OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:"

Transkript

1 OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så god som mulig? s. 3 Hvordan taler man om Arbejdsfunktion punkt 1 i skemaet s. 4 Hvordan taler man om Socialt på arbejdspladsen punkt 2 s. 5 Hvordan taler man om Fremtiden punkt 3 s. 6 Hvordan taler man om Helbred punkt 4 s. 7 Hvordan taler man om Arbejde og privatliv punkt 5 s. 8 Husk altid Opsamling og Aftaler s. 9 Gode råd specielt til lederen i virksomheden s. 9

2 Præsentation af Opfølgningsværktøjet Opfølgningsværktøjet bruges ved indslusning af ledige på arbejdsmarkedet - i arbejdsprøvning, praktik, optræning og i fleksjob eller skånejob. Opfølgningsværktøjet kan medvirke til at undgå unødvendige afbrydelser i indslusningsforløb. Opfølgningsværktøjet bruges ved opfølgningssamtaler mellem jobkonsulent, borger og virksomhed. Opfølgningsværktøjet kan også bruges i samtaler mellem leder (kontaktperson) i virksomheden og den nye medarbejder. Opfølgningsværktøjet består af Et Samtaleskema med de 5 emner, der skal tales om ved opfølgningssamtaler, og ved samtaler mellem en leder/kontaktperson i virksomheden og en borger. Denne Håndbog, der giver vejleding til samtalen og til brug af Samtaleskemaet. En Dagbog/Logbog, hvor borgeren kan skrive om forløbet i virksomheden. En Informationspjece til virksomhederne. Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? En del ledige kommer ind på arbejdsmarkedet via praktik, arbejdsprøvning eller optræning. Eller de bliver ansat i fleksjob eller skånejob. Nogle gange går det godt, men en del forløb afbrydes for hurtigt og i utide. Undersøgelser viser, at afbrydelsen ofte sker, fordi den nye medarbejder og lederen på arbejdspladsen ikke får talt om de vanskeligheder, der kan opstå undervejs. Ikke mindst hvis borgeren har været længe væk fra arbejdsmarkedet eller aldrig har været på en arbejdsplads og måske ikke kender til arbejdsgange og omgangsformer. Det er jobkonsulentens opgave at medvirke til, at så få forløb som muligt afbrydes i utide. Og at man i opfølgningssamtalen får talt om de emner, som kan give vanskeligheder undervejs og som kan betyde, at et indslusningsforløb ikke forløber positivt for virksomheden og borgeren. Opfølgningsværktøjet er en hjælp til jobkonsulenten i opfølgningssamtalen, og det er en hjælp til virksomhedens leder og den nye medarbejder - til at få talt om tingene i tide. Opfølgningsværktøjet kan bruges ved alle indslusningsforløb i virksomheden. Men det er ekstra vigtigt at bruge værktøjet, når der er risiko for, at et forløb afbrydes i utide. Jobkonsulenten skal vurdere, om der er en sådan risiko. 1

3 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? Samtaleskemaet Samtaleskemaet bruges ved opfølgningssamtaler mellem jobkonsulent, borger og virksomhed Jobkonsulenten udleverer skemaet ved starten af et indslusningsforløb på en virksomhed eller ved den første opfølgningssamtale. Jobkonsulenten styrer samtalen ud fra de 5 emner i skemaet. Alt efter indslusningsforløbets karakter kan man gå i dybden med alle emner; eller man kan koncentrere sig om et eller flere emner og kun kort berøre de øvrige. Samtaleskemaet kan bruges i korte opfølgningssamtaler af 10 minutters varighed og i de længere samtaler, hvor det er nødvendigt at tale lidt længere om tingene. Jobkonsulenten er ansvarlig for, at aftaler fra opfølgningssamtalen skrives ind i skemaet. Dette skal ske ved alle opfølgningssamtaler i forløbet. Samtaleskemaet kan også bruges ved samtaler mellem leder (kontaktperson) i virksomheden og den nye medarbejder. Efter den første opfølgningssamtale med jobkonsulenten kan virksomhed og borger sammen bruge skemaet til de løbende samtaler i et forløb, hvis de ønsker det. Brug af Samtaleskemaet erstatter ikke den almindelige, daglige kontakt mellem leder og den nye medarbejder. Den daglige kontakt forebygger, at små problemer vokser sig store. Samtaleskemaet bruges, når der skal skabes et systematisk overblik over, hvordan det går med forløbet, og om der skal ske ændringer og justeringer fx med arbejdsfunktioner. Håndbogen Håndbogen er en vejledning til jobkonsulenten om anvendelse af Samtaleskemaet i opfølgningssamtaler. Her kan man slå op under de 5 emner i skemaet og få gode råd. Håndbogen kan udleveres til virksomhedens leder efter ønske. Dagbog/Logbog Dagbog/Logbog er et redskab til borgeren. Jobkonsulenten kan tilbyde borgeren Dagbogen/Logbogen og opfordre til, at borgeren skriver op undervejs i forløbet. Notaterne kan borgeren bruge i opfølgningssamtalerne, hvis han/hun ønsker det. Informationspjecen Informationspjecen til virksomhederne fortæller kort om Opfølgningsværktøjet. Den udleveres af jobkonsulenten. 2

4 Hvordan bliver samtalen så god som mulig? Brug af Samtaleskemaet Samtaleskemaet indeholder 5 emner. Hvert emne har nogle underspørgsmål. De 5 emner svarer til emnerne i Ressourceprofilen, som bruges i sagsbehandlingen. Forrest på Samtaleskemaet er der et afsnit om Aftaler. Her kan I lave en opsamling på samtalen og nedskrive de mål og aftaler, der gælder frem til næste samtale. Samtaleskemaet er kortfattet. Det giver en mulighed for på kort tid at få et overblik over, hvordan det går med den nye medarbejders arbejdsopgaver og trivsel i virksomheden. I Håndbogen - på side 5, 6, 7 og 8 - er der en uddybning af de 5 emner og en vejledning til, hvordan I kan tale om tingene. I de samtaler, hvor jobkonsulenten ikke er med, er det lederen, der skal tage ansvar for samtalens forløb. På side 8 findes et særskilt afsnit til lederen med gode råd. Gode råd til selve samtalen Find et lokale og et tidspunkt i arbejdstiden, hvor I ikke bliver afbrudt af telefoner o.l. Afsæt rigelig tid (måske 1 time) til den første opfølgningssamtale mellem jobkonsulenten, lederen (kontaktperson) og borgeren. Jobkonsulenten skal styre samtalen ud fra Samtaleskemaet. Skemaet kan udleveres til leder og borger ved starten af indslusningsforløbet eller ved den 1. opfølgningssamtale. Samtaleskemaet er en slags dagsorden for samtalen. Tal om det konkrete forløb i virksomheden. Om hvad der sker her og nu. Start hvert emne med at tale om det positive, få både ros og ris frem i samtalen. Stil åbne spørgsmål og lyt. Få afklaret, hvilke forventninger virksomhed og den nye medarbejder har til hinanden. Få afklaret, hvilke skrevne og uskrevne regler der er i virksomheden/afdelingen. Få lederen og den nye medarbejder til at tale ud fra konkrete hændelser og iagttagelser. Anmodninger og krav skal så vidt muligt formuleres positivt, konkret og fremadrettet. Undgå at der bebrejdes og skældes ud. Medvirk til at kritik formuleres konstruktivt. Få eventuelt lederen til at fortælle, hvilke konsekvenser den nye medarbejders handlinger/opførsel har for kolleger. Det kan være vigtigt, at ting og begreber i virksomheden forklares grundigt. Den nye medarbejder har måske ikke mange erfaringer fra arbejdspladser og kan have brug for en grundig indføring i arbejdsfunktioner og omgangsformer. Få tingene frem i tide - før de er blevet et irritationsmoment. Det gælder både for lederen og den nye medarbejder. Prøv at nå til enighed om løsning på eventuelle problemer. Hvis ikke det er muligt at blive enige, så aftal en ny samtale så snart som muligt. 3

5 Hvordan taler man om Arbejdsfunktion punkt 1? Arbejdsfunktion er punkt 1 i Samtaleskemaet. Her bør man tale om selve arbejdsopgaverne og rammerne for løsning af dem. De enkelte arbejdsopgaver Vurdering af hver enkelt opgaveløsning, der indgår i jobbet Behov for yderligere viden, rutine, oplæring eller kursus for at kunne løse opgaverne Fysisk arbejdsmiljø Variation i arbejdsopgaver, belastninger i arbejdet Arbejdstid (timer/uge), mødetid, sammenhæng mellem tid og arbejdsopgaver Indeklima: støj, temperatur, lys etc. Arbejdspladsens indretning i forhold til skånehensyn og evt. behov for hjælpemidler Samarbejde / psykisk arbejdsmiljø Indgåelse og overholdelse af aftaler Møde til tiden, eventuelt fravær Jobbet set i relation til øvrige arbejdsgange på arbejdspladsen Tilrettelæggelse og planlægning af arbejdsopgaverne Tilstrækkelige, faglige udfordringer i arbejdsopgaverne Stress / arbejdspres Instruktion i udførelse af arbejdsopgaver Selvstændighed og initiativ Motivation Deltagelse i gruppemøder o.l. Enighed mellem leder og den nye medarbejder om jobindhold, skånehensyn og øvrige vilkår på arbejdspladsen. Tips til samtale om punkt 1 Det er vigtigt at tage udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver hvordan går det, og hvordan kan det blive bedre? På nogle arbejdspladser skal man tale om arbejdstempo, kvalitet i opgaveløsningen, håndelag, effektivitet osv. På andre skal man tale om service og kontakt med kunder eller brugere. Ordene vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Husk at tale konkret og praktisk om den måde, hvorpå arbejdsopgaverne klares. Tal om det, der går godt. Men tag også fat i problemerne, før de vokser sig store. Fx kan det være vigtigt at tale om fravær. Hvad har grunden været til det? Har det nogen indflydelse på kolleger, på arbejdsgange? Mødetider - komme for sent eller gå for tidligt? Husk at få afklaret virksomhedens regler omkring sygemelding, sygefravær og anmodning om fridage, så det ikke giver anledning til irritation eller misforståelser. Klare aftaler er en fordel for alle. Tal også om arbejdspres og stress. 4

6 Hvordan taler man om Socialt på arbejdspladsen punkt 2? Socialt på arbejdspladsen er punkt 2 i Samtaleskemaet. Her bør man tale om, hvordan den nye medarbejder trives på arbejdspladsen og hvordan det går med at omgås kolleger. Lederen kan fortælle om omgangsformer og uskrevne regler. For mange kan det være vanskeligt at tale sammen om dette punkt, måske fordi man ikke er vant til det. Men erfaringer viser, at det ofte er her, det går galt. den nye medarbejder kan misforstå bemærkninger fra kolleger og blive usikker, og lederen eller kollegerne kan blive irriteret over småting, som kunne være ordnet ved en snak. Det er en god idé at inddrage tillidsrepræsentanten eller en erfaren medarbejder som kontaktperson, hvis den nye medarbejder er usikker over for kollegerne og deres reaktioner. Opstart (kun ved den første samtale efter opstart) Hvordan har kollegerne taget imod den nye medarbejder? Hvordan går det for borgeren med at vænne sig til de nye arbejdsopgaver og arbejdstider? Er både lederens og den nye medarbejders forventninger til opstarten opfyldt? Takt og tone på arbejdspladsen Samtaleemner / omgangstone / jargon Godmodigt drilleri / sladder / mobning Overholdelse af aftaler Personlig hygiejne Påklædning (evt. regler og uskrevne normer) Alkohol (og andet misbrug) Rygning Andre uskrevne regler på arbejdspladsen Konflikter og konfliktløsning Tips til samtale om punkt 2 Få lederen til at fortælle om det, han/hun har set eller lagt mærke til på arbejdspladsen. Fx om den nye medarbejder sidder alene i frokostpauserne eller ser ud til at falde godt ind med kollegerne. Hvis der er irritationsmomenter, bør det også tages op konkret. Fx brug af mobiltelefon i arbejdstiden. Tal kun om alkoholforbrug, påklædning eller personlig hygiejne, hvis det er et problem. Tænk over balancen mellem at gå tæt på og helt undlade at tage fat i svære problemer. Tag fat i tingene så hurtigt som muligt, så der ikke opstår risiko for, at forløbet må ophøre. Hvis der er mistanke om alkoholforbrug i arbejdstiden, så kom ind på virksomhedens alkoholpolitik eller sikkerhedsregler fx om alkohol og maskiner. 5

7 Hvordan taler man om Fremtiden punkt 3? Det er meget vigtigt at tale om fremtiden på arbejdspladsen - eller et andet sted. Borgeren skal helst undervejs i forløbet få et realistisk billede af sine egne kompetencer i forhold til kravene til en medarbejder på arbejdspladsen. Oftest vil målet være en varig plads på arbejdsmarkedet - på denne arbejdsplads eller på en anden. Fremtiden Forlængelse af aftalen/ansættelsen Nye arbejdsopgaver Opkvalificeringer og forbedringer Konkrete kurser Muligheder og barrierer for et job på denne arbejdsplads Muligheder for et job på en anden arbejdsplads Er der sket en tilstrækkelig afklaring af arbejdsevnen? Tips til samtale om punkt 3 Borgeren skal ikke nødvendigvis blive i virksomheden. Derfor er det ikke altid relevant at tale om, hvorvidt borgeren kan blive ansat i et ordinært job eller et fleks- eller skånejob, når forløbet slutter. Men det er meget vigtigt, at der er klare linier, og at virksomheden, borgeren og jobkonsulenten har en fælles opfattelse af, hvad forløbet skal ende med. Det er også vigtigt, at virksomheden melder klart ud om, hvad der skal til for, at man vil ansætte borgeren. Hvilke krav skal opfyldes, hvis borgeren skal kunne bestride et job i virksomheden? 6

8 Hvordan taler man om Helbred punkt 4? Måske har I allerede været inde på emnet tidligere i samtalen. Hvis der er helbredsmæssige problemer forbundet med jobbet, er det vigtigt at det kommer frem. Det kan være relevant at tale både om medarbejderens fysiske og psykiske trivsel, men ofte er det svært for medarbejderen selv at komme ind på. Derfor er det jobkonsulentens ansvar at få tingene på bordet uden, at samtalen går for tæt på medarbejderens private helbredsanliggender. Helbred Jobbets indflydelse på medarbejderens helbred Evt. behov for ændringer i skånehensyn og/eller arbejdsfunktioner Fysisk og psykisk belastning Trivsel og selvtillid Tilfredshed og arbejdsglæde Tip til samtale om punkt 4 Hvis det er en borger, der er i arbejdsprøvning, optræning eller fleksjob efter en periode på sygedagpenge, er det naturligvis vigtigt at tale om, hvilken betydning jobbet og arbejdsfunktionerne har for helbredet lige nu. Start med det konkrete. Spørg til, hvordan det går med at klare den og den opgave. Vær opmærksom på, at medarbejderen ikke kører for hårdt på i starten for at leve op til normen i virksomheden. Men vær også opmærksom på, om det går bedre med helbredet, og om der er mulighed for at gå op i tid eller nærme sig et normalt job uden særlige hensyn og tilpasninger. Spørg borgeren konkret fx hvordan det går med de tunge løft, hvordan går det at arbejde ved en computer en hel dag, hvordan humøret er når han/hun går hjem osv. Spørg lederen, hvad han/hun har lagt mærke til fx med behov for pauser, træthed ved dagens slutning, mere selvtillid, bedre humør o.a. 7

9 Hvordan taler man om Arbejde og privatliv - punkt 5? Det er ikke sikkert, I skal tale meget om dette emne. Privatlivet er jo netop privat, men har ofte indflydelse på udførelsen af arbejdet. Det er et område, som andre ikke direkte kan blande sig i, men det er et udtryk for interesse for borgeren at spørge, hvordan det går med at få hverdagen til at hænge sammen. Hvis den nye medarbejder har været ude af arbejdsmarkedet i en længere periode, medfører det store forandringer i privatlivet, når et nyt arbejde påbegyndes. Arbejdsliv og privatliv Børnepasning eventuelle muligheder for fleksible mødetider Ændringer i dagsrytme efter at være begyndt på arbejde Overskud til fritids- og familieliv Opbakning fra familie og venner Transport til arbejdet Borgerens økonomi (hvis der er særlige grunde til at tale om det) Tip til samtale om punkt 5 Nogle mennesker vil gerne have, at der er vandtætte skodder mellem deres arbejdsliv og familieliv. Andre har mere brug for at tale om, hvordan tingene hænger sammen derhjemme i forhold til arbejdet. Det er jobkonsulentens opgave at pejle sig ind på, om der er behov for at drøfte, hvordan arbejdslivet og privatlivet hænger sammen. Man kan spørge fx : Hvad siger dine børn og din mand til, at du er begyndt her? Kan du nå det hele derhjemme? Trives du og din familie med, at du er kommet i gang igen med at arbejde? Ville det gøre det lettere for dig, hvis du kunne flexe om morgenen, så du kan vente med at møde til kl de dage, hvor du skal aflevere børn i børnehaven? De sene torsdage kan der ikke ændres ved, der må du selv finde en ordning med at få dine børn hentet. Jeg ved, at flere af kollegerne har en kørselsordning i nærheden af, hvor du bor. Måske kunne du komme med på den, så du ikke både skal med tog og bus. 8

10 Husk altid Opsamling og Aftaler Jobkonsulenten er ansvarlig for, at aftalerne bliver skrevet ned - kort og klart. Så ved alle, hvad der skal ske - hvad lederen skal gøre, og hvad den nye medarbejder skal gøre frem til næste samtale. Næste samtale kan man så indlede med at tale om, hvordan det er gået med de ting, I aftalte sidst. Gode råd - specielt til lederen (kontaktperson) i virksomheden I de samtaler, hvor jobkonsulenten ikke er med, er det dig som leder, der skal tage ansvar for samtalens forløb. Og du skal sikre, at de aftaler I indgår undervejs i samtalen, bliver samlet op til sidst og gerne skrevet ned. Det er den bedste måde til at sikre, at I har den samme opfattelse af aftalerne. Nogle virksomheder har ikke tradition for at sætte sig ned og holde jævnlige medarbejdersamtaler. Det kan måske derfor virke en anelse omstændeligt at anvende Samtaleskemaet punkt for punkt. Men ved indslusningsforløb for nye medarbejdere, der måske ikke er vant til at være på en arbejdsplads, er tiden godt givet ud. Det giver dig en sikkerhed for, at den nye medarbejder og du selv er enige om, hvordan det går med forløbet, og at I kan få rettet op på ting, der er ved at gå skævt. Brug derfor først og fremmest skemaet som et pejlemærke, der skal sikre, at der bliver talt om tingene, og at I ikke går fejl af hinanden. Det sparer ressourcer i det lange løb. Læg vægt på, at samtalerne ikke er problemsamtaler. Det er ikke noget med at blive kaldt ind til chefen. Derimod er det et redskab til at hjælpe den nye medarbejder til at bide sig fast på arbejdsmarkedet måske i din virksomhed. Det er dig, der er hjælperen og rådgiveren og om nødvendigt også kritikeren. Det er i den ånd, samtalerne tages. 9

11 Opfølgningsværktøjet er udviklet i 2003/2004 i et samarbejde mellem: Arbejdsmarkedsnetværk i Århus Kommune, Jobcenter Syd Århus Amt og JobCenter Marselisborg DISCUS A/S 35 borgere og 35 virksomheder fra Århus-området Udviklingsarbejdet er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen 10

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ DAGBOG / LOGBOG

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ DAGBOG / LOGBOG OPFØLGNINGSVÆRKTØJ DAGBOG / LOGBOG Navn: INDHOLD: Hvad skal Dagbogen/Logbogen bruges til? s. 1 Gode råd før du starter i forløbet s. 3 Dagbog/Logbog 1. dag s. 3 Dagbog/Logbog 1. uge s. 5 Dagbog/Logbog

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

VIRKSOMHEDS HÅNDBOG. Sådan forbedrer du trivsel og produktivitet gennem professionel medarbejderopfølgning

VIRKSOMHEDS HÅNDBOG. Sådan forbedrer du trivsel og produktivitet gennem professionel medarbejderopfølgning VIRKSOMHEDS HÅNDBOG Sådan forbedrer du trivsel og produktivitet gennem professionel medarbejderopfølgning SAMTALESKEMA Samtale- og evalueringsskema til opfølgning under jobforløb i virksomheden Mødedeltagere

Læs mere

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid:

LOGBOG MARSELISBORG BESKÆFTIGELSE. Mine kontaktdata: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Virksomhed: Hvilke aftaler er der lavet om mødetid: MEDARBEJDER LOGBOG LOGBOG Skriv dine kontaktpersoner ind her :-) Mine kontaktdata: Navn: Adresse: Mobil: Konsulent Marselisborg Beskæftigelse: Navn: Mobil: Adresse: Virksomhed: Navn: Adresse: www: Leder:

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS

VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS VEJLEDENDE SPØRGEGUIDE TIL MUS Indledning En god medarbejderudviklingssamtale (MUS) starter med en god forberedelse. Forud for samtalen læses vejledningen til MUS igennem af både leder og medarbejder.

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/erhvervspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Hvad er det for

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere

5 konkrete tips til helstøbt ledelse! Bliv en helstøbt leder og få det bedste! frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 1 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Bliv en helstøbt leder og få det bedste frem i dine medarbejdere 5 konkrete tips til helstøbt ledelse Side 2 Tip 1: Vær

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver?

Medarbejdersamtaler. En medarbejdersamtale bør gennemføres 1 gang om året og den skal løbende følges op : gennemfører vi de aftaler vi laver? Medarbejdersamtaler En medarbejdersamtale er: En dialog mellem medarbejder og leder Et redskab til at udvikle sig selv Et redskab til at udvikle arbejdspladsen Et redskab til uddannelsesplanlægning Medarbejdersamtaler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS

Når du skal forberede din MUS-samtale MUS Når du skal forberede din MUS-samtale MUS MUS-samtalen Om MUS Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en dialog mellem leder og medarbejder. I denne dialog kan I tale åbent og fortroligt om anvendelse og

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten

Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Medarbejderudviklingssamtale i Landsskatteretten Introduktion basisemner og tilvalg Medarbejderudviklingssamtalen kan tage udgangspunkt i 4 basisemner: tilbageblik på det seneste år se fremad det kommende

Læs mere

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE

ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FLERE SKAL MED ARBEJDS- OG OPFØLGNINGSAFTALE FORMÅL Borger, virksomhed og jobcenter skal indgå en klar aftale om timer og opgaver, opfølgning og ordinære løntimer i virksomhedsforløbet 1. Formålet med

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på.

Mere. Nærvær - mindre Fravær. Få mere viden og inspiration på. Få mere viden og inspiration på Tænk højt Du har også mulighed for at komme med dine input og erfaringer, som andre kan få glæde af. - send en e-mail til awf@odense.dk Her kan du finde materiale både til

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af?

Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen. Hvad bliver du syg af? Lang tids sygdom? Det sker kun for naboen Syg i længere tid? Det sker ikke for mig. Ofte syg i kortere perioder? Nej, heller ikke. Det sker for naboen, måske, men ikke mig. Sådan tænker de fleste af os,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme

Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Arbejdstilsynets dialog med virksomhederne om sundhedsfremme Instruks IN 18-18 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2015

Læs mere

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder.

Tag med på grunduddannelsen, bliv stress og trivselsvejleder - Få et bedre psykisk arbejdsmiljø med en stress- og trivselsvejleder. Bliv stress- og trivselsvejleder - Lær at navigere i det psykiske arbejdsmiljø Uddannelsen har tidligere været afholdt som en lukket uddannelse direkte til den enkelte virksomhed/organisation. Efter flere

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdslivskonferencen Psykisk arbejdsmiljø Arbejdslivskonferencen 2016 Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til Chefen Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til Chefen En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du kan bidrage til afklaring af dine lederes senkarriereforløb.

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere