HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!"

Transkript

1 Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

2 KLØVERNYT Bestyrelsen Formand: Mona Hammer Næstformand: Frank Løber Sekretær: Alice Bech Kasserer: Toni Glud Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ulla Brund Jensen Anders Drustrup Kim Holm Gitta Stendal Anders Drustrup Kommunalbestyrelsen Arne Bech Kristina E. Young Hjemmeside Merchandise side 2 ansvarshavende red. Gøther B Mathisen

3 Hvidovrelistens politiske generalforsamling Fra Hvidovrelistens generalforsamling 29. april i Stadionrestauranten bringer vi her Mona Hammers beretning: Sidste år ved denne tid fik jeg titlen og hvervet som formand for Hvidovrelisten af jer og Frank Løber. Og endnu et år i Hvidovrelistens historie er bare fløjet af sted. Vi er tæt på den 1. maj og dermed vores stiftelsesdag, så der er tradition for, at vi samles både formelt og uformelt og kan samtidig glæde os over, at der stadig er brug for en Hvidovreliste, selvom vi alle formentlig sagtens kunne undvære opgaverne og tidsforbruget omkring at sikre et bedre Hvidovre. Sidste år lovede Arne, at jeg i overført betydning ikke skulle trække budcyklen alene, og det har vist sig, at de to KB medlemmer, bestyrelsen, medlemmerne og ikke mindst Alice Bech har gjort det muligt at få enderne til at nå sammen, en stor tak til dig Alice ikke mindst. Tak til bestyrelsen og ikke mindst et af de nyere og meget flittige medlem, Anders Drustrup, der har stort fremmøde og bidrager med nye vinkler på mange emner. Jeg har fulgt stort set samtlige før KB møder, og læst dagsordenerne og medkommenteret dem inden KB møderne, hvilket er en stor tilfredsstillelse. Og I har alle haft mulighed for at følge KB-møderne, der nu filmes, og læse referaterne på PC /nettet via kommunens hjemmeside. Med undtagelse af månederne juli og august har der også været almindelige bestyrelsesmøder ca. 1 x månedlig, heraf er der af og til åbne bestyrelsesmøder, hvor det altid er dejligt at møde medlemmerne. Medlemsinfo i vores dejlige Kløverblad står Gert/Gøther for en stor del af. Stor tak til dem. Her vil man finde alle arrangementer, datoer for både KB, side 3

4 bestyrelsesmøder, evt. medlemsarrangementer nævnt, og indlæg til bladet er særdeles velkomne. IT opdatering har Søren Østergård været behjælpelig med, og kontakten fortsætter forhåbentlig trods flytning. Medlemsarrangementer Medlemsarrangementer har vi haft, dog et stille år på fronten. Quarkarrangementet 10. juni var en positiv oplevelse - i Kløverbladet august 2014 fortæller Anita Riis begejstret om Hvidovrelistens besøg på Quark. Anita skriver: Jeg var i hvert tilfælde bjergtaget, da jeg nød den dejlige mad, Frank og Gert havde grillet til os og den skønne kartoffelsalat, Alice havde stået for, mens jeg kiggede ud på tre gumlende køer. Tak til dem, der også der gjorde en stor indsats. Vi satser på et besøg på Esajasskolen, privatskolen i Hvidovregade onsdag den 3. juni, samt evt. et arrangement mere efter sommerferien. Hvidovre Tour er måske ikke altid et tilløbsstykke for alle medlemmer og sidste år var vejrguderne ikke med os, de var lidt hårde med blæst og regn. Jeg kan dog ikke nok opfordre jer til at deltage her til august igen, eller send familien, venner, bekendte, det er sjovt og tager kun en times tid. I september holdt vi det årlige medlemsmøde om Hvidovrelistens politik og kommunens budget På mødet kunne vi bl.a. glæde os over interessante oplæg fra tre af vore egne medlemmer: Fra Flemming Cramer-Larsen formand for Ældrerådet, fra Jan Nielsen bl.a. formand for Dansk Handicaporganisation i Hvidovre og fra Martin Roald-Arbøl medlem i Hvidovre Lærerforenings kredsbestyrelse. Den politiske generalforsamling den 8. november på Rytterskolen var som tidligere velbesøgt af engagerede medlemmer, og som altid er der mulighed for at præge arbejdet/diskutere de politiske temaer med Arne, Kristina, og hinanden. Vi erfarede dog, at der var småt om tiden og meget stof, det vil vi forsøge at tilgodese bedre næste gang. Men et arrangement som i aften kombineret med fællesspisning kan også være en god mulighed for samvær og fælles orientering. Der har desuden været budgetcafé og budgetmøder inden budgettets vedtagelse, jeg selv fik lov at opleve det live på borgmesterens kontor, og jeg tror alle har kunnet følge forløbet i Hvidovre Avis. side 4

5 Den 25. oktober var der Kultur- og Fritidsmesse, hvor vi deltog, og den var velbesøgt og os, der stod i Hvidovrelistens stand, fik mange gode samtaler med borgerne. Noget af det bedste, der er hændt Hvidovrelisten er, at vi har fået Kristina Young. Hun er SÅ flittig og arbejdsom, at man kun kan blive glad og taknemmelig. Hun er naturligvis også uvurderlig som KEY i Hvidovre Avis, hvis nogen endnu ikke ved det. 11. september sidste år meldte vores 3. KB-medlem Kashif Ahmad sig endelig ud af Hvidovre-listen. Oplevelsen med ham havde vi gerne været foruden. I Kløverbladet i oktober kommenterede Arne og jeg det på følgende måde: "Vi er kede af, at vi nu kun sidder med 2 kandidater i byrådet - især da vi jo savner den retmæssige indehaver af Hvidovrelistens 3. plads: En gennemført ordentlig og troværdig Gert Krogstad." Vi har fået nye foreningslokaler i den gamle Strandmarksskole, op over uret på 2.sal, og har fået installeret os fint, desuden er Alice behjælpelig med at deltage i brugermøder samme sted. Arne, Frank, og jeg selv er blevet interviewet til nærradioen af Hans Ekberg i forbindelse med formandsskiftet. Vi figurerer også i Hvidovre Avis s Årbog 2014 med annoncer for Hvidovrelisten. Der er stadig indmeldelser af nye medlemmer i Hvidovrelisten og kun ganske få udmeldelser, som oftest grundet sygdom, alderdom eller flytning. Nu venter vi vist også på folketingsvalg, hvor vi formentlig ses igen som tilforordnede rundt omkring i byen. Jeg vil tillade mig at slutte med at bruge Arnes ord i december avisen 2014, om at det er borgernes penge, vi som Hvidovreliste er med til at forvalte, og det gør Arne og Kristina så på vore vegne i KB, og det gør de ganske godt. Arnes indsats er stadig formidabel. Tak for det. Tak fordi I lyttede, og skulle jeg have glemt noget, er I velkomne til at supplere. M.v.h. Mona Hammer side 5

6 Første år med folkeskolereformen Det første skoleår med den nye folkeskolereform er ved at rinde ud, og det må vel være et velvalgt tidspunkt at gøre status. Længere skoledage, motion og bevægelse, understøttende undervisning og lektiecafé har været nogle af ingredienserne. Og hvordan er det så gået i Hvidovre? Som lærer i kommunen og næstformand i Hvidovre Lærerforening har jeg naturligvis haft gode muligheder for at danne mig et indtryk, dels ud fra mine egne erfaringer på Engstrandskolen og dels ud fra input og tilbagemeldinger fra lærere på de øvrige skoler. Men lad det være sagt med det samme: Der er ingen klar tendens at spore. Nogle skoler har haft succes med visse dele af reformen, mens andre vender tommelen nedad på de samme områder. Og omvendt! Desuden har mange meldt tilbage, at det egentlig ikke har gjort den store forskel bortset fra, at dagene har været længere og trætheden større. Der er ændret på de strukturelle rammer, men selve indholdet har ikke været genstand for den fornødne nytænkning og pædagogiske retning. Hvorfor ikke? Efter min bedste overbevisning fordi hverken skoleledere eller lærere har haft det fornødne overskud eller tid til de nødvendige og grundige drøftelser, der er en forudsætning for at så store ændringer kan folde sig ud på en ordentlig måde. Man har ganske enkelt haft alt for travlt med at få reformen i gang! Og så glemte man også lige at sørge for den tilstrækkelige finansiering. Eller rettere: Man besluttede at finansiere reformen ved et lovindgreb i forhold til lærernes arbejdstid. For lærerne betød det væsentlig mere undervisning og mindre forberedelse, mindre fleksibilitet og krav om større tilstedeværelse på skolen. Resultatet har været mere pressede lærere, øget sygefravær og en del flere opsigelser. Noget positivt kom der dog ud af det: Lærerne fik indrettet arbejdspladser på skolerne, nogle steder med eget skrivebord, andre steder på delebasis. Inden skoleårets start for-

7 søgte Hvidovre Lærerforening at få kommunen til at indgå en lokal aftale om arbejdstidsforholdene, men kommunen ønskede ikke at fravige KL s fatwa mod aftaler, så efter at have lyttet på vores input, traf forvaltningen beslutning om en række udmeldinger om lærernes arbejdstidsforhold. I foråret blev der imidlertid opnået overenskomstforlig på lærerområdet. Selv om det ikke lykkedes at slippe af med den forkætrede lockout-lovgivning, enedes man om en række initiativer på arbejdstidsområdet, der skulle kunne bedre forholdene for lærerne vel at mærke, hvis de kommunale arbejdsgivere ville være følge intentionerne. Her skal Hvidovre Kommune have ros for at have lyttet! Forhandlingsforløbet resulterede nemlig her i kommunen i et såkaldt fælles fortolkningspapir om lærernes arbejdstid, underskrevet af begge parter, og dermed ligeså bindende som en aftale. Kernepunkterne er større fleksibilitet, opblødning af tilstedeværelsespligten og bedre vilkår for forberedelsesopgaven. Og det er min klare opfattelse, at netop disse ting vil være med til at mindske presset og dermed forbedre lærernes mulighed for at gøre folkeskolereformen til en succes på sigt. Samtidig lykkedes det som bekendt også at få afværget beslutningen om at skære en lederstilling på hver skole, så det er med en noget større optimisme, at vi gør os klar til det næste skoleår, om end der stadig er en lang række sten i skoene! En af dem er inklusionsproblematikken men det kræver vist et helt nyt indlæg Martin Roald-Arbøl side 7

8 I maj holdt Hvidovrelisten organisatorisk generalforsamling, traditionen tro på Stadionrestauranten på Hvidovre Stadion på Sollentuna Allé. På dagsordenen var blandt andet formandens beretning, dialog med Hvidovrelistens kommunalbestyrelsesmedlemmer Arne Bech og Kristina E. Young, samt valg til bestyrelsen. Traditionen tro blev aftenen indledt medfællesspisning, hvor der var Hvidovregryde på menuen. Hvidovrelisten går ind i sit 15. år og formand Mona Hammer, der tiltrådte ved sidste generalforsamling, kunne berettet om årets arrangementer og politiske møder både med egne medlemmer og i KB-salen. - Der har desuden været budgetcafe, budgetmøder, inden budgettets vedtagelse, hvor jeg selv fik lov at opleve det live på Borgmesterens kontor, og jeg tror alle har kunnet følge forløbet i Hvidovre Avis, fortale Mona Hammer. Hvidovrelisten har i det forløbne år desuden afholdt og deltaget i en række aktiviteter, der affødte en lang række gode samtaler med politisk interesserede borgere. - På Kultur- og Fritidsmessen deltog vi, og vores stand var velbesøgt, fortalte Mona Hammer. Formanden kunne desuden berette, at der fortsat er indmeldelse af nye medlemmer i Hvidovrelisten og at de udmeldinger, der er, oftest er grundet sygdom, alderdom eller flytning. Et enkelt bestyrelsesmedlem havde ikke ønsket at genopstille og i stedet blev Elisabeth W. Rasmussen valgt ind. Næstformand Frank Løber, kasserer Toni Glud og medlem af bestyrelsen Kim Holm genopstillede alle. Ligeledes var suppleanterne Anita Riis, Peter Rytter og Gertie Hammer side 8 Organisatorisk generalforsamling i maj.

9 Bjørch villige til genvalg. På generalforsamlingen blev der desuden tid til en beretning og dialog med Hvidovrelistens to kommunalbestyrelsesmedlemmer Arne Bech og Kristina E. Young. Her blev der fortalt om arbejdet i de respektive udvalg, og om vigtigheden af at Hvidovrelisten fortsat er et lokalt alternativ til de øvrige partier i Hvidovre, hvor flertallet endnu ikke har lært, at føre politik, hvor der tages hensyn til mindretallet. side 9

10 Tour de HVIDOVRE SØNDAG DEN 23. AUGUST 2015 HVIDOVRELISTEN har tradition for at deltage i det lokale familiemotionscykelløb. Vi har de seneste år været helt i front og næsten hver gang samlet den største politiske gruppe i løbet. Ligesom de foregående år er det Hvidovre Avis og Hvidovre Nærradio, der i fællesskab står for arrangementet med både morgenmad, cykelruter og forfriskninger undervejs. Mødested: Mødetid: Ruter: Pris: Strandmarkens Fritidscenter 8.30 til morgenmad i skolegården 9.30 cykelstart 15 km og 26 km 80,- kr for 15 km 95,- kr for 26 km side 10

11 I prisen er incl. frugt og drikke ved alle depoter samt et indledende kæmpe morgenbord. Det er 37. gang dette store arrangement med deltagere finder sted. Gården i Strandmarkens Fritidscenter vil igen danne rammen om start og mål, det store morgenbord samt musik og hyggelig stemning hele formiddagen. Ruten er den samme uden mange forandringer på henholdsvis 15 km eller 26 km langs med vandet ved Avedøre Holme og Køge Bugt og retur. Derfor husk at notere dig datoen og sørg for at reservere dagen for årets udgave af Tour de Hvidovre. Tilmelding til Alice Bech på tlf eller mailadressen senest søndag den 16. august side 11

12 Parolerne var mange den 1. maj Men hvordan er det i virkelighedens verden? Hvordan lever vi op til parolerne i Hvidovre? I Hvidovre er der et politisk flertal, der har deres helt egen udlægning af, hvad parolerne dækker over. I kommunalbestyrelsen (KB) er truffet en lang række af beslutninger, der må undre? Rod i økonomien Fx erkender KB at der har været økonomisk rod i kommunens bofællesskaber. KB erkender, at beboerne er opkrævet betaling, hvor det ikke må ske. Beboerne har betalt for dele af personalets udgifter, hvor det ikke må ske, og KB erkender, at beboerne har betalt for dele af administrationen, som kommunens kasse skal afholde. KB besluttede, at der kunne ske tilbagebetaling for to år, som var den periode beboernes pårørende kunne dokumentere, trods fejlene i nogle tilfælde har stået på i år. Forvaltningen har afvist, at de kan gå længere tilbage og finde bilag, og KB`s flertal besluttede, at afvise et forslag om en revisionsgennemgang af området, som kunne have belyst fejlene og placeret et ansvar. Lige ret for alle betyder, at man også for den handicappede finder en løsning, der går mindst fem år tilbage. Solidaritet betyder vel stadig, at fællesskabet betaler for de svageste efter lovgivningen, og ikke at de svageste pålægges ekstra udgifter til fællesskabet, på grund af deres handicap?? Slut med ferie og weekend ture i bofællesskaberne. Det blev i 2014 præciseret overfor kommunerne, at det er ulovligt at bofælleskabsbeboere betaler for pædagogers rejser, deres kost og andre udgifter i forbindelse med ferier, weekendture og enkeltarrangementer. Kommunerne skal selvfølgelig selv afholde personalets udgifter til det pædagogiske arbejde. Konsekvensen i Hvidovre er, at der nu ikke længere er noget der hedder ferie, weekendture. Der er aldrig rejst en sag om side 12 Lige ret for alle!!lige ret til velfærd!! Solidaritet med de svageste

13 at tilføre handicapområdet et beløb, så det pædagogiske arbejde på dette område kan opretholdes. Lige ret Tja?? Bofælleskab nedlægges. Genne flere år er det påpeget, at der er behov for renovering af bofælleskabet på Gl. Køge Landevej. Handicaprådet påpegede det atter i forbindelse med budget Endnu en gang blev der ikke afsat penge til renovering! Men to dage efter, at handicaprådet havde fået oplyst, at renovering ikke var prioriteret, meddeltes, at bofællesskabet med årets udgang lukker, og at beboerne må fraflytte. Årsagen var, at tilsynet med bofællesskaberne havde påpeget den ringe standard. Det var helt sikkert aldrig sket i et almennyttigt boligselskab under det kommunale tilsyn!! Mindsteindgrebet. Så opfandt man i Hvidovre udtrykket mindsteindgreb på handicapområdet. (Det troede jeg i øvrigt, at kommunen altid havde arbejdet under). Nu betyder begrebet i Hvidovre dog, at beboere i udenbys bofællesskab skal flyttes til et billigere bofællesskab, efter kommunens vurdering. Hermed er mindsteindgrebet pludselig blevet et udtryk for, hvad der er billigst muligt! En hjerneskadet der har boet i anden kommune placeret af Hvidovre og som måske har boet der både 10 og 15 år, risikerer nu, at blive flyttet, fordi Kommunen skal finde besparelse, som kan henføres til et merforbrug i Den svage part må betale prisen, mens flere hundrede millioner prioriteres i midtbyen i Hvidovre. Mindsteindgrebet betyder også, at de handicappede fremover kun må deltage i en aktivitet om ugen. Dette til trods for, at alle nuværende aktiviteter er igangsat af pædagogiske, rehabiliterende og menneskelige grunde. Aktiviteterne er sat i gang af pædagoger og den handicappede i fællesskab, men altid godkendt af Hvidovre kommune i henhold til kontraktindgåelse. Nu argumenteres pludselig med at mange af bofællesskabsbeboerne ikke orker at deltage i de etablerede aktiviteter der er alt for mange. En argumentation, der falder tilbage på de kommunale sagsbehandlere og tilsynsførende med bofællesskaberne hvis argumentationen ellers holder. Vi taler om 88 beboere, som vurderes at bo for dyrt eller som har for mange aktiviteter!? Bofælleskab på Sønderkær skolen side 13

14 Hvor vil forvaltningen finde plads til dem, vi ikke har råd til i bofællesskaberne. Jo, - der har faktisk været forslag fremme om at placere dem i lejligheder rundt omkring i kommunen, - nu med i gennemsnit 6 timers pædagogisk støtte om ugen Gud ved hvem der finder på den slags forslag Hvis en handicappet tidligere er blevet placeret med døgnstøtte efter en individuel vurdering, hvordan forsvinder ens fysiske eller psykiske handicap så, på den korte tid det tager at lave et oplæg til et politiske udvalg? Alternativt har vi læst i Hvidovre Avis, hvordan man vil indrette bofælleskab/er på Sønderkærskolen. Det bringer erindringerne om Ebberødgård og lignende mammut institutioner tilbage! Jeg skammer mig over et sådan forslag. I første omgang, blev sagen taget af bordet da modstanden blev for stor dette til trods for en voldsom Socialdemokratisk begejstring. Nu er der etableret privatskole på Sønderkær, men kun med en aftale på et par år så lur mig forslaget kommer igen! Opfølgning? I Handicaprådet har vi bedt om oplysninger om, hvordan operation mindsteindgreb skrider frem. Vi har foreslået, at man etablerer et retskrav i henhold til praksis, så ingen flyttes mod deres vilje, - at der er tydelig skriftlighed, og at ingen flyttes fra et sted til et andet, hvis en sag ankes, før anken er afgjort. Helst burde en ny vurdering følges af en bisidder fra en af de handicappedes egne foreninger. Men nej Handicaprådet kan ikke forvente at blive orienteret, - det er ikke vores opgave fortæller forvaltningen. Og nej der er heller ingen akter at få indsigt i, da der efter det oplyste kun gives mundtlig orientering til det politiske udvalg. Hvor ringe vil vi være i Hvidovre? Før alle disse indgreb og forslag var Hvidovre placeret som nummer 80 ud af 97 kommuner. Der er uvist, hvad nummer vi er efter forslagenes implementering men Hvidovre vil nok ikke være bedre placeret. Og desværre, - på enkeltområder kan forvaltningen stadig finde kommuner, der er ringere end Hvidovre, og man vil formentlig fortsat bruge det som argumentation for yderlige forringelser og kvalitetsforringelser. Jeg frygter, at vi arbejder os frem mod, at blive nummer 1 Målt fra den forkerte ende!! Tak til Hvidovrelisten fordi de stadig kæmper de svages sag!! Peter Rytter

15 REDAKTIONEN I skrivende stund har statsministeren udskrevet valg til folketinget torsdag den 18. juni Det bliver helt sikkert et meget spændende valg mellem rød og blå blok, idet de seneste valgprognoser viser næsten dødt løb. Hvidovrelisten har mange valgtilforordnede, så vi ses ganske givet på valgdagen med sædvanlig godt humør og smil på læben. Dette nummer af Kløverbladet rummer rigtige mange gode indlæg med bid i fra bl.a. Peter Rytter om solidaritet og lige ret for alle og Martin Roald-Arbøl om skolereformen og hvorledes det er gået siden starten på implementeringen af denne. Kristina har skrevet om den organisatoriske generalforsamling, hvor tillige kan læge Mona s formandsberetningen. På generalforsamlingen blev Elisabeth Rasmussen valgt til bestyrelsen, hvor hun afløser Connie Albrechtsen. En stor tak til Connie for hendes uegennyttige indsats og til lykke med valget til Elisabeth. Så er der ellers nogle medlemstilbud, som du kan gøre nytte af og så har du via dit fremmøde mulighed for at være med til præge den lokale politik. Redaktionen ønsker alle vore mange medlemmer en god, lang og solrig sommer. Vejrguderne har spået eller rettere forudsagt temperaturer i midten af 20 erne, hvilket vel ikke er så ringe endda. Har du et indlæg til Kløverposten, så skal du være mere end velkommen til at rette henvendelse til redaktionen. side 15

16 Kalender Medlemsarrangementer: 3. juni Besøg på Esajasskolen - privatskolen i Kirkegade august 9.30 Tour de Hvidovre fra Strandmarkens Fritidscenter 8.30 Morgenmad i skolegården 30. september Medlemsmøde angående Hvidovrelistens politik og kommunens budget 7. november 9.30 Politisk generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovrevej 142 Bestyrelsesmøder: 22. juni På Rådhuset Kommunalbestyrelsesmøder: 24. juni august september behandling af budgettet oktober behandling af budgettet 27. oktober november december 18.00

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere