KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk"

Transkript

1 KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr Revisionspåtegning. Som opslået på orkestrets hjemmeside den 29. december 2010, afholdes der i henhold til Københavns Harmoniorkesters vedtægter 4, stk og stk. 2.2 ordinær generalforsamling; Torsdag den 10. marts 2011 Klokken På Ellebjerg Skole P. Knudsensgade København SV Dagsorden for generalforsamlingen fremgår af side 2. r til årsregnskabet. Budget 2011 detaljeret. Valgsituationen Bestyrelsen Musikudvalget PR-udvalget Ansvarshavende redaktion er orkestrets bestyrelse: Redaktionen afsluttet: 7. marts 2011 Information om Københavns Harmoniorkester findes på: Orkestret fik ny Forslag der ønskes fremmet til afstemning under punkt 6 i dagsordnen, skulle være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 17. februar 2011, jf. vedtægternes 4, stk Der er normal orkesterprøve den 10. marts 2011 fra klokken til

2 Side 2 Dagsorden KHO-nyt 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Bestyrelsens forslag til budget for næste regnskabsår. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg til bestyrelsen i henhold til 3, stk. 1.1, stk. 1.2, stk. 1.3 samt stk Valg til musikudvalg i henhold til 3, stk. 4.1 og stk Valg til PR-udvalg i henhold til 3, stk Valg af suppleanter til bestyrelsen og diverse udvalg. 11. Valg af revisor. 12. Eventuelt. Regnskabet 2010 Regnskabet for 2010 er bedre end forventet. Året ender med et overskud på 1.662,69 kroner mod et forventede underskud på 4.757,00 kroner. Der er i 2010 ikke betalt kontingent til DAO. Trods flere henvendelser til DAO er der ikke modtaget en kontingentopkrævning. Orkestret har i 2010 udbetalt 2.000,00 kroner til professionelle assistenter i forbindelse med cdindspilningen samt julekoncerten. Trods massive anskaffelser af bl.a. opbevaringsbokse, en større beholdning af kopipapir samt produktion af en cd-indspilning, afsluttes regnskabsåret 2010 med et tilfredsstilende resultat. Resultatopgørelse (Hovedtal) Tekst 2010 Budget Kontingent , ,00 Koncerter , ,00 Pausebaren 3.691, ,00 Musikweekend 5.070,90 250,00 Rejser 0,00 0,00 Salg og forbrug af bånd og CD'er 0,00 0,00 Administration , ,00 Markedsføring -785, ,00 Køb af noder og mindre instrumenter , ,00 Afskrivning & hensættelser , ,00 Renter 105,63 500,00 Lotteri 1.860, ,00 Diverse poster, netto , ,00 Årets resultat 1.662, ,00

3 Sæson 10/11 Side 3 Resultatopgørelse (Detaljeret) Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Kontingenter m.v.: 1 Kontingent, aktive medlemmer , ,00 Kontingent, passive medlemmer 3.800, ,00 Tilskud Folkeoplysningssekretariatet 0,00 0,00 Musisk Oplysnings Forbund , ,00 Kontingent, DAO 0, ,00 Gebyr, Serviceopkrævning -906, ,00 Lærer til prøverne , ,00 Lokaleleje, prøver , ,00 I alt , ,00 Resultat efter kontingenter m.v.: , ,00 Koncerter: Entréindtægter 1.740, ,00 Koncerthonorar 0,00 0,00 Sponsorstøtte og tilskud 0,00 0,00 Tilskud DAO 0,00 0,00 Øvrigt salg (Bar m.v.) 1.810, ,00 Leje af koncertsal, lokaler m.v , ,00 Transport (medlemmer, instrumenter) 0, ,00 Koncertprogrammer m.v. 0,00 0,00 2 Indkøb (Bar m.v.) , ,00 Honorar, solister & direktion , ,00 Administration -546,00-500,00 Professionelle assistenter ,00 0,00 I alt , ,00 Resultat efter koncertaktivitet: , ,00 Pausebaren: Indtægter, internt salg af øl og vand 6.978, ,00 Indtægter, internt forbrug af øl og vand 1.260, ,00 Udgifter, forbrug af øl og vand , ,00 Svind, øl og vand -59,09-400,00 I alt 3.691, ,00 Resultat efter Pausebaren m.v.: , ,00 Musikweekend m.v.: 3 Deltagerbetaling , ,00 Tilskud til hytteleje, FOS 4.550, ,00 Salg af øl, vand, vin m.v , ,00 Leje af hytte , ,00 Køb af øl, vand, vin m.v. -753, ,00 Køb af mad m.v , ,00 Køb andet forbrug -70,80-500,00 Direktionshonorar, lærer m.v , ,00 Møder samt diverse administration -121,41-500,00 I alt 5.070,90 250,00 Resultat efter musikweekend m.v.: , ,00 Overført næste til side: , ,00

4 Side 4 KHO-nyt Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: , ,00 Rejser m.v.: Deltagerbetaling 0,00 0,00 Tilskud, fonde og virksomheder m.m. 0,00 0,00 Salg af T-shirt før rejse 0,00 0,00 Salg af T-shirts, bånd, Cd er m.m. 0,00 0,00 Salg af øl og vand m.v. til medlemmerne 0,00 0,00 Transport fly inkl. Skat 0,00 0,00 Transport, bus og/eller tog 0,00 0,00 Forsikringer, instrumenter m.v. 0,00 0,00 Indkvartering m.v. 0,00 0,00 Forplejning m.v. 0,00 0,00 Indkøb T-shirts m.v. 0,00 0,00 Indkøb øl, vand m.v. 0,00 0,00 Vaccination m.v. 0,00 0,00 Diverse udgifter, herunder planlægning 0,00 0,00 I alt 0,00 0,00 Resultat efter rejser m.v.: , ,00 Salg og forbrug af bånd og Cd er: Salg af bånd og Cd er 0,00 0,00 Salg af bånd og Cd er, medlemmer 0,00 0,00 Internt salg af bånd og Cd er 0,00 0,00 Gramex indtægter 0,00 0,00 Forbrug af bånd og Cd er 0,00 0,00 I alt 0,00 0,00 Resultat efter slag af bånd og Cd er: , ,00 Administration: Bestyrelsesmøder , ,00 Medlemsadministration 0, ,00 Kontorartikler , ,00 Porto -679,50-500,00 Gebyr, homebanking samt check -84,75-140,00 Vedligeholdelse af kontormaskiner 0,00 0,00 I alt , ,00 Resultat efter daglig administration: , ,00 Markedsføring: Reklame- og sponsorindtægter 0,00 0,00 Markedsføringsudgifter 0, ,00 Udgifter til internettet -785, ,00 Udgifter til intern brochure 0,00 0,00 I alt -785, ,00 Resultat efter markedsføring: , ,00 Køb af noder og mindre instrumenter: 4 Køb af noder m.v , ,00 Køb af mindre instrumenter -505,75-500,00 I alt , ,00 Resultat efter køb af noder m.v.: , ,00 Overført til næste side: , ,00

5 Sæson 10/11 Side 5 Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: , ,00 Afskrivninger & hensættelser: Afskrivning, inventar 0,00 0,00 Afskrivning, instrumenter 0,00 0,00 7 Afskrivninger, cd-produktion , ,00 I alt , ,00 Resultat før renter o.l.: 4.347, ,00 Renter: Renteindtægter 105,63 500,00 Renteudgifter 0,00 0,00 I alt 105,63 500,00 Resultat før diverse poster: 4.453, ,00 Lotteri: Salg af lotteri 2.100, ,00 Udgifter, præmier -200,00 0,00 Øvrige udgifter -40,00-200, , ,00 I alt Diverse poster 5 Diverse indtægter 1.248,00 500,00 6 Diverse udgifter , ,00 Tab på tilgodehavender 0, ,00 I alt , ,00 Samlede driftsresultat: 1.662, ,00

6 Side 6 Balance (pr ) KHO-nyt Tekst Aktiver Passiver Aktiver: Anlægsaktiver: Inventar 0,00 Instrumenter 0,00 Likvide beholdninger: Kasse 2.468,50 Bank (Hvidovre Bank) - folio konto 8.934,37 Bank (Eik Bank) folio konto ,73 Bank (Eik Bank) - reservekapital ,08 Giro 0,00 Øvrige Beholdninger: 7 Diverse lagerbeholdninger 9.649,20 Lagerbeholdning, pausekassen 1.807,20 8 Periodeafgrænsningsposter 6.595,87 Tilgodehavender: Tilgodehavender, bestyrelsen 0,00 Tilgodehavender, aktive medlemmer 800,00 Tilgodehavender, passive medlemmer 0,00 Tilgodehavender, assistenter 0,00 Diverse tilgodehavender, øvrige 1.530,00 Aktiver i alt: ,95 Passiver: Diverse hensættelser 0,00 Egenkapital: 9 Egenkapital ultimo året ,95 Gæld: Skyldig, MOF 0,00 Skyldig, FOS 0,00 Andre kreditorer 5.000,00 Øvrige passiver: Depositum, uniformer 0,00 Passiver i alt: ,95 København SV, den 10. marts 2011 Birte Werenskiold Kim Christiansen Torben V. Andersen Formand Næstformand Kasserer Stefan W. Olsen Birte B. Sørensen Tina H. Witzel Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

7 Sæson 10/11 Side 7 Revisionspåtegning Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er i flere tilfælde vanskeligt at se hvem der har underskrevet det enkelte bilag, hvilket er endnu mere vigtigt i de tilfælde, hvor der er tale om kontakte udbetalinger. giver anledning til yderligere bemærkninger. København SV, den 10. marts 2011 Jakob Rasmussen Revisor Regnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomi og stemmer overens med den af kassereren foretagne bogføring. Der er foretaget afstemning af de i regnskabets balance angivne likvide beholdninger. Ingen af forholdene r 1, kontingent perioden 1. januar til 31. december 2010 Alder Ordinært kontingent Rabat, nyt medlem Rabat, orlov m.v. I alt år 0,00 0,00 0,00 0, år 0,00 0,00 0,00 0, år ,00 0,00 0, , år 1.800,00 0,00 0, ,00 Total ,00 0,00 0, ,00 2, diverse indkøb i forbindelse med koncerter: Forbrug af øl og vand til julekoncerten 186,00 Gaver m.v. 200,00 Godteposer 777,21 Diverse indkøb i forbindelse med julekoncerten 530,70 Bogført i alt 2.140,00 3, anden deltagerbetaling: Alder Deltagerbetaling i perioden 1. januar til 31. december år heldagsprøver / efterårsfest 0, år heldagsprøver / efterårsfest 0, år heldagsprøver / efterårsfest , år heldagsprøver / efterårsfest 480,00 Total ,00

8 Side 8 KHO-nyt 4, køb af noder m.v. Tilretning af noder 6.371,40 Indkøb af nye noder 0,00 Bogført i alt 6.371,40 5, diverse indtægter: Arrangement efter julekoncerten, brugerbetaling 1.248,00 Bogført i alt 1.248,00 6, diverse udgifter: Gebyr, Visadankort 150,00 Opbevaringsbokse m.v. til brug i kælderen 4.505,72 Udgifter, arrangement efter julekoncerten 1.243,00 Bogført i alt 5.898,72 7, inventar: Cd-beholdning primo 0,00 Tilgang indeværende år: Diverse transport slagtøj 1.659,00 Gaver til assistenter 1.185,00 Transport assistenter 600,00 Professionelle assistenter 500,00 Producer 4.950,00 Lydoptagelse 5.000,00 Direktion og nodetilpasning 2.755,20 Cd-beholdning ultimo ,20 Afskrivninger primo 0,00 Afskrivninger indeværende regnskabsår ,00 Akkumulerede afskrivninger ,00 Bogført værdi, inventar 9.649,20 8, periodeafgrænsningsposter: Depositum Eriksminde ,00 Depositum Eriksminde ,00 Periodisering, salg af billetter til fødselsdagskoncerten ,00 Periodisering, udgifter i forbindelse med fødselsdagskoncerten 410,00 Periodisering, køb af noder til fødselsdagskoncerten 2.729,87 Periodisering, arrangement efter julekoncerten, Forfalden til betaling i jan ,00 Periodisering, øl og vand salg for 4. kvt Forfalden til betaling i jan ,00 Bogført i alt 6.595,87 9, egenkapital: Egenkapital primo ,26 Driftsresultat (1. januar til 31. december 2010) 1.662,69 Bogført egenkapital ,95

9 Sæson 10/11 Side 9 Budget 2011 (detaljerede) Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Kontingenter m.v.: Kontingent, aktive medlemmer ,00 Kontingent, passive medlemmer 3.800,00 Tilskud Folkeoplysningssekretariatet 0,00 Kontingent, Musisk Oplysnings Forbund ,00 Kontingent, DAO ,00 Gebyr, Nets ,00 Lærer til prøverne 0,00 Lokaleleje, prøver ,00 I alt ,00 Resultat efter kontingenter m.v.: ,00 Koncerter: Entréindtægter ,00 Koncerthonorar 0,00 Deltagerbetaling, stævner 0,00 Sponsorstøtte og tilskud 0,00 Tilskud DAO 0,00 Øvrigt salg (Bar m.v.) 1.800,00 Leje af koncertsal, lokaler m.v ,00 Transport (medlemmer, instrumenter) 0,00 Egen deltagerbetaling, stævner 0,00 Koncertprogrammer m.v. 0,00 Indkøb (Bar m.v.) ,00 Stævnedommere 0,00 Direktionshonorar ,00 Solister, assistenter m.v ,00 I alt ,00 Resultat efter koncertaktivitet: 80,00 Pausebaren: Indtægter, internt salg af øl og vand m.v ,00 Indtægter, internt forbrug af øl, vand 1.260,00 Udgifter, forbrug af øl, vand m.v ,00 Svind, øl, vand m.v. -100,00 I alt 4.049,00 Resultat efter Pausebaren m.v.: 4.129,00 Musikweekend m.v.: Deltagerbetaling ,00 Tilskud til hytteleje, FOS 4.550,00 Salg af øl, vand, vin m.v ,00 Leje af hytte ,00 Køb af øl, vand, vin m.v. -800,00 Køb af mad m.v ,00 Køb andet forbrug -300,00 Direktionshonorar, lærer m.v ,00 Møder samt diverse administration -500,00 I alt ,00 Resultat efter musikweekend m.v.: 6.211,00 Overført næste til side: 6.211,00

10 Side 10 KHO-nyt Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: 6.211,00 Rejser m.v.: Deltagerbetaling 0,00 Tilskud, fonde og virksomheder m.m. 0,00 Salg af T-shirt før rejse 0,00 Salg af T-shirts, bånd, Cd er m.m. 0,00 Salg af øl og vand m.v. til medlemmerne 0,00 Transport fly inkl. Skat 0,00 Transport, bus og/eller tog 0,00 Forsikringer, instrumenter m.v. 0,00 Indkvartering m.v. 0,00 Forplejning m.v. 0,00 Indkøb T-shirts m.v. 0,00 Indkøb øl, vand m.v. 0,00 Vaccination m.v. 0,00 Diverse udgifter, herunder planlægning 0,00 I alt 0,00 Resultat efter rejser m.v.: 6.211,00 Salg og forbrug af bånd og Cd er: Salg af bånd og Cd er 1.500,00 Salg af bånd og Cd er, medlemmer 1.600,00 Internt salg af bånd og Cd er 770,00 Gramex indtægter 0,00 Forbrug af bånd og Cd er ,00 I alt 1.395,00 Resultat efter slag af bånd og Cd er: 7.606,00 Administration: Bestyrelsesmøder ,00 Medlemsadministration ,00 Kontorartikler ,00 Porto -500,00 Gebyr, homebanking samt check -100,00 Vedligeholdelse af kontormaskiner 0,00 I alt ,00 Resultat efter daglig administration: ,00 Markedsføring: Reklame- og sponsorindtægter 0,00 Markedsføringsudgifter 0,00 Udgifter til internettet -500,00 Udgifter til intern brochure 0,00 I alt -500,00 Resultat efter markedsføring: ,00 Køb af noder og mindre instrumenter: Køb af noder m.v ,00 Køb af mindre instrumenter -500,00 I alt ,00 Resultat efter køb af noder m.v.: ,00 Overført til næste side: ,00

11 Sæson 10/11 Side 11 Budget Tekst Indt./udg. Total Indt./udg. Total Overført fra foregående side: ,00 Afskrivninger & hensættelser: Afskrivning, inventar 0,00 Afskrivning, instrumenter 0,00 Afskrivning, CD-beholdning ,00 I alt ,00 Resultat før renter o.l.: ,00 Renter: Renteindtægter 200,00 Renteudgifter 0,00 I alt 200,00 Resultat før diverse poster: ,00 Lotteri: Salg lotteri 3.000,00 Udgifter, præmier 0,00 Øvrige udgifter -200, ,00 I alt Diverse poster Diverse indtægter 500,00 Diverse udgifter ,00 Tab på tilgodehavender ,00 I alt ,00 Samlede driftsresultat: ,00

12 Side 12 Valgsituation KHO-nyt Bestyrelsen: I bestyrelsen er følgende personer: Formand: Birte Werenskiold (på valg i 2011) ej genvalg Næstformand: Kim Christiansen (på valg i 2012) afgår ekstraord. Kasserer: Torben V. Andersen (på valg i 2012) Ikke på valg Best.medlem: Tina H. Witzel (på valg i 2012) afgår ekstraord. Best.medlem: Stefan W. Olsen (på valg i 2012) Ikke på valg Best.medlem: Birte B. Sørensen (på valg i 2011) ej genvalg Bestyrelsen kan bestå af 5 til 8 personer jfr. 3, stk Musikudvalg: I musikudvalget er følgende personer: Dirigent: Martin T. Larsen (født medlem jfr. 3, stk. 4.2) Udvalgsmedl.: Ole Schmidt (trompet på valg) Udvalgsmedl.: Tina H. Witzel (tenorsaxofon på valg) Udvalgsmedl.: Birte B. Sørensen (klarinet på valg) Musikudvalget kan bestå af 3 til 5 personer, jfr. 3, stk. 4.1 PR-udvalget: I PR-udvalget er følgende personer: Udvalgsmedl.: Eyvind Joensen (tenorsaxofon på valg) Udvalgsmedl.: Christina Eiberg (klarinet på valg) Udvalgsmedl.: Kim Christiansen (klarinet på valg) PR-udvalget kan bestå af 3 til 5 personer jfr. 3, stk. 5.1

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår

Fonden VoxHall. Vester Allé 15 8000 Aarhus C. Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Fonden VoxHall Vester Allé 15 8000 Aarhus C Årsrapport for 2013 19. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer 2 Beretning Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere