of mortgage products on the Danish market has increased during the past 15 years, since liberation of the mortgage legislation in 1993 and re-introduction of the ARM (adjustable rate mortgage) in The product development within the sector has resulted in a household being able to choose a loan suitable to its situation, needs and risk profile. With such a wide range of products the lenders or consumers are at times facing a difficult decision making situations. The objective of this thesis is come up with a suggestion on improvement of guidance of lenders when considering obtaining a loan for financing their houses. The thesis bases on the Investment Policy Statement (IPS) framework known from investment counselling as an example of which aspects counselling of households about their economic decisions ideally should cover as well as life-cycle theory. Four different approaches are being described and analysed. Firstly, APR (annual percentage rate) was by legislation made to be an indispensable part of an mortgage agreement. The indicator is widely use and became well known by the Danish consumers during recent years. The calculation of the rate is based on the interest rate until the first rate adjustment, and does therefore is not reflecting risks of increasing interest rate and potential changes in bond prices. The figure seems to be too simple in a very complex market. Secondly, the feasibility method has been introduced. This calculation bases on a more or less standard calculation of mortgage product by showing the size of the monthly payments, number of the payments, interest rate etc. But it takes the procedure a step further, by looking at a short horizon (the proposed horizon is 5-7 years) and calculating the sensitiveness of products payment, the value of the outstanding loan and home-equity by changing the assumption about the future interest rate ( for example by changing ± 3%) and house prices (± 10-20%). The third

5 Summary 2 method is invented by Nykredit 1 and is based on portfolio theory. One of the parts of the model is based on modelling the future interest rate, which is risky and the method might be difficult for private consumers to understand, as they are the ones to make a choice of mortgage product and to consider refinancing the loan in the future. The last method is use of the household balance. Originally it was proposed as an wealth statement, but this paper proposes to use is as an extension to the feasibility method, by calculating sensitivities for the whole private household s balance sheet instead of the traditional narrow approach to the mortgage counselling. The traditional counselling is primarily focused on the mortgage product itself and sometimes the house equity. Behavioral Finance challenges the assumptions of rational agents and utility optimization in the way that the agents are affected by psychological aspects which lead to irrational behaviour. This argument is supported by different anomalies discovered in empirical tests. Theoretically the Prospect Theory by Kahnemann and Tversky plays a key role in the launch of behavioral finance. The theory can help understanding some of the anomalies to be observed in consumer s behaviour. Other psychological aspects as overconfidence, feeling of regret, cognitive dissonance, framing, mental accounting, heuristics and herd behaviour also affect people s decision making. Influenced by these psychological factors they perceive situations irrationally and commit mistakes. Because of the complexity of the mortgage choice making, it is has been suggested that private households are subject to a number of the above mentioned anomalies and therefore are likely to make mistakes. Use of household s balance sheet is a way to present a complex situation in a more or less easily comprehensible way. Furthermore the method shifts the focus from people s tendency to split their finance into smaller pieces (mental accounting) and generally try to create shortcuts when facing a complex decision situation. 1 A Danish mortgage company

6 Indledning og problemformulering 3 2. Indledning og problemformulering 2.1 Indledning Ejerbolig vejer tungt i den privatøkonomiske balance for langt de fleste boligejere. På den ene side er boligejere eksponeret over for boligprisudviklingen på aktivsiden, og på passivsiden er ejerne udsatte for risici, som er forbundet med renteudviklingen, da boliggælden her typisk er den største post. Den rette finansiering er derfor af stor betydning for boligejernes økonomi. I Danmark har realkreditforeninger været med til at dække lånebehov hos husejerne i mere end 200 år. De seneste 15 år har været præget af en dynamisk udvikling, herunder liberaliseringen i 1993 og reintroduktion af rentetilpasningslån i Produktudviklingen har været stor, og branchen bliver generelt rost for at have leveret et bredere og mere fleksibelt produktudvalg til kunderne. Samtidig er produkterne blevet mere rådgivningstunge og kræver større indsigt fra kundernes side (Andersen & Juul, 2005). Det udvidede produktudbud stiller højere krav til låntagernes analytiske evner, da de, ud over at forstå de enkelte produkter og deres konsekvenser for den enkelte husstands økonomi, også skal være i stand til at sammenligne dem på baggrund af husstandens egen risikoprofil, tidshorisont, nuværende og fremtidige indkomst for til sidst at foretage et valg. De nye produkter har haft stor effekt på låntagernes adfærd, og der er bl.a. blevet observeret følgende fænomener: - De afdragsfrie lån udgør i dag en betydelig del af realkreditfinansiering til private husstande. Meget tyder på, at denne låntype har været med til at give et skub til boligpriserne (Lunde, 2007, s.14). - Andersen & Juul (2005) påpeger, at låntagere er ved at blive livslange kunder hos realkreditinstitutter. Lunde (2005) kommer ligeledes til den konklusion, at de yngre boligejere siden 1980erne er blevet mere forgældede. Der er sket en forandring på rådgivningsområdet, idet der i højere grad er tale om salg af kredit og ikke ydelse af lån. Rådgiverne bliver i højere grad belønnet for deres arbejde baseret på deres salg. I kraft af den brede palet af produkter er kunderne nødt til

7 Indledning og problemformulering 4 at læne sig op ad rådgiverne. En undersøgelse blandt danskere har vist, at låntagere har stor tiltro til den rådgivning, de har modtaget i forbindelse med optagelse af realkreditlån (Andersen & Juul, 2005). Den nuværende rådgivning fokuserer typisk på lånenes likviditetsmæssige profil, fx ved øget fokus på førsteårsydelsen, og kun i mindre grad på risici, som låntagere kan blive udsat for, herunder konsekvenser af ændring i renter og boligpriser. Rådgivningen er derfor meget kortsigtet. I forbindelse med den nye SDO-lovgivning er Bekendtgørelsen om gode skik for finansielle virksomheder 2 blevet revideret. Et nyt krav er, at ÅOP (årlige omkostninger i procent) skal oplyses af rådgiveren for såvel et valgt produkt som for et alternativt. ÅOP omfater både stiftelsesgebyrer og renteomkostninger og viser derfor et mere fyldestgørende billede af de samlede omkostninger. Renteomkostninger er dog beregnet på baggrund af førsteårsrenter, og således flytter nøgletallet ikke fokus fra førsteårsydelsen (Jakobsen, Skærpede krav til rådgivning om boliglån, 2007). I denne sammenhæng bliver ÅOP betragtet som et rådgivningsværktøj frem for et nøgletal. ÅOP bliver behandlet i kapitel 6.1. Kombinationen af den salgsprægede branche og et bredere udvalg af komplekse produkter gør det svært for den almindelige låntager at træffe en kvalificeret beslutning. Derfor opstår der et spørgsmål om, hvorvidt låntagerne har det nødvendige informationsgrundlag til at foretage et valg. Dette omfatter den samlede kvalitet af rådgivningen, såvel rådgivningens informationsindhold som hvorvidt låntageren får de nødvendige oplysninger set fra en finansteoretisk synsvinkel, men også måden, hvorpå disse informationer bliver formidlet. Det ville være optimalt, hvis kunderne selv kunne kontrollere kvaliteten af rådgivningen, da det er umuligt at overvåge forholdet mellem de enkelte kunder og rådgivere. Problemet består i, at næsten 90 % af låntagerne siger, at de er tilfredse med den rådgivning, de har fået i forbindelse med optagelse eller omlægning af deres lån (Realkreditrådets årsberetning, 2004). Låntagerne er dog letpåvirkelige fx gennem den måde, lånemulighederne præsenteres på, og således har rådgiverens ord og måde at 2 BEK nr af 19/10/2007: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

8 Indledning og problemformulering 5 præsentere mulighederne på indflydelse på låntagerne valg (Jakobsen, Skærpede krav til rådgivning om boliglån, 2007). Desuden har mange låntagere den opfattelse, at rådgiveren er på kundens side (Andersen & Juul, 2005). Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt rådgivningens kvalitet bliver bedømt på baggrund af den service, der blev ydet i forbindelse med rådgivning, herunder venlig betjening, hurtig sagsbehandling og personlig faktor. Langt de fleste kunder har ikke den nødvendige kompetence til at bedømme den faglige kvalitet af rådgivningen. Derfor har de svært ved at gribe ind, hvis kvaliteten halter. Kundernes manglende viden og påvirkelige præferencer er et problem, og låntagernes manglende indsigt er en stor forhindring ved valg af den optimale låntype. Taget produktkompleksitet i betragtning er det ikke overraskende, at der er en række låntagere, som laver fejl ved beslutningstagning. I sin artikel argumenterer Campbell (2006) for, at der er to måder at afhjælpe disse fejl på. For det første kan forbedringer ske via implementering af den økonomiske viden ved hjælp af financial engineering, og for det andet kan låntagernes privatøkonomiske færdigheder og forståelse forbedres, hvor Campbell understreger, at det er en omkostningsfuld proces, og det er svært at nå ud til det segment, som har den største sandsynlighed for at begå økonomiske fejl, med henblik på forbedring af deres økonomiske kompetencer (Campbell, 2006). Til trods for dette er det dette projekts hensigt at undersøge, om der kan skabes bedre informationsgrundlag for de danske låntagere til at foretage optimalt valg af realkreditlån. Dette ønskes opnået dels ved at analysere de rentabilitetsmetoder, som bruges til at vurdere og sammenligne de forskellige låntyper, dels ved at undersøge låntagernes adfærd med henblik på at finde ud af, hvilken rentabilitetsmetode der egner sig bedst til formidling til private kunder. 2.2 Problemformulering De eksisterende rådgivningsværktøjer ønskes analyseret med henblik på at finde ud af, hvilken metode eller kombination af metoder der egner sig bedst til på en let forståelig måde at formidle konsekvenser, herunder omkostninger og risici, ved valg af de

9 Indledning og problemformulering 6 forskellige realkreditprodukter og dermed give det bedste grundlag for sammenligning og valg af produkter. For at besvare hovedspørgsmålet søges de nedenstående underspørgsmål besvaret: Hvad er den ideelle rådgivning? Hvad kendetegner rådgivningen i dag? Hvilket rådgivningsværktøj afspejler bedst de omkostninger og risici, der er forbundet med de forskellige låneprodukter? Hvordan kan adfærd og beslutningsprocessen for realkreditlåntagere karakteriseres? Hvilket rådgivningsværktøj egner sig bedst til vurdering af forskellige produkter og formidling af informationen til kunder? Ved behandling af rådgivningsværktøjer fokuseres der på fire følgende metoder: Nutidsværdimetode - ÅOP Horisont- og konsekvensberegning Porteføljemodel (Nykredits Optimus) Den privatøkonomiske balance (inddragelse af aktiv- og passivsiderne) 2.3 Afgrænsning Boligejernes kapitalforhold har indflydelse på ejernes økonomiske risici, de finansielle virksomhedernes kreditrisiko og den finansielle stabilitet i samfundet (Lunde, Et vue over boligejernes kapitalstruktur - og dens aldervariation, 2005). Denne afhandling beskæftiger sig udelukkende med boligejernes økonomiske situation. Visse problemer i rådgivningen kan afhjælpes ved hjælp af finansielle produkter. Fx kan låntagernes manglende deltagelse i aktiv gældpleje være afhjulpet af et produkt, der kombinerer fastforrentet lån og rentetilpasningslån og samtidig regulerer for inflation (Campbell, 2006). Denne afhandling fokuserer udelukkende på rådgivningsforløb med

10 Indledning og problemformulering 7 udgangspunkt i de eksisterende produkter på det danske marked. Muligheder for nye produkter bliver ikke undersøgt. Opgaven undersøger endvidere, hvilke forhold der skal inddrages ved valg af realkreditlån og forudsætter derfor, at beslutningen om, om der skal lejes eller købes, allerede er taget. 2.4 Fremgangsmåde Det er svært at definere, hvad god realkreditrådgivning er, da den omfatter mange aspekter. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder danner rammen for rådgivningen af kunder i finanssektoren, og den er senest blevet revideret i forbindelse med introduktion af lån finansieret ved hjælp af særligt dækkede obligationer (SDO). Ud over generelle krav til rådgivning ydet af finansielle virksomheder indeholder bekendtgørelsens kapitel 4 Særlige regler om rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom. Reglerne om god skik stiller generelle krav til rådgivningen om, at den skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Endvidere er der stillet krav til indgåelse af aftalen mellem kunden og formidler af lånet. Der er således mere tale om generelle retningslinjer frem for konkrete anvisninger, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere den nuværende realkreditrådgivning med udgangspunktet i disse regler. I sin artikel i Finans/Invest kommer Michael Andersen med et bud på, hvordan god finansiel rådgivning skal udformes ved at introducere Investment Policy Statement (IPS). Ligesom regler om god skik er udformningen af IPS heller ikke konkret. Til forskel for bekendtgørelsen anskuer IPS-tankegangen dog rådgivningen fra to forskellige vinkler: den finansielle teori på den ene side og det mere bløde aspekt, herunder livspræferencer, behov og kognitive biases, på den anden. Denne tankegang er derfor oplagt til at samle resultater af analysen af rådgivningsværktøjer på den teoretiske side og kundeadfærd på den anden side til et fælles resultat. Der findes ikke en konkret fremgangsmåde, hvorpå man bør bruge IPS ved realkreditrådgivning. Med udgangspunkt i IPS-tankegangen kan afhandlingens formål udtrykkes således:

11 Indledning og problemformulering 8 Ved at arbejde med rådgivningsværktøjer og låntageradfærdd skal opgaven på baggrund af de opnåede resultater komme med et bud på, hvad en rådgivningsskabelon for realkredit skal indeholde. KAP 2 INDLEDNING KAP 3 Ideel rådgivning KAP 4 Nuværendee rådgivningg KAP 5 Rentabilitetsmetoder KAP 6 Produkter KAP 7 Kundeadfærd KAP 8 Forslag til bedre rådgivning KAP 9 Implementering KAP 10 KONKLUSION Figur 1: Opgavens opbygning

12 Den ideelle rådgivning 9 3. Den ideelle rådgivning Der findes ingen forskrift på, hvad den ideelle realkreditrå ådgivning indebærer. Denne afhandling tager afsæt i to forskellige bud på, hvad god rådgivning skal baseres på. Den første teori omhandler livsindkomstenn og medtages, fordi boligen og dens finansiering, ud over at være et hjem og en husleje for sine ejere, også spiller en stor rolle i livsindkomstenss omfordeling og opsparing, mens den anden, Investment Policy Statements (IPS), er et framework, som stammer fra investeringsrådgivning og er relevant, idet det sætter rådgivningen i en skabelon. 3.1 Livscyklusteorien Livscyklusteorien behandler allokering af private husstandes forbrug gennem Indkomst Forbrug opsparing over tid. Ifølge teorien skal dette ske via intertemporal brug af aktiver, altså alle aktiver, som er akkumuleret gennem personens levetid. For et menneske er det typisk at starte sit liv med en lav indkomst, Figur 2: Allokering af livsforbrug Nytteteoriens antagelse om, at personer har faldendee nytte i hvorfor der ofte er behov for at låne. I takt med stigende formue, er hovedargumentet for forbrugets allokering fra årene med høj indkomst, som typisk ligger i midten af livsforløbet er der mulighed for at midten af en livscyklus til årene med lav indkomst, hvor de opsparede midler gør mere gavn. betale gælden af og spare op, hvorefter der i den sidste del af livscyklussen bliver sparet ned. Opsparingen gennem et livsforløb kan være i form af både likvid-/kontant- værdi for de fleste husstande udgør den største post eller pensionsopsparing samt andre anlægs- og omsætningsaktiver, hvor boligens blandt anlægsaktiver. Opsparing Human Capital Total formue Figur 3: Human capital, opsparing og totalformue over livscyklus. Human capital (nutidsværdi af akkumuleret fremtidig indkomst) er en uundværlig del af livscyklusteori. Idet levetiden er svær at estimere, vil mange personer have en reserve mod slutningen af deres levetid, hvor eventuelt overskud vil udgøre arven til den næste generation. Det maksimale livsforbrug kan udtrykkes som en

13 Den ideelle rådgivning 10 funktion af oprindelig formue, indkomst og arv til den næste generation: 3 (2.1) Ligningen er i sig selv meget simpel. Udfordringen består i optimeringen af forbruget ved at øge dets nytte. For dyb forståelse af nyttefunktionen er det nødvendigt at definere, hvad nytte er. Livscyklustankegangen har mange anvendelsesmuligheder inden for privatøkonomiske problemstillinger og har tre vigtige milepæle gennem tidernes løb i form af tre nobelpriser for arbejde med og videreudvikling af området. Milton Friedman har som den første argumenteret for, at beslutninger vedrørende forbrug skal baseres på den permanente indkomst frem for den nuværende indkomst. Franco Modigliani har taget udgangspunkt i den på det tidspunkt allerede eksisterende hypotese om, at mennesker sparer op til deres alderdom, og det er fastslået, at livsindkomsten bør opgøres som nutidsværdien af alle fremtidige indkomster. Modigliani har indarbejdet dette i en operativ model, som er forankret i veletableret økonomisk teori. Gary Becker har forsket i faktorer, herunder sociale og adfærdsmæssige faktorer, som har indflydelse på human capital (Merton & Bodie, 2000, s. 147). Det er blevet nævnt ovenfor, at det er mere korrekt at betegne livscyklusteorien som en livscyklustankegang, idet der ikke er tale om en entydig teori, men en grundlæggende tilgangsvinkel. Anvendelse af livscyklustankegangen er forbundet med flere udfordringer. Planlægningen skal være langsigtet, og samtidig er livets længde en naturlig begrænsning. I Mertons teori er det antaget, at formue er omsættelig, og i virkeligheden består en persons formue bl.a. af human capital, som ikke er omsættelig. Dette betyder, at en person har en indkomstrisiko, som til en vis grad kan forsikres gennem forsikringer mod tab af arbejdsevne eller arbejdsløshed. På den anden side giver netop human capital-husholdninger mulighed for at strække indkomsten ved at arbejde mere eller vente med at gå på pension. I faglitteraturen er der uenighed om 3 Hvor = forbrug på tidspunkt t; = indkomst på tidspunkt t; r = rente; R = antal år til pension; T = antal år af levetid; = den oprindelige formue; B = arv til næste generation (Merton & Bodie, 2000, s. 149).

14 Den ideelle rådgivning 11 indkomstens egenskaber som aktiv, og nogle forfattere argumenterer for at betragte indkomsten som en mere eller mindre risikofri aktiv, afhængig af hvor meget indkomsten korrelerer med markedet i konkrete situationer. Dette medfører en større risikotolerance og dermed en større andel af risikable aktiver. Andre fastslår imidlertid, at der er en korrelation på længere sigt (Campbell, 2006). Livscyklus afspejler sig også i lånebegrænsninger. De yngre boligejere har en større gæld-/indkomstandel og en væsentligt lavere formue/indkomst sammenlignet med ældre husholdninger med egen bolig (Lunde, Et vue over boligejernes kapitalstruktur - og dens aldervariation, 2005). Dermed har de yngre husstande færre muligheder for at kompensere for nedgang i indkomsten ved at låne. Samtidig er transaktionsomkostninger ved boligskift høje, og en bolig er derfor ofte en langsigtet og svært omsættelig investering, hvilket gør det svært og dyrt for boligejere at tilpasse udgifter forbundet med ejerbolig til aktuelt indkomstniveau. Som eksempel på anvendelse af livscyklusbetragtning inden for realkreditområdet kan nævnes en undersøgelse foretaget af Campbell et al. (2003), som tager udgangspunkt i livscyklusbetragtning i analyse af valg mellem realkreditlån med en fast (uden indbygget option for indfrielse til kurs 100) eller variabel rente, hvor den forventede nytte i følgende nyttefunktion maksimeres: max, 4 (2.2) Campbell et al. understreger, at livsindkomst (eller human capital) er af væsentlig betydning ved valg af det optimale lån. Human capital er et vigtigt aktiv i den privatøkonomiske balance. Pga. moral hazard er det svært (og dyrt) at låne imod fremtidig indkomst. Muligheder for forsikring af tab eller ændringer i livsindkomst er i praksis begrænsede, og tab af indkomsten af derfor en risiko, som skal medtages i overvejelser ved privatøkonomiske beslutninger. 4 Hvor = al forbrug undtagen udgifter til boliglån på tidspunkt t hos husstand j; T = tidshorisont og, = realformue på tidspunkt T+1; β = tidsdiskonteringsfaktor; γ = koefficient af relativ risikoaversion (Campbell & Cocco, 2003, s. 1457).

15 Den ideelle rådgivning 12 I undersøgelsen antages det, at låntager ejer et hus, som er finansieret ved et realkreditlån, der er enten fast eller variabelt forrentet. Låntagerens indkomst er usikker og kan benyttes til enten forbrug eller ydelser til realkreditlånet. Det fastforrentede lån udsætter låntagere for velfærdsrisiko pga. ændrende kurser på de bagvedliggende obligationer. Ved et variabelt forrentet lån udsættes låntagere for indkomstrisiko, idet lånets ydelse ændrer sig via renteændringer på refinansieringstidspunkter (Campbell, et al., 2003, s ). Forfatterne konkluderer, at låntagere med lavere gældsandel i forhold til deres indkomst, stabil indkomst, lav risikoaversion og større sandsynlighed for flytning burde foretrække lån med variabel rente frem for fastforrentede lån. Undersøgelsen bygger på en række forsimplinger i forhold til den virkelige verden, som er mere kompleks (Campbell, et al., 2003, s. 1489). I Danmark er tankegangen for alvor vundet frem i pensionsbranchen og er begyndt at være mere tilstede ved investeringsrådgivning (Grosen & Nielsen, Livsindkomsttankegang vinder frem, 2006). 3.2 Investment Policy Statements IPS-tankegangen danner rammen om denne afhandling. Frameworket understøtter livscyklusteorien om inddragelse af både aktiver og passiver i finansiel rådgivning. Oftest er det de finansielle poster, som bliver medtaget i den finansielle rådgivning. IPSframeworket omfatter derimod både de finansielle og ikke-finansielle forhold, herunder kundens behov, forventninger og præferencer. IPS består af tre dele: planlægning og analyse, implementering samt feedback. Den nedenstående opstilling af frameworket, jf. Andersen, 2006, er målrettet mod brug ved investeringsrådgivning og er illustreret ved hjælp af nedenstående figur.

16 Den ideelle rådgivning 13 Investment Policy Statement: - Investormålsætning: - Begrænsninger - Præferencer Monitoring af investor relaterede forhold Porteføljestrategier Kapitalmarkedsforventninger Relevante økonomiske, politiske & markedsmæssige overvejelser og forventninger Planlægning Porteføljekonstruktion, revision og implementering: -Strategisk asset allokering -Porteføljeoptimering -Værdipapirudvælgelse Monitoring af økonomiske, politiske og markedsmæssigee forhold Implementering og feedback Performance måling og evaluering Figur 4: Illustration af Investment Policy Statement. Kilde: (Andersen M., 2006) For realkreditrådgivning vil det første trin omfatte kunde- og markedsanalyse, det andet trin valg og køb af produktet på baggrund af den første fase samt aktiv gældspleje i form af eventuelle låneomlægninger, og det tredje trinfeedback. Frameworket er kendetegnet ved større fokus på individuel kundeanalyse. IPS til brug i finansieringsrådgivningg udformes skriftligt og skal indeholde kundens målsætning mht. afkast og risikotolerance. Derudover inddrages der fem punkter, som kan være begrænsende for investeringen: likviditet, tidshorisont, skat, love og regler samt eventuellee specifikkee forhold. De finansieringsmæssige aspekter er illustreret i nedenstående figur og bliver beskrevet i dette afsnit med udgangspunkt i Michael Andersens artikel (2006), mens psykologiens indflydelse bliver beskrevet i kapitel 7 Kundeadfærd. Dettee framework kan rådgiveren og kunden bruge til systematisk at kortlægge kundens økonomiske forudsætninger samt andre relevante, herunder bløde, forhold som fx forventninger, præferencerr mm. Afkast som målsætning er irrelevant i forbindelse med realkreditrådgivning, Investment Policy Statement Målsætninge er Begrænsninger Risikotolerance Likviditet Skattehensyn Lovgivning Figur 5: Målsætninger og begrænsninger ved IPS. Kilde: (Andersen M., 2006) Individuellee omstændigheder

17 Den ideelle rådgivning 14 men kan erstattes med mål om formue i bolig. Fordelen ved IPS-tankegangen er, at rådgivningen sættes i et system. Andersen bruger ordet skabelon, som kan opfattes misvisende, idet der ikke er en entydig forskrift på, hvordan IPS skal udarbejdes. Dette gør IPS til et dynamisk værktøj, som kan ændres og tilpasses over tid og på tværs af produkter og kundeområder. En anden fordel ved denne fremgangsmåde er overblikket over nuværende situation, mål samt strategi, der skal bruges til at nå disse mål. Overskueligheden er samtidig udfordringen ved udarbejdelse af IPS. Den gode hensigt skal omsættes i praksis, hvor variabler og begrænsninger skal samles til at danne et samlet billede Likviditet og horisont Likviditet er en væsentlig begrænsning for de fleste økonomiske beslutninger, herunder vælg af realkreditlån. Det er derfor forståeligt, at der bliver lagt stor vægt på størrelsen af de månedlige ydelser. Ved rådgivning om boligfinansiering tages der fx udgangspunkt i husstandens (likviditets-)budget for at finde frem til den maksimale købspris. Selv om livscyklusteorien foreskriver, at forbruget (og dermed også boligkøbsbeslutninger, herunder finansiering) skal planlægges på baggrund af livsindkomst, kan likviditeten være en begrænsning herfor. Der er desværre en kløft mellem det øjebliksbillede, som der tages afsat i, og lånets lange (typisk 30-årige) løbetid. Det er yderst svært at komme med et realistisk bud på kundens fremtidige likviditetsrammer og -behov, men det kan være umagen værd. Der er mange faktorer, som i et indviklet samspil påvirker både fremtidige indtægter og udgifter. De efterhånden mange låneprodukter på markedet har vidt forskellige likviditetsegenskaber. Det er derfor vigtigt at vælge et så passende produkt som muligt, idet omlægningsomkostninger er høje. Det er også vigtigt at tage med i sine overvejelser, hvilke likviditetsmæssige konsekvenser og muligheder de forskellige lån har over deres løbetid. Lån med variabel rente kan især give udsving i ydelsesstørrelse i takt med, at renten ænder sig, men til gengæld kan låntagernes forsikre sig imod for stor en rentestigning gennem lånene med renteloft. Lån med variabel rente er som udgangspunkt et godt produkt, som sikrer, at boligejere til enhver tid har den laveste

18 Den ideelle rådgivning 15 rente via hyppige rentetilpasninger. En af de største ulemper ved rentetilpasningslån er usikkerhed i ydelser. Hvor stort omfang den enkelte husstand kan bære denne risiko i, afhænger bl.a. af gældens størrelse i forhold til indkomsten. Især førstegangskøbere med forholdsvis lav opsparing og lille udbetaling samt købere i regioner med høje boligpriser kan være udsatte for denne risiko (Lunde, 2005). Der er også muligheder for at lempe likviditeten ved hjælp af afdragsfrie lån med en fast afdragsfri periode eller et såkaldt klippekort. Idet ingen af mulighederne kommer gratis, er det optimalt at vælge låntype med de muligheder, som låntageren har brug for og de risici, som vedkommende kan og vil bære. De forskellige produkter vil blive beskrevet i kapitel 6. Ud over ydelsen på et lån spiller indkomsten også en stor rolle. Det er relevant at kigge på udsving i indkomsten på både kort og langt sigt. Udsving på kort sigt kan være høje for fx provisionslønnede. Den langsigtede udvikling kan derimod være bestemt af uddannelse og branche. For akademikere kan lønkurven være stejl i starten af arbejdslivscyklussen for derefter at flade ud, mens lønkurven for andre uddannelsesprofiler kan udvikle sig mere konstant. Mulighed for betalt overarbejde og vilje fra kundens side til at benytte sig af det, hvis behovet opstår, er også vigtige faktorer at tage med. Dette kan give en god mulighed for at øge likviditeten, hvis det skulle blive nødvendigt (Lund Larsen, 2007) Horisont Realkreditlån kan betales tilbage i op til 30 år. Det er dog sjældent tilfældet, at tiden udnyttes fuldt ud. Boligejere sælger bolig, omlægger deres lån eller vælger at indfri det før tid. Horisonten er en yderst individuel faktor, og det er endnu et område, hvor samspillet mellem rådgiveren og kunden er af stor betydning, idet kunden har kendskab til sine fremtidsplaner og faktorer, som kan have indflydelse på dem, mens rådgiveren skal omsætte denne viden til en strategi, som understøtter kundens ønsker og præferencer. Tidsperspektivet har stor indflydelse på valg af et låneprodukt. Fx kan et lån med en variabel rente indebære stor usikkerhed over en horisont på 15 år, men kan derimod være et forholdsvis sikkert produkt på kortere sigt (3-5 år).

19 Den ideelle rådgivning 16 Horisont er relevant ved valg af realkreditlån i mange sammenhænge: ved valg af løbetid, rentetilpasningsperiode, forventet tidspunkt for salg osv Skat, lovgivning mm. Skat er af stor betydning for al finansiel rådgivning og kan have stor indflydelse på valg af realkreditlån. Regeringer gennem tiderne har brugt lovgivning vedrørende realkredit og ikke mindste skat som et økonomisk politisk redskab. I dag er det almen viden, at renteudgifter udløser et skattefradrag. Det er derfor nettobeløbet, kunderne ofte fokuserer på. ÅOP, som nu er blevet en lovpligtig bestanddel i et lånetilbud, er opgjort både før og efter skat. Som et resultat af den seneste skattereform vil rentefradraget gradvist blive sat ned i de kommende år, (Finansministeriet, Forårspakke 2.0). Ejendomsskatter kan have indflydelse på ejendomspriser og skal derfor også inddrages, hvis rådgivningen skal omfatte risici forbundet med ejendomsprisudviklingen. Ud over skattereformer er der en række andre usikkerheder, der kan påvirke såvel boligpriser som renteniveau, som bliver overset ved den nuværende rådgivning. Finansielle kriser, ændringer i økonomi- og pengepolitikken, ændringer i makroøkonomiske fundamentals mm. kan være kilde til ovennævnte usikkerheder Risikotolerance Der er en lang række produkter med forskellige risikoprofiler og egenskaber på det danske marked. Produkterne rækker fra lån med afdragsfrihed og halvårligt tilpasset rente, over lån med den på et givet tidspunkt laveste (førsteårs-)ydelse, til de fastforrentede lån med højere ydelse. Midt imellem ligger der en lang række af produkter. Det er forskelligt, hvilken risikoprofil der egner sig bedst til de forskellige kunder. Risikovillighed er et udbredt udtryk i finansiel rådgivning. Michael Andersen understreger dog i sin artikel, at der bør skelnes mellem risikovillighed og risikoevne. Sammenhængen er illustreret nedenfor:

20 Den ideelle rådgivning 17 Risikotollerance: Risikovillighed Lav Høj Lav Lav risikotollerance Problem: samtale/"uddannelse" Risikoevne Høj Problem: samtale/"uddannelse" Høj risikotollerance Figur 6: Illustration af risikotolerance. Kilde: Andersen, 2006 Mens risikovillighed udtrykker en holdning ud fra kundens subjektive indstilling og er noget, kunden selv kan sætte ord på, er rådgiverens hjælp oftest nødvendig for at afdække kundens risikoevne. Risikoevne kan opgøres objektivt ved at inddrage kundens andre økonomiske forhold, indkomst og forpligtelser, såvel nuværende som fremtidige. Formålet er at finde ud af, hvor stor risiko kunden kan bære. Optimalt set skal dette analyseres ved at kigge på låntagerens risikoprofil for samtlige aktiver, men også ved at inddrage likviditeten. Med afsat i livscyklustankegang er det interessant at kigge på, hvordan og hvorvidt risikovilje og -aversion udvikler sig over livsforløb og korrelerer med formuestørrelse. Her kan der både argumenteres for og imod risikoaversionens samvariation med udviklingen i formue over livstid. Carroll (2002) arbejder ud fra den antagelse, at risikoaversion falder i takt med stigende formue, mens andre modeller foreslår, at der ligeledes kan observeres ændringer i risikoaversion som resultat af ændringer i formuestørrelse på kort sigt (Campbell, 2006, s. 1561).

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut.

Kandidatafhandling. Forældrekøb (Parenting purchase) Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut. Kandidatafhandling Forældrekøb (Parenting purchase) Opgaveløser: Sompop Khamchoo Studieretning: Cand.merc finansiering og regnskab Institut Institut for finansiering Uddannelsesinstitution: Copenhagen

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 Fair Value Measurement Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave, aflevering 3. maj 2010 ---------------- Opgaveløser: Nanna Haven Vejleder: Poul Kjær Opgave nr. 31 Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN

PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN PENGE, KREDIT OG BANKVÆSEN Af Jens Bang-Andersen, Lars Risbjerg og Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Penge er en integreret del af ethvert moderne samfund. Det skyldes ikke

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere