JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops 1

2 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Workshop 1: Familien og familiens ressourcer Workshop 2: Den unge selv Workshop 3: Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde?... 7 Facilitator: Anker Nielsen og Bjørn Ravnbøl, core-team a/s. System: ThinkTank/Group Systems leveret af Bo Felding, SQ1 Danmark Nærværende rapport gengiver samtlige input afgivet i det elektroniske mødesystem Group Systems ThinkTank ved workshops under bandekonferancen den 29. januar

3 1. Workshop 1: Familien og familiens ressourcer. 1. Familien og familiens ressourcer: Hvad er jeres erfaringer? 1.1. Misbrugs familier [03] -både fysisk og psykis misbrug, vold og stoffer. [03] 1.2. Familie med misbrugsproblemer(alkohol og narko), arbejdesløshed, psykiske problemstillinger, for store forventninger til barnes/den unges kompetancer(ofte i etninske fam. forventning om høj uddannelse) manglenden nærvær i barnes liv, psykiske problemstillinger, eneforsørger, geografisk pladsering(vollesmose). [02] 1.3. negativ erfaring med offenlige. [02] 1.4. Forældrene er en ressource i en eller anden sammenhæng [05] 1.5. Traumatiserede (også krig) [03] 1.6. Børn og unge der ikke får "nok" positiv opmærksomhed af deres forældre. [03] 1.7. Unge der er "klogere" på systemet end deres forældre [1] 1.8. Fravær af nærhed, "ægte" kommunikation, anerkendelse. [03] 1.9. Forældrenetværk i skolen, fra bh.klasse-9.kl. [05] En bred opbyggende indsats. [05] Før-skole initiativer, - sundhedsplejersker. [03] Forældrer der ikke deltager i møder. [05] 3

4 2. Familien og familiens ressourcer: Hvad kan der gøres? 2.1. Førskole-initiativer, sundhedsplejersker, extra-"mor", hjemme-hos er. [03] 2.2. kontaktperson på både den unge og familien [1] 2.3. Styrke netværker for der i gennem at styrke den socialkapital. [02] 2.4. Helhedsorienteret indsats. (barnet/ung og familien) [02] 2.5. Bedre samarbejder på tværs af forvaltninger, og mindre konfiktskydhed [02] 2.6. En gennemgående personer som koordinere indsatsen for familien/unge. [02] 2.7. mennigsfuldhed, håndterbarhed og begriblighed. familien og den unge har brug for at opleve dette i et forløb med dem. [02] 2.8. "socialplejerske" [1] tidlig indsats/forbyggende, fokus på de sociale forhold, hvor sundhedsplejersken har fokus på sundhed. [1] 2.9. Pædagogisk uddannet personale i daginstitutioner, - forebyggende arbejde. [03] Arbejde med holdningsændring i forældergruppen [05] grupperådslagning i stedet for familierådslagning [1] mere gennemsigtighed i forhold til 50 undersøgelser og kommunikation igennem instanserne. [03] Skelne mellem den brede forebyggende indsats og den individuelle indsats [05] mentor-ordning for forældrene, f.eks. i forhold til jobansøgninger etc. [03] Opkvalificering af skolens forældremøder, således at også klassens sociale liv og opbygning af fælles holdninger og normer bliver målet. Men også at forældremøderne bliver attraktive for så mange forældre som muligt. [05] den betydningsfulde anden, der kan være med til at skabe mønsterbrud, gennem anerkendelse og nærvær. [03] Der skal reageres på underretninger til kommunen. [05] Turbo Køge Familiecenter-kontaktpædagoger, èn til èn, gode erfaringer med at rykke de utilpassede unge-elsebeth Madsen [1] 4

5 2. Workshop 2: Den unge selv. 1. Den unge selv: Hvad er jeres erfaringer? Manglende kærlighed, omsorg og støtte fra forældrene. [7] Hurtige lette penge fra " sorte" varer og stoffer. [7] 1.3. et tættere samarbejde med forældrene meget tidligt i den unges liv. Et samarbejde mellem institution og forældre. [5] 1.4. styrke folkeskolen ved at inddrage flere fagfolk ude på skolerne. Som eksempel socialrådgivere, gademedarbejdere, SSP-medarbejdere. [5] 1.5. vi møder unge som tit skifter skole og er droppet ud f.eks. af eks. 7. klasse. [5] 1.6. vi møder unge som er blevet svigtet af forældrene. [5] tydelige æresbegreber og meget stolte... vil ikke tabe ansigt. [5] 1.8. Unge søger magt, status og anerkendelse - nogen er meget egoistiske, det giver de i hvert fald udtryk for [4] De søger spænding, action [4] 1.9. Mange af de unge bliver stigmatiserede, og de unge er med til at fastholde sig som stigmatiserede - det bliver deres identitet [3] De kompenserer for stigmatisering ved at søge høj status [3] Især blandt dem med anden etnisk baggrund har mange tydelige æresbegreber og en stærk fællesskabsfølelse [3] Dem der er i banderne kan godt være stærke unge, som har klaret sig godt i skolen [4] Mange har psykiske vanskeligheder - fx traumatisering (primær og sekundær traumatisering), men også organiske vanskeligheder som fx adhd og asperger, mange har angst, der er også ofte tilknytnings-, empati- og udviklingsforstyrrelser [3] Undersøgelser viser at 70 % af indsatte i England har adhd [3] Mange ryger hash formentlig for at berolige sig selv [3] og for at selvmedicinere sig [3] Rigtig mange har en dårlig uddannelsesbaggrund, hvor de har forladt et almindeligt skoleforløb i utide, og siden har været i særprojekter [3] Deres familier er ofte brudte eller dårligt fungerende og også ofte fattige [3] Mange mangler almindelige sociale kompetencer [3] En tidlig indsats, hvor forældresamarbejdet skal styrkes.tvungen samarbejde mellem forældre, institutioner og skole.større tværfaglig indsats og tidligere indgriben.tage vores indberetning alvorligt. [7] De føler sig ikke set og hørt, og derfor forsøger de at gøre sig synlige på andre måder [3] børn mangler gode rollemodeller. [5] de mangler faderrollen [4] mangel på identitetsfølelse og selvfølelse. De mangler nogen at spejle sig i. [5] Hvis den unge først pga. nysgerrighed el.lign. kommer med i yderkanten af en bande, så kan de blive truet/lokket ind i gruppen [4] Mange unge bliver del af et bandemiljø for at få magt anerkendelse og status.tilgængeligheden af stoffer er alt for stor,der er mange unge, der ikke kan komme ud af narkomiljøet.der er for mange lette penge at tjene. [7] manglende deltagelse fra forældre f.eks. ved forældremøder. [5] 5

6 2. Den unge selv: Hvad kan der gøres? 2.1. Mulighed for deltagelse i andre fællesskaber [4] 2.2. Bedre samarbejde i forhold til kriminalforsorgen [4] Oplysning om løsladelse, yderligere forebyggende tiltag... [4] 2.3. en løsningsmodel er i første omgang at definere hvad er en bande? I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på hvem der definere en bande? [5] 2.4. Give de inge ejerskab for eget liv, inddrage dem når de professionelle arbejder, sætte den unge i centrum, om nødvendigt hjælpe dem til det med brug af mentorer o.l. [3] Finde ressourcerne hos den enkelte unge,og støtte dem i de kompetencer de har.tage den enkelte alvorligt. [7] 2.6. Skabe troværdige relationer - stabil, langtidsholdbar og profesionel [4] 2.7. man skal hjælpe de unge... også efter det 18'ende år. [5] Bedre mulighed for samarbejde med familien efter det fyldte 18. år. [4] Bedre mulighed for at hjælpe med bolig og uddanen [4] Bedre mulighed for at hjælpe med bolig og uddannelse/jobs [4] 2.8. Satse på et godt skolemiljø, der er rummeligt og kan fastholde den unge, og ikke udstøde, når det går galt [3] 2.9. Skabe tilstrækkelige frie rammer m.h.t. medarbejderne [4] Der bør være et psykologisk forskningsspeciale med fokus på hvilke psykologiske faktorer, der gør unge kriminelle [3] Det bør være vidensbaseret og ikke holdningsbaseret [3] Fokus på at styrke familienetværket og særligt forældrerollen. Forældrene er tættest på den unge, og de har et særligt ansvar. Hvis svage forældre kan støttes i deres forældreansvar, har det stor betydning for den unge. [3] De professionelle skal uddannes bedre til at kunne styrke den unge og den unges familienetværk [3] Sikre det tværfaglige arbejde jf. RPL. 115, der skal være forpligtende for alle relevante og deltagende parter. [4] Det offentlige hjælpesystem og samfundet i det hele taget er kompliceret at navigere i - det kan de ikke, men de må hjælpes til det, for de giver op, når de falder igennem - og falder tilbage på kriminalitet. De unge føler sig ydmygede, når de ikke kan komme i dialog med hjælpesystemet. [3] 6

7 3. Workshop 3: Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? 1. Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? Hvad er jeres erfaring? 1.1. a) undersøge om der er nogen der kender forældre/ung fra andre steder - feks. via SSP. Det skal være lettere at arbejde på tværs af systemerne. Der skal være en mere og åben dialog mellem systemerne (politi, skole, socialforvaltning) [10] 1.2. Det dybdegående relationsarbejde er afgørende. Man skal være 'på' 24/7. Grib fat tidligt: De professionelle omkring børnene skal have positiv kontakt til børnene, men være opmærksomme på tidlige tegn på negativ adfærd, f.eks. grænseoverskridende adfærd. Det kræver en specialist blandt børnene, som kan gribe tidligt ind. [5] 1.3. Dialog med den unge og forældre eller pårørende. Hvad er baggrunden for udviklingen/problematikken? [02] Der kan anvendes netværksmøder, hvorved den unges professionelle netværk også inddrages [03] 1.4. Sagen tages op i et tværfagligt samarbejde. SSP-møder, hvor indsatsen aftales mellem de forskellige interessenter. Forældrene skal altid inddrages. Ved behov inddrages yderligere instanser - [03] 1.5. De unge er 'varme kartofler'! Der er brug for et omfattende koordinationsarbejde og en tydelig ansvarsfordeling blandt de forskellige faggrupper og familien. Hvem griber bolden og hvem tager ansvaret? [5] 1.6. Private konsulentvirksomheder a la Plan B kan varetage observationsarbejdet - pædagoger, lærere og socialrådgivere har rigeligt at se til i hverdagen, så de har ikke tid til at foretage de grundige observationer. Hvorfor ikke bruge andre, der har kompetencerne til det? [5] 1.7. Mentorkorps på skoler har været en succes. [5] 1.8. Der skal et samarbejde med familienetværk, nabo, skole, politi mm. Forældrene og ung skal vide mistanke og bekymring om kriminalitet og unge gruperinger. Familien skal opleve at være inddraget og kunne gøre noget i forholdt til deres barn/ung og hente støtte og hjælp fra det off. og private netværk [10] 1.9. Tidlig forebyggelse allerede i de helt små klasser eller tidligere, der skal regeres hurtigere på uhensigtsmæssig adfærd og omsorgssvigt mm. Der skal gøres op med berøringsangsten. Forældre og netværksarbejde i høj fokus. Tværfagligt samarbejde, hvem gør hvad afklares tidligt i forløbet. [1] Lokal indsats med helhedsorienteret syn på barnet virker. Alle parter skal med: forældre, søskende og professionelle omkring barnet. Se på systemet og omgivelser istedet for kun at se det enkelte barn som 'problemet'. Det kræver muligvis en opkvalificering af systemet omkring barnet - f.eks. er det problematisk at få forskellige faggrupper til at tale sammen og forældre skal måske rustes bedre til at håndtere barnets adfærd. [5] Familieskoler virker, når man får fat i forældrene. [5] Det handler om at nære de miljøer, hvor børnene er i forvejen istedet for at iværksætte afgrænsede indsatser, som pludselig forsvinder. [5] Forældrene, samt nærmiljøet er afgørende for at den unge bliver bremset i sin negative udvikling. Ruste forældrene bedre f.eks "familieanbringelser", hvor man råder og vejleder familien. [02] 7

8 1.14. Kriminalitet bland unge skal stoppes ved at dere åbnes op for kriminaliteten. Feks. en unge sælger nako og forældre pålægger den unge at stoppe - alternativt at forældrene fortæller politi og myndighed om at forholdet. - hælervare fjernes/afleveres tilbage eller indleveres til politi. [10] Anvendelse af ressourer i "civilsamfundet", der virfker som bufferkapacitet i pressede situationer - også i weekender. [03] Det handler også om økonomi. Der skal også være ressourcer til opfølgningsarbejdet - det er helt afgørende, ellers overlades den unge til sig selv igen efter at være kommmet på rette spor og så er den unge tabt igen. [5] Systemet er præget af kasse-tænkning og det hæmmer kontinuiteten i arbejdet med børn og unge. Man er nødt til at give slip midt i en positiv udvikling. [5] Italesætte den uheldige udvikling over for den unge selv og forældrene, efterfulgt af en observations- / undersøgelsesfase. Hvis udviklingen ikke bremses iværksættes en handleplan. Denne skal indeholde forslag til, hvad den unge, forældrene og det offentlige kan bidrage med til afstemning af forventninger, da handleplanen skal give mening for alle parter. Der kan iværksættes fx netværksmøder med deltagelse fra skole og institutionspersonale. Opfølgning og evaluering. Konkrete tiltag vil afhænge af undersøgelsesfasens resultat. Alle ansvarlige personer omkring den unge skal [06] 8

9 2. Hvordan bremses en uheldig udvikling hos unge i det helt konkrete tilfælde? Hvad kan der gøres? 2.1. Bedre kvalitet ved anbringelser af børn udenfor hjemmet - Bedre familiepleje/bedre bo- og opholdssteder [03] 2.2. Der SKAL være en koordinator - det skal ikke være familiens eller barnets/den unges opgave at håndtere forskellige udmeldinger fra et hav af professionelle. Der skal være en klar og tydelig ansvarsfordeling i indsatsen over for det enkelte barn/unge. [5] 2.3. Fritidsjob-formidling. Fritidsjob giver indhold i hverdagen og den unge tjener de "sunde penge". [02] 2.4. Pol spot er et system fra Politiet. Det er et system der kan registere oplysninger om personer der træffes i forskellige situationer der kan samlet set kan vise/godgøre at de er på vej ud i kriminalitet. Det også være familier samt møde steder i kommunen. Ønsker at få samkøring med sociale og psykiatriske edb systemer. [10] 2.5. En bedre koordination kræver kendskab mellem forskellige faggrupper - hvad kan vi hver især? Der skal være et fælles sprog mellem de forskellige professionelle. [5] 2.6. Alternative afsoningsformer ved "mere banal" kriminalitet. Exempelvis fodlænkeordinger for at undgå, rekrutteringstiltag i fængslerne [03] 2.7. Større fokus på de unges ressourcer i stedet for problemer [03] Udvikling af systematisk værktøj til ressourceafdækning? - frem for alene fokus på identifikation af kriminalitetsrisiko [03] samt effektvurdering af iværksat indsats - for mange "projekter" [03] Gennem samtale kan man gøre de unge bevidste om deres ressourcer og om at de selv kan styre andres opfattelser og derigennem ændre fortællingen med sig selv. At dissekere de unges succes'er for at skabe bevidsthed om hvad man gør, når det går godt. [5] 2.8. Samarbejdet mellem de professionelle ødelægges, hvis de forskellige parter 'skyder' på hinanden istedet for at se hinanden som samarbejdspartnere, der skal få indsatsen til at fungere. [5] 2.9. MST (multisystemsik terapi) er et evidensbaseret familieprogram der hjælper familier der har unge begår kriminaliet, har misbrug og feks. ikke passer skole/arbejde. MST arbejder med forældrene, familienetværket, andre forældre,naboen, skole ssp, Politi og igangsætter feks. daglige og konkret kriminalitetsforbyggende indsats over for denne konkrete ung /gruppe af unge. [10] Styrke skole og institutioners kontakt til forældre som forebyggende indsats ved eksempelvis skemalagte hjembesøg. Tydelige forventninger til forældrene i relation til deltagelse i børnenes skole- og fritidsliv. [06] At professionelle tør have is i maven og turde give slip på de unge. Man skal være der når de unge har brug for det, men man skal ikke tage over som professionel - den unge skal også selv tage ansvar for sit eget liv, ellers bliver det en misforstået omsorg. Behandlerkulturen tager måske overhånd en gang imellem. Så: Man skal være tilgængelig, men lade den unge opsøge hjælpen selv - den unge skal bare vide hvor vedkommende kan henvende sig. [5] Vi skal hjælpe de unge med at få øje på, hvad de kan! [5] Forbedring af tilbudsportalens funktionalitet så kommunerne kan få større indsigt i opholdsstedernes processer og efekt [03] Konkrete tiltag: Større mulighed for støtte- kontaktpersonstilbud til både den unge og forældre - fokus på sociale kompetencer. Tilbud om lektiehjælp - fritidsaktiviteter ( gratis ). [06] 9

10 2.15. Generel præventiv indsats før uheldig udvikling. [03] Samfundet/Pressen/os offentlige personer skal være bedre til at kunne latterliggøre det at tjene penge på kriminalitet, herrunder særligt de etableret grupper. [10] Det skal gøres "ufedt" at være bande/rockermedlem. Vi skal fokusere på begrebet sociale overdrivelser og gøre alle klart, at det er helt unormalt at være kriminel. Kriminaliteten og ikke mindst ungdomskriminaliteten er rent faktisk dalende - dette er den brede del af befolkningen dog ikke kalr over. [03] Forældrenetværk allerede fra 0 klasse. Relationsarbejde er alfa omega for overhovedet af få lov af den unge og familien til at hjælpe. Sæt noget andet istedet for den uheldige udvikling i samarbejde med familien og netværket, evt skole uddannelse, jobtilbud eller skoleophold væk fra miljøet. Skab hjælp til selvhjælp. Troværdighed i relation og vær en tydelig voksen. Vedholdenhed i relationen til den unge på trods af vedvarende uhensigtsmæssig adfærd. [04] Vedholdenhed i forhold til den unge på trods af vedvarende uhensigtsmæssig adfærd [04] Hjælp til selvhjælp. Hjælp familien og netværket til at kunne støtte op om den unge [04] anvend frivillige og non profit inst tiltag som ressource frem for ensartethed [03] Nogle gange er det rigtigt at lære de unge at gebærde sig i nærmiljøet. Men hvis motivationen er der, er der også gode erfaringer med at 'hive' de unge ud af deres nærmiljø, for at give mulighed for at indgå i et alternativt fællesskab. Men det er en heftig indgriben i den enkeltes liv, derfor er det afgørende at den unge selv er motiveret til forandring. [5] Eftermiddagstilbud for de årige. [06] hvad med unge/børn der dropper ud af skole og institution før 13 år - som de små på bispebjerg der render ude kl 22 og kun kan gå i ungdomsklub fordi det er det eneste tilbud [03] Flere Pension Skejby! Unge med plettet straffeattest bor sammen med 'almindelige' unge i et kollegielignende bofællesskab. Det er en stor succes i Århus. [5] Større konsekvens ved egentlige overtrædelser. [06] Ungeteams i kommunerne der hele tiden genererer viden og finder ud af hvad der virker og udvikler metoder [04] Et åbent sted, hvor der er voksne til rådighed når de har brug for det. Måske en social café for unge. [5] Hvornår er nok nok. Det skal defineres og de professionelle om de unge skal være enige [04] Afsoning kombineret med social kompetenceudvikling - kognitiv terapi - [06] Tilbyde meningsfuld beskæftigelse - også for de svageste - som får en mentor, der hjælper dem til at stå op om morgenen og hjælper til at fastholde dem i jobbet. Desuden at få opmærksomhed på at mobilisere alle de ufaglærte ressourcer de unge har - uddannelse er ikke altid altafgørende og den opfattelse bremser ofte de unges beskæftigelsesmuligheder. [5] Vi har en tendens til at overse de ufaglærte ressourcer der er. Vi skal også se at de unge kan noget, selvom de ikke har en uddannelse. [5] Det er vigtigt at tænke i blivende relationer. [5] En lærer og en pædagog i hver skoleklasse ville være at foretrække for at imødekomme de problemer der forekommer i enhver skoleklasse [04] 10

11 2.31. Flere tværfaglige konferencer, med mulighed for erfaringsudveksling og idéudvikling! [5] 11

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen

YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder. Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen YOT Team i Århus V -forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder Århus Kommune Socialcenter Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Socialcenter Vest YOT Team YOT Inddragelse af de unge og

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen

Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus. Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Helhedsorienterede indsatser på Ungeområdet i Århus Århus Kommune Familiekontor Vest Socialforvaltningen Ungeindsatsen Familiekontor Vest Inddragelse af de unge og af frivillige YOT -Gadeplansteams -Uuvejledning

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge

Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge Hotspot i Brøndby Strand - Vores tilgang til de udsatte unge Kort om mig Mit navn er Sille Madsen Har to børn på snart 4 og 6½ år Uddannet lærer i 2003 fra Blaagaard seminarium Arbejdet som lærer for særligt

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Socialpolitik. Børn og unge

Socialpolitik. Børn og unge Socialpolitik Børn og unge Indledning Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra normalområdet. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Pludselig var den der bare sedlen den var ligesom dumpet ned i hånden på ham som en bombe, der var droppet over ham. Gadeplansarbejde 1996-2007 Lokale projekter BUF Københavns Kommune BUF Distrikt KKII

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid

Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Arbejde med flygtningebørn og børn af flygtninge i skole og fritid Jette Thulin jette.thulin@gmail.com De fleste børn som vokser op i hjem med traumer, vokser op med Uforudsigelighed Reaktioner hos børn

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Målsætning 4. Bandekriminalitet

Målsætning 4. Bandekriminalitet Målsætning 4 Værebro Park fri for bandekriminalitet DIMENSIONER Bandekriminalitet ELEMENTER Fødekæden til brydes Kriminelle forlader Konsekvens over for kriminalitet Vanskelige re rammer for kriminalitet

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR POLITIK FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Køge Kommune November 2014 1 Forord I Køge Kommune tager vi børns og unges skolegang alvorligt. Det gør vi, fordi forskningen viser, at skolegang og uddannelse er

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER

HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER HANDLEPLANER VED BEKYMRING FOR ELEVERS UHENSIGTSMÆSSIGE FORBRUG/MISBRUG AF RUSMIDLER Der kan være tale om forbrug/misbrug der finder sted på uddannelsesstedet, som finder sted udenfor uddannelsesstedet,

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014

NOTAT. Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Output fra Workshop om Medborgerskab og Frivillighed den 18. november 2014 Nedenstående er de gode forslag og ideer mm., som udsprang af workshoppen den 18. november 2014. Der er forsøgt at danne et overblik

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere