Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW 1.04 12.05.2005"

Transkript

1 Montage og brugsvejledning for VP 18C EK Version SW NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf , Fax ,

2 1.0 Indholdsfortegnelse: side: 1.0 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger før montage Opstilling af VP18C EK El tilslutning Kanal tilslutning VVS tilslutning Tekniske data El kedel Varmepumpe CTS 600 panel Beholder og kedeltilslutninger Mål- og principtegning Etablering af kondensafløb Indbygget luftfilter Varmtvandsbeholder Centralvarme Tæringsanode Ekstra udstyr Kanalsystemet Elmontage/indstilling af automatik Funktion Opstart/igangsætning Indregulering af anlægsventilation Midlertidig indregulering af luftmængder Centralvarme indstillingerne Ventilation kapacitetsdiagram Ventilator Varmepumpeydelse Vedligeholdelse Driftsforstyrrelser Serviceabonnement 13 NILAN A/S Side 2 af 13 Version SW 1.04

3 2.0 Generelle oplysninger før montage. Denne montagevejledning er forsøgt udfærdiget i så klart og entydigt sprog som muligt. Skulle der alligevel opstå problemer i forbindelse med montagen, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Der er med anlægget vedlagt eldiagram samt diverse papirer omkring garanti m.m. Disse er påhæftet på fronten i en plastpose. Som ekstra tilbehør kan leveres VVS sikkerheds gruppe med skoldningssikring. Betjening af anlægget foretages med NILAN CTS 600 styringen, som giver mulighed for en lang række funktioner som f.eks. menustyret betjening, ugeprogram, natsænkning, filtervagt, justering af ventilatorhastighed og rumtemperatur. Styring af ekstraudstyr er integreret i NILAN CTS 600. NILAN CTS 600 er beskrevet i en separat vedlagt brugervejledning. OBS: Hvis varmepumpen tilsluttes et gulvvarmekredsløb, skal det ved hjælp af en EKSTERN sikkerhedstermostat eller lignende, sikres at temperaturen i gulvarmekredsen begrænses til en tilladt maksimal fremløbstemperatur. (Ikke en Nilan leverance). 3.0 Opstilling af VP18C EK : Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves en minimum friplads foran aggregatet på 600 mm. VP18 opstilles i lod på fast og vibrationsfrit underlag. Der skal være min. 10 mm afstand til bygningsdele og fast inventar. Såfremt der er lavet inddækning over aggregatet, skal denne kunne fjernes. 3.1 El-tilslutning El- tilslutning må kun foretages af aut. El- installatør. Separat el-diagram er vedlagt anlægget. Bemærk: at varmepumpedelen og elkedlen forsynes fra hver sin gruppe. 3.2 Kanaltilslutning. Forbindelse mellem anlæggets studse og kanalsystemet skal foretages med fleksibel forbindelse, enten udført med flexslange eller anden flexibel overgang for at undgå at vibrationer kan overføres fra aggregatet til kanalsystemet. 3.3 VVS tilslutning. Tilslutning af kedel og brugsvands forbindelser skal udføres af aut. VVS installatør. NB: Det er installatørens ansvar at sikre rør-installationer mod frostsprængning. NILAN A/S Side 3 af 13 Version SW 1.04

4 4.0 Tekniske data: 4.1 Elkedel Tilslutning, 3 x 400 V + N + J 3 x 16 A gruppe Max. optaget effekt elkedel 9000 W Cirkulationspumpe UPS 25 40, tre trin W Sikkerhedstermostat for El-kedel 100 ºC Sikkerhedstermostat for varmtvandsbeholder 100 ºC Solid State Relæ, RJ1A60D20E St. indg VDC, udg. max.660vac/20a 4.2 Varmepumpe Tilslutning, 1 x 230 V + N+ J 1 x 10 A gruppe Min. max. optaget effekt, ventilator W Min. - max. optaget effekt, kompressor W Min. max. optaget effekt, varmelegeme W Samlet optaget effekt.* 1630 W *ved 60 C brugsvand, ventilatortrin 4, cirkulationspumpe 30/ 60 W, supplering samt kompressor aktiv. 4.3 CTS 600 panel Tilslutning til VP18C EK print* 2x2x0,25 *der må max. trækkes 50 meter i 0, Beholder- og kedeltilslutninger Koldtvands indtag, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Varmtvands udtag, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Anode, beholder ¾ muffe, rørgevind Studs for cirkulation, brugsvand ¾ nippel, rørgevind Fremløb, elkedel ¾ muffe, rørgevind Retur, elkedel ¾ muffe, rørgevind Påfyldning-/aftapningshane ½ nippel, rørgevind Cirkulationspumpe Danfoss UPS 25-40, 3 trin Ekspansionsbeholder Vol. 10 liter, 0.5 bar fortryk Manometer 0-4 bar Sikkerhedsventil for elkedel 2,5 bar Kondensafløb (vandlås er monteret) Ø 20 mm PVC slange Beholdervolumen 180 l. Udluftning Manuel NILAN A/S Side 4 af 13 Version SW 1.04

5 5.0 Principtegning: 1. Ventilator 10. Tilslutning for cirkulationsrør 2. Fordamper 11. Cirkulationsrør (ekstraudstyr) 3. Kompressor 12. Fremløb til centralvarmevekslerl 4. Udsugningsventil 13. Retur fra centralvarmeveksler 5. Suppleringsvarmelegme 14. Elkedel 6. Varmtvandsvarmeveksler (kondensator) 15. Centralvarmeveksler 7. Offeranode 16. Cirkulationspumpe for cenralvarme. 8. Brugsvand koldtvandsindgang 17. Sikkerhedsventil for trykekspansion. 9. Brugsvand varmtvandsudgang 18. Trykekspansionsbeholder 5.1 Etablering af kondensafløb: VP 18 C EK leveres med indbygget vandlås og tilslutning for kondensafløb, Ø u = 20 mm blød PVC slange ført til bunden af kabinettet. Kondensafløbet føres videre, med en hældning på mindst 1 cm per meter, frostfrit til nærmeste gulvafløb. Overløb fra sikkerhedsventiler føres ligeledes til gulvafløb. NILAN A/S Side 5 af 13 Version SW 1.04

6 5.2 Luftfilter: For at sikre, at den tilførte udeluft og den udsugede rumluft er renset for støvpartikler, skal der indbygges luftfiltre i kanalrørene for udeluftindtag og rumudsugning Filtrene udføres normalt som T filtre med inspektionsdæksel. Filtrene bør minimum være af en type der opfylder EU 3 filterkravene. Alt efter forholdene skal filteret normalt efterses og/eller rengøres mindst hver 3 måned og skiftes mindst en gang pr. år. Ved installation i nybyggeri bør filteret efterses og evt. renses før igangsætning, da der erfaringsmæssigt kan forekomme fremmedlegemer og byggestøv i filteret. Hvis anlægget er i drift i byggeperioden bør filteret efterses og evt. rengøres hver uge. 5.3 Varmtvandsbeholder: Beholderen som er på 180 liter, er indvendig dobbeltemaljeret og udstyret med magnesiumanode. Alle rørtilslutninger er 3/4 gevindstudse undtagen anodetilgangen, som er 3/4 muffe. Alle vandtilslutninger foretages i bunden af beholderen som vist under mål og principtegningen på side 4. Såfremt det ønskes kan varmtvandscirkulationen etableres ved at montere en kontraventil på beholderens cirkulationsstuds efter at et ca. 800 mm langt cirkulationsrør(ekstraudstyr) er sat op i beholderen i forbindelse med vvs montagen. Hvis der ikke etableres varmtvandscirkulation, skal studsen forblive lukket med den monterede afblændingsprop. Ved varmtvandscirkulation opstår der et større varmetab som kan undgås hvis rørene isoleres med min. 30 mm mineraluld. 5.4 Tæringsanode: Til ekstra beskyttelse af den emaljerede varmtvandbeholder, er der indbygget en magnesium anode. Denne skal efterses engang årligt og udskiftes, hvis den er stærkt tæringsangrebet. 5.5 Centralvarme: VP 18CEK er udstyret med en en 9 kw elkedel i bunden af kabinettet. Elkedlen indkobles via de indstillede værdier i styringen CTS 600 automatisk med den modulerende ydelse fra 0 9 kw. så den ønskede fremløbstemperatur kan opnås. 5.6 Ekstra udstyr: VVS sikkerhedsgruppe: Det er lovbefalet at der monteres sikkerhedsudstyr på varmtvandsbeholderens brugsvandsside. Sikkerhedsudstyret består af en sikkerhedsventil, som brugeren mindst en gang årligt er forpligtet til at kontrollere. Ved tryk på håndtaget skal der umiddelbart komme vand ud af overløbsrøret. Desuden består sikkerhedsudstyret af en stilbar kontraventil der fungerer som afspærringsventil(åbner og lukker for vandtilførslen), og samtidig forhindrer tilbagestrømning fra beholderen. Reduceret varmtvandsgennemstrømning kan skyldes urenheder i kontraventilen. NILAN A/S Side 6 af 13 Version SW 1.04

7 6.0 Kanalsystemet: Nilan leverer kanalrør og kanalfittings med gummipakninger, som opfylder tæthedsklasse B. Kanalsystemet udføres i henhold til den udarbejdede arbejdstegning og kanalrørene monteres på/i montagebøjler eller ophænges med montagebånd. Kanalerne skal isoleres med min. 50 mm mineraluld, men Nilan anbefaler dog at isolere med 100 mm. Kanalerne kan i nogle tilfælde placeres således at isoleringen er en del af den almindelige loftsisolering. I disse tilfælde isoleres evt. luftlommer omkring røret med granulat. Udsugningsanlægget er dimensioneret således at der suges fra de fugtige rum, så som soveværelse, køkken, bad, toilet og bryggers. Kanalsystemet starter fra aggregatet med ca. 1 meter lyddæmpende flexslange i ø 160 mm. Herefter føres kanalerne i de på arbejdstegningen angivne dimensioner ud til de ventiler hvis placering ligeledes er vist på arbejdstegningen. Huller i loftet for ventiler skæres efter monteringsrammen for den foreskrevne ventil. Ventilrammen fastgøres med skruer hvorefter ventilen fastgøres( skrues i) i rammen. Afkast kanalen leder den udsugningsluft, som anlægget har brugt til varmegenvinding, bort over tag eller gennem ydervæg. For at undgå støjproblemer er det vigtigt at taghætten/risten er dimensioneret korrekt. Taghætten for afkast skal have en friåbning svarende til ø 160 mm., eller 150 x 150 mm. hvis der anvendes en hætte med kvadratisk tværsnit 7.0 El montage/indstilling af automatik: På forsyningsledningen til aggregatet skal der monteres en sikkerhedsafbryder. Denne er ikke omfattet af leverancen fra Nilan. El-arbejde/strømforsyning incl. sikkerhedsafbryder, skal monteres af aut. Elinstallatør. Anlægget leveres forbundet med CTS 600 panel med 1 meter testkabel. CTS 600 panelet skal placeres tørt og frostfrit. Panelets kabel kan forlænges efter behov, dog max. 50m (kabeltype 2x2x0,25 mm 2 parsnoet). Panelet bør placeres ca. 1,5 meter over gulvniveau, og min. 0,5 meter fra evt. hjørner. Såfremt det er muligt, bør det undgås at placere panelet på ydervæg, idet kuldeindfald vil kunne påvirke panelføleren. Ligeledes bør placering i zoner med kraftigt solindfald undgås. De elektriske komponenter må ikke udsættes for temperaturer lavere end 25 C., eller højere end + 55 C. Betjeningen af CTS 600 panelet er nærmere beskrevet i vedlagte Brugsvejledning for CTS 600 til VP 18c EK version SW 1.04 NILAN A/S Side 7 af 13 Version SW 1.04

8 8.0 Funktion: Via et kanalsystem suges energirig luft fra vådrum og opholdsrum igennem VGU 250 EK. Energien i VGU 250 EK produceres ved hjælp af varmepumpeteknologien i form af en at der placeret en fordamper(varmeoptager), som optager udsugningsluftens energi. Energien afgives igen som varme til brugsvandet via en kondensator(varmeafgiver), som er placeret direkte i den dobbeltemaljerede varmtvandsbeholder. På denne måde forbruges kun ca. 30 % af den energi, der normalt medgår til opvarmning af varmtvand med en traditionel løsning. VGU 250 EK er desuden udstyret med en spiral i bunden af beholderen, samt en 9 kw elkedel i bunden af aggregatet. Centralvarmesystemet forbindes i serie med spiral og elkedel, og vandet varmes op til ønsket fremløbstemperatur. Ved ønske om høj fremløbstemperatur eller ved kolde udetemperaturer kan det forekomme, at den ønskede fremløbstemperatur ikke kan opnås via varmepumpedriften. Elkedlen indkobles nu med modulerende ydelse fra 0 9 kw, således at den ønskede temperatur kan opnås. 9.0 Opstart/igangsætning: Kontroller at varmtvandsbeholderen er fyldt med vand ved at åbne en varmtvandshane. Kontroller at afløbet er ført frostfrit til (gulv)afløb. Åbn loftventilerne således, at ventilkegle og kraveforkant er i samme plan. Kontroller at CTS 600 er sluttet til og viser data i display, se separat vejledning. Aktiver elforbindelsen på sikkerhedsafbryderne til elkedlen og varmepumpen. Kontroller og indstil CTS 600 på ønsket rumtemperatur, ventilationstrin og driftsform. 9.1 Indregulering af anlægsventilation: Indregulering er normalt ikke indeholdt i anlægsprisen, men for en optimal udnyttelse af Deres varmegenvindingsanlæg anbefales det at få foretaget en professionel indregulering af installation og luftmængder. Dette kan foretages af en Nilan servicepartner. 9.2 Midlertidig indregulering af luftmængder: For at kunne bruge anlægget er det muligt at lave en midlertidig indregulering af anlægget ved at anvende følgende beskrivelse: CTS 600 panelet indstilles på driftsform varme samt ventilationstrin 3. Ventiler fjernest fra aggregat åbnes 14 hele omdrejninger fra helt lukket stilling. Ventiler nærmest fra aggregat åbnes 8 hele omdrejninger fra helt lukket stilling. Mellemliggende ventiler indstilles på hele omdrejninger fra helt lukket stilling. NILAN A/S Side 8 af 13 Version SW 1.04

9 10.0 Central varme indstillingerne: Montage og brugsvejledning for VP 18c EK Supplerende beskrivelse til brugsvejledning for CTS 600 til VGU 250 EK af kedelfunktionen. Driftart Der kan vælges mellem 3 forskellige driftsformer: Driftart Kedel status T fremløb er bestemt af Cirkulations pumpe Varmepumpe OFF Fra Ingen Fra, men motionering og frost-sikring er aktive. Brugervalg er aktiv. Til, brugsvand samt luft Varme Til Kurve, minus en evt. forskydning på xx C af kurven. Evt. konstant fremløb, se under kurvestyringen Behov Til/fra, afhængig af T rum samt T15 forskydning Kurve, minus en evt. forskydning på xx C af kurven Til/fra afhænger af valgt pumpedrift/behov Til/fra afhænger af valgt pumpedrift/behov Til, brugsvand samt luft Til, brugsvand samt luft Fremløbs min. temp. Her indstilles fremløbs minimumstemperaturen. Indstillingen overstyrer en evt. lavere temperatur fra kurvestyringen. Funktionen kan f.eks. være aktuel ved gulvvarme, hvor der kan være ønske om en vis minimums komforttemperatur. Fremløbs max. temp. Her indstilles fremløbs maksimumstemperaturen. Indstillingen overstyrer en evt. højere temperatur fra kurvestyringen. Kurve. Fremløbstemperaturen reguleres automatisk efter en kurve. Se følgende diagram: Forskyd NILAN A/S Side 9 af 13 Version SW 1.04

10 Fremløbstemperaturen styres som funktion af udetemperaturen således, at jo lavere udetemperatur, desto højere fremløbstemperatur. Kurve nummer 1 er beregnet for huse med et meget lavt varmetab og kurve nummer 10 er for huse med kraftigt varmetab. Normalt vil indstillingen Kurve nummer 5 være passende. Kurve funktionen er kun aktiv inden de definerede fremløbs minimums- og maximumstemperaturer. Ønskes der konstant fremløbstemperatur, kan dette opnås ved at indstille fremløb min/max med 1 grads differens, f.eks. fremløb min = 49 C og fremløb max = 50 C. Forskyd Med denne funktion kan kurverne, med skridt på 1 C, justeres mellem 10 C op og 5 C ned. Forskyd T15 Anvendes kun ved behovsstyring. Den indstillede værdi i denne menu, er den afvigelse under den ønskede rumtemperatur, der skal være tilstede før kedelen må starte. Hvis der vælges vælges en afvigelse på 1 C til 5 C, er det således muligt at priorietere luft/luft-varmepumpen fremfor elkedlen. Forsink Anvendes ved behovsstyring. I forlængelse af ovenstående, bestemmer denne menu, hvor længe en afvigelse fra den ønskede rumtemperatur må finde sted, før at kedelen startes. Pumpe Der kan vælges mellem to indstillinger af cirkulationspumpen for centralvarmesystemet. Energi = Behovsstyret (dog incl. efterløb). Konstant = konstant pumpedrift. NILAN A/S Side 10 af 13 Version SW 1.04

11 11.0 Ventilation kapacitetsdiagram. Kapacitetsdiagram, VGU 250 EK Eksternt tryktab, Pa 200 Trin 3 Trin Trin 2 Trin m 3/h Luftmængder er målt ved 20 C, 50 % relativ fugtighed. Massefylde 1,12 kg / m Ventilator: Lyddata: db(a) Oktavbånd, Hz. Måling Vægtet L W(A),uds. 61,7 64,2 59,1 57,4 57,7 59,1 43,5 L P(A), omg. 43,2 49,7 47,4 39,5 36,1 29,5 25,8 Lyddata er opgivet ved en luftmængde på 250 m 3 /h. Lydtryksniveau er målt 1 meter fra aggregatet, efterklangstid 1 sekund. Endvidere er der monteret lyddæmpende flexslange på tilslutningsstudsene. Effektforbrug: Ventilator trin Forbrug, Vent., W Forbruget er angivet ved et eksternt tryktab på 150 Pa. ved trin 4. NILAN A/S Side 11 af 13 Version SW 1.04

12 11.2 Varmepumpeydelse: 2500 Ydelse VGU 250 EK luft/vand Effekt, kw Varmeydelse Optaget effekt, kompressor vandtemp. Ydelsen er baseret på en udsugningsluftmængde af 300 m 3 /h. Luftkondition ved aggregat : 20 C, 50 % relativ fugtighed. VGU 250 EK i autodrift. Effektfaktor Effektfaktor 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Vandtemperatur Ydelsen er baseret på en udsugningsluftmængde af 300 m 3 /h. Luftkondition ved aggregat : 20 C, 50 % relativ fugtighed. VGU 250 EK i autodrift. Vigtigt : For at opnå ovennævnte ydelser skal anlæggets kanalsystem være isoleret som beskrevet under kanalsystemet. NILAN A/S Side 12 af 13 Version SW 1.04

13 12.0 Vedligeholdelse: Nilan VP 18c EK er udviklet til daglig drift med et minimum af af service og vedligeholdelse. For at sikre anlægget den bedste driftsøkonomi, bør følgende vedligeholdelse udføres: Luftfilteret efterses og rengøres som foreskrevet Varmtvandsbeholderens tæringsanode kontrolleres mindst en gang årligt. Sikkerhedsventilens funktion kontrolleres mindst en gang årligt. Fordamperfladen efterses og rengøres for evt.urenheder. Kontroller, at kondensvandet fra fordamperfladen har fri passage til gulvafløb Driftsforstyrrelser: Såfremt der skulle opstå driftsforstyrrelser vil den blive vist som en alarm på CTS 600 betjeningspanelet og på den oversigt over alarmer som findes under brugsvejledningen for CTS 600 styringen vil man, alt efter grad og art kunne forholde sig til det som vist under rubrikken, afhjælpning af fejl Serviceabonnement: Fabrikken kan tilbyde abonnementsordning med regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Kontakt Deres lokale servicecenter eller NILAN A/S. Vi håber, at denne montage- og brugsvejledning bevirker, at Deres anlæg bliver rigtigt installeret og at det vil give Dem et velfungerende anlæg. Skulle der, mod forventning, være noget i denne vejledning, som De synes mangler eller burde gøres anderledes, er De meget velkommen til at kontakte vores serviceafdeling. Med venlig Hilsen NILAN A/S NILAN A/S Side 13 af 13 Version SW 1.04

Montage og brugervejledning. for VGU250 EK

Montage og brugervejledning. for VGU250 EK Montage og brugervejledning for VGU250 EK Version 1.01, 08.04.2010 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Opstilling af VGU :... 4 El-tilslutning...

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft)

N I L A N V P 1 8. B o l i g v e n t i l a t i o n m e d v a r m e g e n v i n d i n g. Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) N I L A N V P 8 Aktiv varmegenvinding (luft/vand - luft/luft) høj ydelse til den private bolig VP 8 er et gennemprøvet varmegenvindingsaggregat med kombineret varmlufts- og varmtvandsproduktion udviklet

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR Compact Polar AIR Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 EK Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 EK Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage... 4 Opstilling af

Læs mere

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05

Montagevejledning. CTS 700 by Nilan. Comfort CT300. Comfort CT300 Polar. Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Montagevejledning CTS 700 by Nilan Comfort CT300 Comfort CT300 Polar Version: 1.00, 01-01-2015 Software version 1.40.05 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VP 18 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Ny model med indbyggede filtre Filterskuffe for pollenfilter Forbedrede montageforhold Nilan VP 18 Aktiv

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P RF Compact Nordic RF Version: 1.01, 01-06-2016 Ret til ændringer forbeholdes Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 RF Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC

Version 1.02, Softwareversion X. Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Version 1.02, 01.04.2008 Softwareversion 1.21 1.2X Montagevejledning for NILAN VP 18v2 EC Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Combi 300 Polar. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Combi 300 Polar Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 EK. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 EK Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P RF Nordic. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact P RF Nordic Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 9.01, 13-03-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Montagevejledning. for. NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.08, 06.05.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage...

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC

Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Montagevejledning for NILAN Comfort 250/300/300T/600 EC Version 1.05; 01.02.2007 Software version 0.35 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage...

Læs mere

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm

GE 215 VP-TT. Kapacitet. Gulvvarmeudstyr i GE 215 VP-TT. 2 x 600. samt bryggers ved at udnytte brugsvandsvarmepumpens. GE 215 VP-VA Mål i mm GE 25 VP-TT Produktbeskrivelse GE 25 VP-TT er en dobbelt varmepumpe som består af en varmegenvindingssektion, som indeholder en modstrømsvarmeveksler og varmepumpe, som dækker hele ventilationsbehovet

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig

PRODUKTDATA VGU 250 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 325 m 3 /h. Bolig PROUKTT VU 250 Y NILN olig ktiv varmegenvinding Ventilation < 325 m 3 /h Produktion af varmt brugsvand VU 250 Produktbeskrivelse VU 250 suger den varme fugtige luft ud fra blandt andet køkken, badeværelse

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 9.01, 09-10-2013 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004

Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 Montage og brugsvejledning for VPL10/15/25 Version 1.3 01.12.2004 NILAN A/S. Nilanvej 2. DK-8722 Hedensted. Tlf. 76752500. Fax. 76752525. www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2

Montagevejledning. CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Montagevejledning CTS 600 by Nilan VP 18 M2 Version: 5.01, 15-04-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling af

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P AIR 9 Compact Polar AIR 9 Version: 1.00, 01-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Compact P Køl 3 kw EK Fugt. Compact P NORDIC. Compact P RF Køl Sol. Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Compact P Køl 3 kw EK Fugt Compact P NORDIC Compact P RF Køl Sol Compact P RF Køl Sol EK3 EK9 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h

Produktdata. Comfort 450 by nilan. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. <450 m 3 /h Produktdata Comfort 450 by nilan Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation

Læs mere

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler,

GE Premium 1/1L. GE Premium 1/1L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler, GE Premium /L Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 5 op til 6 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 300. Version: 8.00, Software-version: 2.17 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 300 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Compact Polar Køl Sol EK 3 kw. Compact Polar Køl Sol EK 9 kw. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2. Montagevejledning CTS 602 by Nilan Compact Polar Køl Sol EK 3 kw Compact Polar Køl Sol EK 9 kw Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPL 31-125 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves minimum 800 mm friplads foran aggregatet. Mål for længde, højde og

Læs mere

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560

Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Montagevejledning for NILAN VPM120/240/360/480/560 Version 1.06, 01.06.2009 Software version 0.35 1.3X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 enerelle oplysninger før montage...

Læs mere

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 3. Typer GE Premium 3 - H (højre) & V (venstre) GE Premium 3 Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglementet 2018 helt op til 350 m 2 bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium 3 er et ventilationsaggregat

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200

Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Brugervejledning CTS600 automatik for NILAN Comfort 1200 Version 1.06, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M1 RF EK Version: 10.00, 28-06-2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage... 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

CopmaxWTGR-80/40 Akkumuleringstank

CopmaxWTGR-80/40 Akkumuleringstank CopmaxWTGR-80/40 Akkumuleringstank Drift, installation og vedligeholdelse manual Kom godt igang: Det anbefales at gennemlæse manualen før tilslutning begyndes. Tekniske Specifikationer Model: CopMax WTGR-80/40

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse

Varmepumper Ventilatorer Filterbokse Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre)

GE Premium 2. Typer GE Premium 2 - H (højre) & V (venstre) GE Premium Både komfortopvarmning og køling af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 15 helt op til 5 m bolig Leveres i både højre og venstre model GE Premium er et ventilationsaggregat indeholdende

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet

PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN. Ventilation med emhætte tilsluttet PRODUKTDATA EMHÆTTELØSNINGER BY NILAN Ventilation med emhætte tilsluttet Bolig Ventilation CTS 602 STYRING Hvordan styres emhætten Især i etagebyggeri er det en stor fordel at køre emhætten over aggregatet,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF EK. Version: 9.00, Software-version: 2.21

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 RF EK. Version: 9.00, Software-version: 2.21 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 RF EK Version: 9.00, 01-09-2014 Software-version: 2.21 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 EL-montage...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding

GES Premium 1/1L. Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 2015 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L Komfortopvarmning af indblæsningsluften Opfylder bygningsreglement 205 Indbygget aluminiumsveksler for høj varmegenvinding GES Premium /L er et ventilationsaggregat indeholdende modstrømsvarmeveksler

Læs mere

BE TOP S Ventilationsaggregat

BE TOP S Ventilationsaggregat 1 BE TOP S Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 S 2 BE TOP S serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer og

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Montagevejledning CTS 602 by Nilan VP 18 M2 Version: 10.01, 10-04-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3 Elmontage... 4 Opstilling af

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BE TOP S serie Ventilationsaggregat

BE TOP S serie Ventilationsaggregat 1 BE TOP serie Ventilationsaggregat Typer: BE TOP 150 BE TOP 200 2 BE TOP serien er specielt designet til anvendelse i lejligheder, boliger samt etagebyggerier hvor pladsen er trang. De energivenlige EC-motorer

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300 * Comfort 300 Top. Comfort CT300. Comfort 450. Comfort 600 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 * Comfort 300 Top Comfort CT300 Comfort 450 Comfort 600 Version: 9.02, 05-11-2014 Software-version: 2.21 *Vare nr. 7113F / 7113HF Indholdsfortegnelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN VGU250EK 14.06.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 føleroversigt... 5 Sikkerhedstermostat...

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 / CT200 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 / CT200 Version 2.21-05.01.2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11

Montagevejledning. CTS 150 by Nilan. Comfort CT150. Version: Software-version: 1.11 Montagevejledning CTS 150 by Nilan Comfort CT150 Version: 1.0 06-10-2015 Software-version: 1.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Opstilling af Comfort...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere