Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Medlemsnyt... 4 Kalenderen... 4 Resumé af DOFs landsstyrelsesmøde... 5 Nyt fra DOF... 6 Direktør Bodil Mørkøv Ullerup bliver OF-formand... 6 Ingolf bliver Foråret kommer med landsmødet... 7 Kommunale visioner for folkeoplysningen... 8 Spørg bare - lovbrevkasse Fleksible tilrettelæggelsesformer Sundhedsfremme i aftenskolen Bestil en forsker IT-nyt: Sideoptimering - hvordan får jeg flere besøgende på hjemmesiden IOF jubilæum: Folkeoplysning i 50 år Nyt fra DFS Kontaktoplysninger til DOF Redaktion Hanne Bruus Andersen Bodil Mørkøv Ullerup, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: Onsdag 21. marts 2007 Dead-line næste nummer: Torsdag 12. april 2007 Forside: Per B. Christensen, Børne- og Kulturchef i Næstved kommune har ved flere lejligheder medvirket som oplægsholder ved DOF-arrangementer - senest ved DOFs visionsmøde 29. oktober 2006 i Odense. Folkeoplysningen ligger ham på sinde, og i dette nummer af DOF NYT animerer han til, at området indtænkes i kommunernes kultur- og fritidspolitikker. Se artiklen side 8. Arkivfoto fra Børne- og Kulturchefforeningen Husk skoleindberetning senest 31. marts 2007 Vi minder om, at alle medlemsskoler skal indsende indberetningsskemaer til DOFs sekretariat senest 31. marts 2007 vedrørende aktiviteten i Indberetningsskemaer er tidligere udsendt, men det er også muligt at downloade dem fra DOFs hjemmeside under extranet. Nærmere oplysning hos Lars Eriksen Tlf DOF NYT - Marts 2007

3 Kommentar Ingenmandsland De fleste danskere bliver mere og mere krævende, når de skal have pungen op af lommen. Men hvis kvaliteten er i orden, så er økonomien ingen hindring. Så betaler folk med glæde store summer for at få dækket deres behov for oplevelser, velfærd, sundhed og velvære. Denne udvikling rammer naturligvis også aftenskolerne. Hvordan er vilkårene så, hvis aftenskolerne vil forbedre kvaliteten? Udviklingskonsulenter, politikere og andre fuldtidsbeskæftigede i undervisningssektoren, der lever fjernt fra aftenskolernes virkelighed, er ikke i tvivl om, at en skoleleder skal kvalitetsforbedre ved at arbejde med sit vigtigste råstof - lærerne. Det er god latin i de fleste undervisningssektorer - blot ikke i de fleste aftenskoler, for der er nogle voldsomme barrierer, som kun de allersejeste ildsjæle kan se bort fra. Der er ikke tradition eller mulighed for ret megen udvikling mellem aftenskoleleder og lærer, og langt de fleste steder har de ingen anden dialog end den, der drejer sig om praktiske problemer med løn, lokaler og programtekster. Dels er det svært at overbevise lærerne om, at tiden til faglige møder er medregnet i lærerlønnen, selv om der betales for forberedelse, og dels findes der sjældent en naturlig fysisk ramme for den slags samarbejde. Rigtig mange ledere administrerer fra dagligstuen. Desuden er lederen sjældent på faglig omgangshøjde med læreren, hverken fagligt eller pædagogisk, og det er ikke usædvanligt, at en lærer kun har ca. fire-fem ugentlige timer i en bestemt aftenskole. Måske har samme lærer også beskæftigelse i et par andre aftenskoler, eller et andet job ved siden af, og så er det svært at få tid til at deltage i pædagogisk samarbejde alle steder. Lederne har heller ikke megen tid at give af. Nær ved 80% af DOFs skoleledere har 8 timers løn eller derunder om ugen til ledelse. Kort sagt - feltet mellem leder og lærer er ofte et pædagogisk og fagligt ingenmandsland. Man bør holde sig disse vilkår for øje, før man prøver at animere til kvalitetsudvikling, hvor et lærer/ledersamarbejde er en forudsætning. Kræfterne bør bruges på skolesammenlægninger eller administrativt samarbejde mellem medlemsskolerne. Noget der allerede med kommunalreformen er sket hos de konkurrerende forbund, som dermed kan hyre ledere med højere ansættelsesgrad. En anden farbar vej for skolerne er en faglig specialisering, som den allerede kendes fra en række DOF-skoler. Her er der mulighed for at ansætte en leder, der er fagligt funderet i de fag, skolen samler sig om. Her kan kvalitetsudviklingen bedre foregå, for her er leder og lærer fagkolleger. Den tredje mulighed er de skoler, der er så små, at lederlønnen er ligegyldig. Engagement fra lederen og entusiasmen fra de lokale lærere og kursister kan sikre samarbejdet om kvaliteten og holde skolen oven vande, selv om økonomien er beskeden. Imens denne udvikling udfolder sig, bør vi overveje, hvordan vi ved næste lovrevision sikrer bedre fysiske og økonomiske rammer for pædagogisk arbejde og kvalitetsudvikling. Robin Kristiansen konsulent DOF NYT - Marts

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelser Center for Yoga og Meditations Aftenskole Alex Haurand Christiansgade 57, 5000 Odense C Telefon Region Syddanmark Bevar Mig Vel Thorkild Poulsen Uglevang 86, 2. th., 3450 Allerød Telefon Region Hovedstaden SUK Langeland Hanne Isaksen Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Telefon Region Syddanmark DOF VOF Hvidovre Jan Howy Rasmussen Højnæsvej 63, 2610 Rødovre Telefon Region Hovedstaden Udmeldelser Ændringer Brande/Nr. Snede Aftenskole - navneændring til DOF Brande/Nr. Snede Aftenskole DOF HOF Frederiksberg DOF HOF Gentofte DOF HOF København DOF HOF Rudersdal har ændret adresse til: Rosenvænget Alle 20 A, 1., 2100 København Ø. Aftenskolen ved Egedammen - navneændring til DOF Aftenskolen ved Egedammen Aalborg Oplysnings Forbund - navneændring til DOF Aalborg Oplysnings Forbund Ramsø Aftenskole - navneændring til DOF Ramsø Aftenskole Ry Aftenskole har fået ny leder: Kirsten Planck Larsen Siimvej 34, 8680 Ry Telefon Bække Aftenskole er flyttet fra Hvedevænget 6 til Rølkjær 19 E SUK i Lunderskov, Vamdrup, Egtved og Børkop Ovenstående 4 skoler er udmeldt af DOF, da de nu er lagt ind under henholdsvis SUK i Vejle og SUK i Kolding. Kalenderen Ansøgningsfrister til udviklingspulje i 2007: 15. maj, 15. august og 15. november. Lov og ledelse - opfølgningskursus Fredag søndag 26. august. Regionsmøde Nordjylland 26. marts 2007, kl Papegøjehaven - Europa Plads Aalborg Regionsmøde Sjælland 28. marts 2007, kl Hotel Scandic Nørretorv 57, 4100 Ringsted Fødselsdagsreception for landsformand Ingolf Christensen. Torsdag 29. marts 2007, FUHU - Fiolstræde København K. 31. marts Sidste frist for indsendelse af skoleindberetning til DOF Lørdag søndag 13. maj 2007 DOFs landsmøde på Bygholm Park i Horsens. 4 DOF NYT - Marts 2007

5 Nyt fra DOF Resume af DOFs landsstyrelsesmøde Landsstyrelsen holdt møde i weekenden den 10. og 11. marts 2007 på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor også DOFs personale deltog. Det blev blandt andet besluttet, at godkende regnskab for 2007 og budget for henholdsvis 2007 og 2008, herunder at der af overskuddet for 2006 bliver hensat kr. af overskuddet til en Musik- og kulturkaravane kr. yderligere til Omstillingspuljen kr. til Udviklingspuljen kr. til videreudvikling af DOFO - Rest overskud overføres til egenkapital godkende handlingsplan for 2007 ændre retningslinier for Udviklingspuljen, således at der bl.a. fastsættes følgende ansøgningsfrister: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15. november. Samtidig bliver puljens løbetid uden nærmere tidsafgrænsning og der indføres "Integrationsfremmende aktiviteter som et ekstra indsatsområde. der arbejdes hen imod etablering af to netværk for hhv. specialundervisning og danskundervisning indstille til landsmødet at kontingentsatserne i 2008 forhøjes med 0,93 % således: Folkeoplysningsloven: Undervisning, studiekredse og foredrag x 6 samt daghøjskoler: Små hold (handicap- og instrumentalundervisning): 2,06 kr. 0,95 kr. Andre love end folkeoplysningsloven: Specialundervisning for voksne, dansk for indvandrere, læse-staveundervisning, FVU m.m: 0,169 kr. Minimumskontingent pr. lovområde: 365 kr. DOF NYT udsendes til alle ledere og bestyrelsesformænd, som kan anmode om at få bladet sendt til hele bestyrelsen foreslå genvalg af landsformand Ingolf Christensen på det kommende landsmøde godkende retningslinier for regionskredsenes arbejde. DOF NYT - Marts

6 Nyt fra DOF Forårets kursus i Lov og ledelse Årsmøder i regionerne Otte flittige kursister deltog i DOFs kursus Lov og ledelse i Middelfart, hvor Hanne Andersen, Robin Kristiansen og Finn Nevel var instruktører. Kurset gik over to weekender, og der er tilrettelagt et opfølgningskursus til august. Det var et særsyn, at mændene udgjorde 75% af deltagerne. Kursisterne herover flankeres af Finn Nevel, der står yderst til højre. (Foto: Robin K.) Det nye Danmarkskort, som Hanne Andersen her fremviser, har også betydet ændringer i DOFs organisatoriske opbygning. Der skal derfor i år afholdes regionskredsårsmøder for første gang. Ved redaktionens slutning manglede to regioner at afholde møde. I næste nummer af DOF NYT bringes en nærmere omtale af møderne. Referaterne kan ses på DOFs hjemmeside - Extranettet. Bodil Mørkøv Ullerup ny formand i OF DOFs direktør, Bodil Mørkøv Ullerup, er blevet valgt som formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF). Fællesrådet, der består af landsorganisationerne AOF, DOF, FOF, Netop og LOF har til formål at fordele midler i henhold til Lov om visse spil, lotterier og væddemål mellem medlemsorganisationerne og at koordinere de landsdækkende oplysningsforbunds fælles interesser. Bodil Mørkøv Ullerup afløser Leif Max Hansen fra AOF på formandsposten, som normalt sidder i en periode på to år. 6 DOF NYT - Marts 2007

7 Nyt fra DOF Ingolf bliver 60 Det er ikke mange år siden DOFs landsmødedeltagere kunne sige farvel og på gensyn til deres formand på Bygholm Park i Horsens, mens han trak cykelhandskerne på - klar til at tage turen hjem til Herning på racercyklen på "den store klinge". Sport og motion har præget hele hans liv især med fodbold, volleyball og cykling. Aktiviteter, hvis udfoldelse kræver vedholdenhed, temperament og eksplosiv kraft. Selv nu, hvor knæene knirker, er cyklen ikke hængt op. Underligt at han med den disposition sideløbende i en lang årrække har fundet en stillesiddende løbebane omkring mødebordene, hvor hans mere end rolige facon præger hans indsats i debatten. En alsidig pædagogisk karriere med vægt på unge menneskers vilkår som lærer og skoleleder, men også med levende interesse for voksenundervisning har præget hans liv. Kulminationen på sportskarrieren var vel hans høje niveau som træner og dommer i volleyball - måske har han taget sine erfaringer i mandskabsbehandling med sig til mødebordet. Dømmekraften ligeså. Disse kvaliteter har DOF nu kunnet profitere af i en årrække, og det kan medlemmerne få anledning til at hylde ham for, når der indbydes til Fødselsdagsreception Torsdag 29. marts 2007, i FUHUs festsal Fiolstræde Kbh. K. DOFs landsformand Ingolf Christensen Foto: Robin K. Foråret kommer med landsmødet Riv en weekend ud af kalenderen og tag til DOFs landsmøde i Horsens maj. Det bliver især for nye DOF'ere en oplagt lejlighed til møde andre skolefolk og udveksle erfaringer - og så bliver det helt sikkert underholdende! Nu er indkaldelsen til DOFs landsmøde havnet i postkassen hos medlemsskolerne. Så er det snart forår, og man kan se frem til at mødes og nyde de lyse bøgetræer og nattergalene ved Bygholm Park ved Horsens, der endnu engang danner rammen om landsmødet. Det er få gange om året medlemsskolerne får lejlighed til at mødes, men i år har der været godt gang i møderne i regionerne, så der har været mulighed for de mange nye medlemmer at se, hvem de er kommet i båd med hos DOF. På landsmødet bliver der rig lejlighed til at stifte yderligere bekendtskaber, og der er sammensat et program med noget for enhver smag som optakt til søndagens formelle generalforsamling. DOF har inviteret Anne-Marie Dahl, der er cand. scient. pol. og fremtidsforsker, til at give inspiration til skolernes markedsføring under overskriften "Brand din aftenskole". (Ikke: "Brænd din aftenskole!") Anne Marie Dahl giver et bud på den strategi, der er nødvendig, når aftenskolerne skal markedsføre sig i de nye kommuner overfor kursister, der har større og større forventninger, selv om ressourcerne bliver knappere. Landsmødets deltagere får også mulighed for at tilmelde sig en række forskellige workshops om fleksible tilrettelæggelsesformer, om lærerrekruttering, om "Stomp" og om korsang inden aftenens forsamlingshus med festmiddag, dans eller sangcafe. For de morgenfriske indledes søndagens program med Vivienne McKee, som mange vil kende fra "Crazy Christmas Cabaret". Hun giver deltagerne en humoristisk saltvandsindsprøjtning fra morgenstunden, og det er ikke nødvendigt at være specialist i engelsk for at grine med. DOF NYT - Marts

8 Folkeoplysning Kommunale visioner for folkeoplysningen Det er vigtigt, at de nye kommuner indtænker det folkeoplysende område i de kommende kultur- og fritidspolitikker, mener Per B. Christensen, der peger på behov for nytænkning og nye mulige "markeder" for aftenskolerne. Af Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen formand for Børne- og Kulturchefforeningen I Børne og Kulturchefforeningen er vi meget interesseret i en dialog om folkeoplysningens rolle i det 21. århundrede og har også med glæde konstateret, at Undervisningsministeren har valgt, at der skal drøftes folkeoplysning på sommerens Sorø-møde. Det er en god anledning til at gøre regnebrættet op set med kommunale briller. Det er derfor værd at understrege, at det folkeoplysende arbejde i kommunerne i foreningerne og i voksenundervisningen bør indtænkes i de kommende kultur- og fritidspolitikker i kommunerne. Her skal de nye kommuners ambitionsniveau på folkeoplysningens område komme til udtryk. Visioner hænger ikke alene sammen med, hvor mange ressourcer, der er afsat til formålet i kommunerne, men også om foreningerne og voksenundervisningen er i stand til at se de nye markeder, der vil være for folkeoplysende aktiviteter i de nye kommuner. Er I indstillet på et samarbejde på kulturområdet i de nye kommuner på tværs af idegrundlag, driftsformer og initiativtagere, og kan der i dette samspil udvikles nye initiativer på tværs af generationer m.v.? Som et led i denne visionsdebat må ikke mindst voksenundervisningen og oplysningsforbundene sammen med kommunernes kulturforvaltere vurdere om de seneste års vanskeligheder for denne undervisnings- og aktivitetsform alene handler om ressourcetildelingen, konkurrence fra nytilkomne udbydere som f.eks. VUC erne - eller om det også handler om det mere afgørende spørgsmål, om ikke der er brug for at forny initiativerne? I den sammenhæng må man gribe fat i folkeoplysningens Grundtvig-Koldske afsæt og omsætte det til globaliseringens 21. århundrede. Det er helt grundlæggende perspektiver som: At folkeoplysningen skal bygge på en ide, der gerne må være solidt funderet At folkeoplysningens ideer bl.a. bygger på frihed, fællesskab og åbenhed At folkeoplysningen formår at give tilbud til den enkelte borger og samtidig bidrager til samfundets sammenhængskraft. At initiativerne er præget af fleksibilitet, engagement og tolerance At folkeoplysningen skal have fokus på målgrupper, som man kan solidarisere sig med og gøre en særlig indsats for At folkeoplysningen skal have rum og rammer også i mere end fysisk forstand At folkeoplysningen bygger på samspillet mellem uddannelse og dannelse og at aktiviteterne sætter livskvalitet og det enkelte menneske i centrum. Ovenstående perspektiver bør løbende drøftes i Folkeoplysningsudvalget og i kommunernes Kultur og Fritidsudvalg. Hvor skal fornyelsen komme fra? Når man drøfter voksenundervisningens opgaver og roller med folk, der har beskæftiget sig med området i mange år, støder man ofte på det synspunkt, at lovgiverne over tid, siden den første fritidslov fra 1968, har forringet vilkårene for udfoldelse af aktiviteten, i begyndelsen af 1970`erne, i 1990 og senest i Hertil kommer, at en række undervisningsformer gennem årene er udskilt fra lov om folkeoplysning. Det gælder områder som VUC (1978), indvandrerundervisningen (1986), den kompenserende specialundervisning (i begyndelsen af 80`erne) og daghøjskoleområdet. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over ovennævnte udviklingstræk. Ejheller afvise at de har haft betydning for initiativtagernes muligheder for at sætte aktiviteter i gang. Men jeg synes, man skal glæde sig over, at de aktiviteter, der er udskilt fra folkeoplysningsloven har vist sig at 8 DOF NYT - Marts 2007

9 Folkeoplysning være bæredygtige, at mulighederne for at samarbejde med disse aktiviteter fortsat er til stede og at nye initiativer blandt andet derfor også må ses i et sådant samspil. Men det er vigtigt at fastholde, at den nødvendige fornyelse må komme fra folkeoplysningen selv. Jeg konstaterer derfor med glæde, at en række oplysningsforbund har gennemført idedebatter lokalt såvel som på landsplan. Jeg har været oplægsholder ved flere af disse konferencer og har hver gang glædet mig over de ildsjæle, der fortsat er i folkeoplysningen. Det drøftes bl.a. på hvilket grundlag og om hvilke områder kommuner og oplysningsforbund skal samarbejde i de kommende år. Jeg skal i det følgende præsentere nogle områder til almindelig inspiration. Fremtidens muligheder i kommunerne Lad mig tage afsæt i det grundlag, der skal være for samarbejde mellem kommunerne og folkeoplysningen i de kommende år. Dette samarbejde bør bygge på visionerne for kommunerne og folkeoplysningens bidrag hertil: At det er borgernes kommune at nye initiativer må tage afsæt i borgernes behov også på folkeoplysningsområdet At kommunernes initiativer skal være båret af faglig bæredygtighed - og at folkeoplysningsvirksomheden derfor også først og fremmest vil blive vurderet på sin relevans og kvalitet i lokalområdet At kommunerne skal være demokratisk bæredygtige - og at der er behov for grundlæggende debatter om lokalområders udvikling mellem borgere og byråd. En debat som folkeoplysningen meget relevant kunne bidrage til. At aktiviteterne skal været præget af helhedsorientering f.eks. aktiviteter på folkeoplysningsområdet på tværs af alder og aktivitetsform. Her kan nævnes samarbejdet mellem børnekulturen og foreningsområdet og mellem biblioteker, museer, lokalhistoriske arkiver og voksenundervisningen. At aktiviteterne udvikles i et samspil med forskellige interesseorganisationer f.eks. lokale sundhedsråd, idrætsråd, DSI-afdelinger og friluftsråd Og lad mig herefter fokusere på de nye markeder : Sundhed Med kommunalreformen har kommunerne fået en række nye opgaver på sundhedsområdet. En række af disse opgaver handler om at skabe en mere helhedsorienteret sundhedsprofil i den enkelte kommune og at fokusere på forebyggelse, livskvalitet, velvære og oplysning. Her har kommunerne behov for en dialog med folkeoplysningen: Fordi folkeoplysningen kan drive nogle af aktiviteterne frem, sprede det gode budskab og endeligt, nok så vigtigt, kan folkeoplysningen med sin knap så formynderiske holdning måske være med til at få borgerne til at ændre vaner. Her er der brug for nogle konkrete bud fra oplysningforbund og andre initiativtagere. Integration Mange nye kommuner er i færd med at formulere en integrationspolitik, der lægger op til yderligere oplysning til og dialog med indvandrere og flygtninge, således at der på samme tid stilles krav og forventninger samtidig med, at grupperne er med til at rammesætte aktiviteterne. Det kan kun lykkes, hvis også folkeoplysningen med sit idegrundlag giver et nap med. De unge ældre Vi lever længere og mange af de yngre ældre har behov for aktiviteteter, hvor de selv rammesætter og beslutter, men hvor folkeoplysningen er med til at rammesætte og organisere. Fremtidens ældre vil ikke pakkes ind og de vil også stille krav. Der er mange forholdsvis veluddannede ældre, som vil efterlyse kurser med plads til fordybelse, formidling på højt niveau og selvudfoldelse. Det kan der komme mange spændende nye initiativer ud af ikke mindst på sprog og kulturområdet. Ungeindsats og globalisering Som et led i globaliseringsaftalen og velfærdsforliget fra sidste sommer skal kommunerne påtage sig en større opgave, for at få de fleste af de unge, der i dag ikke får en uddannelse, i job eller i uddannelse. Det er en kæmpeopgave, der stiller krav til alle parter i og omkring kommunerne. Det er et område hvor uddannelse, arbejdsmarked og social integration skal gå op i en højere enhed. Det vil være en god opgave for folkeoplysningen at være med til at løfte. Voksenundervisningen skal også være opmærksom på, at den danske model for livslang læring kan blive en eksportvare på alle niveauer i uddannelsessystemet. Vi ved, at markedet for voksen- og efteruddannelse vil vokse kraftigt i de kommende år, blandt andet på det nære arbejdsmarked i Østeuropa og på det fjernere i Østen. Afslutning Som det gerne skulle fremgå, ser jeg for mig en lang række af oplagte muligheder for et samarbejde mellem kommunerne og folkeoplysningen i de kommende år. Jeg har nævnt nogle rammer i ovenstående. Men ideerne må nu videreudvikles lokalt og med det væsentligste input fra de folkeoplysende organisationer. Per B. Christensen Per B. Christensen har været Børne- og Kulturdirektør i Næstved siden 1998 og formand for Børneog Kulturchefforeningen siden Han har i en årrække forud for dette beskæftiget sig med folkeoplysning, voksenuddannelse og kultur bl.a. som konsulent og kontorchef i Storstrøms amt. Per B. Christensen har ved flere lejligheder medvirket som oplægsholder ved DOF-arrangementer - senest ved DOFs visionsmøde 29. oktober 2006 i Odense. DOF NYT - Marts

10 Spørg bare - lovbrevkasse Spørg bare Spørg bare omhandler denne gang et par ændringer, der kan få betydning i forbindelse med ansættelsesforhold. Desuden gives der en grundig gennemgang af retningslinjer for Fleksible tilrettelæggelsesformer jvf. lovændringen fra januar 2007, som givet vil rejse en række spørgsmål såvel fra skoler som fra kommuner. Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygdom fra 2. april 2007 Fra 1. april 2007 forlænges perioden hvor arbejdsgiveren skal betale løn/ sygedagpenge under sygdom. Pt. afholder arbejdsgiveren udgifterne til løn eller sygedagpenge i de første 2 uger af den ansattes sygefraværsperiode (arbejdsgiverperioden). Efter de første 2 uger modtager arbejdsgiveren normalt sygedagpengerefusion fra kommunen som delvis kompensation for udgifter til løn under sygdom eller sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden udvides med 1 dag til 2 uger og 1 dag, svarende til 15 kalenderdage, herunder fx også lørdage og søndage. Lovændringen træder i kraft fra 2. april 2007 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1.fraværsdag er den 2. april 2007 eller senere. Ændring af godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevisloven Ansættelsesbevisloven er ændret med virkning fra 1. marts 2007 med det formål at nedjustere godtgørelsesniveauet i sager om mangelfulde ansættelsesbeviser. Godtgørelsesniveauet har siden 1997 hvilet på en højesteretsdom, som havde fastlagt niveauet til kr. og kr. i tilfælde, hvor en opstået tvist kunne have været undgået, hvis oplysningspligten havde været opfyldt. Sager som er rejst inden 1. marts 2007 af lønmodtageren, skal afgøres i forhold til denne højesteretsdom. Sager der er rejses efter 1. marts 2007 skal afgøres på baggrund af lovændringen, som anfører følgende godtgørelsesniveauer: 1. Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering af overtrædelsen. Den kan udgøre op til 13 ugers løn for den enkelte. 2. Ved skærpende omstændigheder kan godtgørelsen stige til 20 ugers løn. 3. Hvis mangelen har været undskyldelig og ikke har haft konkret betydning for ansættelsesforholdet kan godtgørelsen højst udgøre kr. Beskæftigelsesministeren angiver i bemærkningerne til lovforslaget, at regeringen ønsker at signalere, at vurderingen af manglerne i højere grad end tidligere skal nuanceres ved at fokusere på mangelens karakter og væsentlighed. Det bliver domstolene, som ved konkrete afgørelser kommer til at udnytte de nye rammer for godtgørelsesniveauet. 10 DOF NYT - Marts 2007

11 Spørg bare - lovbrevkasse Retningslinier for 40 % puljen - Fleksible tilrettelæggelsesformer Lige nu er det aktuelt at finde ud af, hvad kommunernes retningslinier er for fleksible tilrettelæggelsesformer (FT), så skolerne ved, hvad de har at rette sig efter økonomisk. Kommuner såvel som skoler kan finde hjælp i den fælles vejledning, som DOF og de øvrige landsdækkende oplysningsforbund har udarbejdet i samarbejde med KL og Dansk folkeoplysnings Samråd. Vejledningen kan bl.a. rekvireres hos DOF eller downloades på I vejledningen findes anbefalinger til kommunerne til en kommende tilskudsordning. Som udgangspunkt skal kommunerne forud for tilskudsåret fastsætte reglerne for tilskudsordningen, men da og lov og bekendtgørelse først blev vedtaget mellem jul og nytår og mange kommuner ved årsskiftet havde nok at gøre med kommunesammenlægningen har det ikke været muligt at overholde denne frist. Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Der kan altså i et vist omfang anskaffes undervisningsmateriale som forbruges af deltagerne, men der kan fx ikke anskaffes pc ere, da de må anses for at have en vis blivende værdi. Annoncering for FT Lokaleudgifter Denne udgift er ikke afhængig af et eventuelt lokaletilskud som ydes efter loven. Men det kan fx være til særligt indrettede lokaler, som kommunen ikke har pligt til at give tilskud til. Fortsættes på følgende sider De skoler, som allerede er i gang med FT må således bruge udgifter i henhold til de opremsede områder og afregne dem til kommunen ved årets afslutning. Der hvor problemerne kan opstå er ved næste års tilskudsberegningsgrundlag og når man ikke ved, hvilke tilskudsbrøker kommunen vil fastsætte. Ryk evt. kommunen for regler for tilskuddet, hvis I ikke allerede kender dem. Hvilke udgifter kan medregnes ved afregning af FT? Løn til den eller de personer som forestår FT. Lønnen er ikke bundet af lønbekendtgørelsen, så der er altså fri løndannelse - og der behøver ikke være en løn til en ressourceperson. Lederhonorar, som dog højst må udgøre 20 % af skolens udgifter til FT. Det vil altså sige, at der nu kommer flere muligheder for lederaflønning. Se senere afsnit om dette. Udgifter til etablering af Internetadgang for undervisere. Hvis der etableres fjernundervisning kan skolen afholde udgifter til underviserens Internetadgang, men ikke til deltagernes. Ved fjernundervisning (fleksibel læring) er det en forudsætning at 30 % af lektionerne foregår ved fysisk fremmøde. Grundlag for beregning af lektionerne anbefales i vejledningen at være det antal lektioner, som deltagerne skal betale for. Vejledning om Fleksible Tilrettelæggelsesformer kan downloades fra DOF NYT - Marts

12 Spørg bare - lovbrevkasse Anbefalinger fra vejledningen Opgørelse af timetal sker som ved den traditionelle undervisning som lektioner á 45 min. Kommunen kan sætte et loft for tilskuddet, fx ved at anvende den af KL s udmeldte takst for 2007 på kr. 318,16 i gennemsnit pr. lektion. Se hvordan satsen beregnes nedenfor. Det betyder, at skolen kan blande meget dyre hold og meget billige hold, eller udelukkende lave en af delene. Ved afregning af tilskuddet opgøres timetallet for henholdsvis ikke-handicappede, handicappede og små hold, hvis kommunen har valgt at give differentierede tilskud (altså forskellige brøker). De opgjorte timetal multipliceres med den af kommunen fastsatte sats fx 318,16 kr. og det fremkomne beløb angiver maksimum for tilskudsgrundlaget. Hvis det faktiske forbrug er mindre end det beregnede tilskudsgrundlag er det dette beløb, som udgør tilskudsgrundlaget. Denne model ligner modellen for afregning af foredrag. Skolen kan give foredragsholderen et hvilket som helst beløb i honorar, men kan højst afregne tilskud med fx 6 gange lærerlønsatsen. Er honoraret mindre end 6 gange lærerlønsatsen er det kun honoraret, der afgør størrelsen af tilskuddet. Ved FT er det dog ikke den enkelte time som udløser maksimum eller minimum, men et gennemsnit for alle timer kr. at dette beløb ikke overstiger 40 % af tilskuddet til den traditionelle undervisning. I det følgende år indgår de kr. sammen med tilskuddet til den traditionelle undervisning som skolens tilskudsgrundlag(hvis kommunen anvender løntilskud som grundlag for tilskudsberegningen). Dette gælder også, hvis de kr. fx udgjorde 42 % af rammen. Dvs. der er mulighed for udvikling for egne penge, således at det kommende tilskudsgrundlag kan blive større. Lovens tilskudsbetingelser Tilskuddet til FT må ikke overstige 40 % af tilskuddet til den traditionelle undervisning fratrukket 10 % puljen. (Dvs. 36 % af tilskudstilsagnet). FT skal være baseret på holddannelse åbent for alle Der skal være knyttet deltagerbetaling til FT FT skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning Der er frit emnevalg jf. den traditionelle aftenskoleundervisning, dvs. der også er samme emneafgrænsning FT skal opfylde lovens formålsbestemmelser jf. 1 og 7 samt have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab indenfor væsentlige samfundsrelaterede emner. Disse kan fx være integration af etniske minoriteter, livsstilssygdomme, folkesundhed, forbrugeroplysning, borgerinddragelse. Et eksempel Kommunen har fastsat henholdsvis 1/3 og 8/9 som afregningsbrøker for ikke handicappede og handicappede ved FT. Udgifter til FT for ikke handicappede (300 lektioner) kr. Udgifter til FT for handicappede (90 lektioner) kr kr. Maksimum tilskud beregnes således: 300 x 318,16 kr. = kr. x 1/3 = kr. 90 x 318,16 kr. = kr. x 8/9 = kr. I alt kr kr. Den faktiske udgift til FT har været på kr., men tilskuddet beregnes i forhold til 390 lektioner á 318,16 kr. = kr. Der vil således være en deltagerandel på kr. uden tilskud. Havde skolens udgifter modsat været mindre end kr. kunne den højest have fået tilskud i forhold til den faktuelle udgift. Så fordeles udgiften i forhold til de afholdte timer på de forskellige tilrettelæggelsesformer. Det er en forudsætning for opnåelse af tilskuddet på den Thit Aaris-Sørensen fortæller om Fleksible Tilrettelæggelsesformer på DOFs regionsmøde i København 7. marts. Det bliver Thit Aaris-Sørensen og Finn Nevel, der samler ideer op om Fleksible tilrettelæggelsesformer. 12 DOF NYT - Marts 2007

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Nogle vigtige ting om fleksible tilrettelæggelsesformer Der er tale om en KAN bestemmelse! I behøver ikke lave fleksible tilrettelæggelsesformer, hvis I ikke vil. Der

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland

2020 visioner for AOF i Region Midtjylland 1 Notat: Marts 2014 2020 visioner for AOF i Region Midtjylland AOF-organisationer i Midtjylland og AOF Daghøjskolen i Aarhus: AOF Center Midtjylland er ejer af: AOF-repræsentantskaberne i Aarhus, Horsens-

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2006 Årgang 12 Nummer 1 Rapport til Haarder Side 5 Nye muligheder for specialundervisning Side 14 Foreningsjura Side 16 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora

VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora Hvad betyder det at være en del af FORA? FÅ overblik over FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF Fora HVEM ER VI? Medlem af fora? Fora arbejder for folkeoplysning med kvalitet, vi har fællesskabet i centrum,

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar

Årskalender for aktiviteter i LOF-regi. Januar Januar Indrykke annonce i Jobindex over jobopslag i til den kommende sæson Udarbejdelse og udgivelse af Nyhedsbrev Opgørelse til Faxe Kommunes administration om lokaleudgifter for følgende år Bogføre de

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag.

Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. Nye funktioner og rettelser på afdelingshjemmesider. November 2012 Endelig er vi kommet videre med opgaverne for afdelings hjemmesider. Her er en gennemgang af de første nye tiltag. 1. Artikelbokse Der

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere