JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops 1

2 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Workshop 1: Familien og familiens ressourcer Workshop 2: Den unge selv Workshop 3: Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde?... 7 Facilitator: Anker Nielsen og Bjørn Ravnbøl, core-team a/s. System: ThinkTank/Group Systems leveret af Bo Felding, SQ1 Danmark Nærværende rapport gengiver samtlige input afgivet i det elektroniske mødesystem Group Systems ThinkTank ved workshops under bandekonferancen den 29. januar

3 1. Workshop 1: Familien og familiens ressourcer. 1. Familien og familiens ressourcer: Hvad er jeres erfaringer? 1.1. Misbrugs familier [03] -både fysisk og psykis misbrug, vold og stoffer. [03] 1.2. Familie med misbrugsproblemer(alkohol og narko), arbejdesløshed, psykiske problemstillinger, for store forventninger til barnes/den unges kompetancer(ofte i etninske fam. forventning om høj uddannelse) manglenden nærvær i barnes liv, psykiske problemstillinger, eneforsørger, geografisk pladsering(vollesmose). [02] 1.3. negativ erfaring med offenlige. [02] 1.4. Forældrene er en ressource i en eller anden sammenhæng [05] 1.5. Traumatiserede (også krig) [03] 1.6. Børn og unge der ikke får "nok" positiv opmærksomhed af deres forældre. [03] 1.7. Unge der er "klogere" på systemet end deres forældre [1] 1.8. Fravær af nærhed, "ægte" kommunikation, anerkendelse. [03] 1.9. Forældrenetværk i skolen, fra bh.klasse-9.kl. [05] En bred opbyggende indsats. [05] Før-skole initiativer, - sundhedsplejersker. [03] Forældrer der ikke deltager i møder. [05] 3

4 2. Familien og familiens ressourcer: Hvad kan der gøres? 2.1. Førskole-initiativer, sundhedsplejersker, extra-"mor", hjemme-hos er. [03] 2.2. kontaktperson på både den unge og familien [1] 2.3. Styrke netværker for der i gennem at styrke den socialkapital. [02] 2.4. Helhedsorienteret indsats. (barnet/ung og familien) [02] 2.5. Bedre samarbejder på tværs af forvaltninger, og mindre konfiktskydhed [02] 2.6. En gennemgående personer som koordinere indsatsen for familien/unge. [02] 2.7. mennigsfuldhed, håndterbarhed og begriblighed. familien og den unge har brug for at opleve dette i et forløb med dem. [02] 2.8. "socialplejerske" [1] tidlig indsats/forbyggende, fokus på de sociale forhold, hvor sundhedsplejersken har fokus på sundhed. [1] 2.9. Pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner, - forebyggende arbejde. [03] Arbejde med holdningsændring i forældergruppen [05] grupperådslagning i stedet for familierådslagning [1] mere gennemsigtighed i forhold til 50 undersøgelser og kommunikation igennem instanserne. [03] Skelne mellem den brede forebyggende indsats og den individuelle indsats [05] mentor-ordning for forældrene, f.eks. i forhold til jobansøgninger etc. [03] Opkvalificering af skolens forældremøder, således at også klassens sociale liv og opbygning af fælles holdninger og normer bliver målet. Men også at forældremøderne bliver attraktive for så mange forældre som muligt. [05] den betydningsfulde anden, der kan være med til at skabe mønsterbrud, gennem anerkendelse og nærvær. [03] Der skal reageres på underretninger til kommunen. [05] Turbo Køge Familiecenter-kontaktpædagoger, èn til èn, gode erfaringer med at rykke de utilpassede unge-elsebeth Madsen [1] 4

5 2. Workshop 2: Den unge selv. 1. Den unge selv: Hvad er jeres erfaringer? Manglende kærlighed, omsorg og støtte fra forældrene. [7] Hurtige lette penge fra " sorte" varer og stoffer. [7] 1.3. et tættere samarbejde med forældrene meget tidligt i den unges liv. Et samarbejde mellem institution og forældre. [5] 1.4. styrke folkeskolen ved at inddrage flere fagfolk ude på skolerne. Som eksempel socialrådgivere, gademedarbejdere, SSP-medarbejdere. [5] 1.5. vi møder unge som tit skifter skole og er droppet ud f.eks. af eks. 7. klasse. [5] 1.6. vi møder unge som er blevet svigtet af forældrene. [5] tydelige æresbegreber og meget stolte... vil ikke tabe ansigt. [5] 1.8. Unge søger magt, status og anerkendelse - nogen er meget egoistiske, det giver de i hvert fald udtryk for [4] De søger spænding, action [4] 1.9. Mange af de unge bliver stigmatiserede, og de unge er med til at fastholde sig som stigmatiserede - det bliver deres identitet [3] De kompenserer for stigmatisering ved at søge høj status [3] Især blandt dem med anden etnisk baggrund har mange tydelige æresbegreber og en stærk fællesskabsfølelse [3] Dem der er i banderne kan godt være stærke unge, som har klaret sig godt i skolen [4] Mange har psykiske vanskeligheder - fx traumatisering (primær og sekundær traumatisering), men også organiske vanskeligheder som fx adhd og asperger, mange har angst, der er også ofte tilknytnings-, empati- og udviklingsforstyrrelser [3] Undersøgelser viser at 70 % af indsatte i England har adhd [3] Mange ryger hash formentlig for at berolige sig selv [3] og for at selvmedicinere sig [3] Rigtig mange har en dårlig uddannelsesbaggrund, hvor de har forladt et almindeligt skoleforløb i utide, og siden har været i særprojekter [3] Deres familier er ofte brudte eller dårligt fungerende og også ofte fattige [3] Mange mangler almindelige sociale kompetencer [3] En tidlig indsats, hvor forældresamarbejdet skal styrkes.tvungen samarbejde mellem forældre, institutioner og skole.større tværfaglig indsats og tidligere indgriben.tage vores indberetning alvorligt. [7] De føler sig ikke set og hørt, og derfor forsøger de at gøre sig synlige på andre måder [3] børn mangler gode rollemodeller. [5] de mangler faderrollen [4] mangel på identitetsfølelse og selvfølelse. De mangler nogen at spejle sig i. [5] Hvis den unge først pga. nysgerrighed el.lign. kommer med i yderkanten af en bande, så kan de blive truet/lokket ind i gruppen [4] Mange unge bliver del af et bandemiljø for at få magt anerkendelse og status.tilgængeligheden af stoffer er alt for stor,der er mange unge, der ikke kan komme ud af narkomiljøet.der er for mange lette penge at tjene. [7] manglende deltagelse fra forældre f.eks. ved forældremøder. [5] 5

6 2. Den unge selv: Hvad kan der gøres? 2.1. Mulighed for deltagelse i andre fællesskaber [4] 2.2. Bedre samarbejde i forhold til kriminalforsorgen [4] Oplysning om løsladelse, yderligere forebyggende tiltag... [4] 2.3. en løsningsmodel er i første omgang at definere hvad er en bande? I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på hvem der definere en bande? [5] 2.4. Give de inge ejerskab for eget liv, inddrage dem når de professionelle arbejder, sætte den unge i centrum, om nødvendigt hjælpe dem til det med brug af mentorer o.l. [3] Finde ressourcerne hos den enkelte unge,og støtte dem i de kompetencer de har.tage den enkelte alvorligt. [7] 2.6. Skabe troværdige relationer - stabil, langtidsholdbar og profesionel [4] 2.7. man skal hjælpe de unge... også efter det 18'ende år. [5] Bedre mulighed for samarbejde med familien efter det fyldte 18. år. [4] Bedre mulighed for at hjælpe med bolig og uddanen [4] Bedre mulighed for at hjælpe med bolig og uddannelse/jobs [4] 2.8. Satse på et godt skolemiljø, der er rummeligt og kan fastholde den unge, og ikke udstøde, når det går galt [3] 2.9. Skabe tilstrækkelige frie rammer m.h.t. medarbejderne [4] Der bør være et psykologisk forskningsspeciale med fokus på hvilke psykologiske faktorer, der gør unge kriminelle [3] Det bør være vidensbaseret og ikke holdningsbaseret [3] Fokus på at styrke familienetværket og særligt forældrerollen. Forældrene er tættest på den unge, og de har et særligt ansvar. Hvis svage forældre kan støttes i deres forældreansvar, har det stor betydning for den unge. [3] De professionelle skal uddannes bedre til at kunne styrke den unge og den unges familienetværk [3] Sikre det tværfaglige arbejde jf. RPL. 115, der skal være forpligtende for alle relevante og deltagende parter. [4] Det offentlige hjælpesystem og samfundet i det hele taget er kompliceret at navigere i - det kan de ikke, men de må hjælpes til det, for de giver op, når de falder igennem - og falder tilbage på kriminalitet. De unge føler sig ydmygede, når de ikke kan komme i dialog med hjælpesystemet. [3] 6

7 3. Workshop 3: Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? 1. Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? Hvad er jeres erfaring? 1.1. a) undersøge om der er nogen der kender forældre/ung fra andre steder - feks. via SSP. Det skal være lettere at arbejde på tværs af systemerne. Der skal være en mere og åben dialog mellem systemerne (politi, skole, socialforvaltning) [10] 1.2. Det dybdegående relationsarbejde er afgørende. Man skal være 'på' 24/7. Grib fat tidligt: De professionelle omkring børnene skal have positiv kontakt til børnene, men være opmærksomme på tidlige tegn på negativ adfærd, f.eks. grænseoverskridende adfærd. Det kræver en specialist blandt børnene, som kan gribe tidligt ind. [5] 1.3. Dialog med den unge og forældre eller pårørende. Hvad er baggrunden for udviklingen/problematikken? [02] Der kan anvendes netværksmøder, hvorved den unges professionelle netværk også inddrages [03] 1.4. Sagen tages op i et tværfagligt samarbejde. SSP-møder, hvor indsatsen aftales mellem de forskellige interessenter. Forældrene skal altid inddrages. Ved behov inddrages yderligere instanser - [03] 1.5. De unge er 'varme kartofler'! Der er brug for et omfattende koordinationsarbejde og en tydelig ansvarsfordeling blandt de forskellige faggrupper og familien. Hvem griber bolden og hvem tager ansvaret? [5] 1.6. Private konsulentvirksomheder a la Plan B kan varetage observationsarbejdet - pædagoger, lærere og socialrådgivere har rigeligt at se til i hverdagen, så de har ikke tid til at foretage de grundige observationer. Hvorfor ikke bruge andre, der har kompetencerne til det? [5] 1.7. Mentorkorps på skoler har været en succes. [5] 1.8. Der skal et samarbejde med familienetværk, nabo, skole, politi mm. Forældrene og ung skal vide mistanke og bekymring om kriminalitet og unge gruperinger. Familien skal opleve at være inddraget og kunne gøre noget i forholdt til deres barn/ung og hente støtte og hjælp fra det off. og private netværk [10] 1.9. Tidlig forebyggelse allerede i de helt små klasser eller tidligere, der skal regeres hurtigere på uhensigtsmæssig adfærd og omsorgssvigt mm. Der skal gøres op med berøringsangsten. Forældre og netværksarbejde i høj fokus. Tværfagligt samarbejde, hvem gør hvad afklares tidligt i forløbet. [1] Lokal indsats med helhedsorienteret syn på barnet virker. Alle parter skal med: forældre, søskende og professionelle omkring barnet. Se på systemet og omgivelser istedet for kun at se det enkelte barn som 'problemet'. Det kræver muligvis en opkvalificering af systemet omkring barnet - f.eks. er det problematisk at få forskellige faggrupper til at tale sammen og forældre skal måske rustes bedre til at håndtere barnets adfærd. [5] Familieskoler virker, når man får fat i forældrene. [5] Det handler om at nære de miljøer, hvor børnene er i forvejen istedet for at iværksætte afgrænsede indsatser, som pludselig forsvinder. [5] Forældrene, samt nærmiljøet er afgørende for at den unge bliver bremset i sin negative udvikling. Ruste forældrene bedre f.eks "familieanbringelser", hvor man råder og vejleder familien. [02] 7

8 1.14. Kriminalitet bland unge skal stoppes ved at dere åbnes op for kriminaliteten. Feks. en unge sælger nako og forældre pålægger den unge at stoppe - alternativt at forældrene fortæller politi og myndighed om at forholdet. - hælervare fjernes/afleveres tilbage eller indleveres til politi. [10] Anvendelse af ressourer i "civilsamfundet", der virfker som bufferkapacitet i pressede situationer - også i weekender. [03] Det handler også om økonomi. Der skal også være ressourcer til opfølgningsarbejdet - det er helt afgørende, ellers overlades den unge til sig selv igen efter at være kommmet på rette spor og så er den unge tabt igen. [5] Systemet er præget af kasse-tænkning og det hæmmer kontinuiteten i arbejdet med børn og unge. Man er nødt til at give slip midt i en positiv udvikling. [5] Italesætte den uheldige udvikling over for den unge selv og forældrene, efterfulgt af en observations- / undersøgelsesfase. Hvis udviklingen ikke bremses iværksættes en handleplan. Denne skal indeholde forslag til, hvad den unge, forældrene og det offentlige kan bidrage med til afstemning af forventninger, da handleplanen skal give mening for alle parter. Der kan iværksættes fx netværksmøder med deltagelse fra skole og institutionspersonale. Opfølgning og evaluering. Konkrete tiltag vil afhænge af undersøgelsesfasens resultat. Alle ansvarlige personer omkring den unge skal [06] 8

9 2. Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? Hvad kan der gøres? 2.1. Bedre kvalitet ved anbringelser af børn udenfor hjemmet - Bedre familiepleje/bedre bo- og opholdssteder [03] 2.2. Der SKAL være en koordinator - det skal ikke være familiens eller barnets/den unges opgave at håndtere forskellige udmeldinger fra et hav af professionelle. Der skal være en klar og tydelig ansvarsfordeling i indsatsen over for det enkelte barn/unge. [5] 2.3. Fritidsjob-formidling. Fritidsjob giver indhold i hverdagen og den unge tjener de "sunde penge". [02] 2.4. Pol spot er et system fra Politiet. Det er et system der kan registere oplysninger om personer der træffes i forskellige situationer der kan samlet set kan vise/godgøre at de er på vej ud i kriminalitet. Det også være familier samt møde steder i kommunen. Ønsker at få samkøring med sociale og psykiatriske edb systemer. [10] 2.5. En bedre koordination kræver kendskab mellem forskellige faggrupper - hvad kan vi hver især? Der skal være et fælles sprog mellem de forskellige professionelle. [5] 2.6. Alternative afsoningsformer ved "mere banal" kriminalitet. Exempelvis fodlænkeordinger for at undgå, rekrutteringstiltag i fængslerne [03] 2.7. Større fokus på de unges ressourcer i stedet for problemer [03] Udvikling af systematisk værktøj til ressourceafdækning? - frem for alene fokus på identifikation af kriminalitetsrisiko [03] samt effektvurdering af iværksat indsats - for mange "projekter" [03] Gennem samtale kan man gøre de unge bevidste om deres ressourcer og om at de selv kan styre andres opfattelser og derigennem ændre fortællingen med sig selv. At dissekere de unges succes'er for at skabe bevidsthed om hvad man gør, når det går godt. [5] 2.8. Samarbejdet mellem de professionelle ødelægges, hvis de forskellige parter 'skyder' på hinanden istedet for at se hinanden som samarbejdspartnere, der skal få indsatsen til at fungere. [5] 2.9. MST (multisystemsik terapi) er et evidensbaseret familieprogram der hjælper familier der har unge begår kriminaliet, har misbrug og feks. ikke passer skole/arbejde. MST arbejder med forældrene, familienetværket, andre forældre,naboen, skole ssp, Politi og igangsætter feks. daglige og konkret kriminalitetsforbyggende indsats over for denne konkrete ung /gruppe af unge. [10] Styrke skole og institutioners kontakt til forældre som forebyggende indsats ved eksempelvis skemalagte hjembesøg. Tydelige forventninger til forældrene i relation til deltagelse i børnenes skole- og fritidsliv. [06] At professionelle tør have is i maven og turde give slip på de unge. Man skal være der når de unge har brug for det, men man skal ikke tage over som professionel - den unge skal også selv tage ansvar for sit eget liv, ellers bliver det en misforstået omsorg. Behandlerkulturen tager måske overhånd en gang imellem. Så: Man skal være tilgængelig, men lade den unge opsøge hjælpen selv - den unge skal bare vide hvor vedkommende kan henvende sig. [5] Vi skal hjælpe de unge med at få øje på, hvad de kan! [5] Forbedring af tilbudsportalens funktionalitet så kommunerne kan få større indsigt i opholdsstedernes processer og efekt [03] Konkrete tiltag: Større mulighed for støtte- kontaktpersonstilbud til både den unge og forældre - fokus på sociale kompetencer. Tilbud om lektiehjælp - fritidsaktiviteter ( gratis ). [06] 9

10 2.15. Generel præventiv indsats før uheldig udvikling. [03] Samfundet/Pressen/os offentlige personer skal være bedre til at kunne latterliggøre det at tjene penge på kriminalitet, herrunder særligt de etableret grupper. [10] Det skal gøres "ufedt" at være bande/rockermedlem. Vi skal fokusere på begrebet sociale overdrivelser og gøre alle klart, at det er helt unormalt at være kriminel. Kriminaliteten og ikke mindst ungdomskriminaliteten er rent faktisk dalende - dette er den brede del af befolkningen dog ikke kalr over. [03] Forældrenetværk allerede fra 0 klasse. Relationsarbejde er alfa omega for overhovedet af få lov af den unge og familien til at hjælpe. Sæt noget andet istedet for den uheldige udvikling i samarbejde med familien og netværket, evt skole uddannelse, jobtilbud eller skoleophold væk fra miljøet. Skab hjælp til selvhjælp. Troværdighed i relation og vær en tydelig voksen. Vedholdenhed i relationen til den unge på trods af vedvarende uhensigtsmæssig adfærd. [04] Vedholdenhed i forhold til den unge på trods af vedvarende uhensigtsmæssig adfærd [04] Hjælp til selvhjælp. Hjælp familien og netværket til at kunne støtte op om den unge [04] anvend frivillige og non profit inst tiltag som ressource frem for ensartethed [03] Nogle gange er det rigtigt at lære de unge at gebærde sig i nærmiljøet. Men hvis motivationen er der, er der også gode erfaringer med at 'hive' de unge ud af deres nærmiljø, for at give mulighed for at indgå i et alternativt fællesskab. Men det er en heftig indgriben i den enkeltes liv, derfor er det afgørende at den unge selv er motiveret til forandring. [5] Eftermiddagstilbud for de årige. [06] hvad med unge/børn der dropper ud af skole og institution før 13 år - som de små på bispebjerg der render ude kl 22 og kun kan gå i ungdomsklub fordi det er det eneste tilbud [03] Flere Pension Skejby! Unge med plettet straffeattest bor sammen med 'almindelige' unge i et kollegielignende bofællesskab. Det er en stor succes i Århus. [5] Større konsekvens ved egentlige overtrædelser. [06] Ungeteams i kommunerne der hele tiden genererer viden og finder ud af hvad der virker og udvikler metoder [04] Et åbent sted, hvor der er voksne til rådighed når de har brug for det. Måske en social café for unge. [5] Hvornår er nok nok. Det skal defineres og de professionelle om de unge skal være enige [04] Afsoning kombineret med social kompetenceudvikling - kognitiv terapi - [06] Tilbyde meningsfuld beskæftigelse - også for de svageste - som får en mentor, der hjælper dem til at stå op om morgenen og hjælper til at fastholde dem i jobbet. Desuden at få opmærksomhed på at mobilisere alle de ufaglærte ressourcer de unge har - uddannelse er ikke altid altafgørende og den opfattelse bremser ofte de unges beskæftigelsesmuligheder. [5] Vi har en tendens til at overse de ufaglærte ressourcer der er. Vi skal også se at de unge kan noget, selvom de ikke har en uddannelse. [5] Det er vigtigt at tænke i blivende relationer. [5] En lærer og en pædagog i hver skoleklasse ville være at foretrække for at imødekomme de problemer der forekommer i enhver skoleklasse [04] 10

11 2.31. Flere tværfaglige konferencer, med mulighed for erfaringsudveksling og idéudvikling! [5] 11

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Sammenhængende indsats på ungeområdet. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Sammenhængende indsats på ungeområdet. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Sammenhængende indsats på ungeområdet Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

ovedstaden Multi Systemisk Terapi

ovedstaden Multi Systemisk Terapi Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 441 Offentligt ovedstaden Multi Systemisk Terapi Hvad er MST? MST multisystemisk terapi er et behandlingsprogram til familier med unge mellem 12-17 år, der har alvorlige

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016

Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 Statusrapport TUBA Stevns pr. februar 2016 I henhold til partnerskabsaftalen som er etableret mellem TUBA Stevns og Stevns Kommune, sender TUBA Stevns hermed statusrapport pr. februar 2016. TUBA Stevns

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Om FISKEN. FISKENs målgruppe

Om FISKEN. FISKENs målgruppe Ansøgning om en fuldtids socialrådgiverstilling til FISKEN Værested og FritidsjobFormidling med henblik på en skærpet kriminalitetsforebyggende indsats over for udsatte unge med anden etnisk baggrund på

Læs mere

Projekt Skulk, Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Århus V. www.projektskulk.dk

Projekt Skulk, Hasle Skole, Herredsvej 15, 8210 Århus V. www.projektskulk.dk Forandringsteori. Individuel indsats. Indsats. Proces/aktivitet Hypotese/virkning Effekt/mål Individuel Indsats for at bekæmpe skole fravær Vores tilgang er Systemisk - narrativ. Skabe kontakt Brev eller

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang D. 22 marts 2017 - Vores stærkeste ressource i arbejdet med udsatte unge Rene D. C. Juhler Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Øhavsskolen Sammen om trivsel for alle børn på Øhavsskolen antimobbestrategi MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Målet er at understøtte alle elevers trivsel og udvikling og dermed minimere mobning herunder

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007.

På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Retsudvalget REU alm. del - Bilag 368 Offentligt Folketingets retsudvalg På anmodning fremsendes notat forelagt Retsudvalget den 8. februar 2007. Projektgruppens erfaringer: Politimand, UU-vejleder, socialrådgiver,

Læs mere

Fælles orientering til politikere Status maj 2015

Fælles orientering til politikere Status maj 2015 Partnerskab til forebyggelse af bandekriminalitet og øget tryghed Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner samt Vestegnens Politi Fælles orientering til politikere Status maj 2015 KØBENHAVNS VESTEGNS Hvorfor

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Servicestyrelsens erfaringer med at styrke kommunernes brug af familierådslagning i Danmark

Servicestyrelsens erfaringer med at styrke kommunernes brug af familierådslagning i Danmark Servicestyrelsens erfaringer med at styrke kommunernes brug af familierådslagning i Danmark Nordisk familierådslagningskonference 2010 i Horsens, Helle Stærmose og Birgit Mortensen Disposition Konteksten

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge

Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge Kort om mig Mit navn er Sille Madsen Har to børn på snart 4 og 6½ år Uddannet lærer i 2003 fra Blaagaard seminarium Arbejdet som lærer for særligt

Læs mere

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag

koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt koldi ng komm une Familierådgivningens anbringelsesgrundlag KOV1_Kvadrat_RØD Fa m i li e rå d g i v n i n g e n s a n b ri n g e ls

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 25.02.2015 Dok.nr. 23045-15 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Børn, Unge og Familieafdelingen, marts 2015 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af BUFs evalueringer fra efteråret

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

UngiAarhus Læring til livet Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid. Udgivet af: UngiAarhus Fritids- og ungdomsskoleområdet

UngiAarhus Læring til livet Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid. Udgivet af: UngiAarhus Fritids- og ungdomsskoleområdet UngiAarhus Læring til livet Metodebog: Med tanke på nutid og fremtid Udgivet af: UngiAarhus Fritids- og ungdomsskoleområdet Beskyttende faktorer Uddannelse Trivsel Robusthed Forældreinvolvering

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere