Dit Lolland - din fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dit Lolland - din fremtid"

Transkript

1 Dit Lolland - din fremtid Det konservative valgprogram ved kommunalvalget 2009 Side 1 af 15 Konservative Lolland 2009

2 Dit Lolland din fremtid Vi konservative arbejder på en spændende og positiv fremtid for Lolland Kommune, hvor vores unge kan udvikle sig, børnefamilier kan trives, ældre færdes i tryghed og er sikret omsorg og pleje. Vi skal værne om miljøet og skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Men denne udvikling og fremgang komme ikke af sig selv, selvom vi nu kan begynde at se frem til etableringen af en fast Femernforbindelse. Der skal arbejdes hårdt og målrettet af både private og kommunale kræfter for at opnå den bedste udvikling for vores område. I dette valgprogram giver vi vores bud på, hvor vi ser nogle udfordringer, der skal løftes, og i hvilken retning vi ønsker at vores kommune og fællesskab skal udvikle sig. Hvis du er enig i disse holdninger bør du stemme konservativt ved kommunalvalget d. 17. november. Det er dit Lolland og din fremtid det handler om. Marie Louise Friderichsen Konservativ borgmesterkandidat, Lolland Side 2 af 15 Konservative Lolland 2009

3 Indhold: Skoler: Børn er vores fremtidsfundament 4 Uddannelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu 5 Ældrepleje: Muligheder og omsorg 6 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa 7 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse 8 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer 9 Sundhed: Sundt liv bedre liv 10 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning 11 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar 12 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker 13 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet 14 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? 15 Side 3 af 15 Konservative Lolland 2009

4 Skoler: Børn er vores fremtidsfundament Lolland Konservative ønsker en skolestruktur, der forholder sig til, at vi har for få børn til for mange skoler. Der skal skabes bedre retningslinjer for vurderingen af hvornår børn med særlige behov skal kunne tilbydes plads i specialklasser med de rette redskaber og tid til at sikre barnet de bedste forudsætninger for en god indlæring, der vil gøre en afgørende forskel for personen resten af livet. Vi støtter køns- og niveaudeling i undervisningen. Vi ønsker ikke at etablere heldagsskoler, fordi vi mener, at børn har lige så stort behov som voksne for at opdele arbejde og fritid og fordi det skal være muligt for en bedsteforælder eller forælder at hente barnet fra skole og have eftermiddagen sammen. Derimod kan lektielæsning eller sport sagtens være en del af tilbuddet i fritidsordningen efter skoletid. Alle skoler bør have en direkte ansvarlig leder som forældre, lærere og elever kan henvende sig til, hvis der er behov. Lolland Kommune har en meget lav klassekvotient, når man ser på gennemsnittet af samtlige skoler. Det kan bruges positivt til at fastsætte en klassestørrelse på 22 elever fra indskolingsåret Det ville tiltrække gode lærerkræfter og tilflyttere til vores kommune. Desværre er der for mange unge og børn, som på et tidligt tidspunkt kommer på kant af loven. Vi mener, at vi skal styrke SSP-samarbejdet mellem kommunen og politiet, og at vi skylder både børnene, samfundet og os selv, at unge som er på vej i den forkerte grøft på et tidligt tidspunkt bliver tilbudt hjælp og rettet op. Konservative mener, at et godt familieliv er stærkt udgangspunkt for en god tilværelse. Vi lever i en tid, hvor en familie kan være en meget forskellig størrelse, men nærhed og samvær tæller lige stærkt i kernefamilien, som hos den enlige forælder. Derfor skal kommunen tilbyde rammen om et godt familieliv og det indebære også mulighed for halvtidspladser i børneinstitutioner eller pasning på skæve tidspunkter af døgnet. Lolland Kommune skal være en moderne kommune med plads til moderne familier. Side 4 af 15 Konservative Lolland 2009

5 Uddannelse og beskæftigelse: Fremtidens arbejdskraft skal uddannes nu Lolland Kommune har en skæv sammensætning på arbejdsmarkedet, hvor en stor andel af folk i beskæftigelse er over 55 år, samtidig med at vi står med en alt for stor gruppe af ufaglærte unge. Det betyder, at vi snart får et alvorligt problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv. Det er nødvendigt, at vi følger vores unge tæt og holder dem fast på at tage en uddannelse eller komme i lære hurtigst muligt. De er vores potentiale og de skal sikre Lolland Kommunes fremtid. Mange unge har svært ved at skulle langt hjemmefra for at videreuddanne sig, og det er derfor vigtigt, at vi som kommune støtter op om vores lokale videregående uddannelser både indenfor det erhvervsfaglige og det gymnasiale område. Arbejdskraft kan komme fra hele Europa og det er så stort et marked, man skal kunne begå sig i som ung arbejdssøgende i dag. Vi Konservative mener, at det er en af de vigtigste opgaver for Lolland Kommune at få støttet og vejledt vore ufaglærte unge til at tage en uddannelse og få et fast arbejde. Vi vil derfor bl.a. arbejde på at få etableret et fælleskommunalt studievejledningscenter, hvor viden og kompetencer inden for rådgivning kan samles og tage ud på skoler og uddannelsesinstitutioner for at informere. Fra august 2009 forankres jobcentrenes 100 % i det kommunale regi, så det bliver en kommunal opgave at hjælpe alle arbejdssøgende. Det er vigtigt, at den ledige bliver mødt med en positiv og aktiv tilgang og står tilbage med en følelse af, der er brug for en på arbejdsmarkedet. Ligesom det også er vigtigt, at vi fortsat gør en stor indsats for at finde jobs til dem, som har nedsat arbejdsevne og får f.eks. førtidspensionister, der kan klare og har mod på særlige typer arbejde, hevet ind igen. Fremtidens arbejdsmarked har brug for alle hænder. Side 5 af 15 Konservative Lolland 2009

6 Ældrepleje: Muligheder og omsorg Lolland Konservative vil give Lollands ældre del af befolkningen muligheder for at leve livet, som de ønsker. Efter et langt arbejdsliv skal der være et godt senior liv at se frem til med muligheder for at deltage i sport, og fritidsaktiviteter. Derfor går vi ind for at støtte det frie foreningsliv og bakke op om de frivillige kræfter, der sørger for, at der findes tilbud indenfor kultur og sport i Lolland Kommune, herunder en god organisering af lokaler til frivillige foreninger. På et tidspunkt når de fleste ældre til at have brug for mere hjælp og omsorg end tidligere i livet. Konservative arbejder for at man kan blive i eget hjem så længe som muligt og få den hjælp, man har brug for, enten via kommunens medarbejdere eller via private udbydere, hvis det er det man foretrækker. For De Konservative er det vigtig at vi får sikret en god basisydelse, som alle kan være tilfredse med og ikke hele tiden komme med ændringer i ældreplejen. Der er brug for ro og stabilitet, så den enkelte medarbejder kan finde sig til rette og løfte sit ansvar og den ældre borger kan føle tryghed og ro om serviceydelser. Side 6 af 15 Konservative Lolland 2009

7 Erhvervsudvikling: Lolland centrum i Nordeuropa Med aftalen om en fast Femernforbindelse går Lolland en god fremtid i møde, hvis vi forstår at gribe chancen. Allerede fra starten af 2009 har der trods finanskrise været en øget interesse fra virksomheder uden for vores område til at oprette afdelinger eller ligefrem flytte til området. De Konservative i Lolland Kommune vil gøre alt for at vi får mest effekt af det kommende byggeri og de muligheder, der rejser sig i kølvandet på broen. Vi har satset stort på en industrihavn og udvikling af havneområdet i Nakskov. Vi vil gerne tage den udvikling op i næste gear og mener, at det gøres ved at danne en professionel investor gruppe og involvere de private aktører på havnen mere. Havnebestyrelsen skal ikke alene bestå af politikere, men også af folk, for hvem havnen er deres levebrød. Det er vigtigt at vores kommune er parat og serviceminded overfor for tiltrækningen af nye arbejdspladser, men også at vi er behjælpelige overfor allerede etablerede virksomheder i området, som gerne vil udvide og ændre produktionen. Derfor skal tilladelser og tilsagn som kommunen skal give afgøres hurtigst muligt, så virksomhederne ikke oplever for lang ventetid, som går ud over deres produktion. Lolland Kommune har en rig kulturhistorie. Herregårdene ligger tæt i landskabet og store digtere er født og opvokset på vores egn. Vi bliver nu til bindeled med en bro til de store metropoler Hamburg og Berlin. Samtidig har vi natur og stande, fjordoplevelser og småøer, flade landvidder og stor himmel. Her er nok at besøge og turisterne vil også gerne komme. Som kommune er det vigtigt, at vi opfatter turisme som et erhverv med store muligheder og støtter op om de fyrtårne, vi allerede har med gode museer, teater, kulturevent osv. Vi støtter en fortsat udvikling inden for klimaforskning og miljørigtig energiudvikling, og håber på at kunne tiltrække endnu flere industri- og produktionsvirksomheder i kraft af vores gode placering. Samtidig er det vigtig for os, at vores bestræbelser på at gøre Lolland til et vækstområde ikke ødelægger århundredes kulturhistorie med udgangspunkt i landbruget og med mange arbejdspladser i både det direkte landbrugserhverv og i følgeindustrien. Side 7 af 15 Konservative Lolland 2009

8 Sport og fritid: En aktiv fritid skaber en sund tilværelse Enhver ide, der kan opfordre børn og unge i vores kommune til at få rørt sig og styrke det aktive samvær skal støttes med lokaler, haller og boldpladser. I vores sammenlægnings- og spareiver skal vi passe på, at vi ikke får dræbt gode initiativer, som allerede er i gang med succes. Vi skal satse på og udnytte de mange gode klubber og foreninger, som allerede har vist deres værd og skabt succes og mange gode sunde oplevelser for de aktivt involverede. Vi mener, at Sportsrådet fortrinsvis skal være idrætsfolk og at formanden ikke skal være politiker. Lolland har mange frivillige, der er rygraden i alt lige fra idræt til kultur, og mange af vores bedste tilbud hviler på frivillige kræfter. Vi mener at kunne tilbyde den bedste service til vores borgere ved at tilføre flere midler til at uddanne disse frivillige til at blive bedre instruktører. Vores sportsanlæg, vores svømmehaller, strande, musikskoler og museer udgør mange steder med behov for penge i de kommende år, men vi skal turde investere i fremtiden og have kvalitet for øje. Det er det, der skal gøre os attraktive som bopælskommune nu og i fremtiden. Side 8 af 15 Konservative Lolland 2009

9 Handicapvilkår: Et godt liv trods forhindringer Som Konservativ opfatter vi handicappede, som den gruppe borgere, der har mest brug for opmærksomhed. Disse mennesker er en ressource for ethvert samfund, fordi de lærer os at påskønne livet i al sin enkelhed. Hvis man er født med et fysisk eller psykisk handicap eller pådrager sig det gennem livet, så er det ikke en situation man kunne have forberedt sig på. Det er præcis her et samfunds fornemmeste opgave ligger, at tage sig af dem, som ikke selv kan og give dem et godt liv trods forhindringer. Der er behov for at få økonomien stabiliseret på Psykiatri- og Handicapområdet, der er løbet løbsk i de sidste år. Derfor vil vi satse på en god basisydelse i stedet for mange forskellige nye tilbud, som dræner den samlede kasse. Vi mener at kommunens skal give de tilbud, som er bedst for borgeren og helst så tæt på hjemmet som muligt. Og vores unge handicappede skal have mulighed at kunne vælge skole og uddannelse, der passer dem. Som kommune er det vigtigt, at vi hele tiden har vores handicappede borgere med på råd, når vi bygger nyt eller renoverer, så vi er på forkant med at få gjort offentlige bygninger tilgængelige for alle kommunens borgere. Konservative mener, at samarbejdet med pårørende er af stor vigtighed. Som kommune skal Lolland tilbyde ydelser og gode rammer, men det er den handicappede og de pårørende, som skal danne kernen. Side 9 af 15 Konservative Lolland 2009

10 Sundhed: Sundt liv bedre liv For De Konservative i Lolland Kommune er sundhed og tryghed nøgleord. Vi mener, at kommunen har et stort ansvar i at gå foran i skoler og dagsinstitutioner og være rollemodeller om sund livsstil og sund mad. Det er den bedste måde at forhindre livsstilssygdomme, som fedme og diabetes tidligt i livet og det er altid godt at blive mindet om, at hurtig mad ikke behøver at være usund mad. Vi mener at de bedste resultater inden for sund kost på lang sigt skabes ved information og oplæring i skoler og institutioner. Det sker ikke ved obligatoriske madpakkeordninger, hvor ansvar og indlevelse fjernes fra børn og deres forældre. Sammen med god kost hører også motion og det at lære at røre sig tidligt i livet kan grundlægge gode vaner resten af livet. Vi mener, at kommunen skal indføre udeskole på skemaet i de mindre klasser, så indlæring nogen gange kan foregå i det fri og med praktiske gøremål. I indeværende byrådsperiode har De Konservative sørget for, at al personale, der har med børn at gøre i kommunen, er blevet fornyet med viden indenfor førstehjælp. Førstehjælpskurser og viden om førstehjælp er væsentligt i alle områder af Danmark, men for et område som vores kommune med mange mennesker på landet er det vitalt, at så mange som muligt kan førstehjælp og træde til, indtil den professionelle hjælp når frem. Lolland Kommune omfatter mange yderområder og beboede øer. Derfor arbejder vi målrettet på at få en lægehelikopter med base på Lolland-Falster Airport. Det vil give mulighed for at komme hurtigt frem til vores øer, samt ved større ulykker at kunne vælge mellem flere større hospitaler end Rigshospitalet. De Konservative vil arbejde for en sund og tryg kommune - et attraktivt sted at bo. Side 10 af 15 Konservative Lolland 2009

11 Forvaltning: Grundlaget for en god kommune er en god forvaltning Lolland Kommune har mange udfordringer og derfor er den kommunale forvaltning involveret i mange liv i Lolland Kommune. Det gør den til en stor enhed, som skal række over et stort geografisk område. Det kan ikke undgås, at der i en indkøringsfase kan opstå mange usmarte løsninger, men Lolland Kommune er alt i alt kommet rigtig godt fra start takket være dygtige medarbejdere, som har taget opgaven på deres skuldre og ydet deres bedste. Det er væsentligt, at forvaltningen er serviceminded og på forkant med, bedst muligt vejledning af borgere, så enhver henvendelse bliver så gnidningsfri og let som muligt og ikke optager unødig tid for begge parter. Der er fortsat behov for at have stort fokus på afbureaukratisering. Samtidig er det også væsentligt, at forvaltningen har de fornødne ressourcer til at håndtere ansøgninger, så tidsfrister for svar overholdes, og borgeren eller virksomheden ikke skal vente for længe på at kunne forholde sig til et svar. Konservative mener, at der et stort behov for at forvaltningen bliver bedre til at sammenholde alle økonomiske udgifter på en given opgave og ikke bare de udgifter, som opgaven pålægger den enkelte gren af forvaltningen. Det var det som Lollandsmodellen skulle sikre. Lollandsmodellen indebærer, at i stedet for at hver enkelt sektor har sin egen økonomiafdeling, så har Lolland Kommune en fælles økonomiafdeling, som står for økonomistyringen på tværs af samtlige sektorer. Men det er endnu ikke lykkedes til fulde og kræver større fokus. En god forvaltning er en med tillid til den enkelte medarbejder, hvor lederne får lov at tage ansvar og styre deres område indenfor givne økonomiske rammer på den måde, som passer deres borgere eller opgaver bedst muligt. Vi vil skabe en effektivisering af den kommunale ledelsesstruktur, så vi sikrer at der bruges mindre tid på administration og mere tid på service. Side 11 af 15 Konservative Lolland 2009

12 Miljø: Bedre miljø starter med personligt ansvar Lolland Kommune er i fra sin begyndelse gået foran på miljøområdet og Konservative er enige i den strategi og vil gerne følge den fortsat. Vi ser hvordan klimasatsningen trækker en ny type arbejdspladser til vores ø. Forskere og akademikere er meget interesserede i at følge vores satsninger på vind-, bølge-, og algeenergi og Lolland har brug for arbejdspladser til personer med lange uddannelser. Fra Konservativ side mener vi, at hver enkelt borger på Lolland skal søges inddraget gennem løbende information, så et bedre klima kan blive et fælles projekt. Vi skal tilbyde klimaundervisning i skolerne, udbyde en gymnasial uddannelse med klima som tema og tilbyde energispareråd til boligen og familien. Det er op til den enkelte at påtage sig ansvaret for et bedre miljø, men som kommune er det vigtigt at tænke miljørigtigt, når vi f.eks. sørger for opvarmning eller vandrensning. Vi mener, at der ved ethvert nybyggeri eller renovering af kommunale bygninger skal tænkes i energirigtige løsninger, ligesom kommunale køretøjer skal være klimavenlige f. ex. kunne hjemmehjælperbilerne sagtens køre på el. Vi vil gerne have en klimaambassadør i enhver institution eller decentral enhed, således at ansvaret for at tænke grønt både i forbrug og nyinvesteringer ikke alene ligger på lederen, som har mange andre opgaver, men på den klimauddannede medarbejder, som bliver stedets klimaambassadør. Side 12 af 15 Konservative Lolland 2009

13 Nærsamfund: Levende nærsamfund skabes af mennesker Vi ønsker en levende kommune med mange lokale nærsamfund, hvor de mindste børn går i skole nær hjemmet og kan dyrke sport, hvor vores nuværende biblioteker opretholdes, så ældre og yngre kan søge viden i deres nærområde og hvor der er mulighed for at tale personligt med en ansat i borgerservice. Ansvaret for at holde det lokalsamfund man bor i i live, ligger hos de som bor der, men kommunen kan støtte op om gode initiativer. Kommunen skal sørge for at kondemnere ældre huse, som ikke længere kan bebos og sikre en god kollektiv trafik til yderdistrikterne. Der skal være plads til gode ideer kan opstå og udvikle sig til gavn for vores arbejdsstyrke og vores kommune, men der skal også tages hensyn til, at landbrug er det primære erhverv i landdistriktet og at der skal være liv i de små byer. Konservative ønsker en decentral, levende kommune med lige fokus på by og land. Side 13 af 15 Konservative Lolland 2009

14 Infrastruktur: God infrastruktur skaber udvikling på landet Lolland Kommune skal i de kommende år huse Europas største byggeplads og det har givet os en unik mulighed for at få rettet op på vores infrastruktur og gjort vores vejnet og kollektive trafik parat til kommende generationer. Konservative mener, at det er nødvendigt i den kommende udbygning af hovedvej 9 eller nye vejføring fra Taars mod motorvejsnettet omkring Holeby at tænke ringvejen omkring Nakskov ind i den sammenhæng. Vi har satset stort på en industrihavn i Nakskov og skal derfor have gjort vejnettet parat til at kunne aftage gods fra Nakskov og med lethed sende det videre ud i resten af Danmark. Konservative støtter ideen om hurtigtog over den nye Femernforbindelse og vil arbejde for en station på Lolland som trafikknudepunkt og omskiftning til Lollandsbanen. Vi vil have gode og sikre cykelstier til vores skoler og mellem vores byer, så alle uanset alder kan færdes trygt på vejene og vælge cyklen frem for bilen. Side 14 af 15 Konservative Lolland 2009

15 Økonomi: Har vi råd til vores ambitioner? Alle, der går ind i politik, har drømme og ideer, de gerne vil have gennemført. Den nye Lolland Kommune var næsten ikke en realitet før ideerne væltede frem og mange af dem har også ført til en bedret økonomi og en mere optimal indretning. Men vi forstår at det som borger kan være svært at glæde sig over et nyt tiltag, når der samtidig skæres ned på basisydelser. Vi arbejder mod at Lolland Kommune skal kunne klare sig selv. Fremtiden byder på utrolige muligheder for at komme ud af vores økonomisk trængte rolle, hvis vi spiller vores kort rigtigt. Men indtil da mener vi, at de rigere kommuner, der har eksporteret deres vanskeligere familier til os, i høj grad skal være med til at finansiere de udgifter og forpligtigelser, der er forbundet hermed. På længere sigt er kommunesammenlægningen et vigtigt skridt ad den rigtige vej mod at udvikle vores område. Frem for syv kommuner, der trak i hver sin retning, er vi nu en kommune, der vil i samme retning. De Konservative mener, at denne byrådsperiode skal bruges til at få styr på udgifterne. Der er brug for at tingene bliver regnet kritisk igennem og at man på tværs af forvaltningen samler informationer bedre, så et mere retvisende økonomisk billede af hver aktivitet kommer for dagen. Der er brug for en god budgetstyring og hermed overblik. Det er konservativ politik. Side 15 af 15 Konservative Lolland 2009

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker

Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden. Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Du bor i din naboby Morsø kommune i fremtiden Jesper Bo Jensen Ph.d., Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Hvorfor er kommunal branding spild af penge & Hvad skal kommunerne gøre i stedet? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Konservative i Skive

Konservative i Skive Konservative i Skive Valgoplæg til kommunevalget d. 17. nov. 2009. Nye arbejdspladser flere skatteborgere. Iværksætterhus i Skive by. Planerne om et iværksætterhus/væksthus i Skive by skal realiseres hurtigst

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne

Håndværksrådet, april 2014. Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet, april 2014 Håndværksrådets vækstplan for landdistrikterne Håndværksrådet har en klar erhvervsinteresse i et mangfoldigt Danmark uden sorte pletter på landkortet. Denne interesse bunder

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program

Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program Landdistrikternes Fællesråd afholdt udviklingsseminar 28. oktober 2011 i Thyregod Kursuscenter, med følgende program 09.30 Registrering og morgenkaffe 10.00 Velkommen til seminar og gennemgang af program

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler

Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Center for Socialt Ansvar - mere social værdi for færre midler Samfundet har brug for nye effektive måder at løse sociale opgaver på, når vores velfærdssamfund skal bevares og udvikles. Her spiller Center

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker

Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Fremtidens psykiske arbejdsmiljø - forsvinder mobning? Jesper Bo Jensen Ph.d, fremtidsforsker Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremtidens Byggeri Hvor galt kan det gå? Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader på vej fra oase til oasen

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv

Indsatsområde 7. Erhverv - Vi rykker tættere på - erhvervsudvikling og kompetenceløft. 7.1 Virksomheder og erhverv Uddannelse, erhverv, beskæftigelse - og selve arbejdspladsen har stor betydning for de fleste mennesker. Arbejdet eller erhvervet er i høj grad med til at skabe identitet for den enkelte, ligesom dette

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere