Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Lars Jønstrup Dollerup Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 23 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Highlights af resultaterne... 3 Forventninger til HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Øvrige resultatposter... 7 Pengestrømsopgørelse... 7 Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 8 Aeronautisk segment... 9 Ikke-aeronautisk segment Øvrige forhold Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning om review af delårsregnskabet Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 23

3 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2014 Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en god start på 2014 med en fremgang i antallet af passagerer på 4,3 procent til 5,3 mio. Det stigende antal passagerer medførte en stigning i omsætning på 5,7 procent til DKK 831,9 mio. og en stigning i resultat før skat på 5,1 procent til DKK 212,9 mio. Lufthavnen fastholder sine forventninger til året. Stigningen i passagertallet skyldes primært helårseffekten af de mange nye ruter, der åbnede i løbet af Specielt lavprisselskaber som Norwegian og easyjet har leveret solide vækstrater i årets første måneder. Derudover sikrer de tre nye interkontinentale ruter fra Norwegian samt helårseffekten af SAS rute til San Francisco fortsat vækst på de strategisk vigtige interkontinentale ruter. Det er de ruter, der er med til at styrke CPHs knudepunktsposition. Udbygning fortsætter CPH fortsætter det høje investeringsniveau i styrkelse og udbygning af Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia. årligt. Som følge af den fortsatte vækst på de interkontinentale ruter indledes nu udbygningen af Finger C, der netop benyttes til den interkontinentale trafik samt til non-schengen trafikken. Derudover fortsætter CPH med at analysere, hvordan yderligere udbygninger kan gennemføres effektivt i de kommende år. Det ikke-aeronautiske segment, blandt andet shopping-center, hotel og parkering, steg også som følge af det øgede passagertal. Taxfree-butikkerne blev bygget om i første kvartal sidste år, og helårseffekten af ombygningen sammen med det stigende passagertal, prægede omsætningen i shopping-centret positivt. Hotelaktiviteterne steg med 3,9 procent, og parkering voksede med 4,3 procent. Flere internationale priser Københavns Lufthavn blev i første kvartal hædret med flere internationale priser. For andet år i træk blev Security Service i Københavns Lufthavn kåret til verdens bedste. Det skete, da Skytrax i slutningen af marts uddelte priser i den verdensomspændende undersøgelse af flypassagerers tilfredshed baseret på 12,8 mio. passagerers vurdering af 410 lufthavne verden over. Desuden har Københavns Lufthavn generobrede Skytrax-titlen som Nordeuropas bedste lufthavn, og lufthavnen vandt i begyndelsen af april europamesterskabet i ruteudvikling ved den årlige ruteudviklingskonference Routes Europe. Det skete i hård konkurrence med en række af Europas førende lufthavne. Juryen, der uddelte prisen, består af repræsentanter fra en række flyselskaber. Sidst men ikke mindst er Københavns Lufthavn blandt verdens bedste lufthavne på de sociale medier. Det blev for nyligt slået fast ved den internationale prisuddeling for digitale og sociale medier The Moodies Awards, hvor Københavns Lufthavn vandt den prestigefyldte pris best facebook page og kom på en andenplads i kategorien best use of social and digital media. Priserne er en anerkendelse af det høje serviceniveau, effektiviteten og de mange investeringer CPH foretager i forbindelse med eksekveringen af World Class Hub strategien. HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 4,3 procent i de første tre måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 3,3 procent, og transfererende passagerer steg 4,4 procent Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 23

4 Omsætningen steg med 5,7 procent til DKK 831,9 mio. (2013: DKK 787,1 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i lokaltafgående passagerer, stigning i antallet af operationer samt prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april 2013 Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 10,8 procent til DKK 427,9 mio. Det rapporterede EBITDA steg med 10,4 procent til DKK 424,9 mio. (2013: DKK 385,0 mio.) EBIT steg med 6,5 procent til DKK 269,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2013: DKK 253,2 mio.). Rapporteret EBIT steg med 5,8 procent til 266,6 mio. (2013: DKK 252,0 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er steget DKK 4,3 mio. sammenlignet med 2013 Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 5,9 procent til DKK 215,9 mio. (2013: DKK 203,8 mio.). Resultat før skat steg til DKK 212,9 mio. (2013: DKK 202,6 mio.) Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 82,2 mio. i de første tre måneder af 2014 (2013: DKK 214,6 mio.). Faldet skyldtes tidsmæssige forskydninger i opstart af projekter, herunder forberedelsen af Finger C udbygningen FORVENTNINGER TIL 2014 Forventninger til resultat før skat På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold. Forventninger til investeringer i anlægsaktiver I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til i henhold til takstaftalen. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Forventningerne til 2014 for passagerudvikling, resultat før skat og investeringer fastholdes. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 23

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Q Q Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 51,1% 48,9% 54,8% EBIT-margin 32,1% 32,0% 37,7% Aktivernes omsætningshastighed 0,35 0,34 0,39 Afkastningsgrad 11,2% 10,9% 14,7% Egenkapitalforrentning 21,1% 16,0% 30,0% Soliditetsgrad 31,9% 37,3% 30,3% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 19,9 18,8 124,4 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 40,1 35,8 203,7 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,6 484,4 369,6 NOPAT margin 23,8% 25,7% 29,1% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,39 0,35 0,42 ROCE 9,2% 9,0% 12,1% Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 23

6 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2014 Resultat for første kvartal 2014 Udviklingen i første kvartal 2014 var positivt påvirket af en stigning i passagertallet på 4,3 procent i Københavns Lufthavn. Dette bidrog til stigningen i omsætningen på DKK 44,8 mio. Koncernens resultat før skat for første kvartal 2014 udgjorde DKK 215,9 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 3,0 mio. som primært vedrørte omkostninger til omstrukturering. Resultat i forhold til 2013 Koncernomsætningen udgør DKK 831,9 mio. svarende til en stigning på 5,7 procent. Den aeronautiske omsætning er steget med 8,7 procent til DKK 464,6 mio., hvilket skyldes passagervæksten, flere operationer samt prisindeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 2,0 procent hovedsaligt drevet af flere passagerer samt nye og forbedrede Food and beverage og specialbutikskoncepter. hovedsagligt en stigning i afskrivninger på DKK 25,3 mio. grundet det vedvarende høje investeringsniveau. Endvidere steg personaleomkostningerne med DKK 5,0 mio. grundet lønindeksering og en stigning på 36 fuldtidsansatte (fra i de første tre måneder af 2013 til i de første tre måneder af 2014) som følge af myndighedskrav til security-området. Eksterne omkostninger er faldet med DKK 1,9 mio. grundet det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering samt højere omkostninger til snerydning i Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 10,8 procent. Det rapporterede EBITDA er steget med 10,4 procent til DKK 424,9 mio. Nettofinansieringsomkostningerne udgør DKK 53,7 mio., hvilket er en mindre stigning i forhold til Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med DKK 12,1 mio. til DKK 215,9 mio. Koncernens resultat før skat steg med DKK 10,3 mio. og udgjorde DKK 212,9 mio. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 5,3 procent til DKK 562,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes DKK mio Udv. Pct. Omsætning 831,9 787,1 44,8 5,7% EBITDA 424,9 385,0 39,9 10,4% EBIT 266,6 252,0 14,6 5,8% Nettofinansieringsomkostninger 53,7 49,4 4,3 8,7% Resultat før skat 212,9 202,6 10,3 5,1% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 23

7 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Renter 53,2 53,9-0,7 Markedsværdireguleringer - 1,1-1,1 Øvrige finansielle omkostninger 0,5-5,6 6,1 I alt 53,7 49,4 4,3 Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 4,3 mio. sammenlignet med Renteomkostningerne ligger på niveau med Der var ingen væsentlige markedsværdireguleringer i hverken 2014 eller Øvrige finansielle omkostninger er steget DKK 6,1 mio. primært grundet et fald i aktiveringen af renter på anlægsaktiver. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 258,6 242,5 16,1 Investeringsaktivitet -82,0-214,4 132,4 Finansieringsaktivitet -168,4-3,2-165,2 Periodens ændring i likviditet 8,2 24,9-16,7 Likvider ved årets begyndelse 37,0 832,8-795,8 Likvider ved periodens udgang 45,2 857,7-812,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktiviteten kan primært henføres til stigningen i omsætningen delvis modsvaret af højere acontoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udviklingen i pengestrømme fra investeringsaktiviteten vedrører hovedsagligt investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver og udgjorde i første kvartal 2014 DKK 82,2 mio. (2013: DKK 214,6 mio.). De største investeringer omfatter blandt andet fornyelser på standpladser, forberedelse til udbygning af finger C, forbedring af området til brandøvelser, self boarding gates samt diverse it systemer. Faldet i forhold til sidste år skyldes tidsmæssige forskydninger i opstart af nye projekter. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører primært afdrag på revolverende faciliteter samt mindre afdrag på realkreditlån. Likvider CPH havde DKK 45,2 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 2.147,7 mio. pr. 31. marts I April 2014 forlængede CPH sine femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter resulterer i forbedrede vilkår for CPH og adresserer alle refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. De nye faciliteter sikrer, at CPH fortsat vil være i stand til at overholde sine investeringsforpligtelser. Faciliteterne udløber 2. april Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 23

8 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar marts 2014 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 831,9 Særlige forhold - for særlige forhold 831,9 Andre driftsindtægter 0,2-0,2 Eksterne omkostninger 145,2-1,5 143,7 Personaleomkostninger 262,0-1,5 260,5 EBITDA 424,9 3,0 427,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 158,3-158,3 Resultat før renter og skat 266,6 3,0 269,6 Nettofinansieringsomkostninger 53,7-53,7 Resultat før skat 212,9 3,0 215,9 Skat af periodens resultat 56,5 0,7 57,2 Periodens resultat 156,4 2,3 158,7 1. januar marts 2013 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 787,1 Særlige forhold - for særlige forhold 787,1 Andre driftsindtægter 0,2-0,2 Eksterne omkostninger 145,7-0,1 145,6 Personaleomkostninger 256,6-1,1 255,5 EBITDA 385,0 1,2 386,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 133,0-133,0 Resultat før renter og skat 252,0 1,2 253,2 Nettofinansieringsomkostninger 49,4-49,4 Resultat før skat 202,6 1,2 203,8 Skat af periodens resultat 54,8 0,3 55,1 Periodens resultat 147,8 0,9 148,7 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPHs resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 31. marts 2014 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Aeronautisk 464,6 427,6 37,0 8,7% 37,4 23,8 13,6 57,5% Ikke-aeronautisk 366,1 358,9 7,2 2,0% 229,2 228,4 0,8 0,3% Kerneområder 830,7 786,5 44,2 5,6% 266,6 252,2 14,4 5,7% Øvrige aktiviteter (Internationale) 1,2 0,6 0,6 100,0% 0,0-0,2 0,2-122,3% I alt 831,9 787,1 44,8 5,7% 266,6 252,0 14,6 5,8% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 23

9 AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 464,6 427,6 37,0 8,7% 2.070,9 Andre driftsindtægter 0,2 0, ,5 Resultat før renter 37,4 23,8 13,6 57,5% 355,8 Segmentaktiver 6.662, ,2 268,1 4,2% 6.721,1 Passagerer Det samlede antal passagerer steg 4,3 procent i første kvartal Trafikken var positivt påvirket af, at påsken lå tidligere i 2013 samt fuldårseffekten af de nye opstartede ruter forrige år. Det totale antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 5,3 mio. i de første tre måneder af Væksten var primært drevet af den internationale trafik. Antallet af passagerrelaterede operationer steg med 5,1 procent primært grundet større fly. Dette resulterede i en samlet vækst i sædekapaciteten på 5,3 procent. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 3,3 procent i de første tre måneder af 2014 og antallet af transferpassagerer steg med 4,4 procent. Lokaltafgående passagerer udgjorde 74,9 procent af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 25,1 procent. Passagerer/vækst fordelt på markeder 6 DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 96,0 88,0 8,0 9,0% Passagerafgifter 212,9 193,4 19,5 10,1% Securityafgifter 105,3 97,1 8,2 8,4% Handling 36,6 34,1 2,5 7,5% Opholdsafgifter, CUTE med videre 13,8 15,0-1,2-8,1% I alt 464,6 427,6 37,0 8,7% Stigningen er også præget af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Startafgifter steg med 9,0 procent sammenlignet med sidste år. Antallet af passagerrelateret operationer steg med 3,5 procent, mens ikkepassagerrelateret operationer steg med 108,5 procent, hvilket hovedsagligt skyldes at fragtselskabet DHL og Emirates SkyCargo har udvidet deres tilstedeværelse i Københavns Lufthavn. Startvægten sammenlignet med sidste år steg med 10,1 procent. Passagerer (mio.) ,6% 0,2% 6,8% Europa Interkontinental Indenrigs Passagerafgifterne steg med 10,1 procent, hvilket hovedsageligt skyldes stigning i antallet af passagerer, herunder fra CPH Go samt prisindeksreguleringen pr. 1. april Securityog handlingafgifterne steg samlet set med DKK 10,7 mio. til DKK 141,9 mio. svarende til 8,2 procent, hvilket hovedsagligt skyldes stigning i antallet af lokaltafgående, internationale passagerer. For yderligere kommentarer til trafikken henvises til den senest offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning Den samlede trafikomsætning steg med 8,7 procent, hvilket primært er drevet af stigningen i lokaltafgående nationale og internationale passagerer samt stigning i antallet af operationer. Resultat før renter (EBIT) Stigningen i EBIT er hovedsagligt drevet af omsætningen, fortsat stærk fokus på omkostningseffektivisering samt højere omkostninger til snerydning i Dette er delvist modsvaret af øgede afskrivninger som følge af det vedvarende høje investeringsniveau. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 23

10 IKKE-AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 366,1 358,9 7,2 2,0% 1.570,7 Resultat før renter 229,2 228,4 0,8 0,3% 1.019,0 Segmentaktiver 2.779, ,0-160,1-5,4% 2.800,4 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shopping-center 152,8 148,7 4,1 2,7% Parkering 71,0 68,1 2,9 4,3% Øvrige indtægter 10,9 10,4 0,5 4,3% I alt 234,7 227,2 7,5 3,3% Koncessionsindtægterne fra shopping-centret steg med 2,7 procent. De øgede indtægter skyldes primært nye og forbedrede food and beverage og specialbutikskoncepter som Lagkagehusets enhed i den nye Terminal 2 arkade og Johan Bülow Lakrids. Desuden har stigningen i de internationale afgående passagerer også medført en positiv udvikling på omsætningen. Omsætningen i taxfree-butikkerne steg i første kvartal sammenlignet med 2013, hvilket delvist skyldes en vækst i salget via online mediet som primært kan relateres til CPH Advantage programmet samt et løft i trafikken til siden fra eksterne medier. I 2013 var den store taxfree-butik endvidere påvirket af omfattende ombygninger. Udviklingen i shoppingcentret fortsætter i De første ombygninger i 2014 er allerede afsluttet og flere er i gang. CPH har i første kvartal desuden budt velkommen til Lingeri butikken Change. Omsætningen fra parkering er steget med 4,3 procent. Væksten kommer primært gennem passagervæksten og særligt fra online segmentet, hvor CPH gennem kampagner og optimering, har opnået en stigning i den gennemsnitlige billetpris og en stigning i antallet af transaktioner på Standard og Budget kategorien. Hertil kommer at CPH i første kvartal har lanceret We Park You Fly et nyt parkeringsserviceprodukt. Øvrige indtægter er steget med 4,3 procent grundet en positiv udvikling på biludlejningen. Dette er delvist modsvaret af en negativ udvikling på marketingsindtægterne grundet, at markedet for outdoor marketing fortsat er præget af svære vilkår. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 28,7 31,5-2,8-9,0% Udlejning af arealer 13,4 11,9 1,5 12,4% Øvrige lejeindtægter 1,7 2,1-0,4-18,2% I alt 43,8 45,5-1,7-3,6% Omsætningen fra leje af lokaler er faldet med 9,0 procent, mens leje af arealer er steget med 12,4 procent. Samlet er lejeindtægterne faldet med 3,6 procent, hvilket hovedsageligt skyldes nye og forenklede standardkontrakter i shoppingcenteret, hvor lejeindtægter erstattes af koncessionsindtægter. Allokeringen af indtægter mellem koncessionsindtægter og lejeindtægter er EBITDA neutral. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 47,9 46,1 1,8 3,9% Øvrige 39,7 40,1-0,4-0,9% I alt 87,6 86,2 1,4 1,7% Omsætningen fra hotelaktiviteten er steget med 3,9 procent, hvilket hovedsageligt skyldtes at gennemsnitsprisen pr. værelse er højere i forhold til sidste år. Derudover oplever Hilton højere møde og konferenceaktivitet. Belægningsprocenten på værelserne er stadig den højeste sammenlignet med Københavns centrum. Øvrige indtægter indeholder derudover indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM). Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT var lidt højere end i Stigningen i omsætningen samt det fortsatte fokus på omkostningseffektivisering blev delvist modsvaret af højere afskrivninger. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 23

11 ØVRIGE FORHOLD Østre Landsret har den 1. februar 2013 afsagt dom i en af Københavns Lufthavne A/S mod SAS anlagt retssag om SAS betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige flyselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med alle øvrige flyselskaber. Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden. Københavns Lufthavne A/S har indregnet de opkrævede PRM afgifter for den pågældende periode fra flyselskaberne i regnskabet, hvorfor Østre Landsrets dom, som den foreligger, ikke indebærer nogen regnskabsmæssig påvirkning. SAS har den 14. februar 2013 anket dommen til Højesteret. Det er selskabets og dets juridiske rådgiveres forventning, at Østre Landsrets afgørelse fastholdes ved Højesteret. Sagen hovedforhandles i Højesteret den 6. oktober RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 23

12 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE DKK mio Trafikindtægter 464,6 427,6 Koncessionsindtægter 234,7 227,3 Lejeindtægter 43,8 45,4 Salg af tjenesteydelser med videre 88,8 86,8 Omsætning 831,9 787,1 Andre driftsindtægter 0,2 0,2 Eksterne omkostninger 145,2 145,7 Personaleomkostninger 262,0 256,6 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 158,3 133,0 Driftsresultat 266,6 252,0 Finansielle indtægter 0,5 1,0 Finansielle omkostninger 54,2 50,4 Resultat før skat 212,9 202,6 Skat af periodens resultat 56,5 54,8 Periodens resultat 156,4 147,8 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 19,9 18,8 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 23

13 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Periodens resultat 156,4 147,8 Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Periodens værdiregulering af sikringstransaktioner -37,6 159,1 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle -3,5-90,2 poster i resultatopgørelsen Skat af anden totalindkomst 10,3-17,2 Periodens anden totalindkomst -30,8 51,7 Totalindkomst for periodens i alt 125,6 199,5 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 23

14 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 472,9 410,8 483,9 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.480, , ,3 Tekniske anlæg og maskiner 3.381, , ,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 506,6 506,4 489,0 3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 240,1 755,8 287,4 Materielle anlægsaktiver i alt 8.608, , ,4 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,5 0,5 0,5 Anlægsaktiver i alt 9.082, , ,8 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 282,1 342,1 298,6 Andre tilgodehavender 6,6 25,0 7,6 Periodeafgrænsningsposter 72,3 42,7 62,2 Tilgodehavender i alt 361,0 409,8 368,4 Likvide beholdninger 45,2 857,7 37,0 Omsætningsaktiver i alt 406, ,5 405,4 Aktiver i alt 9.488, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 23

15 Passiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -170,9-85,3-140,1 Overført overskud 2.412, , ,9 Egenkapital i alt 3.026, , ,6 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 893,8 976,2 892,1 4 Kreditinstitutter og andre lån 4.024, , ,1 Anden gæld 656,0 318,6 618,4 Langfristede forpligtelser i alt 5.574, , ,6 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 4 Kreditinstitutter og andre lån 15,7 594,0 30,8 Forudbetalinger fra kunder 145,9 191,7 169,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 279,5 376,3 328,0 Skyldig selskabsskat 156,8 208,2 170,5 5 Anden gæld 279,2 367,2 268,2 Periodeafgrænsningsposter 10,7 1,5 8,3 Kortfristede forpligtelser i alt 887, ,9 975,0 Forpligtelser i alt 6.462, , ,6 Egenkapital og forpligtelser i alt 9.488, , ,2 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 23

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 825,1 826,7 Udbetalt til personale, leverandører med videre -450,9-480,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 374,2 346,0 Renteindbetalinger med videre 0,4 0,7 Renteudbetalinger med videre -57,8-58,7 Pengestrømme fra drift før skat 316,8 288,0 Betalt selskabsskat -58,2-45,5 Pengestrømme fra driftsaktivitet 258,6 242,5 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af materielle anlægsaktiver -66,4-190,9 Køb af immaterielle anlægsaktiver -15,8-23,7 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,2 0,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -82,0-214,4 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -153,2-3,2 Afdrag på gæld med kort løbetid -71,8 - Optagelse af gæld med kort løbetid 56,6 - Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -168,4-3,2 Periodens ændring i likviditet 8,2 24,9 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 37,0 832,8 Likvide beholdninger ved periodens udgang 45,2 857,7 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 23

17 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstrans -aktioner Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-137, , ,2 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,8 147,8 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 119,3-119,3 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -67, ,6 Anden totalindkomst i alt - 51,7-51,7 Totalindkomst i alt for perioden - 51,7 147,8 199,5 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. marts ,8-85, , ,7 Egenkapital pr. 1. april ,8-85, , ,7 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,3 828,3 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner , ,1 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - 116,3-116,3 Anden totalindkomst i alt - -54, ,8 Totalindkomst i alt for perioden - -54,8 828,3 773,5 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte , ,6 Transaktioner med ejere i alt , ,6 Egenkapital pr. 31. december ,8-140, , ,6 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 23

18 DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-140, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,4 156,4 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -28, ,2 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -2,6 - -2,6 Anden totalindkomst i alt - -30, ,8 Totalindkomst i alt for perioden - -30,8 156,4 125,6 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. marts ,8-170, , ,2 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 8. april 2014, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 521,2 mio. vedrørende 2013 eller DKK 66,41 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2013 blev udbetalt et interimsudbytte på DKK 454,9 mio., svarende til DKK 57,96 pr. aktie den 19. august Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 23

19 NOTER NOTE 1: Grundlag for regnskabsaflæggelse CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPHs risici henvises tillige til side samt side 35 i årsrapporten for 2013, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder væsentlige skøn og vurderinger. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2013 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2013 side 35, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder anvendt regnskabspraksis samt sammendrag af væsentlig anvendt regnskabspraksis side 43 og 44. NOTE 2: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens finansielle redegørelse for perioden 1. januar 31. marts 2014 på side 8. NOTE 3: Anlægsaktiver Køb og salg af anlægsaktiver Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i første kvartal 2014 DKK 82,2 mio. (2013: DKK 214,6 mio.). De største investeringer omfatter blandt andet fornyelser på standpladser, forberedelse til udbygning af finger C, forbedring af området til brandøvelser, self boarding gates samt diverse it systemer. I de første 3 måneder af 2014 blev der solgt diverse materiel for DKK 0,2 mio. (2013: DKK 0,2 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2014 indgået kontrakter og aftaler om opførelse af anlæg, vedligeholdelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 224,7 mio. (31. december 2013: DKK 261,1 mio.). Af større forpligtelser kan nævnes kontrakter vedrørende udskiftning af flybroer samt nye self boarding gates. Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 23

20 NOTE 4: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter og andre lån er indregnet således i balancen: 31. marts dec 2013 Langfristede forpligtelser 4.024, ,1 Kortfristede forpligtelser 15,7 30,8 I alt 4.040, ,9 CPH har pr. 31. marts følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 31. marts dec marts dec 2013 Kassekredit DKK Variabel - 2,3 17,5 2,3 17,5 RD (DKK 151 mio.)** DKK Fast 31. mar ,3 74,0 71,3 74,0 RD (DKK 64 mio.)** DKK Fast 23. dec ,7 61,4 60,7 61,4 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,9 451,9 Nykredit DKK Variabel 29. mar ,0-150,0 USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 27. aug ,5 541,3 570,5 577,7 USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 27. aug ,5 541,3 600,0 606,0 USPP obligation (USD 100 mio.) USD Fast 29. jun ,5 541,3 595,2 586,1 USPP obligation (USD 147 mio.) USD Fast 29. jun ,0 795,7 889,1 874,0 USPP obligation (USD 160 mio.) USD Fast 22. aug ,4 866,0 821,4 814,1 USPP obligation (GBP 23 mio.) GBP Fast 29. jun ,3 205,1 227,9 215,1 Total 4.079, , , ,8 Amortisering af låneomkostninger DKK ,2-40,6-39,2-40,6 Total -39,2-40,6-39,2-40,6 I alt 4.040, , , ,2 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider plus estimeret kredittillæg baseret på selskabets nuværende rating. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 665,0 mio. (2013: DKK 665,0 mio.). De fastforrentede USD 607 mio. og GBP 23 mio. USPP obligationslån (2013: USD 607 mio. og GBP 23 mio.) er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via valutaswaps. Renterisikoen på det variable lån hos Nordea Kredit er afdækket med en renteswap. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 23

21 NOTE 5: Anden gæld 31. marts dec 2013 Feriepenge og andre lønrelaterede poster 197,7 216,8 Skyldige renter 35,4 36,1 Øvrige skyldige omkostninger 46,1 15,3 I alt 279,2 268,2 NOTE 6: Nærtstående parter CPHs nærtstående parter er Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) jf. deres majoritetsejerandel samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7, 18 og 28 i årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. NOTE 7: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 23

22 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2014 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 8. maj 2014 Direktion Thomas Woldbye Adm. direktør Bestyrelse Lars Nørby Johansen Formand David Stanton Næstformand Simon Geere Næstformand John Bruen Janis Kong Chris Ireland Stig Gellert Ulla Thygesen Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 23

23 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING OM REVIEW AF DELÅRSREGN- SKABET Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2014 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse samt udvalgte forklarende noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et perioderegnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af et de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. København, den 8. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 23

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 12. august 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. maj 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. maj 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 3. november 2015 Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2013 København, den 13. august 2013 P.O. Box

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. november 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 8. november 2016 Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 10. august 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 8. august 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere