Pædagogisk tilsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk tilsynsrapport"

Transkript

1 Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 31. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Kirsten Sonnenschein (KSS) (konst. leder), Merit Reimer (REX) (konst. souschef), Karin Kristensen (pædagog og sikkerhedsrepræsentant) og Dorthe Olsen (bestyrelsesformand) Fokuspunkter Læreplanen og organiseringen af arbejdet med denne fremadrettet Særlige opmærksomhedspunkter Resumé af samlet konkluderende vurdering Det er tydeligt, at den nuværende ledelsesstruktur er en udfordring for både medarbejdere og ledelse. KSS har været konstitueret leder i halvandet år, og medarbejderne er frustreret over ikke at have viden om, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Ledelsesmæssigt er det en udfordring ikke at kunne lægge så mange timer, som det kunne være nødvendigt/ønskeligt i institutionen, da der også er opgaver i anden (egen) institution. Der er startet, og skal stadig startes forfra med mange ting. Fx kan nuværende ledelse ikke finde udarbejdet materiale om fraværs- og personalepolitik i institutionen, og udarbejdelse af dette fra bunden er derfor nødvendigt. Det samme gælder for læreplansarbejdet, hvor det også er nødvendigt at starte forfra med drøftelser om pædagogiske værdier, da læreplanen ikke er et fælles redskab i dagligdagen. I disse processer er der opmærksomhed på, at der skal arbejdes med, at personalet er nysgerrige på hinandens praksis i dagligdagen, og at der skal spørges ind til hinandens praksis, hvis det opleves, at noget er i modstrid med aftaler, der er indgået. Der laves plan for fremadrettede processer, hvor de forskellige dele af læreplanen drøftes og besluttes. Institutionens sygefravær og økonomi er voldsomt forbedret, og der er gjort gode tiltag omkring varme og støj, som i APV en blev nævnt som negative elementer ift. det fysiske arbejdsmiljø.

2 Ledelsens håndtering af opgaverne vurderes til at være meget tilfredsstillende. Det er udfordrende vilkår, der arbejdes under ved varetagelse af to institutioner, som til med er meget forskellige. Der arbejdes fornuftigt med at få skabt et pædagogisk grundlag, der kan arbejdes videre med, når ny ledelse overtager institutionen. Tilsynet er udført af pædagogisk konsulent Gitte Mølgård Andersen den 31. januar 2012 Dagtilbudsleder og pædagogisk konsulent har haft dialog omkring tilsynsrapporten den 6. marts 2012

3 Institutionsprofil basiskvalitet Børnetal Antal børn: 2011 Vuggebørn Bh børn Faktisk vuggebørn Over/ under norm vug Faktisk Bh børn nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Er der børn på venteliste til institutionen?: Oplever I, at børn bliver overflyttet fra jeres institution til en anden?: Hvis ja hvor ofte: ja, en enkelt gang Hvad har begrundelsen været? Ønsket om at komme i Solgården. Over/ under norm Økonomi Økonomisk rulning sidste år (underskud/overskud):13000 kr. Hvordan ser budgettet ud pt.? i overskud for 2011 Personale Er alle TUS- samtaler blevet afholdt?, november og december 2010 Hvor mange samtaler mangler evt. at blive afholdt: en. Hvis samtaler mangler at blive afholdt, hvad er så grunden? Tid og lederskifte. Skal i gang med TUS igen, da det er et år siden de blev afholdt sidst. Hvordan var institutionens fravær pr. kvartal sidste år? 1. kvartal: 2. kvartal: 3. kvartal: 4. kvartal: Hvordan ser fraværsprocenten ud i år pr. måned.? n: 4.18 Feb: 0.00 Marts: 5,72 April: 5,80 Maj: 10,88

4 Juni: 9,54 Juli:5,49 Aug: 8,09 Okt: 3,76 Nov:1,36 Dec: 2,14 Har I udarbejdet jeres egen fraværspolitik? Vi har ikke kunnet finde nogen. Er omsorgssamtaler blevet afholdt:?, men er ikke skrevet til referat hver gang. Vi har ikke adgang til Rollebaseret for Kirsebærhuset, og kan derfor ikke se personalets sygefravær, ligesom vi heller ikke får mails om at det er tid til en omsorgssamtale. Men vi taler selvfølgelig med personalet, hver gang de har været syge, og ringer til dem på 1. sygedag. Kirsten har haft tjenstlige samtaler med to medarbejdere, den ene er blevet fyret, den anden har ikke haft en eneste sygedag siden. Har I udarbejdet jeres egen personalepolitik? Tror vi ikke..kan ikke finde nogen Hvornår er der senest udarbejdet APV herunder beskrivelse/retningslinjer for psykisk arbejdsmiljø, trivsels- og antimoppepolitikker? Sommeren Haft besøg i december af arbejdstilsynet.. Fin smily.. Hvad viste APV en? Usikkerhed på ledelsessituationen, Støjproblemer og problemer med varme. Arbejdstilsynet var tilfreds med hvorledes vi havde taklet problemerne Hvornår er der senest lavet trivselsmåling, og hvad var resultatet? Trivselsmåling ikke brugbar, da mange ikke svarede Ikke godt. Normering Hvor mange pædagogtimer i procentsats?:70% Hvor mange medhjælpertimer i procentsats?:30% Overholdes administrationsgrundlaget med fordelingen 60/40? Har I studerende?, både lønnede og ikke lønnede Hvordan har personaleudskiftningen været, når I ser et år tilbage? En køkkendame er stoppet, grundet langt sygefravær Pædagoger der er stoppet: Nej Medhjælpere der er stoppet: Nej Andre der er stoppet: Har I ubesatte/vakante stillinger? Nej

5 Årsag til at personale er stoppet: Hvordan arbejdes der med medarbejderudvikling? Kurser, Ny Psyk til alle pædagoger, en medarbejder på Diplomuddannelse i Psykologi, en medarbejder på Diplommodul i Inklusion. Derudover er der arbejdet med hele personalet på 2 personale lørdage med arbejdsglæde, hvor der har været tilknyttet ekstern konsulent. Hvordan arbejdes der med fastholdelse af personalet? Arbejder meget med arbejdsglæde. Opfordrer til at deltage i forskellige fællesarrangementer og er selv med som ledelse.. Ledelsen går aktivt ind i at løse problemer, ved eventuelle samarbejdsvanskeligheder. Anerkendelse af personalet. Forkælelse. Tage individuelle hensyn ved skemaplanlægning / ferieønsker. Hvordan arbejdes der med at rekruttere personale? Har vi kun haft behov for en enkelt gang, hvor vi henvendte os til Hvidovre Kommunes jobcenter og fik en medarbejder i praktikforløb, med efterfølgende ansættelse. Åbenhed, dialog og engagement Har personale været på kursus i gennem de seneste år?, se ovenfor.. Er der specifikke kursus- uddannelsesønsker i personalegruppen? De fleste er meget interesserede i at blive klogere på: Sprog, inklusion osv.. Politikker/retningslinjer Har I udarbejdet en kostpolitik for institutionen? Har I udarbejdet retningslinjer vedr. brug af seler til børn? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til sikkerhed? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer vedr. sundhed og hygiejne? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer i forhold til brandsikkerhed? Overholdes (kommunens/politisk vedtagne) retningslinjer for legepladssikkerhed?

6 Er institutionens hjemmeside opdateret i forhold til gældende kommunale retningslinjer? Forældresamarbejde Hvordan er forældresamarbejdet? Velfungerende, dialog-baseret, er samarbejdsparter, når der skal gøres en særlig indsats. Hvor mange bestyrelsesmøder er der afholdt det seneste år? 6 For selvejende institutioner: Har den kommunale tilsynsrepræsentant deltaget, og hvor ofte? Kontraktstyring Er kontraktmål afleveret? Er målopfyldelse i forhold til kontraktmål afleveret? Læreplaner/børnemiljø Er der særlige opmærksomhedspunkter til den vedlagte læreplan? Læreplanen afspejler ikke den virkelighed der er i Kirsebærhuset længere. Læreplanen er sat på dagsordenen til personale weekend i marts 2012, hvor der skal arbejdes med at justere denne så den afspejler den praksis der er i dag. Læreplanen har ikke været et værktøj for personalet, og praksis afspejler i høj grad de enkelte stuers egne holdninger og rutiner. Vi er så småt gået i gang med at revidere denne, men er kun nået et enkelt praksisfelt. Der er brug for mange pædagogiske diskussioner, for at få en fælles platform for udøvelse af det pædagogiske arbejde. Personalet har et stort ønske herom, men denne proces er meget tidskrævende. Overgange Hvordan arbejdes med overgange - både internt og eksternt? Vi har arbejdet med at få en fælles rutine i det at lave overgange fra vuggestuen til børnehaven, da vi har prioriteret dette som kontraktmål for både 2011 og Tidligere havde bestyrelsen besluttet principper for overflytning af børn mellem vuggestue og børnehave (ingen børn flyttede alene, der skete kun overflytninger i større grupper), og disse principper var svære at efterleve med den nuværende flydende normering hen over året (samt ekstra indskrivning af børn i perioder). Derfor har det været nødvendigt at arbejde med nye arbejdsgange og rutiner, samt pædagogikken i forhold til overflytningen og overgangene. Pt. Arbejdes der således at vuggestuebarnet kommer med en vuggestuepædagog, og de evt. andre vuggestuebørn der skal med i børnehave, på besøg og leger med om formiddagen i børnehaven, -evt. også får en madpakke med og spiser frokost sammen med børnehavens andre børn. De store vuggestuebørn der ikke sover til middag mere, kommer med på legepladsen i middagsstunden og leger med på legepladsen sammen med de andre børnehavebørn. Vi har storebørnsgruppe for de største børnehavebørn, vi laver relevante temaer, (ex. trafik-tema, hvor børnene får viden om at færdes i trafikken, skiltenes betydning m.m.,) og forsøger at forberede børnene på det at skulle i skole, bl.a. ved også at besøge den skole, de fleste børn skal gå på vil vi få nedskrevet nye principper i forhold til pædagogikken ved overgange i Kirsebærhuset.

7 Sprog Hvordan sikres, at børn der har behov modtager sprogstimulering? Personalet benytter TRAS, hvor de finder at der er behov for det. Desforuden har vi et godt samarbejde med talepædagogen. Inklusion Hvordan er der opmærksomhed på ekskluderende og inkluderende mekanismer i børnegrupperne? Når vi har haft en barn der på en eller anden måde har været i en udsat position, har vi arbejdet med at skabe mulighed for at få fokus på dette barns ressourcer og få bragt dem i spil, i samspillet med de andre børn på stuen. Vi har gjort god brug af samarbejdet med støtteteamet og med talepædagog og psykolog, der er tilknyttet til Kirsebærhuset, og sammen med dem udarbejdet planer for hvorledes vi fremover skulle forsøge at arbejde med det pågældende barn og dets familie. Ledelsen har været meget involveret i denne praksis, også for at kunne være sparringspartner og samle op også i forældresamarbejdet omkring det pågældende barn. Vi har arbejdet med at få det som daglig praksis at opdele børnene i mindre grupper, for at overskueliggøre arbejdet med det enkelte barn, men bestemt også for at det udsatte barn har mulighed for at få en overskuelig hverdag og skabe et brugbart læringsmiljø for det enkelte barn, også de udsatte. Vi har forsøgt at udvide personalets indsigt i de muligheder der ligger i at gøre børnene endnu mere selvhjulpne (ex. selv tage eftermiddagsmad fra et lille bord, selv smøre m.v.) dette frigør mere tid til den voksne, der så kan med at være om gruppen og vejlede både i leg og konfliktsituationer. Vi har været heldige at få lov at uddanne en af vores pædagoger i Inklusion. Vi glæder os til at få mulighed for at bruge hende og hendes viden meget mere i Børn i udsatte positioner Hvordan arbejdes der med børn i udsatte positioner? Se ovenfor. Ledelse Hvordan organiseres ledelsesarbejdet? Det har indtil for ganske nylig været noget af en opgave at få organiseret ledelsesarbejdet, da Kirsten har skullet pendle mellem to institutioner, og Merit har været tilknyttet en stue tre dage om ugen, samt været en dag på DOL. Derfor er mange ledelsesmæssige opgaver blevet løst, når vi kunne og somme tider efter normal arbejdstid i telefonen. Dette har selvfølgelig ikke været tilfredsstillende, men dog nødvendigt efter den situation Kirsebærhuset har stået i. Vi har benyttet os af at holde hele ledelsesdage væk fra institutionen, en enkelt gang eller to, for at kunne få ro til at tale strategi og planlægge. Derudover har det været en ledelsesmæssig prioritering at Merit har haft mulighed for at dygtiggøre sig i teoretisk ledelse på DOL. PT er der truffet en beslutning om at Merit deler sin stilling mellem Kirsebærhuset og Krogen, hun har derfor ikke nogen faste børnetimer. Mia, der er souschef og kommer tilbage fra barsel 27. januar, skal have tre dage på en stue og 1,5 dag på kontoret. Derfor tilrettelægges ledelsesmødet fremover på Mias kontordag.

8 Hvordan organiseres møder med deltagelse af personale i institutionen herunder personaleinddragelse, videregivelse af information m.m.? Ledelse og stuerne udarbejder hver 2. måned nyhedsbreve til forældrene, hvor der videreformidles info samt pædagogiske overvejelser og planer til forældrene. Vi har indført fredagsmøder der afholdes hver uge for planlægning af hverdagen. En pædagog fra hver stue og en fra ledelsen deltager. Der skrives referat og dette hænges op efterfølgende. På disse fredagsmøder informeres der om små og stort, så tiden på personalemødet kan bruges på principielle og pædagogiske diskussioner. Efter fredagsmødet er der en time om ugen mellem 10 og 11 til andre udvalg. Der er blevet (gen)indført stuemøder, således at alle stuer har fået mulighed for at holde møde fra 9:30 11, i den almindelige arbejdstid, men de andre stuer hjælpes om at passe stuens børn. Hver 5. uge er der mulighed for at f.eks. læreplans- eller kontraktstyringsgruppen kan afholde møder. Vi taler løbende sammen med personalet og hænger seddel op hvor evt. emner kan komme på til vores fælles personalemøder i Kirsebærhuset. I 2012 har vi prioriteret at afholde en hel personaleweekend, da vi har erfaret at vi ikke har tid nok til at tale sammen og samle op når vi kun har haft en enkelt dag. Hvor mange ledelsesmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Hvor mange netværksmøder har ledelsesteam eller del af ledelsesteamet deltaget i det seneste år? Alle Konkluderende egen vurdering Har I oplevet særlige udfordringer i institutionen, når I kigger et år tilbage? Der har været så stor usikkerhed hos personalet i.f.t. ledelsessituationen. Dette oplever vi stadig har stor betydning, på trods af en ihærdig indsats med at arbejde med arbejdsglæde. Personalet er stadig frustrerede over, hvad fremtiden vil byde på, for Kirsebærhuset. Denne frustration har bl.a. udmøntet sig i, at stuerne har lukket sig om sig selv, og haft svært ved at se. The big picture. Oplever I særlige udfordringer pt.? Kirsebærhuset har ikke arbejdet med den værdibaserede personalepolitik, ligesom der ikke har været diskuteret de værdier hvorpå deres pædagogiske holdninger hviler. At læreplanen heller ikke er et arbejdsredskab for personalet giver til stadighed anledning til diskussioner, og i sidste ende resulterer dette i, at hver stue arbejder ud fra egne holdninger.. Hvad er jeres egen vurdering af institutionen? Der er behov for at få afklaret den ledelsesmæssige situation, og arbejde videre med ovenstående opgaver. På baggrund af denne vurdering hvilke fokuspunkter vil I da pege på til jeres kommende pædagogiske tilsyn? Læreplansarbejdet fremover. Organisering af dette, samt eventuel support til den videre proces. Har I særlige ønsker til metoder i forbindelse med jeres kommende tilsyn Ledelses- og institutionsanalyse (kan vælges at vedlægges)

9 Status Evt. bemærkninger til Institutionsprofil - basiskvalitet Børnetal Hen over året har Kirsebærhuset det antal børn, der skal være, for at det budgetmæssigt løber rundt. Det ville dog være ønskeligt, at der også er fyldt op med børn fra 1. maj, så der ikke er perioder med rigtigt mange børn, og perioder med få og når pladserne er der, vil det være fint at få børn, der kan bidrage til budgettet. Det drøftes, hvorfor det er, der er perioder med få og perioder med mange børn, og det tilkendegives som forståeligt, at der skal være pladser til de børn, der hen over året fylder 3år, og skal tilbydes en plads. Lige i år har Kirsebærhuset dog mange børn, der skal i skole, og der vil derfor være relativt få børnehavebørn fra 1. maj. Ledelsen er opmærksom på, at systemet indebærer, at man i institutionerne skal være omstillingsparate ift. hvilke børn, der er i institutionen, da antallet af vuggestue- og børnehavebørn kan variere. Dette i talesættes overfor personalet. Kirsebærhuset var med i busordningen et par måneder i foråret Det var hårdt at have ekstra børn, men børnehavebørnene var glade for at deltage, og de ekstra penge til budgettet var kærkomment. Personalet glæder sig nu over at kunne købe ting til huset, som en gevinst af det ekstra arbejde. Økonomi Det pæne overskud ( ) skyldes hovedsageligt de ekstra børn, der var indskrevet via busordningen. Medarbejderrepræsentant tilføjer dog, at lederen ikke må underkende, at det også hænger sammen med, at hun som leder er god til at styre økonomien. Personale Beløbet der blev rullet fra 2010 er overskud (13.000) En enkelt TUS-samtale er ikke blevet afholdt. Der har været dialog med medarbejderen i andre sammenhænge, der her bl.a. har givet udtryk for ikke at have behov for en TUS-samtale. Næste runde med TUSsamtaler starter snart, og der kommer den manglende medarbejder med får i hvert fald tilbuddet. Sygefraværet er lidt højere i maj og juni end ellers. Dette skyldes en langtidssygemelding hos køkkendamen. Vedkommende er nu afskediget. Både ift. fraværs- og personalepolitik har det konstituerede ledelsesteam ikke kunnet finde noget i institutionen. Medarbejderrepræsentanten siger, at der er udarbejdet materiale, men at der er brug for at få det gennemgået for bl.a. at aftale om de beskrevne procedurer er de gældende. Pga. konstitueringen har ledelsesteamet ikke adgang til Rollebaseret indgang. Der er udsigt til, at de får det, og ellers kontaktes personale- /lønafdelingen. Behovet for adgang opleves ikke som stor pt., da sygefraværet ikke er et problem. APV en har vist støj- og varmeproblemer. Der er blevet installeret et nyt fyr, der har givet varme i huset, men pga. de store glaspartier, kan

10 gange og gulve godt føles kølige det opleves dog ikke som problematisk. Omkring støj, har det bl.a. hjulpet at rive vægge ned på børnehavegrupperne, da det har givet mulighed for en anden indretning på stuen samt fordeling af børnene. Arbejdstilsynet har været på besøg, og har vedr. støj sagt, at støj med 25 børn ikke kan undgås, og at måden med at organisere børnene i mindre grupper i løbet af dagen er en fin måde at modarbejde støjen på. I APV en er også givet udtryk for usikkerhed og frustration omkring ledelsessituationen ved ikke at vide, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Medarbejderrepræsentant tilkendegiver, at det kunne være rart, hvis der kom en fra forvaltningen og fortalte om, hvad der er tanker om vedr. fremtiden. Politikker/retningslinjer Forældresamarbejde Kontraktstyring Læreplaner/børnemiljø Ved den seneste trivselsmåling var der ikke mange fra Kirsebærhuset, der deltog. Undersøgelsen blev lavet før konst. leder startede i Kirsebærhuset. Medarbejderrepræsentant spørges til, om resultatet af undersøgelsen, hvor få deltog, kan genkendes som et billede af Kirsebærhuset i dag. Der gives udtryk for, at tingene er forandret til det bedre, og at det derved ikke ville være det samme resultat, der ville komme i en undersøgelse nu. Frustrationen over ledelsessituationen som nævnes i trivselsundersøgelsen gælder dog fortsat. Konst. leder har forsøgt at få lavet ny trivselsundersøgelse for Kirsebærhuset, men ifølge personaleafdelingen har det ikke kunnet lade sig gøre. Bestyrelsesformanden kan genkende beskrivelsen af, at der er et velfungerende og dialogbaseret samarbejde. Hun siger, at personalet altid har tid til en snak, og at det foregår ved en god dialog og i en god tone. Ledelsen og medarbejder supplerer med, at det er en engageret forældregruppe, der er i Kirsebærhuset. Det er ønsket, at læreplanen er et fokuspunkt, så derfor gives en uddybende tilbagemelding på læreplanen, som den ser ud nu. Der er aftalt processer for, hvornår læreplanen skal drøftes, så den kan blive et værkstøj for institutionen og være et billede af den virkelighed, der er i Kirsebærhuset. Læreplanen indeholder som den er nu nogle fine beskrivelser. Der er generelt en god sammenhæng mellem det beskrevne, hvor der indgår grundige pædagogiske argumenter. Ved at alt pindes ud, som der er i spil ift. læreplanstemaerne, er der meget at have fokus på i en vurdering/evaluering af arbejdet. Det anbefales derfor at hive det relevante og de bevidst valgte mål ud ift. et givent tema (fx mad, sociale relationer og selvhjulpenhed som mål for måltidet, og det der måles på). Andre kompetencer der kommer i spil ved måltidet, er det også fint at nævne men som en slags medlæring/noget der følger med. Den voksnes rolle beskrives ikke meget i temaerne ift. at det fylder meget i afsnittet om værdier (anerkendelse + gå foran, gå ved siden af osv.) Hvad gør den voksne fx i de eksempler, der illustrerer konflikter mellem børn s. 14, s. 26? Den sidste linje i eksemplet på side 32 illustrerer en modsætning til de tidligere beskrevne værdier. Der står.nyder at have den voksnes opmærksomhed så længe det varer. Er det sjældent, at børnene kan

11 have de voksnes opmærksomhed i længere tid ad gangen? Børnemiljøet er beskrevet ud fra et voksenperspektiv, og børneperspektivet savnes. Det er indskrevet i læreplanen, at børneinterview vil blive lavet til understøttelse af de iagttagelser og analyser, de voksne har lavet. Det vil være et fint tiltag, hvis det bliver gjort. På side 44 har læreplansgruppen og bestyrelsen lavet en evaluering med fokus på hverdagslivstemaerne. Der svares på nogle specifikke spørgsmål, men de har ikke alle sammenhæng med det fokus, der er valgt i læreplanen. Det er derfor ikke tydeligt, hvad der evalueres/vurderes på. Fx er følgende spørgsmål ikke beskrevet som mål i læreplanen: - Hvilken ny information har du fået om legepladsen? - På hvilken måde oplever du din rolle som forældre i barnets oprydning på legepladsen, inden I går hjem? - Synes I, det er vigtigt at børnene er under konstant opsyn? I spørgsmålene på s. 46 handler det om, hvilken ny information forældrene har fået vedr. garderobe, samling mv. Men arbejdes der med mål om, at I skal give forældrene mere information? Overgange Sprog Inklusion Ledelse En beskrivelse af hvordan praksis og læreplanen evalueres i personalegruppen savnes. Vedr. interne overgange har der tidligere været krav fra bestyrelsen om, at der ikke var børn, der flyttede til en ny børnegruppe i huset alene. Bestyrelsesformanden tilkendegiver, at det er med bestyrelsens accept, at denne regel er ændret. Ift. kommende skolebørn tilbydes der forældresamtaler med de forældre, der er i tvivl om, om deres børn er klar til at starte i skole. Der afholdes et møde med børnenes kommende børnehaveklasseleder, hvor relevant viden om børnene videreformidles, og både fritidshjem og skole besøges. For at skabe et brugbart læringsmiljø og en overskuelig hverdag, arbejdes der i dagligdagen med at opdele børnene i mindre grupper. Dette er især for børnehaven en ny tradition, og kræver stadig øvelse. Den viden som en pædagog har fået med fra modulet om inklusion er ikke blevet brugt i huset endnu. Det skal organiseres, hvordan huset kan få gavn af den, og alle medarbejdere skal introduceres til tankegangen. Det er udfordrende vilkår, det konstituerede ledelsesteam har at arbejde under ved varetagelse af to meget forskellige institutioner. Opgaverne løses tilfredsstillende omstændighederne taget i betragtning. Der er bevidsthed om, hvad der skal gøres i Kirsebærhuset, men det må også erkendes, at det er en proces, der tager tid, uanset om man er der som leder på fuld eller halv tid. Ledelsen får lagt nogle gode grundsten, som der kan bygges videre på fremadrettet med en ny ledelse ved roret.

12 Dialog om fokuspunkter Læreplansarbejdet fremover, organiseringen af dette samt evt. support til den videre proces er valgt som fokuspunkter. Kommentarer til den nuværende læreplan er givet i punkt om læreplanen ovenfor. Vi snakker om, hvordan der er blevet arbejdet med læreplanen før, og hvor mange af de nuværende medarbejdere, der har været inddraget i arbejdet. Vi har drøftelser om, hvad det er der gør, at læreplanen ikke er blevet et fælles redskab i institutionen, og er bl.a. omkring, at det evt. kan hjælpe, hvis specifikke mål konkretiseres for at overskuelig gøre, hvad der er fokus og formål i arbejdet. En grund til at det ikke er blevet et fælles redskab, er også fordi, at hver stue gør tingene på sin egen måde. En gr. vælger fx at spisning foregår ved et langbord, og på en anden gruppe spises der i mindre grupper. Der er forskellige roller for børnene og de voksne alt efter hvilken model, der bruges. Der er også forskellige holdninger til, hvordan stuer skal indrettes, og om det er en del af pædagogikken at tænke i, hvilke fysiske rammer det er, børnene møder ind til om morgenen. Det konstituerede ledelsesteam har ikke været en del af den læreplan, der gælder for Kirsebærhuset pt. Det er deres oplevelse, at læreplanen, som den ser ud nu, ikke er et billede af den virkelighed, der er i institutionen. Afsnittet om måltidet har nuværende ledelsesteam været med til at drøfte. Det var en lang proces, og fordi vuggestue og børnehave debatterede emnet hver for sig, har det ikke skabt denne fælles forståelse for Kirsebærhusets arbejde, som der savnes. I processerne videre frem er der opmærksomhed på, at det skal være fælles drøftelser om temaerne med alle i huset, så det giver mulighed for at spørge ind til hinandens arbejde i hverdagen, hvis det fx ikke ligger i tråd med de indgåede aftaler, og det beskrevne i læreplanen. Omkring organiseringen af det fremadrettede arbejde tænkes der i at lave et årshjul, der illustrerer, hvornår der arbejdes med hvad i læreplanen. Det vil skabe overblik og synlighed af processen. Der er planlagt personaleweekend sidst i marts, hvor det udelukkende er læreplanen, der er på dagsordenen. Vi snakker om, at det er væsentligt, at det er de voksnes rolle og synligheden af denne i læreplanen, der bliver en del af programmet. Derudover er det vigtigt at få drøftet værdierne for Kirsebærhuset, og nå til enighed om, hvad det er der arbejdes ud fra, da det aldrig bliver et fælles redskab, hvis der ikke er enighed om og godt kendskab til, hvad det er for en pædagogisk tilgang, der arbejdes efter i Kirsebærhuset. Det opleves som en udfordring, at personalet ikke siger til hinanden, hvis pædagogisk praksis ikke overholdes ift. læreplanen. Der har været holdt p-dage, hvor kommunikation og arbejdsglæde har været i fokus, men det er stadig et problem, at personalet ikke holder hinanden op på de aftaler, der er lavet ift. pædagogisk praksis. Dette er derfor også nødt til at være et fokuspunkt for den kommende personaleweekend. Det aftales, at pædagogisk konsulent deltager ved et møde for at drøfte, hvordan indholdet og processer på personaleweekenden kan organiseres. Gensidige refleksioner over dagtilbuddets pædagogiske praksis

13 Uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Aftaler på kort sigt Aftaler på længere sigt Børneperspektivet indskrives i læreplanen som en del af børnemiljøvurderingen, og det beskrives, hvordan læreplanen evalueres i personalegruppen. Opfølgning Ledelse og pædagogisk konsulent holder kontakt ift. organiseringen af læreplansarbejdet samt sparring omkring den specielle ledelseskonstruktion. Samlet konkluderende vurdering Se resume beskrevet side 1

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehaven Brostykkevej Tilsynsbesøg Dato: 16. januar 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Karin S. Gülstorff (leder), Nete Niebur Storm (souschef)

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 6. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef) og Carina Von

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kærgården Tilsynsbesøg Dato: Besøg i institutionen 3. marts 2014 og tilsyn 5. marts 2014 Tilsynsform: Dialog på baggrund af institutionsprofil, fokuspunkter

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Willer Tilsynsbesøg Dato: Onsdag den 28. marts 2012 Tilsynsform: Besøg på alle stuer med efterfølgende dialog. Deltagere: Lene Jensen (leder), Martin

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Viben den 4.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anne Dirchs. - Ledelse - Medarbejderrepræsentant - Forældrebestyrelses-/institutionsbestyrelsesrepræsentant

Læs mere

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer

Nogenlunde. Vi har i 2011 haft det antal børn vi skal have, og har et Herunder: børnetal og personaletimer BASISKVALITET Har i udarbejdet læreplan for 2011? Har i fremsendt evaluering heraf? Kendskab til ændringer i dagtilbudsloven? Ja Ja, Nogenlunde Har hele personalegruppen kendskab til børn- og Nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg i Børnehuset Egevolden den 1.12.08. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Mette Tejlmann Nørregård. - Ledelse -

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kirsebærhuset Tilsynsbesøg Dato: 2. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Susanne Brandt (leder), Karin Kristensen (Pædagog+AMR), Anne Jægerstrøm

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Strandhuset. Tilsynsbesøg Dato: Mandag den 21. november 2011 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog mellem nedenstående deltagere.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Tinsoldaten Tilsynsbesøg Dato: 7. maj 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Marianne Pedersen (leder) og Gertrud Jacobsen (souschef). Fokuspunkter 1.

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Strandmarken Tilsynsbesøg Dato: Den 20. marts 2012 fra kl. 9.00 13.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer i institutionen og efterfølgende dialog. Deltagere:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Ørnesten Dato for tilsyn:21.11.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Camilla pæd. Mette bestyrelsesformand og Thyra Hoier

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.09.10 Institutionens navn: Fjordtoppen Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Deltagere ved tilsynet: Leder Trine Enemark

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 23-09-2011 Deltagere ved tilsynet: Else Levy Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Tilsyn foretages af: Mette Ankjær Andersen Skemaet

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Frydenhøj Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2012 Tilsynsform: Besøg i alle tre afdelinger den 10. september 2012 samt tilsynsdialog den 11. september

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: 1. februar 2012 fra kl. 9.00 12.00 Tilsynsform: Besøg på alle stuer og efterfølgende dialog. Deltagere: Mette T. Nørregård

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehuset Egevolden Tilsynsbesøg Dato: Den 11. september 2013 Tilsynsform: Besøg i begge afdelinger den 10. september fra kl. 9.00 11.00 i begge afdelinger

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: Den 14. oktober kl. 10-12 Institutionens navn: Daginstitutionen Valmuevej Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 28.09.2010 Institutionens navn: Skolevejens Børnehave Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Annette

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Rebæk Søpark børnehave Tilsynsbesøg Dato: 19. august 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Ole Drewsen og Lone Petræus Forældrebestyrelsen har ikke haft

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kongebroen Frejasvej Dato: 6.nov. 2013 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Fjordtoppen Dato for tilsyn: 21.09.11 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Trine Christiansen Karina Jæger, Ann-Dorthe Christensen

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparkens børnehave Tilsynsbesøg Dato: 4. februar 2014 Tilsynsform: Dialogbaseret Deltagere: Elin Palm, Lise Johansen, Helle Vestberg, Margrethe Ostenfelt,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Mælkebøtten Tilsynsbesøg Dato: 29. august 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Linda Hemmingsen (leder), Katja Sten Pedersen (souschef), Rosmarie Andresen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 5.oktober 2010 kl.9.00 Institutionens navn: Toftelund Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet:

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 4. september 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (leder), Anne-Marie Asmussen (daglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Dato: 24.02.2009 Kernehuset Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Anne Landt og Anja Kofoed

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Planeten Adresse Solbjerg Have 4 B Leder Susanne Iversen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 74 Normerede pladser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud

Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Uanmeldt tilsyn på dagtilbudsområdet 2012 Private dagtilbud Institution: Løvfrøen Nylars Adresse: Bøgevej 11, 3720 Nylars Telefon: løv56 97 13 63 Leder: Lene Reiths Tilsynsførende: Faglig konsulent Lene

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Børnehaven Rosenhøj Dato: 20.11.2008 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse Annie Hansen og

Læs mere

Tilsynsrapport Hornum Børnehave

Tilsynsrapport Hornum Børnehave 2017 Tilsynsrapport Hornum Børnehave Lib og mul Vesthimmerland Kommune 01-01-2017 Formålet med tilsynsbesøget..er at udføre en lovfæstet kontrol med institutionerne om, hvorvidt de opfylder de lovpligtige

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehuset Aalestrup Normeret børnetal 60 og

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Toftelund Dato for tilsyn: 13. oktober 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Mie (tr.), Anette (forældrebestyrelsesrep.)

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Bakkegården Dato for tilsyn: 20-10-2011 Deltagere ved tilsynet: Nana Kjølby (bestyrelsesformand), Elin

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Myretuen/Friheden Tilsynsbesøg Dato: 23. oktober 2014 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Line Skjoldborg Nielsen (daglig leder),

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Finsensvej 83 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede pladser

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 11.10.2010 Institutionens navn: Øparken Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Karin,

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune

Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Tilsynsramme for de uanmeldte pædagogiske tilsyn for dagtilbud i Rudersdal Kommune Børnehus: Gøngehuset Dato: 11. april 2014 kl.8-10.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Børneområdet skal hvert år gennemføre

Læs mere

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder.

KVLs Børnehus arbejder fagligt funderet med effektstyringens indsatsområder. Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (selvejende/kommunal/privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 9. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Børnehavehuset Hvidovregade 47 Tilsynsbesøg Dato: 4. maj & 2. juni 2015 (Besøg 29. april) Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Milene Hansen (leder), Tina

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Bifrost Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 15. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Kirsten Petersen, Hanne Jensen, Gitte Pedersen,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovstjernen Dato: 18. juni 2012 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets praksisplan.

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Naturbørnehaven Lillegryn, Østermarievej 4 B, Ibsker 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 27. november 2014 kl. 8.30-11.30 Forrige

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Cirklen Tilsynsbesøg Dato: 27. november 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde, samt indledende besøg i Cirklen 25. november 2013. Deltagere: Jette Lunddahl Mathiassen

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej

x Ja.28 juli 2014 besøg. D. 5.9 kl. 13.00 15.00 Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Valhalla Baldersvej 6 9640 Farsø DBA Normeret

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 29.09.10 Institutionens navn: Troldhøj Tilsyn foretaget af: Mette Ankjær Andersen Deltagere ved tilsynet: Leder Elsebeth

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Dagplejen Tilsynsbesøg Dato: 20. marts 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Conny Langgaard Jensen (CLJ)(leder) Fokuspunkter 1. Læreplanen. Hvem skal

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Kastanjehuset/Solgården Tilsynsbesøg Dato: 3. september 2013 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Torsten Hebsgaard (overordnet leder), Anne-Marie Asmussen

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer!

Perlen - stedet med de gode og udviklingsstøttende relationer og rammer! Perlens læreplan 2015 2016 Daginstitutionen Perlens læreplan for 2015 16 tager udgangspunkt i den situation Perlen stod i, i november 2014. Her havde institutionen sammen med en konsulent havde lavet en

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Storkereden Troldbjergvej 6, Vilsted 9670 Løgstør

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Den 19 marts 2009 i Haren. Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: - Ledelse Ulla Jacobsen og Merete Hansen. - Medarbejderrepræsentant

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008/2009 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Vedbyholm Dato: 14. januar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Bente Østergaard

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution KVLs Børnehus Adresse Rolighedsvej 23D Leder Mette Munk Hansen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 36 Normerede pladser

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Præstegårdsvej Præstegårdsvej 13 9600

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Krabbedam Dato for tilsyn: D.31.1.2012 Deltagere ved tilsynet: Pæd. Konsulent Ulrik Moll, Bestyrelsesrepr.

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Skovlyhuset Dato: D. 23. august 2012, kl.10.30-13.30 Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej 2 9670 Løgstør

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Bredalsparken Tilsynsbesøg Dato: Besøg 15. september 2015, tilsynsdialog 3. februar 2016 Tilsynsform: Besøg i institutionen, samt dialog omkring institutionsprofil

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Kastaniebakken Dato: 11. nov. 2013, kl.10.30-14.00 Tilsynskonsulent:Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og

Læs mere

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012

Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Rapport af pædagogisk tilsyn i: Hasselvang d. 7.5.2012 Deltagere fra institutionen: leder Anja Rantzau medarbejderrepræsentant Anita og Kristina Fra daginstitutionskontoret deltog: Pædagogisk konsulent

Læs mere