Dit Lolland - din fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit Lolland - din fremtid"

Transkript

1 Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009

2 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid for Lolland Kommune, hvor vores unge kan udvikle sig, børnefamilier kan trives, ældre færdes i tryghed og er sikret omsorg og pleje. Vi skal værne om miljøet og skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Men denne udvikling og fremgang komme ikke af sig selv, selvom vi nu kan begynde at se frem til etableringen af en fast Femernforbindelse. Der skal arbejdes hårdt og målrettet af både private og kommunale kræfter for at opnå den bedste udvikling for vores område. I dette valgprogram giver vi vores bud på, hvor vi ser nogle udfordringer, der skal løftes, og i hvilken retning vi ønsker at vores kommune og fællesskab skal udvikle sig. Hvis du er enig i disse holdninger bør du stemme konservativt ved kommunalvalget d. 17. november. Det er dit Lolland og din fremtid det handler om. Marie Louise Friderichsen Konservativ borgmesterkandidat, Lolland Side 2 af 15 Konservative Lolland 2009

3 Indhold: Skoler: Børn er vores fremtidsfundament 4 Uddannelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu 5 Ældrepleje: Muligheder og omsorg 6 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa 7 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse 8 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer 9 Sundhed: Sundt liv bedre liv 10 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning 11 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar 12 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker 13 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet 14 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? 15 Side 3 af 15 Konservative Lolland 2009

4 Skoler: Børn er vores fremtidsfundament Lolland Konservative ønsker en skolestruktur, der forholder sig til, at vi har for få børn til for mange skoler. Der skal skabes bedre retningslinjer for vurderingen af hvornår børn med særlige behov skal kunne tilbydes plads i specialklasser med de rette redskaber og tid til at sikre barnet de bedste forudsætninger for en god indlæring, der vil gøre en afgørende forskel for personen resten af livet. Vi støtter køns- og niveaudeling i undervisningen. Vi ønsker ikke at etablere heldagsskoler, fordi vi mener, at børn har lige så stort behov som voksne for at opdele arbejde og fritid og fordi det skal være muligt for en bedsteforælder eller forælder at hente barnet fra skole og have eftermiddagen sammen. Derimod kan lektielæsning eller sport sagtens være en del af tilbuddet i fritidsordningen efter skoletid. Alle skoler bør have en direkte ansvarlig leder som forældre, lærere og elever kan henvende sig til, hvis der er behov. Lolland Kommune har en meget lav klassekvotient, når man ser på gennemsnittet af samtlige skoler. Det kan bruges positivt til at fastsætte en klassestørrelse på 22 elever fra indskolingsåret Det ville tiltrække gode lærerkræfter og tilflyttere til vores kommune. Desværre er der for mange unge og børn, som på et tidligt tidspunkt kommer på kant af loven. Vi mener, at vi skal styrke SSP-samarbejdet mellem kommunen og politiet, og at vi skylder både børnene, samfundet og os selv, at unge som er på vej i den forkerte grøft på et tidligt tidspunkt bliver tilbudt hjælp og rettet op. Konservative mener, at et godt familieliv er stærkt udgangspunkt for en god tilværelse. Vi lever i en tid, hvor en familie kan være en meget forskellig størrelse, men nærhed og samvær tæller lige stærkt i kernefamilien, som hos den enlige forælder. Derfor skal kommunen tilbyde rammen om et godt familieliv og det indebære også mulighed for halvtidspladser i børneinstitutioner eller pasning på skæve tidspunkter af døgnet. Lolland Kommune skal være en moderne kommune med plads til moderne familier. Side 4 af 15 Konservative Lolland 2009

5 Uddannelse og beskæftigelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu Lolland Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet, hvor en stor andel af folk i beskæftigelse er over 55 år, samtidig med at vi står med en alt for stor gruppe af ufaglærte unge. Det betyder, at vi snart får et alvorligt problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv. Det er nødvendigt, at vi følger vores unge tæt og holder dem fast på at tage en uddannelse eller komme i lære hurtigst muligt. De er vores potentiale og de skal sikre Lolland Kommunes fremtid. Mange unge har svært ved at skulle langt hjemmefra for at videreuddanne sig, og det er derfor vigtigt, at vi som kommune støtter op om vores lokale videregående uddannelser både indenfor det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Arbejdskraft kan komme fra hele Europa og det er så stort et marked, man skal kunne begå sig i som ung arbejdssøgende i dag. Vi Konservative mener, at det er en af de vigtigste opgaver for Lolland Kommune at få støttet og vejledt vore ufaglærte unge til at tage en uddannelse og få et fast arbejde. Vi vil derfor bl.a. arbejde på at få etableret et fælleskommunalt studievejledningscenter, hvor viden og kompetencer inden for rådgivning kan samles og tage ud på skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere. Fra august 2009 forankres jobcentrenes 100 % i det kommunale regi, så det bliver en kommunal opgave at hjælpe alle arbejdssøgende. Det er vigtigt, at den ledige bliver mødt med en positiv og aktiv tilgang og står tilbage med en følelse af, der er brug for en på arbejdsmarkedet. Ligesom det også er vigtigt, at vi fortsat gør en stor indsats for at finde jobs til dem, som har nedsat arbejdsevne og får f.eks. førtidspensionister, der kan klare og har mod på særlige typer arbejde, hevet ind igen. Fremtidens arbejdsmarked har brug for alle hænder. Side 5 af 15 Konservative Lolland 2009

6 Ældrepleje: Muligheder og omsorg Lolland Konservative vil give Lollands ældre del af befolkningen muligheder for at leve livet, som de ønsker. Efter et langt arbejdsliv skal der være et godt senior liv at se frem til med muligheder for at deltage i sport, og fritidsaktiviteter. Derfor går vi ind for at støtte det frie foreningsliv og bakke op om de frivillige kræfter, der sørger for, at der findes tilbud indenfor kultur og sport i Lolland Kommune, herunder en god organisering af lokaler til frivillige foreninger. På et tidspunkt når de fleste ældre til at have brug for mere hjælp og omsorg end tidligere i livet. Konservative arbejder for at man kan blive i eget hjem så længe som muligt og få den hjælp, man har brug for, enten via kommunens medarbejdere eller via private udbydere, hvis det er det man foretrækker. For De Konservative er det vigtig at vi får sikret en god basisydelse, som alle kan være tilfredse med og ikke hele tiden komme med ændringer i ældreplejen. Der er brug for ro og stabilitet, så den enkelte medarbejder kan finde sig til rette og løfte sit ansvar og den ældre borger kan føle tryghed og ro om serviceydelser. Side 6 af 15 Konservative Lolland 2009

7 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa Med aftalen om en fast Femernforbindelse går Lolland en god fremtid i møde, hvis vi forstår at gribe chancen. Allerede fra starten af 2009 har der trods finanskrise været en øget interesse fra virksomheder uden for vores område til at oprette afdelinger eller ligefrem flytte til området. De Konservative i Lolland Kommune vil gøre alt for at vi får mest effekt af det kommende byggeri og de muligheder, der rejser sig i kølvandet på broen. Vi har satset stort på en industrihavn og udvikling af havneområdet i Nakskov. Vi vil gerne tage den udvikling op i næste gear og mener, at det gøres ved at danne en professionel investor gruppe og involvere de private aktører på havnen mere. Havnebestyrelsen skal ikke alene bestå af politikere, men også af folk, for hvem havnen er deres levebrød. Det er vigtigt at vores kommune er parat og serviceminded overfor for tiltrækningen af nye arbejdspladser, men også at vi er behjælpelige overfor allerede etablerede virksomheder i området, som gerne vil udvide og ændre produktionen. Derfor skal tilladelser og tilsagn som kommunen skal give afgøres hurtigst muligt, så virksomhederne ikke oplever for lang ventetid, som går ud over deres produktion. Lolland Kommune har en rig kulturhistorie. Herregårdene ligger tæt i landskabet og store digtere er født og opvokset på vores egn. Vi bliver nu til bindeled med en bro til de store metropoler Hamburg og Berlin. Samtidig har vi natur og stande, fjordoplevelser og småøer, flade landvidder og stor himmel. Her er nok at besøge og turisterne vil også gerne komme. Som kommune er det vigtigt, at vi opfatter turisme som et erhverv med store muligheder og støtter op om de fyrtårne, vi allerede har med gode museer, teater, kulturevent osv. Vi støtter en fortsat udvikling inden for klimaforskning og miljørigtig energiudvikling, og håber på at kunne tiltrække endnu flere industri- og produktionsvirksomheder i kraft af vores gode placering. Samtidig er det vigtig for os, at vores bestræbelser på at gøre Lolland til et vækstområde ikke ødelægger århundredes kulturhistorie med udgangspunkt i landbruget og med mange arbejdspladser i både det direkte landbrugserhverv og i følgeindustrien. Side 7 af 15 Konservative Lolland 2009

8 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse Enhver ide, der kan opfordre børn og unge i vores kommune til at få rørt sig og styrke det aktive samvær skal støttes med lokaler, haller og boldpladser. I vores sammenlægnings- og spareiver skal vi passe på, at vi ikke får dræbt gode initiativer, som allerede er i gang med succes. Vi skal satse på og udnytte de mange gode klubber og foreninger, som allerede har vist deres værd og skabt succes og mange gode sunde oplevelser for de aktivt involverede. Vi mener, at Sportsrådet fortrinsvis skal være idrætsfolk og at formanden ikke skal være politiker. Lolland har mange frivillige, der er rygraden i alt lige fra idræt til kultur, og mange af vores bedste tilbud hviler på frivillige kræfter. Vi mener at kunne tilbyde den bedste service til vores borgere ved at tilføre flere midler til at uddanne disse frivillige til at blive bedre instruktører. Vores sportsanlæg, vores svømmehaller, strande, musikskoler og museer udgør mange steder med behov for penge i de kommende år, men vi skal turde investere i fremtiden og have kvalitet for øje. Det er det, der skal gøre os attraktive som bopælskommune nu og i fremtiden. Side 8 af 15 Konservative Lolland 2009

9 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer Som Konservativ opfatter vi handicappede, som den gruppe borgere, der har mest brug for opmærksomhed. Disse mennesker er en ressource for ethvert samfund, fordi de lærer os at påskønne livet i al sin enkelhed. Hvis man er født med et fysisk eller psykisk handicap eller pådrager sig det gennem livet, så er det ikke en situation man kunne have forberedt sig på. Det er præcis her et samfunds fornemmeste opgave ligger, at tage sig af dem, som ikke selv kan og give dem et godt liv trods forhindringer. Der er behov for at få økonomien stabiliseret på Psykiatri- og Handicapområdet, der er løbet løbsk i de sidste år. Derfor vil vi satse på en god basisydelse i stedet for mange forskellige nye tilbud, som dræner den samlede kasse. Vi mener at kommunens skal give de tilbud, som er bedst for borgeren og helst så tæt på hjemmet som muligt. Og vores unge handicappede skal have mulighed at kunne vælge skole og uddannelse, der passer dem. Som kommune er det vigtigt, at vi hele tiden har vores handicappede borgere med på råd, når vi bygger nyt eller renoverer, så vi er på forkant med at få gjort offentlige bygninger tilgængelige for alle kommunens borgere. Konservative mener, at samarbejdet med pårørende er af stor vigtighed. Som kommune skal Lolland tilbyde ydelser og gode rammer, men det er den handicappede og de pårørende, som skal danne kernen. Side 9 af 15 Konservative Lolland 2009

10 Sundhed: Sundt liv bedre liv For De Konservative i Lolland Kommune er sundhed og tryghed nøgleord. Vi mener, at kommunen har et stort ansvar i at gå foran i skoler og dagsinstitutioner og være rollemodeller om sund livsstil og sund mad. Det er den bedste måde at forhindre livsstilssygdomme, som fedme og diabetes tidligt i livet og det er altid godt at blive mindet om, at hurtig mad ikke behøver at være usund mad. Vi mener at de bedste resultater inden for sund kost på lang sigt skabes ved information og oplæring i skoler og institutioner. Det sker ikke ved obligatoriske madpakkeordninger, hvor ansvar og indlevelse fjernes fra børn og deres forældre. Sammen med god kost hører også motion og det at lære at røre sig tidligt i livet kan grundlægge gode vaner resten af livet. Vi mener, at kommunen skal indføre udeskole på skemaet i de mindre klasser, så indlæring nogen gange kan foregå i det fri og med praktiske gøremål. I indeværende byrådsperiode har De Konservative sørget for, at al personale, der har med børn at gøre i kommunen, er blevet fornyet med viden indenfor førstehjælp. Førstehjælpskurser og viden om førstehjælp er væsentligt i alle områder af Danmark, men for et område som vores kommune med mange mennesker på landet er det vitalt, at så mange som muligt kan førstehjælp og træde til, indtil den professionelle hjælp når frem. Lolland Kommune omfatter mange yderområder og beboede øer. Derfor arbejder vi målrettet på at få en lægehelikopter med base på Lolland-Falster Airport. Det vil give mulighed for at komme hurtigt frem til vores øer, samt ved større ulykker at kunne vælge mellem flere større hospitaler end Rigshospitalet. De Konservative vil arbejde for en sund og tryg kommune - et attraktivt sted at bo. Side 10 af 15 Konservative Lolland 2009

11 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning Lolland Kommune har mange udfordringer og derfor er den kommunale forvaltning involveret i mange liv i Lolland Kommune. Det gør den til en stor enhed, som skal række over et stort geografisk område. Det kan ikke undgås, at der i en indkøringsfase kan opstå mange usmarte løsninger, men Lolland Kommune er alt i alt kommet rigtig godt fra start takket være dygtige medarbejdere, som har taget opgaven på deres skuldre og ydet deres bedste. Det er væsentligt, at forvaltningen er serviceminded og på forkant med, bedst muligt vejledning af borgere, så enhver henvendelse bliver så gnidningsfri og let som muligt og ikke optager unødig tid for begge parter. Der er fortsat behov for at have stort fokus på afbureaukratisering. Samtidig er det også væsentligt, at forvaltningen har de fornødne ressourcer til at håndtere ansøgninger, så tidsfrister for svar overholdes, og borgeren eller virksomheden ikke skal vente for længe på at kunne forholde sig til et svar. Konservative mener, at der et stort behov for at forvaltningen bliver bedre til at sammenholde alle økonomiske udgifter på en given opgave og ikke bare de udgifter, som opgaven pålægger den enkelte gren af forvaltningen. Det var det som Lollandsmodellen skulle sikre. Lollandsmodellen indebærer, at i stedet for at hver enkelt sektor har sin egen økonomiafdeling, så har Lolland Kommune en fælles økonomiafdeling, som står for økonomistyringen på tværs af samtlige sektorer. Men det er endnu ikke lykkedes til fulde og kræver større fokus. En god forvaltning er en med tillid til den enkelte medarbejder, hvor lederne får lov at tage ansvar og styre deres område indenfor givne økonomiske rammer på den måde, som passer deres borgere eller opgaver bedst muligt. Vi vil skabe en effektivisering af den kommunale ledelsesstruktur, så vi sikrer at der bruges mindre tid på administration og mere tid på service. Side 11 af 15 Konservative Lolland 2009

12 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar Lolland Kommune er i fra sin begyndelse gået foran på miljøområdet og Konservative er enige i den strategi og vil gerne følge den fortsat. Vi ser hvordan klimasatsningen trækker en ny type arbejdspladser til vores ø. Forskere og akademikere er meget interesserede i at følge vores satsninger på vind-, bølge-, og algeenergi og Lolland har brug for arbejdspladser til personer med lange uddannelser. Fra Konservativ side mener vi, at hver enkelt borger på Lolland skal søges inddraget gennem løbende information, så et bedre klima kan blive et fælles projekt. Vi skal tilbyde klimaundervisning i skolerne, udbyde en gymnasial uddannelse med klima som tema og tilbyde energispareråd til boligen og familien. Det er op til den enkelte at påtage sig ansvaret for et bedre miljø, men som kommune er det vigtigt at tænke miljørigtigt, når vi f.eks. sørger for opvarmning eller vandrensning. Vi mener, at der ved ethvert nybyggeri eller renovering af kommunale bygninger skal tænkes i energirigtige løsninger, ligesom kommunale køretøjer skal være klimavenlige f. ex. kunne hjemmehjælperbilerne sagtens køre på el. Vi vil gerne have en klimaambassadør i enhver institution eller decentral enhed, således at ansvaret for at tænke grønt både i forbrug og nyinvesteringer ikke alene ligger på lederen, som har mange andre opgaver, men på den klimauddannede medarbejder, som bliver stedets klimaambassadør. Side 12 af 15 Konservative Lolland 2009

13 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker Vi ønsker en levende kommune med mange lokale nærsamfund, hvor de mindste børn går i skole nær hjemmet og kan dyrke sport, hvor vores nuværende biblioteker opretholdes, så ældre og yngre kan søge viden i deres nærområde og hvor der er mulighed for at tale personligt med en ansat i borgerservice. Ansvaret for at holde det lokalsamfund man bor i i live, ligger hos de som bor der, men kommunen kan støtte op om gode initiativer. Kommunen skal sørge for at kondemnere ældre huse, som ikke længere kan bebos og sikre en god kollektiv trafik til yderdistrikterne. Der skal være plads til gode ideer kan opstå og udvikle sig til gavn for vores arbejdsstyrke og vores kommune, men der skal også tages hensyn til, at landbrug er det primære erhverv i landdistriktet og at der skal være liv i de små byer. Konservative ønsker en decentral, levende kommune med lige fokus på by og land. Side 13 af 15 Konservative Lolland 2009

14 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet Lolland Kommune skal i de kommende år huse Europas største byggeplads og det har givet os en unik mulighed for at få rettet op på vores infrastruktur og gjort vores vejnet og kollektive trafik parat til kommende generationer. Konservative mener, at det er nødvendigt i den kommende udbygning af hovedvej 9 eller nye vejføring fra Taars mod motorvejsnettet omkring Holeby at tænke ringvejen omkring Nakskov ind i den sammenhæng. Vi har satset stort på en industrihavn i Nakskov og skal derfor have gjort vejnettet parat til at kunne aftage gods fra Nakskov og med lethed sende det videre ud i resten af Danmark. Konservative støtter ideen om hurtigtog over den nye Femernforbindelse og vil arbejde for en station på Lolland som trafikknudepunkt og omskiftning til Lollandsbanen. Vi vil have gode og sikre cykelstier til vores skoler og mellem vores byer, så alle uanset alder kan færdes trygt på vejene og vælge cyklen frem for bilen. Side 14 af 15 Konservative Lolland 2009

15 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? Alle, der går ind i politik, har drømme og ideer, de gerne vil have gennemført. Den nye Lolland Kommune var næsten ikke en realitet før ideerne væltede frem og mange af dem har også ført til en bedret økonomi og en mere optimal indretning. Men vi forstår at det som borger kan være svært at glæde sig over et nyt tiltag, når der samtidig skæres ned på basisydelser. Vi arbejder mod at Lolland Kommune skal kunne klare sig selv. Fremtiden byder på utrolige muligheder for at komme ud af vores økonomisk trængte rolle, hvis vi spiller vores kort rigtigt. Men indtil da mener vi, at de rigere kommuner, der har eksporteret deres vanskeligere familier til os, i høj grad skal være med til at finansiere de udgifter og forpligtigelser, der er forbundet hermed. På længere sigt er kommunesammenlægningen et vigtigt skridt ad den rigtige vej mod at udvikle vores område. Frem for syv kommuner, der trak i hver sin retning, er vi nu en kommune, der vil i samme retning. De Konservative mener, at denne byrådsperiode skal bruges til at få styr på udgifterne. Der er brug for at tingene bliver regnet kritisk igennem og at man på tværs af forvaltningen samler informationer bedre, så et mere retvisende økonomisk billede af hver aktivitet kommer for dagen. Der er brug for en god budgetstyring og hermed overblik. Det er konservativ politik. Side 15 af 15 Konservative Lolland 2009

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere