Danske covered bonds - set med investorøjne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske covered bonds - set med investorøjne"

Transkript

1 Danske covered bonds - set med investorøjne Martin Hagelskjær Nielsen Nykredit Markets 8. marts Agenda Lånesiden nye muligheder Obligationsmarkedet efter covered bonds Hvilke realkreditsegmenter påvirkes mest? Fragmenteringen af realkreditmarkedet 2

2 Lånesiden nye muligheder 3 Realkreditlån i dag - sammenhæng mellem lån og funding Institutter videresender blot penge fra låntager til investor Alle låntagere får samme pris (kapitalmarkedsprisen) Obligationerne matcher lånene mht. løbetid og afdrag Meget transparent system for låntager Privat Realkredit- Finansielle låntager institut markeder DKK fast DKK fast Realkredit- Realkredit- Realkreditlån institut obligation Hovedstol Hovedstol 4

3 SDO-baserede lån: adskillelse af lån og funding Stigende behov for anvendelse af derivater Privat Bank eller Finansielle låntager Realkredit markeder Prioritets- DKK var. EUR fast lån Hovedstol Bank eller Realkredit Hovedstol EUR fast EUR var. SDO/SDRO covered bond Receiver swap EUR var. DKK var. Basis swap 5 SDO-baserede lån: Nemt at tilbyde avancerede lånetyper Privat Bank eller Finansielle låntager Realkredit markeder Prioritets- DKK var. EUR fast lån med renteloft Hovedstol Hovedstol Bank EUR fast eller Realkredit EUR var. SDO/SDRO covered bond EUR var. DKK var. Receiverswap Basisswap DKK var. Præmie Købt cap Maks (0,6M Cibor-strike) 6

4 SDO-baserede lån: skræddersyet prioritetslån Renteloft hæves fra 5% til 6% efter 5 år -> billigere renteloft Solgt floor (rentegulv) betaler en del af renteloftet -> Billigere ydelse end f.eks. realkredittens CF 5% 2038 CF 5% 2038: 6M Cibor+80bp, nyt lån: 6M Cibor+40bp Rente 7% 6% 5% Forward-kurve Stepup-renteloft 4% 3% Solgt rentegulv 2% Løbetid Skræddersyet prioritetslån med variabelt renteloft og -floor Fordele Kunden kan få avancerede lån, som ellers ikke var mulige Der købes ikke et dyrere renteloft, end der er behov for Ulemper Et skræddersyet produkt vil altid blive prissat dyrere Indfrielse af lånet bliver sandsynligvis mere besværligt Mindre gennemsigtighed for kunden. Hvordan beregnes indfrielsesprisen? 8

5 Obligationsmarkedet efter covered bonds 9 Danmark: Det største realkredit obligationsmarked i Europa Stort dansk potentiale for EUR-covered bond-udstedelse Mia. EUR Germany Realkredit Denmark Spain Offentlig sektor Andre aktiver France Sweden Ireland Switzerland Skibe UK Luxembourg 10

6 Danske covered bonds - overblik Realkreditinstitutter Banker Realkreditobligationer (RO) Jul-07 Cappede floaters Stående lån (RTL) Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO's) Særligt dækkede obligationer (SDO's) Jan-08 Opfylder ikke CRD's krav Stående lån (nye lånetyper) til covered bonds, Cappede floaters Obligationer forventes men "Grandfathered Stående lån (RTL) udstedt som benchmarkhvis udstedelsesstop 07 Stående lån (nye lånetyper) EUR-covered bonds Bevarer 10%-risikovægt 2-10-års løbetid. 1 mia. EUR Ingen eller kun lille Opfylder CRD's betingelser Opfylder CRD's betingelser udstedelse efter jan Covered bond-status Covered bond-status 20%-risikovægt for ny udstedelse efter jan %-risikovægt 10%-risikovægt 11 Banker vil i stigende grad erstatte realkreditlån med banklån Bank anno 2006: Bank anno 2008: Udlån Funding Udlån Funding Alm. udlån Indlån Alm. udlån Indlån Prioritetslån + Realkreditlån Pengemarked Nyt boliglån SDO er + lidt mindre realkreditlån Banker løber risiko ved at finansiere langtløbende boliglån med kortfristet indlån Adgangen til at benytte SDO er giver adgang til langtløbende billig funding. 12

7 Det danske obligationsmarked - sandsynlige konsekvenser Alt andet lige: lavere udstedelse af alle gængse realkreditobligationer Nye SDO er: EUR-benchmark-covered bonds dvs årige stående lån i EUR Færre DKK-denominerede obligationer Flere simple obligationstyper: stående lån Færre komplicerede obligationer såsom konverterbare og cappede floaters Kompleksitet flyttes fra obligationsmarkedet til derivatmarkedet 13 SDO-udstedelse - fra en børsmæglers synsvinkel SDO-udstedelse sker i store blokke, når banken finder tidspunktet gunstigt Primært indtjeningsmuligheder for de investeringsbanker som medvirker ved udstedelsen Stigende anvendelse af udenlandske investeringsbanker Det sekundære marked: EuroMTS, måske OMX Små indtjeningsmuligheder for danske børsmæglere i det sekundære marked 14

8 Markedets reaktion på covered bonds Udvikling i OAS viser, at markedet forventer størst covered bond -effekt på RTL- og CF-segmentet Swap OAS CF 5% 38 5% % % % Jul 06 Aug 06 Sep 06 Oct 06 Nov 06 Dec 06 Jan 07 Feb Relativ prisfastsættelse af realkreditobligationer (6. marts) Type Navn OAS swap RTL 4% RTL 4% Ny F1 RTL 4% RTL 4% Ny F5 Capped floater CF 5% 17 2 Capped floater CF 5% 28 6 Capped floater CF 5% Konverterbar 3% Konverterbar 4% 28 9 Konverterbar 4% Konverterbar 5% EUR covered bonds 10Y -4 til +5 16

9 Paradokset i markedet netop nu Udsigt til nye SDO er har styrket realkreditobligationer, men dyrere realkreditobligationer -> relativt mindre fordelagtigt at vælge SDO-baserede lån Realkreditobligationer (RTL) er dyrere prissat end EURcovered bonds taler for fortsat stor udstedelse af realkreditobligationer. 17 Hvilke realkreditsegmenter påvirkes mest? 18

10 Hvilke realkreditsegmenter påvirkes mest? Mia. kr RTL, DKK RTL, EUR Capped floaters Floaters 0 Dec- 01 May- 02 Nov- 02 May- 03 Nov- 03 May- 04 Nov- 04 May- 05 Nov- 05 May- 06 Nov Hvilke realkreditsegmenter kan erstattes af SDO-lån? RTL-udstedelsen vil nemt kunne erstattes med SDObaserede prioritetslån Korte CF-obligationer : kan nemt replikeres Lange CF-obligationer : Nemt at tilbyde renteloft i SDO-konstruktion Svært at erstatte restgældsbeskyttelsen obligationer : Konverteringsoptionen er kompleks Svært at erstatte restgælds-beskyttelsen. 20

11 RTL-auktionen mia. kr. udløber RTL 332 mia. kr. udløber Jan-08 RTL På auktion CF eller andet realkreditlån SDO Mulighed for væsentligt lavere refinansieringsprocent end normalt (normalt over 80%) Låntagerne vil blive rådgivet til at omlægge til SDO-alternativer eller f.eks. CF-lån Institutterne kan funde RTL-lån med SDO er uden at spørge låntagerne Ikke aktuelt medmindre EUR covered bonds giver billigere funding end RTL-obligationer 21 Bliver SDO er en sællert? For taler Bankerne har stor rådgivningsgennemslagskraft Mange kunder tiltales af de nye låns fleksibilitet Imod taler SDO er lanceres på det værst tænkelige tidspunkt En flad rentekurve taler imod variabel finansiering Dyr prisfastsættelse af realkreditobligationer Tvivlsomt om SDO-baserede lån kan give samme lave rente som de nuværende realkreditlån. 22

12 Den fremtidige SDO-udstedelse - konklusion SDO-udstedelse tidligst sidst på året SDO-baserede lån får en naturlig del af det variabelt forrentede marked især i bankejede institutter Bruttoudstedelse i 2007: 285 mia. kr. 60 mia. kr. kan direkte erstattes af SDO-baserede lån Nuværende prioritetslån danner basis for de første udstedelser (ca. 100 mia. kr. i prioritetslån) Stort fremtidigt potentiale. 23 Fragmenteringen af realkreditmarkedet 24

13 Fragmenteringen af realkreditmarkedet RTL RTL RTL RTL m BoligX BoligX CF (Nykredit) CF IO (Nykredit) CF (RD) CF IO (RD) FF FF IO IO IO IO Siden 2000 har enhedsmarkedet haft trange kår pga. fragmenteringen af realkredit obligationsmarkedet 25 Enhedsmarkedet Intet fremtidigt SDO-enhedsmarked Europæiske covered bond udstedere vælger typisk forskellige udløbsdatoer og forskellige kuponer Svært at se behovet for et SDO-enhedsmarked Europæiske covered bonds prisfastsættes typisk relativt til EUR-swapkurven Parametre: Udløbsdato og kreditkvalitet af udsteder Fortsat et enhedsmarked for SDRO er Enhedsmarked: primært en god idé ved sammenhæng mellem lån og funding Nye konverterbare serier: 5% SDRO 2041 Nye CF-serier: CF 5% SDRO

14 Disclosure & Disclaimer Disclosure Denne publikation er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank. Nykredit Bank er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets deltager i market maker-ordningen for danske stats- og realkreditobligationer. Nykredit Markets investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Nykredit Markets har udarbejdet interne regler for at forebygge og undgå interessekonflikter ved udarbejdelse af investeringsanalyser og har indført interne regler til sikring af effektive kommunikationsbar-rierer. Analytikere i Nykredit Markets er blevet pålagt at overgive enhver henvendelse, der kan påvirke analysens objektivitet og uafhængighed, til chefen for analyseafdelingen tillige med compliance-funktionen. Analytikere ansat i Nykredit Markets arbejder uafhængigt af afdelingerne Debt Capital Markets og Corporate Finance og refererer ikke til andre forretningsområder i Nykredit koncernen. Analytikere er delvist aflønnet på baggrund af Nykredit Banks overordnede resultater, men modtager ikke bonus eller anden aflønning tilknyttet specifikke corporate finance- eller debt capital-transaktioner. Denne publikation blev første gang frigivet til distribution på den på forsiden angivne dato. Anvendte finansielle modeller og metoder Beregninger og præsentationer tager udgangspunkt i almindelige økonometriske og finansielle værktøjer og metoder samt offentligt tilgængelige kilder. Danske realkreditobligationer modelleres ved hjælp af en egenudviklet realkreditmodel. Realkreditmodellen består af en stokastisk rentestrukturmodel samt en statistisk konverteringsmodel, som er kalibreret til låntagernes historiske konverteringsadfærd. Rentestrukturmodellen kalibreres med likvide europæiske rentederivater. Risikoadvarsel Der kan være væsentlige risici forbundet med vurderingerne og eventuelle anbefalinger i denne publikation. Sådanne risici, herunder en følsomhedsanalyse med de relevante forudsætninger, er angivet i publikationen. Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i værdipapirer omtalt i materialet samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involveret i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Ansvarshavende redaktør: Cheføkonom John Madsen 27 Nykredit - Kalvebod Brygge København V - Tlf Fax

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Strategisk Fokus. Juni 2015

Strategisk Fokus. Juni 2015 Juni 2015 Cheføkonom Ulrik H. Bie, ulbi@nykredit.dk, 44 55 11 41 Chefstrateg Klaus Dalsgaard, kdh@nykredit.dk, +45 44 55 18 10 Chefanalytiker Tore Stramer, tors@nykredit.dk, 44 55 34 76 Seniorøkonom Anna

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis

Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverteringspraksis Kourosh Marjani Rasmussen Claus Madsen Rolf Poulsen BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere