HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!"

Transkript

1 Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

2 KLØVERNYT Bestyrelsen Formand: Mona Hammer Næstformand: Frank Løber Sekretær: Alice Bech Kasserer: Toni Glud Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Ulla Brund Jensen Anders Drustrup Kim Holm Gitta Stendal Anders Drustrup Kommunalbestyrelsen Arne Bech Kristina E. Young Hjemmeside Merchandise side 2 ansvarshavende red. Gøther B Mathisen

3 Hvidovrelistens politiske generalforsamling Fra Hvidovrelistens generalforsamling 29. april i Stadionrestauranten bringer vi her Mona Hammers beretning: Sidste år ved denne tid fik jeg titlen og hvervet som formand for Hvidovrelisten af jer og Frank Løber. Og endnu et år i Hvidovrelistens historie er bare fløjet af sted. Vi er tæt på den 1. maj og dermed vores stiftelsesdag, så der er tradition for, at vi samles både formelt og uformelt og kan samtidig glæde os over, at der stadig er brug for en Hvidovreliste, selvom vi alle formentlig sagtens kunne undvære opgaverne og tidsforbruget omkring at sikre et bedre Hvidovre. Sidste år lovede Arne, at jeg i overført betydning ikke skulle trække budcyklen alene, og det har vist sig, at de to KB medlemmer, bestyrelsen, medlemmerne og ikke mindst Alice Bech har gjort det muligt at få enderne til at nå sammen, en stor tak til dig Alice ikke mindst. Tak til bestyrelsen og ikke mindst et af de nyere og meget flittige medlem, Anders Drustrup, der har stort fremmøde og bidrager med nye vinkler på mange emner. Jeg har fulgt stort set samtlige før KB møder, og læst dagsordenerne og medkommenteret dem inden KB møderne, hvilket er en stor tilfredsstillelse. Og I har alle haft mulighed for at følge KB-møderne, der nu filmes, og læse referaterne på PC /nettet via kommunens hjemmeside. Med undtagelse af månederne juli og august har der også været almindelige bestyrelsesmøder ca. 1 x månedlig, heraf er der af og til åbne bestyrelsesmøder, hvor det altid er dejligt at møde medlemmerne. Medlemsinfo i vores dejlige Kløverblad står Gert/Gøther for en stor del af. Stor tak til dem. Her vil man finde alle arrangementer, datoer for både KB, side 3

4 bestyrelsesmøder, evt. medlemsarrangementer nævnt, og indlæg til bladet er særdeles velkomne. IT opdatering har Søren Østergård været behjælpelig med, og kontakten fortsætter forhåbentlig trods flytning. Medlemsarrangementer Medlemsarrangementer har vi haft, dog et stille år på fronten. Quarkarrangementet 10. juni var en positiv oplevelse - i Kløverbladet august 2014 fortæller Anita Riis begejstret om Hvidovrelistens besøg på Quark. Anita skriver: Jeg var i hvert tilfælde bjergtaget, da jeg nød den dejlige mad, Frank og Gert havde grillet til os og den skønne kartoffelsalat, Alice havde stået for, mens jeg kiggede ud på tre gumlende køer. Tak til dem, der også der gjorde en stor indsats. Vi satser på et besøg på Esajasskolen, privatskolen i Hvidovregade onsdag den 3. juni, samt evt. et arrangement mere efter sommerferien. Hvidovre Tour er måske ikke altid et tilløbsstykke for alle medlemmer og sidste år var vejrguderne ikke med os, de var lidt hårde med blæst og regn. Jeg kan dog ikke nok opfordre jer til at deltage her til august igen, eller send familien, venner, bekendte, det er sjovt og tager kun en times tid. I september holdt vi det årlige medlemsmøde om Hvidovrelistens politik og kommunens budget På mødet kunne vi bl.a. glæde os over interessante oplæg fra tre af vore egne medlemmer: Fra Flemming Cramer-Larsen formand for Ældrerådet, fra Jan Nielsen bl.a. formand for Dansk Handicaporganisation i Hvidovre og fra Martin Roald-Arbøl medlem i Hvidovre Lærerforenings kredsbestyrelse. Den politiske generalforsamling den 8. november på Rytterskolen var som tidligere velbesøgt af engagerede medlemmer, og som altid er der mulighed for at præge arbejdet/diskutere de politiske temaer med Arne, Kristina, og hinanden. Vi erfarede dog, at der var småt om tiden og meget stof, det vil vi forsøge at tilgodese bedre næste gang. Men et arrangement som i aften kombineret med fællesspisning kan også være en god mulighed for samvær og fælles orientering. Der har desuden været budgetcafé og budgetmøder inden budgettets vedtagelse, jeg selv fik lov at opleve det live på borgmesterens kontor, og jeg tror alle har kunnet følge forløbet i Hvidovre Avis. side 4

5 Den 25. oktober var der Kultur- og Fritidsmesse, hvor vi deltog, og den var velbesøgt og os, der stod i Hvidovrelistens stand, fik mange gode samtaler med borgerne. Noget af det bedste, der er hændt Hvidovrelisten er, at vi har fået Kristina Young. Hun er SÅ flittig og arbejdsom, at man kun kan blive glad og taknemmelig. Hun er naturligvis også uvurderlig som KEY i Hvidovre Avis, hvis nogen endnu ikke ved det. 11. september sidste år meldte vores 3. KB-medlem Kashif Ahmad sig endelig ud af Hvidovre-listen. Oplevelsen med ham havde vi gerne været foruden. I Kløverbladet i oktober kommenterede Arne og jeg det på følgende måde: "Vi er kede af, at vi nu kun sidder med 2 kandidater i byrådet - især da vi jo savner den retmæssige indehaver af Hvidovrelistens 3. plads: En gennemført ordentlig og troværdig Gert Krogstad." Vi har fået nye foreningslokaler i den gamle Strandmarksskole, op over uret på 2.sal, og har fået installeret os fint, desuden er Alice behjælpelig med at deltage i brugermøder samme sted. Arne, Frank, og jeg selv er blevet interviewet til nærradioen af Hans Ekberg i forbindelse med formandsskiftet. Vi figurerer også i Hvidovre Avis s Årbog 2014 med annoncer for Hvidovrelisten. Der er stadig indmeldelser af nye medlemmer i Hvidovrelisten og kun ganske få udmeldelser, som oftest grundet sygdom, alderdom eller flytning. Nu venter vi vist også på folketingsvalg, hvor vi formentlig ses igen som tilforordnede rundt omkring i byen. Jeg vil tillade mig at slutte med at bruge Arnes ord i december avisen 2014, om at det er borgernes penge, vi som Hvidovreliste er med til at forvalte, og det gør Arne og Kristina så på vore vegne i KB, og det gør de ganske godt. Arnes indsats er stadig formidabel. Tak for det. Tak fordi I lyttede, og skulle jeg have glemt noget, er I velkomne til at supplere. M.v.h. Mona Hammer side 5

6 Første år med folkeskolereformen Det første skoleår med den nye folkeskolereform er ved at rinde ud, og det må vel være et velvalgt tidspunkt at gøre status. Længere skoledage, motion og bevægelse, understøttende undervisning og lektiecafé har været nogle af ingredienserne. Og hvordan er det så gået i Hvidovre? Som lærer i kommunen og næstformand i Hvidovre Lærerforening har jeg naturligvis haft gode muligheder for at danne mig et indtryk, dels ud fra mine egne erfaringer på Engstrandskolen og dels ud fra input og tilbagemeldinger fra lærere på de øvrige skoler. Men lad det være sagt med det samme: Der er ingen klar tendens at spore. Nogle skoler har haft succes med visse dele af reformen, mens andre vender tommelen nedad på de samme områder. Og omvendt! Desuden har mange meldt tilbage, at det egentlig ikke har gjort den store forskel bortset fra, at dagene har været længere og trætheden større. Der er ændret på de strukturelle rammer, men selve indholdet har ikke været genstand for den fornødne nytænkning og pædagogiske retning. Hvorfor ikke? Efter min bedste overbevisning fordi hverken skoleledere eller lærere har haft det fornødne overskud eller tid til de nødvendige og grundige drøftelser, der er en forudsætning for at så store ændringer kan folde sig ud på en ordentlig måde. Man har ganske enkelt haft alt for travlt med at få reformen i gang! Og så glemte man også lige at sørge for den tilstrækkelige finansiering. Eller rettere: Man besluttede at finansiere reformen ved et lovindgreb i forhold til lærernes arbejdstid. For lærerne betød det væsentlig mere undervisning og mindre forberedelse, mindre fleksibilitet og krav om større tilstedeværelse på skolen. Resultatet har været mere pressede lærere, øget sygefravær og en del flere opsigelser. Noget positivt kom der dog ud af det: Lærerne fik indrettet arbejdspladser på skolerne, nogle steder med eget skrivebord, andre steder på delebasis. Inden skoleårets start for-

7 søgte Hvidovre Lærerforening at få kommunen til at indgå en lokal aftale om arbejdstidsforholdene, men kommunen ønskede ikke at fravige KL s fatwa mod aftaler, så efter at have lyttet på vores input, traf forvaltningen beslutning om en række udmeldinger om lærernes arbejdstidsforhold. I foråret blev der imidlertid opnået overenskomstforlig på lærerområdet. Selv om det ikke lykkedes at slippe af med den forkætrede lockout-lovgivning, enedes man om en række initiativer på arbejdstidsområdet, der skulle kunne bedre forholdene for lærerne vel at mærke, hvis de kommunale arbejdsgivere ville være følge intentionerne. Her skal Hvidovre Kommune have ros for at have lyttet! Forhandlingsforløbet resulterede nemlig her i kommunen i et såkaldt fælles fortolkningspapir om lærernes arbejdstid, underskrevet af begge parter, og dermed ligeså bindende som en aftale. Kernepunkterne er større fleksibilitet, opblødning af tilstedeværelsespligten og bedre vilkår for forberedelsesopgaven. Og det er min klare opfattelse, at netop disse ting vil være med til at mindske presset og dermed forbedre lærernes mulighed for at gøre folkeskolereformen til en succes på sigt. Samtidig lykkedes det som bekendt også at få afværget beslutningen om at skære en lederstilling på hver skole, så det er med en noget større optimisme, at vi gør os klar til det næste skoleår, om end der stadig er en lang række sten i skoene! En af dem er inklusionsproblematikken men det kræver vist et helt nyt indlæg Martin Roald-Arbøl side 7

8 I maj holdt Hvidovrelisten organisatorisk generalforsamling, traditionen tro på Stadionrestauranten på Hvidovre Stadion på Sollentuna Allé. På dagsordenen var blandt andet formandens beretning, dialog med Hvidovrelistens kommunalbestyrelsesmedlemmer Arne Bech og Kristina E. Young, samt valg til bestyrelsen. Traditionen tro blev aftenen indledt medfællesspisning, hvor der var Hvidovregryde på menuen. Hvidovrelisten går ind i sit 15. år og formand Mona Hammer, der tiltrådte ved sidste generalforsamling, kunne berettet om årets arrangementer og politiske møder både med egne medlemmer og i KB-salen. - Der har desuden været budgetcafe, budgetmøder, inden budgettets vedtagelse, hvor jeg selv fik lov at opleve det live på Borgmesterens kontor, og jeg tror alle har kunnet følge forløbet i Hvidovre Avis, fortale Mona Hammer. Hvidovrelisten har i det forløbne år desuden afholdt og deltaget i en række aktiviteter, der affødte en lang række gode samtaler med politisk interesserede borgere. - På Kultur- og Fritidsmessen deltog vi, og vores stand var velbesøgt, fortalte Mona Hammer. Formanden kunne desuden berette, at der fortsat er indmeldelse af nye medlemmer i Hvidovrelisten og at de udmeldinger, der er, oftest er grundet sygdom, alderdom eller flytning. Et enkelt bestyrelsesmedlem havde ikke ønsket at genopstille og i stedet blev Elisabeth W. Rasmussen valgt ind. Næstformand Frank Løber, kasserer Toni Glud og medlem af bestyrelsen Kim Holm genopstillede alle. Ligeledes var suppleanterne Anita Riis, Peter Rytter og Gertie Hammer side 8 Organisatorisk generalforsamling i maj.

9 Bjørch villige til genvalg. På generalforsamlingen blev der desuden tid til en beretning og dialog med Hvidovrelistens to kommunalbestyrelsesmedlemmer Arne Bech og Kristina E. Young. Her blev der fortalt om arbejdet i de respektive udvalg, og om vigtigheden af at Hvidovrelisten fortsat er et lokalt alternativ til de øvrige partier i Hvidovre, hvor flertallet endnu ikke har lært, at føre politik, hvor der tages hensyn til mindretallet. side 9

10 Tour de HVIDOVRE SØNDAG DEN 23. AUGUST 2015 HVIDOVRELISTEN har tradition for at deltage i det lokale familiemotionscykelløb. Vi har de seneste år været helt i front og næsten hver gang samlet den største politiske gruppe i løbet. Ligesom de foregående år er det Hvidovre Avis og Hvidovre Nærradio, der i fællesskab står for arrangementet med både morgenmad, cykelruter og forfriskninger undervejs. Mødested: Mødetid: Ruter: Pris: Strandmarkens Fritidscenter 8.30 til morgenmad i skolegården 9.30 cykelstart 15 km og 26 km 80,- kr for 15 km 95,- kr for 26 km side 10

11 I prisen er incl. frugt og drikke ved alle depoter samt et indledende kæmpe morgenbord. Det er 37. gang dette store arrangement med deltagere finder sted. Gården i Strandmarkens Fritidscenter vil igen danne rammen om start og mål, det store morgenbord samt musik og hyggelig stemning hele formiddagen. Ruten er den samme uden mange forandringer på henholdsvis 15 km eller 26 km langs med vandet ved Avedøre Holme og Køge Bugt og retur. Derfor husk at notere dig datoen og sørg for at reservere dagen for årets udgave af Tour de Hvidovre. Tilmelding til Alice Bech på tlf eller mailadressen senest søndag den 16. august side 11

12 Parolerne var mange den 1. maj Men hvordan er det i virkelighedens verden? Hvordan lever vi op til parolerne i Hvidovre? I Hvidovre er der et politisk flertal, der har deres helt egen udlægning af, hvad parolerne dækker over. I kommunalbestyrelsen (KB) er truffet en lang række af beslutninger, der må undre? Rod i økonomien Fx erkender KB at der har været økonomisk rod i kommunens bofællesskaber. KB erkender, at beboerne er opkrævet betaling, hvor det ikke må ske. Beboerne har betalt for dele af personalets udgifter, hvor det ikke må ske, og KB erkender, at beboerne har betalt for dele af administrationen, som kommunens kasse skal afholde. KB besluttede, at der kunne ske tilbagebetaling for to år, som var den periode beboernes pårørende kunne dokumentere, trods fejlene i nogle tilfælde har stået på i år. Forvaltningen har afvist, at de kan gå længere tilbage og finde bilag, og KB`s flertal besluttede, at afvise et forslag om en revisionsgennemgang af området, som kunne have belyst fejlene og placeret et ansvar. Lige ret for alle betyder, at man også for den handicappede finder en løsning, der går mindst fem år tilbage. Solidaritet betyder vel stadig, at fællesskabet betaler for de svageste efter lovgivningen, og ikke at de svageste pålægges ekstra udgifter til fællesskabet, på grund af deres handicap?? Slut med ferie og weekend ture i bofællesskaberne. Det blev i 2014 præciseret overfor kommunerne, at det er ulovligt at bofælleskabsbeboere betaler for pædagogers rejser, deres kost og andre udgifter i forbindelse med ferier, weekendture og enkeltarrangementer. Kommunerne skal selvfølgelig selv afholde personalets udgifter til det pædagogiske arbejde. Konsekvensen i Hvidovre er, at der nu ikke længere er noget der hedder ferie, weekendture. Der er aldrig rejst en sag om side 12 Lige ret for alle!!lige ret til velfærd!! Solidaritet med de svageste

13 at tilføre handicapområdet et beløb, så det pædagogiske arbejde på dette område kan opretholdes. Lige ret Tja?? Bofælleskab nedlægges. Genne flere år er det påpeget, at der er behov for renovering af bofælleskabet på Gl. Køge Landevej. Handicaprådet påpegede det atter i forbindelse med budget Endnu en gang blev der ikke afsat penge til renovering! Men to dage efter, at handicaprådet havde fået oplyst, at renovering ikke var prioriteret, meddeltes, at bofællesskabet med årets udgang lukker, og at beboerne må fraflytte. Årsagen var, at tilsynet med bofællesskaberne havde påpeget den ringe standard. Det var helt sikkert aldrig sket i et almennyttigt boligselskab under det kommunale tilsyn!! Mindsteindgrebet. Så opfandt man i Hvidovre udtrykket mindsteindgreb på handicapområdet. (Det troede jeg i øvrigt, at kommunen altid havde arbejdet under). Nu betyder begrebet i Hvidovre dog, at beboere i udenbys bofællesskab skal flyttes til et billigere bofællesskab, efter kommunens vurdering. Hermed er mindsteindgrebet pludselig blevet et udtryk for, hvad der er billigst muligt! En hjerneskadet der har boet i anden kommune placeret af Hvidovre og som måske har boet der både 10 og 15 år, risikerer nu, at blive flyttet, fordi Kommunen skal finde besparelse, som kan henføres til et merforbrug i Den svage part må betale prisen, mens flere hundrede millioner prioriteres i midtbyen i Hvidovre. Mindsteindgrebet betyder også, at de handicappede fremover kun må deltage i en aktivitet om ugen. Dette til trods for, at alle nuværende aktiviteter er igangsat af pædagogiske, rehabiliterende og menneskelige grunde. Aktiviteterne er sat i gang af pædagoger og den handicappede i fællesskab, men altid godkendt af Hvidovre kommune i henhold til kontraktindgåelse. Nu argumenteres pludselig med at mange af bofællesskabsbeboerne ikke orker at deltage i de etablerede aktiviteter der er alt for mange. En argumentation, der falder tilbage på de kommunale sagsbehandlere og tilsynsførende med bofællesskaberne hvis argumentationen ellers holder. Vi taler om 88 beboere, som vurderes at bo for dyrt eller som har for mange aktiviteter!? Bofælleskab på Sønderkær skolen side 13

14 Hvor vil forvaltningen finde plads til dem, vi ikke har råd til i bofællesskaberne. Jo, - der har faktisk været forslag fremme om at placere dem i lejligheder rundt omkring i kommunen, - nu med i gennemsnit 6 timers pædagogisk støtte om ugen Gud ved hvem der finder på den slags forslag Hvis en handicappet tidligere er blevet placeret med døgnstøtte efter en individuel vurdering, hvordan forsvinder ens fysiske eller psykiske handicap så, på den korte tid det tager at lave et oplæg til et politiske udvalg? Alternativt har vi læst i Hvidovre Avis, hvordan man vil indrette bofælleskab/er på Sønderkærskolen. Det bringer erindringerne om Ebberødgård og lignende mammut institutioner tilbage! Jeg skammer mig over et sådan forslag. I første omgang, blev sagen taget af bordet da modstanden blev for stor dette til trods for en voldsom Socialdemokratisk begejstring. Nu er der etableret privatskole på Sønderkær, men kun med en aftale på et par år så lur mig forslaget kommer igen! Opfølgning? I Handicaprådet har vi bedt om oplysninger om, hvordan operation mindsteindgreb skrider frem. Vi har foreslået, at man etablerer et retskrav i henhold til praksis, så ingen flyttes mod deres vilje, - at der er tydelig skriftlighed, og at ingen flyttes fra et sted til et andet, hvis en sag ankes, før anken er afgjort. Helst burde en ny vurdering følges af en bisidder fra en af de handicappedes egne foreninger. Men nej Handicaprådet kan ikke forvente at blive orienteret, - det er ikke vores opgave fortæller forvaltningen. Og nej der er heller ingen akter at få indsigt i, da der efter det oplyste kun gives mundtlig orientering til det politiske udvalg. Hvor ringe vil vi være i Hvidovre? Før alle disse indgreb og forslag var Hvidovre placeret som nummer 80 ud af 97 kommuner. Der er uvist, hvad nummer vi er efter forslagenes implementering men Hvidovre vil nok ikke være bedre placeret. Og desværre, - på enkeltområder kan forvaltningen stadig finde kommuner, der er ringere end Hvidovre, og man vil formentlig fortsat bruge det som argumentation for yderlige forringelser og kvalitetsforringelser. Jeg frygter, at vi arbejder os frem mod, at blive nummer 1 Målt fra den forkerte ende!! Tak til Hvidovrelisten fordi de stadig kæmper de svages sag!! Peter Rytter

15 REDAKTIONEN I skrivende stund har statsministeren udskrevet valg til folketinget torsdag den 18. juni Det bliver helt sikkert et meget spændende valg mellem rød og blå blok, idet de seneste valgprognoser viser næsten dødt løb. Hvidovrelisten har mange valgtilforordnede, så vi ses ganske givet på valgdagen med sædvanlig godt humør og smil på læben. Dette nummer af Kløverbladet rummer rigtige mange gode indlæg med bid i fra bl.a. Peter Rytter om solidaritet og lige ret for alle og Martin Roald-Arbøl om skolereformen og hvorledes det er gået siden starten på implementeringen af denne. Kristina har skrevet om den organisatoriske generalforsamling, hvor tillige kan læge Mona s formandsberetningen. På generalforsamlingen blev Elisabeth Rasmussen valgt til bestyrelsen, hvor hun afløser Connie Albrechtsen. En stor tak til Connie for hendes uegennyttige indsats og til lykke med valget til Elisabeth. Så er der ellers nogle medlemstilbud, som du kan gøre nytte af og så har du via dit fremmøde mulighed for at være med til præge den lokale politik. Redaktionen ønsker alle vore mange medlemmer en god, lang og solrig sommer. Vejrguderne har spået eller rettere forudsagt temperaturer i midten af 20 erne, hvilket vel ikke er så ringe endda. Har du et indlæg til Kløverposten, så skal du være mere end velkommen til at rette henvendelse til redaktionen. side 15

16 Kalender Medlemsarrangementer: 3. juni Besøg på Esajasskolen - privatskolen i Kirkegade august 9.30 Tour de Hvidovre fra Strandmarkens Fritidscenter 8.30 Morgenmad i skolegården 30. september Medlemsmøde angående Hvidovrelistens politik og kommunens budget 7. november 9.30 Politisk generalforsamling på Rytterskolen, Hvidovrevej 142 Bestyrelsesmøder: 22. juni På Rådhuset Kommunalbestyrelsesmøder: 24. juni august september behandling af budgettet oktober behandling af budgettet 27. oktober november december 18.00

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne.

HVIDOVRELISTEN. Indkaldelse til generalforsamling. Besøg på det nye Quark naturcenter. Inklusion i folkeskolen. Konstitueringerne. Kløverbladet April 2014 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Indkaldelse til generalforsamling Besøg på det nye Quark naturcenter Inklusion i folkeskolen Konstitueringerne Valg til ældreråd

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt.

Referat af generalforsamlingen 2010. 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. Referat af generalforsamlingen 2010 1. Valg af dirigent. Kristian Olsen blev enstemmig valgt. 2. Valg af 3 stemmetællere. Helle Hansen, Gunvor Andersen og Connie Hansen enstemmig valgt. 3. Godkendelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013.

Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. 2013-03-13 Generalforsamling i Fælleslisten den 13. marts 2013. Pkt. 1 Valg af dirigent og referent Dirigent Aksel Jepsen foreslået og valgt Referent Gitte Uttrup foreslået og valgt Pkt. 2 Beretning ved

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 13-08-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet holdes på Haderslev Rådhus. Mødelokale

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Boligforeningen HVIDOVREBO Stationsparken 24, 2. th. - 2600 Glostrup - Åbningstid kl. 10-14 Tlf. 43 42 02 22 - Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk - CVRnr. 31 35 60 16 Hvidovre, den 04.01.2011 LLR/SA

Læs mere

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010

Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Glostrup, den 26.04.2010 SA Referat Den 22. april 2010 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Hammerensgade 6.2. Mødetid kl. 18.00 1267 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN

Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN Kløverbladet Oktober 2013 HVIDOVRELISTEN KLØVERNYT Bestyrelsen Formand Frank Løber 36499640 lloeber@ofir.dk Næstformand Ulla Brund Jensen 36774087 ubj73@hotmail.com Sekretær Bjarne Pyndt 36775445 Bjarne.Pyndt@fasttvnet.dk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt!

Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! ildeskolenyt! Kære forældre, Først en stor tak til alle jer, som besvarede undersøgelsen i sidste nummer af Kildeskolenyt! Denne gang modtager I bladet med posten, så vi ved, at I får undersøgelsen vi

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Integrationsrådet 2008

Integrationsrådet 2008 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den 18-06-2008 Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødet afholdes Gravene14, 1. sal. 6100 Haderslev.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere