Dit Lolland - din fremtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit Lolland - din fremtid"

Transkript

1 Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009

2 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid for Lolland Kommune, hvor vores unge kan udvikle sig, børnefamilier kan trives, ældre færdes i tryghed og er sikret omsorg og pleje. Vi skal værne om miljøet og skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Men denne udvikling og fremgang komme ikke af sig selv, selvom vi nu kan begynde at se frem til etableringen af en fast Femernforbindelse. Der skal arbejdes hårdt og målrettet af både private og kommunale kræfter for at opnå den bedste udvikling for vores område. I dette valgprogram giver vi vores bud på, hvor vi ser nogle udfordringer, der skal løftes, og i hvilken retning vi ønsker at vores kommune og fællesskab skal udvikle sig. Hvis du er enig i disse holdninger bør du stemme konservativt ved kommunalvalget d. 17. november. Det er dit Lolland og din fremtid det handler om. Marie Louise Friderichsen Konservativ borgmesterkandidat, Lolland Side 2 af 15 Konservative Lolland 2009

3 Indhold: Skoler: Børn er vores fremtidsfundament 4 Uddannelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu 5 Ældrepleje: Muligheder og omsorg 6 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa 7 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse 8 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer 9 Sundhed: Sundt liv bedre liv 10 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning 11 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar 12 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker 13 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet 14 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? 15 Side 3 af 15 Konservative Lolland 2009

4 Skoler: Børn er vores fremtidsfundament Lolland Konservative ønsker en skolestruktur, der forholder sig til, at vi har for få børn til for mange skoler. Der skal skabes bedre retningslinjer for vurderingen af hvornår børn med særlige behov skal kunne tilbydes plads i specialklasser med de rette redskaber og tid til at sikre barnet de bedste forudsætninger for en god indlæring, der vil gøre en afgørende forskel for personen resten af livet. Vi støtter køns- og niveaudeling i undervisningen. Vi ønsker ikke at etablere heldagsskoler, fordi vi mener, at børn har lige så stort behov som voksne for at opdele arbejde og fritid og fordi det skal være muligt for en bedsteforælder eller forælder at hente barnet fra skole og have eftermiddagen sammen. Derimod kan lektielæsning eller sport sagtens være en del af tilbuddet i fritidsordningen efter skoletid. Alle skoler bør have en direkte ansvarlig leder som forældre, lærere og elever kan henvende sig til, hvis der er behov. Lolland Kommune har en meget lav klassekvotient, når man ser på gennemsnittet af samtlige skoler. Det kan bruges positivt til at fastsætte en klassestørrelse på 22 elever fra indskolingsåret Det ville tiltrække gode lærerkræfter og tilflyttere til vores kommune. Desværre er der for mange unge og børn, som på et tidligt tidspunkt kommer på kant af loven. Vi mener, at vi skal styrke SSP-samarbejdet mellem kommunen og politiet, og at vi skylder både børnene, samfundet og os selv, at unge som er på vej i den forkerte grøft på et tidligt tidspunkt bliver tilbudt hjælp og rettet op. Konservative mener, at et godt familieliv er stærkt udgangspunkt for en god tilværelse. Vi lever i en tid, hvor en familie kan være en meget forskellig størrelse, men nærhed og samvær tæller lige stærkt i kernefamilien, som hos den enlige forælder. Derfor skal kommunen tilbyde rammen om et godt familieliv og det indebære også mulighed for halvtidspladser i børneinstitutioner eller pasning på skæve tidspunkter af døgnet. Lolland Kommune skal være en moderne kommune med plads til moderne familier. Side 4 af 15 Konservative Lolland 2009

5 Uddannelse og beskæftigelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu Lolland Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet, hvor en stor andel af folk i beskæftigelse er over 55 år, samtidig med at vi står med en alt for stor gruppe af ufaglærte unge. Det betyder, at vi snart får et alvorligt problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv. Det er nødvendigt, at vi følger vores unge tæt og holder dem fast på at tage en uddannelse eller komme i lære hurtigst muligt. De er vores potentiale og de skal sikre Lolland Kommunes fremtid. Mange unge har svært ved at skulle langt hjemmefra for at videreuddanne sig, og det er derfor vigtigt, at vi som kommune støtter op om vores lokale videregående uddannelser både indenfor det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Arbejdskraft kan komme fra hele Europa og det er så stort et marked, man skal kunne begå sig i som ung arbejdssøgende i dag. Vi Konservative mener, at det er en af de vigtigste opgaver for Lolland Kommune at få støttet og vejledt vore ufaglærte unge til at tage en uddannelse og få et fast arbejde. Vi vil derfor bl.a. arbejde på at få etableret et fælleskommunalt studievejledningscenter, hvor viden og kompetencer inden for rådgivning kan samles og tage ud på skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere. Fra august 2009 forankres jobcentrenes 100 % i det kommunale regi, så det bliver en kommunal opgave at hjælpe alle arbejdssøgende. Det er vigtigt, at den ledige bliver mødt med en positiv og aktiv tilgang og står tilbage med en følelse af, der er brug for en på arbejdsmarkedet. Ligesom det også er vigtigt, at vi fortsat gør en stor indsats for at finde jobs til dem, som har nedsat arbejdsevne og får f.eks. førtidspensionister, der kan klare og har mod på særlige typer arbejde, hevet ind igen. Fremtidens arbejdsmarked har brug for alle hænder. Side 5 af 15 Konservative Lolland 2009

6 Ældrepleje: Muligheder og omsorg Lolland Konservative vil give Lollands ældre del af befolkningen muligheder for at leve livet, som de ønsker. Efter et langt arbejdsliv skal der være et godt senior liv at se frem til med muligheder for at deltage i sport, og fritidsaktiviteter. Derfor går vi ind for at støtte det frie foreningsliv og bakke op om de frivillige kræfter, der sørger for, at der findes tilbud indenfor kultur og sport i Lolland Kommune, herunder en god organisering af lokaler til frivillige foreninger. På et tidspunkt når de fleste ældre til at have brug for mere hjælp og omsorg end tidligere i livet. Konservative arbejder for at man kan blive i eget hjem så længe som muligt og få den hjælp, man har brug for, enten via kommunens medarbejdere eller via private udbydere, hvis det er det man foretrækker. For De Konservative er det vigtig at vi får sikret en god basisydelse, som alle kan være tilfredse med og ikke hele tiden komme med ændringer i ældreplejen. Der er brug for ro og stabilitet, så den enkelte medarbejder kan finde sig til rette og løfte sit ansvar og den ældre borger kan føle tryghed og ro om serviceydelser. Side 6 af 15 Konservative Lolland 2009

7 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa Med aftalen om en fast Femernforbindelse går Lolland en god fremtid i møde, hvis vi forstår at gribe chancen. Allerede fra starten af 2009 har der trods finanskrise været en øget interesse fra virksomheder uden for vores område til at oprette afdelinger eller ligefrem flytte til området. De Konservative i Lolland Kommune vil gøre alt for at vi får mest effekt af det kommende byggeri og de muligheder, der rejser sig i kølvandet på broen. Vi har satset stort på en industrihavn og udvikling af havneområdet i Nakskov. Vi vil gerne tage den udvikling op i næste gear og mener, at det gøres ved at danne en professionel investor gruppe og involvere de private aktører på havnen mere. Havnebestyrelsen skal ikke alene bestå af politikere, men også af folk, for hvem havnen er deres levebrød. Det er vigtigt at vores kommune er parat og serviceminded overfor for tiltrækningen af nye arbejdspladser, men også at vi er behjælpelige overfor allerede etablerede virksomheder i området, som gerne vil udvide og ændre produktionen. Derfor skal tilladelser og tilsagn som kommunen skal give afgøres hurtigst muligt, så virksomhederne ikke oplever for lang ventetid, som går ud over deres produktion. Lolland Kommune har en rig kulturhistorie. Herregårdene ligger tæt i landskabet og store digtere er født og opvokset på vores egn. Vi bliver nu til bindeled med en bro til de store metropoler Hamburg og Berlin. Samtidig har vi natur og stande, fjordoplevelser og småøer, flade landvidder og stor himmel. Her er nok at besøge og turisterne vil også gerne komme. Som kommune er det vigtigt, at vi opfatter turisme som et erhverv med store muligheder og støtter op om de fyrtårne, vi allerede har med gode museer, teater, kulturevent osv. Vi støtter en fortsat udvikling inden for klimaforskning og miljørigtig energiudvikling, og håber på at kunne tiltrække endnu flere industri- og produktionsvirksomheder i kraft af vores gode placering. Samtidig er det vigtig for os, at vores bestræbelser på at gøre Lolland til et vækstområde ikke ødelægger århundredes kulturhistorie med udgangspunkt i landbruget og med mange arbejdspladser i både det direkte landbrugserhverv og i følgeindustrien. Side 7 af 15 Konservative Lolland 2009

8 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse Enhver ide, der kan opfordre børn og unge i vores kommune til at få rørt sig og styrke det aktive samvær skal støttes med lokaler, haller og boldpladser. I vores sammenlægnings- og spareiver skal vi passe på, at vi ikke får dræbt gode initiativer, som allerede er i gang med succes. Vi skal satse på og udnytte de mange gode klubber og foreninger, som allerede har vist deres værd og skabt succes og mange gode sunde oplevelser for de aktivt involverede. Vi mener, at Sportsrådet fortrinsvis skal være idrætsfolk og at formanden ikke skal være politiker. Lolland har mange frivillige, der er rygraden i alt lige fra idræt til kultur, og mange af vores bedste tilbud hviler på frivillige kræfter. Vi mener at kunne tilbyde den bedste service til vores borgere ved at tilføre flere midler til at uddanne disse frivillige til at blive bedre instruktører. Vores sportsanlæg, vores svømmehaller, strande, musikskoler og museer udgør mange steder med behov for penge i de kommende år, men vi skal turde investere i fremtiden og have kvalitet for øje. Det er det, der skal gøre os attraktive som bopælskommune nu og i fremtiden. Side 8 af 15 Konservative Lolland 2009

9 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer Som Konservativ opfatter vi handicappede, som den gruppe borgere, der har mest brug for opmærksomhed. Disse mennesker er en ressource for ethvert samfund, fordi de lærer os at påskønne livet i al sin enkelhed. Hvis man er født med et fysisk eller psykisk handicap eller pådrager sig det gennem livet, så er det ikke en situation man kunne have forberedt sig på. Det er præcis her et samfunds fornemmeste opgave ligger, at tage sig af dem, som ikke selv kan og give dem et godt liv trods forhindringer. Der er behov for at få økonomien stabiliseret på Psykiatri- og Handicapområdet, der er løbet løbsk i de sidste år. Derfor vil vi satse på en god basisydelse i stedet for mange forskellige nye tilbud, som dræner den samlede kasse. Vi mener at kommunens skal give de tilbud, som er bedst for borgeren og helst så tæt på hjemmet som muligt. Og vores unge handicappede skal have mulighed at kunne vælge skole og uddannelse, der passer dem. Som kommune er det vigtigt, at vi hele tiden har vores handicappede borgere med på råd, når vi bygger nyt eller renoverer, så vi er på forkant med at få gjort offentlige bygninger tilgængelige for alle kommunens borgere. Konservative mener, at samarbejdet med pårørende er af stor vigtighed. Som kommune skal Lolland tilbyde ydelser og gode rammer, men det er den handicappede og de pårørende, som skal danne kernen. Side 9 af 15 Konservative Lolland 2009

10 Sundhed: Sundt liv bedre liv For De Konservative i Lolland Kommune er sundhed og tryghed nøgleord. Vi mener, at kommunen har et stort ansvar i at gå foran i skoler og dagsinstitutioner og være rollemodeller om sund livsstil og sund mad. Det er den bedste måde at forhindre livsstilssygdomme, som fedme og diabetes tidligt i livet og det er altid godt at blive mindet om, at hurtig mad ikke behøver at være usund mad. Vi mener at de bedste resultater inden for sund kost på lang sigt skabes ved information og oplæring i skoler og institutioner. Det sker ikke ved obligatoriske madpakkeordninger, hvor ansvar og indlevelse fjernes fra børn og deres forældre. Sammen med god kost hører også motion og det at lære at røre sig tidligt i livet kan grundlægge gode vaner resten af livet. Vi mener, at kommunen skal indføre udeskole på skemaet i de mindre klasser, så indlæring nogen gange kan foregå i det fri og med praktiske gøremål. I indeværende byrådsperiode har De Konservative sørget for, at al personale, der har med børn at gøre i kommunen, er blevet fornyet med viden indenfor førstehjælp. Førstehjælpskurser og viden om førstehjælp er væsentligt i alle områder af Danmark, men for et område som vores kommune med mange mennesker på landet er det vitalt, at så mange som muligt kan førstehjælp og træde til, indtil den professionelle hjælp når frem. Lolland Kommune omfatter mange yderområder og beboede øer. Derfor arbejder vi målrettet på at få en lægehelikopter med base på Lolland-Falster Airport. Det vil give mulighed for at komme hurtigt frem til vores øer, samt ved større ulykker at kunne vælge mellem flere større hospitaler end Rigshospitalet. De Konservative vil arbejde for en sund og tryg kommune - et attraktivt sted at bo. Side 10 af 15 Konservative Lolland 2009

11 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning Lolland Kommune har mange udfordringer og derfor er den kommunale forvaltning involveret i mange liv i Lolland Kommune. Det gør den til en stor enhed, som skal række over et stort geografisk område. Det kan ikke undgås, at der i en indkøringsfase kan opstå mange usmarte løsninger, men Lolland Kommune er alt i alt kommet rigtig godt fra start takket være dygtige medarbejdere, som har taget opgaven på deres skuldre og ydet deres bedste. Det er væsentligt, at forvaltningen er serviceminded og på forkant med, bedst muligt vejledning af borgere, så enhver henvendelse bliver så gnidningsfri og let som muligt og ikke optager unødig tid for begge parter. Der er fortsat behov for at have stort fokus på afbureaukratisering. Samtidig er det også væsentligt, at forvaltningen har de fornødne ressourcer til at håndtere ansøgninger, så tidsfrister for svar overholdes, og borgeren eller virksomheden ikke skal vente for længe på at kunne forholde sig til et svar. Konservative mener, at der et stort behov for at forvaltningen bliver bedre til at sammenholde alle økonomiske udgifter på en given opgave og ikke bare de udgifter, som opgaven pålægger den enkelte gren af forvaltningen. Det var det som Lollandsmodellen skulle sikre. Lollandsmodellen indebærer, at i stedet for at hver enkelt sektor har sin egen økonomiafdeling, så har Lolland Kommune en fælles økonomiafdeling, som står for økonomistyringen på tværs af samtlige sektorer. Men det er endnu ikke lykkedes til fulde og kræver større fokus. En god forvaltning er en med tillid til den enkelte medarbejder, hvor lederne får lov at tage ansvar og styre deres område indenfor givne økonomiske rammer på den måde, som passer deres borgere eller opgaver bedst muligt. Vi vil skabe en effektivisering af den kommunale ledelsesstruktur, så vi sikrer at der bruges mindre tid på administration og mere tid på service. Side 11 af 15 Konservative Lolland 2009

12 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar Lolland Kommune er i fra sin begyndelse gået foran på miljøområdet og Konservative er enige i den strategi og vil gerne følge den fortsat. Vi ser hvordan klimasatsningen trækker en ny type arbejdspladser til vores ø. Forskere og akademikere er meget interesserede i at følge vores satsninger på vind-, bølge-, og algeenergi og Lolland har brug for arbejdspladser til personer med lange uddannelser. Fra Konservativ side mener vi, at hver enkelt borger på Lolland skal søges inddraget gennem løbende information, så et bedre klima kan blive et fælles projekt. Vi skal tilbyde klimaundervisning i skolerne, udbyde en gymnasial uddannelse med klima som tema og tilbyde energispareråd til boligen og familien. Det er op til den enkelte at påtage sig ansvaret for et bedre miljø, men som kommune er det vigtigt at tænke miljørigtigt, når vi f.eks. sørger for opvarmning eller vandrensning. Vi mener, at der ved ethvert nybyggeri eller renovering af kommunale bygninger skal tænkes i energirigtige løsninger, ligesom kommunale køretøjer skal være klimavenlige f. ex. kunne hjemmehjælperbilerne sagtens køre på el. Vi vil gerne have en klimaambassadør i enhver institution eller decentral enhed, således at ansvaret for at tænke grønt både i forbrug og nyinvesteringer ikke alene ligger på lederen, som har mange andre opgaver, men på den klimauddannede medarbejder, som bliver stedets klimaambassadør. Side 12 af 15 Konservative Lolland 2009

13 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker Vi ønsker en levende kommune med mange lokale nærsamfund, hvor de mindste børn går i skole nær hjemmet og kan dyrke sport, hvor vores nuværende biblioteker opretholdes, så ældre og yngre kan søge viden i deres nærområde og hvor der er mulighed for at tale personligt med en ansat i borgerservice. Ansvaret for at holde det lokalsamfund man bor i i live, ligger hos de som bor der, men kommunen kan støtte op om gode initiativer. Kommunen skal sørge for at kondemnere ældre huse, som ikke længere kan bebos og sikre en god kollektiv trafik til yderdistrikterne. Der skal være plads til gode ideer kan opstå og udvikle sig til gavn for vores arbejdsstyrke og vores kommune, men der skal også tages hensyn til, at landbrug er det primære erhverv i landdistriktet og at der skal være liv i de små byer. Konservative ønsker en decentral, levende kommune med lige fokus på by og land. Side 13 af 15 Konservative Lolland 2009

14 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet Lolland Kommune skal i de kommende år huse Europas største byggeplads og det har givet os en unik mulighed for at få rettet op på vores infrastruktur og gjort vores vejnet og kollektive trafik parat til kommende generationer. Konservative mener, at det er nødvendigt i den kommende udbygning af hovedvej 9 eller nye vejføring fra Taars mod motorvejsnettet omkring Holeby at tænke ringvejen omkring Nakskov ind i den sammenhæng. Vi har satset stort på en industrihavn i Nakskov og skal derfor have gjort vejnettet parat til at kunne aftage gods fra Nakskov og med lethed sende det videre ud i resten af Danmark. Konservative støtter ideen om hurtigtog over den nye Femernforbindelse og vil arbejde for en station på Lolland som trafikknudepunkt og omskiftning til Lollandsbanen. Vi vil have gode og sikre cykelstier til vores skoler og mellem vores byer, så alle uanset alder kan færdes trygt på vejene og vælge cyklen frem for bilen. Side 14 af 15 Konservative Lolland 2009

15 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? Alle, der går ind i politik, har drømme og ideer, de gerne vil have gennemført. Den nye Lolland Kommune var næsten ikke en realitet før ideerne væltede frem og mange af dem har også ført til en bedret økonomi og en mere optimal indretning. Men vi forstår at det som borger kan være svært at glæde sig over et nyt tiltag, når der samtidig skæres ned på basisydelser. Vi arbejder mod at Lolland Kommune skal kunne klare sig selv. Fremtiden byder på utrolige muligheder for at komme ud af vores økonomisk trængte rolle, hvis vi spiller vores kort rigtigt. Men indtil da mener vi, at de rigere kommuner, der har eksporteret deres vanskeligere familier til os, i høj grad skal være med til at finansiere de udgifter og forpligtigelser, der er forbundet hermed. På længere sigt er kommunesammenlægningen et vigtigt skridt ad den rigtige vej mod at udvikle vores område. Frem for syv kommuner, der trak i hver sin retning, er vi nu en kommune, der vil i samme retning. De Konservative mener, at denne byrådsperiode skal bruges til at få styr på udgifterne. Der er brug for at tingene bliver regnet kritisk igennem og at man på tværs af forvaltningen samler informationer bedre, så et mere retvisende økonomisk billede af hver aktivitet kommer for dagen. Der er brug for en god budgetstyring og hermed overblik. Det er konservativ politik. Side 15 af 15 Konservative Lolland 2009

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13

VENSTRE NORDFYN. Venstres valgprogram KV13 VENSTRE NORDFYN Venstres valgprogram KV13 FAMILIELIVET Venstre arbejder for mere målrettede indsatser i børn- og ungeinstitutionerne i Nordfyns Kommune. Samarbejdet mellem børn, forældre og institutioner

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune

Kommunalvalg Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Kommunalvalg 2017 Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Vordingborg Kommune Stem Konservativt den 21. november 2017 Vi vil løfte ansvaret. Vi vil sikre Borgerlige stemmer der samarbejder. Forord

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune

Det vil vi konservative i Esbjerg Kommune Gruppebilledet viser fra venstre: Laila Poulsen, Ole Jacobsen, Johnny Nim, Charlotte Würtz Lund, Johnny Holst, Jørgen Elsted Hansen, Jakob Duhn, Leif Runge-Schmidt, Henrik Vallø, Finn J. Bruun, Kim Damsgaard,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune

Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune Hvad kan vi hjælpe dig med? Velkommen til Hedensted Kommunes Krydsservice en guide til endnu bedre erhvervsservice fra Hedensted Kommune SIDE 2 Med Hedensted Kommunes Krydsservice får du muligheder i lange

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen

Venstre viser vejen. Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009. Venstre viser vejen Venstre i Køge s handlingsprogram til kommunalvaget 2009 1 Forord ved Hans Erik Jensen Kære læser, Mit navn er Hans Erik Jensen. Jeg står i spidsen for et stærkt hold af borgerlige politikere, der mener,

Læs mere

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om

1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK. Krig, fred og kærlighed. Drømmen om 1. RÅUDKAST TIL BOSÆTNINGSPOLITIK Krig, fred og kærlighed Vi er Skanderborg Kommune ligger i et geografisk og historisk smørhul. Her kan du bo 15 minutter fra Aarhus, midt i naturen og være en del af de

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

BEMÆRK INDEN LÆSNING:

BEMÆRK INDEN LÆSNING: Notatark Sagsnr. 00.01.00-A00-5-13 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2014 Bilag A. Eksempel på beskrivelse af løsningen af to udsætninger Vi arbejder som bekendt med fire kerneopgaver. For at løse disse fire

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Rapport for ADHD-foreningen

Rapport for ADHD-foreningen Rapport for ADHD-foreningen Sprog da [LAUNCH] Dit navn: Din kommune: Dit parti: I 2016 forlod 5,5 procent af eleverne folkeskolen uden at gennemføre deres afsluttende eksaminer mens tallet i 2007 lå på

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere